P. 1
Cinel-Cinel Ghicitorile Romanilor

Cinel-Cinel Ghicitorile Romanilor

4.0

|Views: 224|Likes:
Published by liviu

More info:

Published by: liviu on Dec 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

1610|[nd[rica bradului,
Veselia satului.
1611G[inu=a mea,
C`nd s`s`ie ea,
Se str`nge lumea la ea.
1612Scoic[ uscat[,
}n cui aninat[.
1613Am o fat[:

C`nd o iau ]n bra\e, \ip[;
C`nd o las, tace.
1614C`nd se ceart[ calul cu oaia
+i oaia cu lemnul?

Vioara =i arcu=ul

1615Sub o sabie uscat[
|ip[ purceaua ro=cat[.

Arcu=ul, vioara =i coardele

1616Tata — g`rbovul,
Iv[neasa — scorboroasa,
+i copiii — drep\i.

! '

INSTRUMENTE MUZICALE, JOCURI

1617Calul pe oaie,
Oaia pe lemn,
Lemnul zbiar[,
Oaia c`nt[,
Calul tace.

L[utarul =i vioara

1618Strig[ gagiul1

din p[dure,

+i gajgura din gaur[.
1619Strig[ gagiu’ din copaci,
G[giuleasa — de la vaci.

L[utarii =i juc[torii

1620Unul face tri-li-li,
Altul face di-di-ri,
Iar o sut[ —
T`r\a-p`r\a.

Hora

1621Ce nu-mb[tr`ne=te niciodat[?
1622Ce nu piere niciodat[?

1

Gagiu, gagist — instrumentist civil, angajat ]n fanfara unui
regiment; aici cu sensul de l[utar.

!

CINEL-CINEL

„Buhaiul“ de Anul Nou

1623Am un taur
}n ograd[
Rage,
Dac[-l tragi
De coad[.

Scr`nciobul („dulapul“)

1624Hetica,
Petica,
Sus cu bizuietica.
1625Pe valea lui Baibarac
Se d[ dracul peste cap.

Zmeul

1626Voinic v`rtolomete,
Cu pipota-ntre spete,
Se suie-n slava cerului
C`t ai potcovi puricele la un picior.

!

INSTRUMENTE MUZICALE, JOCURI

Mingea

1627Sare =i cade hai-hui;
Niciodat[ n-are cucui!
1628Cade =i ]ndat[ sare,
Parc[ ar avea picioare.
Se love=te =i nu pl`nge.
Ce s[ fie oare?

!

CINEL-CINEL

ANIMALE S{LBATICE

Iepurele

1629Cinel-cinel:
Ciugule\
C`nipel.
1630Cimiliga prin tufi=,
|u=ti din iarb[-n aluni=.
1631Ulcelu=[ uns[,
Prin buruieni ascuns[.
1632Am un f[t1

faur,
Cu patru cucioaie,
Cu coada acaná2

,
Cu urechile \icmandru
+i cu botul fiu-fiu-fiu.
1633La deal fug de nu m-ajungi,
La vale cad ]n br`nci.
1634Cui ]i pare dealul vale,
+i valea deal?

1

F[t — fecior, fiu; b[iat, copil.

2

Acaná — mai la o parte, ]n l[turi.

! !

ANIMALE S{LBATICE

1635Ce st[ ghebos
}n rogoz,
Strigi o dat[
+i se-ndreapt[?
1636Trece dracul ghemotoc
Pe valea lui O\o\oc.

C`inele =i iepurele

1637Fuga, b[l\atule,
Goana, urecheatule!
De-l ajunge b[l\atul,
S-a sf`r=it cu urecheatul!

Iepuroaica cu puii

1638Am o scroaf[ sur[,
Pur[,
Cu purceii suri,
Puri,
Sug,
Fug,
Ciu=ti ]n huci!
1639Am o purcic[
Suric[,
Care moare de fric[.

! "

CINEL-CINEL

Are pui
Numi\i v[tui1
,

Sug =i fug:
Uite-i, nu-i;
Cine-i purcica
Surica?

Cerbul

1640T[t[nita snop,
Pan[ busuioc.

Vulpea

1641An[ codan[,
C`t vrei prin poian[,
Da’ prin cotecior
Mai ]nceti=or.
1642Iese puica din cote\,
De n-o prinde nici un jude\.

Vulpea =i g[ina

1643A luat-o Iv[ra
Pe Kiv[ra

1

V[tui — pui de iepure.

! #

ANIMALE S{LBATICE

+i a dus-o-n vie
S-o-nve\e cojoc[rie.

Lupul

1644+i codat,
+i col\at,
+i iste\,
+i-ndr[zne\.
1645Noaptea ochii ]i stecle=te,
+i c`nd url[ te-ngroze=te.
1646Mangu st[ =i-ascult[.

Lupoaica =i puii

1647Am o c[\ea pl[t[n[gea
Cu doisprezece purcei pl[t[n[gei:
Vine, suge, fuge-n tufe.

Lupul =i oile

1648Ciugurele-mugurele,
Merg pe drum ]n=ir[\ele,
Iar Ciuguru-muguru,
Pe br`nci tupilat,
S-a pus pe v`nat.

! $

CINEL-CINEL

1649|inghi-linghi1

-o ia pe vale,

+oldu-boldu2

-i iese-n cale.

1650Jnapu3

-n m[run\ele
Face drumurele.

1651Otrocol
Prin ocol;
Unul r`de,
O sut[ pl`ng.

Unti=ca4

1652Am o oaie rap[n[5
,
+ade-n deal =i deap[n[,
+i se-nchin[ rugului,
+i se roag[ cucului:
— Cucule, m[ria-ta,
Am venit la dumneata,
S[-mi dai calul dumitale
S[ m[ duc la socrul-mare,
C-am auzit c-a f[tat
Sub un munte rotunzat,

1

|inghi-linghi — imitarea sunetului de clopo\el.

2

+oldu-boldu — pozi\ia lupului care st[ pe =olduri =i cu ochii

holba\i.

3

Jnapu — de la a jn[p[i (a bate, a lovi).

4

Unti=ca — c`ntecul oii referitor la lup.

5

Rap[n — boal[ de piele asem[n[toare cu r`ia, pe care o
cap[t[ de obicei caii, c`inii =i porcii.

! %

ANIMALE S{LBATICE

+i-a f[cut trei feciori,
Trei fr[\iori;
Unul a murit,
Altul a pierit,
Unu-n munte s-a suit,
Cu s`ngele-ntr-un s[han1
,

Cu ma\ele-ntr-un pahar.

Ursul

1653Pe o vale-ad`nc[
Vine un cioban ciob`nc[,
+i de =ale e m[t`nc[.
1654Vine mo=ul pe c[rare
Cu cojocul la spinare.
1655Am un mo=
Cu cojoc ]ntors pe dos.
1656Vara umblu dup[ miere,
Iarna dorm s[ prind putere.

Ariciul

1657Han\ur,
Ban\ur,

1

S[han, sahan — vas ad`nc de metal; talger, farfurie.

! &

CINEL-CINEL

Trece pe uli\i
Cu o mie de suli\i.
1658Merge mo=u’ pe c[rare
Cu-o mie de ace-n spinare.
1659G`f`ie mo= S`vu pe c[rare,
C-o mie de araci ]n spinare.
1660Merge pa=a pe uli\[
Cu trei mii de suli\e.
1661Ce viteaz intr[-n cetate
Cu multe suli\i ]n spate?
1662Am un motan mare,
Cu p[rul ca acul,
Cu trupul ca dracul.
1663Pe valea lui Ociocioc
Vine dracu’ =omoldoc1
.

1664M[ fac ghem
+i de nimeni nu m[ tem.
1665Cui ]i place s[ se-mbrace
}n cojoc cu mii de ace?

1

+omoldoc, =omoltoc — ghemotoc.

! '

ANIMALE S{LBATICE

Liliacul

1666Zbur[toare
Cu patru picioare.
1667Ce pas[re na=te puii vii?
1668Am o pas[re
Care zboar[-n cer
+i sug
Puii la ea.

+oarecele

1669Nuc[ nucoas[,
Piersec[ flocoas[,
D[ ]n el!
D[ dup[ el!
Las[-l la focul,
C[ =i-a g[sit norocul.
1670Cimilig[ laur[,
|u=ti ]n gaur[!
1671Moara lui Bubu\[
}mbl[ prin gr[un\e.
1672Ulcicu\[ plu=at[,
Umbl[ noaptea toat[.

!

CINEL-CINEL

1673Ulcicu\[ laur[
|u=ti ]n gaur[.
1674Puri-nainte, puri-napoi,
Pupuri-purea-napoi.
1675|u\uru\[-pupuru\[,
Fuge iute prin gr[un\[.

1676}ncui,
Descui,
+i ho\ul r[m`ne ]n cas[.

+oarecele =i jirul 1

1677Picuru=u’ picur[,
G[v[ru=u-n gaur[.

Nev[stuica

1678Strig[ Mari\a din deal
S-o aperi de g[ini,
C[ de c`ini
Nu-i e fric[.

1

Jir — fructul fagului.

!

ANIMALE S{LBATICE

C`rti\a

1679Ce este:

De tr[it tr[ie=te,
Dar f[r[ ochi se hr[ne=te?

!

CINEL-CINEL

P{S{RI S{LBATICE

Pas[rea

1680Cine trece pe l`ng[ pom
+i n-o bag[ nime-n sam[?
1681N-are m`ini, lucru ciudat,
Dar cl[de=te minunat!

Coada p[s[rii

1682Am o carte:
V`ntul o-nchide,
V`ntul o deschide.
1683Dou[ gheme de m[tas[
Le-am trimis la Voduleas[,
Ca s[-mi fac[ cus[tur[
F[r[ leac de tivitur[.

Pana p[s[rii

1684Are via\[, n-are via\[,
+i tot vine de la via\[.

! !

P{S{RI S{LBATICE

Fulgul

1685La trup sunt u=or,
F[r[ aripi zbor,
Dar nu-s nici fum, nici nor.
1686Ce trece pe ap[,
+i valuri nu sap[?1

Pipota

1687Deasupra carne,
}n[untru piele.

Cuibul

1688F[r[ m`ini, f[r[ b[rdi\[,
+i-a f[cut bun[ c[su\[.

R`ndunica

1689Doamn[ nou[
Cu coada ]n dou[.
1690O s[geat[ neagr[,
Merge pe deasupra lacului.

1

O form[ pu\in diferit[ pt. umbr[, ghicit. nr. 2037.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->