P. 1
AWT

AWT

|Views: 140|Likes:
Tài liệu này giới thiệu và hướng dẫn làm việc với Package AWT trong JAVA
Tài liệu này giới thiệu và hướng dẫn làm việc với Package AWT trong JAVA

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

5.2 Container (vật chứa)

Container là vùng mà bạn có thể đặt các thành phần giao diện của bạn vào
đó. Bất cứ vật gì mà kế thừa từ lớp Container sẽ là vật chứa. Applet là một
vật chứa, applet được dẫn xuất từ Panel, lớp Panel lại được dẫn xuất từ lớp
Container.

Một vật chứa có thể chứa nhiều phần tử, các phần tử này có thể được vẽ hay
được tô màu tuỳ thích. Bạn hãy xem vật chứa như một cửa sổ. Như khung
(frame), pane, latch, hook, và các thành phần có kích thước nhỏ hơn khác.

Gói java.awt chứa một lớp gọi là Container. Lớp này trực tiếp hay gián tiếp
phái sinh ra hai vật chứa được sử dụng phổ biến nhất là Frame và Panel.

Frame và Panel là các vật chứa thường được sử dụng. Frame là cửa sổ độc
lập nhưng ngược lại Panel là vùng nằm trong cửa sổ khác. Panel không có
các đường biên, chúng được trình bày trong một cửa sổ do trình duyệt hay
appletviewer cung cấp. Appletviewer là một công cụ được JDK hỗ trợ để xem
các applet. Frame là lớp con của Window. Chúng được trình bày trong một
cửa sổ độc lập, cửa sổ này có chứa các đường biên xung quanh.

5.2.2 Frame

Frame không phụ thuộc vào applet và trình duyệt. Frame có thể hoạt động
như một vật chứa hay như một thành phần (component). Bạn có thể sử dụng

www.ide.edu.vn

111

một trong những constructor sau để tạo một frame:

Frame(): Tạo một frame nhưng không hiển thị (invisible)
Frame(String title): Tạo một frame không hiển thị, có tiêu đề.

Chương trình 5.1 minh hoạ cách tạo một Frame.

Chương trình 5.1

import java.awt.*;
class FrameDemo extends Frame
{

public FrameDemo(String title)
{

super(title);

}
public static void main(String args[])
{

FrameDemo f=new FrameDemo(“I have been Frameed!!!”);
f.setSize(300,200);
f.setVisible(true);

}

}

Lớp được định nghĩa Framedemo là một lớp con của lớp Frame. Lớp
FrameDemo này có một phương thức khởi tạo, trong phương thức khởi tạo
này ta cho gọi phương thức super(). Nó sẽ gọi phương thức khởi tạo của lớp
cha (trong trường hợp này là Frame). Mục đích của super() là gọi phương
thức khởi tạo của lớp cha. Nó sẽ tạo một đối tượng của lớp con, lớp con này
sẽ tạo Frame. Tuy nhiên, Frame vẫn không nhìn thấy được và không có kích
thước. Để làm được điều này, ta sử dụng hai phương thức nằm trong phương
thức main: setSize() và setVisible().

Kết xuất của chương trình giống như hình 5.2

112

Core Java

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->