M S O N

EDUARD

C A P I TA N S A L O M

U LL

R

E

N SO

J. PONS I

L

U

N

TA

N

E

R

A
S O N L LP E
TO RE PE -C

B

C
AEROPO

D
PUIGPUNYENT/GALIL

E

F
ESPORLES/BANYALBUFAR/ESTELLE
T FOR EZA

G
VALLDEMOSSA/DEI
S L ARCA MIQUE

H
BUNYOLA/SOLL
CT E. AL OR DA BU JO

O

L'ARDIACA

TO
L - D

l⁄d Ve
(n o
R EI S
V IL

ro
ESTADI "SON MOIX"

GUMERSINDO
FUSTER

S

O

N

O FI
P U IG

LO

JORD

PA B

GR

GE

AN

SON

BU JO SA

S IA

IG

C A P I TA N S A L O M

GU

M UN TA NE R

A

SO

T

L

N RA PIN

CI
YA

PA B

N

R TU

M

AR TI

GUILLERM

DA SURE

PL. PARI

LO

JOAN DAMETO
M NT

N MELE

XIR

R. FRA

JO AN

IF ER RA G

G AR

LL AD O

OS

UJ

G AB R IE L

JA UM E

ER

ANSE LM

NT AN

XIR

TR O BA D A

GU

GA

AR GA RID

LE

LL UI S

UA

JO

A

NT

FO

GE

GA BR IE L

DECEMBRE

SA GA ST A

YO

OB AD A

TR

AN

MO

ES

POLL I

GA

NT RA .

N

RA PIN
ALBO

JA

O

PA

DECEMBRE

GU

LAN

ANDRAT

BA

IS

VIC

ER

CO MP AN Y

FA L

EN

N

PE

ER

M

DA

3

BA

GU

ZIN

M AZ AG AN

ER

RT O

CO MP AN Y

AVIN GU

V

SA

LV

ARGENTINA

CO NT ES TI

I

CRE SPI

AL

LA

SANT

E

GUDA PICASS

AZ AG

M O NT PE LL ER

MONT ERRE Y

TR IA NA

CO NT ES TI

VIN ED O

M

LUB

I

A
DE

A SB

CH

ALO S

S

MA LL

R
A

AM

ON
E IV

ORC A

RI

MAL LORC A

CO

RO

ST

OB RA DO R

GA

I

IAGO SANT

Hospital Militar

M O RL A

MIQUEL

PO RC

ANTI CH

MAT EU

H O N D U R ES

PA SS EIG

AV IN

PA SS EIG

RE

MIQ UE L

G U AT EM AL A

ANTI CH

M O RL A

CRE SPI

DESP UIG

AVINGUDA

C O ST A

JAR D

POU

MONT ERRE Y

G UA

SEPU

FILIPINES

JAUM

JOA N

DEL

IQ

BONAIR

ANTI CH

STA. M

-P OR CE L

SOLE

TERR

JAU ME

VENE´ UELA

MON

INA

ELLA

S.MAR IN

AIGUA

BE RN AR EG GI

POU

PA SSEIG

RIE RA

SAN T

UIG

PA SSEIG

JOAN MARIA TOMA S

DESP

A RG

SON DURETA

TOMA S VI LA

BALTASAR FORTEZA

LA TO RR

CALA

CAN RIBE RA

COT

EU

ES

BA RT OM

MARQ UES DE

RS

BLAN

EY

POU

NER

TERR

REDA

ARMADANS

COTO

J.ORLANDIS I

SON

INA

MON

E. D E SA NT

J. SU

CERD

MIR

ALMIRALL GRA VIN A

SA NT

BAZAN

NUó DE BALBOA EZ

ALMADRAV A

INA

SON

PA SSEIG

CAN VER

LLOR

SE

FOR D'E VIL

BONIFAZ

PESCADOR

NIS

ITA

C-1

A RG

CERD

SANT

ER

VAPO

STA.

NIP

MONTE NEGR O

ALVARO

BAUZ A

JU

ES

DAT

ALMIRALL

POSAD

SOLE

ARMADANS

FR

ALVARO DE

IM A

MATEU

MAR

AD 'A

MENDEZ NUó EZ

D RO E CA

MO

CO

ZAN

PL. LLOTJR

NT

SA

ARMADANS

CR IAN´ A CA N

IN G

SAN

TEMPLE

PALA

LO

CAMILO
SON

AM AR

CA ND

PORTEL L

JOSE

CALDERS

Ses

ESCOLE S

GAR

D'ALT MURAD

FO RT EZ A

CIA

VA L

Comandánci a

5
ERA

N

CELA

MIR ADOR

C. FO NO LL AR

AV IN

AV

A

AUDITORIU

SE RR A

US AI

SANT
CLARA

BOTONS

Clinica Femenia

UD

AN JO

VIC H

EM OLA RS

BO TE RIA

NT

VA LL

ON

GEN

GLAD

7

PA R E

RE

SON

SANT

NT

ESTUDI

SE CA

ER AL

15

MAR

RA

A

C.

CA

L

RA

MO

N

PL. PES DE LA
TEMP

PL. ALMOIN

SO

SAN T

MO

PERE

NT

PO NT

G U

A D
RC

PE

U

3

C

1

NOLA S

I-

(Dissabtes nicament
GARAU

16

(Dissabtes nicament

RICAR

D

ANKE RMAN

T

PURE SA

SIO

N

LLE

TE

RIA

JAUME LLUIS

MIR

CA

LE

SEMI NARI

MAR

'AMOR

C. FO

FEDE RICO

RO CA

RMIGU

POSA DA
T. DEL

SE

P

DE

PORTA DE

CAN SALOM

P. D'ES CAMP

RIE L

RITA

SALUT

GA B

Junta del Duan
ES ER A

RA

DA

BA

ST

IO

JOSE P

LLUIS

AVIN GUD A

NTA

2
DR E
RA CE

JOAN

L

SA

DA

BADIA DE
D L´ O A

A UTOPISTA

DE

LLEVA NT

AUTOPISTA

AVIN GU

DE
LLE VA N

AL ON GA

T

VIL L

SA LU T

INFA

NTA

CASTELL DE
SD

AIG

LACY

CLUB DE
PL. GOMIL

EM

JO SE P

BELLV

ER

DO

(Cala

CALA MAJOR/ILLETES/PORTALS NOUS/PALMA NOVA/MAGALLUF/STA.

A

B

C

D

E

F

G

H

P.G.VI VE

6

AEROPORT/ARENAL/LLUCHMAJOR/CAMP S

FABREG AS

PL. FRANCES ROSSELL O

MIR

O

PL. LLOREN´ VILLALONG

BASTIO DEL

JO AN

JOA N

SANT

MARR OIG

PARC DE LA

D'A

LT

MU

D'E

N

CAPELLA

AVA

BALA ROJA

SOLDA DO

REIAL CLUB

MO

L

S

TO MA S

9
D'ALT

BLAN

MONT SERRAT

QUER

ESGLESIA

RO

DE SANTA

VE

R MO TA

CA LAT R

CU

LL

MA RA GA L

ALC OVER

4

PL. SANT JERON

SP

ANTONI

PLANAS

(Dissabtes nicament
I

16

16 (Dissabtes
nicament
GA B
JO

MIQU EL

SANT ANDR

I

TOM

SO

MA

A B PA RI SS EL EI G

F.N A PE NYA

M

SA

NT

A

ENRIC

CO

O

16

Y

AS

ALMIRALL CERVERA BAZ

AV I N

PA

RS

DE

LL

NT

BO

G

UR

CERVERA

S UE RQ

GUDA

AN

13

CO ST AD EL AS EU

AIN

SA

PL.SANT FRANCES

S

CA

RE

GA BRIEL

A

DA

JOAN

LL

OT JA

E

INAS FE RR ORE ER LL MA R

LAU

EB AS TIA

LM

CO

NV

UD

EN

T DE

6

JERON

I

INA

DE
LT SA

IN

ROCA

GU

JA UM

MED

APUNTA DORS

PL. REIN

IAL RE
A
S. S

CAN

LLADO

AVINGU

MORE

VEDRA

POU

PE RE Z GA LD OS

I

PL. PORTA D'ES

P. G.

FORT

DA

AV

PL. SANTA EULALI

PL PL. DE LÌARTESANIA LLOREN ´ DESEMP ARA BISBAL

CO

A

C.

5

PL. ALMIRALL CHURRUC

RO

GA B

RIEL

FELIP

R GE

LA
G.

PL. DRASSAN

OR TAD UIS NQ CO

N

nicament

EZA

NS

MPA

CA N

CERDA

11

CA

BOS

ROCA

PINT OR

SA

CERDA

ALFEREZ

AR EG DR PE

NADO (Dissabtes

ANTO NI

TA N

DE

S

PERE

TOUS

ALFEREZ

RER

NT

BIN

AP FORN UN TAD OR S

MA DE L

SANT

G. DE

TER

PL. JOSEP MARIA

F. CU

´A

GAM

TI AGUS SANT

N

DE LA

FID EU S

JOSEP
ALMIRALL

NIA SE
AS IN LL

C-

VI

TERRE

JOR

EST ANC

CIO

PL. ROSAR

CAN

A

GERRER

16

MAN

DE

ADOR RENT

S

I

MIG

C

C ON

PIS

SAMAR

CA N

R

ERES

STITU

A ST.

POSA

UEL

DE

CA

A

9

R MO

GA

MIDONERA

RL

ET A

CABRINETTY
SARDINAL

C.CAC

MINY ONE

VIDR

C.

OS SA

SE

EN

CU

ORRALASSES

PL. VAPO

ENT

E

RN RT FO

SPL. PR PESCA EVISSI O PL. LL UM COR S

CAN

HO ST

SOCORS

HAM

DE

Conselleri FELIU a de Turisme

R

Q

UI

II E UMPAN ER JA

IERI

L LL

PES DE LA

MATEU

POLVORA

CO LO

PL. PON
M GA

RR

EN´

NT

S.BA

SES BARQUES DE

PU IG DO R MAROTOFILA

Q U IN T

VI

RB

SANT

MORUN

AU

ARGE NTER

AR

MAGI
M O
C-21

MAGI

PARAIR ES

A

SANT

LA

A

SA NT

PL. NT FREDERI NIC OL C AU
O

GUA SP

VICAR

F.L'OLIVE

IMPRE

DE RO S

ARGE

R

NTE

R

SET

CORD

ER

ERPL. DEL PL. ESPART MERCADA QUARTER

SE

HO

SA

NYA

ANDREA

SA

DORIA

S MA TO

NT

FE

RF

I A.

NT A

SANTA

10

SA

RA

C RO E LE TAGAMANEN C UM VA . PO JA M
EN

AN

PL. COL GAL E

STA

LD

A

E

PL. CAN

ES

L

EL

CU

BOSSERI

INF AN TA

IX

CR

IL

A VIL

PL. VERGE DEL MIRACL

EU

A

RJ

CAN CIFR

IRE PARA

DA NU S

C.

RSA

PE

IX

C

A

SIN
M L AC IR

DE

ENRIC

VE

ETO
J. SANTANER

DES BO RN

ES

BAYA RTE

DAM

PL. PORTA DE SANTA

PAU

BA RT OM

R PA

PL. LA FEIXINA

PR

CAN SALE S

GU

IXE

RS
CA N

DIC

A
C.

HO

AL ST

HO

ST AL

PA U

EU

BAL

MELIA

RIA

Mercat Sta.

CA N

DE

SOCORS

ILLE S

OT

CALA

TE

A
ES NG MO

LLA

EA

DO

DU NIA CH

REZ

MIR

EC

T VICEN´

FE

FE RR ER

AL

RO

NIBA

L

CAN BORDOI

CAN

GRANADA

ER G

MANACOR
LOUIS BRAILLE

C

CA N

SANTANYI

FON E

R

FLASSADE

S

TRAV ESSA D'EN

I

ESCOLA

GRADU

ADA

DA

DE

TERR

GERRERIA

(Dissabtes nicament
I VIL LAL

16

GENERA L RIC AR

DO

TOMAS FORTEZA
VENT URA

C.DE SAN

SOBR EPO SATS

ES TA D

TO R

PL. REI JOAN
AN LL VE JO

SOLE

PL. MERCA

P ES

Hospital de Son

AND R

GAIETA C.ASPRE

CALA VIRGILIA

ANNI
DAM ETO

PURS BAL
R

IANA

PI

12

RINYA CAN SE

SAN

DORI A

B. DE

R

CA N

MA RIN ER E O

A.FU STE

BERENG UER DE
A

ROSA

C.TA MO

A QU

O AR AL

RE

BA

N

EA

CALA D'OR

MO LL

MALLORC A

PL. NAVEGACI AN

UNIO
N CA

PL. WEYLE C RAN B

RU
FORN DE LR AC O

PL. MAJO PL. MARQUE S

B

L'O

L

S

IN

D

AJ IC US

TIC

I

PL. SANT

ALGAIDA/MANACOR/ART

DO

RO SS EL

A NDRE A

ES PA NY O L ET ER N O

BUAD

ENT

QUE TGLA S

IANA

ME

III

L

SA

GO

CAN CAMP ANER

CA

N

GA TE

E RT

RE

LLUIS

MARTI

PATRONAT

PL. PROGRE

LO

PURS

ICA

JAU

N

MONTCAD

PALM A

FABR

AR

CAPU TXINES

POBLE
UA EQ

TO RR EL E U NT O IQ M

N SO LO SO

BIS BE

DA

CAN

L

CFRDA.

OVA

P.P.

ROSS INO L

CA N

OR

AVING U

SANT

MART

SANT

CAN

H. DE

MUSEO D• ART

14
CA

ES PIR I

G EN

ICA

DE SAN

ARNA U

TEOD

I
CIO EP NC CO

SACR IST

CA N

B.

XILE

B. DE

AV I

8

EL C R PO PO BL E

ET ER N TO O C

GENOV

EY

ER M

OL

UN

IV A

PA RC

FABR

Y

DE

ER ALL AV C.C

IT

SAST

ER A

RE

T

ROIG

ARABI
LS PO

VILAN
MOLIN ER

O

AM

IA DE

PL

PL. MERC
DE

V

AD OLT

EL

R

A

MEN

PL. AT ALEXANDR DIC E SIN
ATGE PASS

OBRER

YO L

CERV ANTE S

CO

CARO

FRAG A

CA

JOAN

DE LA POSADA

POLS

MT

CA TA L

PU

PERE DE

ARIA

TX

E

SANT

ES PA N

NA

PAU CASAL

M

E

ICA

PA

B. F

EQ U

LS EC

UE

NICARA

PA R C

AV IN YO

FABR

CARO

ILLO

S

EIG SS PA

J. DU

HUG

DE

CA

ES

RAN

TAS E MA METG

C.

ARAG ONES

PL. CAVALLERI

BIS BE

TERESES

P SE JO

US TO

CA

´A

DO

R

ER R

4

PO BL E

MUR

HO

I

L

CE

A

PA SS EIG

M

VIN

ED O

DE

E

DE

IG SE

L MA

LCRE

MA

PO

G.DESA LLAMBR E

BERE NGUE R SA NT

PIE

TAT

Mercat de

AR

COLOMBIA
R PA

RC

CARO

MUR

COTO NER

ILLO

FR AY LU IS

LL

OR

A RC LO

C. DE STA .M AG DA LE NA AN GE LS

HOR

TS

I

AG

EL

A

R IC A

C

AM

SANT

ASSO PIC

C. DE

PL. OLIVA

SA

O

O

PA N

PA R C

ES PA NY O LE T

NG

CA

R EN

S

NGA

MENORC

TA

SO N

LIV

ALO

A

ILLO

O

VILL

ON EL RC BIA ND US TR IA

A

ARGENTINA

BONAIR

MUR

J.

CO NV

VIN ED O

E

ER

ALDA

Policia Naciona

Hospital General
LL LE SA

CAN PERPIN

EN

C. BU

G. DE

T

D

DE

RO

VILL ALO NGA

BO RG UN Y

A CIM

RUIZ

DE

ES RTER ESPA

MIS E
IA D R O IC R

JOAN

PA R C

LL

HE

O

B

LU

STA. CATAL INA D

E

R

VILL ALO NGA

MENO RCA

Clinica Rotger S PIN
BISBE CAM

P.

SUS DE JE

PL. ESPANY
PORTA
XXIII
IO ST BA

M JO AN
V IN

AU

RA
M AR G

CO

ALO

CIM

Clinica

O M S O M S
SANT
MIS
CAN MA´

YA CERDAN

A

RGOS

ES

BIS

BE

PL. HOSPITA

PL. STA. MAGDALEN

CA

RM

E

UNTANER CAN M

PL. COMTAT DEL ROSSELL
ER RR FE
LIP FE S.

I

IC

LL.

O OR ID IS
PE RE

AR

FER

DESP UIG

HE RE DE RO

PO

JOA N

IN

AN

O

DU

N LIA

A

BE

CA

JA

SANTIAG

O

M

OL RUSIó

N LO TIL AN

AG

PL. SERRALT

RT O

AR A LV SA IAS

CA

RN

AT

L
N BE RU

OL RUSIó

PL. BISBE BERENGUE R

AR

B IS

O

Q

M

U

B

AR

MEST RE

FE

PL. FORT

MU ESCLAR REINA
S MONTERO

FA T

ES

C

SO N

ES PA NY O LE T

BA SS A

METG E JO AN BA UZA

A

ZIN

ME

N

IES
D

A
E IV IS

NDA
MA RIE

O

GU

R ME

ORTUGA L AV I N G U D A D E P
UIM AQ JO

D

N

I

LLD VA

JOAN
ANTIC

AL
GA VE

LI CECI

L METE
BORJA

TR

R PA

M

C

FO

LA E
L UE IQ M

B IS

BE

INCA/PORT

NT GE AR

FE

AS

ME

S LLUI

I CECIL

MIQUEL

CA BR IT

A

IA

Clinica Juaned

S.J O SE

LL IBE RT AT

RE

NA

AL

FA L

EC

DA
R VE BO AL VID

U

RD

DA

PO

PA R

TR

IN

EM

ILI

NT GE AR LLD VA
PE LO

IN

NIC
. G.C

O ET

D

ER

,

CA
GO ET

E LV

LLOREN´

CERDA

A

A

A

T

A

AN

AS

E

N TO

PA

A

U

MP

S

I

L

TLE BA

NS

M

MA TA

AM

P IF
DE

ER

ES

E

PL. MADRI

AL

CO

AR

A

D

ET O

PO

NS

RE

ED

E

R
SA

CO

XID

31

T

DA M

LA CA AL
T LLE BE
ES GU RA MO

Y

RIB OT

EM

A

U TESE

F. DE

M

LES

UC

ERTA T

GU

Policia Municipa

NT SA
S. AL EMAN

NI TO AN
DE

ILI DA

RD

MER

RE

AR

I

E

U

S

MT

SA

LA

LLIB

SO N

ER

E BATL

M RA

IA

LE AVEL

S

DE

PøDEL PADDLE
DE LS

LLU

AN RR FE

MA
TO EN RG SA

RIA

PA SQ UA L

ZA

JO

AR N

ER

A

TR

MO

AN

PO

D IA
GO ET

D RE ALF

BE

RE

CH

AN SP O

BO NE O

´ EN

RA

NS

I

NA

NG

UE

R

EL

SA

AN JO

T NE BO

NU

CR

II I

MA

GU

AL

CO

IS

I

R VE

ILL

AN

TI

R

LVA D

DR

ER

M AR TI

LL SE OS

O

OR

BL

A

NA

EU

REND REVE

EM

A

IA

G

C.

IN

JO

A

YA

BE BIS

O

Mercat Sant

NT SA

LA MEZ UL OR GO DOCT S EN RR TO

31

UM

GU

IG

RI

MA

RT

E

ILL

EM

LE

EL

L

AN

U

JO

E

S

S

RE

VE

S IA

LM

JULIA

CISC FRAN

POLIESPORT

ULER NI TA ANTO

PE

RE

NI TO AN

S UE RQ MA
NA ER QU AN BL

PL. CARDENA L

MU

BA

E

SO N

IN

Q

AN RR FE
EU OM RT BA

S

A

VI

E

B

I

TR

PA S

PL. BARCELON

UI

S

MA

DE

O B AT

LL

PA R

SS

JA

UM

FE

DA

RE ST SA

E

OT

II I

RR

OR TA

PR IN SE CIP NY AT OR A DE

EU DR AN

X

NA

LM

E

J.C

ZA

NT

L IT

PL. ALEXANDE R

S

RT E

S

BAR

TOM

CA
FR

PI

R

TA

NT

DA

EU

PA

FO

ESTADI LLUIS

SU

GU

DE LMAU

S EN RR TO

ILL

EN

BL

.S

RA

JE

LL

ES

D

VA

R

ES
V E R D A

G

U

A

I

O

S

UR VENT BONA

TICIA
M JOAQUI

R

AR XI DU C

MA

OT

POU
ON RAM

AN

LL

DO

EM

JA

UM

E

JA

RA

O

RRA A SE

CA

PR

RI

UIL

CE

DE

O

TICIA

IN

CA

S

UM

AG

BO

L

2
RIB

CIP AT

NA

A

JOSE

ALEMANY

M

I

UI

E

H VIC

TICIA

NY

SS

EL L

IG

L

I

TO M

AS

T N O M
C AR

PAR

RO

FR

LL

A LL

AR

ZA

FE

Q

PL. SAN COSM

SI NA E IG
NIA SI

PL. ABã YAHY

S IA

AUSIAS
NER MUNTA

IR

LM

GA

RR

PA S

I ER LU

PL. SANTA AUSIAS MARCH PAGES

IM

S

AN

MARCH

VA L

MU

CR

LE

SP

I

ES

AN

Z DE VAZQUE

ER

LL

S

IS

A

CE

CESC PARE FRAN

JAU

ME

PO

TI

G

E EN

G

O

IETA GA M.

MOLINA

IS

NA

ESIA TRAV
JE

IB

US T. DE JES

CESC PARE FRAN

MOLINA

A LLU

SA LV AD O

RA

L

LER SO

DE

FR

A

R

A VI

FO N T

FE

A

L IX

M

S

AR

M

O C

PR OV EN ´

ID

DE
AS

M AR TO R EL

SALVADOR DALI

S

A

I

EL L

Hospital
AN JO
JE

TIM SANE MAS JOAN

LIU EU FE ANDR

PO NS

AN

A

GUE ORA
A BLANQUERN

GE

G U

A

NCESC

S

FRAN

CESC
NER MUNTA

PO I JOAN FIOL

ETA

RN

AU

AR XI DU C

A
VI LE TA

Policlinic a

TAR S. BES

LA

TE

D

EM GUILL

IM

ST

EL

ADE TI BU AGUS

Hospital de la Creu

BA LA GU ER

I

N IE

S
BE A AT FR

REZ ALFE

M COLO

CA

SE P

AL

E

A

ES C

QUET

LE

FIRA DEL RAM

GEN IU EU RADR EMPE
RAMON

JO

GA

SP

AR

G

TA AS G SA

A ED RM TU
NE JEAN MARE

ANDR

EU

FELIU

I GA LLA RZ

BE

NN

PLA´A DE
AZ AR AR

A

I

JOAN

NS

QU

IT

NT

LV

FE

GLAS

NA

E

A

AN C

AR

US IC

RE

D

FR

ER FERR

ECON

LL

ER M

LL UI S

S

O

R

Z

JOAN RIERA

OM FR
DE CTEL.

TE

O

S H

I M

MU SI C

FE

REZ ALFE

UME SC JA ANCE

SE PB ALA GU

H

I R

RR

D

F N SO CAS

JO

A

A

A

ERA LLOB

AD ESTR

LG U

LI

T.ORDINAS

AL

ES

ER

R

AG

U

A

LA

D A L I

IM

AT DE CIUT

ER

S A L V A D O R

CABO

JOA

ROSER

O

T

S H

I M

T Fu ndad

or de

la C

reu

F IO
Roj a

AL

A

OMAR

ES QUILM

N

I R

L

H

SA LV AD O

O CAP

N

A N

LL

1
OLEZA

AD

R

BLAN

ES

R

Y

O

C

AM

I

PALAU MUNICIPAL

VIA

AD SOLD

O

N ISER

JOA

QUIM

GABRIEL

AS COM

HIROSHIMA

SO

N

F

E

R

R

A

G

IG

D

EL

U

LE

M
D 'A

T

S

DE

L. AL

NGA I I VILLALO

S IA

AT

E

S

U
R FI LA

NT CI
A

A UR

Cementer i

U

UAY RUG

GUIL

LEM

AL

SA

FE

CA R

S O N

RE

L NDEL ESCA ENTE TENI

FRA

FRAN

CES

Z R IB

ANS GERM

AS

AD SOLD

RET

TA N C A B A IX

JOL Y I PU EMAN

HENRY DUNANT

GU M

D

ERA

ER SI ND O GU M ER SI ND O

O
AG UA I

Z ALFERE

O

IA GARC

ET

RATS SOBE
LDAD LI SO ANTO LI ANTO RATS O SOBE

DE

H

E N

JE SA PA P

D

U

1

SOLDADO

L ERA GEN

SIMANC

GUAL

AS

ARROM

AN C IN AIN A
Y MPAN Y CO

SE RR AT

J E S

O AR SC MA

U

QU

S

AR C
MIR RA O

T AR

FRA

RA MO

D E
TU EZ MA

NCE

SA N T

SANT

SU

SC

TO ME DA

S

T RA ER NS MO

RAMON

M JOAQUI

SU

FR AN CE SC
NT SA

GEN

S

ERA

O AR SC MA

O

2

BLANQUERNA

SANT

L

MA I RT

DE

RIER

D'EN GIL

O I M

AN

A

TO

RA

NI

NI RO JE

ON TE

AL U

NER NTA MU

RA

BL AN

E

R U E R

GE

IEL BR GA

T O IB R
ER TAN AN T. S

QU

Y AN EM AL

NE RA L

ER NA

FRAN

CESC

SANC
JA C

IN

T IN T

V

E

R

D

A

G

O MIR

T SAN

JA

SAN

IS

BU

GU

NY

OL

E

S

TA

TP R

/ BLI C

JA

C

RI

FU

M IQ

FR AN CE SC MA I RT

L RIE GU AB LAR Ô R GE

ER

JES

DA

T
Ô PER

N JOA

UE L
CA RL

A

US

CR

ON

FILO

ES

LEG

ESTACIîI DÌAUTOBUSOS B
E

DE

QU

FONTSANTA

HE

ES I

ES

LA

PO RT

S

PE RE

OR I M

L BRIE GA

LE

MT

NT

E

NT S

D'E

UR

IES

NIE

S
DE

RA S FA MA EL DA RO DR AT IG RN UE BE Z
HE

PARE LLAD ES
FONT

JO
AN

Iberi

AM

ER

LRIC ESTE

H

L METE

T
H RC MA

N RE

DE
EU SE BI

ES

D TA

A
TA

M

AR

Q

U

C

AM

PO

S

M

AU

R

A

JES

3

A

DE ZC

FRANCESC

RR ER A

US

UIM AQ JO

O CA RIó

AL LA

INSTITUT BALEAR

OLIVER

NI JERO

EN

DE

SE
N

TS

AN

SO

N

JO

AN

FE NA BO

R

UR MA

RO D

IA AR M

AL GE R

T LLE BE

I

DE

RIGUEZ

I

R VE BO

O BAR

BA RR ER A

DE

R VE BO

V

SA

IA R

CU RIE

S UE Q AR M

MOLL

O M A

CARDEN AL

AR A IT

BA RR

IS SA

YA S S

CA

ER A

E
NA SE

A

IM

N D'E

AR

T ER AB IL G

ANET

I

SIO

DRE ALEXAN

S ELIE

RA M BL

CONCEPCI

BE LL PU IG
LO SO

DE

A DE LS

TR PA AT ON

S LE EL NT CE

IA CIL TA AN J.S

MISSIO

DU

ES
NY TA CA

EP JOS

CS DE L PA

R RE OB

4

ELM ANS

R

UEZ ZQ VELA

EL SS O

IC ER ED FR

EPCI CONC

M

O AD

BE

A

LO SO

S INO NP CA

LL

DE

R EIG SS PA

PU

GAV AR R

NUREDD

UNA

LO

IG

D'ALCANTARA

VE LAZQ

NG
A UD AS PIC
SO

MISTRAL

CA

YO CAN PUE

LA

MA I RT

PENY

CAN

CE

D

R MO

LL ER

A

D'E N

B GA

SA

A NY

OL B RU

N

DO ON BR

'EN V.D

ES TR ES M A IX D'A

LO LA RIE

NC BA

D AN

OT LL GE
O C.ARB

RE

SA OS BR

SE CALA

MA

U V.M

MOLINS DE MIGJORN

O SC VA DA

RIC

R

FORN

T

C. PO

SOLT

C.

ES HA AL AG M

IA ER AD SC PE

LI DÌE

DE

QUET

BR

ES

ER LM PA OR NY SE ON M NT

N

NO CA EL

LL EN

AL

V.

D'E

C.

N

CE

A

L AL MIR AL

S

R TO

RIO FU

RE

TO VIC

RIBAS

5

ON

EZ ó YA V.

GA

L.

SANTA

EU

AL O

RIE L

NS O

ALOMAR I VILL ALONGA

6

O IG S'A

High vaults with elegant columns. 15th century.30 h. Closed on sundays and holidays. . Laborables: X/III 8 . 29 .18 h . Altar Pieces.30 . Casal Solleric.Catedral o la Seu / Museu. Building used as exhibition hall. C/ Calders. Font del sepulcre Curb of the 10th century Arab fountain. Visit this stately house and experience a combination of tradition and present-day art. graphic oeuvre and sculptures by Joan Miró.12. Museu Krekovic C/ Ciutat de Queretaro. Panoramic visit of the castle.30 h / 15. Palau de l Almudaina X/III 10 .30 . Interesting visit to the artist’s studios. 10 .m. 2 Medieval Mallorcan paintings.14 h.18 h . 13th century small temple.18. Sundays and holidays 11 .14 h y 17 -21 h. Sundays and holidays 10 13. .6 p.Closed on sunday and Holidays Museu de Mallorca.XVI centuries with subsequent additions. C/Sant Miquel.13. to 3 p. Saturdays 9.13. The Foundation displays a selection of paintings. Sundays and public holidays closed.30. Closed Mondays. 27 10.19 h. IV/XI 10 . XI / III 10 . Closed on Mondays. Museum of the National Heritage. Museu d Art Espanyol Contemporai. Margelle de la fontaine arabe du Xème siècle. Sunday and holiday 9. Saturdays 10 . Banys Àrabs. Shops open daily from 9 .Cala Major. Closed on Sundays and holidays. Spain and the Balearic Islands. Inner elegant columns looking like palm trees in shape.18 h.Sales Cardenal Despuig. the caves are visited with a guide. Domingos y festivos: X/III 10 .30-18 h One of the few remains from islamic domination. Porta de la Gavella de la Sal 12th century door in the city s islamic wall.14 i 17 .14 h.18 h XI/III · 10 . in Spanish gothic civil style.15 h .14 h i 16 . Saturdays 10-13. Medieval Paintings. Castell de Sat Carles Dique del Oeste. Cafeteria and shop.45.m. Archaelogy. 2-a IV/X · 10 .30-20 h i X/IV 9. La Llotja (abierto únicamente cuando hay exposiciones).13 h i 15 .19.15 h .30 h.m. etc. VII i VIII 10-14 i 16-21 h. Other activities: temporary exhibitions. Basílica de Sant Francesc.30 . Coratian Painter 1901-1985. Fundació Pilar i Joan Miró.30 13 y 16 . V/IX 9.30 . Sundays 10 .m. Del Born. Located in Ca la Gran Cristiana . 45 X/III 10. Hall of visiting exhibitions.18 h. Closed o Sundays and holidays. 9. The museum has three rooms containing 153 paintings on the Inca Empire. pre-inca civilizations.18 h. drawings. built by Guillermo Sagrera. 11 . IV/IX 10 . Ajuntament / Ayuntamiento / Townhall / Mairie / Rathaus / Comune Façade of 17 th and 18 centuries Baroque with interesting eave.13 i 16 .14. 10 .14 h. Petit temple du XIIème siècle.19 h. Gothic Cloisters of the 14th Century.12. Discovered in 1906.20 h. palaces and monuments being an example of the Spanish architecture.IV / X 10 -18 h.18. Gothic XIV . Ps. Closed on Mondays and holidays. hivern 10-18 Estiu 10-19 h.m.20. Winter: p. the tombs of Jaime II and Jaime III of Mallorca. . Repodroduction of Spanish houses. Poble Espanyol.17 h IV/V/VI/XI i 10 . Five exhibition halls showing various ancient infantry. Museu Histórico-Militar.13 i 16 .30 . Gothic church with baroque façade. 3 9. library and reference centre.14 h i 16 . Sundays and public holidays: 10 a. Tomb of Ramon Llull.18 h. X/V 9 . C/ Joan de Saridakis. Islamic origen. Coves de Gènova C/ Barranc.19 h. Free entrance.IV-IX 10 . Closed on Sundays. educational pursuits. In the royal Chapel.IV/XI 9 . One of the most interesting buildings. 10 a. Saturdays and holidays 10 .19 h.20 h X/III 10 .13 i 16 -18 h.30 h. printing works.21 h. Saturdays April – October: 11 am – 2 pm.13 i 15 . 5 Portella Street. Monday closed.18 h VI/IX 9 .18 h.m. XII/III 9 .30 .IV/IX 8 .30 .30 y 16 . three naves and interesting tombs.45 i 17.30 Permanent collection of Spanish 20th century art. Closed August. Summer: 10 a. Ceramics and Carvings. prizes and scholarships. Gothic building of the 14th century with an interesting circular courtyard. Interesting gothic chapel.-7 Museu Diocesà. Exhibition and documentation centre on contemporany art.30 h. Can Marquès c/ Zanglada. Castell de Bellver . Residence of the Royal House of Mallorca in the Middle Ages. artillery and engineer s material and models of different battles. Archaeology. Only the Cardenal Despuig halls are closed on Sundays and holidays.13 h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful