POLITICI SOCIALE DE SUPORT PENTRU FAMILIE

Tipuri de politici sociale:

EXEMPLE: I. POLITICI SOCIALE PRIVIND PERSOANELE VÂRSTNICE VÂ II. POLITICI SOCIALE DE SUPORT PENTRU FAMILIE

PERSOANA CEA MAI DEFAVORIZATĂ SERVICIUL SOCIAL ÎN FAVOAREA VÂRSTNICILOR . POLITICI SOCIALE PRIVIND PERSOANELE VÂRSTNICE VÂ   PERSOANA VÂRSTNICĂ.I.

mai 2011 . Situaţia socio-demografică a persoanelor vârstnice din România şi din ţările Uniunii Europene: prezent şi perspective de evoluţie.Argumente privind politicile sociale pentru vârstnici *** Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

.

.

Definiţii Definiţii privind diferite aspecte demografice (după INS) .

.

.

.

.

.

bătrânii Deseori.      Persoanele vârstnice sunt privite adesea ca un grup minoritar Bătrânii sunt consideraţi ca un balast social (nu mai sunt productivi) productivi) Deseori. bătrânii sunt etichetaţi ca etichetaţ fiind slabi şi incapabili Bătrânii sunt discriminaţi in situaţia trâ discriminaţ situaţ unei posibile angajări angajă Vârstnicul este defavorizat de stat Persoanele varstnice sunt defavorizate de propria familie .

ABUZURILE ASUPRA PERSOANELOR VÂRSTNICE         Neglijenţa Abuzul fizic Abuzul psihologic Abuzul financiar Abuzul moral Abuzul sexual Abuzul medical Abuzul de instituţionalizare .

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice Rolul asistenţei sociale şi a asistentului social în asistenţei sociale viaţ viaţa persoanelor vârstnice Asistenţa Asistenţa socială este un “drept universal” “drept .PROTECŢIA DREPRURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR PERSOANELOR VÂRSTNICE    Legea 17/2000.

STUDIU DE CAZ ...parteneriat ONG.serv. activitaţ Aproximativ ……de persoane beneficiază (parţial beneficiază (parţ sau total) de serviciile asociaţiei asociaţ . activitaţi de zi prânz. public x     Asociaţia…………………lucrează Asociaţia…………………lucrează în parteneriat cu Primă Primăria sectorului . oferite: asistenţă socială medicală masă masă de prânz.. Bucureşti Bucureş Asociaţ Asociaţia are ca scop ajutorarea persoanelor vârstnice din sector Serviciile oferite: asistenţă socială si medicală...

NEGLIJENŢ NEGLIJENŢA SI DISCRIMINARE .SOLUTII POSIBILE      CREAREA DE OPORTUNITAŢI DE LUCRU PENTRU OPORTUNITAŢ PERSOANELE VÂRSTNICE CARE DOVEDESC VÂ APTITUDINILE NECESARE INCLUDEREA LOR IN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR. LA MAI MULTE NIVELE INŢ INŢELEGEREA BATRÂNILOR CA PARTE BATRÂ INTEGRANTA A SOCIETAŢII NOASTRE SOCIETAŢ RESPECTAREA DREPTURILOR LEGALE ALE PERSOANELOR VÂRSTNICE VÂ ELIMINAREA TUTUROR FORMELOR DE ABUZ.

POLITICI SOCIALE DE SUPORT PENTRU FAMILIE     In UE exist există diferenţe între statele membre. cele vechi şi cele nou admise ele Elemente de diferenţiere ae PS pentru familie în UE: UE: Modele diferite ale statului bunăstării Tipuri de economie diferite • Performanţele economice (modeste) • Inegalitatea socială • Moştenirea culturii etatiste .II.

  Măsuri/mijloace de îmbunătăţire a situaţiei familiilor (conform datelor din Eurobarometru): 1. bunurile şi serviciile pentru ei) sunt imporante dar ei) nu primele alegeri..de exemplu. • Programul flexibil de lucru. măsurile financiare de suport (alocaţiile pentru copii.. statele vechi din UE preferă MĂSURILE ACTIVE: SURILE ACTIVE: • Creşterea ocupării forţei de muncă. alegeri.. .

2008). 2004 în R.Statele SURILE PASIVE:  mai multe alocaţii pentru copii. Popescu. .  creşterea nivelului indemnizaţiilor de maternitate şi pentru creşterea şi îngrijirea copilului.• 2.  Reducerea costurilor pentru educaţie (Krieger.Statele noi din UE preferă MĂSURILE 2.

Implicaţii asupra politicilor sociale pentru familie:  1. Fertilitatea familiei (numărul ideal de copii) . Calitatea vieţii de familie  2.

   Politicile sociale influenţează fertilitatea (numărul ideal de copii) reducând costurile privind creşterea şi educarea copilului Statele UE diferă în suportul adresat familiei şi copilului pornind de la valorile sociale şi familiale diferite. • .măsurile de politică familială sunt integrate cu cele de ocupare şi de gen.fertilitate ridicată : nordice• . diferite. Exemplu: Exemplu: • Ţările nordice.extinderea serviciilor de îngrijire .mama şi tatăl să participe la creşterea colilului prin tarnsformarea şi reorganiyarea pieţei muncii • .

). servicii de îngrijire a copilului ş.• CONCLUZII: • Studiile au arătat că cel mai mare efect asupra fertilităţii l-ar avea măsurile corelate pe mai multe sectoare (promovarea femeii pe piaţa muncii. . beneficiile pentru maternitate.a.

•GĂSIREA UNUI ECHILIBRU ÎNTRE VIAŢA DE FAMILIE ŞI CEA PROFESIONALĂ – PUNCT CHEIE ÎN SUPORTUL POLITICILOR SOCIALE PENTRU FAMILIE •ECHILIBRAREA MUNCII RESPONSABILITĂŢILE FAMILIALE CU .

mai 2011 (www. Introducere în sociologia familiei. Situaţia socio-demografică a persoanelor vârstnice din România şi din ţările Uniunii Europene: prezent şi perspective de evoluţie.europa.eurostat. Familia romînească contemporană. accesat aprilie 2012) .institutul national de statistica (INS) *** Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. Iaşi *** eurostat – epp.Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. Editura Poirom.eu www. 2008.ec.Bibliografie:     Popescu Raluca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful