RASPORED NASTAVE ZA PRVU GODINU

Letnji semestar 2011/12
Ponedeljak
Uvod u informacione sisteme
Matematika 2
Matematika 2
Osnovi organizacije
Matematika 2
Uvod u informacione sisteme
Osnovi organizacije
Proizvodni sistemi
Proizvodni sistemi
Proizvodni sistemi
Proizvodni sistemi
Matematika 2
Matematika 2
Proizvodni sistemi

P
V
V
V
V
P
V
P
V
V
P
P
P
V

A1,A2,A3
A10
A9
A11
A11
A4,A5,A6
A9
A1,A2,A3
A10
A8
A5,A6,A7
A2,A3,A4
A6,A7,A8
A4

10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
14:15-16:00
14:15-16:00
14:15-16:00
16:15-18:00
16:15-18:00

Sala B009
Sala 104
Sala 103
Sala 105
Sala 103
Sala B009
Sala 105
Sala B103
Sala 104
Sala 104
Sala B103
Sala B009
Sala B009
Sala 104

Utorak
Matematika 2
Matematika 2
Proizvodni sistemi
Uvod u informacione sisteme
Matematika 2
Proizvodni sistemi
Uvod u informacione sisteme
Proizvodni sistemi
Matematika 2
Matematika 2
Uvod u informacione sisteme
Osnovi organizacije
Proizvodni sistemi
Uvod u informacione sisteme
Matematika 2
Osnovi organizacije

V
P
V
P
V
P
V
P
V
V
P
V
V
V
P
V

A4
A1,A5
A5
A10,A11
A1
A4,A8,A9
A7
A10,A11
A5
A3
A7,A8,A9
A2
A1
A2
A9,A10,A11
A3

08:15-10:00
08:15-10:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
12:15-14:00
14:15-16:00
14:15-16:00
14:15-16:00

Sala 102
Sala B009
Sala 104
Sala B009
Sala 103
Sala B103
Sala RC-Sve
Sala B103
Sala 104
Sala 102
Sala B009
Sala 210
Sala 103
Sala RC-Sve
Sala B103
Sala 102

Sreda
Uvod u informacione sisteme
Francuski jezik 2
Uvod u informacione sisteme
Engleski jezik 2 *
Francuski jezik 2
Osnovi organizacije
Uvod u informacione sisteme
Engleski jezik 2
Osnovi organizacije
Engleski jezik 2

V
P
V
V
V
P
V
P
P
P

A4
A_svi
A6
A2,A3,A4,A5
A_svi
A1,A2,A3
A8
A5,A6,A7
A6,A7,A8
A1,A2,A3

12:15-14:00
13:15-15:00
14:15-16:00
14:15-16:00
15:15-16:00
16:15-18:00
16:15-18:00
16:15-18:00
18:15-20:00
18:15-20:00

Sala RC-Sve
Sala B002
Sala RC-Sve
Sala B009
Sala B002
Sala 015
Sala RC-Sve
Sala B009
Sala 015
Sala B009

Četvrtak
Proizvodni sistemi
Uvod u informacione sisteme
Matematika 2
Osnovi organizacije
Osnovi organizacije
Proizvodni sistemi
Uvod u informacione sisteme
Osnovi organizacije

V
V
V
P
V
V
V
P

A3
A9
A7
A4,A5
A5
A7
A3
A9,A10,A11

08:15-10:00
08:15-10:00
08:15-10:00
08:15-10:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00
10:15-12:00

Sala 104
Sala RC-Sve
Sala 101
Sala 015
Sala 104
Sala 101
Sala RC-Sve
Sala 015

A8 A2 A8 A9.god.A6. *** A1.A11 A5 A4 A6 A6 10:15-12:00 10:15-12:00 12:15-14:00 12:15-14:00 12:15-14:00 12:15-14:00 12:15-14:00 12:15-14:00 14:15-16:00 Sala 102 Sala B009 Sala 102 Sala 104 Sala B009 Sala RC-Sve Sala 103 Sala 101 Sala 101 Petak Proizvodni sistemi Osnovi organizacije Proizvodni sistemi Osnovi organizacije Uvod u informacione sisteme Engleski jezik 2 ** Osnovi organizacije Proizvodni sistemi Uvod u informacione sisteme Engleski jezik 2 *** Uvod u informacione sisteme Osnovi organizacije V V V V V V V V V V V V A11 A7 A6 A8 A1 A7.A9.03.2012.A5 svake druge srede počev od 07.2012. ** A10.03.A10. * A4.god.god.Matematika 2 Engleski jezik 2 Proizvodni sistemi Matematika 2 Engleski jezik 2 Uvod u informacione sisteme Osnovi organizacije Matematika 2 Osnovi organizacije V P V V P V V V V A2 A4.03.2012. .god.A11 svakog drugog petka počev od 09.god.A3 svake druge srede počev od 29. A7 svakog drugog petka počev od 02. svakog drugog petka počev od 09.02.2012.A8 A10 A1 12:15-14:00 12:15-14:00 14:15-16:00 14:15-16:00 14:15-16:00 14:15-16:00 16:15-18:00 16:15-18:00 16:15-18:00 16:15-18:00 18:15-20:00 18:15-20:00 Sala 201 Sala 105 Sala 201 Sala 105 Sala RC-Sve Sala B009 Sala 105 Sala 201 Sala RC-Sve Sala B009 Sala RC-Sve Sala 104 * A2. ** A9.god.A10.03.A11 A10 A9 A11 A1.03.2012.2012.A6 *** A8 svakog drugog petka počev od 02.