Click to edit Master subtitle style KAHULUGAN AT KAUGNAYAN

PABGASA AT PAGSULAT

NG

Makrong Kasanayan:

6/5/12

Pagbasa  Pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. (Alejo et al 2005)   6/5/12 . (Conan) Ang pagbasa ay unang hakbang sa pagtamo ng kaalaman. (Sauco 2004) Ang pagbasa ay maituturing na pundasyon ng edukasyon.

  6/5/12 . Mapanuri o kritikal na pagbabasa – pagiisip sa kahalagahan ng kaisipan mula sa nabasa. 3. Pagbibigay interpretasyon – paghihinuha kaugnay sa ideyang natagpuan sa nabasa. 2. Pag-unawang literal – pagkilalang literal sa mga ideya o kaisipang isinasaad sa tekstong binasa.Limang Dimensyon sa Pagbasa  1.

5. Pag-unawang integratibo – pagsasanib sa mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot na bagong pananaw at pagkaunawa. 4. Malikhaing pag-unawa – paglikha ng sariling kaisipan ayon sa kawilihan sa nabasang seleksyon.  6/5/12 .

paghahanap ng numero sa ng telepono sa direktoryo. Scanning paghahanap ng tiyak na impormasyon sa pahina. . paghahanap ng tamang artikulo. at paghahanap sa kahulugan sa 6/5/12 diksyonaryo. atbp.Mga Uri ng Pagbasa   - Skimming pinakamabilis na pagbasa na makakaya ng tao pagpili ng aklat o magasin.

at ilustrasyon ng isang tao Pagsasatitik ng ideya ayon sa isang tiyak na metodo ng debelopment at pattern na organisasyon at sa isang istilo ng gramar na naaayon sa mga tuntunin ng wikang ginamit  6/5/12 .Pagsulat  Pagsasalin sa papel o sa ano mang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita. simbolo.

  6/5/12 . Makatutulong ang malawak na kaalaman sa bokabularyo bunga ng pagbabasa sa paglinang sa kakayahan makasulat. sapagkat hindi maaaring umiral ang isa kung wala ang isa pa.Kaugnayan ng Pagbasa at Pagsulat  Ang pagbabasa at pagsusulat ay may matibay na relasyon sa isa't isa. Habang umuunlad ang ating kakayahan sa pagbabasa ay ganun din ang kakayahan natin sa pagsusulat.

Sauco/Papa/Dueñas  Pagbasa at Pagsulat Ambion/Austria/Garcia/Honor/Peñalosa/Tol 6/5/12 edo/ .Referensya:  Pagbasa at Pagusalt Tungo sa Pananaliksik (Filipino 2) .Espina/Plasencia/Ramos/Gregorio at Pagsulat sa Iba’t Ibang  Pagbasa Disiplina .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful