PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
JAN 2012

Asas Pertimbangan Pembentukan PAJSK
• • • • • • • • Boleh diuji Mengalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bah. Sukan dan Bah.Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra kurikulum sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum)
2

Format PAJSK
Terbahagi kepada lima komponen:• SEGAK (Aktiviti Jasmani)
- BMI (Rekod Kesihatan)

• Sukan • Kokurikulum - Ekstra Kurikulum

Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

SEGAK
BMI
•Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan

SUKAN
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

KOKURIKULUM
Ekstra Kurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

• Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara

SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5
5

Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu : • Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit • Ujian Tekan Tubi • Ujian Ringkuk Tubi Separa • Ujian Jangkauan Melunjur

6

Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan
7

Peraturan Mengisi Borang Rekod SEGAK dan BMI
tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK dan BMI hendaklah

• Setelah murid dan

diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh

dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan • Hanya guru kelas yang akan mencetak pelaporan pelajar daripada aplikasi untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tindakan susulan dan juga penjaga (jika perlu)

8

SUKAN DAN KOKURIKULUM

9

• Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah • Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka

• Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK
10

Kaedah Pemberian Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum
Hanya markah yang tertinggi sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi: • Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan. • Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan.
11

ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM

i. Penglibatan (Involvement) • jawatan • peringkat • komitmen • khidmat sumbangan ii. Penyertaan (Participation) • kehadiran iii. Prestasi (Performance) • tahap pencapaian

12

Apa Yang Akan Ditaksir ?
• Kehadiran dalam latihan, pada hari acara atau aktiviti • Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri • Penglibatan dalam peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah • Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara • Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti • Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan • Sumbangan murid daripada aspek teknikal, pengurusan, dan sokongan
13

Nilai Skor Bagi Elemen Berdasarkan Aspek Sukan dan Kokurikulum
ASPEK
(110 Markah)

Penglibatan
(50 markah)
Khidmat Sumbangan

Penyertaan
(40 markah)

Pretasi
(20 markah)

Jawatan

Peringkat

Komitmen

Kehadiran

Pencapaian

10

20

10

10

40

20

14

Carta Elemen Berdasarkan Aspek Sukan dan Kokurikulum
Penglibatan (50) Penyertaan (40) Prestasi (20)

Jawatan (10)

Peringkat (20)

Komitmen (10)

Sumbangan (10)

Kehadiran (40)

Pencapaian (20)

J/kuasa

Tahap Pewakilan

Nilai Murni

Khidmat Sumbangan

Bil. Hadir

Tahap Kejayaan

Contoh Cara Mengira Skor
1. 2. 3. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95%

15

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Jawatan
Jawatan
Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK

Markah
10

8

6

Ahli Aktif
Ahli

4
2

Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama

16

Tafsiran Penglibatan Dalam Elemen Peringkat
PENGLIBATAN TAFSIRAN Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program

Penglibatan 1

Penglibatan 2

Penglibatan 3

Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah

17

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat
Pasukan Badan Beruniform
Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 8 11 14 17 20 6 8 10 12 15 3 4 6 8 10

18

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat
Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan
Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 8 11 14 17 20 Penglibatan 2 6 7 8 9 10 Penglibatan 3 3 4 5 6 7

19

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen
Komitmen Menunjukkan Kepimpinan Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan Markah 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%. 20

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Khidmat Sumbangan
Sumbangan
Teknikal

Perkara
Melibatkan perkara kursus – referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan.

Markah
10

Pengurusan

6

Sokongan

3

21

Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran
Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum Penuh 100 90 – 99 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 40 – 49 30 – 39 20 – 29 10 – 19
1–9
22

Markah

40 36 32 28 24 22 18 16 12 8
4

Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi Sukan dan Kokurikulum
Contoh:

Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 12 kali perjumpaan setahun
Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform: Jika jumlah kehadiran pelajar = 8 (a) Jumlah perjumpaan setahun = 12 (b) Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) Skor Kehadiran x 100 = 80%

23

Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi Sukan dan Kokurikulum
• Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab, jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 12 kali; Skor Kehadiran x 100 = 66.6%

• Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 24% berdasarkan pada jadual di atas. • Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh dipercayai
24

Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum ;

25

Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian
PERINGKAT PERTANDINGAN
JOHAN NAIB JOHAN KETIGA

MARKAH
KEEMPAT KELIMA PENYERTAAN

Sekolah Daerah/Zon

08 11

07 10

06 9

05 TIADA TIADA TIADA TIADA

04 TIADA TIADA TIADA TIADA

TIADA TIADA 4 8 16

Negeri
Kebangsaan Antarabangsa

14
17 20

13
16 19

12
15 18

26

Ekstra kurikulum

27

Definisi Ekstra kurikulum
Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010)

28

• Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani, emosi, rohani dan sosial • Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi sekolah, program NILAM, AADK dsb.
29

• Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum • Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan.
30

 Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur
31

o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masingmasing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat o Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang, tarian naga, tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain
32

Format Ekstra Kurikulum
Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek. • Perkhidmatan • Anugerah daripada badan-badan lain • Khidmat masyarakat • Program NILAM

33

Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut; • • • • Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10)

34

Carta Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum
Perkhidmatan (10) Anugerah (10) Khidmat Masyarakat (10)
Komitmen

NILAM (10)

Jawatan

Rujuk Dokumen Anugerah

Rujuk Dokumen NILAM

Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen.

35

Nilai Skor Aspek Perkhidmatan Bagi Elemen Jawatan
Bil 1. 2. 3. Jawatan Ketua Murid Sekolah Timbalan/Penolong Ketua Murid Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi Markah Bonus 10 8 7

4. 5.

6 5

6.

Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR
Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik

3

7.

2

36

Nilai Skor Elemen Anugerah Khas
Bil Anugerah/Penghargaan Markah Bonus

1

Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan Emas Perak Gangsa
Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja Anugerah Khas Sukan 4.1. Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan

10 7 5 10 10 10 7 5

2 3

4

5

4.2 Olahragawan/Olahragawati Negeri 4.3. Olahragawan/Olahragawati Daerah Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara 5.1 Peringkat Kebangsaan 5.2 Peringkat Negeri 5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5.4 Peringkat Sekolah Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN)

10 7 5 2
2 (5)

6

37

Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Program NILAM
MARKAH PROGRAM NILAM NILAM EMAS PERAK GANGSA

Sekolah
Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan

7
8 9 10

6
7 8 9

5
6 7 8

4
5 6

7

38

Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Elemen Khidmat Masyarakat
Sumbangan
Perkara AKTIVITI KEMASYARAKATAN AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN AKTIVITI PASUKAN SUKARELA AKTIVITI PERSATUAN AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI

Pilih Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini

Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.

39

Skala Skor Mengikut Bilangan Penyertaan

Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum

Skor Yang Ditetapkan

9 hingga 10
6 hingga 8 1 hingga 5

10
07 05

Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara, misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.

40

APLIKASI PAJSK

41

CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK

Murid bawa borang kehadiran aktiviti

Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran

Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti - menyerahkan kepada Guru Kelas

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK
42

Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum
menggunakan format borang yang sama

tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan / kokurikulum hendaklah di akhir program aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum (Lampiran B) • Setelah oleh murid dan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani

• Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah di oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan

43

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN

Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu
44

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM

Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas
(LAMPIRAN C)

Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu
45

Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Ekstra Kurikulum

• Ketua Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan kepada dan merekodkan ke dalam • Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja

• Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat dan Penganjur / pihak yang berkenaan
• Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

46

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM

Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN D) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK

Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu
47

SEKIAN
TERIMA KASIH
48