HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2007-2012
(08h00’-11h30, ngày 25/05/2012)

08h30’-09h00’

- Đón tiếp đại biểu tại Phòng 210-A1
- Sinh viên tập trung tại Hội trường số 1

09h00’-09h10’

Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h10’-09h25’

Báo cáo tổng kết khóa học

09h25’-09h35’

Lãnh đạo Học viện phát biểu;

09h35’- 09h45’

Đại diện tân kỹ sư, cử nhân phát biểu cảm tưởng

09h45’-10h00’

Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp

10h00’-11h30’

Trao bằng tốt nghiệp theo các đợt

11h30’

Bế mạc.

các phòng/khoa/ban… Sinh viên nhóm 1 (01-33) Sinh viên nhóm 3 (01-25) Sinh viên nhóm 4 (01-25) ………………………………………………………………………………………………………………………… Sinh viên nhóm 19 (01-25) Sinh viên nhóm 20 (01-25) Sinh viên nhóm 21 (01-25) ← Bàn ký nhận bằng ← Bàn đón tiếp đại biểu .SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHỖ NGỒI TẠI HỘI TRƯỜNG A2 TRONG LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP Khu vực sân khấu Vị trí sinh viên xếp hàng. chụp ảnh 1 14 15 2 16 11 17 18 ĐB 19 20 21 ĐB 22 23 12 24 13 ← Bục đứng 25 26 Lãnh đạo tặng hoa. trao bằng ← Bục phát biểu ← SV trả trang phục Các lẵng hoa Lãnh đạo Học viện.