PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2012 POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH

(HARAP BACA DENGAN TELITI. PENDAFTARAN PELAJAR ADALAH SECARA ATAS TALIAN. JIKA ADA SEBARANG MASALAH SILA HUBUNGI JABATAN HAL EHWAL PELAJAR, PSAS)

00 RM200.4. Manakala bayaran yuran pendaftaran adalah seperti berikut: Perkara Pelajar Semester 3 dan 4 Pelajar Semester 2 Pelajar Semester 5 dan 6 Yuran Pendaftaran RM 50 RM 65 RM 55 Bayaran hendaklah dibuat sebelum pelajar mendaftar di jabatan pada tarikh berikut: Tarikh mendaftar di Perkara Masa Tempat Jabatan Sem 2 dan Pelajar 10/7/2012 (Selasa) 8. Bayaran yuran pengajian dan asrama adalah seperti di bawah: Perkara Yuran Pengajian RM200.6 11/7/2012 (Rabu) Bayaran pendaftaran adalah seperti berikut: BANK-IN Bank : CIMB BANK Atas nama : KOPERASI POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH TG.00 - Jumlah RM260.00 Yuran Asrama RM60.00 RM200. Akaun : 0818-0000048-10-2 Bagi pelajar yang menambah semester dan insuran perlindungan diri telah tamah tempoh.edu.psas.30 tgh SILA RUJUK JABATAN Tamat LI MASING-MASING Sem 3. Lapor diri secara online di laman web di atas. saudara/i mesti membuat bayaran sebanyak RM7. No.5. . b.my/spmp/. Cetak Borang Maklumat Peribadi Pelajar yang yang telah dikemaskini untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik pada waktu pendaftran di jabatan masing-masing. http://hhp. saudara/i boleh melakukan dengan melayari laman web Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar PSAS.00 Lapor Diri Dengan Asrama Lapor Diri Tanpa Asrama Bayaran mesti dibankkan di Bank Islam Malaysia Berhad ke dalam POLITEKNIK KPT dengan menggunakan slip bayaran masuk yang terdapat di bank.TATACARA PEMBAYARAN YURAN BAGI SESI JUN 2012 Pembayaran Yuran Pengajian (& yuran asrama) & Yuran Pendaftaran Tarikh: 15/06/2012-08/07/2012 Pelajar mesti mebuat bayaran yuran pengajian dan asrama (jika mendapat asrama) serta yuran pendaftaran sehari sebelum membuat lapor diri secara atas talian. MALIM BHD. Saudara/i diminta melakukan perkaraperkara berikut: a. Untuk melapor diri.50 di Pejabat Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk dikemaskini rekod pembayaran insuran sebelum membuat lapor diri secara atas talian.30 pg – 12.

JABATAN HAL EHWAL PELAJAR POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH LAPOR DIRI PELAJAR SESI JUN 2012 1.00 20.) No.Bagi pelajar senior yang ditawarkan asrama.00 PELAJAR) 8 BAYARAN KAUNSELING / JPP / TABUNG KEBAJIKAN / PEPERIKSAAN (SEMUA 20.my/spmp/ untuk diserahkan kepada Penasihat Akademik.psas.00 10.biz) c.00 5.00 20. Sukacita dimaklumkan bahawa semua pelajar yang layak dikehendaki melapor diri bagi sesi pengajian JUN 2012 mengikut jadual yang telah ditetapkan.00 265.00 PEMBAYARAN SEPERTI BERIKUT JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM.00 15. Sila dapatkan Slip-slip Bayaran di BANK yang berkenaan.00 60.5 & 5. Akaun : 0818-0000048-10-2 6 7 10. JUMLAH BAYARAN (RM) TANPA ASRAMA ASRAMA 2.00 20. Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam. BIL 1 PERKARA YURAN PENGAJIAN YURAN ASRAMA BANK & AKAUN BAYARAN Bank Islam (M) Berhad (BIMB) Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut: a.00 200. 6 SAHAJA ) SEM.00 100. dicetak di 3.2 SAHAJA) BAYARAN BUKU PANDUAN (SEKALI SEPANJANG PENGAJIAN) (SEMUA CIMB BANK BERHAD Bank-In (wang masuk) mana-mana cawangan CIMB ke akaun: KOPSAS (Koperasi Politeknik Sultan Azlan Shah Tg.00 Bank Islam (M) Berhad (BIMB) RM200 @ RM260 CIMB RM65 @ RM195 . Sila bawa bersama SEMAKAN PENDAFTARAN yang telah http://hhp. Perkhidmatan Kaunter BIMB b. Mesin ATM BIMB 200.2) 455.00 2 3 4 5 CAGARAN ASRAMA TABUNG KEBAJIKAN / AKTIVITI ASRAMA BAYARAN KOKURIKULUM (SEMUA PELAJAR) BAYARAN AKTIVITI KURSUS AR201 (PELAJAR SEM.00 PELAJAR) 9 BAYARAN CISEC (PELAJAR SEM.00 30. pendaftaran asrama dilakukan di Pejabat Asrama.edu. Malim Bhd.00 15.

Pelajar yang “extend” pengajian perlu membayar RM7. Kegagalan anda berbuat demikian adalah satu kesalahan tatatertib dan tindakan akan diambil ke atas anda di bawah peruntukan yang terdapat di dalam Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Akta 174). 6. 7. Rambut mestilah kemas dan bagi pelajar lelaki hendaklah PENDEK DENGAN ARAS BELAKANG TIDAK MELEBIHI PARAS KOLAR BAJU.50 kepada HEP jabatan masing-masing untuk tambahan perlindungan insuran 6 bulan.4) 4.5 & SEM.00 250.00 255. 8. Pelajar hendaklah berpakaian sempurna dengan rupa diri yang kemas seperti yang dijelaskan dalam Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik KPTM.3 & SEM. .00 RM200 @ RM260 RM200 @ RM260 RM55 @ RM185 RM50 @ RM180 Anda dikehendaki melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dan kuliah akan bermula 16 JULAI 2012.JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM. 6) JUMLAH BAYARAN (PELAJAR SEM. ARAS TEPI TIDAK MELEBIHI PARAS SETENGAH TELINGA DAN ARAS DEPAN TIDAK MELEBIHI ARAS DAHI. 5.00 440. 445.

edu.my/spmp/index.aspx Klik pada Pendaftaran Senior Sesi Jun 2012 Lengkapkan Butiran Peribadi & Cetak Pengesahan Pendaftaran Sesi Jun 2012 Serahkan dokumen yang telah dicetak kepada Penasihat Akademik Daftar kursus .CARTA ALIR Bayar Yuran Pengajian di BIMB dan Yuran Pendaftaran di CIMB (BAYARAN RUJUK JADUAL LAPOR DIRI SESI JUN 2012) Layari laman web HEP di http://hhp.psas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful