P. 1
-  ÎNDRUM-  ÃTOR DE PRACTIC-  Ã BOTANIC-  Ã

-  ÎNDRUM-  ÃTOR DE PRACTIC-  Ã BOTANIC-  Ã

|Views: 436|Likes:
Published by 입은입은

More info:

Published by: 입은입은 on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

CUPRINS Introducere 1. Staţiunea Zoologică Sinaia la 80 de ani de activitate 2. Masivul Bucegi – Munţii Baiului (Gârbova). Consideraţii generale 3.

Caractere comune organismelor vegetale 4. Unităţi taxonomice utilizate în sistematica vegetală 5. Talofite prezente în Munţii Bucegi – Baiului 5.1. Licheni 5.2. Briofite 6. Cormofite 6.1. Organe vegetative – caractere morfologice 6.1.1. Rădăcina 6.1.2. Tulpina 6.1.3. Frunza 6.2. Structuri implicate în reproducerea sexuată 6.3. Cormofite prezente în Munţii Bucegi – Baiului 6.3.1. Încrengătura Pteridophyta 6.3.2. Încrengătura Pinophyta 6.3.3. Încrengătura Magnoliophyta 7. Forme biologice. Caracterizarea ecologică a plantelor – forme ecologice 8. Etaje de vegetaţie din Munţii Bucegi – Baiului 9. Plante periclitate, vulnerabile şi rare; endemite; plante ocrotite. Rezervaţii naturale din Munţii Bucegi 10. Herborizarea, prepararea şi întocmirea herbarelor

Bibliografie
INTRODUCERE
Îndrumătorul de practică botanică este o lucrare didactică ce se adresează în primul rând studenţilor de la secţiile de Biologie, Biochimie şi Ecologie ce realizează activitatea de practică pe teren, în zona masivelor muntoase Bucegi şi Baiului. Reprezintă totodată un material deosebit de util profesorilor din învăţământul preuniversitar care organizează aplicaţii botanice cu elevii, în scopul cunoaşterii diversităţii plantelor şi a relaţiilor pe care acestea le au cu mediul înconjurător. Elaborată în scopul de a sprijini în mod real aprofundarea cunoştinţelor teoretice dobândite de către studenţi, prezenta lucrare oferă un cuantum de noţiuni concrete şi sintetice facilitând desfăşurarea eficientă a activităţii didactice adiţionale pe care o reprezintă practica botanică. Îndrumătorul structurat pe capitole include atât informaţii privind caracteristicile morfoanatomice utilizabile în identificarea speciilor pe teren, a formelor biologice şi ecologice cât şi o imagine cât mai completă a diversităţii organismelor vegetale ce populează diferitele sisteme ecologice, a distribuţiei lor pe etaje de vegetaţie, a plantelor endemice şi rare, a rezervaţiilor naturale şi a speciilor ocrotite. Referinţele geografice şi climatice ale zonei, prezentate încă de la început facilitează înţelegerea distribuţiei şi structurii comunităţilor de plante. O serie de indicaţii privind herborizarea, întocmirea herbarelor şi importanţa lor ca sisteme de referinţă în studiile taxonomice şi în evaluarea evoluţiei diversităţii plantelor sunt de asemenea incluse. Atât prin conţinutul său cât şi prin ilustraţia bogată, adecvată şi uşor utilizabilă, prezenta lucrare se doreşte a fi un instrument real de eficientizare a practicii botanice în zona masivelor Bucegi şi Baiului. Autorii

1. STAŢIUNEA ZOOLOGICĂ SINAIA LA 80 DE ANI DE ACTIVITATE CP I DR. CONSTANTIN CIUBUC

Staţiunea Zoologică Sinaia, prima staţiune de cercetări biologice din România a fost înfiinţată la 22 martie 1922 (conform unui act de vânzare–cumpărare) de către prof. Andrei-Popovici Bâznoşanu. Staţiunea a funcţionat continuu în ciuda vicisitudinilor vremurilor, mai cu seamă în anii războiului, în anii de criză şi în anii dictaturii, când a fost supusă diferitelor restricţii atât în ce priveşte întreţinerea spaţiilor de cercetare şi cazare, cât mai cu seamă asupra finanţării posturilor de cercetători şi cadre tehnice, permanente sau temporare. Imediat după terminarea primului război mondial şi după înfăptuirea Unirii, când România se afla încă în perioada de criză economică, tânărul conferenţiar Andrei Popovici-Bâznoşanu de la Catedra de Zoologie Descriptivă a Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti, reuşea să convingă autorităţile vremii, prin mai multe scrisori succesive adresate Ministerului Instrucţiunii, de necesitatea înfiinţării unui „laborator în mijlocul naturii”. Ajutat la Ministerul Instrucţiunilor Publice de colegul său de studenţie Constantin Kiriţescu, a obţinut suma necesară (280.000 lei) pentru cumpărarea unei case neterminate, cu etaj şi subsol, la poalele muntelui Cumpătul, Sinaia, la altitudinea de 860 m. Clădirea fusese construită înaintea primului război mondial, începând cu anul 1914, după o documentaţie, modificată (existentă în arhivele staţiunii), realizată de arhitectul Radu Culcer. Suprafaţa de teren pe care era construită casa (973 m2) era insuficientă pentru extindere şi pentru finalizarea anexelor clădirii, de aceea, concomitent, a achiziţionat (conform actelor din arhiva staţiunii) şi un teren în pantă (923 m2) în partea vestică, în imediata vecinătate. În toată această activitate a fost susţinut permanent şi de rectorul Universităţii din Bucureşti profesorul dr. Mihai Vlădescu. Intenţiile ce aveau să fie transpuse în realitate sunt explicate într-o adresă către Ministrul Instrucţiunii Publice (datată 18 martie 1922), redactată în manuscris de prof. Andrei PopoviciBâznoşanu, după ce clădirea fusese achiziţionată: „Domnule Ministru, Prin jurnalul Consiliului de Miniştrii Nr. 46 înregistrat la nr. 2634/1922 s-a aprobat crearea unei staţiuni de Zoologie pe lângă catedra de zoologie descriptivă ce ocup la Facultatea de Ştiinţe. Această staţiune, laborator în mijlocul naturii, va înlesni pe de o parte studiile ştiinţifice ale cercetătorilor, iar pe de altă parte va servi mai ales pentru a îndruma pe studenţi cu observarea animalelor în mediul lor şi cu înţelegerea raporturilor strânse dintre faună şi floră. În ţările din

apus şi mai ales din Franţa, pe lângă catedrele de zoologie sunt ataşate staţiunile de zoologie maritimă. Eu am ales ca localitate unde să fie instalată staţiunea lângă regiunea Bucegilor. Prin varietatea lor (torenţi, păduri, plaiuri alpine etc.) Bucegii oferă naturalistului o comoară nepreţuită de forme animale şi vegetale şi afară de aceasta, distanţa de la Bucureşti e destul de scurtă. M-am gândit în primul rând să cumpăr o casă proprie pentru laborator şi fericirea a făcut să găsesc la poalele muntelui Cumpătu, lângă Sinaia o casă construită înainte de război şi care ar putea corespunde cu necesităţile unui laborator, e casa doamnei A. C. Nacu care a consimţit să o vândă pe preţul de 280.000 lei şi jumătate din cheltuieli. Alătur raportul de evaluare a serviciului de Arhitectură din Ministerul nostru. Pentru crearea staţiunii mi s-a ordonanţat prin ordonanţa 19023 din 17 ianuarie 1922 suma necesară, aşa încât am de unde achita cumpărarea casei. Vă rog domnule Ministru să binevoiţi a delega pe dl. Avocat al Ministerului cu întocmirea actului de cumpărare pe seama Ministerului de Instrucţie rămânând ca din restul sumei să fac complectările şi instalaţiunile”. În vara anului 1929 prof. Andrei Popovici-Bâznoşanu construieşte „Cabana Naturaliştilor” fiind ajutat de proprietarul Fabricii de Hârtie Buşteni, Karol Shill. Cabana, o modestă cameră de 13 m2, aflată lângă Cantonul Jepi (Cantonul Shill), la altitudinea de 1960 m, avea să fie un minunat loc de cazare pentru aproape toţi cercetătorii care au desfăşurat activitate de cercetare, de la înfiinţare până în zilele noastre, în masivul Bucegi. Deşi scopul înfiinţării staţiunii era foarte clar şi bine conturat, au existat totuşi momente de criză, cu dificultăţi economice, când activităţile de cercetare şi didactice erau vădit stânjenite din lipsă de fonduri (pentru întreţinere, reparaţii, fonduri de salarii etc). Cu toate acestea activitatea de cercetare nu a încetat niciodată, nici chiar în timpul războiului, când o parte din camere au fost ocupate pe rând de trupele româneşti, germane şi ruseşti. În funcţie de etapele parcurse de staţiune în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, caracterul permanent sau temporar al activităţii de aici, în funcţie de caracteristicile cercetării şi domeniile abordate, de modificările şi îmbunătăţirile aduse staţiunii, impuse de organizatorii diriguitori, directori sau şefi de staţiune (Andrei Popovici-Bâznoşanu, Constantin Motaş, Mircea-Alexandru Ieniştea, Adriana Murgoci, Lucian Gruia, Margareta Cantoreanu, Constantin Ciubuc) în viaţa staţiunii pot fi decelate mai multe etape. Etapa pregătitoare (1922–1927) se caracterizează printr-o activitate de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumente şi echipamente necesare activităţilor de cercetare din teren şi din

de specializare a viitorilor specialişti sunt grăitoare. Solacolu. lucrare cu un profund caracter monografic. Gh. Profesorul invita cercetători străini şi cadre didactice universitare. nume recunoscute care au ocupat posturi de entomologi în alte institute de cercetări: Cornelia Hrisafi. Gheorghe Potişel (specialistul în microscoape). intitulată: „Les Nématodes des torrents de Sinaia avec les Considerations sur les Nematodes des torrents en general”. Constantin T. Iawlowski de la Universitatea din Varşovia (cercetează Gastropodele din Bucegi şi respectiv Miriapodele din Cumpătu). Relaţiile stabilite cu universităţile din străinătate nu au rămas fără urmări în viaţa staţiunii. Marcel Branza.laborator. să lucreze la staţiune: W. Prima lucrare ştiinţifică de referinţă realizată la staţiune. Iorgulescu şi Florin Scărlătescu. apropiaţii profesorului Andrei Popovici-Bâznoşanu şi colegii de la catedra de Zoologie descriptivă proaspăt înfiinţată. Jivoin Georgevitch de la Universitatea din . este în domeniul zoologiei nevertebratelor din apele pâraielor de munte realizată în anul 1927 de Witold Stefanski. În perioada 1927–1941 în staţiune s-a desfăşurat o activitate de cercetare şi educaţie biologică efervescentă. Despre caracterul formativ al instituţiei. Miltiade Filipescu. Grinţescu) şi geologi (Victor Anastasiu. Radian. Knehtel (entomolog). Popescu. Polinski şi H. Constantin Bogoescu. Demn de menţionat este faptul că această monografie rămâne până azi singura publicaţie din România făcută asupra acestui important grup de organisme acvatice. Florica Dimitriu Manolache şi Constantin Manolache care au făcut carieră la Institutul de Cercetări Agronomice din Bucureşti. la care participau cercetătorii. În afara celor amintiţi mai sus s-au alăturat Ecaterina Dobreanu şi Raul Călinescu. Andrei Popovici-Bâznoşanu însoţit de botanişti (Simion St. cu caracter temporar (numai în perioada de vară şi toamnă înainte de începerea cursurilor universitare). E. profesor la Universitatea din Varşovia. Otto Protescu. Ilie Mircea) ai vremii efectua excursii deosebit de instructive atât pentru propria pregătire cât şi pentru pregătirea tuturor participanţilor la aceste activităţi. cu note ecologice şi adaptări la viaţa reocrenă majoritatea speciilor de Nematode din regiunea Bucegilor şi sunt analizate comparativ cu speciile din regiunea Zakopane (Polonia). încă de la începutul activităţii. Prof. În această activitate profesorul Andrei Popovici-Bâznoşanu a fost continuu susţinut de soţia sa şi de tinerii studenţi şi cercetători: Wilhelm K. Th. În lucrare sunt analizate sistematic. prof. Gheorghe Brandza.

făceau vizite scurte.” (Bull. totuşi. Geburtig de la Strassburg – cecidolog care realizează un stagiu de specializare. p. ca domeniu de preocupare. de 2–3 zile pentru observarea speciilor de nevertebrate şi vertebrate în mediul lor natural. micologii de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris. această lucrare fiind prima cercetare cu caracter ecologic din pădurile de fag din România. n. nouveau Triclade obscuricole de Roumanie” (C. Th. Ephemeroptera şi astfel publică într-un interval de câţiva ani. Note preliminaire” (Publicaţiile naturaliştilor din România. t. Biologie Paris. publicând într-un interval de timp scurt.. 10. Ionescu îşi publică teza de doctorat intitulată „Contribuţiuni la studiul faunei frunzarului (pătura de frunze moarte) de fag”. XCIII.„Solurile de pe Cumpătu şi . Soc. pentru perioada 1927–1941. Colaboratorul apropiat. XIV-éme. ordinul de insecte acvatice din apele de munte. nu sunt informaţii cu privire la activitatea didactică. În anul 1932 Constantin Bogoescu publică teza de doctorat intitulată „Contribuţiuni la studiul morphologic şi biologic al phanerelor larvelor de Ephemerine” lucrare realizată exclusiv la staţiune. precum şi asupra distribuţiei acestora pe teritoriul masivelor muntoase apropiate şi pe întreg teritoriul României. „Nouvelles galles pour Roumanie. „Polycladodes voinovi. un număr de 14 lucrări ştiinţifice. În anul 1930 publică prima teză de doctorat realizată la staţiune intitulată „Contribuţiuni sistematice şi zoogeografice la studiul amphibiilor şi reptilelor din România”. De la Sec. viitori naturalişti de la Facultatea de Ştiinţe. de l’Acad. 11 lucrări ştiinţifice. Deşi. 1931) autor Constantin Bogoescu. R. autorul punând accent pe importanţa chetotaxiei în taxonomie şi evoluţia filogenetică a acestui grup de insecte adaptat la condiţiile de torenţi. studenţii. Raul Călinescu face cercetări de sistematică şi ecologie a vertebratelor. sp. asupra morfologiei şi biologiei fanerelor de Ephemeroptere. vol. se presupune că în perioadele de vară. autor Radu Codreanu. introducând de altfel şi termenul de „frunzar”. de numai 10 ani (1922–1932) în staţiune sunt realizate un număr de 37 lucrări ştiinţifice originale printre care enumerăm doar câteva dintre acestea: „Une nouvelle espece d’ AcentrellaBgtss. Roumanie. Într-un interval scurt de timp.sp. Geburtig. în documentele existente. Sc. Tot în anul 1932 Mihai A. 1435). Acentrella sinaica n.Belgrad – protistolog. Roger Heim şi Panca Eftimiu-Heim. 1931) autor Th. 1925. asistentul Constantin Bogoescu îşi orientează de la începutul activităţii sale.

petrografie etc. Nicolae Cernescu (1932). de Ion Cătuneanu. totuşi aici s-au desfăşurat încă de la început. susţinută în anul 1939 la Paris. fiind atras de frumuseţile oferite de „varietatea formelor de viaţă” încă din timpul adolescenţei şi de stilul de muncă deosebit oferit de profesor.) ectoparazit cancerigen pe Efemerele torenticole”. forme salmastre şi de apă dulce. Astfel Radu Codreanu. . Lucrarea citează 117 specii de Gastropode. prin publicarea a numeroase lucrări de sistematică entomologică asupra amphipodelor ce avea să se încununeze mai târziu (1955) ca volum de faună în colaborare cu Sergiu Cărăuşu şi Constantin Manolache asupra Crustaceelor Amphipode.Bucegi” (prima lucrare în domeniu apărută până în acel timp) autor. iar altele pentru Bucegi. şi publicată în Archives de Zoologie Experimentale et Generale intitulată „Cercetări biologice asupra Chironomidului Symbiocladius rhitrogenae (Zavr. „Contribuţiuni la studiul faunei frunzarului de conifere de la Sinaia” autor Constantin Manolache (1932). unele dintre ele endemice pentru Carpaţi. la staţiune. activităţi ştiinţifice complexe asupra altor domenii biologice: sistematica cormofitelor. Grossu îşi elaborează teza de doctorat (1939) intitulată „Contribuţiuni sistematice. cercetări axate doar asupra componentelor faunistice din ecosistemele de munte acvatice şi terestre. un precursor al ornitologiei româneşti care publică trei liste ce cuprind majoritatea speciilor din această zonă. Păsările din Carpaţi şi în special din masivul Bucegi încep să fie cercetate. Era binecunoscută amabilitatea şi generozitatea profesorului Andrei Popovici-Bâznoşanu care invita şi oferea condiţii de lucru pentru pasionaţi ai naturii de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti şi din alte centre universitare. Sub conducerea ştiinţifică a prof. tot în această perioadă. Bâznoşanu. lucrare ce avea să fie dezvoltată mai târziu (1937) în teza sa de doctorat intitulată „Cercetări cantitative asupra macrofaunei frunzarului de Larix (Valea Zgarburei – Sinaia) şi stejar (Căscioare – Vlaşca)”. Deşi titulatura staţiunii de „Staţiune Zoologică” ar sugera preocupări limitate. fiziologie vegetală şi animală. Alexandru V. ecologice şi biologice asupra Gastropodelor din regiunea Sinaia (Masivele Bucegi şi Gârbova)”. Ecaterina Dobreanu îşi începe activitatea ştiinţifică de sistematician zoolog şi freatolog. sau chiar de pe băncile liceului. avea să-şi realizeze teza de doctorat.

Perioada cuprinsă între 1941–1951 se caracterizează. existent şi astăzi. în special asupra protozoarelor Ciliate. Botanistul Gheorghe Grinţescu studiază genul Aconitum din Bucegi. a pădurilor de Pinus mugo de pe platoul Bucegilor datează de la începutul secolului trecut. în imediata vecinătate a Cabanei Naturaliştilor. asupra fiziologiei planariilor încă din primii ani ai existenţei staţiunii („Action de la lumiere sur la Planaria gonocephala”. Alexandru Beldie. Gentiana lutea etc. Insecta) dar şi cercetări de hidrobiologie şi protozoologie. mai rare. Sunt elucidate procesele fiziologice ale acestor plante şi aspectele practice legate de parazitarea cormofitelor cu specii ale genului – de aici mari neajunsuri aduse producţiei vegetale a pajiştilor montane şi submontane din Carpaţii româneşti. cu alţi tineri absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Bucureşti. Andrei Popovici-Bâznoşanu şi câtorva botanişti: Ion Şerbănescu. Geologul Otto Protescu studiază geologia şi paleobiologia chihlimbarului de Buzău. medicul şi pictorul Ion Ţuculescu face cercetări fiziologice de adaptare la nevertebrate (Tenebrio molitor şi Catocala electa. mai ales în primul interval. un „alpinetum”. Valeriu Puşcariu. imediat după organizarea turismului de pe Valea Prahovei şi acestea sunt datorate prof. Gentiana punctata. Primele preocupări asupra protecţiei frumuseţilor naturale. de pe platou: Leontopodium alpinum. printr-o revigorare şi o creştere a personalului. O mică zonă cu jneapăn (Pinus mugo) a fost împrejmuită şi au fost plantate şi alte specii de plante erbacee. de la Facultatea de Ştiinţe Bucureşti face cercetări temeinice. Ei au organizat. la altitudinea de 2000 m. Naturalistul. S. 1934).Astfel Nicolae Sălăgeanu studiază nutriţia plantelor semiparazite (Rhinanthaceae) şi îşi elaborează teza de doctorat intitulată „Despre nutriţia la Rhinanthacee” în anul 1936 la Staţiunea Zoologică. a pajiştilor alpine. Sturdza studiază ecologia furnicii roşii din regiune. Profesorul de fiziologie animală Dimitrie Călugăreanu. pentru prima dată pe teritoriul României (1927–1928). a asociaţiilor vegetale. .

Willy Ramme de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Berlin. Bujor Florescu. realizează primele cercetări asupra Ord. Traian Orghidan. Margareta Dumitrescu. Face nenumărate demersuri. în ciuda condiţiilor de cazare destul de dificile: Mircea-Alexandru Ieniştea (venit de la Universitatea din Cernăuţi). Florica Mezincescu. până la vremea aceea. cercetări asupra unor grupe de organisme neabordate. în cele din urmă. Maria Dornescu. absolvent al Universităţii din Grenoble. intitulată „Florile Bucegilor – Contribuţii la cunoaşterea repartiţiei plantelor vasculare”. Homeiu. încă în anul 1944 în prima lucrare de fitosociologie apărută la noi. Ortoptera (1942). profesorul Alexandru Borza face cercetări fitosociologice asupra rezervaţiei din abruptul prahovean al Bucegilor şi asupra rezervaţiei „Arinişul de la Sinaia” din vecinătatea staţiunii. Gheorghe T. În plan ştiinţific. iar mai târziu Valeriu Puşcariu. fie ca unic autor fie în colaborare cu alţi viitori cercetători şi cadre didactice (Jana Tanasachi. Constantin Motaş. Adriana Murgoci. Astfel prof. schema este suplimentată cu alţi tineri absolvenţi. obţine fonduri importante pentru reparaţiile staţiunii şi anexei. Elocventă este caracterizarea făcută de autor a bogăţiei specifice floristice din Munţii Bucegi. organizează atât activitatea stiinţifică cât şi pe cea administrativă. care avea să conducă cu mare pricepere destinele staţiunii până în iunie 1945. Traian Orghidan). datorită lipsei fondurilor. În afară de tinerii cercetători care activează în continuare. Eugen Niculescu şi Elena Chiriac-Roman. Anul 1941 găseşte staţiunea cu un număr impresionant de cadre (14 cadre cu studii de specialitate). În anii de activitate la staţiune profesorul Constantin Motaş. rămase fără succes.În anul 1941 profesorul Andrei Popovici-Bâznoşanu se pensionează şi în funcţia de director a fost numit naturalistul „descriitor al naturii” cum era numit de profesor. . pentru realizarea extinderii anexei cu spaţii de cazare suplimentare. aducându-le la un grad ridicat de confort şi dotare. Vasile D. Jana Tanasachi şi Nicolae Botnariuc. Dornescu. realizând chiar un proiect care avea să fie abandonat. Cadre didactice universitare din străinătate întreprind şi în această etapă. Constantin Motaş desfăşoară o deosebită activitate de cercetare asupra acarienilor freatici şi hidracarienilor din România. Viitorul întemeietor al Grădinii Botanice din Cluj.

Nicolae Sălăgeanu. vol. Margareta Diaconescu. un foarte bun . I şi 26 articole în intervalul 1944– 1948. Florica Mezincescu. tinere. vol. Cele două volume de articole au fost realizate prin grija deosebită a directorului staţiunii Constantin Motaş. atât din punct de vedere al activităţii de cercetare cât şi al administraţiei şi mai ales al caracterului permanent al cadrelor angajate la staţiune. Eugen Şerban. Ion Tăbăcaru şi Margareta Cantoreanu iar în 1957 cu ing. Gh. aveau să prevestească cariera deosebită a acestor doi cercetători în domeniul biospeologiei şi freatologiei. activitatea de cercetare desfăşurată în intervalul 1941– 1948 s-a materializat prin două volume de lucrări apărute în 1944 şi 1948 şi nenumărate lucrări şi teze de doctorat (14 articole în intervalul 1941–1944. Homeiu. Doina Dinescu. iar ca preparatori sunt angajaţi permanent la Sinaia Cleopatra Sterghiu. Cu toate acestea intervalul 1953–1961 este cunoscut ca o perioadă nouă. Elena Chiriac. Vasile D. În acest interval. se caracterizează printr-o diminuare a activităţii de cercetare şi didactice. Cercetătorii tineri din perioada 1927–1951 fac ucenicia în cercetare la Staţiunea Zoologică după care ajung cadre didactice ale Facultăţii de Biologie: Constantin Motaş. Maria Dornescu. în persoana profesorului Mircea-Alexandru Ieniştea. Ion Şerbănescu. În anul 1955 schema este suplimentată cu încă trei cadre noi. MirceaAlexandru Ieniştea. Ionescu. considerată cea mai nefastă din istoria staţiunii. Mihai A.Contribuţia profesorului Alexandru Borza alături de a celorlalţi botanişti ai vremii (Valeriu Puşcariu. Adriana Murgoci. Alţii ajung cercetători în institute nou înfiinţate. reorganizatorul Institutului de Speologie. Ştefan Negru. Alexandru Beldie). Bujor Florescu. II). În ciuda urmărilor nefaste ale războiului. în funcţia de director este numit mai vechiul colaborator al staţiunii. Lucrările de început asupra nevertebratelor din pânza freatică făcute de Constantin Motaş şi Jana Tanasachi. Ştefana Roman. Perioada 1951–1961 şi mai ales 1951–1953. În anul 1945 directorul staţiunii Constantin Motaş fusese înlocuit cu bunul său coleg şi prieten Constantin Bogoescu. Dornescu. urmare a consecinţelor războiului şi reorganizării învăţământului. a fost hotărâtoare în obţinerea statutului de rezervaţie naturală pentru Munţii Bucegi (1948). T. Constantin Bogoescu. Nicolae Botnariuc. cum este cazul lui Traian Orghidan.

Ion Şerbănescu. doar Margareta Cantoreanu avea să rămână în activitate la staţiune până la pensionare (1994). unii dintre ei cadre didactice la Facultatea de Biologie din Bucureşti (Dimitrie Puşcaru. Saghin. de la care a rămas o frumoasă colecţie de insecte coleoptere din pădurile de conifere şi foioase. Nicolae Cernescu. proces determinat de păşunatul intensiv şi turismul necontrolat.cunoscător al entomofaunei forestiere şi a artropodelor malofage. Aceşti specialişti au evoluat mai târziu. Tascenco) elaborează monografia „Păşunile Alpine din Munţii Bucegi” în care. sistematicii vegetale majoritatea specialiştilor au fost asimilaţi la diferite instituţii de profil biologic din Bucureşti. pentru prima dată. Evdochia Puşcaru-Soroceanu. Sub egida Academiei Române. ce avea să crească simţitor confortul şi să îmbunătăţească condiţiile de lucru în laboratoarele staţiunii. Activitatea de bun organizator şi cercetător a lui Mircea-Alexandru Ieniştea a făcut ca staţiunea să cunoască modificări resimţite până în zilele noastre. Dintre tinerele cadre numite. Astfel Ştefana Roman a continuat cercetările în domeniul floristic la Institutul de Biologie Bucureşti. L. un colectiv format din cercetători botanişti sistematicieni. După realizarea unei ucenicii în domeniul cercetării sistematicii. Alexandru Beldie. îndrumător valabil nu numai pentru masivul Bucegi ci şi pentru întreaga floră montană din România. în anul 1956. Mircea-Alexandru Ieniştea reuşea să introducă încălzirea cu gaze naturale. faunisticii. . La numai câţiva ani de activitate Ştefana Roman (1959) împreună cu Ana Paucă realizează primul îndrumător botanic ce caracterizează flora alpină montană. pe direcţii de cercetare oarecum înrudite cu activităţile desfăşurate în primii lor ani de la staţiune. În perioada primului an de activitate ca director (1955–1956). sunt identificate toate asociaţiile vegetale din Bucegi. În lucrare sunt caracterizaţi detaliat factorii pedoclimatici care influenţează producţia păşunilor alpine supuse proceselor de eroziune. lucrarea fiind de mare importanţă practică mai ales pentru cadrele didactice universitare de la disciplinele botanice dar şi pentru studenţi şi tinerii naturalişti. Lupan şi V. Ana Paucă. F. Traian Ştefureac. V. fiziologi. În lucrare sunt caracterizate taxonomic peste 800 specii de plante din flora montană. Creţu.

cu completări şi extinderi a arealelor şi în celelalte zone ale României. Institutul de Biologie. pentru documentare bibliografică. nevertebrate etc. absolut necesare unui început de muzeu. la care au participat majoritatea biologilor . Elena Traciuc (Institutul de Biologie Bucureşti) face cercetări asupra Araneelor din regiune. de la alte institute de cercetare: I. a laboratoarelor. Perioada 1961–1989 corespunde. În intervalul 1961–1970 conducerea staţiunii a fost asigurată de dr. pentru obţinerea unor coli de herbar cu plante determinate şi exponate zoologice. Francisc Botea (Institutul de Speologie) face cercetări asupra grupului Oligochaeta (terestre şi acvatice) din Bucegi şi Gârbova etc. Un merit deosebit în acest sens l-a avut şi titulara disciplinei de Ecologie Generală prof. Lucian Gruia.) elaborează lucrarea intitulată „Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi” (1967). cu precădere asupra componentelor faunistice şi floristice. Începând cu anul 1954. insecte. prevăzută în planul de învăţământ.În plan local. timp în care îşi trece şi teza de doctorat în domeniul ecologiei şi taxonomiei algelor terestre „Cercetări comparative asupra algelor din solurile Masivelor Bucegi şi Gârbova”. Şi în această perioadă staţiunea a sprijinit logistic (prin acordarea spaţiilor de cazare. în persoana prof. activitate didactică de teren a studenţilor.. identificate de către specialiştii staţiunii.C. Margareta Cantoreanu este legată omagierea semicentenarului staţiunii.S. Perioada 1951–1961 se caracterizează prin două categorii importante de activităţi: continuarea cercetărilor fundamentale asupra faunei şi florei din zonă. De numele prof. în plan general cu dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă de sine stătătoare şi creerea disciplinei şi apoi a catedrei de ecologie de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti.S. lucrări indispensabile oricărui botanist pentru identificarea speciilor din flora şi vegetaţia din regiune. iar mai târziu (1972) „Determinatorul plantelor din Munţii Bucegi”.A. Margareta Moşneaga. Adriana Murgoci.A. a Cabanei Naturaliştilor) majoritatea cercetătorilor din alte sectoare de cercetare înrudite. contribuţia staţiunii la organizarea şi funcţionarea Muzeului de Ştiinţe Naturale din Ploieşti este ilustrată printr-o scrisoare a primului director al muzeului. Astfel Alexandru Beldie (I. ce a ocupat şi funcţia de director ştiinţific al Staţiunii Zoologice Sinaia în tot acest interval. Institutul de Speologie etc. Margareta Moşneaga a făcut nenumărate deplasări la staţiune. punerea la dispoziţie a diferitelor echipamente. în anul 1972. Adriana Murgoci şi de cel al dr.C.

este complet abandonată. cadre didactice din şcolile gimnaziale şi liceale din oraşele Ploieşti. Adriana Murgoci (1970) de îndrumarea ştiinţifică a staţiunii a răspuns neoficial titularul disciplinelor Biologie Generală şi Ecologie de la Facultatea de Biologie prof. Vălenii de Munte etc. la Facultatea de Biologie şi la Staţiunea Zoologică Sinaia. După pensionarea prof. funcţie îndeplinită de-a lungul celor cinci decenii de activitate a staţiunii. apăruse deja disciplina de ecologie.de la catedrele Facultăţii de Biologie. scăderea numărului de catedre. Cluj şi Iaşi. genetică. a cultivării unui concept la modă pentru acea perioadă a „stabilităţii cadrelor cu studii superioare. Nicolae Botnariuc. a formelor de doctorate cu frecvenţă şi fără frecvenţă. Delta Dunării dar şi asupra ecosistemelor terestre şi acvatice. în localitatea de domiciliu” şi nu în ultimul rând a scăderii interesului tinerilor absolvenţi pentru disciplinele de sistematică animală şi vegetală.. Lucian Gruia (care părăseşte . iar la conducerea staţiunii. institute de cercetări de profil din Bucureşti. Din nefericire la sfârşitul perioadei 1961–1970. Cauzele acestui proces constau în restrângerea schemei organizatorice a staţiunii şi apariţia diferitelor forme de pregătire postuniversitare de la Facultatea de Biologie. preuniversitar şi universitar. comasarea unor discipline etc. printr-o largă sesiune de comunicări ştiinţifice din diferite domenii biologice: zoologie. a fost numită Margareta Cantoreanu care avea să rămână pe post de director până la pensionare (1994). aceea de „pepinieră” pentru viitoarele cadre didactice ale Facultăţii de Biologie din Bucureşti şi cercetători pentru principalele institute de cercetări din Bucureşti. începând cu anii 1960. Activitatea de cercetare din staţiune nu putea să rămână departe de tot acest proces. în ciuda faptului că la Facultăţile de Biologie de la cele trei Universităţi mari din România. Margareta Cantoreanu. botanică. îndrumătorul nenumăratelor teze de doctorat realizate la Catedra de Ecologie. Sărbătorirea semicentenarului s-a desfăşurat în 27–29 octombrie 1972 la Bucureşti. În plan general această perioadă se caracterizează printr-o creştere a numărului cercetărilor ecologice realizate atât asupra ecosistemelor din lunca inundabilă a Dunării. funcţia îndeplinită de staţiune. ecologie şi metodica predării ştiinţelor biologice în învăţământul gimnazial. iar o parte dintre puţinii cercetători din staţiune. O altă cauză care a dus la dispariţia funcţiei de „pepinieră” pentru viitoarele cadre didactice ale Facultăţii de Biologie a fost şi scăderea vertiginoasă a numărului de posturi din învăţământul superior în general. montane şi alpine.

morfologiei şi ecologiei populaţiilor mai importante ale subordinului Auchenorrhycha de pe întreg teritoriul României. unele dintre ele elaborând lucrări în domeniile respective. în foarte multe momente. În anii 1984–1989. Personalul de specialitate din staţiune a condus nemijlocit. . la staţiune făcându-se aplicaţii practice cu studenţii anului I şi II de la secţiile de Biologie şi Biochimie. specialiştii Staţiunii Zoologice Sinaia (dr.staţiunea în anul 1977) şi Constantin Ciubuc (încadrat pe post de biolog la 1 septembrie 1976) sunt integraţi în proiectele de cercetare realizate la Catedra de Ecologie a Facultăţii de Biologie Bucureşti. Lucrarea se axează asupra taxonomiei. La finele anului 1970 Margareta Cantoreanu îşi susţine teza de doctorat intitulată „Contribuţii la studiul subordinului Cicadoidea (Homoptera Auchenorrhycha) din R. neabordat până atunci de cercetătorii români. În tot acest interval funcţia didactică îndeplinită de Staţiunea Zoologică nu a fost abandonată. Amphipoda) din bazinul superior al Prahovei. urmare a scăderii excesive a numărului de cadre didactice de la disciplinele botanice şi zoologice de la Facultatea de Biologie practica studenţilor era asigurată de multe ori exclusiv de cele două. România”. zona Sinaia – Buşteni”. intitulată „Ecologia populaţiilor de Gammarus balcanicus (Crustacea. Nicolae Botnariuc membru al Academiei Române. S. astfel încât se poate spune că nici o generaţie de studenţi nu a rămas fără efectuarea acestui stagiu de practică. În intervalul 1984–1989. atât din punct de vedere metodologic. Margareta Cantoreanu şi dr. dar mai ales din punct de vedere conceptual. această activitate didactică. În anul 1984 Constantin Ciubuc susţine teza de doctorat. Teza de doctorat are meritul de a fi realizată de pe principii moderne. Pentru această muncă se impunea ca o condiţie esenţială cunoaşterea temeinică a diversităţii specifice şi a diversităţii ecosistemelor din Munţii Bucegi şi Gârbova în ciuda preocupărilor diferite pe care le avea fiecare dintre aceste cadre. foarte util pentru formarea tinerelor cadre didactice şi cercetători de la Facultatea de Biologie. deoarece interpretarea parametrilor structurali şi funcţionali a fost făcută numai pe baza statisticii matematice. în reviste interne şi în străinătate. coordonată de prof. În anii 1980–1989 la staţiune sunt cazate cadre didactice de la Facultatea de Biologie din Bucureşti. Constantin Ciubuc) au publicat 25 de lucrări ştiinţifice. trei cadre de la staţiune.

prof. „workshop”-uri. susţinute în cadrul unor proiecte internaţionale. în staţiune sunt realizate modificări majore atât din punct de vedere al revigorării activităţii dar mai ales în ceea ce priveşte modernizarea şi dotarea spaţiilor existente. Angheluţă Vădineanu. – dezvoltarea unor programe de cercetare ce se desfăşoară aproape exclusiv în laboratoarele staţiunii. În anul 1994 este numit în funcţia de director. din diferite domenii. programe de educaţie ecologică de scurtă durată. sub conducerea fondatorului acestui departament. La aceste module au participat specialişti.Începând cu anul 1970. cadre didactice. după pensionarea dr. cu prilejul realizării unor proiecte de cercetare finanţate de Comisia Europeană de Cercetare a Uniunii Europene. extindere etc. Perioada 1989–prezent. – modernizarea spaţiilor de cercetare – laboratoare. Anca Sârbu având diferite teme în funcţie de programele respective. dr. în ultimii 3 ani (2000–2002) au fost organizate peste 15 module de conferinţe în cadrul programelor TEMPUS conduse de prof. întruniri ale diferiţilor specialişti din domeniul protecţiei mediului. Din anul 1994. dr. – crearea în staţiune. – afilierea colectivului staţiunii la consorţii internaţionale de cercetare. Margareta Cantoreanu. urmare a contribuţiei deosebite a rectorului Universităţii Bucureşti prof dr. staţiunea a îndeplinit doar două funcţii importante: centru de cercetare. viitori naturalişti sau cadre didactice din învăţământul gimnazial. liceal şi universitar. În staţiune. Ioan Mihăilescu. – modernizarea spaţiilor de cazare destinate atât studenţilor cât şi cadrelor didactice. se reânfiinţează funcţia de director şi. experţi. au provenit în marea majoritate de la Universitatea Bucureşti. Angheluţă Vădineanu şi conf. din întreaga ţară şi din străinătate. simpozioane. Aceasta perioadă se caracterizează prin: – implicarea colectivului la programele de cercetare realizate la Departamentul de Ecologie al Universităţii Bucureşti. modernizare. Constantin Ciubuc. . dr. printr-o judicioasă reorganizare a spaţiilor ce erau utilizate în alte scopuri. consolidare. programe TEMPUS. dr. cercetare ştiinţifică. a unor spaţii de instruire în sistem de training de scurtă durată. centru de practică ştiinţifică a studenţilor. Fondurile necesare în dificila activitate de reparaţie.

Ramura dinspre răsărit. iar cea dinspre apus culmea Strunga. Ca urmare a perspectivei ce se întrevede în ceea ce priveşte extinderea activităţilor de la staţiune. cuprind între ele bazinul superior al Ialomiţei şi converg la extremitatea lor nordică în Vf. Rectorul Universităţii (căruia îi aducem respectuoasele noastre mulţumiri) aici se va construi un nou corp pentru cazarea studenţilor şi a cadrelor didactice. 1). Culmea principală a Bucegilor este cuprinsă între adâncile depresiuni ale văilor Prahovei şi Ialomiţei şi se caracterizează. un amfiteatru cu 50 locuri şi o modernă sală de mese cu toate anexele necesare. – centru de practică ştiinţifică pentru studenţii de la Facultatea de Biologie din Bucureşti şi pentru studenţii din alte centre universitare. – pepinieră pentru cadre didactice de la facultăţile de biologie şi cercetători din diferite institute de biologie din România. Ioan Mihăilescu. nu departe de Vf. cu deschiderea către sud. masivul este format dintr-un arc de culmi în formă de „U”. în special de către dl.MUNŢII BAIULUI (GÂRBOVA) Consideraţii generale Masivul Bucegi* Cetatea de piatră a Bucegilor se înalţă deasupra obârşiilor văilor Prahovei şi Ialomiţei străjuind cu latura dinspre nord-vest trecătoarea Branului. de direcţie generală N-S. aproape paralele pe o distanţă de circa 15 km. cu 15 camere de locuit. Găvanele (2472 m). înălţată deasupra văii Prahovei. . prof. Privit în ansamblu. de la înfiinţare şi până în prezent a îndeplinit funcţii importante pentru cercetare şi învăţământul biologic românesc: – centru de cercetare. în primul rând.Staţiunea Zoologică Sinaia. Cele două ramuri ale arcului. este denumită culmea principală a Bucegilor. dr. prin înţelegerea acordată staţiunii de către Rectoratul Universităţii din Bucureşti. Omul (2507 m) punctul culminant al masivului. prin formele sale de relief puternic contrastante: versantul prahovean şi platoul Bucegilor (Fig. 2. MASIVUL BUCEGI .

spre răsărit şirul prahovean şi spre apus şirul ialomiţean. . Specific acestui versant şi în general abrupturilor Bucegilor sunt „brânele”. creste zvelte şi ferăstruite înălţate între adâncile văgăuni ale văilor. adesea ca nişte praguri succesive la diferite înălţimi şi care. pe alocuri. este în cea mai mare parte uşor ondulat. Impresionantul peisaj al abruptului prahovean este alcătuit din pereţi stâncoşi înalţi. Valea Izvorul Dorului. cât şi viroaga ce formează în platou obârşia văii Jepilor. Platoul este străbătut în lung de uşoara depresiune a pârâului Izvorul Dorului care îşi trage apele de sub creasta Babele. brăzdaţi de văi şi hornuri adânci şi încinşi de numeroase brâne. despart două şiruri paralele de înălţimi. pridvoare de regulă înierbate care înlănţuie pieptul muntelui. înclinat de la nord către sud şi situat între 1600–2400 m altitudine. În contrast izbitor cu versantul prahovean abrupt. platoul Bucegilor.Versantul prahovean este în cea mai mare parte stâncos şi abrupt. Platoul acoperit cu pajişti şi jnepenişuri. pe o diferenţă de nivel de 500–900 m şi pe o lungime de circa 10 km. sunt unicele căi pentru străbaterea „de-a coasta” a versanţilor abrupţi. în creştetul culmii principale se întinde un podiş înalt. larg de 1–3 km şi desfăşurat pe o distanţă de aproximativ 10 km. ţancuri ascuţite.

La sud de vârfurile Vânturiş şi Oboarele. Oboarele (1707 m). Nucetu (1861 m). De la Piatra Arsă în continuare însă. Munţii Bucegi . Şirul prahovean . luând direcţie NNE-SSV. 1. Pietrosul (1932 m). iar versantul prahovean este în întregime stâncos şi abrupt. Şirul ialomiţean este format din: Babele (2292 m). Jepii Mici (2143 m).Aria de efectuare a practicii botanice Şirul prahovean este alcătuit din următorii munţi. şirul se încovoaie puţin. Piatra Arsă (2044 m). Cocora (2182 m). Caraiman (2325 m). platoul Bucegilor ia sfârşit prin muntele Vânturiş. ale căror înălţimi descresc de la nord către sud: Coştila (2480 m). Blana (1875 m).Fig. Între Coştila şi Piatra Arsă şirul are orientarea generală NNV-SSE. iar versanţii exteriori dinspre Sinaia sunt mai puţin stâncoşi şi cu o înclinare generală mai mică. Colţii lui Barbeş (2020 m) şi Vânturiş (1942 m). Jepii Mari (2071 m). Lăptici (1872 m). Furnica (2103 m).Baiului (Gârbova) .

se aştern printre ţancurile şi muchiile stâncoase ivite dintre vâlcele şi hornuri adânci. întretăiate de tufărişuri de arin de munte şi de rarişti de larice. oferind una dintre cele mai măreţe privelişti din abruptul prahovean al Bucegilor. Această brână prezintă un deosebit interes prin vegetaţia bogată. Jepii Mici se întind între Valea Jepilor şi Valea Urlătoarea Mare şi reprezintă o evidentă treaptă inferioară ca altitudine faţă de Caraiman şi Coştila. versantul sudic şi S-E dinspre Valea Jepilor este străbătut de numeroase brâne cu vegetaţie deosebit de bogată (Brâna Portiţei. La nord. Caraimanul este despărţit de muntele vecin dinspre sud. muntele Coştila se mărgineşte cu porţiunea superioară a Văii Cerbului. Jepii pot fi consideraţi munţi ai contrastelor. Brâna Mare a Caraimanului). Pe clinele nordice. remarcabilă mai ales prin grupări mixte între pajişti de brâne şi buruienişuri. bogăţie de aspecte şi vegetaţie alpină.Coştila se ridică ca o imensă cetate de piatră la colţul de N-E al culmii principale şi reprezintă ca întindere. prin adânca depresiune formată de Valea Jepilor. se deschid luminoase. Cu creştetul încununat de Crucea Eroilor. Spre deosebire de celelalte flancuri. Jepii Mari se înalţă între Jepii Mici şi Piatra Arsă. . de care este despărţit prin Valea Albă. numită şi Valea Caraimanului. Caraimanul domină Valea Prahovei deasupra Buştenilor. fiind despărţiţi de aceasta din urmă prin Valea Babei. Colţii lui Barbeş şi Vânturiş. iar la sud cu muntele Caraiman. munţii din şirul prahovean al culmii principale se ridică deasupra Sinaiei. Caraiman. cu buruienişuri luxuriante. Jepii Mici. Brânele Mici ale Caraimanului. Brâna Mare a Jepilor încinge prin mijloc întreg abruptul între Valea Urlătoarea Mare şi Valea Jepilor. Între numeroasele brâne ale Jepilor Mici. Versantul răsăritean sau „Faţa Caraimanului” se înalţă deasupra pădurilor pe o diferenţă de nivel de 500–700 m. Începând cu Piatra Arsă şi continuând cu Furnica. iar versanţii exteriori au înclinări medii. care îl desparte de muntele Moraru. împodobite cu nenumărate flori. cu cleanţuri golaşe de stâncă şi brâne înierbate. Specificul Jepilor este determinat în primul rând de abundenţa vegetaţiei lemnoase. Feţele sudice însă. cel mai însemnat munte al masivului. pâlcurile întunecate ale jnepenişurilor şi covoarele de smirdar. una singură. mai mici şi sunt mai puţin stâncoşi.

de la limita platoului. plaiul prezintă o platformă largă pe care se întinde Poiana Stânei. adâncă depresiune care desparte Colţii lui Barbeş de Vânturiş şi Păduchiosul. acoperite cu întinse pajişti şi presărate cu zone de stâncării. pârâul Peleş se continuă pe marginea Sinaiei şi confluează cu Prahova. domină oraşul cu clinele sale domoale. muntele Zamora (Vf. se desprinde coama Plaiul Pietrei Arse. Valea Izvorul Dorului este cea mai sălbatică şi mai pitorească vale din acest şir de munţi. Pe un bot al acestui plai. cumpănă de ape între bazinul Prahovei şi cel al Ialomiţei. Valea Peleşului desparte Piatra Arsă de muntele Furnica. pe cealaltă parte a Prahovei se întind Munţii Baiului (Fig. la limita superioară a pădurii. Muntele Furnica aşezat în centrul înălţimilor de deasupra Sinaiei. Cumpătul 1651 m). Munţii Baiului (Gârbova) În faţa şirului prahovean (spre est). Piscul Câinelui 1658 m). puternic frământată. luând naştere din platoul Pietrei Arse. al cărui vârf răsăritean este Vârful cu Dor. Este o vale remarcabilă prin vegetaţia ei luxuriantă din zona păduroasă. a versanţilor dinspre Valea Izvorul Dorului. Un larg picior de munte (Plaiul Furnicii) desparte bazinul Peleşului de cel al văii Zgarbura. De la Sinaia spre Buşteni se disting următoarele culmi muntoase: muntele Piscul Câinelui (Vf. cu înălţimea maximă de 1908 m în Vârful Baiul Mare. Zamora 1521 m). La circa 1300 m altitudine. Valea Zgarburei desparte Furnica de muntele Colţii lui Barbeş. care coboară repede între Valea Zgarburei şi Valea Izvorul Dorului. Remarcabilă ca peisaj şi vegetaţie este zona abruptă. care mai jos coboară între văile Piatra Arsă şi Peleşului. muntele Cumpătul (Vf. Pintenul Pietrei Arse (2007 m). la marginea căreia se află hotelul turistic „Cota 1400”. La ieşirea din aceste chei.Din Vf. Colţii lui Barbeş prezintă o largă coamă împădurită (Plaiul Colţilor). 1). se întinde poiana „Sfârşitul lumii”. unde străbate câteva mici chei stâncoase. . Şirul prahovean sfârşeşte cu muntele Păduchiosul.

pe culmile înalte. solul se încălzeşte puternic în zilele cu soare. rarefierea aerului determină o amplitudine diurnă relativ mare a temperaturilor solului şi deci un microclimat excesiv la suprafaţa acestuia. Temperatura aerului În mod normal. temperatura aerului scade cu altitudinea (circa ½ grad pentru fiecare sută de metri). Astfel. Omul 80 900 2200 2507 752 690 590 560 Rarefierea şi transparenţa aerului favorizează pătrunderea până la sol a unei mai intense radiaţii solare. . Presiunea atmosferică scade cu altitudinea în raporturi bine determinate. pierderea căldurii prin radiaţie este mai accentuată. aşa cum se observă şi în tabelul de mai jos. În nopţile senine însă. afluent al Prahovei. influenţând în mare măsură. Punctul geografic Altitudine –m– Presiunea atmosferică – mm Hg – (medii anuale) Bucureşti Sinaia Cabana Babele Vf. Temperaturile maxime şi minime arată acest sens de variaţie. având ca efect răcirea rapidă a solului.Între munţii Piscul Câinelui şi Cumpătul se află Valea Rea. asupra celorlalte elemente climatice. De aceea. aşa cum se observă şi în tabelul de mai jos. străbătută de pârâul cu acelaşi nume. direct şi indirect. Condiţii climatice Presiunea atmosferică Valoarea presiunii atmosferice diferenţiază climatul munţilor de cel al regiunilor inferioare.

Vitezele maxime ale vântului sunt atinse obişnuit spre sfârşitul iernii şi începutul primăverii. în special iarna. pe culmile Bucegilor. Numai în fundul văilor adânci frecvenţa şi intensitatea vânturilor este mai redusă. Intensitatea vântului creşte odată cu altitudinea. ciuperci). Astfel. coloane. producând acele „scurmături de vânt”. vara fiind anotimpul cel mai liniştit. local. iar în timpul iernii spulberă zăpada.Staţiunea Temperatura Temperatura medie anuală maximă absolută Sinaia Vf. Se produc astfel inversiuni de temperatură. vântul şlefuieşte necontenit stâncile. temperatura aerului este uneori mai ridicată cu 10–150 decât în valea superioară a Ialomiţei situată cu 500–600 m mai jos. răscoleşte pământul moale. datorită invaziilor întâmplătoare de aer rece sau cald. depozitând-o în cantităţi mari în zonele adăpostite şi expunând la îngheţ solul dezgolit. la altitudini de peste 2000 m. iar iarna zile neobişnuit de călduroase. datorită cărora iarna. rupe pe alocuri covorul vegetal. Astfel. În regimul normal. Pe crestele cele mai înalte ale Bucegilor oscilaţiile termice sunt relativ mici şi se produc în jurul unor valori medii reduse. aerul mai rece de pe culmi coboară în fundul văilor. Distribuţia verticală a temperaturii aerului este influenţată nu numai de altitudine. ca urmare a deplasării maselor de aer continentale sau oceanice. Transportând grăunţe de nisip sau ace de ghiaţă. pe creste şi vârfuri se înregistrează frecvent vânturi violente care întrec adesea viteza de 30 m/s. În zilele senine şi fără vânt. uneori în plină vară survin zile foarte reci sau chiar cu ninsoare şi viscol. ci şi de formele de relief. în special cele din roci friabile (gresii) modelându-le în forme variate (turnuri. . îmbibat cu apă. Vântul Culmile Bucegilor sunt supuse aproape în permanenţă acţiunii vânturilor. Omul + 60 C – 30 C + 320C + 220C Temperatura minimă absolută – 270C – 380C Variaţiile de temperatură în cursul anului se reduc simţitor cu altitudinea. al temperaturii se produc anual oscilaţii puternice şi neregulate. primăvara.

Blocul Bucegilor stă relativ izolat şi este lovit de toate masele de aer în mişcare. Ceaţa reprezintă un fenomen foarte frecvent în zona alpină a Bucegilor. Numeroase efecte ale vântului asupra vegetaţiei. în regiunile înalte ceaţa persistă uneori zile întregi şi se datoreşte înglobării culmilor în masa norilor. Omul sunt brăzdate de scurmături rectilinii. sub acţiunea insolaţiei puternice şi a vântului poate determina frecvent şi formarea de nori care provoacă averse de ploaie torenţială. Nebulozitatea Norii şi ceaţa sunt formaţi din picături de apă sau cristale de gheaţă foarte mici. Astfel.Direcţia vânturilor dominante în zona subalpină şi alpină a Bucegilor. Ajungând la altitudini mai mari. Iarna. nebulozitatea culmilor Bucegilor este mai redusă decât la câmpie. fiind nevoite să se înalţe pe coastele muntelui pentru a trece obstacolul. ultimele exemplare izolate de molid sau larice prezintă coroana „în drapel”. apoi. Ceaţa (negura). ca urmare a inversiunilor de temperatură. produsă prin condensarea vaporilor de apă în aerul rece. acestea. Vârful Omul este în medie 260 zile pe an acoperit de neguri. Ascensiunea bruscă a aerului cald şi umed pe coastele muntelui. fiind purtată de curenţi. cu toate ramurile îndreptate unilateral. vaporii de apă din aceste mase de aer se condensează sub formă de ceaţă. devine mai uşor şi ia o mişcare ascendentă. solului şi zăpezilor dovedesc această direcţie dominantă. spre E-SE. Aşa se explică de ce negurile se formează adeseori „din senin”. coastele cu expoziţie vestică de sub Vf. în continuă agitaţie. nu este altceva decât un nor în contact cu solul. care nu se întâlnesc pe versanţii opuşi. aproape constantă în tot timpul anului. către limita superioară a pădurii. care începe să învăluie crestele. Dar cea mai frecventă ceaţă la munte este ceaţa orografică. în dimineţile senine de vară. Astfel. cu descărcări electrice. În general primăvara este foarte noroasă şi toamna senină. pe măsură ce soarele se ridică. pe platou. aerul de pe versanţii însoriţi se încălzeşte. În afară de ceaţa joasă din fundul văilor. este de la V-NV către E-SE. . Din această cauză regiunile înalte ale masivului sunt în general mai înnorate decât împrejurimile depresionare. datorită presiunii atmosferice mai reduse şi temperaturii mai scăzute. nu se deosebeşte de nori decât prin raportul faţă de sol. iar primăvara şi vara mai ridicată. trunchiurile târâtoare ale jnepenilor sunt obişnuit culcate spre SE. se răcesc şi îşi condensează surplusul de umiditate sub formă de nori. ceaţa care învăluie frecvent culmile.

iar perioada cea mai săracă în precipitaţii este luna octombrie (53 l/mp). în tot cuprinsul masivului. 3. între 810–1350 mm precipitaţii atmosferice totale (la Bucureşti. se realizează în luna iulie (168 l/mp). Cele mai bogate precipitaţii. * Text adaptat din BELDIE AL..Precipitaţiile Masivul Bucegi este situat într-o zonă în care se înregistrează anual. în medie. . 1968. în medie 588 mm). CARACTERE COMUNE ORGANISMELOR VEGETALE Organismele vegetale – talofite şi cormofite – prezintă o serie de caractere comune.

monosimetria (frunză). v . 2. 3 .faţa ventrală. Simetria.). Simetria organismelor vegetale: 1 . Acest tip de simetrie se .faţa dorsală.Fig. 1.simetria zigomorfă (floare de Viola sp. polisi-metrie). Proprietatea organismelor (sau a părţilor componente) prin care întregul respectiv poate fi împărţit în părţi mai mult sau mai puţin identice prin planuri de simetrie.simetria bilaterală (floare de Dicentra spectabilis).simetria radiară (floare de Geranium sp. 2 . 4 . d . Simetria radiară (actinomorfă. şi Lamium maculatum). 5 – simetria dorsiventrală. Prin organul respectiv se pot duce mai multe planuri de simetrie rezultând tot atâtea părţi aproximativ egale.

3. Orientarea în spaţiu. eutalul hepaticelor. . Galium aparine – lipicioasă) ş.a. comună (picior) care se ramifică din vârf în două axe egale sau inegale de ordin I. egale (dreapta – stânga. se ramifică.). în general aceste structuri au simetrie radiară sau bilaterală. Aceste structuri au în general simetrie dorsiventrală. Axele succesive de diferite ordine sunt egale (Fig. 2. cu geotropism pozitiv (cresc de sus în jos.: tulpini repente. monopodială).a. Se caracterizează prin existenţa a două planuri de simetrie. Ramificaţie alcătuită dintr-o axă principală. ramuri culcate la pământ. Selaginella sp. peţiol). 2. (Fig.. 3. Ex. în alte două axe egale sau inegale de ordin II etc. Ramificaţia isotomă (eudicotomică. Sisteme de ramificaţie. unele flori (Fig. frunzele).a. Semn convenţional: +. Semn convenţional: *. ÷.: organe turtite (talul lichenilor. Particularitate comună tuturor organismelor vegetale. tulpină.). În funcţie de direcţia de creştere se deosebeşte: – creştere ortotropă – structurile au o poziţie verticală. unele flori şi fructe (Fig. Organe asimetrice: unele frunze (Ulmus sp. tot din vârf. Florile monosimetrice se numesc zigomorfe. Ex.). majoritatea frunzelor ş.2. Monosimetria (simetria dorsiventrală).1. rădăcina) sau negativ (cresc de jos în sus. – ulm). alungite (rădăcină. – creştere plagiotropă – structuri ce cresc mai mult sau mai puţin paralel (orizontal sau oblic) cu solul. flori (Valeriana sp.întâlneşte la organe cilindrice. tulpina). Acest tip de simetrie este întâlnit la tulpini metamorfozate (cladodii la Genistella sagittalis – grozamă). – odolean) ş. Structurile cu simetrie dorsiventrală prezintă o parte dorsală şi una ventrală. 2. Simetria bilaterală (bisimetrie).). acestea la rândul lor. 2: 3–5). Se caracterizează prin existenţa unui singur plan de simetrie.1. anterior – posterior). perpendiculare unul pe altul. tulpini modificate. unele flori (Dicentra spectabilis – cerceii Doamnei. ex. Tip primitiv de ramificaţie întâlnit şi la unele pteridofite actuale (Lycopodium sp. ramificaţia cormului Ramificaţia dicotomică (terminală). Semn convenţional: ·|·. izopodială. ex. ce împart organul respectiv în două părţi corespunzătoare.

ramificaţia dicotomică anisotomă (simpodială). Pinus sp. Pe picior se formează două axe inegale.ramificaţia laterală simpodială (cimoasă). rădăcina principală dă naştere la rădăcini laterale (radicele) care la rândul lor se pot ramifica generând rădăcini de ordin superior.picior. Axele de vârste diferite sunt dispuse cap la cap şi dau naştere unei axe compuse numite simpodiu (Fig. 2 .Ramificaţia anisotomă (anizopodială.2. Axele succesive pornesc subterminal. Sisteme de ramificaţie: 1 . 3. Acest tip de ramificaţie se întâlneşte în sfera vegetativă şi reproducătoare atât la plantele lemnoase cât şi la cele erbacee. axele au o creştere determinată (definită) (Fig..). Larix sp..axe succesive de vârste şi ordine diferite.ramificaţia dicotomică isotomă (monopodială). 3. 1-5 . 4. Ramificaţia laterală. p . lateral de pe axa principală.ramificaţia laterală monopo-dială (racemoasă). simpodială).4. Fig.).: tulpini de conifere (Abies sp. De regulă numai axa mai mare se dezvoltă şi se ramifică la rândul său.3. 3. UNITĂŢI TAXONOMICE UTILIZATE ÎN SISTEMATICA VEGETALĂ . 3.). 4 ..). Ramificaţia simpodială (cimoasă). Ramificaţia monopodială (racemoasă) se caracterizează printr-o axă principală unitară ce trece prin întregul sistem de ramificaţie pe care se dezvoltă axe secundare (Fig. „Axa principală” nu trece prin întregul sistem de ramificaţie ci este de fapt alcătuită dintr-o succesiune de axe de vârste şi ordine diferite. Picea sp. Ex. În cazul rădăcinii. 3 .

iar cei de rang superior se numesc supraspecifici (gen.1. Încreng. ordin. Unitatea taxonomică de bază utilizată în toate sistemele de clasificare este specia. familie.). pe baza principiilor filogenetice promovate de taxonomie (ştiinţa principiilor clasificării).Sistematica este acea parte a botanicii care se ocupă cu inventarierea speciilor de plante şi clasificarea lor. subspecia). 5. clasa etc. Taxonii de ordin inferior se numesc subspecifici (ex. LICHENI (Regnul Fungi. Lichenophyta) . TALOFITE PREZENTE ÎN MUNŢII BUCEGI – BAIULUI 5.

Din punct de vedere morfologic se deosebesc mai multe tipuri de licheni. scoarţa arborilor) cu ajutorul unor hife asemănătoare unor rizoizi (rizine). criteriu important în determinarea speciilor este foarte variată: albă. Licheni crustoşi. rezultate în urma convieţuirii permanente dintre o ciupercă (ascomicetă sau mai rar o bazidiomicetă) şi o algă verde sau o algă albastră.) care este foarte dezvoltată şi în care sunt înglobate hifele ciupercii. trunchiul arborilor). formând corpuri sporifere: apotecii (frecvent) şi peritecii. Culoarea apoteciilor variază. galbenă. albăstruie. Nostoc sp.). verde.a. Licheni gelatinoşi. Consistenţa talului umed se datorează tecii mucilaginoase a componentei algale (algă albastră. Au aspectul unor tufe mici ± ramificate. cenuşie. muscicoli (pe muşchi) etc. verticale sau pendule cu simetrie radiară. corticoli (pe trunchiul şi ramurile arborilor) – endofloiodici (cresc în grosimea scoarţei) şi epifloiodici (cresc pe suprafaţa scoarţei). Apoteciile se prezintă ca nişte mici discuri. Ciuperca constitutivă se poate înmulţi şi asexuat prin spori. brună. neagră. foliaceu (de aspectul unei frunze) cu simetrie dorsiventrală. Talul gelatinos are aspect subţire.Lichenii sunt un grup aparte de organisme. Ex. Când sunt foarte lungi şi subţiri au aspect filamentos. ex. Înmulţirea lichenilor se realizează în general pe cale vegetativă (fragmente de tal ş. roşie etc. Licheni tufoşi (fruticuloşi). fixat parţial de substrat (sol. corpul său sau cel puţin marginile sunt ridicate de pe substrat. Corpul vegetativ rezultat (talul) este total diferit morfologic. Tal sub formă de crustă ce aderă puternic de suprafaţa substratului sau este încrustat în acesta (suprafaţa stâncilor. lignicoli (pe lemne şi putregaiuri). tericoli (cresc pe diferite tipuri de sol). ce se prind de tal printr-un picioruş (podeţiu). fiind de . membranos şi foarte friabil la uscăciune şi gros. gelatinos în stare umedă. Culoarea talului.: Collema sp. cu diametrul de câţiva milimetri. structural şi fiziologic faţă de cei doi parteneri care participă la simbioză. Licheni frunzoşi (foliacei). În numeroase cazuri constituie singuri vegetaţia stâncilor golaşe. După natura substratului pe care trăiesc lichenii pot fi: saxicoli (pe stânci) – endolitici (cresc chiar în masa stâncii) şi epilitici (cresc pe suprafaţa rocilor). Tal lamelar.

Dintre speciile de licheni prezente în masivul Bucegi şi Munţii Baiului enumerăm câţiva reprezentanţi din Cls. lichenii constituie indicatori valoroşi ai gradului de poluare al atmosferei ca şi ai unor condiţii ecologice staţionare. lichenii foliacei şi fruticuloşi sufocă plantele prin blocarea funcţiei stomatelor şi asigură condiţii optime pentru dezvoltarea unor paraziţi animali periculoşi. Lichenii sunt utilizaţi ca materie primă în diferite ramuri industriale (farmaceutică. carpen. Lichenii au fost definiţi ca „pionieri ai vegetaţiei” deoarece sunt primii care se instalează în staţiuni improprii pentru alte grupe de plante. . Datorită sensibilităţii lor deosebite. (Fam. Lichenii pot avea şi o serie de efecte negative: lichenii crustoşi contribuie la distrugerea ritidomului arborilor. uneori cu nuanţe brunii sau albăstrui. lichenii reuşesc să dezagrege rocile şi să contribuie astfel la formarea unui strat subţire de sol. substanţe cunoscute sub numele de acizi lichenici (termen impropriu deoarece. dând naştere la hife de ciupercă. vor da naştere unui nou lichen. care au o accentuată acţiune corozivă. proeminente deasupra talului şi a scoarţei. Prezenţa talului este frecvent marcată de apoteciile caracteristice: liniare. în acest context animalele din regiunile polare care consumă aceşti licheni concentrează la rândul lor doze însemnate de elemente radioactive care devin periculoase în special pentru populaţiile umane care se hrănesc cu carnea acestora. Ord. Ex. şanţate. Prin intermediul acizilor lichenici. alimentară. Dacă aceste hife întâlnesc alga corespunzătoare. Ascolichenes. ele nu au compoziţia acizilor). În apotecii se formează spori care eliberaţi germinează.obicei diferită de cea a talului pe care se formează. Gen bogat în specii corticole ce vegetează pe arbori cu ritidom neted (fag. Discolichenes. tei). Graphidaceae). chimică). Lichenii au proprietatatea de a concentra în talurile lor o mare cantitate de substanţe radioactive. Observaţii. pe care ulterior se pot instala alte organisme vegetale.: Graphis scripta (trăieşte pe ritidom de fag). cu toate că majoritatea acestor substanţe au o reacţie acidă. Licheni crustoşi Graphis sp. Talul apare sub formă de pete crustiforme de culoare verzuie. Utilitatea lor se datorează numărului foarte mare de substanţe chimice pe care le formează în cadrul proceselor metabolice. paralele (prin forma şi modul lor de dispunere pe tal amintesc scrierea cuneiformă). neregulat ramificate.

Tal erect (până la 12 cm înălţime) cu marginile lobate şi ciliate de culoare brun-verzuie. Parmeliaceae). alb-cenuşii (cenuşiu-albăstrui). Stictaceae). 4.).8. albe şi nude) (Fig. neted şi lucios pe faţa superioară. portocalii (Fig. pietre. cu contur neregulat. Cladoniaceae).).). Parmelia furfuracea (Fam. stânci. 4. faţa inferioară de culoarea neagră (Fig.2. Lichen tericol cu tal cilindric de culoare cenuşie cu apotecii brune. lichen de munte (Fam. . toate în aceeaşi parte (Fig. cu ramificaţiile terminale curbate în jos. Tal foliaceu galben-portocaliu cu marginile ridicate şi apotecii mari. Parmeliaceae). Xanthoria parietina – lichenul galben (Fam.). Faţa superioară de culoare cenuşiu-verzuie. În zona alpină vegetează şi Cetraria nivalis. iar pe cea inferioară. apoteciile apar sub forma unor puncte negricioase (Fig. Lecideaceae). netede. gălbuie sau brună. Lichen corticol. Licheni tufoşi Cetraria islandica – lichenul de Islanda. Teloschistaceae). Lichen corticol rar saxicol. Tal cu lobi dicotomic repetat ramificaţi şi uşor recurbaţi spre faţa inferioară. Ramificaţii erecte. 4. Cladonia rangiferina – lichenul renilor (Fam. Licheni frunzoşi Lobaria pulmonaria – brâncă (Fam. Peltigera canina (Fam. Răspândit în zona montană şi alpină împreună cu Cladonia pyxidata (trâmbiţa muşchiului) (Fig. compacte. cetrarioides ş. 4. Lichen corticol sau tericol.).7. Stictaceae). 4.5.6. Tal de culoare cenuşie (verde-albăstruie). Cladonia sylvatica. Cladonia coniocraea ş. Răspândit în pajişti montane şi alpine (Fig. netedă. alb şi reticulat pe faţa inferioară (Fig. În păduri sunt frecvente de asemenea: P. P. cu aspect pâslos (cu excepţia alveolelor concave.1. cu aspect prăfos.). Specie frecvent întâlnită pe scoarţa arborilor.a. 4.). 4.a. Vegetează în staţiuni (locuri) umede şi umbrite.3. adânc lobat. Lichen saxicol de culoare galben verzuie.). 4. Pe faţa superioară are culoare verde/verde-brunie. cu suprafaţa alveolară (aspect de plămân).4. Tal mare (până la 40 cm). Specie tericolă ce creşte în tufe dese. caperata.Rhizocarpon geographicum (Fam.

3 . 7 .Cetraria islandica. ap .Xanthoria parietina. 4 . 6 . 8 .Thamnolia vermicularis.apotecii. .Fig.Lobaria pulmonaria.Usnea barbata. 9 . Licheni crustoşi (1).Parmelia furfuracea. foliacei (2-5) şi fruticuloşi (6-10): 1 . 2 .Peltigera canina.Rhizocarpon geographicum.Cladonia rangiferina. 5 . 4.Cladonia pixidata. 10 .

mai închise la culoare. Tal filamentos.10. Usnea florida – mătreaţa bradului. ascuţit la capete.). de culoare verde-închis. Hepaticae). . Corpul vegetativ este taloidic sau cormoidic. Gametofitul este dominant şi se identifică cu planta propriu-zisă.2. Usneaceae).: Marchantia polymorpha – fierea pământului. Sporofitul mic. frecvent întâlnit în pajiştile alpine.1. simplu sau cu ramificaţii puţine şi scurte (Fig. de culoare cenuşiu-verzuie ce atârnă pe ramurile brazilor şi a altor conifere. Lichen corticol. pajişti. La maturitate. saxicoli (pe stânci) şi corticoli (pe scoarţa copacilor). pe gametofitul masculin se diferenţiază anteridiofori alcătuiţi dintr-un picior lung şi o formaţiune cu aspect discoidal. Lichen tericol.9. 4.2. Anteridiile se diferenţiază pe faţa superioară a discului. 4. Corpul vegetativ taloidic este întâlnit la o serie de muşchi hepatici (Cls. în biotopuri foarte umede şi răcoroase. Usneaceae). fistulos. Bryobionta. Mar-chantiales. Încreng. în camere anteridiale (Fig. de scurtă durată se dezvoltă pe gametofit. Tal foliaceu. de culoare albă (alb-cenuşiu). După substratul pe care trăiesc muşchii pot fi: tericoli (pe sol). zone mlăştinoase etc. situată apical. 5. Majoritatea muşchilor preferă biotopuri umede: păduri. lamelar. BRIOFITE (MUŞCHI) (Regn Plantae. Muşchi tericol ce vegetează în păduri de amestec. Fam. Usnea barbata (asemănătoare cu prima.Thamnolia vermicularis (Fam. Bryophyta) Briofitele sunt plante autotrofe de dimensiuni reduse. Marchantiaceae). Plantă dioică. cu marginile ondulate (Fig. Pe gametofit (monoic sau dioic) se formează organe de reproducere (arhegoane şi anteridii) în care se formează gameţii (oosfera şi anterozoizi). Ex.). dar mai rară) vegetează de asemenea pe ramurile coniferelor (Fig. Subregn. După realizarea fecundaţiei se formează zigotul iar ulterior sporofitul/sporogon. ramificat. 5.). Tal cilindric.). disciforme. coada rândunicii (Ord. 5. barba ursului (Fam. Talul poartă la vârf apotecii mari. ramificat dicotomic şi prins de substrat prin rizoizi.

).fragment de tal &cu arhegoniofori.sec-ţiune . propagulele pot genera noi indivizi. scurtă sau lungă (până la circa 30 cm) este fixată de substrat prin rizoizi. 2 .Pe gametofitul feminin se diferenţiază arhegoniofori alcătuiţi din peduncul şi o parte apicală de forma unui disc cu 7–9 braţe alungite (Fig. Sporogonul de dimensiuni reduse. cu marginea întreagă sau dinţată.4.). simplă sau ramificată.secţiune longitudinală prin anteri-diofor. Bryatae/Musci).a.). Reproducerea asexuată se realizează prin propagule – formaţiuni discoidale pluricelulare care se formează pe gametofit (Fig. Briofite cu eutal – Marchantia polymorpha: 1 . Corpul vegetativ cormoidic caracterizează muşchii frunzoşi (Cls. Metzgeria conjugata ş. tulpiniţă şi frunzuliţe. Frunzuliţele sunt simple. Tulpiniţa ortotropă sau plagiotropă.4. sesile. 4 . Fig.1.). Gametofitul cormoid are simetrie radiară şi este diferenţiat în rizoizi. După ce se detaşează de pe individul pe care s-au format. 5. mici. 5. 5.fragment de tal % cu un anteridiofor.3. este alcătuit dintr-o capsulă ovală susţinută de o setă scurtă (Fig. 3 . 5. 5. ascuţite sau obtuze. Pe faţa inferioară a discului se diferenţiază arhegoane (Fig. Alţi muşchi cu gametofit taloidic: Conocephalum conicum.

Mnium affine. Rhytidiadelphus triquetrus (Ord. rzi . Mniaceae).arhegon. cilindrică. Polytrichales. Eubryales. Hypnobryales. Hypnaceae). per . Fam.anteridie. 6: 1a.). Mnium punctatum (Ord. Isobryales. Fam. Fam.pericheţiu. 6. Fam. Fam. Neckeraceae). Seta este cilindrică. erectă sunt dispuse spiralat numeroase frunze înguste şi ascuţite la vârf (Fig. Majoritatea muşchilor frunzoşi sunt dioici. an . Ex. lungă şi are rolul de a conduce substanţele nutritive absorbite de picior spre capsulă. pp . Polytrichaceae). Neckera crispa (Ord. prezentând dimorfism sexual: indivizii masculi sunt mai mici decât cei femeli. Fam.stomate. Organele de reproducere (arhegoane şi anteridii) sunt grupate în vârful tulpiniţelor.1. ar . Hypnum cupressiforme (Ord. Hypnaceae). Alţi muşchi cu tal cormoid: Dicranum scoparium (Ord. 6: 2–7). Fam.rizoizi.: Polytrichum commune – muşchiul de pământ (Ord. Rhytidiaceae) (Fig. lb . pr . Polytrichaceae).propagule. Hypnobryales.pseudo-periant. . Sporofitul (sporogon) este alcătuit din: picior (haustor). 6: 1a). st .longitudinală prin arhegoniofor. Dicranaceae). Polytrichum juniperinum (Ord.picior (peduncul). Capsula este alcătuită din urnă acoperită de un opercul (căpăcel). Polytrichales. 1b). Dicranales.sporogon cu setă şi capsulă eliberând sporii. Pe tulpiniţa lungă. Fam. Piciorul se prinde de gametofit de unde absoarbe substanţe nutritive. pc . Hypnobryales. setă şi capsulă (Fig. sp . În dezvoltarea sa sporogonul rupe peretele arhegonului care se transformă într-o structură cu rol protector numită caliptră/scufie (Fig.lobi. Hylocomium proliferum (Ord. În urnă se formează celule mame ale sporilor şi în urma meiozei spori (briospori).

Hypnum cupressiforme. 1b . Petala este alcătuită din lamină şi unguiculă.setă. . (mac) sepalele cad în timpul înfloririi.Hylocomium sp. îngustată a petalei. Tulpini supraterane metamorfozate Tuberule şi bulbile.opercul. 7 . La Papaver sp. 5 Mnium affine. cu care aceasta se prinde de receptacul. cad pe pământ. sc . se înrădăcinează şi generează noi plante. 6.apofiza. 1a . în general diferit colorate.scufie.. Briofite cu tal cormoid: 1 .sporogon (detaliu).Polytrichum commune.Fig. Într-o anumită perioadă de vegetaţie aceste formaţiuni se detaşează de pe planta mamă. 2 . Sepalele pot fi persistente sau caduce. s . Petalele reprezintă al doilea ciclu de frunze modificate. dispuse în alternanţă cu sepalele. 6 .Rhytidiadelphus triquetrus.fragment de gametofit & cu sporofit/sporogon. La unele plante mugurii axilari tulpinali sau muguri florali ai inflorescenţei se tuberizează transformându-se în tuberule sau în bulbile. Totalitatea petalelor alcătuieşte corola. ap .Neckera crispa. op . 4 . partea inferioară. 3 . ur urna.Dicranum scoparium.

orbiculară (Ranunculus acris). Forma petalelor: 1 . Petale transformate în organe nectarifere: 6. (7) şi Trollius europaeus (8).. Helleborus sp. 4 . 59. 2 . Ranunculus acris). bilobată (Stellaria media). tetralobată (Lychnis flos-cuculi). 7.cornet nectarifer la Aconitum sp. ovallanceolată (Nymphaea alba). 9 .tetralobată (Lychnis flos-cuculi). (6).pinten nectarifer la Viola odorata.unguiculată (Cheiranthus cheiri).Fig. emarginată (Rosa sp.bilobată (Stellaria media). (Fig.. 8 .oval-lanceolată (Nymphaea alba).) etc. Solanum sp. unguiculată (Cheiranthus cheiri). Rubus sp. Forma petalelor poate fi: orbiculară (Anagallis sp.. . 3 . 5 . 59: 1–5).

Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: 4 .a. Glandele nectarifere (nectarine).vexilum (petala superioară). – omag. Fabaceae.corola etalată. Orchis sp. Corola este dialipetală. ţesuturi localizate frecvent în floare elaborează nectarul. 4a . ve .Fragaria vesca.. Caryophyllaceae.Veronica polita. ca . câte o glandă nectariferă).) (Fig. Asteraceae ş.).floare de fabacee (Pisum sativum).Sinapis arvensis. când petalele sunt concrescute (Solanaceae. bazal. – spânz. Helleborus sp. Trollius europaeus – bulbuci).) şi gamopetală.carena (petale inferioare).. al . Rosaceae. La unele specii petalele sunt transformate în: petale nectarifere/ port-nectarii (la Ranunculus sp. Convolvulaceae. cornete nectarifere (Aconitum sp.Fig. 5 .alae/aripi (petale laterale). Viola sp. 2 . Brassicaceae. Ericaceae.a. fiecare petală este considerată un port-nectariu deoarece prezintă pe faţa superioară. pinten nectarifer provenit din petala anterioară (Linaria sp. când petalele sunt libere (Ranunculaceae. 59: 6–9). toate petalele sunt transformate în cornete nectarifere. 3 . La Helleborus sp. . Apiaceae ş. Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: 1 .Stellaria media. 60.

4. Caryophyllaceae) (Fig.campanulată (Campanula rotundifolia).infundibuliformă (Calystegia sepium). Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: Veronica sp. două petale laterale mai mici (aripi/alae) şi două petale inferioare alipite prin marginile lor externe (luntriţa.hipocrateriformă (Syringa vulgaris). Rosaceae). 4 .tubuloasă la Nicotiana tabacum (1) şi Arctium lappa (2). Stellaria media – rocoină (Fam. 61. Brassicaceae). Fabaceae este alcătuită din 5 petale libere: o petală superioară mare. Corola papilionată carac-teristică reprezentanţilor Fam. Fig.).: Pisum sativum (Fig. 6 .5.Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: Fragaria vesca – fragi de pădure (Fam. 3 . (Fam. Ex. Corolă gamopetală cu simetrie actinomorfă: 1. carena). stindard.). 5 .globuloasă (Vaccinium myrtillus). Scrophulariaceae) (Fig. 2 . 60. rotundă (steag. Sinapis arvensis – muştar sălbatic (Fam. vexilum). 60: 1–3). . 60.

stigmat.ligula corolei.corola. stg . lbi . Florile cu corolă bilabiată sunt .Fig. K .pinten. Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă – petalele concresc sub forma unui tub lung ± larg (Arctium lappa. urceolată – tubul corolei se lăţeşte spre bază asemenea unui ulcior (Atropa belladonna) etc.). 5 . globuloasă. hipocrateriformă (Syringa vulgaris). C .ovar. infundibuliformă – tubul corolei se lărgeşte treptat spre vârf ca o pâlnie (Calystegia sp. 4 . pin . alcătuit din două petale posterioare concres-cute şi labium inferior.caliciu. Datura stramonium). 1a floare văzută în profil.bilabiată la Salvia pratensis (2) şi Pedicularis sp. Corolă gamopetală cu simetrie zigomorfă: 1 . campanulată – sub formă de clopoţel (Campanula sp. partea anterioară a corolei este transformată în pinten nectarifer (Fig.capitul la Leucanthemum vulgare. 2. format din petala anterioară concrescută cu cele două petale laterale. Corola gamopetală cu sime-trie zigomorfă poate fi: – personată – corolă asemă-nătoare cu cea bilabiată dar care are aspectul unei măşti (persona). 4b . aproape sferică (Vaccinium sp.stamine. Nicotiana tabacum). lbs . lgc .personată la Linaria vulgaris. sti .labium inferior.). ovr .. la Linaria sp.floare ligulată cu simetrie zigomorfă (la periferia inflorescenţei). (3). 4a . Convolvulus sp.floare ligulată de Taraxacum officinale. 62. (Fig. 3 . 62.floare tubuloasă cu simetrie actinomorfă (în centrul inflorescenţei). 61).).1.. – bilabiată – formează la bază un tub scurt care se continuă cu două labii (buze): labium superior. sta .labium superior.stil.

când elementele lui sunt verzi (Chenopodium sp. 5 .).a. Lamiaceae (Labiatae).şi gamotepal la Orchis sp.: Leucanthemum vulgare. Salvia sp.. Scirpus sp. perigonul este alcătuit din 6 tepale. iar tepala anterioară.4. Urtica sp. în ciclul intern cele două tepale posterioare rămân libere. Periantul poate fi redus la bractei (Luzula sp. Florile ligulate sunt întâlnite la reprezentanţii Fam. . 7 . 4 . liberă. peri (Eriophorum sp. (2).. Galanthus nivalis. Fig.labelum.) sau poate fi absent – flori nude (Carex sp.P alcătuit din peri la Eriophorum angustifolium. Pedicularis sp. Ciclul extern de elemente este format din două tepale anterioare concrescute şi tepala posterioară. Salix sp. Scilla bifolia ş. unele concrescute iar altele libere.P alcătuit din bractei înguste şi păroase la Schoeno-plectus lacustris.a) sau gamotepal – cu tepale concrescute (Muscari sp.a. Galanthus nivalis. 63: 1–3). (Fig.). 63.caracteristice Fam. rezultat din concreşterea petalelor. Lilium sp. Taraxacum officinale ş. 6 . Perigon (P): 1. Fraxinus sp. – ligulată – corola are un tub scurt la bază. Perigonul poate fi dialitepal – cu tepale libere (Aconitum sp.diali. Perigonul este sepaloid.3). 64). (1) şi Aconitum sp.). 2 . (Fig. Asteraceae (Compositae).. Ex.dialitepal la Lilium sp... nepereche.. Iris sp. 62: 4.. 63: 5–7...) şi petaloid când elementele lui sunt colorate (Daphne sp. Lilium sp. l .gamotepal la Muscari sp. Rumex sp..: Lamium maculatum. Polygo-natum latifolium ş.5). Colchicum autumnale. 3 . Carpinus sp.) (Fig..P alcătuit din bractei la Luzula sp. Ex. Fig.. 63.. nepereche.) (Fig. care se continuă lateral cu un limb – ligula. se dezvoltă în mod deosebit formând labelum (Fig. 62: 2... La Orchis sp.

3 .). 1b . Când filamentele staminale au lungimi diferite androceul poate fi: didinam – din totalul de 4 stamine.floare &.3.stamină (Hyoscyamus niger).stamine cu filamente staminale bifurcate. două au filamente lungi şi două au filamente scurte (Lamium sp..ament &. 64.1. 2a . 65. Variaţia lungimii filamentelor staminale este legată de modul de polenizare. 65.).. partea sterilă a staminei este subţire. cilindric. 1a . Stamine..4. Lamiaceae şi Scrophulariaceae) (Fig.floare %. conectiv şi anteră (Fig. Staminele au în general aceeaşi lungime în cadrul unei flori. ament %. O stamină este alcătuită din filament staminal. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Thymus sp. Flori nude: 1 . 2 . 65: 1.floare % de Corylus avellana.. tetradinam – din totalul de 6 stamine. 2a .2). de lungime variabilă.floare &. Tipuri de androceu (A): 1 . Fig.Androceu Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare şi reprezintă sexul masculin. 2 Carex sp. 65. floare %. simplu sau ramificat (Fig. 1c . Verbascum sp. 4 au filamente lungi şi două au filamente scurte (Brassica sp. Fig.A didinam (Thymus sp.Salix sp.). Filamentul staminal. 65. Brassicaceae) (Fig. şi alţi reprezentanţi ai Fam.). .

După raportul dintre stamine.. diadelf – staminele sunt dispuse în două mănunchiuri (Polygala vulgaris. unele fabacee).floare în secţiune longitudinală. 4 . Filamente staminale concrescute cu tubul corolei: 1 .5.5. 66.floare tubuloasă de Leucanthemum vulgare. La multe specii filamentele staminale sunt concrescute cu tubul corolei (reprezentanţi ai Fam.corola desfăcută.).stamine unite prin antere. 5b .A dialistemon (Salix alba). 2 .: Leucanthemum vulgare şi alte asteracee (Fig. Boraginaceae. 66. 2a .).Muscari comosum. Flori sinantere – staminele concresc prin antere (filamentele staminale rămân libere). Liliaceae ş. triadelf – staminele sunt dispuse în 3 mănunchiuri (Hypericum perfo-ratum) sau poliadelf – cu mai multe mănunchiuri de stamine (Fig.A gamostemon diadelf la Polygala vulgaris (8) şi Pisum sativum (9). androceul poate fi dialistemon – cu stamine libere (Salix alba) (Fig. 65: 6–10). Lamiaceae. 5a . 3 . Fig. floare întreagă.) (Fig. .A gamostemon monadelf la Salix purpurea (6) şi Oxalis acetosella (7). 9 .Primula veris.A tetradinam (Brassica sp. 8.4 .Hyacinthus sp. 10 – A gamostemon triadelf la Hypericum perforatum. 7 . 66: 1–4).) şi gamostemon – cu stamine concrescute prin filamente.a. Solanaceae. Androceul gamostemon poate fi: monadelf – staminele formează un singur mănunchi (Malva syl-vestris. Sinantere: 5 . 6. Primulaceae. Ex. 65. Oxalis acetosella. Salix purpurea). 5 .Thymus serpyllum.

prin orificii care se formează la vârful anterelor – dehiscenţă poricidă (Solanum sp. După modul de fixare pe filamentul staminal/conectiv anterele pot fi: sesile (Viola sp. Stamine cu antere oscilante: 1 . prin căpăcele/valve – dehiscenţă valvicidă (Pinguicula sp.bazifixe la Tulipa sylvestris.. Trollius europaeus). oscilante – se fixează de filamentul staminal printr-un singur punct. Fig. 67).dorsifixe la Colchicum autumnale (2). Lilium sp. printr-o crăpătură transversală (Mercurialis perennis).). Vaccinium sp. dorsifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie se află pe partea dorsală a filamentului (Colchicum autumnale. bazifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie al filamentului se află la baza anterei (Tulipa sp. poacee) (Fig. Staminele lipsite de antere sunt sterile şi reduse la nişte organe filiforme numite staminodii (Helleborus sp. 2. 4 . După modul de fixare pe filamentul staminal anterele pot fi introrse – cu lojele orientate spre interiorul florii (Mentha sp.. În sacii polinici se diferenţiază microspori şi ulterior granule de polen ce vor conţine gameţii masculini. .a.). 3.) sau extrorse – cu lojele orientate spre exteriorul florii (Iris sp. 67..).Conectivul reprezintă extremitatea mai dezvoltată a filamentului staminal. Plantago sp.. Antera reprezintă partea fertilă a staminei.. Triticum aestivum (3) şi Plantago lanceolata (4). Dehiscenţa (deschiderea) anterei se realizează în moduri variate: prin 1–2 crăpături longitudinale la nivelul şanţurilor laterale.). ţesut steril ce leagă între ele lojele anterei. Linum sp.) ş.

iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile concrescute ale receptaculului – flori epigine (Apiaceae. eusincarp – carpelele concresc atât prin margini cât şi pe o parte din suprafaţa lor delimitând atâtea cavităţi/loji ovariene câte carpele participă la formarea gineceului (Linum sp. bicarpelar (Cheiranthus cheiri – micşunele. Crassulaceae) sau sincarp (gamocarpelar) – alcătuit din carpele concrescute. 68). şi alţi reprezentanţi ai Fam.. Campanulaceae.). Poziţia gineceului (G) faţă de celelalte elemente ale florii: 1 . gineceul poate fi: superior – dispus pe receptacul deasupra punctelor de inserţie ale celorlalte elemente florale – flori hipogine (Ranunculaceae. inferior – gineceul/ovarul se află inclus în receptacul cu care concreşte. Rosa sp.G supe-rior în flori hipogine. Apiaceae. lizicarp – gineceu eusincarp cu o lojă ovariană .G semiinferior în flori perigine. Gineceu Gineceul este alcătuit din totalitatea carpelelor dintr-o floare şi reprezintă sexul feminin. reprezentanţi ai Fam.. tricarpelar (Tulipa sp. Violaceae.. Gineceul sincarp poate fi: paracarp – carpelele concresc numai prin marginile lor delimitând o singură cavitate/lojă ovariană (Viola sp. Asteraceae). Rosaceae. poacee). 3 . După raportul dintre carpele gineceul poate fi: apocarp (dialicarpelar) – alcătuit din carpele libere (Ranunculus sp. semiinferior – dispus într-o excavaţie a receptaculului. Brassicaceae. 69: 1–7).G inferior în flori epigine. Asteraceae. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul. faţă de celelalte elemente ale florii.). Liliaceae). policarpelar (Fig.. Violaceae.Staminele pot concreşte cu gineceul – fenomen de ginandrie (Orchidaceae).). Fabaceae. Iridaceae. Primula sp. 2 . 68. pentacarpelar (Linum sp. După numărul carpelelor care participă la formarea gineceului acesta poate fi monocarpelar (Pisum sativum şi alte fabaceae. iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile libere ale receptaculului – flori perigine (Prunoideae). Lamiaceae. Amaryllidaceae) (Fig. Sedum sp.). Fig. Tulipa sp.

G tricarpelar eusincarp la Tulipa sp. 9 .2). voluminoasă a gineceului care conţine ovulele. (4) şi Primula veris (5). Ovarul este partea bazală.ovar. sti . Primulaceae ş. stil şi stigmat (Fig.. 70: 1–3).).G tricarpelar paracarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Viola sp. 8 . lateral – inserat lateral pe ovar (Potentilla sp. ovr .G pentacarpelar apocarp la Sedum acre. 3 . Fragaria sp. variabil ca formă. 1a . 69: 2.. Indiferent de numărul carpelelor care intră în alcătuirea gineceului acesta este alcătuit din ovar.G policarpelar apocarp la Ranunculus sp. 69: 1. 5 . Tipuri de gineceu (G): 1 . Fig. Boraginaceae) (Fig. 11 .a) (Fig.stil. 2 .6–11). ovarul se continuă cu stil lung ... stg . Stilul poate fi: terminal – aflat în prelungirea ovarului (la majoritatea speciilor). 6 . ce face legătura între ovar şi stigmat..G bicarpelar eusincarp la Cheiranthus cheiri.stigmat.G pentacarpelar la Linum sp. 69. 7 .G pentacarpelar eusincarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Linum sp.G monocarpelar la Pisum sativum.3. Stilul este o prelungire a ovarului. ginobazic – stil inserat la baza ovarului (Alchemilla sp. 4. 10. 7a carpelă. După lungimea stilului se deosebesc: flori homostile – flori cu stile de aceeaşi lungime şi flori heterostile – în flori diferite aparţinând aceleiaşi specii.. Symphytum officinale şi alţi reprezentanţi ai Fam.secţiune transversală prin ovar.G pentacarpelar lizicarp la Primula veris în secţiune longitudinală (10) şi transversală (11) la nivelul ovarului.care se formează în urma lizării pereţilor carpelari ce uneau centrul ovarului cu peretele acestuia (Caryophyllaceae.

4a . 10 . Stil ginobazic: 1 .stil. (Fig. Lamiaceae).). Crocus sp. filiform şi papilos (Plantago sp. disciform şi stelat (Papaver sp.foliaceu (Iris germanica).gol/găunos (Viola tricolor). foliaceu (Iris sp.: Primula sp. Nardus stricta). 2 .disciform şi stelat (Papaver sp.).trifid (Crocus sativus).). (Fig.floare longistilă.). Tipuri de flori după repartiţia sexelor .Fragaria vesca.). Tipuri de stigmat: 1 . bifid (Arnica montana. 8 – papilos (Festuca sp. Stigmatul este partea terminală a stilului.globoid (Primula sp.). 2 .).. 71). 6..). 3 . 70. Primula sp. 9 ..). cvadrifid (Epilobium sp. 3 . pentafid (Geranium sp. 7 . sti . 71.Symphytum officinale.4.) etc. Ca formă stigmatul poate fi: globoid (Alchemilla sp. 5 .. papilos (Festuca sp. 4 . Hetero-stilie la Primula veris: 4 . Fenomenul este cunoscut sub numele de heterostilie şi apare ca o adaptare la polenizarea încrucişată. Stigmatul cu aspect de stil se numeşte stilodiu (Asteraceae.).). adaptată morfologic pentru reţinerea polenului.).trilobat (Lilium sp. lobat (Lilium sp.bifid (Arnica montana). trifid (Campanula sp. 70.Alchemilla sp. gol/găunos (Viola sp. Poaceae). Fig. Fig.). Ex.floare brevistilă.filiform şi papilos la Nardus stricta (6) şi Plantago lanceolata (7).(longistil) sau scurt (brahistil).

flori unisexuate – au numai androceu sau numai gineceu. poligam-dioice şi poligam-trioice.). Fagus sylvatica ş. 72): plante cu flori bisexuate – toţi indivizii unei specii au numai flori hermafrodite.plantă dioică.plantă ginandrodioică. 4 . 3 . flori asexuate (agame) – flori sterile.plantă agamonoică. plante poligame – au flori bisexuate şi unisexuate pe acelaşi individ sau pe indivizi diferiţi ai aceleiaşi specii. Urtica dioica ş.a. 72. 5 . 6 . 9 .plantă andromonoică.plantă androdioică. plante monoice – au flori unisexuate.plantă monoică. După repartiţia sexelor pe plante aparţinând aceleiaşi specii. 2 .plantă ginomonoică. 7 .plantă ginandromonoică (trimonoică).a. Tipuri de plante după repartiţia sexelor: 1 .plante cu flori bisexuate/ hermafrodite. Tipuri de plante după repartiţia sexelor Fig. pe doi sau trei indivizi. se deosebesc (Fig.. Corylus avellana.După repartiţia sexelor în cadrul aceleiaşi flori se deosebesc: flori bisexuate (hermafrodite) – au şi androceu şi gineceu (75–78% dintre angiosperme). fără androceu sau gineceu. 10 . masculine şi feminine pe acelaşi individ (Betula sp. plantele poligame pot fi: poligam-monoice. plante agamonoice – plante cu flori bisexuate şi flori sterile pe acelaşi individ (unele asteracee).plantă ginodioică.). . plante dioice – au flori masculine şi feminine pe indivizi diferiţi (Salix alba. După cum sexele sunt separate pe acelaşi individ. 8 .

triciclice. Plante poligam-trioice – au sexele separate pe 3 indivizi. Plante poligam-dioice – au pe un individ flori bisexuate şi pe un alt individ unul sau ambele sexe. Betulaceae. Salvia pratensis. Fraxinus sp. Liliaceae). hexaciclice (Brassicaceae). Boraginaceae. Pulsatilla montana).. Saponaria sp. masculine şi feminine sau alte combinaţii. – hemiciclică – elementele învelişului floral sunt dispuse în cercuri. . Dispoziţia elementelor florale pe receptacul poate fi: – spirociclică (în spirală) – elementele florii sunt dispuse pe axa florală de-a lungul unei spirale. dispoziţie ce caracterizează florile mai puţin evoluate (unele Ranunculaceae). Şi acest tip de plante sunt de 3 tipuri: ginandrodioice – au flori bisexuate pe un individ şi flori masculine şi feminine pe alt individ al aceleiaşi specii. Fagaceae.Plante poligam-monoice – au flori bisexuate plus unul sau ambele sexe şi sunt de trei feluri: ginandromonoice (trimonoice) – pe acelaşi individ se găsesc flori masculine. andromonoice – pe acelaşi individ se află flori masculine şi bisexuate (Astrantia sp. androdioice – au flori masculine şi bisexuate dispuse pe indivizi diferiţi (Dryas octopetala.. Salix sp. Trollius europaeus).: Fraxinus excelsior prezintă indivizi cu flori masculine. Scrophulariaceae). ginodioice – au flori feminine şi bisexuate dispuse pe câte un individ (Glechoma sp. Ex.. Urticaceae). în cerc) – elementele florii sunt dispuse pe receptacul în cercuri sau verticile (majoritatea angiospermelor).). ginomonoice – pe acelaşi individ se află flori feminine şi bisexuate (Parietaria officinalis). feminine şi bisexuate (Acer sp. iar elementele androceului şi gineceului sunt dispuse spiralat pe axa florală (Caltha palustris. Majoritatea angiospermelor sunt tetra.). Thymus sp. indivizi cu flori feminine şi indivizi cu flori bisexuate. diciclice (au două cicluri de elemente K+A sau K+G.. tetraciclice (Apiaceae.şi pentaciclice.). Ranunculus sp. Lamiaceae. pentaciclice (Aceraceae.. – verticilată (ciclică. Primulaceae. Veratrum album). având flori bisexuate. În funcţie de numărul de cicluri (–ciclie) pe care sunt dispuse elementele florale pe receptacul florile pot fi: monociclice (flori unisexuate care au numai un ciclu de stamine sau carpele. Leontopodium alpinum. Corylaceae. Solanaceae. Iridaceae.

5 – flori spirociclice. Poziţia gineceului. P – perigon. pentamere (Primulaceae. staminele se redau prin forma secţiunii transversale a anterei. Semne convenţionale folosite: sepalele şi petalele se reprezintă prin arcuri de cerc care au la mijloc. Când concresc elemente aparţinând la două verticile diferite. o proeminenţă unghiulară corespunzătoare nervurii mediane. Lilium sp. Diagrama este astfel o secţiune transversală ideală care. C – corola. gineceul se redă prin forma secţiunii transversale a ovarului.). sunt utilizate paranteze pătrate ce închid între ele verticilele concrescute.În funcţie de numărul de elemente dintr-un ciclu (-merie) florile pot fi: monomere (flori ~ de Typha sp. tetramere (Rubiaceae). bracteea în axila căreia se află floarea se reprezintă la fel ca şi sepalele. Linaceae). Formula florală redă alcătuirea unei flori utilizând semne conveţionale. K – caliciu. Ex. A(5).: G(5). A – androceu. Concreşterea elementelor unui verticil se exprimă prin închiderea în paranteze rotunde: K(5). G – gineceu. reuneşte într-o singură schemă toate secţiunile care ar trebui să le facem într-o floare pentru a putea analiza modul ei de organizare. C5.: G (5)- . având astfel posibilitatea de a compara între ele diferitele organizări florale. pe faţa externă. A5..: G(5) G semiinferior – Ex. inferior – Ex. ea stabileşte locul fiecărui element floral şi raporturile dintre elementele florale. Tulipa sp. G(5). litere şi cifre. Numărul de elemente ale unui verticil se pune în dreapta simbolului. raporturile dintre ele). Semne convenţionale: Q – simetrie actinomorfă. polimere (Crassulaceae). ~ – flori unisexuate masculine sau feminine. C(5). } – flori bisexuate. Ex. Când numărul de elemente este nedeterminat se foloseşte semnul infinit (¥). G superior – Ex. trimere (Iris sp.: [C(5) A5] – stamine concrescute pe tubul corolei. + – simetrie bilaterală. |. Formule şi diagrame florale Formulele şi diagramele florale sunt mijloace grafice cu ajutorul cărora putem analiza şi exprima elementele constitutive ale unei flori (numărul lor. . Elementele florii pot fi libere sau concrescute în cadrul aceluiaşi verticil (coeziune) sau aparţinând la două verticile alăturate (adnaţie). G5. Diagrama florală reprezintă proiecţia orizontală a elementelor unei flori.: K5. dimere (Papaveraceae). ·|· – simetrie zigomorfă. axa florală de pe care se desprinde pedunculul floral se reprezintă printr-un cerc mic.)..

Organele colorate în nuanţe de roşu pot fi: purpurescente – de culoare aproape purpurie (florile de la Helleborus purpurascens sunt în partea externă şi internă aproape purpurii). corola. iar pe cercurile concentrice trasate. Ulterior se trasează un număr de cercuri concentrice egal cu numărul de cicluri. utilizând semnele convenţionale şi păstrând pe schemă raporturile existente între elementele florii. de la exterior spre interior. Pentru a desemna anumite culori/nuanţe sunt utilizaţi o serie de termeni specifici.Construirea diagramei florale. iniţial se va trasa o spirală pe care se vor dispune elementele florale în ordinea succesiunii lor. Frunze colorate – toate frunzele de altă culoare decât cea verde. ohroleuce – de culoare alburiu-galben sau palid-galben (corola la Scabiosa ochroleuca). Organele colorate în nuanţe de galben pot fi: flavescente – de culoare galben palidă (inflorescenţa gălbuie la Trisetum flavescens). Lamium maculatum). lutescente – de culoare galben auriu (corola la Gentiana lutea). Frunze discolore – sunt diferit colorate pe cele două feţe (Rubus discolor). Frunze maculate – sunt prevăzute cu pete/macule (Trifolium pratense. caliciul. tuberculi. Frunze variegate – frunze care au 2–3 culori. rubescente – roşietice (vaginile roşietice ale frunzelor de Festuca rubra). La o floare spirociclică. La o floare ciclică trebuie să cunoaştem numărul de cicluri pe care sunt dispuse elementele florale şi numărul de elemente dintr-un ciclu. olivacee (de culoare verde-bruniu). Frunze concolore – au aceeaşi culoare pe ambele feţe (Fagus sylvatica). albăstrui-cenuşiu (suriu). androceul şi gineceul. Organe virescente – înverzirea anormală a organelor obişnuit de altă culoare (petale. Fructul . sanguinee – de culoare roşie ca sângele (frunzele de Cornus sanguinea). rizomi). Frunzele pot avea diferite nuanţe de verde: glauce/glaucescente – frunze de culoare verdealbăstruie. Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare variază. pruinos (brumat). se reprezintă axa florală şi bracteea.

). Capsula: 1 . Pericarpul este alcătuit din trei zone tisulare ± distincte: exocarp/epicarp (la exterior).silicula angustiseptă la Capsella bursa-pastoris. 4 . se deo-sebesc patru tipuri biologice (ecologice) de fructe: capsula.Fructul.silicula latiseptă la Lunaria annua. dehiscenţa sau indehiscenţa fructelor şi modul de răspândire a seminţelor. hipsofilele (Corylus sp. 6 .). 3 .dehiscenţa dorsi-ventricidă. Fructul conţine sămânţa/seminţele care se formează din ovul/ovule după fecundaţie. Tipuri biologice de fructe. mezocarp (zona mijlocie. stigmatul (Papaver sp..păstaie la Vicia sp.folicula la Helleborus sp. receptaculul (Fragaria sp.dehiscenţa siliculei.). Transformarea gineceului/ovarului în fruct este asociată cu modificări histologice în urma cărora peretele ovarului devine peretele fructului – pericarp. 1a . 2 . Ţinând seama de consistenţa pericarpului. nuca. organ caracteristic angiospermelor se diferenţiază după fecundaţie din gineceu (mai ales din ovar) cu participarea ± pronunţată a receptaculului şi a celorlalte elemente florale.. După consistenţa sa pericarpul poate fi cărnos sau uscat. 5 . baca şi drupa. 73.păs-taie la Pisum sativum.dehiscenţa siliculei.lomenta la Coronilla varia. 7 .silicva la Cheiranthus cheiri. 2a . în general mai dezvoltată) şi endocarp (la interior). 6a .).dehiscenţa ventricidă. Pericarpul se poate deschide la maturitate – fruct dehiscent sau nu – fruct indehiscent. La formarea fructului înafară de ovar pot participa: stilul (Clematis sp. 5a -dehiscenţa silicvei. Fig. . 7a .

Ex. 74. (măzăriche) (Fig. Capsula: 1 . Ex. 5 . Folicula – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide de-a lungul liniei de sutură a marginilor carpelei.septifragă (Datura stramonium). 7 denticidă (Primula veris).: Helleborus purpurascens (spânz) (Fig.capsulă ce se deschide în 5 mericarpii la Geranium pratense. sm . 73. Tipuri biologice de fructe.).4. gâtuite între seminţe. 4a – dehiscenţa septifragă.).carpele la maturitatea fructelor. 8 . stg . af axa florii.: Pisum sativum (mazăre). la maturitate se fragmentează trans-versal în articule care conţin fiecare câte o sămânţă. 2a . rst . . Lomenta – fruct asemănător unei păstăi.: Coronilla varia (coronişte) (Fig.pixidă (Anagallis arvensis). 6 . 3 .poricidă (Papaver somniferum).rostru.septicidă (Colchicum autumnale). Fig.loculicidă (Tulipa sp. 73.stigmate.dehiscenţa septifragă. Păstaia (legumen) – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide pe linia de sutură a marginilor carpelei (ventral) şi de-a lungul nervurii mediane (dorsal) în două valve sau teci. ca . 2 .dehiscenţa loculicidă. 4 .septifragă la Viola tricolor. 1a dehiscenţa septicidă. În funcţie de modul de deschidere se deosebesc mai multe tipuri de capsule.).Capsula este un fruct cu pericarp uscat.1. dehiscent la maturitate. 73: 2. Vicia sp. 3a .3).sămânţă. Ex.

de la vârf până la bază. Fructul matur se deschide în două valve.8. Din această categorie fac parte: capsula septi-cidă – se deschide de-a lungul pereţilor dintre cavităţile ovariene (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă). Ex. 74: 1–4).7).5. Ex. 74. Capsula pixidă (operculată) – se deschide printr-un căpăcel/opercul (Anagallis arvensis. Plantago sp.). Capsula denticidă – se deschide prin crăpături de forma unor dinţi. Viola sp. indehiscent la maturitate.: Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). Lunaria annuua (pana zburătorului) (Fig.) (Fig.7. 74. 74. . 73: 6.: Primula sp. Lilium sp. La Geranium sp. 74. Hyoscyamus niger.) (Fig. (Fig.6.).). prin linii longitudinale în peretele fructului. Silicula – este o silicvă scurtă cu cele două axe aproximativ egale. capsula loculicidă – se deschide pe nervura mediană a fiecărei carpele (Iris sp. între carpelele fertile se află un perete despărţitor (replum) pe care sunt dispuse seminţele. În funcţie de o serie de particularităţi ale pericarpului se deosebesc mai multe fructe de tip nucă.. capsula se deschide la maturitate într-un număr de mericarpii (fructuleţe) egal cu numărul de carpele care au intrat în alcătuirea gineceului – fruct euschizocarp (Fig.) (Fig.Silicva – fruct format dintr-un gineceu tetracarpelar. Tulipa sp. 73. de jos în sus.5.. capsula septifragă – se deschide de o parte şi de alta a liniei de sutură a carpelelor (Datura stramonium – ciumăfaie. Capsula valvicidă – fruct care se deschide în valve.: Cheiran-thus cheiri (micşunele) (Fig. Ex. Capsula poricidă – se deschide prin orificii (pori) ce se formează la partea superioară a fructului sau pe stigmat (Papaver sp. câte două de fiecare parte a peretelui despărţitor. prin 4 linii longitudinale. Nuca este un fruct cu pericarp uscat.). bilocular.).).

Diachena (dinucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar şi caracterizează reprezentanţii Fam. Monoachena (mononucula) se formează dintr-o singură carpelă (Polygonum sp..4.diachenă (Carum carvi). 7. (achenele sunt dispuse în receptaculul cărnos.).poliachene la Fragaria sp.6.). Betula pendula (8) şi Fraxinus excelsior (9). Boraginaceae.). . Aste-raceae) (Fig. Tipuri biologice de fructe.).).12 .5.poliachenă (Ranunculus sp.achenă cu papus (Asteraceae). 75.2). 75. Achena (nuculă) – fruct cu o singură sămânţă (monosperm) liberă.rostru.achenă (Matricaria perforata). 8. Lamiaceae) (Fig. 11 .. Nuca: 1 .cariopsă (Triticum sp. 10 . 2 .3. Ranunculus sp. 5 .. Tetraachena (tetranucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar care la maturitate se dedublează – fruct anaschizocarp (Symphytum sp.).75: 11.poliachene la Rosa sp. 3 .peri. Apiaceae (Fig.). 75. (achenele sunt dispuse pe receptaculul cărnos). em . p . cupuliform).tetraachenă (Symphytum sp.şanţ.). 75. 6 . 9 .) (Fig. Rosa sp..Fig. nuculele (fructele propriu-zise) sunt conţinute în receptaculul cărnos – fruct „fals” (Fig. pp . Poliachena (polinucula) se formează dintr-un gineceu policarpelar (Fragaria sp. 4a achenă.disamara (Acer pseudoplatanus). 75.embrion. 75: 1. Cariopsa – fruct cu o singură sămânţă cu pericarpul concrescut cu tegumentul seminal şi nucela (Poaceae) (Fig. La Fragaria sp. r . 4 .samara la Ulmus glabra (7).12).papus. s . neconcrescută cu pericarpul sau ataşată de acesta printr-un singur punct (Corylus avellana. Rosa sp.

5). 6. mezocarp cărnos şi endocarp membranos.Solanum dulcamara. mz . Ex. ep .Fig.: Atropa belladonna. 5a . Tipuri biologice de fructe. Solanum dulcamara (Fig.receptacul cărnos.4). Paris quadrifolia) fructele cărnoase sunt dehiscente la maturitate (capsule cărnoase) (Fig. Baca este un fruct cu epicarp subţire. La o serie de specii (Impatiens noli-tangere. mezocarp cărnos (rar ± uscat sau fibros) şi endocarp lignificat. Ex.drupeolă.).mezocarp.).) (Fig. 2 . 76.fruct deschis.Atropa belladonna. Fructele se formează dintr-o singură floare – fructe monanatocarpe sau dintr-o inflorescenţă – fructe cenantocarpe. 4 .). 75. sm . CORMOFITE . Din ultima categorie face parte şi fructul (jir) de la Fagus sylvatica (fag).fruct cărnos dehiscent la Impatiens noli-tangere. Convallaria majalis. 3 fruct cărnos dehiscent (Paris quadrifolia). Disamara – achenă cu pericarp prevăzut cu două aripi (Acer sp. end endocarp. 76. 6a . Samara (monosamara) – este o achenă la care pericarpul se prelungeşte formând o aripă în jurul seminţei la ulm (Ulmus sp.) (Fig. Polidrupa – este un fruct care se dezvoltă dintr-o singură floare cu gineceu policarpelar apocarp. Drupa: 6 .) sau unilateral la frasin (Fraxinus sp. 76: 3.epicarp.6. 6b . 76: 1.: Rubus idaeus (Fig. r .drupeolă în secţiune longitudinală.Convallaria majalis. bilateral la mesteacăn (Betula sp.10.polidrupă la Rubus idaeus. Drupa este un fruct cu epicarp subţire.sămânţa.secţiune longitudinală prin polidrupă.2. 5 . 75: 7–9). dr . Baca: 1 .

Rădăcini normale. Funcţii secundare: organ de înmagazinare a substanţelor de rezervă. Baza lor se racordează la baza tulpinii. – salcie). După origine şi funcţii se deosebesc mai multe tipuri de rădăcini. îndeplinesc funcţiile principale ale rădăcinii. absoarbe apa cu sărurile minerale şi determină conducerea sevei brute în toată planta. rădăcină principală. Nu se formează din radicula embrionului şi nici pe o altă rădăcină ci pe tulpini (supraterane sau subterane).). câte două. La pteridofite radicula embrionului are o viaţă foarte scurtă. de obicei. Cormobionta. una sau mai multe la baza unui mugure (Ranunculus ficaria – untişor. 1.a. Pe tulpină. .1. Rădăcini adventive. ce asigură nutriţia plantei (rădăcina.1. Funcţii principale: fixează planta în sol. tulpina şi frunzele) şi organe reproducătoare ce asigură perpetuarea speciei. Veronica beccabunga – bobornic) (Fig. RĂDĂCINA Rădăcina este un organ de formă cilindrică cu creştere geotropic pozitivă. ORGANE VEGETATIVE – CARACTERE MORFOLOGICE 6. mai multe la fiecare nod al tulpinii supraterane (Hedera helix – iederă. rădăcinile adventive se formează în anumite locuri bine determinate (la baza frunzelor sau la noduri). ramuri sau frunze dar. pe porţiuni nedeterminate ale tulpinii (Salix sp. 7. Cardamine pratensis – stupitul cucului). Pteridophyta. Subregn. 2. Rădăcinile obişnuite sunt adventive. în număr determinat sau nedeterminat.1. formate pe rizomi (mai multe la fiecare nod).(Regn Plantae. 6. Pteridofitele mature nu prezintă. La magnoliofite rădăcinile adventive se pot forma: la nodurile tulpinale apropiate de sol. Încreng.1. Se dezvoltă din radicula embrionului şi îndeplinesc funcţiile principale ale rădăcinii. Pinophyta şi Magnoliophyta) Cormul este alcătuit din organe vegetative. de o parte şi de alta a peţiolului (Saponaria officinalis – săpunariţă). câte două de o parte şi de alta (Urtica dioica – urzica mare). de multiplicare vegetativă ş.

f .rădăcini adventive la Veronica beccabunga. Viola sp. 3 . 7.rădăcini contractile la Crocus sativus.1.bulb la suprafaţa solului şi retras în sol. t . Scurtarea se datorează micşorării dimensiunilor celulelor scoarţei interne. toporaşi) ş. raf . 3. cauzate de condiţiile mediului în care trăiesc. Tipuri de rădăcini: 1 . Rosa sp. La majoritatea monocotiledonatelor rădăcina normală dispare repede după germinaţie şi este înlocuită de rădăcini adventive. Scoarţa externă. alcătuită din elemente care nu se mai pot micşora.tulpină.rădăcini contractile. Rădăcinile se formează de la început pe tulpiniţă astfel încât toate rădăcinile sunt adventive. Sunt caracteristice geofitelor şi criptofitelor. 2 .frunză. Rolul rădăcinilor contractile: fixează mai bine planta în sol (Polygonatum odoratum – pecetea lui Solomon). 3. Prezintă modificări adaptative. – .rădăcini adventive. Numeroase magnoliofite dicotiledonate prezintă rădăcini adventive: Circaea lutetiana (tilişcă). La orhidee embrionul nu are radiculă. se încreţeşte.Fig. A.rădăcini adventive fixatoare la Hedera helix. Au capacitatea de a se scurta (uneori până la 40% din lungimea lor) după terminarea creşterii lor în lungime. rc . Rădăcini contractile. Rădăcinile contractile au un aspect exterior încreţit.a. B . ra . morfologice şi structurale (metamorfoze). spt . etalează mai bine frunzele în cazul plantelor cu rozete foliare (Leontodon sp.. Rădăcini metamorfozate.rădăcini adventive fixatoare. sunt adaptate la alte funcţii decât cele specifice.suport. (viorele. Galium odoratum (vinariţă).

2. Mugurii adventivi sunt întâlniţi atât la plantele .) (Fig.). Rădăcini fixatoare. După rolul pe care îl îndeplinesc. Fig. 8. 3. tulpina repentă (târâtoare) emite rădăcini adventive cu rol de fixare şi absorbţie. Rădăcini tuberizate. (4). Crocus vernus – brânduşe de primăvară. tulpina generează rădăcini adventive mai scurte. Prezintă o creştere particulară în grosime. 4 .: Hedera helix – iederă (Fig. Crocus sativus – şofran. bulbilor. prin formarea de ţesuturi parenchimatice. 3. 2 . Plantago media – pătlagină.). Rădăcini tuberizate: 1 . rădăcinile adventive (Ranunculus ficaria. 3. Rădăcini purtătoare de muguri (rădăcini gemifere).4. Unele plante diferenţiază însă pe rădăcini muguri din care se formează axe tulpinale supraterane. 7. exclusiv fixatoare. servesc la adâncirea în sol a plantulelor. La plantele care se dezvoltă pe sol. mugurii radicali pot fi adiţionali – servesc la îmbogăţirea aparatului vegetativ sau la înmulţirea plantelor pe cale vegetativă şi reparativi – au rol în conservarea individului în caz de leziuni grave. Orchis sp.3. 3.3.capul/potcapul călugărului.radicele tuberizate la Filipen-dula vulgaris. 8: 1–4). radicele.rădăcini adventive tuberizate la Ranun-culus ficaria (3) şi Orchis sp.2. Scilla bifolia – viorele) (Fig. Ex.rădăcina principală tube-rizată la Daucus carota. Marea majoritate a rădăcinilor nu poartă muguri. Taraxacum officinale – păpădie). (Filipedula vulgaris – aglică). tuberculilor pentru ca rădăcinile să se dezvolte în cele mai bune condiţii sau în vederea trecerii acestora peste perioada de iarnă (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă. Când planta urcă pe trunchiul unui arbore. în care se acumulează substanţe de rezervă. 7. Lilium martagon – crin de pădure. Astfel se pot tuberiza: rădăcina principală în întregime (Daucus carota – morcov).

rămuroasă şi fasciculată. Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). 9. (pin). Rădăcini purtătoare de muguri: 1 . Rădăcini pivotante. Trifolium sp. (plop). având formă de pivot (ţăruş). întreg sistemul radicular prezentându-se ca un mănunchi (fascicul). 9). Taraxacum sp. (trifoi). 10. Pinus sp.Rumex acetosella.. Neottia nidus-avis (trânji). Tipuri morfologice de rădăcini În funcţie de raportul dintre rădăcina principală şi radicele se deosebesc trei tipuri de rădăcini: pivotantă. Vaccinium myrtillus (afin) ş.: Abies alba (brad). Populus sp. Fig. drajonare. Rosa canina (măceş).plante lemnoase (arbori). . Silvicultorii şi pomicultorii numesc lăstarii proveniţi din muguri radicali drajoni. Rubus idaeus (zmeur). 10. Rădăcina principală este bine dezvoltată.2. Taraxacum officinale (păpădie).1. iar acest mod de îmmulţire vegetativă. radicelele sunt subţiri şi scurte (Fig. Ex. Aceste rădăcini au aproximativ aceeaşi grosime şi lungime. Tip de rădăcină ce caracterizează angiospermele monocotiledonate. Rumex acetosella (măcriş mărunt). Ex.).: Cirsium arvense (pălămidă).erbacee cât şi la cele lemnoase (Fig. Rădăcina principală şi radicelele de ordin I au aproape aceleaşi dimensiuni şi nu se pot deosebi unele de altele (Fig. 2 .). Rădăcini fasciculate (fibroase. Rădăcina principală se dezvoltă foarte puţin sau deloc şi este înlocuită cu rădăcini adventive subţiri şi lungi care se formează din nodurile tulpinale bazale.a. Tip de rădăcină răspândit la majoritatea arborilor din pădurile de foioase şi la pomii fructiferi. firoase). Rădăcini rămuroase.

la plantele cu bulbi rădăcinile adventive sunt de asemenea fasciculate. Termenul desemnează plantele ale căror rădăcini trăiesc în simbioză cu hifele unor ciuperci. Fabaceae (Fig. 2 . 10. Fig. Plante micorizice. dimensiuni şi culori diferite şi se pot dezvolta atât pe rădăcina principală cât şi pe radicele. Poaceae (Gramineae) rădăcina principală are o viaţa foarte scurtă sau nu se formează deloc fiind înlocuită de rădăcini adventive (Fig. Rădăcini simbionte Între rădăcinile multor plante superioare şi anumite bacterii sau ciuperci se stabilesc relaţii de convieţuire (simbioze) din care beneficiază ambii parteneri.). Din această simbioză bacteria primeşte glucidele pe care ea nu le poate sintetiza. 11. Hifele îndeplinesc rolul perilor absorbanţi (rădăcinile sunt lipsite de peri). Nodozităţile au forme. 3 fasciculată (Poaceae). 2.La reprezentanţii Fam. Tipuri morfologice de rădăcini: 1 .1. Rădăcini cu nodozităţi.). 1.pivotantă. Pe rădăcinile unor plante se observă mici umflături numite nodozităţi. cauzate de o serie de bacterii fixatoare de azot (Rhizobium sp. iar planta se îmbogăţeşte în substanţe azotate derivate din azotul molecular inaccesibil ei.rămuroasă (Picea abies). . Bacteriile pătrund în celulele parenchimului cortical determinând creşterea şi înmulţirea acestora şi apariţia nodozităţilor.).3. Rădăcinile cu nodozităţi sunt răspândite mai ales la reprezentanţii Fam. 10.

(larice. Aceste micorize caracterizează plantele care trăiesc în soluri bogate în humus. Fagus sylvatica (fag). zadă). Rădăcini simbionte: 1 .). (brădişor. Pinus mugo (jneapăn. 2 .Ciuperca furnizează plantei superioare apa. Micorize interne (endotrofe). Larix sp. 11. 1a nodozităţi mărite. 11. 11. Ericaceae.micoriză endotrofă.2. Alnus sp. (carpen).şi intracelular (Fig. arbuşti) dar sunt prezente şi la unele plante erbacee perene din păduri. Pentru reprezentanţii Fam.micoriză ecto-trofă.a. Populus sp. paltin). pedicuţă). Pinus sylvestris (pin). Moneses uniflora (părăluţe de munte). Carpinus sp. Orchidaceae şi Pyrolaceae micorizele sunt obligatorii. Corylus avellana (alun). Micorize externe (ectotrofe). jep) ş. Lycopodium sp.: Gentiana sp. 3 . Nardus stricta (ţăpoşică). (plop) ş.). Mercurialis perennis (brei).rădă-cină cu nodozităţi (Fabaceae). Sunt întâlnite predominant la speciile lemnoase (arbori. Ex.a. sărurile minerale şi azotul aflat sub formă organică şi primeşte hidraţi de carbon sintetizaţi de plantă.: Abies alba (brad). Hifele ciupercii pătrund în straturile superficiale ale zonei corticale de unde ies înafară. prezenţa lor condiţionând dezvoltarea plantei. Se întâlnesc atât la plantele erbacee cât şi la cele lemnoase. Ciupercile micorizice sunt foarte variate şi caracteristice pentru fiecare specie. Micorizele pot fi externe (ectotrofe) şi interne (endotrofe). Fig. formând un înveliş pâslos la suprafaţa rădăcinii (Fig.3. (arin. (arţar. (ghinţură). Haustori . Ex. anin). Acer sp. Hifele ciupercii pătrund în profunzimea ţesuturilor corticale şi se dezvoltă inter. Orthilia secunda (perişor).

Tulpini supraterane articulate.: Euphrasia sp. ceea ce face ca frunzele să fie îndepărtate unele de altele. Salvia sp. Plante holoparazite (parazite) – sunt plante nefotosintetizatoare. – cimbrişor.. . Ex. Ex. frunze.a. După gradul de parazitism se disting plante hemiparazite şi holoparazite. cărnoasă. Trifolium sp. Thymus sp. Plante hemiparazite (semiparazite) – sunt parţial autotrofe (frunze verzi).Haustorii caracterizează angiospermele parazite.1. (ciormoiag). Urtica sp. 6. flori şi ulterior fructe şi seminţe. Tulpini supraterane Tulpinile supraterane pot fi nearticulate şi articulate. Sunt caracterizate prin internoduri lungi. Melampyrum sp. 2. TULPINA Tulpina este un organ cu creştere geotropic negativă. Tulpini supraterane nearticulate. parţial parazite (din cauza lipsei rădăcinilor). Rolul rădăcinilor este preluat de haustori (rădăcini false). Lathraea squamaria (muma pădurii) – parazită pe rădăcinile unor esenţe lemnoase din păduri ş. Caudex-ul se termină printr-o axă floriferă articulată. (silur). 1. Ex..2. Pedicularis sp. Aceste plante nu prezintă rădăcini. – trifoi.: caudex – tulpină scurtă. Medicago sp. – salvie. organe speciale de absorbţie care se formează pe tulpină.: Cuscuta sp. sunt lipsite sau nu de clorofilă şi îşi asigură hrana total sau parţial pe seama plantelor autotrofe. fără frunze sau cu frunze solziforme lipsite de clorofilă. cu o rozetă de frunze la bază şi o durată de vegetaţie de mai mulţi ani (plurienală). Se caracterizează prin internodii foarte scurte şi ca urmare frunzele sunt foarte apropiate unele de altele. – lucerna. alcătuită din noduri şi internoduri care poartă muguri. Rhinanthus sp. (clocotici). Ex. neramificată. După particularităţile pe care le au se disting mai multe tipuri de tulpini articulate. (torţel) – parazitează diferite plante erbacee (Lilium sp. – urzică).: Jovibarba sp.

. 12. Lamiaceae. Apiaceae. Ranunculaceae. Tulpini supraterane articulate: 1 . Poaceae (Fig.. verde.: Allium sp. moale (puţin sclerificată). Plantago sp. de pe această tulpină se ridică o axă complet lipsită de frunze. caracterizează majoritatea plantelor din Fam. Calamus – tulpină asemănătoare culmului (neramificată cu internoduri fistuloase sau pline) dar fără noduri evidente.1. cu internoduri fistuloase sau pline şi frecvent cu nodurile umflate. 2 – culm (Triticum aestivum). 12. (pătlagină). (Fig. Frecvent la acest tip de tulpină frunzele sunt dispuse la bază. 12. Cyperaceae şi Juncaceae (Fig. care poartă la vârf o singură floare sau o inflorescenţă (tulpină floriferă/scap florifer). Taraxacum sp. Ex.: majoritatea plantelor din Fam.).caulis (Lamium maculatum). 3 . neramificată.3. Ex.scap (Primula veris). Orientarea în spaţiu După orientarea în spaţiu tulpinile pot fi ortotrope sau plagiotrope.Fig.).). Caulis – tulpină ramificată (în mod excepţional simplă). Brassicaceae. Primula sp. Carac-terizează plantele erbacee anuale sau bienale. 4 .).4.2. Galanthus nivalis (ghiocel). Scap – tulpină scurtă (internodii foarte scurte). fistuloasă sau plină. (ciuboţica cucului).calamus (Carex sp. 12. Asteraceae (Fig. groasă. Tulpina este caracteristică plantelor din Fam. prevăzută cu o rozetă de frunze bazale. Culm (pai) – tulpină simplă. 12.).

Unele plante agăţătoare au însuşirea de a se rezema pe alte plante cu ajutorul ramurilor lor normale. de orice suport pe care îl pot ajunge (altă plantă.). Ex. ziduri etc. Ex. învârtindu-se în jurul altei tulpini (sau alt suport). Ex. Tulpini agăţătoare – se agaţă cu ajutorul unor organe ± specializate. Sunt prezente la numeroase plante care au tulpini lungi. Solanum dulcamara – lăsnicior). Tulpini plagiotrope – au direcţia de creştere oblică sau paralelă faţă de orizontală (lipsite de geotropism). garduri. cu stereom ± dezvoltat. Tulpini ortotrope – prezintă geotropism negativ (se ridică vertical) şi pot fi drepte (erecte) sau urcătoare. emergenţe (Rosa sp.). peri în formă de cârlige (Galium aparine – lipicioasă). 13. Ex. 2.1. Sunt prezente la majoritatea plantelor şi sunt caracterizate printr-un stereom puternic. Carduus nutans. Ex.: plante care se prind de suport cu ajutorul unor spini. cu stereom slab dezvoltat. fără să formeze rădăcini adventive (Fig. Pentru plantele volubile se foloseşte şi noţiunea de liană (în special pentru cele lemnoase). îndreptat într-o parte sau în jos.: Polygonum aviculare (troscot). Tulpini urcătoare (scandente).1.2. Silene nutans. Thymus pulcherrimus (cimbrişor). Astfel de tulpini se numesc nutante. 13.: Convolvulus arvensis (volbură).). Polygonum convolvulus (hrişca urcătoare). La unele plante vârful tulpinii (purtătoare de flori/fructe) este ± curbat. Tulpini prostrate. Astfel de tulpini se observă şi printre plantele erbacee şi printre cele lemnoase. . Tulpina şi ramurile stau culcate la pământ. fără a-şi ridica vârful (Fig. Tulpini culcate pe sol. cu vârful îndreptat în sus. tulpini fixate pe suport prin rădăcini adventive (Hedera helix).. Galanthus nivalis. Tulpini drepte (erecte). Tulpini volubile – au însuşirea de a se ridica.: Salix reticulata (salcie pitică). Plantele nu se pot susţine singure în poziţie dreaptă şi este necesar să se fixeze de un suport prin agăţare – tulpini agăţătoare sau răsucire în jurul unui suport – tulpini volubile.). plante prevăzute cu cârcei de origine caulinară. Tulpini procumbente.). foliară (Vicia sp. producându-se astfel o împletire a acestora (Rubus sp.

13. Plante cu tulpina principală erectă de la baza căreia pornesc ramuri târâtoare numite stoloni.3.).Tulpini repente (culcate).geniculată. Tipuri de tulpini plagiotrope: 1 . Tulpini orizontale sau oblice la bază.repentă. 4 ascendentă. 2 . 13.procumbentă. Tulpini decumbente (culcate). fixată prin rădăcini adventive care pornesc de la nivelul nodurilor (Fig. apoi culcată pe sol şi cu vârful ridicat.).: Alopecurus geniculatus.). Veronica serpyllifolia (şopârliţă).5. Ex. 5 . 13.4. Ex.7.6. Glechoma hederacea (rotun- . după care devine erectă (Fig.: Stellaria nemorum (steluţă). Tulpini geniculate. Antennaria dioica (parpian). Tulpină plagiotropă la bază. 3 . de la un nod îşi schimbă brusc direcţia de creştere şi se îndreaptă în sus (Fig. Tulpină supraterană la început ascendentă. Ex. Tulpini târâtoare care formează la noduri rădăcini adventive (Fig. Stolonii se întind la suprafaţa solului şi produc la noduri rădăcini adventive şi frunze din care se dezvoltă noi plante (Fig.). 6 .decumbentă.prostrată.: Ajuga reptans (vineţică). 13. Tulpini ascendente. Ex. 13.: Thymus serpyllium (cimbrişor). Plante stolonifere. Fig. Trifolium repens (trifoi alb târâtor).plante stolonifere.).: Lysimachia nummularia (gălbioară). Ex. 13. 7 . Fragaria vesca (fragi de pădure).

Apiaceae). 2 . căr-noase (tulpină suculentă) şi lemnoase (tulpină dură. Saxifraga cuneifolia (iarba căşunăturii). Tulpinile subterane caracterizează plantele erbacee perene. prin care acestea pot supravieţui în perioadele critice de ger sau secetă. Sunt tulpini simple sau ramificate. Aspectul exterior al tulpinii.tulpini prismatice. Potentilla anserina (coada racu-lui). Tulpini metamorfozate Fig. sclerificată). când dungile sunt fine etc. 14. Forma tulpinii: 1 .gioară). . tuberculi) reprezintă adaptări ale plantelor la condiţiile de climă nefavorabile. striată. Suprafaţa tulpinii poate fi: brăzdată (sulcată) când este prevăzută cu brazde longitudinale profunde (Equisetaceae. Consistenţa tulpinii. Tulpini subterane metamorfozate Tulpinile subterane (rizomi. Tulpinile îndeplinesc funcţii noi în timp ce funcţiile primare pot deveni secundare. Rizomi. unii reprezentanţi ai Fam.tulpină sulcată. Tulpinile prismatice pot avea muchii sau coaste în număr variabil: 3 muchii (Carex sp. 14. Potentilla reptans (cinci degete). După consistenţa lor tulpinile pot fi: erbacee (tulpină moale. Tulpinile metamorfozate sunt prezente la foarte multe plante. nesclerificată). alcătuite din internoduri scurte (microblaste/brahiblaste) sau lungi (macroblaste/dolicoblaste). De la nivelul nodurilor se diferenţiază rădăcini adventive şi muguri laterali în axila unor frunze rudimentare numite scvame sau solzi. 4 muchii (reprezentanţii Fam. comprimate sau prismatice (Fig. – rogoz). bulbi. Ranunculus repens (floare de leac). După aspectul exterior tulpinile pot fi: cilindrice. Hieracium pilosella (vultu-rică).tulpină cilindrică. Rubiaceae şi Scrophulariaceae) sau mai multe muchii. Forma tulpinii apare ca rezultat al adaptării acesteia la condiţiile speciale ale mediului. 3-7 . de obicei cărnoase.). Din muguri se dezvoltă tulpini supraterane care poartă frunze şi flori. Lamiaceae.

: Convallaria majalis. 2 . Oxalis acetosella.3. de forma literei S. Rizomii ortotropi cresc în linie dreaptă. comprimaţi. 3 . 15. mărgăritar). Fig.). 15.1. După formă rizomii pot fi: cilindrici. odată cu formarea tulpinii florifere. Tulpina floriferă supraterană se formează din mugurele terminal. Ramificaţia rizomilor Ramificaţia monopodială.). 16. (stânjenel). Equisetum arvense (coada calului).4. Tulpina multor ferigi este reprezentată de un rizom monopodial. Ex. Creşterea rizomului se realizează prin ramuri laterale diferenţiate din muguri axilari (creştere definită).rizom plagiotrop (Convallaria majalis). (păpădie). 15. 4 . Taraxacum sp. Ex. Rizomii plagiotropi au direcţia de creştere oblică sau orizontală (Fig.: Primula veris (ciuboţica cucului). coraliformi (Corallorhiza trifida) (Fig. Ex. Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui).rizom coraliform (Corallorhiza trifida).: Convallaria majalis (lăcrămioare. Rizomul creşte în lungime prin mugurele său terminal (creştere indefinită. Rizomi: 1 .). în anul . verticală (Fig. Paris quadrifolia (dalac).: Polygonum bistorta – răculeţ (Fig.). Maianthemum bifolium (lăcrămiţă). 15. 15.). filiformi (Convallaria majalis). care se va transforma.2.După direcţia de creştere rizomii pot fi ortotropi şi plagiotropi. tuberiformi (Iris sp. iar tulpinile supraterane florifere se formează din muguri axilari. Rizomul rămâne tot timpul în sol (Fig. continuă). Fiecare ramură laterală se termină la rândul ei printr-un mugure. Rizomii plagiotropi pot fi şerpuitori. Ramificaţia simpodială.rizom ortotrop (Primula veris). vârful rizomului iese afară din sol în fiecare an.rizom şerpuitor (Polygonum bistorta). Iris sp. Ex.1.).

15. ra .tulpină floriferă. Tuberculii sunt microblaste groase. rz .rădăcini adven-tive. Equisetum sp. 16. comprimată. topinambur). Ramificaţia rizomilor: 1 . ci .ramificaţia monopodială (Paris quadrifolia). cât mai mult. având rolul de a îndepărta.floare.: Lamium galeobdolon (gălbiniţă). alungită. fie din cei axilari situaţi pe stoloni.2.ramificaţia simpodială (Polygonatum multiflorum). Lamiaceae. subţiri. Din mugurii tuberculilor se formează tulpini supraterane florifere.cicatrice ale tulpinilor flori-fere din diferiţi ani. Stolonii subterani servesc la propagarea plantei. şi alţi reprezentanţi rizomiferi ai Fam. 17). Tuberculi. (Fig. ş. 2 . cu internoduri lungi şi noduri puţin evidente. La unele plante rizomii se deosebesc foarte puţin de tulpinile supraterane florifere. Forma tuberculilor variază: ovală.tulpini supraterane de vârste şi ordine diferite. Stoloni subterani. în dreptul nodurilor se formează rădăcini adventive.rizom. Stolonii subterani sunt ramificaţii ale rizomilor (lăstari subterani) lungi. Solanum tuberosum (cartof) (Fig. bogate în substanţe de rezervă. mt .a.: Polygonatum multiflorum (pecetea lui Solomon) şi alţi reprezentanţi ai Fam. I-V . Liliaceae şi Iridaceae. globuloasă.următor în tulpină floriferă (Fig. tfl . Fig. Ex. fl . Lamium album (urzică moartă). Plantele tinere se formează fie din mugurii terminali.: Convallaria majalis. .2. Ex. Frunzele sunt reduse la nişte solzi ± evidenţi.mugure terminal. Ex. plantele tinere de planta mamă. Elymus repens (pir târâtor). Ex. 16.: Helianthus tuberosus (napi porceşti. f frunză.).).

17. Primăvara.Solanum tuberosum. 2 .: Lilium candidum (crin alb). prezintă o tulpină disciformă pe care sunt inserate frunze interne cărnoase acoperite de frunze externe (catafile) mari. Frunzele externe (tunici.1. Bulbo-tuberii noi se pot forma din muguri situaţi în axila frunzelor (Colchicum autumnale) sau dispuşi la vârful bulbo-tuberului mamă (Crocus sativus) (Fig.Fig. La noduri se inseră frunze cărnoase care se acoperă unele pe altele.: Allium cepa. cu noduri foarte apropiate. de culoare brună. înveliţi de frunze modificate (tunici) uscate. în axila frunzelor se dezvoltă muguri terminali (centrali) şi axilari care vor genera tulpini florifere şi bulbi de înlocuire.2. Hyacinthus orientalis (zambila). se formează tulpini supraterane florifere. Tulpinile florifere supraterane se dezvoltă din mugurii axilari sau terminali. care poartă unul sau câţiva muguri. Bulbo-tuberii sunt tuberculi scurţi. Reprezintă o formă de trecere între tubercul şi bulb. Bulbi. compacţi.3. Pe partea inferioară a discului tulpinal se dezvoltă numeroase rădăcini adventive. Bulb scvamos – bulb alcătuit din scvame (solzi). mai mici şi mai înguste. . 18. 18. ca nişte solzi. Ex.). prezintă o tulpină disciformă pe care se inseră frunze cărnoase. care se acoperă parţial. membranoase. Scilla bifolia (vioreaua) (Fig. Bulb tunicat – bulb alcătuit din frunze (tunici) mari care se acoperă complet unele pe altele. iar mai târziu noi bulbo-tuberi (de înlocuire). Tuberculi: 1 . Muscari comosum (ceapa ciorii). Bulbii sunt microblaste acoperite de frunze cărnoase în care se depozitează substanţe de rezervă. Un bulb este alcătuit dintr-o tulpină metamorfozată. uscate. Bulbo-tuberi. puternic turtită (disciformă). catafile) sunt uscate. Pe tulpina disciformă. Ex. 18. Lilium martagon (crinul de pădure) (Fig.). din mugurii bulbo-tuberilor rămaşi în sol peste iarnă.).Helianthus tuberosus.

majoritatea monocotiledonatelor) sau pot ieşi la suprafaţa solului – germinaţie epigee (Abies alba – brad. m . Cotiledoane (Fig. 21. Iridaceae şi Amaryllidaceae (angiosperme monocotiledonate). ) (Fig. ra . Pinus sp.a. Fagus sylvatica – fag.bulbo-tuber tânăr. – pin. 18. 3 . înmaga-zinare de substanţe de rezervă. Reprezintă primele frunze care iau naştere în viaţa plantei (frunze embrionare. mt . 2 . Funcţii principale: fotosinteza. dorsiventral (rar actinomorf sau asimetric). cotiledoanele rămân în sol – germinaţie hipogee (Vicia sp. FRUNZA Frunza este un organ lateral al tulpinii.mugure terminal.. respiraţia şi transpiraţia. În timpul germinaţiei seminţei. tu .bulb tunicat la Hyacinthus orientalis. – trifoi ş.tunici uscate.3. . absorbţie. Funcţii secundare (frunze metamorfozate): protecţie.tulpină disciformă.Cele mai multe specii bulbifere aparţin Fam. 21: 2–5). bt .1. – carpen.1. reproducere vegetativă. nutriţie heterotrofă. Carpinus sp. germinative).bulb solzos la Lilium candidum. td .rădăcini adventive. monosimetric. 6. Tipuri de bulbi: 1 . Liliaceae.). Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi funcţional 1.mugure de înlocuire. Trifolium sp.bulbo-tuber la Crocus sativus. Fig. cu creştere limitată.

21.catafile.). solitare. 2. Catafilele au în general culoare brună şi uneori sunt acoperite de peri sau de substanţe cleioase. 21. în loc de catafile sau după acestea. Se formează imediat după cotiledoane.Abies alba. cat . 4 .Carpinus sp.reprezentare schematică.nomofile.. Sunt frunze verzi. rs .1.cotiledon. incomplet constituite în comparaţie cu frunzele tipice. 3. Metafilele sunt nomofile ce caracterizează plantele mature (Fig. Protofilele (frunze primordiale sau primare) sunt primele nomofile care apar la o plantulă. 5 . tipice. 3 Acer sp. Ele pot fi: simple şi cu lamina întreagă (Trifolium sp.rădăcina prin-cipală. mai puţin lobate (Acer sp. nmf . ptf . se usucă şi cad. 21. Catafilele servesc ca organe de apărare fiind prezente la muguri şi tulpini subterane. complet dezvoltate.Fagus sylvatica. Ex. două la dicotiledonate sau un cotiledon la monocotiledonate.. Organe reduse.). cot .hipocotil. Catafile (frunze inferioare) (Fig.1. hf hipsofile.).).protofile. În ambele cazuri pe măsură ce plantula se dezvoltă.: Acer pseudoplatanus (paltin de munte).a. frunze mijlocii). rp .Fig. Tipuri de frunze sub raport ontogenetic şi func-ţional: 1 .rădăcini secundare.1. Nomofile (frunze propriu-zise. h . Numărul cotiledoanelor variază: 2–15 la gimnosperme. cu trei muchii şi cu marginea dinţată (Pinus sylvestris) etc. Protofilele rămân adesea foarte mici în comparaţie cu frunzele propriu-zise şi diferă ca formă de acestea (Fig. cotiledoanele se golesc de substanţele de rezervă acumulate. Cotiledoane şi nomo-file la plante cu germinaţie epigeică: 2 . .). 21. (plop) ş. Populus sp.

1b .microfile unite. 2b .rădăcini adventive.spic sporifer.microfilă.scvame. ra .lamină (limb). rh rahis. Din categoria hipsofilelor fac parte: bracteile – organe foliare în axila cărora se formează muguri. Tipuri de frunze şi dispunerea sporangilor la pteridofite: 1 . 2 Equisetum telmateia. II. .macrofilă la Polypodiaceae (schemă). rz .1.sporofilă cu sporange reniform. dispuse la noduri. Din punct de vedere morfologic ferigile actuale posedă două tipuri de frunze: microfile şi macrofile. Potentilla sp. elementele caliciului şi ale caliculului (Fragaria sp. flori sau inflorescenţe. bracteea ce însoţeşte floarea de la Galanthus sp. 3 . III – segment primar.rizom. elementele involucrului şi ale involucelului (Fam. bracteile ce însoţesc floarea şi la maturitate formează cupa fructului (Fagus sylvatica).a. Sunt ultimele organe foliare formate pe tulpină. scv . bfr . Apiaceae şi Asteraceae). Arum maculatum (rodul pământului).Lycopodium clavatum. I. 21. Arum orientale ş. 1c . Pteridophyta) Fig. Hipsofile (frunze superioare). (ghiocel). secundar şi terţiar. Protejează florile sau inflorescenţele (Fig.baza frunzei..spic sporifer (stobil).sporofilă peltată (hexagonală) cu sporangi cilindrici.). La pteridofite frunzele au valoarea unui organ pentru care este utilizat termenul de frondă. 22. 1a . tulpină asimilatoare şi sporangiferă. Poaceae).). 2c . lm . 2a . Morfologia frunzei Pteridofite (Încreng. glumele şi paleele din inflorescenţa gramineelor (Fam.4.

Botrychium lunaria – limba cucului ş. numite sporofile (Ophioglossum vulgatum – limba şarpelui. foarte apropiat. la rândul lor. Asplenium sp.2. . Frunzele penate sunt alcătuite din ramificaţii foliate de ordinul I numite segmente primare (lobi. aripi.) (Fig. 23. pinna).) etc. Există şi o a treia categorie de frunze – trofosporofilele – care îndeplinesc ambele funcţii (Cystopteris sp. numite trofofile şi fertile (purtătoare de sporangi/sporangifere). Dryopteris sp. se pot ramifica în segmente de ordinul III (segmente terţiare) şi chiar de ordinul IV. penată (Polypodium vulgare). Segmentele primare pot să prezinte ramificaţii de ordinul II (segmente secundare) care. scvamiforme. 23.).Microfilele sunt frunze mici. 22:1. La majoritatea speciilor. microfilele sunt dispuse spiralat. ş.2). vegetative).).a. La pteridofitele microfile nervaţiunea este uninervă (Equisetum sp. Din punct de vedere fiziologic frunzele/frondele pot fi sterile (asimilatoare. Macrofilele caracterizează ferigile din Cls.. 22.). Macrofilele sunt frunze de dimensiuni mari dife-renţiate în peţiol şi lamină (întreagă sau penatdivizată) (Fig. astfel încât nodurile nu se mai recunosc (excepţie Equisetum sp.). Lycopodiatae şi Equisetatae (Fig. nedife-renţiate în peţiol şi lamină. Polypodiatae. Selaginella sp. dispuse pe ambele laturi ale unei axe comune numită rahis.). palmată (Pteridium sp.1. Ferigi microfiline sunt întâl-nite în Cls.a.) (Fig. Nervaţiunea. – feriguţă.3. – ferigă. La pteridofitele macrofile nervaţiunea poate fi: dicotomică. Elementele foliare ale segmentelor de ordinul II–IV se numesc pinule (aripioare).

pungente (înţepătoare).).induzie (detaliu). lipsite de peţiol sau slab peţiolate. întregi.Ophioglossum vulgatum.trofofilă. frunzele au nervaţiune uninervă. spr sporange. La Abies alba (brad) fruzelele aciculare cu vârful emarginat sunt peţiolate. lăsând o cicatrice rombică (ramurile sunt aspre la pipăit).segment de ordin I cu sori. 2d .Fig. . la uscare se desprind de pe ramuri.) sunt izolate sau grupate în fascicul. 2c . lm . dispuse pe câte o proeminenţă (Fig. 1c . 24. Tipuri de frunze şi dispunerea sporangilor la pteridofite: 1 .1. 1a .segment fertil cu sporangi (detaliu).secţiune transversală prin lamină la nivelul unui sor. numeroase. 2b . 2a . 23. rar verticilat. dispuse spiralat. La Picea abies (molid) frunzele sunt ascuţite la vârf.). opus. in . cu baza lăţită.induzie. rar caduce (Larix sp.Dryopteris filix-mas (habitus). disciformă (Fig.2. 2e . 1b . 2 .sporange deschis ce eliberează sporii. Pinofite (Încrengătura Pinophyta) La majoritatea pinofitelor frunzele sunt mici. La căderea de pe ramuri lasă o cicatrice rotundă.segment de ordin II cu sori acoperiţi de induzie reniformă. aciculare sau solziforme.sporofilă cu spic sporifer. plată.lamina. 24. Frunzele sempervirescente.

Frunze aciculare: 1 – Abies alba. La Larix sp. 24. 25).) care le măreşte rezistenţa la uscăciune. sunt dispuse fasciculat (peste 30 într-un fascicul) pe microblaste şi spiralat pe macroblaste. Tipuri de frunze la pinofite. . Frunzele acicu-lare lungi.). sunt grupate în fascicule de 2–3 sau 5 pe brahiblaste (Fig. Magnoliophyta/Angiospermatophyta) O frunză completă este alcătuită din: lamină (limb). peţiol şi baza frunzei (Fig.3. Frunzele coniferelor au o structură xeromorfă (cuticulă groasă. moi. Pinus sp. 24.Juniperus communis.Fig. 24. Magnoliofite (Încreng. dispuse verticilat (3 frunze într-un verticil) (Fig.). Frunzele simple au lamina formată dintr-o singură parte. (larice) frunzele aciculare. ţepoase. (pin) prezintă două tipuri de ramuri: lungi (macroblaste/dolicoblaste) şi scurte (microblaste/brahiblaste). 3 Pinus sylvestris. sclerenchim dezvoltat etc. 4 . După modul de alcătuire al laminei se disting două tipuri principale de frunze: simple şi compuse.4. 2 – Picea abies. Juniperus communis (ienupăr) prezintă frunze aciculare.

lamina are forma . cu aspect de lance (Salix alba. de forma literei greceşti delta (Populus nigra). lamina de două ori mai lungă decât lată (Amaranthus retroflexus). Lamina Lamina partea principală a frunzei. Symphytum cordatum.sinus.baza frunzei. de forma unui romb prelung alungit (Betula pendula). de forma inimii.peţiol. Pyrus communis).Fig. 25. ovat-lanceolată.dinţi. reniformă (Asarum europaeum). lamină lată la vârf şi îngustă la bază (Saxifraga cuneifolia). snb . scutată. romboidală. Tilia cordata). 26) poate fi: circulară/orbiculară (Caltha palustris. Plantago media). pl .sinus bazal. cordată/cordiformă. st . spatulată. asemănătoare unei elipse (Fagus sylvatica. Galium odoratum). hastată. obovată. Forma laminei (Fig.lob (segment). triunghiulară (Atriplex patula).apex. în formă de scut (Rumex scutatus). Plantago lanceolata. Alcătuirea unei frunze complete la angiosperme: apx . dn . lamina de 3–4 ori mai lungă decât lată. Carex curvula). de forma unei spatule (Bellis perennis). sn . mg . cu vârful în sus (Viola odorata. de forma unui ou (Syringa vulgaris. în formă de coasă/seceră (Bupleurum falcatum. de forma unui ou inversat. Tussilago farfara. de forma unui vârf de săgeată (Sagittaria sagittifolia). blm .incizii.stipele. cuneată/cuneiformă. cu lăţimea maximă deasupra mijlocului (Corylus avellana). Populus tremula). bf . ovată. în descrieri ea este raportată la o formă geometrică de bază sau este indicată printr-un termen de comparaţie cu un organ sau corp cunoscut. lanceolată. sagitată. eliptică. este foarte variabilă ca formă. lb . falcată. deltoidă.margine.baza laminei. inc .

13 scutată.. 3 . în formă de sabie (Iris germanica. Salvia glutinosa).setacee. ensiformă.sagitată. rigidă şi foarte subţire (Festuca sp. 15 . auriculată (Nicotiana tabacum). 10 .circulară (orbiculară).deltoidă.cilindrică. 26. plină.liniară. dilatată (Sonchus oleraceus). Baza laminei (Fig. Typha sp. 6 . Atropa belladonna). cuneată (Bellis perennis. 11 . Tipuri morfologice de frunze . fistuloasă. 2 romboidală. 18 . cilindrică şi plină (Sedum acre). 17 . 8 .triunghiulară.falcată.. liniară. 12 . Atriplex patula). 9 .unui vârf de lance. hastată (Rumex acetosella.ovată. 27) poate fi: rotundă (Pyrus communis). 5 . Fig.cor-dată (cordiformă). Inula ensifolia). acută sau ascuţită (Salix alba). atenuată (Viola persicifolia). . Nardus stricta). cordată (Viola odorata).obovată.fistuloasă. 16 .hastată.cuneată. lungă. goală la interior (Allium cepa). 7 .ovat-lanceolată.reniformă. 14 .forma laminei: 1 .spatulată. 19 .ensiformă. lungimea depăşeşte de 5–10 ori lăţimea (Poaceae). Sagittaria sagittifolia). setacee.). sagitată (Isatis tinctoria.lanceolată. 21 .eliptică.. reniformă (Asarum europaeum). 4 . la bază cu doi lobi orientaţi lateral (Rumex acetosella. 20 . Gladiolus sp. inegală sau asimetrică (Ulmus sp. 22 .

cordată.1.). 5 reniformă. 10 . 4 . retezat sau trunchiat (Coronilla varia). obcordat (Oxalis acetosella). 7 . 27.hastată. rotund (Cotinus coggygria. 9 .dilatată. obtuz. mucronat – brusc terminat într-un vârf ascuţit şi subţire (Vicia hirsuta). 5 . aspră sau scabră (poacee şi ciperacee). Trifolium sp.atenuată. Marginea laminei poate fi întreagă sau poate prezenta incizii de forme şi profunzimi diferite.rotundă.spinos. 10 .Fig. 6 emarginat. 8 . 29. 3 . Vârful laminei (formă): 1 . Vaccinium uliginosum).obcordat. 6 . emarginat sau ştirbit (Alnus glutinosa.cuneată.retezat. încreţită (Rumex crispus). ciliată (Fagus sylvatica – frunze tinere).acut. cuspidat – lung şi îngust (Verbascum phlomoides). 2 . 2 . ascuţit şi cu marginile concave (Prunus padus.obtuz. Fig. Viscum album). neascuţit (Cruciata laevipes.acută (ascuţită). Urtica dioica).cuspidat. 9 . ondulată (Reseda lutea).rotund. 8 . 28) poate fi: acut – vârf scurt şi ascuţit cu marginile drepte sau convexe (Salix alba). 28. Colutea arborescens. spinos – terminat cu un spin (Cirsium vulgare) etc.acuminat. Vârful laminei (Fig. 7 . La frunzele cu marginea întreagă (Fig.) aceasta poate fi: netedă (Syringa vulgaris).mucronat. involută – răsucită spre faţa superioară (Pinguicula . 3 . acuminat – vârf lung.auriculată. 4 .sagitată. 11 inegală (asimetrică). Forma bazei laminei: 1 .

dinţată. Urtica urens). Fig. 5 . Festuca sp. ascuţite (Urtica dioica. Poa alpina). fidate – inciziile ajung la mijlocul jumătăţii laminei. După adâncimea inciziilor frunzele penate şi palmate pot fi: lobate (sinuate) – inciziile nu ajung până la mijlocul jumătăţii laminei. Marginea laminei cu incizii mici (superficiale) poate fi: dinţată – cu dinţi ascuţiţi.). Salvia pratensis) etc. 2 . 29. După dispunerea lobilor faţă de axa principală a frunzei se deosebesc frunze penat-lobate (inciziile sunt dispuse simetric faţă de nervura mediană a laminei) şi palmatlobate (lobii sunt dispuşi în mod simetric în jurul unui punct care se confundă cu vârful peţiolului). 29: 2–5).. margine dublu-crenată/bicrenată (Glechoma hederacea. Viola sp. revolută – răsucită spre faţa inferioară (Primula sp.serată. Marginea laminei: 1 . margine dublu-serată (Betula pendula. dar nu ating nervura mediană şi sectate – inciziile ating nervura mediană (Fig. Petasites hybridus). Marginea frunzei cu incizii mari (adânci) se numeşte lobată.crenată. Marginea laminei poate prezenta şi combinaţii ale tipurilor de bază: margine dublu-dinţată/ bidentată (Spiraea chamaedryfolia. partite – inciziile trec de mijlocul jumătăţii laminei.sinuată. perpendiculari faţă de nervura mediană şi incizii rotunjite (Corylus avellana. Tussilago farfara. serată – cu dinţi ascuţiţi îndreptaţi spre vârful laminei şi incizii mici. crenată – cu dinţi rotunjiţi şi incizii ascuţite (Epilobium montanum. 30). Veronica chamaedrys). Carpinus betulus). 3 . Vaccinium vitis-idaea) etc.. .vulgaris. sinuată cu dinţi şi incizii rotunjite (Populus tremula) (Fig.întreagă. iar segmentele proeminente formează lobi. 4 . Salix alba.

partită sau sectată. tripenat-sectate etc.frunză palmat-lobată. Lobii pot prezenta la rândul lor incizii formându-se astfel frunze bipenat-partite. frunzele inferioare şi mijlocii la Geum rivale. 8 .: Taraxacum officinale (frunză penat-fidată. Frunza lirată. pieloasă (scorţoasă. 6 .a. . Frunza runcinată. tare).frunză palmat-fidată.). 7 . Anthyllis vulneraria ş.frunză palmat-partită. 3 . 31. Frunză penat-fidată. arbuştilor şi a plantelor erbacee). cu dinţi de formă neregulată îndreptaţi spre baza laminei) (Fig. bipenat-sectate.). Lamina prezintă lobi inegali.frunză penat-lobată. 5 . 31: 1–3). cu lobul terminal mult mai mare decât cei laterali. cărnoasă (Sedum sp.frunză penat-partită. 2 .: Brassica napus.frunză palmat-sectată. 31. 4 .frunză penat-sectată. Marginea laminei cu incizii profunde: 1 .5. Consistenţa laminei poate fi: erbacee – subţire şi moale (majoritatea arborilor. (Fig. Ex.Fig.). Ex. care sunt din ce în ce mai mici cu cât se apropie de bază.4. 30. (Fig.frunză penatfidată.

Nervaţiune penată.) (Fig. 32: 2.1. 3 . 32. 5 . Quercus sp.frunză runcinată.).Fig. ale căror ultime ramificaţii se anastomozează formând o reţea (nervaţiune penat-reticulată). Nervaţiune paralelă. Nervaţiune palmată (digitată). 31.: Acer platanoides. secun-dare şi de alte ordine. . 32. 2 . Acer pseudo-platanus.. Tip de nervaţiune prezent la cele mai multe monocotiledonate (Fig. Tip de nervaţiune întâlnit la majoritatea dicotiledonatelor (Fagus sylvatica.frunză bipenat-partită.frunză bipenat-sectată. Ex.4. Nervurile sunt paralele între ele şi se unesc la vârful laminei.frunză lirată.). Toate nervurile pornesc dintr-un punct situat la baza laminei. Populus sp. Hedera helix (Fig. nervurile laterale se dezvoltă la fel de mult ca nervura mediană.3). Nervaţiunea reprezintă modul de dispunere a nervurilor la nivelul laminei foliare.frunză tripenat-sectată. Lamina prezintă o nervură mediană din care se desprind nervuri laterale. 4 . Frunze cu incizii profunde: 1 .

Nervaţiune arcuată.6). 32: 5. Nervaţiune pedată. com-primat lateral în plan perpendicular pe lamină (Populus tremula).palmată. Nervurile descriu arcuri care urmăresc conturul laminei şi converg spre baza acesteia. Ex. Frunzele cu peţiol se numesc peţiolate. Ca formă peţiolul poate fi: cilindric (Tropaeolum majus). Maianthemum bifolium. Parnassia palustris.) (Fig. auriculat – prevăzut cu nişte urechiuşe (Brassica napus). iar cele lipsite de peţiol sunt sesile. Peţiolul Peţiolul susţine şi leagă lamina de tulpină. canaliculat – scobit longitudinal. . orientând-o în poziţia cea mai favorabilă faţă de lumină. 4 .arcuată. 32. dilatat – turtit dorsi-ventral şi în formă de jgheab spre bază (Ranunculus acris).pedată. Nervaţiunea: 1 .7. Plantago media) şi monocotiledonate (Convallaria majalis. Tip de nervaţiune prezent la dicotiledonate (Gentiana lutea. în formă de canal sau jgheab (Tussilago farfara) etc.penată. 7 . Nervurile laterale se ramifică unilateral. 2.). 6 .paralelă. 5. 3 . Polygonatum sp. numai spre marginea de la baza laminei. 32.Fig.: Helleborus purpurascens (Fig.

). Lamium amplexicaule. . decurente – baza frunzei concreşte cu tulpina şi se prelungeşte de-a lungul acesteia sub formă de aripi foliacee.). Verbascum thapsiforme. Cirsium sp.1.5..4. 33. ample-xicaule – baza laminei încon-jură parţial tulpina (Brassica napus. 33. 33.3. La o serie de specii baza frunzei se poate transforma într-o teacă (vagină).frunză amplexicaulă.frunze concrescute (connate). Baza frunzei Baza frunzei reprezintă partea cu care frunza se fixează pe ramură sau tulpină. parte mult extinsă a bazei frunzei care înconjură complet pe o anumită lungime tulpina. 33. Bupleurum rotundifolium) (Fig.).Fig.). Carduus sp. Frunze sesile: 1 . 33. la nivelul nodului. 4 – frunză decurentă.a.2. perfoliate – cele două jumătăţi ale laminei concresc în partea opusă locului de inserţie al frunzei pe tulpină astfel încât frunza apare ca fiind străbătută de tulpină (Bupleurum perfoliatum. Frunzele sesile pot fi: propriu-zise (Capsella bursa-pastoris) (Fig. 33.) (Fig. 5 .) (Fig. pe o singură parte sau pe ambele părţi (Symphytum officinale.frunză sesilă propriu-zisă. 3 – frunză perfoliată. Thlaspi arvense) (Fig.). connate/concrescute – baza unei frunze concreşte cu cea a frunzei opuse (Lonicera caprifolium ş. 2 .

). lanceolate (Galium aparine). 34. 35: 1–4).lamină.). ohrea (ochrea). Unele frunze sunt reduse numai la teacă (Juncus sp. Baza frunzei . Stipele.teacă cilindrică cu margini concrescute (Cyperaceae). de aceeaşi mărime cu frunzele (Galium sp. la care stipelele concresc două câte două. 34.teacă umflată (Apiaceae).).). Stipelele sunt excrescenţe ale bazei frunzei.). Trifolium pratense). reniforme (Salix caprea).) (Fig. semicordate (Crataegus sp. 34. Prezenţa sau absenţa stipelelor.1.. La reprezentanţii Fam. stipele interpeţiolare – se remarcă la plante cu frunze opuse. concrescute cu o margine a peţiolului (Rosa sp.frunze reduse la teacă (Juncus sp. cu rol în apărarea mugurilor foliari. dar se deosebesc de nomofile prin faptul că din axila stipelelor nu se . hastate (Lathyrus sp. dimensiunile şi consistenţa lor sunt caractere importante ce servesc la determinarea speciilor.4. stipele opuse peţiolului. Trifolium campestre).. mai mari ca frunzele. ligula. 35: 4–9). 1.1. 2 . Cyperaceae teaca cilindrică are marginile con-crescute (Fig. forma. Stipelele pot fi: libere (Fagus sylvatica).teaca (vagina): 1 . La unele apiacee (umbelifere) teaca este umflată. care se formează pe cele două laturi ale peţiolului (Fagus sylvatica. au aceeaşi formă şi mărime cu acestea. voluminoasă (Fig.Fig. lm . 35. Dimensiunile stipelelor: mici (Fagus sylvatica).. Trifolium medium. La Cruciata laevipes (sânziene) stipelele situate opus faţă de nomofile. natura. tc . 34.3. Teaca este prezentă la unele dicotiledonate (Apiaceae) şi la majoritatea monocotile-donatelor.) (Fig. 3 .). După formă stipelele pot fi: cordiforme/cordate (Lotus corniculatus).teacă cilindrică cu margini libere (Poaceae). Viola sp. Scirpus sp. 35)..2. Poaceae teaca este cilindrică şi are marginile libere (Fig. cu rol important în fotosinteză (Lathyrus sp. solziforme (Fagus sylvatica) (Fig. Anexe foliare Baza frunzei poate prezenta o serie de anexe foliare: stipele.). de regulă perechi. După poziţie se deosebesc: stipele laterale. concrescute cu tulpina (Lotus corniculatus) (Fig. 34.). La reprezentanţii Fam. 4 . stipele axilare situate între peţiol şi tulpină.teacă.

tc .stipele interpeţiolare (Cruciata laevipes). 6 . o ohrea.stipele semicordate şi uşor divizate (Crataegus monogyna).stipele libere (Fagus sylvatica).urechiuşe. 2-3 .dezvoltă niciodată axe secundare sau inflorescenţe (apar numai în axila frunzelor veritabile) (Fig.ohrea la Fagopyrum esculentum. Fig..urechiuşe la Hordeum vulgare. 8 . 9 .10. . 2 .stipele concrescute cu o margine a peţiolului (Trifolium sp. 5 . concrescute cu tulpina (Lotus corniculatus). Fig. lm . st . 35.lamina.stipele semicordate (Trifolium campestre).ligula.stipele hastate (Lathyrus sp.ligula la Poa trivialis. După durata de viaţă se deosebesc: stipele caduce/decidue care cad de timpuriu (Fagus sylvatica. lig . 10 . 4 . ur .stipele lanceolate (Galium aparine). Rosa sp. f .teacă.stipele: 1 . 4 . 36. 7 . Ulmus sp.) şi stipele per-sistente care rămân atâta vreme cât persistă şi frunza (la majoritatea plantelor prevăzute cu stipele). Anexe foliare: 1 .). 3 ligula la Poa pratensis.).stipele reniforme (Salix caprea).frunză.stipele cordiforme.). Anexe foliare .stipele. 35.

37. ş.) (Fig. întreagă.. Polygonum sp. Pisum sativum. Ligula reprezintă o altă formă în care se prezintă stipelele. Frunze compuse Frunzele compuse au lamina alcătuită din segmente independente numite foliole. aflată la limita dintre teacă şi lamină.) (Fig. ligula continuă teaca. Rumex sp.) (Fig. de la articulaţia sa cu lamina şi se ridică alipită pe tulpină. Ligula.a. Este o formaţiune specifică plantelor din Fam.1. 3. Este o formaţiune cu rol protector. Frunze paripenat-compuse – foliola terminală nu există sau este transfomată în cârcel (Lathyrus sp. sfârtecată/lacerată (Festuca sp. II sau de ordin mai înalt.). Frunze penat-compuse – foliolele sunt dispuse pe ambele laturi ale rahisului. de consistenţă membranoasă sau scorţoasă. Rosa sp. oblongă şi uşor dinţată (Poa trivialis).3). Înveleşte şi protejează baza internodurilor tulpinii şi mugurii foliari. 37: 2–4). 36: 2.a. 1. structuri considerate a fi prelungiri ale bazei limbului foliar. Frunzele liniare ale multor poacee sunt prevăzute cu apendici rotunjiţi în formă de urechiuşe (auricule).1.).. Polygonaceae (Fagopyrum esculentum.) (Fig. Ligula este caracteristică poaceelor. datorită foliolei terminale (Robinia pseudacacia. Ohrea poate fi: lungă sau scurtă. Sorbus aucuparia ş. 36. prevăzute cu un peţiol mic (peţiolul) şi dispuse pe un peţiol comun numit rahis. păroasă (Eragrostis sp. Vicia sp. Ohrea provine din concreşterea stipelelor în formă de cornet (pâlnie) în jurul tulpinii. ciperaceelor şi altor monocotiledonate a căror frunză este prevăzută cu teacă şi are dimensiuni şi conformaţie variate: scurtă şi dinţată (Poa pratensis).2. Uneori aceşti apendici sunt pronunţaţi ajungând să îmbrăţişeze tulpina (Fig.4). ciliată (Dichanthium ischaemum). În funcţie de modul de dispunere a foliolelor pe rahis se deosebesc mai multe tipuri de frunze compuse. .. Frunze imparipenat-compuse – cu număr impar de foliole. ciliată sau sfârtecată. Ohrea. Foliolele unei frunze compuse pot fi de ordin I.). 36.

Scrophulariaceae ş.a. Caryophyllaceae..a. (6).). 37.).1.2. Lamiaceae. frunzele de la un nod superior nu umbresc pe cele de la nodul inferior. Acest tip de dispoziţie se numeşte decusată şi reprezintă o adaptare la factorul lumină. (Fig.3. 5. (Fig. Dispoziţia opusă – la fiecare nod tulpinal se inseră câte două frunze. Dispoziţia frunzelor pe tulpină În general.a). Lysimachia vulgaris. 37: 5. 38. frunze pentafoliolate (Lupinus sp. 2. 6 .frunză imparipenat compusă la Sorbus aucuparia. trifoliolate la Lotus corniculatus (5) şi Trifolium sp. frunze 5–9 foliolate (Aesculus hippocastanum) etc. Acest tip de dispoziţie se întâlneşte la pteridofite (Equisetum sp. ş. dispuse de o parte şi de alta a tulpinii. dispoziţia frunzelor pe tulpină/ramuri este constantă şi caracterizează diferite grupe sau specii de plante.). dispoziţia cel mai frecvent întâlnită (Fig. 3. Cele mai multe specii cu dispoziţie opusă au frunzele de la un nod inserate în planuri perpendiculare (în cruce) faţă de frunzele nodului superior sau inferior.6). Fig. Dispoziţia verticilată – la fiecare nod tulpinal se inseră trei sau mai multe frunze echidistante. Trifolium sp. 38. Paris quadrifolia ş. Dispoziţia decusată este întâlnită la reprezentanţii familiilor Urticaceae.) (Fig.frunze palmat compuse. Frunze compuse: 1 . Frunze palmat-compuse – foliolele sunt prinse aproximativ în acelaşi loc la capătul peţiolului: frunze trifoliolate (Lotus corniculatus. Dispoziţia alternă (în spirală) – la fiecare nod tulpinal se inseră o singură frunză. 38. 4 frunze paripenat compuse la Lathyrus sp.)..).2. pinofite (Juniperus communis) şi numeroase angiosperme (Galium sp. .

Taraxacum officinale ş.4. La o serie de plante (Bellis perennis. 38. Pe ramurile ortotrope frunzele de la acelaşi nivel au toate aceeaşi formă şi mărime. . Dispoziţia frunzelor pe tulpină: 1 . 4 . 3 dispoziţie verticilată. dimensiuni şi dispoziţie diferite pe aceeaşi ramură şi la acelaşi nivel.). Anisofilia. Frunzele de pe ramurile plagiotrope diferă ca dispoziţie. Variaţii privind forma. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină În general forma. 2 .dispoziţie alternă. De la această regulă există şi o serie de excepţii. formă şi mărime de cele de pe ramurile ortotrope.a. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină sunt însuşiri constante ale fiecărei specii.) frunzele sunt dispuse la baza tulpinii.Frunze rozulare bazale. Fig.dispoziţie opusă. Caracterizează plantele care au două tipuri de ramuri: ortotrope şi plagiotrope. Anisofilia este determinată genetic sau de condiţiile de mediu (în special factorul lumină) şi constă în existenţa unor frunze de formă. 38. Capsella bursa-pastoris.frunze rozulare bazale. în rozetă (Fig.

pe ramurile plagiotrope frunzele de pe faţa superioară sunt mai mici decât cele de pe faţa opusă. Mozaicul foliar este o variantă a anisofiliei care constă în dispunerea în acelaşi plan a laminelor unor frunze de mărimi diferite astfel încât toate frunzele sunt expuse luminii. Variaţii privind forma.).2.Atropa belladonna. 39. Anisofilia: 1 . 39. La Atropa belladonna pe ramurile plagiotrope se află câte două frunze la nod. 2 .Selaginella helvetica.frunze tetrastihe inegale (detaliu). pe laturile tulpinii există două serii de frunze mari. La Acer pseudoplatanus.1. eliptice. dispuse pe patru rânduri (tetrastihe) sunt inegale. Lamina frunzei este adusă în lumină prin lungimea diferită a peţiolurilor. iar pe faţa superioară alte două serii de frunze mai mici (Fig. 1a . La Selaginella helvetica pe tulpinile plagiotrope. Mozaicul foliar se remarcă în special la ramurile plagiotrope ale celor mai mulţi arbori. 39.). Frunzele dispuse lateral sunt mai mari. Acer platanoides frunzele sunt dispuse în mod normal decusat. frunzele dispuse pe faţa inferioară şi superioară sunt mai mici şi ovale (Fig. frunzele. La Abies alba pe ramurile ortotrope se formează frunze egale de jur împrejur. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină. Frunzele laterale sunt mai mici (au peţioluri mai scurte) şi se află între celelalte. Mozaic foliar. Pe ramurile plagiotrope frunzele ventrale sunt cele mai mari (au peţiolurile cele mai lungi) şi sunt dispuse la periferie.Fig. Frunzele dorsale sunt cele mai mici (au peţioluri scurte) şi sunt intercalate între .

Heterofilia: 2 . 41. 40. O serie de plante prezintă frunze de mai multe tipuri morfologice – polimorfism foliar. alungite.a. Geranium sp. la Ranunculus cassubicus frunzele bazale au lamina rotundă. 40. ca rezultat al acţiunii factorilor de mediu şi al funcţiilor pe care le îndeplineşte. Frunze metamorfozate Frunza este un organ caracterizat printr-o plasticitate ecologică pronunţată în comparaţie cu celelalte organe vegetative.: la Hedera helix frunzele de pe ramurile sterile sunt 5-palmat-lobate iar cele de pe ramurile fertile sunt ovale. plante cu frunze bazale dispuse în rozetă (Geum urbanum. Carduus nutans. Frunze cu rol protector.Hedera helix. 40. Heterofilia constă în dispunerea pe tulpină la diferite niveluri a unor frunze de forme şi dimensiuni diferite. Variaţii privind forma.frunzele laterale (Fig.). Carlina vulgaris. Cirsium arvense.a.. Mozaic foliar: 1 . Capsella sp. întregi (Fig. întreagă.).2. mărimea şi dispoziţia frunzelor pe tulpină. 3 Ranunculus cassubicus. iar frunzele tulpinale au lamina 7-11-sectată (Fig. Mozaic foliar mai poate fi observat la plante cu tulpini agăţătoare (Hedera helix). Heterofilia. Dimorfism foliar – frunze de două forme şi mărimi.) ş.).Acer pseudoplatanus.1.) (Fig. Fig. .3. 40.1. Ex. Xanthium spinosum ş.). Spini – frunze parţial sau total transformate în organe cu rol protector (Carduus acanthoides.

Din această categorie fac parte frunzele cu funcţie de nutriţie heterotrofă complementară ce caracterizează plantele insectivore. provin din transformarea integrală sau parţială a unei frunze. care elaborează enzime proteolitice.2. rolul asimilator fiind preluat de stipele (Lathyrus sp. Ex.). Pe frunzele dispuse în rozetă se află două tipuri de peri glandulari: peri mari. sesili. 41. lamina frunzei se pliază spre faţa superioară. Ex.) (Fig. Frunze cu roluri nutritive speciale. . 41.: peţiol transformat în cârcei (Clematis vitalba). capitaţi (cu o parte terminală globuloasă).: Pinguicula sp.). (foaie grasă). plantă insectivoră care poate fi întâlnită în pajiştile montane. frunze parţial transformate în cârcei respectiv rahisul şi primele perechi terminale de foliole (Vicia sp.3. Peri Suprafaţa frunzei şi a tulpinii poate fi acoperită sau nu de peri. acoperind insecta pe care apoi o digeră. care produc substanţe mucilaginoase de care se prind insectele şi peri mici. Totalitatea perilor de pe un organ poartă numele de perozitate/părozitate. frunze complet transformate în cârcei. După ce insecta a fost reţinută de perii glandulari pluricelulari. pe locuri turboase (Fig. Cârcei foliari – organe ± filiforme cu proprietatea de a se înfăşura în jurul unui suport pentru a susţine planta. pluricelulari.).Frunze cu rol de agăţare.

aspri şi rigizi sau excrescenţe aspre la pipăit (frunze şi tulpini aspru păroase la Boraginaceae. Arabis hirsuta. dispuşi neregulat (Symphytum officinale. slab sau deloc încâlciţi între ei (frunze de Hieracium villosum). Leontodon hispidus). – pulverulent – organ acoperit cu o substanţă asemănătoare prafului. – glandulos – organ acoperit cu numeroase glande sau peri glandulari (frunze şi tulpini glandulos păroase la Mentha sp.cârcei foliari la Vicia sepium. dispuşi perpendicular pe organul respectiv (frunze de Hieracium alpinum. – sericeu – organ acoperit cu peri mătăsoşi. – hirt – organ prevăzut cu peri aspri (rigizi) şi scurţi (frunze de Rubus hirtus. Calamagrostis sp. subţiri. frunze de Hyoscyamus niger). moi.frunze cu roluri nutritive speciale la Pinguicula vulgaris. drepţi şi mai rari (Betula pubescens). rigizi.Fig. – setiform – organ acoperit cu peri lungi. albi. Pulmonaria officinalis). groşi şi rari. 41. lânoşi. lungi. rigizi. lanatum). – lanat – organ acoperit cu peri deşi. drepţi. – glabrescent – organ aproape lipsit de peri. – hirsut – organ prevăzut cu peri lungi. creţi şi moi (Cerastium alpinum subsp. glande (Impatiens noli-tangere. scurţi.spini la Carduus nutans. foarte deşi şi încâlciţi. prevăzut cu peri foarte scurţi. 2 . moi. – vilos (oase) – organe acoperite cu peri lungi. Sedum vulgare). În funcţie de prezenţa sau absenţa perilor. 3 .. lânoşi. – pubescent – organ acoperit cu peri fini. Knautia arvensis). Poa sp.). Frunze metamorfozate: 1 . formând o pâslă albă-argintie de peri (Arctium tomentosum).. Papaver rhoeas). – setos – organ abundent acoperit cu peri lungi. deşi. – hispid – organ acoperit cu peri lungi. fini şi culcaţi (partea inferioară a frunzelor de Salix alba). – glutinos – organ acoperit cu peri glandulari lipicioşi (Salvia glutinosa. densitatea şi tipul acestora sunt utilizate mai multe noţiuni referitoare la suprafaţa organului respectiv: – glabru – organ total lipsit de formaţiuni epidermice/peri. – scabru – organ aspru. . deşi şi ţepoşi (Echium sp. drepţi. rigizi. mici.). moi. – tomentos (pâslos) – organ acoperit cu peri scurţi.

au forma unui con mic – conuleţ (Fig. Pinophyta (Gymnospermatophyta) şi Magnoliophyta (Angiospermatophyta). Pe sporofit (planta propriu-zisă) se formează sporangi (pe sporofile sau trofosporofile). Picea excelsa. se formează microspori şi ulterior granule de polen. Sporangele matur se deschide în moduri variate eliberând sporii. barbat (peri lungi pe un organ). (Fig. Pinus mugo) florile unisexuate. la bază cu 1–2 bractei care îndeplinesc rolul de înveliş floral. primitiv. 23. Abies alba. Fig. În sporange. în acest scop. 23). sori etc. la Polypodiaceae se formează un inel mecanic de dehiscenţă (Fig. dispuse pe acelaşi individ – plante monoice sau pe indivizi diferiţi – plante dioice. Floarea la pinofite La pinofite florile sunt unisexuate (masculine şi feminine). La maturitate sacii polinici se deschid printr-o fantă . 42: 1b). STRUCTURI IMPLICATE ÎN REPRODUCEREA SEXUATĂ Pteridofite (Încreng. Florile sunt lipsite de înveliş floral sau prezintă un înveliş redus. Sorii sunt de obicei protejaţi de un înveliş numit induzie.2. 22: 1.2. sunt grupate în conuri. monoice. Pe axă sunt dispuse spiralat. Pinaceae (Pinus sylvestris.2. 6. În microsporangi din celule mame microsporale care parcurg meioza. 42: 1a.1b). numeroase microsporofile (stamine) care poartă pe faţa inferioară 2 sau mai mulţi microsporangi (saci polinici) (Fig. arahnoideu (peri ca pânza de păianjen). La reprezentanţii Fam. Florile masculine dispuse la extremitatea unor ramuri tinere. Sporangii pot fi grupaţi în spice sporifere. Conuleţul este alcătuit dintr-o axă scurtă.). dispers (peri rari pe un organ) ş. Pteridophyta) Pteridofitele sunt plante fără flori şi seminţe care se reproduc prin spori – cormofite sporifere. plante ce ating cel mai înalt grad de evoluţie atât în sfera vegetativă cât mai ales în cea reproducătoare prin apariţia florii şi a seminţelor. se formează spori (pteridospori).a.Referitor la peri se folosesc şi alte noţiuni: adpres (peri alipiţi de tulpină). Spermatofite Din grupul spermatofitelor fac parte reprezentanţii Încreng. în urma diviziunii meiotice a celulelor mame ale sporilor.

Fiecare bractee împreună cu solzul fertil şi ovulele pe care le poartă reprezintă o floare feminină. Organizarea florii la conifere . sc . 1c .solz carpelar.e. a . 1b .Pinus sylvestris: 1a . msf . br .secţiune longitudinală prin floare % (conuleţ).bractee. 1i . 1h . Fig. Pe faţa superioară a fiecărei megasporofile se diferenţiază 1–2 sau mai multe ovule.con & matur.solz car-pelar cu două seminţe.sămânţă aripată.ramură.floare & văzută ven-tral.umbo. În axila fiecărui solz steril se diferenţiază câte un solz fertil (sol carpelar.) şi Taxaceae (Taxus baccata) florile unisexuat-dioice sunt de asemenea organizate în conuri. Cupressaceae (Juniperus sp.ovul.ramură cu inflores-cenţe & tinere (conuri). eliberând granulele de polen. megasporofilă).longitudinală.1: c.f. ov .micro-sporange. 1e . .microspo-rofilă. Ovulele nu sunt acoperite (închise) de solzul carpelar. solz seminal. iar conul în ansamblu este considerat o inflorescenţă (Fig. u .axa florii. caracter ce se menţine şi la seminţe. 1d secţiune longitu-dinală prin con &. conurile masculine cad de pe ramuri şi se dezorganizează foarte repede. Florile feminine sunt în general grupate în inflorescenţe alcătuind conuri. rm . 42. af . 42. 1g .floare & văzută dorsal.ramură cu flori %. 1f . Un con este alcătuit dintr-o axă pe care se inseră numeroşi solzi sterili (bractei). Odată cu acest proces. msg .axa inflorescenţei.d.g). La reprezentanţii Fam.

Arilul constituie singura parte netoxică din întreaga plantă (care conţine un alcaloid – taxina) şi reprezintă o adaptare la răspândirea speciei mai ales ornitochoră (cu ajutorul păsărilor care consumă arilul). iniţial verde şi ulterior de culoare roşie ce înconjură parţial sămânţa – aril. După fecundaţie solzii carpelari concresc învelind ovulele într-un corp sferic. asemănător unui fruct de tip bacă. Pseudobace. Sămânţa este însoţită frecvent de o aripă membranoasă provenită din ţesutul solzului carpelar (Fig. se dezvoltă şi formează în jurul seminţei un înveliş cărnos. 42: 1h. Galanthus nivalis (ghiocel). după fecundaţie.Sămânţa la pinofite După consistenţa lor seminţele pot fi uscate. Flori solitare. cărnoase şi parţial cărnoase. Papaver sp.1i). La Taxus baccata unicul ovul al florii feminine este înconjurat la bază de o sporofilă rudimentară. cărnos. Pinaceae. Ex. . La Juniperus sp. Florile sunt solitare în cazul în care axa principală se termină cu o singură floare. păştiţa galbenă). florile se dezvoltă în axila unei bractei. Astfel de seminţe sunt uşor răspândite cu ajutorul vântului. de consistenţă cărnoasă care. Floarea la magnoliofite În marea majoritate a cazurilor.: Anemone nemorosa (floarea Paştelui. Sămânţă protejată de aril. Dispoziţia florilor pe axa tulpinală este variată şi în acelaşi timp caracteristică pentru diferitele specii de plante şi depinde de modul de ramificare al tulpinii. Sunt întâlnite la majoritatea reprezentanţilor Fam. sclerificat. (ienupăr) floarea feminină este alcătuită din trei ovule sferice. Anemone ranunculoides (floarea Paştelui. 43). de culoare albastră-negricioasă sunt comestibile. păştiţa albă). dispuse fiecare pe câte un solz carpelar. Pseudobacele sferice. Florile pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe. Seminţe aripate. (mac) (Fig. Tegumentul seminal este dur.

corimb. care trece prin întregul sistem de ramificaţie (monopodiu). 3 . inflorescenţele pot fi simple (monopodiale şi simpodiale) şi compuse (homotactice şi hetero-tactice sau mixte). capitul. Capsella bursa-pastoris – traistaciobanului.) (Fig. . Racem – pe axa principală se dezvoltă.Anemone nemorosa. Thlaspi sp. 43. de la nivele diferite.Galanthus nivalis. Vicia sp. umbela. La brasicacee florile nu sunt bracteate (Alyssum repens – ciucuşoară.: Convallaria majalis.Anemone ranunculoides. Flori solitare: 1 . calatidiu. spadice. ament. Inflorescenţă întâlnită frecvent la reprezentanţii Fam.Fig. Fabaceae (Robinia pseudacacia.) şi Brassicaceae. 2 . Inflorescenţe simple monopodiale (racemoase) Acest tip de inflorescenţe prezintă o axă principală. Florile sunt grupate în inflorescenţe în cazul când axa tulpinală se ramifică şi fiecare ramificaţie poartă flori. axe secundare fiecare terminată cu o floare. 44). (lumânărica). – punguliţă etc. Inflorescenţe.: racem. de pe axa prin-cipală pornesc numeroase axe florifere secundare care se termină cu câte o floare. Florile de la bază sunt mature faţă de cele din vârf. spic. În funcţie de modul de ramificare a tulpinii şi ordinea de apariţie a florilor. Ex. Verbascum sp. cu creştere indefinită (nu se termină cu o floare). Ex.

4 . Populus sp. Salix sp. în partea superioară.: Alnus sp. Corylus avellana (alun). se diferenţiază flori unisexuate sesile sau scurt pedicelate. Lotus corniculatus (ghizdei) (Fig. Umbela – pe axa principală se formează axe secundare florifere de aceeaşi lungime care pornesc aproape din acelaşi loc. 45: 1. pendulă sau erectă. Corimb – pe axa prin-cipală se dezvoltă altern. (salcie) (Fig. (arin). Ex. Spic – pe axa principală rigidă se dezvoltă flori bracteate. Ex. (cununiţă) (Fig. Betula sp. scurt pedicelate sau sesile. Inflorescenţe simple racemoase. Plantago sp. 46: 3.Convallaria majalis. 44. din axila unor bractei ce alcătuiesc involucrul. (plop). (mesteacăn). usturoiul ursului).Fig. Inflorescenţă caracteristică Fam. (pătlagina) (Fig. Coronilla sp.2). Ex. de la nivele diferite.: Allium ursinum (leurdă. Ex.: Spiraea sp. Poaceae.: Alopecurus pratensis (coada vulpii).Alyssum repens.2). 2 .Vicia cracca. 46: 1. 45: 3–5).schema inflorescenţei. . (coronişte). 3 .4). Carpinus betulus (carpen). Fagus sylvatica (fag). axe florifere secun-dare care. ajung la acelaşi nivel. Ament – pe axa principală flexibilă. Racem: 1 .

47).flori. Umbela: 3 .Alopecurus pratensis. se dispun flori sesile protejate de o bractee mare – spata sau de mai multe bractei. Ament: 1 . Inflorescenţe simple racemoase.Fig. 46.schema inflorescenţei. se inseră flori sesile sau scurt pedicelate. Ex.Coronilla varia. Trifolium sp. Ex. Asteraceae (Fig. Arum maculatum (rodul-pământului). Typha sp. 4 .: Matricaria recutita (muşeţel). Capitul – pe axa principală scurtă. 4 .schema inflorescenţei. 2 . ap axa principală.schema inflorescenţei. Spadice (spadix) – pe axa principală puternic îngroşată. compactă sau goală.Plantago sp.2).schema inflo-rescenţei.: Arum orientale..Spiraea chamaedryfolia. sferică sau ovoidă. fl . Fig. . Spic: 3 . Inflorescenţe simple racemoase. (papura) (Fig. 2 . Inflorescenţă frecvent întâlnită la reprezentanţii Fam. căr-noasă. (trifoi). 5 .Corylus avellana. întreaga inflo-rescenţă este protejată de bractei ce alcătuiesc un involucru. 48: 1. Corimb: 1 . 45. Fabaceae şi caracteristică pentru Fam.

3 . cu creştere definită.schema inflorescenţei. Inflorescenţe simple race-moase. 2 . bracteele de la baza axei formează involucrul. Inflorescenţe simple simpodiale (cimoase) Inflorescenţele cimoase prezintă o axă primară cu creştere definită (se termină cu o floare). ci un simpodiu alcătuit din axe de vârste şi ordine diferite. Pe axa primară se diferenţiază axe de ordine şi vârste diferite. După numărul ramificaţiilor secundare ale axei primare. fls . Spadice la Arum maculatum: 1 . Florile sunt cu atât mai tinere cu cât sunt mai îndepărtate de vârf. Calatidiu – pe axa lăţită ca un disc se dispun flori sesile.flori sterile. . dihaziu şi polihaziu. flm .flori %. flf .flori &. Asteraceae: Bellis perennis (bănuţei).inflorescenţă cu spata îndepărtată.inflorescenţă acoperită de spată. care pornesc din acelaşi loc. Taraxacum officinale (păpădie) (Fig. 47.Fig. Hieracium villosum (vulturică). Inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. se deosebesc trei tipuri de inflorescenţe simpodiale: monohaziu. care să treacă prin întregul sistem de ramificaţie (monopodiu). Nu se formează o axă comună. Leontodon hispidus (potcapul călugărului). 48: 3–5). apm aparat de manifestaţiune.

5 . din axila unei bractei porneşte o singură ramificaţie laterală terminată cu o floare. .schema inflorescenţei. De pe această axă. Calatidiu: 3 . ripidiu. Axele florifere se pot ramifica în acelaşi plan sau în planuri diferite. 48. subterminal.Monohaziu (cima unipară) – prezintă o axă floriferă primară care se termină cu o floare.secţiune longitudinală prin inflorescenţă. Se deosebesc 4 tipuri de inflorescenţe monohaziale: drepaniu. Inflorescenţe simple racemoase. Capitul: 1 .schema inflorescenţei.Leontodon hispidus.Matricaria recutita. Fig. 2 . ramificaţia continuând unilateral. 4 – Hieracium villosum. 1a . bostrix şi cincin.

ripidiu la Iris pseudacorus. 49. rezultând o inflorescenţă în formă de zig-zag sau evantai. .: Iris sp. în planuri diferite (la dreapta şi la stânga). Myosotis sp. (crin) (Fig. Toate ramificaţiile florifere sunt situate între prima axă şi cea secundară. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. 49. Juncaceae (Juncus sp.). 1b . Ex. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru Fam. Bostrix (cima unipară helicoidală sau în şurub) – axele florifere se dezvoltă în mai multe planuri.) (Fig. Boraginaceae (Symphytum officinale – tătăneasă. – rugină) (Fig. dar alternativ. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam.ripidiu văzut lateral (schemă).). 1a fragment de inflorescenţă.). Ripidiul (cima unipară în evantai) prezintă axele florifere dezvoltate în acelaşi plan (posterior). 49. Iridaceae.). Cincin (cima unipară scorpioidă) – axele florifere succesive se dezvoltă alternativ. b1-b5 succesiunea bracteilor. 2 . – nu-mă-uita etc.: Hemerocallis sp. urmând o linie helicoidală. 50. transversal faţă de medianele bracteelor axelor mamă.succesiunea florilor.drepaniu la Juncus bufonius. I-VI .1.drepaniu văzut în profil (schemă). spre dreapta sau spre stânga. 50. Ex. în două sensuri diferite.2.1. (stânjenel) (Fig. 2a .Fig. Drepaniul (cima unipară în formă de seceră) prezintă axele florifere de ordin superior dezvoltate în acelaşi plan (anterior) al axei mamă respective şi într-un singur sens.2. Inflorescenţe simple cimoase monohaziale: 1 .

Polihaziu (cima multipară) – de pe axa floriferă primară.: Myosoton aquaticum (pleşcaiţă) (Fig.Fig. în axila a două bractei opuse. Dihaziu (cima bipară. Chenopodiaceae. 50. se dezvoltă două axe secundare. din axila mai multor bractei (involucru) pornesc succesiv. (Fig. Sedum sp.a. ş. 1a bostrix (proiecţie). din acelaşi loc. Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. 51. terminate fiecare cu câte o floare. 2 . de sub floarea terminală.). Glomerul – dihaziu la care axele de ordin superior sunt foarte scurte. Caryophyllaceae. 51. Inflorescenţe compuse .succesiunea bracteilor.cincin la Symphytum officinale.1. 2a . Ex.. Inflorescenţă caracteristică Fam. I-VI . mai multe axe florifere de ordine şi vârste diferite ale căror flori nu se maturează toate în acelaşi timp. Prezintă o axă floriferă primară care se termină cu o floare.cincin (proiecţie). cima dicotomică).bostrix la Hemerocallis sp. Acest sistem de ramificaţie se poate repeta de mai multe ori. De la primul nod aflat sub această floare (subterminal).). Inflorescenţe simple cimoase monohaziale: 1 . aproximativ egale ca lungime. b1-b5 .: Butomus umbellatus (roşăţea).succesiunea florilor. Ex.2.

La baza spiculeţului se află două hipsofile numite glume: gluma superioară şi gluma inferioară.1.schema inflorescenţei. . Ex. scurt pedicelate numite spiculeţe.axe de vârste/ordine diferite. Inflorescenţele compuse sunt alcătuite din mai multe inflorescenţe simple. 2 . (Fig. mai mult sau mai puţin răsfirat. lung pedunculate.: Anthoxanthum odoratum (viţelar). Inflorescenţe simple cimoase: 1 . Panicul (racem compus cu spiculeţe) – racem compus. 2a . fie numai cimoase) şi heterotactice (mixte) – combinaţii între inflorescenţe simple racemoase şi cimoase. I-V . Inflorescenţe compuse homotactice racemoase Spic compus. Secale cereale (secara). Tip de inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. ale cărui ramificaţii se termină cu spiculeţe uniflore sau multiflore.Fig. Lolium sp.dihaziu la Myosoton aquaticum. Inflorescenţă caracteristică pentru reprezentanţii Fam. Floarea bisexuată (alcătuită din gineceu şi frecvent 3 stamine) prezintă la bază două lodicule (glumelule) interpretate ca un perigon sepaloid. 51. (raigras/iarba de gazon).schema inflorescenţei. Inflorescenţa este alcătuită dintr-o axă comună (axa spicului/rahis) formată din noduri şi întrenoduri ± scurte. La baza fiecărei flori se află alte două hipsofile numite palee (glumele): paleea superioară şi paleea inferioară.polihaziu la Butomus umbellatus. 52. Un spiculeţ este format dintr-o axă (axa spiculeţului) pe care se află dispuse altern două sau mai multe flori. Se deo-sebesc două tipuri de inflores-cenţe compuse: homotactice – rezultă prin repetarea aceluiaşi sistem de ramificaţie sau prin combinarea a două sau mai multe inflorescenţe simple de acelaşi fel (fie numai racemoase. Triticum aestivum (grâu comun) etc. La noduri se inseră alternativ spice simple.). 1a . Poaceae. Poaceae: Elymus repens (pir târâtor).

Poa sp. 4a . 3 .spiculeţ.ovar. Tip de inflorescenţă întâlnită şi la unii reprezentanţi ai Fam. la baza umbelulei totalitatea bracteelor alcătuiesc un involucel. Nardus stricta (ţăpoşică). Inflorescenţe com-puse homotactice racemoase. sta .).glumă inferioară. gi .).a. Axele secundare se ramifică formând mici umbele numite umbelule.Arrhenatherum elatius (ovăscior). Axa principală. 53. (obsiga). 4 .Bromus hordeaceus. Fig. Ex. 52: 2–4). Ex. (firuţa) ş. la baza căreia se află numeroase bractei ce alcătuiesc un involucru se ramifică sub formă de umbelă. 1b . Apiaceae (Umbelliferae).: Aegopodium podagraria (piciorul caprei).Poa annua. 3a . 53. aspi . Umbela compusă. (Fig.Elymus repens. Spic compus: 1 .axa spicului (rahis). Sorbus aucuparia (scoruş de munte) ş.spiculeţ. stg .spic compus (schema inflorescenţei). .).palee supe-rioară. Inflorescenţă caracteristică reprezentanţilor Fam. axele secundare se ramifică sub formă de umbelă. pi .schema generală a unui spi-culeţ. (păiuş). gs . (păducel). 52. (Fig.stamine cu antere oscilante. Racem cu umbele – axa principală se ramifică sub formă de racem. Bromus sp.a. Uneori involucrul şi involucelul lipsesc. Daucus carota (morcov) ş. ps . cl .a.: Hedera helix (iedera) (Fig.palee inferioară.Festuca supina.spiculeţ.1.2. 53. 1c . lo – lodi-cule. Corimb compus – prezintă o axă principală pe care se formează axe secundare ce se ramifică la rândul lor sub formă de corimb.3. asp . ovr .stigmat plumos. Rosaceae: Crataegus sp.glumă superioară. Panicul: 2 .călcâi.axa spiculeţului. 1a . (Fig. Festuca sp.

axele secundare formate se termină cu o inflorescenţă simplă de tip calatidiu.). 53. 2a .). Racem cu calatidii. inv involucel.Fig.racem cu umbele la Hedera helix. Pe axa principală se dezvoltă axe secundare ce formează un corimb. 1a . Asteraceae.umbelulă. in . axele secundare se ramifică de asemenea sub formă de corimb şi poartă terminal câte un calatidiu.: Leontopodium alpinum (albumiţă.schema inflorescenţei. Inflores-cenţă prezentă la unii reprezentanţi ai Fam. Inflorescenţe compuse homotactice racemoase: 1 .corimb compus la Sorbus aucuparia. 2 . 54. (coada şoricelului) (Fig.3.umbelă compusă la Aegopodium podagraria. Corimb cu calatidii.: Petasites albus (captalan) (Fig.). floare de colţ. 54.schema inflorescenţei. Ex. . Axa principală se ramifică sub formă de racem. 54. Capitul compus. 3 .: Achillea sp.involucru. umb .1.2. Ex. Ex. floarea Reginei) (Fig.

Ex. Axa principală se ramifică sub formă de umbelă. din axila mai multor bractei. 1b . Inflorescenţe compuse homotactice cimoase Polihaziu de dihazii cu monohazii de tip cincin. Ex. iar din punct de vedere morfologic o inflorescenţă numită ciaţiu care imită o floare hermafrodită (Fig. dispuse în axila unor bractei. De pe fiecare axă a polihaziului. 1a .floare % (stamină). Ultima .corimb cu calatidii la Achillea millefolium. 3 . Ciaţiu la Euphorbia sp. Inflorescenţa este alcătuită dintr-o axă primară terminată cu o floare.floare &. flori scurt pedicelate.floare” din dihaziu este din punct de vedere biologic o floare. 2a calatidiu. din axila a două bractei opuse se dezvoltă două axe terminate cu câte o „floare” formând astfel un dihaziu. De pe această axă. Pe axele secundare formate se află. Fiecare inflorescenţă este alcătuită din 5 flori masculine reprezentate . 55. 2 . flf . Fig.racem cu calatidii la Petasites albus. (laptele-cucului/ laptele câinelui).Fig. 54. Inflorescenţe compuse homotactice racemoase: 1 . Inflorescenţa este alcătuită dintr-o cupă (involucru) rezultată din concreşterea a 5 bractei care alternează cu 4 glande nectarifere semilunare.floare %.: 1 . 55). fiecare terminate cu câte o floare.floare. flm .cupă. 3 - apitul compus la Leontopodium alpinum (schemă). se formează astfel un polihaziu. În cupă se află staminele şi gineceul astfel încât. 2c schema inflorescenţei..ciaţiu în secţiune longitudinală . Umbelă de spiculeţe. ciaţiul se aseamănă cu o floare.glande nectarifere. se dezvoltă un mănunchi de axe de ordine şi vârste diferite. 2b floare. gln . cpf carpofor.: Euphorbia sp.vedere exterioară a unei „flori biologice”. 2 . cp . În axila celor 5 bractei se dezvoltă 5 inflorescenţe masculine monohaziale de tip cincin. de la primul nod aflat sub floare. aparent.porţiune de tulpină cu calatidii.: Cynodon dactylon (pirgros).florile % sunt dispuse în cincin.

petale. cilindric etc. androceu şi gineceu (Fig.floare văzută în profil.peduncul floral. 56). Ciaţiul este inflorescenţa caracteristică reprezentanţilor Fam. 57). spic cu polihaziu sau dihaziu – Lamiaceae. pf . Fig. Dacă la o floare lipseşte unul din aceste elemente ea se numeşte incompletă. cupuliform – în formă de cupă (Rosa sp. Fiecare stamină este considerată o floare masculină.sepale. bostrix cu calatidii – Cichorium intybus (cicoare).). ament cu dihazii – Betula pendula (mesteacăn) etc. deoarece la baza filamentului staminal se află o gâtuitură circulară. Elementele florii la magnoliofite O floare completă este alcătuită din: receptacul. capitul cu cincin – Armeria sp. Floare completă de Ranunculus acris: 1 . Învelişul floral .: cincin cu calatidii – Hieracium aurantiacum (ruşuliţă). ca . r .de stamine cu filamente inegale.). sub formă de butelie (Galanthus nivalis).carpelă. pt . Receptacul Receptaculul este extremitatea superi-oară a axei florale pe care se inseră elemen-tele florii. 56.. înveliş floral. cincin cu umbelă – Chelidonium majus (rostopască). Receptaculul are forme variate: sferic sau conic (Ranunculus sp. care indică locul de inserare a învelişului floral sau chiar un înveliş floral ± redus. Inflorescenţe heterotactice (mixte) Ex.receptacul. Internodul de sub receptacul se numeşte peduncul floral (floare solitară) sau pedicel floral (dacă floarea face parte dintr-o inflorescenţă). sp . sta stamine. disciform – ca un disc (Rubus sp. Euphorbiaceae.). (Fig. 2 .floare în secţiune longitudinală.

8. primulacee ş. culoare (flori heteroclamideice.sub formă de butelie la Galanthus nivalis. urceolată (Hyoscyamus niger). 58. .) (Fig.. La unele flori caliciul apare sub formă de peri. cu înveliş floral dublu) şi perigon când elementele sale numite tepale nu se deosebesc între ele (flori homoclamideice.a) (Fig. Florile la care lipseşte numai caliciul sau numai corola se numesc flori monoclamideice. 3 . caz în care ciclul extern se numeste calicul (Fragaria sp.disciform la Rubus odoratus. Potentilla sp. lamiacee. Florile lipsite de periant se numesc nude (aclamideice). dimensiuni. infundibuliformă – ca o pâlnie (Primula veris). inflată/umflată (Silene sp. Tipuri de receptacul floral: 1 . Învelişul floral este alcătuit din frunze modificate. campanulată – sub formă de clopot (Gentiana acaulis) etc. când sepalele sunt libere (plante mai puţin evoluate –ranunculacee. cu înveliş floral simplu). 58: 1–7). De cele mai multe ori unirea sepalelor este parţială. 58: 3–7).sferic la Ranunculus sceleratus. deobicei verzi. Taraxacum officinale şi alte asteracee (Fig. brasicacee) şi gamosepal când sepalele sunt concrescute (plante mai evoluate – solanacee. atunci când elementele sale – sepale şi petale – se disting ca formă. 58: 1.). Ex. Caliciul poate fi reprezentat de un singur ciclu de elemente sau de două cicluri. Forma caliciului gamosepal: tubuloasă (Dianthus sp. Caliciul este dialisepal.2). 2 . inserate pe receptacul spre exterior.). părţile care rămân libere se numesc lacinii (dinţi). (Fig. El se numeşte periant.). 4 . 57.cupuliform la Rosa arvensis. Totalitatea sepalelor alcătuieşte caliciul.Fig. Sepalele constituie primul ciclu de frunze modificate.: Arnica montana.

Fig. 59. La Papaver sp. K – caliciu.tubulos la Dianthus sp. 2 .urceolat la Hyoscyamus niger. 58. cu care aceasta se prinde de receptacul. Fig. Sepalele pot fi persistente sau caduce. 4 infundibuliform la Primula veris..unguiculată (Cheiranthus cheiri). 5 .bilobată (Stellaria media).caliciu dublu (caliciu extern şi calicul) la Fragaria vesca. 4 . 5 . Petalele reprezintă al doilea ciclu de frunze modificate. Caliciu format din peri: 8 . Caliciu gamosepal: 3 . Caliciu dialisepal: 1 . Petale transformate în organe nectarifere: 6.inflat la Silene sp. Tipuri de caliciu.cornet nectarifer . dispuse în alternanţă cu sepalele.oval-lanceolată (Nymphaea alba). 6 . (mac) sepalele cad în timpul înfloririi.Sinapis arvensis. Forma petalelor: 1 . Totalitatea petalelor alcătuieşte corola. 7 campanulat la Gentiana acaulis. Petala este alcătuită din lamină şi unguiculă. îngustată a petalei. 2 . 8 . 3 .. 7.orbiculară (Ranunculus acris). în general diferit colorate.tetralobată (Lychnis flos-cuculi).flori tubuloase de Arnica montana. partea inferioară.

Fabaceae.Stellaria media. Fig. câte o glandă nectariferă). Solanum sp. (7) şi Trollius europaeus (8). 59: 6–9). Helleborus sp. Sinapis arvensis – muştar sălbatic (Fam. toate petalele sunt transformate în cornete nectarifere. Viola sp. cornete nectarifere (Aconitum sp. La Helleborus sp. ca . 60: 1–3). 60.Sinapis arvensis. unguiculată (Cheiranthus cheiri). Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: 4 . – spânz. 59: 1–5). Apiaceae ş. Brassicaceae. al . (6).a.carena (petale inferioare). ve .floare de fabacee (Pisum sativum). Caryophyllaceae. emarginată (Rosa sp. fiecare petală este considerată un port-nectariu deoarece prezintă pe faţa superioară.a. 4a . ţesuturi localizate frecvent în floare elaborează nectarul. Convolvulaceae. Glandele nectarifere (nectarine). tetralobată (Lychnis flos-cuculi). pinten nectarifer provenit din petala anterioară (Linaria sp.. 3 . Forma petalelor poate fi: orbiculară (Anagallis sp. 5 ... Corola este dialipetală. când petalele sunt libere (Ranunculaceae. Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: 1 . bazal. bilobată (Stellaria media). Corolă dialipetală cu simetrie actinomorfă: Fragaria vesca – fragi de pădure (Fam. Rosaceae.alae/aripi (petale laterale). Brassicaceae).Veronica polita.. Rosaceae). Asteraceae ş. 9 . . 2 . Ranunculus acris).. când petalele sunt concrescute (Solanaceae.pinten nectarifer la Viola odorata. Caryophyllaceae) (Fig.la Aconitum sp. Helleborus sp. Stellaria media – rocoină (Fam. – omag.Fragaria vesca. ovallanceolată (Nymphaea alba). Ericaceae. Rubus sp.) (Fig.) etc.) şi gamopetală.vexilum petala superioară). Orchis sp. (Fig.). La unele specii petalele sunt transformate în: petale nectarifere/ port-nectarii (la Ranunculus sp. Trollius europaeus – bulbuci).corola etalată.

62. vexilum). Corola papilionată carac-teristică reprezentanţilor Fam. 6 . (Fam. 3 .floare tubuloasă cu simetrie actinomorfă (în centrul inflorescenţei). Corolă dialipetală cu simetrie zigomorfă: Veronica sp.). 5 .: Pisum sativum (Fig. 2 .). 4a . 4 .5.hipocrateriformă (Syringa vulgaris). Ex.4.globuloasă (Vaccinium myrtillus).bilabiată la Salvia pratensis (2) şi Pedicularis sp. 60. două petale laterale mai mici (aripi/alae) şi două petale inferioare alipite prin marginile lor externe (luntriţa. carena). (3). 5 . Scrophulariaceae) (Fig. stindard.floare ligulată cu simetrie zigomorfă (la periferia inflorescenţei).infundibuliformă (Calystegia sepium). 3 .capitul la Leucanthemum vulgare. 4 . rotundă (steag. Corolă gamopetală cu simetrie actinomorfă: 1.personată la Linaria vulgaris.floare ligulată de . Corolă gamopetală cu simetrie zigomorfă: 1 . 60. 61. 4b .campanulată (Campanula rotundifolia).tubuloasă la Nicotiana tabacum (1) şi Arctium lappa (2). 2. Fig. 1a floare văzută în profil.Fig. Fabaceae este alcătuită din 5 petale libere: o petală superioară mare.

C . sti .ligula corolei..stigmat.Taraxacum officinale.gamotepal la Muscari sp. ovr . 2 . 5 . Ex.. lbi . (1) şi Aconitum sp. Pedicularis sp.P alcătuit din peri la Eriophorum angustifolium. 61).: Lamium maculatum. Salvia sp. 3 .pinten.P alcătuit din bractei înguste şi păroase la Schoeno-plectus lacustris. sta . lgc .. aproape sferică (Vaccinium sp. urceolată – tubul corolei se lăţeşte spre bază asemenea unui ulcior (Atropa belladonna) etc.labelum. Convolvulus sp. 7 .caliciu. format din petala anterioară concrescută cu cele două petale laterale. (Fig.). stg . Datura stramonium). Lamiaceae (Labiatae). 6 . Nicotiana tabacum).. lbs .ovar..stil.corola.stamine. alcătuit din două petale posterioare concres-cute şi labium inferior. infundibuliformă – tubul corolei se lărgeşte treptat spre vârf ca o pâlnie (Calystegia sp. hipocrateriformă (Syringa vulgaris). (2). (Fig. Corola gamopetală cu simetrie actinomorfă poate fi: tubuloasă – petalele concresc sub forma unui tub lung ± larg (Arctium lappa.). 63.P alcătuit din bractei la Luzula sp.şi gamotepal la Orchis sp.diali.1. la Linaria sp. Florile cu corolă bilabiată sunt caracteristice Fam. 62: 2. Perigon (P): 1.). 62. globuloasă. . 4 .3).. pin . partea anterioară a corolei este transformată în pinten nectarifer (Fig.labium superior.labium inferior. campanulată – sub formă de clopoţel (Campanula sp. Fig. l . K . – bilabiată – formează la bază un tub scurt care se continuă cu două labii (buze): labium superior.dialitepal la Lilium sp. Corola gamopetală cu sime-trie zigomorfă poate fi: – personată – corolă asemă-nătoare cu cea bilabiată dar care are aspectul unei măşti (persona).

2 Carex sp.). Ciclul extern de elemente este format din două tepale anterioare concrescute şi tepala posterioară. Galanthus nivalis. La Orchis sp. liberă. 65. Ex.– ligulată – corola are un tub scurt la bază..4. 63: 5–7. iar tepala anterioară. O stamină este alcătuită din filament staminal. Flori nude: 1 . Galanthus nivalis. când elementele lui sunt verzi (Chenopodium sp. Scirpus sp. cilindric. partea sterilă a staminei este subţire.a. Lilium sp.. 62: 4. floare %. . se dezvoltă în mod deosebit formând labelum (Fig. de lungime variabilă. 2a . în ciclul intern cele două tepale posterioare rămân libere.. perigonul este alcătuit din 6 tepale. 64. Fig. Salix sp.a.. Asteraceae (Compositae). nepereche. Lilium sp. (Fig.1. peri (Eriophorum sp. Scilla bifolia ş. Filamentul staminal.Salix sp. 1a .a) sau gamotepal – cu tepale concrescute (Muscari sp..5). conectiv şi anteră (Fig. Colchicum autumnale. Carpinus sp. 63.) şi petaloid când elementele lui sunt colorate (Daphne sp.. 65: 1..) (Fig.). Perigonul poate fi dialitepal – cu tepale libere (Aconitum sp..) sau poate fi absent – flori nude (Carex sp.floare &.floare %. Androceu Androceul este alcătuit din totalitatea staminelor dintr-o floare şi reprezintă sexul masculin. 1c . 1b . Florile ligulate sunt întâlnite la reprezentanţii Fam. Rumex sp. care se continuă lateral cu un limb – ligula. Taraxacum officinale ş. nepereche.). 63: 1–3).) (Fig. Fraxinus sp. Perigonul este sepaloid. Periantul poate fi redus la bractei (Luzula sp...).. simplu sau ramificat (Fig.: Leucanthemum vulgare. Urtica sp.ament &. rezultat din concreşterea petalelor... Iris sp.2). 64). ament %.floare &. Fig. Polygo-natum latifolium ş. unele concrescute iar altele libere.

Staminele au în general aceeaşi lungime în cadrul unei flori. Când filamentele staminale au lungimi diferite androceul poate fi: didinam – din totalul de 4 stamine, două au filamente lungi şi două au filamente scurte (Lamium sp., Thymus sp., Verbascum sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Lamiaceae şi Scrophulariaceae) (Fig. 65.3.); tetradinam – din totalul de 6 stamine, 4 au filamente lungi şi două au filamente scurte (Brassica sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Brassicaceae) (Fig. 65.4.). Variaţia lungimii filamentelor staminale este legată de modul de polenizare.

Fig. 65. Stamine. Tipuri de androceu (A): 1 - stamină (Hyoscyamus niger); 2 - floare % de Corylus avellana; 2a - stamine cu filamente staminale bifurcate; 3 - A didinam (Thymus sp.); 4 - A tetradinam (Brassica sp.); 5 - A dialistemon (Salix alba); 6, 7 - A gamostemon monadelf la Salix purpurea (6) şi Oxalis acetosella (7); 8, 9 - A gamostemon diadelf la Polygala vulgaris (8) şi Pisum sativum (9); 10 – A gamostemon triadelf la Hypericum perforatum. După raportul dintre stamine, androceul poate fi dialistemon – cu stamine libere (Salix alba) (Fig. 65.5.) şi gamostemon – cu stamine concrescute prin filamente. Androceul gamostemon poate fi: monadelf – staminele formează un singur mănunchi (Malva syl-vestris, Oxalis acetosella, Salix purpurea), diadelf – staminele sunt dispuse în două mănunchiuri (Polygala vulgaris, unele fabacee), triadelf – staminele sunt dispuse în 3 mănunchiuri (Hypericum perfo-ratum) sau poliadelf – cu mai multe mănunchiuri de stamine (Fig. 65: 6–10). Flori sinantere – staminele concresc prin antere (filamentele staminale rămân libere). Ex.: Leucanthemum vulgare şi alte asteracee (Fig. 66.5.).

Fig. 66. Filamente staminale concrescute cu tubul corolei: 1 - Primula veris; 2 - Thymus serpyllum, floare întreagă; 2a - corola desfăcută; 3 - Hyacinthus sp.; 4 - Muscari comosum. Sinantere: 5 - floare tubuloasă de Leucanthemum vulgare; 5a - floare în secţiune longitudinală; 5b - stamine unite prin antere. La multe specii filamentele staminale sunt concrescute cu tubul corolei (reprezentanţi ai Fam. Primulaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Liliaceae ş.a.) (Fig. 66: 1–4). Conectivul reprezintă extremitatea mai dezvoltată a filamentului staminal, ţesut steril ce leagă între ele lojele anterei. Antera reprezintă partea fertilă a staminei. În sacii polinici se diferenţiază microspori şi ulterior granule de polen ce vor conţine gameţii masculini. După modul de fixare pe filamentul staminal anterele pot fi introrse – cu lojele orientate spre interiorul florii (Mentha sp.) sau extrorse – cu lojele orientate spre exteriorul florii (Iris sp.). După modul de fixare pe filamentul staminal/conectiv anterele pot fi: sesile (Viola sp.); oscilante – se fixează de filamentul staminal printr-un singur punct; bazifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie al filamentului se află la baza anterei (Tulipa sp.); dorsifixe – antere oscilante la care punctul de inserţie se află pe partea dorsală a filamentului (Colchicum autumnale, Lilium sp., Plantago sp., poacee) (Fig. 67).

Fig. 67. Stamine cu antere oscilante: 1 - bazifixe la Tulipa sylvestris; 2, 3, 4 - dorsifixe la Colchicum autumnale (2), Triticum aestivum (3) şi Plantago lanceolata (4). Dehiscenţa (deschiderea) anterei se realizează în moduri variate: prin 1–2 crăpături longitudinale la nivelul şanţurilor laterale; printr-o crăpătură transversală (Mercurialis perennis); prin orificii care se formează la vârful anterelor – dehiscenţă poricidă (Solanum sp., Vaccinium sp.); prin căpăcele/valve – dehiscenţă valvicidă (Pinguicula sp.) ş.a. Staminele lipsite de antere sunt sterile şi reduse la nişte organe filiforme numite staminodii (Helleborus sp., Linum sp., Trollius europaeus). Staminele pot concreşte cu gineceul – fenomen de ginandrie (Orchidaceae).

Gineceu Gineceul este alcătuit din totalitatea carpelelor dintr-o floare şi reprezintă sexul feminin. După poziţia pe care o ocupă pe receptacul, faţă de celelalte elemente ale florii, gineceul poate fi: superior – dispus pe receptacul deasupra punctelor de inserţie ale celorlalte elemente florale – flori hipogine (Ranunculaceae, Fabaceae, Violaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Violaceae, Liliaceae); semiinferior – dispus într-o excavaţie a receptaculului, iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile libere ale receptaculului – flori perigine (Prunoideae); inferior – gineceul/ovarul se află inclus în receptacul cu care concreşte, iar celelalte elemente florale se inseră pe marginile concrescute ale receptaculului – flori epigine (Apiaceae, Campanulaceae, Asteraceae, Rosa sp., Iridaceae, Amaryllidaceae) (Fig. 68).

Fig. 68. Poziţia gineceului (G) faţă de celelalte elemente ale florii: 1 - G supe-rior în flori hipogine; 2 - G semiinferior în flori perigine; 3 - G inferior în flori epigine. După numărul carpelelor care participă la formarea gineceului acesta poate fi monocarpelar (Pisum sativum şi alte fabaceae, poacee), bicarpelar (Cheiranthus cheiri – micşunele, reprezentanţi ai Fam. Apiaceae, Asteraceae), tricarpelar (Tulipa sp.), pentacarpelar (Linum sp., Primula sp.), policarpelar (Fig. 69: 1–7). După raportul dintre carpele gineceul poate fi: apocarp (dialicarpelar) – alcătuit din carpele libere (Ranunculus sp., Rosaceae, Sedum sp. şi alţi reprezentanţi ai Fam. Crassulaceae) sau sincarp (gamocarpelar) – alcătuit din carpele concrescute. Gineceul sincarp poate fi: paracarp – carpelele concresc numai prin marginile lor delimitând o singură cavitate/lojă ovariană (Viola sp.); eusincarp – carpelele concresc atât prin margini cât şi pe o parte din suprafaţa lor delimitând atâtea cavităţi/loji ovariene câte carpele participă la formarea gineceului (Linum sp., Tulipa sp.); lizicarp – gineceu eusincarp cu o lojă ovariană care se formează în urma lizării pereţilor carpelari ce uneau centrul ovarului cu peretele acestuia (Caryophyllaceae, Primulaceae ş.a) (Fig. 69: 2,3,6–11).

Fig. 69. Tipuri de gineceu (G): 1 - G monocarpelar la Pisum sativum; 1a - secţiune transversală prin ovar; 2 - G bicarpelar eusincarp la Cheiranthus cheiri; 3 - G tricarpelar eusincarp la Tulipa sp.; 4, 5 - G pentacarpelar la Linum sp. (4) şi Primula veris (5); 6 - G pentacarpelar apocarp la Sedum acre; 7 - G policarpelar apocarp la Ranunculus sp.; 7a carpelă; 8 - G pentacarpelar eusincarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Linum sp.; 9 - G tricarpelar paracarp (secţiune transversală la nivelul ovarului) la Viola sp.; 10, 11

70: 1–3). 70. ginobazic – stil inserat la baza ovarului (Alchemilla sp.). Symphytum officinale şi alţi reprezentanţi ai Fam.Fragaria vesca.Alchemilla sp.).stil. lobat (Lilium sp. sti . Ex. 2 . Stil ginobazic: 1 . 69: 1.). Primula sp. cvadrifid (Epilobium sp. Crocus sp. 3 . Stilul poate fi: terminal – aflat în prelungirea ovarului (la majoritatea speciilor). stil şi stigmat (Fig. Fenomenul este cunoscut sub numele de heterostilie şi apare ca o adaptare la polenizarea încrucişată.. ovarul se continuă cu stil lung (longistil) sau scurt (brahistil). Fragaria sp.floare longistilă. sti . filiform şi papilos .).. trifid (Campanula sp. bifid (Arnica montana. Hetero-stilie la Primula veris: 4 . Ca formă stigmatul poate fi: globoid (Alchemilla sp.4.: Primula sp.. Lamiaceae).. pentafid (Geranium sp.. Stigmatul este partea terminală a stilului. ce face legătura între ovar şi stigmat. variabil ca formă. (Fig. voluminoasă a gineceului care conţine ovulele. adaptată morfologic pentru reţinerea polenului.ovar. stg . 70.). Stilul este o prelungire a ovarului.2). 4a .stigmat.G pentacarpelar lizicarp la Primula veris în secţiune longitudinală (10) şi transversală (11) la nivelul ovarului. După lungimea stilului se deosebesc: flori homostile – flori cu stile de aceeaşi lungime şi flori heterostile – în flori diferite aparţinând aceleiaşi specii. Indiferent de numărul carpelelor care intră în alcătuirea gineceului acesta este alcătuit din ovar. Boraginaceae) (Fig. Ovarul este partea bazală.).Symphytum officinale. Fig.). lateral – inserat lateral pe ovar (Potentilla sp.stil..). ovr . disciform şi stelat (Papaver sp.floare brevistilă.

4 .) etc.globoid (Primula sp.plante cu flori bisexuate/ hermafrodite.plantă .).). 10 . 6. gol/găunos (Viola sp. 71). 3 . (Fig. 5 . Tipuri de stigmat: 1 . flori asexuate (agame) – flori sterile. papilos (Festuca sp. Poaceae).).plantă dioică. 72. foliaceu (Iris sp.disciform şi stelat (Papaver sp.foliaceu (Iris germanica).plantă monoică. Tipuri de flori după repartiţia sexelor După repartiţia sexelor în cadrul aceleiaşi flori se deosebesc: flori bisexuate (hermafrodite) – au şi androceu şi gineceu (75–78% dintre angiosperme).plantă agamonoică.. 7 .bifid (Arnica montana).(Plantago sp. Nardus stricta). flori unisexuate – au numai androceu sau numai gineceu. Tipuri de plante după repartiţia sexelor Fig. 5 . 8 – papilos (Festuca sp. Fig. fără androceu sau gineceu. 2 . Tipuri de plante după repartiţia sexelor: 1 . 3 .). Stigmatul cu aspect de stil se numeşte stilodiu (Asteraceae.filiform şi papilos la Nardus stricta (6) şi Plantago lanceolata (7). 9 gol/găunos (Viola tricolor). 4 .trilobat (Lilium sp. 71.).trifid (Crocus sativus).). 2 .

a.plantă ginodioică. 7 . pe doi sau trei indivizi.plantă andromonoică. 10 . plante monoice – au flori unisexuate. Plante poligam-monoice – au flori bisexuate plus unul sau ambele sexe şi sunt de trei feluri: ginandromonoice (trimonoice) – pe acelaşi individ se găsesc flori masculine. Saponaria sp. Plante poligam-trioice – au sexele separate pe 3 indivizi. Ex.. După repartiţia sexelor pe plante aparţinând aceleiaşi specii. 6 . indivizi cu flori feminine şi indivizi cu flori bisexuate.. andromonoice – pe acelaşi individ se află flori masculine şi bisexuate (Astrantia sp. 72): plante cu flori bisexuate – toţi indivizii unei specii au numai flori hermafrodite.plantă ginomonoică. plantele poligame pot fi: poligam-monoice.plantă ginandrodioică. Pulsatilla montana).. ginodioice – au flori feminine şi bisexuate dispuse pe câte un individ (Glechoma sp. Dispoziţia elementelor florale pe receptacul poate fi: – spirociclică (în spirală) – elementele florii sunt dispuse pe axa florală de-a lungul unei spirale. feminine şi bisexuate (Acer sp. . se deosebesc (Fig.: Fraxinus excelsior prezintă indivizi cu flori masculine.). plante poligame – au flori bisexuate şi unisexuate pe acelaşi individ sau pe indivizi diferiţi ai aceleiaşi specii. androdioice – au flori masculine şi bisexuate dispuse pe indivizi diferiţi (Dryas octopetala. masculine şi feminine pe acelaşi individ (Betula sp.ginandromonoică (trimonoică). Veratrum album). 8 . Corylus avellana. masculine şi feminine sau alte combinaţii. poligam-dioice şi poligam-trioice.. După cum sexele sunt separate pe acelaşi individ.). ginomonoice – pe acelaşi individ se află flori feminine şi bisexuate (Parietaria officinalis). Plante poligam-dioice – au pe un individ flori bisexuate şi pe un alt individ unul sau ambele sexe. plante dioice – au flori masculine şi feminine pe indivizi diferiţi (Salix alba. Thymus sp. 9 . Salvia pratensis. Şi acest tip de plante sunt de 3 tipuri: ginandrodioice – au flori bisexuate pe un individ şi flori masculine şi feminine pe alt individ al aceleiaşi specii. plante agamonoice – plante cu flori bisexuate şi flori sterile pe acelaşi individ (unele asteracee).plantă androdioică.). Leontopodium alpinum. dispoziţie ce caracterizează florile mai puţin evoluate (unele Ranunculaceae). Urtica dioica ş. Fagus sylvatica ş.a. având flori bisexuate.).

Trollius europaeus). Formule şi diagrame florale Formulele şi diagramele florale sunt mijloace grafice cu ajutorul cărora putem analiza şi exprima elementele constitutive ale unei flori (numărul lor. tetraciclice (Apiaceae. Ex. Formula florală redă alcătuirea unei flori utilizând semne conveţionale.). C5.. Când concresc elemente aparţinând la două verticile diferite. raporturile dintre ele). Numărul de elemente ale unui verticil se pune în dreapta simbolului. Lilium sp. 5 – flori spirociclice.: [C(5) A5] – stamine concrescute . A – androceu. Ex. Boraginaceae. Elementele florii pot fi libere sau concrescute în cadrul aceluiaşi verticil (coeziune) sau aparţinând la două verticile alăturate (adnaţie). Majoritatea angiospermelor sunt tetra. Corylaceae.şi pentaciclice. în cerc) – elementele florii sunt dispuse pe receptacul în cercuri sau verticile (majoritatea angiospermelor). Betulaceae. – hemiciclică – elementele învelişului floral sunt dispuse în cercuri. P – perigon. ·|· – simetrie zigomorfă. ~ – flori unisexuate masculine sau feminine. K – caliciu. Scrophulariaceae).). A5. diciclice (au două cicluri de elemente K+A sau K+G. Poziţia gineceului.. iar elementele androceului şi gineceului sunt dispuse spiralat pe axa florală (Caltha palustris. G5..: K5. Primulaceae. Când numărul de elemente este nedeterminat se foloseşte semnul infinit (¥). având astfel posibilitatea de a compara între ele diferitele organizări florale. + – simetrie bilaterală. În funcţie de numărul de elemente dintr-un ciclu (-merie) florile pot fi: monomere (flori ~ de Typha sp.– verticilată (ciclică. tetramere (Rubiaceae). Linaceae). C – corola. Tulipa sp. Semne convenţionale: Q – simetrie actinomorfă. Iridaceae. litere şi cifre. Fagaceae. pentamere (Primulaceae. Urticaceae). |. } – flori bisexuate. trimere (Iris sp. Liliaceae). dimere (Papaveraceae).. G – gineceu. Solanaceae. triciclice. Lamiaceae.). În funcţie de numărul de cicluri (–ciclie) pe care sunt dispuse elementele florale pe receptacul florile pot fi: monociclice (flori unisexuate care au numai un ciclu de stamine sau carpele. pentaciclice (Aceraceae. hexaciclice (Brassicaceae). Ranunculus sp. polimere (Crassulaceae). Fraxinus sp. sunt utilizate paranteze pătrate ce închid între ele verticilele concrescute. Salix sp.

androceul şi gineceul. corola. pe faţa externă. se reprezintă axa florală şi bracteea. Construirea diagramei florale. Frunze variegate – frunze care au 2–3 culori. Ulterior se trasează un număr de cercuri concentrice egal cu numărul de cicluri. Frunze colorate – toate frunzele de altă culoare decât cea verde. Semne convenţionale folosite: sepalele şi petalele se reprezintă prin arcuri de cerc care au la mijloc.pe tubul corolei. caliciul. Diagrama este astfel o secţiune transversală ideală care. olivacee (de culoare verde-bruniu). ea stabileşte locul fiecărui element floral şi raporturile dintre elementele florale. A(5). . o proeminenţă unghiulară corespunzătoare nervurii mediane. Lamium maculatum). Pentru a desemna anumite culori/nuanţe sunt utilizaţi o serie de termeni specifici. gineceul se redă prin forma secţiunii transversale a ovarului. Frunze maculate – sunt prevăzute cu pete/macule (Trifolium pratense. Frunze concolore – au aceeaşi culoare pe ambele feţe (Fagus sylvatica). axa florală de pe care se desprinde pedunculul floral se reprezintă printr-un cerc mic. La o floare ciclică trebuie să cunoaştem numărul de cicluri pe care sunt dispuse elementele florale şi numărul de elemente dintr-un ciclu. Frunze discolore – sunt diferit colorate pe cele două feţe (Rubus discolor). Frunzele pot avea diferite nuanţe de verde: glauce/glaucescente – frunze de culoare verdealbăstruie. staminele se redau prin forma secţiunii transversale a anterei. Diagrama florală reprezintă proiecţia orizontală a elementelor unei flori. pruinos (brumat). albăstrui-cenuşiu (suriu). iniţial se va trasa o spirală pe care se vor dispune elementele florale în ordinea succesiunii lor. G(5). utilizând semnele convenţionale şi păstrând pe schemă raporturile existente între elementele florii. La o floare spirociclică. de la exterior spre interior. reuneşte într-o singură schemă toate secţiunile care ar trebui să le facem într-o floare pentru a putea analiza modul ei de organizare. Concreşterea elementelor unui verticil se exprimă prin închiderea în paranteze rotunde: K(5). Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare Culoarea organelor vegetative şi reproducătoare variază. iar pe cercurile concentrice trasate. C(5). bracteea în axila căreia se află floarea se reprezintă la fel ca şi sepalele.

stigmatul (Papaver sp.). organ caracteristic angiospermelor se diferenţiază după fecundaţie din gineceu (mai ales din ovar) cu participarea ± pronunţată a receptaculului şi a celorlalte elemente florale. sanguinee – de culoare roşie ca sângele (frunzele de Cornus sanguinea).). rubescente – roşietice (vaginile roşietice ale frunzelor de Festuca rubra). lutescente – de culoare galben auriu (corola la Gentiana lutea).). Pericarpul se poate deschide la maturitate – fruct dehiscent sau nu – fruct indehiscent. După consistenţa sa pericarpul poate fi cărnos sau uscat. receptaculul (Fragaria sp. mezocarp (zona mijlocie.Organele colorate în nuanţe de roşu pot fi: purpurescente – de culoare aproape purpurie (florile de la Helleborus purpurascens sunt în partea externă şi internă aproape purpurii). . Organe virescente – înverzirea anormală a organelor obişnuit de altă culoare (petale. în general mai dezvoltată) şi endocarp (la interior). hipsofilele (Corylus sp. tuberculi. Transformarea gineceului/ovarului în fruct este asociată cu modificări histologice în urma cărora peretele ovarului devine peretele fructului – pericarp. Fructul conţine sămânţa/seminţele care se formează din ovul/ovule după fecundaţie. La formarea fructului înafară de ovar pot participa: stilul (Clematis sp. Fructul Fructul. Organele colorate în nuanţe de galben pot fi: flavescente – de culoare galben palidă (inflorescenţa gălbuie la Trisetum flavescens). Pericarpul este alcătuit din trei zone tisulare ± distincte: exocarp/epicarp (la exterior).). rizomi). ohroleuce – de culoare alburiu-galben sau palid-galben (corola la Scabiosa ochroleuca).

73. 2a . 5a -dehiscenţa silicvei. 4 . În funcţie de modul de deschidere se deosebesc mai multe tipuri de capsule. Ex.1.folicula la Helleborus sp.dehiscenţa siliculei.Fig. . 1a .. Ex. Tipuri biologice de fructe.: Pisum sativum (mazăre).). 6a .silicula latiseptă la Lunaria annua.: Helleborus purpurascens (spânz) (Fig. Capsula: 1 . 5 . Vicia sp. dehiscent la maturitate.3).dehiscenţa dorsi-ventricidă.lomenta la Coronilla varia. baca şi drupa. Păstaia (legumen) – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide pe linia de sutură a marginilor carpelei (ventral) şi de-a lungul nervurii mediane (dorsal) în două valve sau teci. 6 .silicula angustiseptă la Capsella bursa-pastoris.păs-taie la Pisum sativum. Ţinând seama de consistenţa pericarpului. nuca.dehiscenţa siliculei. 73. se deo-sebesc patru tipuri biologice (ecologice) de fructe: capsula. 7a .dehiscenţa ventricidă. 3 . 7 . Folicula – fruct format dintr-un gineceu monocarpelar care la maturitate se deschide de-a lungul liniei de sutură a marginilor carpelei. 2 . (măzăriche) (Fig. 73: 2.păstaie la Vicia sp.silicva la Cheiranthus cheiri. dehiscenţa sau indehiscenţa fructelor şi modul de răspândire a seminţelor.. Capsula este un fruct cu pericarp uscat.

. 4 . .sămânţă. câte două de fiecare parte a peretelui despărţitor.septicidă (Colchicum autumnale). 73.pixidă (Anagallis arvensis). Capsula valvicidă – fruct care se deschide în valve. prin 4 linii longitudinale. bilocular.). 74: 1–4). Din această categorie fac parte: capsula septi-cidă – se deschide de-a lungul pereţilor dintre cavităţile ovariene (Colchicum autumnale – brânduşa de toamnă).: Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului). Tulipa sp.4. Ex. capsula loculicidă – se deschide pe nervura mediană a fiecărei carpele (Iris sp. Silicva – fruct format dintr-un gineceu tetracarpelar. 4a – dehiscenţa septifragă. gâtuite între seminţe.septifragă la Viola tricolor.dehiscenţa loculicidă.stigmate. 2 .dehiscenţa septifragă.poricidă (Papaver somniferum). la maturitate se fragmentează trans-versal în articule care conţin fiecare câte o sămânţă.carpele la maturitatea fructelor.7).rostru. 1a dehiscenţa septicidă. Ex.loculicidă (Tulipa sp. de la vârf până la bază..Fig. sm . Capsula: 1 . af axa florii. Fructul matur se deschide în două valve. prin linii longitudinale în peretele fructului. de jos în sus. între carpelele fertile se află un perete despărţitor (replum) pe care sunt dispuse seminţele. Tipuri biologice de fructe. Viola sp.5.: Coronilla varia (coronişte) (Fig. 7 denticidă (Primula veris).). 74. Lomenta – fruct asemănător unei păstăi.capsulă ce se deschide în 5 mericarpii la Geranium pratense.: Cheiran-thus cheiri (micşunele) (Fig. stg .). rst .) (Fig. 2a . 8 . 6 . 73: 6. Lilium sp. ca . Ex. 3a . capsula septifragă – se deschide de o parte şi de alta a liniei de sutură a carpelelor (Datura stramonium – ciumăfaie. 5 . 73. 3 .).septifragă (Datura stramonium). Lunaria annuua (pana zburătorului) (Fig. Silicula – este o silicvă scurtă cu cele două axe aproximativ egale.

11 .). 12 .samara la Ulmus glabra (7). În funcţie de o serie de particularităţi ale pericarpului se deosebesc mai multe fructe de tip nucă.diachenă (Carum carvi). La Geranium sp. Ex. (Fig.disamara (Acer pseudoplatanus). Tipuri biologice de fructe.8.peri.). Nuca: 1 .) (Fig. 74.).embrion. 6 . Fig. . 2 .) (Fig. em .cariopsă (Triticum sp.Capsula pixidă (operculată) – se deschide printr-un căpăcel/opercul (Anagallis arvensis. p . 8. 75.tetraachenă (Symphytum sp.).rostru.poliachene la Rosa sp.: Primula sp. 74. Betula pendula (8) şi Fraxinus excelsior (9). 74. capsula se deschide la maturitate într-un număr de mericarpii (fructuleţe) egal cu numărul de carpele care au intrat în alcătuirea gineceului – fruct euschizocarp (Fig. cupuliform).). (achenele sunt dispuse pe receptaculul cărnos). 9 .şanţ.). 74. 3 . s . Plantago sp.achenă cu papus (Asteraceae).papus. (achenele sunt dispuse în receptaculul cărnos.).poliachene la Fragaria sp.7. 5 . Capsula denticidă – se deschide prin crăpături de forma unor dinţi.6.achenă (Matricaria perforata). 4 .5.poliachenă (Ranunculus sp. indehiscent la maturitate. 7. 4a achenă. Capsula poricidă – se deschide prin orificii (pori) ce se formează la partea superioară a fructului sau pe stigmat (Papaver sp. pp . Nuca este un fruct cu pericarp uscat. r . 10 . Hyoscyamus niger.

. bilateral la mesteacăn (Betula sp.5.mezocarp.fruct cărnos dehiscent la Impatiens noli-tangere.). 75. neconcrescută cu pericarpul sau ataşată de acesta printr-un singur punct (Corylus avellana. Monoachena (mononucula) se formează dintr-o singură carpelă (Polygonum sp. dr . Cariopsa – fruct cu o singură sămânţă cu pericarpul concrescut cu tegumentul seminal şi nucela (Poaceae) (Fig. Tetraachena (tetranucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar care la maturitate se dedublează – fruct anaschizocarp (Symphytum sp.6. Aste-raceae) (Fig.10. ep . Apiaceae (Fig. 5a .) sau unilateral la frasin (Fraxinus sp. Drupa: 6 . 76.). 75: 1.12). Baca: 1 . Poliachena (polinucula) se formează dintr-un gineceu policarpelar (Fragaria sp. Tipuri biologice de fructe. Fig.). Rosa sp. 75.drupeolă în secţiune longitudinală. Rosa sp. La Fragaria sp.) (Fig. 75. 75: 7–9). Ranunculus sp. 6a .).Achena (nuculă) – fruct cu o singură sămânţă (monosperm) liberă. nuculele (fructele propriu-zise) sunt conţinute în receptaculul cărnos – fruct „fals” (Fig. .).receptacul cărnos.) (Fig.Atropa belladonna.sămânţa.2). sm . Disamara – achenă cu pericarp prevăzut cu două aripi (Acer sp. 5 .Solanum dulcamara. Lamiaceae) (Fig.Convallaria majalis.75: 11..secţiune longitudinală prin polidrupă.) (Fig.fruct deschis. Boraginaceae.). 2 ..drupeolă..polidrupă la Rubus idaeus. Samara (monosamara) – este o achenă la care pericarpul se prelungeşte formând o aripă în jurul seminţei la ulm (Ulmus sp. Diachena (dinucula) se formează dintr-un gineceu bicarpelar şi caracterizează reprezentanţii Fam. mz . 6b .). 75. 4 .4. end endocarp. r . 75.epicarp.3. 3 fruct cărnos dehiscent (Paris quadrifolia).

înguste. SUBREGN. 77).1.5). Fructele se formează dintr-o singură floare – fructe monanatocarpe sau dintr-o inflorescenţă – fructe cenantocarpe. sunt dispersati în lungul tulpinilor ascendente sau grupati în spice sporifere mai mult sau mai putin distincte. CORMOBIONTA) 6. Ord. sesile. 76: 3. Tulpini repente si ascendente. Solanum dulcamara (Fig. Lycopodium selago (bradisor) (Fig. Selaginellales Fam. Ex. ramificate dicotomic sau pseudomonopodial. Sporangii dispusi în axila sporofilelor. mezocarp cărnos (rar ± uscat sau fibros) şi endocarp lignificat. Frunze microfile (pâna la 1 cm lungime).2. Lycopodium annotinum (cornisor). Ex. Lycopodium clavatum (pedicuta). fara ligula. Drupa este un fruct cu epicarp subţire. uninerve.4). mezocarp cărnos şi endocarp membranos. La o serie de specii (Impatiens noli-tangere.6.: Lycopodium alpinum (bradisor). Polidrupa – este un fruct care se dezvoltă dintr-o singură floare cu gineceu policarpelar apocarp. 76.3. prinse de substrat prin radacini adventive. 6.: Rubus idaeus (Fig. dispuse spiralat. Plante erbacee. 76: 1. perene. diferentiate în trofofile si sporofile.3. Lycopodiaceae Familia este reprezentata în flora României prin genul Lycopodium. Selaginellaceae . fara noduri evidente. ÎNCRENGATURA PTERIDOPHYTA Cls. Convallaria majalis. Lycopodiales Fam. Ex. Din ultima categorie face parte şi fructul (jir) de la Fagus sylvatica (fag). CORMOFITE PREZENTE ÎN MUNTII BUCEGI .). Lycopodiatae Ord.: Atropa belladonna. Paris quadrifolia) fructele cărnoase sunt dehiscente la maturitate (capsule cărnoase) (Fig.Baca este un fruct cu epicarp subţire.BAIULUI (REGN PLANTAE.

Lycopodium clavatum.sporofila cu sporange. Equisetatae Ord.Selaginella helvetica. Frunze mici. fixate de substrat prin radacini adventive. egale sau inegale.frunze tulpinale pe fata inferioara (ventrala). 77). 3 .: Selaginella helvetica. Lycopodiaceae: 1 . 3b microfila. sesile. 3a . Familia este reprezentata în flora României prin genul Selaginella (strutusori). Equisetales Fam. 4c microfila cu ligula. 4e . 4d . moi. 4a. Fam. Frunzele sunt diferentiate în trofofile si sporofile.Fig.Lycopodium annotinum. 77. 2 .Lycopodium selago. Ex.sporofile cu sporangi. Equisetaceae . Tulpini repente. dispuse opus sau altern. prevazute la baza cu o anexa solzoasa numita ligula (rol în absorbtia si acumularea apei). Fam. Cls. Sporangii dispusi în axila sporofilelor ligulate.sporofila cu sporange. 4b . 1a . Plante erbacee de dimensiuni reduse. Selaginella selaginoides (Fig. ramificate dicotomic. sunt grupati în spice sporifere situate pe ramurile ascendente. 1b microfila.frunze tulpinale pe fata superioara (dorsala). Selaginellaceae: 4 .

78. perene. E. grupate terminal sub forma de spice sporifere. fertile cu spice sporifere dispuse terminal si tulpini mai înalte. 2 . Equisetum palustre (barba ursului).Equisetum palustre. 2a . 1a tulpina sterila. arvense. 78). tulpina sporifera.: Equisetum arvense. dintate. prevazute cu noduri si internoduri distincte. Fam. Equisetum variegatum (pipirig) (Fig. Plantele pot prezenta un singur tip de tulpina – asimilatoare si purtatoare de spice sporifere terminale (E. 3 . asimilatoare.Equisetum arvense. ramificate (E. tulpina fertila (de primavara). Familia este reprezentata în flora României prin genul Equisetum (coada calului). sterile. dispuse verticilat la noduri si concrescute în teci comune. Frunze uninerve. . pipirigut de munte). Equisetum telmateia. Equisetum sylvaticum (rusinea ursului). verzi (asimilatoare). fiecare sporofila poarta 5–12 sporangi. E. hyemale.Equisetum sylvaticum.Fig.tulpina sterila. Equisetaceae: 1 . reduse la scvame (neasimilatoare). Sporofile de forma peltata (scut). palustre) sau doua tipuri de tulpini – tulpini scunde. Ex. Plante erbacee. asimilatoare (de vara). 2b . Equisetum hyemale (pipirig.portiune de rizom. Tulpini subterane (rizomi) cu radacini adventive si tulpini supraterane articulate. sylvaticum). brune. Equisetum pratense.

79. Fam.Asplenium scolopendrium.). Filicatae Ord. 4 – Polystichum lonchitis. Polypodiaceae: 2 .vârful unei ramificatii cu sporangi.Asplenium ruta-muraria. asimilatoare (trofofila) si o parte fertila. 1a . 2a . În sol prezinta un rizom pe care creste anual câte o singura frunza formata din doua parti distincte: o parte sterila. galben-brunie care poarta sporangi (sporofila). 3 Asplenium trichomanes. Ophioglossales Fam.Botrychium lunaria. 79. verde. iarba dragostei) (Fig. Polypodiales Fam. Fig. întreaga sau divizata.foliola cu sori. Ophioglossaceae: 1 . perene.Cls. Ord. Ophioglossaceae Ferigi erbacee. Ex.: Botrychium lunaria (limba cucului. Fam. Polypodiaceae . 5 .1.

Polystichum lonchitis (sarpe) (Fig. Frunze: trofosporofile. Frunze aciculare. rar caduce (Larix sp. Dryopteris filix-mas (feriga). Polypodium vulgare (feriguta. sunt . Ex. 3 . Cystopteris fragilis (feriguta de stânca).foliola cu sori. Blechnum spicant (scarita muntelui). CLS. Pinaceae Arbori cu tulpina ramificată monopodial.). Pinus sp.Cystopteris fragilis. 79: 2–5. Dryopteris dilatata (feriga). sempervirescente. Fam. de tip macrofil sau diferentiate în trofofile si sporofile (Blechnum spicant). PINALES Fam. 80. 2a . pungente/înţepătoare (Picea abies). Dryopteris carthusiana (feriga). prezinta inel mecanic de dehiscenta. lung petiolate.Cuprinde ferigile cele mai numeroase si mai frecvent întâlnite. Fig. Asplenium scolopendrium (navalnic.foliola cu induzie de pe frunza sporifera. iarba dulce). Fig. 80). limba cerbului). cu vârf emarginat (Abies alba) sau moi (Larix sp. Cystopteris montana (feriga de piatra). 1a . Asplenium ruta-muraria (ruginita).Blechnum spicant.). rar întregi. liniari) prezinta sau nu induzie. Polystichum aculeatum (creasta cocosului). rugina). Asplenium trichomanes (strasnic). scurt peţiolate.). Frunzele solitare sau grupate în fascicule pe microblaste (Larix sp. PINATAE ORD. Polypodiaceae: 1 .: Asplenium ramosum (poci-toc. frecvent variat divizate.. Sporangii grupati în sori pe fata inferioara a frunzei. Plante perene cu rizom. Sorii de forme variate (reniformi.Polypodium vulgare. Athyrium filixfemina (spinarea lupului). 2 . rotunzi. alungiti.

grupate câte trei într-un verticil (Juniperus sp.frunză. Picea abies (molid). jep). 3b . Plante unisexuate.solz carpelar fără seminţe.solz carpelar cu bractee. 2a . 2b . 1b . Fig.con ~ matur (pendul). 3 . Conurile masculine sunt mici. 3d . Seminţe aripate. 2c . Seminţele sunt pseudobace (galbule) ovoide sau sferice.inflorescenţa ~ tânără (erectă).ramură cu două flori ~. 3c . Fam. Cupressaceae Arbuşti monoici sau dioici (Juniperus sp.).sămânţa aripată. ~ şi frunze aciculare grupate în fascicule.). 2 . monoice cu flori grupate în conuri. 1c .). 82. Fam. 81.Larix decidua. 1e .conuri ~ mature. zadă).con ~. 3e . solitare sau grupate în inflorescenţe racemoase. Pinus mugo (jneapăn.solz carpelar cu două seminţe.frunza. Pinus sylvestris (pin) – cultivat în plantaţii (Fig. verzi. 3g . 3f .Picea abies.sămânţa aripată.1. apoi albastru-negricioase. Flori unisexuate grupate în conuri mici. 1d .Abies alba. 1f . Pinaceae: 1 . .: Abies alba (brad). Conurile feminine sunt mari. Plantele prezintă în organele vegetative şi reproducătoare canale rezinifere.ramură tânără cu flori |. spiralat şi orientate pectinat (Abies alba) sau altern (Larix sp.frunză în secţiune transversală. Larix decidua (larice.dispuse spiralat (Picea abies).rămurică cu flori |. Ex.frunză în secţiune transversală. 3a . Fig. 1a . 81.). Frunze solzoase cu dispoziţie opusă sau aciculare.

frunză. 3e . 82. Fam. 1a . Ranunculales . Fam.pseudobacă. Juniperus sibirica (ienupăr pitic) (Fig.3.: Taxus baccata (tisa) (Fig. Fam. Frunze sempervirescente liniare.ramură cu seminţe îmbrăcate în aril (planta ~). dispuse altern. discolore (verde închis pe faţa superioară şi verde gălbui pe cea inferioară).sămânţa fără aril.floare |. Magnoliidae (Polycarpicae) Ord. Taxaceae: 3 .frunză în secţiune transversală.sămânţa aripată. Cupressaceae: 2 . 3a . MAGNOLIATAE (DICOTYLEDONATAE) Subcls. Sămânţa îmbrăcată incomplet în aril roşu. taxina). 3d .: Juniperus communis (ienupăr).). Pinaceae: 1 . moi.).Pinus mugo. ramură cu flori | (planta |). 2a .2.Ex. Flori masculine grupate la baza frunzelor. 82. 82. Taxaceae Ex. erect). Flori feminine solitare (formate din trei verticile de carpele cu un ovul terminal.frunze în fascicul. Nu prezintă canale rezinifere. Arbore/arbust dioic. CLS. 3c .Juniperus communis. Fam.Taxus baccata. 3b . turtite dorsi-ventral. Fig. 1b . pe ramurile terminale. cărnos (singura parte netoxică din planta care conţine un alcaloid.

Ranunculus oreophilus. Aquilegia nigricans subsp. Între periant şi androceu există glande nectarifere care provin din petale transformate. lasianthum (omag). Anemone ranunculoides (păştiţa galbenă. Aconitum vulparia subsp. Ranunculus platanifolius. bisexuate. sălăţică. Ranunculus cassubicus. 84). K10-5 C<¥-5 A¥ G<¥-1 Obs.). Ranunculus montanus (piciorul cocoşului de munte). Anemone narcissifolia (oiţe). Anemone nemorosa (păştiţa albă). decozina). nestipelate (excepţie Thalictrum sp.). bulbiforme sau tuberculiforme) poartă rădăcini adventive. floarea Paştelui). Gineceu superior. bianuale şi anuale. Fig.). Ranunculus acris (piciorul cocoşului). hemiciclic şi rar ciclic pe un receptacul ± conic.Fam. Trollius europaeus (bulbuci) (Fig.: Aconitum anthora (omag galben). Aquilegia sp. elatum (nemţişor). Helleborus purpurascens (spânz). Formula florală: P3+3 A<¥ G<¥. Frunze bazale peţiolate. Rădăcina principală lipseşte. 83. grâuşor). Ranunculus carpaticus. pluricarpelar. dediţei). Ranunculus alpestris. Actaea spicata (orbalţ). Androceul este alcătuit din numeroase stamine libere. Fruct multiplu: capsulă (polifolicule). frunze superioare sesile. Caltha palustris (calcea calului). lobate sau palmat-sectate. Tulpinile subterane (rizomiforme. Pulsatilla alba (sisinei de munte. actinomorfe şi rar zigomorfe (Aconitum sp. dispuse altern. Isopyrum thalictroides (găinuşi). nigricans (căldăruşe). Aconitum toxicum (omag). alteori acestea se află la baza petalelor într-o gropiţă (fovea) acoperită de un solzişor. Hepatica transsilvanica (crucea voinicului). Ranunculus ficaria (untişor. adonitoxina. Aconitum moldavicum (omag). Înveliş floral: perigon sau periant. Ranunculaceae Plante erbacee (rar lemnoase). perene. helleborina) şi alcaloizi (aconitina. întregi. apocarp. nucă (poliachene) sau bacă. Ranunculus repens (floare de leac).. Elementele florii sunt dispuse spiralat. . Din punct de vedere biochimic mulţi reprezentanţi conţin glicozide (cimarina. Ex. Delphinium elatum subsp. Flori solitare sau grupate în inflorescenţe cimoase. Thalictrum aquilegifolium (rutişor). Aquilegia transsilvanica (căldăruşe). Clematis alpina (curpen de munte). rar opus (Clematis sp.

Fig. 83. Fam. Ranunculaceae: 1 - Aconitum anthora; 2 - Caltha palustris; 2a - polifoliculă; 2b - sămânţa; 3 – Isopyrum thalictroides; 3a - nectarină; 3b - polifoliculă. Ord. Papaverales Fam. Papaveraceae Plante erbacee. Frunze simple, alterne, nestipelate. Flori actinomorfe, bisexuate, solitare sau grupate în inflorescenţe cimoase. Caliciu cu două sepale caduce. Corola alcătuită din 4 petale libere, diferit colorate. Fruct: capsulă (silicvă, capsulă poricidă). Formula florală: K2 C2+2 A<¥-4 G(¥-2) Obs. Plante bogate în alcaloizi (morfina, tebaina, narcotina, codeina, papaverina) cu laticifere anastomozate care conţin latex incolor sau colorat în alb, portocaliu etc. Ex.: Chelidonium majus (rostopască, iarbă de negi, negelariţă), Papaver alpinum ssp. coronasancti-stephani (mac galben de munte), Papaver rhoeas (mac roşu de câmp) (Fig. 85.1.).

Fig. 84. Fam. Ranunculaceae: 1 - Actaea spicata; 1a - bace; 2 - Ranunculus montanus; 3 Ranunculus repens; 3a - achenă; 4 - Pulsatilla alba. Subcls. Hamamelidae (Amentiferae) Ord. Urticales Fam. Ulmaceae Arbori cu frunze simple, alterne, asimetrice la bază şi stipele caduce. Florile bisexuate, monoice, solitare sau dispuse în glomerule, apar înainte de înfrunzire. Perigon gamotepal. Fruct: nuculă aripată/samară. Formula florală: P(5) A5 G(2) Ex.: Ulmus glabra (ulm de munte) (Fig. 85.2.). Fam. Urticaceae Plante erbacee cu frunze simple, opuse, serate, cu peri urticanţi. Flori mici unisexuate, monoice sau dioice, pe tipul 4, dispuse în inflorescenţe cimoase contractate. Fruct: achenă. Formula florală: | P4A4; ~ P4G(2) Obs. Plante cu fibre folosite în industria textilă.

Ex.: Urtica dioica (urzica mare), Urtica urens (urzica mică) (Fig. 85.3.). Ord. Fagales Fam. Fagaceae Ex.: Fagus sylvatica (fag) (Fig. 86.1.). Arbore. Frunze simple, întregi, alterne cu stipele caduce. Flori actinomorfe, unisexuate, monoice. Florile masculine dispuse în dihazii, formează amenţi aproape sferici, lung pedunculaţi şi penduli. O floare masculină prezintă perigon sepaloid, campanulat, cu 4–7 tepale unite numai la bază şi stamine numeroase, în număr dublu faţă de tepale. Florile feminine sunt dispuse câte două într-o inflorescenţă înconjurată la bază de hipsofile (4) ce concresc formând o cupă. Gineceu inferior. Fruct: achenă tetramuchiată, monospermă, protejată la maturitate de o cupă lemnoasă (jir). Formula florală: | P(7-4) A14-8; ~P(4-3) G(3-2). .

Fig. 85. Fam. Papaveraceae: 1 - Chelidonium majus; 1a - fruct/silicvă. Fam. Ulmaceae: 2 – Ulmus glabra; 2a - fructe/samare. Fam. Urticaceae: 3 - Urtica dioica; 3a - floare |; 3b fructe.

Fig. 86. Fam. Fagaceae: 1 - Fagus sylvatica; 1a - ramură cu inflorescenţe | şi ~; 1b - floare |; 1c - ramură cu fructe (jir). Fam. Betulaceae: 2 - Alnus glutinosa; 2a - rămurică cu amenţi | şi ~; 2b - conuri false uscate; 2c - nuculă; 3 - Alnus incana; 4 - Alnus alnobetula. Fam. Betulaceae Plante lemnoase (arbori şi arbuşti). Rădăcinile formează micorize cu diferite ciuperci sau trăiesc în simbioză cu bacterii. Frunze alterne, simple cu stipele caduce. Flori unisexuate, monoice, grupate în inflorescenţe mixte (ament cu cime dihaziale triflore). Flori masculine: perigon sepaloid (4 lacinii) şi androceu alcătuit din 4 stamine. Flori feminine erecte, nude cu gineceu bicarpelar, bilocular cu două stigmate. Bracteolele care însoţesc florile se lignifică şi rămân peste iarnă, având aspectul unor conuleţe. Fruct: achenă. Formula florală: | P2+2 A2+2; 4; ~ P0 G(2) Ex.: Alnus alnobetula (arin de munte), Alnus glutinosa (arin negru), Alnus incana (arin alb), Betula pendula (mesteacăn) (Fig. 86: 2–4).

Fig.rămurică cu inflorescenţă | şi ~. Tulpini articulate. Florile feminine sunt dispuse în inflorescenţe mixte (ament cu cime dihaziale) şi au perigon înconjurat de bractee şi bracteole. 87). pentamere (rar unisexuate.nuculă.). îngroşate la noduri. 2 . Fam.două flori ~. Subcls. 87. 1a . Corylaceae: 1 . cu 4 stamine sunt dispuse în amenţi. ramură cu frunze şi fructe. monoice. 2b . 1c . opuse. bicarpelar. Florile masculine nude. 1d . simple cu stipele caduce. Frunze alterne. Caryophyllales (Centrospermae) Fam. samară (Carpinus sp.Corylus avellana. întregi. Frunze simple. Corylaceae Plante lemnoase (arbori şi arbuşti). 2a . Caryophyllidae Ord. Caryophyllaceae Plante erbacee.floare |.) însoţite de un involucru provenit din dezvoltarea bracteei şi bracteolelor.Carpinus betulus. Gineceu inferior. ~ P4 G(2) Ex.rămurică cu o inflorescenţă | şi ~. Fam.: Corylus avellana (alun). Carpinus betulus (carpen) (Fig. 1b . tetramere) grupate în cime dihaziale . bilocular cu două stigmate. Formula florală: | P0 A4. ramură cu frunze şi fructe. Fruct: achenă (Corylus sp. Flori unisexuate. Flori actinomorfe.ament ~. bisexuate.

2c .caracteristice familiei . 0 A5+5. 5 . Silene nutans (Fig. Fruct: frecvent capsulă. 1a . între sepale şi petale). Lychnis flos-cuculi (floarea cucului). denticulată. Gineceu cu ovar superior. unilocular. 88. Dianthus spiculifolius (garofiţe). . Fig. Silene dioica (opaiţă roşie). ovar susţinut de ginofor (internod provenit din alungirea axei florale.Stellaria holostea. Lychnis viscaria (lipicioasă). 88). miliţea). Ex.petală. Dianthus glacialis subsp. Caryophyllaceae: 1 . cu dehiscenţă apicală. petale lung unguiculate. variat colorate. Silene acaulis (iarbă roşioară.floare.porţiune de tulpină. 2a . Gypsophila petraea. 3 . 4 Silene acaulis.Stellaria media. Dianthus tenuifolius (garofiţă de munte). lanatum.Cerastium alpinum subsp. (5-4) C5-4. Silene heuffelii (opaiţă).: Dianthus carthusianorum (garofiţe).Dianthus carthusianorum.sămânţa. Formula florală: K5-4. Silenoideae: caliciu gamosepal. 2b . 10. Saponaria officinalis (săpunariţă). Fam. gelidus (garofiţă pitică). 5-2 G(5-2) Subfam. 2 .

Flori mici. grupate în spice sau cime (glomerule). 0 A5-1 G(5-2) Ex. albe.Subfam. ovar fără ginofor. Ovar superior. gerardii (mierluţă). Ex. anuale sau perene. Formula florală: P5-1. Stellaria nemorum (steluţă) (Fig. Cerastium arvense (struna cocoşului. Moehringia muscosa (scâteiuţe albe). Scleranthus annuus (buruiana surpăturii). Fruct: achenă trimuchiată adăpostită frecvent în perigonul persistent. uniloculat. Fam. 89. tricarpelar. simple. actinomorfe. Stellaria holostea (iarbă moale). Chenopodium bonus-henricus (spanacul ciobanilor) (Fig. actinomorfe. Fruct: achenă sau capsulă însoţită de perigonul persistent. Frunze alterne sau opuse. Stellaria media (rocoină). Chenopodiaceae Plante erbacee. Scleranthus perennis (sincerică). Gineceu superior cu ovar uniloculat. uniovulat cu 3 stile libere. spanac sălbatic). Flori mici. Tulpini cilindrice. nestipelate. cu aspect făinos.). Polygonaceae Plante erbacee. Minuartia sedoides. cu stipele concrescute formând ohrea. cornuţ). umflate la noduri. roşu) alcătuit din 3-6 tepale. Cerastium alpinum subsp. Cerastium transsilvanicum (struna cocoşului. stile libere. racem sau cime). bisexuate sau unisexuate. lanatum (lâna caprelor). prostrate sau volubile. Stellaria graminea (rocoţea).: Chenopodium album (lobodă. Scleranthus uncinatus (studeniţă). petale mici. Ord. pentamere. Sagina procumbens (grăşătoare). Alsinoideae: caliciu dialisepal. erecte. bisexuate (rar unisexuate) cu perigon sepaloid sau petaloid (alb. Arenaria serpyllifolia (studeniţă). Minuartia verna subsp. Arenaria ciliata (studeniţă). cornuţ). Polygonales Fam. Înveliş floral: perigon sepaloid sau absent. 88). uniovulat. Inflorescenţe axilare sau terminale (spic. Minuartia recurva. Frunze alterne. cu 6-9 stamine.1. Formula florală: P3+3 A G(3) 3+3 . articulate. Myosoton aquaticum (plescaiţă).: Arenaria biflora (studeniţă). Moehringia trinervia (merinană).

2b . Polygonaceae: 2 . Fam. 4b . Polygonum viviparum (iarba şopârlelor). Rumex acetosa (măcriş). Polygonum convolvulus (hrişcă urcătoare). 89: 2–4).floare |. Rumex obtusifolius (măcrişul calului). Plumbaginaceae .Fig.: Polygonum aviculare (troscot).fruct.Rumex acetosa. Fam. Rumex crispus (dragavei.Rumex alpinus. Plumbaginales Fam. Rumex acetosella (măcriş mărunt).Polygonum bistorta. 3a . Ord. 4a .fruct/nuculă. Rumex conglomeratus (măcrişul calului). Polygonum bistorta (răculeţ). Polygonum lapathifolium (iarbă roşie). Ex. 4c . Polygonum hydropiper (piperul bălţii).floare. 2a .floare ~ (ovar cu stigmate).fruct (achenă adăpostită în perigonul persistent). Polygonum mite (buruiana viermilor). Rumex scutatus (Fig. Polygonum persicaria (iarbă roşie. Cheno-podiaceae: 1 – Chen-opodium bonus-henricus. Rumex alpestris (măcriş ciobănesc). 4 . Rumex alpinus (ştevia stânelor). 3 . ştevie creaţă). ardeiul broaştei). 89.

caliciu gamosepal. rar apocarp. Epiderma prezintă glande secretoare de apă sau calcar.3). Saxifragales Fam. Flori actinomorfe. alterne. nestipelate. cu învelişuri florale libere. bisexuate. Sepale şi petale libere. Formula florală: K(5) C(5) A0+5 G(5) Obs. pe tipul 5. Rosidae Ord. semiinferior şi inferior. Fam. Flori actinomorfe. petale puţin unite la bază. frecvent oligomer şi sincarp.1. Stamine în acelaşi număr cu petalele sau în număr dublu. Gineceu superior. persistent şi membranos. 5-3 Obs. de regulă pe tipul 5. Inflorescenţă capituliformă sau dihaziu. Sedum annuum. bisexuate. Fruct: achenă sau capsulă. La unele specii (Saxifraga paniculata) pe marginile frunzei se află lacune. în care se depune calcar prin evaporarea apei ieşită din stomatele acvifere. Sedum vulgare (dragoste) (Fig. Frunze simple. Saxifraga adscendens (ochii şoricelului). nestipelate. Formula florală: K5-4 C5-4 A5+5 G(5-1). Parnassia palustris (şopârliţa albă). Fruct: capsulă (foliculă). Formula florală: K5 C5 A5 G5-2 Ex. bisexuate. Crassulaceae Plante erbacee adaptate la xerofitism. Saxifragaceae Plante erbacee. suculente ± cilindrice. întregi dispuse altern sau în rozetă. grupate în inflorescenţe cimoase.: Jovibarba heuffelii (urechelniţă). Sedum acre (iarbă de şoaldină). frecvent grupate în rozete bazale. .). Rhodiola rosea (rujă). Subcls. pe tipul 5 (rar 4). unilocular.: Armeria alpina (armerie) (Fig.: Chrysosplenium alternifolium (splină). 90: 2.Plante erbacee perene. frecvent grupate în cime. Ex. Sedum atratum. Flori actinomorfe. Saxifraga aizoides (ochii şoricelului). stamine 5 epipetale. Saxifraga androsacea. Androceu cu (4)5-(8)10 stamine. Fruct: polifoliculă. Carpele libere (acelaşi număr cu petalele) cu poziţie superioară. Ex. Frunze simple. stile libere. 90. Sedum hispanicum (şoaldină aurie). Sedum alpestre. Frunze întregi. cărnoase. ovar superior.

90. Plumba-ginaceae: 1 . 1c . 91).stamină con-crescută cu o petală.Saxifraga bryoides. Saxifraga demissa. Saxifraga paniculata (iarba-surzilor) (Fig.floare.3 . Fam.Sedum acre. Saxifraga oppositifolia. Saxifraga cuneifolia (iarba căşunăturii). Saxifraga corymbosa (saxifragă galbenă). Fam.Armeria alpina. 2b frunză. 1a .Jovibarba heuffelii. Saxifraga moschata. Crassulaceae: 2 . 2a . 1b .floare.flori cu două bracteole. Fig. .

Rosoideae. 5+5 C5 A¥ 1 Ex. Subfam. gineceul (apocarp sau sincarp) şi fructul (capsulă/foliculă. Înveliş floral diferenţiat în caliciu şi corolă. Androceu cu numeroase stamine libere. Frunze simple sau compuse. concav sau urceolat). Dryas octopetala (arginţică). rar perigon. Receptaculul (convex.porţiune de frunză mărită. 3 . Flori actinomorfe. Rosales Fam. rar solitare. Ord. 3a .Saxifraga cuneifolia.floare.Saxifraga aizoides. Formula florală: K5. frecvent alterne şi stipelate.capsulă înconjurată de caliciul persistent. 2a . Alchemilla mollis (creţişoară). nucă. 4b . cu elemente libere. Filipendula vulgaris (aglică).Parnassia palustris.: Alchemilla flabellata (creţişoară). 91. dispuse în inflorescenţe variate. 4 . Fragaria vesca (fragi de . frecvent bisexuate şi pentamere. Fam.floare. Rosaceae Plante lemnoase (arbori.Chryso-splenium alternifolium. arbuşti şi subarbuşti) şi erbacee perene. Saxifra-gaceae: 1 . La unele genuri se întâlneşte şi caliciu extern – calicul. bacă sau drupă) prezintă o mare variabilitate.Fig. 2 . 4a .Saxifraga pani-culata. 5 . Filipendula ulmaria (creţuşcă).

Rosa canina (măceş). Potentilla argentea (scrântitoare). Geum montanum (mărţişor). 94).floare văzută din faţă şi profil. 2 Crataegus monogyna. Geum reptans (plăcinţele).Dryas octo-petala. Geum urbanum (cerenţel). 1a. 92. Potentilla thuringiaca. . Rubus idaeus (zmeur) (Fig. Fig. ramură cu flori. 93. Potentilla ternata (scâteiuţă de munte).Alchemilla mollis. 4 . Fig. Fam. Potentilla anserina (coada racului).Filipendula vulgaris. 2a . 3a fructe. Rosa pendulina (măceş de munte). Potentilla reptans (cinci degete). Rubus hirtus (mur păros). Geum rivale (călţunul doamnei). Rosaceae: 1 . 3 . 1b . Potentilla erecta (sclipeţi). 92.ramură cu fructe. Fig.pădure).

Geum montanum. 2a petală. 3 . 2b . Maloideae (Pomoideae). 2 . Rosaceae: 1 .Fig. Formula florală: K5 C5 A10+10+10 G5-2. 1 Ex. Fig. 1a .Geum rivale. 93. Ex. Crataegus monogyna (păducel.). Fam. Fabaceae (Leguminosae. Formula florală: K5 C5 A10+10. grupate în . Frunze frecvent compuse (penat sau palmat. gherghinar) (Fig. bisexuate. pentamere. cu 3–5–7 foliole). Flori zigomorfe. Lathyrus sp. ¥. Subfam. Ord. Fabales Fam. stipelate. 94). 10+5+5 G (5-2). La frunzele penate foliola terminală se transformă frecvent în cârcel (Vicia sp.Potentilla anserina.Potentilla erecta. 94). Papilionaceae) Plante erbacee sau lemnoase. 4 .. alterne.: Spiraea chamaedryfolia (cununiţă) (Fig.nuculă. 92.: Sorbus aucuparia (scoruş de munte). Spiraeoideae.fruct/nuculă. Subfam. Rădăcini cu nodozităţi.

receptacul şi caliciu persistent (fruct tânăr). galegina).ramură cu fructe. 3a . Caliciul alcătuit din 5 sepale unite. păstaie indehiscentă sau lomentă. Coronilla varia (coronişte). Rosaceae: 1 . (5+5). saponine. Genista tinctoria (drobiţă).Rubus idaeus. ramură cu flori. unicarpelar. sparteina. 2b . 3 . cu unul sau mai multe ovule.fruct/ folicule. aripi şi carenă). 4a .sămânţa. 4 . Corola: 5 petale libere cu o conformaţie caracteristică (vexilum. Biochimic fabaceele se caracterizează prin tanin.floare.: Anthyllis vulneraria (vătămătoare).inflorescenţe racemoase. 2 Spiraea chamaedryfolia. Astragalus glycyphyllos (unghia găii). Ex. alcaloizi (citisina. 1a . Gineceu superior. 94. Fam. 2a . Androceu alcătuit din 10 stamine: dialistemon sau gamostemon monadelf sau diadelf – (9)+1.Sorbus aucuparia. Hedysarum hedysaroides . ramură cu flori şi fructe/ polidrupe. unilocular.Rosa pendu-lina. Genistella sagittalis (grozamă). Fig. Formula florală: K(5) C5 A5+5. Fruct: păstaie. G1 (9)+1 Obs.

Oxytropis campestris (luntricică). Lotus corniculatus (ghizdei). Trifolium pannonicum. Myrtales Fam. transsilvanica (sparcetă). Melilotus albus (sulfină albă). Lathyrus pratensis (lintea pratului). Ononis arvensis (osul iepurelui). Trifolium repens (trifoi alb tărâtor). 95). Trifolium pratense (trifoi roşu). Onagraceae (Oenotheraceae) Plante erbacee. bisexuate. culbecească). Melilotus officinalis (sulfină galbenă). Gineceu inferior cu un stil cu 1–4 stigmate.(dulcişor). axilare sau grupate în racem. Trifolium arvense (papanaşi). Vicia cracca (măzăriche). . Trifolium aureum (trifoi). frecvent pe tipul 4 (tetramere. Trifolium alpestre (trifoi). stipelate. Onobrychis montana subsp. Medicago falcata (lucernă galbenă. Vicia sepium (măzăroi sălbatec). Trifolium montanum (trifoi). bisanuale (Oenothera biennis) sau perene. Fruct: capsulă cu numeroase seminţe frecvent prevăzute cu peri lungi. dispuse altern sau opuse. Oxytropis halleri (luntricică). pentaciclice). Frunze simple. Vicia sylvatica (măzăriche de pădure) (Fig. Medicago lupulina (trifoi mărunt). Flori actinomorfe. Ord.

2 G(4) Ex. 4 . 2a .0 A10.Lathyrus pratensis.Anthyllis vulneraria.4. 95.8. nestipelate. 3 . 3a . Flori actinomorfe. 96). Thymelaeaceae Arbuşti şi plante erbacee. Formula florală: K4-2 C4-2. Epilobium hirsutum (pufuliţă păroasă).Lotus corniculatus. Androceu: 8 stamine inserate pe pereţii interiori ai receptaculului în două verticile. Epilobium alpestre.Hedy-sarum hedysaroides. Ord. răscoage. Formula florală: P4 A4+4 P4 A4+4 G1 Ex. Thymelaeales Fam. 5 . 2 . Fam. bisexuate pe tipul 4.floare. Gineceu monocarpelar cu ovar inferior.: Daphne blagayana (iederă albă).).: Chamerion angustifolium (pufuliţă. Oenothera biennis (luminiţă) (Fig. Epilobium roseum. liber faţă de receptaculul caduc. Daphne mezereum (tulichină) (Fig.Fig.sămânţa. întregi. . Frunze simple. alterne. 97. Înveliş floral simplu (perigon format din 4 lacinii) inserat pe marginile receptaculului tubulos-campanulat. Fabaceae: 1 . grupate axilar (Daphne mezereum) sau în capitule terminale (Daphne blagayana). Circaea lutetiana (tilişcă).Trifolium repens. Fruct: drupă. Epilobium montanum (pufuliţă).fructe.1. zburătoare). 3b .

bicarpelar. Petale valvate. opuse.Chamerion angustifolium. Fam.Epilobium montanum. Sepale mici. Celastrales . pe tipul 4. Ord. 97. întregi.: Cornus sanguinea (sânger) (Fig. Flori actinomorfe. nestipelate. Formula florală: K4 C4 A4 G(2) Ex.floare.fruct. Cornaceae Plante lemnoase.sămânţă cu peri. 2a fruct/capsulă. Frunze simple.2. Onagraceae: 1 . bisexuate. 3 . Cornales Fam. 3b . 3a . Fruct: drupă.).Fig. Gineceu cu ovar inferior. Ord. dispuse în inflorescenţe umbeliforme sau în cime corimbiforme. 2b . 96. 2 .Circaea lutetiana.

Ord. Flori mici. Gineceu cu ovar inferior.). lemn râios). întregi. Celastraceae Plante lemnoase (arbuşti). Formula florală: K4-5 C4-5 A4-5 G(5-2) Ex. nestipelate. Rădăcinile conţin gutapercă (substanţă de natura cauciucului) cu utilizări industriale. Evonymus verrucosus are ramurile acoperite de lenticele sub forma unor verucozităţi brune-negricioase. actinomorfe. 97.Fam. Thesium kernerianum (măciulie). bisexuate. Santalales Fam. pe tipul 4–5. pe tipul 4-5 cu perigon.). Ex. Fruct: achenă. semiparazite pe rădăcini de plante erbacee sau arbuşti (emit haustori). Santalaceae Plante erbacee. monolocular.: Evonymus verrucosus (salbă râioasă. Flori mici. alterne sau opuse.3. Fruct: capsulă cu 3-5 seminţe acoperite de un ariloid de culoare roşie sau portocalie ce acoperă mai mult sau mai puţin seminţele. actinomorfe. Gineceu cu ovar superior.: Thesium alpinum (măciulie). Stamine în număr egal cu laciniile perigonului. La baza staminelor au disc nectarifer.4. alterne. Thesium linophyllon (măciulie) (Fig. grupate în cime dihaziale. 97. Frunze simple. Frunze simple. . Evonymus latifolius (salbă moale) (Fig. bisexuate. Obs. verzui.

glicozide cianogenice. Fam. Celastraceae: 3 . ~ P5-1. răşini ş. plantă cu fructe. 4a . . Thymelaeaceae: 1 . Ord. ramură cu flori. Fam. ricinina). 3b . 0 A¥-1. apetale.ramură cu fructe/bace.fruct după căderea seminţelor. protide toxice (curcina. Formula florală: | P5-1. Santalaceae: 4 .Cornus sanguinea.Thesium kernerianum.Evonymus verrucosus. 2b . Cornaceae: 2 . monoice sau dioice.Daphne mezereum.fruct mărit. 1a . 97.a. dispuse altern sau opus. 2a . Fam. unisexuate.floare. Flori mici. actinomorfe. substanţe tinctoriale.Fig. 3a . Euphorbiaceae Plante erbacee.ramură cu fructe/capsule. Din punct de vedere biochimic euforbiaceele conţin: uleiuri grase (în seminţe).ramură cu fructe/bace. Frunze simple. Fam. Euphorbiales Fam. crotina. ramură cu flori. 0 G(3) Obs.

4b . Fig. Fam.floare |. 2 Euphorbia cyparissias.sămânţa.sămânţa. 98. Gineceu cu ovar bilocular (Fig. 1b . Plantă dioică. 4a . 4 . Aceraceae . trilocular.).4. 3 . Plantă fără latex: Mercurialis perennis (brei). trimer. Sapindales (Acerales) Fam. Euphorbia cyparissias. Gineceu superior. Flori cu perigon sepaloid. Frunze alterne.Plante cu latex: Euphorbia sp. laptele câinelui. 98: 1–3). Ord. Fruct capsulă (se desface în 3 mericarpii monosperme). Euphorbia helioscopia. 2a . Inflorescenţă caracteristică: ciaţiu.Euphorbia amygdaloides. 1a . 2c . 3a ciaţiu. Androceu: 9–12 stamine. 98. Euphorbiaceae: 1 . 2b – stamină. Euphorbia stricta (Fig.capsulă. Ex.Euphorbia helioscopia.: Euphorbia amygdaloides. (alior.Mercurialis perennis. Frunze opuse.ciaţiu. tricarpelar.sămânţa.ciaţiu. laptele cucului). 3b .

cu rizomi subţiri. caliciu persistent. uneori învelişul floral lipseşte. adesea anizofile sau dispuse în mozaic foliar.Plante lemnoase.2). bisexuate sau unisexuate monoice. Fam.). pe tipul 5. Gineceu superior cu 5 carpele unite continuat cu 5 stile. pe tipul 5 (4). 99. Frunze simple.3. stigmate globuloase. Flori actinomorfe. Acer pseudoplatanus (paltin. bisexuate. bicarpelar. 5-4 G(2) Ex. 99: 1. Plantă cu gust acrişor (conţine acid oxalic) (Fig. Ord.: Acer platanoides (arţar. Frunze palmat compuse. Geraniales Fam. Fruct: disamară. paltin de munte) (Fig. paltin de câmp).: Oxalis acetosella (măcrişul iepurelui). Flori actinomorfe. Geraniaceae . Fruct capsulă. Formula florală: K5-4 C5-4 A5+5. Gineceu superior. 4+4. opuse. Formula florală: K5 C5 A5+5 G(5-3) Ex. Oxalidaceae Plante erbacee mici. nestipelate. lung peţiolate. lobate.

Impatiens noli-tangere (slăbănog) (Fig.1. bisexuate. . 1a. 5-locular se prelungeşte cu un stil lung (rostru) al cărui vârf se desface în 5 stigmate. Geranium robertianum (năpraznică) (Fig. rostrată. Ex.disamară. Geranium pratense (greghetin). Frunze simple lobate. 2 . întregi. Mericarpiile sunt prevă-zute cu un filament lung. Geranium phaeum (pălăria cucului).fruct/disamară. Fam. 5 G(5-3) Obs. palmat compuse. După fecundaţie receptaculul floral împreună cu carpelele formează un rostru alungit. care contribuie la formarea capsulei.: Impatiens glandulifera. la maturitate se desface în 5 mericarpii monosperme. Fam.Acer pseudoplatanus. bisexuate. Formula florală: K5 C5 A5+5+5.Fig. dispuse altern sau opus. 2a . 99. higro-scopic care prin răsucire contribuie la răspândirea seminţelor şi la pătrunderea lor în sol. stipelate. Plantele au peri glan-dulari care secretă substanţe vola-tile (borneol. 5+5. Flori zigomorfe. Oxalidaceae: 3 . Plante erbacee cu frunze simple. ovat-eliptice.Acer platanoides. Fam. Balsaminaceae Ex. alterne. Flori actinomorfe.: Geranium caeruleatum. 100). geraniol). nestipelate. pentamere. 101. pe tipul 5. Fruct: capsulă lungă. Aceraceae: 1 . Plante erbacee. sub formă de cioc de barză.Oxalis acetosella.). Ovarul superior 5-carpelar.1b .

galbene. la maturitate plesneşte brusc la atingere răspândind seminţele. 2 . 100. cu pinten curbat. Formula florală: K5-3 C5 A5 G(5) Fig. pe tipul 5. Flori actinomorfe. bisexuate. 5+0 G(5) Ex. dispuse în cime. Polygalaceae .Geranium pratense. Linum extraaxillare (in de munte) (Fig. Frunze simple. Fruct: capsulă. ineaţă).: Linum austriacum (ineaţă). pendule. Fruct cărnos dehiscent. Polygalales Fam. Fam. 3 . Gineceu superior. Baza filamentelor staminale este unită într-un inel care prezintă glande nectarifere. Linales Fam. Formula florală: K5 C5 A5+5. întregi. Ord. Linaceae Plante erbacee. 101: 2–4). Sepale şi petale libere. Geraniaceae: 1 . Linum catharticum (inuţ de câmp. dispuse altern. Ord.Geranium robertianum.Geranium phaeum.

pe tipul 5. Androceu: 8 stamine cu filamente parţial unite şi antere poricide. Flori mici. Ord.: Hedera helix (iederă). actinomorfe. inegale (3 externe mai mici şi două interne mai mari numite aripi). verzui. bisexuate. întregi sau palmat lobate. Frunze simple. Caliciu: 5 sepale libere.Linum austriacum. Corola: 3 petale unite la bază.5). Flori zigomorfe. Fruct: bacă. Fam. Formula florală: K5 C10-5 A5 G(8-1) Ex. persistente. nestipelate. 2a - . Gineceu superior. dispuse altern. grupate în umbele. 1b . persistente. 101. petaloide. Frunze simple. Fruct: capsulă. Fig. Balsaminaceae: 1 . 5-locular. 1a . Apiales (Umbellales) Fam. grupate în raceme. arbuşti căţărători sau târâtori. 101. Polygala vulgaris (amăreală.Plante erbacee. Linaceae: 2 . Fam. alterne.fruct cărnos dehiscent. Gineceu cu ovar inferior. şopârliţa) (Fig. bisexuate.Impatiens noli-tangere. nestipelate. cea inferioară cu un apendice fimbriat.: Polygala amara. Araliaceae Plante lemnoase. Formula florală: K5 C5 A4+4 G(2) Ex.sămânţa.

Flori mici. Chaerophyllum aromaticum (antonică). cu internoduri lungi. 103. Seseli annuum (cosicel). Fruct: diachenă. oleorezine. Polygalaceae: 5 . Fam. Heracleum sphondylium (brânca ursului). Corola dialipetală cu 5 elemente diferit colorate. Heracleum palmatum (talpa ursului. cu lamina frecvent penat sau palmat-divizată şi teaca bine dezvoltată. Angelica archangelica (angelică). Toate organele conţin canale secretoare cu uleiuri eterice (geraniol. Inflorescenţa caracteristică: umbela compusă.sămânţa. Apiaceae(Umbelliferae) Plante erbacee cu rădăcini pivo-tante. Frunze alterne. 102. limonen. borneol. cruceapământului). Heracleum carpaticum. Dilleniidae Ord. nestipelate. Bupleurum falcatum. Seseli libanotis (smeoaie) (Fig. pe tipul 5. carota (morcov). se desface în două mericarpii fixate la partea superioară pe o axă centrală bifurcată numită carpofor. bisexuate (rar unisexuate). Theales Fam. Astrantia major (ştevie de munte). pinen). Pimpinella saxifraga (petrinjei de câmp). de regulă longitudinal costate. Sanicula sp. 4 . bilocular continuat cu două stile la baza cărora se află un ţesut nectarifer (stilopodiu). Sanicula europaea (sânişoară).). timol. Hypericaceae . Gineceu inferior. Pastinaca sativa (păstârnac). Ex.Polygala vulgaris. actinomorfe. cimol. Daucus carota subsp. Subcls. Chaerophyllum hirsutum (asmăţui sălbatic). Fam. Fig. heterozide şi alcaloizi (coniina). Anthriscus sylvestris (haşmaciucă). Tulpini în general fistuloase.: Aegopodium podagraria (piciorul caprei).1. Bupleurum diversifolium. Caliciu dialisepal cu 5 sepale mici sau absente. bicarpelar.Linum extraaxillare. Carum carvi (chimen. săcărică). Formula florală: K5 C5 A5 G(2) Obs. rar umbela simplă (Astrantia sp. Androceu: 5 stamine libere cu antere introrse.Linum catharticum. brioală). Ligusticum mutellina (brie. 3 .). articulate. Conium maculatum (cucută)..

Malvaceae Plante erbacee în flora României. 3 . 102. Flori actinomorfe.Carum carvi. 2b .floare. Fruct: capsulă septicidă. Frunze simple.Ligusticum mutellina. Obs.fruct/diachenă. triadelf sau pentadelf cu numeroase stamine rezultate prin dedublare. bisexuate. Frunze simple.fruct. 103. 1c . Ex. Androceu gamostemon. Hypericum macu-latum (sunătoare). 4 – Heracleum sphondylium. Apiaceae: 1 . sunt actinomorfe.floare |. care se află şi în celelalte organe.2.Plante erbacee în flora României.: Hypericum hirsutum (sunătoare). 2 . pe . caduce. opuse. Malvales Fam. întregi sau lobate.floare bisexuată. Florile solitare sau grupate în cime în axila frunzelor. Fam.diachenă. alterne. bisexuate. pojarniţă) (Fig. 1a . întregi. Ord. cu stipele mici.Astrantia major. 4a .floare bisexuată funcţional ~. Gineceu superior cu 3–5 carpele. pe tipul 5 cu sepale şi petale libere. 1b . În frunze (inclusiv sepale şi petale) se văd prin transparenţă puncte ce reprezintă pungi secretoare cu uleiuri volatile. 3a . Hypericum perforatum (sunătoare. Formula florală: K5 C5 A¥ G(3–5) Fig. 2a .).

tipul 5. Caliciu dublu: caliciu extern – calicul; caliciu intern gamosepal. Corola dialipetală este concrescută spre bază cu tubul staminal, astfel încât pare gamopetală. Androceu monadelf alcătuit din 5 stamine ramificate cu filamentele unite în jurul stilului. Gineceu superior format din 5 sau mai multe carpele unite. Fruct mericarpic (achene). Formula florală: K(5) C5 A(5–¥ ) Obs. Florile şi organele vegetative conţin celule şi pungi secretoare de mucilagii. Ex.: Malva neglecta (caşul popii), Malva pusilla (nalbă mică), Malva sylvestris (nalbă) (Fig. 103.3.). Ord. Violales (Parietales)

Fam. Violaceae Plante erbacee, perene. Frunze simple, întregi sau divizate, alterne, cu stipele persistente. Flori solitare, zigomorfe, bisexuate, pe tipul 5. Sepale persistente. Petale libere; petala inferioară (anterioară) este mai mare şi se prelungeşte printr-un pinten, în care pătrund prelungiri în formă de apendici nectariferi proveniţi de la cele două stamine anterioare. Androceu alcătuit din 5 stamine. Gineceu superior, tricarpelar, unilocular; stil în formă de columnă (la vârful său, întro gropiţă aflându-se stigmatul) sau curbat, cu stigmat măciucat. Fruct: capsulă loculicidă.

Fig. 103. Fam. Apiaceae: 1 - Sanicula europaea; 1a - floare bisexuată; 1b - floare |; 1c petală. Fam. Hypericaceae: 2 – Hypericum perforatum; 2a - floare; 2b - fruct tânăr/ capsulă; 2c - sămânţa. Fam. Malvaceae: 3 - Malva sylvestris; 3a - sta-mine grupate într-un mănunchi; 3b - fruct îmbră-cat în caliciul persistent; 3c - fruct mericarpic matur; 3d - fruct parţial. Formula florală: K5 C5 A5 G(3) Ex.: Viola alba (viorele albe), Viola alpina (viorele alpine), Viola biflora (viorele galbene), Viola dacica (unghia păsării), Viola declinata (unghia păsării), Viola odorata (toporaşi), Viola reichenbachiana (colţunii popii), Viola tricolor (trei fraţi pătaţi) (Fig. 104:1–3).

Fam. Cistaceae Subarbuşti pitici. Frunze simple, întregi, opuse. Flori actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, dispuse în cime racemiforme. Sepale libere, persistente. Petale galbene, libere. Androceu cu numeroase stamine. Gineceu superior, tricarpelar, unilocular. Fruct: capsulă.

Formula florală: K5 C5 A G(3) Ex.: Helianthemum alpestre (mălăioaie), Helianthemum nummularium (iarba osului) (Fig. 104.4.). Ord. Capparales (Cruciferales) Fam. Brassicaceae (Cruciferae) Plante erbacee. Rădăcini de regulă pivotante. Frunze întregi sau divizate, nestipelate, dispuse altern. Florile nebracteate, grupate în racem simplu sau compus sunt bisimetrice, bisexuate, pe tipul 4. Elementele florale perechi sunt dispuse în cruce. Caliciu: 4 sepale libere dispuse pe două verticile. Corola: 4 petale libere dispuse pe un verticil, alternează cu sepalele. Androceu tetradinam; la baza celor două stamine externe, mai scurte, se află glande nectarifere. Gineceu superior, tetracarpelar, sincarp cu ovar bilocular, prin apariţia unui perete (replum) între cele două carpele fertile. Fruct: capsulă de tip silicvă sau siliculă, uneori indehiscentă. Formula florală: K2+2 C4 A2+4 G(2) Obs. Plantele prezintă celule caracteristice care secretă mirosină, o enzimă ce hidrolizează glicozidele sulfuroase dând glucoză şi diverşi isotiocianaţi, uleiuri eterice cu gust picant.

Fig. 104. Fam. Violaceae: 1 - Viola declinata; 2 - Viola odorata; 2a - secţiune longitudinală prin floare; 2b - gineceu; 2c - capsulă; 2d - sămânţa; 3 - Viola reichenbachiana. Fam. Cistaceae: 4 - Helianthemum nummularium; 4a - caliciu; 4b - sămânţa. Ex.: Alliaria petiolata (usturoiţă), Alyssum repens (cuişoară), Arabis alpina (gâscariţă), Arabis hirsuta (gâscariţă), Barbarea vulgaris (cruşăţea, bărbuşoară), Berteroa incana (ciucuşoară), Biscutella laevigata (ochelariţă), Bunias orientalis (brăbin), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Cardamine impatiens (râjnică), Cardamine pratensis (stupitul cucului), Dentaria bulbifera (colţişor), Dentaria glandulosa (creasta cocoşului, breabăn), Diplotaxis muralis (puturoasă), Draba haynaldii (flămânzică), Draba kotschyi (flămânzică), Hesperis oblongifolia, Kernera saxatilis, Lunaria rediviva (lopăţea), Rorippa sylvestris (boghiţă, gălbenea), Sinapis arvensis (muştar sălbatec, muştar de câmp), Thalspi arvense (punguliţă), Thlaspi dacicum (Fig.105; Fig. 106).

se deschide în două valve care se răsucesc în afară începând de la vârf. 3b .Alliaria petiolota. Fam. 3 .silicvă.siliculă.silicvă. Fruct: capsulă loculicidă.silicvă. 2b . alterne.sămânţă. cu rol în diseminare. întregi.floare. Seminţele mici au în jurul hilului un smoc de peri proveniţi din funicul.Arabis alpina. 4a . Florile feminine au gineceu superior. Formula florală: | P0 A . 4b . ~ P0 G(2) 30-2 . prevăzute cu un disc sau glande nectarifere. prelungit cu un stil şi stigmat bifurcat.Barbarea vulgaris. grupate în amenţi erecţi sau penduli. Flori nude. Brassicaceae: 1 . Salicaceae Plante lemnoase. 2 . Salicales Fam. 1b . pluriovulat. 105. Florile sunt dispuse la baza unei bractei mai mult sau mai puţin păroase. cu ovar bicarpelar. stipelate. 1a . unisexuate.Biscutella laevigata. Ord. dioice. Florile masculine sunt alcătuite din două sau mai multe stamine. 4 . unilocular. 2a .Fig.floare. arbuşti şi arbori. 3a . Frunze simple.sămânţă.

Salix triandra (Fig. Fam. salcie de Silezia). 1a .: Populus tremula (plop tremurător). 106. Salix alba (salcie).Dentaria glandulosa. Salix retusa. Fig. 4a . Salix silesiaca (Iovă. Salix herbacea.floare.silicvă. 2 .Cardamine pratensis.Lunaria rediviva. 107). Salix reticulata (salcie pitică). . 3 . Salix hastata. Salix fragilis (răchită). Salix caprea (salcie căprească).silicvă. 4b .silicvă. Brassicaceae:1 . 2a . Salix purpurea (răchită roşie).Ex.Rorippa sylvestris. 4 .

Fig. 107. Fam. Salicaceae: 1 - Salix alba; 1a - ramură cu ament |; 1b - floare |; 1c - ramură cu ament ~; 1d - floare ~; 2 - Salix caprea; 2a - ramură cu ament |; 2b - floare |; 2c - ramură cu ament ~; 2d - floare ~; 2e - capsulă; 2f - sămânţa; 3 - Salix purpurea; 3a - ramură cu amenţi |; 3b - floare |; 3c - ramură cu amenţi ~; 3d - floare ~; 3e - capsulă; 4 - Salix reticulata.

Fig. 108. Fam. Ericaceae: 1 - Bruckenthalia spiculifolia; 1a - floare; 1b - sămânţa; 2 Vaccinium myrtillus, ramură cu flori; 2a - ramură cu bace; 2b - stamină; 3 - Vaccinium vitisidaea; 3a - rămurică cu bace. Fam. Pyrolaceae: 4 - Moneses uniflora; 4a - stamină; 5 Orthilia secunda; 5a - capsulă; 6 - Pyrola rotundifolia; 6a - stamină.

Ord. Ericales (Bicornes)

Fam. Ericaceae Arbuşti mici. Rădăcini cu micorize. Frunze simple, întregi, nestipelate, dispuse altern, opus sau verticilat, de obicei semper-virescente. Flori actinomorfe (sau uşor zigomorfe), bisexuate (rar unisexuate), pe tipul 4–5. Caliciu mai mult sau mai puţin gamosepal. Corolă gamopetală, frecvent urceo-lată. Androceu alcătuit dintr-un număr egal sau dublu de stamine faţă de sepale şi petale, cu antere poricide; la unele specii anterele prezintă două prelungiri sub formă de corniţe (de unde denumirea Ord. Bicornes). Gineceu: ovar superior (excepţie Vaccinium sp.) cu 4–5 carpele unite, 4–5 locular. Fruct: capsulă (Rhododendron sp.), bacă (Vaccinium sp.), rar drupă. Formula florală: K5–4 C(5–4) A5+5; 4+4 G(5–4)

Ex.:

Bruckenthalia

spiculifolia

(coacăză),

Loiseleuria

procumbens

(azalee

de

munte),

Rhododendron myrtifolium (smirdar, bujor de munte), Vaccinium myrtillus (afin negru), Vaccinium uliginosum (afin vânăt), Vaccinium vitis-idaea (merişor de munte) (Fig. 108: 1–3).

Fam. Pyrolaceae Plante erbacee, perene. Frunze simple, întregi, nestipelate, alterne, persistente. Florile solitare sau dispuse în racem simplu, sunt actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, cu înveliş floral diferenţiat în sepale şi petale libere sau uşor concrescute. Stamine în număr dublu faţă de petale. Anterele poricide. Gineceu superior. Fruct: capsulă loculicidă. Ex.: Moneses uniflora (părăluţe de munte), Orthilia secunda (perişor), Pyrola rotundifolia (brăbănoi) (Fig. 108: 4–6).

Ord. Primulales

Fam. Primulaceae Plante erbacee. Frunze simple, întregi sau lobate, nestipelate, alterne, opuse sau verticilate şi frecvent rosulare. Florile solitare sau grupate în inflorescenţe umbeliforme sunt actinomorfe, bisexuate, pe tipul 5, gamosepale şi gamopetale. Androceu: 5 stamine epipetale şi frecvent 5 staminodii. Gineceu superior, 5-carpelar, unilocular cu placentaţie centrală. Heterostilie. Fruct: capsulă pixidă. Formula florală: K(5) [C(5) A0+5] G(5)

Fig. 109. Fam. Primulaceae: 1 - Cortusa matthioli; 1a - capsulă; 2 - Soldanella pusilla; 3 Primula minima; 4 - Primula veris; 4a - secţiune longitudinală prin floare brevistilă; 4b secţiune longitudinală prin floare longistilă; 5 - Lysimachia nummularia. Ex.: Androsace chamaejasme (lăptişor), Cortusa matthioli (ciubo-ţica ursului), Lysimachia nummularia (gălbăjoară, gălbioară, dreţe), Primula elatior (ciuboţica cucului), Primula halleri (anghelină), Primula minima (ochiul găinii), Primula veris (ciu-boţica cucului), Soldanella hungarica (degetăruţ), Soldanella pusilla (dege-tăruţ pitic) (Fig. 109).

Subcls. Asteridae

Ord. Gentianales

Fam. Gentianaceae Plante erbacee, glabre, frecvent cu micorize. Frunze întregi, frecvent sesile, opuse (foarte rar alterne), nestipelate. Flori actinomorfe, bisexuate, pe tipul 4–5, gamosepale şi gamopetale. Corola ± tubuloasă. Androceu: 5 stamine concrescute cu tubul corolei. Gineceu superior, bicarpelar, unilocular, pluriovulat. Fruct: capsulă septicidă. Formula florală: K [C(4-5) A4-5] G(2)

(4-5)

Gentiana verna (ghinţură de primăvară. Gentiana punctata (ghinţură). Syringa vulgaris (liliac). Oleaceae Plante lemnoase (arbori. Gentiana lutea (ghinţura galbenă). alterne. bisexuate. Oleaceele conţin glicozide (siringosida. Ord. Gentiana utriculosa (ghinţură. Gentianella austriaca.). întregi sau lobate. campanulat-infundibuliformă. Gentiana acaulis (cupe). pe tipul 5.4.Obs. Cuscutaceae . întregi sau penat-compuse. bicarpelar. Fruct variat: capsulă (Syringa sp. Ex.: Centaurium erythraea (fierea pământului). Solanales Fam. Flori solitare sau grupate în raceme şi cime. foarte importanţi în fitoterapie: glicozide amare (gentiopicrina). Convolvulaceae Plante erbacee cu tulpini târâtoare sau volubile.: Fraxinus excelsior (frasin). ochincele). nestipelate. hipocrateriformă sau campanulată (rar absentă). Gineceu superior cu 5–2 carpele unite şi 1–2 ovule/lojă ovariană. Gentiana nivalis. Fruct: capsulă. Androceu alcătuit din 5 stamine prinse de corolă. Gentianopsis ciliata (trâmbiţa ciobanului) (Fig. glicozide flavonice (gentizina. Formula florală: K(4) [C(4) A2] G(2) Obs. Formula florală: K5 [C(5) A5] G(5–2) Ex. bilocular. Fam. Corola gamopetală. samară (Fraxinus sp. caliciu gamosepal. Centaurium pulchellum (frigurică). Gentiana asclepiadea (lumânărica pământului). androceu alcătuit din două stamine concrescute cu corola. opuse (rar alterne). Ex. bacă sau drupă. Genţianaceele conţin o serie de produşi specializaţi ai metabolismului. gineceu superior. ochincele). arbuşti). nestipelate. bisexuate. Flori actinomorfe. 110: 1–3).). 110. Frunze simple. gentiina) şi alcaloizi antihelmintici (gentiamina). grupate în inflorescenţe terminale racemoase. Ord.). pe tipul 4. Oleales Fam.: Convolvulus arvensis (volbură) (Fig. actinomorfe. ligustrisidă). corola gamopetală. Frunze simple.

). bilocular . Tulpini subţiri. Florile sunt actinomorfe (rar slab zigomorfe). 5a . Fig. Fam.floare. Corola tubuloasă/rotată. Androceu: 5 stamine prinse de petale. lobate sau divizate) sau imparipenat compuse.sămânţa. bicarpelar. 110. Gineceu superior cu 1–2 stile. Frunze simple (întregi. Gineceu superior. bisexuate. alterne. Ex. Androceu cu 5 stamine. Fam. Convolvulaceae: 4 . Fam. Gentianaceae: 1 .Cuscuta epithymum. sesile sau scurt pedicelate. Caliciu persistent. 110. prevăzute cu haustori şi lipsite de frunze. pe tipul 4–5. Cuscuta europaea (torţel) (Fig. 5b .5.Convolvulus arvensis. Flori mici. gamosepale şi gamopetale. roşiatică sau albicioasă. bisexuate. de culoare galbenă. 3 Gentiana asclepiadea. nestipelate. Fruct: capsulă. 4a . Cuscutaceae: 5 .: Cuscuta epithymum (torţel). Flori rar solitare. pe tipul 5. frecvent grupate în inflorescenţe cimoase.Gentiana verna. 2 .floare. actinomorfe.Gentiana utriculosa. grupate în glomerule.Plante parazite lipsite de rădăcini. Solanaceae Plante erbacee. gamosepale şi gamopetale. Fam. volubile.

Gineceu superior. Fruct mericarpic alcătuit din 4 achene (tetraachenă). Fig. Androceu: 5 stamine ± egale.Solanum dulcamara. nestipelate. multilocular. hiosciamină.Hyoscyamus niger. întregi. Inflorescenţa caracteristică: monohaziu de tip cincin. Frunze simple. Corola gamopetală. Fruct: bacă sau capsulă polispermă. Datura stramonium (ciumăfaie). Caliciu gamosepal. bicarpelar. Flori actinomorfe. 3b . Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2). Solanaceele conţin numeroşi alcaloizi (atropină. cu gâtul închis prin formaţiuni solzoase. . scopolamină. 3 . Hyoscyamus niger (măselariţă. pe tipul 5. alterne. Solanum dulcamara (lăsnicior) (Fig.Datura stramonium. frecvent acoperite cu peri aspri.capsulă pixidă în caliciu persistent. (5–4) Obs. păroase numite fornice. 111). 2a capsulă. solanină). Ex. Boraginaceae Plante erbacee în flora României. bisexuate. capsicină. persistent. rar zigomorfe (Echium sp. Lamiales Fam.să-mânţa văzută din faţă şi lateral Ord. Solanaceae: 1 . 111.). tubuloasă. frecvent campanulat. pluriovulat. 3a .: Atropa belladonna (mătrăgună). bilocular cu stil lung. nebunariţă). 2 . Fam. 1a .sau multicarpelar. prinse de tubul corolei. nicotină.bace. ginobazic (rar terminal) şi stigmat bilobat.

Eritrichium nanum (ochiul şarpelui). Fam. Myosotis sylvatica (nu-mă-uita). 2 . Boraginaceae: 1 . Pulmonaria rubra (mierea ursului.Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2) Ex. Pulmonaria officinalis (mierea ursului). Symphytum officinale (tătăneasă).1.Anchusa officinalis. 3 Myosotis sylvatica. Fig.caliciu. Myosotis scorpioides (nu-mă-uita). . 3a . 112. Symphytum cordatum (brustur negru). Echium vulgare (iarba şarpelui).corola văzută apical.floare. 2a . Cerinthe minor (somnoroasă). 112. Fig.: Anchusa officinalis (miruţă). 4 . 3b .Pulmonaria rubra. Myosotis alpestris. Symphytum tuberosum (Fig. 113. cuscrişor).Echium vulgare.).

Lamiaceae (Labiatae) Plante erbacee. 3a . Galeopsis speciosa (cânepiţă. Lamia-ceae: 2 . Labiatele sunt acoperite de peri secretori de uleiuri eterice plăcut mirositoare (pinen. 3 .).Galeopsis speciosa. Ajuga reptans (vineţică). opuse. zabră). nestipelate.floare. 113. Ballota nigra (cătuşe). tubuloasă este bilabiată. bicarpelar. Fam. . persistent. Formula florală: K(5) [C(5) A2+2. pentamere. Fructe mericarpice: tetraachene. Frunze simple.Fig. Fam. alpinus (cimbru de munte). uneori două stamine sunt reduse (Salvia sp.Symphytum cordatum.Acinos alpinus. 2] G(2) Obs. Tulpini tetramuchiate. borneol. bilocular cu stigmat bifurcat. reunite în verticile ± contractate.) sau sunt prezente două stamine şi două staminodii. Glechoma hederaceum (rotungioară. În fiecare lojă ovariană se află câte două ovule.: Acinos alpinus subsp.Lamium galeobdolon.floare. silnic). cu o conformaţie caracteristică sunt grupate în cime dihaziale axilare. geraniol). Florile zigomorfe. frecvent bilabiat. Gineceu superior. Caliciu gamosepal. bisexuate. rar unilabiată (Mentha sp. Boraginaceae: 1 . limonen. Ex. Între stamine şi gineceu se află glande nectarifere. Fam. 4 . Androceu didinam. între cele două ovule apare de timpuriu un perete despărţitor care separă ovarul în 4 loje. Corola gamopetală. 2a . rar lemnoase.

Fig. nestipelate. Stachys sylvatica (bălbişă). Mentha longifolia (izmă proastă. 3 . 114).Lamium album (urzică moartă). 5a .Stachys sylvatica. 5b . Salvia glutinosa (cinsteţ).floare văzută apical. 3a. Plantaginaceae Plante erbacee scunde.Salvia nemorosa. Prunella vulgaris (busuioc de câmp). 5 . Thymus alpestris (cimbrişor). 3d . Lamiaceae: 1 .Mentha longifolia. Fig.Prunella vulgaris. Ord. 3c . Lamium galeobdolon (gălbiniţă). Salvia verticillata (urechea porcului). Thymus pulegioides (cimbrişor de munte) (Fig. Frunze simple.floare.floare văzută lateral şi din faţă.sămânţa. grupate în rozete bazale la suprafaţa solului. Thymus comosus (cimbrişor). Mentha pulegium (busuiocul cerbilor.floare. Teucrium montanum (sugărel). Fam. uneori . 113: 2–4. Inflorescenţa: spic ± alungit. 4 . 5d .stamină.detaliu tulpină. 114. Tulpina se ridică scapiform din mijlocul frunzelor. izmă proastă). 3b . 4a . 1a . Thymus pulcherrimus (cimbrişor). Origanum vulgare (sovârv).Thymus pulegioides. 5c caliciu. 2 . Lamium maculatum (urzică moartă). Salvia nemorosa (jaleş de câmp). Plantaginales Fam. izma calului).frunză.

2 Plantago media. Flori zigomorfe. Androceu . Inflorescenţe axilare. bisexuate sau unisexuate. Frunze simple.. gamosepale şi gamopetale.capsulă pixidă. Fruct: capsulă operculată.) sau parazite (Lathraea sp. 2a – să-mânţa. Scrophulariales Fam. bisexuate. Caliciu persistent.floare. Euphrasia sp. Ord. Flori mici. Plantago lanceolata (pătlagină cu frunze înguste). 115. pe tipul 4. rar pe tipul 4 (Veronica sp. infundibuliformă sau rotată..Plantago major. Ovar superior.capsulă pixidă. gamosepale şi gamopetale. Scrophulariaceae Plante erbacee. 115). actinomorfe. Fam. racemoase sau cimoase.Plantago lanceolata. uneori semiparazite (Melampyrum sp. 3 . Plantago major (pătlagină mare). nestipelate. alterne sau opuse. Plantago media (pătlagină moale) (Fig. Plantaginaceae: 1 . 1a . Formula florală: K(4) [C(4) A4] G(2) Ex.sămânţa.capituliform. Fig. 3b .: Plantago atrata (pătlagină de munte). pe tipul 5. Rhinanthus sp.).). 3a . Corola frecvent bilabiată. 1b .

4.2] G(2) Familie neomogenă datorită alcătuirii variate a corolei şi androceului. bilocular. Veronica teucrium (şopârliţă). Pedicularis oederi (darie). 117. strătorică). Veronica bellidioides (şopârliţă). Fruct: capsulă sau bacă. Verbascum nigrum (somnoroasă). Digitalis grandiflora (degeţel galben).didinam (rar numai două sau 5 stamine) cu stamine prinse de tubul corolei.: Bartsia alpina (bursucă). Scrophularia umbrosa (iarbă neagră). . pratensis (silur). sor cu frate). Euphrasia stricta (silur). Ex. Rhinanthus angustifolius (clocotici). 116. Melampyrum bihariense (ciormoiag. Verbascum thapsus (lumânărică). Lathraea squamaria (muma pădurii). Veronica serpyllifolia (şopârliţă). Veronica chamaedrys (stejărel). Veronica urticifolia (iarba şarpelui) (Fig. Scrophularia nodosa (bubernic. iarbă negră). Euphrasia officinalis subsp. 118). bicarpelar. Linaria alpina (linariţă de munte). Fig. rinantosidă. Formula florală: K(5–4) [C(5–4) A5. Rhinanthus alpinus (clocotici). Linaria vulgaris (linariţă). Gineceu superior. Veronica officinalis (ventrilică. Veronica alpina (şopârliţă de munte). Melampyrum sylvaticum (ciormoiag). dar omogenă prin alcătuirea gineceului şi a fructului. Fig. Veronica beccabunga (bobornic). Veronica baumgartenii. Veronica aphylla. Rhinanthus minor (clocotici). Pedicularis verticillata (vârtejul pământului). gratiolină) şi saponine. Obs. Scrofulariaceele conţin glicozide (digitalină.

Campanula rapunculoides. 3 . rozulare. glicozide (asperulosida. 4 . nestipelate.floare văzută din faţă şi lateral. 116. pe tipul 5. 3 Campanula cochleariifolia. Rubiaceele produc alcaloizi (chinină.Phyteuma orbiculare. turiţă). cafeină. unilocular.Linaria vulgaris. 4 . Ex. saponine. Obs.floare. 2 . Campanulaceae: 1 . celule taninifere. Caliciu bilabiat. 5 Scrophularia nodosa. Scrophula-riaceae: 1 .Pedicularis verticillata.floare. insectivore. Frunze întregi. Fam. Cruciata laevipes (smântânică). bisexuate. Gineceu superior. Galium mollugo (sânziene . Androceu alcătuit din două stamine. 4a . 4a . 5a. Fam. 3a . bicarpelar. Flori zigomorfe. pungi secretoare şi rafide de oxalat în lemnul secundar.Digitalis grandiflora. Fam.Fig. emetină).: Asperula capitata (sânziene de munte). tanin şi substanţe tinctoriale.floare. 120. Cruciata glabra. Galium anisophyllon (sânzi-ene). Corolă bilabiată. cinchonină. 2 . Fruct: capsulă Fig.Pedicularis oederi. Rubiaceele au laticifere articulate.Campanula serrata. 5b .floare. cumarina). 2a . Galium aparine (lipicioasă. Lentibulariaceae Plante erbacee. pintenată.

Sambucus racemosa (soc roşu). Caprifoliaceae Plante lemnoase (arbuşti şi liane) rar erbacee. drăgaică) (Fig. glicozide cianogenice (sambunigrină. bisexuate. pe tipul 5. Viburnum lantana (dârmoz). Fam. Lonicera xylosteum (caprifoi).2). 121). pentamere grupate în inflorescenţe cimoase. Formula florală: K(5) [C(5) A5] G(2-5) Obs. Frunze simple sau penat-sectate. nestipelate. cu o singură lojă fertilă. Galium odoratum (vinariţă). Sambucus nigra (soc). Frunze simple. Flori zigomorfe.: Lonicera caerulea (caprifoi). siringosidă) şi substanţe răşinoase (viburnina). sectate sau penate. Ex. trilocular. uneori bilabiată. Galium verum (sânziene galbene. Inflorescenţe cimoase uneori contractate. bisexuate sau unisexuate. perene.albe). . Caprifoliaceele conţin alcaloizi.. Dipsacales Fam. Fruct: achenă. opuse. tricarpelar. Sambucus ebulus (boz). Gineceu inferior. Corola gamopetală. opuse. Viburnum sp. Fruct: drupă (Sambucus sp. Ord. Valerianaceae Plante erbacee. Viburnum opulus (călin) (Fig. gamosepale şi gamopetale. Flori actinomorfe sau zigomorfe.). în general redus. Androceu: 3 (4–1) stamine.) sau bacă (Lonicera sp. Galium schultesii (sânziene de pădure). pe tipul 5. Gineceu inferior. Caliciu variat alcătuit. 122: 1.

cu flori bracteate (bractei sub formă de scvame) sau nebracteate. 3 . bisexuate.floare.Fig. opuse. Frunze simple. Formula florală: K5 [C(3-5) A1-4] G(1-3) Obs.Galium aparine. Valeriana officinalis (odolean). 3a .floare. 2a . Caliciu extern (calicul) şi caliciu intern gamosepal.4). 122: 3. 1a . Inflorescenţa: capitul înconjurat de hipsofile involucrale la bază (involucru). Fam. Uleiurile esenţiale au acţiune fitoterapeutică sedativă. 2 .fruct/ dicariopsă. Flori zigomorfe. Dipsacaceae Plante erbacee.: Valeriana montana (odolean). nestipelate. 4a . întregi sau sectate. Ex. pe tipul 5. 4 . Rubiaceae: 1 .dicariopsă. alcaloizi.porţiune de tulpină. Valeriana tripteris (odolean) (Fig. Receptaculul (axa inflorescenţei ) este ± scvamos. Fam. 4b . Organele vegetative conţin uleiuri eterice. Valeriana sambucifolia (odolean).Galium verum. acizi organici (izovalerianic) şi enzime.Galium schultesii. 121.dicariopsă. 3b .Galium odoratum. persistent (la maturitate .

Dipsacaceae: 5 . cu 4–5 lobi. Asteraceae (Compositae) Plante erbacee cu alcătuire variată formând o familie heterogenă. Fig.floare.Knautia arvensis.0 [C(3-5) A5] G(2) Ex.flori. Scabiosa columbaria (muşcata dracului. ramură cu frunză şi fructe/bace. Scabiosa ochroleuca (sipică) (Fig. Florile grupate în inflorescenţe caracteristice –capitule sau calatidii . alterne. 2a .Valeriana officinalis. 2 . unilocular şi uniovulat. Vale-rianaceae: 3 .nuculă. Asterales Fam. Ord.Sambucus racemosa. 6 . Knautia longifolia. 4 . rosea (muşcata/muşcatul dracului).6). 3a. porc). Corola gamopetală. nestipelate. Caprifoliaceae: 1 . bicarpelar. Frunze simple.transformat în papus).Valeriana montana (detalii). Formula florală: K(5). Fruct: achenă. Fam. 122.Scabiosa lucida. 5a . întregi sau sectate. tubuloasă. 3c .: Dipsacus pilosus (scăiuş).Lonicera xylosteum. Gineceu inferior. Fam. Fam. 1a floare. 122: 5. Knautia arvensis subsp. Androceu cu 4 stamine. 3b . Scabiosa lucida (sipică).floare.

cumarină). fixate în tubul corolei şi antere unite în jurul stilului. tulpini. Asteraceele constituie din punct de vedere taxonomic. taraxacină). continuat cu un stil lung terminat cu două stigmate. Latexul conţine substanţe amare (absintină. actinomorfă. spic. Fruct: achenă ± papus.0 [C(3-5) A5] G(2) Obs. prin avortare devin unisexuate sau sterile. Corola tubuloasă: gamopetală. sesile. glicozide (lappozidă. senecionină. numai flori ligulate sau ambele tipuri de flori. achilleină. cime etc. Corola ligulată: zigomorfă cu petalele concrescute într-un tub scurt prelungit lateral cu o ligulă terminată cu 3–5 dinţi. bisexuate. cele ligulate fiind la exterior. . cu petale unite într-un tub terminat cu 5 dinţi mai mult sau mai puţin egali. Formula florală: K(5). uniovulat. Multe asteracee depozitează ca substanţe de rezervă inulina (în rădăcini. formând un tub – sinantere.– înconjurate la bază de hipsofile involucrale ce alcătuiesc involucrul. rezine şi cauciuc. Elaborează uleiuri eterice (cineol. Caliciu: redus. piretrină. actinomorfe şi zigomorfe. Androceu: 5 stamine cu filamente libere. Corola poate fi tubuloasă sau ligulată. frecvent alcătuit din peri persistenţi. corimb. bicarpelar. centaureozidă) şi alcaloizi (abrotină. În inflorescenţă pot fi prezente numai flori tubuloase. Unele asteracee prezintă în organele vegetative laticifere articulate. Gineceu cu ovar inferior. borneol). camfor. Inflorescenţele pot fi solitare sau grupate în inflorescenţe compuse de tip racem. cea mai mare şi mai răspândită familie de angiosperme dicotiledonate. unilocular. achillină. Flori: mici. tuberculi).

Tubuliflorae: inflo-rescenţe alcătuite din flori tubuloase.Mycelis muralis. ligulate. fertile. 123. Ex. Subfam. Radiiflorae: inflo-rescenţe alcătuite din flori ligulate.Homogyne alpina. 4 . 124). Subfam. 123). zigomorfe. Mycelis muralis (susai pădureţ. lăptuci) (Fig.Fig. 3 . florile tubuloase sunt bisexuate. 2 Leontodon autumnalis. actinomorfe. Subfam. 1b foliolă involucrală.fruct/achenă. 2 . 4b . Fam. Carduus personatus (spin). Lapsana communis (zgrăbunţică. Fig. 3 . Centaurea triumfetti (albăstrele de munte). 124. Tubuliflorae: 1 .: Hieracium pilosella (vultu-rică). salata câinelui).foliolă involucrală. Fam. bisexuate. 4 . Leontodon autumnalis (capul călugărului). Homo-gyne alpina (rotunjoară) (Fig. Subfam. 4a . dispuse marginal şi flori tubuloase dispuse central.Arctium lappa. Asteraceae.Hieracium pilosella. Ex.Carduus personatus. Subfam. florile marginale sunt masculine sau sterile. Liguliflorae: inflo-rescenţe formate numai din flori bisexuate. 4a .floare.Lapsana communis.achenă. . Liguliflorae: 1 .Centaurea triumfetti. Asteraceae.: Arctium lappa (brusture). 1a .

Petasites hybridus (captalan). Leucanthemum vulgare (margaretă). crăstăval). Anthemis carpatica (romaniţă de munte). Carlina acaulis (turtă). Matricaria perforata (romaniţă nemirositoare). Hieracium alpinum. Centaurea phrygia. Cirsium arvense (pălămidă). Tussilago farfara (podbal) (Fig. Solidago virgaurea (splinuţă).: Antennaria dioica (parpian. Alte specii frecvent întâlnite: Achillea millefolium (coada şori-celului). . Tanacetum corymbosum (năpraznic). spălăcioasă). Doronicum carpaticum (cujdă). Sonchus arvensis (susai). Scorzonera rosea. Leontopodium alpinum (albumiţă. pseudotaraxaci. Anthemis tinctoria (floare de perină). Carduus kerneri (spin). părăluţe). Cirsium oleraceum (nilocea. Petasites albus (captalan). Centaurea nigrescens. Telekia speciosa (lăptucul oii) ş. Doronicum austriacum (iarba ciutei). Eupatorium cannabinum (cânepa codrului). Hypochoeris uniflora (anghinarea oilor). Gnaphalium supinum. Bellis perennis (bănuţei. Achillea stricta. Crepis biennis (barba lupului). Hieracium aurantiacum (ruşuliţă). Senecio papposus. Hieracium transsylvanicum. Hieracium villosum (vulturică de stânci). 125. Senecio ovatus. Centaurea kotschyana (mături). Ligularia sibirica (gălbinele. Cichorium intybus (cicoare). Leontodon montanus subsp. Adenostyles alliariae var. Arctium tomentosum (brusture). Doronicum columnae (cujdă). Taraxacum officinale (păpădie). Artemisia petrosa (pelin de munte). Aster alpinus (ochiul boului). Crepis paludosa (gălbenuş). Adenostyles pyrenaica. curechi de munte). Senecio squalidus (cruciuliţă. siminic). Centaurea pseudophrygia. Arnica montana (arnică). kerneri (ciucuraşi). Inula britannica (sovâvariţă). Matricaria recutita (muşeţel). Achillea schurii (coada şoricelului de munte). Erigeron uniflorus (bunghişor). Leontodon hispidus (potcapul călugărului). floarea Reginei). Leucanthemum waldsteinii (margarete).Ex. Senecio jacobaea. Centaurea pinnatifida (albăstriţă). Hieracium bifidum. Fig. Arctium minus (brusture). floare de colţ. 126).a. Taraxacum alpinum. Cirsium erisithales (scai).

125.floare tubuloasă.Leucanthemum vulgare. 4 Doronicum austriacum. Fam.floare ligulată. .Fig. Radiiflorae: 1 . 2a .Anthemis tinctoria. Asteraceae. 3 . Subfam. 2 . 1a . 1b .Sonchus arvensis.achenă.

Flori actinomorfe. Radiiflorae: 1 . spiciforme sau cimoase). trilocular. Liliatae (Monocotyledonatae) Subcls. multiovulat. Gineceu superior (rar inferior).Artemisia petrosa. Subfam. rar în verticile. tricarpelar. 5a achenă.Petasites hybridus. bulbi sau bulbotuberi. Tulpini subterane: rizomi. . solitare sau grupate în inflorescenţe variate (racemiforme. 2 . cu nervaţiune paralelă sau arcuată. Cls. Liliaceae Plante erbacee (rar arbuşti) perene. 5 . Fruct: capsulă rar bacă. Asteraceae. umbeliforme.calatidiu. 4 . stil terminat cu 3 stigmate.Fig. Fam. dispuse terminal sau axilar. 126. tulpinale sau bazale. Androceu: 6 stamine dispuse pe două verticile. bisexuate (rar unisexuate). rar uşor zigomorfe. de obicei sesile. Liliidae Ord. Liliales Fam.Antennaria dioica.Tussilago farfara. Frunze alterne. Perigon petaloid format din 6 tepale libere sau unite.Tanacetum corymbosum. 3 . 2a .

tulpină cu fruct tânăr. Fam. glicozizi. Ornithogalum pyrenaicum.Formula florală: P3+3. Lilium martagon (crin de pădure). 127. Lloydia serotina (crinişor de stâncă). 128). Ex. (3+3) A3+3 G(3) Obs. cocoşei). Maianthemum bifolium (lăcrimiţă). Fig. Erythronium dens-canis (măseaua ciutei. 127. Fig.: Colchicum autumnale (brânduşa de toamnă). 4 . Polygonatum verticillatum (pecetea lui Solomon). 2a . Veratrum album (ştirigoaie) (Fig. 1b fruct/capsulă. Gagea lutea (laptele păsării).Erythronium dens-canis. 3 – Lilium martagon. . Muscari comosum (ceapa ciorii).Colchicum autumnale. Polygonatum odoratum. Liliaceae: 1 . Polygonatum multiflorum (pecetea lui Solomon). unele liliacee conţin alcaloizi (colchicina. Scilla bifolia (viorele). 1a . veratrina). saponine şi răşini. Polygonatum latifolium (coada cocoşului). Biochimic.gineceu. Ornithogalum umbellatum (băluşcă).Muscari comosum. 2 .

trilocular. Inflorescenţă: cime unipare. bisexuate. Gineceu cu ovar inferior. grupate umbeliform şi protejate iniţial de două hipsofile. Fam. Alliaceae Plante perene cu bulbi tunicaţi. Amaryllidaceae Plante erbacee perene.Polygonatum latifolium. Fam. Din punct de vedere biochimic aliaceele se caracterizează prin prezenţa uleiurilor eterice cu sulf.Veratrum album. 2 . actinomorfe. 129. 3a . bisexuate. Flori cu hipsofile la bază. Fruct capsulă. Ex.). cu bulbi. 4 . Frunze bazale liniare. ce le conferă un miros caracteristic. Fam.bace. pe tipul 3. Formula florală: P3+3 A3+3 G(3) . Fruct: capsulă loculicidă.Ornithogalum umbellatum. 3 . pe tipul 3. 128.Fig. Liliaceae: 1 . alterne.1. Androceu cu 6 stamine. întregi.: Allium ochroleucum (ai sălbatic). Frunze bazale. Allium ursinum (leurdă. uneori inseraţi pe un rizom scurt. tricarpelar. usturoiul ursului) (Fig. Obs. Tulpina: scap florifer. Gineceu cu stil ginobazic.Scilla bifolia. Tulpină scapiformă. Flori actinomorfe.

Alliaceae: 1 . Androceu: 3 stamine. Iris ruthenica (stânjenel de munte). pe tipul 3 (6 tepale unite la bază într-un tub). Unele iridacee conţin glicozide şi uleiuri esenţiale. Dioscoreales . Fam. Ex. la Iris sp. solitare sau grupate (racem. stigmatele sunt petaloide. Iridaceae Fig. tricarpelar. Fruct: capsulă. Formula florală: P(3+3) A3+0 G(3) Obs. enziforme sau liniare.Allium ursinum.: Galanthus nivalis (ghiocel).Gladiolus imbricatus. Fam. Frunze bazale sau alterne. Fam. 4a . Plante erbacee perene cu rizomi şi bulbotuberi (rar bulbi). petaloid. Gineceu cu ovar inferior. 129: 2.3).fruct cărnos dehiscent.Ex. 129. Trilliaceae: 4 . Iris sibirica (stânjenel) (Fig. spic sau cime). bisexuate.Paris quadrifolia. 3 Iris ruthenica. brânduşe de primăvară). Iridaceae: 2 . trilocular cu 3 stigmate. Flori actinomorfe (rar zigomorfe). Ord. Fam. Gladiolus imbricatus (săbiuţă). Perigon gamotepal.: Crocus vernus (brânduşe de munte.

4. Frunze simple. răsucit şi stigmat trilobat. întregi. Stamina este sesilă.: Paris quadrifolia (dalac) (Fig. perene. Paris cu o floare terminală pe tipul 4 cu tepale externe sepaloide. Trilliaceae Plante erbacee. luând o formă caracteristică – label. Ord. Gineceu cu ovar inferior. perene. tepala superioară a ciclului intern ajunge inferioară. 129. Ex. Fruct cărnos. frecvent sesile. alterne (rar opuse). alcătuit din 6 tepale dispuse în două verticile. Datorită torsiunii ovarului în timpul creşterii (cu 180°).5-2 G (3) Obs. Orhidaceele reprezintă ca mărime. tricarpelar. unele saprofite (lipsite de rădăcini). neramificată. În flora României există un singur gen. rar două stamine fertile şi o staminodie). Androceu: 3 stamine (una fertilă şi două staminodii. bisexuate. La extremitatea opusă labelului se află un pinten nectarifer. Formula florală: P3+3 A1+0. Tulpina supraterană prezintă un singur verticil de frunze.).0+2. cu rizom. cu rizomi sau rădăcini adventive tuberizate. . grupate în raceme sau spice simple. Tulpina simplă. redusă la o anteră biloculară care concreşte cu stilul sau stigmatul formând o coloanăginostemiu. Fruct: capsulă care se deschide în 3(6) valve. Orchidales Fam. rar solitare. dehiscent. a doua mare familie de angiosperme.Fam. Flori zigomorfe (bilabiate şi pintenate). Orhideele trăiesc în simbioză cu micorize endotrofe. Orchidaceae Plante erbacee. Înveliş floral: perigon petaloid.

. Frunzele sunt glabre. alcătuit din 6 tepale dispuse pe două cicluri. Ord. Dactylorhiza maculata (Mâna Maicii Domnului). Traunsteinera globosa (poroinic) (Fig. 3 . liniare sau cilindrice formate din teacă şi limb. ± membranos. cu teci închise (Luzula sp. uneori reduse numai la teci. tricarpelar. Goodyera repens. Orchis militaris. sincarp prevăzut cu un stil şi 3 stigmate. Gineceu cu ovar superior. Orchis ustulata. Juncaceae Plante erbacee. bisexuate. pe tipul 3. Ex. 130). 1a .Anacamptis pyramidalis. Frunze alterne.floare. Fam. Dactylorhiza incarnata. Flori actinomorfe. Neottia nidus-avis (trânji. Epipactis helleborine (mlăştiniţă). Dactylorhiza sambucina (bozior). Corallorhiza trifida (buzişor). Androceu alcătuit din 6 stamine dispuse pe două cicluri.: Anacamptis pyramidalis (bujor). cu teci deschise (Juncus sp.Goodyera repens.floare. 5 . cuibuşor). Orchis morio (untul vacii. Pseudorchis albida. uneori ciclul intern este redus la staminodii. 2 .Orchis morio.). Fruct: capsulă loculicidă. 130.floare. Perigon sepaloid. 2a . majoritatea perene. 5a . Nigritella nigra. grupate în inflorescenţe cimoase. poroinic). Nigritella rubra (sângele voinicului).Neottia nidus-avis. Orchidaceae: 1 – Gymnadenia conopsea. 4 .) sau ciliate (cel puţin în stadiu tânăr). Ophrys insectifera. Gymnadenia conopsea (ură). Juncales Fam.Fig. Platanthera bifolia (stupiniţă).

Fam. Cyperaceae Plante erbacee. 2a . Luzula multiflora (horşti. rugină). Tulpina frecvent trimuchiată.: Juncus effusus (spetează. anuale şi perene cu rizomi. Luzula spicata (mălaiul cucului).capsulă cu înveliş floral. 131). plină. spic. 1a . Luzula sylvatica (scredei. uneori prezintă ligulă sau limbul lipseşte.capsulă cu înveliş floral.Formula florală: P3+3 A3+3 G(3) Fig. pipirig. Luzula luzuloides (horşti). Înveliş floral: sete (peri) perigoniale. 131. Ex. 3 . Juncus trifidus (rugină de stâncă.Juncus effusus. Frunze alterne. 3a . Juncus bufonius (iarba bivolului. monoice sau dioice).floare. Flori bisexuate (rar unisexuate.). iarba broaştei).Luzula campestris. panicul.sămânţa văzută lateral.capsulă cu înveliş floral. mălaiul cucului). Luzula campestris (mălaiul cucului). Androceu: frecvent 3 stamine (rar o stamină). 4a floare. Juncaceae: 1 ..Juncus trifidus. 2 . Cyperus sp. perigon redus format din 6 lacinii filiforme dispuse pe două ver-ticile precum şi din numeroşi perişori (Eriophorum sp. iar spiculeţele în inflorescenţe compuse (racem. 5 . horşti) (Fig.Luzula sylvatica.Juncus bufonius. 4c . 4b . 5a floare. cu teaca închisă şi limbul liniar. 4 .). înveliş floral absent (Carex sp. cimă). Ord. gru-pate în spiculeţe. . părul porcului). Cyperales Fam.

Frunze alterne formate din teacă cilindrică. cu margini libere (despicată longitudinal) şi limbul liniar cu nervuri paralele. Carex capillaris (rogoz).: Blysmus compressus. Carex fuliginosa. unilocular. . Carex pallescens. fasciculate. Carex remota. la locul de întâlnire cu teaca anexe foliare: urechiuşele (uneori lipsesc) şi ligula (lipseşte foarte rar. coarnă). Ord. Carex curvula (rogoz. Poales (Graminales) Fam. şovar). Carex rupestris. Rădăcini adventive. anuale sau perene cu rizomi sau stoloni. Baza limbului prezintă. Eleocharis palustris (pipiriguţ). 132). rar unisexuate (monoice sau poligame) grupate într-o inflorescenţă caracteristică numită spiculeţ. Poaceae (Gramineae) Plante erbacee. uniovulat cu 3 stigmate. Fruct: achenă învelită într-o bractee asemănătoare unui ulcior (utriculă). Carex sempervirens (rogoz verde). Carex sylvatica (rogoz. Eriophorum latifolium (bumbăcăriţă). Florile sunt grupate câte una (spiculeţ uniflor) sau mai multe (spiculeţ multiflor) alternativ. Flori bisexuate. Tulpini supraterane neramificate – culm (pai). Elyna myosuroides. iar uneori este înlocuită de peri). tricarpelar. Carex digitata (rogoz digitat). Carex ovalis. pe axa spiculeţului. Formula florală: P3+3 A3 G(3) sau |P0 A3–1.Gineceu: ovar superior. Scirpus sylvaticus (ţipirig) (Fig. ~P0 G(3–2) Ex.

Un spiculeţ uniflor este alcătuit din: două bractei numite glume. două sau 6) cu antere dorsifixe. Spiculeţele sunt grupate în inflorescenţe compuse: spic compus (cu spiculeţe sesile). Fam. 5a . una inferioară. continuat cu două stile şi frecvent două stigmate plumoase (rar unul sau 3).Carex sylvatica. panicul spici-form (cu spiculeţe scurt pedun-culate) şi panicul (cu spiculeţe lung pedunculate). se numesc lodicule şi sunt situate la baza ovarului.floare cu bractee.Carex curvula. 5 .Fig. 4a . bicarpelar. 4 . de obicei aris-tată. convexă. urmează alte două bractee numite palei.utriculă cu stigmate. omoloagă cu bracteea (lema) şi una superioară concavă. Alte tipuri de inflo-rescenţe mai rar întâlnite: umbelă cu spice (spic digitat). 2 . de obicei membra-noasă şi nearistată. 3 . 1a . racem cu panicule spiciforme etc. Cyperaceae: 1 .utriculă cu glumă. Fruct: cariopsă. unilocular şi uniovulat. 132. 2a . . lema şi palea închid între ele staminele şi ovarul.Carex sempervirens. Androceu: frecvent 3 stamine libere (rar una. bicarenată (bimuchiată). Ultimele două bractee membranacee sunt mai mici.Eriophorum latifolium. Gineceu: superior.utriculă cu glumă. una inferioară şi alta superioară care pot avea sau nu în vârf o prelungire numită aristă.Scirpus sylvaticus.

porţiune de frunză cu ligulă. Phleum alpinum (timoftică). Bromus arvensis (obsigă). Fam. firicea). Lolium perenne (iarbă de gazon. Poa alpina (firuşca şopârlelor). Poa media (firuţă).Agrostis rupestris. Bromus erectus (obsigă). Poa nemoralis (iarbă deasă). 135). Fig. 1c . Festuca carpatica (păiuş).floare. Festuca rubra (păiuş roşu). Poa bulbosa (firuţă bulboasă. 2 . 1a . Phleum pratense (timoftică). odoratum Alopecurus (viţelar). Festuca bucegiensis. Festuca versicolor.Anthoxanthum odoratum. 134. Briza media (tremurătoare). versicolor Bellardiochloa variegata. Trisetum alpestre. Poaceae: 1 . Agrostis stolonifera (iarba câmpului). Trisetum flavescens (ovăz auriu) (Fig.floare. Nardus stricta (ţăpoşică). Festuca rupicola subsp. Festuca supina (păruşcă). Calamagrostis arundinacea (trestioară).fruct/cariopsă. geniculatus. 2a . Secale montanum. Bromus hordeaceus (obsigă). Dactylis glomerata (golomăţ). 3 . Cynosurus cristatus (pieptănariţă). Festuca pratensis (păiuş de livadă). Festuca amethystina. Sesleria coerulans (mălaiul cucului). 1b . Alopecurus elatius pratensis (coada Avenula vulpii). Festuca altissima (păiuş). saxatilis (păiuş). Poa annua (hiruşor). Festuca gigantea. 133. Deschampsia flexuosa (păiuş.Ex. Deschampsia caespitosa (târsă). Elymus repens (pir târâtor). Poa pratensis (firuţă). Fig. Arrhenatherum (ovăscior). Fig. Anthoxanthum (ovăscior). 133.: Agrostis capillaris (păiuş). Setaria pumila (mohor). târsă mică). Agrostis rupestris (iarba stâncilor).Agrostis stolonifera. raigras englezesc). 3a-c - .

4a .spiculeţ.stamină.Bromus arvensis. 3c . 134. 3d . 2a .floare (paleea superioară şi inferioară).cariopsă. Fig. 3a .glume externe. 2 .Deschampsia flexuosa. 1a . 3b .spiculeţ (cu paleele îndepărtate).spiculeţ desfăcut (3a . Fam.Dactylis glomerata. 4 . 3 .glume interne. .Cynosurus cristatus.palee cu stamine şi gineceu).floare. 4b . 4a . Poaceae: 1 – Calama-grostis arundinacea.spiculeţ fertil şi unul steril. 4 .

Fam.spiculeţ. Gineceu superior cu ovar unilocular. Tulpina simplă.Fig. Fruct: capsulă operculată. 4 . cilindrică.). monoice.: Typha angustifolia (papură) (Fig. Androceu: frecvent 3 stamine cu filamente adesea unite. ~ P0 G1 Ex.spiculeţ. 2b. Învelişul floral lipseşte (flori nude) sau este înlocuit de peri. 4a . Fam. Ord. Familia cuprinde un singur gen.Festuca rubra. sete sau scvame liniare.Phleum pratense. 4b – porţiune de frunză cu ligulă. 5 . erectă. 2 . Typha cu specii semiacvatice. cu stil lung persistent şi stigmat filiform. 5a .spiculeţ văzut dorsal şi ventral. învelite iniţial într-o spată caducă. 3 . Sparganiaceae .cariopsă îmbrăcată în palee (văzută ventral).1. Poaceae: 1 .Poa pratensis. 2a . liniare. Typhaceae Plante perene cu rizomi. 3b . uniovulat. grupate într-un spadice terminal cu flori feminine dense la bază şi flori masculine spre vârf. vaginate. 2c . unisexuate.spiculeţ.Poa alpina. alterne. Frunze bazale.Nardus stricta. 135. 136. 3a .porţiune de axă mult mărită. Flori mici. 1a . Typhales Fam.cariopsă. Formula florală: | P0 A3.

grupate în inflorescenţe spiciforme alcătuite din capitule globuloase şi spaţiate – florile feminine se află în partea inferioară iar cele masculine în partea superioară a inflorescenţei. simple sau ramificate. Flori mici.3. monoice. Androceu: 6–3 stamine. cu specii acvatice şi palustre (ape stagnante sau lin curgătoare). Arecidae Ord. Formula florală: | P6–3 A6–3. ciclice. cu rizom stolonifer şi tulpini erecte (sau natante). cu 1–3 seminţe. Frunze liniare. indehiscent/achenă sau drupă. cu 1–3 ovule. perene.Familia cuprinde un singur gen Sparganium (buzdugan). actinomorfe. 1 Ex.). dispuse altern. 136. Fruct uscat. Plante erbacee.: Sparganium emersum (buzdugan) (Fig. Subcls. unisexuate. Gineceu superior cu ovar monocarpelar sau bicarpelar sincarp. Arales . ~ P6–3 G(2). Perigon sepaloid format din 6–3 tepale membranoase.

monoice. Fam. Gineceu cu ovar superior. 2c fructe/ bace. fără perigon. cu rizomi sau tuberculi. actinomorfe. învelit parţial de spată. 3b . Fruct: bacă.floare ~. Typhaceae: 1 .: Arum orientale (Fig. Araceae: 2 . Frunze bazale.Typha angustifolia. Fam. Fig. 2a . simple. tricarpelar.2.spadice cu flori fără spată. 136.floare |. ~P0 G(3) Ex. Formula florală: |P0 A3. Androceu cu 3 stamine sau mai multe.Sparganium emersum.). 136. peţiolate. sunt grupate într-un spadice. unisexuate. 2b . Fam.Fam. multiovulat. 3a . Sparganiaceae: 3 . Florile mici. perene. Araceae Plante erbacee.Arum orientale inflorescenţă acoperită de spată.tubercul globulos. pe tipul 3. FORME BIOLOGICE CARACTERIZAREA ECOLOGICĂ A PLANTELOR – FORME ECOLOGICE FORME BIOLOGICE . 7.

137. plante-perniţe (Minuartia sedoides. Camefite (Chamaephyta. Fragaria sp. Taraxacum sp.. Criptofite (Cryptophyta.)..2. Cr) – specii cu muguri hibernali localizaţi în sol sau acoperiţi de apă: – Geofite (Geophyta. structurile de regenerare ale plantelor.: Papaver sp. T) – plante anuale sau bianuale (TH) care supravieţuiesc perioadelor nefavorabile sub formă de seminţe sau spori. muguri radiculari. Ex. (Fig. rădăcini tuberizate) situate în sol.). În cadrul acestui grup se disting megafanerofitele (înălţime de peste 15 m).3.. Ph) – plante lemnoase cu mugurii hibernali (de înlocuire) localizaţi la distanţă faţă de suprafaţa solului (minimum 25–30 cm înălţime) şi protejaţi în general de catafile (Fig. cu muguri hibernali formaţi pe tulpini subterane. Lysimachia sp.: Achillea sp. de zăpadă sau/şi litieră.. tuberculi. . Vinca sp. Silene acaulis) (Fig.3–2 m înălţime). Ranunculus repens. Hy) – plante acvatice şi palustre la care organele de rezistenţă persistă peste iarnă în mediul acvatic. (Fig. Ex.. în timpul sezonului nefavorabil.Formele biologice (forme de viaţă. Ex. Ep) – cormofite fixate pe arbori.). (Fig. Categorii de forme biologice: Terofite (Therophyta. G) – plante de uscat. Viscum sp. Ch) – plante erbacee şi arbuşti cu muguri de regenerare localizaţi aproape de suprafaţa solului (sub 25–30 cm înălţime) şi protejaţi peste iarnă de stratul de zăpadă sau de litieră.1.: Trifolium repens. astfel încât pot fi protejaţi de frunzele rozetelor bazale. Epifite (Epiphyta. Ex. dar localizaţi foarte aproape de suprafaţa solului. în condiţiile în care organele vegetative se degradează. Anemone sp. Ex. Cel mai acceptat sistem de clasificare a bioformelor se bazează pe modul în care sunt protejate. mezofanerofitele (2–15 m înălţime) şi nanofitele (0. H) – specii erbacee perene..5. Fanerofite (Phanerophyta. 137.: Nymphaea sp. evoluţie care le conferă caracteristici morfo-structurale şi fiziologice asemănătoare. – Hidrofite (Hydrophyta. bioforme) sunt o expresie a evoluţiei convergente a unor specii diferite. Vaccinium sp.. Crocus sp. respectiv poziţia organelor de reînnoire (a mugurilor). Nuphar sp. cu organele de rezistenţă (bulbi.). Ex. 137. Hemicriptofite (Hemicryptophyta.4.). 137. rizomi. 137.

4 . lumină. 3b . Pentru aprecierea comportării ecologice a speciilor faţă de factorii mediului abiotic au fost alcătuite grupe de plante în funcţie de comportarea faţă de un anumit factor ecologic. pe un anumit teritoriu. substanţele minerale din sol şi poate trăi într-un interval cu limite de variabilitate determinată a factorilor menţionaţi. căldură.Anemone sp.. 2a .Lysimachia sp. Caracterizarea ecologică a plantelor – forme ecologice Răspândirea plantelor pe o anumită suprafaţă de teren este condiţionată de factorii mediului abiotic şi în consecinţă. 137. Fiecare specie de plante manifestă anumite cerinţe faţă de apă. 3a .terofite (Papaver sp. Forme biologice: 1 . 2 .Taraxacum sp. 4a . Formele ecologice sunt deci expresia adaptării speciilor la anumiţi factori ecologici şi reflectă caracteristicile ecologice ale habitatelor pe care le populează.Fig. alte plante manifestă toleranţe restrânse sau chiar foarte restrânse faţă de un anumit factor ecologic şi aceste specii sunt bune indicatoare..Vinca sp. 4b .).Ranunculus repens.Vaccinium sp. ..camefite.. prezenţa unor anumite plante. 2c ..Crocus sp..fanerofite (Fagus sylvatica). 2b . reflectă caracterul factorilor ecologici din acel teritoriu. 5 . 3 .geofite. Există plante adaptate să trăiască la o variabilitate mare a factorilor ecologici şi acestea sunt slab indicatoare.hemicriptofite.

Mezo-higrofitele sunt o grupă de plante intermediară între higrofite şi mezofite. cunoscut fiind faptul că primăvara sau toamna. Ex. Paris quadrifolia. Phleum pratense.Exigenţele plantelor faţă de regimul de apă Grupele de plante. Mezo-xerofitele reprezintă o grupă de plante intermediară între mezofite şi xerofite.: Campanula abietina. În funcţie de regimul de apă se deosebesc următoarele tipuri de bază: 1. 3. Polystichum lonchitis. Leucanthemum waldsteinii. Aegopodium podagraria. Ex. Equisetum sylvaticum. fie în atmosferă (plante palustre). Allium ursinum. Campanula rapunculoides. Higrofitele (specii higrofile) sunt plante terestre. Festuca rubra.). Symphytum tuberosum. Acest grup de plante are rădăcinile în apă sau în soluri înmlăştinite. 2. Ex. Potentilla argentea. Muscari comosum. Geranium robertianum. Nuphar sp. Melampyrum bihariense.: Genistella sagittalis. Lycopodium clavatum. Hieracium transsilvanicum. alcătuite după exigenţa manifestată faţă de apă se referă la regimul de umiditate al solului din perioada estivală mijlocie. Epilobium montanum. Lamium galeobdolon. fie în sol. Mycelis muralis. Mercurialis perennis. Ex. Moneses uniflora. Ranunculus carpaticus. cu adaptări la un mediu permanent umed. . Hidrofitele (specii hidrofile) sunt plante de apă (plante acvatice). Filipendula vulgaris.: Polytrichum juniperinum (briofită). Corallorhiza trifida.. Campanula persicifolia. 5. Symphytum cordatum. Salvia glutinosa. Galium odoratum. suportând o secetă prelungită a aerului şi a solului. Luzula sylvatica. care cresc pe soluri permanent umede până la submerse. Origanum vulgare. 6.: Carex remota. Xerofitele (speciile xerofile) populează habitate caracterizate printr-o lipsă cronică de apă. Scrophularia nodosa. Mezofitele (specii mezofile) sunt plante de uscat care cresc pe soluri cu umiditate moderată. Trifolium pratense. Lycopodium selago. Saxifraga cuneifolia. Impatiens noli-tangere. Ex. Juncus sp. Bruckenthalia spiculifolia. Dryopteris filix-mas. Euphorbia amygdaloides. Pulmonaria rubra. Circaea lutetiana. Stachys sylvatica. având organele de regenerare sub apă (Nymphaea sp. Polygonatum latifolium. Veronica chamaedrys.: Actaea spicata. Polygonatum verticillatum. Dentaria bulbifera. Festuca gigantea. solul poate să aibă o umiditate mai ridicată. 4.

Stellaria nemorum. Deschampsia flexuosa. Eurifitele sunt speciile adaptate la oscilaţiile mari ale regimului de umiditate care adesea este alternant. Alliaria petiolata. Stellaria holostea. chiar în condiţiile ţării noastre.: Dicranum scoparium. Factorul termic Plantele sunt organisme poikiloterme. Lapsana communis. Calamagrostis arundinacea. astfel că aceste specii se pot încadra în grupe diferite. Sanicula europaea.7. În funcţie de comportamentul plantelor faţă de factorul termic se deosebesc.5 – 0. Alte categorii de plante în funcţie de diferitele forme în care se prezintă factorul umiditate: – Chionofite – plante de locuri cu înveliş de zăpadă persistent în timpul iernii (Pinus mugo. Menţionăm că la speciile cu areal larg. Ex. cu temperaturi medii anuale negative (–2. Temperaturile medii anuale împreună cu suma gradelor de temperatură efectivă egală sau mai mare de 10°C. temperatura lor depinzând direct de cea a mediului ambiant. Orthilia secunda. reprezintă cel mai important criteriu pentru caracterizarea termofiliei (cerinţele faţă de căldură) plantelor. Petasites albus. Fiecare specie ocupă un areal cu limite nordice şi sudice. Soldanella hungarica. Rhytidiadelphus triquetrus (briofite). Chrysosplenium alternifolium. mai multe grupe de specii. Luzula luzuloides. Soldanella pusilla).5°C). limite ce pot fi apreciate prin izoterme (linii ce unesc puncte de pe glob cu aceeaşi temperatură). Homogyne alpina. Rubus hirtus. pentru ţara noastră. există populaţii care manifestă cerinţe diferite faţă de căldură. Vaccinium myrtillus. Majoritatea speciilor din ţara noastră se încadrează în categoria mezofitelor. Galium schultesii. Hekistotermofitele (specii criofile) – plante adaptate să trăiască la temperaturi foarte scăzute. prezenţă care serveşte şi ca indicator termic. adaptările termice ale plantelor pot fi apreciate după prezenţa lor în anumite zone climatice. Polytrichum commune. în condiţiile foarte friguroase din climatul alpin. formează în parte etajul alpin (al pajiştilor alpine) la peste 2000–2200 m altitudine. Athyrium filix-femina. . răspândite diferenţiat pe zone şi etaje de vegetaţie. mezoxerofitelor şi mezohigrofitelor. – Ombrofite – plante adaptate la climat cu precipitaţii bogate. sau numărul de zile cu temperaturi medii egale sau mai mari de 10°C.

Euritermofitele (specii euriterme) – plante termoindiferente.5°C. 1300–1700 (1850) m altitudine. fotofile) – plante care cresc în plină lumină şi nu suportă umbrirea (plante de stepă. de fapt.5°C). ce corespunde etajului boreal (al molidului). de sărături). cu temperaturi medii anuale între –0.Psichrotermofitele – plante adaptate să trăiască la condiţii de frig. dar toleranţa faţă de lumină este diferită. 800–1300 m altitudine.5°C şi +2°C din climatul subalpin.5°C. Din punct de vedere al vegetaţiei cuprinde subetajul gorunului.5°C şi 10. (1700) 1800–2200 m altitudine. acest grup de plante este răspândit şi formează în bună parte zona nemorală cu subzona pădurilor de stejari termofili. ce corespunde etajului subalpin (al jneapănului). Termofitele – plante iubitoare de căldură (specii termofile) răspândite în climatul continental de câmpie. Exigenţele plantelor faţă de intensitatea luminii Comportarea plantelor faţă de lumină a determinat. formarea unor adaptări variate în funcţie de intensitatea iluminării. La noi în ţară cresc în spaţii adăpostite şi încălzite peste iarnă şi foarte rar în câmpuri (unele specii anuale). Megatermofitele – plante cu cerinţe foarte ridicate faţă de temperatură. răspândite între izotermele 7. aici domină climatul continental de dealuri. Subtermofitele – plante cu cerinţe mijlocii spre mari faţă de căldură (specii subtermofile). silvostepa sudică şi vestică şi zona stepei. Mezotermofitele – plante cu cerinţe mijlocii faţă de căldură. răspândite în climatul temperat răcoros şi umed.5–7. Astfel s-au diferenţiat plante/grupe de plante care manifestă exigenţe diferite faţă de lumină. Din punct de vedere al vegetaţiei. corespunzător în mare parte subetajului fagului. toate speciile au nevoie de lumină. rece şi umed. Heliofite (specii heliofile. de nisipuri. deşerturi. zona nemorală cu subzona pădurilor de stejari mezofili şi silvostepa nordică. Microtermofitele – plante adaptate la temperaturile scăzute ale climatului boreal. cu temperaturi medii anuale între 2–4°C (4.5°C. cu temperaturi medii anuale mai mari de 10. . în decursul timpului. între izotermele anuale 4. În funcţie de acest factor se deosebesc 4 grupe de plante.

Paris quadrifolia. Ex. Chrysosplenium alternifolium.0). Stachys sylvatica. Epilobium montanum. Eurihelele (specii eurifotofile) – plante foarte tolerante faţă de variaţiile intensităţii luminii. Polygonatum latifolium.: Rhytidiadelphus triquetrus (briofită). fiind adaptate la o intensitate redusă a acesteia.2–6. Polytrichum juniperinum (briofite). – Specii extrem acidofile – cresc pe soluri cu pH sub 4. Eupatorium cannabinum. Lycopodium selago. heliofobe. Lamium maculatum. – Specii puternic acidofile (pH = 5. Luzula luzuloides. Mercurialis perennis.8–6.: Aegopodium podagraria. Dryopteris filix-mas.: Corallorhiza trifida. Soldanella hungarica.Specii neutrofile – sunt adaptate să se dezvolte pe soluri neutre (pH = 7. Polygonatum verticillatum. Geranium phaeum. Ex: Polytrichum commune. Ex. Ranunculus carpaticus. Ex. pajişti mezofile. Calamagrostis arundinacea. exprimată prin valoarea pH în orizonturile superioare. Festuca gigantea. dar suportă şi umbrirea fiind denumite plante de semiumbră. Deschampsia flexuosa. Vaccinium myrtillus. Hedera helix. Stellaria nemorum.0. Alliaria petiolata.5–4. – Specii excesiv acidofile (pH = 4. se deosebesc mai multe categorii de plante şi soluri. Luzula sylvatica. Leucanthemum waldsteinii. Symphytum cordatum. Vaccinium vitis-idaea. Dentaria glandulosa. Leucanthemum vulgare). Solanum dulcamara. Pulmonaria rubra. Ex.0). Ex.8).0). Oxalis acetosella. Exigenţe faţă de reacţia (pH) solului După adaptarea plantelor la reacţia soluţiei solurilor. . – Specii moderat acidofile (pH = 6. Heliosciadofite – grupă de specii intermediară între primele două. Campanula abietina.: plante din poieni. Muscari comosum. Valeriana officinalis.0–5. Petasites albus. Orthilia secunda.5). Specii acidofile – suportă bine pH-ul scăzut: – Specii slab acidofile (pH = 6. Bruckenthalia spiculifolia. Ex. .: plantele din păduri (Impatiens nolitangere.: Athyrium filix-femina. Circaea lutetiana. Scrophularia nodosa.0–4. păduri (Fragaria vesca.: Deschampsia caespitosa. Ex. plante de umbră) – plante care nu cresc în plină lumină.Sciadofite (specii sciadofile. Homogyne alpina. Lycopodium clavatum. Polystichum lonchitis. Moneses uniflora. Paris quadrifolia. ferigile din păduri). Genistella sagittalis. Carex remota. plantele din această categorie cresc în plină lumină.

Circaea lutetiana. Solanum dulcamara. Rhytidiadelphus triquetrus (briofite). Geranium robertianum.: Dicranum scoparium. Ex. Ex. Polytrichum juniperinum (briofite). Equisetum sylvaticum. Petasites albus. Bruckenthalia spiculifolia.: Bupleurum falcatum.: Polytrichum commune. Polygonatum latifolium. Luzula luzuloides. Pulmonaria rubra. Ex.Specii euriacidofile (indiferente) – suportă variaţii largi de pH.Specii bazifile (alcalinofile) – cresc pe soluri cu valori ridicate ale pH-ului (pH = 6. Carex remota. Galium aparine. Ex. Soldanella hungarica. Lycopodium clavatum. dezvoltarea şi reproducerea.: Eupatorium cannabinum. Sanicula europaea. Specii mezotrofe – cresc pe soluri cu troficitate mijlocie (T = 50–80).: Alliaria petiolata. Corallorhiza trifida. Moneses uniflora.. Homogyne alpina. Ex. Dryopteris filix-mas.8–8. Geranium phaeum. Valeriana officinalis. Polystichum lonchitis. Stellaria nemorum. Festuca gigantea. fără să le fie afectată creşterea. Polygonatum multiflorum. Genistella sagittalis. Deschampsia caespitosa. Ex. Specii oligomezotrofe – cresc pe soluri cu troficitate scăzută până la mijlocie (T = 30–50). Vaccinium vitis-idaea. Gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive Gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive este numit troficitate (T) şi este foarte variabil deosebindu-se mai multe categorii de soluri. Scrophularia nodosa.: Athyrium filixfemina. Ranunculus carpaticus. Mercurialis perennis. . Melampyrum bihariense.5). Specii oligotrofe – cresc pe soluri cu troficitate scăzută (T = 10–30). Dentaria bulbifera. Deschampsia flexuosa. . Salvia glutinosa. Lycopodium selago.: Campanula abietina. Euphorbia amygdaloides. Pe aceste soluri cresc diferite categorii de plante care s-au adaptat la capacitatea mai ridicată sau mai scăzută de aprovizionare cu ioni nutritivi. Symphytum cordatum. Muscari comosum. Specii extrem oligotrofe – cresc pe soluri cu troficitate foarte scăzută (T < 10). Vaccinium myrtillus. Specii megatrofe – cresc pe soluri cu troficitate foarte ridicată (T = peste 14). Specii eutrofe – cresc pe soluri cu troficitate ridicată (T = 80–140). Ex. Lamium maculatum. Potentilla recta.

Ex. calcifobe/calcifuge (Genistella sagittalis.: Dactylis glomerata. – Specii petrofile – vegetează numai pe bolovănişuri sau grohotişuri.Specii nitrofile – preferă mediile bogate în azot. Specii care indică alte caractere edafice .Specii calcifile (calcicole. pietrişuri sau grohotişuri mărunte.: Alnus glutinosa. Oxalis acetosella. – Specii silvicole – sunt răspândite mai ales în pătura erbacee din păduri. Maianthemum bifolium. Chelidonium majus. Textura solului În funcţie de textura solului pe care se dezvoltă se deosebesc: – Specii litofile – populează suprafaţa stâncilor. Ex. Atropa belladonna. Poa nemoralis. mediu sau puternic salinizate. Linaria alpina. . pe coaste puternic înclinate sau pe brâne.: Campanula carpatica.Specii euritrofe – prezintă mare amplitudine ecologică faţă de troficitatea solului. Hieracium transsilvanicum. Leucanthemum waldsteinii. Hyoscyamus niger. . Tipul de săruri din sol sau din apă În funcţie de tipul de săruri din sol sau din apă se deosebesc: . Leontopodium alpinum. – Specii saxicole – se dezvoltă pe zone stâncoase. Urtica dioica. – Specii arenicole – vegetează în special pe nisipuri. Galium schultesii. calcifitele) – s-au adaptat să se dezvolte pe soluri care au o mare cantitate de cationi de Ca++. Eritrichium nanum. – Specii ruderale – cresc în locuri umblate de om şi animale. Ex. Fagus sylvatica. pe care se dezvoltă luxuriant. Datura stramonium. Lycopodium clavatum) şi halofobe. s-au adaptat la conţinutul mare de cationi de amoniu (NH4+) al unor soluri. În opoziţie se disting specii nitrofobe. sărace în humus. – Specii rupicole – vegetează pe versanţi abrupţi.Specii halofile – preferă mediile slab. Rubus idaeus. – Specii humicole – vegetează pe soluri bogate în humus.

Circaea lutetiana. Stellaria nemorum. Vaccinium vitis-idaea. Polygonatum latifolium. Polygonatum verticillatum. rizomilor şi stolonilor. Datorită acestui fapt pe de o parte şi datorită prezenţei Munţilor Carpaţi pe de altă parte. Symphytum cordatum. Lamium galeobdolon. Deschampsia caespitosa. Polygonatum latifolium. Salvia glutinosa. Aegopodium podagraria. Lamium galeobdolon. Polygonatum verticillatum.: Actaea spicata. Ex. 8. Vaccinium myrtillus. Muscari comosum. Specii care afânează orizontul superior al solului prin acţiunea mecanică a rădăcinilor. Galium odoratum. Specii indicatoare de soluri compacte. Stachys sylvatica. Carex sylvatica. – Specii care produc înţelenire continuă: Bruckenthalia spiculifolia. Geranium robertianum. Specii producătoare de înţelenire. bazale. Teritoriul României este situat în întregime în climatul temperat. ale plantelor sunt întreţesute. Ranunculus carpaticus. Potentilla argentea. Sanicula europaea. vegetaţia ţării noastre este foarte variată. . cu climatul temperat excesiv al Europei de est. Ex. Ex. între care râmân totuşi spaţii neînţelenite. Luzula luzuloides. Deschampsia flexuosa. caracteristic Europei de vest şi centrale. Înţelenirea este continuă atunci când rădăcinile şi părţile aeriene. Aceste specii produc înţelenirea orizontului superior al solului îndeosebi în condiţii favorabile de lumină (deschiderea sau tăierea rasă a arboretului). Mercurialis perennis.: Dentaria bulbifera. – Specii care produc înţelenire discontinuă: Calamagrostis arundinacea. ETAJE DE VEGETAŢIE DIN MUNŢII BUCEGI – BAIULUI Răspândirea naturală a vegetaţiei s-a realizat sub influenţa acţiunii factorilor climatici şi edafici (ai solului). Juncus effusus. Pulmonaria rubra. Anemone nemorosa.Specii indicatoare de soluri afânate (în orizontul superior) cu humus de tip mull. Potentilla recta. Symphytum tuberosum. acolo unde se întâlneşte influenţa climatului temperat-moderat. Luzula sylvatica. Euphorbia amygdaloides. Dentaria glandulosa.: Lysimachia nummularia. formând o pâslă continuă şi discontinuă când plantele se dezvoltă în tufe dese. Paris quadrifolia. Paris quadrifolia.

Etajul subalpin (al jneapănului): 1750 (1850)–2000 (2200) m altitudine. etajul boreal. Etajul alpin (al pajiştilor alpine): peste 2000 (2200) m altitudine. Sinaia – Poiana Stânei – Poiana . Sinaia – Cabana Piscul Câinelui (Muntele Piscul Câinelui). în care se resimte influenţa climei de altitudine vegetaţia se diferenţiază altitudinal în etaje de vegetaţie. Sinaia – Muntele Cumpătul – Poiana Şarânga. – subetajul superior. În masivul Bucegi flora este deosebit de bogată şi variată. 138). – Zona silvostepei (zona cu vegetaţie erbacee ± asemănătoare cu cea din stepă dar şi cu păduri izolate). al pădurilor de gorun (Quercus petraea) şi de amestec: 300– 600 (700) m altitudine.Pentru teritoriile joase ale României (0–300 m) în care se manifestă zonalitatea latitudinală (de la ecuator spre poli. 3. al pădurilor de fag şi de amestec (fag cu răşinoase): 600 (700)–1350 (1450) m altitudine. Masivul Bucegi cuprinde următoarele etaje/subetaje de vegetaţie: etajul nemoral-subetajul pădurilor de fag şi de amestec. 2. Etajul nemoral (al pădurilor de foioase): 300 (400)–1350 (1450) m altitudine. Pe o suprafaţă de circa 300 km 2 Bucegii adăpostesc aproximativ 1. Etajul nemoral – subetajul superior. zonele de vegetaţie urmând zonele climatice) se deosebesc trei zone de vegetaţie principale: – Zona stepei (cuprinde o vegetaţie caracteristică şi izolat tufărişuri de arbuşti). În teritoriile deluros-muntoase. 4.185 de specii de plante vasculare (mai mult de o treime din numărul total de specii cunoscut în întreaga ţară). Sinaia – Valea Rea (Mţii. Baiului). – Zona nemorală (a pădurilor de stejar). al pădurilor de fag şi de amestec: 600 (700)– 1350 (1450) m altitudine Trasee: 1. etajul alpin (Fig. – subetajul inferior. 1. Etajul boreal (al pădurilor de molid): 1350 (1450)–1750 (1850) m altitudine. etajul subalpin.

pot fi întâlnite numai făgete pure sau făgete cu molid. afin. Sinaia – Poiana Ţapului – Cascada Urlătoarea ş. astfel încât deasupra acestei limite. În această zonă se află de asemenea brădete. Limita superioară a etajului corespunde cu limita superioară de vegetaţie a fagului (în medie 1400 m.a. molid sau ambele). 6. 5. m 2000 1900 1800 arin de munte. Vegetaţia forestieră este alcătuită predominant din păduri de amestec de fag cu răşinoase (brad. precum şi făgete pure de mare altitudine. Pajişti Molid cu Limita superioară . Altitudini medii 2500 Etaje/subetaje de vegetaţie Vegetaţia caracteristică Observaţii Etajul alpin Tundră alpină 2400 (al pajiştilor alpine) – peste 2000 – 2200 m Pajişti de coarnă (Carex curvula) Limita superioară a 2300 jnepenişurilor 2200 Etajul subalpin Tufărişuri de jneapăn. Sinaia – Buşteni – Valea Cerbului – Cabana Gura Diham. oscilând între 1400–1500 m altitudine). 1700 (1850) – 2000 (2200)merişor. În Bucegi bradul vegetează obişnuit până la 1200–1350 m altitudine (exceptând exemplarele izolate şi scunde care se pot afla şi la altitudini mai mari).„Sfârşitul lumii” (cota 1400). smirdar. 2100 (al jneapănului) ienupăr.

larice. 138. făgete Pajişti Păduri de amestec: fag şi brad. brădete. 1300 făgete pure Limita superioară a fagului Limita superioară a bradului 1200 Etajul nemoral. molid sau ambele) . Etaje/subetaje de vegetaţie din Masivul Bucegi* Păduri de amestec de fag cu răşinoase (brad. subetajul pădurilor de fag 1100 şi de amestec 600 (700) – 1350 (1450) m 1000 900 800 Limita inferioară a bradului 700 Făgete carpen 600 pure sau cu fag. brad şi molid. Fig. tufărişuri a arborescente vegetaţiei 1700 Etajul boreal (al pădurilor de molid) Molidişuri Limita superioară a pădurii 1600 1300 (1450) – 1750 (1850)Pajişti m 1500 1400 Păduri de amestec: fag cu molid.

a. Festuca gigantea. Mycelis muralis. în pădurea de sub stâncile „Franz Iosef”. pe Piatra Arsă. pe suprafeţe mici se află arborete de Acer pseudoplatanus şi Ulmus glabra alături de exemplare rare de fag. Telekia speciosa ş. Valeriana sambucifolia ş. Oxalis acetosella. Pulmonaria rubra. Acer pseudoplatanus. Stellaria nemorum. Sambucus nigra. Poa nemoralis. Evonymus verrucosus.a.a. Doronicum austriacum. În zonele cu creştere locală a umidităţii solului sunt prezente: Aegopodium podagraria. Rumex alpestris. Spiraea chamaedryfolia ş. Chaerophyllum hirsutum. Pulmonaria officinalis. Crepis paludosa. Valeriana montana. Chamerion angustifolium. Galium odoratum. Geranium robertianum. Salvia glutinosa.a. Filipendula ulmaria. Geranium phaeum. Carduus personatus. Lunaria rediviva. iar în cele cu apă stagnantă în sol Carex remota. În drumul spre Poiana Stânei. Urtica dioica. Ranunculus carpaticus. Orthilia secunda. Calamagrostis arundinacea. Senecio ovatus ş. Dryopteris filix-mas. Lonicera xylosteum.Specii de arbori dominante: Fagus sylvatica. Dentaria bulbifera.a. Galium schultesii. Paris quadrifolia. Impatiens noli-tangere.a. Sanicula europaea. Moehringia trinervia.a. Fraxinus excelsior. brad şi molid. Cardamine impatiens. Sorbus aucuparia. Hieracium transsylvanicum. Arbuşti: Carpinus betulus. Corylus avellana. Alţi arbori prezenţi: Acer platanoides. Valeriana tripteris. Epilobium montanum. Salix silesiaca. În zone cu umiditate pronunţată vegetează Chrysosplenium alternifolium. Lunaria rediviva. Symphytum cordatum. Sambucus racemosa. Ulmus glabra ş. Abies alba. vegetaţia erbacee este reprezentată printre altele de o serie de specii caracteristice: Campanula latifolia. Stachys sylvatica. Valeriana officinalis. Scrophularia umbrosa. Polygonatum verticillatum. Mercurialis perennis. În lungul şi pe flancurile pâraielor ce străbat pădurile de amestec de la poalele masivului. Polystichum lonchitis. Picea abies. Fragaria vesca. Lamium galeobdolon. Euphorbia amygdaloides. Luzula luzuloides. Populus tremula. Festuca altissima. Rubus hirtus. Equisetum sylvaticum ş. Veronica urticifolia ş. Cirsium oleraceum. Isopyrum thalictroides. Brădete . Anemone nemorosa. Dentaria glandulosa. Rosa pendulina. În pătura erbacee pot fi remarcate printre altele: Aconitum toxicum. Circaea lutetiana. Petasites albus. Athyrium filix-femina. Lapsana communis. Vegetaţia erbacee (pătura erbacee ce acoperă solul) este alcătuită frecvent din: Actaea spicata.

Cynosurus cristatus. Zăvoaie de anin alb (Alnus incana) Traseu: Sinaia – Poiana Ţapului – Buşteni.a Pajişti Pajiştile. Cardamine pratensis. ş. Plantago lanceolata. începând din regiunea inferioară până pe culmile cele mai înalte (maxima extensie în zona alpină). Gentianella austriaca. Prunella vulgaris. Stellaria graminea. cea mai complexă şi mai larg răspândită formaţie vegetală din Bucegi sunt reprezentate pretutindeni. Luzula campestris. Antennaria dioica. Poa pratensis. Pimpinella saxifraga. Carex ovalis. Plantago media. Festuca pratensis. Centaurea phrygia.a. Veratrum album. Chaerophyllum aromaticum. Campanula serrata. Gentiana acaulis. în preajma Sinaiei şi Poienii Ţapului. Achillea stricta. Crocus vernus. Deschampsia caespitosa. Rumex acetosa. Ranunculus montanus. Thymus pulegioides. Veronica serpyllifolia ş. Scorzonera rosea. Crepis biennis. Acinos alpinus. Centaurea pseudophrygia. Daucus carota. Phleum pratense. Dactylis glomerata. Flora însoţitoare. Rhinanthus angustifolius. foarte variată şi obişnuit puternic ruderalizată cuprinde elemente silvicole şi . Euphrasia stricta. Hypericum maculatum. Briza media. Arabis hirsuta. Mnium sp. Trifolium aureum. Campanula glomerata. Hieracium pilosella. Campanula patula. De-a lungul Prahovei zăvoaiele de Alnus incana alternează cu tufărişuri de Salix purpurea. Polygala vulgaris. Carlina acaulis. Trollius europaeus. Ranunculus acris. Linum catharticum. Heracleum sphondylium. Veronica officinalis. Stellaria media. Bellis perennis. Polygonum bistorta. pe malul Prahovei. Arrhenatherum elatius. Echium vulgare. Leontodon hispidus.În Bucegi brădete pure se află pe suprafeţe relativ restrânse. Botrychium lunaria. Pătura erbacee conţine numeroase specii întâlnite în pădurile de amestec precum şi o serie de briofite: Dicranum sp. Myosotis sylvatica. Rhinanthus minor. Cerastium arvense. Leucanthemum vulgare. Trisetum flavescens. în special în masivele forestiere de la poalele versantului prahovean. Alopecurus pratensis. Arenaria serpyllifolia. Leontodon autumnalis. Origanum vulgare. În fâneţele şi poienile din acest subetaj sunt prezente numeroase specii dintre care menţionăm: Achillea millefolium. Carum carvi. Cruciata glabra.. Gentiana utriculosa. Campanula persicifolia. Parnassia palustris. Veronica chamaedrys.

Cirsium arvense. Sambucus racemosa. La limita superioară a etajului se întâlnesc de asemenea şi păduri de larice. Lonicera xylosteum ş. specia dominantă este molidul (Picea abies) însoţit de o serie de arbori. Barbarea vulgaris. Corallorhiza trifida. arbuşti şi subarbuşti cu prezenţă sporadică: Acer pseudoplatanus. Sedum vulgare. Etajul boreal 1350 (1450)–1750 (1850) m altitudine Trasee:1. Homogyne alpina. Leucanthemum waldsteinii. Saxifraga cuneifolia. Hylocomium sp. Anchusa officinalis. Salix alba. Molidişuri În acest etaj în păduri. . Moneses uniflora. Doronicum carpaticum. Linaria vulgaris.a. Deschampsia flexuosa.a. până la limita superioară a zonei forestiere şi se caracterizează prin prezenţa molidişurilor (păduri pure de molid). Veronica urticifolia alături de briofite (Dicranum sp. Sorbus aucuparia. Salix triandra. Epilobium hirsutum.. Stellaria nemorum. Pătura erbacee este alcătuită din specii întâlnite în pădurile de amestec la care se adaugă: Adenostyles pyrenaica. Polytrichum sp.numeroase specii din pajiştile învecinate alături de: Alopecurus geniculatus. Chaerophyllum hirsutum. Euphorbia stricta. Soldanella hungarica. Spiraea chamaedryfolia. Diplotaxis muralis. Melampyrum sylvaticum. Verbascum nigrum ş. Sinaia – Cota 1400 – Cabana Vârful cu Dor (1885 m). Etajul boreal (al pădurilor de molid) se întinde de la limita superioară de vegetaţie a fagului. Inula britannica. Salix silesiaca. 2. Papaver rhoeas. Platoul Bucegi – Piciorul Pietrei Arse – Poiana Stânei. Myosoton aquaticum. Rhytidiadelphus triquetrus ş.a.. Pastinaca sativa. Dryopteris carthusiana. Polystichum lonchitis.. Luzula sylvatica. Doronicum columnae.) Frecvent. Maianthemum bifolium. Saponaria officinalis. Rosa pendulina. în stratul inferior al unor molidişuri domină Vaccinium myrtillus şi Vaccinium vitisidaea. Salix fragilis. 2.

Pajiştile sunt dominate de Festuca rubra alături de numeroase alte specii: Achillea millefolium.Pe calcare. flora stratului inferior al pădurii conţine multe specii de „mull”: Epilobium montanum. Hieracium aurantiacum. Prunella vulgaris. se întâlnesc frecvent: Asplenium trichomanes. Doronicum austriacum. Laricete La limita superioară a acestui etaj cât şi în cel subalpin se întâlnesc. Carex sempervirens. Leontodon autumnalis. Acestea se prezintă obişnuit ca rarişti sau pâlcuri de arbori pe suprafeţe relativ restrânse. Pajişti Pajiştile. pe alocuri. au înţelenire puternică şi înălţimea de 15–20 cm (40 cm inflorescenţele). Sedum vulgare. Pedicularis verticillata. Festuca carpatica. Valeriana sambucifolia precum şi diferite specii de briofite. Lamium galeobdolon. Festuca supina. instalate pe locul molidişurilor defrişate. Deschampsia caespitosa. Geum montanum. Agrostis rupestris.a. Euphorbia amygdaloides. bolovănişurilor şi grohotişurilor Pe stâncăriile umbrite din păduri. Saxifraga cuneifolia. Heracleum palmatum ş. Pulmonaria rubra. către limita superioară a zonei forestiere (remarcabile îndeosebi pe Piatra Arsă şi versanţii nordici ai Jepilor Mici). Potentilla ternata. Polypodium vulgare. pe care se formează soluri bogate în humus. Festuca versicolor. pajiştea poate atinge 50–70 cm înălţime. Carduus personatus. Vegetaţia stâncăriilor.a. Etajul subalpin (al jneapănului) 1750 (1850)–2000 (2200) m altitudine . Anthoxanthum odoratum. Poa nemoralis. Campanula abietina. Ligusticum mutellina. Ranunculus carpaticus ş. slab acide. Rumex acetosella. Trifolium repens ş. Poa media.a. Salvia glutinosa. Dacă nu se păşunează. 3. Luzula luzuloides. Moehringia muscosa. Clematis alpina (liană). Cystopteris fragilis. Campanula carpatica. arborete de larice (Larix decidua) sau larice cu molid. Lotus corniculatus. Vegetaţia erbacee însoţitoare este alcătuită din specii ca: Astrantia major. mai fertile.

a. Soldanella hungarica. arin de munte. sunt constituite din grupe sau exemplare izolate de molid sau larice cuprinse în masa de jnepeniş. afin şi merişor. ienupăr. Doronicum austriacum. se întind pe sol. Sub umbra jnepenişurilor de pe platou flora erbacee este săracă şi alcătuită dintr-o serie de specii din celelalte etaje (elemente oligotrofe cu mare amplitudine ecologică faţă de lumină) care se ridică în acest etaj numai la adăpostul jnepenilor: Calamagrostis arundinacea. Spre limita superioară a etajului devin din ce în ce mai frecvente tufărişurile de smirdar şi pajiştile. La limita de vegetaţie a arborilor (circa 1950 m altitudine) înălţimea lor nu depăşeşte pe cea a jnepenişului. Vaccinium myrtillus precum şi o serie de briofite (Hylocomium sp. 2. Rariştile de arbori care se întâlnesc în partea inferioară a etajului.a. Gentiana punctata. Homogyne alpina. . Sinaia – Cota 2000 – Cabana Piatra Arsă – Cabana Naturaliştilor – Cabana Babele.a.a. Arborii au trunchiul îmbrăcat cu ramuri până jos. Jepii Mici ş. Deschampsia flexuosa.) care formează pe alocuri covor continuu.. tufărişurile (asociaţii vegetale formate din arbuşti/tufe) ocupă cele mai întinse suprafeţe. Buşteni – Cabana Babele – Vârful Caraiman – Monumentul Eroilor – Brâna Caraimanului – Cabana Caraiman – Cabana Babele ş. Luzula sylvatica. Jnepenişurile sunt instalate în condiţii corespunzătoare deosebitei exigenţe a speciei faţă de umiditatea atmosferică şi acoperirea permanentă de zăpadă pe timpul iernii (le protejează de ger). Jnepenişurile ascund pe alocuri şi raritatea Lonicera caerulea (Jepii Mari. printre jnepeni se observă rar exemplare scunde de molid sau larice. În vegetaţia naturală a etajului. Etajul subalpin constituie tranziţia între zona forestieră (a vegetaţiei arborescente) şi cea alpină. iar înălţimea lor scade pe măsură ce altitudinea creşte. Tulpinile lungi ale jneapănului adesea de mai mulţi metri. al Jepilor Mari ş. Rhytidiadelphus triquetrus ş. Etajul subalpin este caracterizat prin prezenţa tufărişurilor de jneapăn. Jnepenişurile de pe platoul Bucegi sunt în general pure. Tufărişuri de jneapăn (Pinus mugo) Tufărişurile de jneapăn sunt întâlnite pe platoul Pietrei Arse.). ramurile şi vârfurile ridicându-se la înălţimi până la 2 m.Trasee: 1. Oxalis acetosella.

. Tufărişuri de arin de munte (Alnus alnobetula) Traseu: Sinaia – versantul dinspre Valea Peleşului a muntelui Furnica ş. fâşii sau formează trepte de-a lungul coastei. Spaţiile dintre tufe este ocupat cu specii din pajiştile subalpine sau de pâlcuri de azalee de munte (Loiseleuria procumbens). Aceste tufărişuri se află în lungul vâlcelelor şi jgheaburilor deschise de pe coastele puternic înclinate. Carex rupestris. Festuca supina. culmile interioare şi culmile nordice. Androsace chamaejasme. Silene acaulis. Smirdarul este uneori însoţit de afin (Vaccinium myrtillus) şi merişor (Vaccinium vitis-idaea). În alte zone (coastele şi şeile puternic vântuite) Loiseleuria procumbens formează covoare dese şi scunde. Tufărişuri pure sau aproape pure de arin de munte se află în tot cuprinsul etajului subalpin dar pătrund frecvent şi în etajele inferioare.Tufărişuri de smirdar (Rhododendron myrtifolium) Tufărişurile de smirdar nu depăşesc 30–50 cm înălţime. întinse ca nişte panglici de-a lungul jgeaburilor. continue sau întrerupte de eroziuni eoliene. Polygonum viviparum. Potentilla ternata. Ligusticum mutellina. Juniperus sibirica. Luzula spicata. Juncus trifidus. Alteori covorul este întrerupt şi smirdarul vegetează în pâlcuri. Alături de smirdar în aceste tufărişuri sunt întâlnite şi o serie de specii erbacee din pajişti: Agrostis rupestris. Deschampsia flexuosa. sunt marcate de sus şi până jos prin verdele cenuşiu al tufărişurilor de arin de munte. Alyssum repens. dar cea mai mare dezvoltare o are în acest etaj.a. Armeria alpina. În etajul subalpin ele substituie tufărişurile de jneapăn pe versanţii permanent umezi şi pe văi. mai ales pe platoul Bucegilor. pentru a nu se reduce durata sezonului de vegetaţie. Uneori tufele de smirdar acoperă complet solul. Oxytropis campestris. Aceste „drumuri de avalanşe” pot fi distinse de la distanţă pe anumite coaste de munte care. pe soluri sărace. Geum montanum. dar o condiţie importantă este aceea ca zăpada să se topească repede. Homogyne alpina. Soldanella hungarica. acide. Trifolium repens. Helianthemum alpestre. Hedysarum hedysaroides. mai ales pe versanţii exteriori ai masivului Bucegi. pe versanţii însoriţi. Sedum alpestre. Acoperirea cu zăpadă în timpul iernii asigură protecţia contra gerului. Specia apare în rariştile din etajul inferior. Campanula alpina.

Buruienişuri Buruienişurile sunt frecvente mai ales în etajul boreal şi subalpin. Bupleurum falcatum. Centaurea kotschyana. Buruienişurile din lungul depresiunilor se caracterizează în primul rând prin Heracleum carpaticum. Astrantia major. Veratrum album ş. în condiţii de umiditate atmosferică relativ ridicată. În buruienişurile de pe flancurile însorite ale văilor se remarcă ca specie dominantă Calamagrostis arundinacea însoţită de alte numeroase specii: Aconitum vulparia subsp. Ligularia sibirica.a. Rumex alpestris. Cirsium erisithales. Majoritatea speciilor sunt de talie înaltă. Rezistenţa la condiţiile date sunt datorate marei elasticităţi a tulpinilor şi înrădăcinării foarte puternice. Adenostyles alliariae var. Valeriana sambucifolia ş. Digitalis grandiflora. Trifolium alpestre ş. Vegetaţia erbacee însoţitoare este alcătuită din speciile prezente în buruienişuri. În locurile fostelor stâne. Alături de alte specii silvicole pot fi întâlnite frecvent: Aconitum toxicum.Alnus alnobetula prezintă o deosebită rezistenţă faţă de avalanşele de zăpadă. asociaţii vegetale alcătuite dintr-un număr mare de specii pe unitatea de suprafaţă.a. Filipendula ulmaria. kerneri. Urtica dioica. în lungul pâraielor. Doronicum columnae. Deschampsia caespitosa. Carduus personatus. Doronicum austriacum. singura specie lemnoasă care poate supravieţui în aceste condiţii. Ranunculus platanifolius. Heracleum palmatum. văilor înguste. dar şi pe flancurile înierbate ale văilor.5 m înălţime). Pajişti . pe soluri îngrăşate prin staţionarea animalelor la păşune sunt instalate buruienişuri alcătuite din colonii compacte de Rumex alpinus alături de alte specii: Chaerophyllum aromaticum. Caracteristice pentru văile din partea inferioară a etajului subalpin sunt buruienişurile înalte.a. Leucanthemum waldsteinii. ceea ce conferă caracterul de vegetaţie luxuriantă (1–1. Crepis paludosa. lasianthum.

Potentilla ternata. Trifolium repens ş. Sesleria coerulans. Anthoxanthum odoratum. Ranunculus montanus ş. Primula minima. Pajiştea nu depăşeşte 15–20 cm înălţime. Saxifraga aizoides. Poa media. Thamnolia vermicularis). Festuca bucegiensis. Campanula alpina. Nardus stricta. gelidus. Soldanella pusilla. Minuartia sedoides. întinsele şi monotonele „nardete” constituie specificul peisajului. Populaţia de Nardus stricta sporeşte considerabil în urma păşunatului intensiv. Veratrum album.Pajişti dominate de Festuca supina (păruşcă) reprezintă cel mai răspândit tip de pajişte din zona subalpină a Bucegilor. Pajiştile de Nardus stricta (ţăpoşică) numite şi „nardete” sunt dominate de această specie prin excelenţă invadantă. Festuca supina. Potentilla ternata. pyrethriformis.a. Luzula spicata. Gentiana verna. pseudotaraxaci. Gentiana acaulis. Taraxacum alpinum. Poa alpina. Salix reticulata. Ligusticum mutellina. Galium anisophyllon. Ligusticum mutellina. Dryas octopetala. Campanula abietina. Luzula luzuloides. Festuca amethystina.a. Alchemilla flabelata. Hieracium alpinum. Myosotis alpestris. Geum montanum. Armeria alpina. Juncus trifidus. Minuartia recurva. Printre speciile constante din aceste pajişti menţionăm: Agrostis rupestris. Geum montanum. Pedicularis oederi. Geum reptans. Veronica serpyllifolia ş. Phyteuma orbiculare. briofite (Polytrichum juniperinum) şi pteridofite (Selaginella selaginoides). Campanula abietina. Avenula versicolor. Pajiştile dominate de Festuca rubra (păiuş roşu) sunt localizate în partea inferioară a etajului şi prezintă un strat de 15–20 cm şi un altul de 50–70 cm. Alături de Festuca supina mai apar frecvent: Agrostis rupestris. Homogyne alpina. Deschampsia caespitosa. Deschampsia flexuosa. Aceste pajişti ocupă suprafeţe însemnate şi continue în porţiunea inferioară şi mijlocie a platoului Bucegilor unde. Polygonum viviparum. Plantago atrata. Dianthus glacialis subsp. Lotus corniculatus. Luzula campestris. Phleum alpinum. Anthemis carpatica subsp. Erigeron uniflorus. Hieracium aurantiacum. Viola declinata şi muşchiul Polytrichum juniperinum. Luzula campestris. Pinguicula vulgaris. Rhinanthus alpinus. Sedum atratum.a. Ranunculus oreophilus. Potentilla ternata. Silene acaulis. Carex sempervirens. Alături de ţăpoşică se află relativ puţine alte specii: Anthoxanthum odoratum. Soldanella hungarica. Alţi taxoni întâlniţi în pajiştile alpine: Achillea schurii. la care se adaugă o serie de licheni (Cetraria islandica. Vaccinium uliginosum. Pedicularis verticillata. . Leontodon montanus subsp.

însoriţi vegetează Leontopodium alpinum. lanatum. Gymnadenia conopsea. bolovănişurilor şi grohotişurilor Stâncăriile însorite prezintă o vegetaţie specifică masivului. Knautia longifolia. Pe poliţele înguste şi în crăpăturile stâncilor se află în mod frecvent: Artemisia petrosa. ş. Pedicularis oederi. Hypochaeris uniflora.a. calcicole.a. Pajişti de pe brânele versanţilor abrupţi Aceste pajişti întrunesc majoritatea elementelor specifice masivului. Juncus effusus ş. Vegetaţia stâncăriilor. Senecio papposus.a. Campanula cohlearifolia. Draba haynaldii. Thlaspi dacicum. saxatilis. Pimpinella saxifraga. Saxifraga demissa. ca şi multe endemisme şi rarităţi floristice. Carex sempervirens la care se asociază un mare număr de alte specii: Centaurea kotschyana. Vegetaţia brânelor de pe versanţii însoriţi conţine o serie de specii dominante: Festuca amethystina. Pajiştile de brâne calcaroase Pajiştile de brâne calcaroase formează o categorie cu totul aparte în vegetaţia subalpină. Carduus kerneri. Galium . Equisetum sylvaticum. Scorzonera rosea. În aceste pajişti sunt localizate un număr mare de specii termofile. Dianthus tenuifolius. Pe brânele de pe versanţii abrupţi. Salix reticulata ş. Speciile dominante sunt Festuca rupicola subsp. Iris ruthenica. Trifolium montanum ş. Cerastium alpinum subsp. Festuca versicolor şi Bellardiochloa variegata. Hedysarum hedysaroides. Festuca versicolor. Carex ovalis alături de higrofite: Caltha palustris. transsilvanica. Bupleurum diversifolium. dezvoltate în condiţii de insolaţie mai redusă şi înzăpezire mai îndelungată sunt dominate de Carex sempervirens şi Sesleria coerulans alături de alte specii: Bartsia alpina. Geranium caerulatum. Festuca amethystina. Onobrychis montana subsp. Biscutella laevigata. Thesium kernerianum. Ranunculus oreophilus. Iris ruthenica.a. fotofile. rezistente la uscăciune. pajiştile. Linum extraaxillare. Pe brânele şi coastele de pe versanţii abrupţi nordici. Alte specii însoţitoare: Alyssum repens. Dryas octopetala. Cerastium transsilvanicum.În pajiştile mezohigrofite din porţiunea inferioară a etajului alpin apar în mod caracteristic Deschampsia caespitosa.

Aici se află frecvent: Achillea schurii. fiind proprii rocilor silicioase. Anthemis carpatica subsp. nu depăşesc 5–10 cm înălţime. Thamnolia vermicularis). Geum reptans. Gnaphalium supinum. Festuca bucegiensis. Pe versanţii umbriţi vegetaţia este mai săracă şi mai monotonă. 4. Phyteuma confusum. Întinderea acestui etaj este redusă şi. Saxifraga androsacea. Rumex scutatus şi Papaver pyrenaicum subsp. Galium anisophyllon. Grohotişurile mobile de calcare de la poalele muntelui Grohotişul sunt remarcabile prin trei rarităţi: Linaria alpina.a. Saxifraga paniculata. Trisetum alpestre. Etajul alpin (al pajiştilor alpine) – peste 2000 (2200) m altitudine Traseu: Buşteni – Cabana Babele – Cabana Omul – Vârful Omul. Primula minima. Saxifraga demissa. Gypsophila petraea. pajişti. Saxifraga corymbosa. Viola alpina. corona-sancti-stephani. Sedum alpestre. pyrethriformis. . învelişul vegetal este destul de diversificat şi alcătuit în general din specii oligotrofe şi oligoterme. Juncus trifidus. Lloydia serotina.anisophyllon. Etajul alpin cuprinde „golurile de munte” lipsite de păduri. în ciuda condiţiilor grele de viaţă. Draba kotschyi. Sunt întâlnite pe platoul Caraimanului şi Coştilei şi sunt relativ slab reprezentate în Bucegi. Sedum hispanicum. Arabis alpina. Pajişti alpine Pajişti de Carex curvula (coarnă) Pajiştile de coarnă tipice pentru etajul alpin. precum şi briofite (Polytrichum juniperinum) şi licheni (Cetraria islandica. Alături de Carex curvula în aceste pajişti mai sunt prezente: Campanula alpina. Soldanella pusilla ş. Saxifraga moschata. Minuartia verna. Saxifraga oppositifolia alături de raritatea Eritrichium nanum. Oxytropis halleri. Salix herbacea. Vegetaţia este alcătuită predominant din tufărişuri scunde (întâlnite şi în etajul subalpin). plante de stâncării şi bolovănişuri. Ranunculus alpestris. Pe bolovănişurile de pe versanţii însoriţi se întâlnesc frecvent: Acinos alpinus.

versanţii ± înclinaţi se instalează o vegetaţie adaptată condiţiilor climatice speciale ale acestor ţinuturi. Dianthus glacialis subsp. Plantele nu formează pajişti continue. ci cresc în smocuri sau tufe izolate. Covorul vegetal discontinuu şi neomogen. Fig. Dryas octopetala. este de regulă alcătuit din plante foarte scunde. Silene acaulis. PLANTE PERICLITATE. Salix herbacea (salcie pitică de 1–4 cm înălţime) formează pâlcuri în punctele în care stagnează vremelnic apele produse din topirea zăpezilor. . Fig. PLANTE OCROTITE. REZERVAŢII NATURALE DIN MUNŢII BUCEGI În zona montană şi alpină vegetează numeroase plante rare care. 139. Viola alpina. * Adaptat după BELDIE AL.. 146). Aceste asociaţii de „tundră alpină” se evidenţiază prin dominanţa perniţelor de Silene acaulis şi Minuartia sedoides sau a coloniilor de Primula minima însoţite frecvent de: Armeria alpina. în consecinţă.Pe coame. trebuiesc ocrotite. Armeria alpina. Festuca bucegiensis. vânturi puternice şi uscăciune. Luzula spicata. determinate în primul rând de temperaturi scăzute. 9. VULNERABILE ŞI RARE. în condiţii de îndelungată înzăpezire. Pentru a preciza măsura şi modul în care speciile sunt ameninţate sunt folosite o serie de categorii diferenţiate dintre care menţionăm: – taxoni periclitaţi (E) = taxoni în pericol de stingere (extincţie) a căror supravieţuire este improbabilă dacă factorii cauzali continuă să acţioneze sau ale căror populaţii au fost sărăcite până la nivelul critic (Fig. ENDEMITE. Pedicularis oederi. lanatum. Saxifraga androsacea. Campanula alpina. 142. se întind pâlcurile de Salix reticulata însoţită frecvent de: Achillea schurii. gelidus. şei. 1967. În tundra alpină pe versanţii umbriţi (nordici şi vestici). în mare parte formând „perniţe” sau rozete de frunze alipite de sol (3–5 cm înălţime). Primula minima. Cerastium alpinum subsp.

143. Gentiana lutea. Fig. 146. 8. 142. Dianthus spiculifolius. Fig. Fig. 3. regional şi în rezervaţii naturale: Angelica archangelica. Secale montanum. 143. sunt incluşi taxoni dintre care cei mai mulţi au populaţii în descreştere din cauza supraexploatării şi a distrugerii extensive a habitatelor sau a altor tulburări de mediu (Fig.* End. 141. Trollius europaeus ş. 142. 139. 140. 144). 140. Fig. care în prezent nu sunt ameninţaţi dar care se află sub risc ca urmare a arealului lor restrictiv (Fig. Fig. Fig. 144 Fig. vulnerabile sau rare pe când alţi taxoni sunt nepericlitaţi (Nt) (Fig. Larix decidua. Leontopodium alpinum. Daphne blagayana. Taxon Familia Grad periclitare deEndemite 1. 147). 2. Fenomenul apartenenţei unor taxoni la un teritoriu geografic determinat. Fig. 147).* End. crt.– taxoni vulnerabili (V) = taxoni consideraţi posibil să treacă în prima categorie în viitorul apropiat. Fig. Este de menţionat faptul că jnepenişurile (edificate de Pinus mugo) sunt ocrotite pe tot cuprinsul ţării. uneori la o arie extrem de redusă este inclus în noţiunea de endemism. Fig. 9. (Fig. lasianthum Aconitum toxicum Alyssum repens Anacamptis pyramidalis Androsace chamaejasme Angelica archangelica AST RAN RAN BRA ORC PRI API R Nt Nt Nt V V V R R End. – taxoni rari (R) = taxoni cu populaţii mondiale mici. Fig. Hepatica transsilvanica. taxoni cu o arie restrânsă la o anumită regiune naturală. Saxifraga demissa. 139. 6. Fig. Nigritella rubra. 7. 145. Nr. Fig. care au o semnificaţie naţională sau mondială o reprezintă endemitele. Achillea schurii Aconitum vulparia subsp. Fig. Taxus baccata. Fig.a. relativ limitat. 139. pyretriformis AST Aquilegia transsilvanica RAN End. 147).*** End. 5. Fig.*** Anthemis carpatica subsp. Nigritella nigra. dacă factorii cauzali continuă să acţioneze. Fig. O serie de specii sunt ocrotite în toată ţara. O serie din aceşti taxoni pot face parte din categoriile de plante periclitate. Rhododendron myrtifolium.* End. O altă categorie de taxoni. 146.** . 143. Fig. 140. 4. Armeria alpina. 141. 145. Heracleum carpaticum.

21.*** End. 17. 29. 26.* End. 36.10. 19. 16.*** End. 30. 27. 32.*** End. 37.* End. 39. 13. 33. Arnica montana Campanula carpatica Campanula transsilvanica Carduus kerneri Carex capillaris Carex fuliginosa Carex rupestris Centaurea kotschyana Centaurea pinnatifida Cerastium transsilvanicum Corallorhiza trifida Dactylorhiza incarnata Dactylorhiza maculata Dactylorhiza sambucina Daphne blagayana Dentaria glandulosa Dianthus glacialis subsp. 25. 35. 14. 15.* End. 23.* End. 38.** End. gelidus Dianthus spiculifolius Dianthus tenuifolius Doronicum carpaticum Draba haynaldii Eritrichium nanum Festuca amethystina Festuca bucegiensis Festuca carpatica Gentiana acaulis Gentiana lutea Gentiana punctata Geranium caeruleatum Geum reptans AST CAM CAM AST CYP CYP CYP AST AST CRY ORC ORC ORC ORC THY BRA CRY CRY CRY AST BRA BOR POA POA POA GEN GEN GEN GER ROS V R V R R R R R R R R R R R V Nt R V Nt R V E R R R R E R R R End. 24. 12.* End.** End. 28. 22. 11.*** End.* End.* End. 18. 34. 20. 31.*** .** End.* End.

50.* End. 43.* End. 49. 60. 44. Leucanthemum waldsteinii Linaria alpina Linum extraaxillare Lloydia serotina Loiseleuria procumbens Neotia nidus-avis Nigritella nigra Nigritella rubra Onobrychis transsilvanica montana AST SCR LIN LIL ERI ORC ORC ORC subsp.*** End.*** 52.* 62.** End.** End. 61. 57. 63. Gladiolus imbricatus Godyera repens Gymnadenia conopsea Gypsophila petraea Hedysarum hedysaroides Hepatica transsilvanica Heracleum carpaticum Heracleum palmatum Hesperis oblongifolia Hieracium transsylvanicum Iris sibirica Leontodon pseudotaraxaci montanus IRI ORC ORC CRY FAB RAN API API BRA AST IRI subsp. Ophrys insectifera Orchis militaris Orchis morio Orchis ustulata ORC ORC ORC ORC E R R R . 58. crt.40. 64. Leontopodium alpinum AST Familia E Grad periclitare deEndemite Nr. 56. 42. 65. 48. 45. 54. 46. 47.* End.FAB R R Nt R R R E E R End. 51. 59. Taxon 53. *** End.AST R R R R R Nt V Nt R Nt R R End. 55. 41.** End.

81.*** End. 67. 89. 94. 71.* End. 93. 86. 75. 82. *** End. 79. 76. 69. 73.** .* Papaver alpinum subsp.* End. Oxytropis halleri FAB R V End.*** End. Phyteuma confusum Pinguicula alpina Pinguicula vulgaris Plantago atrata Primula halleri Pseudorchis albida Pulmonaria rubra Ranunculus carpaticus Rhododendron myrtifolium Salix retusa Saxifraga demissa Secale montanum Senecio papposus Sesleria coerulans Silene nutans subsp.** End. 77.* End. 84. 91. 88. 85. 90. corona-sancti-PAP stephani 68.** End. 78. 87. 83. 72. 74. *** End.66. 80.* End. 70. dubia Soldanella hungarica Soldanella pusilla Symphytum cordatum Taxus baccata Thesium kernerianum Thlaspi dacicum Thymus comosus Thymus pulcherrimus Traunsteinera globosa Trollius europaeus Vaccinium uliginosum Veronica alpina CAM LEN LEN PTG PRM ORC BOR RAN ERI SAL SAX POA AST POA CRY PRM PRM BOR TAX SAN BRA LAM LAM ORC RAN ERI SCR R R R R R R Nt R V R V R Nt Nt Nt R R Nt V/R R R Nt R R V R R End. 92.

Veronica aphylla Veronica baumgartenii Viola alpina Viola dacica SCR SCR VIO VIO R R R R End. 4 . 1b . 3a . 97.capsulă. gelidus (R/End. Plante rare şi endemite prezente în Masivul Bucegi Fig. 3 .*** End.Oxytropis halleri (R). 140.** * Endemit cu areal restrâns ± la România ** Endemit carpatic *** Endemit carpato-balcanic Fig. 2 . Plante rare şi endemite: 1 .).).fruct/păstaie. 139.). 96.Ranunculus carpticus (R/End.).95. . 98.Dianthus glacialis subsp. 5 .carenă. Corona-sancti-stephani (V/End.Dianthus tenuifolius (Nt/End.Papaver alpinum subsp. 1a .

.capsulă. 4 . 5 Androsace chamaejasme (V). 6 . 141. 3 .Fig.Viola alpina (R).Loiseleuria procumbens (R).faţa inferioară a frunzei. Plante rare: 1 . 6a . 2 .Soldanella hun-garica (R).rămurică cu flori.Vaccinium uliginosum (R). 3a .Primula halleri (R). 2a .

Achillea schurii (R/End.Arnica montana (V).Gentiana acaulis (R). 7a .Phyteuma confusum (R). 142.floare în secţiune longitu-dinală.Eritrichium nanum (E/End. 2a . 4 – Pingui-cula vulgaris (R). 143. 7 .fruct tânăr cu caliciu persistent. 6 .Veronica alpina (R). Fig. 3 . 2 .Campanula carpatica (R/End. 5 Plantago atrata (R).). 3 Anthemis carpatica (R).Fig. 2 . Plante rare şi endemite: 1 .). . Plante rare şi endemite: 1 .).

fruct/achenă. 1c . mijloc şi de sus de la un calatidiu. 1a.). Plante rare şi endemite: 1 .Doronicum carpaticum (R/End.Lloydia serotina (R).Hieracium transsylvanicum (Nt/End. 4 . 144.foliole involucrale de jos. 3 . 1b. .Fig. 1d .).).Centaurea kotschyana (R/End. 2 .

3 .Fig. Plante ocrotite în toată ţara. 146. Plante ocrotite în toată ţara.Angelica archangelica (V).exemplar steril. 2 . . regional şi în rezervaţii naturale: 1 . 4 Nigritella rubra (E). regional şi în rezervaţii naturale: 1 .). 2 . 1a . exemplar înflorit.Gentiana lutea (E).Hepatica transsilvanica6 (Nt/End.Leontopodium alpinum (E).fruct. Fig. 145. 2a .Daphne blagayana (V).

2 . dintre care una situată pe versanţii exteriori. aşezate în bazinul văii Ialomiţa.polifoliculă. specii endemice şi asociaţii vegetale unice.Fig.). de la Sinaia până la şeaua Strunga. iar cea superioară la peste 2500 m altitudine (Vf. abrupţi ai masivului şi două mai mici. regional şi în rezervaţii naturale: 1 Rhododendron myrtifolium (V). Limita inferioară se află în jurul valorilor de 1000–1100 m pe versantul prahovean al Bucegilor. Rezervaţii naturale din Munţii Bucegi Bogăţia şi diversitatea lumii plantelor din Bucegi. .sămânţa. fiind unul dintre cele mai extinse spaţii de acest gen din ţară. 3a . Rezervaţia Bucegi este alcătuită din trei porţiuni distincte.Saxifraga demissa (V/End. Omul. 1a . Rezervaţia principală are o formă asemănătoare unei uriaşe potcoave pe creasta Bucegilor şi constituie o fâşie continuă de-a lungul versanţilor exteriori ai masivului. 2507 m). menite a ocroti anumite biocenoze şi peisaje specifice acestor munţi. 3 . 147. a determinat înfiinţarea de rezervaţii naturale. Plante ocrotite în toată ţara.capsulă. Ea se desfăşoară pe aproximativ 6680 ha.Trollius europaeus (V). 1b . cu numeroase rarităţi.

transsilvanica. calcicole. dubia. Thymus pulcherrimus ş. Onobrychis montana subsp. Thlaspi dacicum. în apropiere de stâncile „Sf. cât şi cele ale culmilor nordice. Babei. în suprafaţă de circa 250 ha. Peleşului. Ana” (Sinaia) se remarcă prin rarităţile Syringa vulgaris (unica staţiune din Bucegi) şi iedera albă (Daphne blagayana). Geranium caeruleatum. Teucrium montanum. Vegetaţia stâncăriilor înierbate şi a grohotişurilor de calcare de la stăncile „Sf. jnepenişurile de pe platoul munţilor Piatra Arsă şi Jepi. unul dintre cele mai frumoase brădete pure din Bucegi. deasupra localităţii Poiana Ţapului (în drumul spre cascada Urlătoarea).Rezervaţia cuprinde pădurile ce îmbracă poalele versantului prahovean (între Valea Izvorul Dorului şi Valea Cerbului). cu brazi monumentali înalţi până la 50 metri şi de asemenea.a. Dintre speciile cu răspândire sporadică în Carpaţi menţionăm Taxus baccata (tisa). care se întinde de-a lungul versanţilor răsăriteni. Aceste pajişti adăpostesc numeroase endemisme ale Carpaţilor româneşti: Centaurea pinnatifida. Cerastium transsilvanicum. Ana”. pe Jepii Mici ş. situat la poalele Jepilor Mari. în pădurea Jepii Mari şi pe Valea Urlătoarea Mică din Jepii Mici. În această zonă este interzis păşunatul începând din anul 1955. Ana”. cele din pădurea Piatra Arsă). V. În zona alpină. Pe alte văi (V.a. Silene nutans subsp. însoriţi ai Jepilor. O altă raritate în cuprinsul masivului este Evonymus latifolius (salba moale). În zona forestieră rezervaţia cuprinde brădeto-făgete (ex. Stânca „Clopoţel” din pădurea Piatra Arsă reprezintă singura staţiune în Bucegi a plantei termofile. Urlătorilor) există luxuriante buruienişuri de depresiune montane şi subalpine. Caraiman şi Coştila. abrupturile din zona subalpină şi alpină ale munţilor Jepii Mici. V. Dianthus tenuifolius. elemente termofile mai rare. care se află numai în cuprinsul acestei rezervaţii. Caraimanului şi Coştilei. pe Valea Peleşului. abrupţi ai Jepilor Mici şi Caraimanului. care se află în exemplare izolate sau în mici pâlcuri în câteva staţiuni: la stâncile „Sf. cele mai reprezentative grupări vegetale sunt pajiştile de pe brânele versanţilor abrupţi. Rezervaţia include o zonă ştiinţifică de protecţie absolută. sub stâncile Franz Josef de sub Poiana Stânei şi deasupra carierei de piatră de la Piatra Arsă. .

Herborizarea constituie operaţia de colectare a plantelor. PREPARAREA ŞI ÎNTOCMIREA HERBARELOR Herbarul este o colecţie de plante uscate prin presare. HERBORIZAREA. 10.). clasificate după o serie de criterii: herbare taxonomice – cuprind taxoni vegetali aranjaţi în ordine sistematică. În afară de rezervaţia principală.). herbare morfologice – sunt inserate specii diferite. grupate după criterii morfologice (tipul de aparat vegetativ. Pentru herborizare sunt necesare o serie de ustensile şi materiale (Fig.Pe clinele nordice ale abruptului Jepilor şi Coştilei se întind jnepenişuri. Rezervaţia botanică Babele (2200 m altitudine) în care sunt ocrotite de asemenea plante specifice crestelor bătute de vânturi. determinarea (identificarea taxonilor). care include teritorii considerabile. Rezervaţia botanică Vf. melifere. asociaţii de stâncării şi asociaţii de sălcii pitice. tipul de organ vegetativ – rădăcina. tufărişuri de smirdar. aranjate pe coli speciale şi ordonate în funcţie de tematica acestuia. Alcătuirea herbarelor Tehnica de întocmire a unui herbar implică o serie de operaţii succesive: herborizarea. herbare fitocenologice – cuprind taxoni vegetali grupaţi în fitocenoze. 148): . herbare fenologice – cuprind taxoni vegetali ordonaţi în funcţie de ciclul lor de dezvoltare (perioada de înflorire şi fructificare etc.). medicinale. herbare ecologice – plantele sunt grupate în funcţie de biotopul din care au fost colectate. aranjarea pe coli şi conservarea plantelor. Omul (2500 m altitudine) cuprinde plante caracteristice pentru tundra alpină. frunza – sau reproducător – floarea ş. 1. Se cunosc mai multe tipuri de herbare.a. furajere. ornamentale. herbare cu plante tehnice etc. în Bucegi s-au mai înfiinţat mici rezervaţii botanice. tulpina. pajişti de brâne. uscarea prin presare. herbare cu plante utile omului şi animalelor (herbare cu plante alimentare.

– lupa (cu putere de mărire de 10x şi 20x) este necesară pentru o primă identificare a plantelor pe teren. pietre.deplantor. 3 . 4 lopăţică. lemne. – deplantor/deplantator metalic (lopăţică) – cu ajutorul lui se scot plantele superioare tericole împreună cu porţiunea lor subterană.daltă. . staţiunea. între care se prind colile de sugativă (sau foile de ziar). – presa de teren este necesară deoarece unele plante trebuiesc introduse în presă imediat după colectare. ce pot fi strânse cu chingi sau benzi de cauciuc. denumirea plantei (dacă aceasta poate fi identificată pe teren). facilitând observarea unor caractere morfologice inaccesibile ochiului uman. – dalta şi ciocanul – necesare pentru obţinerea unor fragmente de stâncă pe care se dezvoltă unele grupe taxonomice de talofite.botanieră. – botanieră (cutie specială din tablă. necesară la presarea plantelor pe teren.cosor. expoziţia şi data colectării. altitudinea. localitatea. 6 . 148. – cuţit cu lama lungă şi bine ascuţită – util la desprinderea lichenilor şi muşchilor de pe substrat (scoarţa arborilor. intercalându-se şi câteva coli de carton gofrat pentru a asigura aerisirea. Fig. în lipsa acesteia pot fi utilizate pungi de material plastic. 2 . – etichete pe care se vor nota imediat după colectare. de formă cilindrică) în care se depozitează temporar plantele colectate pe teren. pământ). – hârtie sugativă specială sau în lipsa acesteia hârtie de ziar. de formă dreptunghiulară (30 x 45 cm). presa este formată din două plăci de placaj sau carton.presă de teren. Ustensile necesare colectării plantelor: 1 . 5 .

trebuie manipulaţi cu multă atenţie. Este de preferat ca materialul biologic să fie colectat pe timp umed. Pentru briofite tehnica de colectare este în general asemănătoare cu cea a lichenilor. Colectarea materialului botanic se face în mod diferit pentru diferitele grupe taxonomice. pH etc. separat. pentru aprecierea corectă a altitudinii staţiunilor. pentru lichenii gelatinoşi.– caiet de teren în care se trec toate datele referitoare la plantele colectate. fiind caractere de determinare. altitudine. uscaţi se recomandă ca înainte de ambalare să fie uşor umectaţi. Observaţii: – fiecare eşantion lichenic va fi desprins cu o porţiune de substrat. acordându-se o atenţie deosebită marginii talului şi apoteciilor (peritecii). confecţionate în prealabil în acest scop (Fig. crustoşi se va utiliza dalta şi ciocanul. Pentru muşchii care înmagazinează multă apă este necesară îndepărtarea acesteia prin tamponare cu hârtie sugativă sau lăsându-i să se zvânte la un loc uscat şi bine aerisit. Exemplarele „complete” se curăţă bine de resturile organice şi minerale. ceea ce le conferă elasticitatea necesară. Colectarea se face cu un cuţit prin intermediul căruia lichenii pot fi desprinşi de substrat împreună cu o porţiune din acesta. – lichenii saxicoli şi gelatinoşi fiind foarte fragili. cu ajutorul cărora se pot obţine fragmente din stânca pe care se dezvoltă aceştia. când talurile nu se rup. expoziţie. care trebuie să însoţească eşantionul. – harta regiunii în care se face deplasarea şi o busolă – indispensabile pentru orientarea în teren.). 149). pot fi colectaţi în tot timpul anului. tipul de sol. Muşchii presaţi se pun de asemenea în plicuri confecţionate în acest scop (Fig. Pentru lichenii saxicoli. – probele colectate se ambalează imediat. – altimetru – indispensabil în cazul în care deplasarea se face într-o regiune colinară sau montană. . în pliculeţe numerotate. Prin staţiune se înţelege totalitatea factorilor de mediu ce acţionează asupra plantelor dintr-o anumită localitate sau dintr-un loc determinat (relief. Lichenii datorită particularităţilor lor biologice. 149).

fructe. pentru a putea fi mai uşor presate şi uscate. Schema modului de confecţionare a pliculeţelor pentru ambalarea şi conservarea lichenilor şi muşchilor. Cormofite. tuberculi. conuri. flori). sori. – plantele erbacee cu habitus mic se colectează integral. cu toate organele vege-tative (rădăcină. bulbo-tuberi sau bulbi).Fig. muguri. dacă pentru determinare sunt necesare şi fructele. . – de la plantele lemnoase (arbori. aceeaşi plantă va fi colectată în diferite stadii fenologice (în perioada de înflorire şi după maturarea fructelor). – se colectează numai plante sănă-toase. iar uneori şi eşantioane de ritidom). Observaţii: – plantele nu se colectează pe timp ploios şi nici pe arşiţă. tulpină. La colectarea cormo-fitelor terestre se va utiliza deplantorul pentru detaşarea plantei de substrat împreună cu organele sale subterane (rădăcini şi tulpini – rizomi. subarbuşti) se vor lua doar acele părţi care sunt strict necesare pentru determinarea lor (ramuri tinere cu frunze şi muguri. frunze) şi reproducătoare (spice sporifere. – organele tuberizate se secţionează reţinându-se numai o parte din acestea. arbuşti. complete. flori. 149. de la plantele erbacee de dimensiuni mari se pot îndepărta acele porţiuni de tulpină care nu prezintă importanţă taxonomică.

dar nu se vor lua niciodată toate plantele întâlnite. rizomi. cel puţin una sau două frunze vor fi răsucite cu 180° pentru ca la determinare să se poată analiza cu uşurinţă ambele feţe foliare. se aşează pe hârtia de filtru specială sau pe hârtie de ziar. Înainte de a fi aşezate pe coli. – de fiecare plantă colectată se va ataşa câte o etichetă care va cuprinde datele mai sus menţionate.– se recomandă a se colecta mai multe exemplare din aceeaşi specie. trebuiesc imediat presate şi uscate. Aşezarea plantelor se face într-o poziţie cât mai naturală. . Frunzele şi florile se vor etala (se vor întinde) foarte bine. Fiecare plantă se curăţă bine de pământ. reţinându-se numai părţile esenţiale ale acestora. Dacă plantele sunt de dimensiuni reduse. se pune aşa numitul „strat tampon” format din două sau trei coli de sugativă sau hârtie de ziar. pot fi aranjate pe aceeaşi coală două sau mai multe exemplare din aceeaşi specie. Presarea şi uscarea Presarea şi uscarea plantelor colectate se face în linii generale. Peste fiecare coală pe care au fost aranjate plantele. Cormofitele terestre transportate în laborator. 2. de regulă longitudinal. în mod similar la toate grupele de plante. organele tuberizate (rădăcini. frunzelor şi florilor. Florile vor fi de asemenea. Alături de plantă (e) pe fiecare coală se aşează şi eticheta pe care au fost completate toate datele menţionate. – plantele pot fi introduse imediat în presă sau depozitate şi transportate în botaniere sau pungi de material plastic. bulbi şi tuberculi) vor fi secţionate. cât mai mult posibil desfăcute pentru a facilita analiza detaliată a componentelor lor. prezenţa plantei va fi notată în caiet şi dacă este posibil i se va face o fotografie. potrivindu-se pe dimensiunile hârtiei. Plantele mari care depăşesc cadrul hârtiei de presare se îndoaie făcând 2–3 coturi. iar în cazul celor rare şi ocrotite nu se va colecta nici una. cu o aranjare cât mai naturală a rădăcinii.

albume. încât în permanenţă pachetul ce se formează să aibă o formă perfect paralelipipedică. Plantele trebuiesc aranjate în aşa fel. desenele şi fotografiile habitusului taxonilor sau a unor caractere morfologice şi anatomice esenţiale. diagnoze. ghimpi. Sistemul de schimbare a hârtiei la uscarea plantelor. dacă nu sunt reci înseamnă Fig. Plantele trebuiesc ţinute în presă până la completa uscare fiindcă altfel se încreţesc (în special florile şi frunzele). Plantele se usucă în decurs de mai multe zile. diagnozele. 3. desene . Putem să ne dăm seama dacă plantele sunt complet uscate. prin atingere cu mâna. 150. Comparând caracterele morfo-anatomice ale plantei de determinat cu cele incluse în chei. Determinarea Identificarea taxonilor este o operaţie deosebit de importantă. 150).Plantele cu spini. cormofite). atlase etc. cele lipicioase (cleioase) şi cele suculente se presează separat. Pentru plante cu organe suculente se recomandă a se aşeza sub şi peste acestea un strat subţire de vată hidrofilă care asigură o mai rapidă şi mai perfectă presare a lor. dar este necesar ca „stratul tampon” să fie schimbat în fiecare zi. Pentru determinarea taxonilor sunt utilizate: determinatoare pentru grupul respectiv (talofite. În determinatoare sunt incluse cheile dichotomice. iar peste aceasta o greutate corespunzătoare care să asigure presarea optimă. hârtia umectată fiind schimbată cu alta perfect uscată (Fig. Când pachetul are înălţimea de 40–50 cm se introduce între plăcile presei şi se strânge cu chingi. În lipsa presei poate fi utilizată o placă de lemn (35 x 50 cm) care se aşează peste pachetul de plante.

4. Montarea plantelor pe colile de herbar După uscare. 149). având însă grijă ca plicurile de pe o coală să alterneze cu cele de pe coala anterioară şi următoare (Fig. clase. ordine. altitudinea şi numele celui care a colectat şi determinat planta. Talofitele (licheni.). 151. de circa 2–3 mm lăţime. . În funcţie de mărimea pliculeţelor pe aceeaşi coală pot fi lipite 2-8 pliculeţe. muşchi) vor fi ambalate în pliculeţe speciale.şi fotografii se poate ajunge în final la cunoaşterea taxonului căreia îi aparţine specimenului respectiv. presare şi determinare plantele vor fi aranjate (montate) pe coli de herbar.1. familii. în cazul celor mai mici. genuri şi specii) sau în alt mod. Dacă este posibil se vor lipi pe aceeaşi planşă mai mulţi indivizi aflaţi în diferite faze fenologice (Fig. dacă aceasta este mare sau mai multe. În colţul din dreapta-jos al colii se lasă suficient loc pentru lipirea etichetei care va cuprinde: denumirea ştiinţifică (genul şi specia) şi populară. albe cu dimensiuni de 42 x 29 cm. După lipirea tuturor plantelor. Pe fiecare carton se va lipi o singură plantă. 151: 2–4). dar care trebuie să aparţină aceleiaşi specii sau aceluiaşi taxon infraspecific. colile se grupează după criterii taxonomice (pe încrengături. Acestea la rândul lor vor fi lipite pe coala de herbar. Plantele se fixează pe cartoane prin fâşii înguste de hârtie gumată. în funcţie de scopul pentru care a fost întocmit herbarul respectiv. localitatea. confecţionate din coli albe de hârtie (Fig. staţiunea. Colile de herbar sunt cartoane duplex.

ANDREI M. Academiei Române. Bucureşti: Edit. I. 1c. Universităţii Bucureşti. Variante de aranjare a pliculeţelor pe colile de herbar: 1a. BĂCĂUANU V. Vol. Academiei Române. BIBLIOGRAFIE ANDREI M. medie (3) şi mare (4). TUDOR Constanţa. NĂSTĂSESCU Maria.. . În: Geografia României. Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi.. Bucureşti: Edit. 1968. 1997. 1983. BELDIE AL. MEŞTER Lotus. UNTU Constanţa. 2000.. 80 trasee turistice în Munţii Bucegi. Morfologia generală a plantelor. Relieful. 1967. TOMA N. Agro-Silvică. Flora României. 151. Bucureşti: Edit. Determinator Ferigi. Enciclopedică. Ghid turistic. Practicum de Biologie. BADEA L. Sigma. 1976. BELDIE AL.Fig. Geografia fizică. Modalităţi de aranjare a cormofitelor pe colile de herbar în cazul exemplarelor de talie mică (2). & POSEA GR. GREGORIAN Liliana & NIŢESCU Elena. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. 1b. Bucureşti: Edit. ANGHEL I.

1967. a II-a. II. 1985. Bucureşti: Edit. Cluj-Napoca: Universitatea Cluj-Napoca. 1971. Flora indicatoare din pădurile noastre. Bucureşti: Edit. a II-a. Botanică Sistematică. & PRIDVORNIC C. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti!”. MORUZI Constanţa & TOMA N. & POP I. CIOCÂRLAN V. CRISTUREAN I. Flora ilustrată a României. & CHIRIŢĂ C. Ştiinţifică. 1959. 1972. Flori din munţii noştri. MORARIU I. Bucureşti: Edit. . Licheni. Ed. Botanică sistematică. Bucureşti: Edit. AgroSilvică. Ceres. CRISTEA V. Didactică şi Pedagogică. 1974. pentru uzul studenţilor. NEGREAN G. COLDEA GH. Botanica. 1988. Cormophyta. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit Universităţii Bucureşti. Ghid pentru identificarea şi inventarierea pajiştilor seminaturale din România. Botanică generală şi sistematică cu noţiuni de geobotanică. Pteridophyta et Spermatophyta. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Flora alpină şi montană (Îndrumător botanic).R. & ROMAN Ştefana. & SÂRBU Anca. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. Bucureşti: Edit. & LUNGU Lucia. Agro-Silvică.. Bucureşti: Edit. Determinator de plante inferioare.. 1976. 2000. GRINŢESCU I.S. Universităţii Bucureşti. Ed. HODIŞAN I. „alo. Bucureşti: Edit. BELDIE AL. Bucureşti: Edit. Plantele din Munţii Bucegi. 1979. 1979. IVAN Doina.BELDIE AL. Fitocenologie şi vegetaţia R. Practicum de Botanică Sistematică. Chei de determinare. BELDIE AL. CRISTUREAN I. SÂRBU I. 1969. Didactică şi Pedagogică. a II-a revizuită. 1965. Bucureşti: Edit. Academiei Române. Botanica sistematică. Determinator. Ştiinţifică. Mycophyta Lichenophyta .Bryophyta. a II-a revăzută şi adăugită. 2001. PAUCĂ Ana M. Ed. Ed.

). RĂDULESCU-MITROIU Natalia & RĂDULESCU Didona. Bucureşti: Edit. 1968. & MIHAI GH. TARNAVSCHI I. SÂRBU Anca.T.1982. . (coord. 1999. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.POP I..S.. Note de curs. CRISTUREAN I. Mic Atlas de plante din flora R.. POSEA GR. (ed. RĂVĂRUŢ M. LUNGU Lucia. HODIŞAN I. Botanica. Universităţii Bucureşti. Ed. Botanică sistematică. Flora României. Enciclopedia geografică a României. Practicum de morfologie şi anatomie vegetală. MITITELU D. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti: Edit. TODOR I..R. Bucureşti: Edit. 1983.). Universităţii Bucureşti. 1952-1976. Biologie vegetală. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti: Edit. a II-a. 1981. & TURENSCHI E. SĂVULESCU T. Didactică şi Pedagogică. Academiei Române. 1973. ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela. Bucureşti: Edit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->