You are on page 1of 3
7
7

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο

Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο -

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο

Ρ Ο Δ Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

2 0 1 2

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κων. Παλαιολόγου 85

Πλατεία Αγ. Ιωάννη

85100 - Ρόδος

Τηλ: 22410 36110

ekif.rodos@gmail.com

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Δευτ - Παρ

08.00-13.00, 18.00-19.30

Γραμματεία: 08.00 - 13.00

Φαρμακείο: 09.00 - 12.30

Μ Ε

Τ Η Ν

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο (ΕΚΙΦ), με φορέα λειτουργίας και υλοποίησής του την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Κοινόν Δωδεκανησίων», άρχισε τη λειτουργία του στις 26 Μαρτίου 2012 σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ρόδου, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη.

Στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί (40 εργάσιμες ημέρες) αριθμεί ήδη 275 επισκέπτες υπηρεσιών υγείας, έχει δημιουργή- σει ένα επαρκές φαρμακείο με 687 τίτλους φαρμάκων, έχει προμηθεύσει με φάρμακα κοινωνικές δομές και μεμονωμένα άτομα. Ιατρικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί σε 62 άτομα μέ- σω του δικτύου εθελοντών γιατρών, ενώ προχωρά σε εξοπλισμό του ιατρείου σε ιατρικό και γραμματειακό εξοπλισμό. Επόμενο βήμα αποτελεί η επέκταση των υπηρεσιών του σε όλο το νησί της Ρόδου μέσω επισκέψεων και ενημερωτικών ομιλιών πρόλη- ψης και ενημέρωσης καθώς και η μέριμνα για παροχή κάθε δυνατής υπηρεσίας σε άγονα νησιά μας.

Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του ΕΚΙΦ, έπαιξαν οι χορηγοί τόσο με τη προσφορά χρηματικής βοήθειας όσο και με τις προ- σφορές σε είδος. Φυσικά και η βοήθεια του Δήμου Ρόδου και η συμπαράσταση του Δ.Ο.Π. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής το ΕΚΙΦ συνδράμει στη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου Αγ. Ιωάννη με την προσφορά εθελόντριας νοσηλεύτριας.

εθελόντριας νοσηλεύτριας. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α – Ε Θ Ε Λ Ο
εθελόντριας νοσηλεύτριας. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α – Ε Θ Ε Λ Ο
εθελόντριας νοσηλεύτριας. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α – Ε Θ Ε Λ Ο

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α –

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Α Π Ο

Τ Η

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Υ — Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ

Τ Ο Υ

Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται από τη μέχρι τώρα λειτουργί- α του. Η συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών του ΕΚΙΦ, αναδεικνύει τη χρησιμότητα της δημιουρ- γίας του μέσα στο πλαίσιο της διαρκώς επιδεινούμενης οικονο- μικής κατάστασης και της μείωσης των παροχών υγεία και α- σφάλισης.

Ανησυχητικό σημείο είναι η αναλογία των χρηστών υγείας όσον αφορά την προέλευσή τους. Η προ ετών αναλογία ημεδαπών/ αλλοδαπών, έχει αναστραφεί πλήρως, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται και από υπόλοιπα Κοινωνικά Ιατρεία, όπως το

Ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου, του Ιατρείου της Θεσσαλονίκης και του Ιατρείου του Ρεθύμνου. Η προ ετών αναλογία 30:70 υπέρ των αλλοδαπών έχει πλήρως αναστρα- φεί με αναλογία 70:30 υπέρ των ημεδαπών. Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από τα δικό μας μέχρι στιγμής δείγμα, όπως φαίνεται και από τους σχετικούς πίνακες

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Σελίδα 2

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Οδηγός Εμβολιασμών

Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Εκκπολπωματίτδα

Φυλλάδια  Εκκπολπωματίτδα  Καρκίνος παχέος εντέρου 

Καρκίνος παχέος εντέρου

Καρκίνος μαστού

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Σακχαρώδης Διαβήτης

Διατροφή και παιδί

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

 Διατροφή και παιδί Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ
 Διατροφή και παιδί Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ
 Διατροφή και παιδί Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ

Deco Κατασκευαστική Στ. Φλαμπουριάρης Σία

Στ. Φλαμπουριάρης Σία Υποστηρικτικά Φαρμακεία: Γ.
Στ. Φλαμπουριάρης Σία Υποστηρικτικά Φαρμακεία: Γ.
Στ. Φλαμπουριάρης Σία Υποστηρικτικά Φαρμακεία: Γ.
Στ. Φλαμπουριάρης Σία Υποστηρικτικά Φαρμακεία: Γ.

Υποστηρικτικά Φαρμακεία:

Γ. Αλαφάκης Χ. Σταυρόπουλος - Ε. Πάππου Ν. Βαρβέρης

Φαρμακεία: Γ. Αλαφάκης Χ. Σταυρόπουλος - Ε. Πάππου Ν. Βαρβέρης
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ
Α Ν Α Λ Υ Σ Η
Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν
Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Υ - Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ
( Α Π Ο
2 6 / 3 / 2 0 1 2 )
Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η
Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σ
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Μ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ

Υπηρεσίες

 

Ιατρική

62

Νοσηλευτική

200

Συμβουλευτική

1

Φαρμακευτική

36

Σύνολο

299

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 

Ημεδαποί

262

Αλλοδαποί

13

Σύνολο

275

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η

Α Ν Α

Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Α Ν Α Π Ρ Ο Ε Λ

Σελίδα 3

Ο Μ Η Α Ν Α Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η Σελίδα
Ο Μ Η Α Ν Α Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η Σελίδα
Ο Μ Η Α Ν Α Π Ρ Ο Ε Λ Ε Υ Σ Η Σελίδα

Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η

Α Ν Α

Η Λ Ι Κ Ι Α

Ηλικία

1 έως 8

19

9 έως 14

14

15

έως 18

0

19

έως 30

10

31

έως 45

15

46

έως 55

24

56

έως 70

114

άνω 70

79

 

275

56 έως 70 114 άνω 70 79   275 Μικρή προσέλευση των ηλικιών από

Μικρή προσέλευση των ηλικιών από 15 έως 18 ετών. Στοιχείο που μπορεί να δικαιολογηθεί από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εμβολιασμών, την απασχόληση των νέων αυτής της ηλικίας σε μαθητικές υποχρεώσεις, φοιτητές, σπουδαστές κλπ. Αντίθετα παρατηρείται αυξημένη προσέλευση στις ηλικίες 46 έως 55 και 56-70 όπου και παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά ανεργίας και δυσκολίας εξασφάλισης - έλλειψης ιατροφαρμα- κευτκής ασφάλισης και περίθαλψης.