NEBUNII DE CULORI DIFERITE ÎN PREZENŢA PIESELOR GRELE

O cunoscută axiomă şahistă spune că prezenţa nebunilor de culori diferite constituie un serios factor de echillibru al poziţiei, care capătă un caracter de remiză. Acest lucru este perfect valabil dar trebuie nuanţat: în absenţa figurilor grele pe tablă. În poziţiile cu 2 - 4 - 6 figuri grele pe tablă, prezenţa nebunilor de culori diferite, fără alte piese uşoare, constituie un factor de dezechilibru, partea care are un avantaj fiind în mod frecvent favorizată de prezenţa nebunilor de culori contrare pe tablă. Explicaţia este relativ simplă: prezenţa pieselor grele permite atacurile la rege sau pătrunderea pe coloane în poziţia adversă. De asemenea avansarea pionilor liberi este mult mai uşoară, datorită faptului că regele advers nu îi poate bloca cu uşurinţă, având probleme cu propria sa securitate. Şcoala de şah sovietică susţinea că partea care deţine iniţiativa în acest tip de poziţii are cel puţin un avantaj echivalent cu un pion în plus. De fapt cred că acest avantaj este şi mai mare, pentru că partea care atacă are avantajul unei piese în plus, deoarece jucătorul în defensivă nu are apărător pe câmpurile de culoarea nebunului care atacă. Poziţii de acest tip survin frecvent din Siciliană în varianta Lasker-Celiabinsk sau în atacul Sozin, în structuri de tip Maroczy etc. Din acest paragraf introductiv reiese clar care este cel mai important factor de apreciere în acest tip de poziţii: “Poziţia regilor şi gradul lor de expunere” . Materialul joacă un rol secundar în aceste poziţii. Aşa cum reiese dintr-un exemplu şcoală de-al lui Pachman: Al doilea factor important îl constituie “iniţiativa”. Şi în mod normal iniţiativa este un important factor poziţional, dar care poate fi compensat de alţi factori poziţionali. În poziţiile cu nebuni de culori diferite plus piese grele simpla deţinere a iniţiativei poate căpăta un caracter decisiv, indiferent de stadiul partidei în care ne găsim. Să examinăm mai întâi un exemplu clasic, extras din cartea lui Pachman “Strategia modernă în şah” în care victimă este chiar autorul cărţii. Este extrem de instructiv felul în care, într-o poziţie egală, marele maestru Filip îl driblează pe Pachman şi mai întâi îşi aproprie iniţiativa, după care trece la atacul decisiv asupra regelui advers, atac condus cu multă logică şi energie. La fel de instructive sunt şi erorile lui Pachman, care în poziţie egală la mutarea 22, a apreciat greşit poziţia şi

11.g3 g6 3. de unde nebunul alb va dezvolta o presiune constantă pe ambele flancuri.b4 negrul îşi lungeşte inutil diagonala nebunului din g7 şi slăbeşte considerabil toate câmpurile albe din centru şi de pe flancul damei. După mutarea normală 22.Nf4! e5 Acum s-a slăbit şi câmpul d5. După mutarea consecventă 26.Cxe5 Nb7 14.. 23.Da4! Măreşte presiunea pe toate câmpurile albe de pe flancul damei. aducând calul pe un câmp unde poate fi schimbat şi abandonând lupta pentru coloana "a". reuşise să menţină echilibrul poziţiei.Pachman. în ciuda unor mici inexactităţi.Te4! ( vezi diagrama 2) 1 .Nxd4! exd4? Jucat din nou mecanic (Pachman a fost un jucător care era de multe ori excesiv de dogmatic) conform principiului ca nebunul din fianchetto trebuie "lungit" în cazul schimburilor în centru.a4 b6 10. 29. 26. 25. Cu mutarea şablonardă 22.Nc1 b4?! Începutul unui plan greşit! Negrul are o poziţie confortabilă datorită avantajului de spaţiu din centru şi de pe flancul damei.Cf3 Cf6 2..Cc6 Nxc6 15.Nd5! Dc7 28..Ne3 Cc6 26.Cc4 Tb8 9.1).Miroslav .Cd4?( vezi diagrama 1) XABCDEFGHY 8-tr-+-+k+( 7+-+r+pvlp' 6-+-wq-+p+& 5+-zp-zp-+-% 4QzpPsn-+-+$ 3+-+PvL-zP-# 2-zP-+-zPLzP" 1+-+RtR-mK-! xabcdefghy Până acum negrul..Tfe1= Td7 20.Nxc6 Dd6 16.Cfxe5 Cxe5 13.Ng2 Cd5 17.Nd2 Tfd8 19.0–0 0–0 5.Ta1 şi deşi albul deţine iniţiativa ar fi fost foarte dificil să-şi valorifice micul avantaj..Ng2 Ng7 4.Ludek [A05] CSR-ch Prague (1. 15.axb5 axb5 22.Db6 ieşind de pe diagonala h2-b8 (sau altă mutare rezonabilă) negrul ar fi stat confortabil.e4 c5 7. (1) Filip.2 după o serie de inexactităţi a pierdut lupta pentru iniţiativă intrând în poziţie pasivă.c4 Ce7 24.Cbd2 Cc6 8.. 27.Tad1 b5 21.e5 dxe5 12.c3 a6 11.Db3 e6 18.Tb6! urmată de Ta7 şi Tba6 negrul ar fi avut o poziţie perfect viabilă.d3 d6 6.1953 [Ghindă Mihail] 1. Pionul d3 este fragil şi perechea de nebuni este compensată de puternicul cal din d5.cxd4 29. Mutarea mecanică Cd4 este de-a dreptul proastă.. Necesar ar fi fost 28..

.Df3 Dd6 cu egalitate.De8 Nf6 37.Nf6 Era mai exact 35... În plus pionul g6 ...Txd8+! Dxd8 51. cât şi pe coloana "f"..Ne4 Rf8 47.Ne4 Rf8 42..h6 40.Da8 din cauza 37.Tf4 h6™ 40.Tea8! şi albul câştigă imediat. Albul stăpâneşte ambele coloane deschise şi pionul f7 este extrem de vulnerabil.Rc8+.Rg2 Eliberează linia întâi pentru un eventual atac pe coloana "h"...Te7 41..Nd8! şi nu merge 36.hxg6 fxg6 41.Nd5 Nd8 45. albul are în realitate o piesă de atac în plus: nebunul din d5.Ta1 Rg7 34.Ne6 fxe6 40.Rf8 39.De2 Filip manevrează cu răbdare pentru a determina figurile negre să ocupe poziţii pasive.Te7 30.. 31.. Avansarea pionilor pe coloana "h" şi eventual pe coloana "g" va aduce forţe suplimentare mărind numărul pieselor atacatoare.h6 Dh8 56.h5! Td8! Ameninţă Td8-d7 urmat de schimburi generale pe coloana "e". cel care blochează diagonala de atac b1–h7.Ne4!+-] 49. de data aceasta una decisivă. datorită pionilor simetrici.Nxf7! variantă pe care Pachman nu a a văzut-o nici măcar la analiza din cartea sa. este atacat suplimentar. 29. 40.3 XABCDEFGHY 8-tr-+-+k+( 7+-wqr+pvlp' 6-+-+-+p+& 5+-zpL+-+-% 4QzpPzpR+-+$ 3+-+P+-zP-# 2-zP-+-zP-zP" 1+-+R+-mK-! xabcdefghy Acum se vede greşeala de apreciere a negrului. Cu ultima sa mutare albul aduce turnul pe o poziţie de unde poate poate participa la atac atât pe coloana "e".Txe7 Nxe7 34..Td6! 35... Salva partida 38.Dg5+ f6 53.Df5 Td6 50.Dd1! Coordonatorul de joc trebuie adus pe flancul regelui pentru a impulsiona atacul.Dg6+ Rf8 42..Df4!] 38.Te1? Câştiga imediat 40.Te8! Td8 41.gxh5! 38.Tc7 50.h4! Planul albului are o componentă importantă: includerea pionilor în atacul la rege. Pachman indică numai 40.Td7 43. 34.Dxh6+ Re7 2 52. datorită ameninţării permanente h5h6+.Dxe8+! Txe8 32.Dxf6+! cu atac decisiv.Negrul este complet paralizat şi nu-şi mai poate apăra toate slăbiciunile.Ta8 Rg7 46.Dc6+ Rb8 59.Td7 37.Nd5 g4 [48.Dxf6+.. 42.h6+ Rxh6 (38. 36. În acestă poziţie aparent egală.Dxf6+ +-) 39. Câştiga imediat elementara combinaţie 38. Acum va apărea ca leitmotiv şi "supraîncărcarea figurilor apărătoare".Dg4 Dd7! 42.Db6+ 1–0 .Dxg4 Df8 54. 32.Ta5 Ne7 44..Df5!+.Dg7 49.Tbe8? 31.. nepermiţându-i albului creearea unor motive suplimentare de atac prin pionul "h".Ne4 f5 60...Txe8+ Nf8 33..Dg8 Th7 57. Colegul său de la g7 este complet redus la pasivitate de pionii proprii şi nu poate apăra eficient regele său împotriva atacului pe câmpuri albe.. 49..Te4? Probabil din cauza timpului Filip ratează copilăreşte..Dg6 Rd6 55. 35. 33...Te8 Td8 36.38.Rg7?! Negrul trebuia să răspundă automat cu h7-h5.Te7! 39. 31.. La fel s-a întâmplat şi cu 38 h6! care a rămas "invizibilă" pentru ambii combatanţi ....Te6!? fxe6 41.De6+ Rc7 58.Td6 38.Ne6! fxe6 40.g5? Incă o greşeală în criza de timp.Df3 Dd6? [37.Dh7 Df6 48.] 39.Tde1 Nf8™ Abia acum a observat negrul că nu merge 30.Ta1± Acum partida reîncepe cu avantaj clar pentru alb: asigurat de poziţia vulnerabilă a regelui negru şi stăpânirea coloanei "a" şi a diagonalei b1–h7.

în funcţie de caracterul poziţiei. Pentru acest atac final am primit premiul de frumuseţe al turneului de la un juriu prezidat de MMI Gedeon Barcza.Ng5 f6?! 11. Aceasta a fost prima partidă jucată de mine în astfel de poziţii.Cxc5 Db5 16. odată obţinut un avantaj clar.exf6 gxf6 12.The1 c5 Albul a profitat de jocul inexact în deschidere al adversarului şi a câştigat un pion. trebuie aleasă metoda cea mai plauzibilă pentru valorificarea avantajului poziţional acumulat.Nh4 Ng7 13.Ng3 Tf7 18.Trecerea în final avantajos. Negrul are totuşi în compensaţie perechea de nebuni şi o usoară iniţiativă datorită centrului puternic de pioni.Espig. 1972 [Ghindă Mihail] 1. există două modalităţi de valorificare a avantajului: . dar care implică anumite riscuri legate de posibile erori de calcul. La o privire atentă sar în ochi slăbiciunea liniei a 8-a şi structura deficitară a pionilor care-l protejează.Db3 Tb8 17. dacă nu imposibil de parat. Cea mai mare frecvenţă o au atacurile de mat.Nxc6 bxc6 8. Semnalul cel mai clar că poziţia “s-a copt” şi este gata pentru cules. 22. nu numai cash-ul din zilele noastre !. cale mai lungă.Cd3 a4 21. care este calea cea mai rapidă şi confortabilă de câştig..Ce5!± 0–0 14. (2) Ghindă.Mihail Viorel . Decizia a fost legată de poziţia regelui negru. Acum. Să examinăm această metodă în două partide jucate de mine. Examinând poziţia am văzut că nu mai am cum să-mi îmbunătăţesc poziţia pieselor şi că trebuie să iau o decizie obişnuită în astfel de poziţii: FINALUL avantajos sau ATACUL de MAT. care m-a convins de uriaşul potenţial de atac al părţii care deţine iniţiativa. respectiv de gradul lui de expunere. e dat de faptul că piesele ocupă poziţii ideale şi că este dificil de îmbunătăţit poziţia lor.d4 d5 3. .Lutz [C04] IT Timişoara.4 În principiu.Nb5 a6 7.0–0–0 Nf8 20. Mai puţin evidente (dar vizibile totuşi) sunt cele câteva motive geometrice pe diagonalele a3-f8 şi c1–h6 care fac dificilă apărarea regelui de către piesele grele negre. Nici poziţiile cu nebuni de culori diferite + piese grele nu fac excepţie de la această regulă.Atacul de mat.dxc5 Bxc5 23. Mda.Cd2 Cc6 4. Motivul este simplu: atacurile de mat odată pornite sunt greu.e4 e6 2.e5 Cd7 6..Cgf3 Cf6 5. pe vremea aceea contau mult şi premiile de frumuseţe. dar care are avantajul că este mult mai sigură. aşa cum am văzut şi în partida Filip-Pachman. uneori plictisitoare.Dxb5 Txb5 19.Cxd7 Dxd7 15.Cb3 c5 9.c4! (vezi diagrama 3 ) .c3!? a5!? 10.

.f5 32. 26..h5 deşi după 28.c3!?) 29.fxe5 Nxa2 32.. [28.Ce6+-] 24..c3! 30. Mai dârz era 29.bxc3 Ne6 deşi albul era stăpân pe situaţie după 31.Te3 e5?! Mutare naturală prin care negrul ia sub control câmpul h3 şi separa nebunul albului de flancul regelui .Td8+ Rg7 S-a ajuns într-o poziţie tipică de atac cu piese grele şi nebuni de culori diferite.Tg5+ Rh4 4 .f4! ( vezi diagrama 4 ) 3 XABCDEFGHY 8-+ltR-+-+( 7+-+-+r+p' 6-+rvL-zp-mk& 5+-+-zp-+-% 4p+p+-zP-+$ 3+-+-+-tR-# 2PzP-+-+PzP" 1+-mK-+-+-! xabcdefghy Câştigă cel puţin un pion şi deschide diagonalele de atac pentru nebunul din d6..Te8! Tb7 33.. albul atacând practic cu o piesă în plus.. şanse mai bune de apărare oferea 27... Nebunul alb nu are oponent pe câmpurile negre.Nf8+ Rh5 31. 29.Tg3+ Rh6 29.Tg3+ Rh7 30. 26.Tc6 27.Cf4 d4 26.Nb4! atacul albului continua nestingherit.Cxc5 Txc5 25.Nd6! Eliberează cu tempo linia a treia pentru apariţia în atac a turnului din e1.Ta5 24..exf6 Tb1+ 35.Ta3!? Ta7 (28. iar colegul lui din c8 este un simplu spectator. În plus pionii foarte slabi ai negrului îi permit albului ca în timpul atacului să recupereze cu dobândă materialul sacrificat.e4? Deşi naturală această mutare este sinonimă cu depunerea armelor....Rc2 30.Nf8+ Rh5 34.5 XABCDEFGHY 8-+l+-+k+( 7+-+-+r+p' 6-+-+pzp-+& 5+rvlp+-+-% 4p+P+-+-+$ 3+-+N+-vL-# 2PzP-+-zPPzP" 1+-mKRtR-+-! xabcdefghy Înapoind materialul în plus albul forţează de o manieră violentă deschiderea liniilor de atac spre regele advers.cxd5 exd5 25. 23.dxc4 [23.Tf3±] 28...Td5+ Rh4 Un mat amuzant survenea după 31..

.Corvin . Pionul "a" nu joacă nici un rol şi albul are probleme uriaşe cu apărarea pionului slab de la f2..h5!] 31..bxc5 bxc5 9. În plus negrul mai are şi pionul liber "a" care se transformă pe culoarea nebunului. După capturarea acestuia avansarea pionul liber "e" decide rapid.Nf2 Te2 35.Td1 Cb4 (21..Tfc8 mi s-a părut neclar sacrificiul de damă dupa 20. cu atât mai expuşi sunt regii atacurilor de mat.Cd3! 21.Taxa5 Nc6 şi albul rămâne cu un pion în minus şi pe deasupra şi cu structura compromisă.Txc5 Na6 34.. a cărui avansare decide imediat partida. iar unul din principiile de bază ale şcolii şahiste iniţiate de mine spune că: "În poziţii cu avantaj clar este complet interzisă intrarea în complicaţii cu rezultat imprevizibil.. 26. Mult mai importantă este activizarea figurilor la potenţialul lor maxim.Txa5 Tc8 Aceasta este poziţia pe care am avut-o în vedere la mutarea a 19-a.Tc5 Da4 19.Na6 Nu mai ajuta cu nimic: 27. 20.Nc6 Txb2 22.Nc4 e3 38.Txb2 22. 23.Tac1 cxd4 17. provocând o serie de schimburi care vor duce la un final tipic (pentru mine finalul face parte din categoria finalurilor tehnice elementare) de 4 turnuri plus nebuni de culori diferite.Ta1 Dd7 23.Mihail Viorel [D94] 1.Nd3 Td2 28.Dxd4 Nxd4 24.Nb2 După o deschidere jucată energic negrul a obţinut un stabil avantaj pozitional concretizat în slăbiciunea pionului d4 şi dinamismului superior al figurilor sale.Nxf3 Nu este prea îmbietor nici 20.Nc4 Tc2! 27. Acum regele va controla câmpurile din spatele pionului "e". 25.Tc7+ Rf6 materialul joacă un rol secundar în astfel de poziţii..gxf3 Cxa2 21.Txh7 e4 35.Nc4 e2 0–1 Au trecut anii şi în compania MMI Helgi Olafsson am reuşit o altă partidă-şcoală de atac cu patru turnuri şi nebuni de culori diferite.Nd5 Dxd4! Deoarece pătrunderea turnurilor negre este decisivă m-am gândit să îl las pe alb fără principala sa piesă de contrajoc.Dd1 Cb4 12.Cxd5 Dxd5 14.Th4 Tdc2 40. Cu cât sunt mai multe piese grele pe tablă.Dxd3 Dxa2 23.. toate piesele negre vor deveni extrem de active şi pătrunderea turnurilor negre pe orizontala a doua va fi decisivă.Tfd8 22.Nc4 Rg7 30. Şi aici contează mult poziţia regilor.Nxe3 Te7 34. iniţiativa şi gradul de activizare şi cooperare a figurilor.Rh1 Tbb2 29.Th4# 1–0 Metoda cea mai comodă este trecerea în final.g3 f5 [30..Tc4 Nxf2 33.Txc4 Txc4 ³ Deşi avantajul negrului este evident.Cf3 Ng7 5. am început să mă joc de-a şoarecele şi pisica.Nc4 Dxc4 22.cxd5 Ca6! 10.Th6] 32... 34. principiul îl enunţasem chiar eu. La 19.Nb3 Td2! Indispus de faptul că Radovici nu cedează.Dd2 Nb7 ³ 16.Txa5 Db3 23. cele trei piese cu rază lungă ale negrului atacă imparabil la f2.Dxd3 Nu ajuta nici 21.c4 g6 3.Nb3? Txf2! –+. 20.Nc5! Txc5™ 34.Ta4 e5 Acum devine evidentă diferenţa esenţială dintre pionul f7 şi f2.Nc4 Tc6 29.exd4 Dd7 18..Th3+ Rg4 36. 21.Cc3 d5 4.e3 0–0 6.Txc5 33.Ghindă.Nxf3! În mod paradoxal negrul renunţă la puternicul său nebun de atac din b7.Tc1 Ne3 36.Dg3 Nd4 iar atacul pe linia a doua şi asupra câmpului f2 continua mai dur cu şase piese grele pe tablă în loc de patru piese ca în partidă. schimbul unei perechi de turnuri uşurând apărarea albului pe linia a doua nu intra în calculele mele. Dar şi albul are în stăpânire coloana "c" şi ameninţă Nb5 sau Ce5.Db3 c5 8. În timp ce albului îi este imposibil să atace la f7.. sau 27.. 1981 [Ghindă Mihai] Nb4 39.h3 Tf6–+] 27.Tf1 Nc5 37.6 33. aşa că am căutat soluţia tehnică cea mai simplă. Oricum. 19.Te2 Txe2 41. Deşi materialul se reduce considerabil. 32.Na3 a5! 15.. Caracteristică este următoarea partidă.Nc5 e3 [32.d5 Td2 24.Na1 Cb4 µ) 22." Avantaj clar aveam.b4 b6 7. până la câştig este o cale foarte lungă. acţiunea coordonată a figurilor negre împotriva regelui advers este decisivă: (3) Radovici. în care deşi materialul este egal şi poziţia aproape simetrică.Rd2+-] 33.Tb8 28.Nb5 Dxa2 21.Nxe2 Ne7 42.Te1 ROM Ch Bucharest (1).0–0 Cfxd5 13.d4 Cf6 2.. Aici veţi observa un alt element .Ne2 Tb8 11.Td6! h5 35.

Nxc4 Rd7 Regele se grăbeşte spre câmpul "c7" de unde va controla pătrunderile pe flancul damei. Principala problemă a negrului o constituie slăbiciunea câmpurilor albe provocată de mutarea b7-b5..Ne2 Qc7 8. 8..4) Deschiderea a două coloane.Mihail Viorel (2460) .gxh6 g6! cu mari complicaţii.bxc3 Dxb7 17.Ne3 e6 7.Dd5!? Dxd5 18.f4 Cb6 12.. situaţia este diferită datorira atacului de mat care-l împiedică să efectueze blocada standard. 5) Schimbul nebunului din e3 pentru Cc5 şi deschiderea decisivă a poziţiei prin sacrificiul pionului d5.Olafsson. ameninţând cu sufocarea completă a pieselor negre pe poziţia iniţială. Combinată cu avantajul de spaţiu al albului şi perechea lui de nebuni. Mutarea din partidă îi permite albului să-şi pună în practică planul de câştig care constă din mai multe etape:1) Deschiderea poziţiei pe flancul damei pentru a ameninţa pătrunderea turnurilor pe coloana "b".Cf3 d6 3. dar pierde ultima şansă de a se apăra activ cu 20.h6! 19.Ne7?! 5 . 21. 19.c4! bxc4 20.. Simpla prezenţă a unui pion liber avansat asigură câştigul în poziţii cu piese grele şi nebuni de culori diferite.6) Crearea unui pion liber.g5 Cfd7 10. în care albul are totuşi un avantaj oarecare.b5 9.3) Avansarea pionilor pe flancul regelui....Cxb7 Cxc3 16.gxh6 g6 deşi acum nu mai este la fel de bine ca la mutarea precedentă.Ca5 Ca4! 15.Cxd4 Cf6 5.2) Centralizarea regelui pentru a-şi termina dezvoltarea şi a permite trecerea rapidă a turnurilor de pe un flanc pe altul. Prima sa consecinţă este îndepărtarea regelui negru de la apărarea pionului f7 şi a flancului regelui în general.Re2! Punctul 2.Tb1 Primul punct al planului a fost realizat. Singura şansă a negrului o constituia o apărare agresivă de tipul 18.7 extrem de important pentru dinamica atacului: “combinarea ameninţărilor de mat cu formarea şi promovarea unui pion liber”.exd5 ( vezi diagrama 5 ) XABCDEFGHY 8r+-+kvl-tr( 7+-+n+pzpp' 6p+-zp-+-+& 5+p+PzpPzP-% 4-+-+-+-+$ 3zP-zP-vL-+-# 2-+P+L+-zP" 1tR-+-mK-+R! xabcdefghy 18.Rc7 22..d4 cxd4 4. Dar aici. care stinghereste puternicul nebun de câmpuri albe. câte una pe fiecare flanc pe care să pătrundă alternativ turnurile albe. ea constituind tehnica de câştig în orice tip de final şi întotdeauna regele advers va încerca să ocupe o poziţie de blocadă în faţa sa.Cc5?! Jucat superficial după câteva minute de gândire. 21..H (2540) [B84] CCE Politehnica-Reykjavik-masa I Bucuresti (2)..De fapt aceasta este poziţia critică a partidei şi merită o analiză mult mai profundă.f5! e5 13. această slăbire a câmpurilor albe poate deveni fatală.h6! 21.e4 c5 2.a3! Nb7 11. (4) Ghindă. 22. Crearea unui pion liber este o tehnică de câştig absolut banală.g4 Mutarea g2-g4 devreme în Siciliană este una din "specialităţile casei" cu care am repurtat multe victorii.Cb3 C8d7! 14.Cc3 a6 6. aşa cum am discutat mai sus. care să decidă rapid partida.. 1987 [Ghindă Mihai] 1..

0–0–0 Cd4 12. care ca mai toate mutările "naturale" în poziţii speciale conţine şi o mare doză de superficialitate.. In felul acesta albul şi-a bifat şi îndeplinirea punctului 4 din agenda sa de lucru.Nxf7 În sfârşit şi ultimul punct din listă...Txh7 Tab8 29.Dd3 Cc6 11.exd5 (vezi diagrama 6) XABCDEFGHY 8r+-wqk+-tr( 7+p+-+pzpp' 6p+-zp-vl-+& 5+-+P+-+-% 4-+-zp-+-+$ 3+-+Q+-+-# 2PzPP+LzPPzP" 1+-mKR+-+R! xabcdefghy 6 . 23.Txe7+ Txe7 30. este bifat.Nxf6? 25.Nxc5! (25.gxf6 24. semnalul pentru trecerea la acţiuni decisive. dar primei mese a echipe olimpice a Islandei.d6+!] 25. 30. Erori provocate de faptul că cei doi au calculat finalul în loc să-i înţeleagă mecanismele lui intime.Tb6+ Rc7 29.Thb8 29.Tbf1+.e4 31. exact datorita pierderii pe masa întâia.. Remarcabile sunt atât încăpăţânarea cu care Magnus a jucat acest final la câştig. toate piesele tale vor avea potenţialul lor maxim. dar şi erorile ambelor părţi din final..gxf6 Punctul 3 24. deja este greu de dat un sfat bun negrului.d6+! Rxd6 [Deja este prea târziu.e4 c5 2.Rd6 32.Cxd4 Cf6 5. 25. 31.. în care adversarul nu are mutări utile este de dorit ca să-ţi îmbunătăţeşti la maximum poziţia înainte de a trece la acţiuni decisive.. Oricum.Cc3 a6 6..c4!+-] 28..h5 Şi acum iar a apărut cazul fericit în care albul nu mai are cum să-şi îmbunătăţească poziţia figurilor.Cf3 d6 3.Ne2 e5 7. Înţelegerea poziţiei facilitează enorm jocul în obişnuita deja criză de timp din finalul partidei: (5) Radjabov.Cxd4 exd4 13. nu mai ajută nimic: 27.03.Nf8™ [Albul câştiga rapid după 24.Txf7 The8 28. îi trebuia timp să se obişnuiască cu ideea că echipa lor olimpică este eliminată din Cupa Campionilor de o echipă oarecare de club.T1b6+ Re5 33. 23.Tgb1 Ta7 30... În felul acesta..Thf1 Ne7 27.Shirov.Nd5 Td7 35..Alexei (2755) [B92] Morelia/Linares 25th Morelia/Linares (13).. Ce urma? -Ah. crearea unui pion liber. 06.f6! Trebuie întotdeauna deschisă poziţia atunci când ai perechea de nebuni şi avans de dezvoltare.d4 cxd4 4.Nxf7 Rc6 (28.Cd5 Nxd5 14. Negrul putea ceda liniştit. MMI Alexei Shirov.Te8+ Rf4 34.deci 26.Thf1?! Cd7) 25.Teimour (2735) .. remarcată la OL Dubai 1986.Ng5 Ne6 9.Tb8! Este remarcabilă paralizia generală a pieselor negre.Nxd6 28.. fără să fie nevoie să faci mutări intermediare în faza finală. punctul 5.Thg1! În poziţii cu avantaj clar.Cb3 Ne7 8.c4 1–0 Cât de dificil de jucat pentru ambele părţi sunt aceste finaluri putem vedea din cele 2 partide pierdute recent de unul dintre cei mai tari jucători din lume.Nxf6 Nxf6 10.Nxc5! dxc5 27...2008 [Radjabov Teimour] 1.dxc5 26...urmat de Nd5 şi Tg7 cu atac de mat) 29.. care de obicei are o bună tehnică de final.8 O mutare naturală.

.. 16.b4! Acum turnul este prins la d5. 12.Tc7+ Re6 29. cibernetic vorbind. 17.. d3!! 22..Dxd5 Txd5 20.(sau 26.Rc1+-) ..Txb7 Tf2+ 30.Rc1 Nf2 negrul păstrează şanse de remiză.. 18.Nxd5 Ta3 26.Dxc3±.Txf4 27...cu ameninţarea 24..gxf5 g6 (Acum 24…Txd3 25..Tc1! O mutare puternică şi foarte importantă! Altminteri negrul încă are şanse de a-şi construi o fortăreaţă jucând a5 sau Nd8-b6 şi apoi a5.Te4 Nb6 25..Txc5 (vezi diagrama 7) .Thg1 Rf7 26.. La analiza de după partidă am ajuns la concluzia că şi această mutare câştiga.f5™ 24.Tc3 [22.Txf1 [Sau 27.Nxd3 Db4 18.g3 Cf6 20.cxd3 şi faţă de poziţia din partidă albul are deja turnul la c1 ceea ce-i permite un câştig rapid prin pătrunderea Tc8 sau Tc7).c3! Nxc3 19. 22.Da5 ar fi urmat 16.Rb1 Aşteptând atacul asupra pionului d5 şi apărând în acelaşi timp pionul a2. Poanta este că după 23... 20.Tg4! cu poziţie complet câştigată ! Mutarea 27…Th5 nu merge din cauza Ng6+.. ba chiar era un pic mai “curată”.c3!! Txc3 25.Cxd7 Cxd7 19. dacă cineva poate îmbunătăţi jocul negrului! Oricum am fost mulţumit să am această poziţie pe tablă.a3 Tb8 16.Rb1 (16.Na2+.. urmat de transformarea pionului a cu mat!] 29.( MG )14. altfel după schimbul damelor pe d5.Dh8+ Re7 20.g5 28.Rc8 Singura mutare care împiedica 22.Ne4 şi turnul din d5 este capturat.Cc3 e6 5.d3 17.Th6 cu avantaj decisiv.b4!+..Rd2 Da5+ cu şah etern) 16.Tg6 Rf7 31.Txf4 gxf4 29.a4! Cea mai precisă mutare. Există câteva exemple în bazele de date.c4!? dxc3 23.. Diferenţa dintre cei doi nebuni reiese şi mai bine în evidenţă atunci când vedem că negrul nu are nicio şansă pentru un atac la rege.albul nu joacă Ne4 permiţând captura cu turnul la f5..Rb2 [23.Tfd1 Cf8 17.Nd3 Dxa2 17..Nh4? [20.Cxf6+ gxf6 22.cxd3 Txf5 26.Nxf6 Dxf6 7.Ra2+.a5! Nu mai se poate para Tc1-c8-b8xb7 aşa că negrul cedează.Tc1!? Atât MMI Ljubojevic cât şi eu am văzut instantaneu această mutare.Dxd5 19.Dxh7+ Rf8 19.] 23. 21..Cred că poziţia este jucabilă de ambele părţi.Tf2! h5 30.The1 (22.Ng5 29. 20..d3 16.Ne7 28.Txd5 c2+ 25...Nxd3 cu pion în plus pentru alb.. 17.Nb3 Td8 14.Ce5 Nd7 18. în care albul are nebunul mai activ pe diagonala b1-h7 şi structură superioară de pioni..T4g3 Rf8 30.Nf6 23..Nd3 dxc4 10.] 24....f5! 24.Ne4! d3 24.gxf5! [Greşit era 24.Dxg7 Da1+ 22.f5 23.a4 Tc3 23..Dc5 Dxc5 21.Magnus (2765) .Tc1 Nd6 9.h4 h5 24. urmat de g6 şi h5 poziţia este remiză.Tc5 21..Da5 Este momentul unei reacţii.Tde1+ Ne5 21.. ci joacă 25.c4 c6 3. dar cu joc interesant..e3 Cd7 8.a5! şi albul este mai rapid.06.Tde1 Rf8 23.Df3 Te8 Dacă negrul ar fi jucat 15.fxg6 hxg6 27.g6?? 21.Shirov. Urmează Tc2-c7-b7 şi apoi b5.Nxc4 De7 11.Nxf5? Txf5 25.0–0 0–0 12..Nxh7+ Rxh7 24.Nxh7+ Rxh7 20. urmat mai apoi de Nf6 şi negrul mai păstreză şanse.Tc8+ Rf7 28.0–0 15.9 A rezultat o poziţie normală de şase piese grele + nebuni de culori diferite. Această mutare este posibilă şi probabil este singura deşi albul are mic avantaj în final...Ce4 Nc7 13.Deci albul nu trebuie să piardă timp! 26.Cf3 Cf6 4. 20. 22.O altă idee ar fi fost 15. replica albului fiind Tdf1 sau fxg5..Txf1 Nd8 [Dacă 28.g5 Nd8 22.1–0 (6) Carlsen.Ng5 h6 6.2008 [Ghindă Mihail] 1. Dacă 22. Albul trebuie să joace precis pentru a obţine vreun avantaj..gxf5+-] 23...g4! Albul pregăteşte h4 urmat de g5.Ne4 din cauza replicii 22.. iar albul poate iniţia un atac puternic în orice moment.Tcg1 Nf6 29.Tc8 22.gxf5 Tc4! şi negrul are contrajoc.Rb1+-] 27.f4 O poziţie de final aparent inofensivă.Tf1+-] 28..d4 d5 2.Thf1 [Câştiga şi 27.Alexei (2740) [D43] Aerosvit Foros UKR (5)...Nd3 Te5 Negrul încearcă să-şi activizeze forţele şi pregăteşte Da5.Dc2 a5 15. deşi statistica arată că este favorabilă albului! 18.Df5 Tfe8 18.Txd3 25.The1) ] 21....g5. iar dacă 27.

Tc6 Ta7?! După mutarea evidentă 57.Ta8 23. În mod normal rezultatul ar trebui să fie remiză.Tc4 Tg7 57.Tb4 Td7 32.10 XABCDEFGHY 8-tr-tr-+k+( 7+pvl-+p+-' 6-+p+pzp-zp& 5zp-tR-+-+-% 4-+-zP-+-+$ 3zPL+-zP-zP-# 2-zP-+-zP-zP" 1+-+R+-mK-! xabcdefghy De data aceasta asistăm la un final banal.Txc5 Ta7 54. Nu atunci când joci cu Magnus ! 52. Pentru a căpăta contrajoc. Mă rog.Nh5 Tg7 În sfârşit poziţia a devenit complet egală.Ne2 Ne7 27.Nc4 a4 26.Nxf7+ Rg5 49. iniţiativa poate trece. Dar o poziţie egală nu înseamnă că remiza va fi consemnată în mod automat..Tf4 Rg6 45.Tc4 Tg7 55.Ng6+ Rg5 59.Ne2 Nc3 42.Rf1 b6 41.Tc2 f5 25....dxe5 Nxe5 31.Tfc4 Txc4 38.Nf3 Ta5 28.h5! 60.Txc4 Nxb2 39.g4 fxg4 47.Txa4 c5 40.Ne8 Ne5 48. 30.a4 Nc3 46.Rf1 Nf6 34.a5 bxa5 53.Tc5 Ta7 56..Ne8 Te7 59. negrul îşi înrăutăţeşte structura de pioni de pe flancul regelui.Tcc4 Ta8 35.Te4 Rf5 50. în care albul are un mic avantaj datorită structurii ceva mai bune.Rg2 Nd6 24.Tf4 Ta5 36.Ng6 h5 60.Tg6+ Rh4 datorită controlului strict al câmpurilor .Tc2 8 Rg7 33.Rg5! 58.Tc4 Nf6 29.Re2 Tc5! 37.Nc2 a4? După 59. prin deschiderea nebunului din f6. 22. dar structura proastă rămâne.Tdc1 e5!? ( vezi diagrama 8) 7 XABCDEFGHY 8-+-tr-+k+( 7+p+-+p+-' 6-+p+-vl-zp& 5tr-+-zpp+-% 4p+RzP-+-+$ 3zP-+-zPLzP-# 2-zP-+-zPKzP" 1+-tR-+-+-! xabcdefghy O decizie interesantă dar discutabilă din punctul meu de vedere.Rg2 Na5 44.Ta6 Nc3 albul ar fi fost cel care trebuie să lupte pentru egalare! 58.Nb5 Td1+ 43..Tc4 Td7 51.

1–0 La fel de distrugător a fost atacul lansat de MMI Mircea Pârligras. ca să limitez activitatea nebunului adversarului şi în acelaşi timp să îmi activez propriul nebun.Zoltan (2578) .Cxd4 Cf6 5.Tae1 De7 Planul negrului este să avanseze f5 şi e4.h5! Previne g4....f3 [21...Pârligras.d4 cxd4 4..Te2 Ta1+ 41.Cxc5 dxc5 14.Nc2 Tb2 35. dar aici s-a decis să joace activ.. unde albul nu poate lupta pentru coloana 'b'.Dd7+ Rh6 34.e4 Bineînţeles nu 24.Dg2] 24.Tg2 Th4 31. Romeo trebuia să continue strategia de aşteptare de până acum.Tfd1 Ne6 14.Tb4? 30.Tae8 albul ar fi putut să-şi scoată dama de la bandă cu 24.Rh1³) 22.Txe4 Df5 32. unul dintre cei mai buni jucători de final din anii 1970-2000.Tc1 a4 12.11.Nd3 f5 Tocmai la timp.Tg4+-) 63.Ne2 e5 7.b3 bxc4 27..c4 Nd6 15.2006 [Pârligras Mircea] 1.Te2 Df6 23.03.Romeo Sorin (2430) .2008 [Pârligras Mircea] 1.bxc4 Tfb8 28.e4 c5 2. 60.Ng6+ Rg5 Şi văzând matul în două mutări Shirov a cedat.Dh3] 18. 08..Nxf6?! Dxf6 17. ci îmi îmbunătăţesc poziţia.Df5 [Era mai bine 18.Dc6 Nd6! Deja e păcat să nu joc la mat! 36.e4 Cf6 6. 18.c4 g6 3. 25. 10.Te6?? Evident mai bine era câştigul unui pion după 61.f3 Tfc8 15.. Următoarea lui mutare mă ajută să-mi realizez planul. Deja poziţia albului a devenit neplăcută.Ng5 h6 16.exf4? 25.Db7 e3 40.Nb1 De4 0–1 Mult mai complicată a fost sarcina lui Mircea împotriva lui Ribli..Mircea (2511) [B92] TCh-ROM Divizia A Masculin Predeal ROM (7).h4! Şi dama stă stingher la h3.f4? Această mutare vine într-un moment nepotrivit.Ne4 Tc4 64. 26.. El pleacă de la controlul câmpului g3. fapt care i-a adus multe puncte! (7) Milu.b3 Tae8 24..Cf3 c5 2.Df6 22.Cf3 d6 3.Ne3 0–0 10. după o pregătire prealabilă.0–0 Da5 13. Încă menţinea echilibrul jucând 61. ceea ce se va dovedi fatal.Rg3! Ta5 63.Ne2 Cxd4 8.exd5 0–0 12.Te6 Td8 33.Tg1 „] 30.11 g3 şi h3 negrul nu ar fi avut nicio problemă..Dh3 Rg7 20.hxg3 29.Ng7?? Cu regele tăiat la bandă şi situat pe un câmp de culoarea nebunului advers Shirov ar fi trebuit să fie mult mai atent. Cu atât mai instructive sunt tehnica lui Mircea şi erorile lui Zoli: (8) Ribli.. trebuie doar să fiu atent să nu permit sacrificiul în e4 [29.Cb5 Cd7 .Te8 Nd6 controlând câmpul g3.Cd5 Cbd7 10..Nb1 b5!µ Acum deschid jocul pe flancul damei. este esenţial să îmi aduc turnurile acolo. Bineînţeles.Te6 Dd8 26. care s-a arătat extrem de sârguincios la lecţiile mele de strategie.Rxh3 a3 (62.Tf1 De5 38..Tg1+-] 62.Dxg3 Th8! –+ O dată ce s-a deschis poziţia pe flancul regelui.. deşi nu am vreo ameninţare imediată.gxh3+? 62.g3? e4!] 23.Dxd4 Ng7 9.Rh1 Pregătind g3 [23. Este de remarcat că în această situaţie avansând pionii de pe flancul regelui nu mă slăbesc.Da4 Nxf4 33.Tg6+ Rh5 61. ca să am e4 dacă îmi joaca f4 21..Nb8 62.Tc7 63.Tfg1 g5 37..Nxe4! fxe4 31.0–0 Cc5 13.h3! a3 [61.Cb3 Ne7 8. Poziţia negrului este câştigată strategic.g6 19.Dd2 a5 11.f4!? e4 (21.Ne3 Ne6 9..d4 cxd4 4.fxe5 Nxe5 23.g3 Te7 25.Cc3 d6 7.. În principiu este bine să-mi pun pionii pe câmpuri albe. 24.Tff2 Txa2 39. 61.Ne2 Df6³] 21.Cc3 a6 6. [După 23.Dd3 Nxd5 11...Db3 Tb8! 32.Txg4 Tg7™ 63.Cxd4 Cc6 5..Nc2 Tb2µ] 28. 62.Nb3 şi albul rămâne cu doi pioni liberi legaţi.Txg7 Nxg7 64.. 22.Pârligras.Tfe1 şi albul are suficientă compensaţie.g4!? [28.Mircea (2574) [B36] Bundesliga Eppingen.

hxg6+ hxg6 41.Nd4! 60.f5 Rg7 38.Nc2 Th4 62...f4=] 25.Tb5!? b6 38.Nh2 43.] 36..Tg2 Ne5 50.e5! Nu am jucat aşa deoarece oricum nu ameninţ să iau la f4.Rf2) 43.Nxe5 De aici până la sfârşit am jucat foarte tehnic.b6 36.Nc3!? 38..Rf3! Rf6 (41..Txb6 g3 65.Nf1 Ta1 53..h4 [26.Ne3=] 23.Rg3!? exf4+ 41.Zoltan (2508) .Rf2 (26.Ta8?! [34.Tb1 Tf2! Ultima fineţe! 66.Ng5 a6 8.Td5 Nc3 39.Cxd4 Cf6 5.Tb5?! E rândul albului să-şi descentralizeze turnul..Nxc5 O decizie bună de simplificare mai ales că Ribli intrase în criză de timp...Rxf4 Ne5+ 42...Tc7 (42.Nxc5 Txc5 23.Rg4 Ta7 O veste proastă pentru alb : în sfârşit turnul negru pătrunde în liniile adverse! 51.Cc3 e5 6. N-a fost o idee bună! [41.Tg3!„] 43.Tc6 24.Rf1 Aici albul a propus remiză şi pe moment am fost tentat să accept..Tc2! nu am văzut nimic mai bun decât să repet mutările 23...Nxa4 Txc4 24. nu văd cum poate negrul să-şi întărească poziţia.2006 [Pârligras Mircea] 1.Re2 g5 [59.Rf3 Tg3+ 59.Td5 Nc5³ totuşi albul este foarte activ.Nb3=] 22..fxg6 Rxg6 39..Tb5 Nf6+ 44. Ele duc la pierderea avantajului! [Trebuia jucat 37.. 33..Ta1™ Nb2 32.Tb4 24.exf5 Nb4µ nu este plăcută la alb.d4 cxd4 4.Td3 Nd4 39.Nd4 42. dar aceasta s-a datorat gafei făcute de alb la mutarea 40.. 20.....Rg2 Nc3 28.] 40.Tc7 42.] 35. căci turnul meu este activ acum.h5 gxh5 39.fxe5 Nxe5 32.Tb5 Tb7³] 41.Rf2 Ng5 43.Ne2 Ta6 26. 39..Rg3 h5 37.Ra5! b6?! Această mutare îmi strică poziţia deoarece: 1) turnul meu va fi pasiv la c6. 34.f5! era soluţia 40.Tf3+ Rg7 45.Txe5 ³) 42.Dar m-am decis să continuăm jocul.b4!? axb3 27.Tg3 Tc5µ) 43.Rg4 Nd4 45..Ne2 mi-ar fi permis asediul pionului c4 24.e5! era mutarea corectă 37.e5?! dxe5 31. [35.exf4 [34.Nd3 Td1 O repetare pentru a câştiga timp.Rf6!µ [41. dar desigur adversarul nu mă lasă.nebunul se întoarce la e5.Tb5 Nd4 43.Tf2+ Rg7 52.Tf1 g5 era mai precis.Tc2 Nd4 29.e5! dxe5 45.Td4 e3+ 44. [40..Td5 Nc5 45.Rf3= trebuie să fie remiză.Tb3 Th2+ 63.Rd3 g4! Termină lupta! 64. deşi apreciasem ca egală poziţia.Tb5 b6 µ) 38.Rf3 Nd4 44.. 3) I-am activat turnul.Nf1 Te1 57.f4 Tca5 29.Tg1 g2 Bună partidă! 0–1 (9) Varga..h5 e5 39.) 37.Re3 nu permite aducerea nebunului la c5 42.hxg6+ hxg6 40. 06.a3?! [După 23.Nd3 Tg7! Foarte tare – pionul încă nu era pregătit de înaintare.Tf3+ Rg7 44.. 49.Tb3 Rf4?! 47...Td5 Nc5 44.Ng2 Tc1 54..Tb1N Rf7 20.Td5 (37.dxc5 25.Txb3 Ta7³ Albul mai are probleme de rezolvat 28. 41.Nxh5 b6µ] 37.Nf1 g5³] 46. Probabil că a regretat imediat decizia luată..gxf5 41..Nc5 44.Tdd1? [28.Tdd1 Tac8 26.Td7 Txa3 33..Tf3 Tg4 61.] 60..Txd2 fxe6 19. 2) Am pierdut un tempo care îi va permite albului h5..Td2 e5 şi deşi stă mai plăcut..exf5 e4 42.11. 48.Td1 Ta7 µ e deja rea la alb.Cb3 25.Txa4 Nd4µ Acum am pion în plus şi şanse bune de câştig.Ne5 46..Rg4 Tc7 44..h5 Tb6 40..Td3! (43.Th8! Rg7 36.. deoarece pionul b6 nu mai este sub atac ...fxe5 Nxe5 42.f5 gxf5 40.e5!³] 42.f4!?³) 26.Cd4 Cc5 17.] 28.h5 gxh5! îmi crează pionul liber 'h'. În partidă am obţinut o formă mai bună.Tb3 [42.Cxe6 Dxd2 18. Dar 40.Txc5 [24.Tb1 Nxa3 31..b6!µ cu ideea Ca5] 24.Rg5 Tc8 43.Txa3 Txa3 34. 56.Cdb5 d6 7.Rg5! Regele vine în centru! [42.Td5! Nf6? După aceste mutări pasive albul ar fi putut să se salveze.gxf4 Tc6 Încercând să-mi aduc turnul în joc.fxe5? Ribli avea mai puţin de 1 minut pentru această mutare..Mircea (2511) [B33] TCh-ROM Divizia A Masculin Predeal ROM (3).Txb2 Nxb2 30.Nd3 Tg1+ 58.g3 Tb6 23.Nd1 Tca8 [21.Rf3 Nd4 43. [36.Pârligras. Dar era bine deoarece la 38.h5! era o bună ocazie de a mai schimba pioni.Te8 Tc7 era neplăcut deoarece piesele mele stau pasiv.Tdd3 Ta4 30.Rg2 Tc7 Acesta este momentul potrivit pentru intrarea turnului în joc. Problema este cum îmi aduc turnul în spatele liniei adverse..[24.Td5 Bc5 43..e4 c5 2.Txb7 Nd4µ] 26.Txb2 29.Td5 Tc6 43.Cf3 Cc6 3.Tb6 conduce la egalitate după 22.f4 e5! În mod corect schimb pionii dubli..Td3 Nc5 [45.Rf3 Nd4! Acum.Tg8+ Rh6 era o alternativă.. 37.] 42..Nd2 Tb6 25..Tg3+ Rf6 47.Txb6 Re3 48.Tb6 27.Ca3 b5 .Ne2 Tc8 cu avantaj clar la negru !] 38. CONCLUZIE: în viitor trebuie să evit mutările pasive şi descentralizarea pieselor.] 34...Re7 (37..fxe5 Nxe5µ este rea pentru alb...Nf1 Te1 55.12 16.Ta6 21.Rg3 Ta6 40.Nd4 43.Tc6 35. 45.Nxh5+ Re7 40.

Rxe3 Nd4+ 45.Rd2 De3+ 47.Re2 Ta8 40..Qc5!?] 27.gxf5 37.Rd3 De4+ 46.Rf2 Te8 40.Nc4 Dc7 15.Th1 Rxe6 µ) 37.Txe1 Dxf4+ 39.Nc2 Rf7 0–1 În aceste exemple atacul a fost relativ uşor de depistat.c4 Nxa4 24. 2000 [Ghindă.Cab1 Tb8 10.Th1 Nd4 42.Dxe6 42..b3 Ne6 16.Dxd2 exd2–+ 39.Nc2 Ta2 44.Rf1 Rf7–+] 36. însă acest lucru se poate întoarce impotriva lui.axb4 30...Cf5 ( vezi diagrama 9) XABCDEFGHY 8-tr-tr-+k+( 7+-+q+pzpp' 6-+nzpl+-+& 5zpp+NzpNvl-% 4-+-+P+-+$ 3+-zPQ+-+-# 2PzP-+LzPPzP" 1+-+R+RmK-! xabcdefghy 9 . Un exemplu minunat de construcţie a fost partida Filip–Pachman.Dd4 34.Ne2 0–0 20..g3 f5 26.Ne2 Ng5 14..Da2 Txa4 30. Mihail] 1.Ta2 Nc3 22.Td1 Ne6 16.Nxf6 Nxf6 13.De6+ (41.a4 bxa4 11.h5?! [¹33.Rg2 Te1 41.Rg2 Tb4 29.Dxa8 Dg2+ 44.Nd1 Dc5 28.Cbc3 Cb4 14.f3?! e3µ 31.Dh7+ Rd8 42..dxe6 Nd4 43.h4 g6 33..Rf3 Rf6 38..Dg8+ Rc7 43.Tf1 g5–+) 37.Tg1 Txf4 38.pionul f4 [36.Tb1 Ta2 39.f4 Nc3 32.e4 c5 2.Cce3 Dd7 17..g5? După aceasta albul nu numai că nu mai are contrajoc.Cc2 Tb8 13.Ca4 Ne5 23.Rd3 Nc5 45.Nxf6 Nxf6 11.Dh6+ Re7 41..0–0 Nb5 19.Ca3 b5 9.Cb2 e4 21.exd5 Nd7 18.g4?! Este de înţeles că albul încearcă să obţină contrajoc pe flancul regelui.c3 0–0 12.d4 cxd4 4.De4+ 36.Dc2 Db6 [26.Cdb5 d6 7. analiza atentă a poziţiei relevându-l ca singura metodă de valorificare a avantajului material sau poziţional avut.Tf1 Ne3 43.Kf3] 33.Cf3 Cc6 3.Dd3 a5 15.0–0 Tfd8 18.De4+µ] 36.Cc3 e5 6.Rg7 [Câştiga tehnic 35.. Mult mai complexă este situaţia în cazul în care premizele atacului nu sunt evidente şi trebuiesc dezgropate din mormane de steril.gxf5 Txf5 (36.Ne2 (37.Cxa4 Ne7 N 12.Popescu. un altul îl constituie o partidă prin corespondenţă (10) Crăciuneanu.Th8 37.Txa4 a5 25.Rc2 Dc3+ 48.Rh3 Tg5–+) 37.De2 (37..Rb1 Db2#) 41.Dxe4 fxe4 37. 35.Dxa4³] 29.13 9...Rg3 Ne1+! 38..Ng5 a6 8..hxg6 hxg6 35. deschizând poziţia.. dar şi-a mai facut înca o slăbiciune.Cd5 Ne7 10.Ta8 38.Paul [B33] corr Romania.Viorel ..Dh2 De4+ 39..Rg3 Dd2! 38.Cxd4 Cf6 5.Txb4 [¹29.Cd5 Cxd5 17.

h6 19. 20..) 20. În aparenţă lucrurile nu stau prea rău pentru negru.g4 Tf8 31. Deşi albul păstra un avantaj clar pe flancul regelui..a3 e4 25.h4 Nf6 28. Trebuia încercat 19.2) Avansarea pionilor "g" şi "h" pe orizontala a patra sau chiar a cincea pentru a pregăti deschiderea unei coloane (de preferinţă coloana "h") pentru invazia în poziţia negrului..Dc7?! Negrul continuă să viseze cu ochii deschişi.. apreciind în continuare greşit poziţia.Td3! O mutare puternică şi foarte instructivă care pregăteşte lavierung-ul pe linia a treia şi în acelaşi timp controlează singurul câmp de pătrundere din poziţia albului:"d4". [28..Rg2 a4 27.De4! care înnăbuşea în faşă orice încercare de contrajoc din partea negrului... după care să înceapă marşul regelui f8-e8-d8-c7 pentru a-l pune în siguranţă.b4! 20. 25. schimburi care conduc la o poziţie cu nebuni de culori diferite plus şase piese grele. 28.. de exemplu: 18.. 21.g6 19. negrul ar fi început imediat fuga regelui spre flancul damei.14 Albul propune o serie de schimburi în centru. 22.b3 24. 23.a3 Albul a trebuit să-şi stabilească în acest moment etapele planului său de atac:1) Aducerea regelui la g2 pentru a elibera linia întâia pentru "lavierung". din cauza lipsei de protecţie a pionului f7.. unde pionul b2 va avea nevoie de protecţie pemanentă.g4 Tdc7?! 31.Th1 De7 30.Th1 Td7?! 30.Dg3!.Tbc8 Deja era prea târziu pentru fuga regelui pe flancul damei...De4! b3 25.c4 (Altfel negrul obţine deschiderea liniilor pe flancul damei şi capătă contrajoc.Cxh6+! si negrului i s-a părut o idee bună să micşoreze dinamica pieselor albe.Dc5? Bine sau rău..3) Pregătirea dublării sau chiar a triplării figurilor grele pe coloana de atac. 4) Deschiderea cu orice preţ a liniilor de atac.Nf3 Cxd5 21.sau 18...g3 Cred că mai exact era 23... dar numai în aparenţă. Dacă ar fi înţeles cât de puternic şi rapid este atacul albului.. 19.Th1 Re7 30.. sau 28.Rf8 29. unde ar fi fost la adăpost. 18. 24. Decizia aceasta este de-a dreptul greşită pentru că negru va rămâne într-o defensivă permanentă.Ng4 g6 20.Dxe4 Nf6 resuscitându-şi nebunul pe diagonala mare.h6 26..Nc6!] 29.exf5 Ce7? Negrul este "consecvent".f4! şi g4-g5 devine imparabil. 23. fără "obiectul atacului" nu ar fi fost atât de periculos pentru negru.Nxd5 ( vezi diagrama 10) 10 XABCDEFGHY 8-tr-tr-+k+( 7+-+q+pzpp' 6-+-zp-+-+& 5zpp+LzpPvl-% 4-+-+-+-+$ 3+-zPQ+-+-# 2PzP-+-zPPzP" 1+-+R+RmK-! xabcdefghy Am ajuns într-o poziţie tipică a temei noastre..c4 Albul trebuie să închidă flancul damei pentru a nu permite negrului să obţină contrajoc.Nxf5? În poziţie se ascund destule ameninţări tactice. eliminându-le prin schimb de pe tablă. Ar fi trebuit să închidă definitiv flancul damei cu b4-b3 şi a5-a4... fără nici cea mai mică umbră de contrajoc.. negrul trebuia să joace 23.Dc7 29.Cd4 şi prezenţa cailor pe tablă complică atacul albului .g5! (vezi diagrama 11) ..b4 22..

Rh2+-] 1–0 (11) .. negrul deşi este la mutare.Pachman ..hxg5 32..Rg8-h8 (vezi diagrama 12) 12 XABCDEFGHY 8-tr-+-tr-mk( 7+-+-+pzpp' 6-+-+l+-+& 5+-+p+-zP-% 4qzPpvL-+-+$ 3+-zP-+-wQ-# 2-+-+-tR-mK" . 36.Dxc7 Regele alb se ascunde uşor şi matul cu Nc6+ este imparabil [40… Dg4+ 41... De exemplu: 1.Dxg7 Tf8 38.Dg6! Nxg7 39.Th7 Re7™ 36.Nxg7 37...Rh1 Dd1+ 42. are probleme greu de rezolvat din cauza atacului pe câmpurile negre pe care negrul nu are apărător.Tf8™ Ducea la mat 36.Dxd6+ Re8 40.Dg4! Nf6 35.Dxf8+ Rxf8 40.Tdh3 Rf8 34.15 11 XABCDEFGHY 8-+r+-+k+( 7+-tr-+pzp-' 6-+-zp-vl-zp& 5+-wqLzpPzP-% 4p+P+Q+-zP$ 3zPp+R+-+-# 2-zP-+-zPK+" 1+-+-+-+R! xabcdefghy Dupa ce primele 3 puncte ale planului său au fost îndeplinite albul trece la deschiderea liniilor sacrificând mai întâi un pion.hxg5 Nxg5 33.Txg7! Atacul se desfăşoară de la sine! Turnul nu poate fi luat.. 31.Th6! Dd4 38.exemplu didactic1960 [Ghindă Mihail] În ciuda materialului în plus şi a structurii impecabile de pioni din fata regelui.f6+ Re8 39.Th8# 37.

în schimb pregăteşte aducerea nebunului său la d4...De2 Nd4 32.De5 f6 3.Dd7 2.f7+ Rh8 6.g6! ] 2. Judecând după "calitatea" analizelor." 33.Dg5 Ng6 5.Tg8 3.T1g2 "Pregătirile sunt terminate şi .h4 De7 35.Tf3 Dd8 34...16 1+-+-+R+-! xabcdefghy Prelungesc numai agonia mutări "siliconate" de tipul [1..Txd4]” 32.Tg1 Tf8 36. Negrul cedează de bunăvoie coloana centrală...gxf6 Tf7 4. Pe deasupra urmăreşte deschiderea verticalei "f" prin care vrea să pătrundă în tabăra adversă".Dh5 g6 5. Să vedem mai întâi în totalitate comentariile superficiale ale lui Matzukievich: 28.Rb1 "Albul a decis să adopte o tactică pasivă. Tipic pentru o interpretare superficială este următorul exemplu luat dintr-o cunoscută carte a lui Matzukievich: (12) Vilner .Tbe8 2.Txd4 exd4 33.Te7e6! "Începutul unui plan bine gândit.gxf6 Nf7 4. Posibilităţi mai bune de contrajoc le-ar fi oferit sacrificiul de calitate [32. pentru că atunci se deschide şi coloana "g".. pe care albul poate exercita presiune la g6.Tg1+-] 2.. este nu numai pentru jucători ci şi pentru comentatori.De5 [Şi mai tare este 2. El trebuie însă să acţioneze cu prudenţă.Romanovski 3 ch-URSS ORIGINALUL.Thd1 Nc5 31.De5+-.Nd3 Rh7 37. multe analize şi aprecieri fiind prea sumare. cred că Matzukievich a venit cu cartea şi Karpov numai cu numele.c5 "Acum nebunul negru ocupă o poziţie tare în centru şi negrul se poate gândi la înaintarea f7-f6. 1.Tfg3 Td6 38. 1924 [Karpov/Matzukievich] XABCDEFGHY 8-trq+-+k+( 7+-+-+pvl-' 6-+p+r+p+& 5+-+-zp-zPp% 4-zpP+P+-+$ 3zpP+-+Q+P# 2P+L+-zP-+" 1+-mKR+-+R! xabcdefghy Această poziţie este analizată în cartea lui Karpov şi Matzukievich "Aprecierea poziţiei şi alegerea planului de joc".Td3 Nf8 30. 29.De5 f6 3.g6! +- La fel de greu de înţeles poziţia. incomplete sau chiar greşite. care au avantajul de a putea mişca piesele pe tablă în timpul analizei şi nu trebuie să calculeze la tablă variante lungi cu timp puţin..

..Nc4 Nf8! 32.Re2 ³. Desigur că negrul păstrează un avantaj stabil..Re2 c5 ³ şi deşi negrul stă mai bine nu se vede cum poate promova poziţia. În momentul în care acesta va ajunge la c4 o mare parte din grijile albului sunt de domeniul trecutului.Dd2 Tc3+ 48..Nd1 Nd4 45.f6! 39.. Mai puţin exact este:[29. de exemplu: 29.Tgg2 Nxf2 44.Te7-e6 Acestei mutări Matzukievich îi pune semnul exclamării în mod nejustificat.Rd1 Nd4 35. este singura modalitate de a lupta pentru avantaj..bxc4 Nc5 34. În al doilea rând nu apreciază corect sursa necazurilor albului.gxf6 Tfxf6 40.Rd2 Nd4 35.Nc4 Te7?! (31.axb3 Dxb3+ 51.17 a sosit timpul să se deschidă coloana f. Este suficient ca albul să supravegheze spargerea cu b4-b3.h4 [32." 38.Rc2 T6f3 47.Tg5 Df7 41.Td3? (12 bis) Vilmer .Te2 Txb3+ 50. la o apărare corectă. ANALIZA MG ABCDEFGHY 8-trq+-+k+( 7+-+-+pvl-' 6-+p+r+p+& 5+-+-zp-zPp% 4-zpP+P+-+$ 3zpP+-+Q+P# 2P+L+-zP-+" 1+-mKR+-+R! xabcdefghy 28. consider că trebuiesc dedicate cel puţin 10 de ore de studiu amănunţit pentru juniorii până în 16 ani şi un volum dublu pentru jucătorii cu titluri internaţionale.Rc1 Tf1 46..Nd3 Nxc5 31.Df6!‚] 30. pentru că deschiderea coloanei "f" este riscantă din cauza superiorităţii numerice a pieselor grele albe.Nf8!? 30.Rc1 Nb2+ 0–1 În primul rând Matzukievich pune semnul exclamării unei mutări suspecte 28…Te6. Dat fiind faptul că aceste “poziţii cu piese grele şi nebuni de culori diferite” au o frecvenţă destul de mare în practica curentă..Td3 Txc4+ 33.bxc4 Da6!] 32.Td2 Txc4+ 33.. deloc vizibil.c5! care rezolvă singura problemă reală a albului: PASIVITATEA NEBUNULUI. În realitate această mutare îi permite albului să ţină poziţia după mutarea logică 29. 32. mutare care slăbeşte inutil câmpul f7 şi permite aducerea cu tempo a nebunului la c4.Tb5! Acest sacrificiu de calitate. dar analiza arată că la joc corect albul nu are probleme deosebite.Nd4÷) 32.Nc2 Tf4 42..Romanovski 3 ch-URSS1924.Nd3 Txc5+ 31. insistându-se pe factorul .Txc4+ 33.Rb1 Df3 "O poziţie şcoală" 49.Th2 Tdf6 43..bxc4 Nc5 34. Apoi Matzukievich nici nu pomeneşte de faptul că la mutarea 29 albul a trântit o gafă cât toate zilele cu 29.. nebunul închis de la c2.

vor avea soarta lui Shirov din cele 2 partide de mai sus. calculând în permanenţă în loc să înţeleagă poziţia. Altfel.18 înţelegere a poziţiei. Mihai Ghindă Antrenor emerit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful