‫‪^ IIIIUl|j‬י‬

‫&|^‬
‫תצלום;‬

‫בגלל‬
‫החדשה" לא‬
‫מצב‬

‫״הספרייה‬

‫השוק‪,‬‬

‫תקבל‬

‫כתבי יד‬

‫הוצאת הספרים ״הספרייה החדשה״‬

‫■ח־‬

‫‪7%‬‬

‫מוטי‬

‫קמחי‬

‫הודיעה בימים האחרונים כי‬

‫של‬

‫תפסיק‬

‫מעתה לקבל‬
‫הפוניםאליה‪ ,‬במחאה על ״המצבהבלתינסבל‬
‫של שוק הספרים"‪ ,‬כפי שמכנים זאת בהוצאה‪.‬‬
‫בהודעה שפורסמה באתר של הספרייה החדשה‬
‫כתבי יד‬

‫נכתב‪ :‬״אנו מביעים את‬
‫ההשתהות‬

‫הממושכת‬

‫סופרים חרשים‬

‫שאט נפשנו מן‬

‫של‬

‫הכנסת בחקיקת חוק‬

‫הספרים״‪ .‬עורך ההוצאה‪ ,‬פרופסור מנחם פרי‬
‫(בתמונה)‪ ,‬טוען כי‬
‫בזו‬

‫אחר זו כל‬

‫בשנתיים הקרובות יקרסו‬

‫הוצאות‬

‫בישראל‪,‬ו׳׳נישאר רק‬

‫הספרים‬

‫האיכותית‬

‫עםשתיים־שלוש‬

‫ספרים מסחריות וציניות‪,‬‬

‫הוצאות‬

‫שמבחינת האיכות הן‬

‫הסולם״‪.‬‬
‫בתחתית‬

‫מיהסלע‬

‫במחאהעל‬
‫החדשה‬

‫מצב שוקהספרים‪:‬הספרייה‬

‫מפסיקהלקבל‬

‫בצעד חריג הודיעה ההרצאה כי בהחלטה זר ״אנו מביעים את‬

‫כתבי יד הרשים‬

‫שאט נפשנו‬

‫ההשתהות‬

‫הממושכת של הכנסת בחקיקת חוק הספרים״‬

‫סלע‬

‫ענתו תיאוריותכלכליות‬
‫פרי טוען כי בשנתיים הקרו־‬
‫‪$TS1$‬הקרובות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬לטענתו‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬הקרובות‪ $DN2$‬יקרסו בשרשרת כלהמו״לים‬
‫בות‬

‫מן‬
‫מיה‬

‫עמיד ‪15‬‬

‫פשטניות‬

‫לפיהן השוק הכם ומאזן את עצמו‪,‬‬

‫האיכותיים בישראל‪ ,‬״המאזנים‬
‫וצאת ״הספרייה החדשה״‬
‫^■^‬
‫גםמהמו״לים‬
‫שלהם מראים הפסדים כבדים‪,‬וזהו‬
‫‪$TS1$‬תפו‪$TS1$‬‬
‫תפ־‬
‫הודיעה כי מעתה‬
‫לשונו‪:‬״למרבה האירו־‬
‫‪$TS1$‬האירוניה‪$TS1$‬‬
‫את שבט‬
‫לדבריו‪,‬״ני־‬
‫‪$TS1$‬״נישאר‪$TS1$‬‬
‫פו‪ $DN2$‬סיק לקבל כתבי יד של טווח הנשימהשלהם״‪.‬‬
‫‪$DN2$‬״נישאר‪ $DN2$‬רק עם שתיים שלוש הוצאות‬
‫שאר‬
‫ניה‬
‫במחאה‬
‫סופרים חדשים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬האירוניה‪$DN2$‬המו״לים הנמושות נסחטים על‬
‫ידי הרשתותכאילו מרצונם"‪ ,‬הוא‬
‫ספרים מסחריות וציניות‪ ,‬שמבחי־‬
‫‪$TS1$‬שמבחינת‪$TS1$‬‬
‫על המצב הבלתי נסבל של שוק‬
‫"כולנו עומרים בתור ומת־‬
‫‪$TS1$‬ומתחננים‪$TS1$‬‬
‫אומר‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שמבחינת‪ $DN2$‬האיכות הן הן בתחתית‬
‫נת‬
‫לטענתם‪ .‬בהודעה שפו־‬
‫‪$TS1$‬שפורסמה‪$TS1$‬‬
‫הספרים‪,‬‬
‫הסולם‪.‬‬
‫חננים‬
‫‪$DN2$‬ומתחננים‪$DN2$‬להיכנסלמבצעים ההפס־‬
‫‪$TS1$‬ההפסריים‪$TS1$,‬‬
‫בעוד שנתיים לא תתקיים הוצאת‬
‫רסמה‬
‫מה‪ $DN2$‬באתר ההוצאה בסוף השבוע‬
‫‪$DN2$‬ההפסריים‪ $DN2$,‬ממש מגישים את צווארנו‬
‫ריים‪,‬‬
‫נכתב כי ״נמשיךלהוציא תרגו־‬
‫‪$TS1$‬תרגומים‪$TS1$‬‬
‫הקיבוץ המאוחד‪ ,‬והוצאת עם עובד‬
‫ואפילו כתר תגםום״‪.‬‬
‫לשוחט‪ ,‬כי אחרת לא נמכורכלל‪.‬‬
‫מים‬
‫ם‪ $DN2$‬וכן ספרי מקור של סופרים תיעלם‪,‬‬
‫אנו לאמסוגלים להתאחרולסרב‬
‫שספריהם יצאואצלנו בעבר‪ ,‬אך‬
‫לרשתות‪ ,‬כי כל אחר מאתנו הושר‬
‫כל עוד ינהג שוק הספרים כמנהגו‬
‫לא נמשיך לחפשקולות חדשים״‪.‬‬
‫בבגידתו של האחר‪ .‬במקום שעשרה‬
‫שמבחינתם‬
‫מו״לים יקומו‬
‫עוד נכתב בהודעה כי״בהחל־‬
‫ויודיעו‬
‫‪$TS1$‬״בהחלטה‪ $TS1$‬עורך ההוצאה מנחם‬

‫גרמו להם‬
‫לעיוורון‬

‫תפיסתי‪.‬‬

‫פרי אינו חוסך‬

‫‪$DN2$‬זו‪ ,‬אנו מביעים את שאט נפ־‬
‫‪$TS1$‬נפשנו‪$TS1$‬‬
‫טה‬

‫‪ $DN2$‬מן‬
‫שנו‬
‫הכנסת‬

‫ההשתהות‬

‫הממושכת‬

‫של‬

‫בחקיקת חוק הספרים״‪.‬‬

‫בהודעה הסבירו כי הצעד נועד‬

‫פרי טוען כי בעוד‬
‫כשנתיים יישארו שתי‬

‫הוצאות בלבד‬

‫אין יותר מבצעים‪ ,‬וכי הם מוציאים‬

‫את ספריהם מן הרשתות עד שאלה‬
‫נורמליות‬
‫לחנויות ספרים‬
‫יהפכו‬
‫המו״לים מעדיפים גסיסה אטית״‪.‬‬

‫פרי לא מאמיו כי החוק לה־‬
‫‪$TS1$‬להגנת‪$TS1$‬‬
‫״לחשוף את שקריותה של הטענה‬
‫גנת‬
‫האשמה תולה פרי גם בה־‬
‫‪$TS1$‬בהתנהלות‪$TS1$‬‬
‫את‬
‫כאילו המצב הקיים מסייע לקי־‬
‫‪$TS1$‬לקירום‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬להגנת‪ $DN2$‬הספר והספרות יעבורולכן‬
‫הוא‬
‫הממונה‬
‫תנהלות‬
‫‪$DN2$‬בהתנהלות‪$DN2$‬‬
‫ם‪ $DN2$‬של ספרי‬
‫רום‬
‫נדרשת‬
‫כי‬
‫מאמין‬
‫ההגבלים‬
‫ביכורים"‪.‬‬
‫פעולה‬
‫על‬
‫של הסופרים‪ :‬״סופרים מרכזיים‪,‬‬
‫העסקיים שהודיע על התנגדותו‬
‫הראשי של הספרייה‬
‫לעורך‬
‫‪$TS1$‬שפועל‪ $TS1$‬לחוק להגנת הסופרים והספרות המגלים אומץ לב בתחומים אח־‬
‫‪$TS1$‬אחרים‪$TS1$‬‬
‫החדשה פרופ׳ מנחם פרי‪ ,‬שפו־‬
‫‪$DN2$‬אחרים‪ $DN2$‬של חיינו‪ ,‬יצטרכו לסכן את‬
‫רים‬
‫שמקדמת שרת התרבותלימורלב־‬
‫‪$TS1$‬לבנת‪$TS1$.‬‬
‫‪ $DN‬בשוקהמו״לות למעלה מ‪40 -‬‬
‫על‬
‫האינטרסים שלהםלזמן מה‪ ,‬כרי‬
‫נת‪.‬‬
‫‪$DN2$‬לבנת‪$DN2$.‬‬
‫שנימ‪ ,‬יש בטן מלאה על מצב‬
‫לרבדיו‪",‬יום אחד תקום ועדת‬
‫חקירה שתבדוק מי אחראילאסון לדאוגלטווח הארוך״‪.‬‬
‫השוק בשנים האחרונות‪ :‬״המש‬
‫הספרות‬
‫התמוטטות‬
‫שנים אני מתריע על אסוןלאומי הלאומי של‬
‫הראיון המלא עמ מנחכ פרי‬
‫המתרגש בא‪ ,‬והנה כל הנבואות הישראלית״‪ .‬אז הוא אומר‪ ,‬״הם לא‬
‫יתפרסם בשישי‬
‫ב״גלריה״‬
‫השחורות כבר מתגשמות״‪.‬‬
‫יוכלולרחוץבניקיון כפיהם״‪.‬לט־‬
‫‪$TS1$‬לטענתו‪$TS1$‬‬

‫פרי‪ :‬״יוט אחד תקוכ ועדת חקירה‬

‫שתבדוק מי‬

‫אחראילאפוןהלאומי של‬

‫התמוטטות‬

‫הספרותהישראלית״‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful