P. 1
Bugetul Uniunii Europene - Paval Cristina Alina

Bugetul Uniunii Europene - Paval Cristina Alina

|Views: 34|Likes:
Published by Cristalina Ciresi

More info:

Published by: Cristalina Ciresi on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Bugetul Uniunii Europene

` Alina

Pavăl Cristina Drept, Anul IV

1

cheltuielile şi veniturile comunităţilor”. De aceea el poate fi văzut ca o oglindă ce reflectă an de an priorităţile şi orientările politice ale construcţiei. Lucrarea de faţă. reliefându-se evoluţia sa dar şi aparatul instituţional ce o guvernează. Privire asupra principiilor şi procedurii bugetare. Actualitatea modernă a societăţii europene a impus edificarea oficială a unui buget prin constituirea bugetului Uniunii Europene. beneficiar şi contribuitor la bugetul UE.Introducere Uniunea Europeană nu reprezintă doar o grupare de state. bugetul comunităţii europene reflectă concepţia şi stadiul integrării europene . Întreg demersul 2 . IV. Primul capitol oferă o introspecţie grăitoare asupra cadrului general al construcţiei europene. realizăm în fapt o introspecţie asupra evoluţiei Uniunii Europene însăşi. Obiectivele şi politicile sale nu ar putea fi realizate sau implementate fără suport financiar. II. oferă cheia înţelegerii principiilor ce stau la baza bugetului european. Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor financiare de care aceasta dispune anual pentru îndeplinirea de către instituţiile comunitare a obiectivelor. dezvoltare durabilă. Astfel. activităţilor şi intervenţiilor comunitare stabilite în prezent prin Tratatul de la Amsterdam. Făcând o analiză a evoluţiei sale peste timp. unite de interese comune ci este o punte spre cooperare. România. Considerente generale asupra construcţiei europene. Demersul ştiinţific este structurat pe patru capitole. în fiecare an. a identităţii europene şi a spiritului comunitar. Regulamentul financiar al acestor comunităţii precizează că bugetul lor este “actul care prevede şi autorizează în prealabil. deşi nu are pretenţia de a întreprinde o analiză exhaustivă. Introspecţie structurală asupra bugetului UE. sprijinit în cea mai mare parte de fluxurile monetare ale bugetului comunitar. după cum urmează: I. progres şi solidaritate între state. III.

pentru a se asigura pertinenţa introspecţiei efectuate. s-a iniţiat în primul rând o scurtă analiză a etapelor parcurse de ţara noastră până a se bucura de statutul de stat membru al construcţiei europene. fiind subliniate dinamica veniturilor şi cheltuielilor în decursul anilor. în maniera arătată anterior. Şi de această data sunt prezentate cele mai recente informaţii. sunt reliefate ipostazele pe care le-a îmbrăcat România ca actor bugetar (fie de contribuitor net. Capitolul patru ilustrează relaţia României cu Uniunea Europeană. se oglindesc schimbările de optică ce au caracterizat Uniunea Europeană în decursul evoluţiei sale. principiul unităţii monetare) dar şi a procedurii bugetare. Astfel. etc. articole din presa scrisă. site-uri web. Capitolul III plasează analiza ştiinţifică asupra structurii bugetului. comunicate de presă. cel al echilibrului şi al specializării bugetare şi nu în ultima instanţă. demersul ştiinţific fiind îmbogăţit şi cu o serie de previziuni pentru perioada 2012-2013. Ulterior. În realizarea lucrării de faţă a fost utilizată o gamă largă de surse bibliografice: cărţi româneşti sau străine. fie de beneficar net al bugetului UE) şi sunt subliniate îndeosebi piedicile pe care ţara noastră trebuie să le depăşească în viitor. Capitolul secund direcţionează discursul ştiinţific asupra relevării principiilor bugetare (principiul unităţii. Datele prezentate sunt actuale. fiind surprinse efectele antrenate de extinderea Uniunii Europene asupra procesului bugetar dar şi rolul Instituţiilor în cadrul alocării de resurse monetare la dispoziţia comunităţii europene. Pentru a înţelege contextul implicaţiilor bugetare ale poziţiei curente a ţării noastre în contextul european. demersul fiind întreprins până la sfârşitul lunii mai a anului curent. O atenţie deosebită a fost conferită studierii documentelor oficiale europene pentru a se asigura veridicitatea demersului iniţiat.este focalizat asupra implicaţiilor bugetare pe care aceste elemente le au. 3 . din perspectivă bugetară. principiul anualităţii. al universalităţii. fiind surprins întreg ansamblul de etape necesare a fi parcurse până la aprobarea şi aplicarea bugetului comunitar.

Cele şase state fondatoare au fost Belgia. 1957. Consecinţa acestui demers este asigurarea necesarului solicitat de piaţă şi chiar înregistrarea de surplusuri în ce priveşte producţia agricolă. Perioada este una benefică pe plan economic. Perioada anilor '50 a fost marcată de Războiul Rece dintre Est şi Vest. Perioada anilor '60 aduce în prim plan apariţia unei adevărate „culturi a tinerilor”4. 4 . culturale şi sociale comune. reunite in jurul unor valori politice. lansând primul satelit spaţial din istoria omenirii. 1 2 astăzi în număr de 27. odată cu semnarea Tratatului de la Paris. Franţa. Tot în 1957. acestea au convenit să exercite un control comun asupra producţiei de alimente din cadrul pieţei libere europene. manifestările de protest din Ungaria din anul 1956 îndreptate împotriva regimului comunist sunt reprimate de tancurile sovietice. în anul următor. Germania. stare determinată în principal de încetarea aplicării taxelor vamale de către ţările UE în cadrul schimburilor comerciale reciproce. Tratatul de la Roma pune bazele Comunităţii Economice Europene (CEE). care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. Italia.” 2 Începând cu anul 1950. “Uniunea Europeană a fost creată cu scopul de a se pune capăt numărului mare de războaie sângeroase duse de ţări vecine. în ianuarie 2007. economice. atât din perspectivă economică cât şi politică. propunându-şi să asigure o pace durabilă.eu/abc/history. 4 Ibidem. Uniunea Sovietică trece în fruntea cursei pentru cucerirea spaţiului. 3 Ibidem. De asemenea. Sputnik 1. Uniunea Europeană – unitate a contrariilor Uniunea Europeană (UE) reprezintă o comunitate de state europene independente1. prin aderarea la construcţia europeană a României şi Bulgariei. ţările europene încep procesul de unificare.1. evenimentele culturale manifestate conducând la stimularea revoluţiei culturale şi la naşterea conflictului dintre generaţii. în urma procesului de cooperare şi integrare demarat în anul 1951.Considerente generale asupra construcţiei europene I. http://europa. În acest sens. în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului. Luxemburg şi Ţările de Jos. cunoscută şi sub denumirea de „Piaţa comună”3.

Solidarność şi liderul său. numărul statelor membre ajungând. Prin intermediul politicii sale regionale6. tratat ce pune bazele unui vast program pe şase ani.eu/abc/history. la nouă. Sindicatul polonez. Perioada următoare. 7 http://europa. astfel. în anul 1974 şi cu moartea generalului Franco în Spania. din vara anului 1980. devin celebri în Europa şi în lume în urma grevelor personalului de pe şantierul naval Gdansk. Anul 1979 marchează iniţierea apelării la vot direct. fiind urmată. de către toţi cetăţenii europeni. Irlanda şi Regatul Unit.I.pentru desemnarea membrilor Parlamentului.7 Anul 1981 marchează aderarea Greciei la construcţia europeană. 5 . destinat soluţionării problemelor legate de libera circulaţie a 5 6 Danemarca. O serie de state5 aderă la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1973. Fig. războiul arabo-israelian din octombrie 1973 a avut consecinţă manifestarea unei crize energetice şi apariţia problemelor economice la nivel european. UE începe transferul unor sume însemnate în vederea creării de locuri de muncă şi de infrastructură în zonele mai puţin dezvoltate ale comunităţii.Perioada 1970-1979 marchează primul val de extindere a comunităţii europene.1.E. Dictaturile de dreapta care încă se mai exercitau în spaţiul european iau sfârşit în momentul regmului Salazar din Portugalia. În 1987 este semnat Actul Unic European. de către Spania şi Portugalia. în 1975. urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai echilibrată a populaţiei şi activităţilor economice pe ansamblul teritoriului european. cinci ani mai târziu. Politica Regionala a U. 1980-1990 este marcantă prin căderea zidului de la Berlin. Lech Walesa. Primul val de extindere a UE Deşi desfăşurat într-o perioadă scurtă de timp. Are loc maximizarea influenţei Parlamentului European asupra afacerilor europene.

10 Potrivit Comisiei Europene. octombrie 1990. piaţa unica a creat peste 2. Anul 2002 aduce cu sine introducerea bancnotele şi monedele euro.10 Anii '90 sunt şi anii în care au fost semnate două tratate.9 Odată cu căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est. persoanelor şi capitalurilor. Tipărirea. Letonia. Cipru şi Malta devin. realizată în România în decembrie 1989. 9 noiembrie 1989 reprezintă momentul unei schimbări politice majore: cade zidul Berlinului şi pentru prima dată după 28 de ani se deschid graniţele dintre Germania de Est şi cea de Vest. în 1999. Lituania. serviciilor si a capitalului in tarile membre. 11 http://europa. Opt ţări din cadrul Europei Centrale şi de Est . Polonia.Extinderea UE se continuă în 1995. O altă schimbare importantă realizată în această perioadă este instituirea Constituţiei Europene.5 milioane de locuri de munca si a adus tarilor membre venituri suplimentare de peste 800 miliarde euro. serviciilor. Principalele sale scopuri au fost înlocuirea 6 . membre ale Uniunii. în urmă cu 60 de ani.Austria. reprezintă esenţa construcţiei europene. 12 Ibidem. Ungaria. cetăţenilor europeni. din 1993.eu/abc/history. Estonia. Tratatul privind Uniunea Europeană sau Tratatul de la Maastricht. baterea şi distribuirea acestora în 12 ţări a constituit o operaţiune logistică de mare amploare. 9 http://europa. comunicarea fiind din ce în ce mai uşor de realizat în noul context creat. în 1993. Schengen. vizându-se astfel liberalizarea fluxurilor comerciale intracomunitare. au fost puse în circulaţie peste 80 de miliarde de monede. când comunitatea s-a extins cu încă trei state . va da numele său acordurilor care le vor permite.”11 Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul european facilitează tinerilor accesul la instituţii de învăţământ din ţări diferite. Slovenia şi Slovacia .eu/abc/history.13 8 reunificarea Germaniei având loc în luna Piaţa unică europeană constă in circulaţia libera a populaţiei. dar două dintre acestea l-au respins ulterior prin referendum. s-a realizat creşterea interesului în ce priveşte protecţia mediului şi luarea unor măsuri comune în materie de securitate şi apărare. Anul 2004 marchează un nou stadiu al extinderii construcţiei europene. “Un mic oraş din Luxemburg. să călătorească fără a li se verifica paşapoartele la graniţă. asigurându-se necesarul de monedă pe piaţele europene.Republica Cehă.mărfurilor în UE. cetăţenii europenii devin şi mai conştienţi de identitatea lor europeană.aderă la UE. Odată cu acestea. treptat. realizând astfel încetarea divizării Europei decise de marile puteri la Yalta. şi Tratatul de la Amsterdam. Anul 1993 aduce o serie de transformări majore prin completarea Pieţei unice cu cele „patru libertăţi”: libera circulaţiei a mărfurilor. Finlanda şi Suedia. bunurilor. 13 Tratatul care instituie Constituţia Europeană (TCE) a fost semnat în 2004 de către reprezentanţi ai Statelor Membre. 12 Astfel. la rândul lor. Acestea sunt premisele care au dus la naşterea „Pieţei unice” 8.

şi fluentizând procesul de luare a deciziilor în cadrul comunităţii europene.htm) . Anul 2007 marchează o nouă etapă în extinderea UE.2007 Anul Aderării 1951 Austria Belgia Bulgaria Cehia Cipru Danemarca Estonia Finlanda Franţa 1973 1981 1986 1995 2004 2007 Statul membru suprapunerilor existente tratatele UE în vigoare la acea dată. 2. când moneda europeană devine legală în Slovacia. Slovacia. 1. Scopul său este acela de a simplifica procesul de decizie democratic şi modul de funcţionare a unei Uniuni cu 25 şi chiar mai multe state. 4. asigurând o formulă comprehensivă asupra drepturilor omului pe teritoriul UE. an în care are loc şi adoptarea monedei unice de către Cipru şi Malta. Tabelul I. 3. votanţii francezi (29 Mai) şi olandezi (1 Iunie) l-au respins în cursul referendumurilor. TCE a fost semnat de către reprezentanţi ai Statelor Membre pe 29 Octombrie 2004. Malta. 6.ecosv. Grecia.1. Slovenia şi Spania (http://europaindirect. Eşecul înregistrat de constituţie în a câştiga sprijinul popular în aceste două ţări a făcut ca şi alte ţări să amâne sau să oprească procedura de ratificare.ro/constitutia. şi a fost supus procesului de ratificare de către Statele Membre până când. Cipru. 8. anul 2009 fiind numit Anul creativităţii şi inovării. Crt. 9. Luxemburg. Letonia. 7. Bulgaria şi România. prin aderarea a încă două ţări din Europa de Est. Italia. Ştafeta preşedenţiei Consiliului Uniunii Europene este preluată de Slovenia în 2008. Fondarea şi succesiunea aderărilor la UE în perioada 1951 . Începând din Mai 2006 Tratatul Constituţiei Europene este ratificat în următoarele ţări: Austria. Nr. Estonia. numărul statelor membre ridicându-se la 27. priorităţile declarate ale acesteia fiind economia şi energia. Extinderea zonei euro se continuă în 2009. Preşedenţia Consiliului European revine pentru prima dată Republicii Cehe. 5. în 2005. zona euro fiind formată din 15 ţări. Ungaria. Astfel sunt demarate o serie de activităţi culturale şi educative. Belgia. totalizând aproximativ 320 de milioane de locuitori. 7 .Cele 25 de state membre ale UE semnează un Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Germania. Lituania.

16. a politicii vamale şi a politicii fiscale. 20.10. 23. 11. 24. 8 . 14. 15. 27. 13. 22. Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Marea Britanie Olanda Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria Sursa: wikipedia. 12. 21.org Bugetul comunitar al UE a avut un rol important în evoluţia istorică a construcţiei europene. deţinând atributul mobilizării constituirii resurselor financiare pentru finanţarea obiectivelor politicii agricole comune. 25. 26. 18. 17. 19.

Programul PHARE este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanţat de către Uniunea Europeană pentru a asista ţările candidate din Europa Centrală şi de Est candidate la aderarea la Uniune. Acest buget reprezintă doar o mică parte din venitul colectiv al UE (respectiv maxim 1.Aide á Restructuration Economique. precum protecţia mediului. 15 Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare. Manifestarea solidarităţii UE faţă de statele membre se bazează pe utilizarea Fondului de Solidaritate al UE.Accession Programme for Agriculture and Rural Development. inclusiv din prelevări pe un procent din taxa pe valoarea adăugată aplicată bunurilor şi serviciilor pe întreg contribuţii din partea statelor membre în funcţie de bunăstarea respectivă a produse agricole. cercetarea şi dezvoltarea şi domeniul energetic. referitoare la o catastrofă naturală cauzată de inundaţii17. În acest sens. 14 Pologne et Hongrie . • politicile de inovaţie. a infrastucturii. Uniunea Europeană se implică într-o varietate de politici — economice.24% din venitul naţional brut cumulat al tuturor statelor membre). Dintre aceste politici. 9 .  acestora. ISPA15 şi SAPARD16 au contribuit în mod deosebit la crearea cadrului instituţional. privind introducerea unor tehnologii de vârf în domenii Uniunea finanţează aceste politici printr-un buget anual de peste 120 miliarde de euro.aceasta depunând o cerere pentru mobilizarea fondului. 16 Special pre. a dezvoltării rurale în noile state membre ale construcţiei europene. agricole şi sociale. enumerăm: • politicile de solidaritate (cunoscute de asemenea sub numele de politici de coeziune) privind aspecte regionale. fondurile alocate programelor PHARE14. s-a avut în vedere şi asistenţa acordată statelor în curs de aderare sau care au aderat recent la Uniune. de reglementare şi financiare — respectiv în toate domeniile în care activitatea sa este benefică statelor membre.  teritoriul UE. la care are acces şi România în 2009.De asemenea. Provenienţa veniturilor se realizează din:  taxe vamale asupra produselor importate din afara UE. 17 Anexa 1. sociale. la care statele membre contribuie în mare parte.

20 18 Ombudsmanul European examinează plângeri cu privire la administrarea defectuoasă în instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Consiliul. prin alegeri generale. uniune economică şi monetară îşi desfăşoară activitatea în baza tratelor încheiate de statele membre fondatoare şi asociate prin manifestarea acordului lor de voinţă liber exprimat. Instituţiile UE. Instituţiile Uniunii Europene Uniunea Europeană. Din anul 1979. Comisia Europeană. libere şi secrete. Perspectivele financiare sunt stabilite de Comisia Europeană şi necesită aprobarea în unanimitate din partea statelor membre şi negocieri care să fie urmate de acordul Parlamentului European.wikipedia. 10 . Acestea sunt reprezentate de: Parlamentul European. Consiliul Uniunii Europene.org. În perioada 1952-1976 membrii Parlamentului European erau numiţi de către parlamentele statelor membre. componenţa sa este aleasă în mod direct.Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de şapte ani cunoscut sub numele de „perspectivă financiară“. Parlamentul european reprezintă unul din organele esenţiale ale structurii europene. I. În cadrul perspectivei financiare pentru 2007-2013. prin activitatea desfăşurată. De la şase state membre în anul 1951.2. asigură funcţionarea Uniunii Europene şi derularea corespunzătoare a politicilor sale în cadrul statelor membre dar şi în raporturile cu organismele şi formaţiunile extra-comunitare.4 miliarde de euro. Curtea de Conturi. executiv. purtându-se tratative şi cu alte state. Curtea de Conturi. precum şi prin intremediul instituţiilor sale: Parlamentul. www.din 5 în 5 ani. 19 20 European Data Protection Supervisor – EDPS. Comisia de Justiţie. uniune vamală. bugetul total pentru această perioadă este de 864. UE a ajuns în prezent la 27 de state membre. bugetar. Ombudsman European18 şi Controlorul European pentru Protecţia Datelor19 fiecare având funcţii bine definite în domeniul legislativ.

Procedura bugetară este respectată în conformitate cu articolul 272 din Tratatul CE. având rolul de a întocmi proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. ulterior examinării proiectului preliminar de buget. Din acest motiv are un rol cheie în gestionare fluxurilor bugetare europene. 25 articolul 4 din Regulamentul financiar. 21 22 Numit şi Consiliul de Miniştri. Aceste estimări sunt transmise Comisiei.Parlamentul European poate fi considerat aşa-numita cameră a reprezentanţilor cetăţenilor din UE. prevede şi autorizează toate veniturile şi cheltuielile considerate necesare pentru Comunităţi 25. cauzele unei eventuale abateri de la proiectul preliminar de buget. Procedura prin care se stabileşte bugetul începe prin întocmirea de către fiecare instituţie a unei estimări a cheltuielilor şi veniturilor pentru următorul exerciţiu financiar. 26 Parlamentului European şi Consiliului. Curtea Europeană de Conturi23. „Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul fondurilor UE. în maniera în care este expusă pe site-ul oficial al Curţii Europene de Conturi. ce reprezintă principalul organ legislativ al Uniunii. care este o organizaţie internaţională. 24 Site-ul oficial al Curţii Europene de Conturi. instituită în 1997. În acest sens. Fiind un organ al Comunităţilor Europene. 11 . Consiliul Uniunii Europene nu este acelaşi lucru cu Consiliul Europei.22 este organismul reprezentativ al statelor din UE.”24 Bugetul Comunităţilor Europene este un instrument care. aceasta contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare a UE şi joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetăţenilor Uniunii. cel târziu.europa. examinează legitimitatea şi regularitatea intrărilor şi ieşirilor din Uniunea Europeană şi supraveghează gestiunea financiară sănătoasă a bugetului UE. independent de statele membre. autorităţii bugetare26. pentru fiecare exerciţiu financiar. acolo unde este necesar. Decizia finală aparţine Parlamentului European. Comisia întocmeşte proiectul preliminar de buget care este transmis până la 1 septembrie. Comisia Europeană deţine un caracter cu adevărat supranaţional. complet independentă de UE. în timp ce Consiliul Uniunii Europene21. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene. Consiliul trimite Parlamentului un proiect de buget însoţit de o expunere de motive în care sunt prezentate. 23 Organigrama acesteia este prezentată în anexa 2. Comisia europeană reprezintă organul executiv al Uniunii Europene.eu. http://eca. După primirea diferitelor estimări.

Curtea de Justiţie ( care asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar ). Curtea de Conturi ( responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare ). care conturează contextul desfăşurării activităţii Curţii Europene de Conturi este stabilit prin: • • Tratatul CE în care articolele 268 . Organismele care vin în ajutorul acestora sunt: Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor28. Consiliului ( reprezentănd guvernele statele membre ). gestionarea fluxurilor monetare şi financiare europene este realizată şi de către organisme ca Banca Europeană şi Banca Europeană de Investiţii – Fondul de Investiţii European şi de consiliere ca şi Comitetetul Economic Economic şi Social European. Euratom. 29 se ocupă de plângerile cetăţenilor cu privire la administraţia la nivel european. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind veniturile şi cheltuielile Comunităţii. 30 instituţia financiară a UE. 27 28 CE. organisme consultative care acordă sprijin ca poziţiile diferitelor categorii sociale şi regiuni ale Uniunii Europene să fie luate în considerare. 31 răspunzătoare de politica monetară în zona euro. Avocatul Poporului în Uniunea Europeană29.280 tratează dispoziţiile financiare referitoare la Regulamentul27 nr. Oficiul de selecţie a personalului. Banca Europeană de Investiţii30 şi Banca Centrală Europeană31 . 12 .Cadrul juridic interinstituţional. Conducerea Uniunii Europene este asigurată prin colaborarea următoarelor instituţii: • • • • • Parlamentul European ( ales de către popoarele statele membre ). Comitetul Regiunilor. dar şi organisme descentralizate de Uniunii Europeană precum Agenţia Comunităţii Europene. La nivel interinstituţional activează Oficiul de publicaţii al Comunităţii Europene. Comisia ( executivul şi organismul cu drept de a iniţia legislaţie ). Agenţia privin cooperare politică şi judiciară în materie penală. Alături de aceste instituţii.

13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->