Radiul

Radiul este al 88-lea element din sistemul periodic al elementelor. Acest element radioactiv a fost descoperit de către savanta poloneza Marie-Sklodovska Curie. Acest element are o abundenţă relativ redusă în scoarţa terestră şi extragerea sa întampină probleme, acestea datorându-se în mare parte radioactivităţii sale mari. În general, acest element se găseşte în minereul numit pechblendă, alături de alte elemente (metale) cum ar fi bariul, uraniul şi toriul. În trecut, radiul se folosea la obţinerea unor obiecte fosforescente în întuneric (cadrane de ceas, întrerupătoare de curent, diferite indicatoare, vopsele fosforescente, etc,) Întrebuinţarea radiului în vopsele este foarte periculoasă din cauza cantităţii mari de material conţinute şi din această cauză astfel de produse nu se mai utilizează. Au fost incidente grave cauzate de acoperirea corpului cu vopsea cu radiu, lucru care a dus la formarea unor arsuri radiologice extinse pe suprafaţa corpului şi acest lucru a dus la moartea persoanei contaminate radioactiv. Chiar şi <<mama >> Marie Curie a murit din cauza anemiei aplastice, boala atribuită radiaţiilor. Astăzi, radiul se foloseşte în medicină, sub forma radiumterapiei (Curieterapie) care presupune introducerea unor ace conţinătoare de radiu sau a unor capsule în organele afectate de cancer. Tot în trecut, radiul se folosea pentru prepararea emanaţiei de radiu (elementul Radon ce apare prin descompunerea radioactivă a radiului) care se înfiola în fiole mici de sticlă sau de aur (golden seeds), avand acelaşi scop ca şi capsulele cu radiu. Radonul are dezavantajul de a avea un timp de înjumătăţire foarte scurt, şi de aceea capsulele introduse în ţesăturile pacienţilor trebuiau extrase sau înlocuite, lucru chinuitor pentru bolnavi. În prezent, compuşii radiului nu au nici o utilizare practică iar metalul (grupa a II-a a sistemului periodic, perioada a 7-a) este foarte reactiv, oxidându-se în aer şi reacţionând violent cu apa formând hidroxid de radiu, Ra(OH)2. Singura aplicaţie fiind cea din medicina nucleară dar şi aceasta tinde sa fie înlocuită de terapia cu raze gamma şi raze x. Radiul metalic este un metal albicios, foarte reactiv, cum s-a menţionat mai sus. Radiul mai este utilizat foarte rar ca sursă de neutroni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful