Rešiti integrale 1.

rešenje: 2 ∫ 4 x + 2 x − 3 dx =

³ (4 x

2

+ 2 x − 3 dx

)

(

)

= 4∫ x 2 dx + 2∫ xdx − 3∫ dx = 4 ⋅
2.

x3 x2 + 2 ⋅ − 3x + C 3 2

∫ x 

 1
2

+

2 1  + 4  dx 3 x 4x 

rešenje: 2 1   1 ∫  x 2 + x 3 + 4 x 4 dx =   1 x −2+1 x −3+1 1 x −4+1 = ³ x −2 dx + 2 ³ x −3 dx + ³ x −4 dx = + 2⋅ + ⋅ +C = 4 − 2 +1 − 3 +1 4 − 4 +1 1 1 1 1 = − − 2 − ⋅ 3 +C x x 12 x § 1 · 3. ³ ¨ 3 x + ¸dx x¹ © rešenje: 1 1 − §3 1 · 3 ³ ¨ x + x ¸dx = ³ x dx + ³ x 2 dx = © ¹
1

x3 x 2 3 = + + C = ⋅ x3 + 2⋅ x2 + C 1 1 4 +1 − +1 3 2 (2 x + 3)2 dx 4. ³ x2 rešenje: (2 x + 3)2 dx = 4 x 2 + 12 x + 9dx = ³ x2 ³ x2 4x2 12 x 9 = ³ 2 dx + ³ 2 dx + ³ 2 dx = x x x dx 1 1 = 4 ³ dx + 12 ³ + 9 ³ 2 dx = 4 x + 12 ln x − 9 ⋅ + C x x x Rešiti integrale (Integracija metodom smene) 6 5. ³ (2 x + 3) dx

+1

1 − +1

4

1

rešenje:

dt 2 7 1 6 1 t 1 7 6 dt ∫ t 2 = 2 ∫ t dt = 2 ⋅ 7 + C = 14 ⋅ (2 x + 3) + C smena : 2 x + 3 = t

dx =

∫ sin x ∫e t ⋅ .6. ∫ xe x dx smena : 1 − 3 x = t ( ) rešenje: dt ⇒ 2 1 t 1 t 1 x2 t dt ∫ e ⋅ 2 = 2 ∫ e dt = 2 e + C = 2 e + C (ln x )2 dx 9. ∫ x ln 2 x rešenje: dx smena : ln x = t ⇒ = dt ⇒ x dt 1 1 t −2+1 −2 ∫ t 2 = ∫ t dt = − 2 + 1 + C = − t + C = − ln x + C 2 11. ∫ x rešenje: dx smena : ln x = t ⇒ = dt ⇒ x ln 3 x t3 +C t 2 dt = + C = ∫ 3 3 dx 10. ∫ 1 − 3x ⇒ dx = dx rešenje: dt −3 1 dt 1 dt 1 ∫ − 3t = − 3 ∫ t = − 3 ln t + C = − 3 ln 1 − 3x + C x 7. ∫ dx 1+ x2 dt smena : 1 + x 2 = t ⇒ xdx = 2 1 dt 1 dt 1 ∫ t ⋅ 2 = 2 ∫ t = 2 ln t + C = 1 = ln 1 + x 2 + C = ln 1 + x 2 + C 2 2 8. ∫ xe x +1dx smena : x 2 = t ⇒ xdx = rešenje: smena : ⇒ x2 +1 = t ⇒ xdx = dt 2 ⇒ 1 1 2 dt 1 t = ∫ e dt = e t + C = e x +1 + C 2 2 2 2 dx 12.

∫ cos x rešenje: π  cos x = sin  + x  ⇒ 2  dx π x = ln tg  +  + C π   4 2 sin  + x  2  π smena : + x = t dalje kao u prethodnom zadatku 2 14. ∫ tg 2 xdx ∫ cos x = ∫ dx rešenje: sin 2 x 1 − cos 2 x ∫ cos 2 x dx = ∫ cos 2 x dx = dx =∫ − dx = tgx − x + C cos 2 x ∫ dx 15.rešenje: 1 dx dx dx ∫ sin x = ∫ x x = 2 ∫ x x = 2 sin cos sin cos 2 2 2 2 1 1 dx dx = ∫ = ∫ = x x 2 sin x 2 tg cos 2 2 ⋅ cos 2 x 2 2 x 2 cos 2 dt x = ∫ = ln t + C = ln tg + C 2 t x dx smena : tg = t ⇒ = dt x 2 2 cos 2 2 dx 13. ∫ x +1 − x rešenje: x +1 + x ³ x + 1 − x ⋅ x + 1 + x dx = ( =³ = ( x +1 + 1 +1 2 )( x )dx = ³ 1 +1 2 ) x + 1dx + ³ x dx = 3 (x + 1) 1 +1 2 + 3 2 2 x + C = ⋅ ( x + 1) 2 + ⋅ x 2 + C 1 3 3 +1 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful