You are on page 1of 23
2009. AUGUSZTUS 4., KEDD KISALFOLD A HANSAG-FERTOMENT | SZOVETKEZET MEGKAPTA A VEGLEGES ELISMEREST os e A hansagi hagyma os eo orszagszerte kaphato A felva- Sirlési Gra megielel6. A gazdik —Véctooes TESZ. A Hansig-Fertémenti Szbvethezet idén jousban a agrar- | tarcat6l megkapta a végleges elismerést. Ez aztjelenti, hogy az elit ot év- mem peck a vat erutizisoka. A fleszsek a rtkestessel,csomagoissal CSORNA | voltak kapcsolatosak. A hans’g-ferémentek péléultelephelyet absktottak CS. KOVACS ATTILA i, csomagologépeket vasdratak és megertstették piacaat. Hazénkban és az Eur6pai Unio tbbi orszigaban is tavasz végére letes 6s folyamatos vizellétésra. hagyma-keresked6 cége lettiink ‘kifogytak a vOrdshagymakészle- Nagyon profi termelének kell - mondtael Csaladi Janos. - Leg- tek. A keresked6k emiatt vartak lenni ahhoz, hogy ilyen kéril- nagyobb vevoink a CBA, a Metro, mar az dttelel6, azaz a tavaly ve- mények kéziitt ezt biztositani le- de saailitunk a Reél tizleteibe is. | | tett hagyma betakaritését. A gaz- essen. Eppen emiatt kézepes A hansagi hagyma ma mar az or- dak bizakodok: idén végre j6 termésmennyiségre szémitha- _szig egész terilletén megtalalha- ron tudjak értékesiteni termé- tunk. A korai fajtk betakaritasat 6. A nagyok mellett persze ki- nyiiket. A RAbakézben a Han- mér most, augusztus elején sig-Fert6menti TermelGi frtéke- megkezdik, a munka vathatéan sit6 Szévetkezet (TESZ) szervezi a _ szeptember kézepéig tart. felvasarlast. Csalddi Janos, a A Hanség-Fertémenti’ TESZ | | TéSz-elndke elmondta: jelenleg tagjai_Kéaiil_ tizenketten, idén 70 forint kériil mozog.a kilénkén- Gsszesen 55 hektdron termelnek ti felvasarlasi ar. Biznak benne, vordshagymét. Csalédi Jénos el- hogy ez az érszint megmarad. - mondta: ‘koncentralédik a ter- ~ A felvasarlasi ar mar nem melés. Néhdny évvel_ezelétt || csbkkenhet, mert csak igy lehet ugyanis ugyanekkora teriiletet gazdasagosan termelni -tudatta még hiiszan miiveltek. A TESZ a szakember. - A tavaszi vetésti_felvevOpiaca biztos. hhagymat az id6jards megviselte. __— Az elmilt hat évben kiala- Tobb helyen jégverés volt, aztan kitottuk piacainkat. Az or- aszily, majd sok csapadék jot. szg egyik legismertebb Ez a kultara vi- voris- szont ké- é vi nyes az egyeng t A Hansdg-Fertémenti TESZ telephelyén csomagoljak az attelelé virds- hagymat. Az orszag egész teriletére szAilitjak a hansagi terményt. 5 B Kisrdgick wwwkisalfold hu LBAKOZ Kulféldi példa: Kézésen értékesitenek, unids tamogatassal A német termelok jobban ésszefognak, mint a hazaiak ‘Az eredményes garditkodés ttks az ‘ssrefogdsban rejlik. Et alaptottsk meg rabokr! xldséatrmelk némelostigi Aanulményitjukon és act: kill kollgdik ins visonyek Kitt dlgoanak, mint Némerrsegbancigkonftak a Han- sige fenoment Teel Bitlet Sube ethene (TESZ) tail hony ax oxtani pa -dgkbol okulva itthon kinnyftsék a gazdike lyst. Cal fda a, TESZ nde capartelatbtae mcg Boden Warvceberg mxtoméinyban acer melt meryzccinek 23000 aga van gy 4 piacon jobbait tuciak-Ervénvesitent Keikee res dsbevéarlakpedig, 30 €s 4 slid gd Kayan, = A ailsdygyumblesemméktandce ser vezic ar asaelana Hogaeat amelyen n= tel érekesiSrsiecthcntel ‘ezetSivel_taldabartnk oat” be utazdsuk eéljérdt Csalfd"Janos. — A Berek slajdonképpen uganiey dnc, mine pelddula Haiie-FereSmene isco ie dren Ka ote pene acpemaet sjacaigakceliatl le Fence Enya, hogy tagyobb copie taal, Kapcolarendereeelrendelkercky fiszen gab Ota vannak a piacon Tamiogatés szévetkezeten keresztil esd Janos cmon: a megltogscoe Baden-Wartemberg‘artomanyban @ ter eer meldk 95_srizaléka, TES szervezet 2-3000 tagot sedmlil ds ha kell, 2 ‘TESZ-ck is dsszefognak egyméssal. Ex 22, ami ndlunk még egyclre hiinyzik. = Megfigyelhetd, hogy a kill stk jobban szervezecek és rermeldk fe merték: ha versenyben akarnak maradni, ole salad Jénos coatlakozniuk ell ar éreéhesivésobvetkeze- tekher — folytata az. clnok. — Exvazér is srg, mer a mis wos sok is kBnnyebben < naggobbycxllyel Testa 2 frdltabie epck Frdckes. & kovetend® pelda sefmunkra a Németorseighin_ mir Gvekkel cral6tt ki gpl ros, hGRe éy esomagols ster, melyben, haat viszonyok ty tall, ak évekig is tarthat6 a 2oldség vagy a gyiimbler = A TESZ-en kivil nines élet Cali Jinos a legfontosabb feladarkéne aTESZ béviésée € 2 magyarorstigi seer ‘ezetek: szefogisit hatdvozta meg.A Han- sg_FertSmenti szervertnc elbnvée vl példéul Austria kirclcge is, histen az EusSpa unis plyraok eBnyben vert ‘ica ncmzctkori kapesolatokat, «kids &- tekestscket. A német tapastalt serine 2 lellnboes beruhiidsokatealdr a geprise- lige is, even sialékban hmogaja a2 unis. Cali Janos megemlite a német TESZ-ck adémentesepet_