Bucătaru, D., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Junimea, Iaşi, 2004 Bucătaru, D.

, Evaluarea întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2009 Bucătaru, D., Capitalurile firmei, Editura Sedcom Libris, Iași, 1999 Onofrei, M., Finanțele întreprinderii, Editura Economică, București, 2004 Onofrei, M., Finanțele întreprinderii – Volumul I, Editura Univ. “Al. I. Cuza”, Iași, 2003 Onofrei, M., Finanțele întreprinderii – Volumul II, Editura Univ. “Al. I. Cuza”, Iași, 2004 Onofrei, M., Impactul politicilor financiare asupra societății, Editura Economică, București, 2004 Stancu, I., Finanțe, Editura Economică, București, 1997 Neagoe, I., Finanțele întreprinderii, Editura Ankarom, Iași 1997 Toma, M., Alexandru, F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, București, 1998 Giurgiu, I. A., Finanțele firmei, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000 Hoanţă, N., Finanţele firmei, Editura Continent, Bucureşti, 1996 Hoanță, N., Capitalul firmei, Editura Tribuna Economică, București, 1998 Revista Tribuna Economică, Nr. 30 din 26 iulie 2000, Turliuc V., Formarea și utilizarea capitalului Revista Tribuna Economică, Nr. 46 din 16 noiembrie 1990, Hoanță N.., Structura finaniară a capitalului Revista Tribuna Economică, Nr. 12 din 2003, Burja V., Influența structurii capitalului asupra valorii firmei Popovici, J., Rolul capitalului în România, Editura Cultura Românească, Iași Mistrean, L., Rolul capitalului în obținerea de profit în condițiile economiei de piață – Rezumatul tezei de doctorat, Editura Universității din Craiova, Craiova, 1996 Marx, K., Capitalul, Vol. I, Editura de stat pentru literatura politică, București, 1948 Marx, K., Capitalul, Vol. IV, Editura Politică, București, 1959 Băcanu, I., Majorarea capitalului social al societăților comerciale, Editura Lumina Lex, București , 1994 Băcanu, I., Modificarea capitalului social al societăților comerciale, Editura Lumina Lex, București , 1996 Băcanu, I., Capitalul social al societăților comerciale, Editura Lumina Lex, București , 1999 Nistorescu, T., Meghișan, G., Economia întreprinderii, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995 Budică, I., Bocean, C.G., Economia întreprinderii, Editura universitaria, Craiova, 2008 Stancu, I, Finanțe, Editura Economică, București, 1997 Stancu, I, Finanțe, Ediția a III-a, Editura Economică, București, 2002 Domnișoru, D., Capitalul în condițiile restructurării românești, Editura Sitech, Craiova, 1998

1999 Vrânceanu... Brigham. Constantinescu. Editura Economică. D. 1995 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. P. R. E. Editura Sitech. G. 279/25 aprilie 2002) Berceanu. Bucureşti. Weston.. Contabilitate financiară. Paris. Vărzaru. Weston J.... Brigham. Editura Didactică și Pedagogică.. P.... N. T. Pelinaru.. Contabilitate financiară – sinteză și reflectare practică. M. Editura Economică. Bazele microeconomici întreprinderii. Editura Didactică și Pedagogică. Mecanismul financiar al întreprinzătorului. Editura Polirom. P.. București 1993 . Editura Foucher. 1998 Dicționar de economie. București. Politici financiare ale firmei.... V. Editura Intel Credo. Cluj-Napoca. D. 2001 Vasile. Comptabilité Generale. 23 (revizuit 1993) Vintilă. Craiova 2010 Gavrilaș. București.I. 1995 Bărbăcioiu. Craiova. Deva. Finanțe manageriale. 2000 Pérochon. Gestiunea financiară a întreprinderii. București.. Of. A. N. M. Editura Economică. Ediția a II-a. 1998 Feleagă. Finanțe manageriale.Nistorescu. 1997 Halpern. Guyot. 1990 Pântea. I.. București. 2002. Editura Universitaria. Editura Economică.... Contabilitatea financiară a agenților economici din România. Editura Dacia. G. IAS. Domnișori. Editura Economică. București. E. Costul Capitalului. 2001 Standardele Internaţionale de Contabilitate.. Editura Universitaria. Gestiunea financiară a întreprinderii. 2007 Giurgiu. București. S. 306/2002 (M. J. Craiova. Economia întreprinderii.. I. 2004 Halpren. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful