BAHAGIAN A

:

DEMOGRAFI RESPONDEN

Arahan Sila jawab semua soalan dan tandakan ( √ ) pada ruangan yang berkenaan. 1. Umur. 1 29 tahun dan ke bawah 2 3 4 30-39 tahun 40-50 tahun 50 tahun dan ke atas

2. Jantina. 1 2

Lelaki Perempuan

3. Tahap Pendidikan (tertinggi) 1 PMR/SRP 5 2 3 4 SPM/MCE Sijil STPM 6 7 8

Diploma Ijazah Sarjana Lain-lain: __________________________

4. Jawatan. 1 Eksekutif 2 Non-Eksekutif

5. Tempoh Perkhidmatan Sekarang. 1 2 3 4 5 Bawah 5 tahun 6 hingga 10 tahun 11 hingga 15 tahun 16 hingga 20 tahun 20 tahun dan ke atas

. 10 . 9. (Contoh: menerangkan prosedur kerja) Saya suka menyelesaikan sesuatu masalah bersama teman karib sahaja.BAHAGIAN B: TAHAP PENGUASAAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DI KALANGAN KAKITANGAN MAYBANK CAWANGAN KLCC Sila jawab semua soalan dan tandakan (✔) pada tempat / ruang yang sesuai untuk mewakili jawapan anda. Saya sering menghadapi masalah komunikasi dengan rakan-rakan kerja yang lain. 11 . Perbincangan tugasan secara berkumpulan membantu saya meningkatkan mutu kerja Saya akan bertanyakan kepada pekerja yang lebih senior apabila mengalami kemusykilan dalam tugas yang dilakukan Saya sering menjelaskan sesuatu arahan kerja kepada rakan sekerja dengan terperinci. Petunjuk : 1 – Sangat Tidak Setuju 2 – Tidak Setuju 3 – Kurang Setuju 4 – Setuju 5 – Sangat Setuju Bil Pernyataan 6. (Contoh: menceritakan pengalaman/ hobi) Saya suka menyelesaikan masalah secara berseorangan. 14 . (Contoh: berbual mesra) 7. 1 2 3 4 5 8. (Contoh: Sukan Maybank/ Program Cahaya Kasih) Saya suka memberikan dan mengutarakan pendapat ketika dalam mesyuarat. 13 . Saya suka berkongsi cerita tentang minat dengan rakan-rakan sekerja. 12 . (Contoh: terima komplen dari pelanggan) Saya suka menyelesaikan masalah secara perbincangan dengan beberapa orang rakan sekerja Saya gemar terlibat dalam aktiviti atau program yang dianjurkan oleh organisasi. 15 .

Saya lebih selesa bergaul dgn rakan sepejabat yg tertentu sahaja. 29 . 31 . Saya akan berusaha mencari jalan penyelesaian dalam membuat sesuatu keputusan. 33 . Saya sentiasa mengikut segala prosedur dan cara kerja yang telah ditetapkan. Saya akan memberikan teguran kepada rakan sekerja yang membuat kesilapan dalam tugasan kerja yang dilaksanakan. saya ada pada tahap maksimum semasa melaksanakan tugasan kerja. 28 . 27 . Saya suka beramah mesra dengan smua golongan pekerja di pejabat tidak kira pangkat dan usia Saya berat hati untuk melibat kan diri dalam program alam yg dianjurkan oleh organisasi Saya akan meminta nasihat org laen terhadap masalah yg saya hadapi BAHAGIAN C: GAYA KEPIMPINAN DI KALANGAN KAKITANGAN MAYBANK CAWANGAN KLCC Sila jawab semua soalan dan tandakan (✔) pada tempat / ruang yang sesuai untuk mewakili jawapan anda. Petunjuk : 1 – Sangat Tidak Setuju 2 – Tidak Setuju 3 – Kurang Setuju 4 – Setuju 5 – Sangat Setuju Bil Pernyataan 26 Saya menggunakan kemahiran yang . Saya akan memberikan pujian kepada rakan sekerja yang menyiapkan tugasan dengan betul. Saya mampu untuk menyelesaikan tugasan yang diberi dalam masa yang diperuntukkan. 32 . Saya selalu memberikan tunjuk ajar kepada rakan sekerja. Saya boleh manjadi pendengar yang baik apabila rakan sekerja menceritakan 1 2 3 4 5 . 30 .

Pekerja diberikan kemahiran dan pengetahuan sebelum melakukan sesuatu tugasan. Saya sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi diri untuk peningkatan kerjaya dan organisasi.masalah yang dialaminya. 35 . 34 . Saya akan memberi kritikan kepada pekerja untuk mereka belajar dari kesilapan Saya akan memberi tunjuk ajar bagi mengelakkan pekerja melakukan kesilapan Pekerja perlu belajar secara kendiri untuk melakukan sesuatu kerja yang diberi. Saya menerima kritikan secara terbuka yang diberikan dari pekerja bawahan BAHAGIAN D: KOMEN DAN PANDANGAN Sila nyatakan pandangan anda mengenai bagaimana untuk mempertingkatkan komunikasi interpersonal dalam gaya kepimpinan? *Komunikasi interpersonal berlaku antara 2 individu bagi mencapai persefahaman. Saya bersikap terbuka apabila menerima saranan dan kritikan. .

Setinggi penghargaan di atas kerjasama yang diberikan. . Terima Kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful