P. 1
m.r.u. Suport de Curs

m.r.u. Suport de Curs

|Views: 73|Likes:
Published by Silviu Ice

More info:

Published by: Silviu Ice on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

MANAGEMENT

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
I. MOTIVAŢIA PENTRU MUNCĂ - CONŢINUT ŞI NATURĂ

În prezent, în cadrul organizaţiei, motivarea este un termen des utilizat. Complexitatea conceptului face dificilă o definiţie simplă, unanim acceptată. Nu a fost posibil încă să se găsească un răspuns mulţumitor la întrebarea "Ce anume îi face pe lucrători să muncească eficient?". Dificultatea este determinată de faptul că orice cercetător trebuie să facă unele presupuneri privind motivele comportamentului pe care 1-a observat sau înregistrat. Ca urmare, în toate raţionamentele privitoare la motivare, va exista întotdeauna un anumit element de subiectivitate. Legătura dintre teoria motivaţională şi practica managerială este vitală pentru reuşita în management. Oamenii sunt cea mai importantă categorie de active dintr-o întreprindere şi totodată, singurul activ care poate să acţioneze împotriva scopurilor organizaţiei. Drept urmare, efortul de a cunoaşte mecanismele care stau la baza comportamentelor salariaţilor nu este greu de înţeles. Putem, totuşi, să reţinem următoarea definiţie: „Motivarea este o modificare psihologică şi fiziologică care se produce în fiinţa umană, ori de câte ori apare o nevoie; pentru satisfacerea acelei nevoi, individul adoptă un comportament care vizează refacerea echilibrului psihologic şi fiziologic". (Larousse) Motivaţia reprezintă suma forţelor, a energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul uman spre un anumit scop, care, odată atins, va determina preocuparea pentru satisfacerea unei alte nevoi. Motivaţia pentru muncă reprezintă influenţa pe care anumiţi factori o exercită asupra angajaţilor şi care îi determină la acţiuni pozitive sau

1

MANAGEMENT negative, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. în cadrul unei organizaţii, oamenii nu reprezintă doar o sursă de cheltuieli, ei dispun de un sistem de valori, de nevoi, aşa încât gradul lor de motivaţie şi de satisfacţie vor determina performanţele individuale şi organizaţionale. Managerii au, în consecinţă, misiunea de a armoniza performanţele economice ale organizaţiei pe care o conduc, cu interesele şi posibilităţile angajaţilor. Motivaţia pentru muncă individuală este certitudinea că individul respectiv va obţine, prin muncă sa, desfăşurată în condiţii stabilite, acele repere ale satisfacţiei, pe care şi le doreşte. Motivaţia pentru muncă este determinată de o serie de factori, printre care: ■ factorii interni (individuali), cum ar fi percepţia sarcinilor, atitudini, nevoi, interese, comportamente, sistemul de valori; ■ factorii externi (organizaţionali), ca sistemul de salarizare şi de stimulente, gradul de formalizare a conţinutului postului/funcţiei, calitatea climatului de muncă şi a comunicării formale şi neformale, sistemul de control, timpul liber ş.a. Cele două categorii de factori interacţionează, determinând comportamentul motivat şi capacitatea de adaptare a angajatului la diferite modificări ale condiţiilor de lucru. Orice studiu efectuat asupra productivităţii individuale a muncii scoate în evidenta diferenţieri la nivel de indivizi şi de colective, care pot fi justificate, doar prin faptul că oamenii sunt influenţaţi de factorii lor motivaţionali individuali, care sunt variaţii, de la persoană la persoană. Fiecare individ este caracterizat printr-o serie de trei atribute, care, în final, alcătuiesc fundamentul motivaţie pentru muncă: interese, atitudini şi nevoi. Interesele reprezintă preocuparea spre care este canalizată voinţa individului pentru a obţine ceea ce este avantajos, necesar sau folositor. Dacă managerii pot determina cu acurateţe care sunt categoriile de interese ce-i

2

MANAGEMENT motivează pe angajaţii lor, atunci vor putea modifica conţinutul posturilor, pentru a oferi o bună şi continua motivare a lucrătorilor. Atitudinile se reflectă în concepţia, în felul de a fi şi în modul de comportare, afectează motivaţia personală a omului. Ele sunt predispoziţii ale persoanei, de acceptare sau de respingere a unor evenimente, fenomene, obiecte sau persoane. O persoană care are o atitudine pozitivă faţă de sine însăşi, are încredere în posibilităţile sale fizice sau psihice, va munci mai bine, având încredere în realizarea scopurilor propuse. Nevoile sunt dorinţe sau necesităţi fizice, intelectuale, morale ale unei fiinţe umane. Teoriile motivaţionale se axează pe ideea că nevoile nesatisfăcute constituie un imbold pentru comportamentul uman. O nevoie nesatisfăcută sau satisfăcută parţial creează individului un impuls spre acţiune, care ajută la împlinirea nevoii deficitare. Impulsul (stimulentul) dă comportamentului persoanei direcţia necesară şi forţa de a acţiona, pentru a atinge un obiectiv sau un rezultat, care să satisfacă nevoia. Teoriile din managementul resurselor umane referitoare la motivaţia pentru muncă pot fi grupate în două mari categorii: teorii ale motivaţie individuale şi teorii ale motivaţie organizaţionale. 1.1.Teorii ale motivaţiei individuale Ierarhia nevoilor. A fost elaborată de Abraham Maslow, fiind mai cunoscută sub denumirea de "piramida nevoilor individuale", aşa cum a fost ea elaborată în anul 1954 . Regulile după care funcţionează piramida nevoilor sunt următoarele: ■ nevoie nesatisfacută activează persoana respectivă, pentru un anumit comportament, având o funcţie stimulatorie;

3

Nevoile satisfăcute nu motivează prea mult timp. de apartenenţă la un grup sau la o categorie socială. Autoactualizarea (autorealizarea şi valorificarea potenţialului propriu) VI. a fi înlăturat pericolele. de odihnă. de apreciere (nevoia de realizare. de afiliere şi de acceptare) II. 1. protecţie) I. de încălţăminte şi Îmbrăcăminte) Fig . Atenţia individului se îndreaptă spre satisfacerea altor nevoi. ■ Intensitatea nevoii presupune că o nevoie de ordin superior nu devine o forţă activă de motivare până ce nevoia precedentă nu este total satisfăcută. a şti. Nevoia de apartenenţă şi de afecţiune (nevoia de a fi împreună cu alţii. ordine) V. a explora. de competenţă. de a câştiga aprobarea şi recunoaşterea altora) III.Nevoia de securitate şi de confort (a fi in siguranţă.1 Ierarhia nevoilor.MANAGEMENT VII. Maslow. a cerceta) IV.Nevoia de stimă. de rang superior. nici o persoană nu se mulţumeşte cu 4 . ■ Când o nevoie de bază a fost satisfăcută. Nevoi de cunoaştere (a învăţa. ea nu mai constituie o motivaţie primară. ■ Indivizii caută să-si dezvolte personalitatea şi vor să urce pe treptele superioare ale ierarhiei nevoilor. a înţelege. după A. de adăpost. Nevoia de frumos (nevoi estetice) (Simetrie.Nevoi fiziologice (de hrană.

autorealizarea este vârful afirmării şi dezvoltării personale. De aceea. care îi solicită să lucreze singuri sau izolaţi. pot fi satisfăcute. Teoria achiziţiei succeselor. de autorealizare. adesea. motivaţi pentru munci care le dau sentimentul de competenţă sau pentru realizarea unor munci dificile. s-a ajuns la constatarea că cei mai mulţi dintre oameni au câteva nevoi active. pentru a-si face noi relaţii sau prietenii şi vor fi puternic motivate de sarcini de muncă ce le vor aduce în contact cu semenii lor. agreează feed-back-ul concret în performanţele lor. ceea ce semnifică faptul că cel mai scăzut rang al nevoilor poate să fie parţial satisfăcut. In urma comentariilor făcute de specialişti asupra teoriei elaborate de A. Persoanele având ca stimulent afiliaţia şi apartenenţa văd în locul de muncă mediul ideal. care nu sunt nici uşoare şi nici imposibil de realizat. de rang superior. Persoanele care sunt motivate pentru împlinire sau pentru autoperfecţionare văd în organizaţie şansa de a rezolva probleme dificile şi de a excela în muncă.MANAGEMENT satisfacerea nevoilor fiziologice. Asemenea indivizi sunt. pentru a găsi soluţii problemelor. în timp ce alte categorii de nevoi. Asemenea categorie de persoane nu doreşte să îndeplinească sarcini de lucru. de apartenenţa. constatând că funcţionează trei categorii de accepţiuni ale acestui termen: 1) nevoia de putere. în acelaşi timp. în mod simultan. îşi asumă riscuri şi îşi propun să realizeze scopuri moderate. Teoria a consacrat tipul clasic al unui asemenea individ: le place să-si asume responsabilităţi personale.. elaborată de David McClelland. 3) nevoia de filiaţie. un post de conducere şi de autoritate. Persoanele care resimt un stimul puternic pentru dobândirea puterii. acţionează în cadrul organizaţiei pentru a obţine o poziţie de rang superior în ierarhie. Maslow. care grupează factorii motivaţionali ai oamenilor sub denumirea de "succes". 555 . 2) nevoia de împlinire.

dezvoltare ( Growth) Alderfer interpretează nevoile oamenilor ca fiind continue şi nu ierarhizate. b) nevoile relaţionale (Relatedness). . superiorii şi subordonaţii. c) nevoile de împlinire. Ele își au originea în nevoia intimă de devenire umană. Nevoile existenţiale sunt importante în procesul de muncă şi este necesar să fie satisfăcute înaintea oricăror alte nevoi umane. Între cele trei teorii ale motivaţie individuale prezentate mai sus.2. într-o variantă formală şi una neformală. se poate stabili o relaţie de interdependenţă. ce considera că există trei tipuri de nevoi individuale: a) nevoile existenţiale (Existance). fie de tip amical. Satisfacerea acestor nevoi este expresia modului de realizare a capacităţilor şi talentelor personale. Nevoile relaţionale implică relaţiile cu familia. aşa cum a sugerat Maslow. Interdependenţa dintre cele trei teorii ale motivaţie individuale. Nevoile relaţionale depind. colegii de muncă. ca în figura următoare: Alderfer Dezvoltare Relaţionale Existenţiale Maslow Autorealizare Stimă Sociale Fiziologice Securitate McClelland Realizare Putere Afiliere Fig.1. de calitatea legăturilor interpersonale.MANAGEMENT Teoria ERG. are la bază concepţia lui Alderfer. în satisfacerea lor. Nevoile de împlinire/dezvoltare conduc eforturile personale către creativitate. fie de tip ostil.

angajaţilor le place să fie conduşi şi vor evita. în ceea ce priveşte condiţiile existente în organizaţii. care aduce în discuţie două ipoteze diferite asupra angajaţilor şi asupra condiţiilor existente în organizaţii. oamenii trebuie să fie constrânşi şi pedepsiţi pentru a realiza corect obiectivele organizaţiei. acestea se prezintă astfel : întreprinderea de tip X stimulaţi numai prin bani. în condiţiile precizate de ei.angajaţii sunt leneşi. asumarea responsabilităţilor. Teoria X arată astfel: oamenilor le displace muncă şi caută să o evite. oamenii agreează muncă si. o consideră o plăcere. angajaţii doresc securitatea locului de muncă. angajaţii doresc cel mai mult securitatea locului lor de muncă. doresc recunoaşterea şi dezvoltarea personală şi competitivitatea -posturile sunt alcătuite din unităţi mici. iresponsabili şi -angajaţii accepta 7 . în lucrarea sa intitulată "The Human Side of Enterprises". dar urmăresc şi autorealizarea şi stima. asupra stilurilor de conducere. întreprinderea de tip Y responsabilităţi. pe cât posibil.repetitive . uneori. Teoria Y este complet opusă: .posturile de lucru conţin o gamă largă de sarcini şi creativitate.MANAGEMENT Teoria X-Y a fost creată de Douglas McGregor.elementare. angajaţii nu resping responsabilităţile. angajaţii suportă greu controlul şi tratamentele rigide.

flexibilitatea în ierarhia managerială. feed-back-ul frecvent al rezultatelor/ performanţelor. a lui Skinner. perceperea dezvoltării psihologice.1. prin umătoarele programarea muncii. . în care performanţa este controlată şi direcţionată spre realizarea obiectivelor organizaţiei. Teoria condiţionării operante. responsabilitatea angajatului pentru costurile induse de postul ocupat. Psihologul Skinner a stabilit existenţa unei relaţii între recompense şi performanţe.4.Aplicarea elemente esenţiale: - teoriei lui Herzberg la îmbogăţirea conţinutului postului/funcţiei implică intensificarea acţiunii motivatorilor. în care funcţionează conceptul de bază următor: oamenii vor obţine rezultate performante dacă vor fi bine plătiţi. Procesul condiţionării operante apare ca în figura: Comportament viitor Validare/invalidare stimul Comportament actual Consecinţe / performanţe Stimuli factori perturbatori Fig. Modelul teoriei condiţionării operante. n. printr-un sistem de comunicaţii deschise. responsabilitatea angajatului pentru rezultate.

Proiectarea posturilor Posturile sunt componentele primare ale structurii organizatorice a firmei. cât şi orizontal. De asemenea. prin formarea mai multor grupuri de muncă. Posturile. procesul de organizare este acela care grupează activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor organizaţiei. care compun structura organizaţiei. prin nevoile pe care le satisfac. ce porneşte de la ideea că specializarea muncii este o condiţie a creşterii eficienţei şi a calităţii. respectiv prin diviziunea muncii în cadrul firmei. . este imposibil de proiectat un sistem de recompense fără ca postul să fie proiectat în mod clar. Ele au implicaţii deosebite asupra funcţionalităţii şi eficienţei structurii organizatorice. desemnând autoritatea şi delegarea. Diviziunea verticală a muncii urmăreşte stabilirea liniilor de autoritate şi definirea nivelurilor ierarhice. procesul de recrutare nu este posibil fără a se şti şi a se comunica cerinţele postului.2. De aceea. în mod similar. asupra realizării obiectivelor organizaţiei. De exemplu. II. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTULUI / FUNCŢIEI Analiza posturilor reprezintă temelia tuturor activităţilor legate de resursele umane.2. Maniera şi gradul de diviziunea muncii definesc posturile într-o organizaţie. Diviziunea orizontală a muncii reflectă specializarea activităţilor. prin conţinutul lor. dar şi asupra angajaţilor.1. constituie o componentă a dezvoltării profesionale a fiecărui angajat. aceasta facilitează fluxurile comunicaţionale din interiorul firmei. Organizaţia presupune o sinergie a eforturilor indivizilor care o compun. Munca prestată în organizaţie poate fi divizată atât vertical.H.

După definirea conţinutului postului.este o tehnică ce presupune determinarea mişcărilor şi gesturilor de bază. Alegerea unei metode se face în funcţie de felul în care este utilizată forţa de muncă. următorul pas trebuie să fie determinarea metodelor ce pot fi folosite pentru a descrie modul în care poate fi obţinută performanţa pe postul respectiv. necesare obţinerii performanţei. atât a proporţiilor postului. sub diverse forme de prezentare. ce trebuie îndeplinit pentru realizarea obiectivelor unui post. în sensul că obiectivele. de modul de organizare a locului de muncă. metodă similară cu cea precedentă. ■ Studiul mişcării . Adăugarea de noi responsabilităţi este una dintre cele mai folosite metode de îmbogăţire a muncii şi una dintre căile de creştere a motivaţiei şi şi satisfacţiei în muncă (de exemplu teoria motivaţională a lui Herzberg). constând în realizarea unui anumit număr de observaţii . cât şi a profunzimii acestuia. sarcinile. îmbogăţirea postului se realizează prin mărirea. asociate cu sporirea operaţiunilor ce trebuie realizate în acest scop.este o procedură de determinare a duratei de îndeplinire a unei operaţiuni sau cerinţe. necesare pentru îndeplinirea unei operaţiuni şi a modului de coordonare a acestor mişcări pentru realizarea performanţei pe post. permanent. secvenţial. "Work sampling" (eşantionarea muncii). autoritatea şi responsabilitatea trebuie. Obiectivul principal este acela de a găsi cea mai potrivită cale de a obţine performanţa pe un post anume. ■ Studiul timpului . Cele mai utilizate metode folosite în acest sens sunt: ■ Graficele (tabelele) procesuale . Aceste acţiuni nu trebuie însă să rupă echilibrul organizatoric al postului. de proiectarea echipamentelor utilizate etc. corelate.este o tehnică statistică bazată pe eşantionare aleatoare.aceeaşi natură.reprezintă. ea presupune o creştere a proporţiilor postului.

Hackman & Oldham.identitatea sarcinii . de desconsiderare). cu un rezultat vizibil. . 2. Fiecare loc de muncă se deosebeşte de altele prin anumite sarcini specifice. 3. 4. primite de titularul postului. care asigură succesul într-un loc de muncă. 5.este gradul de libertate individuala şi de acţiune independentă a muncii dintr-un post. Fiecare post de lucru trebuie astfel creat.semnificaţia postului .feed-back-ul .autonomia . a nivelului de performanţă atins. dimpotrivă. . . prin care se identifică cinci caracteristici importante în vederea proiectării postului: 1. O mai mare varietate a solicitărilor şi a calificării semnifică o mai mare importanţă a muncii şi aceasta devine mai interesantă.varietatea calificării . Un post de lucru este cu atât mai semnificativ. Aceasta componentă contribuie la o mai bună înţelegere a eficienţei muncii. cu privire la modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de muncă. prin intermediul unei game largi de activităţi.este impactul pe care îl exercita postul asupra ocupantului său. utile şi oportune. din anumite motive. contribuie la viziunea generală pe care angajatul o are despre munca sa (de stima şi respect sau. cu cât influenţează un număr mai mare de lucrători. dintr-un ansamblu sau o parte a acestui ansamblu.sau gradul de extindere a activităţilor. încât să asigure realizarea unui produs sau a unei lucrări. pentru munca prestată.sarcinile postului funcţionează ca un tot unitar.este asigurat de cantitatea şi calitatea informaţiilor clare. dar şi asupra altor persoane. . contrar opticii de a realiza o singură operaţie. O autonomie mai mare conduce la creşterea responsabilităţii persoanei ocupante. precise. ca o unitate de muncă. . .

ci numai posturile-cheie (reprezentative). Aceşti factori sunt. cerinţe decizionale. şi ele. Practica utilizării metodei de evaluare prin puncte a încetăţenit utilizarea unui set universal de factori. pentru orice tip de post. Acestea trebuie să fie identificabile de către persoanele care fac evaluarea. c) Selectarea factorilor şi a subfactorilor de evaluare. pentru fiecare post în parte. Factorii de evaluare selectaţi sunt apoi detaliaţi pe subfactori. efort şi condiţii de muncă. . aceştia sunt: aptitudinile. descrise pe diferite trepte sau grade. responsabilitate. în funcţie de cerinţele sale specifice. Astfel. Important este faptul că aceşti factori de evaluare trebuie acceptaţi atât de conducere. pentru posturile "productive". în timp ce pentru evaluarea posturilor de conducere se vor selecta factori precum: cunoştinţe. de fapt. Cerinţele specifice fiecărui subfactor sunt. precum şi modalitatea de recompensare. b) Selectarea posturilor-cheie. Această teorie a fost treptat înlocuită cu cea conform căreia fiecare organizaţie trebuie să-şi selecteze propriul set de factori. De exemplu. cât şi de reprezentanţii salariaţilor. responsabilitatea şi condiţiile de muncă. pot fi utilizaţi factorii: îndemânare. caracteristicile principale ale postului.resurse umane este cel care decide ce scală va fi utilizată. nu va fi evaluat fiecare post în parte. Următorul pas îl reprezintă selectarea a câte unui post-cheie (etalon) din fiecare grupă de posturi din organizaţie. care determină importanţa şi locul acestuia în cadrul organizaţiei. în ordinea crescătoare a intensităţii sau a complexităţii cerinţelor respective. grupă determinată în funcţie de scala de evaluare. care descriu conţinutul fiecăruia dintre ei. în sensul că trebuie să existe un acord unanim privind descrierea şi modul de recompensare a acestor posturi reprezentative. Această detaliere a factorilor pe subfactori şi grade este deosebit de utilă pentru definirea cât mai clară a postului şi pentru facilitarea evaluării lui.

riscul implicat de orice schimbare. Astăzi. Inovarea poate fi limitată sau încetinita de unele aspecte umane tendinţa firească a oamenilor de a se opune schimbării. lipsa de acceptare a inovaţiilor sau a noului. fidelitatea şi sinceritatea faţă de organizaţie. pentru realizarea de noi produse sau servicii sau pentru a realiza noi condiţii de îndeplinire a sarcinilor de lucru. managerii trebuie să deprindă abilitatea de aşi însuşi riscul. Pentru a . absenteism. rezultă o competitivitate slabă a produselor şi serviciilor pe pieţele internaţionale. Restructurările. Stimularea şi menţinerea unui climat creativ/ inovativ în cadrul organizaţiei trebuie să devină un obiectiv important. Din multe puncte de vedere. Aceştia fac eforturi. loialitatea apare ca o relaţie de reciprocitate între patronat şi angajaţii acestuia. de genul: eforturi mai mici de a munci. eliberarea prin şomaj sunt considerate de către lucrători ca fiind denunţări ale loialităţii de care trebuie să dea dovadă organizaţia faţă de ei. refuzul de a accepta o schimbare a poziţiei sau conţinutului muncii. realizează productivitate şi sunt loiali faţă de organizaţie şi aşteaptă un comportament similar. schimbul se dovedeşte a fi inegal. în consecinţă. Loialitatea înseamnă încrederea. Inovaţia implică un comportament creativ. unele încercări se pot dovedi costisitoare sau pot să nu conducă la rezultatele dorite. se consideră că loialitatea este mai semnificativă pentru orice organizaţie decât profesionalismul sau tehnologiile utilizate. în general. sabotaj.depăşeşte nivelul productivităţii generale a muncii. deci. furt. pentru a inova. pe termene lungi. Starea de "sănătate" a unei întreprinderi. reducerile de personal. depinde de stabilitatea şi de calificarea factorului forţă de muncă. iar loialitatea este o componenta a stabilităţii. Lipsa acestei componente generează acte de indisciplină a muncii. din partea managerilor şi patronatului. în condiţiile operării în pieţe accentuat concurenţiale.

grupa de activităţi de care aparţine. care va include: ■ identificarea postului .sarcini ce trebuie îndeplinite. localizare geografică. preferinţe) şi caracteristicile muncii. cum ar fi: condiţiile fizice ale muncii. respectiv autoritatea conferită. . iluminat. ci o activitate periodică datorită: ■ schimbărilor determinate de trecerea timpului. de aceea. Informaţiile obţinute din descrierea postului sunt sintetizate în fişa postului.practica a demonstrat că posturile de lucru îşi pot modifica conţinutul. ■ schimbărilor determinate de personalul angajat. cauzate de factori foarte diferiţi.control şi colaborare. responsabilităţi. codul etc. ■ activităţile şi procedurile postului . ■ marja de autonomie. nivelul zgomotului. ca urmare a interacţiunii între caracteristicile indivizilor (abilităţi. descrierea posturilor nu este doar o etapă a proiectării acestora. interacţiuni formale cu alţi angajaţi. ■ condiţiile de muncă şi mediul fizic în care se desfăşoară aceasta -temperatură. ■ poziţia ierarhică. spaţiul muncii (închis sau deschis). posibilitatea modificării acestor condiţii. care poate avea ca efect redefinirea muncii. ■ schimbărilor determinate de situaţii speciale. ■ resursele de care dispune deţinătorul postului. în timp. talente.denumirea. ■ relaţiile de subordonare . materiale şi utilaje folosite. fluctuaţia personalului. relaţiile interumane. recrutarea de personal etc.

care nu sunt specificate. Atât descrierea cât şi specificaţia postului/ funcţiei însumează precis informaţiile obţinute pentru fiecare poziţie de lucru. neprecizat în text. abilitatea de a lucra sub presiunea timpului sau altor factori specifici de solicitare. experienţă în muncă. reducerea dimensiunilor de activitate etc. îndemânări. cerinţe fizice şi intelectuale. 15 .MANAGEMENT Pentru a asigura o anumită flexibilitate managerială. Conţinutul lor poate fi afectat de schimbările intervenite în cadrul organizaţiei (dezvoltarea. pentru îndeplinirea în condiţii optime a sarcinilor de muncă. precum şi pentru restul activităţilor de management al resurselor umane. la un anumit moment. dar care vor apare ca necesare în procesul muncii. Analiza postului reprezintă o importanţă egală pentru manageri şi pentru angajaţi. trasate de şeful său direct. Specificaţia postului precizează modelul ideal de ocupant al postului descris. în vederea înţelegerii depline a îndatoririlor şi răspunderilor ce revin fiecărei poziţii de lucru. restructurarea. atunci când interesele organizaţiei din care face parte reclamă acest lucru în mod imperios". necesare unui angajat. utilizabile. criterii morale. experienţă. în mod expres. de genul:" Angajatul va îndeplini şi alte sarcini de muncă. trebuie să fie inteligibile. în unele cazuri pot fi menţionate cerinţe privind nivelul de instruire şi de educaţie. ■ abilităţi.) sau de revizuirile periodice ale posturilor. Factorii specifici identificaţi pot fi grupaţi în trei mari categorii: ■ cunoştinţe. clare. adică: cunoştinţe. se include o clauză cu privire la eventualele sarcini sau îndatoriri. ■ talent/dibăcie. abilităţi.

elaborarea documentaţiei noi. E) menţinerea şi actualizarea conţinutului fişei postului. ■ în perioadele de reorganizare şi restructurare a activităţilor ş. într-o manieră logică şi practică. abuzuri. de a avea un sistem legal de angajare şi de utilizare a resurselor umane. Analiza postului nu este un proces complicat. ■ în cadrul demersurilor de planificare a necesarului de personal. interpretare şi utilizare a informaţiilor cu privire la o anumită funcţie sau la un anumit post. în mai multe variante. ca: ■ în urma constatărilor rezultate din interviurile de părăsire a postului de către unii angajaţi. Pentru efectuarea analizei postului/funcţiei se instrumentează un proces ce străbate mai multe etape. Necesitatea revizuirii şi actualizării descrierii şi specificaţiei postului/funcţiei poate să apară şi în diferite alte situaţii. are scopul de a stabili ce activitate este îndeplinită. efectuarea analizei postului/ funcţiei. în ce condiţii şi care sunt abilităţile necesare pentru persoana ce le va îndeplini. în lipsa acesteia apărând. dar trebuie să se realizeze metodic. explicarea procesului de analiză managerilor şi angajaţilor.MANAGEMENT pentru un patron. ce depind de condiţiile concrete ale întreprinderii: A) B) C) D) identificarea posturilor şi revizuirea documentaţiei aferente lor. prelucrare. fără a dispune de o analiză performantă a funcţiei.a. ■ în timpul evaluării performanţelor. Procesul de culegere. b) 207 . uneori. a descrierii şi specificaţiei postului/ funcţiei. Metodele des folosite pentru analiza postului/funcţiei sunt: a) observarea.

deoarece o analiză. 17 . ■ părerea lucrătorilor că observarea detaliată a muncii lor poate însemna o încercare de anulare a aspectelor de unicat ale activităţii desfăşurate sau ca observarea este generată de greşelile pe care ei le săvârşesc.MANAGEMENT ■ rezistenţa la schimbare şi opoziţia făţişă faţă de orice transformare. este dificil. Ca atare. ■ poate apare o supraapreciere a angajaţilor existenţi. deşi este necesar să fie realizată. De asemenea. oricât de amănunţită şi de corectă ar fi ea. nu poate preciza chiar tot ceea ce execută o persoană în cadrul postului ocupat şi ce calificare are. Organele judiciare şi cele sindicale acordă o importanţă deosebită acestui document. putând fi invocat în situaţia conflictului de muncă. O asemenea atitudine generează mari dificultăţi în exercitarea atribuţiilor manageriale şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul întreprinderii. ■ angajaţii şi managerii au tendinţa de a supraevalua importanţa semnificaţiei postului/funcţiei pe care o ocupă ei. ■ unii angajaţi au tendinţa de a folosi descrierea postului/funcţiei ca pe o limitare a atributelor decizionale ale managerilor. Acest din urmă document are valoare probatorie în justiţie. Managerii şi specialiştii din domeniul resurselor umane trebuie să conştientizeze consecinţele legale ale activităţii de analiză şi proiectare a postului/funcţiei şi ale fişei postului. prin refuzul de a îndeplini o activitate (o sarcină)care este omisă din descrierea postului. asigurarea de oportunităţi egale în procesul de recrutare şi de selecţie este împlinită şi justificată prin descrierea şi specificaţia posturilor vacante şi scoase la concurs.

MANAGEMENT interviul. în sensul că se determină conţinutul şi mărimea/ volumul activităţii zilnice specifice. 18 . c) chestionarul este folosit pe scară largă pentru culegerea şi înregistrarea datelor privitoare la o anumită funcţie. postul de interes. Se foloseşte un formular de interviu structurat. este rară la posturile cu activităţi neciclice sau care se repetă la intervale mari sau neprecizate de timp. se pot corecta informaţiile obţinute în cadrul unei analize anterioare. cu ajutorul căreia se obţin informaţii de la angajaţi şi de la superiorii acestora. d) analiza structurată sau metode combinate din cele patru enumerate. prin observarea şi măsurarea duratei acţiunilor. cu persoane care ocupă. mai ales. Utilizarea observării. Metoda este. în care informaţiile se înregistrează în mod logic şi sistematic. ciclic sau în combinaţie cu alte metode. ca metodă. Se practică şi interviuri de grup. Este chiar indicat ca utilizarea chestionarului să fie combinată cu interviul sau cu observarea. în mod direct. care oferă un mod mai simplificat de a obţine răspunsurile dorite de la angajaţi. cu participarea membrilor unui colectiv de muncă. b) interviul constă în obţinerea de informaţii direct de la angajaţii care ocupă o anumită funcţie sau de la superiorii lor. metoda ce este folosită mai ales pentru muncile de birou şi pentru activităţi productive ciclice. alături de superiorii lor ierarhici. aplicabilă în cazul posturilor cu caracter repetitiv. indiferent de poziţia lor ierarhică. a) observarea poate fi continuă sau pe baza unor eşantioane ale muncii. Un tip de chestionar folosit uneori este cel numit "check -list" (lista de control). c) chestionarul. pe baza unor eşantioane statistice ale activităţii. iar discrepanţele de răspunsuri se pot valida cu prilejul interviului. El constă într-o îmbinare de întrebări închise şi deschise. O varianta a observării este eşantionul muncii. Prin intermediul interviului. de durată scurtă. se pot obţine informaţii suplimentare.

care sunt grefate pe noţiunea de "check-list" şi prezintă două variante importante: chestionarul de analiza funcţiei (Position Anlysis Questionar .) şi analiza funcţională a postului (Funcţional Job Anlysis -F. 19 .J. Pentru fiecare sarcină din cadrul funcţiei sunt stabilite. d) metodele structurate. analiza postului/funcţiei.. fiecare post/ funcţie este analizat (ă) prin intermediul a şase elemente (secţiuni).MANAGEMENT Marele avantaj al utilizării chestionarului este timpul relativ scurt pentru obţinerea informaţiilor necesare şi costul redus al operaţiunii. după care se face ierarhizarea răspunsurilor.) Cu P.A. Chestionarul poate fi completat de un analist.Q.A. pentru o apreciere finală. se abordează.J. şase trepte de importanţă.P. ■ alte aspecte (ce alte activităţi sunt relevante în postul/funcţia analizată?).Q. pe următoarele obiective: (a) obiectivele şi scopurile organizaţiei. ca: ■ informaţiile de intrare (unde şi cum primeşte lucrătorul informaţiile pentru a îndeplini funcţia?). în timpul unui interviu structurat sau chiar de către titularul postului însuşi. ■ procesul mental (ce nivele de raţionament sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiei?). în urma evaluării. ■ relaţiile cu alte persoane din colectiv (ce relaţii sunt necesare pentru a îndeplini funcţia?). în mod cuprinzător. ■ contextul postului/funcţiei (ce condiţii de muncă funcţia ce context social sunt implicate?). în cadrul F.A. ■ rezultatele muncii (ce activităţi fizice sunt îndeplinite?).A.

comparare6. urmărire0. servire7manualitate8.urmărire0. ajutor Fig. coordonare1 . supraveghere6. alimentare7.vorbire-semnalizare6. instruire2. Funcţiile postului. operarecontrol3. (c) nivelul şi orientarea a ceea ce fac angajaţii. copiere5. precizia muncii2. schimbare4. analiză2. convingere5.manipulare5. calculare4.3. Fiecare post are trei componente esenţiale: ■ datele (informaţiile).2. II.A 20 . ca în figura: InformaţiiOameniMijloaceO. (e) conţinutul pregătirii profesionale. ■ oamenii şi ■ mijloacele. amplasare1.J.negociere1. supraveghere3.__________________________MANAGEMENT___________________________ (b) ce face angajatul în cadrul postului/funcţiei pentru a îndeplini aceste obiective/ scopuri. (d) standardele de performanţă pe post. compilare3. conducere-operare4. conform modelului F.

în special de proiectarea structurilor şi conţinutului posturilor de muncă. dezvoltarea. Din punct de vedere metodologic.3. CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA COLECTIVULUI (STAFFING) II. H. Analiza funcţională este standardizată. ca funcţie managerială distinctă se datorează mai multor motivaţii: activitatea aceasta include cunoştinţe şi 21 . cu datele din Dictionary of Occupational Titles (D. Funcţia de staffing este strâns legată de cea de organizare a firmei. separarea staffing-ului.3. plasarea. promovarea angajaţilor. selectarea. analiza şi situaţia efectivului disponibil. recrutarea. operaţional în S. aşa încât pot fi elaborate date statistice pentru adoptarea unor decizii (validarea testelor la recrutare şi selecţie sau la evaluarea performanţelor în muncă). iar figura de mai sus demonstrează nivelul şi numărul asociat cu dimensiunea postului/funcţiei.A.T. de corelare a caracteristicilor oamenilor şi criteriile de performanţă ale organizaţiei.O. Analiza şi proiectarea postului/ funcţiei porneşte de la concordanţa între persoană şi post.U.a. este definită prin ocuparea poziţiilor din structura organizatorică a unei firme. practicile de promovare ş. ceea ce este un concept simplu. folosind operaţiunile de identificare a nevoilor de personal.. folosind date din cele trei dimensiuni prezentate în figura anterioară.1. recompensarea şi disponibilizarea personalului.MANAGEMENT în cadrul fiecăreia dintre aceste clasificări există o ierarhie a posturilor/funcţiilor.). Comparând nivelele şi informaţiile oferite de acest tabel. se pot stabili scări ale dezvoltării carierei.Natura şi scopul funcţiei staffîng Funcţia managerială numită staffing.

managerilor. permite o concentrare mai puternică a atenţiei asupra elementului uman din firmă. n. adesea. pe care le îndeplinesc managerii pot fi tratate ca sarcini obiective esenţiale.2. separarea staffing-ului. ce se bucură de câteva caracteristici tehnice importante. ca funcţie distinctă. care sunt nevoiţi să recunoască limitele instrumentarului metodologic de care se folosesc. Chiar dacă resursa umană nu este evidenţiată. Există o contradicţie între experţii în resurse umane. care rezumă organizarea firmei doar la proiectarea structurilor. fără îndoială.3. ca staffing-ul este responsabilitatea lor directă şi nu a compartimentelor de personal. creează frustrări managerilor. sume importante sunt alocate pentru recrutare. la oameni. conducând la ideea de "contabilizare a valorii resursei umane " . previziune şi de control. datorat subiectivismului uman. nu neapărat şi la asigurarea cu personal a acestora. în mod exclusiv. încă. s-a dezvoltat un flux puternic de informaţii. Pe de altă parte. funcţiile staffing-ului şi leading-ului se referă. ceea ce antrenează anumite caracteristici de natură subiectivă. în ultimele decenii. care propun modalităţi de evidenţiere contabilă a resursei 22 . care îndeplinesc numai un rol de asistent.Importanţa muncă funcţiei de constituire şi dezvoltare a colectivelor de Funcţiile de organizare. de furnizor de servicii şi informaţii. totuşi.MANAGEMENT abordări incomplet cunoscute de către manageri. cunoştinţe şi experienţă în acest domeniu. Puţine dintre cadrele executive vor contrazice faptul că factorul uman este vital pentru activitatea unei organizaţii. selecţie şi perfecţionare. managerii uită. în îndeplinirea activităţilor de staffing. pe când deciziile de asigurare cu personal a firmei aparţin. Terenul nesigur pe care poate merge selecţia de personal. în bilanţul unei firme.

cu succes. dezvoltarea carierelor. Subsistemul 23 . subordonarea (în tipul relaţiilor subordonate vertical) şi colaborarea (în tipul relaţiilor structurate orizontal). ce poate asigura succesul sau eşecul unei organizaţii. De aceea. de compatibilitate deplină a factorului uman (recrutarea şi selecţia). Relaţiile pe care le întreţine subsistemul uman din firmă cu celelalte subsisteme pot fi definite prin câteva caracteristici: ele pot exprima criteriile subsistemelor tehnice (descrierea posturilor) sau modul de răspuns optim. în procesele de recrutare. se utilizează sursele interne sau externe. Cu toate aceste conflicte. din care derivă. selecţie. evidenţiază funcţia de staffing şi subsistemul resurselor umane.doar. managementul conflictelor. iar cererile de manageri compară prin intermediul " listeiinventar manageriale". orientare şi promovare. tipul de relaţii analizate. Proiectarea structurilor organizatorice furnizează o determinare clară a numărului şi a tipului de manageri necesar.MANAGEMENT umane şi experţii financiari. prin comunicare. ele contribuie la eficienţa utilizare a omului. Analiza unei firme. relaţiile acestuia cu restul subsistemelor existente. apoi. ce doresc dezvoltarea unor sisteme. Cu ajutorul acestei analize. Oricare ar fi. mecanisme ce stimulează participarea angajaţilor la procesele decizionale ale organizaţiei. Planul de asigurare cu resurse umane este parte integrantă a planului organizaţional. privită ca un sistem. însă. utilizabile. este important ca managerii să recunoască faptul că staffing-ul este o funcţie de prim rang. motivare. uneia dintre provocările cele mai dure ale funcţionării lor: managementul resurselor umane. Activităţile de staffing sunt strâns legate de celelalte activităţi ale sistemului managerial. performanţele. Realizarea obiectivelor este condiţionată de obţinerea unui echilibru între cerinţele subsistemelor tehnice şi caracteristicile. nu este surprinzătoare preocuparea recentă a firmelor de a face faţă. dar şi provocările subsistemului resurselor umane. pentru măsurarea numerică a personalului.

la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei.STRATEGIE OBIECTIVE STRATEGII POLITICI MEDIUL SOCIAL -ECONOMIC Social Politic Cultural Tehnologic IDEI t Economic Legislativ PIAŢA 24 . INFORMAŢII NOI SUBSISTEMUL MANAGEMENT . atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii. structura sa în funcţie de profesiuni. de gradul mediu de calificare.MANAGEMENT staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului. calitatea asteia. de experienţa profesională. la fiabilitatea forţei de muncă. de aptitudini.

în schema respectivă sunt efectuate şi mutările de personal. solicitând răspunsul sau candidatura într-un număr determinat de zile. ce creează disponibilităţi de personal. Printre canalele de recrutare propice recrutării interne. apelul la consilierii de recrutare şi selectare. Este necesar să se cunoască şi principalele metode de recrutare. Cu alte cuvinte. promovări.apare ca urmare a activităţilor de promovare. activităţile de marketing. ■ utilizarea de metode de recrutare neadecvate postului sau surselor de candidaţi. ■ Schema de înlocuire prezintă schiţa structurii organizatorice a firmei. necesar înlocuirii operative a angajaţilor ce părăsesc. printr-un sistem de afişare. indiferent dacă s-a obţinut sau nu avizul şefului ierarhic direct. locul de muncă iniţial. transferuri sau retrogradări. cele mai folosite sunt: afişarea postului (job posting-ul). reţeaua de cunoştinţe. combinate. dar şi posturi vacante. adică eşalonul al doilea. ■ Afişarea postului (job posting-ul) constă în oferirea postului vacant propriilor angajaţi. echipele temporare de lucru. fişierul cu potenţialii angajaţi. . rotaţie pe posturi sau reangajări.numita"rezervă de personal". în funcţie de complexitatea şi importanţa posturilor vacante.canalul este utilizat pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante. care să umple golurile create prin pensionări. din diferite motive. Recrutarea internă creează suportul moral al performanţei. transfer.■ incompetenţa recrutorilor sau indiferenţa de care dau dovadă aceştia. O firmă poate utiliza una sau mai multe metode. cu gradul de ocupare a poziţiilor de lucru existente şi cu prefigurarea viitoarelor vacantări. diagrama de înlocuire evidenţiază aşa. schemele de înlocuire (sau planurile de succesiune). utilizate frecvent de către organizaţii: publicitatea. Recrutarea internă . deoarece generează oportunităţi pentru eventuale avansări în carieră.

n. descrierea.3. evaluarea posturilor ■ Conflicte ■ Formare Comunicare Dezvoltare ■ Selecţia Performanţele individuale INFORMAŢII Motivarea Relaţiile sindicatele cu Cariera Eficienţa Fig.-► Filtrare Decizii 1 DECIZE SUBSISTEMUL DE EXECUŢIE ■ Recrutarea ■ Analiza. Legăturile subsistemului de staffing cu alte subsisteme.. comparare 1 Organizare Acţiune Recompensare ..1. 215 .MANAGEMENT SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL Comunicare Soluţii Creativitate Comportament Analiza datelor.

denumirea companiei.MANAGEMENT prenumelui. modalitatea clasică este proba practică. Testele sunt instrumente inteligibile şi interpretabile la adevărata lor valoare. departamentul. ■ Existenţa greşelilor de ortografie. Principalele motive de respingere a candidaţilor sunt: ■ CV. ■ Conţinutul scrisorii. ■ Calitatea hârtiei utilizate. ■ Concluziile grafologului. neconcludent sau prost structurat. dacă este cunoscut. la fel pentru toţi candidaţii. ■ Numele şi adresa destinatarului. atunci când scrisoarea de intenţie este redactată manual. ■ Data scrisorii. numărul de telefon. alături de aceasta. Rezultatele fiecărui candidat la oricare test sunt evaluate în funcţie de rezultatele obţinute de un număr de subiecţi cu acelaşi test. strada şi numărul. funcţia persoanei. iar baremul care se obţine nu este identic pentru toţi indivizii. scrisă deasupra sau dedesubtul adresei. codul poştal. localitatea. respectiv: numele complet al persoanei căreia se adresează (dacă este cunoscut). oraşul strada şi numărul. Testul este o probă a procesului de selecţie. ■ Salutul de adresare:"Dragă Domnule/Doamnă şi numele. prin care se urmăreşte să se evidenţieze profilul profesional şi psiho-social al candidatului. numai de către cei cu o pregătire specială şi având experienţă în acest domeniu. se pot practica cu 241 . adresa de e-mail şi alte date utile. Pentru selecţionarea muncitorilor şi a altor categorii de personal de execuţie. dacă sunt administrate corect. Specialiştii afirmă că testele speciale pot fi de mare folos în procesul de selecţie angajatorului. ■ Prezentarea documentelor în fotocopii.

Constrângerile de natură legislativă şi politică cer firmelor să respecte legalitatea şi directivele trasate de guvernanţi. de asemenea şi valorificarea optimă a relaţiilor mai apropiate şi cunoaşterea mai bună.politice. determină raportul dintre cererea şi oferta de manageri. Mai mult decât atât. managerii din mediul sociocultural doresc să devină participanţi activi la procesele decizionale. se mai referă la responsabilităţile legate de staffing şi la necesitatea ca managementul de vârf să depăşească inevitabila rezistenţă la schimbare. Banca Comercială Română. la nivelul indivizilor şi al grupurilor de muncă. care se exercită prin intermediul firmelor multinaţionale. presupune accesul treptat.). Promovarea din interior are. nu va constitui un fapt deosebit. efectele pozitive. ei vor trebui să fie mai puternic orientaţi către clientelă. Mobilrom ş. Cu toate acestea. Factorii interni ce vor face obiectul analizei noastre se referă la asigurarea necesarului de manageri. în sfârşit. dar permite. metodă ce este utilizată cu succes de multe companii de renume din România ( Romtelecom. pas cu pas. în acelaşi timp. nu trebuie scăpată din vedere determinarea antrenată de către factorii internaţionali. către satisfacerea nevoilor legitime ale acesteia. oportunităţi şi constrângeri de natură economică. în mod similar. De exemplu. la poziţiile de management din firmă. prezenţa unor manageri de vârf originari din ţări diferite. de o valoare inestimabilă. tehnologiile înalte. mai ales dacă compania multinaţională va adopta o strategie de tip geocentric.a. în condiţii la fel de eficiente ca şi cooptarea de manageri din exterior. în viitor. trebuie să fie dublate de 219 . mediul economic. nu numai efecte pozitive. legate de climatul de muncă şi de reputaţia firmei. solicită un nivel educaţional intensiv şi extensiv. dintre viitorul manager şi angajaţii săi. să adere la standarde etice înalte. folosite în multe industrii.MANAGEMENT legislativ . ale promovării din interior. inclusiv concurenţa. Promovarea din interior. al angajaţilor. din interiorul firmei.

abilitatea de negociator (de exemplu. nivelul de inteligenţă şi calitatea acesteia. unde este nevoie de soluţiile oferite de candidaţi. referinţele şi documentele (formularele) de candidatură sunt prezentate mai detaliat. Aptitudinile manageriale pot fi verificate. în cazul selecţiei de personal managerial.MANAGEMENT orale. în cele ce urmează. pe o temă dată. studii. interviul. Cadrul organizatoric în cadrul căruia se folosesc metodele menţionate este. anumite rezultate se obţin. Dintre metodele şi tehnicile utilizate frecvent în activitatea de selecţie. Concluzia ce se desprinde din cele explicate până acum. metodele şi tehnicile utilizate. asupra firmei. chestionarelor de cunoştinţe. uşurinţa de comunicare. un rol determinant în decizia de angajare îl au studiile. experienţa profesională. prin intermediul lucrărilor scrise. rezultatele din activitatea anterioară. se mai folosesc bateriile de teste şi elaborarea unor lucrări. se nuanţează şi se diversifică. special concepute. prin interviuri aprofundate sau alcătuirea de eseuri. dimpotrivă. proiecte. specifice domeniului de activitate. Pentru evaluarea însuşirilor de natură intelectuală. a cărui publicitate s-a realizat în timp util şi care se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale. în mod t obişnuit. teste de inteligenţă generală Wechsler). se aplică teste vizând capacitatea de memorare. este că selecţia managerilor apelează la un complex de metode şi tehnici. prin complexitatea sarcinilor pe care le au managerii de îndeplinit şi prin implicaţiile majore ale activităţii lor. concursul de ocupare a postului vacant. cu prezentări de cazuri. infirmă calităţile de manager ale unui individ. iar pe lângă acestea. în vederea depistării candidatului ideal. dar de o manieră mai anevoioasă. Cunoştinţele manageriale şi de specialitate pot fi verificate. 243 . totuşi . doar confruntarea cu situaţiile reale confirmă sau. întrucât. alături de acestea. cu ajutorul testelor comportamentale sau psihologice.

pentru a nu supraestima importanţa factorului respectiv. de natură morală. Principiul competiţiei deschise constituie o modalitate mai corectă şi mai eficientă pentru a asigura competenţa profesională a managerilor. actualii angajaţi trebuie să se dovedească capabili să concureze. doar pentru motivul că provin din interiorul întreprinderii. posturile vacante sunt deschise oricărei persoane solicitante şi corespunzătoare. a politicilor 30 . pentru întreprindere. Aplicarea principiului enunţat antrenează obligaţii speciale. astfel încât să existe metode obiective şi echitabile de selectare sau dezvoltare a personalului. pot fi promovate. a istoriei sale. în condiţii egale. cu solicitanţii de posturi din exterior.MANAGEMENT prudenţă şi obiectivitate. care obţinuseră rezultate bune în activitatea lor. pentru toate posturile vacante. în comparaţie cu persoanele ce posedă un nivel de instruire ridicat. ca şi pentru societate. Conform acestui principiu. se creează falsa impresie că primează calităţile manageriale. Cu toate riscurile enumerate. în mod obişnuit. din interiorul sau din exteriorul organizaţiei. El conferă. cum ar fi: dezinteresul pentru dobândirea unei educaţii superioare. pentru managerii ce organizează activităţi de recrutare şi selecţie. posibilitatea de a asigura. marile companii sau organizaţiile nonprofit dispun. în faţa celor strict profesionale. în acelaşi timp. pentru a practica o promovare din interior asemănătoare cu o competiţie deschisă. cu toate avantajele de care dispun. într-un clasament alcătuit pentru selectarea lor. de rezerve considerabile de persoane competente. pentru ocuparea posturilor de management. persoane care nu au un alt merit decât acela de fi bune „imitatoare" ale foştilor lor şefi ierarhici. a problemelor cu care se confruntă. prin cunoaşterea mai amănunţită a întreprinderii. în posturi de rang superior. cei mai bine situaţi candidaţi. Folosirea în exces a factorului amintit. prezintă o serie de pericole. în final. în condiţiile în care persoanele mai puţin instruite au şanse egale sau se dovedesc a fi candidaţi preferaţi. folosindu-1 în mod exclusivist.

Pentru recrutări: ■ să fie îmbrăcaţi potrivit cu ocazia respectivă. pentru obţinerea. t Durata interviului creşte. ■ se va milita pentru o bună imagine a firmei. Regulile desfăşurării unui interviu eficient şi corect privesc atât pe recrutor. intervievatorul obţine suficiente informaţii. aşa cum au rezultat ele din răspunsurile şi comentariile făcute. 31 . ce nu se pot onora mai târziu. ■ alcătuirea unei liste de întrebări. se întocmeşte un clasament al candidaţilor şi se identifică individul care răspunde cel mai bine exigenţelor postului. experienţa relevantă şi pe acele însuşiri ce coincid cu cerinţele postului. pentru a adopta decizia corectă. Un interviu se consideră reuşit atunci când. dar şi oferirea de informaţii. cu accent pe aptitudini. ■ să se prezinte la interviu cu punctualitate. de obicei. după o jumătate de oră sau maximum o oră de dialog. astfel: ■ revizuirea dosarului de candidatură al fiecărui solicitant. să nu dea răspunsuri ezitante. Unele interviuri se pot extinde. crearea unei atmosfere destinse la interviu şi evitarea eventualelor conflicte sau întreruperi. ■ să nu vină pregătiţi cu răspunsuri de acasă.MANAGEMENT candidaţilor. ■ adoptarea unei atitudini binevoitoare şi politicoase faţă de toţi candidaţii. pe baza cerinţelor postului vacant. chiar. odată cu importanţa postului pentru care se candidează. ■ nu se fac promisiuni. deoarece interviul este ca o "stradă cu două benzi de circulaţie". pe un interval de câteva ore. ■ alocarea de timp pentru candidaţii ce vor să adreseze întrebări. cât şi pe candidat. Apoi. chiar dacă respectivul candidat nu va fi angajat.

(Rubrică facultativă) conversaţie > (rubrică facultativă) doua limbă maternă) Scriere Discurs Exprimare oral scrisă . (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au Competenţe şi aptitudini oraganizatorice 32 fost dobândite.MANAGEMENT Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limbafi) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a Limba(i) străinăfe) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Limb a Limb a (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în Competenţe şi abilităţi sociale care au fost dobândite.

33 . care primează în faţa rasei sau sexului candidatului. într-o reţea de resurse de muncă. din partea firmei. a femeilor sau a membrilor grupurilor minoritare sau defavorizate. promovare sau salarizare. dar decizia majoră. personalul aparţinând tuturor raselor şi ambelor sexe. ■ acţiunea de natură pozitivă cu angajări preferenţiale. printre toate celelalte activităţi ale managementului de resurse umane. Decizia de recrutare trebuie să fie luată pe baza unei analize. selecţie şi perfecţionare. în aşa fel încât nici unul dintre ei să nu fie excluşi. ceea ce ar corespunde variantei de strategie. precum sexul sau apartenenţa etnică reprezintă doar câţiva factori. pentru a extinde numărul candidaţilor. între care se pot enumera: performanţele anterioare şi rezultatele testărilor efectuate. ce pot acţiona în favoarea candidatului. este o prelungire a scenariului precedent. de acceptare sau de respingere a candidatului. criterii. decizia de angajare sau de promovare se bazează pe profesionalismul individual. ca angajament al firmei de a trata. trebuie să fie luată. care consistă într-un efort conjugat. de la caz la caz. pornind de la o combinaţie de factori.MANAGEMENT performanţelor se realizează în contextul specific al fiecărei organizaţii. datorită unei discriminări din trecut sau din prezent. pentru un anumit număr sau într-o anumită proporţie. ■ acţiunea de natură pozitivă. într-un sistem anume. ceea ce poate însemna încadrarea activităţilor de recrutare. ■ alocarea forţată reprezintă mandatul de angajare sau de promovare. în mod egal. referitor la orice decizie legată de obţinerea posturilor. în aceste condiţii. Cadrul de aplicare a politicilor de recrutare şi de selectare poate fi constituit din următoarele scenarii organizaţionale: ■ nediscriminarea pasivă. ce favorizează în mod sistematic femeile sau minorităţile. la angajare sau la promovare (sistemul este supranumit "alocarea blândă").

alături de specialişti competenţi şi dinamici. de regulă. Altfel spus. salariul reprezintă preţul muncii şi el poate fi exprimat ca salariu nominal sau salariu real. vă mulţumesc şi vă transmit cele mai alese gânduri. SALARIZAREA 11. pentru o perioadă de timp specifică (o lună). dar semnificativei experienţe de care dispun. am constatat că profilul şi realizările organizaţiei dumneavoastră corespund aspiraţiilor mele. Documentându-mă asupra S.1.C. Beneficiind de o pregătire universitară adecvată (conform CV alăturat). (atât în "Pagini Naţionale 2006" cât şi la CCIR). care e stabilit prin 34 . Convins fiind că atenţia dumneavoastră va fi reţinută de candidatura mea. definesc conţinutul salarizării în cadrul funcţiunii de personal a firmei. 20 septembrie 2007 Semnătura H. precum şi pe cele ale scurtei.4.4. Mă simt onorat să mă pot afilia echipei dumneavoastră. Prin salariu se înţelege suma de bani pe care o primeşte un angajat pentru munca pe care a prestat-o. la realizarea activităţilor din domeniul Managementului Resurselor Umane.MANAGEMENT postului de economist. doresc să pun la dispoziţia organizaţiei dumneavoastră avantajele formării mele teoretice. Probleme generale privind salarizarea Totalitatea acţiunilor prin care se determină veniturile cuvenite fiecărui angajat. pentru rezultatele muncii prestate pe postul ocupat. Salariul nominal este acel salariu tarifar.A. PREPS S.

în mod practic. iar pentru posturile de conducere importante. H. ce se pot transforma. se caută experţii neutri. din mediul extern. Pentru candidaţii pentru posturi de rang superior. utile pentru revigorarea unui climat de muncă rutinat sau pentru ieşirea din impasul unor afaceri nereuşite. care să rămână în cadrul firmei. de idei.MANAGEMENT şi obiectivelor actuale. printre care cei mai importanţi sunt: ■ metodele de recrutare şi cerinţele posturilor vacante. promovarea candidaţilor interni nu este cea mai bună variantă de adoptat.4.adesea. politica competiţiei deschise ar trebui să se constituie ca o provocare şi nu ca o frână.3. prin descrierea posturile vacante şi atragerea acestor persoane în organizaţie. mai favorabili schimbării şi mai interesaţi de opiniile dinamice asupra organizaţiei sau afacerilor. ei sunt consideraţi superiori faţă de competitorii interni. Recrutarea este o activitate specifică compartimentului de resurse umane. Recrutarea şi selecţia Recrutarea este procesul de identificare a acelor persoane care dispun de caracteristicile solicitate. prin promovarea specialiştilor deja existenţi în întreprindere. există motive serioase pentru a selecta managerii-cheie. la 221 . Selectarea managerilor importanţi din exterior . dar ea se poate extinde către toate tipurile de manageri sau de angajaţi. Varianta în discuţie presupune ocuparea posturilor de manageri inferiori. din mediul extern al firmei. cât mai mult timp posibil. având în vedere slabele rezultate cu care se confruntă întreprinderea şi la care au contribuit şi aceşti candidaţi. Uneori. Candidaţii externi pot aduce un curent nou de iniţiative. orice angajator caută noi angajaţi. Numărul candidaţilor atraşi de organizaţie depinde de mai mulţi factori.

în cazul întreprinderilor de stat sau cu capital preponderent de stat. prin care se diferenţiază salariile individuale. adaosurile şi sporurile. întreprinderile particulare se bucură de libertatea de a-şi concepe propriul său sistem de salarizare. în calitate de reprezentante ale salariaţilor. premiile şi recompensele. fie pentru anumite componente ale sale. în ceea ce priveşte întocmirea sistemelor de salarizare. un rol important îl joacă sindicatele care. cerinţelor generale. iar pe de altă parte. să se înscrie în politica de ansamblu a întreprinderii şi pe de o parte să răspundă. cel puţin. luate în considerare simultan şi interconectat. în vederea încheierii contractelor colective de muncă. în primul rând. Elementele componente ale unui sistem de salarizare sunt următoarele: salariul tarifar sau de bază. atât pentru realizarea de performanţe individuale. în ambele situaţii însă.2.4. fie pe ansamblul sistemului. pe termen mediu sau lung.MANAGEMENT contractul individual de muncă. Principiile sistemului de salarizare Prin sistem de salarizare se înţelege un ansamblu coerent de măsuri. dar mai ales pentru un aport mărit al performanţei globale a întreprinderii. mai există. să asigure accentuarea cointeresării salariaţilor. Spre deosebire de acestea. la definitivarea sistemului de salarizare. o oarecare îndrumare centrală. iar salariul real este dat de cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajaţii şi le pot procura cu salariul nominal. conceput pe baza unor principii economice şi sociale. încă. cooperează cu patronatul la conceperea sau. guvernat de legea cererii şi ofertei. II. 258 . obiective ale creşterii eficienţei activităţii desfăşurate. în economia de piaţă. O politică eficientă în domeniul salarizării trebuie. prin negocierile care se desfăşoară.

Aceste principii. La muncă egală. care stau la baza salarizării muncii. nivelul de pregătire şi condiţiile de muncă. ■ salarizarea este diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. la 10 decembrie 1948 şi apoi reluat în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". ■ caracterul confidenţial al salariului. fără nici un fel de discriminare de vârstă. de origine etnică ş. în concluzie.a. se referă la faptul că nu sunt prevăzute salarii pe astfel de criterii. pot fi sintetizate astfel: ■ la muncă egală.MANAGEMENT asigură înaintea altor obligaţii băneşti ale unităţii. salariu egal. ■ salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia (meseria) îndeplinită. în Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. de religie. ■ protecţia socială a salariaţilor este asigurată. Constituţia României din 21 noiembrie 1991. ■ salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. principiul statutează egalitatea drepturilor salariaţilor. 37 . la care România a aderat la 14 iulie 1979.38 (4). aplicarea acestui principiu se corelează perfect cu angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă.. de sex. 30/1990. care este prevăzută în Legea nr. în art. prin faptul că salariul minim brut pe ţară se stabileşte prin hotărâri ale Guvernului. reflectarea acestui principiu în sistemul de salarizare. la muncă egală. şi se iau în considerare: timpul lucrat. ratificat de România la 31 octombrie 1974. Acest principiu reprezintă baza pentru determinarea salariilor şi este formulat în "Declaraţia universală a drepturilor omului". după consultarea sindicatelor şi a patronatului. salariu egal. de convingeri politice. consfinţeşte principiul salariului egal. Prin urmare. adoptată de Adunarea Generala a O N U . în raport cu condiţiile de muncă. de rasă. ■ salarizarea este diferită.

pentru încadrarea şi promovarea în funcţie sunt necesare un anumit nivel al studiilor. Acest principiu. o anumită calificare profesională. Deci. Salarizarea diferenţiată după calificarea profesională se impune.l. în raport cu anumite criterii.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". precum şi celelalte. 212 din 31 octombrie 1974. pentru a stimula personalul să-şi ridice continuu nivelul de pregătire. crescând astfel productivitatea muncii. aliniat 3 din legea sus menţionată. decurge şi consecinţa diferenţierii salariilor şi în raport cu aceste studii. cu cât calificarea muncii este mai ridicată. 38 . în general. inaccesibile muncii necalificate sau slab calificate. cu valori mai mari. cât şi în folosul întreprinderii. Muncitorii calificaţi creează bunuri. atât în folosul propriu. Ea a fost reconfirmată. Acest principiu se reflectă în sistemul de salarizare. precum şi în actele normative care reglementează salarizarea diferitelor categorii de personal. este prevăzut în Legea Salarizării nr. ca principiu. din România. Din faptul că. în acest secol. decât cei necalificaţi. ratificat şi de România prin Decretul nr. Diferenţierea salarizării după calificare a fost practicată în toate sistemele de salarizare. cu atât contribuţia muncitorilor respectivi este mai mare. O calificare înaltă constituie o bază pentru producţia unor asemenea bunuri materiale sau efectuarea unor astfel de genuri de lucrări. care sunt. care fac referire la diferenţierea salariilor. pregătirea şi competenţa profesională. Astfel. salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat şi în raport cu calificarea. conform articolului nr. prin categoriile de calificare pentru muncitori şi prin clasele de salarizare pentru restul personalului. ceea ce justifică o salarizare superioară. 14/ 1991 şi dezvoltat de contractele colective de muncă.

să determine o anumită salarizare. la nivel naţional. calificaţi. pentru următoarele categorii de salariaţi: a) muncitori: 1. de gradaţia. în raport de treapta profesională sau gradul profesional. salarizarea se diferenţiază. postliceală. 2. Nivelul studiilor presupune o anumită calificare profesională. necalificaţi. Coeficienţii se aplică la salariul minim negociat pe unitate. se stabilesc coeficienţi minimi de ierarhizare. respectiv clasa de salarizare. 2. în cadrul fiecărei funcţii sau meserii. şcoala de maiştri. Este firesc ca rezultatele muncii. Remunerarea în funcţie de 39 .MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia îndeplinită. 3. Salarizarea diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. 2. Prin contractul colectiv de muncă unic. b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. subingineri. postliceală. d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: studii superioare. liceală. din punct de vedere cantitativ şi calitativ. c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. cu atât creşte şi nivelul salariului. Cu cât complexitatea unei funcţii (meserii) este mai ridicată. care permite exercitarea unei anumite funcţii (sau meserii).

în toate aceste cazuri. pentru refacerea forţei de muncă. creează în aceeaşi unitate de timp. fiind ea însăşi sursa salarizării sale mai mari.). pentru muncă suplimentară în week-end. trebuie să depăşească salariul celui ocupat cu muncă mai uşoară. de muncă în condiţii de toxicitate. de noapte. pentru muncă în condiţii de stres. în procesul de producţie. strict necesare reproducţiei forţei de muncă. de muncă în subteran. Dacă această muncă nu ar fi salarizată mai bine. munca legată de o prestaţie mai mare de producţie. de confidenţialitate etc. ea este mai grea decât munca desfăşurată în condiţii obişnuite. Dacă forţa de muncă este cheltuită cu mai multă energie. 40 . regulat. Sporurile ce se pot acorda sunt următoarele: de vechime. ori în anumite medii nocive. Aplicarea acestui principiu se reflectă în nivelurile salariilor acordate meseriilor respective. este diferită. poluate etc. diferenţa reprezentând cheltuielile mai mari. Codul muncii oficializează un sistem de sporuri. un consum mai mare de forţă de muncă. salariul muncitorului ocupat cu o muncă mai grea. forţa de muncă. în ambele situaţii. iar munca mai uşoară. de muncă în condiţii de izolare. muncitorul are nevoie de o cantitate mai mare de mijloace de consum. adăugate. un consum mai mic.MANAGEMENT de pe submarine etc. decât în condiţii normale. în acest scop. salariul de bază se diferenţiază după aceste criterii. de studii suplimentare. o valoare mai mare decât munca socială medie. în acelaşi timp. întotdeauna. în durata mai mică a zilei de lucru. Munca mai grea necesită. prestaţia de forţă de muncă. de fidelitate. De aceea. de conducere. fiecare muncitor trebuie să-şi restabilească. la salariul tarifar fac ca veniturile să fie mai semnificative. care. ar scădea cointeresarea muncitorilor respectivi. precum şi în numărul de zile de concediu de odihnă suplimentare. de muncă în condiţii penibile.

îşi reduce costurile generale (iluminat. primind tot 12 RON (pentru că şi-a realizat norma). cât şi angajatorul. salariul crescând proporţional cu acest număr de produse realizate. salariul pe bucată este de 6 $. dacă va obţine 3 bucăţi din produsul A într-o oră. De exemplu. salariatul trebuie să facă 8 bucăţi din produsul A în 8 ore (fiind plătit cu 12 RON în acest timp) şi reuşeşte să termine în 4 ore. de exemplu..). avantajul angajatorului este acela că. Se constată că există o legătură directă între salariul celui care execută lucrarea şi numărul de produse realizate. în acest caz.. va câştiga nu 12 $/oră. în acest exemplu prezentat. ca să câştige un salariu mai mare. pe baza normei de timp. o parte din energia electrică. Salarizarea în acord direct se face individual şi caracterizează gradul de profesionalizare al salariatului. el va putea pleca liniştit acasă. salariatul va fi interesat să crească ritmul de lucru. pentru un salariat încadrat cu 12 $/oră.). prin urmare. ci 18 $/oră (în cazul în care cea de-a treia bucată din produsul A nu ia drumul economiei subterane. de exemplu.MANAGEMENT Considerăm că luna are 20 de zile lucrătoare. pe de o parte. pe de altă parte: dacă. au de câştigat atât angajatul. plata angajatului se face având în vedere timpul de lucru normat. tocmai de aceea. ştiind că. care trebuie să facă 2 bucăţi din produsul A. Salariatul va fi interesat să-şi utilizeze la maximum capacităţile. Astfel. care. Dacă se foloseşte salarizarea în acord direct. încălzire etc. chiar dacă a terminat lucrarea într-un timp mai scurt. angajatul primeşte salariul de încadrare pe timpul stabilit prin normă. Saci/iuna = Saci/zi x n = 20 x 20 = 400 RON /lună. în loc de 2 bucăţi. este determinată de îndemânarea pe 41 .

sunt plătite cu o majorare. în conformitate cu organigrama societăţii. din totalul sumelor provenite din vânzări. supraunitar. în acest caz. salariul se calculează şi se plăteşte în raport direct cu timpul efectiv în care s-a prestat munca(oră. de regulă.MANAGEMENT contribuit la realizarea produsului finit respectiv va fi retribuit. Salarizarea în cote procentuale. Numărul orelor lucrate peste timpul normal de lucru sau în zilele nelucrătoare. ea nefiind influenţată de producţia obţinută. Salarizarea în regie sau după timpul lucrat. iar coeficientul este. agenţi de vânzări. această formă de salarizare este foarte motivantă. şi de aceea se aplică în situaţii speciale. ca mijloc de plată. Această formă de salarizare este foarte motivantă şi se foloseşte la locurile de muncă unde creşterea producţiei este foarte importantă. dar şi de complexitatea acestora. lună). este determinat de sarcinile ce trebuie îndeplinite. etc). săptămână. zi. Reprezintă forma cea mai veche şi cea mai simplă de salarizare. Deoarece salarizarea se realizează folosind o grilă procentuală. pentru care s-a stabilit un anumit nivel salarial. atunci când se stabileşte salariul persoanelor angajate prin contract de prestări servicii (de exemplu: agenţi de asigurări. ce poate să ajungă la 100%. în acest caz. ea practicându-se după apariţia monedei. Această formă de salarizare se foloseşte. tariful majorându-se progresiv. adică orele suplimentare. pe fiecare compartiment. salariul creşte mai repede decât producţia realizată de salariat. după o anumită grilă a producţiei realizate. Salariul în regie sau după timpul de lucru. deoarece poate conduce la apariţia stocurilor. Salarizarea în acord progresiv: în acest caz. Salarizarea este proporţională cu timpul lucrat. având drept scop principal stimularea creşterii referitoare la vânzarea de produse / servicii. ca şi în cazul primei forme de salarizare. Această formă de salarizare caracterizează personalul TESA prevăzut a ocupa posturile cuprinse în statul de funcţiuni. 42 .

ca expresie a abaterilor disciplinare. aşa cum am menţionat. dat fiind faptul că orice act de indisciplină generează pierderi (de producţie. pe bună dreptate. Mai mult. că semnificativă este variaţia în timp a indicatorilor şi nu comparaţiile între ramuri sau întreprinderi. de exemplu. dar total defavorabilă unei ramuri în care au loc schimbări tehnologice rapide. ceea ce presupune determinarea costurilor pe care le generează. în ceea ce priveşte costurile. ţinând seama de efectele sau de cauzele lor. cu cel din învăţământ şi nici pe acestea cu o cotă socotită de "alarmă". atunci când au loc evoluţii simultane. 43 . de profit etc). ceea ce presupune o evaluare critică prealabilă a acestuia. Ele pot fi analizate. se apreciază că disfuncţionalităţile antrenează: ■ un cost de perturbare a activităţii. interpretarea disfuncţionalităţilor sociale şi a efectelor lor . Din punct de vedere al efectelor.este strâns dependentă de sistemul de măsurare a acestora. de fapt. Din punct de vedere al cauzelor. de vânzări. trebuie să ţinem seama de faptul că analiza .concluziile ei. ale mai multor astfel de indicatori ne îndreptăţeşte să apreciem că este posibilă o apropiată schimbare a climatului social. în acelaşi timp. de limitele şi defectele lui.MANAGEMENT conflictele sociale şi accidentele de muncă. o cotă de fluctuaţie ridicată poate fi favorabilă într-o ramură (cu progres tehnic lent. de exemplu). dacă ea nu a avut încă loc. acceptând că disfuncţionalităţile sociale sunt indicatori sociali care reflectă climatul sistemului social existent. Aprecierea unor disfuncţionalităţi ca generatoare de perturbări nu beneficiază de existenţa unor norme unice şi obiective. sunt tratate ca perturbări în funcţionarea unui sistem. Se apreciază. evident în vederea reducerii lor. în acelaşi sens. nu putem compara absenteismul din construcţii. disfuncţionalităţile.

sunt necesare anumite măsuri de recompensare şi de educare a angajaţilor sau de sancţionare a celor care s-au făcut vinovaţi de abateri faţă de normele prestabilite. relaţiilor de muncă ce le revin. ora începerii şi ora încheierii acestuia. creşteri de salariu. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi ale disciplinei muncii. Aspectele specifice ale disciplinei muncii înseamnă respectarea unor prescripţii: ■ programul de muncă. se constituie ca act de indisciplină şi respectivul individ poate fi sancţionat în conformitate cu prevederile legale (Codul Muncii) şi cu normativele disciplinare interne. în vederea preăntâmpinării actelor de indisciplină. ■ respectarea normelor referitoare la climatul de muncă şi comportamentul civilizat faţă de colegi.a. premii şi gratificaţii. ■ păstrarea caracterului confidenţial al documentelor ş. acordarea de diplome sau titluri. care pot avea consecinţe negative asupra activităţii unei organizaţii. prin mecanisme diverse. regimul pauzelor. ■ îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa posturilor. ■ păstrarea integrităţii bunurilor aflate în dotare. ■ folosirea completă a timpului de lucru. angajaţii pot să fie recompensaţi. precum şi efectele generate de acestea. 44 . La stabilirea ambelor categorii de măsuri se vor avea în vedere ponderea şi amploarea faptelor. printre care: evidenţiere în faţa colectivului.MANAGEMENT precum şi a regulilor. acordarea de cote părţi din profitul anual obţinut şi alte tipuri de recompense morale. a obligaţiilor ce revin angajaţilor. Asemenea măsuri sunt destinate să evidenţieze comportamentele corecte sau să corijeze disfuncţionalităţile. ■ respectarea regulamentelor de ordine interioară. mulţumiri verbale sau scrise. Pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor şi a responsabilităţilor de serviciu.

Managerii sunt. atunci când se împotrivesc aplicării unor măsuri de corijare a abaterilor comportamentale ale angajaţilor. ■ lipsa de autoritate şi de implicare în activitate a managerilor. cu atât măsura de sancţionare se diluează. uneori. factori de frânare. Eficienţa măgurilor. ia. consecvent al managerului. Scopul acţiunilor disciplinare constă în crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. tteMic să. iar inconsistenţa generează confuzii şi incertitudini. efectul lor este pozitiv. caicul cawsistota măm:ii dimi^lvas^ şi precedentul. ■ teama de a pierde prietenia şi aprecierea subordonaţilor. ■ teama de a sancţiona abateri disciplinare pe care le săvârşeau ei însisi înainte de a fi manageri. în cadrul organizaţiei. io. Consistenţa presupune a stabili limite şi a informa angajaţii. Precedentul presupune comportamentul riguros. ceea ce creează premizele încrederii angajaţilor într-un tratament just. 45 . Se presupune că toţi angajaţii. cu cât timpul de amânare în aplicarea deciziei este mai mare.MANAGEMENT O bună administrare a disciplinei. ■ teama de critica sau sancţiunile următoare manifestată de managerii de rang inferior. dkQişimaie. despre ceea ce este permis sau nu este permis. aceste două caracteristici permiţând ca angajaţii să considere sancţiunile ca fiind echitabile. Dacă măsurile disciplinare se aplică imediat după producerea abaterii. Cauzele atitudinii reticente a managerilor pot fi: ■ lipsa de profesionalism a managerilor. indiferent de poziţia sau rangul lor ierarhic cunosc şi respectă reglementările legale şi pe cele interne ale organizaţiei. creşterea performanţelor în muncă ale angajaţilor şi nu soluţionarea unor diferende personale. urmăreşte ameliorarea comportamentului angajaţilor şi nu modificarea personalităţii acestora.

O serie de condiţii ale mediului ambient. mai pot fi identificaţi "indicatorii precursori ai stărilor conflictuale" (aşa sunt denumiţi în literatura de specialitate). declanşarea conflictului este favorizată şi de o serie de condiţii specifice. cum ar fi: situaţia de pe piaţa muncii. care sunt puse pe seama 46 . la suspendarea temporară a conflictului. atunci cel puţin degradarea semnificativă şi îngrijorătoare a sistemului social. între liderii sindicalişti şi unul sau mai mulţi conducători ai organizaţiei. căzături etc. sub forma unor şicane. de orice tip. care semnalează dacă nu cumva iminenţa unor conflicte deschise. ■ accidentele de muncă depăşesc media multianuală socotită "normală". în aceste condiţii se impune. conjunctura economică. se impune identificarea condiţiilor favorizante. la momentul încheierii lor. influenţează starea de conflictualitate.MANAGEMENT (de exemplu: conflicte individuale. Avem în vedere îndeosebi: ■ multiplicarea incidentelor de toate genurile: decizii eronate ale conducerii. în acelaşi timp însă. ■ circulaţia informaţiilor poate constitui o condiţie favorizantă a ruperii stării de armistiţiu social. cu necesitate. conflicte organizaţionale între două colective etc). Alături de condiţiile favorizante. în primul rând. altercaţii între "egali". creşterea ratei rebuturilor. diagnoza şi măsurarea stării conflictuale dintr-o organizaţie. privilegiile sau avantajele (indiferent de natura lor) obţinute etc. raportul de forţe între patronat şi sindicate etc. respectiv: ■ nerespectarea de către conducere a înţelegerilor. încheiate cu sindicatele şi care au condus. în care acţionează agentul economic. atitudini "neobişnuite" ale unor membri ai organizaţiei etc. ■ refuzul de a schimba condiţiile de muncă. mai ales a micilor accidente. Pierderea unor privilegii poate declanşa conflicte.

ele fiind relevante. avantaje etc.MANAGEMENT creşterii grijilor. ■ creşterea numărului de revendicări. uşor măsurabile. prin analiza în timp a acestora. salariile cadrelor de conducere. "sătui" de serviciile oferite de partener. cu atât reflectă o situaţie a sistemului social mai preocupantă pentru conducere. în mod deosebit. 5. Starea conflictuală se poate măsura cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: predispoziţia la grevă (Pg). amortizarea. la aceeaşi întreprindere şi prin comparaţie cu mediile lor multianuale. din care fac parte: pierderile de producţie exprimate în cifra de afaceri pierdută sau în profit pierdut. ■ nivelul indicatorilor unor disfuncţionalităţi ale sistemului social este în creştere.) Cu cât mărimea celor patru indicatori este mai mare. pierderi de clienţi care. penalizarea datorată degradării climatului psihosocial din întreprindere (a sistemului său social). 47 . şomaj tehnic. poate fi împărţit în : ■ costuri parţiale. exprimate în principal prin constituirea unor stocuri excedentare. costurile perturbărilor provocate de conflict. PG = (CCxIC)/100.1. alternativele folosite. ajunse la conducere sub forma diverselor cereri. respectiv al absenteismului şi al fluctuaţiei. Trebuie să remarcăm că mărimile sunt greu comparabile între diferite întreprinderi. scăderea productivităţi lor. care continuă să fie suportate de întreprindere. ceea ce duce implicit la o atitudine "distrată" şi deci la mici accidente de muncă. îndeosebi privind siguranţa locului de muncă. intensitatea conflictuală (Ic) şi rata zilelor de grevă (RZG). a calităţii activităţii. directe. se orientează spre alţi furnizori. (II. Costul unui conflict. prin care este solicitată păstrarea unor condiţii de muncă. rata concentrării conflictuale(Cc).

. este necesară descrierea fiecărui accident în parte. diferitele condiţii familiale ale persoanelor implicate (autori şi/sau victime).Rata accidentaţilor (RA). postul ocupat. ci şi de contextul în care au avut loc. mici erori. vârsta. arsuri neînsemnate) care. sunt înregistrate elemente cum ar fi. ■ evenimentele. în măsura posibilităţilor. instruirea specifică. în ultimul timp. consecinţele fiecărui accident asupra activităţii şi. Accidentele de muncă "de traseu".Frecvenţa accidentelor (FA). accidentele anterioare. Cei mai folosiţi indicatori de comensurare a accidentelor la locul de muncă sunt. în acest scop. în drumul de acasă spre sau de la locul de muncă până la domiciliu. consecinţele şi. care trebuie înregistrate şi analizate. pregătirea profesională. aprecieri privind costurile etc.Rata de gravitate a accidentelor (RG). ce au avut loc în întreprindere. pe lângă evidenţele obişnuite. constituind un indicator al disfuncţionalităţilor la nivelul sistemului social. factorii care l-au favorizat. accidente minore (căderi. costurile pe care le-au generat. vechimea. incluse în categoria disfuncţionalităţilor.MANAGEMENT ■ accidentele propriu-zise. 48 . ţinând cont nu numai de natura şi caracteristicile fiecărui caz în parte. 2 . implicit. care înregistrează. sexul. numărul accidentelor pe categorii. 3 . trebuie înregistrate şi analizate periodic. sunt incluse în categoria accidentelor de muncă legate indirect de activitatea profesională. de regulă. Elaborarea unei strategii eficiente de protecţie a muncii nu se poate face fără un studiu statistic al accidentelor. ■ accidentele "de traseu". cu evidenţierea elementelor materiale care l-au favorizat. 1. fără a ridica probleme deosebite şi fără să întrunească pe deplin caracteristicile unui accident de muncă.

MANAGEMENT 5.- urmărirea realizării întocmai şi la timp a programului de perfecţionare a sistemului; 6.- analiza periodică şi finală a evoluţiei sistemului social ca urmare a aplicării planului. Concepută astfel, dezvoltarea sistemului social al unei întreprinderi urmează ciclul cercetare-acţiune-cercetare, de unde concluzia că perfecţionarea sistemelor sociale presupune o activitate continuă, permanentă a conducerii, şi nu punctuală, desfăşurată doar atunci când sistemul social, ajuns într-o fază critică, prezintă numeroase şi tot mai grave disfuncţionalităţi. H.5.6. Dialogul social din întreprindere Creşterea eficienţei economice a activităţii, ca obiectiv central al organizaţiei, se bazează tot mai mult pe dialogul dintre cele două grupuri principale: administratorii (patronatul sau managerii) şi salariaţii, dialog manifestat la diverse niveluri şi sub diferite forme. Participarea salariaţilor are, însă, şi efecte sociale deosebit de importante, dată fiind acea dimensiune umană a întreprinderii, care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor tuturor angajaţilor săi. Dialogul social reprezintă ansamblul organizat de contacte şi acţiuni prin care anumite grupuri (de salariaţi, conducere, patronat, sindicate, organizaţii profesionale etc.) participă la elaborarea celor mai bune soluţii pentru problemele economice şi sociale cu care acestea se confruntă, la armonizarea intereselor şi la prevenirea conflictelor organizaţionale. Dialogul social poate fi desfăşurat la nivelul economiei naţionale, actorii principali fiind guvernul, patronatul şi sindicatele sau organizaţiile profesionale, de tineret etc. în cadrul întreprinderii, dialogul social se

49

MANAGEMENT opinii, solicitări sau reclamaţii individuale sau colective, cu privire la anumite probleme legate de aplicarea codului muncii, a contractelor de muncă, de salarizare, concedii etc; organizaţiile sindicale, existente la nivelul subunităţilor şi sindicatul pe întreprindere, comitetul de întreprindere, constituit din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor şi ai sindicatului şi un reprezentant al conducerii, cu largi atribuţii în plan economic, social, profesional, dispunând de un buget propriu. între muncă şi management există o relaţie duală. Cele două grupuri, managerii şi angajaţii lor au obiective diferite, care tind să le ţină la o anumită "distanţă". Acest aparent antagonism, însă, începe să lase loc cooperării, în cadrul relaţiilor sindicate-conducere. Dialogul între conducere şi sindicate se manifestă, în cea mai mare măsură, sub forma negocierilor, având ca obiectiv mărimea recompenselor şi condiţiile de muncă şi materializându-se într-un act cu caracter oficial, de regulă, un contract colectiv de muncă. O bună pregătire a negocierii presupune, din ambele părţi, o abordare cât mai corectă a acestui proces, informarea completă de ambele părţi, bună-credinţă şi cu respectarea normelor legale. Ca posibile subiecte ale negocierii conducere-sindicate, pot fi amintite: ■ veniturile salariaţilor, nivelul lor de trai, precum şi de forţa şi puterea cu care sunt aceştia mandataţi; ■ menţinerea controlului asupra activităţii firmei, într-o măsură cât mai mare; ■ maximizarea puterii relative a managementului, în raport cu sindicatele; ■ recompensele salariaţilor se află în centrul dialogului dintre conducere şi sindicate; problemele abordate se referă la formele de plată, la mărimea recompensei şi la modul de determinare a acesteia;

50

MANAGEMENT Teoria ERG, are la bază concepţia lui Alderfer, ce considera că există trei tipuri de nevoi individuale: a) nevoile existenţiale (Existance); b) nevoile relaţionale (Relatedness); c) nevoile de împlinire, dezvoltare (Growth) Alderfer interpretează nevoile oamenilor ca fiind continue şi nu ierarhizate, aşa cum a sugerat Maslow. Nevoile existenţiale sunt importante în procesul de muncă şi este necesar să fie satisfăcute înaintea oricăror alte nevoi umane. Nevoile relaţionale depind, în satisfacerea lor, de calitatea legăturilor interpersonale, fie de tip amical, fie de tip ostil. Nevoile relaţionale implică relaţiile cu familia, colegii de muncă, superiorii şi subordonaţii, într-o variantă formală şi una neformală. Nevoile de împlinire/dezvoltare conduc eforturile personale către creativitate. Ele îsi au originea în nevoia intimă de devenire umană. Satisfacerea acestor nevoi este expresia modului de realizare a capacităţilor şi talentelor personale. între cele trei teorii ale motivaţie individuale prezentate mai sus, se poate stabili o relaţie de interdependenţă, ca în figura următoare:

AlderferMaslowMcClellandDezvoltareAutorealizareRealizar e PutereRelaţionaleStimă SocialeAfiliereExistenţialeFiziologice Securitate

Fig. n.1.2. Interdependenţa dintre cele trei teorii ale motivaţie individuale.

51

care aduce în discuţie două ipoteze diferite asupra angajaţilor şi asupra condiţiilor existente în organizaţii.MANAGEMENT Teoria X-Y a fost creată de Douglas McGregor. asumarea responsabilităţilor. Teoria X arată astfel: - oamenilor le displace muncă şi caută să o evite.angajaţii sunt leneşi. angajaţilor le place să fie conduşi şi vor evita. 52 . angajaţii nu resping responsabilităţile. gamă largă de sarcini şi creativitate. pe cât posibil. o consideră o plăcere. oamenii trebuie să fie constrânşi şi pedepsiţi pentru a realiza corect obiectivele organizaţiei. -posturile sunt alcătuite din unităţi . uneori. în lucrarea sa intitulată "The Human Side of Enterprises". iresponsabili şi -angajaţii accepta stimulaţi numai prin bani. asupra stilurilor de conducere. responsabilităţi. In ceea ce priveşte condiţiile existente în organizaţii. Teoria Y este complet opusă: oamenii agreează muncă si. doresc recunoaşterea şi dezvoltarea personală şi competitivitatea. elementare. repetitive. angajaţii doresc cel mai mult securitatea locului lor de muncă.posturile de lucru conţin o mici. angajaţii suportă greu controlul şi tratamentele rigide. dar urmăresc şi autorealizarea şi stima. acestea se prezintă astfel: întreprinderea de tip X întreprinderea de tip Y . angajaţii doresc securitatea locului de muncă. în condiţiile precizate de ei.

pentru acceptă cu uşurinţă programe de îmbunătăţirea muncii. Se porneşte de la ideea de bază. conform căreia.există cooperare şi participare la luarea deciziilor.cuantumul salariilor şi al recompenselor reflectă cerinţele posturilor. ei trebuind să dezvolte la maximum factorii de motivaţie ai angajaţilor. întreprinderi de excelenţă. Pentru fiecare lucrător. . managerii au un rol hotărâtor în întreprindere.exista o preocupare redusă pentru . observate în economiile japoneză şi americană). într-un climat de consens şi de armonie socială.structurile sunt flexibile. puţine legături esenţiale. din aceasta cauză. W.prin proiectarea organizaţiei există . 53 . perfecţionarea profesională. a căror valoare creşte în timp. mai ales.angajaţii acceptă schimbarea. lansată de W. în mod special. perfecţionare profesională. în paralel. . De asemenea. . control centralizat si. fiecare lucrător va putea lua iniţiative individuale sau colective si. recompensele morale sunt de mare importanţă. cu reţele de comunicaţii stufoase. ca elemente fundamentale ale motivaţiilor individuale. Ouchi. printr-o însuşire a acestora de către fiecare salariat. se caracterizează printr-o împărţire a valorilor. în care cultura întreprinderilor performanţe (numite de către autor "Z". ce permit asigurarea. să vină cu plăcere într-un mediu social adecvat.MANAGEMENT . .relaţiile neformale. Această teorie a fost completată cu cea a "întreprinderii performanţe Z". Ouchi a mai fundamentat teoria care combină diferite metode şi tehnici de management. coeziune socială. sunt mai puternice decât normele interne şi drepturile manageriale. nici un mod de administrare şi gestionare nu poate singur să rezolve toate problemele într-o economie de piaţă. a unei autonomii individuale.plata are la baza performanţa. de prietenie. .

nemulţumirea. să aibă imaginea de câştigător. Herzberg a plecat de la dublul caracter al naturii omului. efectuate asupra unui eşantion de 200 de ingineri şi economişti din industria oraşului Pittsburg. în elaborarea teoriei sale. Herzberg a grupat factorii care determină relaţiile omului cu muncă sa şi factorii care determină relaţiile individului cu mediul său de muncă. 54 . o persoană mulţumită nu este. Teoria factorilor duali a fost elaborată de F. în lucrarea "Work and the Nature of Man". de reuşită. în mod necesar. Atunci când factorii de ambianţă lipsesc. Astfel. Teorii ale motivaţiei organizaţionale Aceste teorii îşi au originea în factorii organizaţionali care influenţează motivaţia personalului. datată din 1966. care exercită un efect slab asupra comportamentului în muncă. Herzberg. Omul are două categorii de nevoi: ■ instinctul de a îndepărta durerea sau factorii ce incomodează viaţa şi activitatea sa. sub forma mobilurilor valorizante şi al satisfacţiei prin ambianţă. Prin constatările sale. II.2. sporeşte nemulţumirea.MANAGEMENT cadrul motivaţional creat de managementul acesteia trebuie să permită ca salariatul respectiv să se simtă important. ajungând la conceptul de comportament în muncă. ■ aspiraţia sa umană de dezvoltare psihologică. s-a ajuns la concluzia că satisfacţia şi insatisfacţia în muncă sunt situate la poli opuşi.1. şi motivată. deoarece ei conduc individul spre ameliorarea performanţelor sale în muncă şi factori de ambianţă. în timp ce factorii de ambianţăfsau prodfactorii).insatisfacţia. iar când ei sunt prezenţi. sunt asociaţi cu mulţumirea . în: factori de satisfacţie (valorizanti). iar factorii motivatori(sau satisfactorii) sunt asociaţi cu satisfacţia . să simtă că există.

la obţinerea de rezultate deosebite în muncă. n. dintre care cei de ambianţă (prodfactorii) sunt vitali pentru existenţa unei organizaţii. dar angajaţii muncesc la nivelul mediu al performanţei. De aici. dacă factorii de ambianţă sunt prezenţi. rezultă intercondiţionarea celor două categorii de factori. diminuează fluctuaţia la locul de muncă. Atunci când motivatorii lipsesc. Teoria factorilor duali a lui Herzberg. fără ca prin aceasta viaţa organizaţiei să fie periclitată. Factorii de ambianţă determină păstrarea locului de muncă. de dezvoltare. provoacă insatisfacţie. realizează o reducere a numărului de acte de indisciplină. Asemenea tip de comportament este specific acelor organizaţii care adoptă strategii de supravieţuire sau de restrângere a activităţii lor. Stimularea performanţei prin asigurarea factorilor motivatori este specifică acelor organizaţii care promovează strategii corporative de creştere.3. Factorii motivatori pot lipsi. MOTIVATORIAMBIANŢASatisfacţieinsatisfacţienemulţumiremulţum < irerealizările> ►politica şiadministraţia firmeirecunoaştereasupraveghereamunca însăşisalarizarea /recompensarearesponsabilitatearelaţiile Fig. iar atunci când sunt prezenţi duc la satisfacţie şi motivaţie. însă nu antrenează creşterea satisfacţiei sau motivaţie. doar atât cât să justifice salariile pe care le primesc. 55 .MANAGEMENT atenuează nemulţumirea.1. dar existenţa lor conduce la motivarea superioară a angajaţilor.

Modelul teoriei condiţionării operante. a lui Skinner.1. în care performanţa este controlată şi direcţionată spre realizarea obiectivelor organizaţiei. feed-back-ul frecvent al rezultatelor/ performanţelor.lui Herzberg la îmbogăţirea conţinutului MANAGEMENT postului/funcţiei implică intensificarea acţiunii motivatorilor. flexibilitatea în ierarhia managerială. Psihologul Skinner a stabilit existenţa unei relaţii între recompense şi performanţe.4. n. responsabilitatea angajatului pentru costurile induse de postul ocupat. prin umătoarele elemente esenţiale: programarea muncii. responsabilitatea angajatului pentru rezultate. Teoria condiţionării operante. în care funcţionează conceptul de bază următor: oamenii vor obţine rezultate performante dacă vor fi bine plătiti. printr-un sistem de comunicaţii deschise. 56 . perceperea dezvoltării psihologice. Procesul condiţionării operante apare ca în figura: Aplicarea teoriei Comportament viitor Validare/invalidare stimul Comportament actual Consecinţe / performanţe Stimuli factori perturbatori Fig.

organizaţiile economice din România pot fi grupate în trei mari categorii: ■ unităţi care acordă salarii şi recompense maxime. pentru a vedea dacă comportamentul angajatului corespunde performanţei dorite şi trebuie să fie recompensate în mod adecvat. ■ unităţi în care se urmăreşte motivarea personalului prin salarii şi recompense. chiar şi pentru performanţe ridicate. Condiţiile necesare pentru ca acest model comportamental să se dovedească a fi eficient sunt: ■ stimulii trebuie să fie clar identificaţi de către angajaţi. Aceste consecinţe afectează viitorul răspuns al angajatului la un stimul similar. care combină mai direct factorii individuali şi organizaţionali. iar consecinţele şi performanţele slabe trebuie să se reflecte în sancţiuni sau în efecte mai puţin dorite. un comportament voluntar al angajatului. Pornind de la teoria menţionată. Performanţele superioare trebuie să se reflecte în recompense pozitive.In acest proces. Din alte studii efectuate de către specialişti în resursele umane a rezultat că persoanele. produce anumite consecinţe. ■ efectele consecinţelor în comportamentul viitor trebuie să fie supravegheate. ■ unităţi care oferă salarii şi recompense scăzute. decât cele recompensate necondiţionat. Aceasta teorie se bazează pe faptul ca deciziile individuale sunt fundamentate de una dintre alternativele de comportament şi este posibil sa duca la un comportament . care sunt recompensate condiţionat de performanţe. corelate cu performanţele individuale. ca răspuns la un stimul. Un concept mai modera este teoria performanţelor aşteptate. îndeplinesc mai bine sarcinile. ■ consecinţele comportamentului angajaţilor trebuie să fie direct legate de comportamentul lor. indiferent de rezultatele muncii.

consideră că orice comportament motivat este produsul a două variabile cheie: ■ valenţa (în sensul de activitate) unui anumit rezultat pentru individul în cauză. abilităţi) şi de factori organizaţionali (controlul şefilor ierarhici.I.).V.necesar sau dorit. Relaţia între comportamentul personal şi rezultatele dorite este afectata de factori individuali (nevoi. Teoria aşteptărilor lui VROOM (E. Teoria performanţelor aşteptate comportă trei aspecte ale relaţiei comportament/ rezultate: efort r> ^> performanţe aşteptate performanţe ? valenţa recompensei aşteptarea l> instrumentalitatea recompensei s=> înţelegerea de către angajaţi a probabilităţii că un efort mai mare în muncă va conduce la performanţe superioare. . Victor Vroom. instrumentalitatea ^ recompensei valenţa s ^ probabilitatea ca performanţa va duce în realitate la recompensele dorite. ^> forţa evaluării de către angajaţi a valorii legăturii dintre recompensă şi performanţa înaltă realizată. sistemul de salarizare şi de recompensare). evaluarea performanţelor. psiholog specialist în comportamentul organizaţional. ■ aşteptarea că o anumită acţiune va fi urmată de un rezultat previzibil. îndemânare.

Teoria motivaţiei bazată pe aşteptări necesită diagnostic şi strategie managerială eficientă. Unde: F este forţa / intensitatea motivaţiei. (II. Procesul de ansamblu poate fi redat prin relaţia: F = fI(ExI)V 1.Acţiunile unui individ sunt determinate de un raţionament în trepte: E . ■ valenţa este o noţiune misterioasă. ca înalta lor performanţă este instrumentul de a atrage recompense mari. E este aşteptarea. proprie fiecărui individ.nivelul de expectaţie: „sunt capabil să fac această muncă?" I . I este instrumentalitatea. la acelaşi nivel înalt. . dar acţionând voi obţine vreun rezultat?" V .valenţa: „cred că sunt capabil să fac această muncă şi că acţionând astfel voi obţine anumite rezultate. instrumentalitatea şi valenţa sunt.instrumentalitatea. este cu adevărat important pentru mine?" Aceasta teorie a motivaţiei organizaţionale sugerează că nivelul individual al motivaţiei nu este doar o simplă funcţie a recompensei. că ei sunt capabili să aprecieze corect recompensele primite. „cred că sunt capabil să fac această muncă.1) F = EIV. Dar ceea ce pot obţine. Angajaţii vor fi motivaţi pentru eforturi substanţiale numai dacă aşteptarea. toate. iar V este valenţa Principalele limite ale teoriei lui VROOM sunt: ■ este o abordare individuală şi face imposibilă punerea în aplicare a unui sistem global de motivare. Angajaţii trebuie să simtă că au abilitatea de a îndeplini sarcina în mod satisfăcător (aşteptarea).

De asemenea. obiective sau prin distorsiuni psihologice. însă. Echitatea în recompensare este un factor motivaţional semnificativ. 1. că motivarea se naşte la întâlnirea individului cu mediul său: ■ Teoria câmpurilor . Alţi autori consideră. relaţia nu este paritară. ■ Teoria lui Nuttin.i. clar. Teorii interacţioniste. asupra individului.Conceptul de echitate are un rol important în motivaţia individuală. în principal. Motivarea individului este generată de atracţiile sau barierele prezente în mediul în care el îşi desfăşoară activitatea. apare o inechitate. nici Mediul. O situaţie echitabilă poate să fie ilustrată prin relaţia de egalitate următoare: Persoana 1 : recompense / eforturi = persoana 2 : recompense / eforturi (n. ci interacţiunea Individ-Mediu. Unitatea de bază ce trebuie studiată nu este Individul. deoarece intervin numeroşi factori. Astfel. Factorii ce contribuie la performanţa individuală în muncă Deşi motivaţia contribuie.2) Dacă o persoană percepe acest raport al altei persoane ca fiind mai mare ca al său. la obţinerea performanţei. Interacţiunea IndividMediu generează adevăratele motivaţii. este posibil ca .3.Lewin . Oamenii compară efortul în muncă şi împlinirile sau realizările lor cu efortul şi realizările altora. II. cu cele ale altora. Teoriile deja prezentate (teoria nevoilor şi teoria aşteptărilor) au un punct comun: ele s-au axat. Percepţia inechităţii poate fi realizată pe baze reale. iar inechitatea poate perturba relaţiile de muncă. ei compară recompensele primite pentru munca prestată.

Factorul uman şi performanţele organizaţiei: ■ politicile şi cultura întreprinderii. de asemenea. ■ stilul de management. la care ajunge individual. ■ avantaje sociale. chiar dacă nivelul motivaţional nu este prea ridicat (de exemplu: individul a înţeles foarte bine sarcina şi îşi direcţionează foarte bine efortul). ■ recunoaşterea rezultatelor bune. posibil să se obţină performanţă. în cercetarea privind implicarea. în legătură cu satisfacţia în muncă se impune clarificarea următorului aspect: Ce este satisfacţia în muncă? Satisfacţia în muncă este starea de echilibru. în momentul în care răspunde complet unor nevoi. abilităţi nedezvoltate. Este. o proastă înţelegere a sarcinii sau şansa pot diminua performanţa chiar şi a celor mai motivate persoane). ■ amplasarea locului de muncă faţă de locuinţă. ■ posibilitatea de a învăţa sau de a stăpâni bine o activitate. Implicarea în muncă .performanţa unei persoane să fie scăzută. ■ condiţiile de muncă. Principalele direcţii. ■ remuneraţia cu toate formele sale. ■ renumele şi importanţa întreprinderii. ■ relaţiile interpersonale şi lucrul în echipă. ■ promovările sau posibilităţile de evoluţie profesională. cu toate că aceasta este foarte motivată (aptitudini scăzute. au fost următoarele: . Satisfacţia în muncă. Factorii care determină satisfacţia în muncă: ■ muncă însăşi privită ca ansamblu de activităţi. sau aşteptărilor conştiente sau inconştiente.

■ Vorbim despre implicare atunci când individul se identifică cu organizaţia şi îşi orientează toate eforturile către ea. De aceea. a aşteptărilor reciproce.o puternică dorinţă de a aparţine organizaţiei. ■ Implicarea este o atitudine sau un comportament generat de o puternică încredere şi o deplină acceptare a scopurilor şi valorilor întreprinderii. implicarea creşte o dată cu vârsta şi vechimea în întreprindere şi aceasta din mai multe motive: pe de o parte. o dorinţă de a face eforturi considerabile pentru organizaţie. pe de altă parte. ■ concepţia psihologică. individul va fi înclinat să se lege mai puternic de actuala organizaţie. Implicarea rezultă dintr-un proces de identificare a individului în cadrul organizaţiei. Implicarea apare ca urmare a schimburilor. pe măsura înaintării în vârstă. Factorii care influenţează implicarea în muncă sunt următorii: ■ Vârsta şi vechimea. Ea insistă asupra aspectelor afective ale relaţiei dintre individ şi organizaţie. în general. întotdeauna. ■ Implicarea este ceea ce explică actele şi comportamentele individului. în legătură cu implicarea în muncă au fost formulate următoarele definiţii: ■ Implicarea este o funcţie care exprimă costurile şi câştigurile asociate apartenenţei la o organizaţie.■ concepţia bazată pe schimbul individ-întreprindere. în afara organizaţiei. Dar rezultatele nu sunt. implicarea este un proces îndelungat şi persoanele cu o vechime mai mare au avut timp să-şi consolideze legăturile. foarte tranşante şi aceasta pentru că efectul vârstei şi şi al vechimii se poate intersecta cu efectul altor factori. devine dificilă găsirea unui alt loc de muncă. existente între individ şi organizaţie. Există situaţii frecvente în care tinerii licenţiaţi sunt puternic implicaţi la începutul .

şi studii care consideră femeia mai puţin implicată şi aceasta datorită unor rigori exterioare. De asemenea. . întreprinderea este. Anumite studii au legat sexul de implicare. Acest lucru le face. cum ar fi sportul. De aceea. cu atât vor fi mai puţin implicaţi. Implicarea se va diminua când experienţa devine un "capital" pe piaţa muncii. Explicaţia fenomenului constă în faptul că o persoană cu pregătire superioară are valoare şi. într-o altă organizaţie. de auto-realizare. religia. cultura etc. Anumite studii arată că nevoia de împlinire.carierei. implicit. Explicaţia acestui fenomen porneşte de la faptul că femeile se confruntă cu bariere tot mai numeroase şi mai dificile în cariera lor. în competiţie cu alte legături şi sisteme de valori. adesea. experimentate de anumiţi indivizi. oportunităţi mai mari de a găsi un alt loc de muncă. de asemenea. afirmând că femeile sunt mai implicate decât bărbaţii. Există. familia. să se implice mai mult în viaţa organizaţiei şi să renunţe la alte activităţi. ■ Personalitatea individului. tot mai dificil de satisfăcut. se ştie că un nivel de pregătire mai înalt conduce la aşteptări. Instituţiile de învăţământ şi educaţia permit indivizilor să experimenteze alte activităţi. având în vedere interesul lor de a câştiga experienţă. mentalităţi etc). Acest factor conduce cel mai adesea la scăderea implicării: cu cât indivizii vor avea un nivel de pregătire mai înalt. ■ Caracteristicile structurale. în mod indirect. cărora trebuie să le răspundă (de exemplu. de către o întreprindere. ■ Sexul. ■ Factorii legaţi de locul şi caracteristicile postului. ■ Nivelul de pregătire. precum şi etica de muncă pot fi considerate ca factori importanţi de implicare.

prin formarea mai multor grupuri de muncă. In mod similar. este Imposibil de proiectat un sistem de recompense fără ca postul să fie proiectat în mod clar. Posturile. asupra realizării obiectivelor organizaţiei. . desemnând autoritatea şi delegarea. De aceea. care compun structura organizaţiei. respectiv prin diviziunea muncii în cadrul firmei. De asemenea. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTULUI / FUNCŢIEI Analiza posturilor reprezintă temelia tuturor activităţilor legate de w resursele umane. ce porneşte de la ideea că specializarea muncii este o condiţie a creşterii eficienţei şi a calităţii.2.1. procesul de organizare este acela care grupează activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor organizaţiei.2. procesul de recrutare nu este posibil fără a se şti şi a se comunica cerinţele postului. n. prin conţinutul lor. Diviziunea orizontală a muncii reflectă specializarea activităţilor. De exemplu. Diviziunea verticală a muncii urmăreşte stabilirea liniilor de autoritate şi definirea nivelurilor ierarhice. Maniera şi gradul de diviziunea muncii definesc posturile într-o organizaţie. Munca prestată în organizaţie poate fi divizată atât vertical. prin nevoile pe care le satisfac. cât şi orizontal. Ele au implicaţii deosebite asupra funcţionalităţii şi eficienţei structurii organizatorice. Organizaţia presupune o sinergie a eforturilor indivizilor care o compun. aceasta facilitează fluxurile comunicaţionale din interiorul firmei. constituie o componentă a dezvoltării profesionale a fiecărui angajat. dar şi asupra angajaţilor.n. Proiectarea posturilor Posturile sunt componentele primare ale structurii organizatorice a firmei.

un post bine definit trebuie: să constituie un întreg. odată cu recunoaşterea faptului că acesta nu este numai o poziţie din structura organizatorică. Evidenţierea conţinutului postului reprezintă punctul de plecare al stabilirii standardelor de performanţă pe post. Rotaţia pe posturi reprezintă o schimbare periodică a muncii. Asupra conţinutului postului se poate acţiona în timp. ci şi un mijloc prin care angajatul îşi asumă o responsabilitate. Printre mijloacele prin care se intervine asupra conţinutului postului enumerăm: rotaţia pe posturi. pe posturi diferite în acelaşi departament. respectiv o cerinţă a obţinerii unei productivităţi ridicate. Lărgirea postului presupune creşterea cerinţelor de . Astfel. să dea posibilitatea ocupantului postului să-şi evalueze activitatea. în limitele constrângerilor impuse de organizaţie. atunci când condiţiile iniţiale. însumând anumite sarcini. îndeplinind un rol bine definit în organizaţie. să acorde deţinătorului postului libertatea de a lua deciziile necesare în îndeplinirea activităţii. Definirea postului. mai ales a tinerilor cu perspective de manageri. cine poate obţine performanţa pe postul respectiv şi în ce mod? Proiectarea posturilor trebuie să satisfacă mai multe cerinţe. să ofere recompensele corespunzătoare efortului depus. modificându-i dimensiunile. Ea trebuie să răspundă întrebărilor: cum poate deveni performant un post. adică să cuprindă o sarcină identificabilă. s-au schimbat.Proiectarea posturilor defineşte cerinţele specifice muncii desfăşurate de un grup sau la nivel individual. amplificarea (lărgirea) şi îmbogăţirea postului .termeni ce se referă în mod direct la conţinutul postului. dar uneori şi în scopul familiarizării lucrătorului cu mai multe operaţiuni desfăşurate într-o unitate sau se foloseşte ca metodă de pregătire/ perfecţionare. a cunoscut o evoluţie importantă. să aibă însemnătate pentru deţinătorul postului şi să presupună o activitate care să merite a fi îndeplinită. în sine. avute în vedere la proiectarea posturilor. Iată de ce analiza posturilor este o activitate care ţine de gestiunea resurselor umane.

este o procedură de determinare a duratei de îndeplinire a unei operaţiuni sau cerinţe. corelate. sub diverse forme de prezentare.MANAGEMENT aceeaşi natură. îmbogăţirea postului se realizează prin mărirea. atât a proporţiilor postului. Adăugarea de noi responsabilităţi este una dintre cele mai folosite metode de îmbogăţire a muncii şi una dintre căile de creştere a motivaţiei şi şi satisfacţiei în muncă (de exemplu teoria motivaţională a lui Herzberg). ■ Studiul timpului . secvenţial. necesare obţinerii performanţei. sarcinile. Studiul mişcării .este o tehnică ce presupune determinarea mişcărilor şi gesturilor de bază.este o tehnică statistică bazată pe eşantionare aleatoare. Cele mai utilizate metode folosite în acest sens sunt: ■ ■ Graficele (tabelele) procesuale . autoritatea şi responsabilitatea trebuie. de modul de organizare a locului de muncă. metodă similară cu cea precedentă. următorul pas trebuie să fie determinarea metodelor ce pot fi folosite pentru a descrie modul în care poate fi obţinută performanţa pe postul respectiv. în sensul că obiectivele. Alegerea unei metode se face în funcţie de felul în care este utilizată forţa de muncă. asociate cu sporirea operaţiunilor ce trebuie realizate în acest scop. necesare pentru îndeplinirea unei operaţiuni şi a modului de coordonare a acestor mişcări pentru realizarea performanţei pe post. Obiectivul principal este acela de a găsi cea mai potrivită cale de a obţine performanţa pe un post anume. permanent. constând în realizarea unui anumit număr de observaţii 66 . "Work sampling" (eşantionarea muncii).reprezintă. ce trebuie îndeplinit pentru realizarea obiectivelor unui post. Aceste acţiuni nu trebuie însă să rupă echilibrul organizatoric al postului. de proiectarea echipamentelor utilizate etc. ea presupune o creştere a proporţiilor postului. cât şi a profunzimii acestuia. După definirea conţinutului postului.

Organizaţiile economice care dau dovadă de eficienţă. Competitivitatea unei organizaţii depinde de performanţele individuale. proiectarea posturilor se va face respectând unele cerinţe de acest ordin. să se ofere tuturor angajaţilor o minimă poziţie socială şi o recunoaştere a muncii depuse. printre care putem aminti: mediul de muncă să se încadreze în normele specifice fiecărui post (sau rezonabil) privind iluminatul. numai prin utilizarea creativă a tuturor resurselor de care dispun. temperatura. cu rol determinant în obţinerea performanţei pe post. Pregătirea profesională Cunoaşterea a ceea ce este aşteptat. precum şi o minimă libertate de decizie privind munca sa. suficient de înalte. Astfel. factori de personalitate. în special. prezenţa la lucru. interes Efort Stimulente. ale angajaţilor săi. în măsurarea tipurilor de muncă "neciclică" (nerepetabilă). ventilaţia. pentru muncă funcţionarilor sau a managerilor. orice post să ofere ocupantului său posibilitatea de a învăţa. voinţa de a munci. în procesul de proiectare a posturilor trebuie să se aibă în vedere şi condiţiile fizice şi socio-tehnologice ale mediului de muncă. Raportul dintre performanţă şi factorii determinanţi de natură individuală. II. iar performanţele individuale sunt condiţionate de: voinţa angajatului pentru a 67 .1. de exemplu. umiditatea. de a evolua profesional. dispune de calificarea necesaiă.MANAGEMENT asupra modului în care lucrătorul realizează anumite cerinţe sau operaţiuni.2. autodisciplina performanţa 1 Fig. Această metodă se foloseşte. se pot menţine întrun mediu concurenţial.ştie cum să soluţioneze problemele Abilitate Talent.

plecând de la considerentul că angajaţii pot fi mai mult sau mai puţin satisfăcuţi de configuraţia pe care o are postul ocupat. prin reducerea fluctuaţiei şi absenteismului. adică a acelora care intervin asupra funcţiilor vitale ale organismului (acuitate auditivă şi vizuală. mai ales acolo unde motivarea angajaţilor conduce la diferenţieri vizibile. de aceea este important să se identifice acele componente ale postului. lărgiri sau îmbogăţiri ale conţinutului acestuia.depune efortul necesar în muncă. ■ proiectarea funcţiei poate afecta starea de sănătate fizică şi mentală a angajaţilor. prin conţinutul său trebuie să evite exercitarea puternică a influenţei factorilor negativi de mediu. stres etc). poate contribui la diminuarea costurilor. integritatea şi buna funcţionare a coloanei vertebrale. presiunea şi circulaţia sângelui. de asemenea. pregătirea profesională de care dau dovadă lucrătorii. în mod obişnuit. Motivaţia studiului proiectării postului/funcţiei este determinată de: ■ impactul semnificativ pe care îl poate avea aceasta activitate asupra performanţelor. abilitatea sau capacitatea lor de a îndeplini sarcina de muncă. care pot conduce la maximizarea satisfacţiei în muncă. îndatoririle şi responsabilităţile care revin fiecărui loc de muncă. în condiţii optime. în activitatea de proiectare a postului/ funcţiei se porneşte de la contextul în care se desfăşoară activitatea lucrativă şi de la influenţa exercitată de către conţinutul postului de lucru asupra ocupantului său. ca în figura următoare : Proiectarea postului/funcţiei este efortul conştient de a stabili sarcinile. a fost creat modelul . în procesul de proiectare şi de reproiectare a unui post de lucru. ■ efectele negative sau pozitive asupra satisfacţiei în muncă. se realizează. Pentru a defini mai corect conţinutul unui post/ funcţie.

. 3. de desconsiderare). ca o unitate de muncă. Fiecare post de lucru trebuie astfel creat. Un post de lucru este cu atât mai semnificativ.MANAGEMENT Hackman & Oldham. . 4.sau gradul de extindere a activităţilor. .autonomia .identitatea sarcinii . O autonomie mai mare conduce la creşterea responsabilităţii persoanei ocupante.sarcinile postului funcţionează ca un tot unitar. 2. contrar opticii de a realiza o singură operaţie. dintr-un ansamblu sau o parte a acestui ansamblu. precise.varietatea calificării . dar şi asupra altor persoane.este impactul pe care îl exercita postul asupra ocupantului său. 5. din anumite motive. care asigură succesul într-un loc de muncă. O mai mare varietate a solicitărilor şi a calificării semnifică o mai mare importanţă a muncii şi aceasta devine mai interesantă. dimpotrivă. cu un rezultat vizibil. . prin care se identifică cinci caracteristici importante în vederea proiectării postului: 1. Fiecare loc de muncă se deosebeşte de altele prin anumite sarcini specifice. . 69 .este asigurat de cantitatea şi calitatea informaţiilor clare. cu privire la modul în care şi-a îndeplinit sarcinile de muncă. utile şi oportune. pentru munca prestată. a nivelului de performanţă atins. contribuie la viziunea generală pe care angajatul o are despre munca sa (de stima şi respect sau.feed-back-ul . prin intermediul unei game largi de activităţi. cu cât influenţează un număr mai mare de lucrători. primite de titularul postului. Aceasta componentă contribuie la o mai bună înţelegere a eficienţei muncii.este gradul de libertate individuala şi de acţiune independentă a muncii dintr-un post.semnificaţia postului . încât să asigure realizarea unui produs sau a unei lucrări.

Metoda de bază ce poate fi utilizată în cadrul sistemului de evaluare a posturilor va fi descrisă în continuare. identitatea sarcinilor şi semnificaţia funcţiei contribuie la înţelegerea deplină a semnificaţiei muncii în postul proiectat. sunt necesare scale diferite pentru evaluarea posturilor administrative. Astfel. cele cinci caracteristici ale modelului Hackman &01dham facilitează obţinerea motivaţiei pentru muncă. prin numărul de puncte cu care au fost creditate. urmate de evaluarea celorlalte posturi. nu poate fi utilizată o singură scală pentru toate tipurile de posturi. unde acest proces necesită un volum important de muncă. De exemplu. Etapele de aplicare a acestei metode sunt: a) Selectarea scalei de evaluare . a performanţei de nivel superior şi a satisfacţiei muncii.reprezintă una dintre cele mai utilizate metode. posturile fiind diferenţiate între. Metoda punctelor . Dificultatea realizării evaluării posturilor este determinată de numărul mare de posturi existent în anumite organizaţii. demersul respectiv constă în identificarea şi evaluarea posturilor-cheie din cadrul firmei (circa 20% din total). în ansamblu. adeseori. Metoda examinează fiecare post. autonomia conduce la responsabilizarea angajatului pentru rezultate mai bune.MANAGEMENT Varietatea calificării. prin prisma componentelor sale principale (factori şi subfactori) şi nu ca entitate de ansamblu. departamentul de 70 . cu cel al posturilor-cheie.se bazează pe utilizarea unei scale cantitative (pe puncte) pentru fiecare post ce trebuie evaluat. a posturilor productive sau a celor manageriale. prezintă avantajul unei relative uşurinţe în folosire. în general. iar feedback-ul permite cunoaşterea rezultatelor muncii şi evaluarea acestora. astfel. prin compararea conţinutului activităţii lor. ele pur şi simplu.

Important este faptul că aceşti factori de evaluare trebuie acceptaţi atât de conducere. 71 . pentru fiecare post în parte. responsabilitatea şi condiţiile de muncă. c) Selectarea factorilor şi a sub/actorilor de evaluare. descrise pe diferite trepte sau grade. şi ele. nu va fi evaluat fiecare post în parte. pentru orice tip de post. grupă determinată în funcţie de scala de evaluare. Aceşti factori sunt. Această detaliere a factorilor pe subfactori şi grade este deosebit de utilă pentru definirea cât mai clară a postului şi pentru facilitarea evaluării lui. în timp ce pentru evaluarea posturilor de conducere se vor selecta factori precum: cunoştinţe. cât şi de reprezentanţii salariaţilor. caracteristicile principale ale postului. aceştia sunt: aptitudinile. ci numai posturile-cheie (reprezentative). în sensul că trebuie să existe un acord unanim privind descrierea şi modul de recompensare a acestor posturi reprezentative. în funcţie de cerinţele sale specifice. b) Selectarea posturilor-cheie. cerinţe decizionale. Factorii de evaluare selectaţi sunt apoi detaliaţi pe subfactori. Cerinţele specifice fiecărui subfactor sunt. care descriu conţinutul fiecăruia dintre ei. Această teorie a fost treptat înlocuită cu cea conform căreia fiecare organizaţie trebuie să-şi selecteze propriul set de factori. responsabilitate. în ordinea crescătoare a intensităţii sau a complexităţii cerinţelor respective. precum şi modalitatea de recompensare. pot fi utilizaţi factorii: îndemânare. Astfel. Acestea trebuie să fie identificabile de către persoanele care fac evaluarea.MANAGEMENT resurse umane este cel care decide ce scală va fi utilizată. De exemplu. Următorul pas îl reprezintă selectarea a câte unui post-cheie (etalon) din fiecare grupă de posturi din organizaţie. efort şi condiţii de muncă. de fapt. pentru posturile "productive". Practica utilizării metodei de evaluare prin puncte a încetăţenit utilizarea unui set universal de factori. care determină importanţa şi locul acestuia în cadrul organizaţiei.

MANAGEMENT Spre exemplu, principalii factori ai unui post pot fi detaliaţi pe subfactori astfel: Aptitudini: ■ pregătirea şi instruirea necesară; ■ amploarea şi profunzimea experienţei cerute; ■ aptitudinile sociale necesare; Responsabilitate: ■ amploarea responsabilităţii; ■ complexitatea activităţii; ■ libertatea de acţiune; ■ numărul şi tipul cadrelor subordonate; Efort: ■ intelectual; ■ fizic; Condiţii de muncă: ■ numărul şi duratele deplasărilor; ■ diversitatea subordonaţilor; ■ riscuri ce trebuie asumate; ■ atmosferă dificilă sau imprevizibilă etc. Abilităţi: de a citi, scrie, copia şi număra; sa utilizeze aritmetica simplă, un vocabular bogat , să se descrie evenimente sub forma unui raport, să se compună şi să se prelucreze scrisori nestandardizate în limitele unor îndrumări; d) Alocarea punctelor pe factori. Fiecărui factor, subfactor şi grad de intensitate i se acordă un anumit punctaj, reflectând importanţa lor relativă. Evident, acest punctaj diferă de la un post la altul; de exemplu, abilităţile reprezintă cel mai important factor utilizat în evaluarea unui post de mecanic, pe când responsabilitatea ar fi reprezentativă pentru evaluarea unui manager

72

MANAGEMENT la un nivel ierarhic inferior sau mijlociu. Nu există o metodă "perfectă" pentru repartizarea punctelor; aceasta se face în funcţie de experienţa şi judecata evaluatorilor. e) Repartizarea punctelor pe posturi. După determinarea scalei pe puncte, se vor evalua posturile-cheie în următoarele etape: ■ examinarea descrierii detaliate a postului; determinarea gradelor care descriu cel mai bine subfactorii fiecărui factor, pentru fiecare postcheie (gradele pot fi cele din scala de evaluare sau pot fi "intermediare", apreciate ca atare de evaluator); ■ obţinerea punctajului total al postului, prin însumarea tuturor punctelor alocate subfactorilor. Alte metode de evaluare a posturilor: A. Metoda comparării factorilor . Este similară metodei punctelor, cu deosebirea că măsurarea factorilor se face alocându-se fiecăruia o valoare de pe o scală care reprezintă, de fapt, intervalul de la cea mai scăzută până la cea mai înaltă valoare a factorului respectiv. Mai exact, fiecare factor este ordonat după importanţa sa pentru fiecare post-cheie, atribuindu-i-se un rang de la 1 până la n, cifra mai mică reprezentând un post mai important din punct de vedere al factorului respectiv. De reţinut că, spre deosebire de metoda anterioară, în acest caz factorii de dificultate nu sunt detaliaţi pe subfactori şi grade de intensitate. B. Metoda clasificării posturilor (a gradării posturilor). Presupune încadrarea fiecărui post din firmă într-o clasificare generală pe grade, care la rândul lor se stabilesc în funcţie de valorile diferite ale unor factori, cum ar fi: îndatoriri şi responsabilităţi, aptitudini, condiţii de lucru ş.a. Fiecare grad sau nivel din ierarhie conţine descrierea activităţilor prin intermediul factorilor compensatori aleşi. Deşi foloseşte o grilă predeterminată a posturilor, metoda poate fi subiectivă, deoarece încadrarea postului într-un anumit grad nu va fi

73

MANAGEMENT întotdeauna perfectă; mai mult, în unele situaţii, un post poate fi încadrat în mai multe clase de nivel. De aceea, această metodă este recomandată doar pentru evaluarea anumitor tipuri de posturi (cum ar fi cele funcţionăreşti). C. Metoda ierarhizării posturilor. Este cea mai simplă metodă ce poate fi utilizată în evaluarea posturilor, cea mai rapidă, dar şi cea mai subiectivă. Ea constă în compararea posturilor între ele (două câte două) şi în ierarhizarea acestora în funcţie de importanţa (percepută) în realizarea obiectivelor organizaţiei. Evaluatorul culege informaţiile de bază privind posturile, apoi le ierarhizează după importanţă, comparându-le pe perechi, fără folosirea factorilor de evaluare. De aceea, această ierarhizare nu va permite şi indicarea gradelor de diferenţiere dintre posturi; de exemplu, un post considerat de rang 4 nu va fi, în mod necesar, de două ori mai puţin important pentru firmă sau mai dificil decât un post de rangul al doilea. Această metodă nu poate fi aplicată în organizaţiile cu un număr mare de posturi; de asemenea, este mai subiectivă decât toate celelalte metode, întrucât nu foloseşte criterii bine definite care să permită justificarea ierarhizării. Ca şi metoda precedentă, ea abordează postul ca un întreg. Organizaţia îşi va stabili propriul sistem de evaluare a posturilor, ţinând cont de avantajele şi dezavantajele pe care le deţine fiecare metodă mai sus prezentată. Desigur, vor fi avute în vedere şi disponibilităţile de timp, de efort sau financiare, care se vor constitui în "restricţii" ale procesului de evaluare. De asemenea, alegerea sistemului de evaluare a posturilor va ţine cont şi de înţelegerea şi acceptarea rezultatelor metodelor de către angajaţi.

n.2.2.Analiza postului / funcţiei.
Analiza postului/funcţiei se constituie ca o modalitate practică de culegere şi de analiză a informaţiilor cu privire la conţinutul postului/

74

responsabilităţile referitoare la activitatea de analiza şi proiectare a posturilor/ funcţiilor se împart între specialiştii din domeniul resurselor umane şi manageri.MANAGEMENT funcţiei. ' ■ . .. cunoştinţelor. .. ■ poate solicita analizarea şi reanalizarea postului. ■ solicită revederea şi • ••• asigurarea preciziei .. . respectiv ansamblul aptitudinilor. elaborează descnerea şi specificaţia Manageri ■ efectuează completări şi asistă la analiza postului/funcţiei.. .postului.....c .. Z postului/ funcţiei ce urmează a fi v .. Analiza posturilor se poate defini ca un proces de determinare şi transmitere a informaţiilor pertinente privind natura şi specificul postului. abilităţilor şi responsabilităţilor cerute unui individ pentru a putea obţine performanţa pe un post anume... astfel: Compartimentele şi specialiştii din domeniul resurselor umane ■ pregătesc şi coordonează elaborarea metodologiei şi a procedurilor ce urmează a fi folosite în activitatea de analiză şi proiectare. pentru corecturi sau completări. revizuită.. cu acordul managerilor. • • descriem şi specificaţiei .. ■ revizuiesc şi revăd periodic descnerea şi specificaţia postului/funcţiei.. De aceea. mentale şi emoţionale ale postului? ■ Care sunt trăsăturile şi experienţa cerute ocupantului postului? Analiza funcţiei reclama un grad înalt de cooperare şi de coordonare între compartimentul de resurse umane şi managerii organizaţiei. • consultă experb externi. în cazul unor analize speciale.. . elalrore^ şi ^bileşte %x^x^ de performanţe.. pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor de lucru...... . 75 .„ ... cu asistenţa specialiştilor. dificile sau mai puţin uzuale... _ • • • ~ j • ... Ea se referă la conţinutul şi cerinţele de tipul următor: ■ Ce presupune postul şi ce fel de persoane ar fi potrivite? ■ Care sunt sarcinile şi responsabilitatea postului? ■ Cum trebuie proiectat acesta pentru a motiva şi a spori performanţa celui care îl ocupă? ■ Ce fel de comportamente necesită postul? ■ Care sunt cerinţele fizice.

venituri mai substanţiale pentru populaţia activă. de evaluare a muncii. la descreşterea puterii de cumpărare şi la creşterea costurilor variabile şi totale. cu volumul său cantitatea de lucrări/ produse raportat(ă) la numărul de ore/lucrător necesar. condiţiile de muncă. Productivitatea se reflecta la trei nivele: individual. Productivitatea naţională constituie o preocupare constantă. şi afectează profitabilitatea şi capacitatea competitivă a unei întreprinderi. Factorii ce exercita o influenţa negativă asupra nivelului atins de productivitatea individuală a muncii sunt: fluctuaţia de personal şi absenteismul. de pregătire profesională. calitatea şi numărul mijloacelor de muncă. lipsa de corelaţie între nivelul veniturilor salariale şi acela al productivităţii muncii conduce la inflaţie. Productivitatea individuala a muncii constituie criteriul de definire a sistemului de salarizare. pentru procesul de selecţie. pentru instituţionalizarea sistemelor de sancţionare şi de recompensare. printre care menţionăm: nivelul de instruire profesională şi de experienţă . ea este asimilată cu eficienţa. La nivelul individual. îndemânarea individului. pentru următoarele motive: productivitatea înaltă determină un nivel de trai ridicat. dacă nivelul costului factorului de producţie « muncă » 76 . Productivitatea individuală depinde de efortul depus pentru a obţine un anumit rezultat (exprimat în cantitate de produse. volum de lucrări executate sau servicii prestate). inovaţia şi loialitatea. în mod uzual. organizaţional şi naţional. dar şi de o serie de alţi factori. prin intermediul indicatorului "costul unităţii de muncă" sau "costul total al muncii/ unitatea de produs".MANAGEMENT Competitivitatea unei organizaţii şi prosperitatea sa are nevoie de realizarea a trei categorii de performanţe individuale: productivitatea. Productivitatea organizaţională se măsoară. metodele şi tehnologiile utilizate în procesul lucrativ.

Pentru a 77 . fidelitatea şi sinceritatea faţă de organizaţie. sabotaj. Inovaţia implică un comportament creativ. Inovarea poate fi limitată sau încetinita de unele aspecte umane . se consideră că loialitatea este mai semnificativă pentru orice organizaţie decât profesionalismul sau tehnologiile utilizate. rezultă o competitivitate slabă a produselor şi serviciilor pe pieţele internaţionale. Stimularea şi menţinerea unui climat creativ/ inovativ în cadrul organizaţiei trebuie să devină un obiectiv important. reducerile de personal. riscul implicat de orice schimbare. Astăzi. lipsa de acceptare a inovaţiilor sau a noului. managerii trebuie să deprindă abilitatea de a-şi însuşi riscul. absenteism. în general.tendinţa firească a oamenilor de a se opune schimbării. de genul: eforturi mai mici de a munci. pentru a inova. unele încercări se pot dovedi costisitoare sau pot să nu conducă la rezultatele dorite. Din multe puncte de vedere. pe termene lungi. eliberarea prin şomaj sunt considerate de către lucrători ca fiind denunţări ale loialităţii de care trebuie să dea dovadă organizaţia faţă de ei. în condiţiile operării în pieţe accentuat concurenţiale. Starea de "sănătate" a unei întreprinderi. furt. realizează productivitate şi sunt loiali faţă de organizaţie şi aşteaptă un comportament similar.MANAGEMENT depăşeşte nivelul productivităţii generale a muncii. în consecinţă. refuzul de a accepta o schimbare a poziţiei sau conţinutului muncii. deci. Aceştia fac eforturi. pentru realizarea de noi produse sau servicii sau pentru a realiza noi condiţii de îndeplinire a sarcinilor de lucru. depinde de stabilitatea şi de calificarea factorului forţă de muncă. schimbul se dovedeşte a fi inegal. loialitatea apare ca o relaţie de reciprocitate între patronat şi angajaţii acestuia. din partea managerilor şi patronatului. Restructurările. iar loialitatea este o componenta a stabilităţii. Lipsa acestei componente generează acte de indisciplină a muncii. Loialitatea înseamnă încrederea.

Oferă informaţii privind denumirea. se poate acţiona pe următoarele direcţii: ■ stimularea implicării angajaţilor în procesul decizional. dar şi a importanţei postului în cadrul schemei organizatorice. rezultatele finale aşteptate. şi anume: descrierea postului şi specificaţia postului. condiţiile generale de muncă. Analiza postului include două părţi raportate una alteia.MANAGEMENT stimula loialitatea în cadrul întreprinderilor. către o persoană desemnată. în organizare şi conducere. Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a îndeplini anumite sarcini şi îndatoriri. Nivelul mai accentuat sau mai redus al responsabilităţilor dintr-un post de lucru conduce la o diferenţiere salarială. localizarea postului în structura firmei. 78 . Orice post de lucru sau funcţie este compus(ă) din sarcini. în general. autoritatea conferită. ce poate fi identificată distinct. Descrierea postului se concentrează asupra postului în sine. cu respectarea condiţiilor stabilite şi de raportare a rezultatelor obţinute. îndatorirea este un segment de muncă realizat de către o persoană. îndatoririle şi responsabilităţile aferente. ■ asigurarea posibilităţilor de pregătire şi de perfecţionare profesională. ca entităţi statice. de gestionare a carierelor. ■ gestionarea corectă a sistemului de recompense competitive şi a celor profesionale. îndatoriri şi responsabilităţi. Sarcina de muncă este totalitatea activităţilor elementare sau o grupare de mişcări. compus dintr-un număr de sarcini. resursele de care poate dispune postul. Deşi sunt private. activităţilecheie care trebuie desfăşurate. într-un anumit termen. ■ realizarea unui sistem de comunicare eficient.

care va include: ■ ■ ■ identificarea postului . ■ schimbărilor determinate de situaţii speciale.control şi colaborare. poziţia ierarhică. iluminat. preferinţe) şi caracteristicile muncii. de aceea. recrutarea de personal etc. fluctuaţia personalului. schimbărilor determinate de personalul angajat. interacţiuni formale cu alţi angajaţi. 79 . ci o activitate periodică datorită: ■ ■ schimbărilor determinate de trecerea timpului. cauzate de factori foarte diferiţi.MANAGEMENT practica a demonstrat că posturile de lucru îşi pot modifica conţinutul. codul etc. activităţile şi procedurile postului . posibilitatea modificării acestor condiţii. în timp. condiţiile de muncă şi mediul fizic în care se desfăşoară aceasta -temperatură. descrierea posturilor nu este doar o etapă a proiectării acestora.sarcini ce trebuie îndeplinite. localizare geografică. ca urmare a interacţiunii între caracteristicile indivizilor (abilităţi.denumirea. spaţiul muncii (închis sau deschis). responsabilităţi. Informaţiile obţinute din descrierea postului sunt sintetizate în fişa postului. ■ resursele de care dispune deţinătorul postului. materiale şi utilaje folosite. ■ ■ ■ relaţiile de subordonare . cum ar fi: condiţiile fizice ale muncii. marja de autonomie. grupa de activităţi de care aparţine. talente. relaţiile interumane. respectiv autoritatea conferită. care poate avea ca efect redefinirea muncii. nivelul zgomotului.

în special datorită: ■ caracterului lor "steril" din punct de vedere psihologic. Specificaţia postului se referă la caracteristicile cerute ocupantului pentru a putea obţine performanţă pe postul respectiv. în cazul posturilor de conducere. Datele obţinute în urma procesului de analiză a posturilor sunt necesare în numeroase activităţi legate de resursele umane. 80 . alte beneficii posibil de obţinut. Astfel. Pentru a fi valide sau fidele. Descrie cerinţele privind: educaţia. experienţa. manageri. ■ caracterului static al descrierii (adeseori. oportunităţi privind promovarea sau transferul. îndemânarea.structura salariului. în legătură cu întocmirea specificaţiilor unui post de muncă se pune problema modului în care se ajunge la stabilirea lor şi a modurilor de culegere a informaţiilor necesare.MANAGEMENT ■ condiţii de angajare . specificaţiile postului trebuie să fie stabilite pe baza unei profunde înţelegeri a activităţilor postului. Dezavantajele folosirii descrierilor de posturi se manifestă. perfecţionarea. perfecţionarea. mai ales. de asemenea. redescrierea postului. stabilirea sistemului de recompense. puterea de decizie etc. precum şi al unor analize statistice. abilităţile fizice sau intelectuale. aprecierea performanţei. a modului de împărţire a timpului de lucru şi a modului specific de realizare a sarcinilor. selecţia şi încadrarea. nu sunt puse în evidenţă elementele dinamicii posturilor). orientarea carierei. ele trebuie să fie rezultatul judecăţilor mai multor persoane angajaţi pe postul respectiv. Folosirea univocă a descrierii posturilor de muncă este însă adesea criticată. analişti ai posturilor. Acestea se caracterizează prin faptul că ocupanţii lor exercită o puternică influenţă asupra activităţilor de muncă. recrutarea. metoda de plată a salariului. abilităţile specifice cerute de muncă respectivă.

metode de muncă utilizate. adică: sarcini. materiale. materii prime. în redactarea acestei componente a postului se porneşte de la premiza că un lucrător avizat asupra ceea ce are de făcut. scule. Descrierea postului arată ce trebuie să fie făcut. pentru a justifica salariul încasat. comportamentul cerut. Informaţiile necesare pentru a realiza operaţiuni de analiză a postului/funcţiei privesc: activităţi postului. unde şi cum trebuie să se muncească. capacităţi).dispozitive. mijloacele de muncă necesare (maşini. condiţiile de muncă. responsabilităţi. cerinţe personale (aptitudini. de ce. 81 . legături şi interacţiuni cu alte funcţii şi persoane.MANAGEMENT toate ar trebui să aibă la bază o foarte amănunţită analiză a posturilor. echipamente etc). fără de care toate aceste activităţi nu ar putea fi desfăşurate. acordată şi Analiza postului/funcţiei foloseşte pentru identificarea componentelor postului ce trebuie să fie îndeplinite de către angajaţi şi pentru soluţionarea unor probleme ale managementului resurselor umane (v.2). Tot din descrierea postului rezultă performanţele standard ce trebuie să fie realizate. are şanse mai mari de a realiza la nivelul optim sarcinile trasate. supravegherea primită. îndatoriri. abilităţi. de muncă specifice performanţe aşteptate sau standarde de performanţă. figura IL2.

îndatoririle specifice .identificarea postului . îndatoriri şi responsabilităţi .Salarizare şi recompensare Aprecierea performanţelo] personalului Sănătate şi securitatea personalului ANALIZA Descrierea Planificarea şi dezvoltarea Planificarea resurselor umane Recrutarea Salarizarea Pregătirea şi orientarea Gestiunea carierelor personalului Selecţia de personal / POSTULUI postului Specificaţia postului Fig. Analiza postului şi conexiunile sale cu alte activităţi ale managementului resurselor umane. 3. .principalele sarcini.precizarea denumirii postului.2. fără a furniza un exces de detalii. numele şefului ierarhic imediat.. conţinutul postului.se expun clar şi precis sarcinile. ea trebuie să fie descriptivă. . în descrierea postului trebuie să se evite utilizarea expresiilor vagi. îndatoririle şi responsabilităţile implicate în realizarea postului. grupate într-o formă logică. în esenţă. . Limbajul folosit este precis. .se descrie. Componentele descrierii postului conţine trei părţi majore: 1. scala de salarizare şa. 2. date referitoare la numărul angajaţilor care ocupă posturi similare. inteligibil. 112.

dar care vor apare ca necesare în procesul muncii. la un anumit moment. 83 . abilităţi. îndemânări. Factorii specifici identificaţi pot fi grupaţi în trei mari categorii: " cunoştinţe. cerinţe fizice şi intelectuale. pentru îndeplinirea în condiţii optime a sarcinilor de muncă. ■ ■ talent/dibăcie. în vederea înţelegerii depline a îndatoririlor şi răspunderilor ce revin fiecărei poziţii de lucru. experienţă în muncă. neprecizat în text. trebuie să fie inteligibile. în mod expres. clare. adică: cunoştinţe. abilităţi.MANAGEMENT Pentru a asigura o anumită flexibilitate managerială. trasate de şeful său direct. Atât descrierea cât şi specificaţia postului/ funcţiei însumează precis informaţiile obţinute pentru fiecare poziţie de lucru. se include o clauză cu privire la eventualele sarcini sau îndatoriri. Conţinutul lor poate fi afectat de schimbările intervenite în cadrul organizaţiei (dezvoltarea. necesare unui angajat. de genul:" Angajatul va îndeplini şi alte sarcini de muncă. experienţă. Analiza postului reprezintă o importanţă egală pentru manageri şi pentru angajaţi. reducerea dimensiunilor de activitate etc. utilizabile. restructurarea.) sau de revizuirile periodice ale posturilor. Specificaţia postului precizează modelul ideal de ocupant al postului descris. precum şi pentru restul activităţilor de management al resurselor umane. abilitatea de a lucra sub presiunea timpului sau altor factori specifici de solicitare. atunci când interesele organizaţiei din care face parte reclamă acest lucru în mod imperios". criterii morale. care nu sunt specificate. In unele cazuri pot fi menţionate cerinţe privind nivelul de instruire şi de educaţie.

............................................. oportunităţile oferite de firma angajatoare (posibilitatea de a realiza o carieră deosebită............. Condiţiile de muncă................ (nume şi semnătura) dala întocmirii........................... Fişa postului se întocmeşte în două exemplare.................. comportând o serie de consecinţe de natură comportamentală.....3...... Director..................................................... ........................................a............................... iar celalalt fiind deţinut......................... Angajat. mai poate cuprinde unele secţiuni privind mijloacele de muncă utilizate............................. Principalele îndatoriri şi responsabilităţi............................ Specificaţia postului (cunoştine................... (nume şi semnătura) Compartiment resurse umane...................... unul fiind remis titularului de post.... condiţiile de muncă............. cum ar fi: ■ teama angajaţilor că analiza şi reproiectarea posturilor va antrena constrângeri asupra lor.. vor realiza o limitare a creativităţii.... Model de fisa postului......... prin formalizarea excesivă a responsabilităţilor şi a calificărilor...................... fie de şeful ierarhic direct............ nivelul motivant al salarizării... Acest document poate arăta astfel: Titular ......... Salariul de încadrare........ iniţiativei şi flexibilităţii muncii lor...... fie este inserat în dosarul de personal al titularului de post....................... (nume şi semnătura) Figura nr................2........................ calificarea şi abilităţile solicitate)............... Realizarea analizei posturilor/ funcţiilor poate fi ameninţătoare pentru angajaţi şi pentru manageri.)..... H.... în unele cazuri.............. Numărul de lucrători similari......... Numele şi funcţia şefului ierarhic direct Poziţia în cadrul organizaţiei. Oportunităţi ale firmei.... care..... gradul de independenţă sau autonomia postului ş.............MANAGEMENT Descrierea şi specificaţia postului se regăsesc în documentul numit "fişa postului"...... Pregătirea profesională şi experienţă................ 84 ....................................

oricât de amănunţită şi de corectă ar fi ea. ■ ■ angajaţii şi managerii au tendinţa de a supraevalua importanţa semnificaţiei postului/funcţiei pe care o ocupă ei. Acest din urmă document are valoare probatorie în justiţie. putând fi invocat în situaţia conflictului de muncă. asigurarea de oportunităţi egale în procesul de recrutare şi de selecţie este împlinită şi justificată prin descrierea şi specificaţia posturilor vacante şi scoase la concurs. părerea lucrătorilor că observarea detaliată a muncii lor poate însemna o încercare de anulare a aspectelor de unicat ale activităţii desfăşurate sau ca observarea este generată de greşelile pe care ei le săvârşesc. este dificil. deoarece o analiză. O asemenea atitudine generează mari dificultăţi în exercitarea atribuţiilor manageriale şi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul întreprinderii. ■ poate apare o supraapreciere a angajaţilor existenţi. unii angajaţi au tendinţa de a folosi descrierea postului/funcţiei ca pe o limitare a atributelor decizionale ale managerilor. Organele judiciare şi cele sindicale acordă o importanţă deosebită acestui document. deşi este necesar să fie realizată. De asemenea.MANAGEMENT ■ ■ rezistenţa la schimbare şi opoziţia făţişă faţă de orice transformare. Ca atare. 85 . nu poate preciza chiar tot ceea ce execută o persoană în cadrul postului ocupat şi ce calificare are. Managerii şi specialiştii din domeniul resurselor umane trebuie să conştientizeze consecinţele legale ale activităţii de analiză şi proiectare a postului/funcţiei şi ale fişei postului. prin refuzul de a îndeplini o activitate (o sarcină)care este omisă din descrierea postului.

b) 86 . Metodele des folosite pentru analiza postului/funcţiei sunt: a) observarea. Procesul de culegere. Analiza postului nu este un proces complicat. î n cadrul demersurilor de planificare a necesarului de personal. în mai multe variante. Necesitatea revizuirii şi actualizării descrierii şi specificaţiei postului/funcţiei poate să apară şi în diferite alte situaţii. interpretare şi utilizare a informaţiilor cu privire la o anumită funcţie sau la un anumit post. abuzuri. a descrierii şi specificaţiei postului/ funcţiei. în timpul evaluării performanţelor. în lipsa acesteia apărând. de a avea un sistem legal de angajare şi de utilizare a resurselor umane. prelucrare. dar trebuie să se realizeze metodic. menţinerea şi actualizarea conţinutului fişei postului. ca: ■ ■ «• a în urma constatărilor rezultate din interviurile de părăsire a postului de către unii angajaţi. ce depind de condiţiile concrete ale întreprinderii: A) B) C) D) E) identificarea posturilor şi revizuirea documentatiei aferente lor. explicarea procesului de analiză managerilor şi angajaţilor. într-o manieră logică şi practică.a.MANAGEMENT pentru un patron. elaborarea documentaţiei noi. ■ în perioadele de reorganizare şi restructurare a activităţilor ş. are scopul de a stabili ce activitate este îndeplinită. în ce condiţii şi care sunt abilităţile necesare pentru persoana ce le va îndeplini. Pentru efectuarea analizei postului/funcţiei se instrumentează un proces ce străbate mai multe etape. efectuarea analizei postului/ funcţiei. uneori. fără a dispune de o analiză performantă a funcţiei.

metoda ce este folosită mai ales pentru muncile de birou şi pentru activităţi productive ciclice. se pot obţine informaţii suplimentare. alături de superiorii lor ierarhici. este rară la posturile cu activităţi neciclice sau care se repetă la intervale mari sau neprecizate de timp.MANAGEMENT interviul. postul de interes. O varianta a observării este eşantionul muncii. Se foloseşte un formular de interviu structurat. mai ales. de durată scurtă. cu ajutorul căreia se obţin informaţii de la angajaţi şi de la superiorii acestora. se pot corecta informaţiile obţinute în cadrul unei analize anterioare. Metoda este. b) internul constă în obţinerea de informaţii direct de la angajaţii care ocupă o anumită funcţie sau de la superiorii lor. iar discrepanţele de răspunsuri se pot valida cu prilejul interviului. în sensul că se determină conţinutul şi mărimea/ volumul activităţii zilnice specifice. a) observarea poate fi continuă sau pe baza unor eşantioane ale muncii. El constă într-o îmbinare de întrebări închise şi deschise. Utilizarea observării. Se practică şi interviuri de grup. ciclic sau în combinaţie cu alte metode. în care informaţiile se înregistrează în mod logic şi sistematic. c) chestionarul este folosit pe scară largă pentru culegerea şi înregistrarea datelor privitoare la o anumită funcţie. prin observarea şi măsurarea duratei acţiunilor. Un tip de chestionar folosit uneori este cel numit "check -list" (lista de control). care oferă un mod mai simplificat de a obţine răspunsurile dorite de la angajaţi. pe baza unor eşantioane statistice ale activităţii. în mod direct. aplicabilă în cazul posturilor cu caracter repetitiv. Este chiar indicat ca utilizarea chestionarului să fie combinată cu interviul sau cu observarea. cu persoane care ocupă. 87 . c) chestionarul. indiferent de poziţia lor ierarhică. ca metodă. cu participarea membrilor unui colectiv de muncă. Prin intermediul interviului. d) analiza structurată sau metode combinate din cele patru enumerate.

. contextul postului/funcţiei (ce condiţii de muncă funcţia ce context social sunt implicate?). procesul mental (ce nivele de raţionament sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiei?).MANAGEMENT Marele avantaj al utilizării chestionarului este timpul relativ scurt pentru obţinerea informaţiilor necesare şi costul redus al operaţiunii. rezultatele muncii (ce activităţi fizice sunt îndeplinite?). şase trepte de importanţă. d) metodele structurate. fiecare post/ funcţie este analizat (ă) prin intermediul a şase elemente (secţiuni). după care se face ierarhizarea răspunsurilor.) şi analiza funcţională a postului (Funcţional Job Anlysis -F.J. pentru o apreciere finală.A. în mod cuprinzător. în urma evaluării.P.AQ.A se abordează. în cadrul F. care sunt grefate pe noţiunea de "check-list" şi prezintă două variante importante: chestionarul de analiza funcţiei (Position Anlysis Questionar .J.A. în timpul unui interviu structurat sau chiar de către titularul postului însuşi. pe următoarele obiective: (a) obiectivele şi scopurile organizaţiei. 88 .Q. alte aspecte (ce alte activităţi sunt relevante în postul/funcţia analizată?). analiza postului/funcţiei. ca: ■ ■ ■ ■ ■ ■ informaţiile de intrare (unde şi cum primeşte lucrătorul informaţiile pentru a îndeplini funcţia?). Chestionarul poate fi completat de un analist.) Cu P. relaţiile cu alte persoane din colectiv (ce relaţii sunt necesare pentru a îndeplini funcţia?). Pentru fiecare sarcină din cadrul funcţiei sunt stabilite.

Funcţiile postului. operare-control3.____________________________MANAGEMENT_______________________________ (b) ce face angajatul în cadrul postului/funcţiei pentru a îndeplini aceste obiective/scopuri. compilare3. conform modelului F.urmărire0. schimbare4. (d) standardele de performanţă pe post. alimentare7.3. convingere5.A. calculare4. 89 . ajutor Fig. Fiecare post are trei componente esenţiale. comparare6. amplasare1.vorbire-semnalizare6. n.servire7. urmărire0. supraveghere3. coordonare1.manualitate8.negociere1. ■ ■ ■ datele (informaţiile). (e) conţinutul pregătirii profesionale. copiere5.2. ca în figura: InformaţiiOameniMijloaceO. precizia muncii2.J. analiză2. conducere-operare4. oamenii şi mijloacele. (c)nivelul şi orientarea a ceea ce fac angajaţii.manipulare5. instruire2. supraveghere6.

MANAGEMENT în cadrul fiecăreia dintre aceste clasificări există o ierarhie a posturilor/funcţiilor, iar figura de mai sus demonstrează nivelul şi numărul asociat cu dimensiunea postului/funcţiei. Comparând nivelele şi informaţiile oferite de acest tabel, cu datele din Dictionary of Occupational Titles (D.O.T.), operaţional în S.U.A., se pot stabili scări ale dezvoltării carierei, practicile de promovare ş.a. Analiza funcţională este standardizată, aşa încât pot fi elaborate date statistice pentru adoptarea unor decizii (validarea testelor la recrutare şi selecţie sau la evaluarea performanţelor în muncă), folosind date din cele trei dimensiuni prezentate în figura anterioară. Analiza şi proiectarea postului/ funcţiei porneşte de la concordanţa între persoană şi post, ceea ce este un concept simplu, de corelare a caracteristicilor oamenilor şi criteriile de performanţă ale organizaţiei.

H.3. CONSTITUIREA ŞI DEZVOLTAREA COLECTIVULUI (STAFFING)

H.3.1.Natura şi scopul funcţiei staffing

Funcţia managerială numită staffing, este definită prin ocuparea poziţiilor din structura organizatorică a unei firme, folosind operaţiunile de identificare a nevoilor de personal, analiza şi situaţia efectivului disponibil, recrutarea, selectarea, plasarea, promovarea angajaţilor, dezvoltarea,

recompensarea şi disponibilizarea personalului. Funcţia de staffing este strâns legată de cea de organizare a firmei, în special de proiectarea structurilor şi conţinutului posturilor de muncă. Din punct de vedere metodologic, separarea staffing-ului, ca funcţie managerială distinctă se datorează mai multor motivaţii: activitatea aceasta include cunoştinţe şi

90

MANAGEMENT abordări incomplet cunoscute de către manageri, care rezumă organizarea firmei doar la proiectarea structurilor, nu neapărat şi la asigurarea cu personal a acestora; separarea staffing-ului, ca funcţie distinctă, permite o concentrare mai puternică a atenţiei asupra elementului uman din firmă; în ultimele decenii, s-a dezvoltat un flux puternic de informaţii, cunoştinţe şi experienţă în acest domeniu; managerii uită, adesea, ca staffing-ul este responsabilitatea lor directă şi nu a compartimentelor de personal, care îndeplinesc numai un rol de asistent, de furnizor de servicii şi informaţii, pe când deciziile de asigurare cu personal a firmei aparţin, fără îndoială, managerilor.

n.3.2.Importanţa funcţiei de constituire şi dezvoltare a colectivelor de muncă
Funcţiile de organizare, previziune şi de control, pe care le îndeplinesc managerii pot fi tratate ca sarcini obiective esenţiale, ce se bucură de câteva caracteristici tehnice importante. Pe de altă parte, funcţiile staffing-ului şi leadingului se referă, în mod exclusiv, la oameni, ceea ce antrenează anumite caracteristici de natură subiectivă. Terenul nesigur pe care poate merge selecţia de personal, datorat subiectivismului uman, creează frustrări managerilor, care sunt nevoiţi să recunoască limitele instrumentarului metodologic de care se folosesc, în îndeplinirea activităţilor de staffing. Puţine dintre cadrele executive vor contrazice faptul că factorul uman este vital pentru activitatea unei organizaţii. Chiar dacă resursa umană nu este evidenţiată. încă, în bilanţul unei firme, totuşi, sume importante sunt alocate pentru recrutare, selecţie şi perfecţionare, conducând la ideea de "contabilizare a valorii resursei umane " . Există o contradicţie între experţii în resurse umane, care propun modalităţi de evidenţiere contabilă a resursei

91

MANAGEMENT umane şi experţii pentru important financiari, măsurarea ca ce numerică să doresc a dezvoltarea personalului. faptul Cu că unor toate staffing-ul sisteme, aceste este

utilizabile,doar, conflicte,
w

este

managerii

recunoască

o funcpe de prim rang, ce poate asigura succesul sau eşecul unei organizaţii. De aceea, nu este surprinzătoare preocuparea recentă a firmelor de a face faţă, cu succes, uneia dintre provocările cele mai dure ale funcţionării lor: managementul resurselor umane. Activităţile de staffing sunt strâns legate de celelalte activităţi ale sistemului managerial. Planul de asigurare cu resurse umane este parte integrantă a planului organizaţional, din care derivă. Proiectarea structurilor organizatorice furnizează o determinare clară a numărului şi a tipului de manageri necesar, iar cererile de manageri compară prin intermediul " listei-inventar manageriale". Cu ajutorul acestei analize, apoi, se utilizează sursele interne sau externe, în procesele de recrutare, selecţie, orientare şi promovare. Analiza unei firme, privită ca un sistem, evidenţiază funcţia de staffing şi subsistemul resurselor umane, relaţiile acestuia cu restul subsistemelor existente. Realizarea obiectivelor este condiţionată de obţinerea unui echilibru între cerinţele subsistemelor tehnice şi caracteristicile,

performanţele, dar şi provocările subsistemului resurselor umane. Relaţiile pe care le întreţine subsistemul uman din firmă cu celelalte subsisteme pot fi definite prin câteva caracteristici: ele pot exprima criteriile subsistemelor tehnice (descrierea posturilor) sau modul de răspuns optim, de compatibilitate deplină a factorului uman (recrutarea şi selecţia); subordonarea (în tipul relaţiilor subordonate vertical) şi colaborarea (în tipul relaţiilor structurate orizontal). Oricare ar fi, însă, tipul de relaţii analizate, ele contribuie la eficienţa utilizare a omului, prin comunicare, motivare, dezvoltarea carierelor,

managementul conflictelor, mecanisme ce stimulează participarea angajaţilor la procesele decizionale ale organizaţiei. Subsistemul

92

STRATEGIE OBIECTIVE STRATEGII POLITICI MEDIUL SOCIAL -ECONOMIC Social Politic Cultural Tehnologic X Economic Legislativ PIAŢA 93 . atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii. la fiabilitatea forţei de muncă. la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei. de aptitudini. de experienţa profesională. structura sa în funcţie de profesiuni.MANAGEMENT staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului. de gradul mediu de calificare. INFORMAŢII NOI IDEI SUBSISTEMUL MANAGEMENT . calitatea asteia.

1. evaluarea posturilor ■ ■ Conflicte Comunicare Dezvoltare Cariera Eficienţa Formare FigTI. descrierea. .SUBSISTEMUL DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL Comunicare i Soluţii Creativitate Comportament Analiza datelor. comparare Organizare 1 Acţiune Recompensare Filtrare Decizii DECIZH INFORMAŢII SUBSISTEMUL DE EXECUŢIE " Recrutarea Selecţia Performanţele individuale Motivarea Relaţiile sindicatele cu ■ Analiza.3. Legăturile subsiitemului de staffing cu alte subsisteme.

mai departe. la fiabilitatea forţei de muncă. Realitatea a demonstrat că proiectarea dirijată cu prioritate spre resursa umană a organizaţiei. structura sa în funcţie de profesiuni. prognozarea necesarului de forţă de muncă. indiferent de natura sa. identificarea cerinţelor orientate spre performanţa generală. Conceperea subsistemului de staffing este dependentă de obiectivele firmei. realizarea. dezvoltarea subsistemului. 95 .MANAGEMENT Subsistemul staffing-ului are caracteristici dimensionale (mărimea sau amploarea subsistemului. perspectiva globalizării. Atunci când se proiectează o nouă organizaţie. proiectarea sistemului de comunicare. integrând funcţia despre care vorbim într-un context general. sistemul informaţional. analiza sarcinilor de producţie. descrierea şi analiza posturilor. ce cuprinde: determinarea tehnologiilor. previziunea strategică. întreţinerea şi funcţionarea subsistemului.conţinând obiectivele firmei. gradul optim de utilizare a tuturor celorlalte subsisteme. determinarea sistemelor tehnice. dar şi celorlalte resurse un nivel ridicat de performanţă. de gradul mediu de calificare. drepturile şi obligaţiile angajaţilor. programe de realizare. motivarea şi participarea angajaţilor. calitatea asteia. se bazează pe o abordare strategică. îi asigură acesteia. de experienţa profesională. determinarea modului de operare a subsistemelor. la fluctuaţia şi la gradul de participare la procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei. utilizarea optimă. o problemă esenţială este asigurarea condiţiilor pentru utilizarea optimă a factorului uman. Etapele de realizare a subsistemului resurselor umane sunt: conceperea şi proiectarea. ■ Conceperea şi proiectarea . deoarece acesta determină. de aptitudini. atitudinile pe care le pot adopta lucrătorii şi costul implicat în construcţia iniţială a subsistemului) şi caracteristici funcţionale ce se referă la productivitatea muncii.

instruirea şi integrarea angajaţilor. Deşi responsabilitatea pentru activităţile aparţinând funcţiei de staffing revine fiecărui manager. Adaptarea permanentă a subsistemului staffing la fluctuaţiile mediului organizaţional intern sau extern. evaluarea performanţelor Ş-a. sursele de recrutare a candidaţilor. selecţia. procedurile de selectare ce vor fi utilizate. de orice nivel. din vârful piramidei ierarhice. tipologia programelor de dezvoltare a personalului. dezvoltare şi perfecţionare sau formare a 96 . cu siguranţă. dezvoltarea angajaţilor şi a carierelor lor. ■ întreţinerea şi funcţionarea subsistemului . de a desemna executanţii acestor politici şi de a controla modul de punere în aplicare a deciziilor transmise structurilor subordonate. serviciile competente ale personalului de execuţie de la compartimentul de resurse umane. Managerii de mijloc vor folosi. promovare. răspunderea finală i se atribuie şefului executiv pentru resurse umane şi grupului de conducere. asigurarea cu manageri din afara firmei sau promovarea din interior. în cadrul unor acţiuni de recrutare. păstrarea unei bune stări de funcţionare a acestuia şi se realizează datorită capacităţii subsistemului de a modifica starea subsistemelor tehnice sau a regimurilor lor de funcţionare. structura programelor de dezvoltare a managerilor şi organizaţională.evaluarea posturilor. şi ei.ce include recrutarea. metodele de pensionare sau de înlocuire ce vor fi puse în practică. plasare. totuşi. costul întreţinerii. Aceştia au datoria de a dezvolta politici. selectare. formarea personalului.. Conţinutul politicilor include deciziile legate de dezvoltarea unor programe de staffing. îşi propune. ca scop.MANAGEMENT ■ Realizarea .în care se pune accent pe eficienţa utilizării resurselor umane.în care apar activităţi ca: formarea personalului. ■ Dezvoltarea subsistemului . ■ Utilizarea optimă .

însă. pot fi enumeraţi: nivelul educaţional. ce lucrează . altele. în cazul unui om de ştiinţă. raportul dintre cererea şi oferta de manageri. există numeroşi factori interni ce determină activităţile de staffing: obiectivele organizaţionale. printre factorii externi ce determină activităţile de staffing. cu un grad ridicat de independenţă. în mod diferenţiat. structura organizatorică. Unele organizaţii sunt riguros structurate. responsabilii cu staffing-ul se află pe toate treptele ierarhice ale organizaţiei. executivi sau conducători. nevoia şi disponibilităţile referitoare la managerii din interior. în timp ce aceleaşi abilităţi devin mai puţin critice. de exemplu). în acelaşi timp.Factorii conjuncturali care afectează constituirea colectivelor de muncă Procesul efectiv de staffing este influenţat de o multitudine de factori ai mediului. condiţiile economice. fie ei externi sau interni. legile şi reglementările care privesc direct domeniul discutat.3. Pentru anumite posturi. grupând efectele lor astfel: educaţionale. din afara întreprinderii. Mai exact. au structuri interne mai nebuloase. de exemplu). sistemul de recompense şi diferitele tipuri de politici întrebuinţate . abilităţile de lucru cu oamenii sunt cruciale (în cazul directorului de vânzări. tehnologiile utilizate. putem aprecia că. într-un laborator de cercetare. sarcinile de lucru. socio-culturale. Diversitatea organizaţiilor şi a mediilor lor conduce la ideea că activităţile operaţionale ale staffing-ului reclamă o bună cunoaştere a factorilor conjuncturali. lI.3. Pentru a concluziona. managerului de vârf al acesteia. dar responsabilitatea finală îi revine. 97 . tipologia personalului existent în întreprindere. cele mai importante atitudini morale (cum este cea faţă de muncă. Factorii mediului extern influenţează activităţile de staffing. totuşi.MANAGEMENT personalului.

trebuie să fie dublate de 98 . de natură economică. Promovarea din interior are. către satisfacerea nevoilor legitime ale acesteia. dar permite. educaţional politice. al angajaţilor. un De nivel socio- tehnologiile intensiv folosite în industrii. mai ales dacă compania multinaţională va adopta o strategie de tip geocentric. nu va constitui un fapt deosebit. efectele pozitive. şi şi constrângeri în mod multe similar. ale promovării din interior. în sfârşit. managerii solicită din extensiv. ei vor trebui să fie mai puternic orientaţi către clientelă. mediul economic. la poziţiile de management din firmă. să adere la standarde etice înalte. presupune accesul treptat. determină raportul dintre cererea şi oferta de manageri. în condiţii la fel de eficiente ca şi cooptarea de manageri din exterior. la nivelul indivizilor şi al grupurilor de muncă. Promovarea din interior. mediul w cultural doresc să devină participanţi activi la procesele decizionale. Cu toate acestea. prezenţa unor manageri de vârf originari din ţări diferite. se mai referă la responsabilităţile legate de staffing şi la necesitatea ca managementul de vârf să depăşească inevitabila rezistenţă la schimbare. inclusiv concurenţa.). Factorii interni ce vor face obiectul analizei noastre se referă la asigurarea necesarului de manageri. Banca Comercială Română. pas cu pas. legate de climatul de muncă şi de reputaţia firmei. Mobilrom şa. nu trebuie scăpată din vedere determinarea antrenată de către factorii internaţionali. In viitor. de asemenea şi valorificarea optimă a relaţiilor mai apropiate şi cunoaşterea mai bună. oportunităţi înalte. de o valoare inestimabilă. nu numai efecte pozitive. care se exercită prin intermediul firmelor multinaţionale. Constrângerile de natură legislativă şi politică cer firmelor să respecte legalitatea şi directivele trasate de guvernanţi. din interiorul firmei.MANAGEMENT legislativ exemplu. Mai mult decât atât. metodă ce este utilizată cu succes de multe companii de renume din România ( Romtelecom. dintre viitorul manager şi angajaţii săi. în acelaşi timp.

posturile vacante sunt deschise oricărei persoane solicitante şi corespunzătoare. în faţa celor strict profesionale. posibilitatea de a asigura. se creează falsa impresie că primează calităţile manageriale. în acelaşi timp. persoane care nu au un alt merit decât acela de fi bune „imitatoare" ale foştilor lor şefi ierarhici.MANAGEMENT prudenţă şi obiectivitate. doar pentru motivul că provin din interiorul întreprinderii. a politicilor 99 . actualii angajaţi trebuie să se dovedească capabili să concureze. într-un clasament alcătuit pentru selectarea lor. ca şi pentru societate. pentru întreprindere. în condiţiile în care persoanele mai puţin instruite au şanse egale sau se dovedesc a fi candidaţi preferaţi. cei mai bine situaţi candidaţi. din interiorul sau din exteriorul organizaţiei. pentru ocuparea posturilor de management. prezintă o serie de pericole. El conferă. în final. cu toate avantajele de care dispun. astfel încât să existe metode obiective şi echitabile de selectare sau dezvoltare a personalului. pentru a nu supraestima importanţa factorului respectiv. pentru toate posturile vacante. pot fi promovate. în posturi de rang superior. care obţinuseră rezultate bune în activitatea lor. în condiţii egale. Principiul competiţiei deschise constituie o modalitate mai corectă şi mai eficientă pentru a asigura competenţa profesională a managerilor. în comparaţie cu persoanele ce posedă un nivel de instruire ridicat. de rezerve considerabile de persoane competente. cum ar fi: dezinteresul pentru dobândirea unei educaţii superioare. marile companii sau organizaţiile nonprofit dispun. Cu toate riscurile enumerate. folosindu-1 în mod exclusivist. de natură morală. cu solicitanţii de posturi din exterior. prin cunoaşterea mai amănunţită a întreprinderii. Aplicarea principiului enunţat antrenează obligaţii speciale. pentru managerii ce organizează activităţi de recrutare şi selecţie. a istoriei sale. Folosirea în exces a factorului amintit. pentru a practica o promovare din interior asemănătoare cu o competiţie deschisă. în mod obişnuit. Conform acestui principiu. a problemelor cu care se confruntă.

Numărul candidaţilor atraşi de organizaţie depinde de mai mulţi factori. Pentru candidaţii pentru posturi de rang superior. ei sunt consideraţi superiori faţă de competitorii interni. cât mai mult timp posibil. se caută experţii neutri. Recrutarea este o activitate specifică compartimentului de resurse umane.adesea.MANAGEMENT şi obiectivelor actuale. în mod practic. promovarea candidaţilor interni nu este cea mai bună variantă de adoptat. la 100 . din mediul extern. de idei. din mediul extern al firmei. există motive serioase pentru a selecta managerii-cheie. utile pentru revigorarea unui climat de muncă rutinat sau pentru ieşirea din impasul unor afaceri nereuşite.4. având în vedere slabele rezultate cu care se confruntă întreprinderea şi la care au contribuit şi aceşti candidaţi. Selectarea managerilor importanţi din exterior . printre care cei mai importanţi sunt: ■ metodele de recrutare şi cerinţele posturilor vacante. Uneori. care să rămână în cadrul firmei. prin descrierea posturile vacante şi atragerea acestor persoane în organizaţie. prin promovarea specialiştilor deja existenţi în întreprindere. dar ea se poate extinde către toate tipurile de manageri sau de angajaţi. iar pentru posturile de conducere importante. politica competiţiei deschise ar trebui să se constituie ca o provocare şi nu ca o frână. mai favorabili schimbării şi mai interesaţi de opiniile dinamice asupra organizaţiei sau afacerilor. orice angajator caută noi angajaţi. Varianta în discuţie presupune ocuparea posturilor de manageri inferiori. Recrutarea şi selecţia Recrutarea este procesul de identificare a acelor persoane care dispun de caracteristicile solicitate. Candidaţii externi pot aduce un curent nou de iniţiative. ce se pot transforma.3. II.

timpul afectat acestor operaţiuni. ce sunt recrutori recunoscuţi în afara graniţelor ţării lor. prin capacităţile sale tehnice. la fel ea trebuie să concureze cu altele. Aşa cum o firmă intră în competiţie cu altele. unui director de resurse umane îi sunt necesare 10 ore. pentru a identifica. desfăşurată la nivelul filialelor sau sucursalelor din teritoriu. Activităţile clasice de recrutare sunt costisitoare şi iau mult timp. ce comercializează produsele sale în toată lumea. în recrutori. din punct de vedere cultural sau al suportului lingvistic. personal capabil să interacţioneze cu o clientelă diversă. ■ în acelaşi timp. Mânaţi de entuziasm sau 101 . atrage şi angaja pe cei mai capabili indivizi . conform unor estimări. cu toate că nu sunt neglijate nici abilităţile generale de comunicare sau cunoştinţele în domeniul afacerilor (de exemplu compania multinaţională Unilever. pentru a completa toată documentaţia necesară recrutării). care pot coopera în cadrul unei echipe de lucru şi care pot accepta o cultură organizaţională consensuală). firmele. cu cele mai bune produse sau servicii. recrutarea este o formă a competiţiei dintre firme. prin aprecierile pe care le pot face la adresa organizaţiei unde lucrează. întreprinde eforturi speciale pentru a recruta candidaţi. în funcţie de circumstanţele desfăşurării activităţilor. cât şi personalului care este responsabil cu această activitate (de exemplu.MANAGEMENT nevoie. Organizaţiile ce operează pe pieţele internaţionale angajează. care diferă de la o organizaţie la alta. scurtând astfel. sau prin intermediul pieţei sale specifice. apelează la avantajul adus de activitatea de staffing.recrutarea constituie o afacere importantă. atât candidaţilor pentru ocuparea unui post. prin intermediul nivelului său de dezvoltare. Adesea. Potenţialii noi angajaţi trebuie să-şi prefigureze o imagine realistă asupra condiţiilor oferite de un loc de muncă. adesea.

la o stare de delăsare. ceea ce ar fi complet 102 . aspecte ce. Prin selecţie. toate însoţite de costuri greu de estimat. fiecare va putea să aibă o slujbă. atunci când se bazează doar pe factori subiectivi (recomandări. pentru care se execută selecţia. orice om trebuie să-şi alcătuiască propria strategie de promovare. se realizează o triere a candidaţilor. cel mai competitiv sau cel mai adecvat candidat. obţinerea unui loc de muncă necesită o strategie bine precizată. la părăsirea locului de muncă de către angajaţi. Pentru a putea face o cât mai bună ofertă personală. la rândul lor. până la urmă. potrivit unor criterii. pe care le impun candidaţilor. analiză grafologică. dar şi de cerinţele postului. impresii. Selecţia se poate efectua pe două căi: empiric. atunci când se angajează persoane necorespunzătoare pentru cerinţele posturilor. astrologia. iar posturile. selecţia este o activitate de bază a managementului resurselor umane şi nu se bazează doar pe intuiţie. vor conduce la absenteism. oamenii diferă unul de celălalt. pentru ocuparea unui anumit post. în legătură cu postul respectiv. testele genetice sau detectorul de minciuni). diferă printr-o serie de cerinţe. aptitudinile şi capacitatea de muncă a fiecărui candidat. managerii responsabili cu angajările pot supralicita obligaţiile ce revin postului respectiv. Organizaţiile sunt preocupate de selecţia personalului. Selecţia este procesul prin care se alege. deoarece această activitate poate deveni foarte costisitoare. în perspectiva condiţiilor socio-economice actuale. pe baza unei examinări. din schema de personal. printro serie de calităţi. numai dacă va putea demonstra că dispune de calităţile. de pregătirea şi abilităţile necesare. decât există în realitate ori pot supradimensiona viitoarele posibilităţi de promovare. Astăzi. aspect fizic. Asemenea acţiuni nu duc decât la crearea unei imagini greşite şi a unor speranţe false. care ţine seama de pregătirea. Ei pot atribui mai multă importanţă unei poziţii.MANAGEMENT grăbiţi să realizeze ocuparea unui post. ştiinţific. pe bază de criterii şi metode complexe.

îl constituie trierea iniţială. Procesul de selectare. abilităţi. în care compartimentul de resurse umane face selecţia iniţială a candidaţilor. interviuri. Atribuirea responsabilităţii diferă de la o ţară la alta sau chiar de la o organizaţie la alta. în recrutare. susţinând că nimeni altcineva n-ar putea-o face mai bine. care constituie rezultatul tipic al analizei posturilor şi al activităţilor de previzionare a necesarului de angajaţi. dar obiectivitatea acestei selecţii poate fi pusă sub semnul întrebării. în cadrul compartimentului de personal al unei organizaţii.Activitatea de angajare Recrutarea începe prin specificarea necesarului de resurse umane (număr. Alte organizaţii menţin practica tradiţională. având în vedere nivelul de evoluţie atât al organizaţiilor.). doar pe baza unor criterii subiective (aspect fizic. de multe ori. niveluri de experienţă. în cadrul aceleiaşi ţări. Selecţia resurselor umane se efectuează. După efectuarea selecţiei.a. Pasul următor. vârstă ş. organizaţia nu mai tratează cu nişte candidaţi. Sunt firme în care fiecare compartiment îşi recrutează personalul propriu. Implicarea top managementului în activitatea de staffing este necesară şi pentru a asigura sprijinul necesar depăşirii unor puternice manifestări de rezistenţă. n.3. iar conducerea de vârf face selecţia finală. ci cu noii angajaţi. programe de lucru).MANAGEMENT depăşit. cât şi al indivizilor. de regulă. implicând testări comportamentale.5. primul pas în introducerea lor în 103 . dar poate constitui o responsabilitate a uneia sau a mai multor persoane din conducerea acesteia. testări de cunoştinţe . ce urmează după trierea iniţială este mai riguros. în mod curent. adică o rapidă şi severă alegere a candidaţilor. faţă de schimbările intervenite în sânul organizaţiei. cercetarea referinţelor. practică ce este frecventă în organizaţiile mici.

pentru a îndeplini. în marile organizaţii.MANAGEMENT atmosfera organizaţiei. producţie. pentru a atinge nivelul de performanţă dorit. candidaţii sunt repartizaţi în posturi specifice. una dintre activităţile importante ale managementului de resurse umane. de exemplu. constituie. Expertiza tehnică şi resursele necesare pentru realizarea unor programe optime de plasament al personalului (selectare. ei pot fi pregătiţi. informală sau o combinaţie din cele două variante. îmbunătăţirea performanţelor aduce un feed-back referitor la eficienţa pregătirii profesionale trecute şi prezente. nu trebuie neglijat faptul că evaluarea 104 . orientare. de la câteva ore. După ce angajaţii au fost selectaţi. orientarea poate dura. urmează plasarea. cu practicile acesteia. ceea ce constituie. constituie programul de orientare. există o rată destul de scăzută a recrutării şi selectării (din 100 de candidaţi posibili. cum ar fi marketing. cât mai curând. ce privesc familii mai largi de activităţi. Toate etapele recrutării şi selectării personalului sunt legate strâns între ele. După ce sunt supravegheaţi şi asistaţi. de aceea. iar efectul durează mai mult decât se poate aştepta majoritatea oamenilor. din nou. fixare pe post) se regăsesc. După orientare. o bază pentru ameliorarea performanţelor. 43 sunt angajaţi. pentru perioada viitoare. sunt perfecţionaţi. din punct de vedere tehnic. în cadrul unor programe intensive de pregătire managerială. poate fi formală. vânzări. în acelaşi timp. până când performanţele lor indică faptul că sunt adecvaţi posturilor vizate). cu predilecţie. în acomodarea lor cu politicile organizaţionale. în marile firme. se numeşte "socializarea angajatului"). indivizii pot fi selectaţi doar pe baza potenţialului de care dispun. orientaţi şi fixaţi pe posturi. dar controlul final al eficacităţii acestor operaţiuni vine prin testarea performanţelor profesionale. la câteva săptămâni. adică fixarea angajaţilor pe posturi. cu modul de participare la beneficii (ceea ce. funcţii de management. In final. în acelaşi timp.

este o prelungire a scenariului precedent. referitor Ia orice decizie legată de obţinerea posturilor. ceea ce ar corespunde variantei de strategie. criterii. pentru a extinde numărul candidaţilor. printre toate celelalte activităţi ale managementului de resurse umane. In aceste condiţii. de acceptare sau de respingere a candidatului. din partea firmei. selecţie şi perfecţionare. ceea ce poate însemna încadrarea activităţilor de recrutare. pentru un anumit număr sau într-o anumită proporţie. dar decizia majoră. într-o reţea de resurse de muncă. precum sexul sau apartenenţa etnică reprezintă doar câţiva factori. decizia de angajare sau de promovare se bazează pe profesionalismul individual. ce favorizează în mod sistematic femeile sau minorităţile. ■ alocarea forţată reprezintă mandatul de angajare sau de promovare. Cadrul de aplicare a politicilor de recrutare şi de selectare poate fi constituit din următoarele scenarii organizaţionale: ■ nediseri minarea pasivă. în aşa fel încât nici unul dintre ei să nu fie excluşi. care primează în faţa rasei sau sexului candidatului. ce pot acţiona în favoarea candidatului. 105 .MANAGEMENT performanţelor se realizează în contextul specific al fiecărei organizaţii. de la caz la caz. a femeilor sau a membrilor grupurilor minoritare sau defavorizate. într-un sistem anume. pornind de la o combinaţie de factori. ■ acţiunea de natură pozitivă. ■ acţiunea de natură pozitivă cu angajări preferenţiale. personalul aparţinând tuturor raselor şi ambelor sexe. Decizia de recrutare trebuie să fie luată pe baza unei analize. trebuie să fie luată. în mod egal. între care se pot enumera: performanţele anterioare şi rezultatele testărilor efectuate. ca angajament al firmei de a trata. la angajare sau la promovare (sistemul este supranumit "alocarea blândă"). promovare sau salarizare. care consistă într-un efort conjugat. datorită unei discriminări din trecut sau din prezent.

adesea. ■ oferta de interviu şi acceptarea acesteia. aprox.Recrutarea Recrutarea este. strâns dependente de coordonarea timpilor de executare. în realitate.o acţiune de căutare. tot aşa cum firmele îşi caută viitorii angajaţi. amândouă. Pentru ca întâlnirea organizaţiilor şi a candidaţilor să aibă loc. . având o singură orientare .3. Recrutarea începe prin a clarifica nevoia (necesarul) de forţă de muncă. tratată ca un proces. n. după care se succed o serie de activităţi: ■ alcătuirea invitaţiei sau a anunţului de recrutare. cât şi managerii sunt în căutarea firmelor. întreprinsă de organizaţii.candidatul trebuie să fie motivat să solicite postul. a slujbei (din punctul de vedere al candidatului) sunt. 3. numită "asortare". abordare ce poate fi denumită "teoria prospectivă" a recrutării. 106 . este mai realistă. încununată de succes. ■ toate aceste activităţi însumează. calea cea mai sigură şi mai oportună. .MANAGEMENT denumită "acţiunea pozitivă". .6. 43 de zile. sunt necesare trei condiţii: 1. într-o piaţă a muncii concurenţială. ■ acceptarea unui raport de activitate. spre potenţialii angajaţi. Această abordare. atât angajaţii. 2.candidatul să perceapă rapid corespondenţa dintre însuşirile personale şi cerinţele postului vacant. succesul recrutării (din punctul de vedere al organizaţiei) şi căutarea. ca timp. ■ invitaţia la interviu.existenţa unui mijloc de comunicare eficient. de la debutul recrutării. pe baza previziunilor de personal şi a schemelor detaliate de încadrare.

Dezavantaje ■ Generează posibile conflicte în rândurile celor ce nu au fost promovaţi. O mai bună cunoaştere a capacităţilor şi abilităţilor candidaţilor de către organizaţie. dar alegerea unuia dintre ei poate genera conflicte interne. La recrutarea internă. ■ Se resimte puternic nevoia de a crea şi aplica programe de management . Stimulează motivaţia pentru performanţă. Fiecare sursă de recrutare are avantajele şi limitele sale. figura II. Aşa cum rezultă în cele ce urmează. pentru ocuparea unui post.1. idei noi şi căi originale de rezolvare a problemelor. Costuri mai reduse. legate de recrutare şi de integrarea profesională. ■ Folosirea exclusiva a recrutării interne poate priva organizaţia de aportul "sângelui nou". cu care se confruntă aceasta.dezvoltare. iar perioada acestora de acomodare este mai îndelungată (v.). ce merită să fie analizate.MANAGEMENT Candidaţii sunt găsiţi în rândurile propriilor angajaţi (recrutarea internă) sau în afara organizaţiei (recrutarea externă). se face apel la lucrătorii actuali ai întreprinderii.3. pentru ocuparea unui post. dar reclamă un timp mai îndelungat de atragere a celor mai buni candidaţi. între grupurile 107 . Aceasta sursă de recrutare. ■ Se creează "lupte interne" pentru promovare. se pot capta mai multe informaţii despre solicitantul postului. sunt atraşi candidaţi de pe piaţa muncii. adesea. informale. avantajele şi dezavantajele surselor de recrutare sunt: R e c r u t a r e a internă Avantaje Contribuie la menţinerea unui climat favorabil în cadrul organizaţiei. Recrutarea externă se foloseşte ori de câte ori. Aceasta se foloseşte ori de câte ori. aduce un suflu nou în organizaţie.

Recrutarea poate avea un caracter permanent. dar antrenează costuri mai ridicate decât cea ocazională. firma fiind prezentă. pot avea un profil moral îndoielnic. ■ Candidaţii. ■ Nu scindează colectivul în grupuri de influenţă. ■ Poate aduce noutăţi din punctul de vedere tehnologic. ca un recrutor consacrat sau se poate realiza. pe piaţa muncii. Recrutarea permanentă prezintă avantajul contactului susţinut cu piaţa muncii. cel mai adesea în funcţie de nivelul de cunoştinţe.■ Creează o succesiune a ocupării posturilor. Grupele de populaţie. sunt următoarele: Dezavantaje ■ Se poate selecta o persoană nepotrivită. din care se recrutează candidaţii. Recrutarea externă Avantaje " "Suflu nou". . selectaţi. ■ Grupul din care se face selecţia este mai mare şi organizaţia poate găsi nivelul de cunoştinţe şi aptitudini cerute. doar atunci când apare nevoia de ocupare a posturilor vacantate (recrutare ocazională). ■ Solicită timp mai îndelungat pentru adaptare şi integrare profesională. perspective noi asupra afacerilor. ■ Pot apare probleme morale ale candidaţilor din interiorul firmei. ■ Costuri mai reduse decât cele pentru pregătirea unui specialist din interior.

recurg. ■ populaţia activă. propria firmă. eventual. care întruneşte condiţiile cerute. Publicarea anunţurilor se face în locuri vizibile. permite utilizarea oricărei metode de recrutare.a.■ populaţia aptă de muncă. ■ zona exterioară. firmele specializate în recrutarea personalului. oficiile de muncă şi protecţie socială. ce include toţi indivizii ce ar putea fi. prin intermediul căreia angajaţii iau cunoştinţă de posturile vacante existente în cadrul organizaţiei. recrutaţi.calitatea mesajului de recrutare influenţează hotărâtor recrutarea. alte firme. centrele teritoriale de înregistrare şi plasare a şomerilor. oferă cel mai mare număr de candidaţi . în presa de largă circulaţie şi în alte mijloace mass-media. licee. adică şcoli profesionale. Zonele de recrutare a resurselor umane sunt: ■ zona locală. Aceasta constituie o metoda de recrutare internă. personalul care a terminat stagiul militar ş. . oricărui candidat. în care sunt vizate persoanele ce vor participa la selecţie şi care este influenţată de imaginea organizaţiei de informaţiile pe care aceasta le oferă pieţei muncii. la publicitatea postului. universităţi. târgurile de job-uri. în majoritatea cazurilor. Persoanele responsabile cu angajarea de specialişti. ■ candidaţii (mulţime de indivizi recrutaţi). către care metodele de recrutare sunt mai limitate şi depind de sursa la care se apelează. Principalele metode de recrutare sunt: ■ Anunţuri publicate în cadrul organizaţiei. adresându-se astfel. în interiorul organizaţiei sau în revista întreprinderii. asociaţiile profesionale.

Aceasta metodă de recrutare este folosită. ■ urmărirea integrării în organizaţie a celui selectat. cât şi de întreprindere. ■ cei interesaţi de un loc de muncă au prilejul să cunoască cât mai multe date şi informaţii despre organizaţie. intrată pe piaţa forţei de muncă. se realizează cele mai multe angajări. ■ Recrutarea prin Internet. ■ acordarea de asistenţă în luarea deciziei finale cu privire la angajare. atât de candidat. Se apelează la această metodă. de către întreprinderile mici sau de întreprinderile care desfăşoară activităţi sezoniere. în recrutarea persoanelor cu nivel ridicat de specializare. Aceasta metodă de recrutare se realizează dacă între instituţiile de învăţământ şi întreprinderi se derulează unele programe de cooperare în domeniu. ■ oferă o căutare rapidă a celor care corespund cerinţelor organizaţiei. ■ Recrutarea prin intermediul mass-mediei. licee şi universităţi. Servicii furnizate de agenţiile de recrutare: ■ contactarea şi selectarea candidaţilor corespunzători profilurilor dorite. . Avantajul acestei metode este confidenţialitatea informaţiilor furnizate. Aceasta metodă este cel mai des folosită şi prin intermediul ei. deseori. ■ Apelarea la agenţii de recrutare. Aceasta metodă are următoarele atuuri: ■ costuri reduse. ■ Apelarea la anunţurile de angajare publicate în presă de către persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Este cea mai nouă metodă de recrutare. cel mai adesea.■ Recrutarea din şcolii.

............ de către organizaţie......... Anunţul trebuie să fie corect... de exemplu......... profilul său de activitate şi locul de desfăşurare a activităţii aferente postului. ■ Salariul şi beneficiile nesalariale.... în timp scurt... astfel....... acolo unde este cazul.............. anunţul trebuie să prezinte organizaţia în cea mai bună lumină... cum ar fi: apartenenţa etnică........................... candidaţii necorespunzători....... ■ Data limita a cererilor de angajare.......... handicap....... Ludlow şi Panton (1991) sugerează că un anunţ de angajare ar trebui să conţină următoarele elemente: ■ Titulatura postului..... culoare a pielii.. sex sau stare civila. Exemplu de anunţ de oferta de lucru : ÎNTREPRINDEREA : Domeniul de activitate. ■ Numele organizaţiei.........................■ permite accesarea şi analizarea cât mai multor CV-uri. ■ Perspectivele reale de promovare... Prin urmare........ dacă se cere trimiterea unui CV sau dacă potenţialii candidaţi trebuie să solicite în scris sau telefonic un formular de angajare şi/sau alte informaţii.... . evitaţi terminologia de specialitate... ■ Obiectivele şi responsabilităţile aferente postului.. ■ Calificările cerute şi experienţa necesară........ pentru ai atrage pe cei mai buni candidaţi... Produse oferite... Anunţul nu trebuie să conţină elemente de discriminare în muncă........................ real şi relevant. în termeni care să fie familiari cititorilor....... ■ permite o prima sortare a CV-urilor şi elimină.. instantaneu....... ■ Maniera în care trebuie depuse candidaturile..

................................................................................... Principalele sarcini............................% Situaţia pe piaţă....... Diverse..................................................................... Media de vârstă........................ POSTUL: Compartimentul în cadrul căruia se află...................................................................................................................................................................................................................... Avantaje complementare (prime.................. Experienţă profesională...................)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Observaţii particulare (permis de conducere....................................................................... etc....... autoturism................................... Principalele responsabilităţi................................................. Posibilităţi de formare asigurate de întreprindere ............................................... participaţii la profit.................................................................................................................................................... casă)...................................Numărul de salariaţi.............................................................................................................................. Postul este nou creat sau exista deja.................................................................... Cunoştinţe complementare şi/sau suplimentare.................................. ........................................................................... Calităţi şi aptitudini....................... Filiale şi/sau sucursale....................... REMUNERAŢIA şi ALTE AVANTAJE: Nivelul orientativ al salariului.......................................................................... Competenţa managerială (dacă este cazul)......................... CANDIDATUL: Nivelul şi tipul de pregătire profesională...................... Modul de remunerare..................................... Principalele competente................ Cifra de afaceri...............................................................

....... respectând astfel regulile publicităţii comerciale loiale........... lucrători TESA etc.. MODALITĂŢI DE RĂSPUNS LA ANUNŢ: ...... mesajul trebuie să se bucure de calităţi estetice şi informaţionale............. ■ recrutarea să fie efectuată de persoane competente...........scris (CV însoţit de fotografie şi scrisoare de motivaţie) pe următoarea adresă....... elaborat în mod diferenţiat..... ■ condiţiile postului nu sunt prezentate atrăgător...... postul este prezentat sumar......... etc)............ detaliate sub forma descrierilor fiecărui post...... ■ recrutarea trebuie să aibă la bază un plan de recrutare.. orar variabil......... maniera de a trata candidaţii este agresivă sau dispreţuitoare......... cu claritate şi complet................... pentru nivelurile de personal de care este nevoie ...............Avantaje sociale (tichete de masă....personal necalificat...... verificate de practica managerială: " alegerea corespunzătoare a surselor de recrutare.......................... personal tehnic...... abonamente la săli de sport........... din următoarele cauze: ■ recrutarea nu este abordată în registrul marketing-ului................... în textul publicitar..................................telefonic la numărul......................... ..................... ■ recrutarea trebuie să se bazeze pe un inventar realist de nevoi.......... ........... Eficienţa procesului de recrutare este asigurată de cunoaşterea şi respectarea unor principii............. ■ în mesajele de recrutare nu se admite denigrarea firmelor concurente... Nerespectarea principiilor enumerate conduce la eşecul operaţiunilor de recrutare.. altele.. ■ cerinţele postului sunt comunicate exact............................. obiective.

echipele temporare de lucru. printr-un sistem de afişare. solicitând răspunsul sau candidatura într-un număr determinat de zile. reţeaua de cunoştinţe. ■ Schema de înlocuire prezintă schiţa structurii organizatorice a firmei. indiferent dacă s-a obţinut sau nu avizul şefului ierarhic direct. în funcţie de complexitatea şi importanţa posturilor vacante. apelul la consilierii de recrutare şi selectare. Cu alte cuvinte. cu gradul de ocupare a poziţiilor de lucru existente şi cu prefigurarea viitoarelor vacantări. Printre canalele de recrutare propice recrutării interne. O firmă poate utiliza una sau mai multe metode. utilizarea de metode de recrutare neadecvate postului sau surselor de candidaţi. în schema respectivă sunt efectuate şi mutările de personal. ■ Afişarea postului (job posting-ul) constă în oferirea postului vacant propriilor angajaţi. cele mai folosite sunt: afişarea postului (job posting-ul). schemele de înlocuire (sau planurile de succesiune). rotaţie pe posturi sau reangajări. combinate. adică eşalonul al doilea.numita"rezervă de personal". transfer. promovări. transferuri sau retrogradări.canalul este utilizat pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante. fişierul cu potenţialii angajaţi. Recrutarea internă creează suportul moral al performanţei. Recrutarea internă .MANAGEMENT ■ ■ incompetenţa recrutorilor sau indiferenţa de care dau dovadă aceştia. Este necesar să se cunoască şi principalele metode de recrutare. utilizate frecvent de către organizaţii: publicitatea. 114 . activităţile de marketing. care să umple golurile create prin pensionări. necesar înlocuirii operative a angajaţilor ce părăsesc. locul de muncă iniţial. din diferite motive. deoarece generează oportunităţi pentru eventuale avansări în carieră.apare ca urmare a activităţilor de promovare. diagrama de înlocuire evidenţiază aşa. ce creează disponibilităţi de personal. dar şi posturi vacante.

de atractivă. soluţionând astfel. De asemenea. logică aceea de a depista căile eficientizării viitoarelor acţiuni de recrutare. rude. Angajatorii au la dispoziţie o gamă largă de surse pentru recrutarea de personal. cu maximum de frecvenţă. de umplere a golului lăsat de angajaţii care părăsesc firma sau nevoilor induse prin dezvoltarea afacerilor. televiziunea sau chiar panourile publicitare. radio. în serviciile religioase sau în cele de tehnoredactare şi traducere texte. problemele create de fluctuaţiile cererii de forţă de muncă. cea externă utilizează. pentru a iniţia un interviu de ocupare de post. foşti angajaţi. Informaţiile de interes. publicitatea de recrutare include şi poşta directă. îmbolnăviri ale personalului propriu. au avantajul de a obţine. incluzând aici agenţiile de plasare forţă de muncă. pensionări înainte de termen). Evaluarea şi controlul operaţiunilor de recrutare au o motivaţie simplă. vecini). sau angajaţii temporari. care a devenit la fel de viu colorată. ce sunt figuri obişnuite în domeniile contabilităţii şi expertizării contabile. în acest caz. oficiile de şomaj şi protecţie socială. instituţiile de învăţământ sau asociaţiile profesionale.corespunde nevoii de idei noi. Alături de ziare şi de reviste. Recrutarea externă . prin publicitatea de recrutare. deoarece mulţi solicitanţi stabilesc o identitate între succesul afacerilor de pe piaţa bunurilor sau serviciilor şi posibilitatea de a face carieră în organizaţia respectivă. firmele ce se bucură de o bună reputaţie. un angajator poate apela la reţeaua de cunoştinţe (prieteni. de imaginativă. cei mai buni şi mai talentaţi specialişti. Evaluarea începe de la analiza sistematică a performanţelor pe care le înregistrează diferitele surse de recrutare. în vederea 115 . generate de factori conjuncturali (concedii. candidaţi ce sunt recomandaţi de agenţii specializate. ca şi cea de produs.MANAGEMENT ■ Echipele temporare de lucru. publicitatea de recrutare. Dintre toate metodele (canalele) de recrutare. care oferă produse sau servicii de o calitate excelentă.

părăsirea. se poate dovedi un lucrător performant. Calitatea recrutării va aduce "omul potrivit la locul potrivit". Selecţia angajaţilor şi plasarea lor Selecţia şi plasarea personalului reprezintă componente majore ale funcţiei de staffing şi se referă la alegerea acelui candidat care se dovedeşte a fi cel mai potrivit pentru a îndeplini solicitările postului vacant. raportul dintre numărul salariilor oferite şi al celor acceptate. costurile per sursa de recrutare folosită sau pe operaţiunea de angajare. deoarece stimulează motivaţia şi performanţa în procesul muncii. cazarea. iar rezultatele muncii prestate 116 . după intrarea sa în organizaţie. numărul şi calitatea răspunsurilor scrise (scrisorilor de intenţie) per sursa de recrutare. n. puţine firme având preocupări în cercetarea efectelor economice şi a eficienţei operaţiunilor despre care vorbim. dimpotrivă. broşurile. acte de indisciplină. taxele plătite diferitelor agenţii ce au furnizat servicii. evaluarea activităţilor de recrutare este întâlnită doar în marile organizaţii. slabe rezultate sau chiar. cu cerinţele şi criteriile postului vacant. absenteism.MANAGEMENT evaluării sunt: costurile operaţiunilor efectuate (deplasări ale recrutorilor. a locului de muncă. Din păcate. conduce la împlinirea factorilor de feed-back intrinsec. publicitatea. poate genera conflicte la locul de muncă. analiza acceptărilor sau respingerilor de chestionare. Eficienţa procesului de recrutare poate fi abordată şi din perspectiva angajatului (candidatului). motivat şi loial sau. rata candidaţilor admişi. cât şi ale individului solicitant. Realizarea unei bune corespondenţe între cerinţele postului şi ale organizaţiei şi oferta candidatului.7. serveşte atât intereselor firmei. dacă va realiza suprapunerea însuşirilor şi aspiraţiilor profesionale ale individului. diurna. costul timbrelor poştale etc). după scurt timp. care.3.

se utilizează o serie de metode şi tehnici specifice.) . de exemplu George T. într-o măsură considerabilă. tehnicile sau metodele de culegere a informaţiilor necesare.Boudreau. deprinderile. prin calitatea deciziilor luate.) .. Milkovich şi John W. în opinia unor specialişti în domeniu ca. competenţele şi responsabilităţile ce le personalului. în mod eficient. influenţează atât celelalte activităţi de personal. cât mai riguros cu putinţă. proiectarea unei strategii de selecţie implică următoarele aspecte: ■ ■ ■ ■ criteriile folosite la selecţia candidaţilor.MANAGEMENT aduc avantaje angajatorului. folosirea informaţiilor obţinute în cadrul procesului de selecţie. concurând cu obiectivele generale şi specifice ale acestuia. care sunt: (1. ce constituie premize şi criterii de selecţie.). La rândul ei. deprinderile şi aptitudinile necesare realizării obiectivelor. competenţelor şi responsabilităţilor circumscrise anumitor posturi ". ce intenţionează să diagnosticheze potenţialul candidaţilor.calităţile.studiile.ansamblul proceselor prin care se aleg persoanele ce întrunesc calităple. atestate prin diplome sau certificate recunoscute. Practica managementului a consacrat patru elemente. sarcinile. (3. cunoştinţele.locurile de muncă deţinute anterior. măsurarea rezultatelor sau evaluarea eficienţei procesului de selecţie a în procesul de selecţie. dacă aceştia sunt capabili să realizeze. selecţia personalului. cât şi realizarea obiectivelor organizaţionale.) . (4.experienţa profesională (vechimea în muncă). Selecţia determină.. calitatea resurselor umane ale întreprinderii. O definiţie completă a procesului de selecţie ar putea fi următoarea: ". sarcinilor. 117 . (2. obiectivele. aptitudinile şi comportamentele persoanelor solicitante. cunoştinţele. pentru a stabili.

Metodele şi tehnicile se concep în mod diferenţiat. experienţă în domeniul de activitate. Etapa de analizare a dosarului de candidatură este un mijloc de triere preliminară a candidaţilor. cu menţiunea că se începe cu activitatea actuală şi se continuă până la cea mai îndepărtată calendaristic. aptitudini şi competenţe. în funcţie de natura posturilor. deoarece sunt analizate informaţiile furnizate prin intermediul CV. depunerea formularelor de candidatură. hobby-uri sau pasiuni ale candidatului. Tipuri de curriculum vitae: ■ Curriculum vitae cronologic . etc). posturile pe care candidatul le-a ocupat în trecut. poziţia ierarhică a acestora. El trebuie să conţină date reale şi obiective cu privire la: elemente de identificare a candidatului (nume. de ansamblul de criterii impuse de îndeplinirea sarcinilor.MANAGEMENT revin în cadrul firmei. prezintă experienţă in muncă/ activitate în secvenţe cronologice. adresa. studii şi pregătiri (şcoli şi instituţii de învăţământ absolvite. verificarea referinţelor. nivelul studiilor. încadrarea sau angajarea candidatului. alte informaţii. administrarea pachetelor de teste şi a altor probe de selectare a interviul.-urilor. Curriculum vitae este cel mai utilizat procedeu de evaluare. prenume. scrisorilor de motivare şi a scrisorilor de recomandare. bazându-se pe informaţii de natura biografica a candidatului.Acest tip de CV. Procesul de selecţie a candidaţilor are următoarele etape: ■ ■ ■ ■ ■ ■ analizarea dosarului de candidatură. starea civilă. candidaţilor. profesionale. diplome/certificate de absolvire obţinute). Oferă angajatorului o urmărire uşoară a experienţei în muncă a 118 .

eventual. calificarea şi realizările obţinute.Acest tip de CV. de cele mai multe ori. O scrisoare de intenţie trebuie să conţină următoarele informaţii: ■ Adresa (expeditorului şi unde poate primi răspuns).Acest tip de CV. atunci când acesta doreşte să-şi dezvolte cariera. Pentru un bun C.MANAGEMENT candidatului.. ■ Curriculum vitae funcţional . C. CV.-ul trebuie să fie însoţit de o "scrisoare de intenţie". de tip crono-funcţional îl avantajează pe candidat. funcţional permite candidatului să pună accent pe unele aspecte fundamentale. conform unui format standard de afaceri. care pot avea un interes special pentru angajator. deoarece. Scrisoarea de intenţie (cover letter) trebuie să arate profesional. ■ Curriculum vitae combinat . ■ a se folosi fraze scurte. CV. lipsa experienţei în domeniu). pune accentul pe experienţă. O scrisoare bine întocmită demonstrează eventualele cunoştinţe ale candidatului despre organizaţie şi. este primul lucrul la care angajatorul se uită. ■ a se realiza o descriere de la general către particular/specific. putându-se observa cu uşurinţă ce a făcut candidatul până în acest stadiu al carierei. Este singura cale prin care candidatul explică aspecte din istoricul muncii sale (perioade de şomaj. precizarea corecta a numelui şi a 119 . fără a ţine seama de funcţiile specifice avute în diferite momente ale carierei.V.V. Este recomandat ca solicitantul să folosească o scrisoare personalizată (cu antet tipărit). printr-o calificare generală. domeniul de activitate.urilor cronologice cu cele funcţionale. lucru imposibil de realizat într-un CV. trebuie să se ţină seama de următoarele recomandări privind expunerea ideilor: ■ a se evita folosirea pronumelui personal "eu". combină trăsăturile CV.

Testele sunt instrumente inteligibile şi interpretabile la adevărata lor valoare. iar baremul care se obţine nu este identic pentru toţi indivizii. ■ ■ Data scrisorii. scrisă deasupra sau dedesubtul adresei. funcţia persoanei. Prezentarea documentelor în fotocopii. strada şi numărul. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Salutul de adresare:"Dragă Domnule/Doamnă şi numele. atunci când scrisoarea de intenţie este redactată manual. departamentul. Principalele motive de respingere a candidaţilor sunt: CV. Pentru selecţionarea muncitorilor şi a altor categorii de personal de execuţie. alături de aceasta. numărul de telefon. neconcludent sau prost structurat. prin care se urmăreşte să se evidenţieze profilul profesional şi psiho-social al candidatului. dacă sunt administrate corect. Numele şi adresa destinatarului. Existenţa greşelilor de ortografie. respectiv: numele complet al persoanei căreia se adresează (dacă este cunoscut). numai de către cei cu o pregătire specială şi având experienţă în acest domeniu. Conţinutul scrisofjt. se pot practica cu 120 . dacă este cunoscut. codul poştal. Calitatea hârtiei utilizate. adresa de e-mail şi alte date utile. Rezultatele fiecărui candidat la oricare test sunt evaluate în funcţie de rezultatele obţinute de un număr de subiecţi cu acelaşi test. Specialiştii afirmă că testele speciale pot fi de mare folos în procesul de selecţie angajatorului. modalitatea clasică este proba practică. oraşul strada şi numărul. Testul este o probă a procesului de selecţie.MANAGEMENT prenumelui. localitatea. denumirea companiei. Concluziile grafologului. la fel pentru toţi candidaţii.

accentul cade pe verificarea volumului. acuitatea cromatică. de specialitate. coordonării motorii. memoria formelor. pentru o anume categorie de posturi. sub denumirea de teste de performanţă sau "probe practice " şi constau în a solicita candidatului să ducă la bun sfârşit o activitate. pentru care candidează. gradului de operaţionalizare şi a calităţii cunoştinţelor necesare. Aplicarea testelor de selecţie comportă. atenţia distributivă). orientării spaţiale.aplicarea unui program de testare se poate dovedi costisitoare. teste valabile şi pentru alte categorii de personal. timpul de reacţie la stimuli. Acestea verifică capacitatea individului de a-şi folosi cunoştinţele dobândite. testul Tachitoscop. sub aspectul inteligenţei. teste tip Praga. sunt considerate a fi adevăraţi predictori ai performanţei. printre care validitatea (corectitudinea determinărilor calitative efectuate) şi fiabilitatea (menţinerea valabilităţii rezultatelor un timp cât mai îndelungat). receptivitatea senzorială. Acestea măsoară potenţialul candidatului. uneori. în condiţii de examen. adesea. de cunoştinţe. aptitudinilor verbale şi numerice. pentru rezolvarea unor probleme legate de sarcinile postului. testele trebuie să îndeplinească o serie de calităţi. In general. scrise şi 121 . testele de angajare sunt specific alcătuite. percepţiei formelor. în consecinţă. teste de tip hârtie/ creion. ■ Testele de aptitudini. abilităţii de redactare a unui document. Acestea sunt cunoscute. ■ Testele de cunoştinţe. de îndemânare. şi dificultăţi .MANAGEMENT succes testele de aptitudini. psihomotorii. Modalitatea de verificare frecvent utilizată este susţinerea de probe de examinare. în raport cu cerinţele postului. dexterităţii manuale etc. ce vizează însuşiri de bază ale profesiei sau meseriei respective (acuitatea vizuală. Pentru selecţionarea personalului executiv. ■ Testele de îndemânare. de exemplu.

prin complexitatea sarcinilor pe care le au managerii de îndeplinit şi prin implicaţiile majore ale activităţii lor. dimpotrivă. Cunoştinţele manageriale şi de specialitate pot fi verificate. infirmă calităţile de manager ale unui individ. se mai folosesc bateriile de teste şi elaborarea unor lucrări. în cele ce urmează. întrucât. Aptitudinile manageriale pot fi verificate. prin interviuri aprofundate sau alcătuirea de eseuri. anumite rezultate se obţin. referinţele şi documentele (formularele) de candidatură sunt prezentate mai detaliat. Concluzia ce se desprinde din cele explicate până acum. rezultatele din activitatea anterioară. concursul de ocupare a postului vacant. teste de inteligenţă generală Wechsler). chestionarelor de cunoştinţe. studii. cu prezentări de cazuri. nivelul de inteligenţă şi calitatea acesteia. doar confruntarea cu situaţiile reale confirmă sau. In cazul selecţiei de personal managerial. a cărui publicitate s-a realizat în timp util şi care se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale. alături de acestea. uşurinţa de comunicare. se aplică teste vizând capacitatea de memorare. un rol determinant în decizia de angajare îl au studiile. este că selecţia managerilor apelează la un complex de metode şi tehnici. 122 . iar pe lângă acestea. dar de o manieră mai anevoioasă. metodele şi tehnicile utilizate. experienţa profesională. abilitatea de negociator (de exemplu. unde este nevoie de soluţiile oferite de candidaţi. pe o temă dată. proiecte. asupra firmei.MANAGEMENT orale. prin intermediul lucrărilor scrise. Dintre metodele şi tehnicile utilizate frecvent în activitatea de selecţie. Cadrul t organizatoric în cadrul căruia se folosesc metodele menţionate este. în mod obişnuit. interviul. cu ajutorul testelor comportamentale sau psihologice. special concepute. se nuanţează şi se diversifică. în vederea depistării candidatului ideal. specifice domeniului de activitate. Pentru evaluarea însuşirilor de natură intelectuală. totuşi .

pot fi utilizate trei categorii de interviuri: ■ de triere. care se bazează. a acelor cunoştinţe ce se dovedesc a fi comune. Indiferent de felul interviului. ■ interviul de profunzime . aptitudinile. Erorile unui interviu constau în: ■ judecăţile premature. timp şi resurse financiare. după terminarea întrevederii. de regulă. fără a mai lua în considerare şi alte aspecte ale convorbirilor. fără instrucţiuni şi ■ interviu sub presiune . de maximum 10 minute. Mulţi dintre recrutori au impresia că pot alege pe cel mai bun candidat. care este favorabilă sau nefavorabilă. ■ efectul de halou. după criterii bine stabilite. economisind. ce intervin între intervievat şi membrii comisiei de interviu.ce verifică cunoştinţele. în condiţiile aplicării corecte. ce concordă cu propriile opinii. recrutorii iau decizii după numai câteva minute de discuţie. care constă în concentrarea discuţiilor în jurul unui fapt sau a unei idei. în final. adică luarea în considerare doar a acelor argumente. după modul în care se mişcă solicitantul. a laudelor şi linguşelilor.MANAGEMENT Interviul reprezintă o componentă obişnuită a procesului de selecţie. Această tehnică comportă un mare grad de subiectivism. pe un chestionar scurt.structurat. chiar dacă volumul de informaţii dobândite este total insuficient. la adoptarea deciziei de angajare. formate după aspectul exterior. după apartenenţa sa la un anumit grup social sau etnic etc. ■ zgomotul cultural. Adesea. cu aprecieri sub formă de punctaj. responsabilii cu selecţia inventariază punctele forte şi punctele slabe ale 123 . în selecţia de personal. care pot conduce. fapt infirmat de practică. numai pe bază de intuiţie. datorat afinităţilor interpersonale sau respingerilor. deoarece majoritatea angajatorilor vor să aibă o imagine directă asupra potenţialilor lor viitori angajaţi.

pe un interval de câteva ore. Apoi. de obicei. aşa cum au rezultat ele din răspunsurile şi comentariile făcute. experienţa relevantă şi pe acele însuşiri ce coincid cu cerinţele postului. Pentru recrutări: ■ ■ ■ să fie îmbrăcaţi potrivit cu ocazia respectivă. se întocmeşte un clasament al candidaţilor şi se identifică individul care răspunde cel mai bine exigenţelor postului. după o jumătate de oră sau maximum o oră de dialog. chiar. ■ ■ nu se fac promisiuni. Regulile desfăşurării unui interviu eficient şi corect privesc atât pe recrutor. ce nu se pot onora mai târziu. pentru obţinerea. astfel: ■ revizuirea dosarului de candidatură al fiecărui solicitant. crearea unei atmosfere destinse la interviu şi evitarea eventualelor conflicte sau întreruperi. dar şi oferirea de informaţii. pentru a adopta decizia corectă.MANAGEMENT candidaţilor. deoarece interviul este ca o "stradă cu două benzi de circulaţie". Un interviu se consideră reuşit atunci când. w Durata interviului creşte. intervievatorul obţine suficiente informaţii. să se prezinte la interviu cu punctualitate. Unele interviuri se pot extinde. ■ alocarea de timp pentru candidaţii ce vor să adreseze întrebări. ■ ■ alcătuirea unei liste de întrebări. adoptarea unei atitudini binevoitoare şi politicoase faţă de toţi candidaţii. cu accent pe aptitudini. să nu vină pregătiţi cu răspunsuri de acasă. pe baza cerinţelor postului vacant. odată cu importanţa postului pentru care se candidează. să nu dea răspunsuri ezitante. 124 . chiar dacă respectivul candidat nu va fi angajat. cât şi pe candidat. se va milita pentru o bună imagine a firmei.

întrebările diferă în funcţie de natura postului şi trebuie să vizeze anumite criterii de selecţie. Reuşita unui interviu este condiţionată de întrebările adresate candidatului. pe baza informaţiilor disponibile. ■ controlul asupra corpului.MANAGEMENT ■ să nu ofere răspunsuri eronate. gesturilor. Pentru candidaţi: Este de preferat ca orice candidat să cunoască modul în care se desfăşoară un interviu şi să se pregătească. dar nici să nu se supraaprecieze. experienţă de muncă. în general. ■ să nu se subaprecieze. mimicii trebuie să fie riguros. ■ să manifeste entuziasm şi interes real pentru postul şi întreprinderea la care se adresează. în consecinţă. există câteva domenii vizate: obiectivele carierei. obiectivele carierei . atitudinilor. studiile. caracteristici personale. Exemple de întrebări din timpul interviului: 1. ci să încerce să se "vândă" cât mai avantajos.scopul lor este de a determina interes u candidatului pentru post şi pentru organizaţie: De ce doriţi acest post? Ap mai lucrat în acest domeniu ? Unde vă vedeţi peste cinci ani? Prin ce mijloace aţi aflat de postul nostru? Ce ştiţi despre acest post şi despre organizaţia noastră ? Ce sarcini aţi dori şi v-aţi aştepta să primiţi pentru acest post ? întrebări vizând 125 . deoarece fiecare informaţie este susceptibilă de verificare. Interviurile sunt limitate în timp şi întrebările trebuie să permită obţinerea unui volum suficient de informaţii. calităţile şi aptitudinile generale cerute de post.

pentru dvs. o zi tipică de lucru? ■ Dar una ideală? ■ Ce înseamnă pentru dvs. ? ■ Ce fel de posturi vă interesează cel mai mult? ■ Cum arată. mai ales în cazul în care candidatul nu a mai avut un loc de muncă anterior: ■ într-un clasament al promoţiei dvs.studiile pot constitui subiectul principal al interviului. şi de ce? ■ Ce v-a plăcut cel mai mult la fiecare din posturile anterioare? ■ Care ar fi cele două lucruri pe care.ap fi schimbat la ultimul loc de muncă? ■ Aţi prezentat. propuneri de îmbunătăpre a activităpi? ■ Cum aţi ajuns la ultimul post? .. discuţia se va axa pe aspecte care corespund experienţei profesionale a candidatului: ■ Care din posturile anterioare a însemnat cel mai mult pentru dvs.■ Cât timp credeţi că v-ar trebui ca să putem remarca rezultatele muncii dvs. la locurile de muncă anterioare. dacă aţi fi putut. unde aţi fi plasat? ■ Credeţi că notele obţinute reflectă corect efortul şi cunoştinţele dvs.? ■ Care erau disciplinele la acre întâmpinaţi cele mai multe dificultăţi şi de ce? ■ Ce discipline vă plăceau cel mai mult ? ■ Aţi fost implicat şi în altfel de activităţi ? ■ Ce planuri aveţi pentru instruire şi studii suplimentare ? 3. le. o carieră de succes? 2.. întrebări vizând experienţa profesională . întrebări vizând studiile .în timpul interviului.

vă rog. caracteristicile şefului ideal? întrebări vizând pregătirea psihologica pentru post: Care a fost cea mai dificilă sarcină pe care aţi îndeplinit-o? Ce faceţi când aveţi probleme în îndeplinirea unei sarcini? Care a fost cea mai importantă decizie pe care aţi luat-o la locul de muncă? Povestiţi o situaţie în care ap renunţat la procedura recomandată şi ap lucrat aşa cum doreap dvs.cu aceasta ocazie se vor testa abilităţile interpersonale ale candidatului(comunicare. muncă in echipa. felul de a fi etc): ■ Aţi avut conflicte de muncă cu colegii de muncă sau cu şeful dvs.Ce credeţi că v-a asigurat succesul pe posturile anterioare? Vreţi să descrieţi stilul de conducere al ultimului dvs.. o zi tipică de lucru în posturile anterioare? Ce ap învăţat din experienţele de muncă anterioare? Vă place să primiţi responsabilităţi deosebite? Cum vă planificaţi ziua de lucru? Care sunt. adaptarea. pentru a rezolva o sarcina de lucru? 5.. ? ■ Cum aţi defini o atmosferă de lucru dificilă? . întrebări vizând caracteristici personale . ? Cum leaţi rezolvat? ■ Ce dificultăţi aveţi în relaţiile cu colegii care au pregătiri şi interese diferite de ale dvs. după opinia dvs. care ar fi aceea? Descrieţi. şef? Dacă aţi putea să faceţi o sugestie privind stilul de conducere din organizaţiile în care aţi lucrat. Ce s-a întâmplat? Preferaţi să luaţi decizii rapid sau aşteptaţi informaţii suplimentare? Povestiţi o situape în care aţi cerut ajutorul unui coleg sau şefului dvs.

. anteriori? ■ Cum apreciaţi lucrul in echipa? ■ Preferaţi sa lucraţi in echipa sau singur? ■ Preferap sa lucrap in fiecare zi cu aceleaşi persoane sau doriţi sa cunoaşteţi mereu altele? .■ Cum va împăcaţi cu ideea ca un proiect de-al dvs. întrebări privind abilităţile de comunicare şi tipul de personalitate: ■ Când trebui sa lucraţi cu persoane complet necunoscute. cum reuşiţi sa va înţelegep cu ele? ■ Cum v-ap înţeles cu şefii dvs. pentru dvs. după opinia dvs.. întrebări privind motivarea: ■ Ce salariu dorip? ■ Cu cat credeţi ca trebuie plătit acest post? ■ Ce aşteptaţi de la acest post ? ■ Care este. cea mai buna recompensa pentru performanta? ■ De ce credeţi ca ar trebui sa reţinem candidatura dvs. postul ideal ? ■ Va considerap un lucrător fidel organizaţiei din care facep parte? Cum explicaţi acest lucru? ■ Sunteţi disponibil pentru program prelungit? ■ Care este. Ap învăţat cel mai mult ? ■ Povestiţi despre un proiect personal care a necesitat un mare consum de energie ? ■ Când v-ap supărat ultima data şi de ce ? 6. nu este acceptat? ■ Cu ce tip de persoane va înţelegeţi cel mai bine? ■ Ce calităţi avep? ■ Cum definiţi un post bun? ■ Din ce experienţă a dvs. ? 7.

tocmai din punctul de vedere al spiritului de fair-play. comunicarea cu colegii ? ■ Preferaţi sa acţionaţi sau sa coordonaţi muncă altora? ■ Va place sa exercitaţi mai multe activităţi simultan sau sa va concentraţi asupra unui singur lucru? ■ V-aţi putea impune in faţă unui grup de 10 angajaţi. Practica aceasta este obişnuită. temându-se de o eventuală tragere la răspundere pe cale legală. întrebări vizând autocontrolul: ■ Descrieţi o situaţie tensionata şi modul in care dvs. în acelaşi timp. aţi procedat? ■ Preferaţi sa lucraţi intr-un mediu liniştit sau intr-un mediu dinamic. calităţi? ■ Ce slăbiciuni consideraţi ca aveţi? ■ Pe cine aţi aprecia cel mai mult dintre foştii colegii? De ce? ■ Care sunt activităţile preferate in timpul liber? 8. mulţi angajatori au rezerve faţă de eliberarea de referinţe. provocator? ■ Cum traversaţi perioadele de stres? Referinţele. câştigându-le respectul? ■ Va consideraţi un luptător? ■ Care credeţi ca sunt principalele dvs. solicitantului i se cere să ofere o listă de informaţii personale şi profesionale. Referinţele despre foştii angajaţi sunt în atribuţia compartimentelor de resurse umane. cu toate că ea comportă câteva riscuri: candidaţii îşi aleg singuri referinţele. subiectivismul unor aprecieri negative este atacabil. Atunci când caută o slujbă. alături de câteva referinţe.MANAGEMENT ■ Cu ce fel de persoane va place sa lucraţi? " Cat de importanta este pentru dvs. ce trebuie să caracterizeze această activitate. uneori. deoarece marea parte a referenţilor se feresc să emită aprecieri negative. toate documentele au o notă pozitivă accentuată. care nu oferă alte informaţii decât 129 .

a. persoanelor selecţionate. şi numai cu aprobarea scrisă a managerilor de vârf. adresa. fişa educaţională." O eficientă încadrare a personalului presupune facilitarea contactului şi cunoaşterii cu noii colegi şi şefi. ce exprimă interesul iniţial pentru ocuparea unui post."ce constă în ansamblul proceselor de atribuire efectivă a posturilor prevăzute în structura organizatorică. datorate subiectivismului unor operatori de recrutare. O realizare de importanţă vitală pentru procesul de selectare o reprezintă introducerea programelor computerizate de evidenţiere. în dosarul său de personal (nume. prenume. eliminând astfel. este necesar să se ia în 130 . servesc realizării a două scopuri: ele oferă informaţii necesare pentru trierea de început a candidaţilor şi conţin date despre individul respectiv. prin promovarea imaginii individuale a candidatului (prin conţinutul şi forma în care este alcătuit).__________________________MANAGEMENT___________________________ numele postului ocupat şi perioadele de angajare. în practica selectării. curriculum vitae (în forma sa funcţională sau cronologică) deţine ponderea cea mai importantă. Dintre documentele cele mai importante enumerate mai sus. formularele de candidatură conţin şi informaţii despre cerinţele postului solicitat. intervine încadrarea personalului . numere de telefon. curriculum vitae ş. pentru a facilita o autotriere a candidaţilor. el reprezentând. valoarea referinţelor. stocare şi triere a informaţiilor oferite de candidaţi. posibilele erori. asigurarea cu personal corespunzător a organizaţiei nu poate fi redusă doar la latura sa formală. în acelaşi timp şi un instrument de marketing. Desigur. se dovedeşte a fi discutabilă. cu sarcinile de lucru. Aşadar. inclusiv întocmirea tuturor formalităţilor necesare. După parcurgerea etapelor de selecţie . Formularele de candidatură. utilizabile şi după angajarea acestuia. Pentru o bună integrare la noul loc de muncă.) Uneori. cu responsabilităţile ce revin.

în acelaşi timp. în discuţiile prealabile cu viitorul angajat. se practică angajarea de probă. trebuie să fie comunicată angajatului. orice modificare a condiţiilor contractului de muncă. pe durate variabile.3. de la o lună la şase luni. în multe firme.MANAGEMENT considerare toate aspectele de natură economică socială şi psihologică implicate. Organizaţia are obligaţia de a asigura condiţiile de lucru corespunzătoare. în termen de o lună. pentru a-i permite acestuia să-şi revizuiască opţiunea de angajare sau să-şi caute un nou loc de muncă. Etapele procesului de selecţie. în funcţie de complexitatea şi de natura postului ocupat 1 EXAMINARE MEDICALĂ CERCETARE 131 .2. între organizaţie şi angajat se încheie un contract. acelea la care s-a angajat. II. VERIFICAREA DOSARULUI DE CANDIDATURA i INTERVIUL PRELIMINAR Triere I Triere H f I TESTARE INTERVIU APROFUNDAT Triere HI REFERINŢE Fig. Angajarea unei persoane se realizează respectând legislaţia în vigoare a ţării respective. în care se regăsesc detaliile convenite pe durata interviului.

începând cu cea mai recentă dintre acestea (rubrică facultativă) Funcţia sau postul ocupat / (rubrică (rubrică facultativă) facultativă) (rubrică (rubrică facultativă) facultativă) Inseraţi fotografia (rubrică facultativă) (rubrică facultativă) (rubrică facultativă) 132 . ţară (rubrică facultativă) Telefonfoane) (rubrică facultativă) Mobil: (rubrică facultativă) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate (taţi) Data naşterii Sex Locul de muncă vizat Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă. Prenume (rubrică facultativă) Număr imobil. cod poştal.MANAGEMENT Model de Curriculum Vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume /Prenume Adresă(e) Nume. nume stradă. localitate.

Calificarea /diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare . începând cu cel mai recent.Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite.

(Rubricăfacultativă) Competenţe şi aptitudini oraganizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.Nivelul în clasificarea naţională sau t- (rubricăfacultativă) internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limbafi) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă) Limba(i) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaţie Discurs oral Scriere Exprimare scrisă străină(e) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) .

(Rubrică facultativă. publicat în ziarul " România Liberă" din data 26 august 2007. de exemplu: persoane de contact. care nu au fost Permis(e) de conducere menţionate anterior.) Includeţi aici orice alte informaţii utile. Animat de dorinţa de a reuşi. vă propun candidatura mea pentru ocuparea . referinţe etc. (Rubrică facultativă) Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi Alte competenţe şi aptitudini categoria. (Rubrică facultativă) Informaţii suplimentare Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) Anexe Scrisoare de motivaţie Subsemnatul Pavel Florescu am luat cunoştinţă cu interes de anunţul dumneavoastră.Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice fost dobândite. precum şi de ambiţie. perseverenţă şi posibilităţi reale de afirmare. (Rubrică facultativă) Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Prin salariu se înţelege suma de bani pe care o primeşte un angajat pentru munca pe care a prestat-o. Documentându-mă asupra S. (atât m "Pagini Naţionale 2006" cât şi la CCIR). care e stabilit prin 136 .MANAGEMENT postului de economist. Mă simt onorat să mă pot afilia echipei dumneavoastră. pentru rezultatele muncii prestate pe postul ocupat.4. SALARIZAREA n. salariul reprezintă preţul muncii şi el poate fi exprimat ca salariu nominal sau salariu real. precum şi pe cele ale scurtei.1. 20 septembrie 2007 Semnătura H.4. Salariul nominal este acel salariu tarifar. vă mulţumesc şi vă transmit cele mai alese gânduri. definesc conţinutul salarizării în cadrul funcţiunii de personal a firmei. dar semnificativei experienţe de care dispun.C. PREPS S. Probleme generale privind salarizarea Totalitatea acţiunilor prin care se determină veniturile cuvenite fiecărui angajat. alături de specialişti competenţi şi dinamici. pentru o perioadă de timp specifică (o lună). la realizarea activităţilor din domeniul Managementului Resurselor Umane. de regulă. Convins fiind că atenţia dumneavoastră va fi reţinută de candidatura mea.A. doresc să pun la dispoziţia organizaţiei dumneavoastră avantajele formării mele teoretice. Beneficiind de o pregătire universitară adecvată (conform CV alăturat). am constatat că profilul şi realizările organizaţiei dumneavoastră corespund aspiraţiilor mele. Altfel spus.

încă. o oarecare îndrumare centrală. O politică eficientă în domeniul salarizării trebuie. să se înscrie în politica de ansamblu a întreprinderii şi pe de o parte să răspundă. Principiile sistemului de salarizare Prin sistem de salarizare se înţelege un ansamblu coerent de măsuri. în calitate de reprezentante ale salariaţilor. fie pentru anumite componente ale sale. prin negocierile care se desfăşoară.MANAGEMENT contractul individual de muncă. cel puţin. să asigure accentuarea cointeresării salariaţilor. obiective ale creşterii eficienţei activităţii desfăşurate. fie pe ansamblul sistemului. cerinţelor generale. pe termen mediu sau lung. luate în considerare simultan şi interconectat. cooperează cu patronatul la conceperea sau. la definitivarea sistemului de salarizare. prin care se diferenţiază salariile individuale. Elementele componente ale unui sistem de salarizare sunt următoarele: salariul tarifar sau de bază. 137 . în vederea încheierii contractelor colective de muncă. în ambele situaţii însă. n. în ceea ce priveşte întocmirea sistemelor de salarizare. întreprinderile particulare se bucură de libertatea de a-şi concepe propriul său sistem de salarizare. un rol important îl joacă sindicatele care. în cazul întreprinderilor de stat sau cu capital preponderent de stat. iar pe de altă parte. Spre deosebire de acestea. conceput pe baza unor principii economice şi sociale. guvernat de legea cererii şi ofertei. în primul rând.2. adaosurile şi sporurile. atât pentru realizarea de performanţe individuale. dar mai ales pentru un aport mărit al performanţei globale a întreprinderii. mai există. premiile şi recompensele. iar salariul real este dat de cantitatea de bunuri şi servicii pe care angajaţii şi le pot procura cu salariul nominal. In economia de piaţă.4.

■ salariul se asigură pentru munca efectiv prestată. decât în cazuri prevăzute în mod expres de lege. care să asigure îmbinarea interesului agenţilor economici şi celorlalte unităţi social-culturale pentru înfăptuirea sarcinilor de producţie şi servicii. etnice. pe baza unor titluri executorii. ■ drepturile salariale sunt confidenţiale. cu cele ale salariaţilor. este necesar să precizăm că. 14 din 08. ■ la determinarea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice. Sistemul de salarizare. la intervale de cel mult o lună şi se 138 . aşa cum e prevăzut în Codul Muncii cât şi în Legea Salarizării nr.MANAGEMENT Toate întreprinderile sunt obligate să respecte salariul minim brut pe economie stabilit prin lege. importanţa şi complexitatea muncii. în ţara noastră. Sistemul de salarizare din ţara noastră. Luând în considerare toate aceste aspecte. ■ plata salariilor se face periodic. sex sau stare materială. modalităţi de finanţare. trebuie să avem în vedere următoarele principii generale. precum şi un profil diversificat al activităţilor. competenţa profesională. în concordanţă cu munca depusă. modul de finanţare şi caracterul activităţii. ce pot fi sistematizate astfel: ■ salariul se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu calificarea. care stă la baza stabilirii salariilor individuale are în vedere forma de organizare a unităţilor. există o mare diversitate de forme de organizare.1991. iar acesta nu poare fi urmărit sau reţinut. în vederea elaborării oricărui sistem de salarizare. condiţiile de desfăşurare a activităţii şi rezultatele obţinute. în vederea obţinerii unor venituri. este conceput în aşa fel încât să răspundă cerinţelor. ceea ce atrage după sine şi o diversitate de modalităţi şi practici de aplicare a salarizării.02. de vârstă.

Prin urmare. la 10 decembrie 1948 şi apoi reluat în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". salariu egal. Acest principiu reprezintă baza pentru determinarea salariilor şi este formulat în "Declaraţia universală a drepturilor omului".38 (4). fără nici un fel de discriminare de vârstă.. 139 . care este prevăzută în Legea nr. după consultarea sindicatelor şi a patronatului. care stau la baza salarizării muncii. La muncă egală. salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia (meseria) îndeplinită. In concluzie. reflectarea acestui principiu în sistemul de salarizare. la care România a aderat la 14 iulie 1979.N. de convingeri politice. adoptată de Adunarea Generala a O. consfinţeşte principiul salariului egal. salariu egal. 30/1990. salarizarea este diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii.MANAGEMENT asigură înaintea altor obligaţii băneşti ale unităţii. ■ protecţia socială a salariaţilor este asigurată. salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. de religie.U.a. aplicarea acestui principiu se corelează perfect cu angajarea salariaţilor în funcţie de competenţă. de sex. Constituţia României din 21 noiembrie 1991. la muncă egală. în raport cu condiţiile de muncă. se referă la faptul că nu sunt prevăzute salarii pe astfel de criterii. ratificat de România la 31 octombrie 1974. şi se iau în considerare: timpul lucrat. prin faptul că salariul minim brut pe ţară se stabileşte prin hotărâri ale Guvernului. caracterul confidenţial al salariului. pot fi sintetizate astfel: ■ ■ ■ ■ ■ ■ la muncă egală. salarizarea este diferită. în Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. principiul statutează egalitatea drepturilor salariaţilor. Aceste principii. în art. de rasă. nivelul de pregătire şi condiţiile de muncă. de origine etnică ş.

în acest secol. salariul de bază se stabileşte pentru fiecare salariat şi în raport cu calificarea. Muncitorii calificaţi creează bunuri. în general. cu atât contribuţia muncitorilor respectivi este mai mare. pregătirea şi competenţa profesională.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază după nivelul studiilor. decurge şi consecinţa diferenţierii salariilor şi în raport cu aceste studii. atât în folosul propriu. ceea ce justifică o salarizare superioară. ca principiu. 14/1991 şi dezvoltat de contractele colective de muncă. conform articolului nr. pentru a stimula personalul să-şi ridice continuu nivelul de pregătire. Diferenţierea salarizării după calificare a fost practicată în toate sistemele de salarizare. Deci. cu valori mai mari. Acest principiu. în "Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice". din România.l. cât şi în folosul întreprinderii. inaccesibile muncii necalificate sau slab calificate. ratificat şi de România prin Decretul nr. Acest principiu se reflectă în sistemul de salarizare. prin categoriile de calificare pentru muncitori şi prin clasele de salarizare pentru restul personalului. O calificare înaltă constituie o bază pentru producţia unor asemenea bunuri materiale sau efectuarea unor astfel de genuri de lucrări. Astfel. decât cei necalificaţi. Din faptul că. care sunt. Ea a fost reconfirmată. pentru încadrarea şi promovarea în funcţie sunt necesare un anumit nivel al studiilor. care fac referire la diferenţierea salariilor. aliniat 3 din legea sus menţionată. 140 . crescând astfel productivitatea muncii. o anumită calificare profesională. cu cât calificarea muncii este mai ridicată. în raport cu anumite criterii. Salarizarea diferenţiată după calificarea profesională se impune. 212 din 31 octombrie 1974. precum şi în actele normative care reglementează salarizarea diferitelor categorii de personal. precum şi celelalte. este prevăzut în Legea Salarizării nr.

2. la nivel naţional. d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: studii superioare. Este firesc ca rezultatele muncii. salarizarea se diferenţiază. pentru următoarele categorii de salariaţi: a) muncitori. 2.subingineri. care permite exercitarea unei anumite funcţii (sau meserii). Nivelul studiilor presupune o anumită calificare profesională.şcoala de maiştri. 1. 2. Cu cât complexitatea unei funcţii (meserii) este mai ridicată. 3. respectiv clasa de salarizare. să determine o anumită salarizare. Prin contractul colectiv de muncă unic. în cadrul fiecărei funcţii sau meserii. b) personal administrativ încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. se stabilesc coeficienţi minimi de ierarhizare. cu atât creşte şi nivelul salariului.MANAGEMENT Salarizarea se diferenţiază în raport cu funcţia îndeplinită. de gradaţia. liceală. postliceală.calificaţi. c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 1. în raport de treapta profesională sau gradul profesional.postliceală. din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Coeficienţii se aplică la salariul minim negociat pe unitate.necalificaţi. Salarizarea diferenţiată după cantitatea şi calitatea muncii. Remunerarea în funcţie de 141 .

colectiv etc). prin prevederea unor premii speciale pentru calitate. vătămătoare sau periculoase. Aplicarea acestui principiu. La stabilirea salariului se ţine seama şi de condiţiile în care se prestează munca. aviatori. în subteran. beneficiază de salarii mai mari decât cei care lucrează în condiţii normale de muncă. în constituirea sistemului de salarizare. ceea ce înseamnă mărirea părţii variabile a salariului. salariul de bază se determină. Calitatea muncii influenţează nivelul de salarizare. într-o asemenea situaţie. progresiv. prestează o muncă mai grea. marinarii 142 . decât unul care îşi desfăşoară activitatea la suprafaţă. precum şi de condiţiile în care se desfăşoară acest proces. întrucât pot exista situaţii în care doi angajaţi având aceeaşi calificare. Tot astfel. într-un dublu sens: pe de o parte. atunci când calitatea este ridicată. paraşutişti) sau adâncimi (scafandri. altitudini (alpinişti. Salarizarea diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă. salariatul care lucrează într-o mină. Greutatea muncii trebuie înţeleasă în funcţie de procesul concret al muncii. forjori). cei care lucrează în condiţii grele. aceasta determină acordarea de premii şi sporuri la salariul de bază. este necesar să se pună un accent deosebit pe stimularea muncii de calitate superioară. având în vedere volumul (cantitatea de produse sau lucrări realizate într-o anumită perioadă de timp). individual. o calitate necorespunzătoare poate conduce la diminuarea salariului de bază. munca poate să fie efectuată la diferite temperaturi (metalurgişti. Astfel. se reflectă în sistemul de salarizare. iar pe de altă parte. să dea rezultate diferite din punct de vedere al calităţii. lipsa de rebuturi etc.MANAGEMENT cantitatea muncii este caracteristică formelor de salarizare în acord (direct.

de muncă în condiţii penibile. prestaţia de forţă de muncă. De aceea. o valoare mai mare decât munca socială medie. Dacă această muncă nu ar fi salarizată mai bine. pentru muncă în condiţii de stres. Dacă forţa de muncă este cheltuită cu mai multă energie. în acest scop. un consum mai mare de forţă de muncă. pentru muncă suplimentară în week-end. de muncă în condiţii de toxicitate. de fidelitate. salariul muncitorului ocupat cu o muncă mai grea. munca legată de o prestaţie mai mare de producţie. precum şi în numărul de zile de concediu de odihnă suplimentare. Codul muncii oficializează un sistem de sporuri. strict necesare reproducţiei forţei de muncă. Aplicarea acestui principiu se reflectă în nivelurile salariilor acordate meseriilor respective. de confidenţialitate etc 143 . care. Munca mai grea necesită. salariul de bază se diferenţiază după aceste criterii. fiind ea însăşi sursa salarizării sale mai mari. de studii suplimentare. poluate etc. creează în aceeaşi unitate de timp. la salariul tarifar fac ca veniturile să fie mai semnificative. iar munca mai uşoară. trebuie să depăşească salariul celui ocupat cu muncă mai uşoară. este diferită. de muncă în condiţii de izolare. în acelaşi timp. întotdeauna. de muncă în subteran. fiecare muncitor trebuie să-şi restabilească. muncitorul are nevoie de o cantitate mai mare de mijloace de consum. ar scădea cointeresarea muncitorilor respectivi. decât în condiţii normale. ea este mai grea decât munca desfăşurată în condiţii obişnuite. în toate aceste cazuri.MANAGEMENT de pe submarine etc). pentru refacerea forţei de muncă. ori în anumite medii nocive. diferenţa reprezentând cheltuielile mai mari. Sporurile ce se pot acorda sunt următoarele: de vechime. un consum mai mic. în ambele situaţii. în durata mai mică a zilei de lucru. adăugate. de conducere. regulat. de noapte. în procesul de producţie. forţa de muncă.

în sensul că: ■ contractele colective de muncă nu pot conţine clauze. care să stabilească drepturi la nivel inferior celui din contractele colective de muncă. se prevede. între persoanele juridice sau fizice care angajează şi salariaţi sau reprezentanţii acestora. precum şi personalul regiilor autonome cu specific deosebit. „salariul de bază. celui stabilit prin contractul 144 . 8 sunt lovite de nulitate. el este înscris şi în legislaţia altor state europene.10. care nu respectă principiul confidenţialităţii salariilor. 14/1991. nominalizate de Guvern.1996 (Monitorul Oficial nr. în condiţiile creşterii preţurilor tarifelor. Potrivit textului citat. 259 din 14. Tot în acest spirit. Legea privind contractul colectiv de muncă nr. se aplică indexări şi compensări tot prin hotărâri ale Guvernului. în contractele colective de muncă de la nivelul unor unităţi. ■ contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze. care să stabilească drepturi la nivel inferior. Salarizarea cu toate elementele sale şi condiţiile de aplicare se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. legea salarizării prevede că. alin. inclusiv cu desfacerea contractului de muncă. de asemenea. prevede că „clauzele cuprinse în contractul colectiv de muncă negociate cu încălcarea art. încheiate la nivel superior.MANAGEMENT Caracterul confidenţial al salariului. a persoanelor cu atribuţii de serviciu în domeniul salarizării. Face excepţie de la regula negocierii. este reiterată această dispoziţie. adaosurile şi sporurile sunt confidenţiale".1996). 6 din Legea nr. sancţionarea disciplinară.10. a căror salarizare se aprobă prin hotărâri ale Guvernului. al organelor legislative. personalul unităţilor bugetare. executive şi judecătoreşti. Acest principiu este prevăzut de articolul 1. 130 din 16.

■ forma de salarizare în cote procentuale. Salarizarea în acord sau cu bucata. sunt 145 . adică realizează transformarea materiei prime în produse finite. ■ acordul progresiv. prin intermediul unor tehnologii diferite de fabricaţie.3. Forme de salarizare Principalele forme de salarizare. ■ acordul global (colectiv). Următoarele două forme caracterizează. ce sunt specifice fiecărui produs finit. a căror activitate comercială are şi scop lucrativ.MANAGEMENT colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. ■ forma de salarizare în regie sau după timpul lucru lucrat. următoarele: ■ forma de salarizare în acord sau cu bucata. ■ acordul indirect. întâlnite în România. O altă condiţie a sistemului de salarizare constă în faptul că acesta trebuie să fie elastic şi să permită adaptarea sa la condiţiile de aplicare. activităţile ce se desfăşoară în domeniul administraţiei publice. în raport cu cele organizatorice ale unităţilor şi să răspundă şi interesului material al salariaţilor. serviciilor etc. Prima formă este caracteristică societăţilor comerciale. în special. Există mai multe variante ale salarizării în acord. în funcţie de stimularea laturii cantitative sau calitative ale activităţii de producţie: ■ acordul direct (individual). 4. construcţiilor.

în mod individual.4. pe bucată. parcurgând consecutiv toate operaţiile ce sunt necesare. înmulţit cu tariful pe unitate de produs. N = numărul de produse realizate. ce porneşte de la salariu de încadrare pe ora. realizate în unitatea de timp. etc. 146 . salariul în acord individual este egal cu numărul de produse. în cazul folosirii salarizării în acord direct. formula (H.5 RON x 40 bucăţi = 20 RON /zi.MANAGEMENT Acordul individual se foloseşte în acele locuri de muncă unde angajatul participă la realizarea unui produs. în care (JJ. Saci = N x J_ = N x X. Spre exemplu.) Sad - salariul în acord individual. într-o zi lucrătoare (în 8 ore) T = tariful pe unitate de produs (care are o anumită valoare .)devine: Saci = n x N x Ţ_.) n = numărul de zile lucrătoare într-o lună.1..4. şi numărul de produse realizate de un muncitor într-o zi completă de lucru de 40 bucăţi.2. prin care se transformă materia primă în produs finit.5 RON. se prevede pentru executarea fiecărei lucrări. durata necesară realizării (norma de timp) şi un salariu.1. operaţie. Ca formulă de calcul. va fi: Saci/Zi = N x T_= 0. unde (H4. produs. atunci rezultă că salariul în acord individual pe zi. dacă considerăm tariful/produs de 0.X') Dacă dorim să calculăm salariul angajatului pentru întreaga lună.

în acest exemplu prezentat. salariatul trebuie să facă 8 bucăţi din produsul A în 8 ore (fiind plătit cu 12 RON în acest timp) şi reuşeşte să termine în 4 ore. va câştiga nu 12 $/oră. de exemplu.. este determinată de îndemânarea pe 147 . avantajul angajatorului este acela că.MANAGEMENT Considerăm că luna are 20 de zile lucrătoare. ca să câştige un salariu mai mare. Sad/im* = Saci/zi x n = 20 x 20 = 400 RON /lună. tocmai de aceea. care trebuie să facă 2 bucăţi din produsul A. care. Dacă se foloseşte salarizarea în acord direct. dacă va obţine 3 bucăţi din produsul A într-o oră. în loc de 2 bucăţi.. încălzire etc. pe baza normei de timp. o parte din energia electrică. salariul crescând proporţional cu acest număr de produse realizate. De exemplu. pe de o parte. Salarizarea în acord direct se face individual şi caracterizează gradul de profesionalizare al salariatului. de exemplu. salariatul va fi interesat să crească ritmul de lucru. chiar dacă a terminat lucrarea într-un timp mai scurt. Salariatul va fi interesat să-şi utilizeze la maximum capacităţile. el va putea pleca liniştit acasă. plata angajatului se face având în vedere timpul de lucru normat.). ). au de câştigat atât angajatul. pe de altă parte: dacă. pentru un salariat încadrat cu 12 $/oră. cât şi angajatorul. primind tot 12 RON (pentru că şi-a realizat norma). angajatul primeşte salariul de încadrare pe timpul stabilit prin normă. ci 18 $/oră (în cazul în care cea de-a treia bucată din produsul A nu ia drumul economiei subterane. în acest caz. salariul pe bucată este de 6 $. Astfel. prin urmare. Se constată că există o legătură directă între salariul celui care execută lucrarea şi numărul de produse realizate. îşi reduce costurile generale (iluminat. ştiind că.

şeful echipei (colectivului) primeşte totalul salariilor (bugetul) pe care îl 148 . la unele activităţi de proiectare etc). salarizarea se realizează pe compartimente. secţii sau ateliere de producţie. datorită faptului că obiectivul activităţii este foarte bine stabilit. la realizarea unui produs participă un număr de salariaţi. dacă productivitatea este mare şi se vând produsele realizate de către angajaţi. ■ câştigurile sunt practic nelimitate. pe şantierele navale. ceea ce conduce la realizarea într-o unitate de timp dată. care sunt salariaţi în acord. datorită faptului că rezultatele muncii sunt uşor de calculat (în funcţie de producţia realizată). sunt date spre execuţie unor muncitori. ■ angajatul este motivat. ce fac parte din formaţii de deservire pentru echipele de lucru productive. acesta calculându-se pe baza normelor de timp sau de producţie. Salarizarea în acord direct prezintă o serie de avantaje. în acest caz._________________________MANAGEMENT___________________________ care o are. din punct de vedere organizatoric. ansamblul de lucrări auxiliare şi de deservire a muncitorilor de bază. a unui număr mai mare de produse. ce au meserii diverse şi aparţin unui atelier de producţie. Salarizarea în acord indirect: acordul indirect este aplicabil acelor locuri de muncă unde. Salarizarea în acord global (colectiv): acordul colectiv se referă la faptul că. printre care putem aminti: ■ se calculează uşor. Această formă de salarizare se foloseşte atunci când o anumită activitate nu se poate presta decât în echipă (de exemplu în activităţile de construcţii. ■ încrederea şi stabilitatea personalului angajat este determinată de claritatea acestui sistem de salarizare.

MANAGEMENT distribuie fiecărui membru al echipei.4.4. Acest coeficient de acord colectiv. Ca formulă de calcul.4. atunci indiferent de timpul efectiv lucrat. unitar sau supraunitar. fiecare angajat care a . în transformarea ei.) SacC= salariul în acord global (colectiv). altfel spus este vandabilă. până când ajunge ca produs finit. pentru timpul efectiv lucrat de fiecare muncitor în luna respectivă. respectiv folosirea lui. Prin intermediul acestei forme de salarizare este evidenţiat timpul de 149 lucru. datorat unor motive subiective. Coeficientul de acord colectiv se determină folosind următoarea relaţie: Kaoo = valoarea orelor normă realizate valoarea orelor efectiv lucrate (H.) Deoarece produsul finit obţinut este rezultatul întregului colectiv.unde (II. iar materia primă trece. în mod succesiv. salariul în acord global (colectiv) este produsul între coeficientul de acord colectiv. Kacc = coeficientul de acord colectiv. luând în considerare categoria de calificare şi aportul fiecărui salariat la realizarea respectivului produs finit. în timpul unei luni sau timpul neutilizat. acest coeficient de acord colectiv se calculează la nivelul întregii societăţi. de la o meserie la alta. Sacc = Kacc x Si .3. poate fi: subunitar. Si= salariul pentru timpul efectiv lucrat într-o lună. Dacă producţia obţinută este facturată şi încasată. înmulţit cu salariul.

dar şi de complexitatea acestora. ce poate să ajungă la 100%. Această formă de salarizare se foloseşte. Numărul orelor lucrate peste timpul normal de lucru sau în zilele nelucrătoare. săptămână. în acest caz. şi de aceea se aplică în situaţii speciale. Salariul în regie sau după timpul de lucru. după o anumită grilă a producţiei realizate. lună). în acest caz.MANAGEMENT contribuit la realizarea produsului finit respectiv va fi retribuit. supraunitar. ea nefiind influenţată de producţia obţinută. Salarizarea în cote procentuale. această formă de salarizare este foarte motivantă. Această formă de salarizare caracterizează personalul TESA prevăzut a ocupa posturile cuprinse în statul de funcţiuni. tariful majorându-se progresiv. 150 . Salarizarea în acord progresiv: în acest caz. sunt plătite cu o majorare. adică orele suplimentare. zi. agenţi de vânzări. salariul se calculează şi se plăteşte în raport direct cu timpul efectiv în care s-a prestat munca(oră. Salarizarea este proporţională cu timpul lucrat. atunci când se stabileşte salariul persoanelor angajate prin contract de prestări servicii (de exemplu: agenţi de asigurări. din totalul sumelor provenite din vânzări. deoarece poate conduce la apariţia stocurilor. ea practicându-se după apariţia monedei. este determinat de sarcinile ce trebuie îndeplinite. ca şi în cazul primei forme de salarizare. având drept scop principal stimularea creşterii referitoare la vânzarea de produse / servicii. iar coeficientul este. în conformitate cu organigrama societăţii. etc). Reprezintă forma cea mai veche şi cea mai simplă de salarizare. Această formă de salarizare este foarte motivantă şi se foloseşte la locurile de muncă unde creşterea producţiei este foarte importantă. pe fiecare compartiment. de regulă. salariul creşte mai w repede decât producţia realizată de salariat. ca mijloc de plată. Salarizarea în regie sau după timpul lucrat. Deoarece salarizarea se realizează folosind o grilă procentuală. pentru care s-a stabilit un anumit nivel salarial.

una din sarcinile compartimentului de resurse umane este să realizeze într-o formă iniţială statul de funcţiuni. implicit. atunci acest fapt presupune desfăşurarea unor noi activităţi. Dacă societatea comercială doreşte să se dezvolte. Statul de funcţiuni cuprinde denumirile compartimentelor societăţii comerciale pornind de la organigramă. Odată cu înfiinţarea societăţii. chiar151 lunară a statului de funcţiuni. ce vor fi prevăzute în statutul societăţii respective şi. va creşte şi numărul de salariaţi. în acest caz. a subordonării lor. un angajator poate stabili că salariul pentru un agent de vânzări poate atinge cota de 4 % din valoarea mărfii. în funcţie de această creştere. şi a legăturilor ce s-au stabilit între aceste compartimente. dacă a vândut marfa în valoare de peste 1000 RON. iar pe de altă parte. iar angajatorul va câştiga din faptul că îşi reduce stocurile (dacă acestea există) şi creşte viteza de rotaţie a banilor.MANAGEMENT Spre exemplu. precum şi angajaţii acesteia. Organigrama reflectă concepţia de organizare existentă într-o întreprindere şi constituie. avantajul acestei forme de salarizare constă în faptul că agentul de vânzări va fi interesat să vândă cât mai mult. reprezentarea grafică a grupării compartimentelor de muncă. ceea ce va conduce la o actualizare periodică. care sunt încadraţi pe funcţiile aferente acestor compartimente. a modului în care se consumă fondul . dacă acesta a vândut marfa în valoare de până la 1000 RON şi de 6 %. reprezintă punctul de plecare pentru întocmirea statului de funcţiuni. Statul de funcţiuni este premergător statului de plată şi are un rol important în sensul că statul de funcţiuni este acel document ce stă la baza analizei de către conducerea societăţii. statul de funcţiuni şi statul de plată. pe de o parte. astfel mărindu-şi câştigul. Documentele în care se reflectă salariul sunt următoarele: organigrama.

care dă. comparativ cu fondul de salarii realizat la sfârşitul lunii. precum: pontajul zilnic. alte documente ce fac referire la unele reţineri lunare din veniturile realizate de angajat etc. există o persoană care întocmeşte statul de plată şi calculul salarial. care intră în relaţii reciproce de cooperare. la rândul lor. 152 . ce are încheiat contract individual de muncă. viaţă sistemului tehnic. propriile exigenţe. în ceea ce priveşte întocmirea statului de funcţiuni. în cadrul activităţii lor comune. precum şi toate coloanele ce sunt necesare pentru evidenţa personalului. ce se regăseşte în statul de plată a salariilor.Sistemul social Orice întreprindere este formată din oameni. referitor la denumirea compartimentului pentru care se întocmeşte. posibilităţile lor naturale şi culturale de acţiune. indemnizaţiile de concediu de odihnă. Pentru întocmirea statului de plată sunt necesare toate documentele în care se reflectă timpul efectiv lucrat de fiecare angajat al societăţii. H. Oamenii.5. grupurile intră. supraordonare. în relaţii de acelaşi tip unele cu altele. subordonare. de maternitate sau de incapacitate temporară de muncă. Sistemul social al unei întreprinderi este determinat. trecut nominal.MANAGEMENT de salarii lunar planificat. participanţi la activitatea unei întreprinderi. iar semnătura de pe acest stat de plată certifică exactitatea calculelor făcute. de: caracteristicile biologice şi psihologice ale oamenilor care îl compun. DISCIPLINA MUNCH ŞI RELAŢIILE CONTRACTUALE H.1. în orice societate comercială. de fapt. putem preciza faptul că acesta cuprinde un titlu.5. într-o foarte mare măsură. formează o comunitate. formând grupuri.

atitudinii oamenilor faţă de muncă. într-o importantă lucrare din domeniul teoriei organizaţiilor. pot prezenta. deci. politici. respectiv. Rensis Likert sugerează lărgirea criteriilor de estimare a valorii economice a unei întreprinderi. în 153 special profesional. ca sisteme sociale. luarea în considerare a stării sistemului social al întreprinderii. care sunt factorii de care depinde eficienţa? în ultimul timp. în anumite condiţii. şi a altor factori sociali.MANAGEMENT întreprinderea. trebuie să producă rentabil bunuri şi servicii. în condiţii tehnice similare. Disfuncţionalităţi în sistemul social al întreprinderilor. Disfuncţionalităţile sociale sunt perturbări ce afectează funcţionarea unei organizaţii. numeroasele studii au evidenţiat o corelaţie semnificativă. Perturbările funcţionale înregistrate pot fi consecinţa doar a modificării comportamentului salariaţilor sau. El propune. sincope funcţionale sau disfuncţionalităţi sociale. al salariaţilor. două întreprinderi pot obţine rezultate economice diferite. pe lângă valoarea tehnologiei şi a tuturor premiselor ei materiale. potrivit raţiunii ei de a fi. alături de aceasta. economici etc. Cele mai frecvente. Semnificativ pentru această teză este faptul că. între caracteristicile sociale şi umane ale unei întreprinderi şi performanţele sale economice. ele se pot interpreta drept feed-back-ul unui stil de conducere ineficient. calităţii tehnice şi social-umane a conducerii. care au numeroase şi adesea. consecinţe greu de prevăzut. Existenţa acestora este cea mai elocventă dovadă a sistemelor sociale cu probleme sau pe cale de a le avea. fluctuaţia. Dacă eficienţa economică reprezintă obiectivul prioritar al oricărei întreprinderi. . el propune luarea în considerare şi a: poziţiei în cadrul pieţei. pregătirii profesionale a resurselor umane. pe de altă parte. Organizaţiile. recunoscute şi cercetate disfuncţionalităţi sunt: absenteismul. eficienţa ei. în funcţie de starea sistemelor lor sociale. capacităţii de a colabora eficient. datorită modificării comportamentului. prestigiului social al întreprinderii.

disfuncţionalităţile. se apreciază că disfuncţionalităţile antrenează: ■ un cost de perturbare a activităţii. pe bună dreptate. de exemplu. dacă ea nu a avut încă loc. în acelaşi timp. 154 . Din punct de vedere al efectelor. acceptând că disfuncţionalităţile sociale sunt indicatori sociali care reflectă climatul sistemului social existent. sunt tratate ca perturbări în funcţionarea unui sistem. Se apreciază. în ceea ce priveşte costurile. nu putem compara absenteismul din construcţii. interpretarea disfuncţionalităţilor sociale şi a efectelor lor .este strâns dependentă de sistemul de măsurare a acestora. atunci când au loc evoluţii simultane. de profit etc). Mai mult. Ele pot fi analizate. Din punct de vedere al cauzelor. dat fiind faptul că orice act de indisciplină generează pierderi (de producţie. în acelaşi sens. trebuie să ţinem seama de faptul că analiza concluziile ei. evident în vederea reducerii lor. că semnificativă este variaţia în timp a indicatorilor şi nu comparaţiile între ramuri sau întreprinderi. ţinând seama de efectele sau de cauzele lor. ale mai multor astfel de indicatori ne îndreptăţeşte să apreciem că este posibilă o apropiată schimbare a climatului social.MANAGEMENT conflictele sociale şi accidentele de muncă. de vânzări. Aprecierea unor disfuncţionalităţi ca generatoare de perturbări nu beneficiază de existenţa unor norme unice şi obiective. cu cel din învăţământ şi nici pe acestea cu o cotă socotită de "alarmă". ceea ce presupune o evaluare critică prealabilă a acestuia. dar total defavorabilă unei ramuri în care au loc schimbări tehnologice rapide. aşa cum am menţionat. de limitele şi defectele lui. de fapt. de exemplu). ca expresie a abaterilor disciplinare. ceea ce presupune determinarea costurilor pe care le generează. o cotă de fluctuaţie ridicată poate fi favorabilă într-o ramură (cu progres tehnic lent.

la fiecare nivel ierarhic al angajaţilor. ■ proceduri de comunicare a regulilor şi standardelor. care comit acte de indisciplină foarte rar. ai aplicării măsurilor de corijare graduale. acte de indisciplină de o gravitate medie. angajări temporare etc. aceştia sunt subiecţi ai integrării profesionale. care comit erori. ci complementare. ■ metode şi tehnici utilizate pentru remediere abaterilor disciplinare şi pentru ameliorarea performanţei. ■ performanţele stabilite.5. la rândul lui. ■ angajaţii indisciplinaţi. Printre efectele negative generate de acţiunile 155 . care creează cele mai mari şi mai multe probleme în cadrul organizaţiilor. cu frecvenţă relativ mare. de care dau dovadă sau în funcţie de gravitatea şi frecvenţa actelor de indisciplină a muncii pe care le comit: ■ angajaţi disciplinaţi.) Aceste două tipuri de costuri nu sunt cumulative. în funcţie de gradul de asimilare a normelor comportamentale. Cunoaşterea regulilor organizaţionale. a acţiunilor disciplinare au o componentă preventivă. există mai multe tipuri de angajaţi.2. de strategiile adoptate de conducere pentru a estompa consecinţele acestora (ore suplimentare.MANAGEMENT ■ un cost de reglare determinat. de norme de comportament impuse membrilor grupurilor de lucru. ■ angajaţii marginali. Disciplina muncii Disciplina muncii se află în strânsă corelaţie cu drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi conţine un set de reguli. a politicilor existente. 11. conţinută şi în atribuţiile manageriale de orice nivel. Sistemul disciplinar al organizaţiei poate să fie alcătuit din următoarele subsisteme: ■ reguli şi standarde de comportament. în cadrul organizaţiilor.

în timpul exercitării profesiei sale. în eşaloanele superioare ale ierarhiei organizaţionale. colectivului de care aparţine. prejudicii materiale şi morale. de imagine. prevăzuţi în normele de lucru. ■ respectarea normelor tehnice de protecţie şi securitate a muncii. Respectarea disciplinei muncii are drept consecinţe realizarea bunurilor 156 şi serviciilor la parametric optimi.ce presupune ca fiecare angajat. incomensurabile. diminuarea productivităţii muncii. în condiţiile realizării sarcinilor de serviciu. b. la un nivel ridicat de randament tehnic. a celor referitoare la folosirea echipamentelor de protecţie. în conformitate cu exigenţele pieţei. se pot aminti: diminuarea prestigiului organizaţiei. disciplina tehnologică . consumul de alcool şi de droguri la locul de muncă. să respecte succesiunea şi conţinutul operaţiunilor prevăzute de tehnologie. disciplina organizatorică . Aspectele pe care le implică respectarea disciplinei muncii se referă la: ■ contribuţia la elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie. corespunzătoare cerinţelor pieţei. prin abaterile sale. la prevenirea şi combaterea incendiilor şi a accidentelor de muncă. la proiectarea şi asimilarea de noi produse. Dacă angajatul marginal se află poziţionat. . absenteismul. atunci el poate cauza. a obligaţiilor ce le revin. Disciplina muncii se manifestă sub două forme caracteristice: a. ■ însuşirea şi respectarea proceselor tehnologice.MANAGEMENT acestei categorii de indivizi. Angajaţii marginali sunt principalul subiect al aplicării unui sistem integrat de disciplină graduală.ce presupune respectarea de către angajaţi. a succesiunii operaţiunilor tehnice stabilite de procedurile şi standardele de producţie sau de lucru. ■ utilizarea instrumentarului şi echipamentelor de lucru la parametrii optimi. indiferent de nivelul ierarhic pe care află aceştia.

îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa posturilor. printre care: evidenţiere în faţa colectivului. prin mecanisme diverse. creşteri de salariu. regimul pauzelor. mulţumiri verbale sau scrise. respectarea regulamentelor de ordine interioară. 157 . respectarea normelor referitoare la climatul de muncă şi comportamentul civilizat faţă de colegi. păstrarea caracterului confidenţial al documentelor ş. Aspectele specifice ale disciplinei muncii înseamnă respectarea unor prescripţii: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ programul de muncă. sunt necesare anumite măsuri de recompensare şi de educare a angajaţilor sau de sancţionare a celor care s-au făcut vinovaţi de abateri faţă de normele prestabilite. în vederea preăntâmpinării actelor de indisciplină. păstrarea integrităţii bunurilor aflate în dotare. folosirea completă a timpului de lucru. acordarea de diplome sau titluri. ora începerii şi ora încheierii acestuia. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi ale disciplinei muncii. acordarea de cote părţi din profitul anual obţinut şi alte tipuri de recompense morale. relaţiilor de muncă ce le revin. care pot avea consecinţe negative asupra activităţii unei organizaţii. a obligaţiilor ce revin angajaţilor.MANAGEMENT precum şi a regulilor. Asemenea măsuri sunt destinate să evidenţieze comportamentele corecte sau să corijeze disfuncţionalităţile.a. precum şi efectele generate de acestea. La stabilirea ambelor categorii de măsuri se vor avea în vedere ponderea şi amploarea faptelor. Pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor şi a responsabilităţilor de serviciu. angajaţii pot să fie recompensaţi. se constituie ca act de indisciplină şi respectivul individ poate fi sancţionat în conformitate cu prevederile legale (Codul Muncii) şi cu normativele disciplinare interne. premii şi gratificaţii.

mustrarea scrisă. în general. suspendarea. a căror direcţionare esenţială constă în găsirea acelor mijloace eficace. în cadrul organizaţiei. pe teme disciplinare. care au. în mod corect. avertisment. concedierea. pe termene limitate. în funcţie de frecvenţa şi de gravitatea abaterii săvârşite. Astfel. diminuarea salariului de bază cu 5-10%. pentru a determina comportamentul adecvat al forţei de muncă şi de a sancţiona abaterile. după caz. Ideea fundamentală a acestor instrumente manageriale este că. care se bucură de proprietatea de pragmatism. 158 Pentru aplicarea conceptelor legate de disciplina muncii.MANAGEMENT financiare sau materiale. iar pentru cele minore. treptat. cu: mustrare. în practica şi în literatura de specialitate. un rol important îl au politicile. se utilizează termenii de „consiliere" şi de „disciplină graduală". a contractului de muncă. în funcţie de fidelitatea şi nivelul de ataşament dovedit de către angajaţi. Termenul consacrat de literatura de specialitate este „disciplină progresivă sau graduală" şi urmăreşte anumite secvenţe în formarea comportamentului personalului angajat. în funcţie de gravitatea faptului şi de frecvenţa abaterilor. procedurile şi regulile organizaţiei. angajatului i se oferă şansa de a se îndrepta. în ceea ce priveşte sancţionarea abaterilor disciplinare. întreruperea unilaterală. eventualele abateri ale angajaţilor. până la concurenţa unei corijări a comportamentului. retrogradarea în funcţie. un caracter cuprinzător. retrogradarea. fără a realiza abuzuri. diminuarea salariului cu una sau mai multe trepte sau gradaţii. Disciplina progresivă poate fi folosită pentru abaterile grave. înainte de a fi concediat. procedurile „disciplinei graduale" pot fi: avertismentul verbal. . Modificarea comportamentului deviant se poate realiza prin aplicarea de sancţiuni progresive. pot fi corectate constructiv. Abaterea disciplinară săvârşită de către un angajat poate fi sancţionată.

159 . lipsa de autoritate şi de implicare în activitate a managerilor. consecvent al managerului.MANAGEMENT O bună administrare a disciplinei. vn. aceste două caracteristici permiţând ca angajaţii să considere sancţiunile ca fiind echitabile. Eficienţa măsuiUat disdşliaare. iar inconsistenţa generează confuzii şi incertitudini. teama de critica sau sancţiunile următoare manifestată de managerii de rang inferior. w&Mti. Cauzele atitudinii reticente a managerilor pot fi: ■ ■ ■ ■ ■ lipsa de profesionalism a managerilor. cu cât timpul de amânare în aplicarea deciziei este mai mare. Precedentul presupune comportamentul riguros. factori de frânare. calcul cattRstotfa. teama de a pierde prietenia şi aprecierea subordonaţilor. Se presupune că toţi angajaţii. ceea ce creează premizele încrederii angajaţilor într-un tratament just. txejfciuie. Consistenţa presupune a stabili limite şi a informa angajaţii. uneori. Managerii sunt. efectul lor este pozitiv. <fe££&t«re şi precedentul. Dacă măsurile disciplinare se aplică imediat după producerea abaterii. în cadrul organizaţiei. atunci când se împotrivesc aplicării unor măsuri de corijare a abaterilor comportamentale ale angajaţilor. cu atât măsura de sancţionare se diluează. despre ceea ce este permis sau nu este permis. creşterea performanţelor în muncă ale angajaţilor şi nu soluţionarea unor diferende personale. sji ia. Scopul acţiunilor disciplinare constă în crearea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. indiferent de poziţia sau rangul lor ierarhic cunosc şi respectă reglementările legale şi pe cele interne ale organizaţiei. urmăreşte ameliorarea comportamentului angajaţilor şi nu modificarea personalităţii acestora. teama de a sancţiona abateri disciplinare pe care le săvârşeau ei însisi înainte de a fi manageri.

un climat de muncă corespunzător. II. în mod inutil. se află: sindicalizarea. favorabil obţinerii de rezultate superioare în activitatea desfăşurată. ■ sentimentul vinovăţiei manifestat de unii manageri. Disciplina muncii este nemijlocit corelată cu productivitatea muncii individuale şi de grup.MANAGEMENT ■ dorinţa de a nu consuma timp. uneori disproporţionate faţă de amploarea fenomenului deviant. ce consideră că au ocupat funcţiile de conducere în mod nemeritat. Managerii sunt responsabili pentru subordonaţii lor şi sunt implicaţi în eşecurile înregistrate de aceştia. unde abundenţa sancţiunilor disciplinare este alarmantă.5. în gestionarea problemelor cu care se confruntă angajaţii şi nu fermitatea sau exercitarea adecvată a autorităţii conducătorilor. nu reliefează decât incapacitatea managerială. Atât unii cât şi ceilalţi au nevoie de un climat de muncă. identificarea potenţialelor . pot constitui cheia succesului organizaţiei respective. Relaţiile de muncă bazate pe încredere şi sinceritate. doar dacă determină apariţia unor randamente superioare în muncă. ceea ce conduce la aplicarea de măsuri inadecvate. a unor performanţe sporite. ■ lipsa unei politici clare pentru acţiuni disciplinare. Acţiunile disciplinare pot deveni pozitive şi eficiente.3. Eşuarea demersurilor profesionale ale unui angajat poate fi datorată faptului că managerul sau superiorul ierarhic imediat nu a fost capabil să creeze o ambianţă. negocierea colectivă. Sub semnul relaţiilor de muncă. Conflictele sociale Mulţi dintre întreprinzătorii/patronii actuali sau managerii de astăzi 160 colaborează cu uniunile sindicale care îi reprezintă pe angajaţi. agrementate de o legislaţie. care să fie stimulatoare. Cazul frecvent al unor organizaţii. pentru cercetarea abaterilor şi urmărirea efectelor aplicări de măsuri disciplinare.

reglementează obligaţia patronatelor sau a managerilor de a negocia şi de a duce tratative cu reprezentanţii sindicatelor.MANAGEMENT conflicte şi soluţionarea corectă a acestora. pentru ca agentul economic să funcţioneze. . în vederea clarificării problemelor salariale. în general.consecinţă a luptei pentru putere între două sau mai multe compartimente (servicii. care pot fi rezolvate doar prin intermediul comunicării manageri . coeziunea colectivelor şi chiar a întregii organizaţii. 161 ■ organizaţionale . de aceea patronatul sau administraţia trebuie să răspundă solicitărilor raţionale şi legale ale sindicatelor. într-o organizaţie. trebuie instituit un armistiţiu social. relaţiile de toate categoriile dintre oameni.între doi indivizi sau mai mulţi) este totdeauna rezultatul funcţionării defectuoase a organizaţiei. Nemulţumirile formale ale angajaţilor pot îmbrăca forma conflictelor organizaţionale. să încurajeze existenţa şi colaborarea cu sindicatele. compartimente generează o stare de conflict continuu. cu scopul de a realiza climatul prielnic relaţiilor pozitive dintre participanţii la activitatea firmei. a programului de lucru. a condiţiilor de muncă sau a altor drepturi reclamate de către angajaţi. Angajaţii percep sindicatul ca fiind instrumentul cel mai eficient de apărare a drepturilor lor şi a intereselor de grup sau individuale. în aceste condiţii.rezultate din opoziţia între angajaţi şi constituie o permanenţă a vieţii unei organizaţii. conflictul trebuie provizoriu suspendat.angajaţi. Conflictele apărute în cadrul unui grup de muncă pot fi: ■ individuale . în timp. inclusiv în domeniul social. aliniată la cea internaţională. Legislaţia muncii din România. să informeze despre strategiile de dezvoltare ale organizaţiei. ele nu trebuie neglijate. departamente etc. chiar dacă generează perturbări minore. erodând. dar şi între posturi de conducere .

un tip deosebit de grevă. care cuprinde succesiv diferite categorii de personal.MANAGEMENT ■ colective . în ultimele decenii. completă şi concertată a lucrului în scopul impunerii unor revendicări profesionale. cu roluri diferite în acest proces 162 . alături de grevele care afectează integral sau parţial o întreprindere.rezultate din poziţia diferită faţă de activitatea specifică a organizaţiei. în prezent însă această definiţie trebuie interpretată în sensul larg al cuvântului. grevele au devenit extrem de diverse. datorită rolului de "loc îngust" sau esenţial pe care-1 joacă colectivul în desfăşurarea activităţii din întreprinderea respectivă. un conflict are o cauză unică şi uşor detectabilă. Un conflict colectiv "clasic" are loc între proprietar (cel al cărui aport se concretizează în capitalul pus în joc) şi angajaţi (care aduc muncă). mai pot fi identificate aşa numitele "greve dop". la declanşarea unui conflict deschis îşi aduc contribuţia mai multe cauze. ■ de întreprindere sau generalizată. ■ sectoriale. afectează întreaga întreprindere. declanşate într-un colectiv foarte restrâns. extrem de rar. sectoare etc. astfel ele se manifestă ca: ■ parţiale. de regulă. opun două sau mai multe categorii sau clase sociale din structura agentului economic. Greva este faza de criză a unui conflict colectiv deschis şi opune. de regulă. ■ în cascadă. salariaţii şi conducătorii lor. refuzate de conducerea organizaţiei". Greva a fost definită drept: „o încetare colectivă. în funcţie de consecinţele asupra producţiei. cuprind un întreg sector economic. afectează o parte a unei întreprinderi. indiferent dacă aceştia sunt sau nu şi proprietari. Readucerea conflictului în stare de "armistiţiu social" şi găsirea remediilor se pot face cu condiţia identificării cauzelor conflictului ajuns în faza de criză şi aceasta. care. cu atât mai mult. cu cât.

* refuzul de a schimba condiţiile de muncă. sub forma unor şicane. la momentul încheierii lor. altercaţii între "egali". mai pot fi identificaţi "indicatorii precursori ai stărilor conflictuale" (aşa sunt denumiţi în literatura de specialitate). care sunt puse pe seama 163 . diagnoza şi măsurarea stării conflictuale dintr-o organizaţie. privilegiile sau avantajele (indiferent de natura lor) obţinute etc. se impune identificarea condiţiilor favorizante. de orice tip. influenţează starea de conflictualitate. O serie de condiţii ale mediului ambient. în primul rând. în aceste condiţii se impune. respectiv: ■ nerespectarea de către conducere a înţelegerilor. Pierderea unor privilegii poate declanşa conflicte. declanşarea conflictului este favorizată şi de o serie de condiţii specifice. ■ circulaţia informaţiilor poate constitui o condiţie favorizantă a ruperii stării de armistiţiu social. creşterea ratei rebuturilor. atunci cel puţin degradarea semnificativă şi îngrijorătoare a sistemului social. atitudini "neobişnuite" ale unor membri ai organizaţiei etc. raportul de forţe între patronat şi sindicate etc. cum ar fi: situaţia de pe piaţa muncii. conjunctura economică. căzături etc. Avem în vedere îndeosebi: ■ multiplicarea incidentelor de toate genurile: decizii eronate ale conducerii. între liderii sindicalişti şi unul sau mai mulţi conducători ai organizaţiei. care semnalează dacă nu cumva iminenţa unor conflicte deschise. încheiate cu sindicatele şi care au condus. conflicte organizaţionale între două colective etc). cu necesitate. In acelaşi timp însă. mai ales a micilor accidente. ■ accidentele de muncă depăşesc media multianuală socotită "normală". la suspendarea temporară a conflictului. în care acţionează agentul economic. Alături de condiţiile favorizante.MANAGEMENT (de exemplu: conflicte individuale.

cu atât reflectă o situaţie a sistemului social mai preocupantă pentru conducere. prin analiza în timp a acestora. . uşor măsurabile. prin care este solicitată păstrarea unor condiţii de muncă. exprimate în principal prin constituirea unor stocuri excedentare. intensitatea conflictuală (Ic) şi rata zilelor de grevă (RZG). şomaj tehnic. îndeosebi privind siguranţa locului de muncă. rata concentrării conflictuale(Cc). se orientează spre alti furnizori. avantaje etc. (n. ■ nivelul indicatorilor unor disfuncţionalităţi ale sistemului social este în creştere. respectiv al absenteismului şi al fluctuaţiei. pierderi de clienţi care. Trebuie să remarcăm că mărimile sunt greu comparabile între diferite întreprinderi. ceea ce duce implicit la o atitudine "distrată" şi deci la mici accidente de muncă. Costul unui conflict.1. Starea conflictuală se poate măsura cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: predispoziţia la grevă (Pg). costurile perturbărilor provocate de conflict.MANAGEMENT creşterii grijilor. salariile cadrelor de 164 conducere. alternativele folosite.) Cu cât mărimea celor patru indicatori este mai mare. penalizarea datorată degradării climatului psihosocial din întreprindere (a sistemului său social).5. ele fiind relevante. "sătui" de serviciile oferite de partener. la aceeaşi întreprindere şi prin comparaţie cu mediile lor multianuale. care continuă să fie suportate de întreprindere. în mod deosebit. directe. din care fac parte: pierderile de producţie exprimate în cifra de afaceri pierdută sau în profit pierdut. a calităţii activităţii. scăderea productivităţilor. poate fi împărţit în: " costuri parţiale. amortizarea. PG=(ccxicyioo. ajunse la conducere sub forma diverselor cereri. ■ creşterea numărului de revendicări.

care au în vedere: ■ degradarea climatului social. dincolo de limite normale. . a frecvenţei.5. nu doar ca o sursă de perturbări. ci şi drept semnale elocvente ale degradării sistemului social din întreprindere.MANAGEMENT ■ costuri ascunse. accidentele de muncă şi în mod deosebit creşterea lor. obligatoriu.4. ajuns în stare critică.cauzează leziuni corporale evidente uneia sau mai multor persoane. mult mai greu de evidenţiat sau mai puţin evidente. spre deosebire de bolile profesionale care. fără influenţe asupra 165 celorlalţi colegi. potenţial. Accidentele de muncă Ca şi în alte cazuri. ■ slăbirea imaginii de marcă a întreprinderii afectate de grevă. ci. au acelaşi grad de periculozitate pentru toţi angajaţii care-şi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă. adesea grave. accidentul este legat direct sau indirect de activitatea profesională şi are drept caracteristici principale: .afectează "punctual" una sau mai multe persoane. pe seama sistemului tehnic şi tehnologiei utilizate. la reglarea dezechilibrelor sociale. în mediul de afaceri. mai ales că acutizarea unui conflict şi rezolvarea lui nu duc. ale procesului economic. în mod deosebit. cel mai adesea. este necesară separarea acestora de bolile profesionale. la refacerea sistemului social. se cunosc cel puţin trei categorii mari de accidente: . sunt interpretate. pe de altă parte. Sistemul informaţional dedicat relaţiilor de muncă. 11. Astăzi. Astfel. ale căror cauze nu pot fi puse pe seama sistemului social. dar şi analiza fenomenului în discuţie trebuie să facă distincţie între diferite forme ale accidentelor de muncă şi.

Cei mai folosiţi indicatori de comensurare a accidentelor la locul de muncă sunt: 1. în drumul de acasă spre sau de la locul de muncă până la domiciliu. în măsura posibilităţilor. cu evidenţierea elementelor materiale care l-au favorizat. implicit. ce au avut loc în întreprindere. costurile pe care le-au generat. diferitele condiţii familiale ale persoanelor implicate (autori şi/sau victime).Rata de gravitate a accidentelor (RG). sunt incluse în categoria accidentelor de muncă legate indirect de activitatea profesională.Rata accidentaţilor (RA). vechimea. care înregistrează. fără a ridica probleme deosebite şi fără să întrunească pe deplin caracteristicile unui accident de muncă. arsuri neînsemnate) care. Elaborarea unei strategii eficiente de protecţie a muncii nu se poate face fără un studiu statistic al accidentelor. aprecieri privind costurile etc. ■ accidentele "de traseu". pe lângă evidenţele obişnuite.. numărul accidentelor pe categorii. ţinând cont nu numai de natura şi caracteristicile fiecărui caz în parte. este necesară descrierea fiecărui accident în parte. instruirea specifică. sunt înregistrate elemente cum ar fi. trebuie înregistrate şi analizate periodic. de regulă. factorii care l-au favorizat. accidentele anterioare.. consecinţele fiecărui accident asupra activităţii şi. Accidentele de muncă "de traseu". care trebuie înregistrate şi analizate. 3. mici erori.MANAGEMENT ■ accidentele propriu-zise. vârsta. incluse în categoria disfuncţionalităţilor. constituind un indicator al disfuncţionalităţilor la nivelul sistemului social. pregătirea profesională. 2. 166 . în acest scop.Frecvenţa accidentelor (FA). postul ocupat. consecinţele şi. accidente minore (căderi.. în ultimul timp. ci şi de contextul în care au avut loc. ■ evenimentele. sexul.

este necesară o cercetare. întreprinderea suportă două principale categorii de costuri. readucerea accidentaţilor. să-şi continue activitatea pe acelaşi post). în ţara noastră prescripţiile de protecţia muncii sunt ierarhizate astfel: ■ norme republicane. inclusiv pentru cabinetele medicale de întreprindere. în cazul în care a fost întreruptă. Aceste norme se referă la . costurile remedierii eventualelor deteriorări ce au avut loc. deteriorarea climatului psihosocial din întreprindere. Ca urmare a unui accident. necesită cheltuieli pe care le încadrăm în această grupă. cheltuielile făcute cu anchetele. care cuprind cadrul general de tehnica securităţii şi normele de igienă şi sunt stabilite de ministerele: Muncii.Indicele de gravitate a accidentelor (IG). chiar şi sumară. Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii. prin acţiuni curative. De asemenea. cheltuielile de înlocuire a celor ale căror accidentări îi împiedică. sanitară. temporar sau permanent. în întreprinderi. la starea de sănătate dinaintea accidentului. calculate în funcţie de unele dereglări posibile ale "producţiei" ( respectiv: pierderile de producţie. datorită accidentului. costurile reluării activităţii. inclusiv cele prilejuite de eventualele acţiuni în justiţie. a costurilor pe care le angrenează accidentele de muncă. costuri de reglare a activităţii (cheltuielile făcute cu prevenirea accidentelor. luate (în conformitate cu reglementările legale în vigoare) în 167 vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. scăderile de productivitate ale altor angajaţi din colectivul de muncă al accidentatului.MANAGEMENT 4 . urmăreşte stabilirea şi controlul îndeplinirii tuturor măsurilor de natură tehnică. organizatorică şi educativă. care au ca obiect stabilirea cauzelor şi a vinovaţilor. Eficienţa programelor de siguranţă a muncii nu poate fi realizată. respectiv: costuri de perturbare a activităţii. Protecţia muncii. fără o comparaţie a costurilor lor. atrăgând după sine apariţia unor disfuncţionalităţi din categoriile precedente).

mai ales.formularea obiectivelor 168 generale ale întreprinderii.. în special pe linia unei utilizări mai raţionale şi. care sunt elaborate de întreprindere pentru fiecare unitate operativă.. la operaţiile de încărcare şi descărcare. loc de muncă şi operaţie ce necesită măsuri suplimentare de protecţia muncii.5. în funcţie de specificul activităţii.. ţinând seama de starea reală a sistemului. Dezvoltarea sistemică a contextelor sociale Datorită dezvoltării ştiinţelor sociale şi umane. ■ instrucţiuni proprii. din punct de vedere al sistemului ei social cuprinde. 4.. ■ norme departamentale..elaborarea unor programe complexe în scopul atingerii obiectivelor concret stabilite. planificată şi controlată a întreprinderii. investiţia în factorul uman a devenit aproape tot atât de rentabilă ca şi cea efectuată în tehnică.a.diagnoza stării sistemului său social. 3. au rolul de a completa normele republicane. .implementarea programului complet. nu numai asupra productivităţii muncii. 5. fiind o extrem de importantă resursă de dezvoltare. elaborate de ministere sub îndrumarea Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse. microclimat. perfecţionarea sistemului social al întreprinderii având consecinţe pozitive. 2. examenul medical la angajare ş. Dezvoltarea umană sistematică.MANAGEMENT construcţia încăperilor. ci chiar şi asupra tehnologiei însăşi. Un proiect de dezvoltare a unei întreprinderi. a sistemului ei social reprezintă o necesitate tot mai presantă a societăţii contemporane. etape ca: 1. a unui grad mai ridicat de iniţiativă şi inventivitate în dezvoltarea acesteia. de regulă.

MANAGEMENT 5.- urmărirea realizării întocmai şi la timp a programului de perfecţionare a sistemului; 6 - analiza periodică şi finală a evoluţiei sistemului social ca urmare a aplicării planului. Concepută astfel, dezvoltarea sistemului social al unei întreprinderi urmează ciclul cercetare-acpune-cercetare, de unde concluzia că perfecţionarea sistemelor sociale presupune o activitate continuă, permanentă a conducerii, şi nu punctuală, desfăşurată doar atunci când sistemul social, ajuns într-o fază critică, prezintă numeroase şi tot mai grave disfuncţionalităţi.

n.5.6. Dialogul social din întreprindere
Creşterea eficienţei economice a activităţii, ca obiectiv central al organizaţiei, se bazează tot mai mult pe dialogul dintre cele două grupuri principale: administratorii (patronatul sau managerii) şi salariaţii, dialog manifestat la diverse niveluri şi sub diferite forme. Participarea salariaţilor are, însă, şi efecte sociale deosebit de importante, dată fiind acea dimensiune umană a întreprinderii, care trebuie să asigure satisfacerea nevoilor tuturor angajaţilor săi. Dialogul social reprezintă ansamblul organizat de contacte şi acţiuni prin care anumite grupuri (de salariaţi, conducere, patronat, sindicate, organizaţii profesionale etc.) participă la elaborarea celor mai bune soluţii pentru problemele economice şi sociale cu care acestea se confruntă, la armonizarea intereselor şi la prevenirea conflictelor organizationale. Dialogul social poate fi desfăşurat la nivelul economiei naţionale, actorii principali fiind guvernul, patronatul şi sindicatele sau organizaţiile profesionale, de tineret etc. în cadrul întreprinderii, dialogul social se

169

MANAGEMENT

desfăşoară între echipa de conducere şi salariaţi, prin intermediul reprezentanţilor acestora. Participarea salariaţilor la dialogul social din întreprindere este un instrument ce contribuie la atenuarea sau, chiar, prevenirea conflictelor şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea climatului psihosocial. Pot fi evidenţiate mai multe niveluri ale participării salariaţilor la dialogul social, şi anume: ■ la locul de muncă al fiecărui lucrător - dialogul social la acest nivel are drept scop determinarea condiţiilor de muncă şi a conţinutului activităţilor specifice, astfel încât să se obţină o ridicată productivitate a muncii şi o satisfacţie cât mai înaltă a individului; ■ în cadrul relaţiilor interumane, respectiv interindivizi (între salariaţi plasaţi pe trepte ierarhice diferite) şi relaţiile colective, generate de participarea la dialogul social prin intermediul reprezentaţilor lor (sindicate, reprezentanţi ai personalului ş.a.); ■ prin cointeresarea material-financiară a salariaţilor - pe acest plan, dialogul social vizează mai multe direcţii, iar pârghiile folosite pot fi: salarizarea în acord direct, primele de randament, participarea la beneficii, comisioanele din vânzări etc; ■ prin asocierea la putere - respectiv participarea salariaţilor la capitalul social al întreprinderii; dialogul social capătă la acest nivel un alt specific, dat de faptul că salariaţii devin într-o anumită măsură proprietari ai întreprinderii, ceea ce le conferă dreptul de participare la putere şi la rezultatele financiare ale întreprinderii (respectiv dividende pentru acţiunile deţinute). Dialogul social în cadrul întreprinderii se bazează, în mare măsură, pe organizarea şi funcţionarea unor structuri instituţionale adecvate: delegaţii personalului, aleşi de către salariaţi pentru a prezenta conducerii diferitele
170

MANAGEMENT opinii, solicitări sau reclamaţii individuale sau colective, cu privire la anumite probleme legate de aplicarea codului muncii, a contractelor de muncă, de salarizare, concedii etc; organizaţiile sindicale, existente la nivelul subunităţilor şi sindicatul pe întreprindere; comitetul de întreprindere, constituit din reprezentanţi aleşi ai salariaţilor şi ai sindicatului şi un reprezentant al conducerii, cu largi atribuţii în plan economic, social, profesional, dispunând de un buget propriu. între muncă şi management există o relaţie duală. Cele două grupuri, managerii şi angajaţii lor au obiective diferite, care tind să le ţină la o anumită "distanţă". Acest aparent antagonism, însă, începe să lase loc cooperării, în cadrul relaţiilor sindicate-conducere. Dialogul între conducere şi sindicate se manifestă, în cea mai mare măsură, sub forma negocierilor, având ca obiectiv mărimea recompenselor şi condiţiile de muncă şi materializându-se într-un act cu caracter oficial, de regulă, un contract colectiv de muncă. O bună pregătire a negocierii presupune, din ambele părţi, o abordare cât mai corectă a acestui proces, informarea completă de ambele părţi, bună-credinţă şi cu respectarea normelor legale. Ca posibile subiecte ale negocierii conducere-sindicate, pot fi amintite:

■ ■ ■ ■

veniturile salariaţilor, nivelul lor de trai, precum şi de forţa şi puterea cu care sunt aceştia mandataţi; menţinerea controlului asupra activităţii firmei, într-o măsură cât mai mare; maximizarea puterii relative a managementului, în raport cu sindicatele; recompensele salariaţilor se află în centrul dialogului dintre conducere şi sindicate; problemele abordate se referă la formele de plată, la mărimea recompensei şi la modul de determinare a acesteia;

171

securitatea muncii. cum ar fi "pachetul de beneficii" pentru angajaţi. definit prin diverşi indicatori economici. pensii. Securitatea individului. o creştere de 50-100% a salariului tarifar). Acestea. mărimea recompenselor depinde de posibilităţile de plată ale organizaţiei. negocierile se axează mai ales pe plata orelor suplimentare sau a celor prestate în week-end (pentru care sindicatele cer. 54 din 2003. concedii plătite. legea sindicatelor) se referă la menţinerea puterii acestuia. In condiţiile actuale. de fapt. trebuie avute în vedere de către sindicate. Acest element al sistemului de recompensare a devenit deosebit de important şi de complex. reprezintă. cât mai multe asemenea beneficii. în mod normal. protecţia sa împotriva pierderii postului. prin negociere. facilităţi diverse. ca reprezentant al salariaţilor firmei. odată cu creşterea costului vieţii. Negocierea recompenselor nu se referă numai la mărimea salariului. sindicatele vor susţine rămânerea pe post a membrilor săi cu vechime mai mare în organizaţie. la locul său de muncă. Desigur. Sindicatele susţin clauza "costului vieţii". atunci când îşi expun condiţiile în această problemă.MANAGEMENT negocierile se axează mai mult pe forme de recompensare. respectiv creşterea mărimii recompensei. precum şi pe durata pauzelor de masă (sau de cafea). ci la "modul de determinare a tuturor elementelor din pachetul de beneficii". se referă în principal la două aspecte: securitatea fiecărui angajat la locul său de muncă şi securitatea sindicatului. de regulă. programul de lucru constituie un alt punct al negocierilor între conducere şi sindicate. El include asigurările sociale (acordate de firmă). Securitatea sindicală (Legea nr. Sindicatele vor încerca să obţină. 172 . în situaţiile în care sunt necesare şi inevitabile reducerile de personal.

cum ar fi: concilierea. le propune acestora o soluţie de mijloc. se apelează la diferite proceduri instituţionale. în legătură cu desfăşurarea raporturilor de muncă. decizia . prin încercarea de a atrage o parte cât mai mare a salariaţilor în sindicat. respectiv refuzul de a colabora cu conducerea. în scopul soluţionării unor probleme apărute în raporturile sindicate-conducere sau în scopul restabilirii legalităţii. stabiliţi de comun acord de către părţi (aceşti arbitri pot fi specialişti în domeniul economic. medierea. încearcă să obţină armonizarea poziţiilor acestora şi ajungerea la un 173 acord. respectiv soluţionarea conflictului de unul sau mai mulţi arbitri. Este evident că toate revendicările şi reclamaţiile salariaţilor trebuie să fie cunoscute în mod permanent şi rezolvate. astfel încât să fie afectată. prin discuţii directe cu părţile. încetinirea ritmului de muncă sau boicotul. realizată de către o persoană sau instituţie neutră care. cu atât va fi mai sigur şi mai puternic. apreciate de către sindicate sau angajaţi ca fiind nelegale sau inoportune. în mod vizibil. ca o cerere scrisă adresată unei autorităţi.MANAGEMENT în raport cu conducerea. luând la cunoştinţă poziţiile ambelor părţi. cu alte departamente sau cu unii parteneri de afaceri. Ca instrumente ale negocierilor conducere-sindicate pot fi amintite: publicitatea. petiţia. ca o formă de manifestare a dezacordului cu privire la o anumită decizie a patronilor sau a conducerii. tehnic. social. mijloacele externe. activitatea organizaţiei. Dacă negocierile între conducere şi sindicate sunt dificile şi nu duc la nici un rezultat acceptat de către ambele părţi. pe cât posibil. arbitrajul. pentru a se preveni conflictele sociale din cadrul organizaţiei. cum sunt grevele sau închiderea fabricii. protestul. Cu cât sindicatul va include un procent mai mare din numărul de angajaţi. ca suport al poziţiei fiecăreia dintre cele două părţi. care presupune intervenţia unei persoane sau comisii care. juridic.

174 ._________________________MANAGEMENT___________________________ comisiei de arbitraj devenind obligatorie pentru ambele părţi. iar conflictul colectiv de muncă se consideră ca fiind încheiat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->