You are on page 1of 1

Autor: Adl Tborsk Soutn pspvek .

36 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(povdka)

Crrrr! Zazvonil n domovn zvonek a j bela ke dvem, a jak u bylo mm zvykem, vzala jsem si stoliku a nahldla do kuktka. Ihned jsem se v duchu zaradovala a v rychlosti otevela. Stly tam v t dob m dv nejlep kamardky. Ob navleen v nejmn osmi vrstvch obleen a jedna pes druhou mluvily o koulovn, skovn a vemonch zimnch radovnkch. Poj s nma, honem, bude to legrace! pitla nadenm prvn a druh ji hned doplnila: Pokme na tebe 10minut ped domem, jo? Ale ani o chvilku dl. Kvapn jsem zaala vytahovat obleen ze skn a navlkat na sebe kousky dle svho uven. Nutn jsem vak na sob potebovala mt moj nejlep a nejnovj bundu, kterou jsem dostala od Jeka. Kad m obas potebu chlubit se novmi vcmi a vte-nevte i j v osmi letech. Kdy jsem byla dle svho mnn naprosto sprvn vybavena, la jsem se ukzat mamce. Avak kdybych ji tehdy vdla, co budu muset absolvovat, urit bych se radji v tichosti vypaila. To snad nemysl vn?! byla mamina prvn slova. Otevela jsem oi a pusu dokon a s dtskou naivitou a naprostou vnost se zeptala: A co bych jako nemla myslet vn, mami? m jsem ji tedy opravdu natvala, a jeliko mla spoustu jinch vc na prci, zaala jeet. Narodily jsme se bohuel ob dv ve znamen bka, a tak opravdu nemme ve svm vnku stupky a klidnou hlavu, a tak se u ns doma strhla opravdov bitva, kterou mm v iv pamti jet dnes. Tu bundu si na sebe prost nevezme! Zni j! V, kolik stla penz? Dupla jsem si a dala ruce v bok. Tu bundu si vezmu, i kdybys m mla zabt! MLASK facka, ev a pl. Bela jsem do pokoje, strhala ze sebe obleen a umnila si, e te teda opravdu nikam nejdu. Vytrestala jsem se tehdy nejvc j sama a tak m otzka na konec zn: Myslte, e je v kadm ppad dobr vzdorovat?