SUBIECTELE PENTRU EXAMEN LA DISCIPLINA MARKETING I 1. Esenţa marketingului. 2. Premisele apariţiei şi promovării marketingului. 3.

Conceptele de marketing şi evoluţia lor. 4. Dezvoltarea intensivă a marketingului. 5. Dezvoltarea extensivă a marketingului.
6.

Principiile marketingului.

7. Funcţiile marketingului. 8. Domeniile şi specializarea marketingului. 9. Critica marketingului. 10.Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii. 11.Micromediul de marketing al întreprinderii şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing. 12.Macromediul de marketing al întreprinderii şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing. 13.Noţiunea de piaţă în viziunea marketing. Tipologia pietei. 14.Conţinutul pieţei întreprinderii în viziunea de marketing. 15.Dimensiunile pieţei întreprinderii. 16.Căi de extindere a pieţei întreprinderii. 17.Particularităţile (caracteristicile) pieţei bunurilor de utilizare productivă. 18.Conţinutul şi domeniile cercetărilor de marketing. 19.Tipologia cercetărilor de marketing. 20.Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor de marketing. 21.Metode de investigare a surselor secundare de informaţii în cercetările de marketing. 22.Observarea ca metodă de cercetare directă în marketing. 23.Studiile motivaţionale în cercetările de marketing. 24.Ancheta ca metodă de cercetare în marketing. 25.Metode de scalare în cercetările de marketing. 26.Experimentul şi simularea în marketing. 27.Metode de studiere directă a pieţei industriale. Ancheta industrială. 28.Metoda indicilor industriali în cercetările pieţei industriale.

39. 45. 46. 33. 41. 43. "Legea diagonalei" şi utilizarea ei în cercetările de marketing. Metode şi tehnici de studiere a ofertei de mărfuri. 44.Analiza de portofoliu a activităţilor întreprinderii prin metoda Grupului Consultativ Boston (metoda GCB).29."Curba experimentală"şi utilizarea ei în cercetările de marketing.Conţinutul procesului de cumpărare în cadrul pieţei industriale.Conţinutul procesului de cumpărare în cadrul pieţei de bunuri de larg consum şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing.Oferta de mărfuri.Esenţa strategiilor de marketing nediferenţiate.Conţinutul şi rolul previziunilor de marketing.Particularităţii ofertei în cadrul pieţei de bunuri de utilizare productivă.Metode şi tehnici de studiere a dimensiunilor cantitative a pieţei. Criterii de segmentare.Factorii sociali şi culturali ai comportamentului consumatorului. 49."Legea repartiţiei utilizatorilor" (metoda ABC) şi utilizarea ei în cercetările de marketing. 32. . 40. 48. Factorii evoluţiei pieţei. Esenţa teoriei motivaţionale a lui Maslow. 47.Esenţa şi conţinutul procesului de segmentare a pieţei.Particularităţile generale ale procesului de cumpărare în cadrul pieţei industriale. 31.Particularităţile "centrelor de cumpărare" şi a cumpărătorilor individuali în întreprinderile industriale. 37. SUBIECTELE PENTRU EXAMEN LA DISCIPLINA MARKETING II 50. 38. 36. Metode calitative de previziune. 42.Utilizarea modelului Fişer în modelarea comportamentului utilizatorilor. 35.Rolul şi sfera investigaţiilor de piaţă. diferenţiate şi concentrate. Elasticitatea cererii. 34.Metode şi tehnici de studiere a cererii de mărfuri.Cererea de mărfuri.Factorii individuali ai comportamentului consumatorului.Metode şi tehnici de studiere a localizării activităţii de piaţă (aria pieţei). 30.Particularităţile cererii de mărfuri în cadrul pieţei de bunuri de utilizare productivă.

Decizii de marketing referitor la gama de produse a întreprinderii industriale. 73.Esenţa şi conţinutul politicii de marketing.Strategia "cost plus adaos" în politica de preţ a întreprinderii industriale.Obiectivele de marketing a întreprinderilor industriale. 55. .Metoda corelaţiei şi regresiei şi utilizarea ei în previziunile de marketing. 67.Procedura elaborării politicii de preţ.Strategii tipice de marketing în domeniul produsului.Metode explicative (cauzale) în previziunile de marketing.Strategii de piaţă a întreprinderilor industriale. 64. 70. 57. 68.Produsul în viziunea marketing. 75.Politica de marcă a întreprinderii industriale. 77. 79. 61.Metoda sporului mediu (sporul mediu absolut) şi utilizarea ei în previziunile de marketing.Esenţa conceptului de marketing mix.Ciclul de viaţă al produsului şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing. 62. 53. 72. 74. 78. variaţii ale preţurilor.Conceptul de poziţionarea a produselor în viziunea de marketing.51. 58.Strategia de stabilire a preţului în raport cu cererea şi concurenţa. 54.Stabilirea preţului final.Metoda coeficienţilor de elasticitate şi utilizarea ei în previziunile de marketing.Structura preţului.Factorii consideraţi în stabilirea preţurilor. 71.Procesul de creare a noilor produse ca parte componentă a politicii de produs a întreprinderii industriale.Decizii de marketing referitor la ambalajul produselor. 60.Politica de preţ ca parte componentă a mixului de marketing.Strategia "valoarea produsului pentru client" în politica de preţ a întreprinderii industriale. 52.Metode de apreciere a elasticităţii cererii la preţuri. 69.Metoda indicelui mediu de creştere şi utilizarea ei în previziunile de marketing.Strategia "punctul mort şi rentabilitatea" în politica de preţ a întreprinderii industriale. 59. 65. 56. 63. Tactici de marketing a întreprinderilor industriale.Obiective în fixarea preţurilor. 76. 66.

81. 92. 83.Tipologia intermediarilor în procesul distribuţiei. Compartimentul de marketing şi locul lui în sistemul organizatoric şi de conducere al întreprinderilor industriale. 94.Conţinutul şi rolul promovării vânzărilor ca parte componentă a mixului de marketing. 101.Gestiunea forţelor vânzării în întreprinderile industriale.Esenţa distribuţiei fizice. 100.Criterii de alegere a canalelor de distribuţie a bunurilor de utilizare productivă. 89. Elaborarea şi realizarea strategiilor promoţionale. 85.Dimensiunile canalelor de distribuţie. Categorii de intermediari.Particularităţi generale a distribuţiei bunurilor de utilizare productivă. 91.Publicitatea ca componentă a politicii de promovare. Organizarea internă a compartimentului de marketing al întreprinderii industriale. Posibilităţi de integrare a procesului distribuţiei. .Promovarea (stimularea) vânzărilor şi manifestări promoţionale ca componente a politicii de promovare. 98.Alternative strategice de distribuţie a întreprinderilor industriale.Variante de distribuţie a bunurilor de utilizare productivă.Relaţiile publice (public relations) ca componentă a politicii de promovare.Vânzările personale ca componentă a politicii de promovare. 99.Distribuţia bunurilor industriali prin intermediari comerciali (angrosişti funcţionali).Procesul decizional în domeniul logisticii mărfurilor.Fluxuri economice generate de distribuţie. 102. 84. 97. 93. 82.Distribuţia bunurilor industriale prin intermediul întreprinderilor de comerţ cu ridicata (angrosişti independenţi). 90.Categoriile canalelor de distribuţie.80. 95.Conţinutul şi rolul distribuţiei ca parte componentă a mixului de marketing.Distribuţia directă a bunurilor industriale. 87. 88. 96. 86.

19.Metode de evaluare şi măsurare a fidelităţii (conştientizarea numelui mărcii). 5. Metode de cercetare a comportamentului consumatorilor. Definirea comportamentului consumatorului. 17. 15. .Stilul de viaţă al cumpărătorilor. 18. 7. 14. 8. Interacţiunea comportamentului consumatorului cu alte ştiinţe. Conceptul de imagine şi valoare al mărcii. 21. Teoriile în domeniul motivaţiei. Metode de evaluare a valorii mărcii. 12. 2. 9. 16. Metode de evaluare a atitudinii. Conceptul de cultură. Tipuri de cumpărători în funcţie de fidelitate. Învăţarea şi memoria ca determinanţi ai comportamentului consumatorului. Dimensiunile comportamentale. 3. 11. Drepturile Calitatea percepută ca categorie ce determină valoarea capitalizată în marcă. 10. Elementele culturii şi impactul acestora asupra deciziei de cumpărare. legate de marcă.SUBIECTELE PENTRU EXAMEN 1. 20. Autopercepţia şi influenţa acesteia asupra luării deciziei de cumpărare. Percepţia şi utilizarea mecanismului perceptual în strategia de marketing. Fidelitatea faţă de marcă. 4. Rolul şi locul cercetării comportamentului consumatorilor în preocupările marketingului. Metode de cercetare a motivaţiei. Comportamentul consumatorului ca ştiinţă. Metode de cercetare a stilului de viaţă al consumatorilor. 22. Conceptul de personalitate. Importanţa cercetării atitudinii. Atitudinea şi caracteristicile ei. 23. Tipuri de cumpărători în funcţie de personalitate Resursele individuale ale cumpărătorilor. Valorile personale ca factori determinanţi ai comportamentului consumatorilor. 6. 13. Studierea imaginii magazinului.

Factorii economici ca determinanţi ai comportamentului consumatorilor. 36. Comportamentul post-cumpărare.Etapele procesului decizional de cumpărare.24. Apariţia unei nevoi nesatisfăcute. 37. Evaluarea alternativelor şi alegerea variantei optime de luare a deciziei.Influenţa valorilor culturale asupra comportamentului consumatorului. Metode de identificare a persoanelor influente şi impactul acestora asupra comportamentului de cumpărare. Micro şi macro cultura. Cultura de consum. 31. Dinamismul valorilor culturale şi tendinţele de consum. 44. 27. Modelul comportamental global Freudian. 35. Modelul comportamental global Marshallian. Grupurile de referinţă şi apartenenţă şi influenţa lor asupra comportamentului consumatorilor. 30. 41. Modelul comportamental global Pavlovian. Factorii situaţionali care influenţează luarea deciziei de cumpărare.Etapele procesului decizional de cumpărare. rolului şi statutului social asupra comportamentului de cumpărare. Particularităţile procesului decizional de cumpărare al organizaţiilor. 25. Metode de determinare a claselor sociale. Factorii demografici ca determinanţi ai comportamentului consumatorilor. Informarea şi identificarea alternativelor de satisfacere a nevoii. 33. Clasele sociale ca factor determinant al comportamentului consumatorului. 40. Luarea deciziei de cumpărare. 39.Etapele procesului decizional de cumpărare. Etapele procesului decizional de cumpărare al organizaţiilor. 34. Influenţa familiei. Tipurile deciziilor de cumpărare. Modelul comportamental global Veblenian. Etapele procesului decizional de cumpărare. 32. Modelele comportamentale a organizaţiilor. 28. 29. Particularităţile formării şi manifestării culturii de consum în Republica Moldova. . 42.Etapele procesului decizional de cumpărare. 38. 43. 26.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 2003. АЛЕШИНА.В. Legea Republicii Moldova privind protecţia consumatorilor Nr.45. 2. 3. 50.Modelul Haward-Sheth. Collat. TEODORESCU.2003. Importanţa modelării comportamentului consumatorilor.03. Importanţa Engel. N.2003.: ФАИРПРЕСС. Bucureşti: Editura Uranius.. 49. 2000. CĂTOIU. Drepturile consumatorilor.126-131/507 din 27.105-XV din 13. М.06.Critica marketingului şi responsabilitatea social-etică de marketing a întreprinzătorilor. 46. I. 270 p. И. 384 с. Поведение потребителей: учеб. Comportamentului consumatorului. пособие для вузов. LITERATURA RECOMANDATĂ I. Importanţa comportamentului consumatorilor. . modelării comportamentului modelării consumatorilor. Consumerismul pe plan global şi naţional. Blackwell. Literatura obligatorie: 1. 48. Modelul Modelul comportamental comportamental Nicosia. 47.

Д. 2002. СПб. KOTLER. Bucureşti: Teora..А. СПб. G.. 11. Поведение потребителей: искусство и наука побеждать на рынке.: Вильямс. realităţi şi perspective.ЗОТОВА. ВОНГ. MARTIN. MIHAELA. Bucureşti: Teora. ARMSTRONG. Iaşi: Editura Junimea. PH. 1064 p. БЛЭКУЭЛ. Principiile marketingului..: ООО "ДиаСофтЮП". Ф. М. 9. В. АРМСТРОНГ. Consumer behaviur. 2003. Поведение потребителей: Теория и практика. ALL. 784 . VIŞAN.. 2008. 7.4. МИНИАРД. 2006. 768с.. Г. П. FOXALL GORDAN. 2004.. 1996 10. Р. 944с.. Д. Основы маркетинга. Bucureşti: Ed. EVANS. Поведение потребителей. СОЛОМОН.КОТЛЕР. 2003. Comportamentului consumatorului: evoluţie. Chichester: John Wilez Sons Ltd. СОНДЕРС. Literatura suplimentară: 5.Р. Comportamentului consumatorului. 365p. 2006 6.. 405p. СПб. Exploatarea rezultatelor în practica de marketing. 223 с. IONELA ROXANA. II. MARDER. ERIC. М. 1999. JAMAL AHMAD.. 8. Ростов н/Д: Феникс. Ediţia X-a. Investigarea comportamentului de cumpărare şi consum. determinări. MIRON. Т.: Питер Ком. ЭНДЖЕЛ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful