Bahagian A

[10 markah]
[Masa yang dicadangkan: 15 minit]
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti temasya sukan tahunan.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.