Sử dụng và sử lý dung dịch bentonite ( bùn khoan

)
Quá trình chế tạo, sử dụng, thu hồi, xử lý và tái sử dụng dung dịch bentonite ( dung dịch khoan, bùn khoan ) được thể hiện trên sơ đồ: Hình ảnh:

Quá trình thực hiện như sau: Chế tạo dung dịch bentonite mới gồm: - Các bao bentonite bột được chứa trong kho (bao) hoặc trong silô (bột). - Chế tạo dung dịch bentonite: + có thể dùng phễu trộn đơn giản. + Có thể dùng máy trộn.

khắc phục khả năng vón cục của bột bentonite. Trong khi đào thì dung dịch Bentonite bị nhiễm bẩn (do đất. . . bể chứa bằng cao su có khung thép hoặc bằng xilô (tuỳ từng điều kiện cụ thể mà sử dụng loại bể chứa nào). giảm độ PH của nó hoặc tăng thêm. Dung dịch khoan này là dung dịch mới.2 (trừ loại dung dịch nặng đặc biệt). . tăng thêm độ sệt hoặc ngược lại giảm độ sệt bằng cách chuyển nó thành thể lỏng. Trong khi hoặc đào hố phải luôn luôn đổ đầy dung dịch khoan trong lỗ.v… Sau đó đổ dung dịch khoan mới được chứa bằng bể chứa bằng thép. .Betonite phải được tính toán đủ số lượng và phải được tập kết tại công trường đủ số lượng mới bắt đầu công tác khoan. tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho thêm vào dung dịch một số chất phụ gia mục đích là làm cho nó nặng thêm. do đó phải thay thế. còn lại là dung dịch khoan như mới để tái sử dụng.Độ nhớt Marsh nằm giữa 35 đến 40 giây. Để làm việc đó. Các chỉ tiêu của dung dịch giữ thành trong quá trình sử dụng . Gầu đào xuống sâu đến đâu thì phải bổ xung dung dịch khoan ngay cho đầy hố.Thường trộn 20 kg đến 50 kg bột bentonite với 1 m3 nước (tuỳ theo yêu cầu thiết kế). Dung dịch khoan (bùn khoan) được đưa về trạm sử lý ( hình vẽ ). cát) làm giảm khả năng giữ ổn định thành hố.Độ tách nước dưới 40 cm3. phải hút bùn bẩn từ hố khoan. v.Vữa bentonite khi dùng phải đảm bảo các yêu cầu sau: .Vữa bentonite phải được trộn bằng thiết bị trộn chuyên dùng và chứa trong bể chứa có máy khuấy. Ngoài ra. bể chứa xây gạch.Hàm lượng cát 5%. . Có thể dùng loại bơm chìm đặt ở đáy hố đào hoặc bơm hút có màng lọc để ở trên mặt đất. giảm tính tách nước của nó. chống lại sự nhiễm bẩn của nó bởi ximăng hoặc thạch cao. Dung dịch sau khi sử lý phải có đặc tính sau: . đào lên để đưa về trạm sử lý. Các tạp chất bị khử đi. . Sử dụng dung dịch bentonite một cách tuần hoàn (hình vẽ).Dung trọng dưới 1.Bentonite phải được giữ ở trong kho khô ráo không ẩm thấp.

Sau khi khoan đến cao độ thiết kế: Bước 1: dừng lại 30-45 phút dùng gầu vét làm sạch đáy hố khoan.Cấu tạo phễu thử độ nhớt xem hình vẽ số 2 . Bước 2: phải tiến hành rửa vệ sinh lỗ khoan bằng vữa bentonite mới có các chỉ tiêu như ghi trên bảng 1 theo phương pháp tuần hoàn nghịch.Trong quá trình khoan vữa bentonite phải được cấp bổ xung liên tục vào trong hố khoan.Trong điều kiện địa chất phức tạp cần phải điều chỉnh độ nhớt của vữa bentonite theo bảng sau:: . .Vữa bentonite có thể cho phép sử dụng lại nhiều lần sau khi đã qua công đoạn tách cát bằng thiết bị desander. . . .Vữa bentonite sau khi đã qua công đoạn sử lý cát phải đảm bảo các chỉ tiêu như đã ghi trong bảng 1 thì mới được sử dụng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful