You are on page 1of 5

Autor: Alena Koukalov Soutn pspvek .

1 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vechno je jinak
(bse)

Od doby, kdy odeel jsi do svch stn, je vechno jinak, ne se zd. Z tvch ernch bot ometm pavuinu, pestvm vit nhodm.

Tv oblben knihy pohlcuje prach, jako by vdl, e ve vtein si zmizel ze svta. A i kdy ten prach odmetm, za touhou poznat t pomoc tv beletrie, stle je mstnost pln stn a bhajc nostalgie.

Hledm t v kad sti tvho domu, a tak asto ve svch snech, u okna sedm a tie hledm chvle, co tolikrt mi vzaly dech.

Snam se nebt blznem, le asto k tob promlouvm. Vidm t vude v dom przdnm

a odmtm bt lovkem, kter se ct sm.

Za tebou

Pomalm tempem, jarn rosou, lape noha za nohou bosou v rannm svitu. Okol pln pocit, a marn mluv, nic se nedozv. Stromy v jednom zstupu, jen jeden z nich vynv, je star, shrben. Kad pozeman se mu posmv, ale on m sv tajemstv. Cestika klikat pokryt kamenm, jaro t un podivnm mmenm, zhady krs. Usly hlas lehkho vnku, proda probouz se ze zimnho spnku a je opt vude veselo. M srdce je vak smutn,

pohlazen by ho bolelo. Jsem ptek ltajc, co krsnou pse pje, jindy zas klaunem se slzami v och, a kad rno nucen se smje. Pavuinkou lehce propleten mj ivot s kapkou nadje, jsem rozvjejcm se pouptem. (Snad jednou vykvete). Nkdy i stblem trvy, o kter vtr psk, jak okov lska bez jedinho plodu. Noc temnou, oblohou plnou hvzd jdu do nebeskch schod

za tebou.

A je to jedna z mch vysnnch cest. A nen nvratu!

Nostalgie

Bloud a nev kudy Jde pmou cestou do neznma Obklopena nicotou Bojuje se samotou Cestou podivnou Plnou stn Vyhb se splnm Noc poklidnou Veerem tmavm Nebem pochmurnm Vesnic przdnou Krokem plynulm Zahradou osamocenou plnou strom nehybn stojcch S du malomocnou trochu dojm slzy na lcch Pozdji impulzivn chze s jasn znatelnm clem V podivn mze a ztracenm omylem

Voda v potoce ubh rychlm tempem Zvuky v tichu lovk s temperamentem e vody ztrcejc se nkde v dli Oi smutn kter se kdysi smly Rty mlenliv a tolik by chtly ci Noc kter jde dnu na pomoc Jedna z mnoha Nekonen Tmav Podzimov