PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN

PPET 3104

PENSYARAH: USTAZ NORHASHIMI SAAD
NAMA : SYAFIQAH BT SHA’ARI (IEB 090126) UMMIL KHAIR FATIMAH BT DAUD (IEB 090131)

“Be the change you want to see in the world.Mahatma Gandhi - .” ( jadikan perubahan yang kamu ingin lihat di dunia ) .

PROJEK KAEDAH .

2003) Kementerian Pelajaran Malaysia (2006) mentafsirkan Pembelajaran Berasaskan Projek sebagai model aktiviti yang keluar daripada amalan bilik darjah yang biasa dan banyak melibatkan gabungan antara disiplin ilmu. pembinaan atau siasatan yang teratur yang akan menjurus kepada matlamat yang spesifik. A.KAEDAH PROJEK Satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti di dalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu.M. (Poh. .1997).(Ee. Projek ditakrifkan sebagai tugas .

SEJARAH KAEDAH PROJEK: Merupakan kaedah pendidikan baru yang dipelopori oleh: William Heard Kilpatrick .

PROJEK PENGELUARAN JENIS PEMBELAJARAN PROJEK PROJEK PENGGUNA PROJEK KAJI SELIDIK PROJEK LAWATAN SAMBIL BELAJAR PROJEK LATIH TUBI .

PANDUAN MENGELOLAKAN AKTIVITI KAEDAH PROJEK OBJEKTIF PROJEK PERANCANGAN PENGLIBATAN PELAJAR MENGIKUT JADUAL PENILAIAN HASIL PROJEK .

Bahasa Inggeris . Kimia.Contoh Amalan Pengajaran Berasaskan Projek di Malaysia Projek Koperatif RECSAM_SMK Raja Permaisuri Bainun projek 3 tahun bagi mata pelajaran Sains. Biologi. Fizik. . Matematik dan Matematik Tambahan bagi meningkatkan pencapaian bagi peringkat Penilaian Menengah Rendah & Sijil Pelajaran Malaysia dari tahun 1997-1999 Dalam sukatan mata pelajaran di sekolah banyak unsur projek sudah diterapkan melalui penyempurnaan komponen kerja kursus oleh pelajar.

.

.

MURID DAPAT MENGGUNAKAN DERIA MEREKA SEPENUHNYA APLIKASI DUNIA SEBENAR SERONOK DAN BERMAKNA KERJASAMA DAN SOSIAL POSITIF .KEBAIKAN KAEDAH PROJEK: MURID DIBERI PELUANG UNTUK DAPATKAN PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN DENGAN CARA SENDIRI.

KELEMAHAN KAEDAH PROJEK MEMERLUKAN MASA YANG PANJANG BERKEMUNGKINAN AKAN BERLAKU KESALAHAN BAHAN DAN SUMBER YANG TERHAD PELAJAR TERPESONG DARIPADA OBJEKTIF .

. kreativiti dan kesungguhan para pelajar dalam menyelesaikan projek. guru perlulah sentiasa memberikan bantuan dan sokongan kepada inisiatif pelajar serta memberikan peneguhan yang positif kepada daya usaha. • Kejayaan kaedah projek juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan guru tentang bagaimana mangendalikan sesuatu projek supaya hasil yang diperolehi menepati kehendak objektif pengajaran dan menjadi pengalaman yang berguna kepada para pelajar.KESIMPULAN • Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful