You are on page 1of 2

ACTA

Reuni de lrgan Coordinador de lAlumnat Data: 24 de maig de 2012 La reuni sinicia a les 12:00h i finalitza a les 13:30h

Assistents: Delegats Juntaris Claustrals

Marc Berengueres lex Argibay Joan Vilatuba Jlia Mhoutio

Carlota Galls Estella Muiz Elisabeth Roura Albert Snchez Patrcia Jimnez

Gemma Domnguez

Excusats Delegats Hctor Cruz Laura Sierra Jara Fernndez Marc Soler Alain Garrido Arnau Mart Nria Cienfuegos Clia Vila Rubn Moreno

Ordre del dia: 1. Aprovaci, si s'escau, de l'acta de la reuni anterior. 2. Votaci de la Permanent del CEUAB 3. Informe de la comissi davaluaci de la docncia 4. Eleccions a sercterai/a de lOCA pel curs 2012-2013 5. Discussi del perfil del becari/a de suport al consell destudiants de lany vinent. 6. Precs i preguntes

Acords: 1. S'aprova lacta per unanimitat. 2. Es vota la permanent del CEUAB i es decideix per unanimitat recolzar la candidatura encapalada per Carlota Galls. 3. Marc Berengueras i Joan Vilatuba explica en en qu sest treballant i com van els primers resultats. Es decideix continuar amb la comissi i amb lenquesta el curs vinent.

4. Sexplica quines sn les funcions dels secretari/a de lOCA i es proposa que sigui la mateixa persona que ocupi el crrec de bacrai/a de suport al consell destudiants. Surt escollida Estella Muiz per unanimitat. 5. Es fa un resum sobre quines han estat les tasques de la becria aquest curs i es discuteix quin perfil ha de tenir el becari/a del proper curs. LOCA decideix donar suport la sollicitud de lEstella Muiz. 6. Eullia Tubau, investigadora de lIGOP, passa unes enquestes als estudiants presents i sollicita que es facin arribar a tots els membres de lOCA que no siguin presents a la reuni.