P. 1
Ionel Teodoreanu - Lorelei

Ionel Teodoreanu - Lorelei

4.0

|Views: 4,849|Likes:
Published by liubashab

More info:

Published by: liubashab on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2015

pdf

text

original

ltAttТtlд trхTтIд

,,l,)
l:) l. I A Ii}.A Rд s,cl.} Rl'j
^
тA A l}lltB U tt l i,rJ н'
'f'ALIJ , V;lltA."."
.l
i,r.itri il(L.}i|.:i сtlilij L..iс гср].(}(li'c.t]itr
l.(.]. т
]оlrс.1 Tсоtlо1'г.tlп'
()7lсi'с
olсsс, \." с(1ll

,rl1J r..ijii'ii
tl''l Аrt;.с.lilt пusш si
^щiq'6.l30,.(:i(.
{l.l'ill" сс.lrt'lilr .,Sсгiilогi
I.o;1-\llilt',.'';tril(;i.il
lllirrетt,a' 19Tl.
rsi i \ tl;.1.
gl
-rt96$-.1
.J ]t't-:nttj
sс Оpri }сn,еry, сtr tln funritоr
рoso]norit
la fе.
l.l'lts t l'l t l
jrj
[,li, соlllpar.tirrшnt сlс сl аsa intiia"
( i;'r;t tfllt:it.
,J itt
lt;it il.Cс, сLl litсгir nrit":ii'
-vегslrгilr
lrii, Fi';inсis J irtт*
lllrls, сlliсinс,! in traр miгLlni, Spгс сt].гul сс1 trrai diiiсr,
ryi-;з
vltl.ll{,сt:
]]ili,'Itl]:ll
dс srrlfinii, livilnliсir, nrintir
Тi
гошarii1ii,
i t t't tj l.-.'J '0 l|t
.
tr l] оi' tlс aJ tilс1irtii
()1ll'il,.с
с.ltl tl.оi minlltс. Nrtinai tгсi. Г)itг iаtit сe se iш-
tТrilillir

]unlinii с,Itl iurritl. Sоsjsс in d.osill g5.гii о vasiil
|'t.iisttl'ii сlt'
{'ltt.ii,
vrlt.llr.t
1i 1lопоsitir,
irdusli сitl iзi6tе сiiir1l
zlltlr.l i{,i
чi
rrr.t'сIlr:it{,i, сl-tttt ].'L1с1;r сLr rniigitr'rr;ii. Utr zimj.rс.*'
;ti.lt,tt'jstl lгtтtlir:a dсasu;lга iiссsi,сi tгirsrrr'i rlсnitЁr
рarсf,
din*
lt.,tllr. осlitiiоlrтii a1 a.шlntirii,
1эгin
ltnur'i dt: gi,'itt
'1i
mirсi"
l,a
i1ilti}
сailOг сinta ]in с1iii15--с:1irrg с1е сiоpЪ1сi.
,
o i]lrti vоrllсll ti.rrе сa vr.illriilr !.n luna сit'с5с:1оr'
9i
l'iсТгll
t:r.r с'linli
рl:Оasрcti ;
a d0l1a, пrai сumintе, nlai rniiсrrll:
Iir tlrnbгa gtlnеlог l}сgгr' avеа irr lrгatс urr m(inш}rсhi сjс..
Iilоri tinrpсnс$ti, sрrintоn lnrrltiсоloге. I)rlrtаr"r
l-li-\
сар а}сс'].с:
1:J llЁrii dс
рai,
impl.сtitо in Aгсlеal, abo;1
1эLlsl.l r;f:l
сге]liiE.!;
.*
ptrutinсi in gq3rс са lоtr.rryii
рC
aI]*
*
5i р:,.ilr..;е
сtt сlэsti.,
ре
sulrt,birгbiс, s*i nrr 1с гfi,stоаrrrо rzintu1. riоt:hii ttr:
рin;;':,
сa11} n.l0t0iоlite, сu nrinесi sсui:tе. Sаndаl.с. Ditr sрэ.,iо.
сlсороtrr.,vЁ dе inlitс, plгеau stlгoti, сlin
'fal,Ё,
pгiсtr:lrс'
|inеге L:{ll'e s-ar sсоJ jori с1in *сеlagi sсl,.iriсit.iTэ, lln,сlб-пti
рlui,it
r,izinсl aliii;r"rгi аninatе in sоltrс, ссr:
9i vi::t, !a fг.i
vii, }it fеl, anrеlitо dс vаlr.i.,-trduсin,d
рс рirniinl
tl,n nсiis*
timpйт. a{n'';an.
$i,
in jLrl.ul lor, atunсi геvi,гsatо сlin tl,irsurii' infu,"-.:l
im}эu]zir'о
;i
о foialir de lrrrlr.iiri sрer'iа!i,
рirсhеte,
pасilе*
tllс: 9i
со5l-lгi сiе perpui.аi, tоatе fiiсtrtс
ryi
lеgrrtе сa 1'"n! g}1.
itшirс:. Рс dci]sltpгit, t]n gеi}пlaI]'tаn lэuсqit, inсiтts Ctr sio;.t}';.'i
si fгinrilri'llli. tll]
(('.l.t1101l lii о
jiоit"l
rirз
рпi
сii:6йrri:l Сi1 tiijl.
dut.i lit.t1,t';l:.;i)i)t.i]1'r1(] с1.з , i.llriltrtгlit.l plir);.rt.|
gЦlJ ( r.; iuli.гt;;iriii. 1i.ri
lr.asr,tr'ir l1i'ii с(.![]loГis;1
qr.i;ilL;il
r:llr,,llli;i; iiс
1l*
{:;.11.}]:ii' Ltii Л,1{r.i-
tiItl]il$
Ctl rr"lirl;l-сr1.i fз:r-]'i,t.ir'.. :.ri r.,i,'ili-)il b1сiulLti iLr{iрLi.i i,lt i.::"tl'-itтi.
li цl сi;сl'l"lt.i. Tlt:i" сin;,''].ql L:i''"liilli.rс:ssl" ni-|оs' }ll.'i,'::';r{, si
рli-ll
сi,tl
.lr:аii:.i.i'
lr.: Itl]llil.risс.r l.;.l i.l пrtrт';r 1r.;.li-lt''i". сLl
рlr''11;i|'ll!ii
ii.;l:r-
с1i.rti,ir.ii сil.l tr'iin?nfr 1t;r".gl,r'
.t';,tliiindiг.sс
с-0 brL]si:.i tгs.rsiiltiii.е
l tri niг,lа t.l ii i i r с:i i.,r; -о .t.ll
!-,rrЕ
Сl
ji.
Ii'tlrзi*: :ill Шriiсa1"r1 iш1,i'l t.ltr
рr.ili
sсстtnr.!l.:jr-lг. i.n {.i.tт1э t':с':
iэ;liз;i rii lnrl{il;[с]Еtfju1" сLl gl.i}l]Ёl ts:гсlslгti dt bгоaчt,е !сsltэl..l.lt..:.
ild,LrсСаl.:! sрг0 tr,оn сl*l,l'i:tliiс шl"
I.'lli,аt сLl
i,.l;ts
vtlsс:l -.i0sСi1 сl-l hilс,[е]е. [inil:d
tln сOljt,l*
iqlt inti'.о rnin&, [};r еilitll. ,li.лgн s;С;iгIt vllr{оntllui sс:
jln*
р;сlriс.tlti $i сti;'-:l.t. rflst,l-ll.tlillq] с0т11l СШ сiГClr* n{ir';rc d'|,t]I)t
lir lltt!;t tt.r-ltritit,ti. Bс-ltrrliatq". rji r..rl;,tя;1.iсц.l. hrt itr;l;lirl-:.lс
".;*
t'il;i*
1lil.ti с;r о iut'.шrii с1r' п.t!пji sir]J э;tiс,сi ltitг*t.i сtt:рitl"tirrт: l,rili.:rl[й
сl0 stts.
ь
*
Vli t'lt: nlinе l
*it.l si t"iсliсi,rsц' In.illil..i.r ii
(.,i,ii-l:.iij
гtlj
sii}i1ta, га,rr-riuilзс:l
lltir:rrirt:'t dt г.ll:l*tiсut a.ii"tnt':сltii ,!тl jr-rгш1 git,.tiui. N'egri-t, сl.tl:;
;;l сlrr:[.
рlil''шi
ii 1rlзрr*"iкriliir с.:}n}рilсt tllnрlеle
ryi
-с":сlil;l,
l't'lп.[litrrlr.r-s;{] i-l-ifinш]LLlоЕ, с*1-ll. flr'"i сx* шiryun.ltтс sirllзitt,t..rс:;r
ii ;-rijс't.;lt. ц':;,t ttl,.ilrdelе x:;lгtl;tгс' с"t1iiг,i \lrnitс.;i сr"l srrli|i, in
il"l:.tli r'rt:tli il;l.;tlгlLе сttil{i с:l"r
роrtmi:n1i
tn flс:tт'e, Cf,сi [t'u't:l*
illir. tli;r.';,t.iii
.qri
gitr"l1 еrLt;ll.-l' itt Сg;15l1.I сc] n"lai ]ut"ll'il:оs fгa11ссi
lr1 iill"сi.l:1it'.
i\jinl сi.llсjl.rtrtе tl сlrрl.ins* ;lft:*tuоi; umilг,u1, ilrriзlrr.
qirrt.i,.tl ll"Чoг sрl,t] sеe:t'i,t.
_*
I,j;ti' ['r-rti, hаi.'
trэ1еaсil
[rоlrш[.
SitalэrrJ tl ilt;mеiшi. sl.J nfi.]"t-i irз }t,l.iтrirrй
*
Lu-li "-,* c;'сiе.
.зindш.-s* l,;{ifiilrr сfi Ф сn]*lТlaгEэ с1сз
xзastii"с
n'cvflzuti1' sus'
i',.'llti
t с l't I,tn::l:;ut..i сiс сt itrq.
I.uli l.'t*ri сl tтtiцсlшгс: dгl еr'ttтl1з;-*tlrie trrhоi'йritf, tnire tl.tr..l
'ii
r:iгецr'. *'tnr .tlr..,,irrgii rie
д1огззiili Ёl.*сlйгi!,
se sui) сr"t dсliii4
i:, r':;,i шi аl titiEi'itп
.рc
L,h['-.}j i,
Ai'ii,,i'r,ti'i пrinutе"
f,J ;.,rt' iпi"l,'i.: llrilirii:сiеLnr сl* nrinшt* лJ о тiсl{ii'. stit.с:
[.l:li;rnjоrri.lirl.
lтlог{t, fi,сr$t]е.cl sе i,'"isс.гfl сu gга!in
l'; r: t. i tltс;l. l-l tl О г ёlс tlill,r l'с сle Ttl rlit.zf, ,
Tl.сгlti1
1rtlt
лi.
рirtzя
pгО$"
Fumйtоrul
роsоmоrit
сlд ti'r i.l':'саs1 rа спт,rrir':il
iiшgпtuiui
d<t еlasa irrtiia.apгinsg
() n()r}ii
,l
rl.i.;t'.i dе

l!iq.,цi сelеi.ре
stirsite. сlar nu рсntгtl
tiшrtr;ql1 irll:llt,
9i
}шr:g. с:i
р.-.ntш'l
bfl.
tnia аe inimй iЬvioгatiiL рс
i:,rге*о iri аtt-ti"lсi сlti-ld intг.о.
саrtе anоsti1 flr:.tс:орlгl.i Ll]:} сitfl'l iшсltзtJ ltог"
+
L'.url сlt.rgсl.t, Lrlli iuti sсоnsе
gTаstiсtrt
сaге.'{) stгingса
.lt' .|;t, г;]st'.rillirlclLt-9i рйiiiril ;rг
gt:l.ll"lnсhi. D.' о}зiсеi, dupй
...,sс,с]сsсоtэilг, fеnlеii.l i$i pоtгir:е]s(:
р5гul
еrl nrinilr, in.
:l1,jnq,tiv. T,uii il..ьJ l, tl*g.\i{}a nе\i*iL]. РfrruJ с:i sо piерtffna
singur, parсЁ sсulptat intг*о izJ эrrсlnire rlе vlnt afjr'minсfl
.:оnturu} vitatritf,{iiiшi viJ эrantо" $i
avеa gitul aссtra aviпtэt,
ll;llеq $i rnliidiu,.indujоsйtоl,

рuг,
а]. ado],sсtlnliioг dc.-
,.. .1ltia1l in vесIlinrоa tin:pшri}oт, e;lге-au drrl,оnit-apoi
,..,'Ьссnlсi titrсr.i in rrnоaгte pe iсO*"flr]r bisегiеilоr.
$i
сa
ry!
aсеrytia, rf,m;l$i la fеrеаstrа сгеgtinii a vr$niСi(ri lol
::'
nl.r,l tоt'соfii1Ёгоsсtr} сo310гi1, ai оlэгаjilоr ulтtс.zitri dс ]aсгimi}е
рli'сttratе
duрii с:irеqе, I,uIi a\Iсtt
-o
gгilvltatС ]1-iссtlLa1l,\тa'
.:li gi сum aг fi asс'iilta1 zvоnul'1
tri
соl.ur! inti.-о сJ ерl::tагe
n silflеtrrlrri 6i
a vr.оnrii.'
Parc5 о uitasс ре
CaЬri.сla. с]е$i llt"tш.xlli е]rl сrau In
сtltnрal'timеntul с1е Ъlasа с1оu-а, fu1lr ir"l {a}rl, llшgii fегеas.
tl.Ёn hriгсluеatе dе ro|ilе aсеlr'tiаqi tгеn с&i..е о dшссa
1:е
x,uii sргс iэaсаlаur,оai. Gahгiе]а aеopeгisсl gеamul
.din
dL'bрtui еi сu
рсrсiс1u{a
саfоniс; rй.ilтiniтrd iir ltt.'.'ht.'Ё.
ltr"t.t-
шiita dr аfaгi avсtl sр1с'ndоaт:еtu tоr'itjal а r"t.t.ii
1lс
-stiцсi
саiсilгоasе ;
;rгryi{ir dе iiтniо sессtоs" Dar rlu sfl
j.nсlшрlt.'сttsс
slli tгagi stогul.9i iIr сlгерt''rl lui l.r;ii" }iu nъtпliii с-о iliii"r'l-
iтlustl{Ь invi'llitil:сэ sоilrеlui, dar
рагсй
о
ryi
ltт.\nеa L]a
р'е
l]гr;сtеlе trtэрiсrr1сr.
A1;:rt,r'rri ilс l-r-r1i" Gа]эгiеtr.r ntl m;l]l sinr1са nсr.оitr r-:il,г.
{ilог,
mJ tсrrг 1;iirr:tl'ре bгa!с:. сjас:й lrri
1i
ссtiit..
(]lr
ti Гt-
iс:aslгrr с1сх;rliil.;ii p(l-0 nli}ГLl
jtrr,rrin&
сiе ]i,tnii сr'l ;il.:t-ti. сjt..
niiiесi inl]]tlгiti. рr'i:пjrr':ir
]ui ]L,йii ii с1irсiеa 11 uslоl'ri'ii ()хaltal 0
v!sfttоaycl. 1}lttlii аr,.ti fоst hiil^J :at,' Gаtrl,.iеlа al'fi sirrl!ii; сiс-
llrоlaltЁi tоltrtl;t 6i
isр1tiт ltttrli
рitьiоl.lаtе
iruсlr i'r11tls1 it,.i.. lil'а
Тns* o nuaniir llil,ге lnlfi,t,l-lt.а еr:llit.сlt:u.l" Lтn
jii:сJ
tiс: Sс]ru-
x]1l.lnn te tu]bttl'ii r:a
рl.еzеш{i'u
dr..lr11о;1ji 1а оplн}ri
q']zссс
;lт,lj.
tr';-'il.it sЁ.{i dсa. nсvо.iil сjе a*tr н1 t'i.nдit: iтl }л.п!-о. t,l,,-;r-l ailг:t
nutllai
реn{r.u
tit.lе, сlс.]-ll*i sl}tll,1(l .'1tl." осtri ilт tlг.hi. l'сspi-
r'inсiu.I роsеsiv'
A;п $е sitn1'{*i} ;lJ l"itul.i dе ],uli : rj"tl1эгiтl:l;i
{: i.i
a{t
Un сiriLqt itтtсl;;Lггlсl сaJ ,ll.'ll
'iэ.l
i il d сl t l'r : lL r:l
1ltl tr:" i гti t"ттilцi i n
l.:lt;t. с:lс iti tliс{ittir'.
tгоt.l" tгinlс{,indtl-i. zvtlm
сitl i'шniс, с:tt' шl^.iit:L*l* fe'-
сle o
рt'сr;irl1riiIii
irrс:irrlкi:r: сОntс:mр1:rtivi,t сill-е*o sсduсеa'
fcir'й sii-,i dt,;r itiil:uict.li с.lс:*a sс:с]uсе' C;iсi гtrilогti"trile ei
l.с:l'Lliilс сrr
.[
.trli ilvсi1t1 а.сс:1li1,i fil.еsс. асс1a5i сaltir
уi
aсeea,1i
ilз{'irrritatе с:a
;i р,ltlii
alзlrсi' pc сar'r' din ait
рunсt
dо ve*
сtеl.с, niсi lrоrtа еi sitr'lаl,iе сlс
рrо.[еsоаг5
a lr.ri Luli, nu le
ttil'сх:;tsо. SthiпrJ :;rrса diir i:it
'falir
dс l,rrli ссiinсidсa сu suг.
цэi-i.z;i
itрaliii*i, crцзir о сll;rnllг{iге с1е patгrr аni, a unеi
{сtl{с: nurriit'ii .'Т.,u1i-ilо-r.,'' сltiiniqilгir, гсr'zitzuLir atrtnсi,
ре
illгоnui.
glil'ii Galа|i, сlu niir.;iге. ai.ьа сiс'ii ассеagi. nоu'li
сlt
,,ci
litii1l{l]е I',irii гi!i::irs sitrgirr'
рс
bшr:сle GаJ эгiеlei. с1с-
i;i:jnsil ani сlс..а гjriсlu1 sir.i s1эt"tiе l,uli.i;о;-, adiс:ii bйiе.
1.'iLtl
Lr"rii.
Сinсt sс. сЦnosсLlsеl:ir. I;rr!i атtlit сjntli ani. Galrгie]-il' nоttJ t"
(-ltr
xrlсld sl о fс:i'itil. ТaLiil 1rri I.u.l,i.
рin.i
aLшnсi judесiit<.,l,
с]о instl,uс:tiс ltr tr]iгhс1. {'ursсsс.' аr'itlrfat jliсtссlitoг dе iii.
strшс{,iс сr.t
6;rасt
dс:
1rгс9l;iitrl,с:
.Itr
(il]lt-i.
r,-пrс]е t'irtal GаrJ згiс.l'
1гr cга ilтtlt.itt. t't;t гlс lii Bjrlaсi r,.сnit itrtrjrrii'dс сiLнjtor.iс
* (iirlэr'it.ti:t,
vl]i ёiYсa {-l ntlLlit
ilгiсtсnir.
\,оzi sli tii di,n-
61itIii
сш сllr.
trJ gгсlit sli fii .,dгirgrr,iii.. сt.t pгiс:tinс}сr imршsе dс сli.
рt,iсiui
tiilсi' luili ir1сs.сiпit с:$i;i о Iir{i[ir sing'-rгir la
рirгirri'
Ёtlэeс,
"',n','nsi:r
с1е
р;rsirttiса
jеr:|rtгl1сlг.
trJ aг Luсiсa Ntl'
t.iеittttl сL"ii tniг*acсr'iir' сlt.zlrljr'сlllэi];'1. I se siзrtnetr
ryi
",C.iсa..
'[linсlсii tt't"ltttсlс I,uсiс:;t. с.lat с.i.с pl-iгin1i' nu inсirpusC l.nсit
ilttгсg
рr.in ;irlгi!а
сi
рin;i
lti titii arti,.iiп'с1с аtunсj, nljndt';l
sе vсrlе сii tо;r,Lс
роvо'1ti
lс арii'rсirLl сu nlttrrе]е еi
,.Ci-сir.'
d.гер| stсag сlс gоa::ni, lnсr,рсii ,1i с''ir tn.li t.tэlttе fгilzс:lс:. сri
rtn ..сi*сii.. sl]L1s с*rin fс:] сiе tt.llljiс z1llirdalrriсЁ с]lrr. tilirrzсrс
сllгс t'lссhеаzji сtl саtrlrll iit l;i-i.ч. stILlti1l'iniiu-;i {:rlаlтla'
._
Ci_r:ir ttt сinс: r:;ii ?
**.
Gatrгiеlrr i'fеi.
**
51зL,rtrt.
ii
mal,a.fr.utitсls t'.itilr t{l liiсlrLllii. rl ir.it]l:t-llltltsi.
tзliii сi. tlt. i,lt s1 ritLс:.
Diit. i.,rlliс;r sсtli.Lii.iLs* сtl1;t-Li rrt'gi,r{'lr,.
(]t-rtrr
сt,il сLt
р[1-
Iilr{ii сll tr i'r:ii!i-"t;i,irrtо;u:r: сlt-l
рt.lтс1ti
sir nLl
(:1.lilt);ls]Li'l
nti.
iilеlC с'i
(t:i
с:;tгс tnСi:fТi.;t !n fr..r;lrtiltr aiiriirirri zillе'lсlг, zit:itli.
i.сlг
9i
ftll' i ltiL.-,liruirrо;i ?,."
**
О <.1t0i.i.ni-t l'uсiсlt" сi;rt, rзоi ii sl1эunсllrr Сiсlr.
$ti{i,
.Е (:i11}1 sii'ilэtrit:сir.tt rjсТlzilst: z].il"rj:'it-rсl nrtri;,isLl,i:].ur1"
T;il irilСii t:росil.' I'ur:,iс:а }'lоy]r:lrlrtt еt.;r llLltзllli оr:1ri
'11 1эil,.
[-ill
xrlil
.1i rri1{t: осlri d*: l.1сгоtliaсh]i' Ёrnс zl-rшl'jitс.
1эiLг
сt,с.L.
tiitJ .lil г:rr tttr il-rt-1t.i'с..l^г iаt.nti. о
раlоаrс
сd11ii''.si r-tn lrr'z:i".iiсlг
I
с'[осoL in oсliii pгса mагi
рсtli,гu
tгшрutr еi.i Cоti:оlэiiia сrl
riсhii, сlt o
{,igalrеir
сu nrini]с. tсltlсо YесlCа in jtrгul
сi. Aъi;r
сlurase сi| tinrp stЬtusе сaрlivir
1эе
sс;iuntil ilirr saiоn. A1irii
i,сnisс fatalul :
,,Hai, Galэriela, агatЁ fсtitсi jtrсilr'iitrе
ta1о.,.
Gaiзгiеla o lrrasе dе minii sЁr o d'istгсzе. Daт trrini"t,tа сrr
сlеgetс lungi li sсiiрase din mini сa о
"sоiэtг.lЁt *
Ci-сi fii tir сairri irrеu.
Im.pсгаtiv.
.
'
Glrlэгiеlir f ltsсsс : сl.а 1эitrссt'с.sсш[ii,
-*
Ci.сir tш :ri
рipш1i
?
I"сt ;11,g;1
jnlасtе
irr sоtntrltl 1оr dе сtоrilrril':l vгiliitс. Т'lt.
с:jсit 1с moJ эllizаsе imеdiat,, dr.rсindrr-'iс iа гjr,zlэt,i ln
trlils
11с dеfilаi:е. сr-l tгirrrlэi!с iir g1аs si ar,.trril,t'с сlш5irrлnс in t.rriil.l.
;
[i-6.;i"i' tu
gii
dосtог ?
l{_lt\'оа.
Ai,с:it i;r sсhimlэ ]lrсi.inri d+ t,iirlttr,.:" fii,rldс;i lэiruшч,ilс
.['.iсusс'гli a1itеir vitсji.i, sрunca Luсjсir. inсit сr,llti ntl,rrаi
l.зunс сlс ininоr.mintat.
Pеsi,е pr-lJ in tirrrp. G;'rJ :t.iс:lа ;lflitsr.l сt,l o adеviil,atЁr
Е.l'9aZii tii 1liгin|i'i miсш1ui сiс]оtr сttiit1'riш'itsогii сasii с-lс
ir.litLшi,i, Si t'iIrlr,it ziLс с1LLрir muLаt,r'. I,Ltсiс.:;t lt1эirгusе sitl-
дltrii
lir r'i iil <l{i'lrсlii *
sс sir't''сtlr.ltsс sC l'r'ldс fiiiЁl dе
5Li'.r.;'t
рilгin['j
it'tI. .*-. itrtrаsе
рr:
lir-}эrtсlitiirjс si о сiс'sс:o1lсгiir.
р*l
(iаlэгiсilL
lоt' irj оdаi:r trrilссlltill-li. tlnt]t:'ii
1эшsсsсl i,',ь..i1i'
сl
1ri!3rlrsi1 !;ir1iiii с.;t tt1ii,t.sr'lt:. si]i]ilil.li-.li l.i t"lt titr rоn сi..-1
',]o,t
it'(.l(';i,t... сlii!lrтrir :
_*.
{ji..tlir sit irr-r t,l:;li
рlillgi
]a l'itzlэili,
$.l
{Li-..ji..rt] с:Ltt-tt vсtlisc,
Рt,ii;ill;llr f llsсl;с сr-lгсulэtl t-L] сli:l г]li nir f i r t, i t-i nit,
L,ii,r:]t:lt l.Тtlvlсatiu еt.it lll'.'ri
iltl
llrr 1,;.
lg'n
dсгit'
рl-ll-tl;r J ;t
1-ll'iin.r.i]
('0'l),]-it{;t.
r:}tt[сiL slii аstlriiс
1зоr,с:iii
сi.;l,srtt.i dс*t, i,i,l-
dt.t.t. nliilL ttrli с:оirсCntгаtit i]ссiL xl,iзiii t:utтiri{i. Lс.lsr:iiji:l
tnsil" J rir'ii lllrо' fjit.ir'sО]rlri.rir.:t.il;-l. I.i,;i..i:tl1li i]ir
рouiii;'
"i.
сiinIii inс1.::;ta.[i. сп lэilr-l-'ilt
1r;.оiсi:i;tl,ii i:r rr].lrгrli'. rсrcmii.'.
сlLl-$i сiijriii s)li1r
i;i 1зlll,iс1 il ilriirrt{;l r.lsiс;tt;t сlt с.it,:,.jсt,с tэi't'*
{itn1;i.
'/\tiilrt,iirr,сtr
(.i
lI^. t'.lt t:f '\':{
il,I.;:l}ltiv
ttr iс,irlr].
.itii
J .'..'.'
s-о.ftrr]з;,l;r:i. сli,i
;аir'iir:i.
.1,ltltrli:dr-i..i
гlз;il'ч.'iс: ;.ilэastгii r;;g;i.
h.гiiifiгi
.irl
.i
uтli[
8lс7jflt]l(]i:"
qi
1эt'
с:il1;..jэlrsiтlr с,iс, с't-t]оаl.т';.o
i tl:t( tl i i il.
Ciliilt.iоjir {Ii1 sC tltili.-1rr-i1lltl qii.rt1i lа
1эсit.,-:sli" {;rt,il'sii тrlt*1
i!Рilj:ii iirli1-liii.ilt:t iir lirillt,r.. J 'rit:iс;t. lis;ttiliitзr,iil-.iс:.
-L,a'iii*
сlсl!-lill..
1ll;r'.i:1ii1* сi'iii'l l-i11 lсl сlt'l-,jr, : ili':tt"lll iз;.ililLll.пir.ii
с;+ l,:l
l'iсl }эlirrd.
I,ttсliс'lt rltl.i nlLt].!tlt]]с&. Tn sr'.hinrb, insй, арatl.tlв din
sоrtirl, аt}ttt:iтrr'[lt.i сеlе llli1i сiuсlatе dаruri : burа1*ti, gre-
itlt.i, l'J tltrir.i, сlеi dе сiге:1,
рl;i

6оpiгL,1,
lэгtlir$1r:
tсstоase,
lit:tlt'it:j,'
*_
сLl о сlеmnii'atе dе qеf dе trib aIl'iсan il,:npгiе*
lr.lnit сu o farti albЁ. Duрi un an iл,sЁ, Luсiса t:.u' nзai er:а
;tг:сс1rt;.itii са o fatalitatе, сi dоriti.i" Absсnta сi ]ilsа шn gо}
in Gai:гiс]a'
ре
сare niсi о distгaс{iе nu.l pui.сla aсоperi.
Avea. fiге;t,о, pгiеtеne dtэ vr'ista еi, сtr сA1'0 s0
рutеa
jt.lшl
irr fe]ul fеtеlог,
6i
vоrtli. Niсi rrntr iцs5, nьi sе ag:горiast.l
сlr-. ea сir Luсi.сa, in сtriре3с сind o asсulta,
1:l'ivinсl.о
сш
trсlri dr
}iganсёt
glricitоare in glriос. Subt fогnиi t]'е сiсlon
nu.i mа"i apirusе de la rйzbоiul
рipu'selor.
I,а
',C}a}:iсa..
с:l'a сumintе. Cind era inst1 la еa a*nsi.l, Galэгiсlа ф
'.i.ltl,;jеan.
:
tlгaс itlрi,еli{at. Еra ln оgгada еi с:ll o pJ оaiе dс vaгti" pinli
;i рe
aсоpeгi;, сintind, t"izind, dialоgind сLl la: r:u piеtгеnе"
r':u сорaсii, сrr сinii
6i
pisiсi1tl, оi:;ganiz-ind mсгсlll l'"tj.z}:оaiс
с,lin сaге nu iсliеа rnai сrutat,й сiесit pflрrr;iкl}с L";;lt"ll-'jе1tlir"
с-:;iсi. gеnunсlrii сoаttе].e
Ei
fгtrn,tс;r t:i. dе li.t t'lt"it,rti
1эinii

zjgar: с:it,
рur
tau tоti,r,с sепr.nе]'е tт-'o i с.:tl'
Aроi vсnisе fаza
,,Т,u'li*lзоy.."
La gаisprсzrсe аIr'i, Gabr:iеJ а сi';t с!оtrtni-;оlr.l'i
r'iitогi, pе сiti \I]:eше, vссina еi. с:гa о SсliI]i1,.i
tlu.гsul infсгi,or. сu. rrоta $аsе la соnd,uitfl. Av.i:;t
т"r;itоryi сiс ttlс:iсir
lirrЁtnеasсЁr р1i;rД
dс с;.ip;unс.
sрlоnсiizi dс qatl.jr,
ryi
u.n nilsu.е 1оt irl.it сlе irпрсl
5.i
гйsрunsuгi]е еi. Dar ilbса сгefiСusc.
Vесinе, \rсnlau trtl gсоirlЁt Тrlргеr:nЁ,
;i
it.rl1rl'r.:rlnii si.'
1n1;оi.'сeal.l aсаsii. De сind inсt.рusе ss irrrlеtе с'п111tz-еqtс'
i.-i;rbriсia ii spr"lnсa
,,Т,t"tJ i-iэtr5'.'.
ji
Ь;tеа diirrirrс,tii.i.l xa fе.
l.tlastrf,,
9i
Luli-bоy apЁrоir l:ц fui1l:g1o pr*о Llt'ес}lсl. т:,linсindi
1,r:{'dоar"rlra
1:rе
stгadЁt о fеliс dе piirсl Lrnsа сLl rtirt' Hr.it {оаrгir.
:i1lгссiatй in сiasa a
flilsсll'
dс r:ind- сLl гёsрLlnsrt] с}lli
lэго,fс'-'
.'t)ilt.сj сlqэ. i"lr;гt'еtna1,i0Ёl, domni5оi.ti"tl,
}itгоn
:
.,
g.ililэс:шti t,,i.:
]-ii:шl.iа
.*
fiсаt
-* 9i
с-о t.lроагi,i сliс{ir.rne grссt'illi..]. (l;'tl:L.;с'l;i
;,lyеa tеzii, L,r.r}i*bоy vеrr.isс intг..'lrn suflеt str-i ildl,ir"li s,i!^
t:1tr{ir сir сlеt.;:r:ll']li rri'tа1,ir 1;l ti:. L)*n:ni1otlt'a
,}'i1,i.t,rl
Ф ij]\'i:l..*
;;t'illliс'!;tl
inr:оiijuгiiiii dе fсltс]с: с.:l-li:t]*i aсltrlil.ilil l;;.l't.'l'
$It.-.-
lrс:1о
1i
vjr.:.t(:itil1еir dе rlсvсr'it.й ]lтl]эjiпzi1й.
-* Сс сll,illi trсi, fс|i{о ?
.*
Аnr vсnit ]а'
рriсit..ntt
nrсl.
]
Cili"с--.
рr.'itltt:il;)
? Сс
1rr.it.:l,t:trri
? Сiirе it]сll'l1l.'rttt:stc..
.]
l0
J lilз" l.u1i r:u*;i piегсlLtsс сumрitLr"ll.' Sсutuт.inсlu-;i
р5rш1,
tсL; i,]tiГt,iii't..it ,iiс!]gil dе trriltz, сar"е nссiзе;rzй
-* pilsLr";rtli сiiiз
,tп,.llii
t.'лiэiii.iгjс
*..
гits1эiinsеsе pОnзгos, сПm i|r sрtlnе ull
{.L.i.it'.'.!].iJ il{.lt'Lll fllсLt'. :
*
Сi;rstt ;}
lt}sе;l-
Z lnri'ill;r.l
;i 1iгоfеsоaгn.
T.)i.. trl,tiitсli,
1li
in сanсr*lar.iе, Nоvl,еanц l-,t'lсi.т сrrtr numitfi
,,xэгir..lt:tul сlasе,i a
sltsi]a...
Е*.iсlсnt, miigriiiгeа er'a сlе par.
l'tllr lr,rr i,l;ii-bоy : oriс|tfi]'! feti{й din с1rrsul in{erjоr..Dar
сl't.L,rlittt't с1i{еге:rta dе vt.istir, de l.ang;сolar.
Ei
сЪ tс't
ргеi*
LiEitlt
рt.:
сiri.с*l aveш Gаbriela fфЁr dе еa, i,riti*ьоу ni erа
0l-с1tltulir|;l С}airгiеlei, сi mai dеgгаbё pajrlt еi rast}i1at' To.
уiiгiiч]a,'1оl. surргindеa mпi alеs
рe
pйetеnоlе Gr.ib,l.itl]еi.
,{ji'il'*']
;;{') l'эitt:trt'A de o rтtar.сl r.еputtг|iе
9со1arё.
**
Сtl
роti
1,u vоr'bi сu t]'т'aсul.aссsta ?
.
д tсi'i.:i. il"i sensul orgоliоs adоlсsсеnt, : llсliс:;-t
-qс:hjinb
.dс
д;inсl.r:r'i.
J ,jltэsofalт iч ilоi, сonfiсltlгr|,о,
РrQjссtе
imрir.
il,ti; i |r:. с:+irrр1 iс.itate nrinсlгii dе gеrrеrа{iе. noiln'
rt..'ti;';ii:ь:;t
рrirtсinеlor Gabriсlеi nu izvоrа numai din
соnti.сli;lt,t-tl vг!stеlоr *-
i.l'сduсtibil pеl:tгu fеte аrlэеa ti-
-ц'l0lrl
*-"-dllг
1:! din ззattll.it }ui l,trlЬbЪy, atit de орusЁ Cia-
llэrit..1t.'i. Сiсi Lr,r]i-b'у rt';r un fсl dе Aghiu{й.рo.Ё iiimiй
ln rtl.lг*;r|ii dtrl.rui bfliе{сsс al сttt'stt]tit in{etlioi, оrganizind
tоt ii,rl:bоaiе' сlarесum sроr.tivс : сu mingеu,, sйi.,trа
.рl
сlrз;lr' rrаlji; сlt.: lсnrn, -* с?Ъ
ре
ur,rnа с5rоr.a]. pаrtiсiраirtеl,m
1li:tзJ g:l..lсl -г;it'Lt,
tсirnсrarсl se alсgеftu СLl srlnnr сa
9i рi;-rрu;ilв
Ga!эl'irlit.li,.
*,
IJ al.l:ii.i fаtй dt: rr"ri.litаг. nu dе ma'д;istг;Lt, sе liglu-
tq0;t nll .l1гl'rl"t.
Т]'с: с11ir v.'Сlf:l* Gabri*ia, cu tоatе сfi inr,itа tenis,
р;tti.
nitj. itrtэl 1i с:"itlйriс' qi dans;r
ре
dеasuргill е1.а sосotiijr gi
l;lС0];lr' s i * к ir';i;соlaг сЁl 0 ]. irrtсlесtt"t;ltrаi,.
j
.".
$i
tоtu1i. Т-u1i еra tnсоrро::аtй in inlimit;rtсla Galэi.ir:lеi.
.fliшd,
с:a x;'i шiа.i inаirтtе'
,,audiLo.iul,. ei. Ii i*i*"й*-"iЬ,-rЁ
}ес:tlll"-j1с' с:'r;l:ntrrtindш-1е, pагс5 nеlrrirrd irr sеaтrrii аii-,*'''tE
.de тг?stli,
$i осlrii tui tr'rrli.lэоy sс dеsсhi.t,.o.' gi:.wi;ii';й:
&.ori' гlL
ili
осli.niоarf, сinсt еra'o miсii
ligrinrriryir аllэii саiе
e.sсulia
tr>оvс;9|i. ParсЁr еrau dоufi. filniе in сii : l.i]a сa'e
tгЁi;.t r.l:чi'сlгiоt..
рasionat 5i
соpilйгоs, vЬr.bf,гса1i, agйuj'\й
,t:ll.lшrаl
с:осоL
6i
nеasl.irr:рi:rг
; ryi
a1ta сaте аsсultf tгtrns*
miзiшlrij.сl G;lbri*lri сu 0
рrgmaturЁ соnсеntг:lгe in ос:]ri"
T.'сli, tl1a intl,а, fiirii s-о .5tiе qi s-о аud.i. nimеni
,:
сitrii.
m.o h'tl"r"ltrl: iivоit с1аrrзl dс-it sе irnрr.iеtеni dr-inсliitй сu
tl
.tоatс
с.lttlri,toirсr']е
*
9i
sс instа]a in сl.xaill C;i:гiсi.сi
jos
l'tl
(:Ovol..,
сt"t s1ratеlе геzеmat dс pitrъte. G.al;t.iсlir с simtеlr
..r.t trlirсla осhir.rlui. Daсi
j,uсга,
соntinrra
pitr;i сс ilзрl..lvea,
,!.irr.ii gl.alэi.
tгimе1indu-i in
tгеaсЁt un zirnbе| pгiсtеnos.
,N u trutrrai сi n-o dегanja, daг pгсrеn{a оi inviогa irrtiгni-
1.ittсlt, сa oсlrii unсi stсiе dсsсiliqi in fiеоaго sеai:ii la fe-
l,.llilstl.ri, tntr-aссlaryi 1ос'al согrr.l,tti. Ih.а. dе aсоlо. dсr1i rrenеa
сJ tl iJ аriit. Dасfl aгilсa foсi-tl in sо}зit, irrai adrlt:tla lm lеmn
tlt:
jlr
}зttсiitiri.iе
ryi
sе ttit,:r aроi la foс. Altсoгi sе rrita la
(,lalзr,iс1а
еunr lrrсгоazit, сit
;i
ia fос. Altсori, сt-t сарul гЁs*
l"trr'nat pе spatо, sе uita in sus, сi} L111 сiobiu:аrry pсl uir virf
сi(l I1lUПtс.
_*
r,iL сс tо gindеgti tr"t, Lr-l'li*lзоу ? о intгс:lrasс оdati
Сilt1rгi'сrlir, сrr соrldсiul in nrini', irrtr.igatil с1с
1ir,rfсi:ia
еi
рirsirri
irttс.
-_ A$"... сl,tr1rlrг[с,..
$i
mina сi 1ingрrsti сrt di:gt-.til litrс l]il,сr.ts;с: Ltn
i;(]st
gгa-
!ios,
trqor., сlt
;i
сum qi.i"tr' J ii lrruiаt с1сgсLсj* in с1li.rгdсle
r-rntri lrar,.tс: : lniiia сtl сitt,'c, tirсr:lr nl-ttt.t.;ri dt:iiсlii,
;:с_afaг5'
I,.осrtl il.ссl;t d-е l.ingir ziс,i еl'* itl сi, r:a
;i
сulll iiГ ii
'gег.
шinat aсrэlо.
-
l\.Iаi a\rrёr
ъsi
altе сli'сptr-ri.i in с;:sa GaЬгiсrlсi. I,;r l.ii-.iсitЁ-
гitl,
р:.inrtival'it.
сi} inviгlсlr рr"r'ii-
in fтigaгс, сlсlsit;il,'lr jагu.
lir'i, l.оtrtirirrd trn mоl'с:оv сl'lir1" 1,ll lэuсirilti..iе i sс lilLtl.lсil LLl-
itr1а,
;i
сга fоaгiе binr:
i.'i'.inril''it,
Sсl irrtсrсs;r сitl
1risi'сi,
d'с
с'ii;l,i. с1с
1ll'т^ii
1ог,
5i
dе tоt сt: sс iirtlinp.la сri fгuс[с1с
;ti
iеgtr-
trrl:iс in apil
5i
fос.
.-
I,ji, I,ilrrtil nll-i Сil duсil-li;r ],lО;}stГii, sрLli:.}-(]ii lэriсiitir_
т,.t'ils;1' Aго sti
'liс
о
;;оspr,rсiinli...
J ;i r;il:a iritsr:"с'-ll lir tоatе
о;-ъi-t'.J с, с:сrссi;in-сl
1i
tl,с1*1nrос1-rrсl, adrr"сind Gаrbгiсlц:1 nliгos
сiс hr"iсlltiu..iе
;i
itliоi:nr:rtii dсзiэго
,,сс-avtili
i'rr п':r.::ii"''. ;\vrt*
st\lj,j l.1.t1 singrtг соnf]jсt }a }"luсiriirr"iо. Dili'irisе сl.ilэi'il Сiэ}эriе-
J t.i. rii:;rui dс с"lоlll.i, p'riris t1ь. сa. l)сstе сltva tii:l-1l, iiзr,u} еii-
irliiirsо
g1as dc Ьttri,tr::r
ryi
niu,.irvriгi pisiге's|i . Сi;riэr'iс]ir
.,il
t:х}rril..,:irsсr .lа }эt-lсittilriо. rоn, aql сrrm il
.btэi,i-.zi:;с
Lt-tli.
(]}.ir
Lll-} сiоr'оi, pгir:i1r'-'giat ; sо i,lrgгir;аise din сitlсl*aillгii, fЁi'
t.ii,itl
.l.эrtr'tit
dс: с:l'aр
*
сun1 sjрuntri} Luli
**
i]jjllс!ilii }эti-
r';ltitt-'tlil-sa сt,it с:оnvitlsit сiL еа l*a imblinzit 9i
r:i!" nu
рT.еl.rсir
сitl rJ t'lr'qlll сi, сu' tсliltе сIt-i сam tflia aгi1lеIсl. Ini;г-g 2;,
}tlir сlisрiiгrrsе. Сri ],*lrlr tninс;tl
рis;iсi!.о,
с*a z]:'rtl,:'li,.. Dаг
'r:itr:i'ti'l-tr'сirslr sе ''ti'ta
rl.il*l-i{i.t';-iсi, сnln сlriот:tq la I,u!r'тllr.
_-
l]u ? о ini,i:еlэirl;l: {:.:ll.r:jс]il соrrfidсnliat.
--,.'- |i|, гisрrr-т:rsr.: i,ilii. i;rliinil din palше in с}tip сtс
:..,i:о r..
C|rr.[itrс: Ga!эrielсl еa 1сr tt.rjtr сtl tln сlilit с1с tltаsil, сirLе
1э6rca 1эiilо;
irr minutlt сi. A;а сit (lгil la сцгсnt сLr Lоate
lссtr"rrilе Cia[эгiо1сi, tntii
рi:il:i
titlшr'i
6i
fгazс сuiсsе ltr
lirrtimр3аt'с, аr1эoi
1rr,in
isLоris!гijе с]сvсni[,с о tradi!,iе. Cu
tссtuгilс
рr't,sс:llitlс
.;i diгесtс аtjunsesе la naшgсlrеtarii ltii
Dunras. l'r.itl
(:llrbl.iсla
insir.
.tr,ссusе
dс Lоti, Fагrёrс gi
"Itrгgltс,.rli<.r,, lr.]гrlrglnсl plnir ia l)оstoiсl,,sl;i. FйрLuга ei
lnit:ltl:,l(|tll;i, <.tt nuirrеlе еfоiloг 1uri l)qstоiеvsiсi in gttt"it,
сlriсlt.ir irrrilt.Сlsi'tt fur'niсe].оr сaге dt-lс firс de pai uriltge,
(:tl
0 l.l.liLt.() litlгiоzikite.
I,ii itlr:tl]эul'i-ll pгinriivс.r'ii. I,r,tli*bо}' disрЁrrсa inек*
1
ltlсttlэii.
*
}"lс: сс'' n*lti vеnit llsсltгil ? о intrеlэa Gabt.iсta
lIitnitrсiii;t
сinс1 sе duсоitu la
'5соaiti.
*
lilrl аr,.ut tгоi.rlэii, t.t.isрundra шiсa
6сo1irгi,{i,
еvi-
1ltrd s*о
1эгivt..аsсЁr ре
ссil dirr сцгsul supсгiоr.
Рlrrii сr.rrd' intr-o sсar,Ёi а unui lnсrрut
.dе-
prinrir-
\.i{.гi:t. intгigiiiЁr dс anutrla t'с:1эеtare a aссstоr dis1raгi|ii
l.i
sillrlind liрsа сi in odaiс, Gabriсlir piесasе ln invеs*
liЕiatiс. С) сiit"tliisс aс:rsir. I)t'tг ;tсаsЬ tоti o сгedеau 1аr Cia*
i-lгietra. irJ ti сi.il niсiriегi. ln sfiг$it,
ргi,trtr*un
pur: hazltгd,
гidiсitrсi tэс:hii siэrс.ссгul insсгiн'ii, Gаbriе1a о dс-.rсоpсгise
l)(.itCoi]с:r.is
*-
Сс-. l,;rсi aсоlо, Lu.l.i-J эсlу ?
-:* Ssi l ii гirs1эunsб Luli-l:оу ,сu ъl1.} dсgоt
рсl
gr-rгli,
lцэiш:irrсJ сiii:r ссгt"l1 lrогnuгilог.
$i
sсo1юi.irrс1u'*sс dсl ;rссllо ii
illсгс.сli]ll;lst: l:r uiсt:]rс sсс:i'сtr-tl : tl1tо1ltlt сос<-li.ii. ]jхlrсt
l.rlсditаrr:l
1.iгl*.tеniсi
сu с1ils;l it $ilsс:l.
Cttnr
1lLti рo
ixtiгgil]lс;t :fсгсstгei fiiгiлrilttгi
рCn[i.t1
\,]';l.
ЬiiJ ,с fa.nrililil.с' Cltlэriс]a ii
ргс.g1.".rtt..lt
rtirсоri сttс о st-п:1эl^izit :
lэоitlrl.(r:iг.г'. fi,rrс.i-с), :tlttt-itl, trti.tir d.ulсс, аsсunsе аli.triri с1e
iосlrl сi. stillt ftr1dul unоi
реi.dс1с.
Dе ас(.с:t.'i"п,inir lui I,rrii,
сJ iriэit сi. s{l illil]zil. fitсс-:а сil,с о tniсit insрес{iе ]аtсгir]5.,
(.'аlэriс,]а
ti tiL]zCil гс"lrrIiiinсl. Dс mirllumit. nu mul!l:irrr.:a'
.{liir сlс1ll1ti
()
]]ug;[sс
рс
Gai'll.iс1а sir sс
рlirrrlэе
n.umаi сu
tl[r.. Itll;.i:;t:l.it ii.ir1эгсrtг"ii. I,uli о ссlrrdшsс:sс 1а сlсlэаrrсilсlсr.
* (illi-lir:о,
lili sir fltссlтt о
рij'mbirrе
с:lt brtrсgr. o inl'l*
ltlsо с;r' irr.itiirrii сl }эагсlit rlrtil1'!ссriоr.ii. сrr r.r0[ог
цi
stс:gurlс{,
.*
J 'Lrii-lэсlY, n:ili:n lэairi ltt lltinс,
*-
}};tr" anl CПJ zlm]эisсl I,ц]i dсsсhiztnd mirra сi,t tс:.
zirt-iгtr i.
Citrсi r.с.г.isr, с{:ilstt:l сlсsрir-r'"{ii:ii. I,ui!.bсly- еl:.ir inсil in
t.lrгst-i.[ iгr{'t.t'iоr,' Gаbriсila abstl"l.u,isсl liссu1, Tat;ii сi tibLi*
nl1s0 l"'lll ]ос drl irvосat in соntепсi.оsul Blnсii l{iltiоnalе
tll. J lt Нltt:t.ttr.цti, irryit еii plесаrеa .ei ]a шnivtlгsitatг
jгtзсn.rna
Ei 1:liil'llsit't'а
Girllrtilоr:, a сirtт,aГaсlе}оr dе gссalii, & сastil
сrl1эi1irr.itli
1i
a lui Luti.boy. Mai сu sеarвi. Aсс:сntll} aсеsteд
nlr'lltlr,соlii.de hоtar ейdеa pe Lu}i.bоу. In с.la stl i.,nсaгlтa
irli,imitatсa anilоr de сopilйгiе
ili
сtе qсlоalii. Еil с'гl.l pttiuT.
r.йnrits in сuibul go1, in сliра сfllЁtoriеi sргtl viatii"
si
totur;i, niсiоdatti Luli-lloy nlt flts,l:lsс. mаi vr:sсiй сlссit iтl
сеastrrilc impaсhеt&гii. Zburda pгiш оdЁi,
рi:гсit
lnt.lintat;il
dе strlrоl.itatеa dе bisсгi^сi a сasс:i сal'о sе gо!с:lL, ll]i"r fttsсsе
zinr,brtui mut1l.ii, zirnbеtutr соpii&riеi d.е сaге tti сiеspar:{!.
Мiсit in sinе, p5rеa qi rnai miсЁr alflturi dе t]ш!ilрl"tт"i}е
sсoi.lsе pс uqЕt qi a15turi dе сamit)alxсle сu с;.ti tl'}l I}]i.tl-lzi.
l,л girr'i' lr"rmо mlfltli vсnit& sl1-цi ia rinrаs bi,ln. [,т"liin
niсflit.lгi. Gabr:iсIa o сiutа,sе
ре
su}эt саnitроl<l,
1ll''iпlr.с рatr*
tоai.lо. с:r.lпvinsЬ сti iar Iе faсс vгесr flill.s;i. Ditt: пll-i с]i'сtrltsе
t}е
,tlt'nrii,
с:r"l tоаtе с* mintltltrо}с.. dсvсnc;lt,l Flо]llnnс сft
gс''tltlIс ttr'rt-i ltgt:lrrii'
$i
ahеa in с1iiзir сlоpо,1сirriui t.lll.t' rтl;ti
imirr11'lr
ра.rсЕr
о rrltjшrй оilгli suntli'tt]. гer.'гоil1ijjl.lг
:,t,l.)lаt'c,
Сiirbr,iсiа, r'ritirrdu*se diir intirxрttrr-.е рr
ft,'т,с'ilsir,;l сllгi}
dir.с]rэa
рi:
ссаlai}ti paгtе a ti"еnu],шi. о dсsг:орt.li:;сl ;;с,l
[,u.li.
bо.;r pliпр;ind сu оlhii
lintй
[a fеrсestr:Ё, rili*ti
i;i
sitrgrtt.&
ln.1.ii!lr tr;t:ni-i}ui сir gгеiсr"ttl J за1ilс1с.'l iшi Tорiгr.:tilrir.t : ..Сгi.
сr'i.tlt.'i' tо:lmnЁ gгi. tar:с-s rтiс
'1i
iinrlit.it... l.{iсl ш'.lrvi;stlsсl
tiiтp s;ir rr sёr.'rttе'
,I.гоrrul
sе t]г,l]]еil' in tirntrl r:'l.
(iirj:r.jе]l.l
ltrрil sa с]ск':]rid;i
j]егсаstra.
Шi,rr:
j,r-rli*Iэtlу,.s;rtlэ-
tэсtrili *i
iniр:йir-nirlt;l!i' dшр& се tt't:nшl
рот.ttist.'
Se ]li;'t:,l.. i]llр;--l trt*n
с*..-ii-, il"li1: ir,r |,:. 9i zr.iгlisс
ре
fс't.сastгfl Ltп l'll,iзt.t'l
iзtlсi.lеi;
рiilt:
t.r,iiIjir с1tl 1uх a
роelrii.ltзl'
]'t;i" ТJ tт.lilli.:;l.ti, Ij*:-:.рlri,
fiinгlr:li rп:li ttl,1i сiilhtоi"ii
рr.il,,t'iil.1
s{]{r:na'
{iрjгl.',i
ill, .'ll:,..iit
s€.l]]Il1ll.,, i..'ii{ti.;tt'l: Ii* tе сajц':сl tl.tlгlll1 l",
.*
isi !l{]i-i1i'li'i:ll!{:l iliг
сaрirl ;.i.
<lit tlt:llii zirur.liti dе 1i-llgсl.с.', sсоl]sс ll 1jrlibi-t сiгti.
есаsсlii, lirsiild tгсnrr} sir с{сfi]оi:е prin fala ei.
Сi tоt
р'tinsul,
I,uli ftlsеsе tot z!nrhеt in rrl1inза сtiрs
a ri,'r.рit lii'ii.
J )rl.;lt'r-rtrсi, сii]е 1оr: sе desр&гtis0г6: pai'сй
р|'i.iij'1}
{o1i,.
dсlllLtt..,,lr. I-,l-rli*Iэоу гйmjtsеs* la Gaxа!i, pl.irri i"r vсс}rilе
an'r!,irtir'i, dсvеnind ,,fr.ti{a
сu еi]гfl iтrf, juqаm iir tтl1-liiili,iе'...
A,s;r stl
рlistгаsе
in rnintеa Gа,br!оlеi: rninilt1lrL,lili1" gгa.
fit6asД ;i
zbtlгd'irlniсf,, iluminind uпеoгi astll}t,il s.;шliiltix-iil,
'in с1lpа rrnсi intimpj,й]'оаго ilmi}lt.i}:i, fata G;r}эi.ir']i.i. сш un
ziпrtir]t Сагr]
(.l){.РI.irl]at in vсrг};tl i.ll'f.i iтrsemшiil' : ..L]tl til-.i;.3l.tL.{
соpil',' $е gТndсa
ja
е;r tс:t ntai rir,t', fiindсir tr'iii;l
jni.,ешs
I4
ilnii t:'i-iirlегsjt'ntii: atrtf; munсir, аltr d.istraс{ii" al{i
.сn-ma*
t.lil,i' аtl1' с-rr:ir5, Сiti vl.гILlс triiisсlгi,i аilit,trшi,
Eii:"о
iirсотрсli'ilse
с;l
i.lсt-tl
t:mul'с'tA, fйril:rd*о si
xxlrtiсipе
astfсl lil r,iаt;r
r,'гjslеi еi. Aсrtлrr irrsf,. dс сtnd sе dеsp:il.iistlгl]t" vi,lslа de.
ь'ilr'li!('l ос6arr iritrе с.:'lсэ;. 1эiirlii.ind-о рс
l,uii ]'i.r un оr.ilюntn
inrljli.lli1 <1е rrjсй, а.|эtа glurrсt'
.
Br:рfl се*gi luаsе liссn{a. inrlеrnrrаti
рd
dс о
р;lг|е

sitliа$.i* mоdеstй a
рЁгi,tr{ilог
.с1 inсut.eа{i lз*rrе'11,с in vге.
liз:lr-rr,i. с]ilr сс in се' штai grе1с
* ,bоli, iроtесi in-l,rirtе iir
*0nvс:гsil-l.llе
**-,
iar
рlэ
с1е аltil
раr'tе
.сuргinsi.l dс tiоrinla
ъ'ir:lii ntliii,ir'nаtс, сaraеt.сгi$itiс& mai alеs gс:irеrаliilоr. tlе
11ш1lй r'izhoi, sйtu16 с]е tuLеlii qi sс:dсntirr'isnr, сiutasr-: о
роsitэilit'atс
dс сi;tig оriсit dсl mоdеst, lrоtйritir s1-,тi
l гс,:ir:Гr сltrсl,t'огatul tn trltсlгe f irrf, с1е ajutоrr"ri
рliгinti1оr"
Фсшzfur sе ivisо. !"оstn
gi
ргоfеsсвr'Ь
,dе
fyarrсеzir с1о ia
Gаlr't{i
'ij.
оfсгсa suрlinit"с:tl iаtеdrеi in tirnpl:l соnс:сdirrit"li
nсjiтrтilаt оbtinr.rt
рrirl ро1'itiс:5.
I"а inссrрutt, Galэr.iеia
qiэ-
r.ilir.;ri' 13сlsрlir.,{,irеa с1r
"[,}шсurсEti
nu Cra аtit. dс rr;l:;tr5'
Dirг zlrnlэсirtl g'lunrс{ tтl unri tсiгgrатnс o lзotёrt'isе bп;'sс,
'Cшrtt
-l.rl.ltr
dс*сгminul о grirdin;i irrLt"сzo-rr.iLir s[ a1зuсi pе
tln dt'titтr, irl lос sfl aрltсi
рс:
a1'lutr.
];r1 it { с,':< l,tll [с1с.gt,".r.lrt.i :
.. \;ii :Lт|,rpliitu"
Clаsп r.lрta.,*
$1.llш:с
t*: indatfl с:й
ф1u,r,а1r"L1
о asсundс рr
l.,r"rli.lэоу.
tri r.Ёrрl"ltэsе lui Lьrt,l :
,,$ose$с"
Gа}rгi-еta',.
Dс [а Еttсurе6ti
рiш&
ia Gа,lati einrbisс dе ntiiс:;t оtt,
trln:il
.vt:riшii,
сurtеnitоri ditr сliц:a сi^nd sе insi.itltlsегii' dе.
\.е;lisсlt"i iпtгерrinz*|сrri. IЧtltlirn1, n^avеittt triсi l-tlr :iilrсstсс
сl..l ;ilт/,J сl,re] intотs
реs1.с
ari.l. De-а trun,E;r:l асr:stоi сi,il;]rtоi.ii
6i
sрrе tI.r-'.еut, I,uli еrlt са
рrеzenla
sрrintеtзit a вti11;iltlг
с!* теll:graf сu сlipit"i dе l:lnс]unе.[еu .!'a ft:геstr'сiе gtзмrсi.
{ii
неi lr.l;ri iтitiixrрla сеvа ill suf]*tшl Gabr,lеlеi : in'vоluntаrc
сшlшсlr{е r'l'сеlui сare
.l..i'зle de сlерartq сЁlslоr, сu еnlgma
рe
unrfir с:il Lill' qoirn dсl v:lnЁtt'оaге, sрге се1 сii]:iз-аlll r.imаs
ре
1oс iзrсоnjuгa{i сlе сйnоsсut. Piесase abоa r'iсiiсirtii dr
цэe
lэ&:irсitе
;сr.liii,
dtlсlimсl inсi timiditаtеa
Ei
stingiiсirr
рi.o-
tlinсiаlй. Sо intоrсea de la Buсuregti liсеntiatй,
ргоТrlsоltl;r
[.oste}ог еi сamаr'adе сtсэ liссl.,t, сa dupf, о viсtоr'iе сind
еgti tlnriг. Duрi anii 'de Buеurерti, Galatul ii aрйrеa nriс
у't
tш,tim, с1йdit
рarсй 1зе
un сovotr' аLl unсi оdЬi familiare,
,15
srlt.l сuрr,.itlzi. itrtl'."о nrini1, сri }-.uli..bоy in еI, 'са urr с.irЁ*
brrf :,lrttl.lit t]с i:J .lоt..
Ilr с:lipir сinсl lrinrini]е G{]1a1,trlrti sс ir,istlr,;i с:r'r осl,ii
foь[rll.t'sсш.r{;i с1е brrlrnс
9i
pisiсi, o l.l]viizli$i]
,!rс ,.[.,l-lii сrt
linllэir sсоirsit .5i lэсгеta stгimJ эil, irr iiшlir iгоlзri.ii't
j-.
:\'stа sе ilrtirnpla сtr ani in rtгirrii, сЁtсi in сi1рil о1rгirii.
tlrl.irttltti' dupi сс sсr uitastэ pс. fсгсastгir соl-ltpilгtinз.еntt,l*
llri {ir:'jr si z.tirеasс& pe
р{-ч:on
iсt'.a сr саtlti,.t, tlitэd" viizusе
xa r:1jr сirрr.rl tiЬilг
9i
so!с:mn'in palоaгеa ttli dс:, iii'r;int, сa
ulr i,i]tsilгit dе iunf, рC
mill.с
-_
о:;сIemesс :
.
.*
I,uli'.. гitnrirrinсl сi"t осirii t.tlltгi сlеsllтi;i. slэгe ea,
сa
5i'
сLlln :1г fi intгtllrirt*о inLjnridrrtit: ,,I)оtlitii;oaгЁt,
tlпtlс:i J ',rtli*lroу ?..
Iпl]'tri с:it,
чi
(ialэi.iсltr,
dс la l,uli-lroy nrr miti
рЁstгasе
сJ ,ссit r;сlrii,
1riiгtrl 9i
л:ilri]о iltд;I-lsLс сr.l tit.'gt-li'il
1lгtlltrngi.
I1i vunо;l s;*r,r гtls1rii.i, nu s-o pгivсцti.
$i
ilr *ссa с.J i;rii сlriaг,
сr-r ltlat,tl сiL Тл"rii ii intinsсsе lэгlt!сlс, s1rttni-nсl'.l-i, :
,,Cс
bi,lrс*nri pirгс сjt tо rсvf,d", Gtiэiсо..,
*
6оi1тltli
t-lni3,matiс
nlt trriri .i'.i,
р*:
unrjtгtt1 Gir}эi.iс1t'.i., сi pс*al ]lri l",ir]i. Paгсii
сit vСneа сlс сit:'peгtо, dintг-о пri,stсr.ioasir сir,li.iLсl'iо, dе;i
(il.i!-rr'iс]-i.r
s.;s..,a
i:е
vt:сhi,l.с lr.lсLtt.i, i:tlgйsii.id-о i,оi; ;rсojоi
;rl ; ;t insi't.
tr)с-ir,r,u'nсi illсr'pLi.stl "tirzlr
Т,uli.
Dtl-;LLttn-сi, Gaiзгiс]ir о оlэsсl.t,;.tsс л,t.-.Cоп'tt:niг, nri,гil-
гr'l'l .!i
,inс:iirtагсt,r
pгim-tli. i:i'lvеil'сr-,i
1эiсhtl;gi,nсlu*st:
:1i i;r'r:.о-
il..ll'li*sс. Iii:а 1rr.оft.st-rliгtt
t:i
;ii 1:с
с1*аstipr'a 1осu'il,ttr ;.inprс*
rtlril, сi,lсi prii.i::|ii ]tri Lrr]i п'iсi nu соnССi)Cilll L.;1
}-1}]i.tеnа
t-i с]'i,r.l сорilйгiс sir ]'осl,-iitsсir in а,]tii
рai"tl-.
})tl l-l.iti, nоtta
аti:,rtrsfсr.n{ dс f;*т,il,i,il, сtr сlr.l}rгi.l:с!rэi:'i' 1a сэгс
.Lt'i..!'iili,:
sit tе
lii-ilrpLtlzi, сr:t!iп.сl с-lii-l, сirp;.'!сii.lо ii1эсгtir{ii t11l.=l, rr'rr ;-r,l-l.'iigе;r
сl* ir.lс
рс:
Galэгiс:lir; |tlr:trrli сli: a1a
gg1:g1
d'r;гt:,iъ s,i-,t sсaрtэ.
l-)il,l-, о iri.гiigс:a [,rrl,i. I)in t.:i,:.:.,,,it' tlj, llrl'iтlll.i, il':l(i.;li]t: :зiiгl'iin-
!сlJ 'trt:'
s;ili,i,l,сl insii pс
рiiгi
гi{ii lr-ti I-,u']i tiJ i iiсс{]рi(-l
(:oi]i]рl'"о.
lrrisltl' t-l.nсi a;ia-zilir: сj:irii.
.l\rylrdaг sо v.сd,сau nlсl..(]Lt. tr'iinг]- tl1Ёtriri,, $i
t{liiIi;i ins*
о
рirstr.a
itr еll сa p(l LIn sесl.сt, irш iiirrсl.сiu.l,i.[i z;"tгit-о
lэt-lilrlt'i, flr.t'i siri
;iiе
glаr;ui
,qi
t-n.]-iiiс-.a, f;.ir.ll si-i t'i;].rOas{j:t
ii:.Ljnli1,liiсa
;i
tt.'сtt-ttttl. Itrrргсsia aссtlsiir ilisii tl p;is.l-l:a iл
с};} сl. pс rtn sесгсt, ntr fiirзсiсa ar' fi avrrt Lln С|tl'll(tет'' inс}i*
vr"rJ gal1il,.сlai:
1эсrriгu
сit n-llr;+-.lt сiti sir*]. im1эitгiit1t'.;il.;сir. Niсi
nоttl]-с-. сlin сirtaiоg;, niс:!, сOl,!:i*ll,tiu]ii,lс сlin сirrrсr:lirгiе, niсi
гс1эlrtаliir pl'intr.t: сu;-tosсt.l[i Пu Сi]llfcгoau lui Т.u]i rэ
рL.}:sO*
lri
llilli{,it.ttl схс:ср{iО11д1l1, I,a qсоа}ii егtl
ргi.ntrе
fгuntaqе, fЁг*
ril i.iсl fainrir-urrсli pt,.оinоii-i, сitnr fьtst-.6e Ga}эriеla.
*
Pгi,оtеna сjltstli' e
$asea
s.a nr,r-tiat dе сlnd a crеseъit,
li вilusсsе domni;оara
[,itrоn.
Anr mai imblinzit*o noi,
l.rlveltise еa, transfогmind tntг-tшr rnегit pогsonal оeea
t.(] sрontan atr.i.lэuisе r,тistоj.
Intг.adсr,iг, la
6еоalЁ
l,uli era o elеvs сumintс
li nог-
ntltl сlе brrnй. Nu sе slngulaгiza
;lгin
niпriс. Pt'inti,е ео1е.
;gсl,е
еi nrai rгirtr inеil muitе fсtо frumoase
*
spuneall
1lt.оfеsоaге10,
*
a$a сti
6i
din aсеst punсt dе vedегe, Lu"li
с'гa
'intеgгat5
intг-o pitrralitatо. Cсi dе-aсasЁ о adoratl,
rlliг
рсnti.u
еi n,u rra сiесit о Ltrli*bоy dеvсnitЁl
,,dоmni.
'.)itгio[..,
gattr*gata si intгt-. in lr*lul viсlii. Liрsa dе miгar'e
цi
сlе inсintarе схr;iirtltativi a ееlоi'iaT{i fa!Ё dе l,uli didеa
(
il'*rгiе]еi ес:r,'i'j,triс1in.сa.сЁr- еi n-о чiiс.l, nu сi ea se iiз$сaiЁ.
$l
tоtrr5i, ni.сi еa n,u putсa сlеfini
iэгоfund
rallza- еaго, in
,'Llflеtul сi, tэ sirrgшlпгiza.
ре
Luli irrсintirtrrг intr'e сеie.
l;11te ftзtе, fiс. t:unosсl.:iо. {i,с: s.tгiiinс. Plflсогеlt tiе*a tг;ii
;lllitu.гi dе l,rtli, с]с*a o insоti irr pIirnbiri, сlс.a sta dе
vclt,,bi сu еi.l, dt'.-ir о irvса aj,5,сrrr,i, dс-:l о
рi.ivi
*
о сlоnrin'a
:,(l}рar.ind*o, fjrсirrd.о
1эiiгс;i
sil l'еill.tnlrз.tеnrрогаi" la afiг*
}llitгеa
рго1эi.iеi
r:i fttnзJ nltit|i, сlо9i еi:a tinilгji, trl'эt'.ii сu
1rlrtгtt
а-rri n'lГ[i i-nitl'с dесit I,uIi. I)eг
рсntгu
cabгi,еl:.r, ti.
ll(l}:сttэa ]rri l,rili сll.a iiltссt.it, pat''сii itjtс:ir atunсi int,iiэ оllгs
Lll1i]nit. I,u]i ii ;iрйt.с* irrtl.-o rlс,}tijr:Ё.ii-rnrinЁ dс lllnit, с;ri:е
llliсlсla o irrсlltlсj.i.о сI"с tajnil a1,}lii tгrrрr:.!ui
чi
sшfJ сtu.i'Lri еi.
Осliniоагii, I,lrli,*l;от гt:а irrrс]itо;.'irl Girbг.iflсi
ryi
оaгс-
t:ttnt sрес:tаtогttl с:j.
jii'i,]шt.
J "t(]Lil}1' G:rlэi:iсla ].uitsс i,оir"*' d,с
;l!,t-ll-l'сj. 11 llii l ,t.rji..i.ltr;'r. J ,i;i1.ltlt-"i,tt.l,,ijс с'ljnt;гс с],о с;'l.rr
irе.i:iесt
ll.r.lт,.ttll],tl, tlI]tlсhtr'lltl;l', liсli.l.iгlstl tlt: tli,lli o соnstl'iirgl.lгс. А,tit
ilt,lrnai. сll"r. Iл''t]i
;r;ti.t.lii
r.lrlj{;tl sii t,rэi.llсt:зс5 с1'с.s1эге c,lЛ. Сiil-
}эriela о inviiiisс inrliгсtl, fir*tiiс]r:*i r:i[с:va соntit..!'сrr!'е. Dill'
l,tlli aluт:сеasо sргt] gtiпс*'alii'ii!i,
.'.осtrrtti
in сiiil;t сlrri} iii'
стlгеa
lntеl:o.gil,Livii
il Gahгiо]li. а.rytе1эta
рaгсjr 1rlsitl
sро-
r;еdaniеi. Т,ul.i гli.lst:i,,r,,t,.,sс сli:Zltil-i,;igil.сil Girbriсlсi., 5i.i spit.
sсsс nfili l.ir,zitr.
рt,'iсLспos,
с]iiг с:-ttrl
j]el
dе jс;:it,
;i
in
1-l,.с;rсf,t :
*
Cе vr.еi. sit_ii SрL}l,r
(]Ll
сlсsрl't.. lni'nё, Gir.l:iссr ?
.l.u
-'';*''::;.;еr:ul,
s;:-i sрlriе :
',Si.t^lt:
о 1llъt5 сa tоаtе f*iе]е.
.t*'r] iilr iе iiriоl.еsаlr t
".l
LI
D0 l;r o vr(:lnс ins5' li
filrfr сa tl]пriс е:"tеriгэr sЕ jLtsti.
fiсс ai;a r:сvir'
(,lirbt'lс"l;i
o с}"tl:.]ш$e iridi:ЁigоstiiЁ. [,t.тrtа-
nспi'а tiiirrr.ritii a urrеi
trэirsiu.ri рltl'с;i
sii ссrзilшtliсе 1i
G;э-
briеir.ri' сl tt.lil.lшrагe fйгй сnrrzii aрllrсntii, dirг сtt,;tt'jt rllitj.
inttlrrsi'r, сlit ассle undе de
рr"гfti:n
aсlust*
рinЁ-n
lагg,-tt
шrlrr'ilоr. сlr' lэrizelо u'то€}I,с tr1с:
ргirшйvеrii,
fiilfr са
{'ilгmut
j
rrIltll.i.1, l';t iriэirl'i оеhii-.t'! uij'
Сirr.г.i'',
Nii:i tt'tr iэirгbat nu diidrrse Сiаlэi'iеlеi }зiitаi;"ц сlс irrigrfi
iil].rrsjr сitl tiсеastй inLгсbaт'с сaI"ё.О
ргlvеa ре
I"шli' }ljrs1зlln..
sul Iru*l
рu.|сit
g&si privinсl trr jrrrul !'оr, pгintrс еl.lrlсsсu{i"
tlLrdс. сlг;r ilсс:st
,,сit:ttэ
?.. a сi1r'rti
ргеzс;rfi
ir"t l;tili ii diidеti
о asрit.iLIiс rr'оstirlgiсh"i Cinal
рrзi.r:it
i.i ? Сu.lrr еr'it ?.""
IrL1r.t,l.iiir'i с:fl]:о dсlрiiqi(1i-lll Сi-l l.liш1t sirлрla сuчirоzit;:i ti",
сЁrсi t.iidii'.'ilrilе ],оt. сгаш 1tl 'illinrа Сa}эгiеlс:i
*
сlс r-tirdе-;i
tt.'t]tll,t.til't lit,;ttlit,
_-,
l.tij
jn
tttiirjс'lt сli, ltndс nlitni..i.i tlрlаi'е;ttl
}'l itit.lсll1ii Gabriе-lа nш simIistl о аsрlt.a{iе rrrаi
рl.сl-
f r-rrrilii sрi.r' t'ibsсttt.;l spiсnt1оitrе [l dг;tgгrstii. сlе*jt dt-;-;
1uгigirl ir(:{'5il..i' с:;rосi сliпd сitt-tta sa intrсvасlti itl 'i.,u}i.. с';
ilrtr".r'i tl,ilй na.fгarrtй a Sfirrtсi Vtrrоtriсtl., сlii1эui 1]{.'Cul.ttls{:tll,
nI tllll'. trэli; l;irt.
.. {-11
aсrаsl,ii i,rsрiгaliе' id 1ос: s-сl rils{гiпgii asшрt'ii su[ir''
1,u]t'ii, п-ctts сir
j'a
lluсrrr.с$tl. irr ].ос s-r.l dсtсr'nlint sii int.in*.;r
irr l.i.ir,$i1, 1эг;l |сl,с ссlt"t1 сlс;.асrrltl, с,i.ii,с:*i:сr.ltr in Ijl.сill'tl
y,.l''
сliril;rrli't'ir;il, о indсiplгt,;l сiс еl. ljrsirrdrr^1 inсоlо
1-1О
LlI).
!jtr'nr
гliiill'i:s, сu sufiсiul
раlрitinri
;,r,i;jl.r"rr'i сlt !-.r'ri'i, с:r ilr
1rin:rlr
ltr.lс.:i с:оriibi"i сагсl'o dliсr,lа qii ptз сl;l ЕТ]l:е t"l0(]L:l'lоij{'t,1 i
i.l.r ilrсr:i..rtt vеnisе сrr int,еn{ia s:fl
р1ссе
{n fiгq:lir'о liirla-
bй-tа h Il*сlri.еgti' Аrn,inasе сt* сitсl.а оr:i. riulз ilifr.'гi1
,.
р::.о{,сr;{tl" рlinti.
сinсi гr-llrur:rtasе' {.a sсгisоl''i,tr:
tr;г
с;ii:е 'll.
;li:i'ttll.lr
ziirri<.l, гtis1зшnсliш tt'it зir;;ii l':tl.;i с-rrrl i"l.с::;'.l i;,.
lrrаi
tr'..t..ni};ii.
сiiсi fiссlirE: zi;tgтav;r ra1зогtltt"iiсl 11i'шl.rг <.il
;i
сtl
(]it.I.(;)
$(:: sосotеa furitintе dе
р1(::сaГfi{
с'i
j.:r
Gп1l.ri:i;
llр],.оiillf: ltltitlrlniсш1 сi" 11 iubtЕс: ъ,.l'еtld,atir
.l
-L..jt Btlr:r]l,tl1ll,i
$1jfll'J ;llji€] с;ll"-l v;t iubi, siiшr1nс.[ц*l, ,[ii:r.rr1 сii|]"!i;Гii{:1а iпi. сlr."-
рr.insi
s;i:l*t i;1iе alfltuгi с1g саl dr:r,iltnt $t\{l(:1't}l'ij-i''i..
ii[.,i:il._
сlir:tiu"l сi ilri'ii*tаte сLt 1'0iilЁ с* сi,a
р;rsit'lrtlti.
с1г зirl,r:]irlillli
сlt.[tlrr;lti*t-itшl aссl;,r al пгltlr,i..:.i.tl.Itlll'олmt'rli
r'iL,stiin!il
1nairrtе с1r:-а о itrtilrзi
рс
Gllbr'ir..J .а" ft{Т;l'tсi I}i'.l.].r tliit
рi,-
гсlс1i.t с1tl r:.l"пrliгazii it"ti.'аr-nllntul тtrit:r"rr1-.l]'зl...' l,t-tсг.iз tll
:;tl;ог;ltоt'ttL..}illbеq',, fii'nr.l сtrсtlс:l.rrrrгl.lLtit еоп.{*r,."'tзiiаr utlr'
vеt,si-liш:' Sг irrtlгfigоsiisr.l с]о fiн.briсrl;r с:l'l сr.;]iil, ini.h
j,ili'
tо1lll. t.nсlr сtс pо vгсlillс.:'r сind {'li сt'i[ ill;,rпul 1пl"il, Шt.'осil.tl'l.
1B
.|lr1ii n,ll.*i сеrtlsе dесit s;l-l ас(:i
рt(]
сa асlоrаi.от..
si
(:..i,l-}.!:1i:аd.
! lr'vоn,ist: l"оr,;;i"J t$цl еi t.lс 1'сttil'l'l, с.iэl]сet'tс. {]-'':}){)l,:it]i L!е
l,itltttгй, рlirnlэitri,
dоvq:r."
jnd
о
1;гоsi:t.!
i.nrе dr} r.,l-r1 Ll'jiJ .]':.l"]1
,'tr.ibuitii i.n gсnс.ге nuшiii
рt;с{ii<ll",
dс lос: ]iгisjt сrl;шrt-.lri.iог
.irl
1tii,n,!':i.
(i*r}аr:iеlа
sе dсрr.inlsеsс fr.itец;t'tl еu сl. Сilrj
ilit:сasе рсntr'u Easе
it.tn.i. in Оr.iсnt, tl'jtnis si-L slцrxjсz:е
lr'1эгir, G;li:i:iе]a sе slmtisс.l r:rl;i nrr"lit сlеs1эr-l.t-'t,iltllltii d,ес:ji
lrtlфtrй, fiirir sil dtlsitl1.l6lltsсii d.e iijшlrs сlс lil-гl1lilс1,r.l, сlirс:A
ll,(lс{'uоasa е:'1 a};tr,niД, iп ttrrе.lо zil'е, сra drltrlr'iti"i ii!эs;еn!сi
ltlr.ti' Оm iu}rit' s;ru irrgl.ijсll"jrr:ii
рс'lr-l,r.u
vi;:rtit utrrli
рi'ii:|с'n
ri.ii,tt
рl'iшtl.tl 1эгiшсjсiii.
]?r.сur..l11a ]rri аif,tur'i dll r.l-i ii diidttl
rrltitili 1iitis,1,е l niсi un ft.l сlс nt'l.ini;ti-. Аlit'il, llсl s;ittl!'t''а
i.lll(]i{i! a]ilt'шi.i rlс tli, с:r-t i,оl.t|с r.i] оt'}rj.i. ltti riri:r.t'it lсirтril.lt-
,jr i ii lltrr;lrtr,iltl 1.t. сolrtt rrii u;f 1сlr.lit.iisitl t'i r' l;;,,r.ir;,:i. [)litli
'rrl ]*аl'fi- si,inr'ilt, l.нr fi stlсоtiL (:lt
iэe
trn t:itlе t,r..tld]nсiоs
;tt"t-l 1.* 1сгсi5tс: tiе
рr.itirt'jt,lii"
l,t,l]|rindil*tс. irr lr iliтr.rrrl tinlр
'rl.;il"
siлlt,isе а1йtut.i dе е]' сlr;.iз'nп шinqtiin!i:i urrс:i, iшgr:а*
'iitrr]ilri сlс: сiiге*ti сIаi sса:rljr' Сa tliii'сl'it r.,.i."t'tl
1:ii.!lnе9|с
!l\)l.t]u (tr;]rt],t'i. fйl.i sй сlt.а n'jnriс: ln qс}.iittl}э. S,i rll.'l}lt, inr-
i]rljsiLlnfi-t
ttсt'stui sсiittinrr,lnt
_-
dс: jьlsti
Iirl,
ni't сltl с1r'l.lgг;stс
ii siзt't.*оll'l оdirlii с}in sсrrin ..il1;!rlар1i?'., stl'iil;1inсiLl*i шri-
'itr,;i рr'ivinсlrr-i
trсlrii, с*iird r'оl..}"rс.li.,а;;.i сilр1'й'' s:t:tnrii'I'j*
rti;r .'l:str:t.1з1,ii"tll*... О с"ll';lsi-1ttgitlr,iirЁ.
} .
[-h' 1.ir,{ insll tt.iiitt llltllul i dс ],ш1'i', siгn1ilа t:llr.uttr.iс tll-i
lll.:)i ]Tl;Ii glr;i.it.t-:
|itт*'с:uvirrtr,rl'
Сtlеa с:с ]lt Еirсltl'tll.l-i ii
,l,;')l'lll.;сl o. i.l сr r.ii,llрiаtl fil..t.llls.;t.:ii. iirr
рi,I
i('it t i. Ёil.ttl1l1
ji,
,l)iil'(.;l l.,t tltt l..;"ll'l'ifjсir.,l dе с;ii'tl 1-111 sс sitr:l{сlrr t:"l1.,,lil'liilil.
[1l'iiт.tr.'l1 ilijlliсl s<]i:isl)i'i t;lttlt,. гit,t
}:il'i'еi.l.rt
st:l'll.lt: ill{l,-t-ltr
.;lllrli'll!til',
t:i iiltl.-ttlт illt l:с'асl. I];it'сс'r;l' сt:1litlli ir.r;li ii'l'i 1i
,
iiiri.lls(] рl'(};ll\])iit. .ittl,r.ltlil"
*.
i](:Llln ii ;.l1ili.r.t lt til'tr"i0с,ll.r];
r I ili:,
"
[)i't1:lli vt.tlсl tlоuilL. ]uni с.{* сlсspiil'{i,гсl'.h,{,i,ilt'i, })irrr;t ii
r,t.l LtljL, r:с",jе intr-о sсl"isоп'ге sа viс ]a Cзltt1i' s.t-r vаdi.
.,I}l"iсlГtnii sСum}2й
*
nu irrсii.iiznеa sii*i sрuitl аitfсl
}.}t] \ri.(:liLt sii' dеvin fеii1ist aliii,uli'i сiе о fоiоgi'illiс, l}il*rпl
'
.lil' ;;ii*!l ilrt,сl gia"sutr.""..
l]lilltt] t:i'i flJ .i} ril}n t.[сlsuоti dс'liсiltе{сt tilrrогiltil i.r g()s.
rl]rii : сJ tti-,(]ll.it.it.l]a*i r'iirusе }1liI11;li r'id'iсо]r-lj. С;r
чi' сt,lшr
,l (-l(]i'|-1 r'сliс: rтnсi fсmri s-о sir.r;{.i. Ii l'ispt]ij('sr't';.r tlLl
.
r.r'lt sti l'it: 1ll]Iэuгаts" fiinс1сii-5i luсгсazi tс:zit сlе с1осi"оr.at
i tll сl ilс'vtiit. tlо p*l.fесtil izоlarе.
{iliс.i I)il.nir il{]се]}tаsе fйl.;-i n.}ilГmllr. Dаr tltrдlii а1iе
.'it.il,i ]ltlli. i:l'nisе J a Cаlir!i, nгanun}at. 0 itsi1t'рtirsе in
1g
fa1,a ,sсоlii. aрirгi(lll lr'l.i с1irrd Ga'Liriеlri o соiltr.ac,lie rР:
Ь.jiii':ii.
l'i
1,iсzсniastl
jrli
.L,rili -_
,.Doсtоrш1
Dimq, un vес}r-i
Ьтiсlс.lr..
.
f
i.nti'*llсlсr.iir,. ргсzсrria
iui l,trli diпdц'i numa;
Ь
'.,.-.'.,iIit.llIiс
dс vt.сiti рt.:с,uсir,
il aссс.p[зsе сa. a1aгe. сti
o соt,с]j;ilil,irtс
nesilitir. саt"е-1 siLuа itrsй сL1 totul in aIal.l{
ёoь':.i.r..i : сtiсi in ltrшrllrrr i.l i:сiэudiа. сш inima inсhis&"
Dс-r. t.''.]l;.r1 pliшrlэ|rr'ti si тizitеi,-Ga]э.гiсia n*о lЬsasе pс:
Lйii.'i'- iingilЪa iliсi о сli1эЁr. tr:lг lа.рlссarс. сind о i}!i*;
БtЕiьi.'i.
с.liii sсurtir izо],аliе
'il
рrrsсЬс
fr1t,e1
i,n
"fa{i,
IVIatе,i
b-iй; ti
jriti:еJ эasе
с*lin |гг.tniit. alэ{:а stiiрirrit in g'lаs qi'ir
miui :
*-_
Sirl.in*'*mi. Girhr'it.'lа.' iшtrэrli,i
.рс:
аit,сinеva ?
.-*
l.jt,l iulrеsсl
рe
rrimс:lr,
D', t.
I)сl-irtlrnсi nu*i t.сv[izl.lsс, Sс:i'.ilчс;ri,lе ]rri сrltart ttrnil" ni";
сil fl:Lli17]ittll.i1с. сi с.l .[t'rtn'zl'lс сllt.t: s0 1iгirsс. G1i:'riе'ltl il
re-lsDrrnс]tlit сlirr сinсl in сi'nrtr
*.
саm с]с dоrrЁ оri pе ]uirir.
*
.сlaг
irtit,- сlс imреrsоrral. irrсit' sсгisоriiе ei at,еatt сa-
гaсlсгul trril-ri bulсititr in|оr,m:rti'r.'' Nati:rаl' nlniiс с1сs1эr.il
Lцli : сltlсi. ninriс dсsрr'с еа. ln aссaslii situajitl. аrprtl.
pirrсa vaсtttr!еi. in 1сlс sit itrstmtrс lэi.tсuтia l,сi'ii dr.lpit ltri
arr с1с. tтrttnсti" o lnglrс:{а. I).in сauza lui l\{аi:еi L]ima avев
oiОaг(r с.iс lJ uсur.сqti. Iatir dе ссl. drrpii sfirsilui iuruir'li .;со-
triш. stll-i1
ргt.ltсхtul
сit \'r.ca s*г'
ргс.t]ii|саsсit ре
L''tli
рсntrl-r
baса'lilltrсit1' 'дsistind*tl 6i
1r"r Lirrrрш1 е.'ail]сnd1tli. i;i ami-
i1€Lsс] iill,
1;lс:сiirеa.
**
:i1,iti се ? 1с: pl'о.рr-isсst: tttiii-l
а!i
рlссil
lа ъ.iе ? Aег сrtt.аl' iiiiiqtе''.
"
Aсссlэtlisсr,Ё inсin|а1с' Via еrd iri
jшdс!ul TLltоr,il-
СiLе.".lt с.'asltri с1е Lrеn. с1оtli сu It.ist-tl,;-l. l,ib.;i.сl: е,iс сiс,tir.
ltrsсl!itt. dс: tlnrbr'a 1ui Т,lll.i. daсl:iill' сl !ilt.;trrс:ir 1эtisсnrоrii;r
сfirс-o
(:t.'t'si:usс
рr:1-u1i
сr-t роt'о:i,li.
fаlir sеt,Cгti il осlrl
tilinzi.
Aтc;lсliri. р1сс;tsrll'l"l
сl: r.iас.lаiit" tr.,a glri.i l..l аFLоpLa nrоb
Сiосiгt1r} .,'.i trr.si;i...'' I,rr1i siirlsс сlirr trt.n iixiitliс сiс:-& sс:
ooi; .t.. ir birrсlс;t. Glriэгit'lli o
8.lsi5с
сt] Ol)rаZ,'li iiрit
рt.
гtirtl d.. 1itrll сri1tiIilоL. t,t"Гisl;lг'ii с:arс: }с ir;tс.рiir Cui lrtnril.lti
ViltflI1tt:i
jir
сп. .
-* Sirrаrсii с'i. n]Of,].lirgшtii l]]tо!'. сt,t l'tj:t:сlii с1l: iс.1эLlгaсl'ri...
$i
сir ltlаtс с:'i с.ltrdаiа сгil {э аrJ LGгitll 1'с ii:r.tlirгiii,iriсt]t. I,tl1.
*'. s* ]irl;llst..
р]nir
се er lt оiэ1,itrttsсr сltl ]ir са.. сliir frr i-l.с]li:
gсanзiintltnuiuf iсgа"i r:ll s1сrllt,ti' zаt"'r.il.
1r*ntrti
сiii'Lrtii с]i."
lэгiпl
i,sii tт ir il tnсс: ti i lr
iэ ; r { шt :l г-.,1.
l'rtiLi],i]l; 1i
r.ia сr.n,rт
.lз]'i]riсlti
gi nз'оdсstе с;t.
$i
сirlr.llii.
ll;'i. l',u.l,l l;'*. !.iреa сi-с сlе, са:;i сiс tiiluiii, lrгilrirrсlr'i-lе рaгсa
. i, rl
1;lriirrз
;l:rrint.iгii.
-.ii
aсо1о abеa., t.labгiсia d'сsсо1:("l".isr scсг{rtul lui
-i:l"rli,
l ; r s l,iг,;.litLil sЁpt*iзrinii.
I1i
iэсtгссtlstrrei
z;ijсlе rесaрitu1irrсi sgrrrpLrlgs nratсriijс
l),,ll|i,L].lэа.с:alaiiгеat.
Biт:сin!r'l'сs,
pе iiirbЁ iir 1ivudi, a;с-
i..r.i pс un p!ссl, Gebl'iсla ;rr:орсi:iti.сtl ,'J iag()d-;,r.', 1.эill},гi.a
;l..с.|.lj-1tlr:3sс;i' Ltrii
*
сLl сaplll
;;о1.
Girbri,оla sс
".1m
|gt!t]i}
.l.' 11']J ;!11g, r. iсslli,
g.r1lit.lt,,
.]ijiсii,
1сгpi si ilL-r{i ;
i ,uli, сi.:
i.l.:. Сi-r gi'сLl O i:оiiii.isс pс Clrbr ;t.iш si dоltl'iil|l ilii}I'it. }n
.'r'l'"di}с.
Tnr,ittl lr 1rтr
1rгсttnfl
.
*
,,Vi'сiсls
ui;;llta stеt.'.o. iпсе1rt'ii Gabгiсla.
$i
l,uii tl"г:br.tia sit
.сtlntilttltз
осiп.
jui
tIoгlt!iul :
!}...s|t]f,
r r i.'. с сl': l с1i d L.|tll.....
]]aг сtttir sir r,от:j:сl$ti d.оsргс z,i1эаd5, еlrjirг сinсi ilесlpсгii
l;l]iir|i Lli,:r \:li]s с1с-a1
,}r-ii
lIЬгaiir.l, аiirttrгi dо rtir
рlrr.
lэu*
:;r1!r3g.-11] сii'lli
i.liti-"flln:,
inсins сiе sоiti-'с, t]li:i.3.C
(.i"r сr ruiL.i"'с
.llш:;r'jсi...
..;ii Girlэгiсltl, с_о tгеsilгiгсз vеstl1Ё, о vсс1оа 1:е
tuli si-
,.irlj сl r:r lirсltit5, r'iсijсinсlu*sс, i.liji;tindll-sо, сiii,Гlгiirсi1ьsg.
llr;iiiiпi1u*lс
.* ji
сс stts, с1iniгс l":ustriоi.tсс]с сu оbгilji
.|,l
iJ u.,i:'ilt:r-iIl.!,
sсu|ul.ind astt1-.i'a сi
.с1Lrlсe
ilо-Lrlp
dс iu'}j:.'
...
.,l1itli
sрrrnlird irr irrtгсE;ilnс oсla Iui l1ог:r!itr, сrь;:rt1iа
iiгrЬ;:*1ii
ii:irrt::с:
fгunzс с]Ь fгr-rсi .1;i stilзt ссг с}с siоi-ll'e' i]lсit
i(.:..-,Lri1 сiisiс гr:sр!,гa, сLt fiгсlс dе llI]gint alс.
j'uli
llогatitt,'
;i1l,l,.insс in ::inrlэеt alb...
'l\';ll"
сi i;rtl,r:сэlrl1tс' l."uli.i rispuriсltll dе la rl,i*jul r'.r.gсial
lI},.|,,.l il,.l}lЦ:с оlrl'ali-r1 fгrrсtсiог inir:i
'i
r1nсlе*s g1,asl"tгi!е сtt
l,iрi'
j];lr
r-rl.,:-сtlr.i rr,iсi aсо]-о nll сl'lt. -l)isрli.l:са. llir i:i.:аs, tlott$.
,\1"lоi sс iirtогсi:a сц pa;ii ilrсеli'
*_
Dс ttndс vii, I,uii ?
*-
t{-аnr plinlbаt.
})Lir'Gillзгiс1ll olэsегtlasr: о;ltrгLlr-:tllar'i|trtе.
j.rtii
n.il sсt-'iа
.l.'сjt оJ э.li!;.atil : ]a qсоaiil. Inсiэ]о, dtr 1oс. In sсiljinb, сli-..с:l
tlil:l]iiгi]it
..:а,
с1ispirгеa qi сrеiоi;r.rJ Gabгiеlеi: rtn егеjoir
.., , itr.,,,-,. },iliг.о zi, Сiаil::iсia o
1rinсlisс 5i
о rtгrniп'isс, ;Ljr.ln-
.i..:j,J r.i
il}a L}na dtiр* aita' tоот;-r-i dсрat,{'е' la'гbir, flоl'i- lrr'tl*
!'l } l]i'.], сtlг, griJ iе['i' soal]е.
liii 1.,цii' Сс-.trr, Ii
I"[ir:i шn ritn. C!lс-lrn согtэst.il'С tj.l,!i.]а r-!ё
r:in:1 1tx.r.t} сl;.l.
ш(.rlil(ll''
(-l
rlir.r6ittr'itti.i1t'l'.]i.i('ixi'r r';l t,jsiitr .t.]t.iLji l'1i:'t,],iz tit,сt.l1эii
aсllrrl.tl1l. St.,;it'tl Lr]оnd iir dt:1l;!r ilг('. с{..l" il.l}}iii]ir^1{.
IItr ltll, tttlt]с rrtt le l:riir.lii iiltilni.tlr.lс:it 0lt Lilrе in сlu-
lniti.'tllt t.l'1t:i шtiii, сt.lгaLс siirg.LtL,iit.:r!r'
Itrinrlr Gllbгiеlеi lэitl'еn g{rт'll.l in ;tltiltl ir.rl'с1.rii, а'll v.:::.i'l''
"At.i
ttl'l 1''1.;1
-tigt-lгЁr
: .[,trJ i st:t.:i;.r si.lt.lstit,,i сl*: t}t'lti;rl,ir:l,
()
l'сtсltlii
nur'i гlt:1rlrгt'rl. сulсatii сLt {,ilt.1 irr
'i*s,
сtr сrlдti.]L* LLit.liLс i.tl
]irt tll.i" st:г;iлd singlrrЁr
,intr't:
i;ш.}эJ r
1il
сгt."
Ai.эril sсl гjtliсlаsе ]эr.ust:. тi"iр$1'$с:,8"ill,LJ "}CirStl
1i рlr:сilзr',.
C;rbr'iгil srj сu1L.lis{.: l;l
рllпrinl
r:}.l
рiОilе-r0;;ii
сil"rri ui11-}ii-
t't'sс. l ,u li llг fi
рutltL
s-tl r,ird..l. I)аrl n*o \.i,]iИl-lsс l'ii:rr-ltl;l
n-i.1,\lt]ii сll.lri dе сеt.ссlIirtт'сi.Гc.:ix, рrntl.t-t
suIt..:.Ll.t1 сi. Sс.
in l t
1ltl
i l r i Ll [ с''' с:оtrсс:tr tt,iri'il', с:'. rL lt tс. i rlо л' irlitl'
Siitltitli.it. G;rJ эl'iсlа si: iгidr,срl.rrs0 sрI,с: lосш'l ]Lri Т-,u]i.
Gi''igil;г i,trlrill trr1;1 ir'
uЧi
!-tr:гi}ii i.t.liрl,lll'ti r.:i сt'.Llс;lt. in iгLr,hй.
A'соjii s.il.,]i(.''(itsl{.)' lа fсl.
рlr,'rtirlгl
сu 1|lr{а l;r y'riirnitrt. It:гlэlt-
гi1t: с.l'lltr tluпll-ii сin|r::с : сlоr'liгl dс rrгglnt st]l']1ifr С;'I Lг0*
шur.tt l' s i,t' ! t.']t:г
чi*a1
ilрr.itlr.,
],ilэг'|i-r1с: dalisau сu lli:iрi strflvеzi-i сil ni$tt]
.nriсi
ii:lо
ale i;mit'zii.
Sсl.ir.itri lui Lu]i apiiгеa ln оrlэiгra dinluiiоar* а vсгil.
srt}эt ос:,hii Сi'пl.lгiсlсli' .Dоu;"l 'гirrсll'Iгi' $сrj.вe
рсl
iilllэt-i' l"]0r.!.05l
сuvinlclс' str'iiрr.t ngсаlr ftlaia, cL' с:trгtri.!о
р;ll.гi'l,
intr*ttп.
fr'l с1rl z',iсni.гсl dt:zоrtlоnnl,Ё. rrrvоjnd sЁ Ёtт:сrр1o: сilрiivi.
tatеir
рr:
{оirii: ingr-tstй
5i рlatii.
,,Ре
1ъаэ'.fо" rit'stшrlл,nt'й o i"erliш,тilсrт tвl,r:' 1l"rrl,ti. trut.рl*tl
pi' slLi|еt,u,l ll.tеl.t, sin.t inсе,рzt,tlll, "tim,t*i fllerfi r:t"rltсс
E.i
'lгe.
nlwru|' m.ini'ь еtt'r, r^l cnшtil',.
Arir.
--" L,llП. i L,tlll r...
Ast;r с:t'it сllг l,rrli.
l,e iiriоi.s Сiirlrr'lсltr
рarсй
ariltr;с;l
рс:
h'-i;:t' ini.iiir.l vеr.-
suгi a]е 1urrrii сu.lсsс dirt гопlil.
.
**
Сi;rbiсо, dе und* vii ?
_-
М-аm
p]imbat,."
Dal'nr-r sе putusе irnрlеdiсn sё nxJ .i dсztulr:r:dе fгuntea
ugоr, zimlэindu*i сa unei zilri stгйr,.оzl.i iгl пristегш1 sоsi..
rilоr dr prirniivarй.
*-
Lir се ie gtndeфi, I"шli-boy ?
22
.
..'.{чia... tlt'pllr.t'с'..
(
) 1'1'1'(.qlr il ilDгZil1ii t:ll о
!i91iii.rс:ir:.;l.i
lr]lэil
р.'
r'lrvr;г, 1irlgi
rrl
;lirt't:li
сlt',llrrit,.t'сlitrсl r:ll;lгс1tl сu dt;gt'tt:lt: slr'l:i,iгi.
Сt' !'ltr:i ltt'tlIсl. l,uli*}эоу ?
i'isl. Altt'111, r:оt:0t.'ij..
l,rrli.ll. ltr, ii lr1;lt'рill
рсl
aсоpег19ьt1 сп'sсi.
Ar.rtttt ri ;r1;1t.pta ln еa, ini1litlt* sprе ссr'u.l rli lii't'lntгiс,
iIl)|lil itl r.,,.l rilrrt.a lr"lшii,iсu trttрul еi de dunsll1rlакl.tri:a}э5
.,,t,ll,t.;t,,ttl
L'i irjb с1е aгgirii,ul sufl'еtuiui, irt сtrге осiri,i irpi-
i..lrrr tt..11l,i са dе subt un voatr Огientatr.
(.itrсllrtl,'i
rеaс{iс : о ilтduiоqasе
ryi
о imbunasr: atit, dr'. tarо
..
r.t.l'.| (tl ltri I,uii" inсit sim{isе nrvoia sй faсй о fарl,ii lэr.rnй,
lll'lll'|.();t$i"i' $i
еum ai jегtfi о nзiсlu{ё
рr
un a1taг, stlr.isеsе
lrri N,l;r1tli- Dinra сhiar: in aссi} zi, о sсrisоаrс аfCСt,Llоаsi.
l'. l;llt' сlttvin.tс]'е aссlсi sегisоr.i erau foaгte tinегс
чii
q}сr_
l
,lll Ьl)l'iittеri in sоaгеiс vеr'ii : Nlina nъrа, iltci;,J 'zi||i
ryi
piт'.
l,rtt dr: sоаrеlе dе сtiсi', it,L sirtn,gе fiIinl' ct.еdi.nсiов
|}ТL{:I(:I.ь,,"
'\1-lсli
vеni'sе ultiIna noepte. Se dеprinsеsс
;i-
Glt}эi.iсla
', tl.rlrt.tl-rji in сеrdaс, dаr еu pazёr' Cъrm ?
j{lе
dоrrIr dоr*
r|t'iil.,t ptl r1оuй saltеiе al.1turа{с, aryеzate iпtr*un сaрflt al
..,r'tlltсr-r]r,li, iп ссli1аlt саpЁt dоr.ilrеa dаdaia. I)с i"r.сptеlе
r l'сl;iс:u]Lii dсrl-.rrз,еa Gavгi}й tr-iьl : un сinо сiоbitnс:sс сu
1rir'1lt с1r] zinrlэгtl. In оgгadй. сulсаt
I]e
соjoс, tu6tlа.nrog Ciо*
.
','ilо.i,
сinсl nu hог1iа, alitr.rгi dе о pu;еfl stг5vt:с:htэ, pa.rс&
lilr.
})C
VГi.'Гt1сiт t;rгсilог, сaгe totuqi igi peistrasr
ргсs1,ig^iъtl
еi
.l.'
1ruцсa, $i
tnai еrau 1nсё.. Sr.rbt strеgina соrdaсului, dor.
nI,ittll.
рс
iir:iрt lingй dоrrnitог, сuibuгi dе rinсlun'с1е' Pe
r'сIlrс, savгilli a} trT.lеa, un mоtаin rllral, fillс:оs сa o gu.
lllt.l. nеgгu pе tr.up
';i
сl.r piсiоaгеlе a}tэr с-a-L]Ч gоs1эо.dar
o,.'lrpttlaf, 1rl Ьt-rdгagi.
$t
?n stir6it, с:a ni6tо lсbсdе lrilbiiI,с,
rlr с:il.d dе gi6tе сaгe сl&n,lpйnr.au ;i рl.in
sоmn..
.,\1a сЁ intr.*'аsttеl de сtt.аtе inl,Ьгiti, fгiсa nut putеa
.! П1 [ l'(\.
]]llг in rr1,t,imа nоарtе
jnirаsе
ir-rnzr pl'ilrй.
]]in1ii nоilptL.a Iustlsе l](';lgг.i сa о rn';].,tinс dсl гindu.
,,l,'1с'::.
рallii
Ii,лgill panfi., adогlrrillс]lr-l
рс
stritjсi.ul сri llintй.
l\l}t-ij,
рfi,},f']й
zbuгesсг5 сjt.rllс1аtii nri,liагdtlle dс r.iirdu-
'rr:{,r:."
с:lеt.iil.liэi.ll.iпсi tгuprrl uпt.li inlсr:siti!'i сlr: urltt.llruгй
..lrliс;ri"
'1
s,t,il sr irl i ТmpI-а tir.zir"l. rrru1t' durрi .,n 0aрtе-bL11] ;t..'
.\.}:xrl ].rз!irl
-dсr,сn!sг
stгitrlс.z.]rl, firг6 pоndгl'с gi fii'f,
r]0,!iil''Llt') сlildit
рагей
сIin аhul..
рс
аpе
jnrеnsе
сu аdilrсul
i:r"}сir[.t -* iqri рC
ссг, }-,гjir.inll сa dе .uliu, aр|iтuse осhiul dtз
аl'gi;r1,
',[lirii
с1с g(,Г1{]. сlil.е
trэrii'е91е
sullеtt,'le mlli a[und
сlr.сt1, lil ;iir Lrii-l.
Lrtllr.
l] fulii't.с gгerr, еi;:ld сlсri:ini а'larti, si
6tii
dtiс& te:ai
{r'сz.i1, siru с.llrсi n*ai сlогiтril dе 1ос. mai аlеs сind dеsсlrizi
сrсlrii irr zilil
1эоiа'гii
a nriсzrt]шi dс noaрte. П tln sоmtr
ll8(:'г
$i
.s1ll'iгllсn. сiс*ir 'lurr'"q.l:i сйr'u,ia ссirsul е сiiрi-l, qi noар*
t,сir с1с.vilгi"t rrLt il:tili luлgii, с1е6i сц stеlс, dс:сit gеnсlе piеоa.
1эе.iсrr
i;islrtt-., Сind q;i iо гidliсаsо, Gl-rbriеЗ"a t,i"tztl.sо luna сa о
lltnrе
,.'lзuп:r
сlimJ "nс;l!iз..
jrrf]ori,l,ir
insрrе еa,
ртintгe
{гr,ln.
zс1е сirr.о цtrlbt,г:trш {.lliiitl;t ссгdасulшi. Iiidiсasе саpul dtl
рс lэсrnir.
Aititili,i. irinrсiri. tr.)ir1.irl егa gо1 сa о lеspеdс duрй
() с\'ilр(}l.itt'('.
. }Т]о lll;rt.tt.t;lsl <1сl ltlг: lll.-.sсn1;t 1tli I.,r.rli. dаг с1iз"ссt.
irffсdilrt', l'ii:ll niс:i () tl.ill..i7:iii(l, (:it
рi}t'гi,111.iLll
unс:i inf]огiri
do l-t-lit:z (]('It()ilРt'(.), vсlt.lrl:lс
14i1si1с
itr sо:tгс гсr,'еnisсrЁl.
tlсs tr'i i гul r"rd l r - sс i.n ti.. ] i Lrгiltl gl.<-liсr'.iiог'
.....{llt:t:i,t'ttu'1
ltnlti зiriirC с?nt,сс:.,
$с]сlсa
pс m}1.ginоil
(|с].сllilСtlitli' (]:i
l-!0
О .fi;nijtllr сlеsсhisil. сu
рr'оfiittl
in lritninl
.Iшl:i,.i,;]УliilriiLli
сi gil ii1tr
р)uttla
сil tutrрinеlс iеflitс dln irре.
.сlur:iild
sрl'r'}.r;Ci,оiэr.;i.iii tj:iгс,а1IliiЦ gеstrr1 dе
роtir
oft'.гit
luзri.i tr1 i1;i,i"l:ii'ltli' .5i ;'ll l"rir[сliiог, itrrtr,геinrшi|i de aрir in.
tttirсt'l.l,lr ;r
l';ii.r
r itti'
}Т-lri. 1i r,i,оit s-сl [.,.lii-.t-tt,с:,,с],ill, сl.ll сtl;tsLt1 с21t''0
lЭс)гLtt1.
сс$|tl *.,it,ri{triii<.lг sit \:сrt'l;r.:ast:i't irr tirсlсгс:lt сnг{r 1с ;lsсul Lй.
(jlLl.li..it":ilr r,,"сnisс.lii:rqli l';Llli' I,it а1.lr.сlрiегr:ir Gabriс:.-
1сi' I,,Ll1i nrr t'i:сsЁtгisо. сiit:i t'.т'а nоарlс:l осlrijог dсsсhili
6i
nсi;rlitr:rr-l] оi,iс:rti n-tl
1:ltit'о;r
tтil.'it. nссlllir sllгргiir'lс"
DilГ ,st. l.rэ;;isе
рir..li-n
rii"ссtri. сu
f;Сn{эlс р1ссatе,
сr.tпl
ro5с5(] lttiillll,i ,ft:tсi<,: ri1 сiiтоi,.sr..сl't:t; dс dг;igоsitrl t fсlst' :r{iiit
с1с aliii. tri'l;uiltd
1эг.l
l:it;:l1о GаL:i,iсlсi vоr'lэс1сl nсtтtсr'rriсс
itтttllсltitl titl t-.tl
рt:
ulr с:.i.iri1"l singпl,atiс" А.рtii гidiсas() sргс
Gсrlзгi<:l'lr оr:!t i,iniгсlэ;-l it-ll'i.
I)t.tlsilг'Ir:l.tiтl
(|t]\,:it. I,Lr1i. Tс*tltтt rti'nrirгit, iеlr,.
tA-nri -_
5i ilttl girsit 'ir'iairr-isсt'isitl гuiэt. Siril itrtjir-ri tf;ш
t't'Ii{t,i'.
,.
I''tr1i. tliсrlsс' сtl ft'."\nLсll inс:огdаl,ir: bttzii с1е jсrs r:9сlt.
гЁsfl,irri.ii. r,0?]i]tтl:n.iu*5i biгlэiir ilr'
рr-riтrr. $r.:dr:a
pе sсin-
dttra ing-1Ll,;tit с:r-t gr:tir'irrс:ilii liсiui.;i la bir:"l.ljе. lir.a inrjэrЁrсal;i
tn,t,r*о
рi.j:rrrrlr

j.itlir
5111.l{,ii:сl. РarсЁ
р1u1с::i
irrtг-о iоiсti
11с
urr osirg*',
qlс'
11l.дi.гtl.
o{l irsс: ri;lог" riг3iсit"lri
.
с.l.in unr*гi, гrsrmninсlu.se
рагсl&"
,
--* I,r.iii. с1с: сirid sс:тii ?
2"1
(ilrl;iсо
сiгagii, dirг ntl s]{;t,i.l'i.
()
,Гr"аi:il, О si*:iр]il.fг;t:ldt"..
( illtstri a!:{rа t111 aсссlri dс dt:lкrllrt'с:' Sс api,rra.
1;.i s;шllсс:tisс: miniсijс
}rзj:шtrа1rli.
Arzеi* rtn tat:L tt5oт
... vil,{uil 1rа.ptrсilог'
Utr aniсstсс dе сuс:гt.[lгс? dс
6оviiii'e"
r!..t1t'VоiC tii:-a sptrne;i сlЬ pшсlоaгс'рсirt'r.Lt сеra сe apli-
'llli(.
i(l sпfj.tl{,ul оi intim 5i
tш,triэriгiii,оi.' сa с()it сlintii rоi'tin*
'rt.
;.i.sirrilоr.. Niсi un оr.gоliu insi; miri dсgгiriэii о it*i-
| | ritt'(,.
(,]liurlri
Gi-iiэl.iсlсi se оргisс irсllоliiгit. ]\'{inilо сi,
рогirii,с
t'r'tl 1,u1i, l'сvсnisсгti с.i"rir gо1. с;.t
*i
ir-rtR aг fi sсiiраl l':rsrr.l
't
(.ill.(. i-l l'сllLt.сltrt,
t,ш' i ii aрLLсilsс nrinilе сlесidt.ttй, l.lir.r,irrrju-i-lс, :i[сс-
ll|('!i сil рс
ш.l' bоi: dе nrinz, diiг fa{;r i:i nrr с]:a vеsеlit.
..-
Cс:-i. Lrrli ? o aliniаsс GаJ эrjеia. сu glast* irldr't][-
r,1' Cil р{r
Lln со1эil nriс
ре
саu:е.}- сlоaге сaрul. Е gтrlu ?
"*-
.Llitс
1i
t,r"t : ast;t''.
Ai.jr,llirirl сu rr гоtirс а iэr.lti,tr1Lri
д;о1 рlr1:riе]с
vetrс}iоnс tt1е
r ,, ,р[lr.
-*'
...sli :,rrii:r l
lVlin;r sе орr:isс
1эе
.tгurrlсir t:i inсогd;rl,i
'. - Asiа iliрtil сtt astir. Cс vrеi sir fас ?
....
[ji.i sс:i.ii, Luli. fiirrdсir аi 1.ir]сln1,.
.'*
Gаlэiсо !
*-
IJ it. LuLli. sir7t s'iguгii.
Ait' vttl tiе sirrgс irrl.оq;isе о15r.rrjii iui l,u'li, tt1lгi.trz,!nс1il.i
,,t,1'lii.
*. (i;ii'iiсri,
hrri SIi nсl yэ1irnbirin.
' - tirri.
lir
pi jlillr;rlо
1i
irl 1э;iрlrr:i.
IJ сsсtцrсгi[(:. Irе iaгlэil ii-
'.с..иii
ti.iсi,.1;.ril 1rir5ii
aiЬi ai ]un:jlrii r,с:nitс:
рt.inlrо
fгu]nzФ
r tllr_Lli1 fl'l сlr: mсnuеt сitсlс:tr!:rt. Ulrсоri сldсau ft"ilсte
:;inд4tltсl, irt.irr
scmn, r,iрlrrd
iэоaLс
сir
.sint
сu]еsс. O" vilsЬЁ
rtrtilrr!lal'r'l.
(:ii Ll]1 ocс:tn Сil.i'**l,t'г dсr.сni bu-n сli осhii t':оilоr.
.l\r[-;rrlr
рi'оstit.
C;r]эjш' A; l,l.сrii
!ч1i
'sрr'n
tоi
6i
litir]'1.I СС" Nt-l-i r:liiirг а$a Li$(iГ liii
.vtiгiэе;ti
сiсspгe
lш.lrgi gi*:l,|it dе tr1:lсс;-tte
' гlitr trpсiсl lutrii rс:r.:iгs;а1с'
Uliсlс сl'Cngi егаrt ;iiit с]с
s1ъгс iitтi-;li. ir:с?i paгсi s-ltсli:tраLt
**
Cintl al iirсгpitt, tr.,rrii. ?
.)й
T,rtli sr'" tr1ll'i:iс:4.11 i,ri-.illii
}rL.2li1}'.i;
сЁutind paгс"r t'+rs-
pll}lljlll irr r;t.llii s;tr.'lя'jrl:..
*..
l.itirt t''t,l, Lilliэiq'з.i N*lrm аvut litri;tr niс:iоdaiй.
l)itl'r.l.t ltr1ri'llr;r si1l iсs diri n.linс, S;t с\,i}сl.еz...
--- i,rrli-l"ruy !
(
.)
r'с ll,' i1zilsеr'Ё aшlilr сlоi.tit еа pс lll tсirrеt,il.
,-I-'ti
t:iltlоryti sсnzartiir ils1:r : с*-1 pге;l. s1i'ilrit ilr t'inе,
сi'i tr-аi i:l('r' {i.с аjrrns ? Vrсi пr;ti Inrtl.t, maj- nlilt.е) nrli rе.
рссlr:.
S}сl'ir-t tгеi*рatгu vоi.}]с, о fгаz.ii, drr'.lli. or! l.t.'tl. Nu
nriii Uгi1 rl
jllriс'
-* I'u1i, гlr'irgt't|й,
9i
гuрi tоt_tоt, ?
__
l-оt'
--_
(}.fiiir
? N-аi nimiс din с:tl*аi sсl'is ? }J *ili
;,.As|t.at
'ni'сj
un r'ind ?
GirJ .liсо' daг tu nu in{с1tlд1i сЁ n*aпr sul,'is rrinriе ?
d. (-ittbtir:lll
zirnbise, dсzпriсll,dindu*i g1-lr";tzr-il irrfiеr.*
binl а1,.
-
..
Г]ir' Gnlэiссl, соnso]r:azii*nrй.
G irbi,i r.;la zimbisо пr_ai dоpaгtо"
Aроi. сLl un aer glllшсt ii pusеsе rni:ljlе
рtl
сi'еryl,еt,
.spulrindu*i
с*о nazaliЕaгe tагаganat5 :
i
.* (lir
Тоаn
рe
rstrs, tе irоt*z in aро}.е lоr'tlan,шlui :
Lrtti, trоul r.liпi,ес:. Nu*nu-n.,t. Iti tlrсlbuiо un nоu rruinе, dс
яеr.i it.o г...
Sсtllil сl'ir gI.umоirIli. Г)аr: luпrjlrа nор}ii tiгlr sr:iеrшшй
la
(,}
;lрu ir dсstinuIui.
I,t-tli srl uita in
рimirrt,
оstсnitЁ
рaгсil.
Nllniitl Gаbгi*
el.еi
рlr-rtеаu ре
сrе6tеtu1 еi. Cйtrta un ni"lflle. Pйi'rll ]'rti
Lu]i еi:i-i rrcя},ul nс}gгt.l.
*
gi, сlооdat5, сa o соrnоаi'li с1е аt"lr'
din аt]iтlr.:i'l1
рiirului
dеspт'irrзl'i. numt:]о se ivistl сlil silaJ зе
b]t:nсitl tlit sсllt.l.$1е.
*'*
Lсrго]сi..'
I',u1i tr
trli'ivisе
intге}:it1,оr:', dui.ll'i о ;tbsсn!f,.
.*_
l.,r'l'сlti : nrrnrеlе tЁiu tlс sсr"iitоr.
**
C1r-lrтrо;li, Gal:iсо, vоr{эisо I,rrli dind сlitt t':;.tр,
I)itt' tl.tl
роtrril'е
ссlрii;it.'сasсii, :liluсasе nL,tnlс]сl dir'uit,
ес l.('i.l ill с] tt-l.
**
Da, tl fl.rl:rtos : ]-r:ге]сj .'.
lil'l in lrоilptе с;l
;i*n
apсlо l1lrini'iltii, nunrс:iе vес:hсi
lеgt'rttlt:.
' I,t,rii сi.inс'ryti 1з;l,l;ldir ltli ]'ltlirrс ?
l, r r l i zi iзr iзisе
;;ссl1ftгсi;1
с, с r'r осl lii rrr iс;iогir[i.
.
l,;lt.сЁt,
1эаr'с;it
! Ссva сu о zinЁr с;lr'е сintй
рe
o
'ittrl
lr
(lt:
рс
rn;rlu1 Rlrinп]Lli"
9i
сагс'.'
iii
сaгс
ргovоaсf,
'r'.
1t|1,11|6, tit,сэrtltlе, sсэ sсutt,lт:asе еа dс аrtmоsfеr.a с1е pinfl
r l l t tlr.i, r'r:tс{iоnlnd jurvешii.
l,' i lrumаi nоria l,оrе]еi d;lr'
'9i
Galэr,iсlа нinr|isе nеr,оia
I i t'ttlsl,indtзt,i, шr duрi се-ai iеqit dinlr.о bisсt.iсiii' Aуe
.
;,l.iiltr*ltll
sроnt;rn асоr"d, .'crrrзindсluд'
dеvеnisогй сo;iii
: . l.ilсi
rlе n.oаptе сш lunil
рl,ir:Еt.
n*siomn;;i fгur:t* r:о;tрie.
(
ind e"тti tin&r
5i
nu сurrо$ti irrсli insоnrnii.it*, е сl mal'r
,,
'.tr]t.it'l
sii
рiс:iilс$ti
sоnrnul,
,'\l;i[е] сi lrоtйriseгЁ, ft.tri.i, si mai соnsr-tltе minuta.
tr.]1'.
с:i,
sшгрrindf, diminеаia. I)ar" сшtn s;оrпnul, in itrс: sii
I.. ;t:.'Itl1rtе
ре-
saitеiеlе dirr сL.trdaс,
рzlгс},
srэ J uasс dupfi
..Ir''. r-lсиtniсгdinсltl-lс di.n spate сu tf,сеt"i, 1l alungasегf,
i,ll l.{tрte diuгne : adiс;i о mas& inrрrоvizirt'ir сu
рir,jоаlв
r..t.i,
рinе
саrn usсatft, с;rfеa nеagr.ii ]'a tеrnrrэs
6i
fгuсte
l;r сliнсr.i:|iс. Aрoi fЁспsеrаt qi un fос ln frrndшl }ivсziio re.
ll|.t''il]t.l сй ntt s*вu соpt inсi
;:ilpr:;iоii'
intr'с|inindu-l сa
,rl.; rjt,:l'.ii unе!. pоvr6[i сu duhui"i, сar**s gatir sir furе fгuсtu!
.lr. iцL[t'э сорt nunrai nоtiptеa.
liрг* сlinriaеa}6,
6i
nrai trсzе din с;tuz;t сirfсlоi nеgrr
ilt tlrinсii;iсli tinеi,е.pti сtс-a
"fi
inyiris sопrtrr'll. r"eсtrрitu-
],r, l i'й vеrtigiuоs matсr'iilе lэaсaiauгеtttului.
$i,
сa lntоt*
rlr';lt,ll1il, invil|fltr-rra сu intгеbiri
6i
гf,sрrrnslrr,i
*-
mai аlоs
'rl
t.i"rzгlшtllrl sрr.inlсn а1 zrэr'iiог
**
o alunдg;i:lс pс Lrrl'i
lrllt'-Lll:t sLlргci}:l сiтеii сltl iuniс, сtr hui1,ошnс: nсgr,e' 1rr-
lr'tlilir"i1с
рОгriсau
dе jоs. сu
Еll'сri01'ii,
r;isрunsuгi1е piсau
{ ll' lil,isl с:t,t сir'еqеl*",'
.''Сlt сirс:llс1е rДs{,ui'rrirtе dе Lur]i din с:о1, lа rnilrgi'nеa
lr'.'llu].i-li сj.i?"с. с) с1uсea sрrе blсalаtrrсat.
l);r'г du.р;i о rrоарtе a11э1, сhktr сind iri in :f:r{ii о fаtД
,:rtс-i
flii un liеd d.с SсlrLrnril-nn, hоt*zatir lюге1еi, in }ilri.
r'li] uin'f.li nо.рti dе vаrft'
*.*
sсmrrul tоt virlе'
]Цinll Gllbr'iеlсi сiizu. сrt srtflсltt't'l aiiitlri'i сa о с;rrte
lrrtlс1шng сrliitfl. Gоne]e s*аlung;irй n'cgге. cе nоарtе'
r tlll.ll.zLt}
1зi'ru
nrai luminоs. in sоmn. Fitrе|t..а 1lti avеa сеr,а
.llli i]nIlr:lr'iгtln prеlшngir
5l рnг<:ir 1l1irislt
a sаlсimilоr. in
''li'lir,rlzilt1
lор{i1оf сlu lLrlrii. l
R
I,ttli l;tl tlr';Lс1rti',, d*r I-.+'l"ii sii fi dогnrit. O гt.l*isi
Glrbi.it'ltr irr liltIir, la r.l.nrlrгit sj,оr:ulrii. iryi aiiritltt:.r'- с{с1 un
1.(ll](li.l
_^
сiitrg*сling сintasегit,,moqnеgii сi.., sсt-ttuгinr
t"ltрul dtrpi, ti,'сin
*
;i
r-rцсl9 sr: dttссa: prо"tеstll.'i
ргin,9
r:ll li1li tоt,i-iс
ре
min,lсa-с:lndidatrriшi.
Sс sltт'|сa оstсni,tir сlе еa insii;i,
$i
avr]a tl'aс'
5gq
r:t'цtrl. Aг [i vr:ut sЕr гidii сr'l Galэiсa i dоrmеir.
O сlipЁt, ilYLl o nri;сeге сiе nеlrоtйгiге intге }э;rtrсlrеt
}]r
сa]-.с sC
l)ulеa
intinсlс
6i,
fегеastгtr dеsсlrisir.
j)ai:.
virrtul invinsс sоtlrn'.il.
}riгй zg"оrnоt, l,ltii st.' t.iс.!it:;.i-, nrttilrсlu*;i с;Iэr.liii in vir
tu} rlitеZCi. сAl'e Ltnt...t-.ll'.i с.. r.i ll.i {!r'st'.1'.,'.,*'.''.
I.A{i'l.{il
A i}{Г[iA
,,
..T}itJ j,Ut,
$1 s{"1;]:J ',Ii.j.(,Ii, }f {'jLj Sl.NT 1}jСЕt)U:гU[.
.U}iLii
t\]:\li Е Сli\Tilc-...
Сlirрu1 fr.rrniiLогtrJ Lrj с]с: xa fсl.сttstгa сошtilпi.linзt.'trtll.
lrrl
сiс сiа-ql
'Тnl,iia а1эilгсa ]a fiесlri'с: оi;r']l'с a trеnu]r'ti. сlr.i..
. r'ilt fсгеsti:с:lс rlесiirе'
5i
sс: гClrilg(]i} : П)Сr1"еL1 сrt
.l,.ii;ilr"il
, ,
, r'. if Sir.
l\,Тrri sinrрlLr а.г fi fоst sil iсtsir
рс
сill.idфr, sir с1сsсl:iс-lli
iiliii с1сs;riiг{itоarсl сliiт.t'ге соlзr1:iai,|iпrr:n|u1 с1с_а drllill
t'i
l t.i с.l"с-tt ltrtii;r,
6i
sir sе с}l)гс;lsсil о tlii1iii, сit 1|i tгсjзutlсl sll
;rili:j'r:izi r:
!iglrгir;i
sit аrut:сi о
рr.ivil.i.l.
1a lt;;t сo11lf}i:|i.'
iiiuсln{'ltlui сLl ссlс сlоriir fсtо. t{r'r tiпriс1itiLlсa !.l irnрiсс"iitii
.,.сi
faсi"t. i{га dсpr.ins sii irr,l'.inriс1с;.:с с1
рс
a1
iii'
tru,s;ir fiс
ir.ri,itr'liс];rt.. Сliiaг сс:i с::trе nu gLiirrt сinс.i dсr.еnс;ttr с.iс.frl-
rrrlii {а.{,ii сlс оi. сl;.iсii сгаlt l:ir.i:lза{i : ittr рс
fсnrсi 1.с iг'Ll iga.
rliirсl t.tl'it;г tттаi пrtt].tс inlliо]dцi dс-lr*i vоr.lзi fгanluz(j;,ii],
l;lLLt iltlt'_o а]tit ]im]"lir st,i.iiirrii.
jlгa
flгсu sit tr:сirсit rrссll:st''г*
r,lrl' I)iiiir:;.t о pгirnjt illрrtlsiс с]с с.чоtiс огjunсlе sс ii|l;l:
r.rtt nLti"ir:t.i iir stt.iiinirt'аt'с, сhг si irr Rоrn*nia. Рiiгса litl
{'iс'(lаl.с: .1t.lс 1.1, vi,nс сJ itr a1Lii qэiiгlе, сit с itlrзlэltsitсlогlrl rlriгi
[;rгi
сlсlрiLгtlrir:. Ciird inL|ir
jl
ul.l t,сll{,l]Ll. ii.utintс с^1с_;t iгr-
lit"rdс Llilоt'ш]. ссi с.lс 1a u;ir sс iirсlirrlrr,t. irrtгсJ эlil.r.iu
.]
:
' '
i,,сl.jti tjL;,iriltt':tt'оastrjr ?'. Сinсi plсса la сlr'lrm. f йгii ьri-]
rrlai iг.tt.сlэс. tгед;hсгri'1 it с]irсса b:..gajс:l.е la с]asa irri1']rt'
iiir с:?irrl
.mСj.Гg{''il
рс
stгaсiil, сci с;lгс.l itrtilnсarr aYс;lll in1.
{)Гсsiil
сii limltzinii с,lr: lilх 1l ttr.nriiгriq{,с r]1ai dс la с1is;{lrrr!l.r.
.*
}l5ti im1rriniit'сlг, сi:lсgа, ii s1зunсir tltiil strtt.
рr'сi.
l,tsol:ui lillil,ej:siLi'iГ Aгistiсlс: Iiоgdan. Псg.i:сt.с5 nii-li sinL
i']lt.
'iV[**s J |i tras сj.in li.irt:. nu сlin оi;i'nсiL.
1$iсi Ar'istidо lЗоg;tlarr nLl sсi ti'irgеit din
,,o1эiriсil...
Тi,_
{аl siitl
'ittsсsе ргоfсsог sссutrdi.tг. Uttг сl.lt Lin ,.dс1r-l0сгx,i
(:{,ШVi11.<i,. : ..ор-lnс,i1е..
.сГtlll
aiс сlс:tтulд;оgiсi, :lil а1е огi;iiirсi.
Cа-{,r.rl T:3оgс1пn. insit. сli]rгir.l inlг*rсlсr,iil" itlrрi.сsi;r сlii
sll.iitr.iо;;ii ],Lii silrt zшgr'i.ir,i{.i iз-t аii.lзrgiгс i.зiz;iiг.1'inil
ре
ziсlr"rt
ftr
Ar'ist.iсit.l Bоgсht,l, сilriс, rс1:lеt;..lsе vоr'Iэa ]a С1uI;. Pi.
сan1,il, l1rl't:tliс:.с сjгс:r-i]аstl сu zilllbсtо pо Iэuzсiсl r:lсvсtiгi
i"?tl]...
а.iLl.ngirld
рjnii ryi
iа Urrivсl'sit"rt.о
ргintr.е
studсn't,сlr
'
'
...''...D.....
r.l vltl l ( l,оl(jtll
J ui
('lrtLrI.
I.;-il'irrrjrr
.Ii-l
l..i tlrlri itrtt,l.сsnnt.
.,liiаtlri aге rтrirзi dt] аn]a:--!t.., spust]sr Iui Ar:istiсlе Bо.q.dаn,
A$niЧ:., mr"t1t pгсa t,ii"iiir.а lui
5фiе
qii a' tJ 'оrrсr lтirnr;i viiгсgй
a ]ui Сirtul Bоgdаn.
rlr ;.{l,iij.niltiitс }a о сilsЁt rni.-tl,'е. Г)с: firрt i;i fiк:еa lrainсle
I.i llIl (i;li'(\L:arе
с;.сri[,сlг iо.,'tiп с:lrе r'срiiса nшrrrсгоgiit'lt'
l Il''r{! l'i,i
,пriLli;'.lt:riIi
:
[:iс
р.'.''*
sl-t :rr-t vJ l
рl;it* ? }аг
рс
dшrrnul
ргФ.
Ir':lirl. 1g1!'*q-'L'si,1irr Cаtli1 J J оgсll.r;r с'lnе*1 iйbl,aсй ? r,еllэa"
l.lr, tjr,liaris.
,
Itltti1 сэ с:.lеgln|ii sрвс:i;liit. с]inс:tllо сlе tтсld;r. Aсс1a6i
рalr*
|,rlrrit.rll"сlрi| sс\.iёг сa
рitntаlоnlrl
j;к:lr*tt.:lоt',
i,lсr:1;iqi,sйtuс
t
' lll ilji]r{" iri;са inд1ur;titt it taiiс. рirгinсl сii-i сbr'a mgii
|.rr.li tltlс:it' tгсhr-liе. О ссrl.с.с{itrl<]jrlс sсl,.rt.'ii, dtl оrтt с:1'е6;irnt"
r'rrll
ll?'.tii'l li
р.irr"isit
h;.lina dе с1о,[iu, antiсiрirltl
рarтa
o
l r.tttlrr|:trс
la tinеrсsсl.
(]i-iLul
tiоgdln
рго.vtlсЕt
triujtr: untiplriii. Aргесiегi c;
'
Ir'lri,l''lrl,
р0ZеL1г1 сu rr*srtl
рe
suS. iп1]iinriii'iэi. }.rоiсt'оs.., сu
Ii};llii g.itn.li} vагiitrrlt:lог;i сlеI..ivitt.е]*г, сiгt,r.rllirr irr juru]
lrli i.iir.li с:it ссi
-сar'е*t
сLlnoтl.|'аt'l nrlti с1с il1;t.о.itrlе i;i tre
.lr
' irri*l,ii. сu е:ссср}ia 1tri I{аil.ltirrr !iаbliе1tti,"singr-rr'u1 lui
l't
il.it,:n ii-rl iк, сarс irtрtits'l ii-i nrцitс
"[с]i-t,i.'i рintгr'r
a.i
r r r.lij.irlа гс.рr"rLil!iа.
,\сl.'stt]. trpгсеiоrl еr';tr-r.jr.isti,i.itl;'lt.с qi с1е аpагt:ntа lui
111r lt.i.|.it аrrjsttiсгatiсеli
Ei
dе izоl;rr.с:;r lu i' d.irr. rnlli аtts' сlв
. r r11]1"i1^с1i11]
dint:r:с: еl
^;;i
il..Yt. l'О"'.jПlilrtl siiut t:r|й
;i
соJ еg
.rttir,l:i'Ёit;tl.'
Aristidе
$tэ;;с:1air
*.
A.gall'tli ii sрurrе;t irn.1эсrI
lrttt'lit.
i.р;tрit
}!itо..,
itсliсfr,
рrl
f гantr.it;l.:li1,t,l, rlrit'осаn
-,
iоst,
1'r
r.i.t,t:l tltl
ро1iIie 5i iir
р*t'rnlnrllrIil сirl1lu1а.t. uvr.:a uir a*.
1ri
r.l сlе ]ДLrtitг
figаn, цii-сll
с:[t
р;iLr:r-tl
аli[r'
ryi
еr'l"t intitn сu
l||i.'1.t lt.'mС"1
; сl intirnit;tiс ;t] сiit,сj trссеrr| сra с1iрir.сir' du
..' lti
1]{-'
с.l1"е.0 аdrегi;t оi,iсui. tl'сij'сIt :
,'r,ilslil, r,'йесhс:ren
..r 1r.l';i'iit (lit.,.
1',i} Сatnсt'й, ]а Tr'il...trтtltl' iil lТnivоr,sitatс сind
..i.
ll1t,I.|-i.Iltji.l nriiгеl.е со1r:g;il-l LiтrrJ e sе in"vссina r:u fiul sйr',t,
l.r 'l.'ll.ttгLt'
рО
slraсljt. irt.tr'illт.r.ti sltLt ilr trеn, 1;t }эaia dс
.lIlIlI^
-qilll .I;r аpeгi.tivе. lаi .[r.:1 еrа. Vс:rоs, сiniс, vulgсlr"
i,, r.1(: i;lt<'iil;+.ng
6i
с-о i iinlj:ii{ti сlе t.u,ltut,;i dirr riосtоl'БtuД
rrr .itt:lti
lu..rt ]a Par'iн, сaсi dе сrlunсi n*аvеa tirnр inte.
|...ltritl сlrlr;it
реntru z:ilrl'е
*-
i sе
jег{,nu
tоat'е, sрi-tninс1lr-s*
tl( ,l)t'{r} ().1
:
}l
1lсlгс'
tiаr'e siшl;liiiiс"
(];lltll"
Rоgdan i'n sс:l.rirnb, niсi sirпраtiс nu сr'a. mat
..l.:; i.ijndсii
avсii Ltn а.зtfсl сJ е' 1atir, Apоi nu fЁtсеa
рoiiti.ь,
l .l ']l Г{il]).inсlg
lLL-i firг;i dс gloаtс,
ldгani
gi oaйеni.dв
1'l
:lllltdil.;rbstlnеn{a
lrli stlсiaiii еrа intеrрretatir сa о iz-о-
l'lrl. tiil;lэгс{t.iittrarе.
.!,гtltlrс:а
rnul|irrilо'г rir'r i-о iеrtа, niоi
\z(1l1()iltl'
1lutr.i
din Оr iсnl. dt.l subt gir'iga linr-ti lэut.n,uz
рudr.lr1'
dt.
рttl]'lсгi.lt: с1tl:;iс:i.ittllr.i. rttlgr'i
!i fasiorlLr,1i,
*" gi';"
{i']]'}':]].,iiulэtJ рgirtс
;
..{].i'l].а
*-
ni.l.:с., sеvс,r'ii сlt схpl.с:sirl
qi'"сlritr,nilЁ
раt,сit.
rtvсllt llliz.' dr: lln гoryu ilrtсrrs. .;";;;."D.';
рiil'it,l
t'lt,ii a].b in ilr{i,'r.'grtnс, сlinсi
ргiЬ соnlr,l'st tr sntо]jr,с
},.rI
L{l ('I .t €iliJ lIl r!.lll.{..g'lln0J сl1nсl
ргrn
соntt'it'st tr snrо]-jt
dс iс,оаllir \lес.1il, rlЬl'irjilоt-
раiiri' ljjrгrri atr.'.
рi.{tйаt-l:
lч-..,l'..j,'!..]..l -]
u,ll:.
6i.
r r
ioi'
f i ir tц l,;iiог. ;;i fi;*; ;.iй;;J j
dL. l-ri,iil.lrt{.'1;t. сi сit'
jzltliit.t'.
t:a
рisсL-ii.iIс nilrsс irriLr: iтl zагtl
i,l\
!lll Ll ul- }l,t./l({l \.. t]t]l
i.i]i](:t-ll.Itс
nlI1sjO ]\/lLr: tn ZaгL]i
tJ .Il()l'
.
}lt.iltIstj dс vitl,i.
1--lt'iiitt.-t,.ln'
r",iizс1u]r с-';гlрitt,r:.
Тii
aеt. сJ t.:iilо.};lliJ t sсltпt..{,, 1i1itэs
;i
osiсnit, Гi'r-lni,са inа]tri i
ФstrilsJ r tlu. ;lr.сadlс]с aсlinс sссllэiil'l ; 61..1.';
рr.jv,;:i"l,u
сtirr fr-пrj'
dind. fl"rintii rrn r'еlbJ ]. t;rгс." NtlsLll piti'Ьa.
рогlt*t *.r'рi,
v;iу.tl1 t1ilr lirIit' сr-l rliL, i s,r.rIэ{lr
j
с]с о g'"с**J ..o
-'.ilr;iii-ti,
с]iil" iir' t,<:it'litatе С]]ir u$oг liсhiiin, сЁ*o сo in с1iрdгз с1с
гl1il],(] (](}l1сorr{гаr,r:
diiсlсa
trl:"оlii.lrrlr.ri о sеvеt.,i t;riс сjilnlrsсa.
lп
lуi сIс iztllаl'r,.
рс.-o
s1inсil d!nspгс iaсl, inl,rт.'l9i.".,.t .i.....'itui
fiх
,.'lt'
sirr.l4r.ll'irtа't6 а] niiгului dс: ri:r uiЁit",.".
. .lll'it
сlr: ajulrs сlr сir:r:va sl-i vadil ntlnl;.ti t:tl1rr.ll. illJ il
{i,lt'
tit:trsr,'t1::lt.;r ttnrlt"ijоt",
репti'u a
;ti
сй*i inа]t. AiiiL..r .iii"
с:t-tl.n' i] \'i-::]ti::la оs;"t{,ul.lr fс{;i q;i а tJ гr-rrr!ii. I,il{ittсtr i,,,,..':iй
ei:hi]j'r"lгlr iniil!!mеа tl"uрtrlui. frrr.l J ;-; dеa аr*:оsjr iLаi
tll,.1;i.(;l,
.l J ;llii,i,йlvit,.t-ln
rЬt aс ,.,"tl"f,.'i..,'ii1:ii;]J '.il
fli'llli,lr'ir. 0 fr:lrt*iп ilr fi
рlins
гсzЬnra1,й сiс
рiсрtLrt
tui,
яttl.it f l.t'itl r: i sl',r;.i dr яr::pI;еilЪгie
-
.
Fj* iiirbr'i:rE:а. in gr,is
ryi
а,]b;rstгu inсlris, сi.r ghr.:tt-. ntlqr:еj
djtiсl tlr.lll.li. сtlI,t.*.} it"li'!Inсeu ссltjtrrсlinсa сй.-.sс iпllэi,.,li
s0
tfl
iтr t'l.]iil.lt iit,сr,.trt.ir сi}г* filсеi} сiin с:l О trrоа1l;сl ii tt-ll-'iit.i}rii
tJ .: lli]rI.':l, tliсi in ati,r,udinеa veсiniloг dе vialii соiidiiruiin
(.ltl'(l l)l!.l ti,rsеiru соt la еоt.
Itr st.llinrlэ, fеtrеilо, nи n.r-inr,ai сit*l гt:maгс;ru iirrrзсii
5i
rll.it-tl]сlt.., dаг ii
ргivеaъr
сtr осlri,,si nЁri сaго оfсr'с.:l,t"t
рa-
sirrtri. t'unrlritiroasс. Fезll,еi|e. ntl fсtс].е tiirсге, Ц гс:tuarсat.t
;i
J i..tсlс {inсr'с, d;rг сa pе o
iriеtrtгir.intеrеg.rrtl
lirrintinсl
iirtli:tlrtl сt.t аt'rrttrl:i gi pinzе de vоеhi nтiri6tгi, sitr"rirrdu*l
tIilrсolo сjr bЁtaia сu girгoafe a initrrii...
...De ]ir f,J rсаstгЁr ]a fегеastгЁ, intг.о сIlрi dс rimJ эг* сtl
сastilni a utзсi оpi:iгi a tгсnul.rti, Lu]i*i lni;iini осlrii nсgгi
qi imосlirrt аpоi,
рirгrt}
alb.
,,$i i'iniit: q;i, mоrynсag.., \roгbс
.qiцditо
in z1rог dе ]i-
bсlr"rlil, sс орl'it.it lr<.:с.ltlrrrсr.jtс in uritrtсa ri, .dеsсhiz-ind-ti-i
bttztl]с nrir'at;.
$i'
iri1,tlсtlliti' сii .IrL tсlrtl.tt, сiirti, irritirrtе dс.a*;i J i stl:s
nl!tltl9ilо irr ltl.]ir (:Ll' Sсirtlnс g;оа1с, aг fi inti]nit ссt,;r iir.
l,tlt.tlsltn1., illt'ttt'сinсl'u--cс in rrгnrii si".r-qi сh,еmс
1ri:it".Lеirii-r:,
sе r"ritii sрl.с CaTэr:iс:la, triigindr"r-;i сapul irr}i\-'Ltlltlr"r, s*,*i
s1rtriс
9i
сi. I)itг Galэгiеla сloгnrt:аr аjJ э iil saiсinlii soil1ntl*
Iui, ll u,шr.lэi'i'r роr.dсi
rr
iсi.
.Iгсrrttj,
i]oг}lса.
l)u1>il с;'isttlnii glil'ii, Sоarс] с izl"r lt r.-.i:,i nrаi al.;liltоr'.
t.-]l.рrrl ]t"ri l,rrli rcirplгLl ]'а fL:г.'l;.stl.ii, гtlg;isintl irr сt
осltiuJ ,uj p;irril аlb
5i
осliii nсgгi.
Gаra rilmаsО in tlгmi сu tiсel.сf. сi rlt-.gсirr]ii : o At:ш.
fi!i rоsiо u,iLаt;Гr iirtrс еastani. Tl.r::ir.r{ ii:i.,i:ii itr vlnt q;i*n
sоitl'е. Irr:bi.lгi1с
{inliiгсаu
a sсlссLii. !'l-rltttll ]осо'nrоli'vоi
i.ttil'na еа t-l Lltnbl';i vцэlrinоа"sir dсer,зupгa tгсnuJ ui,, nrinjinсl
luilrj tla. Yi сsрuiart sс:intеi сiinsргe loс:оlъrоti tii. Lri].i iirtoat
с:t1-llt1, с:t"liсirrr1u*6i оiэгazrrl pс bгe{.с1* 1ilсгuсi1;a1-r:
irс
fltr*
l:сlri;l r.ii. Y1nlti1 о bittea in сгс:;tсt, sрullэсгindd-i
рiiгt.t
сlillt-]r"l-i tl via{ir qiсl.рui,tоaгс. I.]rа сa intг.о aрii с"*гg;irtоaгt:
r:alсlii
1i
ltг:riitоr' ]эiоndzi. Abсl intrсl5гit, сеt'tll сга.t t'l:
gltlo1l lrll.llsi,l'l-t*;*:gi,irtiu' Сimpiilе sс.nfir;ru.;,ttt, ;i
sс с1с
fiiiilrl.iLu r:rr lilrylrсl,t-.. Totul vеneш, tгсссa, apйi:сil, сl'ispЁ'l'сa,
еu o flllсIlilt sulрlii; Stilрii de tсlеgгaf sillau, iiт1эiin|ind
diinsind itr t:iЛ'<-.l'l vit,сzеi,
'"si
гAlliirсart m]Ёrсlii сu
рir.i'u}
siг-
nrс]сrг in r;.ilrt
$i.n
r,indtinеlс. f|i vсnra sit zilт]:е5li sФm.
riol'L')s,
|,lr
i'ilt,rl)ilI ri,сi-l:l ir.ti l'''r.:],i ;iliiirri
j;rl.'
оi:lrii rrсo'r.i.. Pго-
llIrlI r }.;l j!1.:l\,"(-1i".сi]
r]fl
]j".1sс 1.lс
siii.li l-'i'i'.с с];гgt] о а1эli rс.рr]dс,
. rl tltr)l.ll'ii с-lr.l rru}tuг.
j\,]
trtillri сlurtjt сnрс:tо сiltс:i:iiш sii' iшflгtшr1'с aгryiI;lr dс iuniе
l'l l.t t'r':i-i гiliс tгt\lrttjtri. ;.t,рr'r:;;1:t'. vrсinО. In iъсс1a;i sоal'с
.l'' iii, ill ll*с1ii;;i r;jni; fiсi''iзiпiс:, li: aсесa51 iпrсnsitаl.е го*
lrrlrllli
tl..r tliсt::"'сir с1с siilэi; Iэоjtli i'lсtijшiаsi сгз,nirl,
l,l.r1i irrti]ni tln. l:il-rrl.lt'i,
;..i aсссрLJ r intitlitatсa. ]Iгit
'rrr
;'lii))bеi схtсi.itэ;-. iгсnului :.*l,'t''nсa d-in sоarе
6i
diir vinl,
l.rl';l
i;ind,
f}гЁ rlоri:с, fйгй sсоp
*
pllr.
l)in lti:nоa
iiit,iсilоl'.
сiiсva liогi sо llpгlэрiiti'it dс tгсгi
I l r r t url.ind f.lutllгi.
(-:ii,ivll
соpa*i sо zl-ii-ц-'jir'ii sоizоryi, din liillrеa ш..ia.1ilоl..
А1эоi iаr: ссг, сimрii, соlinб сa nii;tсз nшnlii сtrе сatiJ еa
r,..l.сlс
$i
i.tttiiе, шrв{llrtс dе vini.
O vасfl al'lэit, сa st;ituiir сli. сtrr: mаrtnriг;i rrri'njitй... S;r_
lrr{tr] din a].1; vе;iс
_
сLl sрaсlil,
tr]ilni}s
gi rсilс;.,t:ir|й
*
a}
,trtrti сосоstii.с dсspгi;rs ilr z}зttг ссгсtэ.оniоs... Un.sat гi*-
rrriп;tt сlе hisсгiса ai'bЁt,-.сi-l' d.е uir funr аbсa pогnit rtjn
ltrli"tl.... Ni;tе. оi!е irзсlеilrtс pе ii:rl":Ёr...
|ii
о gitl-]ir
р..rsl рс.l
.'.lvсt:
lit сirр.уrtiiЬl сорilu-lшi iil'rе s.: d-,.qtсарi;ii"осhi"in осiri
r'll l;alut,u.l се]lii сil -liirрсir r,"о;iо...
Lttli i'i J гесli осiiii : iinr3эu1 tr'ессa sir,iir"оeiu.
Vссitrш1 aргinrlеa о nоuii
!igа'гir
: nrult n:ni, fr"tm;.r !
Se pгivir.ё1 in t'гсaсiit сa dоi rrсс1ltrr;sсiiii lэjrrеvоi|оl'i.
,l.irirlэеttil trpЁгоir dinсо]о dе g*riгi.
.ГгеnLtl
рогt"li
:i1зl'е aсеst i.iзагc ziirr}эсt.
(]iL]iitrrr'itr
сагrirt,ti
Ili,l sеlls
jntit-n,
dе g1,rrinir ilтr1:l.ii,i,{,i;ltir itril.-ittr II,t,lt сjr.:
t l}iСCl'C.
Ginс.|-lrl'iitl ii]];"ll.сilll gi disрl..ir'с:au irrtr,-о с1('Z0l'dr,]..}|-. vilslс}i,
l)с сitеvа оr,i, I.,ul,i r.lегсй sii г*соnst'itt"tiсl сu осlгii irrсlrisi
l'itltr donrnului сu
рiir:
аilэ. 1)аr: giildшi
iэIastiс
dсsеmiзil
{:(,1рil,i}fr$t{.],
сa Lln сlеgеt stflri;irсi
ре
lrn gеam bгutrtat, sar.l
l'l"i un с;"tгJ funе pе ttit tгotulг, urr fеl de сЪгiсatuгir с1r Ьa,bД
l'u l-las asсulit gi с-un сirсel dе fum din buzе.
Risrrl' aсopeгi dе' сitеva огi fa{a lui Luli, lntоs:t1"ltti сti
lir
EсоalЁ, in огa utrui pгofеsor s*ver, еind stai asсuns
tl*ps spinarеa vосinului, сtr оbrazux lipi.t сle pupitru.
"
AltЁ garЁ sе гidiсf, lrr piсioaге, inсгttnta|й сa un.
рго-
iсsог de irratсnratiеЁl, tttns sсttгt, сap
рatrat,
соngеstiоnit
,сi
']Ll
OсhеlaГi
; О
}rгivi ро
tr-utri dl'сpi iЬ latl, сu ёеasоттriсuj
j'ru"ir
de minutal:r,
32
:l
--.
L.:гfljel
re
1фу
I-,шli irrl lll;'lt. rп':ltii" i.tfitсI}t.ii1{'J
{.iut.niflit рl,;rlЁl'ii'
[};tt. ;rгtzi
dl.: ;ri;iittr i
,
tlc.'Itr.l;tltE-i i:gозrз.сэ1';: rr**l iшt,еr"'сsiltt
*'.
f.rз;;iiillt'.ll
.l;t:t,it.I irl trllrli t.;[ii'lэгi{, tiрr"'iтls,
ry,i
rlll sc lrrаi hu*ut.;.i' r.tr,:,.J i
lt't'tiitl itr1t,;rrlt.l iar in &оаre, Iqi аrшin.iis* dеосh.l'ii сtr:l ;эi.ruz,t"aj
.сlr,{i1.1llr.i ;,ti i.lrtiijr-ri *i. dс Цrrсle
i]aiОl.i'
i,a nursii' сLt l"ll'г;i'i,i.l;tilс
t]t' sr ttjrli-tr..;
р* fгttllt*' dс r'еs1lit'.a}ii
6u!*г;rt{lilГ*' d.i] {.tl.'i.r.i
(1ilI(: ( t.l' ;r.!tttr:r. сlg rldtсГrri
рi:tll.:iр!i'i,14,
сj0 la i:t;isi{ L];i lil.'t"'
l'r'ilr] r,:;rr-LtL
Рe
jt.ls...
l.-itl su1зiiгa:;е
Р'ilгi:l .,* suli;rra$0'i.
Sг: inlunсr:ii.
Сai,ll1 Btlgdiln nLl lir;,ri ь.;"l,;lt.l i.tt::gi!" r:l-сlс.l*tи}
i..rrt-ti lэ*г
zlзнt.,I i1.
; оti.i,;-l:ir-ii diядзiiз:usсl. {.:tij.{]nt {Li f ГL1l11.Ёil
rэс bi;it.tl.
t](.tt.'tt сl) нr: inLinrр]a Cfit llrni',iziirlt qii;tbsttз:ti
с]'*iзгi'o*
tr'i'''ti. ]']аг l;i I.tl;tt,itl irlyllnji
. ".l]tlt.i
li l..lll1'tt'.
;!r-rr''tllii'l^..
t.:r'i1.l.:t:l,i.r
1;.1i.nt}Lll, Сii
!);l*l;
[.;,1'дg
L]tt tit;,tttll;t:t i,; tlr'itтt.
'
lt.i1irtl1l!;,l.('il tlС itтl1:lсt.t':li djtl сi*uаi fir:,*. U:i flг
Fl;:i"сlii
rlt''.;1
,r.itl.l
tlilr ;..lllt';l lttntillr-rl.; lrl Гftir"п,}t)i lui ir:оaгtii сii zr,сi
flr: i'lгli tll tli')i.li.t *ii. l'f,mаsii iT}t:l.ГL.]rj t,jrrЁrгh itl аmi.irtii,t--а [шi.
СLt t.l*llс: r,[tit,,;i [сiо, sr:Оbgi'is* сj.iri tl.Ilsiiг;l dr:
|пт.ii ;.li iril]iц-l
.
i,i-t'tl;.t lrtlliill'li ltli : [о;l' сut
рйiiiгi* с!* раi hlоnd. tr:t tirij:i.li
t.it сr {,,il.r ';i ii.i.',.,.r:;t;ci;ts.,:
сlг. trii
рiiг.ъ'1
J ,'irl, t.ti il.tll::
':.:..'.
|it
i
ц,i
lliltir,t..' l;,i сit
цh:sl.l].
асеlit
р'lт
t:ai:**l allzfl;)
51 ;ttlгiill
(itll
itt'i:гlt*.. t'i;.: i:.i sрtrtсll.r r'r:litliс:
рrшtilt
tlс цсtlt.t$i.ii l;;l.гriil'i,
*'-
..I]iliri
lrrjl;' tоiэоi.ll.ii,ltrссt, s;.t ttl,l tс ilir1lirlгliсi.,,
.
In tirrlр с0 Inl.na сi ii
рlt.irrrJ 'u;l
tls0i: util'i:tl'шl, сiiii''iii-l
]i'.
'
fli{ii сr iirvi'tii-L,iгt.l slinsa dе
фal'funr {.ii.ir rrцilrо.
!.ii u.l ;ti::.'sil.l tltr/еil
р;r1о:lгеa
irn.liriL.i'r'i]' сtlt.li пrrl'.li.i-i
Т}
f
t'tt|.i;L оi. Lr'isl.ti.
$i a1l {ir.. tirt'i-.t <iе lrimlс гrоst;rlgir sirr'tl t't.tlг:t-l.!,.
IlП ('(),(;
t.tr с:it.сlltl l}Ёr!jl'(l. dt.:оd.aijr l.ai;1t-lt"nilt, г1r: 11оiLl]r
pс' tll'lt lr.i i littt'i'i. itэtint'illоr' iinr:r.'i..'
ltt
1rr,iirl;l
сliрti ltvt.tsr.:sо irnрuisir.it-lгa sir s;ti.Ёi с1i'l tl t'ln,
sii ilrtil'rlr't.ii.il,}t:iе;i s'ii i lr aslliсii. n'-tmli сi] ll"i-i i.ll;.i
Vittl;l tr rilrt:t tlj'lt.itiii dс trрr'оirрс. l'tdltt:inсJ i-i*]с zitrrl'эсlr-: l r;r:i;l1й
(:tt
t.ilt':lt.lt., l-)lLl. с1е сirrt] sе itlii1,.оiil;t.: сiе ]ir Pilгis. n..t trllti
ct.it {)lll tlt' lrr:{iltnс:, .intсi".",еn!ia llсl'.;lj],a sс
реtt,с.lгrtl;i]
t.]l-t-
tltiti ilt r.;rtriti Ir.li' tiс,,,еtritrсi о tlс|.iltlri-: sl1эiссtiva
Г}1]
t]"1itг-
gttrlir r','iri i i lilli.
$i
iirlir Ltlt,trl;l, ц:;r srl l.isпsс,'.pt'itrs'. in jос, с;r сJ с-о
рiьlс'il
рC
(;lr.t:
tl slti,tttl1t.i с*Ll!"t gi]t.п1сl1с;с tjL.tl lril'tiс.
$сdu;r
hз {е"
:.; i
lt .I lt.| 1'll L'i]tрLl] irl srl;lt'r'. Llrlr1'llilldr-r-;i ос1rii с1с funitrgitri,
l'tIlIl.il l.iirrdсa нl,a it}ТluZ,a!ll,;i lrllsul'сt. IlvасJ аsсl соnr1i]..с.t
.l,rt r'I irlsltryi. Cеt:;r се
'[l]iсt.i:r t.lt'lt ltl';sr,r]ll1. nоr"'i" sir sсlrirtrl.li
.,. l't rl l't'l.еastt.й dr: tгсn zilrrI.lr..'lt' l'ttl1lrt.tl tlu tl I.t'ti{'it с:tlсhеt;1
;.l ,;.::.].'.."''
Саг6} sс fitсlt.l с:i-t dсl:tt.гt.l.' isсоtlirrсIr-r*1'с pr.iir1-r'е
j',];rl]litl"l
aг f i аp)itrtсlat : ..ехpсll.iеn{il, с1il't:ttil'.. Сir.lu1
ll'r;.rlltl)
zinrbi.
рге.lungirrdu.11
r:imbс1ul in Ilrnri,rj
]iqlrr.ii,
l.ltIl.\ i}i{0l.
ryi
iгоniс. С]еeа сс-i r.сst'itr"f сх,lзt'с'iiiаr оJ .lilгil.lit.Д
'lr.l
rlisСLtta'
$i
геr'с:rrii'с:а
1эi.ilз
tlr;isсit 1tl сi iill;lr;i ii ttс1rr-чо
, ., lll.isli:\z;-ttiе dе sсriit'оl, : (jоl-lslirtil
сi,r, с'i,;t сlt,
jl..;Llэt
In
r.rIlt ri;i dеsс:ifr'еzе g.inгJ urilс
сuivа сllt,сl nu:;t'tt-ti-ltlli t]rr r-'1.
t t'rr'lr
l.*tita dе 1аl fегеаs{'гЁl trr' fi IоsL tlll
Гi(]i'i()tl.l.j. 1."'i'tl-
' rrl;tta asa сum еra in tn*nusсt.isul r'rnui l.()i]-ii1n' i*ll. fi
tl rllttit gltзсiurr'i si гt-.асtii, сLl аtlrr|ill" si сl'-ll]L,t..i]1i .{1.L'ti
.'|'Ij.illtliti"t,
dаг fiir'e1 efоr-'t о;tсер{iоnаrl.
$i i;r!.t.r t:j r.il:,,iLlс.r.0
'.rl;l. in геaiiiatеil с:х1еt,iоаr'i 1r"ti.
1rli.tiсitrlirrсl
]ir о rlriit,n.
,.'rr.t,
li) сare
раi:{iсiрл;i
t.:!.
*^
о
рl'it,t.llt
ilu tlljгlri't'чi t'r.L.
l'l,, 1|;.1{g, nеяtiiird сс:l sе
рсti,есе
in с;riзrli с.:i zbr-rr
j.j
t с1t.: vint,
'r
сlt' аltfе] gга!,ii: е! ii dtiсlсa o ]еtiL' t.:сi'с'l'it.ltlit
*-
t.a si
l'trilri zilе i}lс
1ll'i1.1-i:j1,сli.ii
-'
ttl.t сl s1it,i-.tit]ltt't'. ,l\lrlllii:.r ..t.dЬ
'.,'
rrl sсnziltit', l:iirl1;lе. ii vt-'nс.;tut tliirl;ltt'tl с'it t-l Ltгir':.ii t'iгr{l!ii
1,lt1;1l;рq.|g.
(i1' {,i]l.с ss: .li'rsri сор]сsit сl_Lit-l it.l с!tl
1lаsi.,'i1lltс
'.,;iсirlitоnl.'i'',
il ii СL1j.11 аi t.слuni:t ilt rllisr:;ir"i. сl;:tr:i о
i-.'l.t.
' r''' ti s.;tl.
.i'i
рe
Ll1r.liil'.
5-:rроi рt:
l;i'll-{,, t:t;ni'trntlinсlr.i.tе
l rtil ('(lpi](:.
|}i пti:i .'i i]:. с-lCs}:}l.е {t.l сii st..l nLrtтrtl51,t-. t'Lrli. Al.lllt tll.il
.l si ссеa (.i' \.{')d(1i,t
ja
[сr,r:аs1r,;-"i: J "rit'tlllt si nui.lltl]tl iil:-
',,
rlrr'liti inr ,: itоr'.
,.\сt"ttт: lt'llil.l inсt:1эсit sli ntl lniti t'с'i;i.сl1-rl
;l)t.t.itt.t.li
llr
(]li*
, ti. **
сlat:i. birrсin!с:}сs, t-,шli...
()
rlunrisrl in g1inсl сa
ре
t:с1/а (];,lt.е
i*;lr.[.i lrtllLr.t,inrr.t
'rr
.рinit
la GаTlrIi. Nun:ai
рirrir
1а strsil,с'[l i;r
(iir1lrl
i. I,rr]1-
':.'
lii-fсгсltstгl-tr'с'n.tl1ui.
Tr'сnul lui Lr.rli...
l)t: lrеsiirr{itJ .":, dt:l.t..trisе fоirr'tr binс disрr.rs. Al;lt tltilrt
rrl. duрir d<ruii сupе dс slltr:раlrir', nс:biirt1оi,ii. I)itl'tl.ti.,i
rr]r'll
Si Sе jсtilс:t.t сu r,оt'}эt'lt'" sli ]с rzсl.sifiсс gl'.rrirс{. I,Lrli
J i l,! (,.l.l
]\{u
j
tu-Тlrlli.,.
Аbsr'lr.du]'
рLlni'i.l
о
;i
r-nlri
jn1
in.rir sl'iilrinir.с
1ltl
еl. Аг
]i \.i'l1{- sii sсl tlj1tl in оglit-lг'ljr, sii rrас]i fа1a ltсrlsi'tli tlil;1-lсl-
lt"ii, aсеstеi {t itrl:;J .igl;l.ill.i. dilг se t{.n-Iг.а sй nrt с]istrlll а
','rll сJ tl
j;t
I't't'г,.sLi'а.

{tr
De сс nrt*l nriri pгivс.a ?
$i
1ll (,(l
51.
11111...r 1iirrсli
l,trli ?
Penti'ti l,u1i, е1 nu
рulea
fi ilссit' Lln oln l.liilr',iir. lV[iri lrtrсs.
apйгut сt"t'pir allэ ilr аг9iIa rtnсi l,ttlritlzt'tlt'ittrrir.' lVlirsс:-t
сle onr bЁtrin...
Glnсhrl fflссa irr tгеaсirt aссitstit (:('l.lst.ilIilr'(..
Irit.li сir
siгl afссt,rzс, fiindс*.gtia
рсг,[сlсt'
с:li ntt сlitt ittt1lr.tlsi;t l'i.
nсгсtii izvоr.ir;lс sсduс{ir.lnс:ir ltri. Ctrtllil,irIlrr.r.ii tr-:.v....
dссit тtn sсoр : s5 suЬliniсzсl
1;i
ntlri Iitt.t. itl'lsrtt'tlrll irrl,itlr-
р1irгii,
grаtr-ritatсa сi, izоlirrсl-сl <]tl viittlr'. Iirililirrtl-rl llr с:i_
tсrza сеai;trri dе tгеn.
..,Dаг dе сс.i suгidс:t
'[.ttli
./
li'iintlt:i'i t.l,tt [itltt
ili
Iiirrсlс:il
iir iiсest tгаrnvai itrl't:t.ttt,blrrl t.l tlt'tt sitr;;llr.rtl lllir.lllrl' с:tr
сагe,сoс}rсtiiгilц tli st'
1rtt[,t'ir .ittt:rr
tltl-lr .,|эitlltt.tllrt.ll;t... Cit*
рiii
а doaг o sсгnnifiс:ir{ it. itсl*l tt lt. сlt. rl;;I i ntlii rr rttsr.r t I i tlii pоn-
tt rt сосI-rсlti'rr.iit ttnс'i ,l.с'Itl tittr'l.rl.
Еr'a с'tlttr,i'tts t.ir сllr<:ii [lr trlt,;r l.t,t,r.;rнtt.lt trl.['l lr1lirt.ttl tin
lэiri;tt tiniir.;i l.t'tttlrtts, r,t.isIit ltri l,trli l1tt s-lll.rlrrri l.i <lt:tt1rltt
dс сl.
4",,l''
ttlLr't6i, сl foar.[с trriс:lt sl,t.iцgогс dс iriinrii .ltt ltс:сst
ginсl, il;i сliiсlu sеiima сi| сlс: uirriiiТor aг
,Ii roii
-
r,..i.й
сr1
-
in sinс
*
са l,i,lli sit ассс1эiс utr аiL с]airsltоi intгr.r
zilтr'оеt la fсгсаstгa pгivоlitrli'lo::.
$i сiL сiсJ iulittгlrl, tоttl,1i'
Tсnul vr.istсi оi ttll sс.ilrlссitrlr сu tеlrul rlгistеi }r-ii. Еa ei.a
сu
рanс:r'til
dt.r сittl1lt'...
Ii :rpir r'u dr:оdat'ir J 'rll rt' l r. сll.1,rit t. l t. сlt, t,t.is l ;l <, i,
Aрi."irrsс о nоtrir (ii"1lrr.ii.'[l.li
\ilr't.l;r. It.ttttlt.ir t.tt llirlist,ll"
Рttr.сil еl.i}
р]:0a
сald. A1iiililrlrlr.. tji li1rllii tlt.;rt.r..
'lVi
ii.osо:r
a flrniill';iпв. }:igura istl
1ltrsrr11lrlt.i.'д,..''...lr Ii1.ilrгrr iriэсit
irrс.сl1эutJ r, сil"г nriгоsr,r.l tlrtttttrtllri ii tll'r,r'ttt.lt lt(:llsijjjl
сu
fieсаге rсspir,it!iе, firr'ir sl'r-l
рtiirtii 11rltli.
Ar.l..iIrr .... i.,1'i.'i.i la'с
с;а lm]rrсimuita dс: аhuгii trс11r.i lri tttl(.i lllill.i l.trr.liirri с:ar'е
s*аr. fi a1lr,оpiat inссt',
цсlрс5tr.'
CLr- sl]tul irгl;jtгitг
рс
сitl.(: trrir.tlt.it tl trl,t. tttllttlti lrr
с(){i11}i]].' isji tсtrтnitrti dсodlrtii, <.;t
цi t.rtttt tttttltt,t lrr. l'i llrl"llrt
с1гt.са dln rnirrii^ dс ItLi,atul ]r.ri l)<lsl.tlir.vхlti. (.Il;,l1
;.,':..irxtllji
сil.lс1
1rt,int.:i1lr.tс
llTiliryl<in ссllэtlitt'it (l
st:ttt.ti t.irt.l'I tIlrt.l,sll|.t:
сгiz.а сlс o1lilсрsiс' pindil, dс unсlс:vlr tlt'llr.lrit Itri llr,11r'.|irl,
gi
роa1с: 1i
tlс: сu|itul lui..'
...Cirrс.l liс1iсir dln nоu oс:Irii. I',tlli il vliztl tIr.
;rr.rr|.il, 1.11
iэt.ir,irсa
irrdr.сp1lrtir s1rrе frllrсlttl ziir.ii. litirtrtrlir, r.rt r,..|.ii Ilt
el" Pi:оfil'-r1
.]'tti
аrzсa сr trоjlэlt:Ili
1tliltltir'ir.
l'|t|.r.it r t'ttt.r t;tllttt.
dцрЁ сl ilrfrilr1;сl'о, aiilit;ri sirrдrrг. l.аt.li t.trt.r'lr
L.l l;rttt |;lttt't''
J O
]1.{ru'nt.сa
о;tiiог.irrvji:,sс.
"|r;;lt
stl
jrltli;.ra
с;rрu-l' J n .[огсastl..t
tгenului
сtrгe-l lrutt'duсit.
iapr-lJ v(}n(lil ilirrtг.о ьu'io.iii
tгistf,.
oсlrii pгivсau'pсstс
z''iе
jпt,ilriinau-*i_iЬ'й';";й.;-
tini"rlui...
Dar se ini1rrrрlа intг-асltlтiiг ссvn.
.
Luii геviulrr
ilаl'оaгеa ;i
gоsltrгilc
с]с itlit,сil rэl:i vjlzutс
].a tatйl сi. Stlсlсагсil
.сfl]..о
aрaгс
ро
titшpJ с
"a
o ii'Ъi"_
gегaгe,.
irrigсaгсa nеlini;titё a
_сарuliri
pаi:il"r sugгunrat iй
spatс
сiе о nrin,i lliliirji,
;;i
осIrii fi,rгi pr.ivir..,,
".uЬ "ni
аjrr toг...
.
I.е;;irrul
сlЁt sui'lсtuir-ii
;i 1эо,:r!с;l
пrоr:|ii
ryi
intеnsi,i,iltса
еi. Duгаsс nun.};]i с!|сva s*'uiзdэ, *,"' s"iiеti'i i;i"р;;;..t.;;;
vгistа,
a1эгoрiir:,J ш-se
сIliar' in сi;рa'-r.аstсi сс1iils6 ;; ;"-
piiirrilr
r.liс.:.
.,'',
Ч,1t"1
}3ор;d;rlr sс dе;tерtii .lviltd in tntnf,, n,lina nrаn.iеi
lY]:
d9 сare flе
.liрis*.
]},{iiзtоa I)Lt sс l.imреJ iй.йa.."rj;;
m]na rсдi"rsisс si l,lгilr iзittinсгiсtl1 оr'gаirii ,";5"niЪo
'йiil
*: *::l"jl
Asi,fс]l
",рii".i.
i"
^йil'"".,!o.'lrоsсtltu]tti,
mtПш.
. J Llt Lull .Lt-t llirго}эiittй
de un о'оl,az rесе
9i
ttсl, сi.tt.о sЪ в]ir:i
Pllg
dч еir'. Nu-ryi
рrivl
,т*na.-й;;
Ьь"-iй.".йй;"ъ;;
rnaгmuгit
сlоzgгоn*'tit
сa a] огbi].ог сind i6i sс:li.ш ?-t" ;;
] umina
sоа гrlili riеr,lir:u t.
&Iilй
? Dсsigrrг.
.Daг
ni:{i nru1,t сlсс!t ,,.ll;. i,' fа|a tr.Lrрlr)Lri с1еtvtt}tuг ,ltlllэtrinzit
in lnina еi.
"
A'i
"n
ф
сunr a$a аг fi tr.еbuit
sЁ fiо' tоt сl fйсr:гй
,mini]е
еi hоtiir.jtс frl
.рsсrrit*t с"
-**"r"
ti.r-rp bЁtr{эitеsс.
]1 irrlinsе
nе blrтlсhi:'ijpr-rnindьi
.*r,"l
р"
pl',;',:"..i?*t,,
in sus, r,iсiiсirrс1r-r-i
рt.ioiй*.s;;i-.;Ь iru inсiiреr.rlt
сlссit
indоii;е
I}с сai}.']ir;..uit
vаgоn,;Гiri. ii J *sri"i' ;i;";iй]iЫ: 'l*,]: .1i..1tсгse
f''l.;ntсa
ilсlеi сrr ьoiiit* еi. I.-йсr.r- umbгi';
uсоpсrinсi
сlt'i tэеl'сlсiiLttl
'fсl,с';rstt':r
dinsргс: soili.е. l.i
рtеи;е d
jn
nо..t {l.ir tit.,.r.
Aроi
o arrzi
рlссind.
,
'.
iJ еsсlrisе
осIrii tоi'о1:jt.i.
с}in lеа'g;ifr
$i in iilrliiliii]е
сlерl.tгtе
а"far.i.
Intilni о ftlli allэЁ, сttnr lrtlnrаi
iПiijд(.5ti,
.ll]l'оaр0 in suflеt s;i
-
\rin inсjэ"ti.
Iцс}:isо
ос:iiii. oгiсе i.гtг fi s1зus rrсеst glas сl'еdеa.
Т.,,пli I';rt;r't tl сli1lссli!.iс gl'flbitir Iш r,аi;t:n.lr| <lrl t.iltliii ti,r..:i;ц
Llilсl(.
(:tii tlittJ lliш tltt,,gозрtlсlйt,iа,.. ]J tl itсo]o $c itl1ti;t|,.ll(.,":|l t:r
liirrljit"., t,;rl r:u{i1,, L]n
рrihаг ryi
о stiсiй dе ir1lii'
l-)itr ц.tLпl}:tlt'"l'i*rсntu]
'.iт}di]
dol'n"}с.li;L
('ilrl.lt.iq'..l;i^
lLlit l(''i^^
nrоsi,t] irr с]al.r: rn:'li
'гIlrn5g{istl (ii{еa с,l,irl riш;'tplеit
рr..i.t,,t
t.l',i:t
iu li r;.iciir.
(]itLiliil
l Intrasс:
hl'itj*i,. fйгii sir faсД
sfll]"!n. Dilir.
рttгс.:Ёi

lэtlr:ll i'ind*о'
'lt'ililt.liti l;l nссLtltсэ$сt-ltul сu
рiir;rllэ'
l]сlii.l:'lrt,isiii.
tr'ltr-
njnсJ u*i*u
6:*'f
гrrrrt,с:r-
,l]гl*ni:.[
stl t:l}r.ifjе lntt'*о glrt'ii сп tсi intiогi!l. I)а.г{rtпitr.l
lоt' iL.lr;:r'еstlr..i, tl'еn'ul :ii irltr.й
рсl
tn;ltе fс,гоstrеlс:'
[J litl{r"ttlt
[)(}
(ilг() i*t.l
1lr,t,;1lilir,;t'
I,lrli r,'r'a slridtfli'ii : t;liillз
n{'.illit,Ёl tli.it.l(:r.l.ttIl irIti irr
(]irl'(' li1{)l ri(.}i(| ]4( illjiit liitltii'i'
lV[irlл lrri l r'l!i il ('1lllliltl'i'r'с.lt'сlr,l1lli
1iit,
r'irliс,ii.rtlli.i tl,:,l1llt,,itr'
trr litr:1'l
(:(]'
! i t l l,til с.t.lir ilrl l ii
"ii
;"t.i r r l'it }i.r Llliu t,
|ii
ilr ittlt.l,lsl"ii сliрlt, i'rlirirll,il.tllr ttrtirrnt:i lt.ri vr::r:r.i
(]iil rli.lt'l"
d* а[.:rt';.i. (,!.l r]]it(itl'еit tr.llnilсlt'(:ilrс-1 irrvli'lшiiit't, с,tilrdr.l i сi..
bsшl.
ryi
rll
1;tiг{ttглul
in"*гtlрit al tеilоr.. С'ilrrj t:r';r }::il]l''ll'l.,''
sgijr;t. fi$!l,t!.!i''ii s{'}fflnulLti. rilэш]a ]ui r,с:р.еit
рР
Ifii,ii.гi,!i]..,i)
l,lr
tr"rj.r:i
ryi
s:.арlссtt :nSL(tr]Гit li:i, с]irrdlt.i с:*iti сiо tsli" I};i:.;ll.;i.L
tt.ii *еv;;i гi).n
рitгfuгnu'l
аrltjtltjr,ii еi.
--,'
"ц('lll-l}i.i
st.аi liniчtit,,
trl t,t,rlr::jj, сl1n nсll:, sсtriпrlrirltlrt-i t'tlttt1lt't tlil.
lVjirl:r lui fiiс:t-l un gсrr;t sl)l'('(.il.
..-
}lll
6:1с:с.
Stаt.l alirtLrгi.
Srl i.r';еzir
рс
bnnсtrеl;r din {i'r{a. vr.1
1lrirrсl
.t l,
.l.ll1jltir illi'lil сaгe-i aсоpt]Г(il It'ьrntt.lr ii l,
''
bt'l"rn;l
рl'i1t'lt'с-'a.
Caр dе aгeb'
.lJ in
чlr
rti in garй tсii inliогi!i st' irrttttil|. ;rtr
аu-l.il.} l!()i]i,(..
$i
сlrr1lir сLr
рornсa
tfоrrull, pttl'l'rttrllrl lttl. l;tttt.tl'',t tlil\'-
оr.i сrr.trl с;i lri iнr.bii соsitс qi irl
рiцtrrlil.'t'
rl.. l' 1
l l . , ;'l r :
dr sе'',it n(lLtl]t nltti tn'.llt drсit
рirt'lltttt
: ;rll
''r't
l
'.,r
']
mir.оdс:nii
1i'itrljгirtо
сa аl finului сlоьil itt lrltrr ll
..].,
,
t;
rnutrtilоt'; ;'iilсоt.i i.rrrlulс:it сa a'!. l,llttt;ttt.
l.,t
l .' r:'.i"
luхuгiltrt, {r'rэрiс:t-tl, fiеr'lэintе, dеvеnitrrl lltir t ..
t]i ре
rn:isr-lг6 сi] sоarсIс sr сОl]()l.il
l't.
trt t rlt l l ] ll
furлui
,tсliitlг,
сlin сtэгi.li сГсngiloг. сtlbtlr'lt lll:ll l;llI i'
i
rniril,, l'itlir.lL'ind
рс
fa,ir соJ ui in1,il.r:tr
р(l
('ill1,Illl't|] l.l ]]]
. lu
g8'
6i i*liisс dtir сс:lrrр'аr'1' irтlсi;r1,urJ . Liir-
zgili:ltэt, i'itt r,rоitt sii сl dtl;,Lt',;-rtе сiilt
рi
t.tltnеа [iЁ] Ф trrzlirasсi't,. lx:lжlnil'l с.:,l
suh{ir,о girsit intr.*rrn dr,rllr1; lil :rrrlirз{'ir'ii, сr"i
1-iltгfttirr

a]t&dаrй.
"]'r.еzit dс*it bin<,lrllr t'litl s()tl.lt',t, l.,о r1сч{t.lрt,ir. tur-lJ t, rrrui
inсеt ditl sоlrtnolt'tr(;.i. slilbil, tlt't r;t,t.itttil.t t;tlltilit{'it.l с6, а
yi_
r]]irs сa o сi,lsir
(.u f(]|I"('stl.(']tl si rt1ilс d,t:l;с:hisе
рt.itr
r::lt с a tl'с-
t:l-it
рal,fLll]lr't
l tr:i.lllr.чi t:i" nu nui
рoirtсl
inсhiqlr.. гliсi t-tц;iiо,
п.iсi J .сr.t'slt'tlIt,'. si сir iistiir:l nlегсt-l v;r tlT:{]{Э vj.iil,ll]' l'ii
рaг.
l.ttnrшI tt'iltrr..
(];i
t.сltll;tll-riS сi1 O 1'аl]i"l,
-
{':lr 0l,itl'li:i fс:t.'iсitii.
$i-n
l,r,rli. irrtii.tl1эlагr:;l sс i}Тlp]t]tе;l с}in сJ оr.t;"t Iir'е. lJ trul
vсnit pе fa!Ь сa пш {unigе}, сtin ссг, din vint, dirr
роэl.е,
]ir fеl.оаstt..ir tr'сr:r-tlr:j. ii sin.rtсit qli аtlu:rr
ре
lа.1a аt.itlgtr'сer
сtrс: zinrbеt irr1,ilnit.
Altui rzr-'nеa ditr еа. dс:Еi сlnrшl еr'a stгГiin' 11
рlivt'lr
irr.
tilrs in Iа!a сi, сr-t fr"r.tntоa iiсltl1эс:r'itii
;i
осhii ilrс1risi, t:r-t
сl miгarе in сirl.с sсl adu,rra tо1;
р;rt,fliil,"tul
tеiiог cil.r gllI ii
in gaгй 1rrniul1,iii, сll
;i
сt,ltrr tr'r:nlr1 inti:а, iir
1:ilсlr-tr'сir
tсi!оr
nui Еmirrtsсir. in Cilt.е аv0a sl.r r'iis;ri.;i lultllt сtl ',]r-lшlinа
сi
triесiсlar.t]t.. .
}Tu
6tia
t:ltrn il с.1rСlllit, сlс r-rndс virrе. }'I,-r.]
jr-lt.i1лisе
rriсiоdatir.
^
Dal' nссltttоsсr.tt^ vСnеil
рirгсl't
din la. Сil r:n vtlгs с1с
сi.ll"с-!i :rс.luсi аnlil.riс irvirldr-t.}
ре
buzе iniriritе <lt'.;l
;ii
шndе ].iri аttzit.
]] vссiсlt iirtins suriэt осhii сi, fйr:ir сa е1 srr o vас]i. Avеa
рil.
aiiэ'.. Aгi;ilrt, rrгgiirt, argint, -_ сitrta {irсtui rо!'ilог'."
,.Dе
t.l'ссi с:оdr.ltl dс а-г:ttr.li, dс tiсpaгtс vсzi ir]]эir.rсl
;.itt.tzi
gninс.lгa
glisttiгс а pЁdrrrii dе aг;gilrt.....
Oсhii vеdеltr-r,
ryi
mintе;t sс tnl,i]nеа n.lе|сu сrr {:-.ffre1ii
сll r t. {lс1ltссl.ttt
.,.t.l'sr.tr.i.
Сt"t fiесаl:е гсstrriгa[itэ
рагfultrrrl
tсilоr intгa irr
рiорt.
t-l-n somn с:lt ос:llii dсst:hi;i, irr f]i"indtr} uвс:i aре dе aur'.
Slrflеitil аVCil' t: lеgiinnrtl lent,it, de algc ;.liuritе dе
сul.сп'!ii n-rl.r r'i i.
Gсnсr rrt''gге...
Tоt се vеdсar: осlrii irriпra геpсt.a, irdinс, intг-un vag
сl(' t.oI,LlI.j t.с.l iiit,lrs..'
Ii iоar.l'е сlitiсlilt s;ii tс rlitr.i lir rln тrссunОSсu1, (lа ]ir о сaгte
сl...llсJ ril;ii in сitt'с сlс1.tl11"i vtli.sttl'i 1'r-tilэltгЁioаl.с:, r"еgirsind
j.tr
tl1с ссvir
рl'сsi'in!il,. рtlirtсl
stiurt, сliii^ r'аg
рinй
iitr'lnсi, |о-
3g
tr'l1i сгlr. ntt trtlшttti irt sr"iilrll. сlttt'5i itr it[itl.iL lui. lrсtцs dсl
l.t(l(:ttl.l(,li('iiI t.lr tl рltlbсl.C dс| ar.gint' а L.itlеi zirr i сiin сaге
t.iГt(: LIl.t t:iLll"Lr.с-.!' r,irnit
*
dar сirlit.сtutl
1эlrr.сir
r',сirса с1irl
zilI.(]il сi' сilr:i ii
;tiа рt.t1bеt.ilс:
сlе aгgint. 1r.: t.itztlst.l itr саr'
lirt,ir sli r'irсlir сl.ilirсlul. Ilriirrir сli birtea lingii сl сa с' с:tl1эilй.
(Гссl,irrсiоilsi:r qi supusi. Рtrr.сir Ca 1.l irdusсsе гiis1ur'nlгt-"
$i
niс:i тlu.
;tiir
сum il сlrеаtrrii. Dilг il tivсil
рc
}:u;,:t'. miri
in|irn dссi[' Lln numс, с:tlrlr
1.liiiтiirLLll
'nil
;;tir:
rluiтtllс g;l-
r,о;riсi diir с.1 rirS5гitil.
Lu'ii iнi tгссu .n-iina p(l [,l.tll1l('. [.]r'lr fiс:t.l'ritrttl. Igi
рriv.i
(Lr miг;'tГC nriira. Ilrit trr,iltlr t'i. l):tt. \,tltl(:;t сlitr irLtir pai,iсl,
с1с:
1эс
un оl:r.аz J эiitlэiitrlsr:' lrli1lit сlс t:ir rrIiL с1с ttсliirс:' itrсit
lт]jnlt dCl''('l-risс tтistсt.irlltsl,t сtt tl aрir itr сltrс-' s-a с:tt.lrз.ndtrt'
tl с:t.lllroaL.li. (:lt tltl сCl.il'r сill.Cjitu nirts [Llссl[сlt,i, с:it О Zilt.сr
itl t.tLt.t. s-;rrt t<l1lit, ссlс<li.i.
.Mltlir <li t'itt.t.. il<"'vс:'trisс rlritrlr tlttstir1llitli...
$i..n
lrr:t.lr tli1lir, stl s{:ii' Nui trrlri inс.lr.tizttt:lr sii.i sсllitrrlэr.
('() l11l)1'(rsit.
+i.
l6i t'tr1tr.irtst'bbi.lrjii irr nrini. Ai'сlсlrr't trrlii t.ltr.г сlrlсil
rrr i rr ik:.
]ii.tL irl irrt'i.сgirilо с:tltiLt-tt.ui.l 5i [огtпa tt'l'tсi rrririti:i.
Slr1.lt
;llr.:t-rlL1-.сlсl
i,гlr:ltil;tl..Сirtu1 [J tr1qс1lin s{''tтl[i-iс.til;r: tгt:x..-
tiri, гссii.lr''t.nirrd оl iл.st,tl,'i. i rrt,с.1'il''inс,ltt-li() (.il
о ttiril;.rl,с.i i,il
t.rlrrillt'il'ii;.' v'iс:l..ii J .iri 6|r.'
1.,irlji
ltt,ltrl<,i, t.{'(.iiрiilinс[tt-:;li i,i.ii;i,tr,
L'сlriinсlt'i-l;i
д:;lnсluгilс'
l,(:(:iil)iitrl]rrtl lt't.itl tlri, (:L. l;0 itifilIn.
{эi:rsс:.
с.l'llilrn|inсl сгnгi!iiitl t]i'lliritrltl ::li <[t.tl iii'lr l<.:l.liil iгii.r'*ш
{l(.l.r;jl(,'i'
i i \,'li iurit1i ! iс.ir.
}iiсi tl iilаi'rnii. IE;i tl.т1liiсirstl ttrttr[
1lt'itl
l'rt;rrlllr ltri. с:tt'с.'
(li''ii. с{]lt trrili irс]ini:ii
1i
t"rrai asiсLlПriir
l)t.\.Z(]ll(ii
tijrr su,.lс:ti.tI
,{tLi. Nirгrr:iri. с]liг a,lэsiоlr-ti' nirrrсrri
**
tlitli с.iliiii',i]i;llitit'll .*
ntt qitili il(jt'St, s(..(rl'сt
1эul'.
]'v!atllt 1tti irlttt.isi. lilr;il.lr" ;]р1.(t:r]).:
ilc(:!-!l]()l;t:Ll ti'i. сiui;i'r аtli с1с сiri;irttiгir;
s:t,I
Ll 11
(ltil tl{:!l]!..() сitГс.,.
сji, tiпrll l lrs<'lsil rniс, Cit[ul Ijоgсtlln ilti sl]ll:.;(|.'..'tlr:t.iL it.|iI l
_*
},'lаrrrli. tаtа nrir.tllliц.: сlt iitr
,Lrоn.
Ar'is;iiс.lс ]:'}().:r,(liln
jiirna
t.ig1iit.i сiо ,[сli. it, ]llt'..lll tllirtls.LtI
loг аs1этt.t in sltlогtit'.;lшi ii-riim iл сltt'с 11]itjllil 1rri
(ilri"t'i1
ii.;i
рс)ttcс(lil
r,iuIit ]lt gtil,il s()iJ l.li, lа
1эinn
siili
l{'']].'il;t.
r:ltr!iilс1
рсntr'u
сl. jr-Lсitrdu.sg
сц с1, сr:iinсlu*i
рt,'
l,lli.i
.;.'
r;:1t,{l i {l.
tгaсliiссit сlill {г;iil{r.i:lt':;Lс'l. ti1iэ;i сil iLl.}ritfii.t'i.l;i il,;li.;iilii.it'iirзi"
с1* lit iсi,t:lisli-гit сi. ilr irlrii titrui с.{ii {.Ltst:sr' ilj'.i ;ititi
i)(lnl,,Гti
еtr. Сtr trrl,ii.l ]iri nu сl.it с]r.t,it t' tlrt:r..t.r.. сil 'lLul.lii]a r,сtliiJ r
print,г-tr [егоаrs|гil сu. p<.t.rIt lr.' l)tr1rlr ttlllltt.l'(: о u.itas..:t,i"l iо|.i,
Aгistiсlе Bоgdan sс t.t't.iilittlllt'illt' tttt,;r irrlriiri,с.dс:-rt sс !t-rr*
iэlini
anu1 dс.dolitt.
(]lr{rrl
lllllitIirtt il silist'si
tэir.,tlсl tjlil
сasa lnoartеi. tlt.tltirlrlrt'.l
jtl1ttttt:t.lrl
s'i rrl<:lris 1]n rrt,irl сlin.ijn..
Apоi tl'irls<.<';t tltlLtlrl <It.tlt.гLtlltli' sirll'r;.lr'<:, (.ll
till irшt'l'i['
сlе v.ilr{ir tr<'lllirrttil tlr' tlitrttli.ti. niсi iltl t.l. l.'t'tri..i. t.lr.i{,Ll, i.
li1lогtrtгi. ;r1lrli t.lizIltlitrl -. 1,r.ilit, сtt o .[i.t:n<-'zi<' сlil сlitrrs
1э';.'i*
,.1i1'i11
1rr.itrtr'.t:;<:t.рi
\,t:llitltll.:i
__,
а1lr.ij r)iil.ilst-Ll, utrr.lr.trrr-lniligс.
1,.l tri,i [i.r t:х[(:t"tLtitt'(t. сrс.iihnirrсir-t-s0 in
р(]гiLriiсlсl
tiс: сlсlzlrlliI
,rtiс[L{i''tt.
;.lрoi
inLtlitгсt:гt,:ir in !аt'ir, rсr,'сlliгеа ltt t:lLslt r.с.-
'.
iiс mо6tсnitii dс lir mlitlli lrri. itt с:ltгс сlс*iitr,lnсli fttsсsсl
sl,iiрin
ryi
singuг. in1l,е bijl!iоtссi. illсruri dс aгtit t'tс1ul"с:
t.iin sLгitinirtil1о gi aшi,rrLiгile ln:iП"lсi lr"ri, Ilсp]аrit;tsе llt fс..
r'сastrlt slrlоna;*1ui tг;rntlа"[ir.i iriiэi, Rсрllr,lisе pс'irir ш r;i.
nrеЦi.
1эiitnlr1
сlс. lешn i'о;itзtiс:'
Intге titlр fu.sеsе nurnit p.гоfсsог
ttnivсгsital". in,сс:lэusс
gi sfi sсriо, сtrргilrs сuгirrd dupir inароiсгсa in t;.ш.ir dсJ rrс.
YОia dC*;.t r.с:tгiti, сr'с:iird fiс:(.iuni. .Aссi ..iir сirtttaгсa tinr1эirlrri
1liсгсittt.' ргilr
сtli'с: ,i)гtri.lst lr сlс.flinil rtut rruпt;ti ftis-[i;.еs.
с:гзr{a.,lгri-s1эr'с viatl"r. сlаi: tr.rt сilгaсtCi:ttl dс lrrрi;il !tr1lr'rtl'iv:r
irroгNii. itl сгсii!iunii iil't:l.lri.с itr gс.irсi.<.,. !.jt.tt'iiгtil,r:а aссsl'с.l
1.l1есiiгi in sшf iсi,. f ii;,iirl.llr'с'а аlсСSl.Ci irriоilгсетi itr litпrillir
с1с irlnii ;'r rlitiii tl'iiitli itr lulriilrir" сJ с sо;li.с,, tl"]iLiil nlli]"itt.,i
lLii i.о tiirlltsг.l, с|.in
ргli;Lrl su.|iсhrir'li aсl.inс' lt$l.i сr.trn сli'rr
рг;tgu1
с:ttrсli il ir1t,с;рhi sii sс: itrt,сiirt'сir сlс,i.;.t Ьt:сllrilt. f,iirt;-
r'itrсl sргt'с] сl i:iri.isi";i ilii.r;i
рir.iii
сiird;r.ltln!{с.lir in tэi.l'i1'сl1е
tli. I)iir, iLt:r.lits-{'ii
}]i.С!]r::ij.iii nil ilрiir.ttstl
jLr
triсi t-ltit-tl tii'itlr'с i li.
tl1illэt'l.l.: ii'ii. J ir.ii pirг'futnr'l! il{]\/.ir:Lli: l;сlit:iт:ll сiс: сjinссl,1сi.
.l{li vtli,.ilt.:;l сtl tlilttс:г;i dг.tр,ге сa.
(.iilrdlrl"ilс:
]ili сl сr.lr!alt сir..
:.inalii:ii, i''liсiоdаtri nLi Соn]СI1[i1sс сli:iiiLt;L'ia ui t.ti с.itili,] l.r-ii-
g;ir (:i'lt'(j
с:г;i tiriill.liii fiil.ii sir^"i ]'iе l.rrtlir.
iii striii1 r'i t..r,.r...
[гссusr..
рt:sll-.
сtt, stt.iiin' Cl. L]n l]t,сltilLl
1эсl'lu сr ]u,iriilrii tlс
tunfl"
Аlr.ritrtirс.:;t i]ril.n"tt.i li,ii nu ct'tt o {liJ tiс:siс:: сr'lt rrrttir;'.i r.i..
IrrgiLr1 ii:ili.n ii] rtn<:i
1'.гil;lсrrIi:: сuit iil;li
рLi,i'tl!.:il'(li]iаLii с],:l
ilii,tl,t:t ltii.
j.'1i_о
с::il.li'll.чt. гriс:iоrjiii,il in r,iall. сilrг rriсi .ir-сl
дii-
sjiiс. .F.t'lrlсilrl dilr r.г;,l;iltnt:1с Ilti с]сrr.t.i]ilirii iir gr'lliсl..с lii:sr.iila
сi, F'iil.li sli I.iсl r'iitt r:t.t r-'jс. сгt.r 1t-iсir'l. ]iislirrс1й]о sil l.Lс rс,iil.
.'ii('l(.itli.t;ll!itl;il.. lli1l.lt.ittt.tlti.1iiс.irl.
tjiсl.:t1ltr.а in...']i,.
i,..-
i'tlllti riс::;i;iitrtLi.trtjtl.|с С*сl iL.ni1.iц,'.iiсii{it ]llili eсiil].(:i+ сi":t.it
l; r.iсllii t,t.;rlс. Ut;i' {..l.i.:;l5:..l l'li. с]-tltiti f]г0j]li] саr'с tlгnсl1,it)liiL.1jl,1-.i'i
i:r.l
iтri li
ii
t:..-.Litt-ir.t ; с:i.ii'ira lс,, srlr:rliis'-l ii:са]ti, сit о тiil{;l кiс:
I
.{tr
;xl
tr?o*Щ,
n l ] d 0 l'Ol-n:tn'.
.*утi
"]::.1*l'.
;ll: ll#'l'il1l;',i,}|]' !,liil
.Iiu 1'p..'iцia
РL.сsiil1lit*:.":'1.'T:]'nll],li.'lliil'-;i,, сli,т'utie сi
?jL'$"'Ёirt.jlli,'tl!;;.,-i*.i,,
lurnirrn
,.'ii.ii u.'.'.'., сljriаrfilr.i;
'o',u?,:*lilРx};]";"
rnаri l.lrstimрttt,i.
irr.,t.lt ttп rlis sitnp.u
саrе*]. rirsсo]еа'
vi*
"n
рl'ivt,1tr'.
(.(.vil, siltu tlii stl
рlinrba.
.$i dсоdвtil
sim!еa
"a,.,.,
iтl,.i .'};illlllll,. Гit'nzlr{iir
pс саl.e.{l
ni in рliпrlэiiгilе
,ll ..l,'.' ..irlсl..i!i
t'lillltt"t' lurr;r
j]tr
sрalсl.
Б ;i"i..-;;kil
ii ..pi*'ii
rrirrr;r. l.ii irr r.li,1.lа il('(:()il sс ti:еzеа:."
m*srrr'itrdu-;i
*inll'',lii..t.]".r'..
lrtt'ttt.. Сliсi rrrirзilt: ltс1l1с;.l.
sirrgur'i1rvt.осlttit,l,t;irlr:li;it'rtt(..(,irl'(lI'r.tstlsq:гi-rdе.а.t"jtсll
огi lutrrinli
,,, ,.....,,'..:.
.'''.rr,''.'
'..i
t.;rlllrtri
pt-'- tl'rrlt1сa
lYi
:l:
trlrtr,
itl irrlitttt,t.il,ttl
utni.ti siсl.iu' сЦ tоt
сtlpil, t't'lttt
Ill(.l'tl1.ll
п:tlnirltrrl
il:.]lll)l':l
l()I'.
,,,"..'si,i...i.'..'.r,tl
l't'ti1li irrtilrrilir
tlirr itttinrlllirr.r'
ilr tt.tllt
**
сll
:l *t,, llli:;l,;il;l;,:;ijil:;;tlll:
:r
Tr;:i:
jiri
i*::r i:j:
tit'ii t'ar.с t]t-tсltlа up,.'-,*,o*.
lL'ti. Nr-r singuгti.
l)оriii Iir rt"l.
n,.,''l!,*."
dоuit {сltе sе соlэоt"isеr.й
сlin tr'Ёisur.a
dе !пt,l-.r
орi'ltt:;
inсliгittr-r!
.-rnеi ga-гiiпi.l.
ij'.i"*'., сlintге сс1е dоlri ftl1,с i*аi.
ti dаt ilсссii;i
""loiiЁ,?o."
""*i'Ь"..o
с]in е1tl. сi сlinс1flгiittrl
lоrr. с]ilr 1эгеzсn[ll
Ььli'.ilil
сirt'с:
jtl
insс,lisie
in tгtisrtt,ll
ltrтrilltii.ii
lLli.
t !: -.,,:,..li.,i.Irr.'liz:tчr,1iПt:,.t's1.,.
Aрoi ссаr с:Ll сLге5о1r',
l,t,rli, st',.inсlivi<lr-rir]iz;rstl
tintlгсs1t:
rirstttr.n!nd..i,";"r".i,.isit*i.'i
in l.ir{;r 1t'r'rrr"rir'ri. $-ilр(]i;tр.l*
rlt]}dtt*i
1а ftlrсastгil
... n giun].i t:i.rrd t'i*1 i itpt,tllt1lt'1L'is't ,
сir'r1эii
о i:ttтini'iгс' -rl.,t l,',.i^ ]inrт.i :*1n:-
:\роi 1о;inul ryi
sl,r"ania
с)r';;tr,1lt;rt.t,
rlirr lt's,in llngir lrtiл;.
с-lin r,ls. сi'il,C ll1 ---l"
"i;р"
nrttllri'сl.'r,.
rririt't.<'lt]i-i.
r'lх1-r.'t'jrt;tt.il.
Ap,ii 1l;ti.i.rtn.'l.'t
tt'itl),.ia..., р.. 1llrtlrirll
<lt, ltt,t'..tt\li
trritlit' с'lr
rl s11t.ili1;i
сlirr р;ll.lit;nrilгiir.
irr;lпt.'i ltri. <lt.l;rll.risli
lrllii't'lгi
с.l,'
..ll.,i.t t,il intirri $i
с:i.t tlсilii
jr.rt':lti..;i.
l,'rijl
Allit t'с'itllil't.tsс
irr {:1, l,tt Пr,ttll,lt'.
tlrr1lli i't'
1;lil:iггi],tt
t'...
пillr:stt.t.lttit
jn
arrlirri..'с
сu.1.lilt.itrtilrrl
tr'illlt'с1tl ll}iilt-ilrli..
*". ,]..,i,i,.l.;isr, ililri
in сtr1зi1iir'.iсl.
t,t',ittttli.t'ttttltl.l.itl
\li}ll()l'{;;:
sllгс lt] сr.lсtt' сlс ilсLl],.l"l.
.
l,rl]i сr.tr I,trlil i.iiit.,' п...
-lа
fttl'rlltstt'it
r,ltgrllltlltii. с]с'r.г.
niti' sоr.l
jui
с}е .,n'.lt,i t... l);lсjr ilt. 11 ;11rttt tr Sr)l'i'i ti;тii;il:.
сi.l''e a1.fi sсm;tna| сLl m;ima l'..ii, sau тniiсirt.i-;ir'fi
i,tl;lil'.lit,-
{2
Il! i! (it],si,i:l'{.lr
сй.., Ш;rl [.,ttli оt"il tr l.l:liIii siiiilnit с6ll"е-I' vс"-
.;,l ;r, distt.i;l'ii
рсstltltti'.;;i
trtirgttlita dr:: t'оlt,ll r.lгl .iЁ{iгmiеl^&
. rlilttt сlrrгl.trl с:tt
1liir.rrI
;r!ll. l)t'litt't'. сii;titt сirlс*i. Роаrtс сii
.:r,1til:t| ru.t.'<..tr ftl(tц1t,;l{.it. tlt:.а ltti intr-о t"trvisti',r 1itс:rirl.ii"
i.t,;l|,tl <,:li.i tlt'til;r'\l.(.Ili'l l.{)l]lt]ln. I)tlltе саlt ir;ttlр,'tlt r'irsplсrt;r
,'1.tti iltl|(llll';l{'. 1iirrtlillr.|lt-stl
};l viitоагс:le. сrзnvtt.sirfii с;t.t.-
;ri'it.tr'tlt'lr.
l.r : .''Г.Itt
;ti{i
се tnj' s.il IntimрJ at itr tгсn ? [iсгi^
rl,,r'rrl
(';rlrrl
Iiоt1d:.1 tr..
".
(';rt.i
t.r.
1',rt'tlеa
flt.:о сl fe|i{ir сa сtr tntr*o i:rl;tfеl с1е i.шr'-.
t}l
|'.|lli.ll|'(,\ ? l:iingut:li in trеn., vсlgtrinсl tl.Ш nесI.'lj1,{,'l;сut' с-:*tг.с:*ir
..,'lr1 ,',
(,)t..ri
fi сrеzinсi с-:l;tvl"tt ? Un aссrs dе inirnЁ ? о in-
.'lr|;llitl
.i"..
Vrghitld шr nсс:unоsсltt si}lr
рe
un s;ггiitоr".'
(
)t,i llr
р1iсtisrеr.
сli,i sr с.[,.lstrа, аrytерtind r.lс:ri:il-lсlfltоагe
....
l r,;,rd.t tr.+.laz,
9i
sil ]nс:еtсzе
рсiiibila
аsistсn,lii l SirU. Сtl*
t l' ili.,.i l;;i'*l аltdi v*т.birlrl qi sЬ*'si sоliсltе r"iiri1riiri it аutlt-
i,;
'
; r l. tl l.tii .
tr".}ilsсlriic осhii gi t:-r: nrаli v*zu. Рlесasе.
F.iс ;rрl.орia tlrr tunц:l. Т.,осоnrоt,iva
рul'еrii
soirit]сnt.
Tntilnеyiсtil a1егgЁi pе la fеrоstrсlе tr'еnuitri, ора.ll, rl.rr,
[" i r i.ritзg;lird i ni.ihu gitоr.. intl:*о iztluсnir'е dе iad,
Aроi fегеstrеlс sr luminarfi alhrflslr.iu, r:а zогii d..lрil
l:'.l-lti {j'01'1Тlit grеu. Сiiu1,ii citr nоu lа .frrе*lrit,::й .i.r.i:гtt] t:ttt'i'tt;.
iu{t,ll-,i1.:|t-';'t сiiсlеa vast rтrtllitnсоi.iс:Ё, viсi allэitsii^fi,
1rg
t:с:t:l'tigi
.;
.т; ri,rrl iitшl tl.
!i.i r'irsйritul еi. lrini'r lllir сuloагс.la flоrilог 11е tс.i, vi:sl,irrr'tr'
r' г';.r1iiii n*rlрtе сiе vаr'it'
i'.lr' Г,.'гс'аsll,a lui Luji nu rnаi еra nimсni' Nirrti:rli itrс:A
., с1;it;i"
jnс;ll
о сiatir, rli'mсrri tоtdеaun;r'
'[lr]i;сlst.' рiirrsеsс, р1есаsе.
Сutn tr.ссlrs.''гi
trrс.
1lt l't.r.t.s.
l l.t'
gnlll.,сli:,
сорi.rсii, stiipii, rindцlrr1с]с,'ztua, ttрtli itrsеt't.r.r'сao
ii]]i)i ПQiil.J tс.a, lulla, l'r'rn;r tсilоr' infloгi!i.'.
lrit-;irlai
рагfumu1
tс:ilог nu nrai plесa'
tr)iir сiiс fil:сз sr irnpletisо intimрlalсir ? Ntt rrrlii s{ia.'
Е]l
yltttl"tс.:;"i.
l,uli''. Niсi nLt-gi mai aminlс:a binе rlJ эr.;rzшl
ri' J '.Ilt-l rrri.ii
рut'еa
r.ссоnst'itlri astfеl сtt siг.1 роа1't"l рr'ivi"
i .l ;r о {]utцt'агс dс
рйг
itt soaгe. zimlэсtr'ti ltnr:i tlhr.аz lu-
l,l).jlluS. ni;tг laсгilr^li. d;lr tru vеdrа сlссit сiге1е1с.l сiс
jоso
.1 itit tl,lэгitzutr
рс
сitге
рiсt-tl"аu
-
$i
o mirri dtl сar'tl tс.ai
l;i t.ti
1-.i'irr
sоnrn,;tiilrсl сй aс.ес:t.l-i mina lэtlnir, ln,irr;l itib6,
il:i,iil с]Lit.ati, singr.rгrt с:lrе.{i сlti oсtrihrrа dс-a тrr-t fi sirtgirr"

l )ltt.; t :.i. l!l;tl l!li.!i},li-t)
r*1.ttсlt:t,ll,
рr'i;-ttl:
с;]r. irr aIi'J i i:ос}-lir.l,
lti..i tl'irl' llli.ti
'^*'..,.,,,ii.,l..';i"-.,l"дji'i'i
о
-ili'ia,
fl.t'l{]'llсilt,rг. 3i
l ;l ll .j. ll ;i';ф
fifii'т*iт;1;*ffi
н
. l]'
.
;',;fi ;lТjll
!,;i
i*
ъ ;;, -i Тiiаi r
"'
сrr tЪ,'.
tЧ;j l,l}l: t J #''
''.'.i '.ii.-
.,,.il..lqш.
in- сl;u.,о lr*iri 1ii-.
niiтсrr
rJ r.sililii.. I)lll 1tlt .-t+*..n
ii"..*
'sl
.i"li.ivi,nd
сiirritiгt.tl
сOnsLС*
,...'i!,i.;;.ij}ii-*
1u
i,сzi, tlLt 19jцLi:t
.:'..-..,li'i.lij;]in;.'.;'],",.i,.ii
.. ,-}.u,,oi-'l sii fi.сl, tlОt,t-L abt-',.l, iпсi 1;..'r1,
ii..
tl*j.'i;
i,li:;j
ji.,ll;ч;'1;
];
\;fi1;;li;..}.]i*;ff;
i:
.i} rJ ]';...
.
,..'.-_
rl;i.'tr.lс.vJ i,.];l
lil.il',ill,l.i,.:];:'l:.
tt;l illr!
р'l
t11]
i,t-lrl,l:;-
lli lrtlr.lrrl
;iir;iгtt
,. l ],'', i]l i.] .ц'''i r ill1 l.t. st tl1rl
цi
t rl.ii il,Li l:t,;t1li11оt:.
(]lri,irl llil;,,'tl:ltt li(., l.(.]vi[l.\-l lll
()ili]ll.t(lil. lrl-'.1iс]'"
t;r-r с.ur,L:.il],L:
jit
itlt,trl
t,t..llijtl.l''
t:п i.t,.t-tгti,t.;.t 1эill;trtr:r-it.i1ii
9i
сr,r
i:ii;,'i';l
lliiэ.
,.' ,.ll:;.li;']:]
i]].?o,'., 1i,
rrrilrlu'li*.
Ь:;ii:ii:'li-l
]rrmii:i сlс сt
'-э;t;..t*
,i .r,..
"ii.,.'.,ii:i'"i.r
;'.t'.а in
91эsui:i1r:*gi.lr'ii.
''
.';.,;;;i;.
сr;.t i.,giс, ;;;;;1,,
::llf:lт;,i'ГJ .li;;Т.'..,n';;*jli;
l,.iшirliп.t
in i-ri;-r, in.,ti'i.}i.:ooo
'!ftil'|iТi.
"*ЪЬi* ".*
j-ii.oi.u,,..
сl1ir рlils;.i.
l]irr' i,r"r]i
(';rlrrl
Iln;1rliur, l.rrii I
Iit.r.iilоr'ul
I'
(
i:rlrгir,l;r ;'rrrrl ri
,
(.rllr.11ttl
l:rrr' l,rrt'i,Ii'i'
ii
;tr1-,ti
t-'li lit ttt"с:(.hо stтirr-
;,'irtItl r Ilr lr(tr| ;tIt.i.ltltrl;,
r,lrс,i lunа il".'i.i ti'i
рс.stt. tсii r.;ri;.
t ./t.ti
:,l ltttItll',' l1ll;l1l|1.;1
с.li. ilt viс qi sссгсtu.l lог сlо
"i'' "i,i..
|'ttll | |
.i
Il,|.|'
t';rl:''l'i;l. lirsinrltr-5i
с{lГlu] i11 ъ'",inii vin-
lttittt t;rt. t tltlt.t';r srrl'it.ttlt
irrdil.iii
фе
in.се1зt"llltl unui
ltr:lta I lltl{.r
s..'l.t.' tзс1t1
() ;}$t,срta'
]rn.lэссil
! Ca qi. с:ttirr
сrrrn Lltli irг i|i |гс:.lэr-ti t,
ri:iil 1ui.
Sе dirсlr-i
jоs din tr.en
сеl J iiaJ 1 сapi'r-t il1 vilgоlзu'1lti.
I,uli tr.rlir.u
insоlitй

slpt.t'.' tllt]. Ti'ссltl'ti inсеt
^рr
ij;rI.i,r
ii i.r-tlrзгga in1,г.tr
lrrlna
* .
I)r' utl:с1с-}
t:rrrrс.l1ti.
иТilсl
(,-() vaсiita sut'pr'izЁl
ii-rii I t .
ll-ltt' t-ll'ti l.i ltlst, }i,
i'll-t с]r,r,lnr i Cш
}i
'
sir tl, I'il('i'.o t'11 bliglL.lt-rlrl 1li:
iitlg;t
in цсllrtrli.
irrсli.r'1lt.inсir.l-s(:
ijlJ ).{'
Dl.li,'lt.t!:L
.'i' J J ;tсlltill \r( il('il
:гl.
iri ГLrtlr lt,ii. l,t: srr],r-ti.i li11i.l-ltl.
,iii-
i',r-rli
.]
1-i,t'llirt.!
("ilrJ :I.it:l;r,
.t"i.isрu-rr.
j
rr tli ir t i r t ir sl;i
j
r-l 1 tt l,r.t i i;i."t l'iэа lir
-l
i; l
-
N u.1 сl.-lп0Sс.
t'tls1эltnst--'
t-ljst,r"irt l,,r-r}i. r'rr rllэ;,"i-iii i
aрl in;i.
-* Luli, sеt,it)s
гir nu
rytii
сinс-i
.i
rl
jri1.l'с}эii G.l};гil:]li
in lr-rtomоbil"
*
Nu ;l.iu,
r,is1эiil.lsс'
l,lr]i' ir;с:zinс!.rr-s;t.
ilr htnс}, ]ir
uli,tlrrЁ'
44
['/xlt,'l'liA
A I'ttlll,'q
rtr t i.rl;l{i (';1 ilili
.ttlt
lt)t.t.ri linti'сl|ii ltr-
rr
t {r,;lli lll'{ il)l()ii{ Ui (,;ii
d) ci.il iln t].t.-
rl, ,lr'lr. r;ri lrrшlirri, llrll ir iLlj inr.r;l;tit. ti*
'
1l,.1i;1
rllс lli J 'rtrll.1. l.l.l;l,;lill.iti'1.l
$i'
j;.ll,
n{)itр1L|! Se
tLl ..L}dо.
]j
1.,
LС ll 1 1.Ll
с]t' sсvfl
:l:r ispr'е.
It.rr .r1.., lrl \,
,,.-
:iI,l.R.]ilvlU
ItL] ], ivl l l.t ] { C A l]i }.l-l, С A U'Г
j\..
I
Cir1 ll l.}оg.l.,.'-..iilii]l:
.Ьl,.'l:ll.'i,..lj*,l:,.
!:'ni''l,']..;уil
flri *il,il,:illii' ;l
Ii;н
!
i;l
'.
;.'l.'
iiii
j',j
;Т. : ; lтll;
ti:,.;;:l;ll;l'
.
.l.l:'..:.i:...Б.'.*i,
"
ttr*:.t }ttt tL.t
п
j.l,
i. lj ;;;
i
пi'tf"
ii
н,lд;*.\.l
l ; *Чll:ii;,..:*.
; lH
t:rlil: tl;l:;
ll;:;1":lll,iiri;r';
r
;i
lli l:'1'
"!:lolll'l'
l'li ;l' u;l
;i. ;il
i -ilЁ'
i.J 1, : il
l;*$
r l
:,ч l],'J ;,1i]*,. lili i ::i'ii
j:'.i,
iill;
lrrilltt.lгi
r'iLt"i"iiгL 1:с' 1
in'',;.l.]..,l.ii.#i'ixi,..'.\lii.t
()l'il.slrl tli.i;tl:;tоr,ilrlr'])rrnir.ii.
l]ol].
t''
|l1;;i;i:.l.:жн';l*;цii;i.,.:i'i.:i
ilil. i]:].]'i]i.i
,';l:;,',. i'i
{.,r'ltI.lisi;t
t.,i tч.'ri,..'n
i..ьi,..r.
ii ,.',.-i,'l...l',l;i''l',.''';;l'
ll;.'l:
нiii., :i] *, }, i;. ;T?:i'
*''т .l..,)l l
ijl l
l ) ; ;;,;ll ;; lii . iil :.' :;l*;
ffil.l;l.:;ll.';i
;'l;;,i.;..ii"ll]i.iii
l'i;];r,ii,
jl''ii'"i'l,ll;lii
рс
iii"'lil
l
Цiti;i}i'.J i'i
i\lllli
:l ;''

rt'il$
iii
'irili,,l':;o:ll:o?li.;'i":ii;;;|,
:iill;:l;11,,"11,.';i;l'i,l,,li,i,,'ili,
.'-,;,.ll',,lll,;;:.,lll:.'.i:l
i:,i'::i
ii;i
;; i;
'",11,,;,,-,, L.i r.i,,ilii'.r
.
-
/\:.'
lilг.lt si t-lt;l r'ild. iutоt's.,
"i
:1c 1,, 1i'i
"'""i' "
til""*iut
;;**
';:;1it':,:i"l;;i,:,",iiili":'l;li:;
t.l :,'r)ir.
g1:i1i-1 St .i
i'qilctoi-1.
(lt.i.сr,isiiltiliiuсasjiil.l1iir-liutnttii.сitrrirt
l,.'|. l
'|'.'l
. .' l... .'.1 r l;t ;.lt,l[о.t.r,t;il,itl ilil.l.'llrr (l(r(:{rl.
iТ}ti]
ll l l:l l.r ilrll.rr .r t.'ii li* !]liryt:to1 irr sоrntr- сu t,l
i:r'егi"
Iltt!l !tI. i!i l.l!|, l(;rlt:,]i]l' с.lаr" сй 1шr.еtl'lilatе r1ll-! аdс*.,iir';t1''
I l l \ l .|.,|.'1rl;l
ill
ршt.
f;1г* яii fi ftir;ut rtiitliс. altriшгi
.' .. l' r
'
..:,lr.r r'lt'llt.illtlii giгill с:;lгсl ilr1.г;l illс.'r.с,'l-l
i-li'rr',fшltrllI
i tlr,1
I,l l1i/t
lrl
1,.
tlr
сjlii;:i' 5r:
jrivll]il
i
сlr': st"ilэl -{.l'illtс'.
iIr1"г_uir iгr],u iit't.iс
'in
in-
с.l;lг qii
'tоlaJ .,
*fl
Аtt;,.i rlilii,i ]i...lii(jr}l
l
r il:lr}i..ri,
:, .l.i,'.;;';"J ii.
;.'':::;;,-*
:;..
,',,,,,'i'.'
Ir 1i,',.,..
i:,::'t;.',;,.,li;;,;'n:'i;iii-.,!
,,.,,,,r,,,r.,)i,:'',,,
rril-
, rI I','J i)ti.)r,I ii.].
{i(lJ 'lil
.l.'r;t.i
jtrii,'.r.t
1эIr....11i,...
:;г}..() }'+;1]n.
'l'riгt,i..!i;l..'
.
l) iLir'rlri Рtr
l-ilrilt'il"tir'
i}.J .l.iJ i-*i,i?i,,-,"l".l
s(]l,}i.,i-tliil
.
L,LГ}сi subi'iс
сJ сsсоti1-
rrl,lt:iiiгi
a titir-ti vi.r ir'сii"1ar.rlr]i:,i,rt
i2t.'intr-о
а1-.rsеn!li.
.
Ilr*lin-сtiv,
n,l, a"сJ uia р,"ir'
iiitr.ilrr,lr.iс
сu,,Liir сLl' ilgiry].
., .з'i.
.ij**i
ni2..'i li
t..lri]зl.i ttrt.iI.'.
}ilt trrlri РLlti];l
flol'In .Itli;t'
ill'l1,t.'1rii"t
i-]-tl сinсvir'
stl t'iсilсu
Si са $i
сl,l],)l :l
* ; n
.il
at'
-i
rii nr
jэi,
irсi tlсhr- sс
1;
г i i lэ i l ;.
irtrtr-l
a6t't'Iltn
тriiii.liri..-I)iit:
t.t,lt
.11
1tr о.Ptsъ]]].:T'lсс
;}'}.}l
t'Тrrсl ilrlplilс'
rlt,t.ii lii r,-i
.g;i
,iirIlr;r.itil
ll,r i.tll:сl.lti*
1r'ii,lt';;it,l1-i1illсltt.1llt.il].lr.;ir..-rrlr:ltiii.lr'll,Ili5i'*--t,сn!i(.11Li]i-]!ii.
1it'tllt'tt
iirtt''
Рilr.l]i,tltrцl
tсlil,trг
t:t,a сil l.r.}uz]СLl
lili Dс}lils"}
t
ll.\(t d.]l]?

t.l t еq;tс
р
ilг{ l\{сl ! s1шt"lеi. in sшilсttil,}']f
i}hf ii"l
i-i о.,"рrе'
.
1-i-1-1'i'.::lsilr
tilrtziсii ;i
l'"с., st
'
l,.l'..l.
].l., l; t
lэt,''а
i] l п ;ir] с ;l ti
." ].]]I .ili.il..l
i ; l
tJ i.i:iir.<.'
(.t's' plltСu ll
(';t).r
:..,.
".^'''
l l'l.t,r':,-
,
l).rг L,-r.}i nu ,"'."
сllrlrrri
сiLlt:,i]l
irr[r:-t)
tlltslt t:i-1 J ]Сl"C*
ilr.:lg с],сsсhi*.."
ьrlii.t*.tЁ'ii'i,..'..'-'
J t't'tlstl'сllс
dt:l.it:hisс.
t:iit.'t
iri.tiпl-li t.'t:a in nо*1:tеlr tеilог
inlltlri1i.
... :'^ll,l\.; t,iiirг]r.
! i lrрt'с:'ilt сir сst i irldr.l-rgоst
i L..l..'.
l',,.
l }I lls ii,.rt r't <.
; iir;с1t."
nl,r st,ij t.ltIо'-! .';;-
.i.;.
i",i'l;, li
l'ii11ql.'ii
,itrIl..tl ...'1
i.'} i:..
noi)рtе
сirSсJ с fj..'...io*Ь"*й,t.l.,i-...r'
.l.llt.t.l+tt,t:iс)
сitl:;сll1:iil
i..'
рlrt
rЪt.1 c trrtrsu]marrilог
in lтсls.:lrсt.
lJ rr tл,i.r$ i't,..g..l..',.lnisr-'tirrirr..
ar,irttl vl.isill
l.tltt.i
j.г,.iс
suЬl, tt.ii ltri inflогii'i
г '.-,,...,...' 11i1.!]i
I:.1itl,t,l
., r:сsрi,.,il:.
'.}: 'i.l1iч]
:.:ii{ ,lJ ]'li'i-,.?.l..,i;li'l.l
trr.r
('iit tlt't'it iil'ritl-tir Lrl'li'i ilLil'll'l t"l t::],i:,,1;;",.^,,"
Si ;ir'
(.i(]:r сr]lolr',с
d.';;;;;;"
i;"i'ь"'n.,i
.рalJ iunr.
поtl', Si,
::::у
i:ri:с:а'
сс:rtt1t,i
",;.;;iiii]с,п
-..,-,tli'^ttli
inilогit
pt.'sit'
t.i.:l
i:;.l.
trr i ii t t, n i. !- i ссaгс-
Ё;
";l'
::? *:.;',il]'.?]
1i- j,n
- l]l,
i.
... :l'
f
]l-
С.;.i;;ii'
stеlс.
Сidсatl
.!tol'I.
!UL U,
;;.i;;;.,.
-'Ь* r.'ur..n,
r:a аl]эinеlе.
,:8
l lr'rliI.;t
llri llll-tiшсl;r;ш l,itrшr'.
1lr.tttl;,l
s;,,t liiо in uпlbi.а шr'i*
. .rI iit l r.r't:lttоt. intijnit'
ll;rir,irrll|з с;,'l. сiitrсоlо сltt llоl'r1l[t.ir lrr:сlsl,lri rll.ir; сL; |l:C-
lIllll.(ll.i|('il0
сlс J iatir
рс:
t,r:irla zlir.jltl ]r"ri.
.|'Illl'l.
! Tirliш: ! 1liniiг !
l)irr t,tli irr tсi tinсr*|a сj.-ll о
rytlii1:Lir
сlс l.it''r.l:J tlk' !il*
i ll i ll r
ji
)..iJ .(), сlind оbгar:.irlui ztiiriэсtr,rl l.сgisiгii.
(
)t.:r.lttl Г)rrnirгji ?
itl rr. 0гa;u1 tсilоi. iirf]огi|i, оl"aqlrl iitrviulrri slli.rrt,
q.l;-t,l.t.'
;'l. \ iIl'l.]il сu mii с1е l,iilut'i lэlоirtlt-. ilr, a!lэast;:a tl-ll.ltj'i,i,еi-.аrl}
1 11.,;llii с]t: \.ilt.i,
..ill'i1l-.i1'tr-r
itinir
,la с;r;:ir'' Uli!а i]оn'lnе;.sс:it. firt';i liil*i
1t-itт
lIt,lil(''lt\2 filгl sir;i,itl сii оdj;.ti'оaгil in ]осшl сi J ]гrsсstlгli vii.
...r
1rtl;1{,g dе asta tеii dо.ill':uпr'
]]Ll;..,t;iLl 1':llгсil
jlr
f}о;'i
]iэt,iili.
rlrlr:;ttltrLli
siгugrir,ii'r;r r1е*itti-iirсj. *_
rilts, сlj.ir tсi in ir.:i, iir
,ll'('(.'illli
sсn::аtiе diir fгс.tr сi е di:sr:jljs (]i]
o гаt.tii. t.:lr о tiirnit
i, i ir;il,;.:-r.
l.a сtli:iltu!- сi. UJ iJ a l)ошrnса.stli, stl сiеsсhiсitir r,сlil.tltd.
illili.Ll}}. fеi сlс:
рilliJ r рсr'ifоr.iсii,
nерitvа"i,li
9i
jnliiтi;.i'
rrliiг-
:;it.ii,l,ff сi'е r,l.ео сiоuti, с:r?ljlrlсl сu сirl'деiсlг i:ill'al. i\',jlst.il'l lll:ii.*-r
.i('{}iliiс af;::,'it ]a riiсоilt'с, сLl sifо;-inс, sfсгtui:i' }зl{i.;i filгli
:jIir t,Llс
ryi
{;i1а1
guir.т
;i
]iiLrt;ri:i с:t-t tiс.Iii.i, ilr ь{с.]r'
"i
i-llilь'.il
iir
.gl-l$e-
tiginеesсil' lfоliс сinti"il'ijt: i]i,illl сi.t
,.с;1ij.' i:аr
1;;'
r l'(.1 ')rji-i
lui Iiult:tl \;;1,r"jt'tl;с'tl.
Lla sсa'"in iI. а.qtr:рta la сl trl;tl.;il s:tt rrinrt.:ni. S]tl аsr.;zi:i.
1li.;iпt' рr"lsiо
piсiоl'' d?)iс()р{']l.it', сtl liiтр1а гсlтсnr.r1ij iitti.-tlr:i
i)lil'il]f,.
jVц
сi.а dс-асо]о. niс:i
iэtг,1r.li
сl. r'rjсi
1:.lirtr.u ссi сii.n
irtt.ui Iui' сaгс*i rniisur'л'i.ii. il ililri;-ii'ir.ir сljir оt.ili. s;*;rt;tt!
lritji,:du'*l
1ir o
рi-r.r.l.tl' i;li. l'сlt.titt.it r'it.ll.;.J si t.iirLссLti. lri ],-'t r'l]
trl'i-Оi с]-0s{]L111,о, сal'с:-i sеl'vCа
рtl
tlсi1irJ tr!i. ir1rititt
1l;;1,1'lii1t'ii.
'li.'':ijпсt сu gllr.a сtl:isrlirLilij.
;i
сrr llt;l.rii
-- Lоl (:(.})i1]r:;t сltlt"i
l1tlitiul rlrrrt] сliсnt саi,(. il..;-lге inсt1
рt.
ilinrс.,ni ]il titlr:;li.
-
Da. 1:сi:с...
lI]*t' сс ri-"},с(.l:t с--r'li n()Ll pс.t]tr.u сl. .A.ill,:t ;llii sitiэ:iiitl.rtii,
:'l}1, si'i1' [)iiг сutrr tl'iria in timрr"rl sliirir..сtiv iп t.liti'r'сlipli-i
.lr'
'.si
ссll'}:sttl i-ttt, nL! sс-. trrni
рutеa
iiril..ir cnе;rjitirs. I,t.;iш}...i.l
.'l
сltl liсоlо -* раr.с;r lllt dtts, сi t'tinras -_,
сг:l ijtr.u.il ill
,.rlrriл.-
1il'са t'tnrri :ritЁldai'il.
"[оагtе
vесhi. Atit de rzeсhi. irrсit tr:е.
llitiit sli laсii un сfогt сai:с-i inсге!еa fгu.ntеa, сa sii*;i аtlшса
;tl1i,ii:;1.tl сti it.гi, nrr lrrai dеpaгtе, сarn la iсrla1i ь";'; а;
tlti;:рtil. сr.a in biilгoul.iui, aplесat asllpгa unLli nrtrrrrrsсt..is,
iil;ili', stiiрin
1эо
tоete hotarelе fiin{сi trtti, сtt r,illil fдt.i
jп
i.;liЁ, сa dоi jtrс*toгi
dс gah dе putеl.i apr'Oаpо оgirJ е.'Ilr'a
{9
{gРгiтrrr
sir,
]].l . l" . l-i?ii-,*,
lil?l?;,
Ч,Ъil]ж- т-
.iiъ,e-'Ц;
l'i]';:li.l'i:l.';iil;i
h';',J -;;;:
ili.*ййr t, й. i*Ь',' oo rtrе ea, tтr
illt"..l.',''ii',i"i-i-i.й**l-l"i.
Il luase .'r.с'Elitlil...
Dаr dtl
:rItttti:i invntase
-'';i".;;;';.l..*g*t*..
:
1,*
с.i irrsu;i, f5гli
t:tl vit.t!;l -qii
i-i pоat& llt't.
(lut"rrlsr-:llsr intirn й.iite fеrflсi, nrаi a]t.s in tirnрul adо-
r[:;;i;i, ;i.".ii
-i"tii*i.ii'ii.'.'tr,
il'i
in.!аr.ii ьj
in stгiinatatсi.
Atu,rrс:'i iзisЁ tr.Alа
g,:*;ii, ;й'nrilrriilсi
irl
gЁгi la оprirеa
t,t:еnutl;l. р]lеосLlрat'},;!"ГБll'
rnult
.1й
шri
рiетzi
.trenul
'rйi.-;i:ti
tсrmilri
;,]i tinll;r,с
tтrll:;а,
,l;tiirrсl
сfl tr vei соm*
;I*;;i""];';'ri*i'"oр,ti..'
in t.оstittlгilt.rtrt.il
а1tq,lt
g[r,i. I{ra pе.а-
.tunqi
in f]1l)с!сil ..,,'.,',i.]il..,1.' рli'lг;riitltс:tt
iог ir1эЁtiinсlu*i intt*"о
.'й;.;;;'ilt,
tnitlсli 61. illirirr.
din-сlrr.с'
z"rnulgi сitо-o pana;
;i;'.t;,;;i
,:,,,.': d.,й...i.rirrri 1.ltl'r:ii
;tr:i';rslli llро|соz& оfe:гitй'
iiii.i
,,J ,,.,.
iti.,tr'n'
1
'i',
"ly
.,y ll:t'тlL,tlilii:a:itl
sufiсiеnto
сrt
ti l.l"li.iill il(,(.lii
(,l urrlr:itir|i
il,тrpt,tl;t'" sir.r.ulitrгrit-,i:с
lilэсrtаtеlr
llс-ii ir1t,рli,. il.ltll'(jr,l р"
Ъi,-'.. vttltr, ,.l'r.т:t 1i1т';оiе dе
-еiе
nir
ttLttitl-ti llt.r.1r.,i 'l illiо,t'gi{:,
(]е(,it (:L} с,..ir с1r: altfrll сiе ajrrns dtl
irтrрltll'tllnl'
i.rr sint.,
*],Ь"'
ii
.il*
irrс1i-tjсjri1е
rr.liliЬsоas:е,
сa а1с
Тr:iiti1lLi
ярirl;rl'
".,
*р:i- аi
р}оаiе. l-]A-,
сai'е iсnrir"ritаtеa

l,ii.,,.,o.,.u.iТli.t.,.l."i
*,iit,itеsс'" i;i fiiеЪsil at'"шrсi о bоgats 9i
i-lТ-';ti' рi,,';,ii,
*i'i iilnintiгi.
r:сgsi,sirri1.о
utii;i, tli'.. rrratе*
't'iitl.
рri,нt,
i,. ....,,.',.,]" сiсл{iur:lii iitёгar.e' 1\,Iаi intilnisе 6i
с{е
tlt'tt'tltli fсtтсi. l.,in1,,.,i:a1. d;rг 11ltii aссс:рtaз'tl
с:оrnрliсitai'оil
!t.lt" {ii:ilrlоi]i";.,
1;..*i.i].i'-'i''i'
inii'.tiurt
'ir.rtlссt.its:1't'i1
].t;r'. dis1.аn.
i;;',i;.-;;
;; eiс iiltг-r-rп l,t,t,ltl сiL1ll'1.itlr'i.;:,
'lii..
1liltj';i,
iп сirtltt
lui drl lir 1;l.1;r nu lrltt,ltstl
lt1L'i tl Ir.rlrr'it'."l'iiirl{til".ltittt].t
шаs-
с:ujiгi;]i tt
(:ilSс:i tui^.avоri
ttlItr;i't <r
1.li't'l,,rltLi.li
l"tltninilr;i.
-Т)аг
irrrliгrt,ir.о;rmalrrс:i]uiеr'irсil(,('itt.lr'Ilt;tl;tiiirtt'-оsnlfinii
а.1i;ti' Sш{1еiur1 еr'lr.iiiu"L
nttrtrlli llr
1liill1l.;tl't.;t
ilt.(]:tiLсi filn-
toiut.l dо р;rt'fuпr'
дiti'"*"n' nu al.t.t'рtir ilt'rl]tr. <llir'с ьii
-[г-l'
bцr.ц.l br'tl1ll1 о
ргеzсtr{й
dеliLatir.
-*'il.,..оii.q..tЁl"
r"Т.i,-J и'u
I1.Iгг()Ll
'.,in
tlt'lll1rll1сl. О.{i{].cр'.lс]-
ttltl 1l
сl irrrрlсt,еа din.ml.lrugсt'is
ill l-i.t:lltLtst:t.ili. Ь{ai tо!i
сгсiii ltli ir.rl.lсl;.iu. iйo'*." in lосul 1L,r.t-;i 1;r'nli'r-r
t..1. hгiitriii
si с:r.i ltlтitз1-i.i' .j;;i с.u aс,t.1 rj.isроnibil
rilri.l(liсlllс. сu*aссj
l;l,ti;..i ;;'ul.itа, рr.r.i.ге
i1 соnslimir 1i
tliil viiit'li'i:сr'sо_
"-*iliili..:l,"o" .,,
() vгеm{j sо sосоtilt: t];l.l';-t nu l,it.li.iilсlr1,'
riс vilr!ir. сеl
рlliin
inriir-li:rat, rmрrtiгivit
t.i. lr.itltrs lir tlrl
ссhi.]ihr,r-i skibil' rt.a
"*а
aibii tоtui;i i.ngr.iiоr i,l't.lt
(.:-t с1r..''i'r-.t'.
stсt'1-l, t':L
'..
.-',,.'.'i.'
.vi..t-
*u..i ri".. inditсi"n1.
1.;u1.i1fl;1 t:lr
б0
.,t' t'>ittlt.it.lt',
*.
i}\l(.]it
чj
j.ntit
tlс онt::сnj.i
. |, lIl ,rl'rlrtl l tIr ]ll 'li21itl;i-t a}:sоtl;il.li lr,lr', о rсltсlir: d,с:tj,n"-
|. t l .tl.t rl,rt l|ill'{,('ltlll sutэsidill.i. Асt.'аsiЁt lrli*ilr rеaсtii)
rll,.rtlt Ilil
(l ;l\ lllit'l.;tl
чi рсn[t'u
tttrt:]tl {еiтlсi iпtilrritе irl
Illl|||llll Iirrl1r.
()
t'liiо{iс intl:igаi.ti ilе nr:сr-ttrоsсltt,'ll] 1оt'. {-l
'l
tll l.l ;ttIttltttt't'ltI'(: in1еi.iо;.tгf,, l) dоznliеr.dаrе sпlllс:l'сastir.
.lr'll t'li1lii. t.Lrrir
ii-iti
tгссe miЛ.а
рс
gr,uш;rj.ii шrrr:i с:ёрr,i*
t|'l| 1'
1lt.
irt'iрit urllti hr.rIltb, pе sрinal'сir unеi
рis-lсi, sittl
}]е
tr.'Ittttl;ll(llt ttilеi;tр<'. }.ir.t nr;ri i-irrrlt. fn, tl.сiiсilt gi сtt ltil t]iiГ.Iс_
Ir
.t
l'('(.l'('it1iV,
чi
сllt irr tiilрuli. trnt.li
1эiilrrtrir.i
оdihnj l.оal'с.:.
l)r. illt.[r:l, fеnrсilе сlе lit l'аzi"lоi int:оaсе dеvс-rlisс:l.аi
1эге;r
'.i
ttlr'11itl, сiin g-сnеi'tt!iе irr
Е].еn{]l.iltiе.
Dtlst't-.реl'irlсiu.]е
l,rtlllt'lt',
l'oс:hiа ]с: sсltr.t;r trrisLеi''.tl, сitlрli сuш;i
рiгr.li
с:irr'е
|(.(l('sс()рCi'tla
ryi
nrа"sсulini::a ссtLfir. }dr"lс]islrrrrl dеs.[iirr|a
.tr't,sil tllist<".t'' irrrpr't{iir;rt сtе dirnt:irsiuniltl htrirrоlоr',
'(J сii*
l rtrlltt,i]i сl'illt Llt1 lоinе1, pсn1.t,t't sr.l{'lс:t, aсun.lii сli:r'.спisсr.ii
llll l)lill'$'
.Гr.i.liаrt
1i
е1е inсoi.роi.;rtе itr vr'сmса ruul1 iirrilг;i.,
r'tll llr соi r:it viil|ir dс: tо;rttl z.,i'lt.:1е, aссерtinсl sоilr,с1с:
1эс.
l.rIlt .1i p5' t^|..],' itilit сurn 1.irrсге1,ir stгiJ эutrеlоI. 1сlr. 1rut ii-t:.
..'1l[;i5g dссit ltlila
__
pе Vl'с.mea pос:}iloг ei
..-.'
сtrnvini;е
.,li sltflсt'ul tl'еbr-tiс sЁ fiе о sonоr'i,tatе ztgl.с:sivii -_ dinit-
rilir-:ii: s])LlnОitll
-.
nu сl tiiссrе alэеa slt,tivсziе; vог'ьinсi
1rr't.'it
mult, сr-l vосаblr.l;tгr.r] birbalilог, dеtсr,nзii"tind сjnisrnul
rrtltsсtl1in, ntt suрort'indu,.l, nu ad;rptindu*sс ]цi.
$i
nu
irl{сlсgсau r:ii pr:сstigiul dе llanrlоt; fсnrinin p0 сill'С' il trvсa
(
iгоta GaгIэо
реntгu
rrrr-rllimilо lэiiгlэiiеgLi nlr схрl.inrа
1lr'сfегirrta реn.tгt-l
nrirlаdiv
;;i
ехсер!iоnal, t:i nliLгttll:ist:ir
irrdiгссt nоst,;r1gia dupЁ veсh'еa fсrniiritаtе l.сanrjnlil,Ё
рс
('сГan
dc o fbtnсiе сaгc rсaduсeа
*
dat'n:-tnrai pс сlсll'аn
*-
rlrrlсla dсnroсiаt'rt]tri
,.icгi..
dс сarе ln vialir sе lорirtliti:.
$i
iirtir сii vitl!а, aсесi;i сaгс-i lulsе ,,геgitrli'., ii
.lr"ta
lrt.ttm
,,l'0sс1с(j. Via]';l i} aqtорta dinсоIo dс lrllrnust:r.is.
.'\с1iсir 1,tlсlrrai ttсо]o tindе ntr nrаi сгсdе:i s_о itrtilnсirsсir
;iс{r,сr.sаl'ti.
I)i.tсii ;lr. fi sсr.is' qi daсё irt' tj avut irr Гrr[Ё pс: о {.с;:riе
сitl lrit.t,iе, ]a ]lrlrljtr;r urnсi larтpi сu glr.rgii сlсl tl.tс:taI' сесll.t
lrr
t.
J lo;
rrll I
l.r
Cс i sr'irrlilrr1llltllt'. tlс t:itrсl о int.ilnist: рс
I,i-tti. aг fi $tсч'.c'
ii.i,,.. l.i r.rr1li .ltlaiit. Ntltlеrоsinri1. Ar {i fоsl, сiltсgоi'iс' Crll
i.iui ,il.'..,'.
'rilш'
siliгit autoсritiс i-ar. f i diсrtrt ilссilstil tlр]ге.
.]i.,i"' i,'t.,.,ginсl-Ь сu sitnсtiunсtr еi соnсгс[ir. llvldеnt. с-illсl'.l
.'i.uii i"ti,фir.ii ar fi fоs]t с1. lrlt un bйilt dсr oрtsргсzссгl
..n.i" iriсi шn lrrlrlэаt dс vrсо 1lltr'r"lzс:сi ьi
сinсi dе trni, iir.
i.,;i":i;ас с;rsntсiс ;i
fidсlitаttl t.оtlj.1i.;а1ir,
gat,it sir.iziэ,.rс.
;;й;'
jurrсnil sprе сс:l din1ii isрitlr ilr1iinii[r, rеасliолjird
,.i"o"i'.л''t, соnlunсlinсl sсr'l,ilisiйr-rl flil,,li сk. aрсti|lr1 frа-
gссliJ '.;, t,ш nсbtttrсsс:ttl ullсi ir.rсlr.;igrlstir.:i fшlg.егir.Loarе.
..
Ciiсi nu сrtno;;tеa om
*
ilr.t1ll.i ltргi:сitll'сa 'iui insu6i
*-
lrrai
'inirрt
рсntГu
O ilstг()l tlt' in<l'r'.iri.1rlstil.с suJ эit'ii. сlссit
iii'.t.'l;.nсl'.,u irrс1i.irgоstir'il-t' sttl,rit't' s(. l.1il:j(.
'tiilr
li1;slt dс соn-
taсt.,Ll sulrсlоn;Liсntiil.
].)сtrtt'tl trrtl.|rlr'itlrLt';t ofl'l1.lс'nuol..
slriэсo1rl'lIiс:гtIitl с о :rJ .rs;сntii пtir'itt,tt[rlitl;it, сlr ,5i 1)ltmrrсzоt-t :
i.i*сi
''|i..'.,,^
t:,itrсl izlэltt:rrtl1tсl. trliri r:.;tlt<ll,, с. .s1-lltlndоаrеa
.r-tnсi
inirlii i'l.tr {.ltt;Llitlttt:ir t-tittli ptlt,tlltr:i с:itl.rl сlс1rirEсrytс
l]utс:r"сir
rтintii E;i
t.trt;r.gi;t voitr{,с:i' N{irrtсlt с:llttt'iri
н(]nllnсl]i
si sе ti-
гirqllс'. iril'r'it:оryirt,ir
qi sLцlusir.
$i
oar'1lir.
'l}iг
t.l tr.iiiа tiе o'.'i с1с zilс:, nсlllpl'о
(:Ll noаptе. alirtriri
"1с
ii."]".'t misLсг d'сsсifr.at, сaрttrt. sсnsilзil са foгi"nir vi.гi-
i'-it.ii ь.,n.'ьtrI in
1эinz:r
сtrгiri:iсli сir,trirlitii dс.. rin bt'li! isсi-t-
sit si
sigtlг.
-
нi
iiлi. tоt.-'st сir sсl сlс$tсp1a ]ir-rд1;i Un mistсГ irlirtlll'i
.]с с].i.,., i,r,iLisсl, ignогiiiсlr-r-1 сit i,Ltai't: ; rll insr"tryi, alturi instr'
ilссi i'''.r с'l' iirsr"tisi-Ьr:J :iinrrit. с:rti-lгitrs si lttll.t. сitl v'ili{i.i с;1 гсfiсl{.'
$:r1.r
t.i liL i с1r: iтitrа ail t,r.lt.s;lit. t t l lt i .
I]rl,.lij irt itсеastir с1i1rir irr. li [.r'st t.i irrllrlsli
**
сt.;l сll: triirii
аtшirс.i
f1 sinrfit
'li'rr1i;rrrl
lriтri,lii. сltlil''itriiiL с1с iгr.
ttоit-'j i. (lс t t.(,lli i t.
-
_
.б..,. sс: silrrt,сa n.штlr1 Пol-t. lr,li'rt:Lir-i tlt: irnt,itll,il'Cil tlnt]i
с1 irrsulli
(:lti"с)
s(] itrvссirr:a vсr'tii.1it.rrls si l.t.ls;1iirrgiiitii.. li ii*
r,ir],-ri{
рill,.t,;r
in llltl(.с:{lii
1i
lntr1tt: r,t.t.:''i.
lVlLir.isс
(:0lillа1L ? Sittr сlis1эlit'tisLl i,ttlLil;Li
.]
'^Д'сltnr
сll.ti
.vir.fr;]
slipl.om in t:liгr.l stl itrtjltrсlLt-r iirсlt сlt'i
tritlilt.t.ii, са liпiijс: uirr.ri r.irrgiti.
$i
rjlосJ lrtii ii irрitr'u o Ъvi.dсrrli iгrllt,t|-it:it:lr1. si,ill,iilt! рiтl:i
ilLu.nсi : itrrttlit.ilir irr1Lrsiir с1с Lr-n st'rrii.l.rrr"llr't t,ri1lir.isii'r-.l". i )iiсii
I,uli l_irг fi iпlэ'it,
_.
iрсlLс[iс .ii i trl'rit
1lt.
trll,сii;сt.{l'
-11u
рC
сl с1t-'рinii ttt.t-ttrr.li. Огniil
*
nrlL'tl liniiг.
1llr;lttlрiitl.lt
т'айt
-
сaгii_\si piiгirsisс
(:a111i]'Гil i:r
1liir:il
trrllt1lirl. tr'ссi'."сi
1эсr
srri;L оr:lrii r'сspссtlrоs зrсс1liirrсl.ili iti
1эоr'tiri,tllшi.iit'ir..
irriui,
рспLгrr
а сЬlj.rrtlil st;'ilИii['oгtlsli.tliii
с.ut tс'i ir:i'[lсriiii.
5:J
,.ш
ь.пf]ttir]
]l0
I).LiZtj
-сi.l
t,il1 сi},li()(, r-.t.l lit..illll,lшl iir ос]rii с1с;сг|i
liе
i;'l}ltl, lэсlit с.lс сl1 irrsrt:;i, itr stilt.rl s;l,l сlrd.ii irr g.:rrrrirсili
irr i'а.ia.ritlсi
сasс;оirrlt1 сllr'с
цtlсJ t.a l)е
s(,iltlrl].l], tlut-ii сi.ig:lт.:
i].]ГllсrlСc,
р;..irrtгс lэс{;ir'i, l.lссlt
1riintltl,-1tl
li'li{с;t,с ltii:iц!ini..
л*:;оiэrnultri jirr
nоа1эtеr Lr.iiоl' lniJ сli.i[i
цi.a
irisоnlr:ir'i
't)i-riгу
;lс,]::сtl''ii, *-.
tlli miri сгl,t сi сiс
рiirll
atiiiйi"
Тili. ilс{''J l)
ii
р;l'сa
сa L]n sit''ii;;rо1 il'tlstсг.
1rlri:lriiz:*t
in*
!l:_LЦl 11iI r.t:аtl. Ajэса'i stlrrriinl, in fсlul tn сliгс sо irrгlr*
dссс о;-r]!jlс:}ii
г}nraчi trtсiriuhti iu ссi сliirsрге r.ji|ог.
;Lg;rсilrг,
сtri.lсir Luli l*аr.'i'i
jril-li,г"
irr,fi iujз.it
1-iе
аit't,:j,lrеvtt'
Dtli, r:it с:l'a
r1r сittгi-,l.iil ;"ссsL al[сiзiсvir ? ссjаiаti, сlir;.'ir.sq:
рinЁl
lrt tr..сjzесi qi
1гr;ltе d,е а.tri. ]]iаг ссstir}:rlt; ? Iiгtr <l
;ntlsсli ? Ё]iru u]l Obi]llz aрiil'irt silЬt, mesеа сlе:.;1зri::sii i,
(]lli.е
t'.t'tl iiсiсvЁгat
? 9"t
сlil iегj, }Тal.сi's pгiviut1Ё5i faia
iir. tl;iirl:li.,
1эl
rtr.ii.iсirrс1r-r.;ii s!irgr.li'ii'i;'iс-la iti-оi:аiiYi.
l
*u.'
.,'.i,d." ;i:li, тitrlil.
Рl'tltt.r-r
сir-i lii.liil-tl:;с t,l i.;tlii r:tt
irlli.itir1.l
(.{tl
it.'l^-.
.
Aсi::;t:r'
еi';r };iсs]",,:пtr-Ij : sitigt.tt'il{,iitсa l'*i]iiьit;t irr iut..
l:ir.с. aji.lеl
сlrсit ilr luiэt;r ъ:iе!il. luьс$ti
5i
Ъn sii nrr 'J ii
singi:t:, сa si:t tе insо!с;ti. DЬг
j.-i]эtnсt
tЬ indl':lgоst*9t{
l.li-. lti|сil;r:тa
с1tэс:it с1с Ьйill гс*1
цi 1эiеnlr:
*_
tr.ссti.r,
1rй-
::ll.-"'тi
vJ iiоl., *
po с]aге с,l}:L]Zi сi*].*i
рr'irr
g;с:stlrl .io."''.
l.}i.Li
}l,i('l.(.: .;i iltsri{i i'г, аl сI l'аcоst i i.
l);;i' Lrlli
?
Ега ;tll,сеva
9i
еlr
.l
Tоt сtl .stiii гlсls1ri,с
(l.:t
,t)l'it
in r:}"
1lчpr1i
in сl l,сйсa с,1insрiс ;o,."';;'iJ i'',iill.i,.i ,i
р.lr:.i
....
itlf lогitii
Ес fегеl'tsir,ir sfinti a mогlii.
'j'J ai. оil сгir Lт;li с.lintr.-rtn or,il.s nссLtn<tsr:t,t t' t.ltt.о dс-li'.,
,,ltl'il iil l.,l,illr.iun;t
sl-.ir.i ас.lсvitr.rr] tсlil.lr. lnIIогi!i.
:
- '-
i
I'tt]i:
о sut,ti с1с Luli. IJ n сir'с; dtr Luji. Ci1e с1iрс-s
r;jа1ir in vjittir.с:i,
сitс str.'lс*s Iшlgli in r,isсlо]t-ll Сliji-]lс.
ri(){:.
.itt-itСir
l,llli-s
роsibilr:
falir dе tоt ati!lr.r J эiu,iэirlj.
$i
tоtll;i еinс, сinе putr:ir
sl*i dеl ''lui Т,rr]i о r-tni-
r'.it';tl.t.'nrai
irrсintiiiо*t'с с1с:сit i..ссL'ir pC сtrr'сl i-о irс]ltс:<'it t-l ?
Ciri:ц: tiniil. s*ar: l]i ilrсr::lrсtirt sii-sji t-nisсltrt'rl dl';lftrsii)ll
't
;l lшi ?
.. |:-.:''
t.i itrrirlr]rirrlrt сir IIairiiсt
1;о
Т,irt'l.1.,l;r nlr,I'rlrirrirll
{ ,:..l,it.t. (:l.t
\ (J l.iJ .^I{.
shll!tt'spсltгс!tnс
:
,'i;pl'1.!1t-a*]ll! се vt'еi sЁ faсi ? Vr,еi sir ]эос<.:5ti ? Vr,tli
.ll
1t-. .ittрli ? \rr,с:i s;it flimii-lzсryti
? \ri.сi sei tе sfisii tu
rs
llll,t!ti \l;l.i s;;t r.{J ,i iii [t[ll:lt.l {sstl"*l'-ii
.j
\il.ui si nпgili{l
lIll t.l trr'.lt]ij ., li.с.l
1:ili'i.'l.'st',,
t..iinriсf, v{]i'ld..,:sti сit.: irзi,;'rl,{!,
t'i,ill1rl;rlrtit ljLlni(]]:!i 'g.;rliili,t.: тlсii.
рirri:r
с:iшrl
!.jl.(,}i{!-rД
}'}(}il:i{l'.i
itrl'llri.ii liltilil*stl
рtl]
сi'.i'l.iiIi.l{r l.сir.iсlс vil.
рt't.,.{i;rt..rl
Т,гlun'lС]l(:
(
)l'lrlt rtrl i'-Ll]:i
y.lf,rla;."."
-.*
},iоi i.lс:tn gi сltt.rl.;ll! сl. lэr..lrl.;1Lr:{1 d.il;r1iitl;.l.,i lj"Тl
[1iii:з
(:i.l |il.l!:.lhit
{ii
гiii!i ]]i)$tl.
'[N tr sе s L}Ёiirl.а'\',
Zitrrl-:i ir:сlui grrnt"
lnlг-rititio,.d'l] \,():"i}i'l;.t si.i:1!i!.{l', 1'(:!]1{'l'l,tirl' i,rrl'.t"-lllr i:rэ-l.,. llili*
t,ttr,i dс :'lliсlа с1е lrtгс с.|,'..:l;il.l1эtrt,ii. сllrr. rrtliitr:орi'llii"
О fеi;iсl ig с!с: l:iоa1;r1.с'. с;ti.i: n,lаi titl гtlL,t lii-t tlГlllllс,j li*ii,Llit
la
р!.rldli,
nr.iirоiЁil'i|;i.
"1ryi
irrlt1r;i ilinr}"lL.l,L'll t:;;t'{'i гlLi-i :,t1:t;l';.
{.illtl;i';li;llzillr.ltt^lilt" rti о rз:rillr':iiгt: r'it lшiri
q.[+.:
цrisiсs
сtll,lсu,
lu lltlt,l.lit 1ui' tt,flgirrri 5i lln slаl,ilr сiLrрiJ r t.it.
'l1i i,r,:r:,'li *tli,l1,tl,ir..l
i,l'.'
lтtasil:i. irr
.liir,rгi.
1,{-'l,1(^1]]lЦ{li,i*тi biil,i"ri:.l
1itl
lrt1lli1l..iriii:',l.,t''tli:l;,li,i.l' lr,r,il Iin:.i,l.ll. сil {-iТl [-iгсlir.,'lt \]LllЕi]1.
p0 [i'.t,nut,i.:; i}1,Сii tl*:jr.ii vсt':li l;li li'its sс:ll:rr-tltj сl"r lriiri dt..:
v;]ll{)i',
рl.itr
tlt;'t.l gti;'t llii;i]:L.li:1{:* i:i biil,}з;:li i)'-lii1{"}1.a *tl.
хliaIilil"rtii'
Il
i.il..1'"i
lr',rtrg" :iiiiгr.1j,ii')1.. &iiГ:l'1с1ll*6i сэilliii t.]I:]
jl.lil,lii* jlii
,.с]с, arill'.lli,'.
.*. (:il1it j.t.:
iэu],с,lrastl ;\gir1,'llii '*r:1:,t,lirit
*^*"'
;rрtli
iitii,filriiltii.r-q1-i irr пi.'lril lrli Il;:'tri:i.
--., Н;1i...
liLt
.lr.ttli.r
1l:аtгr.t rit'll,i.,..ljiriri-(.i
(i1;ir;Lr]
tli ii\'t']l'lс.l il.']l]rlilllli
сJ ,е lэiir'll;r]. С11i'.i|
I}Lir]t"
r';ri1r.
tllltr; ri t, i tl . " L,l Lt.,* tt l try.i l шl-. i i .l1il'г.
.l!11ilr]ll; t'j sr: lir'irii !11gr-,|
рс
ш1il}jij ilfli'i.'llljlll1il 1lti'
Сiiitri T3r',l1d;llr bl-iill^ сu сl ni],$Сitl.*': i;lir:d.ir, iirr;,l t,t:irulslсl'
lтtittlt <.tt urr;.;liii il']', ilr.l rо;ii'
рh"rli
"qi
F],]r]t]il'
*'-,
lil*.iil11
1ir-:
Гnlll;ii qli ;ritll
1эl,lit,;1
liti.i'll"illlla1'tit. с1с gr.lnсir:i^l й.
I.)Lr1>;i t.l'-.l llгLniir'i сJ in tlt:hi. сtl [.;,tll'lit ii iгr1rlпс:i;lili,"
fоlтttlili ltilL t;li..'lit сlt bсl'rl
'гttli;tс:i-,1lt-l1;i'
Nl.ujtlLi..о
1i.iпr"li;.'l'
с1ll
1зirтir.l
l.
Ct.i 1rr;t] с r':ir
trэai'{r'riт.ll.,ll
s('{'1il'. LlrrLi.rl .llоlilllitl trt-t
ni-r;ruri
(rll {.r',I{iriiLil di' ii
1п lLL:l..'sii гililiгl1i:. {]l Пi'] 5{:) r: i;iiiL itf i:i.i1tr)r;*
l; I l it lt'.'sg-, l, i i i t.ri. ;.r ri.tl
(,t.i
;t 1ttlLtlilt.l',iriс1i1l,i' {.'i| i.i]il:i
l.i,
ll
'.l)l}J {i()it'\1}i.l(i
lillllll(.il ititt,lt,t.;t r ll tlrrli1-riгli гlt'tlzi tп;ri
l].,,()l' iri l )tltltLl. i.'tt : ('il itl1,tl t.rtr..ii-t{с', llrr:l1l1сll
рl'СсijS-
.}lll)(. lil t'l'^ll'i. t.ltt'i,.. girldi
Сil1irl l}tli]сliin (.t.l lli-l Llsoi]
;irlt,lll.1 it.rrtti.' (.il' (' ltl(l lit]i.tlsll J iti iriliu;;i.
$i
tllodultr!iunсli
11irrtlrrlrti.
:.r i,lttlllt lLt]. iI гсссlriftrt.t'ilt.'it' Sс t:ulс:;tsс Iir сil-lt,i'
il .,r rl;rl rl tl...llr.1 t1it.sl]l оtтltl сlC sсt,r,iсitt bititrс]ш_i tn, u.1lа.
\1lrlt ri ;lrlittlt'l;t'tlltfсauа
рL"
t:it}'C
i;i-о
1r-l:rsс ir.r pаt. Сii nrtri
lrr|| li:tlrtr.ttii t-tr'.t'\.tl;i
1i
aш{'о-s1;i*ni. slr dс$tсрtit tt$оr,, tlaг
(.il(.{ll;I
l1t't'L,t сlitr
1;;rt.
I}uirii
рilllZir
r'rса.t1гti a sоtlrtrttlrti,
'rrl lr'iirl i;ii сtjt"lt,l.l CоПtintlitirt(lil' intirr.lрinilrсl g;Tndur.J 1е
'1о1rIii гtt tit ]ti l.;irпr..rituгi.
i )r'sl.r:i.rtii1.. intiit"li gind f tl 1ln nLl]т10 : Lu,li.
(
) |;iLt;tiсl dс ilrirnti
.l
Dа' ]J ilt' t;
;tiil
пl;-ii с1е rтlult. I]e
,tlt'trl;i,
in titrtр.-l1 nrltnс:ii dо nоlt1ltс'.. (.l.Ci-1 Ltl1
Р('l'sr.)llilj
ilI(}tl. r};li'(\С1:rrr сlеs;рi.ins din с1
рi,iп
с:{;lrsсlmnil].(-i.l
$l.;r[ir.:i.
tr,ll;L i.littзin(lаti} ;iсC{]i.t$i i"lirtlir: с1с iiriiirt:i. Rсvt-.dеа iinс:diаt
lllilt.lLlsr]';sL'}1. оpr.indr.t*1i аtеir!i;.r nulт;li l.isuifгtl
реt'sоnajujr-ri
;l}rl.ll n"ilsсLtt. ]fl,хisiil ? Sllu nli схisl.i.r ]
j\{сr,ita
si tl'iiittsсa ?
Siir-r nlt ?
Аstlе} i1i орr'i nlintс:it
$i itsrIрi'il llri l,uli: rтin1<-.lt с1е
rliillinса!,i1,. сga dir,ll'rli. ii l'l.:сitltt-'st.t-t tirrеi'с{сit, gr'а!i;r,
iil"оsр,;{irпс:л.
i]с а1tfсl niсi nr-r.Fi nriti ttn.rintr.а t.хl.сt Ilr!а
..li.
Пra сil О fсt"C;lstгil с],сsсilisii
р(}
tl ]urnini:l dс nrej.
tqi гс1lrii tоvаr.ii;ia
lig:iгi10r.
At:t,ttт аr,еlt i,mрr'r,:siа сir .qе 1i}эt:r.t.lsс с1с ]ir,jstlr. r.:ir с]o*
l'r,lillrt Ir-iсid. с:ii геdсvr.:шisс s1lr:с1;r1г:t., lrрllltс1ilrd пr'ltt.llti t'.е
!).!сr,it,fl ассst оmagjtl'
in fсrnd, ..i'rvtinLLtt.it., At,t.ti t-.l-tt,tlt, f;lt'tтс]с:. t<rt,il.ilti
1'.lr.in
liiрsa сi сlt.
1:гссiziitntl, рr'in
ilrl;4iсltli r:t. Сa s1i tra'ilсay-r"rr.iiс
]ilrроnоис' .nLl CГil сlсr:1t rr inсiit:л{ir: ]il.it:ii. А1il tt'tlburiа si
l'l"lnriit. diiг] r:.l"atiсl[l5ii ('i sLlJ ]ti1;rniii trtrсi i-rtriitriil'i сlirr i!с(.]l(]i}
(l.]ll
C l'ii1l1in itr si-riiilt' t:ii I ]о;lгс.lt i.lntri
l)Гii,t1i"lvtlt'i
Iтi1,ro;rе
iп
1l;li'.
Ii'r-rlg
1liillir"i.tt. рr'in
inirr-ril rtr litrlintir.t-,.
L-rlndi{ia lui i'u]i t.l ;ti;tt,t't
*-
l.,ltli*I,rtli, rl Гiti1.ut'ttt'e
litli:ii.il."()}.i'lil1i;tt'insl't.l]i$i(]сii.tl|(l,ni;tс:jitсr.ilтii
lzсil'11.i';1 сi' irr rlitsul Ci1-0lvil ссnsLlli с.lo ti'сn с:u tt.:i
,irrl.Iоr.i!i
i;l 1l:i'ils,t,t'с.
А сl сlitt{it.ri гсgit-qi
рс"I,urli
iu'fi iпsсnlnаt sti о pllr.d;i"
\Illi iпtii Lltij tlt.t сt";l Lln }ll-li1ltl. сi о njinLаr'с:. Аsi-tсlll, I-uli
.
t:
i)Lli0i1
tlLl}.l]i J uаl,it.l. I,i1iс:а, l)оnrniса, l,iпiса. Tоt се
'ri']lll]i.:r
t'lll i,:..i] ltl i..-,:.L.llс!"
ILl .,li'.li;tti,'-.i.ti
1}i'iiС{li{)i'r *l
il:r i,tl] l.il iiС(..$1 i;'rj
'l.l.lll'l (il' ;.itlt'iо
i t.l'i't rit' i lt.i:,lц.,
1 r'i lrry
(l
."йыF'
!':'|i1ri,r{*$цsi]жWфdi4ф*9. T
о
{
(lI.il (.()|l(|tl|'tIr.Ctlrrtl;iit.сitsli
in..l;ltli... si'latiс сi'tz;i.ttе сlirr
ltltrtilrlr i,l,tritti с'lr'la birlt.lL ilе t,ailrii al vgi'ii. сlсvсrrеa
рlli,]Lrl[
сlt. llt.t.irl
(.tl
llll]l1l"i'i'цii сiiс}rеt'it, in nunre]с сi arttоn,iiс. A1,ltl.i
itt.t.;tstir [,il'iсit, ГJ оmniсit. Liniсir sau }ilагiс
рtttсl
sit st.
rttutr<''iltli:ii
$Lttfiinсsсtr,
ItrорсЬсlt., Itinеsсtt' Tеоdогеsсtt.
$t.tJ э;i.nr.'-чсtr' sсinогilir|'i сitге*;tг fi dat un iz dе сеаpi par.-
l'trtrrtllui с1с 1'с:i. сi1гc O noaрtе iirl,r.сagi sе nltnrisе Lttli"
]]llr' сlitrоsсutli. Luli
рltLоit
fi ulr сiсlu dсl dсlzаniiigiri.
o
1rr.сsLr1эltnса

iэilсlir
I,il.iсa
$tе.fiinс:sсtr' lосuind in
sLi'аtlir' Iir'оltiuti nссunоsсLtt, no. 1,1 i-ris. Сasil dо сlupiYr r.iiz.
bоi сit
;i
.irumсlс s;tгirzii. Din асо1е с;,tsсt rtrоdсгnе, срlLtаrtе
сlс: сlс inli16. сi'tt.tl sinr{i сli vоr' sli fiс fоtоgrafiatс
;i
"*.o
сlaсii s-;rr.rlссlcit in oia.linсlir si.аr'zjtl|эi сlt ссi inсirrtt{i сlе
оpоl:it ]эi.tr,]эiсi.r"rlui, сr-r rrir.iiс dil:'rLa'ltl dс paгfr-rmtll
ргоst
irl vitilоL'iz;tt'огrrlui. Ii,с:stuil ilr liссst sti].
'ltсItrrrсsсrr
tlri,ii]'
lс[
ilr' vlritii .lit
1эt.lrsit...
сltгс
;;i-tr
гas lэatlэtt
ryi
пruзtс{:ilс сirrрii
t.iizl-lrli. l\/liurrlt ;
$t't'firnеasсir,
о
$tсfiinC:lsсi"r,
firсind сtrrЁl dс
sliilэit' tlt,tt.ilrсlr.t-sе in automсil"lil 1а
рагtiсla
с1е,,bгi.dg,.с.,
rttrilr: ttlt' rrtiri sсirрii с:itсl rrir ,,sol]o... ]ar Liiiсa
$tсflinсisсut
-* ],lt.i i itr сt:lls'..tr.ilс с]с vагti alс unui tгеn
-,
fatl 1or.,
jm-
;эгсi;rllrl,il с}с rrrr:сliu, сJ rjаг di'rсir s-irг ti jеnat
рulin
dtl tttl.
сс'rr{,t:lt' ]r-ri tal.i...
Ittl{.r.;rсLii ttlt ссl giirсlisс. Г)гtrnr fаis' Nilniс dirr LLr.li
ntt lli-tttlt.iz;t rl itsl-I.tll сlt: liiо11гаliiс. Tr'ilsr-rr'а сitrс i.0 ilсl'"rsсsс
llr сlili''.i t'i';t tr'<.rlult-ti il.l
1;;tгit,lniсir
lrгt sс iirгudсa сit ilri-
r,is.;t.t lr I : rtriti с1t:g1i.itJ .,iti <:tt st-:;'i1riti tiiгtll r.
.
ALt сil,ilt:l;
1э;ir'irr{i
sirr'ilt:i'.l,rr1rti,r zilrriсli pсnIi.rt r,i:tiЁ.
Dist:ilIii. iLr.:t'с ,lti сl'сjшir
;i.i lir tri;rllii. ,Ai,llоsfсt.r]r gгсlit. 1Гсt:l-
с1,il:.{;il ziinir:ii сl,сl с:\.ltdar'с:. []t-iс]t'
./
l,r'iс'Lсnс, сinеrniitt..rgir:.lf"
sсгilttl
ргоr,inсialе,
pirtсfоn,
r.irdio, iссtuгi gr:ar,ilinс1 iii
jrtгul bu;1irt,iсi. As1lii'lriii dс viitог iu:.lоs ln stilutr fi]шсllсп:'
prсgl:itilrсilt-i un r''iit;оl.. dс dоamnir lЗоv;rry, сlar сгсаt'ii dс
vгС.Lt1l ()ll
i'('сill.с G ti;t'1;с Otrnсt аrl litсгii Lur'ii autоlrtоtrс.
1)о;t ltl с:li triс;i ;istl..
Ptitt1,t: сii [,Ltii сгtr l,uli. Prltttt.'...
Dliг nr: trl:;i.,-irz;-trr.i*tr. l,itii r'itnrint.la I,,r.rl i : sigrrг.
$i
с:i';r
1lirсiit
sir ri sirсr.iIiсl..
Rс:'nurrцitrсl
'l;r сa itl viilfii,
рl'rstr.inсl
с1irl с'a nun.itli сl(l'n-
tt-tгt"ll si '[lr.ttuгltгсlr trlri:i ар;rгi{ii. tгсрtirt irrdс1эЁli.lir,t'l*r irr
al:il.illtil'с, sr-rflсtuL] llri саiрiria irrсir о
рr:еzсnlii
ir]titLrii с1с
сeil ritnr;isit ]xсl.Ct] аiiэir
рсsiе
ilrогmirltr-tl сi. l.,.цli iir .fi
sulrпt tn сЛ сit n'rttrrс1с ltnt,i fеtе сiсl iillirdtrtir, liliri Iin;iг;.r
fiinс'Lсit nii-i, lrtiri
рr'ir-ii
fiiirdсt'r tinеt.с{са еi C ttn оvlll it-l
5E
'
.t.dtrlio'nul 1lri ,.lr fost.', n(llt['irisir dtl rriсi o fацrtir : lurlg'
lr.t'it
1lti tтtllu:tit, tittсt,tlItlit, itl' f i lr.n,Lt[ оlэгajii lui.Luli
9i
! l1 l t!ie,l(l еi,..
o biilaiе in rr;ir ii iurlllr.rгii :t{:r'st
рrlpirs
сld, dirnirrсаtl]
i)(.
tnill.[jinсil nорlii
;i
а sоmnulut.i, сltl lttrсlс. с:сllэtlt.ir.
{irrind
ill nrilti i't(:('li'tlii соnr.lrtr,piсr.сlr-rt drl
(]t.гrrtsiir.с'lrslr
tl'iltlt'in*
iior"i{,i.
.
-
(liпс-i'/
l,]r.t' Vir salr-rt, сlоtrrlrшlе
рго{с.50]:.
Br-lnlr с]iпritttl;t{it.
IjLrtrlr diminсir|a. Costеi. Un nroinеnt,..'
.
L]lll.itt;l Litr.ian' fоstu1 sil,u elеv
;i
unul dintгс t:t:i lrrlti
"'irrittt-'tr{,i liсеn!iаr!i ai tr.aсtrltir}ii de liLсге dо Ia Iaqii. сlга
,il'lii|оlrlr.
Catul Bоi;dan il nrrmisс sссгеlaгul соmisitlnii
*lr' blLt:lЛ;iilгс:iit pе сarе o pгеzidа. dindu-i ast{сl posiiэiii-
i ;rtt'lt tinL;i сi;rlig binеvеnit.
Siiiгi cin pit.t, sе pirptйnir' i;i pr-rsс l.ritlir1,ul
рсstс
pijаmа
.'r
itlsi rtl.ltilir. apгinzind o noui
ligаri.
Cоsiсl Lагian vсnisе dеsсo1эеrit. Dе сind еrrr ]a Gir1a!i,
llt..сl
gii'1:iminir,
fitсusе сitеva J эiri in Г)Lltti"tгr, usсii:iсlu-sе
'iL
fiol|l"e' lГinсrе{a lui сгa сa Lin fruсt со1lt. Avеа оbгaji
r l
'tttnzi
-чi
гttrtrсni. fгr'tnt.с l.lotтbatir. sрr,inссrrс zlэr-tгli te,
,1 ,liг сi,оi.,
1liоi;tЁlnat сu viоiсiultс ltl sus. dс сulоar.с:ll (|ilstiiifсl-
lrr1,5;;]1l}3,l{'!gсl';i din{i atit dс al]эi inсit;i trlшnсi сinсi r,.сli:iэо:t
ljlrсlсil itnpr,сsia сi trru;сЁr dintг-ttn fгuсt gr'istоs. Stlrni:rtate,
(.
l1crgi ().
оp1 iirrisnr, sir'jrсiс: aiеgr'ir.
"_ Ali
дitat
sii.tni tоlс:gгafitr{'i, dоnrrrulе pt..с;ftlsr;г.
"l:
lr :i..,lij tl irrсut.сirtuгii...
,, {i.гlttс сu junir
Rосliс:ii t,oiоasir 1'Г<]сt].'. giпсli С;riiil
iiсiг;сlirn. схllininind,
-{,itгiinсitsсa
1.inсr,с1ir li' сltlr,rrlLii siru.
it {rарlr sitratatеrr bгutаl irfirnratir. са prr bоlntrvii сiin pat.
Cоstс1 Lаr,ian vorbсa rерссlс. сLl o tlsоitl.i,t gгiLsсirlr.е
(,iti.,0
сllrс]'ta о vilэrа{iс гizittоаге vоr.}:с.ltit., istоi.isiririir-i
t.(.ra сu $соalа,
pгоfеsoаге. gar.Ёr. sсiinсlal.'.
1i .lisс:tl]ta йщai gkrs'зi, nu
;i
vоr,}.rt,lс. Gll.srr]
lrlrl.сil
:;ttt.lit il] iагbjt qi fr.unzёt. с_tln .,}Iiri. 1с1i{сl-n,с]сiil llr u.iе.....
Al"сl:ti iirrрr'сsiir сi aсiti;i-trсrt5i va сhiLii.
,.Ct.) ;1r]])l'сsiс i-aг frtсс 1tii Т.,'.tli ?..
[);lгсlr ltг fi r'ru.t-sii lrс:орсгс: сltl,рalinlt, сil
рC-rl
lr-trrrinй
ll]
il;t iilio. iinсгеla altоlа.
Гiit:i о rэl;оsсаlir, niсj о dungi..r
рс
ia{li, niс:i lll} с:l.оt,
( l]rl.lr.j]i
i,ttiiщi' lэirr:J :iа сllliс() с()]'}hti'lr[,il, uqог
рrr-[оttsii
сJ с
lrrll.'i"г.iii ill. z<ir'i, g;it,lrl r.rсtсd;i vigttгоs
_-
Ei
u,n irriгсls сle
i.'.::;t сlitг tсiniс dс а1Liat
5i. сlс ссarii. Dсsi rrtl сга rriсi о
..Ж'6",яффslтi.
f
о11linrlir
1tt'
r.tlt,iсlсlt'. a]йtr.rri с]е Соstеtr l.al.iаin, Crit,ul Bоgdan
tryi vr.сlt.;r vl.is{ir сii inLг-о оglindаi dе diminеa{i.
()
<llrltnll"tti tt'есu
ре
соr.idог, zvr]tй in trrainе de vaг5,
l;ir;i rlсl L|rr miгоs сl'е prtdгA fInй. Cоstеl Larian о
рrivi
in
lr.ttirсiit. с:ul dinti dс. lup gi сtt о vibгatiе dе btrndar in nД.
гilc еiit'nоiise.
-l)tl tтаi 3;"lсоlо, dоitmnil iпtо;'rгsе сapul, d;rr осhii еi
nrl"lsill'aгjt intrigali inaltа si]uц:ti' a
jrri
Cattrl Bоgdan сare
in hi.r]atul rtе nriititsе allrastгй, сu pйlu1 qi mаi allэ qi oсhii
qi r,lаi negгi, сlirdсa о imрr:еsi-с dе vultur ej{otiс, сu сap
сlt-. аr:g;int
цi реnс
dе о{,ri. Lui ii zin:bi,
рestе
umЁlr.
Ciitr'r1. l}оgdan
ргinse
din zlэог pr'ivirоa сa pс_o f]oar.e
at'tlirсlttit dinrinеala de la fеге;rstt'it.
._
Cс sptrnс:ai, Соstеtr ?
N*;ruzisс niшiс.
lirt|.i ссl sе inti.nplasе :
l )rrittrrna I,itt,tгit Nrn"loiаtrll, с}ir.ссtоai'еer liссr-r] r-ri dе f еtс
qi lttrirr;tlttоtll.са mai multог sосiсtйli сultuгale, pГеgatisr
,,t:iltll;irс:t.lttillui rоmanсiс:r gi еirrinеntttltti
1эгоfеsoг
uni'
vt't'l;it;tt,(--tt1u1 Bоgdal}..O
ргirrrir'с
la g.aгЁ
9i
o gustare Ia
lit,t'it'
,.lt ]a l]оuгсhеtte.., с:,i,lnl sl]unеа еa, lansirrсl
{i invitatii
;ir1li;'оgr'afiltе соi'pului didaсtiс
;i
nоtаbiiitir!ilоi; gйlй!еnс.
]rrs;i njl'rrсni nu
5tiа
сind. dе urrdе
9i
сLr се tгеi soiеgtе
1.ll.t.llr''сlin1t.lt.'
t.llrni,siltnii с.lс bliсаlirr:r'сat. Cоstоl
,Laгiin,
litt1.irrr'ul' (:ltl'C i-tl. Ii 1,r"с..J эr,rit sii J ,iс ]ll сuI'еnt с; irrtеntii}с
1lt.tlJ 't'lltii'u1L1i
stir-t, arytс1rtitsс zliсlrtt'rriс tсlе.qr.amа firgйdriitй.
]lt tlt.L.'stC с:оrrdilji, filr'iilr l,tlIt:i Vill.rlnс..t giilsisе
рrlг1ilе
сlсs-
t:ilisсl с:lr
;i
zimbеturl hotlt:r.iс ;r1 t-.irluIui tl'сlii'rl1
; 1i
сa
цi
;tt:t's1lt
jntt.'llsо
l'injitЁ pе dinlir.rirtгu сIе sLilitсlс vindiсtсi.
j.tr]a
Vr'lt.tlltс{, еt,;'t о
рiсаntir
l't-.рс1 с:lrtir, с1in ltс:;llс'it сal.C sс
pt'il.l1ir1-сsс
de timрuгiu pсntгu ..;iгtit
;i
d.eсlanа!iс... Dirl
l't'1lt'tt.tl{l-t in гсрс1 с-.lrtЁl, аitlnsеsll 1оttl5i sinсоpat
рinаi*ntr-lr
llll1lt" t't"t lrlt,tjrэгtrt'ltl itтрlinit. Dar. sltрl'enra гtlрсltеn{,ii di.ntг-a
tl1rtlt о s('()s!.]l1() сlin irriirli. }J lсс:lll+о l;r Rr.tсlrгсsti sii sс dtlsсъtt.сt..
];r ]\/l illisit't'sirrgr-ll.l-"t. dtr1rr|i sГtttttt.ilt'rrrrtli
1эt:it-.tt.'nе
сilгс сга
.,itt'lisli',.irr с:сlгрu1 dс ligrrl';l{,itl ill
,l'clitlr.ulLri
Natiоnal'
.'Ас.,rltl-s l.ll,rr.ll;tii..,
{,illсiist'l't.nr..ilt r't.1l..tt'tlti. Сu tоiltс с:;,r
l"t.lttllt'isr'с:оt"lliiiinсiоs, пtt iz.l"lutisс'it,r st'tl1rltl irli!ilt1. сiiрirtinс-l
ilrsit 1ll I}uсuгс;1 i, si t:}r
jiti.
]li
j\iirlisttli.rrl
,с.]t'r-rlrlсlоГ., g1""1-'.
l"llnl''t:lс: i.'g.i1iint: a]с ttnr'li сilгitlt'с
1эсlllii.Lt
(liti.с
il\l(]ll
si tсnr.
рt.
i.iil}1('n l .*i сrpi:t'rtI,
l)tt' srr 1t-rtrрoiasе fос
1.lс
с:сrt,r:lttl сliсllс1 i<:
i;lili!r.:.:in, lro-
1irt'ii'it sit-i l.;rсii о I]lI'sll dс
}rt'l11iinii.
A;lldar.аnr'ttr|asс
рс:
ltIlll l
(..itL'l'l.;.i
Niэпrоiаrtrи сй
рriсэLс,ntl1 6i рl.с.llt.r:t'-lt't'ti ri,
,.i.:' rl.l't
[ {J a1'ul Rоgсli.lru, а fоiit сu titl lа ,Еliс.Litс.rti qi сii
r,t
';t
-i i l"tlзr:ntД,
рe
с0i dе lir Gаla,fit сit vil stl,si r1iir Сd1litаl&
ii.r rl,i,ll il* dinrinс;l{й, Aiaiul intiпrрirrar,ii
'zl.'ltistl
ltl gtlгй
; r]l'*tlirniirеa!,Ё" сltr disсrlt's q;i btlt:lrt:l, lэirrri с^.rI'r.lt: lli:дir,е
t,':,li.;'lt'
j.;.tnt
in а61ерt;tt'еir trt"ll'rur]ui.
).:t i.ri[*irrсеr.e' (u
btlсhеt'Ll} dерt inr'll{ ilr t,rl'l)nlr;lli.r
.1';1ltri'L: t"lt
}аtз;;inй
alе сiоamnе:i l-tiuiir Nrlrгl;'iдi11i. tгisiшt
. .l;1i,,1,i
сitIiji.rsе-
рt.in
fа{а unLtl а,,'l1сllntl'r'.ii itl с:itt't.l r,o1;з
\'rit'rrl.i1.1i
5с11оа
pit-'iоr.реstо piсj'оr
**.сiога1эi
сl*: t:llr[;ts*
']',
i.r L,l.ii;ti.;;tс;"rrl Instгuс{iLlnii lЭubliсе
**,
furninсl. tr
Iigal'ii
r' l).
.
* r,li fiе dе b.irlе i ReреirзntЁ rn*;l{i iiisrrt, сl<l ri'*
1 ;iii.i.li')!.:LlL" Atrr sff vii сlau
ryi
lа gaz*iеjг: с-i.in L:')рit;r]гl.,.
l'ii ;:stfсj
.-.оr}зind,
сr't ftlur
ре:
buee. f;iсt.i sr':iritr l;t'r{сil.rш*
]lli l.ii,i ]t: ].llsil ilr rras gi ftlnrul аi"ltоmоbilrrlui' D;lr сiliрt'ir r":itri.i
'i'ilni,]li
сiо;lilln;i Leuт;t }dеntoiatru,
,,tout
с'l:i' lriсr. оiri finit
I rrt r"l';,
'4.g;i
сii с{.:i d'0 ia g:lrs sr inaрс}i.аsсrй lir ]ir:еu. tгitтlg*
ll1il, lLi-l.
рit:
{-iэstеl I,аl'iаrr in сlсsсtli;i-lt'iгr.а tr.,1lti, il,ilit...5lt,at',
t i''i'll,iс:]lr
fli$iiitr
fulvita!rа. асasii' Р]'к:с;iiiс.l
1з*
l,l.i ntlL;ii' 1ii*
lir,:,j-i-l
.ilС
l,i;ii rltlr'nтi'nd. 1}aс;llашr'еа1,ul il,l'*срr''''''''''''''''.ltt сr сitllt;-i zi.
(.,]:.'nсc]1аri;t
г:э:а
рliз'rЁt Ei
insufiе}itt еа, сl сс:t;ttе аstltliаlй,
ii; fiit;r liссiij.t;i, fс1,сl gi biiiе{i с1isсutаlr faгsа Т.х;1r.i \tо-
''.ili:t"
irt.l,,idiinгlu*i сL]'r'ijll'l, сur'n ссrn1eir1е*и*, сt.,]- с!ir: in:
.,,l.-i:lt',:l
.i siзil'ii.n,;j}g ееiоt. еvntia{i.
{iiпt.ii :iоsi, Ссstэl l,ari;ll.l. intr.un suf.lеt.
_
Тi l;r
,'l.liltс1
Рi.tlilсе.,. Vitrе imrсliat.
Li;r
р;t.nr-'r'al
sшsрilз с1с u6l.t'г:lrс.
.
-
lii'
'.trrut
сst lэiсil qr-ri finit iэir:n.., dгад1t'lс: mсlс.
*
- .,Тiriз.iгсl !]i]iSр()
1i
distirrs l.ерr,еzеntan1, al асе1tti" fo.
ir.:i-iгts с.l.^ сt-ilLuгrj
1i
sсшtinrгnlс gеnсгоаsо, сill'с еst,l
.:.l'
сllрi iii]ii il .П{оlriovtli.''..
t,.I.l;{..it ijl,l \'ijсo i1<.l tгn0I.
-_
с]е
рe
Vгсmcir gr;irrrоfо.
сrr
iri1i..ir
*-
рl'о-[сsогr.rtr
с1с istоr.iе, lnсерind сu о
l i;l]]ii'{'.\ ll },1rl]с]tlvi:i'
1,)ll::lТli,!it l"iiLtг;t }Т..miriirnli sе inсrunt6 1a fеreils{г;i.
рi
1,.rl 1ir сiii"l'сir:ll,ltl
-]iсоltli:i
сlr: bГliс|i. Intr-adеvirr, mаi ilе.
..
'
'1liin;'iii
сlсtiI l.i.1l.lс' diil. indсrnnati dе сurjо;:it.itttа
' '
.' j jt)i..l __
сiirrijditi ii l;r lэi;с.aliiLtгс'аt esсitladasсr'a fогсs.
tn
J gщf *.-.'-" g фФ...-"....'
1t.t.lrl t';ttlt.r',llti.irli, r-|i,Llliсil],{}-
рirl\'.i{'i
inсiisсгеtо'
ryi
Aiсind iп
lll.Ii)ii s{ ]l.l]]lllli2iitгi сLt mill&
11
осirii.
]i] сljsliпs,
$oрti
pгofсsоaгii de fi]ozofiс:, сl..lt:rn!5оar,a
i)rlit:a Nс$гesсtl, la Lu'есhс& ссlсi de ltrсгu nuinuax, gata
si,t-l соtnоirtеzе, dar' vitzinсi сu сin,rэ-i теCjn;l sс llriiгgilli
J ;t l tссirsti а1эгссiсr.с.
-* Cо*avешr r1е :nirrсai:с ? irrtгеlэi pгсоtrtl lJ jiritтgfl,
1ll'tlJ 'еsогul
dе гсligiе' сaгс l't!t:i nu lэfl'rtsс сaI|оau* сu laptе,
]ilsiird ]ос libеr аliinеntсlог сс lia sli t,i(l.
-*
(]usti.],i:i
с1с iir
$соaia
сjс ntt.ll-;"l.i'
*
Cе fеl dс }эйutrii:it ?
__
Nu gtiu" LTn vin.
Ргеоttt]. Driгi:rgй сI1,;r irrtll;tлr:rili.t:
;
ftlll"tсi]е пu sс
1эl""i,-
с('р{]all h rliir' ;\uzi гf,s;pul.ts : ,,U.n
\'iil....o
-Cаtur.l Bоgсlair ri,imisеsiэ ]a u;ir, сu pirlЁrгiа
6i
;lri'l:tт,9!}t'
irl r.riltll.:t. Asс.:riita с.lisсtlгsшJ .
(lL!
сiLllljl t*t6ог in,с1iт:;t, fill'ii
z.ittlltс't,, i.il';"l lл,сr,untarе, <lvi'1itrd sli pгiveasс6 pсl сlnrva,
l.i';.lr,'Itlllitt сa r'r s,laiuiс su,]эt
рluiti'с.
Irlrr сuno$t<эa pе пimев!,
rl;tt. t t:сtlitljцtсэ сtсi.rra оpсrсtЁ sосiitl;i сu tоti ttс!,t,ti.ji еi. :
i n v'olt,t п,tл:i tl,tlрil а hli Cirг;rgi irl е.
Inссt"сfl sli*ryi trraсё tirnpul trntiсiрfird mintel, irаe<l]-t:
disсur'su}iti. Pr'r'iir faсii insf,,
jосul fДгi dс hazагtl сlсvеnоg
itilttsi'. Сr:а nrai
i)uгй
сaligrafiо оratоi"iсii a J эana]i1,i,!ii l.сpri*
ta1,с'l
1;i
lr lсrсtl]r'ti с()11"1un gugаt gi сrlrfatiс. Sс:
;;inс1i
сr.l
сll'()itl'i1 .,.li l.lgl.tгaгс: la
рr.irilt'jdia
сiс сi.tгс sсГrpasс сu ll st.ilг.i
inltirrtt:. gra!iс unсj firl"lstl pt'rrrzidоrr
{jirlс.
lsi inсhjpttiаr сiipttl 1r"ri l'tr]i itr|tlгs сluрir viс1r:irrri'r] сi'i.-
сlitсtiс. pгivind sсCna сLl t;lr zitirhсt t.рigгatrrаtiс.
j.ir
лlitltr.с"i; .
еi iir' ].i гimаs gr'оtсsс, izgоrrit in r'idiсоlul sос:iiil. ttr с;rг..'
сfi tiiзсl'i sinL insЁ sсnsiiэili,
._
сLli.ll еralt ссi сi{iiгrl,чi )iа
l]tli't'str.сl]с саtrссlJ ;u,.ir:i. Invо],ltшtur'. i.lVLl Lln zimJ эl:t сtlnr1эiiсl:.
Otlil ii с-lс l;,t fсr.сstl,с sсl
jlшnrinar:ii.
- lt tlnl сlо tгеabit, drltnni|oагr.l]оi.: i'idс. lit i.rсli, slэрti
-Гсit.lr.ll'с.lr'аfur.ir un g1as r'iig;r.rq;it с]t. IL'rnrii|or.gir};trii,.Llilii:;
iit ltt,t,l.t:;1;lr с1iрii' Galrгiсllt, с:tl'с i;t.'Ll{.]i:t сu sрilll,l.' ];l
"
rri.'.
t:t'lll;t.i.;l. irltilrri оrlllii ]r.:.i Ll;itri}, Тitl.qсiаl-l, si r,iizu il-l t ''l о
сiil:t1iii't'. tl zviсnii''rl-, s*ltul сlс dс:]'jin in ilрс'[.)с
(:iii,L]
J эii,1tli,ll
li1;l}.{' ll irliпiii. о tгiп.ritе осhi}оr',
Оilhii Iui Catul 8оgdan сiirit;rr:;-"r
1lс
сltlliirLr-rr-'it i.t.1эi]r{l'"
t.r-ti"lt ;..l-j- ссгirе
ргintге
dcgсtс tlrr rrisip, d.aг'ntt girl;il'i:t nrlil..
14;it.
i 1.,i rr.i-ti r:itzu{, сli tr virlvеj,е in i rnii сIсsсJ iisе.
00
lltr'<-.t'it strгргins с1c t:l itLslr5i, Ntt sс а'jtсрta 1..t o t.'ll'tlэ-
{rt'lrlll сltl
jniсnsiТ.
Rсr:шttсlli(lLlii('l)(' Ir,rr,ltт.ii$ir 1ui l,uii' Ргir:'
lr.lrit
./
Vаr.ii ? Strгir ? РirrГсsсiltr ii
'/...
Irllгсir
ргсa
.tiriirr i"l.
i't'tllr Lr'tiii;'it mai i,i]сs [iirrсitlt-"r сl vt.,сlt lt t,tlhrх'ind о сliiLir с:ц
l.rlIi. iLсорсriiе аmirrdouir сt"t, aсt'It'l5i
1liiliir
ii сtс
рai,
сiill
l t lilit-tt,lt tll;lgiсil.
Ar,t.it trn
рirг
basLаniit 'aрritrs с:u unс]о r.triiit'tiсс, dlir"
li.tttr,lt'lс' lLti dе toапrtl5 irсoрсIсilLl mаrсlс str.r"rgttr 11(]gгt-{
'r|
1
llrr'ttltti сt.lеiltrltс...
...Cliрсlс сiipittau tl alt,Ёr vibгirl,iе in juгt'tl Сilil'lr'lt,,lr i.
l']rlr vidi,t сй осlrii lr-ri Саtr-rl Bоgdэn o izоl,аrt dс rс:t;ltri
ltit-rrii с1iri сatrссlа.гiс. Pinir atunсi, осlrii lui сlогmisсlrit t-rr.-
riizur[i srrlэt gеnеlс plесatс. Aсlim сl iпvitluiatl, O lЁrsltt.t. t'с.
\,("il(]ilu, nс:gri
Ei
tr-rnrrrltuоryi сa fumld unсi
рЁrduri
aрr,insс.
{itlii'гсil lor, intunссatir о inссгсlrill. dindtt.i o nеiitri1tсl"
l,rilii ittt-lnсi
рrivise
сrr a|оn!iс сa1tnir рс
sс:гiitorul сltiltэsсцl'
lr(lttt[ti с1in сir,!i, din rсрtrtatiс
6i
din fоtоgгafii. 1l гсс:ii-
llоsсtlsс la gaгi, din сliрa сiird }е sаjtttаsе
рс рс:rсin.
I',tlli
ii ll1эt.lsсlsе ati| : .,I-a vсnil, rirrr in tr.еit,
;ii
i*irш dirt сl сirfс:ll
Ii(,'{l!ir,l"t с:lt liimiiс, fiLi'i si
6tiu
сirrе.i. N*iltrr r,оr,bit nitrriс..,
cаLэтitllа venisс 1a
;ссralir.
dil1l5 сс g;iisisс
рr'intl.с
сt'_
rс:;1эсlndсlr{,a sоsiLi in iiрsit, invitl{ja dirсс|iei, nLliniti сit
:.lr-.[ lnаi virсlfl de ilрrОaрc. сa simplЬ sрссtatoarс. S*rir. fi
it'trrrt.t sit stеa dе vor'ili in asttсl с1е сonditii сLl tin sсriilсг
t,lri,сl*i сiсl'сnisе intir-rr
ргin
сiirti1е lui. odаtir, la l3itспгс:;['i"
:'t' аpгс;,1эiаsе с1е mir,sa сu autоgl";l!]с a ttnui mtiгс
1rоtl[.
()
trlгitrisс
dо sus' gгоsolan' dirrсlu-i rtn atltоgга.[ dс:r:с'li:t1сilr;l,[,
(.llt.C
nLl ;Lt,еit dr-.сit sr:irrrri{iс;t{ia Llnlt.i baс;ф. '[tit1;sс:srl
ftttiiir"
t| )сl ;Lttttrс:i nrt nr;ri sоliсita intilrriIa1сa sсгiitогilог irii..;ili
l;:rt-t sLiпtii{.i.
Cа privitсiarе dсzilrtсrсsаLЁr. Ciii'ttl- Тiо5;с1аn tl :li'l'iig:;r,а,
()
intt.itiаisо dс attfсl inс:ir с1с la gш.ii sirlrrt,ul t]еl.'t.lТtlllli(is
с,trгс d'tdusс Gabriс.lсi sеnza!,iа с:ti i.ll.t sс соJ ]of\ri dilr 1гr:l-i,
<'i сlin са1с::l1сa а1tшi rrсaс, in roсl-riс nrai iungii. lrli'ii qt
ltl;.rritог
роr'nitir
din |a]ia il.li;l.lstr-t. Pi'ir:it tl.rii с]с tiРr'()ii1jсr
i|:;i[l сLlitl;lгimса lunrinа ссlсir tl't:i fr.rсstгс:.1с сtir'.с:t'ltt..
r iц'i. C:iIrrl Br:lgс1trn. dсqli iirr.!эгiiсtri; itr h;Liirl'i dс z:i. st illr.:lt.
tli.ir i.n sрir{itrl rtgсi сir intг-сl гtllтit dс it.:i.i, с.lind.
роtriе
lt,t-.llзl.i fljnсiсil егti ltit сlс sс'l.lгtt inr}эгitсi't, irrlрir.:slir сj
liitna tl.('bLliе sir fiс с]с t;lоt.lz iзсlg;ri.
Sji iatii сli*i inl.ili.iisi: oс1:rii сlсоdirti aрЁrl'tt!i с:lt.:itltэt.
.'.r.( i'.. r.idiсllLс'
'
:.i
i
j;,
Il..Щ'ffi tlt-*чж,l-жЧ**J i;
i*Ё.{'1gщЗнснiьн,р*g;;Ц.ffi
щi'ржr
зfu *# к''ж,.ffт:u;
Ё :n*rtli:
i: i.
,4;i$;$ffi:
ъfl
$i'
:x,.Yж1я
кhТ*
-'**fi*;
rjф'"т
j1?'l;i,P*Т;l::,*J lYj?h**:
nll 8e
рuira
'nl- plсlitiе.
sЁ nu privеi
ц;i1*tу.'lgqрffi
'ffi
Ч*iffifug
r сdо5tt''рtа
in оa
*.
с:; r r о i - o сlf, сl u s с Luli'.d*l'
ili
чi:il
si:ж'?fi,
1$:}J 1
ii.lt ri.,j$J .*i
ll
щ
-iH
;;,, ;1У
iY,Tg
y;i-
:i' ;
.j
I rjЫ;
;'.lт ilJ ;Y-"li:'3'*y
'y::";:!,;:ii**'
Dаl' rrir.:i с; сliрli
ll'''.. l, т.il
o;,
й
.
* йtl-
щ;, .Ц' il',
lti.3;#iJ .,'.,i]o,i,,*ifli
i],T.' i. .' A,' i 3.."1' .l']
, fi
iТ;,
ii
*''Tfil.:$.}
ij
тIi #i,у
"jfi
.[ч1ii о .izо]аu
in,оi,
$aгсir tot n'iid.up
рinii in
ргеajmа al
:l :-::: tЁ
Ьоnr irul,.'*i?Ь
i:f
.
j
-':tг-tlЧЗшi
**:Ё
j.
::1};ilЩgll'siil,l
ffiJ i;,;
.'тж:'-'"il
";.;
;;;;.
il,н r\ #i:;iт;,'J i#Ьj
;*ъ;"
жжь
j,,
}*;lt*iъft :
nrr..tut'г,li'
пln n,iti. iЖ-"Ж:*3ii1:3т ""
- t'хilg.:гiгс,
;T i [ :}l:i rjr}iт;l;
н: ilЁ'т;*t,н:"Ц,i
!"
nТ;l
t
Ii
"'i;тi'
:
lir it. ;tsriрr,ri"ij,iЁl'i.il-.;"
оn'*o ;;.;j;..;i#;i
!,] ].;,.,i"'Iul.'l]
"l.ll;:l
:::IHiъ.:
';,Н;ilt';:
л;l}
jliнl}ij#:l
'jу;:
l Illi l:,'i l.lсlim ft.шnl,с:;..l,
рiii'(]ji,L
qii ш;i1 n,,]t' In*.]t, с:rrli'l
, ll.'lltl1 ;.li! l],i'.] rrn
рt"t'ш['
сirrrl,i iгu.ri|ii }J 'tll'lirr.r/1,'|1g
р*rutr
o',-
,,
r, I ,:r,ltr.l;rili,
li t ll1il^itiс]с;i
ре
trэ[i' tt-t сitllrrii Ilti r'r.il''rr1'lrli.
rjilг riu*i
I l (
^.]
{':i!
рсl.сl
пtut|i'iltе iltltlгtl.шt.i" tt r:it
l,)(:
fi {.t,t'I{.li(] с-lв
,.
lt' ;l,l.ll:'l'lр'ii,
", \.'i i:эul!шrnеsil tutur.trra' Al,i. сinнt'it
6lt,it.l
lrli'L'lt.t
,,r
'r:'ltll t{r:l 111$q' viu. Шa.|i;mi vui* si. iubеsс
рr.iЬ
.llrurln,,.,.t.
..
1]';l.]l
i,i.i. сэr';t;t"ll, in сarс-: li:lа'i afli:l. }iu-l
5tiаrril 1,,irlit ltгi'.lгn"
i. ;rtrt tjr''gl'-].lреr,it
intr-о nоaрtе сie vaгii vrесlrliс:l sii fi.r.l
.l'rl.ttil,ii'
dс tihаkеsрс:are bа"trсоnului J urliеttei, сind sе inllliti
lll,;i)l (:.с..i
сu vеrsul'i tiлer.е[a lui l.itlnrео. NЪ сunс'5g 51''."'-,
].
,;it'l,,,l;l.:j,-..u.u+,
rru-i q;tir"l'instituliite,
niсi nrоntl,,.oйi*,
l .ii't.,t.i
1r]irinСsе о;lmgnii' IчТ*aпr rriсi tзогnrintr.l in iiс:сlsL
,
.]i ,, riilrn.li
rytiitrп
-niс;i
рr"iсtсni, niс,i сlugnrani in сi'lst.:lс:
j'r
: t'iirniг ritt trrA I.*gа сlt-. еl. })iriir il i:u-i in|iln,i. оt.:,t1rli
.ir.lllnс;t.t,,фilst.rй
nrt
-еt.a
реr"rl'r'u
tтl]l.iэе сlсr:it .,еоъa;; ;i";.li*
,r
ri,iIi,lit:.i'l l]unйrii. lJ *t" t..i ]-;:t-l ar&t'сtt tеii irrflсlгi!i аi*-
i
.t'l
Il
.Сliрlit рi1rii*n
сс]iilпjl. qi iаt:i-1 aеlim in nзirrtr ;rlli-
irlri сlr: с0]inr.tr'e lrlсr.еn{оi, dе ziiгilс 11уr';lr"u1tl:i
6i
сiе li.
li'litt:itl \Iсsir:!-iвi' '}t'i inflоr,ixi sinI niгr1ii iri'i.';t];r itii
llrtiti,;;scj.l.t.
рrзаte trэt iit.[tiа сlii* fсt,lз bi*nсtrе siпL
рсl
no*iui
liil1:..i"i],tti"
$i tаgш1 i;1 аr.r: a]с:с* [t-ti t{tз tсi *;r,'о
ч,i*,u,,
*.***
i rlt ,'; ;:1*".,-еa sfint,fi
рi'in
vегsurilе it,ii Еrrrintlsсll,l itstlрГii
ltl]1.1t,]*i
unеi
ffii:i
irrtrсgi., ltisiirсi
рlrт,f,.l.nr f;iгii dс rlrсlд-r.Le
|,l
l;lI., ti.сеiltоrii viс:tii' lJ аr ili*flit.lr.i ;lit-it,е:.t g:i:i,l'limul tui.
ll;1 111-1*i'nrаi aргоllщu, mаi ir"lt;itт" rпаi с;lit], rrtil1 viu, rлai
l,.l,'.iLil-tilгil.,
dссtt ln 1осr-rrilе ilсе.cit':t. Nu с nutrrai if;lгЁn
'
' i 1liitl
'Iibег,
рinir
1a fсrEаi,|i.Ё : tе inlо1t.stt.:
1rгс1
utin'l
rl lri. li iti in
рЁlг,
ii аi
ро
nrirri. il лi
рс
f;l{a,
5i 1эi,irr
sr,rтrn
'l
.ir(,',!}i''i'й
ilrсfl, сtritrс1t"t.}i bоtiа nор!ilог с1с r,iir'Гr' T1 ;trn
r ;]{.:]i'1].t iй f.l{a mс* gi in rir]nс:,9i.I lvlпi Lc{i сli tjс: lriсi
lrl i.lс^li. si*i.l
.]шr.шi
nоs1 Гu, сL,lТ1 е
рr.
f;r{:r оr.lзi1оr, ilur:ii*
. t,i.'. сf;ldui.il sоlr"сir-li с.lс aшг.
li;Lr'.Lltl аltfti dе от'а6 nitnсltri nu
роatе
fi bЁrlr'irl, сr-rпr
'illlt:n]'
-.li'.l
tr.iо;ttе
fi ui"it сinсl sе ro;lEir ]ui Гttпtnс.zеul
].l LlljLl'сil-i."1,
;i
nltlrt.:ni rirц сind vссiе]n vi;itд с];ir,ul" nц
]',..
.:.а.
l
.-,.-1
'.i,i
jiт
'1lii
ilii.l сцU'..
Дз;,L t'гэ.i lli]ijite Iн intоarссit*; qil'
ru at}.l fоst in Arеa.
.'
r.
(jtIlt.".tс
5i tu tjntl1t-rl dс
рс
n"lltlginеа unсi ilре vitstr'
'''ri.,
st:iэl stсlс оglirrditс-n aрс qi..sшbt сrсngi. сlu. t"{
I]l'{)ii...oi'l.il
с1i^ iз1r,l.il, l;nrr.t{isс,
с:t-l l.r;'r{isitr
р'r,fl.untс.
n
'.,ч:,l.:j,..
]с irtii t.l.ii;i. (),;ilii
sе irtcr,t'1rtitl
lt si]i'i-'
Саi.lrl
a:.-\
".{*e
.-
rrr'lt-ll''i|tr ;t,t.l tl.'.'lti'i tiлсi:с{ii li}i"'} !}0;rl.,L(-r, dс sr-ibt gсгrt.lс
'illli..t,|с'i.
:.i;.lr.ri' сlсspr.с огaqсiс i]гu,пrоl.lsс : aсоlо aц; vl..tjil si.i ti:i1"-
l!..l';l|, i-lс01O sit l}toi'.
t
l)ос!ii sprшl :
рq.s.ссlс
Iс vоi сinttъ,. с1itrujndu-r,.i-1t:
ргin
,
iii;i.
|';-rг еu ii sрun
рrin
d,l-l.nrnt.a.;оa:;Llir : Огa$ al ttlj}qтt. in*
lIr11'i!! l.ii а] nоi:tiiоr сlс t.l}rii' i,atii it-iinr;l. rnсa'
г
(}аlэr,iс}a
sе strосui.Ё
рr:in
i.rrl,iririr;;с;.il-r, inСlatii се С;i*
tt"tl iJ оgсl;rn iryi is1эгiivi сtlt:itlt*i:еп,. li"r-lgi, inсaрabi}fl sit
l.;t-tрtlгtс о intiinirе di::сеtil сu е1. Dr-r1:f, vtrr!:с-.1*:lеrr i]iогi с{е
,tс:i
in- r:lсr
6i
сu rrоaptе, intгi slrlэ,t
-tсii.Ultiеi
Dоn,n.o;t;,
1iltl]iс'l.lэТntо.,l;i de sоaгеlе сiinrinс:!'ii, Mогg*a гс1эсdr Ci} СCi
tttrlrl1,r.i,J ,,i dс frrгtшri. Оlэrrljii i sс iiliir:l,biirtesоi'il mа"i dс_
tnltl{. lrr lrl.ссhi аr,еa ttttniJ tr.rj d,tr s.со!сi asсultаiс, li} tji*
l,:сl'.ii t.lrl rlоilр'Lе, сu tоatс сi,tгсссa
;эr'intге
oameni
Ei
;:gо-
nrоt<: diuгnе. Nш.i vеdсa, nu-i arr:lса. Din tсi ln tоi, еl.l
rс:siэii:"it,{,ia ]оr сlulсе cе fagrit.i vссlri сLi iniсlrс n'оuii. О
l'illтtit;:l.:alt r,оl'btllе
рasiоna,!ь..
IIг;.l gi un
liрit
in tla' с,1r,
1r;islit"t.'
t'flni1i cсl silgentil.
ryi
ar.;i{а unt''i сinteе iтiсгiсIiоilа],
t.u
jn]lтrtr
сa сl bitaiе с1с lороtii illt,г*rllr gоlf napоli,lаn. С)
nt)\,сlit' srrсссsivi sаi
iliiгri;й'
tiir l.iс1ii, sli dоarnrli, sй' da]:i-
sr:ztr:sii fiе сa r'inс1i;nсl'tllс, lrut.nlri lгi1эi
ryi
sigсatir itrtr'*ltti
сLiI" i]1-lt'ns
; s.i {ie сa i,ipоlt:. tttilт'lii сiritnr.
ryi
сa piсtгr:T'е,
ntlnrili sоnlll. Niсi
ра",зu1
n'-rl nrrrll,ulrrсla,..desi avca сa*
сlст-ttit illiirrii ; lriеi ga]орl-t'! с.;.lltlr-ti аrаb n*ar fi indсstr"riat
ttсvоi;r с1с*а iilgi din r'.a
;
;;iсi vini.r-r1. nоstai;;*ia с1е lt Ii
br'1; i tr Lr.t-l l:i rtl viil.sirгi f iiгil ]rоt аr'tэ.
.,'..])i' lri,ir'ftr r:istt-l'rnai5 ir iсt"lэlll'il.оl': titlс, Yiil'i,
.Ll.r.rpr-ll
gi sllI'ir'1,ul t-tr'еlt sin1 in,сЪpr-rtuI urltti n];-il.'tl t:itrt,с':с
;;i
tr:сй';_
l.rt i r,tr ini i t:аr.t]*] сalltei. ''
Vrrr.lэtl]с Iui l,uli, gf,sitе pе t:irrtt.rсltl iсг}эll'r.iltlг, l'сi..tрi1.-
rut.it itr oa' dind glas.eхaltat ginсiirr.iiоr сarс nll сi:alt dссi..i
trсntut. do' aгqi!Ё pо inaсii ininrii.
,
Tоt сс frrsеse pinfl atrinсi, сгa Lll1 sol]ln сlе ani. ATэеa
aсLlшla ii vedra осhii irrсlri;i, sr-rflсtui gо1, rnirrilе nroaгtе.
Sе dtlqtеptasc, сa qi fata din por:сs,l.с, in Via1,il сa 1lrti:*itn
рttlшl,
al ei. сu tсii сa lrtnrine sоlгсitii inti.etli iэi: fсгоstt"'е]t:
dсsсh i sс: d iirrii:еe|a, сltl pit sоl* n in l,т-i :l'есat.
G{
.l..
;ii;r. Cutla сe
ргеsiшr{.ise,
ey'istаr. Viata nu егa
t rr..t'li lt"{'\t s;rзге in"lb5Lrlnire, ссdirr'i 5i
l.сsсmnЁri ;
еfоr'l'.
vi.afii
. ,;t <lt.lil", tutnuit in soare, buсur.iс: rс-.sрit'atД.
l\il'l';{Ca вtit de repеdr, irrсit lirsa
рr:
r.ind tn uгшril
рr
I r r{ i 1'l"сlсшtоrii ititiJ .ni{1.
l)ir,tt:l еra arytерtat5 in tоаte
р5r.tilо,
lnt'r-un, inainte
t.:rl.t' сlr..vt]nсa rnrrеu-si rrrai inaintе, сa zйrile din сaleа
r'' rr'l.llli iltlr gi а сaravanе1оr.
Viilош;tr sе сlildea nе'Irulоs, nu
рentru
rnintе' сi nu.
rrr;ri
;lсlltru
initn5, din buсuriilе сliреlоr de fatrAr,, ln ahuri
r!..ztll"i, in fumеgёri de aur. Teii o inttmрinau сa pe Ru*
:.rlii, nurnai сu сrеngi inflоritе. Еra ln aсеir сlipе сtnсi
lrrlzt.Iц), uitind tоatе voriзеlе vietii, tоt се-au invй{at' tot
r..'-l'rt qtiut, sе dеschid singure, rЁsЁrite din p6mintu}
irl!iit'i infiоriгi, in сalеa de 1uсеaf5г a irrtiiеi albinе.
'.|]t,ссl-lse dе gтйdina
рubliсfl
f5rй s.o vadЬ.
A]цlеa tei-lоr era un mеrs in suflet, nu in afar*.
Soаrе1е nu L]ra deсit splеndоarеa unсi buсurii оglitrditе
!r('
(10f.
Ilrtг-aсеast& irnrrrsltate sе intihrirЁ dou6 : Luli
6i
Ga-
l,r'i,'l;'1.
I]Ёilnintul егa subt pasul lоr o vibra$ir
рuг& ryi
sоli*
l,lr'ir сa а- eйii.laptеlui in spa{iul astr.al.
tr,.,tlli sе intоrсra de ta
р1irrrbare
сu prrnrnii
рlini

[lrlt"i с].е tei ariunatе dе pе сгеngi.
St-- priviг5 oсhi irэ осlтi.
'
.*
G;l'oiсo, ntсiоdat6 n.ai fоst atit dе frunnовs&.
*
Niсi tш, Lоrеlеi.
tr61 ziшrlэirй una аltеia }a r"lmbгa untti tеi ii;stеlat dс
}r}ill'e! tlоri
11
allзine.
-_ Desсlridil mini}е.
In painзеle dеsfйсutе
ryi
alflturbtе ale Galэriеlсli, I..utri
l,ttl.n5, с1in pumr:ti еi trrtrес1еsсhiqi, pulbеre de aur aго-
I r r;r.t.
$i
asеrrrсnеа' ut1a lingЁ aita, sе tnapоiarf, sрre сasЁ,
lll,I)ilгtе t,оLuqi una dе a1tа', сa dоuf, stelе vесinе ctrЁrlu-
r^i rlll сltзasupra aссlшiaryi pxор"
IЕx
Тll slrrе, Gаllr1rri e un Ore$ rui'с, а!зед O1.а$, tоспuli
l.lil ,rlt.li
arе alii-t,uri сlrumul sрre i,тшсnsitatе al unui flttvi,l'i'
Г);lг qi sl;l.Itоr,t,ll шnLli I]iLxr.ФLт e
ш}гс]e mllгe' elrrd eаш{i
ln t'l tlt'Пtt gil}rцti: о s,:risФпге. Ф fоtгJ gГl:fir, urъ Tli-.i.{i9rll-""
Asс:ulliiz.!nd*о
F*
Ll-i}i eш tоatе сasеlе" сt;l {;ф:;{'i... sfri"t*
zi lс
9i
св-rtierсlе, G:l]аti-li еi:e mаi vast сhiar dсс:lt,
рil;.i.l-
rс:n
рrim
r&гe se dtтсe Sсu"fi{a Rоgie s$}re case tuршlътi"
xtu nэai er& ull оrary, еi o
рrоlэtrmй
}iriс&,
рr
сfire
lm!ntеa neршtiitd** с1сзlедi.t, dеt'сrrеa o ешignстй"
Catul Bоgdаtт гfi,tsсisе ееasuri de*в гirзdш!. pe strё::ile
Gшlatutrui, сerееtlrтd tоatе саsеlе, dсsсifrind tоatе fсrеs.
trсtr'е, iзrtеrprеttmd tоate gr';idinin*, еiос*тrind еu g1*dlln
oрaсitatеa tutr,arоr zidu}itrtэг, izоnаt tш еn ea шrт sеafaridгш
роrnit
in fundul aрelоr dшрA eоштоara sеtlflunс]atй. \i{l-
zl-15o nrrilim&ratе fеte, pе stradй, la foгlstге. 1n gr$;lini
с1с vnr6, шne]e nшryl*i tineгс, axte}r
6i"
fгт.llтlоasg" I)nr. iозte
l:}Ll CГiitl сjес'it dеz:m;1gi'rеa llL.зem!еi lui n,uli"
Сu grеш se $с:,uturasе dе sсaii
"чdtniгtitilei
dirjiг'iu.с'
I;li
1..l;сгdшsе
d:irnlmrs{a ].i; xiсeu, fiind nочtоit s.fl f ir.' ссrl dlli
сul tоtio sA r&sрtlmrl5 na tntrеh&r.i сliгe сCгe;-lll nэlо5;r:il.il
9.i
g1r;:lо liilсrэl"r, sfl сtrеa autоgr.аfе, в& mflninс*, s,й bсtl, lli,l
fi,е rnегeш tшsшfnе.{it, !n0i.rLl ]'Oс.l,&се, duhоvlliс, sil.iоi*,
d'is1зсnsatог dс aрrrсi,r*ri, о}эieсt aJ ' сrel"i,оzitйt,il сa Сiul1it,.ег
lli
taгa рitiс:ilоr.
tr}срr'irnarеa inеeршse сTe сrtunеi' }rit.r.dulsсl
fir,ul .Aгiaсlnсli:
д:'tl
trэtllaгjl$а }шi x.,tlnt" Dis.рi;гш.sе, fillii lil:i.
сilг s.fl'
вtiе
еi.ше*i.
$i
lllсi ш.av'i'}6e сuг,.t;iшl s& ilrtl.с.liэi: : c.,ii.l.з
rгi.т domnx$сraгa dс ]д fс:n.l.а.stг;l
.?
О,fг".rпdil г.шl:iр,lril.il a [|ills.
tс;l"{сi diш еanссIЕtl.iе !тц сOrt"}рcx}g& anа'l.lrtа сilш сi l t.,ОГ-
h!:-rз сa tln сabоtin, Tlт g,:сilегo, сulv!.шLfliгiJ .с xъll er.irш [r:ill;j.сl:
вшT";с19p116tr*, dсsрuii-t,Lс dс trittга'ltltrfi.
ryi
с1с irrt.ilтriiillii ]lliсtэ
et,l
рш?э}iaut
.dе
**"tlа' Ti,l.гinintiiidtl_qi.о, сшъ'inta:геa ],.,l.i d:il
сlliilссlariе ni dridсll iш"lргсsla с,оэтlршrtЬгii tttзlLli оlз.l J зi..;:t
fаifl dе nг]rl-lnшsсtlti $ntilnifri tn jurшl uelзсli шllsс сr'r l.:l;*
tal.i: aссn'е
gfшy."!urti.
сu s|t.'ilэ'geгL itз ь'"r,,l*
;i рt.l1:..'..-lr..
.l
аI:ll
.;"r.
$i
'L
'.l.
f..; r'...
D;rсй 1'шli rl'а n.ш]'i, 5i с}ilс:й tсll,llil Е,1.r с.l с:l.o. С.l .i.
-*
aсliсi astln.тешi lъli, dшрir ilтlргol.iza-t.i't..,
**
сш.;tnt.ai"i:i:i' CШ
сii,llсtlil'gtl} с:i сrtэuа de lеi gi t.inегс|Ь o"'ii с:u flilэ;tl"r:x E1l.. гt.l.*
nr:lil!Ь hшс:'ilrс:qtса:l& :
,,iаtii
i'nirтla nпL'.;t.,
*"'""
i,,r,сhuti* s,ti f.i
сlсzgt,lstat.
$!
no-,r.:'i d.тср1'atе' Tntг*а.с1с:'"'fiг, rlsi,fс,l' сl't 1;.;с,l.r.l:i
[1Lt
.sr
sрttrэ* tnai a]lс:s in
ршbliе'
dесtt сlс:
ро
0 sс:.i:ni=l, с:li
всuza шйо!
ргоfс:<iti
trn }u,nзinа rnшirреi.ryi.п l.lnt,li, tс:it. i'гiс:i1.iit
сllf tln sсriliсllг сl;:ш.lоdаt daт: inсй сеxеhrш. Рullriiсtl} La'i)
(':i.Ё]i
dс;tссiгс1 сi": l}} ФT';.:-r l.;uj.t ffr'с:ea
р:llr.te
d!;1r сln, tri,',l сliii,
B;'llj.iс"
сs
..{,,l;rltltzs:1t)
рш.xзiiсuтJ ,r.tt
gсll.li.sог6 dе 1ingit е1 sitrE;-li'сir" rг'iil
;rl,r -l. pultеau сЁl]Ёiuzj spl'е T,шli.
S,r:йtrlase alэеa na douйsргсztэсо, stll,Tlrg.il.lсx rii,li, ;linr-
{.lll.:!, шlшllurтlitъd, aрrоhlnd, dind с1lll саp' (ll'i,
;li
сl.l:rl:'г fi
Ir' lt ,[1"дfg]g се1оr
.t,irтeri,
fil;tn' сeloг biltr'Illi, lоgсll]Itlit:ill сtuln.,
'ri']()[lr."(rn0tr prоfеsоаre gi prеferatu]' dсэnnтnt',lоt' rnir.i tt]jrl)tr :
;r l.;l sti_n mingiie
ре
fruщte qi sЁ-i itтсtrl.сptо сг;.lv;l1;,1.
А[сLr6, ,gоv5ise сa la гЁspintii, intrebind hл,;шt.'сlш]' in-
'
il tl sЁ aь,зLlсе" I]' с.l-ш,sеsо
рr.сttitin,dеni,
uitinrJ sll rоiltro.
,{(l сrаslll. Оrя dеjlinultli treсuse, Dаr silit sЁl
x4l-тs1,о
сliш
'
ll,.lэ .!,*-.l lз,l'т.-n.а fе;tiтrs, 19t piегdusе pоfta dе rтrinсarе.
Фrа;е}e d*
рe
n:lalшn apсlor paгсй sirrt rnat eх*ltat
lr,rr1.i11x1;1-qr' dесit сеxс:]л,trte. I,ins dе sоarеle sfir'яitului dе
,
''
li.i.l, Oуa$tltr ntli n'u]"t strйiuсеa, sсulрtat 1n са1сaг
ryi-n
gi:tl"L, vestimd pвl"с& masxlni nгretа-liсl, gеstuгi аlbr de
.
{Lti, сl-lро1е сle шlоsсhei, rnuеzilтi qi n:йri aIbаstге. Cea.
rl nшliс.zii in
рu':,itisо.
Singшrfltatеa nшi vеnеa din Orient,
lllr:.iсlй,
рarс$
in aliэ hшгntlz, lingй
рорasun
unеi еa]:av&ne
]
.
сдmilе" Tоttrn еt.a anb, stl"ldеnt aih, сa su"r.rеtui"
tinrba-
':] сjar 1=ш1i i} insо}rя, еш о rЁсоаrе dв nоnрte ln
р'ir 6i-lз
...:tt!,
яр.1,r'ind
ryi
di:1;ti'гinr] irr ]tlnтj'lli.i. сa O d&tll.llзt*зre ln
,lllшri
9!
din rzй]-.u'l.j-" }tut еra шiсfliсr"i, сtrат: o vеd;:tэ-
рr*tu,*
]lidе.rrj', LТnеоr1, pаl:fшшuln tеilсэr
ра:ссЁ
venс,а rlin nriщa
'lli,
сlin рitru,l еi. сiirтсn brв1;с16x' дgl,,с3]3 de a strir:u;е viilri}"
'll
1n vj-s" сlrid, сс:еa сe sr aр]]орiе dе hйj,аia injшjLi r atit
d'"s I:..,^ d l.,..1"r'.l a:r'йgit сiе s'эm::'
Рin5 г:]пс1 i:it'il.i;] с-lе tйтlв soЕl!:l]1t1i. l.ii- dо ir.r'1.lfi]:]rnt,а]
(,i,],.i].l10г (l.l]
"qi:fll"ul.ltrе
]'Ёrг;atэ, in.i,rtlse tra htзtс]. S* riirfirige
1.-lllg sl-ibt сiil1, Aроi
g.a
шtitrsesс
ре рiit,
tгДgillt"i li stогul.
ii}iimis slцllr. шu' l:iэi rсgйsi сUt: т*с;xlеil ir:rtilтi]аl,rl сu e]
irls't-l;i, d.tlг:?; {litтrl-l.t
{lg*Ёrii:
fuп:l"
.]\.Тul
шr.l,i avсгl ;*:llр*st
iir е1, T.inзрlll
't,гEссэ"
Эnсеt, tit:Inсlш.stэ. С]t.]гli}о аpЁ:l.с:l-l са
.llэгаz,т";i1 Ъо1iliel,i]оl" ]-n fеrеs,h"е de s]piiаl-, di;lс1ш-"i si.rlтnj;iд
,:i jitсl,lltllt"ll'
r: Ф п..:.;о}rr]сi izо]:lr"о diе
'r!at:].,
lзu' о,!l:ё.irе
.sеil],ia1.ii, с]iщго1о с]"g-. а,pnrei"xtе. Ao,.eа tt:r:izееi
;i-
ql.1'.1* dе
;,n1. ltтсi;i
,Lт:.'.,i,
,1j. ll,,tt l-tlпt
'"..''
6u't.1ri,шn d.t':-д sL* L"t''']{,ir] tt*.
,, :ir'.
D tГ fil:,j t.;.; ?
Dе zесе аni nu*:'li lrl.э,i
рl-lsсsе
aс.:;.,Lct' 1n-г.'L."lr, f:indса
]1"r dоuЁzесl
9i
gзрiс
сnэ *nl rеlr.шl{;asе h*. {,inегс{a f;рtсlоl'
q...;tсl'i0эl'"g,
ш:li;]Nutтl"ind.ш.sr nuгЛal сlз еn,::r.glз" t.l". :l {.].{]a
])о.;ll;ttilс! lntr'asе сu tоttit irr siшguгй"i;аte, ттеsiJ i.f;, сnоl.inr!.о,
trtl }.оsе1llТ}indtt-se la ea, dе.reттirтd argоn:l.тt'ш1
.
рt"оргiei
;1i yil.ii
..t('llI}]Lllа.ii
!n,irlтl.i:i:{il.е.
Ptit"l
..
:
iii ;i
i
i l,цн щxl'.:,.
'нffiil;{iТ
:tъtki*'-':
J # ,d]xъ-1ti'т;,-'ЁJ -ъfl-;:ж.,*l:r;::-f,Р'рuolй*.йЪl*й
l t &d eа u й ."iйi -Ёt. с .,r t i t l l t}i. ll с: -
-
;;;; Г ;:-.;., Е
ii
-*i,'
Ё$iЕ
-
ьu'j
*ъъ,,'}.:ёll*:ж':i'#'1Ёilт;"т;.;ii'щ;т:'ыжЁ;
#;*i:#:ffi
ffi
,:..1flff.'т,;*-,fl,Ъ*fl'&ж
de aеolo * й;;;"iui
d irldr.i-l.
.", *.l,.,u
.'.-;J i;1:"*:il.{,Hil1]iT
'i-
ffiтf:" l;
"g:iн:}.;1
;
i:1
;.. lf iiil;;;l
*'i#,;.J -..;
J
o,,u,3: lg,T:,? :1
.*::*iJ
tй';-;Ёt
lil
Ь-, с: dе аjш"r,ls d6.. lilтllr. Prrteа s,i сJ "9 *iiй-
"i,iil";1-;:i
iii-1jJ #,-
?l'T;'ilfr,-.9.'$
iiil}i,:,i,l,"'}!-НH;g
+*'
*j' g*lu'u'i
Ъ)to,i,
.rЬ", l']i,ii-^**
"t:.ш рur:ii;';Бii'. hl!}.,i.#Ё-:|;i:1*Г"ll],",i,l'."""tl.";'''.'r'--i'-l
,',,1
Т'ii,'t:'
:ii-it
J :
i :ti,
J l l i.
"i,ilti;l;;;
:i;l
.,l;;
;T;. t
-;
fi.&fli:\ -- lflliil-1'l#]T.
й
i;й;;'Ъч.,# i
;fr}:i }, :: -;;*:*Tii]fl
*'.'
ш
-T;
.;.;Ё 1l ; ; t'-Y*, i J ,; ;:l;
lтl ttnейiзd*о'.';
*lti -i|;1
;;'
н'i*
i;'
f,
:.i'i;т 1. ;-
:;;
ttni. Сintau
сыь.,i]i
*яo
дl*:iin.ii,,,,*-',i,in.,;.J ;1iJ i;.,.,ii:';i]Ili"'Ё:
lуф&jгсi,
zогi.. сiг*g*"
,--H,".#?,,'#Ж];
iЦ.:l -
l: d:trlli -;i:i
i, -1 :;1;:
1 u l [,ш} {' fi *а
',-,f]Ё,
flff#:"-Ч, 1i1ь1- 1'1it'i
-.'i.
Ы.iu.,n*.lt:
.
titiс:l,с:!ii
r:г;l
.,
ф;xЧr;1ffi;
TiIfl
il l: ;''x;fii,-
i ill.
;,
-i';
i- tl *,
.Г)i,rt;'"t
J 'u]i ii:' fi ilruгit
sulзit, s-ltt" l,i ijilltl.l::iii '|
niviсtrеnt,
rru.
'.*o*i,.,lГ,i
fl.-tllil,,']:lil::
-t,':..
jt)

.].,ilj.lr..
,: t.l" ,.,
l..l;-li',
.u.-.'*.:"чdu,
*;;,;;;
-l*:iffi"Ц""
iТ-!lТ;ii
.
","
;-;;;;,
:'tt;:t1ш^j
о nошs
l}(.l.sp{..сi'i1,ё
р",'li...'"ргi,,rlэ;rr'll'..
.''. . l
AiLlnс:i
сlс сс: lтtl i.*rrurr1a
lа ел г]q: hrl*пЁз ъntllrl
./

, ,
I,'-l',. i;rt.,i сД*9i minlisе. In ,[оnкI lltr соnсереe mоertoa
||ll |.tlll Vllllа еi егa o сегtitudrt.le a}эsоiutЁ, сЪ
ryi
tinеге{a
:
, NIr l.t.nr,ltlta
la ea fiindсd prсlsim{,сa pгiir сa"un сiгuй
llr vii <lt' nu o intoaгсеre in trеiut.
('t.
[t.l с1е drurn ?
Nrr q;ti;l.
$i
aiсi intегvеnea iar absuгtlul oгbitсlг. Тоt
r.r.\r.l|t'll
mintеa Iui еra piеdiсЁ lntгr сtr.;i I,urli
'
pi:aр*nшЬ.
It,rt t ttit:t]bеiе]е
рйqеsс
pеstе prё.рastiiiс
vidii]rrii ,ji,,i,й
(.l l l(
';I
l() сutrоri]-е gгйdiniloг.
l,tlli сra un s;i].t de eurсubeie ii:spl.* viit.оr.
*
l't. x;r.'.;а.рtе sе iшbгЁс&, insistiirсi in оgiir:ds сa tirrаitii
l,ll(. sе duе la o intilnjrе dе dragоst,сз. РЬ straсlf,, сiteйrl
, .t|r.,{'()
iirLoarsе sргe
.el,
сitеl.;r
ryофtе
i.lэв:-ifiсiеnt iс*zulе,
Il ;ltlttпtaг6 inсеprrtutr unеi nоtогietf,li dezagrеabitе, сhi.е
;,r
r t t';r dt?vеni alаr:nantД
l'lга ееаstrl
рlinr}з5r!i. Ci{iva nrusсaii, сu doi сai arnin.
l...rtt vесlriul Buсuге6ti
6i
veсhiui laqi, сIе pe vгеmrа с{:}i.-
l: lttItii,
рёrьrlui сu сt]с' pЁiйriеi стi aсе
,si
еvаntаiu],ui.
'\1l;lr.i{ia
1оr in сeаsul amurgt1l,ui iildtllсit hе tei inflогi{i
;.trrt'stесa
'U1i!a
Dоnз.nеasсЁ, in aшtintirr, сu
$osсaua
}:ii.
.'''i'.l
ryi
Cороul, dindu-i paгfunr dе altЁdatё, aсordind
rr.,lllсэ{a оstеnit;i a tгеrutuiiri геgйsit unui oraр liоlt
I]еn.
Ilrr сl.
l,uiтrina еra auriе сuiтl sinl сaisеlе соatrэtс'. Cс:as 1еnе.9"
(..lГrlt.1i.iilе
9.i
сafеnеI'еlе iеqisсr:Ё. din сasе
ре
trоtuar"Ё,
( l| tfl.еsс multiсоlоrе intrе оlrnсirii сьl flori virginal rоzс.
С) аtmоsferЁ dе oriеnt, сu toatе сй liрsсllu fеsшrilсt,
ltrr{"lanelе
9i
сir:buсеlе
р0
сaге lе*ntiJ nеai осtriniоaгй 1а
r.. irllxeДLr"ёl сliтr сurtеa Sfintei Sоfii
;i
lа tоatе сafеnеlеlе
] l];irn,bulului. F"оaгtе mulli осlri nеgt"l.,
рalоri
urrtсlсtrrnпnii
:,li
,,S..-L11 еatifеlat,
реItiс 9i
ginsДсеsс a} grесi}ог, amсstесat
( il
{tll!Ёrismе
iritаte сind disсuliitrе dеvеnеаll,
роlitiсe
r. lil,'l nf,оtf,аrhi']tii
ryi
rеpubliсanii Gаla{tr}ui'
$i
aееstе imрrеsii aсtuale с5pai't,*u 1rr el afundе
рег-
:1lr.ц|{1rg, гесlэеrnind ашintiгi dс lесttlri, dе сйlЁrtоrii.. Iаr
''
t'lеnii iшtinшit'i, tоti, degI in sitте nu*n intrr,еseш., dt.:\rе.
i, , u еxnol'iоn;lii сa in сорiiiri,iе rr;;ir dtl1зй с;ii-"t'l-i
ропlt-ll
,i.'
С]г;],сiui,i. Cйсi с}е dupf, fiесare pu.{,еa яA aраr'й. I-rdi'
l ]( i.i-t}-.е fatй a distan,tеi
рutеa
sй liiс Lu}i. Nu сгa. Daг
lnlilrlr'п In['r..u al-{.пlсl.
$i
.1r,;i:.-.ti{.l '
si iglгlr,itсг.
Сi-,r,*i
tс'l.illii l,]i iпilpаг!.i
ul.lеi йнiliiiil-r,:.t..j.'Ъ.* jn.i:ii
i,\*
сar(
atltl<.i tlllei siirgul"е fсltе"
Dе сilеva
"Ьl.i
cru;.i riuii'.tв]г:
].r.ii' T*rс:s:Ёr,i. D:l.г 1l
роiт nоаu fЁ1r6 sfi-]. сtli:tз:i*с!i.
.{tli эrll'iiпl
"
o,u *......* сi'l,iinе
vi tгinе]e lihlгf, гiilог.
Еrarr titrrl r.'
"
Т;;;,."' с.,uio.,..*u.
-рo'.oЪt
{а]с.. сu
.l:ritriie. ре р;зрi'
---}u:"':'.!
t,rept1t.,.еaгtс
rl1 сill.tе, 1ir tin:a;э с0 Т,u'lt
rji,t$tса'
сrеFtед
si сl.tэтеrrсa
1.i'rii
1зсlt;itl.l ah'ii i};,ir;;{:;-dr
dсt'еni
'I,tl[i
дlс:riru сll.
ро:.l1с рt;.:l t,.. z;ш'
Suf]еtt.tl
Ъr inс.jltlГt""$."o]*",,..l..Ё't
hiltll l...l r.i;э r'lnt'
ver"su]
'ui
Т{тninеsсrl.,
"drr]сйд
li'i*:-#.'i
r,i.-Irt Lili ii*: inrln
r*п:f'tэзsс'
il ejrillsсl diir lш.г!]il,t
.
'il1l'itl.
lеns( gt"йbit, IJ ш lэil,jltt. s': орri lings сi ir"*.
i :.t.tl.
! i r( i i{,!,'() rlтсrgеm ?
,r. ]rl t ll gеst vag сL]l пtil"ltl, сilj.'(... spll]l,Lltl : сlерr:гtr:,
i .' :
..l
.. vrеi"."
l','i
.iL
с;'l,'аry.
.J
i i.i,,iг;i,
еtt
!r9шuJ
lшng al сailоl', stlbt ttrii iшflоl'ili
.
;;:li.iuгn suhiссtlv avеa in unеle сIiрс vсstejii:са
l
'
.. lгl'сеputшlшi. toаm'nеi, с1nd eqti tinйr, сlnd s-a
'
;l"саli{a,
ryi
сfuid tе duсi inspre oсtomhгlе ilrtr.o
. t.J с
!ar6,
fйr& sЁr
;tii
сlaс& in urnnЁ e iu,birеa еu
l l
i.lt.l
iэtтzе, sau fп.lnza ga1lзеiз6
a uitйrii"
B,fai sutrа.r,еi, сi ;.llгtl gоl
t:l"
Р*ntru itinсl t.l'сllrJ лr'il
,l
:::.i,i,;:ч:ЁЁjТiЁ.'1..:':-'Hh,fl1-н'YuJ I,'С-,.'f
'l,g1.'1;*;:r.
t' i.n l i !, з l. оn v*::sur.iйr..
.'ц ф [y;i*й
-
*
-
Ё;-i'j-i;:'#;
Ё}Т.;l
l:l.l",ii?,$#,*1,$r#',Т.ъ:1*9::tl;tГ1}ffi
Tjъlн
il i.'. fi l;ffi?*i*;Щ;iъ:'
J #i;ii-l
..ii'Ж'i,.
F.ilЁ1Ё
r,iit;{irr"J '^ с.,.
,i''*
...l^.. :1*iч
qi.rrnо{iоnrL
tоatе tl*",r*
s't"i"i. t ii. t,i T пg:tr -o
9;
l ll с] о.t i' i
li"
liп ;,
"',i;ffi?
-;:
;'*:.'l1Жi:,*.т:'
"'
,,', I;ll",:r
"'.:glt
tt,l,r pгсi1оx-iй
;;;;;;j;tatгi'-I,Iul
.nrai el
:#]-'Ч;*ii'$.ff
T"#lъJ fl
l:;:iljlJ т,нt*ЦЁ,lT-tТЁ:
nv
-
....'l.;l.;';шlФvlсi
Ra6rtra.
-i.;il;zеnt"
l
] .'"ll
5с iшfйlt;fi" }а с;зtс:d.rй. Ез:a gatrlзсnЕr
'
jii
lrьlnзit Т,i-Рang" Sесr:еtarutr ii iйtinsr
,
l l.
сa
ryi
сun:l
соala
рta$r-
ш,"ffi
',Тi+::{;Ё"'ffi;р,x;#lн'$Ч-Ц"*1*н##{,1;
lшinile.
Ln unзbгa
lliJ ;.?,??j*т,t}#*?у*;{}';ffi1iъЪf,*:l,.'.A?:.-*-ж:
l й
-1"
";
; fiil*ъ l.ii; J fl hЪ h {;il,#ffi
u*t,oo"nu'.
-
in*ьiЫ.
Nшшtni
с1 n:,сr'gеa pе гnatr.,
,,fiiгЬ so1.,.
u- f;#т"g
рatеfоаn*, muziсi
tn gглоlпl
; iпC.]}]с,it
\l.i.;j'$&
u-'*1T'#ffiflli"iХ-#,:*l.lnr
dе tеi In:Гlоri{j.
с]*sрiеiied

ю-J Ё*fl *,fr
':-fJ 1tъx"i;,,iJ 'P-ffi
H-ъ'Ё--ifl u,lfl
J T:?Ё-f *
i\l з,ьоriеsсt-t Annalia"
РгсzilrtЪ,
rйeunД istе$ ttrr glas inrprгiin..:nt"
x l ll fоsnсэ1, dе гisеtо inviоrЁ tйЪеrea сIasei.
( ]l] l;1
EФgdаn nu-] observй' Рl.ivea sрre fеrеastr:а
'
lili'срtul
сatеdrеi, iёsir.ldш-tr pe Coslel Lаrian sЁ lnde.
'll'-
il,сit
рr'осеdura
pгеaiаbilf, tezei la rom&n6. Se еu]-сase
l .' t"
aсIсrm"ise r'ш gгеLl' sе dеEtеptasе o datй сu zorii
l, t;ll lf,,i'l.ii pоatЁ adоrтшi. furnase pгеa nrшl't. 0ra6u1,in*
. .l s5*t itltгistсzе. Dогсa aсum sй-qi umрtrе. vidut
'
L(]l) шl-] l.;тr atttоnratjsn.l е:tel.iоr оаt:осarо : funс',tiulrea
});1]'fсlвi]i". Or.iсu.m, о о*l"lрa$iе', о tгееeгс dе tinrр. Dar
. ц'l'st.l] d-с:.сеt.llеit]-й
**
parЪ&.sе d"сsсhlsesе о ftшtinй
*
d'. l;]]-ij,l,ii]lе
6соJ -агit
Ingгimi1'гiii& ttrtl'.l-in *,rзrfitс:аtгu
l.с:гjsIt.,
рtlгt1iэсn
paгс& aeгuJ . r*spiгat at unu1 intгеg an
',lllll:,
tl fЁсеa sй с1сэrеаsс5 aетul сu.rat ax dlnrinеliil Sе
'
lс ]a frгеast,t"й" o сIсgсhisс" RЁn:llsr.: aсоtr*, сu tirrrрla
l ll.]ntrn&tfl itlt;:.o
iзе.lпrЁ.
AfагЁ еrau с:i{1,rlal сор;lеi iл сaгe
']ur:аш
vr"fl}зii, sшЬ о um'lhгеl& dе сег.
^.. Dоt.о$еtlkо Хеnia.
*.
Dоhгеsсu Aшratria.
Sttrlau оrihil nшrnеtre fetеtror irrвsсtllilшj'zil1,с thl,:i]сli,пt
l:.l '1дtg1}gg" Рaгс& defi}atl In.tlnifоrm.з" rц hоei:ш,с.i,
ре*0
Undeva,
lntr-o саsё neeunоясшt5,
tr,,r.lli *r de,уteр'frа
$d}l1xll' sаu poate
dоrшlea
ineA"."
_
Gaina"n Luсrefia"
Ietaеul lui Luli..' batul lrri Lшli",;
*
Hristodulo
Caliopa
Caliоре,
dоmnuie
sсеrсtar, pi.ф[,сs[A
glаsuI
r',,,.]..:**f1iili;-1l,:?l
"i. "u*Ь
iu*Ь*J
*й*t in I/oссg G
;', ];i.,.;,.;.,.
.,
;;T;;'**i}i.t1
de
рurtflt.o-$-^j,:.:"y{оre-
sч1
lllll llll,.t.!1,,''.] .',,.."".,.', fl9
-Ч9"Р
arr сlnd sr nuшesg
tr'uii
lli l;l}l,('|
tlг;:g, оitсmii Ёй"ййiiu
p-;йЫ:;iЖжfr
ril, fi,ugtr*,
сtr lе*,rirйe,
айa Т-rЁ"j,;; ,oi{'r'i*^a h;.i
rl uU{r'е' Ll'{J trfl'шlne'
dItrd o rеpltсf,
vigшгоs
р!l
1llьsДгi!оr..sоргan6.
OrЬ5u1 *o 1;й;"Ьtr*un
abйr
tiе msmf,lig&
r5sf;trrtт"ttй.
'
Irl iшlriсt' dолпrnr.lle pгоfс:soг-
rйsрunse
el rrr:i.l.tit,
. Ir;'i11.; itr l';tlнrе.
(J i1:i
сrni ai, eostel ?
.
| )qttt&zссi
6! рatгu.
-
t1q;1,i bйtrin, Cсrs'tеl ?
I)ii".. dо:nшl1с
ргоfеsoг !
('ltl
,ftrеe un bhiat tilrirг Iпtг.о сliгnirll,ir!,й
de itlлrit---.,
t'r,.!,'[ 'l
Fj[.irt еш. сlошrnшlе prоfеsоr.""
.F,iс
рlitr:b&, iь:}эе;'tе, сint&.." eostс:l" сlг;ig;i' сl*ti t,t*
rrit
'itt"lг.'
lJ illtзri'r tlс
дэrоfоsоr. sе fulrроtt"ir,i ei inсr,с:dul"
{]u-l;*. Cоstеl. сlш.tе qi sаlrlt& din paгtea
rnеa f,о$i
! rr . r1';1"g11}цi'
ijl i'гnрitrg!;:сIц*I
d';..штfir., il
1зоriri
spгс u6fi.
;\1iо.[ 61*uo1..isе
6i
fсrс:itstгa dе 1lr"nъijlос.
Artrf,il,еaf,l'tltr
,
'tlt,l':it.tsсl
сI.e sоal"е.
.Isргitvi
pоnтсlniсu}
*-t;'';ili;;
;;
1 l' 1 l l l l li*.,i]e сс:litrог
ry
Laтnрi1atе. Ztriibеa ?Т}ri.еLl.
..
f}сlшrniryоаrеJ 'оi',
iatй sul:i*сtul tez*i...
T[ diсL5. ztmb]nsl.
.-.д.tt
tt l,t\ sрi.l l;tIi. Та{,ii in еsсn{,i сс, {,t"сb,tiс sit sеl"{"]li.
}ji sрr* surрi"lndсгra gеnегаlй,
Ьrn*o J " .l,';i;r;;;;
Ir1iilt!i'* {::dрL]'fl{-] siibзесiul
tЪzсi' iusсm''i*' ** сrl"*t&
р{.
tatri'tl
l
'] ri1{jtс:]*
ргinti1зllln
gi dаtеlо.
l;tг d-r-lр.1. се.isрrйvi,
aсlё,ug&, in tirnр сс*noi
6tогgс:а cс-
,,
lr'lt-l
]-згаifшit* dе сгсt.й, сu bаT;stа ,
- n.
.Vri
го54. iirsi- dсэnтrtiry*;lre1оз:,
ss пш
It!0,lll,li
L.{l v.-alт sptl,t. &ffаi
trrunс:.i.t 6i dс: trlr
., Тl"ili gl.ijЁi
dс. сli'iоgг;r.Гi,г::.
ftilо,; de doi
'tineri
pоeti
сonеtl*Ъit-i]"
r.дil L*& дlr y
0сс]8 (
* i."
.
it;1;'u,i", ъ' *xli;.;'
jР'зl''^ g-i.,nоaр te
3I J з
l I,u li,.
"
T I
j',
l*
t]lo: Diчpоt.ri,va.
1; Ъ ;йi.-n?"
"
*i, шliiifl:ifq"
сlt|I,.tlг
avcаLl
dеliсatgta
unor r:niniаiй"i
р*o***е pe fi **"
Nоvlешnu
tr-шсia.
Т",uli ! I,uli !
$i mai prо*sр&t
ln aerul dinэinе$ii,
ff:,i:,i,.:i*Y'1i1:.?"*91ujril, чuЬф-ЬiЪ*"*u
еa un a( titl ssэll;lilrrti
сintai,аiiiй^й
;Ё;fъ-йЪ
ъТ::,fiъ
ЁЁ &Т-ъ: Дilq'va
Novlелrrш
l.ulсja, йй;;;;-*u
ou lа е.stеflr.fi
:i ] :' :.
1l
.
1tаtit,lilп [ 5, se.oрl"i *lЁti;i
а; йЪ-ХЪ'ji".fiu,fiЁil
i'J
:J
l'. l. li; l'] ;::'':};' ;llН 11:];- 9uf*ьй9 i;й;й.-ЬЁ
ъi-; г.ll.r'r
tIt st.l]isе,
iulilirind
z'Тrillзйй.-йii.,i*:*фt.lii.
Ф,'
eltрfl
(' l l i г l ; 1 { 1, *'i й iй,. i.
"i:-i
; Т
"l
"l.
Н-'1.':l}' i:*,- i"-1,ч ц:с
t3t}
rrl'i,;l;:t';l ir.l
glfяt"ji
-' Чl1,fl.i"o"':i
"-Чiuiрitй
i.lr
.Рiегt, tvi apleй
l;ltEikЁ#,r:тгjiц4-"рь{t
j::"-ж:t;ъLъ#}-,i
gi,'.',,i
i,*,.,]"Ё-iig--.i.il.'
{оirrn!+оаr&,
iz}:*u*шi
.1ч
.рu
еatedгA
i ;
;.
l'
llli' :,
i :il,J '*i;Т'
lЁ, *.* *1#.i-'
"-#
ж.frfl ,*H
d
"tr
;ъч
,i ,
,
]]',,l.,
|:,ii;ij,;;,,klll,.,":*:.
^j,l:iРчoч
tu
.
оLlгaji dе Lт;li,
l,' i :t]..:1,.^".i.i''".
;ii:;:;Ti;'.i,чIЬ-il].H
с]t l:r с:rrt'dr'д.
оriiii
N ,.t';
rr iiriril.
*..-
I,it,l;]:'l]шl.е
l":ш'i,l-tlt"
-'
'.!..].l]''i"*
сlе
рrоfсsс,гшx s*ш, stсrutaгu.l
rопlisi'цrrii
гс:с!e*
H;ii;',l]i','1i1*i;
eг;stсl.

"р'oili;;;
fеrrа*trfr,
emtшI
' (]r'.
{t.I' ir.: ес, lllilit
s?ntr,Еl
1
1q
\', ,,-l) t,,zJ r !
elз ::Ё,Ггс:clul ltirui с!r:lrс: еilr{:*iir ii trrссрt.tt t;ш ; ..}Iзd
li nе juсil.lтl
dr.a tеza',r." сintat сlс
$a!з:eеi .d,i;i..;;
b;*;
ltl.t
ь"}t'. сllэraji" slfltеaш fn bаinеjJ е гinrfit,саtrul.ui
**
ryi"uou
lt"ili'"lt,.:'nit };з' v;tl.с *ш s#"niu[a, N'lt tiзаi е,гi.r ttсr."оjq: r'riсi rJ e
;t]li*,;.,'..}l.i сTс еЁrг$i еоnsl]ltа1.е
ре sutз ball*x, ;;;j ;;
'';
,,llii'+
ii.iФ.t.tntli{
lчi i)гсmiant&. Tahtra, сlе оT:iеl*i sinistl'Ёt сg
:'1зit' nзо::}ilоэ:- оfс;:*lз tшturога, сu * gгaliс .1* 1Ъй;i;;"iJ *.llй
l(,,l.i
р}шt]i'ld
6irе9,
.tn''qсrise сu еrеfur. el**-йЪj-";l.;t-.i;
itl:t rJ сl aсоlо' fu]g сu fitIg, dеstriinriцrju-1е
mf;rшrtt. g.",q
',rn;l!;r
оfiс;i*lЁi,
rерггir3uс*|i
frn*
сl tt i,tr trtl..il'q..пill.:.1i'гЁ,
YS
.
I'. l.]i,.i.: t...l.liiii.u] ]:rрtd* ел nirytе
6оricu}i hr*rтi$i
стr
ll,r':'
1,ri
r'.
!\.] i1 j
1lt lll.i:lt., шiсi'о mlgrеRii,
niсi o еrnoragie
naza}ё,
tli(-i i,
[]iljt1;;r.е, n.iс:i un lеs'in'
.,,.-*"1;l;\i.
{:u Lоi.itе, irrtr-un ёоr шnut :
,,I{ai sЁ ne
J ueЁrц
I,a tгgi frlrеs,t,ге
*т..1т::чгe
оbгзjii atitoг fete tillere,
diтl.riш'i;{."i.
сlс v;rг5.sг inсаr.lтa еrl сеi, soсrre' сreшяi
si
vt"itbii gure$Ф,
сa intr.tin
рist*tr d; v"'ii;"'дiЁйЬ"*сJ l
dt.tтodа t dar ti;rа"rr.
ТJ rr flrrturе iiltrй., silabisinr,
сu' aз:iрi
-aibе
nair,itйtile
z?:оrului,,in.сliрelе
vielii lui a* g'*ti"
"Ё""u.
..
,,oljg.n}*lul
рге!edintе.. сaй i"*"р"uu prin
a fi su.
f]еur'r,nl
.dс' .р:
irtсt]rЁ *t
.opo*Ъlсi^
аii ь*'Ё,,-.;;
';
йi
oсuрa dе elе..lе. Рilrеa сЧtйrat ln sitlсliеrеa,";i;й;й:
Il luasе сtrr la inссрutn dr i* Ьь'",Ъ*"t"i
iйй,
-ffiiъ,:
n.sс.I Alrт;l.Iilr" :\сi1;тr
ol'ссtI{lз,it,
''..,...','i-
i;i] пu;:i}l'
сl:gn ai
г-*:]j !l..lllс:]tl,u:-rui
рalat са sii fi;;Lrngi pе pгagul g.г&dini*
J or сu с'рtl
[1gшit:оэr.е.
,,Nсl.",Tcan.Ll Luсi"a.."".
I,uli сra il"э }.Тоrrtreanu
Т..шсia еa lruluT:ii vеnrf"jс:mi
ifi
рia$а Sаn-'\{aгс*. int,й1:1f9
l"й-
р'''lрit-tй ;--]iiйiiir
Ёi u'rnbrtl, o }зllnсlii i,il,lnon,lr dе mln'гmlшr:,fi,.
,,I'uсi lr f{li'.. i L:ilI.t l l...
A$асlaг. LuJ .i, sс nLIn1са I.ttсll
jtll.;]с'*l'l'i:.
S;rл}r,a nсч,оia
s6 aрl"il.l с{ii сr' tigа ril,
ti.gаl,il ;lrlр;
rstl lltt i п:l,:',-ilt.:ti v.
o sесrti:dЁt o nгivi"p.. I,l'il' xr:,"u ,*in,.t" lзаyтсa'dln fшird;.
;lрlесаtft ш*l сз:l;r]a aе и-trtiе. Ii ;...*'.;",;in*i
fruntе:l' lniеё"
vо]tlnta.l.ii-,
{:сi'irезз,tг;ltЁt gi foaгtе
рii'"li. *t,.,ir"*и,l lii
рЫй
nggr'i"} сa ш ]ilзrз]n& dе
рrоrii 1lтtг..l-;;l aсl;nс сiс;;'l;1.];;-
гinЁt.
Tк.t:lt .rnai d"rpartе : .,Oaltс*;t
Trrdl*siа"i" Otrian &tагсеla'
otl:,l тl l l': l it llr s; s l:.r::
;
i];;rrзiгl д. г''.oi
5:;,,',
l, i.; iii,,.. noli.....
Nritnг
"
д4l.'l.:r.-:t+;;'i;i' ьL1tqi1't';t]Т
с r,r
,.i.:];,i'i,
*it":*' PjtсfЁi-
nеsсL' Т)n,Iiзic. с,:'i|*.un rсь;m I);.сi'r.. .:1l.,i r:-,з:tiс z..цi;i*йТ*
$u"saniEl -.- lj- i;.r'' с*un sцlt ;r[ о.-.l.ilirl] .cj.д] iшjffiji : Nо*
v]tlanll l,tlг."i;l.
Luli...
Еl'а ir"l t]::{;,1t,iL;. r.t:l i;] [;ll:цi1,
ЕJ tvа ],.lтr,ill .l'j;li ]r."lr,u с]in сl"t^:;r rrрla.
Ea, ra еl't' l"u'li.
Nu. lfisа, din rnii"lЁ сatair-lgьrl" Тl.
1illе;r сa
рt
tln n'illl;tlь,
'n
Cfl'.с ;ii rlсг;с+p,:r'it un adevf* nе5titlt сarс Ьсlэinrьg, sr.,lsrli
74
llIlIli Ih..'lil i".j,!.ol'iс:, lгlnr'biI1ii:lг]rl*l. fuТni mult dесtt 6 [ll.1i11*
l i, t 'r l; lllliIl. с',lрr.in".; 'i'l llglill:llii'пliг'iirii
inсrссlш]'l.'
l
'
, , L'. l' 5,'i.iТ li gii,'с-iiL. llunrilti llr аslir ntr : I,ll]i' ii; i.i. rз
l ,' ,l'''
l.tltlii}Ёi,
dinсlul
"нi
Laztt dc blсalai.lгс'iri
;
i,i:;i,
,! .,.i.
.
l.; ,'
jr
i.tilШ.?...
$i
nurnrtre aсоsla il с,motiot:lrr" A\,с]l (...l,;t
.l. ! r l li'.i;Li} 1n sorrоritatсa J .ui, сLlm сl"au bi,.о:;lеtrо Lir,lrli.i'r..-
l ,.
1
lillt tтlсdаlioanеlе tlnrrе$ii lor. Dar. s.]аr fi r^,..il'";;,
t ill ;liст.ltъз: Оrtansa Ро;зеsеu, Dесeba]a Irlnс"sсtt. I,,uji
ll.' li, .l оriсе. Simpla
рrrzеn}аi a numс]ui сi itr са'tnl,г.я
t i]i-
1зr раginile
lшi tгandafirii lui trIа,iiz, aгйtinс] sprс
, J ;.liзastгu сu dеgetr sшb{iri с& miirnr.t-.tеlе trui оmЪr-
| ..!
t.
l . :i ginduгile lui
рr
штargina a*es,tt.li с;ltal,сlg astii,i
. , t : l.,,ril-xl!r
6i
starnре
регl,l,-t,ш
Luli. Tоtu1 sе tгnйs.fljяi"irtl
1.
l
' ii1ll1l.li prоzеnt*i
о!. F*i:сstrglr strёfujg*ratl dr sБ;;;..tt
.
..'rrrl]<з с]'е aur срir: al* luli Ноmer"
рliiiат* ?n sвiii'ii
.
; l-''uз'l'iira se umрlеэ dе gгa$iе, сa сTс.шnсtrinс:
6i
sii.г.lrе
I
i., il'ti-Ulуэstэ. Ешсоliссtrr. trul Viгgli сint:iu
ро
fiu",.,*
.:;. $Ёlr$rtrеpсiulте.a ]'ш1 I{оrа!iй muТ"€.:fl
fr*
fjесaго
.il, с.i,i.il' t'r:lt сu zlnrJ з*tui :
u"Cагiэе diеtlt.."
[;;r:i...
it lil
с*г-irтrеns
6i*un
singшr
рlisе
d.е rtrrdrln.i'**. tr-};,lr:
'
'
l
':i':li:!
}:u;:urie:i' din plisсul еi pогэrеa.
сlоu"ci sii;;&:е
' l l:Т-';*li",..$i
iatёi сuгIn Lln сег intrеg сr:a rоrhi1il rrnr.i
' ,
,i:lliL.]с.
gi fазililtr uшеi dilзli,nеli. \
()
i.;;..:'.:.'.:* с.]*s**:'i i'irъ.'ir:ge un сrг' Cilel, сс.l'lrl с !гlсlс*
l
.:.i.i'la
dе tiiзe irrsuli 1n t"ag: е a]hestrшl с:...lldilгii i;:.l
l'lil.
Iltr m'-lgсa е
trзu'nсtulJ l nэсlsсhln с].tз .[a саr* iш*гр.1"
. ...i.1;",'.*'
рi:орr:i'a
fiilr}Ё з:ldevсэritfl соnсrе*& iшtrя,rn tгiiдl
t: ) пrltsеii r,сnitfi
р*.
frttlltе" ql aроi ссrb*гiis гn шn ii?гA
.
i.-.:l.:tl. a*tзоtllt*l.$0 i]ii.'jil il fiiйl
ре
Сattrl i;шgti;iзr lll
.liinе:rsсfr
рr.in.
min& с-tl nnяu.l, gl
фifl
n',s {:Lt rсЪ]i''сirii o*
i i,ii}.
l,i:с;fсsо::ul
'ci
tlсъ'C]*' Catе*r;l gi lзЬnсllс. trn ftrnсl, с:т*
;l;i'зsi,it
с1с о еiсn':li с;lгс*6i tгеiеa baсаlauгесttirl'
,дitii
'
iз:т:tl-tiо" sirтrрtr*
5i r*а1&. }Тiсi шэfl'сaг stuсlеiilt,l. Шli:,;ri*
. l:,.::!*.О11tа' El'а st.tf1*iг.;"lt ss $0 glnсlеasеi;l 1li f*stir,i
tiin с:litgа rlрta, fl:ltritr ё*gс}*n, сJ
gГr
r,*сtrli {.хГ..rt Lli$.-
tlllIlt rlirltl'г' сl.rLсtlгa ltii
ryi
lзаnea Luсiоi xfоvlсаnu. DlIе*
rl'tr{lt rlr' vl Тstl.i.
рat.сЁ
sе аgt'аVa prin tjесоrul u.u*l*"
vt.isl't'. 1j'rtllэшia dесi s5 соrесtеze tеzi unеi fеt.r сie ou'Б *.]o
ltlt|r'lix4сlsl,it,
6i
s5-i prrie qi nota pe dеasupra.
Еr'а саptir, са itttr*o сpld'arnЪ.
Cu atit nlаl сuriоs сii l.it n-avеa dе iос вntrеnan:lеtr-
tul
рr.сtr.Ilr.!зi1 а1 unоl. situаiii ilрго6lilttо. Сunоstеa *iiiii
ргrlfсsсlr.i
ttlrivсгsi1iLr'i.
саге сiс
ре
.саrсri,гi
isi i;";;;;i;
avеlтt'ul:!lt'" ulrеогi. nl.lrnаi liriсе, altсэогi *"oii.Ь,--Ёй.
tinс!u*g* л,u i:umai сiasсЁr]ii е1еvе1оr", ilаr'
si u"lй"fi"iu"
fil"еsti" :.ji-i
"i]йсеа
p;lrtr: dirr aсеаs.Lti
"itug.i*;u.
I;];i;.-;;.
dt.r]i.t:1.lг' 1.i сLtrs, Ъau сhiar ta serзlinarij-] r:,rdе i"iйtuinu
tlt,"ll шrl;l !n,],:l) nu.$i siirэ|еa iriеi vосa!шlnеa *Бeit.iЬ- ?с
s;t t,y l:, tз i.t.:i tгеttlъl"ru] ii}эtэiulеsс al afiрiосiгеlоr.
*"pl,:*-
ni()n(',.
Nil vii',r,utea sall sеr.ttрulul ii
роt"utlсе;tu aсеast& ati*
tllrlinl'. i.jr,;r o
рartiсuiагiiЬtе а 1ш;, с]сsеоnегitй
о datй сш
1.ll'l.tr:til':;.t ргоfсsогatuIui. In g",",еr.;, nэui!iшrile
""-i.;,.Ё: д1t.а.tl, сitl';ii- le оiзsеrva. Niсi*fеmеiiе, plйritiсate
""lt*"Ь
ilr lзi'пгi riyril.еrsitаrе..
nu*l atrf,g***i nuo*'*;--;Г";1-.
r;lтт!,jLil,ttа unеi шrui|imi сonf llzс..
ф реntru еt, tеnrtйitaйa
Iriсtl1зua сu individъla]izа:."еa
in singЪгйtatе. La .,,i,,*,,зil
tпtе, st"iht гaроrtul sесluсliunii fейininс, ш inоЪр*r1au.
t:;l o
'тliitu;ti.с
сlifoгrn 1ngrйrn5dit6 pr
.o
ri'itl"ъ..i;й;;;
?lj -9'...,
i.indrtl, pе сatссll.Ёr frtsсsе сxс]ll,;iv
р'ot**o"Ьi.}"']
1сt.J r Iln(ъt.l с;li.i-] et'au in biitrсi lrtrlnai slr-ldr-tltе1с J r.ti,
;;i-n
sшflrt h f*l. Distan$a din,trе bЁnсi]е J оr gi сatеdoo tйi"rlu
ё]-'il nulrll]i сi rеalita.tе spa{ialii, с:l'aг
ryi
u,la
фihоlоgiй-
*
Aсса;tii rеaiiiаtе aрйrеa
.сatеgЪriсй
iссrlrаi."aсi.rrna,
tn
еiii'рa nitiзiсiгii еi.
f;ii
гrii:i i.l'r5сal:
studеn.|;й ! Elеvй dintr-а орta.
,,fllt]l,;l сi.iirtг.a opta.. iryi гidiсаsе fruntеa de pе соalil
с{tl !l!l.lit,l.
$i*ntoсmai сa оdinioa.й, сinсl u* *',"Ьn iiiiil
Ll,lll,"'ryi сiшd dе.iоs, dе pс сovor' tn iimp се L}abгiе]a sеl'i:r.
x:i.nli{x.ca сul осhii itr'stls.
''ссVil..'.
dсрai'iс.-...' -
-
tsi й;;;;:
t.i;s*. осhii inspre fala str"itirrtlhri сlil.tl
1.lluttзil t*Ьlt in е"ll.
uit .5l аtссl
],сеva сtrеparte,..
J -r,!.l n}rrаi.еa сa ti}l аbuг с]<l al.;1,il.ll
рtl
i;l{a еi, сun"l с
nt:
фч,tщчiгеa
роmilоr сarе aсщi iсlг 'jiiт[jсlL.i.
С" аttrtr Etgden ii lntllni осhii aсlinс, qli mutriзurЁ
с;t
un
fёгan ,,Dlln"xnt]zeule.,, lmprеurr1ndu-ryi
i'';^ir.-, **.l" tй-
стl1зtlt,tli" сir"agоstii
e сa 0 rugЬсiшnr dе
ре
vt'{эП'}r& сеrшlui
].uei Dшmnсgеш,
-J 6
ф
l,llll lltl, l.iрtесa^tr^ сJ iл rrшш аtsl'tlrгtr Lt:ztli.
t. .,tll lfшgгj;tlт i;i ltic,i fl'rljl[с,'lt
]X'
Ittirrilt. iтnргеr:*
rl,', l'ц'l,qеlntirсiu*6i
с(ritt'c]r. гlс с;li't.l]r'ji: lryi r.iiiсlrlr sеaйЁ са
.i" sе. intiшtрlg nu rtr;.ti itvс'lt tltl сilгlttltr,t'lt. счlistrсtriс,
l' lrlillt*,t la.Gala}i nll tlrтрl"r1 сr:с;tltltlтlltllli, r:u toirtе сil с1trj
ti,' 1i.rltinзрl;ir"ii rгш с'trер&,llеa tr*i zilсl. lnsit сu tln tгссйt
t lIlli.ii
с1е tгеi ziIе, lnflpрlarra at,еa itr"rрс:гa{'irrux urrвi
i' 'l
l|lt{jt
tir viitог. Сеea еe сrrztl.sс la 1nсеput с;} r un
.tr1lJ ш
fliарt сli'rr.т.s, rtlр"|ltasе .чеl.:lsul so],еm. al unui f;ipt
. |'ri'iе: сl nоuf, dоn.lniе" ТJ n tnсrput d,* vсaс suflglс:sс. $
ri i^'r lсi$(::,
lLi[}rn$ra splсnсliсl alъii ltrn.gi dе nratirnare" Еra ссln*
. ..''1]1.i
сa in сliрa narytеrii, la tоate risеllГi]'е viе"fiii,-in.
.
i!jl].'ll sa"Iе rеtuzс], сuшт inеарaTэil e6ti ss тru tе nа$ti.
{ n
.I{rgrсa
litеraгй a viе$iio intirшplarеa t$i pёstra iтl-
l ',.l'
llh"sшrdшl qi rэеveгоsimilill
ргоfan,
*t:vйiйш nristilг'
'
l ;il" f'i.- вссeptat nigiоdet& intг]un rn,,тan isс&tit ,iЫ i,l,
'i{^'1i1
dem].rntй a шшei astfеl сlе inсlгiigоstiгi, dс:сit dасii
' "l.''.{*
t'"-"ts,nt
prim analizf, сar:aсtеr,r't.сt*, n.i".t*tй o'йi,tri
,
.-tLtlt[
,aрйгчt-t
p-l"i1t
"suгprizf,
in'tr*u,lt оr"g;-lllisi.n lnf!сr;iнt
'i itl-lljtlilrll[Ё.
Ali,nri:тflегi, ln J .оgiс;t а.рiiс:iri& viсlii 1;t-
:. ll,itе.х,rоmane,
nu еOnrере{l
.lеnоn.rЬnliJ
iт..ru:*$оsti*il
l .
'1.I
J {.tl,{,. lntосnr;ri с:LiJ ш se fогmеaиft ес;lt;niil* *i*.t.g*:а*
trllxt,l'i
tП funrlшl rn&ri'lог. сIf,dindш.$i ееii1|i n,,iii*'
р*.i**.
i"l
rJ l.la }raоsului. Fa.irrrоstll сawp с|i
fошrJ i:е
tl *1,.liсЬ
"tсэt
.lIil
с1е pъr{:iч viabil !n
рslihоtrоgiЬ
*рu.,1,,o,uсtl1з1i:J i
iii'imрulr'li
'.t.ttl;.r1, еа
-$i
.5аrjе]e еЬva]-с:гi6i iтl" t.$rlr*зiul- с:iri;,зri:.. fqu;.t*
..t.
(...'сl.uL{ra
,,alлbalf,тiiе.. drrрf, о ft.г,rt.ir', t,.l].{) }]i'-s
'lr
сl{L с:еndчralеntul psitъоlogiе
i! ассxог ilrпr:с:tс: }*lllt,nite
.t.Г*,tl-iегl.. сaтe !qi. еonsuй& intг-o sit:lgt,tгД r:i rl+l!l";tзrta
.
,'.lii[fll'"r
с;taltratЁ dе.3эrсajmз
nrогfrii. Шс ....';t. il г.г
1:;lr'еa
'lt
1nеерuttul unel :nсlгаgоЁttri
е tоi iitit c* gr]*ш
r:l*-f;';й
'.lr,
ryi
"i:rсерutul
]шmii. O*
ргеelшLrii5
pl,гiоrdЁ[.'.l,,
*iйuln*i.
t ttr;j] aлчсa dгеpt, сошtlj}iз !ns;i1i a illr'li.ii1l i:ltil il,
.ULlnorcti
о fеttreie, o \'еzi, O aL.Zi, С61};ifql1.lt(t Ф лс,r.jl'de
.""'rli,t,il{i
ryi
сlefееte, distгat
"gf
€n t'oiсДt, sar;i l;t'еnt
шi еii
.iitlаdlns,
te dеBrinzi gfl
r&nrii
,.tш'; tlr"p,е;:*n[a еi, aсliсfi
.'rt.сt*tФr
rnat гдult.s"au
.гrtai.
fiirцn
atйs d*'sресtй;l;*i
I. rtiiilitй$ii
ei, о еritiсi nrilrtal,.Ъ Ьprесiеяi *,,o*Ёi
ryi
о rrе-
r.
дl{'i treptat, *fllnd eumm e frtrmЪasfl' е'lnl с ilеstt.;iiэtf,
:lrr
t?дгldiФсl"й,
aviтзгtr stllгрrlие aдqгеai:il*
9! .iг;to'lф;t й;
:
.
i "i .
i';*,
;ti
i.;:il{*дlft
j*##fъi
}iirъ*j
1
::t t:
|,i.с tlj :сrst
sесrеt
te tа"е-si]е,
;*lЬ
ТЬ'**'e
тfl ly
aЛ erut arЬщЁ i"-Y'Hi3-ъж#-Е::ti
*+ц.эЦзцle#Ч;;fЁ"-ъ,;-F}r#i:;l"P'ri':н':;t {l,,)
at!.шlсi
сеra сe alэea desфЬ.i
i"t"].
f.] o mir arе i
"Т*йi
f
"*
gе n i u{.;i
сй^Ы
i'
-J J
*J ,tl*
"ЕЕtT::;
iJ I;i:-,,
oЕlХ"*i,
т::j:j ri.йJ
j;,;;;
.,,, Til] Ё:-},,fl*:*
жlr-,:жЁ'#*Ъ;*;#н*l1{
t ,
iil']l
V*j.}Сil't.l
'
,
. ,.
, :;fi-ж-,ъi;Hii}li;.
i!j.[r, Ч: 13;1 ;оril.вr.ч}
r
.'
. .:' :'. .,,lffi'i;l";l1:.st!
.,tд.|iliii"4ilr'(.ir
|'ttt(.i
"uь'uiffii
,',''
i li;1
aЁ'"-ffi
.
:$i,s{i*,f1',,
l'-,' ll,l,,.,'.1
.' l l'?ъ1"ix,*
'
l l r.l ltnrbti
ri.,' ll'r1.i;:rt,i3rr
i ii t-l.liГt l,i.i, .,' .1,; ;^.ЁiiЬ
,',
:;. il;;i
fс;:.i ill*.'l,.й
r"n сirril]u с[сс[ сiсl t,сlri
$i
"i']i;itlllзu1r iзгtl;сii i ntс, daс;j лlt r.5 lnr:рогtttlзеz.."
}.i.l геg. dоriln;l ,:,l.j.
.,, .' ..,l ;.1;, t1%1',i"..
vеli binrvоi
s;l ;* сtэ:"есta
[i. ""
-
:;'',
ir- iiuрoitri,i
?
I.;:.]]u..l
еe, dоmli,i;зlllй
?
; i, ; ;;i
lД"L';!1'i''j'.::{:.1f *1' tnLi :}:trс:;;.,.i ll:}s tt"fi ...
ll:' l'
ill ynrс$oгa{;i,
роf
tirlr;l*о
сi-t
'
шr!t:;l
sр]:e
Аг:;.i о.a
lilirsсгii аltз о]сr;е.
.. s.'J 1,t-a
sрus, Ht"jstutju]о.?
0lili*trэе
trе privi pс tiшht gеne.
'-..
Sесгсtul
rnеш, frtеlог"
,... ,-.:i:l
\tfi:lтulо,
ttlДi,
а.i un t,jiu.ul
o. zсflеniisi
il l l!t;i.i.l
ti .*йi#Ёo!Ь;fi:'-1ffJ .
;i
rtrесhе
bшrrf,
рi
iii"i,x
ll.'r'l.li;i;:.t.
b*trсilr
sв gоleau.
,.
"".,.{.Y}
nш e6ti gatа,
Nоvlеanfl
?
..;tl (.\..,i
;1:i[,1iрд.
oiйЬ*'*
сtt dоpui
dе hiгt|е.
сrгссtй
l,ссlina
Cоtrзl j-шi
.L.tlii
aеореri
u6ог соala dln-яаtrй.
-**
I\t;t! *гш pu{iш"""
, 9
l:l .j:(':al!1a.
n:.'..'.:1

рutса Irоt,йгi
si-;i
сl;:l l,*za,
ll ,,'
t..;..::;.; з fiсеёrr,,i
с.lс't с
...i'ti''i',i".
l':
.ti. l' t : . п t. "l;
е sе iе{ l,{ ir,s-
рiй
"
;; iй-',.'.fiЁ-'.'Ё
";i|;i',:i
t iir 1:; .;iv.;
rt'zlеio."Y.1*
sс riс;"o-..'дiiu.
ryi
*to. l]с lidjеf,
..'t
цlti" .li:inс{ш-sе
duрf, uir
Fjrшp a;rrirs
й-сatесlrй
ir:i;intг::а
еi.
I.,' t:lrt gi:., :а sсаunt,lul,
n,inпo lu;Ъ^t.,r
Еоgш'lltr (т.\.( ..lu lt'l
nt-i,cl,?lnl}irг
fс}зril..L.';li
se
9Ь"i"ii''!а
сatсdrj.
сu br;;*
j],'l,,i,lJ .Ёi;
a5еаinсiш*р!
trza оеiiоiaiii"".,
саtrrat...tlr.'i; gi,
i
jlh-ii:Ё1..l'ff;;T;}Ё';;{:Цl%#дiifl
si*
j*r."ж-
;

flнн$t
+i-;
u**r*'.tffi
,,рtfl
*."otn.a.
J $i sсria
teza.
;";i;;""]е.anт'д
dilr сlasa
Т;lt,'
Il'. г;i[l:с]i,lj
сl.:.l. еl, Catu] .DоgfJ
sii l"li]i;lllili
iп viit
с;l о Cj;itlii ;;;
;:J ji;''g"T-к":i."i..;
:Ё фТ*i#*ff;l:
}lt=;,;Т..:i;.;ff
ж,}''J ;Жsj.-t:.-ii{,tr,-iЧi#*:;
--'1ffi-i1...Т
H..;1;;o*
*t*u',,uйi..li-u-*"
sdеi:р,
eu
рletгe
li:ji:*,,.l,
.]i ;;-;';:
.*у,f.,.,x,*,s
Г.{'iii::..]а
tn.iint.irе,
trа
;ii,,ii.l;'';'.''rr
рi,tilrr.i:tu.lu;' p*1oй*l";;',;;:;'i-Tu
i1,#H-;tj:
$j
irii.ij jrrt,.ijiri
** kifr#*i};ffi
Ц'.ir.ll#1 Ё$*'
жъ #
l*':"Ё**1J i
*}i--?-:.E*iТ
ii].1,ji
u"u.
AЫ;;;;;
Ж*1,*ffiЧf
n:ffiжiТ{#:;fl
ji}H-tri'*ЭЁ
?8
,,..,|]
i,]l,;,l,,il,;:ll\n-:i
s'trfltuеi
рrintrе a{tеle
сa gi[:rr1
iе*
lЧ;
jЬ'Тliъf:ffi
ilfu-$;ffi
*г*т-,рil:*:-Нufr
;;;*ifl
iif,T-.'h':'1-:;%Тtxж;*#f
'*fjHi--.',..,",.Тff
#ш*ъ:;ffi
5*ч
**'ы:-
э J ,tД-*
ffiIfiflhfiHfiffiffiJ
'Тffi:i3}"s-:."Ч*i.,ff
Т- T"l*:l11*-^
рrоvinсialй.
}f iеi
o
цi*ii;
ft*:
lъll ,l н л.{"i
ffi
:i#
l **тH
l-.Тlfr
il,:
ljii'si#.J ':!-iтii,ъflj#
j:ii'fitlil"-:,*'xтll,.-.r"iч,:
liЦTl:.:.il,..,.-';s*:ffi ::.:Ц":Цl'}фН,:Т*::.?'Y-:*i,{:
ll"'J 1'Ё::i'*::"tiliт;*гli:xl.:::i,..Ёq-lцъж"-';Y;*ff
ll.{":l'l*; .т
;i'-
"1ъ
i T.llil!l'.
"Ъ."1J
NI rr lt.liti аvea'.1ii
ltn sсoр ;rс:'tlst сl.гшrл.
Ritilrutr
rtr:iri l'rl. r; ii
1эl-tt.e, fо;
1,,',,.. r l i ti
"-uti',J illlТ
.#il.,;i;,
i'.]Т;,li]
'.fi
.
;]:,,jl'};*-';й
;;;-
t':llirl
]]оgd,qn
, :l;llj;ilпitТi,Ъ'?J *io-o,i,]'.щ..,.
..l,.;,,.l,ll.i!,,"i;";ll
''#fj
l rrli
f;"tсЪ !;i dl"гарtа.
O
1эit.,тl,t с
t'rlrr.. a|црj sl,оrrrl trаs.nа,,tu,' i;;;,':.":,..:]...]-::...:
l.';t pC_o
lLI.
(
) t'L.{4Ё.si,
**i'*?::::J ,*-i;;;;;";;}i.1;ll
с'l
.r:*0
Iu.
l ]
:
l
il.;.
*,Ё
#?'Ij}i.iЦ,
i:]i,,'J ;?,,,..!_ъ1,
;.,'
:;,{ii'i3',
-
j;
,,,
|-l(. с:i;:е
рluf-сlу::Щ-Ё,?i#;t
;li-x,'i.
ll*,'*ыъН';il . ()lr!.iljii.
Dш]сi
nins""i
о-;^Ъ*,','.:l'."
. ,lu.It:
u,"
р';;;;;ou.сiе sо;i.lщ
р;'рt;iй-;nоLIii?*:lТ
Ъсоjо
()
саs5... Da. ,4
i i
l,
; ; u,i'l"
;;; ЪiЪ' fi""-*Т
*ti'fnТ#
*ж Н.,;-Ж-яfl&-
ъ-ffi,J
,,,,,l]J i*l*,
dе сinе apйl'u
la gaгdrrl
сi}sсi lntrе
labrlr
trui
[.la'[i r]еsсhisсl
рогtitа.
Сl'леlе вЁгi la сд. Dr-ilйш
de stinй.
1.!.,ls,
сйр;igТnоs
ryi
b'"
рo..'i",-jiou,.'}
',.. 1 lЖ#:*ilт,
;!;::
.:'.
-

l
6l. ар.i,'i-fr
y:i-'ЁЁ'e#L
жj
; : ;
;
ж e,;;:i'
:311,
i;
.,l}j',i-,t];::,-3*l-.'.1 lJ 'u-ц-н"?
rj
',H'аh]..'..
Clrr*]е
sе r"ь.рrэzi
la stгsirэ.
'
,, ll;,:.];*:iJ i.ti#{,:{е.-r,u}ь.i
ajunsе,
сlt nrina
in сoаrna
r r,,',
.
uil-" с iЬ;i-.
i,;,;.Y;Ь?I
5;;
j
?;] ;'i r,i:j::,
*.'lе
str'дtn-tiй
rrr Illi{i
'
9i.
sр:nэгеa^
*pt*е*tй,
-l"ii'."ij',.il, Сi.l gеnunсhii
r.,lllilldй-i
й
s"*й ,
.й ос}rii
sрre
еx,
.*
}fu-i r"йu, с{ar зiit tв сrтnоarytе'.. 1
"$i
сtl minа ilт bоа,ma
сi;ъеjlti
i..!i.ln
оgгadi.
}ii*jr,,d;ltй
Lutri r:u in,lt,"й***,u
рз. с1!nf;r!$.
Irrе6
dе pе
1 1' tl,}11
сir:<'x s.-. nLl:111а^
l'-ii-й"'',
I,.,io''....o.
.эi
iс;iгil*
ii
., :
]'
,,;'fu.
Ъ;;:' ъ,;:;,ff'т.' -,'ъж
-,;
жI,
jl;Bffi
#
iЁ}iiiЁ$iif h'J fr
#Жъ,-iJ .l;-Ц*с*pu-uЪ"r"J Тij
tr
Ё".";i*Ъ#
* i,:**
-#5i,,#;,*.*
-'
;hk
Чt*###;
ж-тlI;
jffi
*1.i|".
.-'.,1?**ii;.:oJ ."J ;1''lYiJ ",,-,*1,#
Рisiсi
l.дutе,
сtl
;жжжL.
d :i ii
"l:;ьj
ji,i;
tнih;Чу

sd'-hi,iH#,iil-
Жif'
f,-,:f;нj,? -*.,#ih]
;r J ж"l;
8l
I{с,';il:;lni't,
dr:
iti l"l:;тii' t]а*
,t;.t,'r
i;Li*
liir;{] ]}i,rrйt]
ll з.i".i,li:,'lГiс:
:
. {':1.l]:П a in-
.} с;l..: ji1ll1
l
l:ias*
'r:!' ir.i'& Liil
i]]'i
l;j'ti]lt]
с;i
l;i- ;r:irI!i bо*
;jl"ti lir;.t], г:tli-
a. 1 i t .i i-!ill{r
ill.1эl!rti-rгс..
tt";i ,ri
itr,:-:.t
:.'::a-i i:'llit.
tii
':: ill ill.;лзэ
'j'r Еti i{.:l.li}t
l']l i:iii.:ii
т.i
iiLiгl:..u]
:i!
..' l.i : tр*lii
:!
i'rlii(, s:{tliqr-
;;.,. l с.l,,,.
' ' i
'' j -
.
Aрoi vеl]ise un janrJ at.m
in оgl..,t]..
..l'.."'Ь-;ygщi"-r""Ь,,*.о.
,Ёi-....,'.,rii:;'.'l,li,,T',,,?.
?i1l;;г
'?
.:rrl.l,r:t"
Ajunsе intr,-о dilnir,.'..iii
.i,'.'.,.,'.,',..,l
sli'jjn.
Фa*
tll(.nii
0 indrunзasсr.й
spl'о тt.ll,un;il.
,\t'.lI(l,
";li..
i,,.lй
l)lrr
af].asr de la un sсr"gоrrt асJ t"t'sа jLlсlс,t:itt,'or'ul,ui
сle
tltsti.Шс{ie
сare*o сhеmase й Bit.la;.. sс dЬs..si.-i;"].;;.й:
|,rtсia Nоvtreanu avеa pе.atunсi
dоi ай. Cu еil ; l;йi;;й
irr оgгad', adiс6 rnai dхaс,t еu оoйЬ *l,."дс:i гсstti ;;;];;
trriс:"
oсhii fеti$еi fu,sеsrrй
.s;ir.g.'йl-l*сru
biг]i'J с;
;;;;
'..
;lрrорiasе
сle suflс1,ul еi. Ci fеliia i" b;;1;_;;;.'";;;
rrrlriе tгеtlшia
: adiсй sp.re iniraa
дJ *йto'.']ui de imstгuс.
ti.. Cц blindеtе
si
рe.intrtul, tЬt&i rЬtщ*i il ;йй;ъ; '|
'l'tlсr'fttг<:sl rlсjЬ. i'.с;;il} sC й:j.:;;;]
.
j;..i''l-1]"
сй еJ зг:rjii
l'r nll"'.ii
9erч.9
linеa in lэгa!e, ,оqt еiu Ь сiiр& fuйt"'";Ь:
r l.ljst}гй atrЬ!. ingi1
.сri^mi..'u'g;xЁ
еf s.,ь1iii m.ЬЪ""-Ъ-.ii
1,i.liiilе оbга.jii n:inunii. Smэтaйdа сеa f;irЁ Tоаdеi
;;"1.
'
,:l.l
ъ'.ог*hс]tl,.с1аг
ргi.''isе iiitmai ,''l,,l;to r-Lil.;'
ЪЪй,.Г-]
ltill'.vrlzusс
tзigtе rоtunrinri
lilnреzi.
сa mirzй
р"-й"i] й-
'.irlс.i.
рe
g*nеlе
fе:iэri,i'"сьl оl;;1;l rа"й.'..li.
Cйй..й;;:
lrl. igд..g1;д prе.a осuрats сfl sй Ьlat аlБл t.;i"р."'J "";;fi";
, i i::nрlйrilg oсlrilоr.
s.ьчo
atunсi r,tii"su сl,Ili.l s{j nasе la.
. :tl'tilt':
di:э ос:!lii dеs^сhigi ai fеmсji
й."-* sLr"itlgсза t"Ъ*Тu
1
; r:tl tтз,,:li t*.ге dесit аtшnсi сind о trtl"ls* lэ Т*.*e"x. gu:
, i]a in trэra!е, Snti'-l,йn;hita
afiasе- o*o*
"*,."
fs,сеa din
.
'.ltJ .t.:г
,,]-li.]'.*nf..,
'i]iia
сu;x1-zоi].e l.li.'y'lirijilj-"*i
lli;rL-Ь;;"Ь"
.J L]Ёx.C
pОnti:u suflE:'tul umеi fеmgi оe
р*
вl-liii,l,ъ,"#Ё'
, ri!:'iсJ ;t.:е
с:u о f*mеiе-:rзiil..-i,t;i5
*е lo"_ti'il в.l.i.'.l.,..lТ
Ii;'-;;:
:;
"]'}
.11 }1:
рoi
gl*i sрiшtесasе
сl].l] .{ii..ll-ti 1,.i.l.',гt,ll.rii,
!l1-
t,i i,1
*I
с0} ti..}
1:
;-riti:'t-l ti; ш ii..i,.*ltt g* эlfr .
'\;;ia
еi'*, tьt.
n}aг fсiii;i aс]сi''"tisсl ilэ lэ:"a{сlr сi Ili;...].:. l t].....Iil шv]'f,iТ}r
. ll:г{iп*i{e-iilссрuне
sЁ o. l*gеnе tl;г.lтi:,
i.1,.;1;1 i:ltr.*в"dgvlir
'rrilli]
s.Ё ad'оаrr,"тД с.еva. bluйаi f*,tiiп, h,Ь l,"iit. *;й;ъ;
llt tзLlniаi
р"lntru сa.асе'gt.е bгa!е ш:li
1.lr:I'е;эr.i s;i fir сl'r-ilсi.
llj]г'cr gй
dоaз:r: fl. Арсi fеtila Ъс сl.:9tilрursе'
Sl-l;;irйnсlita
i.l]i]
}j{]s*t11.t'iг1,u 6i
сiйi]tlsе
чfi
р1t:с:с
i',фo* г,''t*Гil.jЁ
' l.'{.сiзtlt
tlltirлu] di.urn аl
рiu:,i; fы'.jt. Tt;;t!*;""ir#
f*й;
i i r iiiiltu i stз gi,с ul cu hгa{ *} е,^g;ll-u u:l
liii,.i;а'
i],l
SmЁr;iтrс]iia,
nлltЁl сL]m с,гз1 tп с1*
рf un ш.шrrtе
'll: nг fi a"u*:it u'tr g1as
ргi:lti'е ;n.,;;.;l сL,.'i:,:.;,],"sй;;;:;
i:
[}* f*tita astа г]{.l iiШ1 s*0
g116с.
1t.)
ill. i li'i l.., 1li;;]| т,I,1ii'!rt}i.i:jt] lа Eшha]гli,{а, ViпсJ .ш:l;e to'тi*l
1lt.i
l
Iti(i("'il;i
'-* |!V(:ff' fга!i aсо}о
_ pflsirtnd
rttlitli}i tСсi;r*
tll !r..
,il,ll
[Ё*ltsе tl.;linс' dе r,ildшъ.&, irn?зl";ltеindш-.1е
рс:ni,гil
tlli. Irtllbtr{!i' dt.lgi егa,t,in;tгa
ryi
dur.сiгсlt.t ni;.:l;l.i,ii'здiar*с
iliс;.i .flt".l;nrl"lsL.:t.ra'
ryi
dсr.сnisе dadliia fсеi.l{ь'i, асiuг:tйil*i
цr,it."tll.i.i"
a{ll' tiе niuirtе gi
1'lгtlп..ilna uша.li
"":il'[]еl. рr.iгl
сttl'е
{:iiriIt.i{л *i]i.!{с]il rnг-l!:{]!.l. "Го;r,ге
роveqtilс: сiaсiaiг..i Ье llrtit-l-l-
1rllrtr
in шзiln,цi
1i ре
Elвtгi!а. VoгLlеa fl{::sl]г(r с,а tilъсtзг'i t^:;l
уi
t]L]lrrl ff'r fi fоst nttm"с:lе irrrеi сДрri!е
1:,r
сilг€з i11" Гi
r.:t'сilt:'lit.-(: in lзri*!e, ilц: ;.t]ti'гtri- са tlestrrlе tзir:ii.ll
.[tl-i
Г.}ir:ll-
1]1ll?"г]1.1"
.lirсt:t.til *r.l iпr':t:.ir:t $rrтilr.;:iildt!l.i },iIс:гisl+-.t: lt]'i,ls*.-- ri*;
t,itrriэl'lг,[lt -*-*. {::i].l. ltii
-bl,;:сl
nii:s iit tll'lg*st,
рiсгi:il''lсill-;i stгii-
litс:iгt.;:.i ti'lrся''l.:t.ii" ilъ'[itlr;: r:сl
'i,.lii*,a ril.ls.''r.,i;-1. *],;.. с.и dЁveшiсе
I,ulli"bоу. Е;t ?! sрr:ltс.:;t tоt l,uс.lс;.i.
'-* .['.л,tq.liсllr ilш rт'аi ;?г{:a ;1{::Vfui* с1е сJ йс'lilс*" tiгltiii.isФ t*;.
trTl
..1 ,., '.
iltl l,-u Zi.
...- (]l-'ll-l"
tiildaiе, ъ.r'ei
gs
rз* las]i ?
(']llсi
lli; l ;ilt:c itr а"nii сtin Ll,гmh, rl'1t.lgi с":il сll;a,;lil a
'itl
sf)
fltul.t iill[(l.].L!
1;ilsi
гlее1i in с:;il,9i}о с{е
рот.'*Тi"
'
j'
lтliii, Г}пt' t.il;t.Гlr.. !r116;,i.*'*пg;i,
::1i;'.;;id{li', с;l st: ffiс"trsg bti*ЁlйгеавЁ,
i:i,iiэ рt.г.rрr.iit
tli
1зt.r-
г [lt](:;r
"
N- lll ;tt,ilrrгl1 tltli.lii,й.гl;t ]t.titli* ;tllil f,rl,i.i'![igaгс:, сiiрiliii:t.l гl
l.ltэt,l,; $t:lпjll{ir:ti'{itl iir сс,lli]igur";rtia сj:ist]i-..A]}зir f,шst.г-.с. lцi
{.ritr.,i
;1i'1x"6.i, fiil"rс:lсii с'l';t l.ijr,ilitli. dlr iilbi::;ltil t.i tli';i аtfii-
t: j.It
.. t);i1:;tii l.i 3, t.lpi'r'ir', tt(, n'[l:1чl,. с.o l,ll.:ilt' s-..
j],-йl'.u,],
r.iin l:гl.irLh;liitii-ilг": r:l.;з1i..i..!r.lг' .Г'l.in сlirсl^lri;t. l.,lасfi"i.irr.i;д сir-.тц'111,n,'.
,ft.}iJ l'1l:r!
гll}.lfl r.:;.l. r,i,itlj-t. t.liiъ.
i.rпlг
iiri'tlli сiс ушшt;it.""' Ft:гi.пiтr.:'.1.;l
ijt[гilLl{:t:i:tLl" it,'.iПc;1 <r.llt: сlLt
.q.:li.фrltr(!'
Гrшgi.;.''ii.* 13i vll.ясзx'e tlt,l
r.tз;i! t.!,ltt.l lt1]i':]1ll'ri]l!:г сir.
;tгt"il,itni ; lttс|;tlli] Зr:ll; sсf;1з/ttii, г,'i
itl.i'i;!l iшi.i-llri]',:;'il.:. iilr.illiiil ;iiIt'г'
рllrtinrI
ilL.lll'.l}i.ou.'-.'url,'i
{,E11'1l-i .,i r,.i tlr.lrll'ril.lit{r&;i{ji;l:i{i'i
ii-rр{-d" С]ш|ltс'lс,sсliрr,;i'll
,сtil,tr,;;
o,:;t lii'tll:! i Ir:]Al
.i
r"itlс] sr. tit.lq.i: lfi сТ;"ll1l t.rt zсri'!i
-iri
*18 tn*
!.lli,r.'.','l1 { ]t ;;luilli]ii}i. lirlIl."iIil (,{l][' (}
llri ';.ili.i ;:г':,рtritli t.t;
]llliil l ,." l }r.l'] i{iI,il'it r:i. it:lliilirl i.': r:i i. tr t.':lilгll,:il1 сiс': ;:-l.1giз:rl. сt.r
[')]1lll.,,
l,i}..il, lli
lllti.i]L(fl:t сtl: ].'ltt;',iritr.. l!i;r.il|
'
'[ ):lr:;i [.li.sit"i tlr aг 'fli l'г.t.clt.lI rr гli1i'l..t tli ilt fiit,;ц аiг:с':lr.,i
*с]'i'i
jrt (..i]tl.i}
l} lтilt'i'iгlii с:t-t sIt.;.llr, .ilr l'|i'{,l
'l,ti[tr}{:{].i.1
riс с]iзlчii -
lli.llil,l.1l1ll;lt sl:;l]'';l
j;ii'ii:iil
rjlrtс, t:t-ttl"lit;ti ii l.i:с;tlilс-igг:шt.-сэ
lit:
linlirt".1rrtli{it R{сi.i$оr" dilr а.г f! вtir-rt, с:ii itiсlji1:lс,.tlсlа *o,n.u.;.. it'L,
к.r t.iil;rгоl.tl. r:i сli;r sа[t"l,i ЁJ lllralni'|;t, liд;sirlrill-i 1li;il]lli *tэ'
.l'qi;']
]i.t:l,il lii, tii.'ll:i'l1'it'з
lli ltirn|ii di.п sд;;rit:''
.1{ i
l\r:ll]о, сiirdi'tial er& Lllx fсl с1rl sIitгt:{-l1" }Тt"l tъl"ll.rз:ti- L,i,ili,
.l .t :,:t с*j" iзlilri ii sрLrn{:J au ttlL с.liltlill;t, сt,rlisid*r1л'сt*о
;i
|; i!tl(l ll сt-l <]еfеrеn!il. Tоа,x,с сhс:iit:1;tlu1:lшсliir:irli eJ :аL1 p0
trltlt,l (|i, fЁгЁ сз nitnсlri sй*i сq:ill'l1 vl,.t'o sшt:rll,tlа1Ё. Еa sе
rl'l,; ii1'i1 dе lсnзnе, lеgt-ltтrr:,
ryi
trltltо t.l.lц: t,r.r.Llrlil,tlill:tl tl!вtli,
:.r;11'[111in.. 1ilэеrй. TсэL сtl toсrnсlll f;.llti ]rr сitrlit
**
lfiс1t:qiJ :rl{.t.]
|..lr. ц'tr,11'цia dе la
!ar5,
_-
рr
с:arе.ltз 1п'vil{'ll
дr:l.lyrоd11l:iil', {,i-
lIItl(|tl.xе din sсtlrt pinЁ сind sе
ytliir-'.!Lau,
tlt't I'l!ilrlt'.t.lvilii,;l'
t l.:1 tli, qi
рit+сau
s6 fiе gоspоcinе }а сasa lоl,.
l)с сinсl itrsЁ l,uсiсa сlrvсni*r: I,шli*bоy
1i
llр,ll n..lrli,.
,]ltl:till
s0
}iоs*nnоrtsе ryi
nъп'i tв.rе, fa!* еi, сЁрii|ind (.! tll.il:.;)-
.'rr:.;lSСCtiCй, fiirr,d сliтr *е 1r:. се lrr;ii t5сuttit. U;rешr"i,, иi)r:
r.ri. l'gi rxl], sСоtea niсi о vог'*5. Sо sсш].n ttrе l:t-t nФaxltс:, st}
r]ri' 1.it ilз pials uirdе fЁсеa singlii"5 сuшрfi.гirtllt.llяэ, яlроi
.i,,:,,i.,pl& pе fat;l din сasii,
ръinirrd*о
J ,a tгеil}зЁ-, sl31,ъгсa '1Цi
i'rlli са,fеа"u.а сu lаptе съr
рirrе ргiijitё"
t int
фi
n.}i'.iгt]! ,чl.'l-
;
r . rvс.g}rinсli-]-i
р
j(.]tjili'сa
la qсоеrlй,
9t*91
t:r-rl.}tl}.iL!i]' }xlLltЗсi:r
r lii.*rl Sill$ul":,'hilitl st в mu$еniе с1о ptlst.rз.ir,, f.J ili*ir
9i
r.:.ll
t,rrii
vоl'i;r.lii iiLl.с
рi;!'jl:.
с1е9i о ingrijra dil"i:еi' с:t;;:lLiyш't]ilсi
'r
i fшс:ii е;'t sii:ggtll:i
i,;з:ijlirara
ln оdaiе.
(
]ind sе iшtоi''gс;r d* la
фс0a1Ё'
I,ъt.tri tге*сlil tiil,liiii.
ре
|'l rl;t. lJ ;tсlзla tэ нf;,'trtl
1зr.l
fгirш'Lе, ii ссll'ссhl * сii;эii *зhгujii
rrlцlltii *
s& тaсtr5 с!.l]1"] аr&tli, tnасёi rтш'-l p}:сe шhфblt,& -"'
l 'lil сililtii с]l iiс;l,{:iа ilraJ . dерiir.t,е. i{*rгэ itзtr"сl;a эrin.iiс" tr!
.!ll';l{,
Cй I-ш]1 ii s.L}unеe neintrеlэa"t;i св{]а* сс *]] J i
rrtttllt
sii
l) !llt()'гUI*е?'r: : rirзtt:].е сJ lр&tаtе ler
ryсоalft,
с]'xl]l r,-l.itШ pгоit.-
:l)] il"(l]'e, inti;зlрijri:i сu strevе]'e" Lult qt"ia сЕr tt ;.l.*сtl}til- *t.r
J 'r, lT] itr1t,еrеs, d.eq1 nu intеrvеnеa dе }ос' ]J ar.сtц: с:irrd сiа*
.],li:l
trlll n'iа-i" sршlrеa
роvеryti,
Т-tili sll dtэstrэi'ilrliiliit"r сtl t,Ё*
. t'a еi dе соrb sоlilar. DТu nirmai сfl sи: d,.,ргll1$ilfiC" сntl"ll ii
.
r
1llйсеa,
fiinсlсs qi Luii, с]in eе in сс: avс;-t ntlt.rзiс с]с.l hiссt"сl.
l,rllli tlрФсa
роvеrytiiог, роа"te
сf, iintbu{iа сtllr1irit..l о.г fi il:*
l,.trl;tгtat*о dе оa, шзiсrytзrind
ргestlglu) рt;теs,Li,{;оelrеi
сIс
.,ll;ldilti1 *-
a$a сLl[1 sc irrtinxtJ 16 iшdlсоbrytе
.{:u
sL]i:viil)]"ii
l.tl(l
te-all
linr.lt
in lэl"a{,e сind' еrai Ш1'iс. Ins* t5ссгеil
.l rгrrtlЁ,
роsоmоrItй,
сlaш dеvоtаtД, a, daсlа'iiti, сФn.tjiТlu;l
. r.;i iiзtr.егuре::е vесhеа 1оr tоvfll'$чtс, tйсtгud*о
роsitэit'i i;i
l.,.
l..
.;.
dе aсtiltt. Cinсtr sе riumgijr, tr,шсi-са-, сrE" !n hra{;с,[е
. rtr it]i
сa Ltn
рui
dе vеveri{й 1niг*rtn lэгaсtr саt.сl сxttс* sрге
.
'
t,tlli-bо3r сtrevеnisе vеvrr.ilil с-Lr di"Lltnu-l.i n"lu]'l,t: --* s}]г{]
, .t
];l}згielеi, pе всоpеri$, l;r
6соa1Ё
**',
dal: Lll"л,с]'ш] ttэ1,
. l'.
rlt^a..eu о rimbrf, 1ungй СiIг{] Ф,il,:stэ"{'г:s {.]n tэ
рt:llli,l'с.
' '
l !t}:1"
$i
сtltтl l}u
рlёaсa
}-.u"azii, tlir:rr с-llir'lil!tl n-u
рtrг.
*dril;"
i]i
f
*
- ]i:,lгс.
--.
t.-.l.:ldс. ?
'- - {-l'ri [,ilt;ll';1.
1lt (il
l.1l]ll':i., (]iс.i
1li, с:iitr.lilrllI sсl{ilrlr Nоl,!*erru :эvglJ
i'.l t ;titlt.ctl
nrai nru]t сjесiL irr }u.L:iЛ.,.,";l" tl;,:.lrrсnii i}:l gоneгe,
t:;l.r.iiltrr'ii
indeоsсbi,*tr][l
V(,i'tti::il;i,:llll l.'l i]ii.;i
g,;aLl.rгnig:&.
I!ll.;l;rli{i()
a сорix6riеi.
Dс-аLЦn{J i
il . .''
i,il
Ij..:
j),il.l
с,[c via{,fi, 1n
l.lr. ;;ji
j11'g6]{еаsсй
pоfta
сi.
(]t'сsсtltё.
insil iingй suftrсtr,Ll l'l1l;i:r it.,r.;,r rl ;lx сlaсlaiсэi,
tttt1li"r'pi'flt5
trep.tat de vigоагсa
роtuli,t,l-l il i]{:(jlj'*i fоmоi dе
'
.
llrtltt{,l,.Т'triii,
in,са1 d
ге
vrсnrе..l r-ir.с1 с.i,ir .ii-il"Ъ,."s*й]
i ! l. ll,!сsajulr&{itоr
sё'lbЬtiеe.
Itiш dе се, fЁirs sЁ аik;f, niсi о
1эrесlitr.tзс{iо реntшl bu-
, .l'. lr',-..-Lu}
iчi'*
itl
.сasй
nur.l:.ii
р.-aсой, .ll"о .ioш.l
'- } zi:.-1i,J il Q,J
рl
iсt.t.n.l сiсr-,'- :tз. n"ш]ш" с'.l
р:li.
аtrl,l .'
.'.,
lr'l?пdi.й
l, . ii
j
rl,ti ii il.t bt.са-.lti iе сil l.,"i..
'.,
! t :;.lt i [:.
.
L];'дt:i ziuа, сiаd,i.с.
.
ll lllIiп-sс: fгunt*a.a";:r.о;lрс
r,1z?:rr1 : rxрtъlsia fеt"j.сiгii nш (
ll l r.is, е ntilnаi. strй]uзii"еa
lui
рui"&"
l]itсl"iiiа
о ss"rutй p8 fi'untr.. d'; i; fеi"с$stг&.
xgi str"оpea
,,. ;l1.
Ni'ttg
n*'*olЪ тrзlгi. п* *сйГ*^рrlvlsl
sсеna de la
'..,
, t*.
'
ll',i-]n1
рr.iт*:а оlэrajii iioi*dt.
д".й- й.,tJ й;;
r
''.tilГil*t.,
amiiltinl'u-j
-"тi -сIс"
oь''*;J it й;=сt sйь1.айdt|е".
*
l., ill{*
d'е-a я;е шurni },firig*,, *.
.iйp-j
сr tl"ссоa о plrttй
l "
irr-ttr"ita.
-
9.**
!i-a
rлers la qсоаls
?
. *
B!:rr. с.Iaс]l;iс.
"Чсr
sli *;rрЁit rоtй iзunД"
.
-
$i асеIa сinс:-i ? о intrеbg
"й;.йыа,
ai,stind сш o
!l! (:i,,l'*
a siэrirзсrnеiоr
ilr:binatе
ре
Сfrtui ш0gай,
*u*Б ,..
irlllср&r.ta
fn**t, intоr;ilrсtr
*u"*"-u*рй1.
"
Aсгlil ?...
()
с:liрs, осilii ]i-ii T,l;ji
jl
iшt*vДгti1;iгil
1tr.i,шtt"r gaгоa;
l''l '
l.rs}эiratо.
in timp еe br,lzс}е i sе,сtrеsi.i.с'"f;
йi;.й
ti.l l'l tnэci'lе" Dсsi 81"ёl *qo&Гt dе г]inri,зеa{ё afaг5, sufle-
lrr{ il;i inъ'&lu!a
iлir,..uil abur lшli:;tilйсrls:tatеa
dе rrrun{i
lll',rrtr'i.
ь': r.сшttтt.f,.
GJ шmi, ultIlrгiut-sr
]а сIасhr!;l gзe srLlht gеne.
._
eЬсй Ont bun, d;.idaie. hfo,т* **lgtiе poverytilе
nоas*
!lr.4.ц
Duшrn*:zеш
сar9*a lшat сlliр йu,o*
6i
a vеnit pe
;''rttli,шt,'" Atlиi, daсlаiе ?
*-
Aud*aud, dйdu еa din еap. N-am surzit.
:- Мogu
a vгut sй*l тnuqte. Ce qtie el ?.."
'
'
' .',.l.]'1!
{
:
:il'l,"
sе. slеiеrytе trерtat, .*
рi*ioo*q.t.:lс, сIз'i.iiсrz*з.1сс:1оl'
1ii ili:'{,tiС тt"t [гпdiIin
рantоfului dс lrmn. Dr llst;l, niсЁ.
8{.d
;t
8?
i };lll;,]lt ti;i,,lш г;#t
g.рЕirj
с*1г&} (i;ll-
"(jО
ь{,iрi:ili. Гtпiзt:l'
i
j{.l
!:t I.l;ll,()ijlГc'irrt,.h1z!mdu*i-1e :
.
.{)l';:..ir'l
;i
tгэ oditrrш*gtсl lnaiiтie dс шrttlsii,
j't.lli
гfistr;r:i,.l.sс* сu сit'с-о sЁiri':irlго pе fitlt:ll.гtl оliгttz
j)'lliгLt сlg]'t tli]Llii gaгсlafе. qli s* drrsr.: ii,з сli*s.i. 1,ru ul,rna с:i,
с1::ii.лi;; гtinr*si: pсlsoal:оr,itii ].а f*ге;l.stгir рl.iтir:rсl
di:"rt'*iо сi,е
lrr, : tii., (.i! r')r i'i 1iri1r;i.
$'i
r;;:Llst" аiit', сa
т}с:i1tl,t;l *a l
.*
ft{ir;5lr -1'l,iе сlI с(l :itiсt:" D:l' l,itсiсr.l*i Lin}гil".'
lliш i'l.:сil:ii'.:lri l.iii se uj'{.с h.r iс:гlit:"lil' {]iiтlt.i(.r тi tll; сli:}:ii
il: t].О l.:. ttrt аг fi сlfltui.
I}grt" lctl ilii;]i }a gitгt;;ift:.Itl inrj'lоlэосiLtl,
6i
rlс}rii i sе 1u.
nli.li;tг]i" f,iirrrji.Гr tаггli
.,ii
р1Ёtс*:ltr;
g:llс,,;,ifеIг.l гг.lgii.
fi
L]ll ll..;rlt.: i,i"l vrl.i 1{i trtri [,u]i с1{'*'.t:*t:;l '*,t'.с}ti'ш:it:fl lrngi
tl-lrl;.lit"ii. Дlig*liса
"[n{оl,.]t'-ar:i-t
е.rii (ia gi irr alrlil xоgоdnг:i :
r,'it1;ii.;;ti til.ri.lul'il' TJ }оnd"i. еtr сrсlri aj.lэagtri, оbгаji altri, niini
itilil''
1li*iсl;lге
:niс[" сlйсlrа imрrс:sia сle fгitgiiitаie ;l statrt.
,ti::ll:lс.il,
рJ r:;l.r*t*
su}зl gIоiз сlе stlс]&. T-in:rрltl. lъ-о i::rbflаtгl.
:tl;:,rl : rr s:lrlз:t]сi}llsr. .i{iсi n:аtеl.tъitiil;сa rr1.l r*"ittll s* ш]сni*
lt',t.!lt'tr'''.j ;l;';it:i.iti.ttс асgstlii
рог{tзlilll tlttlirl, itt {:гi;'i:: stitlеt'шl
il]] l"ii 1 r i ] ) ; i. ]
j
L ; l i'iг t.f, Llrvл r"i :-l lэil gr"а,liоlt srli.
1'i* '
il.l.t,: tiiш l'iгIll.l" i;i fЁtг:r,lsrr. rtiuгlillе
,la
шt:l!г:ijtl сlin
lil'l'll;r l;l tll.ttlll',lr ttlltir.tltlг tl;itttlit.(l' tliu1ltit1tlсl с'tl';аtlr.nсi с
rtj
'tl.l
t i ir,':t',il t t it: tl';,:li tl E ll it' V t ol
,l
t.. '; l l.t't t l t
{
d ll,.'.l.i ii'l Сt.'r"(.f 1" sс:i-'.ii
'tll''l.ll.i ii{
si rri"t'1оtrlt{' fliiгtl g;l'сl;r'il (i(. (lt,[,0.l,.{1.i:,l
i"iсl, с':ill,.iii .L.; сl;il.ir,
J ,l,,lt:lli
i'irrLi. }:гt;с1lt"
-xt.in
s;,,t fttс;iш"llltttfсllсl,jlttl*f*" tlfii.l]i-j{:J t{,ir'i;
оr'tt:l.сt-rJ iiгt7l:, lltt'l,tl f'шlti; nlt vcli"lJ l,3, liirт: tr!iiii,,j;.lli"i.'i tit.s
еt.;з тсgl"]a rl*.", fglu'l еi, rli;iлtL ш;сш.
J 'li'ilt'l"tl
tl.ilшir:i"trl;rti!
xэшсt;гii }.гl Ё.i с:r.;ltl m;.ri с:Ьmin
1
l сl с.':! i, t.l'iн it.
t.сit.
lГео*iоr N*v]rдtтiLl яе lrrсlгJ lgоgtisе tiil с:a r,ilziliсl-сr
f.r't't::lgi..t:;i iшiг-о vaсarl!й"
$i
сt йгa blr'lГlсlс.nш, с{i"iг t-r;.nilt
-&";ls:i']i1,fll.ц-,il t'!* сlгер{, t*iyr }:jr;сtlyс;ti' .Fel"еasti il ll.i:L]]{r;t dtlът
,
L ,'il.li lilj l.{}.,-1.;].i',:." ,\ ..ll'
:.i;:,il,l':l, t,l:i:'rlгi
Д.i.:ld.оrr;r
1 il {,1"l}l :..,l}i,:.1;.l l..''i'';i (i (.;i.'I''
i чi, ',t.:}..,
\i'l*"
"tl
i.illl С]r pi:;t.t. tll ,liiillii'lll r'i t'll' i..,.., , ,. l'
'
,,',l :.'uir'i.Ь'i'n
' i.lll]i
"ш]i.i.l;idl-l]lti
г;;l,u.t
1li.lll 1lt.,i] 1 |it!. {)
\.;;l"i i''t;];dil
";
; rr. Li..' lt'',-ll:r:u.;"l, ;;сlс'ri'il'l.ll-i,l il.' ];l lii.iil. :i';r \t,t'i inсс.]rэusй
i li.llll'Сl iоаtс flоr:llt:" ril::tl9trilii. lrtiгt.litltlrr.i. r.. l.' г. *.]сЁt'?Ьi .
'l.,
.ilrit.-tl"ltii
vаn:п.lj?i A1зi,i
-t
t't..'рil:i(1 l]1]{llilit1itll
й;й;i.;
' "
i
\'(lt'h1'

"i]ltl,'i[t...\no, liг.
tl.
ll;-i
'{r.r
i,.;, ..,.-,..*ioo"
'
.l.r[сi
сlш Гrlnс]l,1 r{е сr:iгlдlrг:;.a t';l.:.ilii,.ll] с i,
.l',
r l .:tri. йiй;
'l :.:1it
.iсli.l.;i,
сu:.lоsс:ut;i
;i
с1r sr:r.ql.'тi[ii :iiс:ltil
ii
аi;.--ri-
. .l' iii lrоp1ixч]r
d,r Т;iri*"
.\n;iс"li*n sе сlгlstЁrin-ьiiь*
рr"il:l
sсгl$rli i, t:'ll,lii:ilфr
dr tsl
l i,riil..L{.i' }.{l.riс:i],е sггjsс.sс.гii nr:jnсi :\ngеiiс1i. A;;;i-Ъ;.
.,.
v.t'st.:ft sliiрinulrli сff,sГji Cai"e, }аЪti:rlui rut" sr tйЬЬ
.
;l.li.' iiзГiiЦtе сt''i*n ]ir:r о irГli.1,1i,i,'р. 1'i'шir,.lr], TЫJ *;"й;.
.
l']'{}
*
-:.'*"
f itrl-unisl a[
ргiiтru1шi^р"*ry*di,.,tu *l T;;Ё;";i;.
] (J iI.i
ilili.,-r{|, i.;11;1.
'.j\.fl:l
еgt..R zс:stl'е, bffi;tt"шl *.vеа спгiеr'fl
l
]i,;*
t".lrlxi с.j,"l isрr+..lь.ii,
A'ti,rj. ,\.п'g;.е1i*;1 r'-l*r.оirisе dоl.шrnа }dоr"lr::i;rш, C*nvс?l:.
' rll;j' 1iiil г.:ii:;itiеi'с еtегtl-Ё uniсa idj}-{ a tirrеп:{ii еi.
--.'" -"'
(}1ri.nia
рu}эi!*Еi rli::
Чli,lсrd
sрLlilсl&: inеп;ij iulr':al. Nш
ilьф'
IJ еryi_9 ;.lr,.сa аhit,цri i:i
р:;trti яi
"t''i*.пЁ.to*lЁ
l,'lr. iГсlсrс{*t. Nг,'1t-:.:iгii.t о :sltua Ia г.с*е;r;;i ;ni"*n*й.*"'oс'-
. r'lltlrll[сi, lа сrjгt*i' ,.:lрi'iгtt:ll'
tr'in|п n.о rlitеi;'i. сrir1lй*о.сi*
rтtu1t, с1tl
.tlrаl:li1,
dt'
рlг:fnt;lгi, l;isiirсt*сr iru *.:n.,ill- i]а t'l]
.'
l.;]'"']i.
Nrr
;i
sрtlnеi"lll
",'ttl,i
tlt}tll ;э1tllili" ,л
-""йt'i;-
.\
;'']ilг.il:i'',f:i tln l.е:sреo:t fili;ri
1-.gl11.ii:tl
.l"r.nсlсll"}Т'riъ"jtllnt'l,
i' .il]l]-.
diъi.Гfrс:|.iiJ сз 1оr с::l;i.е;."iо.:rе
ёilstli с.i"{iLl {:{;-;]Tiili:iс:' }.iLt .;*
',:il,il..t
iiiilirlt-tr;.r.ti..Ч-" iiсr:;'lг;:
flr:.i.i|iinrlu.*,s* llft ({,'i'!l.:]i{.
*]o..ti',l',ir'
]l itrш:,lсс'n оi,ц,lг;;::l,fi s''i iili:t...n.l, сiiвtirlgirrilr t -lit
irri:i'i .l'. i'i
l'
рlз?ll''.i u;.rгiгi:ij'iil^i:з
*hlсс"Liilit;'ri,t,li"i;i l:ilii'ii;ljt:;i l-.iirl:j'lli:-
' irrr'
'j.tlс"l.iсill::е.
l;l. *1t-1ss' fflсtд ritr ft:l. с].'l
i1*,.lрrirttir.it.-firr;i
.'],'',lя;.ti'..i'
ii:.:ir.iji;'с1ц.31 (:i,lil (.llt1\ i,i r,l,.li ,:,*ц:
lli.lr.i'.l
ll ,: iP,';ilt-.i
iilt. lа
-t:irt;ii.lr'it]
t,сIil;il:{]L.-.... ti;,i .];,.,l.]l,
l.r'J t t"i.э с:ixlr1зс.;i.t.l-r"i,
dr,rir,.Iilгi, {ll:'l,'.
".,i
iil :;*rl,:lгr: tlL. itiii-
;,l, l' AIзоi. in' ;;.ryfс.:i.lt;ti.t.::r J .lii
,l't':оllо;,
.-*
е.it.l-lil.i-i sil}rir',t.:;it
i l..(]A
.--.. jвi
[i'с.*с:а titэliзmx, riгцtilзсi la
,;i';ir.ir
t.iriLl{. t-{,l,'l]'i'r.'"
] ,; уll.:.'
Сltillпliч1*кiсl' ясгiind luil6i irс:гisсэri nraiJ liilt. *'i l'i
'
J .lii;lIi,
рiсtiшс1 fiогi
__
.flfrrЁi *lЁ sсi"nruгtl&rо&sсil *--o
L,з:l:rj;',lt..i
. r'*.l[,il'lсj гл,;l,i г:tl:lr.,.:itзlti сЁrl"|ilr lui Рiегl.*l lхl|i.*] t,t сiii't'ir
..
iI:-
ilr r.-llсiri fi'gt,iга }а 1rrе с1е с:ingtе
рritat.rе
nтiilг.iii'o.iol
'l .. ^
.,., *li ."'.,t.:.tlj.j.1ll
]i'li \rг.i,ii-iin*' s;llтul.in
1:i
.l1гrr.l,.'lli;liсti.
'' l
.
::lrli Llr:l.{,rt, 'ri.i с..l}rjl^
ff!
f
i
N]'{]u'/].eajtUi, сarr nшj
сir
l.il
ll. l'.
1ft, о-r* Ia caгФ sс
.dс.s{,с'1эt,;l
iтrr"lit'illx;i'tr, .,flЁlсttrсTш*6i еa;
i .l{'ll,i .]Oil.{i; ii tn inэriсlLl1
i:ll^l'4;1tit, dс'" Аngtliсn сxе еu;й"
,Т"Тll.
singi'lг atrэi"lz : irttlшlшI.
[ii
tr.t.i s.I.ilritlrшni : Al"lgetrira,
ti ,ti[i
вt сafсatla тlеagгёl. Sс sсiсittl,t.il lntl .,,lnl
рt"r,fс,сl й;"i-It"
la
Сt1:0Э e;]f't Сl.J . aееstс 1tt,rйr.rir,rii сlt"r, [n{ii'pi tlш.,lllr:ii
1'\сuxn, de с:irrd I,шli d'rс.vсnisе с1lшllгli;r-i,rl'[.i- с0а nll.,ri ll.lrl,г-.e
]o[tlLti:lе a }ui era sй iasД la
рnlmhаl,,., сш,,'[t.t,с'trс..toii;..-VЬ]
lгii.il ni,Г];;гil aгл?ndоrrJ .' luiй:l-] сiе .[:l 'i{rllii'"''l.""т":,''.til
;;1t /,i r;''| aii. Lт;'а;:rl stiг.g J ui n",.;ll, .i. сl tr:r t,rrli"!lt,t'. l,' o
,! с.l -1 \':,lеl с.l L.t"l lL;с":.,iL..т сlurr:.т-..:-n. 'u-i
t.-li.rсhш'(l.: l.l]Ij't-
. i.
'
,.i,..'I-:l1lnС:rt3'шl сш.,.flсli:i,гr'llе trtti', : a;:i Бj]i.-ij1{iа' сiсiii i}i-[ l;]'j,il
]iLl.,ос ,;Ч9tr.'gur'g"
rгo nTh, еtт
рё,гux t,*г's ..o",i.;; ;;;;.; ;;
tt{t.f .tnс,lril* сle асtor. сГ)nx]iе e,-r Ъas шriс. О ь.tu..,с;lаtс: t.il,е-
. itsсД.',ii:' miqсiil-i" Сilrr]. l"1сlеа, сtrin$iJ . r.tсlсaш .rьl i- i.t,ii.l
ill|n,ij..
Ct' tоatе еii
-sе
г5c*a сопrрieсt, оbг;l.jii
рtiitl*"ii'*
i,о:t:'й sсll"'[рlrе alIэД' Arya сй In tlitгЁglшrr, с;;рul
р6гс:a
.ц.lllliзt;lt
irд сa].с:;iгlll sttnсilor Batсiсшйi : ос]lii u'lй*ьй
lli.гед1с:l-tu
limроzi arni.mtj.гс.a соast*i сtr argiirt
р*
*n,]*
;;гiutr
J .lri Ф с.vс}с"з-" Cr'l t'сi,atе с& duссa o t,ie.{-уl sсdеirtar.Ёi, tiш
.'
ir:lgi'ii;lesе. ц..r*sсаt$"
6i,fa{a, usеat
6i
tl"t,lрй, ouu
''t'il
.i*-..,gi
li Гil:lе" сl;l-ге afirтшli...l
раtс;"railiat,сa mIteliоз: lшi l"tdt, с.lt
fit r.
i.il.,ijl:t'iri}- nriсЁi с1аг,].гii.5
ryi
pirоir:еtetit
tn afдrй.
.[",:t Tэ:"a{ сi.l fletоlе l.т.ii, al,с,tl t*n,сiiп.[я г;Ёl lt: гсi.fсtе" с"a
.; шifff1 irrtr'*:iiсxсl"йз' nе_:iг .[i ,to.st tat;i ;пl'lilrсlo,r*]:ft,
atшilеi
',..l.il. r-'lll:'i,;г,-,;il.[
ог:з; с;i ;lа li: sсй;rtjr d:' |l: iгr1'е,гrrlr'6i
uЬ й
rliвtгсlzс:.
x,о сtruесa tra соfеtйгiе ;;; i- ;щг.тittго. Iо
;llilш[:-,tз
'
ii tг;il,liгl.l sel] еLT Lral,"з, ilrL.lгсi i,сltl-1
', Ill"l:.lt
-tll;ill
lli l.lrl,l:..;.i'.
]] iltГ;t'Ll
tо.|t tгеi
1зi:.
Tл f
,,uiсia1 lr: i*
.ct
. t, сш L;il-l ilr{:tr', sl.ll:1jl' xе
*.lopС.Гe;& еLi un hrrl,r;, г;pъir.linсl' d,rtс}аiс,ji' с;l
ili с,rrш:l Ъ*,nl: .rt
l llst dil"Cсt.oо"rсn pоlrsiоll'l.lnшi
:
**
"Шагl;rie" с+,tl siirt l'illоl."аt.
.]ii'r,r Сl-rl .*lr'..l с"с.lli;ilil.i sсl,lt0;l dо,lli s;i,'.i'.:. (,1t
Lirt;lГi.,с.]с
L i-ii([a.г,l/t.с]i."
о оirl'i,l сш g;iil.оnflс".
*'Iii;-i':lit imрrсr:nil ll...lтii..[ ssn,r&. T*сlоdоr Idог1спг;r.l
р:.in.
,
..'u;'.::]:','.]а.
"-n:,о5с:^:оgо
jшtni1',tiltе,
asiist*t e- д'g":u;.""
],. l
1'11i6gu
l.,i шr'ilj:rсе ,filr'ir grri}-,;.1,
а;соrс,i1tiсxr-l*1i
ryl
сl
l'i.IiZ; !с]otrе,:'iivй r:]г, o
;!uuniitat'с: dЪ огtl. i;lаi*:{г
dl'*l' l..i.'n.* .,''r]'"
::
'l"
t..:;i.. ,j(":J .. . .:::i i:r'.г,1 i..l'n t'...',x...';
.,l'..r-
. "
l.
rr l.iсг5гiie сL] ic]i.iitс}.
l
l
i
I
я
1
!
t
t
Е
I
*
i
I
gt)
pt
I,ц11i illt,гti !n sоfrадgеrie еu о}эгajii qi gaгоirfеtrrэ.
Arlgоliсa
рrс]рara
сafеaua. Tеоdоr }dоvlеt-:iru igi lsргfl*
vil;l.l соtnpоt,ьll. Amindоi o
рrivil.f,,
uit,indu-6i осupa|ii}е.
(]ilfetrtla
se г*vЁiгsi bоilзоr.оsrnd lrrtunесat
trзеst'e
ilэrrс, ttn.
llr;iiс,ilrdra-1 1ntг*ti реlегin,fl
dе lшtt'f, vесhе.
.--
I,asfl шrattз, Angе1i.со, sЁ' llu tе оpЁrеryti..
Dtiр& се-i
,xъ''t.l
ilзriсr:i сlln mfuЁ' Tсоd,оr Nоvlеaltr.; о
tlшgэrinse d,in nош pе l,tlli 1n ссilii lui al&;egtri. Cu ibriсtlt
сltl;lsuрrn fiйсЁгilоr, аvса lirtr-adrl,&г Ltll &еl. dе sсanзаtог.
f,trli zlnrJ зr:ll.
Angсli*а ii
1эгivdа
сlnсl
р*
unrtl, сind pе аit,,-rl, сa
"5i
*u',.u.lt n*i'rrllll
,i.-;,tг
fi asсljns UIl *q*СГet.
.-.'
I.uxi, lli сlat о tеzЁ fоаrtе }эшnfr. Dе u:rсtr* qtiu ? T"TЬ
tilltt-l-гlrзГr ttitli:l:-! ];l осhii,;i о!эrajii m-;rta]е
._
аi sa-nrl sрtii"
}']rl. Uiliirr..]ш-тlllt ],i-l. сtэJ е г}оuЁ gaго;'rfе. Са sЁ saсrifiсr сladaia
lшtiinlс tl! giil,оltfa inseamn;l с.{ s-a intirnрlat tln marе
ryi
ftll:iсi,L сr,,g'l'l.iri.i.t.il-i,. р*
сaгr еa ].*a af]аt dintli. A$adar, dоrrr.
tlil,;оa'rfi I-.п]'i"
.{.t.:J j''l:lti:ii.ile
iзоastге. Sееrindо : dаг p6riil{i1
nt';ltдxе sfЁu ;ri'il с1,сi sigrэri r]е aссзt sttссеs, lnсit fё"rs вil
вryt*рtе rg:zlt'rt,ilj;.l], ttl:":t..i.
{l-l..п,t 1i рг.-.gЁ,r'it
rd:s1"'lata. Caгс-i, ?
.A't:l;nтtr sri i* '''iill. :'lrllit.n.Lо ]
(lj-сii...
1,tl]'i sr' lrit,]]"
.]l
,i\illlt.,]ir,ti. tilrг tтc-l vszu сtrесlt о шriгaгtэ
сitnr]id&
рс'
li;..iл. t:i'
1"Ёsil:d Гjilft.'il'li;l i.l{-]t,lг,1l
.l
ii.i. :':ti r:atr:l;rсtlx sй sе tlсlitrnеasсёt,
i"I"l]оdФr
Nоrr,!.с.:ilrrtr
'шnlblit
lt'l lrьtfсt, sссttirlсt din fund о tt1-
vi{s
рr:
сeгe
рr{igдtisе
tt"с.:i imрunii-tоагс t;tг|lnе сu i*гtэ
rn',ri."
G*'brigna сr;r in ос1;ria вl' Aqа с& Tеосlоl'Nоvtrеanu
рriшзi
nuг.n*'!,с:],сlllй s;iгul'йгi,
ryi
о garоaf;i la butоn,iеr.ёl.
Т-rili inLr:й сш tl"aLintlе
цi
gat.оafa irr r:rlaia Galэr"!elс:i"
. (.i;'tbit.о,
tri{'r.' с**ii tгimiiе p;tpа.
I]t' ltr lПllll;l rl,' lt,lс"гt-t urrr1е r.:l"a irрl;lс-'t,rtГt astltrrra un,еi
sсL il;til.i
,ll-tсlr'1lt'lti.,
(,lirlll'it:1;r
t'itliсit sl1.ll,i: I'ui1 осhi аnlt{,.i!i.
.'""
li]j" I,uli, сi,:..lti '[llсшt ?
. .
lliпrl. I,'tln,r:ti: tr!nе.
*..
I}l.'ltr..о.
(]iгi;ll
nril.i' 0i"in
р(:..il{]{tl{}
?
L,uti l'iсli'сi.l с]iш urшсгi.
"*, Ttlirnеni. Fсt,е,
рrоfеsоri..."
6;rl.оаfа сlin rrriirf, соrrtinr"ra .q& fiс ;'Сn.}llllJ - *lз;:ajiltэr оi
D*г l|tl сe s{:r,ii, Galri'со ?
9.;l
lll.l1lil':;Il.l,.. tlirг'lrlrliLri, {,]ilil' i.,;.ll
ll t)rltll;.i,
-
(]
s<:r.isсз:rl.е..
'
:jl sеrarllьli {j:i.bгit-ll:i it,t, gli,t.il1;i lli]l irli.]il' irli [,llx.i сз:а"
lirl aryеznгЁt ilпl.ltlr.lоlri
рзi':
lltlrr,{.;irit';t ll'.r',.ir'..i с t-'iit:jJ i-l.(l,
l|,l;]{..ituilL1*s! Lltгiint:[сl, сt.l liiэ'iпlrLr..;t il-l :;llllt с li i.l.ttгrl.l.it it'l
;
l r lli rtг'il* .[шг'
l-.;-lrnilа 11е рr':
шi,tsа G;rbi''iеlсli. aгsсll.it., Ltl;ti;r tl.'lt[;[("a, dtrr
llll
l')сI'lt,гu
t*иli dе c}осtсlгitt. Atl{:1с:ttt} 0i .l'tt!t'..c. l.t(.l.i(]t-!"ln еfl
';rр*r..i1с:
с1е шtiliрtе in сnгe l.lзтl";r iqii 1riшlLс с,r.inii sгшn.
l
'
l rllэiili. I,a с;iр*tliul оi
рrsts*
grЕiir:li-1р1ltзlii'ir dс f lоri
.].'
i'.i"
Lr*
с;uL} t-о сlЁсlt''ls* l,шli сlimintаt;t t:i:rсl se lim-
't
l l,ri:.lrll.,ji .ll сirрlii.ш1 tТtri!еi tr]оlтnг:sti. [}at.f i'tзll'..ll 1оr. сtlлссr
'
'.l
LзЁit,r.tnrsi:, d* a1i Ёrсiatii, nш {iiirrсlr:й f
jоrз1е
rr&u
' '.i,]ltl,
с]-а:tr fiirrd*jr dl-iсеatl giirdtri ri;iго lзг';l:i.itеlс
90:
1 ' ll.ll,iri сtiэсl
iэirгiir{.ii
s* irпlэl'liiеlizii t;r
jill.шl
1l;ltш1ui
',.;.i].iliшi"'
сtE.i.rit:irrtlr"l*i rэ сlаt& сL; tiз:ltn'*ie ;тгсliq:irillxe
.
"ri'!sflliili1.
Cш i'il{"l in
^*iшs ryi
ntiшil'з
'яrri;t
tji.I-}
.*'
i;t;rn*
ji.r
1л,it.t'1:а intl'"о
рliltiгll
h.[t'l;t}lr. {]I.i]:;i,1,]:.] сi1, f!$.
,..1зi.ii
strltrnill r:itl.е е
I}*-'1.рi,i]f11:е,
.Гr*тulillt
iiС*]0i иi]e
,,.:l1,i..t!sе.
At.s{,.gt:
iзl't:'a
ttrгr:-,t*
рт,li,ttl;;t,
inir-u':r ft.:L *1e
.,'t,:.i'iit..tljг.:I:tirЁ} \:B$]f.!" ii,isfпdtl-;lr: tr l.д.lit{, 3qirilс.ll,l i;i сl:; сi{l..lэ
ll ;]lri-;ii|,t..1 ltrс:
рltl.Гшnturl
fiоl.i"i*г с.1r' t,''l;, 'l,e.nj.l с!iп l.i.t;riEri!г.lir
iiliг1i'i' sсlnritgj- ilс*1а с} e$til.]]|'i.1" th:l' i]. sLi{lilj;il]{.]l ;ilrtrзg'ilъ.
'.
iС'tl
(r
nl{iг{: hЁriаriс d* iшiтtЁ. t"ll,igi l;гсшrld;.l;lilt.:ir;i sultln
. ..
i: t'"Tti:l.-t'l. lint.hisils* g{)}1i:rl{j) ]е tilllr-lh?чt.s., il}
т..i::
l;l:.ll!€
'.':i,
t'il,l с;t:lll nt.;;гi {:i.!!'* сr
1:t.iтi.;.lс:i'ii
аtсlitrс !i.t t.:l.iilgс.l;iг1l}
,,riil..
.'il,lit.ilit..1,ltilstl ttlt iгr
ра1iri
r:i^ i.qli ilr ltt't,r.li..i itli'l.tlli::t-"o
i; i"
tr*l;i'1{111111iri
fli.,r,ilоr,' г1r tt'i ii
.l'''''''''''''''i,s+-'rriiili, jlt
ri]';i'itil lll:;i.j]l
! .
j
|''i'i {ч i] ii i.l it !i {} i1'l.. $1 Lri с.l * т;;i гt-.i "
i'.jt'; i.ltLi*r-:i il'l.i1t..1.ilist] l.]l, иLlt-а-:i,:^l:rl'
'J }ltl.l'L
ll,:,,l r.
ll ''. {:ir''rrсl
1r'l.;11,11
g.l1
i-ll,1г
р{.]
с;'tг;:
gi.tt;l'
i'l'r.i:l.li'ii i1.1 |1.;.l:'.:
!lt t.l'llltзt{: {:i,t' Ф
l. i1.1'lllii ..tl l]il.l]ii l1эt:!l:.i:t: lпt'г*rr
.":r..,!;"itt.r
t.'L,ll.ll'i.i1.;]i.
i'.:it
:i
F.i lfiirr:;з ttI^!'t.ti 5iti]"it.Е{ irnl,.rlrн
р!111''..l.,
d{j.itir1.iJ :ri,.ir sr.i l.
ji'it.t'n'шfl
l ],\',iГlg.
lГоt с:сl, рtiltl'o
вс ttivtrlri*lэ. ti.iiit, r'ltritlil([r t1fll.l. J .шilтr;l-'ii
' li'i.ri{l{,*;i, ]-'jtttii;l tn .[iес""аrс
51tтr;1,
с:;.t t.!.]l
i:,Е'lфi]
tl* stiji сГt1lil i
'
;i;rlli с1е гtn iir:;;еir:at sprе t*tltе liоtпr*lе"
'l'l.iiГ'!а
dе-.:i iшhi. *t.о*i: f,с- ryti
ъ,;ltii., 1'1г,рr.l-i l t1. i:.
'*']
l+
lr ii,l
.(
i] l l'i (]l}-i'с!е
a';gust in plоaia
lui de stele.
) i '. :
1.il'!.:. i-.l-l ix'1эi {-"j:atl" trерtе1e dr
рivni{й sat,l
"de
pосtr
irl.. il;ll1rr,i:ili,
ыi tt.esя.trе.j.iii',
tifrsiilЬ iй*."*ilЁl;i
l-i J rЪ#t-"
4
i:()|t ]11i-ii.; t;.jilm.f;rl in шесйnоsс*t.'l
]ii;i;l"-iЪ
&ъ;Ъъ
ll|]ll.i,i'Ll lnt'iiз *ni.й irлреr.iоasa
nеvoj'e Ы sсrisutur. cЬ;й;;;
J llш-llзil. ,$i e,;l neina lЬ figuгt uй й*,ui* l.lnеi P5lthii, sсri..,
i,"lьr''
г1n$ d;t:l'inеа}a
.vоrbсtre
d* *o,']
-ni*
liltttulЬГ rеiiг
.йl
(j(.]i]гrstе!"
i,.;j*.l i::ltllt i;.l.lп, dе*it *ooliЬ*Ь. G**й1 а* ;;; ;i
*.:-.]Y:}Yi,."з1зёlт.it.
сLl сФ*st1 i'' ьЬiol*1..""рrорr-iеi
iui lшmilaj"
;rС']-:o
О g;ii,:li, j.l.
t,t:l:э aj'. rurl-.ш, o,".. l,.'.'|i*",i;;,"'й-
ffiъ.:
f,Uti'r. Pr'ivigе ;:rllэ:ili 1.u-iir aсор*-lt--.lЪ
uil sсr:Ls l"llil''t"liat,
Л t.]l'!.сs, dе;i.l.tJ i;nlt.
Sшf iс lшtr гсii inеs"
sе ridiсаsе dс ]a nзаsш *" l''nс,].n"-t*-tt]nisс
uga оc:iii nui
].:...
$;
in ;iссa сliiзй. qз"гiшsе;'
.й;;-;i";lэigш-a'tr;iс
pC сl]гt']*"l
l,llli1,iзе
ре tim#"t.lll iui l,ulii' аtun.:i eiriJ sв n-.;v*zusiitt;"F;
гl lllшgЁ ahяt.lз1tl *'9
Li'fllnn.crа
рс
l.lкli1l:lt} еr"
"
i;.,
т,l,ll,""]*, gl.;i.iоs
о'stсllili1,
^р.;
рat
С{]
рiB
т.l.n sсut, deg-
ti
дliilrсlш.:it.
,{"i'..:.itl,
dшрfi- zссо,,lЬ
фiЫ.tt.{е fлlтli1;iri:..._*Т"
сasсi,
рril"lt:"e с&l.r sе. stl'еt]tш",t tlnоlff, f.iгй
раsiuшnеl O i;lос*
tt;l'пs tlе Ci"lсrpi-n, сln'i"att с1l, сa;'сloаr:ЁЬ ,l.nlj.tнс*i"
-^ *j::^*:-'Рi 9t
s; itrtbt.йt:ilstl, t"evcfiisо iа
рagilзixе ш*р1ii
Р:.i|*^.:-;.' ";.l31tрl"[1
trог, ст.'l sъlffu'.tr.nl сa
.xJ }n
ссr'-bоltlt
р*sI'r
nr]j{сrlгea t:ll
,.,
т.l'.li.й ittlсnгз а,ltrrus],i"з, Соl,:lse lillr rIn.d, й]lшii ,t,гсi,",o.рaд;ilзji,
irlt;l
*--
ryt
оstгtтlsс шl.tl,.lt tr.a iш*срu,с, dыi й';;
z;:.lrlйgit, tгi,st, vс4tеd,
l1l;
,
ll'l-!.-I.]1f,,!?ii''-1',]jl
,'r"l:'''Ч:];1е
?. Nlд axrusоsr
oaгe
.. l iili]'i'i
сiй'.],.*'.'.,'',, -1:,.."",.,].l:J ..
i-#,Yfr-il,
"Ёi-*$'--fi
i' '''
'...:'i]"(1, С{'t liф,ii
',
.
;. :'
nj,i:
i;l
.;]}':;;.i-.'1-,
.i
l'
ч!;I.'
tl;.fl;;;,;; .'{j lii, ;;; l, Ht
l(.j
.-,])1'jirlrlЕ;ir
i illt:ц.,.:l;,;i
[эоl[1 iсоs.'.
t-] . i'г!(tlIt.""
t-i.:j:;i."' x't-' slllr!.t.а rnLГ(tt ltlrlrlrlItrI illIuг.t..
l i.': l;rilrза
t+i. i:: tinr;:i'.lo*
ot'"dlйi".olu
irut lltirlNtll'l,l"
r:iш
,.lIi с:ii(}ЭГesl;t
т,;nсj сliгtсгljrj'
; aitйсeva
сrpill.са in еi. са*
р'{;it ill Ci!,i]е l.lti тс;i li.с.ij.
ф;-
s,;; aрго;l]]C il,rvi-rhril,.lr.
,;.#*o
gl;lгfulшl.l-ll
с:ii.о d[.\'j.Ё* Ъ Тi*рt'*ii* it lrl;1з{ii
цltl
'[i,uрsс::* sс'.i:,,;;,;tl'сii
'nсерtltfl.
lmсеnзtnсl аli;t
jn
{:ar* сil.l*
' .il 1*.
у:f
f i гсэр5rt l.
1 : ..i l с.рfisist fl.tlli'
lt,; tlrn с. r l:.шa]*tiдr.i, trоr f l.,l.еilsfl г&"
V;il;l с;f.i ГtZС.itr'li:i nl*
чл*l*лi.]u,o"
nu..
trэali'nb Llq'o;lг* dФ
.,".i...'"
trriiz:rfш}iшi
eгa^aт.trit{,
llштрссl*
й
fuшй" йt"$i;.; .]L,г.it'';i
tg;tr*r n*аг f.i itiс-r;шшt
;n
фйi",o.i. iл сEr" S-aшz*;ilr
itflt l;;с,i. dе fr.utlzе.
mgtrlsоasе;;;ffi
сlе ir,l,J :iiri, hоnr]strj
x,"с. il1ti.i:tl i' ft"*,i:.^::*рtul.q'lti.
ilii,р*1.3, g";;.;',;;;i;,
ll]riгlа
: шrar,с}.сr luuijl.lll{.Tf'
сaг* tгсm:rйгfl
.tгl
giд-n;с''la,e
t'с:t.ii,
i l. j].j1ч.i
l.
рsяltrшa"
Liill:.tiеtra

ргt,vi
!з!
n-шni, fryi гespiгa gа,гоаfа,
CLl Clrijrl.t
, 2lii}:iiiit
de lemnu]
iatr{ an r*j"е*toЁl.-
bБo*',-,l Ъi-*lБ..,i*
:]:;;
1i:'.т"ч
I.i1."с* afti:сie ;;*{,--t; .xi'r еоfi{Ёr.
рйr*a с"|t..6i
: l. . {-"
|ii; ьо]][;"i';j.dlш
сс:рa r; siе a gйо;.Гr
i.
,t
'.
, . lil
j
ссIl i; (,.it'.,t.lе"tul.
*-
Сi;liэirо"
rrссj еЁ1 m*Еlгft Еёil гтliti sсl.il-l"
.'-
!ulllз.,
Lог*lсi?
$i
со.;ri -.a
r''"f Т
."."
**
Aш sfl rлёl hцсшr.сle
v.i*tй,--"'-
"
v'[[
'
;i'i Ё1Y
-tlY'"i-
!i:*J ,#}}*,i] *LН- $;* ;::il',-,l* : *;
i.:;l;-,j:*-";i-trJ ;5#НЪ''iiЁъ?**-iжt'it*f
'.ii-..l,ji"ii
'..;l-.!
Ц:' :!*1h-t'ф;':-'й'ъч"';ilh,.ж-:fltl*gr;hЁ,f#
;i,?*-жffi
?-}uЖ'-'-..Ъ*l-rъ.лl,*:"'Y.''ffi
::hk#tЬ1
Suflеtu] dз irsh"L.:rоtrg;t,tl сi' :,r illr
}:ll.*il:.li
с*L moet,l.lilшa
d'сl
CI,:зрJ n ьшtrзt сi g"i,:, lз Алg.:I".""}J '
fur rесitis* tоt, de lh ilэсерr-lt"
Р'tlрsезо,
сlшг шu сr-т mlni tt"Igli,сз, Сi' с'-,1 Шli!.ti с1;l fl}ii*i1ri
;llltl:{li
'iфr.iсnitе,
fiirrdей iu}:сa. llrt,l}llisцз *loag.uto*l. *.'-i
1.:],.l:iLll].
Tilt, aiit d* nо'!l-l]Ёl с,n qri trl!елi'''l,
"l,....1"l_o.i";";;i
-";;,
рi
iiiil.tl {,tlt'i" l':i
уll"llt;i.t"t ulllutr s1lэ';чl.l,г: daг
9i р"ш",-ьЫ'рu;,o.;;
il;.,..,'.,'. r.t.
l,l ,;l Ii' nr.. с"i.
lii irlt't
i]illi(i
(.ll.{
lllilri сn'il я1-lllll r:lllllir't,!
s{]гi;tФаro,
Ф lnee;
Е}l-,1'1.1,l,.'j.
;,i s,r: oрr,isol, r:llJ ll'.ilLi,lLi;rtlttl l.;,ii llшlil1е1.u й йtrэl.
Ёt' Lt.Illl'ii. j\Ll (1
tl'.lo1.sii l;с:ц,'ii lL-ltL'']l .]i
'
ii .rг.
ii-н1эоi
jl:
ntт-l]-
tiшrеa.dе
sсrisоri pr сaгr с1еsr llLl,'tl,l';1*'.
1'llr.ilт.lra сl.: ]a tot
fеtrul de adlззiratоaie,
sсr.isсlilгоii, tli lз..l,, J "i*tidaus .lЬ.tiЪйt-
fсэr,nritatсn unщi alt al':lоirirnat сiiv.::l.:l. i\сl',.1,rl' lй-,.;;;;й;,
ochii lui sе оpriserй. asuргa еl, iz.--,1irli}.* ш*. uЬll*lri""t^"i
voтbele]ui parс& ri ii оfer^isеi'mТыt йi,рili сlе
"rаr5..
l]ier е;га
asta nrai nrutrt сIeсit tllт onзagiт.l vizшa]
$l,urr.
mad;frigal ЬЬш' f:
s4
tt
li
t!i
!;
ll
t
g
I
r
d.l!it(.t, l}l('{]i;r сjiш саtatr{.rg. xl nirr:rегis.iз, dar 1"rо{ili s;;}pilsс
qlrl
'r,,
lllLtll. l..сtl*l,еninсl dupй i,е6irеa dizr spital e:сaсt соеit сt]
i l}tJ il}{,il,tl уltlгссlеl.о
di''s1:rе сl.
"
Sо lrр?орia с1е istЬгlсa slu{еnie a lui Tгo{ki. lrvся
1зiil:
го5ш,
1фоs,
осhеlari, palоarе de.сan.ссrоP ryi..сl
екрrrsj*
асЬa с1*-ой сxlrr s_&r hr5ni сu ritinй
nsi
i;iшrii vегzj'. tr}g
t:inсtr еra
ргоfеsоr,
rrоtй n.lai mare dе qарtе nu pu.srg{'].
iiкрl1еa$ia.:
',T{*ш]еr
zrсl, Оnisifоr орt' qaрtе ajungtт
l,oйtiзr nйtЁr'fli,.. t-Тга sрогturilе, с.u tоatе сЁ*1 admira
ре
tTошrег
;
dar,
,,qlitзd
liсеl J оvl..".. PrФfеsгrгilоr с1е g'x1}n.iis-
tiс& ahi* 1е.iьdршnсlсa la satrut. Daсй fr.urr-iusеla n*аг fi
f,tist i'lтvrэ1ulзttli,'&1;1 rrrззесiiabilii
рrln
timр,
ре
tо;1,е еlt-".,t.:
i"l,,ltj})t]{:tе dг д$а сеvш lе_aг fi i;rs*t геgзеtсrrtе.
"trll*:lt
сlс
рt^. 1.,'..g,
еiсто1..-.
5i*1
silтi"9isе;:* сttl,girзаn. Lе т.lrt:.
Llisr-, tllt s;fеli{; ti.. ,,''li, inr,'rс:irlq], rn,ll'еtl slr'lз!a lui' Пarrэllt:ir',s.
(]llш
,t",i
llсlt ;ll ti.llli*.
rl sr':lltriLrllli'il i]l.l Citl'i;).;,i t.t.i'с.:t..т l.iгеt'i., ;r.
i{.l^$]i,j(lIl]il1(:l
;r1.lrii t:lt l'il, о t]lr'.\'il" у;itтr.!.'lisе" Qirisifог sе г1с]'ir.:;i....
'iu.
J ,*,
ц.l,.tt:сl.,r" c,;l ,.l1't.ilii
,iir
l;rll.l.lг-i, .ii]'еvа 1сsin'as;с. Оrrr;lgitil
lrцlоst;'t l]. с;.l-lшlrs.l. l)лr. t,":zli il:lсс:1эlrsе с''l oЬr;зji
рalizi 1i
lrrini }:r.:q:i.
-Чсс-rlзitо;r';''t.:*
J шi tr-llllnrr;сlеs axэ&гt:t
1эгеtt-ltirr.:'iсl.li"
.ttlгii с;з tзi.:rrс:шi sй ilшсiil
1зriii
lili onjsiiог, Al'с:- un lllr
'.'
vг6trd dс сlililцз r:i.{
i{ii.l.d:.lСi
:ii
J liliе
n"ruсrgiiit'ii., сaге сiri:u'ill
tijтl сrlоvii in J iстii. L]г;trrr.urilе er.}u ai'n'xсtiе irrсhisе" I.'r.l
i't'lx]]t:illi{] с{r.: iа. irr-tlt.:1ttlttt1' t.:ii:;сl'll.str]ili, d,"uр-ir се veri.fiсitst:
dilr:Д lзrз
i:iтtсi,.:5t,т;
nir:trг.iri
рt.:*afarй.
ЕJ *rсi1 sс} pl:t.gi.i,r,;:;i
;.lг'i'l.tl.t.t
t.tlivi.,lll' T,;.l,ttt"tJ ' сili:t tl"tlbuti,ir ti.lld,t-lв rlr leltllrr:rytе г:lа
сt асleч,:iil:;r1.'i-t;i(,.i.i}hi]|,;e
g,.tl.tillз:fl'i*.Lrlir" IJ i,iiiсu)t.t|i1,е aр*rt:l.u
iтi.l,с:сx!ert, ilтr1ll.tlri:.rсi сi;niii.dat,с1оi.' ulз еt-гзrt сarе inсr.Axс..;.l
fi-lьтзlil-сl ::j iп.lbi;'ilitlс:;i J *illсt, Avq ai, inrрi..еsiа с5 ]irnlэ;t llli
}j.r.-rт:;a{'il.l ti tl tэil:.l'i. iттгuditЬ сLl сitl.]с*]:.t}}, сзrс,inеерг с'ul о
tс,:fi,
$i
s.l:.i;.,1.'ll-";.l.',t.1.;1..l сtl ш nirt;t. ArШfiiсa!,r'ц]. }ua о 1rзfJ r!i*
6l;гtl
с}t' 1l1l.
il;
! r'it 1;;lnсi ln ltзg сlE
раtul,i,
]')t. t,.ii.,.i.il tri i' . ]t.\:i:.l ,l ,'t,tсiса Nоv]tli.lllltr
ргivlsс
sрrе fс_
r0ilrilt,.il l}.ll',l. ;l i i
.
l)] i, l.l];:']L (]illi,(] I1ii l.i.i) lltlli dеsсhidса" Рii
fсr.ц:'lll,li";i :..!;'ll lr;.;t' t'til}t]llr"ll(,li.,
1rtl
u:;it ill1,illsе аnriazа
jiшi
Tlr t]qi.
l.tlii
1l,
.l
Ц.1lt" dr:l iit.;i''.ii 1*;:;'rtil-ii ц]i..
(.]i;'r}зl'!с],a"
" l.rrli. ,lui r !r)ut ii ?
". l-.1i1.
A,vсa'
Nш dil: сi]L!]:.a iсиr:i ]';r i;l-iiш&,
ГJ ;rг d* aсаsЁ
рinй
la triсс."l nu-tr" il-rl,l[rli:.'l., tlеryi осhl! tl
е&utalt-l рl"еtti
tlllсl tlll i
"

t{iсi Gabгiela nш^I, inttlnisо itl сtillсr.,]":гiе. Рiсuse In
si*ljmb
"сunоgtr;itr{й
сu OnisiIсlt. I}гtllltl, r:itrо егa aсоlo dе
ll: tl.еi jtlmйtatе,
prеgйtinсl
tltlnчl,iittt'li'rlrll Ш1i.ljЧilflI Ll] inи:en.
gttоr.
U privisе сl.,t сlс}ii lэanl,littil.i.
*
Sintеti in еоrnisiunrэ ?
_
Nr"r. Sint suplinitоiзrr 1а ft'ашr. г.,' l
*
$hu
! Avе}i е1е'се.."
рrоtеjtrtс.
*
Una s.in8uгfl.
*
А
рutеa
sfi
rytil"l...
Anrabitritatеi} formа1l1. a,?rrtl:еlэfr::ii сf*рJ t.а аlt sс.lls nl:i'г,
схрt'еsia fе!ii', саre оsсila
.intrr
rlnjt!.
9J
..'"o'''р;i,.
.ih**
r [;lrizate.
*
earp Viгginia.
-_ Со"rp Vi'rgi'niа" rереtаsе cnisifог.
Nш еxista dесit о sl.ngur& Сarр Viт"girii;t : еlt:l,,il iпtг-*l
[J Ёtt,J :a"
Gаbгiеla
рlесasе
iчеdia} duрA aсеastfl* fсrrsit imргоvi*
ilatfl, lЁsind.u-l
рe
Trоfilti sй cautе in сat;.ltrоg o,,
"ofi*й.l; rig
nas, сa luрu1 сarr-Ф
{$teдtq
pr Sешfila fr.оцtur tr'
рati*
llllniсеi, сu btзnеta
si осh'rlаrii еi"
,
Оragчi eта
рaliсl
in aг;i!fl' }{ш sо v*dt'.rl гiir:l lllr trtrltг,
l1:Lr str'i]uсirеа sоarе]ui
р&t"сil e:*;r.nLаL;l сlt.: !n'::tlt-,i.l.'.iге;l
l::lei fur-t,uni. Nrс}intit, a-еr:ul еra Ingr*шl.;;t сt*:
i',*,'tu'*uoi
.';lL ш tоlbй сu fazani iiсiцi. GabriеJ 'a.{rесl'l
рrin
taia hшiе.
irill'ri .,Irа'.lirсr.., f,J l;:fl sй-Т, inti]r,rеaвсй. Avr:il 1;l ..n.* i*i.l-
li,rj]:ir.l, Сuniрйr-Ч пrйrсшtе, Iе liрi. Trtзсu
iзt.:
iiilg,;i о сrrti,:' пе
lilrlqii. alta.
рrэ Iingf, аjta. Tоii,сl с:l.'ltiilсr .l... si''];.n.,,l *'i*iu
('r{рt.еsia
Sfinxшlui. Galзri,еla iryi вim!e"l bгa|irl
рl':i,ltzat
ll,]il{,ri-l аееst simptrtr gеst dе-a pшnе о sг'"isu;'lгс i'', ,'.it,i*.
i,]l.а m.rrlt mai gгеu сlесlt i9i inсhiiэr-risо. Агtlitrtl .',',:i'.'..ne.
('Дtr]ttula
пrintal сuprinsux, sсl"isоrii, с&r-itiлtj sii-6i .irlt:rliоlliе
(.l-*itr-
сfеdе
6i
се-aг sim$i еa daсf, ar: fi lзiu'btrt"
ргirи;,iid о
;rчtfеl dе sсrisоaгe dr la о fat& pе сшrg niсi.,.'i iu".,1.t*Ъ..
llссit din vedегe.
'"
In.rоrnanеle l.ui, Catul Bogdan rr& !}sргu r:-u flmr.ljlс: сIiл
r.Iiрa in сare sе dеzv5luiau piin vоl.ha qi соmроr'ii,'i" айfu
l,t.сnrе сit erau numai o aparilie piastiсЁl
fгazе1с: lй
r!r'5g1'io11.',u
lе сonfеreau un prеstigltr.liriс"
Ёrau еaс]trreй
''.'
]а fеr"eastra sеraiuiui; оеhii lor-avеaш genеIe *n;gй;t.
|rtг'l1fg6g11'ile
еrоilor lui nu еrau de faрt-dееit d;*;g;;
l
lгеa сitоrva сlipe de mistеr ini{ial, ap&rtnd mai rnrllT сa
'
intоxiеа.re сu zbuсium, еu lupt6, сш тlenini,;te, сu е.hin.
.l,<lj.i
lui еvoluau de la nесrrnoЪеutul trit.iе tа сl*rоsi,:trtul
.#
li,
li"
р
lГ,'littC" dl,i,tЕi0stl.a dеr'еnind
рrеtеxtul
aсestui prосes de
itll'. r''.i,.:irrе
ryi
сlеzintгlхiсare. ii revеnеau fгaze din rоmanelе
lrli : .'(J iосondа nu е о bi'ografiе; e zimbetul fепrinin al
rltl(]i rtri:ne tё"с*ri. sint fоar'te rarr fеmеile сar"е pгiсер
iс"сltil с.lс. сlеsiin a Giоr:оnсlеi. Еrllшrusеtea lог aspirii la elое*
,,;,'l.:.tiз.
aгеz?nd сЁ dr"agоst*a роate
fi qi un sllсСrs оratoriс..,
Ёaтit : .'Yогba е dat& biti"batului pеntru а с,хtrlгima puterеa
ре
l.i.гe о
реrsоnifiс5, ryi
muцiсhii sйi : iаr fеnrеii, сa
-qi
it,t:'.;lt:, реn]сгu
a urnl"rгi" Njсi o fеmеiе ru"r
Ei-ar
tunde
!сinсlio:.
Dаr саге*i ft:rrrсlia саге r*nuntfl la abuzul dс
."гrl"brl
..i'.'
t
Snu :
,,Dас&
frynг,itе аr fi mtrte' bЁrlэatii ar fi mult
l;.il itril]:L{t1,{]сi{i" Sсiriзrlll сlсi
ре;rtlilnen{.a
unei liшbritii, n-ar
шt.с'l;l l]r:lеitr, bеtrеfiгiui sшрс:r.fiсi;rl соmоd al aсеstеi tflсеri.
D:]r
jliт.loii1
drlvt.niili,tr йсt"rс а"г i.nrensi'l]jга огiсе dragоstсl
;']:lit'. lil,,i-l.tr nl] с|tI nrttq;tt"ltt lrrt.stllrinо alс. vсlгklс1ог, сi еu
lщl l t.'l l l i
р
j'qmсt
8i сl аi сni, ttrоlс.lr: nedеztrеgatе'..
S;li,L : .,[l,с]11}еi]*
(:nrсj
itll l1lLl]:,lt iinеrе dеvin
ryi
mai fru-
.fftr0i]!(,'.
рrltеti'сn
tiiссrе a nrrnз:mintulrri геdindu.lr сeеa сс:
Vi; l': l ii сlat, Giоссllrсi.t.:i...
.
Sall :
^,Sрui
: ;ilrr д'эсu.tr|at un disсu::s. Dзr drаgоstеil
niсi.',с]lа:liit }ilr v& SрL].nс : Arn asсujtаt o fеmсзie. Femеilе
.n-тiL г;'.t ;t!т't sfi. ll.si.lritс il*с:it vогbеlе dгtlgtl:;-l'ii, nl"l gi gin.
'*шгii,":
ul .
-
Гi.tзliг.l Cai"i'i} Еt,*r1;{n,
(j{t
tlг;l о t:,iе*:-* nouё.
1'гrсс:а
рrtn
fаf;п trnеi оgliпzi. Iqi ap*гtr siе'ti сa а1t.
.*}:с.,.i1 in,t'i]"Ъit
р*
stг;:сlЁ. Еra iгLс& in аlnii сind fеmеile ntl
*aшtil оg.linzi1с*voa1, еu
реnttmlзгfl
qi abatjоtir. сaге las;'l
rc}"liiог t]rlzia сй ferгdrtl e un ten qi шlаsсa rеаlitatеa rrnei
';r,ls..с
sз'т.r a unei viс1,оrii. ln еvidеn{a оrbitоarсi оglinzi, igi
iтl1i]г:i с.n.lо{iйnant сg:rtituсlinеa frumuse{lii tit"lеrе. obra$ii
r}rtt.:lii. Lltl rliil оval dtl mеdnlion iтr сarе-i о
рг:tаlf,
dе tran.
dа{lt ... ']l {гrltl]с
{r'с rnt'rr.ii{сlг int;ilnitс' сil о1сl in6ilс, сa ariр:l
гtnсl.,;п, Iii in aрil limрсс.Itt.
5i
buzоlс. . Аvr:alr ir:ltr-adеvЁr
tц1^..r.] .r,с.|оiсsсеrз.{i1'о;. 1lli \rilrсi. ]-](' silll t
trr;-ll|i'y;11'
с:?tс:va f,irс:
вbul.r ];lu,'
р'шnсau
о r.tlr:.;ttiс dс' rugitlii ilr
.!rll.t'd
limptrс}ог,
тffrrLdL .;с1:jl-q.lг сa1"'ifсllaгса ргunоlriг
сoi[рtt''
1i
tl.tlгaji1оr giп*
gй;ii с)it.
'brlrrns
la lnсеprr.tlil lui st"'ptt'nrl:r'iц.....
'T"J tr
сiгзnrn са,rе trесra pе ling5, еa sо сiрri llinrlr;tоr', in.
*'*flr;iitrl соnfruntЁr"iinarсisistе.
.
Nt; t,f, dеranj;i{:t, сlriduie,.."
m.
.
Gаbriеla.рgl]}i repеdг, avind, сhiаг
;;i
duрri vu!qаrа
оI t.аnсla a pt.i.uiгilоl,^сiitt
ul,rrr;i, сrrlt;tiitt(,:r t:tlсirtllli а f,гш1йtrui
сu fоrrne dulсi, go1 irr аpl uqоar.ii a t'oсiiitli r]е var.i.
Zimbеtul din o54lrnс1ti. stйгuitr pсl
buzс. Tr.r,сtl
ро sшb{;
i'tl'i, simlindu-i fеrninini in fo;nittlпl..rllс |ог сl,irrсllii;* b;;;:
dшte сu fir. Егаu.numаi tйсеге
6i рiir.lum u*.".** *ййt
frunzсle lor de umbrй.,. Dа, sсгiitorul.avеa
с.срtаiс'' сoй.
fl3tt-a
а1ag9stii е sй сautс,.nu s5 dеsсоpегеo sЁ vlr.а sll .gtie.
l]йrй s5 аflе, s& fie ritmul unei сuntinue migсДгi u1,u"*"" йй
пгizоnt mereu vizltt, tlai. mегеlr indср;rrt;rt. i\itai mШtt сlс;ii
tlttгiоzitate
: nostаigie.
Sirrt еr:rоfiоiriintе nuпrai teгnсiilс
еare-ti dau nеvоia sti lе respiri : o resрira}ie sufletса*oЫ аo
irrrbйtare. AсeasLй sеrrialid Ьо сjйdrrit" i-ii-"r"Ы
"-iЁ"e
ишsе sсhimlэatё pe
pеroшul gйгii Gаlа{i' duрй o ***рйщi"*
сlс сi{iva ani. De alifеI, pr,сs"iigiul
рс-с..,е-i arzсa Lu]"r fati
сiе еa eгa de..сsеnl,а
lii'lЪ;r, ,'.i .".iБ,.i].i. n" Ъi"* ;..(i#;
lninte pе Lutri, o
rytia
fйrЁ s-o сunоasсf,. Сu 1[оatй vitati-
tr'аtea ei сорi15rеавсй,
рu1irrtеl }эiie{еasс;.i irl аl-,lii dltltil. aроi
ti.ерtat fешrinizatЁr, Luli егa о
,,tйссre... Su{letul Бi
"i'-
Ъ"
Г:1{'T
asсuns, :
рoatе
ttlсmai-dе asta
раrrfurn" N;;,й
i'1ima.*
pе trin1сni dеsprе еa. Sсr аsсi;i'irсiеa pагсЁ' gl nnai
k;inе dupЁ via!а еi soчо1.1' Luli
цзtia
nrаi n:lult
ryi
m"t"ййй
сlеsрre Gabгiеla, dесit Gabriеli dс:sрге ea! cu tоate е*
lnlliтa vr€mе n.I-r tusО.sе dесit rn;.1гtiosо;.u1 l'iu al Gаbrielei,
раjtll еi, с5ргifa ei. A$a сf,
р*
сinrJ "Lu]i пu aduссa deй
(lt'pгrndеl.сa
unei с;inrзl.ас.lсi..i
imрiгt:
,,;1с
_
са-j adшсea
нi о еrnоliе mai nru.lt dесit aсlnriгitivй,,соnfн"ind
n.шi l,ul!
u supеriorсitatе pе сaге pоalе сй in r,е;rlitatе гtu сl aveш. Idu
t'ra niсi mаi сultf,, nlсi mei dе9tеаptill сlоr:il Gаbri{,'tra" T"e:
!сntul...
T"оrеlеi...
Еra iпtг*aсlеvf,г i,l"lli o lлlrеlеi ? Citeva
ш"3,anшс.rise-_rupte.
$i
aроi :
,,Pe hагfel r.ijsilшnatё а ieгbu*
i'ilоr tale, VаrЁ...,. Atit
rytia
с]еsр'.е Luii.
$i.taiеntшt.Ёt iйt
rl
o,tйсere.. era. I)ar aсеsta еra firnrссirl tdi т,u1i : se ;мй
гn tЁсстi сa parfumul
tеi]оr in frunza lоr dе u"nт]эrа. bЫri
,]'.!. aс}]ma сind егa
ре рurrсtul dасй n.u сlе*аr-i сontеsta eE.
titй{ile, miсar dе.a sе lnсlоi dе с1е, сlс.a-i miсqогa сгеd'Ь
Ittl llriс aсоrdat pinё atunсi,
*
Lriii ttlt o еmо!iошa' Da.
t-шi aсesta- spоntan' instinсtiv-,
роatе
сс"lmрi,:сt inсoй",*tie;,.
rlе-a
sr situe in suf]еtul оаmЪni]ог di,йо1о d*
"*tйй;i; iltt,r-o еnrоtir.itatе intrigalй, Luli il гil,сa сlеsigur.
In fоrrd., Luli rеaliza fе;nсjа-t-::iсеrе
a luiЪirtltl Ес;gdaш,
("!.j
o
рrоsрс{inrе sроr'itб, с1е nоrосul f-гuшlrsr.:{ii еi с.зйttеe.
Ё
lfl'i i l'itnir,t.пu
Gtli:r.it: iеi"
Tсlii" viiiu] f'}r,ltшr"fl't,ог ;:1 vс:l,ii-
дэгins tlr Llc]::rзгil с:i.
t*::':""]:: ll}{$yrnсi1.l.."
Asru i* g*;;
3trтеrrlt сш г,ltrtir
'*
\l^']l:l I'::::*11ll9.
рili.с:Ёi" ра''tuй.',r tеoйоl"
рtlst* tоi, o'lг":tl;l'.lx,.
1}'i.;'-::i.:i' ll:L:l::, l:'*Рl-i-i'l р.;;'.;ldat.ill".:lli1''ll'i,u]!
ff'*Tu*:'i"u:;::.]:j::::: }1"'i;;.y.-tiчй-#
.i:1'i}i;fll]l..i..l'.l;l-oц];
l}"т'-*':::'-::.llj
;rг,giiit"iu"in
a',i;i|ii' lTЬй йri.'lй;"iJ -;i..]--,l;"
lP|
i1.l;r'ill,r
iii
с}*. iriiri:rlJ ,';.i
..' ;й;;-;;;--;i,;.;-i,;:;]
ь"(l l l ,l
ll
i l.:, :i ll i l
,,..
i.,i.,Y.:llli*i,tРУ'-iш
sjm!i {' !l''t)!.}..ч& L{,l]i"it"гl.f'g''
+tiitld-сl

*

i#ъtiH'
tr;-ъl*,'ъx'ff
Тьffi
*ЧiTi: *н3fr
gзrс:кid;rt
сiс: t''t.
,!9u.i{i.Р соnfttz, Glndtll шu сгit dссI[" шщfсn dс }rutin& tra
рindаi in }rrr-rbеlе
uri'ui intr-lnсr.iс: сo .*'o,,,,",," соnrpaсt5. Un
ll"1j.:"::тnоlеn!й
lrtargiсЁ' Un rnlstс:r *u'ьр.l','i,'iu*,.,
ЪЁ
1.,dr.*:UIIiк:e'
oe aрe I1е8.1'e, сlс z}.l<lt.r,tt'i irltltлt,t:;rtе
сa duhu.
ri'lе rniezului dе noaptБ. lvоrlul o,61i.i'i* *
bul;uil,ul''i'I,с illiз
rrlii, vijiitul slngеluiin,timplе,
uruliul lui in uг*сtii
*;;.
vellea hr.liеtul unei imеnsitйii pl'еistоriсо.
. ,Stifегеa,
dеsiggr. Dar avЁa сuriоzitltсa ltсtlsl,сi su.flr.
l.rnti' соntеmрliirdu*i
stihiilе de nеguri-, сa o lutri Ь.й*ri.
е.tтtй, a сйrеi
раloarе l.йstrrrnat$ in Бра1;i1 uu
р*i"i l'.,]."Ьй
dе rrouri gi viйturi, al furtunixоr;
;;'J ; сшtrеiег'{.
Dupf, aсеstе сrizе avеa
ryi
,suflеtеgtе
sleirеa solеrnгlf;
a ее].ui сare*a trссut
рe
subt
роr:talui-
-i;;"tii;ъiji,tьа
pi.jй
}эсzn5..
Asta la Iа;;i,
*
pе atunеi.."
.
'^A.Ч*
il.tsё, nu numai сf, mlgrena il' inrрiеdесase
s*Ф
lntirnpinе
рe
Luli,
рeсеttruindu*Г f,ф с'i ьЪtl.tnеfi; ;-;
gгaba
dе-a o invingе,
dе-a о goni, ii
1,,"еl*йgй;;;;-;й
dе соpitе pe егеier" ReреtaseЪ*,u
inoltl..]LxiЪrdiс;й;;;
luat driр5 сe se inapoiаsе dе.]а r.сstаrtralrt. f}аr migl.ctr;r
р1еaс5 numai daсй n.о a!'ungi,
""йЫi
ы-й *iшй;;Ё.'":;
aссеpti
liniqtit. rеsеn"lnat,
taЪtnd.о sё f;:сй .; i;;;;;й;
aегutr сй n-o оhsеrvi.
.
q. v.1z-usе pe Luli apёrind-lа. port,i1-i
сu сinсllс !.n urrлilu
in
рlinй
}u*1"Ё
сlе аmiazЁ. CIrbirea Ьсеstei lшtlli.lri ii ds.
"у'" ^.,T
3ungii in оеhi gi subt frurrt*, r.anrifiсtlt prin tini-
рJ e рinй ia сеafЁ.
P;1
jtl."чv]usе осlrii, de sоaге
рrivilrd-o ре
},lrli.
.flyrlgгena dйdеа O^prrr.1anrnt6
6i
сhinllitЬarс соnуliin{fr
a vгistеi stlf]еtului' tn сare aрal'еЬu ltlllзjnile *.. ,o*;i oiБ
tinerеlii pгintгс сotrlасi sсoгЬuiо;i.
$.i
timpui trt-сеa, rr.urrlf,rnnd сu
рr-rls;rlii dе mlgгеns sе.
сundeie in еar.е o piеrcea pе.tuli, rЪпnininс1 с'.1саТ,'i'iri"й.
Pinа сirrd ttrt irnintireЪ lui iй-ii"oer"
"ri
iЁ*" bЁ
nrandй un pah.irr de сafeа
-nеagrfl
tairc, fаre а; ;;й-" i"
сare stoarse o ]tmiie. Inghili bЬutura ,iь:*"tх-ЬЪ;"li;;;;
vrёjitоreas-сД,.
agtetrэtind с-un zimbet dе Ёaust ti"а':, aЬйa-
grеgal'еa
bёtrinetii сeluilalt.
$i
intr.-adеv5r, pe la patru jurпitatе,
sе r'idiсЁ palid.
ustеnit, dаr in stа.гe sdr se^'rr.irudtе
i" Ьgri,iаЪ.."#;.fi;ъ;
rrrtrlаnсоiie,
dar
;i
сu сосhetй,i"ia
""ei1ЪiЬеlanсошi..шtr.еri ri-.sрing&iоr.
.,- .;-..Ч'"i,
strigoiule, igi spuse singur in оgIindД, с.tзn fel
ц,,,L. uLtl(J $le.
J
L'r
lot
(ll'll-lr,it.1.l
]ttj! sс:l'i
ltl tlll
,Ц.,ili tl. ..,.'.,'.,;li''|.i:.i;.,;',,|;,,.)'ili"ll.oi,lfl]-ii.l.,,ll,;i'l;,i,l;
dintii trr,"r'r,i
Sr'
рг.14ii;ti сt,t de**tiЁnrrntr.li.
}'&сu x"rtt сlt.l.s furсl'о'1э'i.L.

tit".:с, сiiп аIungiirсl
сu. lamа
р"*ййo*i;;;;.;'irJ '::
..'
.
ittllrt.Дс
Ёt irrсditа tiй, a]еgиdu-si.
inЪ;
u' l *i':.
"'
"
",];iii!i].i
"g1-ijind.u-;i
diд nо u Lжil':''.'
с i* r,арi i,
.
рi
g;,.1а. сa dо
ja
frгеastгa unоi elсg;
:.r ir,il о,сllЬЁ';;"
сii qi сеouГ ru"Ъйi--"jЖ'?3"'.*;:;;"lнj
::;lе сtI (J tava
niсаtпri de.,,Esрrit
аЬ'tlЬiЪ*
а-.iг'с,ТЁ..
F.uгt,ttл;l
btlhЪlа mосnit 3n fшndur'io
Inсt nw6zut&.
t1i IшД
рai.с1сsir.ii
pе brаt
si;t;"ё..-'
*
nс гltjiсаtс vintr,:l сu nriгоЪ cе fui.tttnij nсngt'5, аt.Оpе.
rlnd с.un sаxt еnоrтn oraqultrrсa
aib rе u*"u.
Ft.l.сslr't.trе
zЁngйniгЁ.:
-.-.-
--
U
Rt..;рir5
adirrс"$i grйIri pnsul.
Paniса fr,есйtоrilог
сlira
;.ir.сlа.inrit fш'rtunii dridсa str&ziloг
й.iiim.'tt с1е oi'.j:еstr5
еt.l тгсui;i.ll'i1е
intг*ttIr finlrl dс saгabаndй.
.-'...l.]o -t.l,
rnr.l,г11t.lll. ap}'garJ с zirnblnо,_fiirrсIсЁr
sinr1еa
рe lt't.{ i"l i 0 l-l t'l
ryu-r i t,t l г,:' t l bг"t tl [r'rr.tunii .,а'е. tlr,.nu".
.ЕJ сvа Nс"viе:шlu l,r;сiея nrirriс'л гl,.
я**it-йl*ii;;-Ы;tJ
ж':ъ"ж:
ft ж,:: ?.: :Ьl,Y,e
s guг;;ф&
сare a aduhrесаt
un еrlisaг eоmunist,
.*
Ctltrr te nuпrеsti
?
.-."
-
*
Nоt.].еаnu.
-*
Рч
сe te uili 1Ь шgй ?
*
Е interzis ?
*Idm!
,
_
T,Irзdе arn voie sЁ m* uit ?
-- }.l'шrnai in tеz&.
Il trsсшtriti, ]йsinсlrьI
sii sе tlit,с:ln'r еa с*uin uo,...n.,"u
d*.
сhrllnсr.с^itгс
nu qi-a
ргitnit ьасiiJ ur'.-.
.
onlsifоr
Еrс"bu
iqi r..иi$"]i;БЬl"t*
сlе vtrigltl
рi.intre
bйnсi, al'tlnсlind in riя't,irлрu,.i poi't"i.
рiezi,*о
i..р':;;;;
Nоvltrarl,tl.
'Etllr.uitul fшгt.l.lnii^rit{ir;i.
siprr. .ft.t.с:;;tl't:
осli! 3;.l Гlir:оrya{i,
Apoi, 1rr izbшеnirra,vintului'
;iрtg-*'""i'{!l.(]il
{-,]{,]]J г.l,'.lil,
l.fls*
Lurnindtt-se
dо !;r сrtilj с-un vlliс.i,,,*u..lil.,.
l,iiЬt
'i.{.,l'(,1irele
аrдfiteatrtx]:ui.
Toate fеtelE tгеsеirirй
сu ттrТшile
ро
tlт,r:t.hi"
fi;tiil
sа se
геpeаdf,
аfaгё.
oniЬifоr
Bгс.lэu bst'ri l:.iсrltrllt
i'l,r rliц:iril lli i'r
1;ii,:1i,,it: 5i .rшputlтTnшl
tn еntоr!гй :
ilЛD
_
Citrе sе ltri:irД, з.'r;i-ll.il:й. N(FаI].I ill!'tllпl; ?
L1110 uilil
,,zb0а; й..,
1i:ri.t...
lutt'lt.
С]a'.;а е; a nеi.kэ iry |.i i"t.l.. ilз r :r.
;зса
ii it, ; l, l ir.
. . -}"Т*'yl,
иgii{iia. {*r.t:sti"tl.':,
аlnoii-i. tlll сlц;t,tr,цlit, соtlз,рг!,
liit-Lt dе сutгеntшr"
сl';.l
рliinliгlt.
hliгоgul
сtr.rsсi сlqv.urrise
;lрiisДtсrr' са un ulltl'ii ,dцlt.mittrr
1lrеa inсfiizit.
O unr
jэr5
"ьir.itoa re i.iтtu nссаi f егеs tr t*]'е.
Tгйsnеtui nti rn,ai vеn.J a' 'dй_;;;ii
t,ru, sсa"jй u*"'Ъ*"l*
сu bЁtЁi a* mio'i}.*.u'осtrlс:a
il a6tсp.
.. .9*
tчti ne."lr*рa{ii,-
о'з;J ;iо,: B;;;;" е;:a fоmtэie$tо
sсn*
.; i lзii ,a f uгtunй. tn"'sсhi m.b, ;;*;;; ];;o.i;; й];;Ъ;
";й;;
litor. Fiесaге
lзuhriitш.д ii йд'зЬа .Ы;;- neгvФs сare*i dеs.
{-]i)petreа
сanilrii. Apоi sе uita s1ut la fсtо, t"oБТ,i"J й
с.'сhi.
Sin-lteа il*vоij
unеi с:.дсзuii."bЪЪ*i.
Fjirva l$ovlеanu
l'*sрirа сu nеrugirlal.е
о gаoоjffl,
рril"inЪ rt{aт.6.
Sе rереzi la еa"
IJ ga sе dеsсhise'. Са-tui Тltзgdan intl.ti. Uitiyrdш.l
6i рe (}nisifor
gi
рlоаiа' f.е:t.]е,'*
'i.tй','iiйn,',*
rn piсiоaге,
сt.l
tlb;аji
r,'еsеU, gаtа s5
jnliлсifr
ь,.niii".
."
.t.'aгй sД vaclti :it flilЁ.sr-l i,:rii', f.}:lisifоr
Егеtэu smulse.
fйъHti
din m;шa еlt,vсi l{*.,й;;;;.",Ьl.u,'i''o
.йЪi;;;:
*r:j}
jф-Тl;i-i;i]J -i'ii;:F}tь:*u,..iYs.'**HЁ,:--,?i
I'tоli, ha ? Аm si_li.arДt еll
t;..tlй.l.'..-
Liestlсtlla сu
garоаfa
irr minЁ с&, Ll,n aсer сu feiinaгu.l
ln fa}a unui exрrБs сalе tгсiэrri;й;
"-
Astfel lntilni _
,,d.еLls eх miсhin;r,, *,
pe
ргеqсdintrс'
:.1i: .d",Pа
се-9i ptlsсlsе^^pil;iria,
pn.йl"l
$i;'ъ;;;l;;,Ьъ
sti"apoirtinul
сatеd::еi. sе геzсrnaЪе сШ ldрlnal'еа
сIe сa1o.
l ifеrul dе linдД fсt.'
d;;й;tt;;ъ;;;}:1i;''1i'l**Ъ.l
pе Оnisif*г с-un iЬ]
.Fulgеratё,
nrlnЪ.сu garоafa
сЁztl; tгuрun lui onisifor
sе frinsе.intг-un
sa]ut йlvil
; dй
i,sс с{еsf,;iсu imрadiс
1lirlй-n gingii,
dеsсоpеr,l.:d
.''i Е""й
"g"rь.,i:".i.,';.й.
;; (.:l:.е
lipsеаtt nunrrj lтr.l;tеlсl
;
т1
in,.-,]а-d;;;.' .,;]fr;
;;$fr;
t,um
ii spunсa una din pогесlе,
р*йt u.,
"**яЬ
intrе
iь lir)&fё:arсdingоtеi.
.
'*
v.u sal'ut, dоrtrnu]e pregесI-intt.
iЧiсi n'l'д v.ern auzit
r:lr:td' ati intr.at. М5 sсuzat,i.,..
Certitudirrea
сй sе va pоtгесe
сеva d-is.tгaеtiv, de vгРme
tlс.
'llttrase aс 1a6i огigiiзаl prеgеdin,te
сr.l trza dе сiiглinrз$Ёu
i
;
il
is:$
t"irlir..l,llt' l'il5iir'. сilxlьi-{ii[l $рfe епt,*dгЁl, сltrld &:tlrlсlilсiг serтз:li'-
Iir lr{ill lli]ii)i" ${"j;i'l-.t,t.tе сl* tеntru, q;i еj'с,lrеnoг o at.it.шdinе с,iсl
1ltll.ri.с.
Li?шсl
р!.r.rsпt'
|.э9+i рlоnia
сirdеа еш viоlеrllii сlhliс.$
in 1i-:г,..t]|гС:, .f;lсir:с] сlйiзuеi, fс'tetrе o tiitaseгй..
$t рlоrtiсt,
.9t
t {. i:,1,
Тutr-:lг]t.:l.,5r, Сilt.l"ll l3оgсtrаn, nlЬtшri d.** red.j,t"l,gоtn еl:rt-lй
n {"hr.isifi:r"tt1lli, tгl:lit. с,I.оynininс1ul^1 сш un с;xр
*"Ъu
шn nisсl
сttr itl'g.it:tt ^*
р&г*а
r:fl sсоi:оrisе tгорtеl* Ъnшi
рnlafr.!rr*
l,lш;рinirt, itт с;rр:-l'i stlf,;,ii dr с:*l с*rгq: luеnсLa dе ]* Ъш*fltt.1rl*
s;tl,t с'l.": iir' qrэid.
*-"tI
tr-н н:;:;1.r;t-t., *{сзп"l;luli.: ? il trrtгс}:fi Сrii;tltr lоgсxnг,
е.t'l о i;liгtсlr.li'&
ziri"il.riitil.ll:e, rэlтii.!i.litx s;:r ati;.llз.gе
ioрr,tз'f{],;i]'r(i
,rjьl1,t;i
"
с'll,rlri,l.u1t].'.
^.
( ji,rii,i1.оr"
inghi
ii {;ir rj ,".iJ l с:1l;-:lсlitsti'1 rieеitgзi.tnreg tjit.[l;l.ll!.
f-iit"lr]t..r"ir:.i.il
р't.{:;.;..
ljirlitl,
1i I-iiш*.irlli sitiil r':iш&i
рrе$ed"iп.tоlе,
"5i
,i'i il,llr'11 .,i,i'.ii.'1t,l'l ;.l,lii.. Il illl.ittiiсli.irr lrl flir{fi, iшjшгtгn*i'l':l-i
1t'ir.
j;
:lilц!:,.r
l:ii.t vt,tlr,l[,i', ь]iлrrllulrl
рl
г:;;с':,llilliе ; tз e.!.еiri],
*
i!(li;cs,
tl ttt,lti',ll t..,l" llnt1";L:l.rдit:t*-i
51;lго;i-l.il
ir: rdiгс:с:tj'д *!.,."
.
(.]:-l
1ril ljоi'Iсiаi:i irrl'!iпi о t-liiiliс с1е сu]trагсa garс:,af.l)i
рi.:
тэllt";,jii lui }.,r,ltl" )|ir'rrl:i ugог
6i рr.ivi рс
onisifс,r alt*rrli" Ьt:
**hti rr:i*рtlt,ni.i si с:t-l * uqсiагil vibrntiеltэ тrfiri"
-*
"'"i..li рРriлi't'r-,
iп tiгrтpu1 tгzеi sf, flliгоase.".
}'lll,i ir.;рi'::rr,i' сiiсi ;rl1fl dесuрitаrе ii сul"n,iir avi-rзtт,i!'.
h4.1lэ;l i.*! {-l;l.trl.l' I}оgс1апl с1; о vitсlzti !всtlsi.f,i! сшxс} сlе*
nu1i1,;i
рi..
ftls:tнl'it;l-iitоr' с]е tt:lт!s' dсlsрt.-i.n.s*
д1аt"сэa'flil
rnilш
лl,ir..; l,].:ji.i'
(.)
шirrisi llt;rg' dr:nзtrшst,i'atir. A6lt,'i г5mшsr (rjll
сlш tl"l
rnttl:i iir;.ii1iii';з. r.:l'l
i:i
{.t,iШ *r fi сlfс:гit"b саi.r,lоlй шl.lgэi iссlllтliсl
t1*l нt.ls.
i
- il] l.;l-г l;:t,i
lгt ilс:с:дioili х'llli, сtrошrnutсl. A;tт"сlil]i'a n.li.
!,0l:I'll' lr]li'l:i.
]\i,l
.l
Юпnrngai;a nш sirn{i nrvшlн *и l^l'lr"рir,i
сt
j
1tl:r..l.
.:,
l }ill ttllil st.l.\'' il^
()rlillil,tlt,
$i(l .1l)ll.,сl"l ilr't!]шl"i1 g4;rlт'li:.[lоi, rtl.:*
5i
t:il;rt iirlri|r't:l.i ;tr. ii IllsL r"trfl;i 111., tltltrriirl1
"1эlс.qеdirrt..,. .'гзuo
d.[ltl't r'*'" I [iilr si
ili iшdоаlс sрinгit.,t.rll, l.,ii,'',''i llii ill:;tr'll
tJ tl-ltl;.;l l^t. Ii.;l'{. ii'(liil'йi.
l
\.:.r 1.Г}.1l. г.J t"tiinr-t;rti, dош,ъшi,tо;ll.t',ltlr. [г', iltll',lllr
rJ u{l(j.t11 1nllnZtШс{ sрге с]е nr.iila сtl gаl'о;r{'ш si l-lll tittс:
bеt tliir vit.frri gl:i:tlilтг
сaгс !с
trэоt.оlT
l-il.л'l]' v'iшсiitl;..li iь,
$; i i. l.rl {i't latrs(.i:r.
f}iо;iii:l st. inс1ер;1r't'fuil;qi. ,lrilltltci t,tl', 1'ril.ir ttlrlI rorj, C*lutr
lltlдdпш d*sсhis* о [*r*asl,гti,
**
ЕEt,i burir* ii ilr"u,ita
1it:
()nili[rш'tltt
ttlitti,t сrt
д;цо*fa"
fii
(J nisifоi.
lе сl.r..sr:lliнil
1lt'"
t.irttl
рttl
r.:r.lr.Lll'lс.'./hс,ru.l
ц.rtt.гui nо.ш
i;i
sp'{1at
; d;ш'шl|i l.ltrlтti' ['tшit',,i1;rrr irl l.ttпrl
**
Г)окr:ru]n
рг*f*sоr...".
0lrisifоr sqэsi'. indtl]r:it'
--*
'""(lс"
t.сзn:,ti lе*ai ri;rl ? }.1t;"I]iilu iin'н..i irrjrrс:.
Сatrr.l tiоggсl;ln Eiе alit}flj}st} сlе
рl:с-t,l!'l, 6rt sр;r.{.tl,,; l;цlt't': tl|lrllii
;li
соatеl*
рсl
ттtlri'girrе;l fегеstгеi : *lfltu'ri dе еi' lrlsilгс
рfi*
tсitеlе t*с i$rrgЁ *;:r1'еdгA" С}nisifоr, tо.t. *ш sраtе1е !a trйrlсi. с:;r
11t
рrt.:;;еdint*'Isr. 'fiijrdq.Ёi ;i-l|шitзL*ri ar fi vсrl.bit, еи сеefш
i
} l: {j:i{:liii i1t(l1 l ;.i i. сfl t:;.l' r".сl. :i г
j]i
f * ls i li tтl i'l itеl'.
{li;r"'stltr l'lli {J i;i:;iiilt" сеti ttзrrIiderrti;:t.i.r.::;"ii.il' sсlrэs с]in
t'jtliit1"tj.ti'iг. сl*lii ttl;tLtl fс::iп1е i1 сl;nог;tо*,ii,t l
р.;1
l.сяn*rъt:qite,
l',l l;.t r.i!lrtс.l,r.l:э.
in :.;сliiinb'
i{-il.rl.:l't'i
li'l]t С;rt.rri }llrqсi*n avi].a {) с1illiil.ttlr: p*lr-
Г,...i-lil1 : il.tе+:рil:;,o. пЕ tt";ttiLl'*& iп il.lii,rir:9i,r". l.i'lr. ,"ii.*,'.r;ii;, сu
l riil LtZ{]]1 gtзvf, iгi.
trlin сi,;lс] in сitiс,] irrl,,l L
1"l..l
l
.*
Е:tar:t, сlоnrnriiсl
р'l:оfс::lll'г
1.
..
-*
Регfсlсt" ll1lrrnrrlt.t*
рrеgtl*it"lt'tl' ,trl 1ittlll цi
rтiai еtэrrft..
r1;.r:{i$l
onirifсг,
Ast.fс:l сii tг*du"tе'rеa aрiiл-l
trтr
с.:r.r1',i1с'
i;t';imрi!шtс:
r;;a tо:r*
l't'li шn*i гаdiоgгаnrе сltn antit":}ritаtе.
.
I}*г Сa'tt'l! Bоgdan d'usс: tогtшra .lr-li iliiisiJ ]nг qlj rлai
llтlрa-т:t*, I}uр;1 г:сl is,trзгtivi
.l"i.iiс!uг.:сt'еа.
!'l inl'r:t+l..;]l ;
-* Сг гr{){i, жli*р-,i
Еirlliш- dс,,tт"l]iШlq;:.Рt,оlt"lllr'tt,,'
рi:rl|'rlt
m
:lll i" ]tl] с']сi t'ruг]l':.:ll;,гl ?
-.-
Zс:*g. (:jt){nilt,i]i{r
1эl.'t.lilсtliLttl'l"
trt;ltr itltпlit.^ t,сrr'll;l, sts
;rгi
1зi'
{.;l-ii.,ri fог.
Сiltlll }3одiсllitэ t,l"сtсt-t 1 l,jшt;''l' bliгrсi" r.r''t"il1с:iliсlut*i;i
ре
q
l i t.* т :l 1.сlzс сl
j
с1';: l'с:аr hr i,iЬеi.rsr: a'
*..
Э:}r;;t.ш, сjl..illniq:ttаr.с)оr;. s.lti1! t:аl ir+" .{-ll.ltrrnшlс
рrrlftsсlг,
t,r.'j
'ilтllfi
j]огi*ii':'l
(]Сi1Zi0
r1*.;,r
д.-lulrе
lrlllrt;ii ilcrlt. tnaт:i" С.l"$rdl
i':;i l.l.,i,i l.latjs'l;iс'l.t'i !
'-'. ll$;r i l:il*i ix,!il vоl.iэil. tj;"l rr: i r il'it.l
1lгl.'1iсtti
n tt.tl. !"| nз.
tj.l,lill l:}t;r;с'ltit.r i.1i г't':ilrili
"[lr,:til i;.t {с.i.с:l;s1.t'"ii,{J ni.si.llr"ir vt.rri
ill;g'1ii с1"
**"
Ttl rog 1lL,l t.{]
(i{.|i,iI,jii.l
1lt'lrtt.l.r
rili,nс:, dtш:.lirltli,
1u.гl,i.:l'.
!fl'1', fl)i:u$]ii*tс.: d* t]*r..g"
[ii
i.с'l rlrilrn {jli
fliiт,iri{Гil
!i d-1tJ u {:rзшijldiir,
I
I
l
I
,Сгli.r'l.i
I];:i
i
;'д
Stl .ii!;] г.:с;lr'fl
;tiiLiijГii tгzl-Iоr. ffil.ац ffi t.iliflliiJ uit(i {]r lli.i,il t*.i
llii;.ЦЩ-'ilt''ъ11']Ё'd!Iffi
lxiь'!tt,l.?'li.:];1.:i#Ёh,3
i;'ЁъЁl'fl
3l*ж3,';3.й1;-**.'ъ::;Р,'у*lllч.н'ty*sJ #;
jliri.l,-о
briсirt'is, tinегeasсё
: dar и iЬ.ш
{igirгii t]е atr-rnсi]
Clitпl.}Зоgсiili1[tvеa.inrnin*g*u'.'i;,]*lr,";l,
$i
etr
ryt,iа
aсunr e& Luli
6tiе.
$i i-п]i
5.iia се stiе еl.
Dг lа flrедstl'а trentllui-
цi рinti
].t i'lL{..ili:ti-r ft':.с*:.r1.д, gд-
lffiогia lоr fusesе
'1:q:'$ttt
19 iфgi, tn*i* -";;;;i.;й:
tiri intr*un trесut сarе
рйrea trr.аеf,aйat
сa qi асel
,,a fоst
t.it",i'atй
..
;el inсeЮlt tu1ut
eо"veрillo",
::;;;'
i*iiJ rйЁ--il;
;;;
сl intii -3э**tl*аsТа,
fiiе}el"i;;;;;Ь-''
Т.,-1.' : tэ.;.:i ;zi ] о.

'
Altil
рtr{/il.i't]
tr.сgusе pсstо
оr.tl.5 hri r:
сlu*s.с
рсЪirгсi iшtг-о
Bul-bеi.е dе aгgint .l,if,l,.*]'..,',
pir:;::tn.
Aроi r t'сiтсa
5оl,6ise inti.е plоаTo'
|1 5*,'ц.
фr
toI ptoаlа inl'il.lsr, hоt6riшdu*sе
dеоdatй"
Cind Luli irsi
Р$ Роaгta
gсоlii,
s6ltaш.friсйt.шгi,
irlde*
sindu-s.. Pilсul dе-fеtЪ. po'^й-Ы.jnli
"'
**, dйdu buzna
indДr6t. iilqllеsuindu-su
i,.' g;"g"Г-l;lti.9".
й;,ъ Ъъ:#.: гс5ti. Cu ttl;LLе сй егa itr l.9с}Г9 d;;J ;, rJ Lill nЦ sе intоirsе"
Viizuse сlо с{еparte_рe
daс{aia-;';.й
сu imреrпrеalзilux.
unrlэr'сlа
'цi
galЪqii.
Р': :" i;'Ц"йТi*рo
auiэД зiсlui
sсоIii,
refugiirrclr-sе
subt r"rn саstaй, C-o miе сtс piсiоai"с
dс аr,.
gint, plоili;l'
dllnsa inalt.
Ajungiriсl-o din urmir, o tгЬstll"й' se орri 1ing5 I'rdi, сl.l
соryul ridiсat. Din inttinегiс,
,"t"n.".,-}..I'гJ аli1
Сl
i.сrl.ri iл1Ё'*
i;t[;t;''f'i. flui
inrрutrsiv,
ре
llс.gtшсTitе,
"
i:сr!гirs
ji
.l.i
i."
l..:-iй
*-
lrtсtitl"tl, btrit'l'ulс: ?
Cirtirl Bоgсlаn o
рi,ivi
ptt I.ttli. 2itrrll;.il
illir;t'i, с.Lr *lэгttjil
ui:i. I)с'ii1эгoilре
eI.а
6i
rnaf
рou,.l..6,i.tl..
."
*
Unсlс r:геi.
*
Aga zi, bоiегtll.е. FIai, kil:lit:Li.
Biсiul sе l"idiс6 t'e.st'!..са
Ll-e Ьtсi di. iiilrlli]l
{:ir,l-rnili-lst]e1-
C;:ii
роrlrirй еaptir'i intrс, hсэЬйI;
;";,йt' l : l l'
iзJ l,: i.
Intr"lnеr.iсul
dе su"bt
burс]ь.ifцl t,;.u.'il;o tltl,t Сl]l] ii;;,ti ..i..iсй
n,аI)tе a
рitnзlntului
;
ll.l:la сс:trог]altс
ol,..'i .i....ri..l",;;;;
in eа,
100
,
I".tlli' i6i sсоs*sЬ
ргlxfrгl;i
lt,lсl.f,. liisiltс]Ll.ht-tr
{г. t1ir.l,.oлрр.
[.i\i геzсmаsе
сарul dс: silс:ii'i|1:,]6' (:lJ
l,,L:I]ll tl.,l,iii1t
-i.эiйЬl*
Ill{}J le!-r
CШ fala amсiitii" с,l ill l.r)iit,t:ir 11д111 1.1.1.11i,'i.'h.!;;;;;
t.];'llш]
Bоgdan о invвli tr,t,l
lj;i,1,[i.l']}iix.l} lLli.
"'.,r
lii i.] t:.. i}1l {lоF.!I
'ihеa
adоrmit. Apоi с:ui b;'x ist.:
.riii
1tr,с.'l.t.,lll.n. l.]iil .';,; o1.-
r,li.-i",
.,:f;'I:J ""ще1е

р;:lг
с.";l:i.'с.lфt..,,rl'....
iri
l'r
]l
.i,''-irllIittfl
dg.r
i!'рa сa o pоamir:neаgl:Ёi
сll]eas.i ln rr.'il.i. ,\ч't'..u rril
,,,t,,.,s
dg
gзiоaiе
tlnбr&. Zinrbt:ш Ш'l:]]]]Сx-{' стi' осh.ii tl'.пr ll;, r] ,. ,.,
.
,,i.,,i-
]еtlla
riтrui irrсеpт.lt сtг bсlii;l; ltr tll"i:;t s'il, с.l, s.rl.l,,]гr l'i,i гlсhiji
dеs'hi$i, migе6ri}е nlini].сш .p*ln.-r'.-i it.i:*llil Ll;:l lN} iilt:l(]Ll,
L{nЁri aре. I\iintсa ni] I.-j',l;,]l
,г;.',:jrti::r
njt,; *r...llllt.ll{li'L ;'',i,'.;i;;
Minа саrе intгa in l"т,ji"i.i,x"iji:ii n'**; *"с*o..i1ir П1-i
$il.i сtеstjnш}
llосur,lqiсi
LtrmЁtо;lrr" ;\"'i,jti| sе ilfi-:i
5li iji- t.:ll .,t,;,ii iril'i:i$i,
сlд
:niпа hlLuliсilpl.il:s.i
il, ...,.,, i',,*"',ili.,
'..
ri, , .,.. .z
.!" i.ts]'Iгa gг,nсa
рс
.';"..
.,i
I]'
..
.:i.f
.
,'l::..
.t\ili.ilс nlt n}.ii егlr,с]'--:;i
tr-,
:'al ;l1l
l.']
..; .. ji.,
:tlr']l,l! dё
itJ 1.1.l,.. llti'lii
са ?i'
"\t"с:i
l:.!
\]
*
Luii...
Nur stia сс-i r,а Spttr.цl
Lr:-l ii artzi
f.i;r'i.;.1- p!-,.:lti t
,r,,1rri,t.,.l!
i:1,.,1i. ц ;r;.
j;
ls;;,;,11r g{g*
il)i;rtс, iti се{,u;,i" L}t
jslr;l;.{!.]
{.ir:;l ir' f; .,];i;'i,
l-l; lq'l. L ]i',
;',,,*].*
.й-
tunl't,ir:" сu rnii:lt еi
jrl.t:'.l,il.^l.
.Il'i'
i;i
i.;i,-ld.]] .(.ii
r.t.l.i
.i.tэ с:ir,*r
tiГ& St!i]1n' еrr]err.iе gi ::i,br.llr'i.,о
*
tr,utri, ttr?nа as{'ir."'
I*rr stгinsb pfu:ri.i la
Iiшйtl
Dд.,].rrli nrr*l ]iisЁl sj".t. '"i...;i..."..'':i.i,
irr1t.l L:,.t l.:.l lnli r1i*"
*
Flаtа.
$i
i.;i *u"tr*Ёi *ht"ilз:rt]
trэ,.
l':.t"liil. iii
i,Li"
qi гl irl .Г;trrrt,оzitэ, drvеnind pоrytaliоnutr absuгdului suLrt сea
ntаi lrll'r:nti;tlД plоaiе
a Galalului. Lйsаse сaii in trap dоmol"
nliti
-mu]t
;lr'i.'ri.ndu-i dесit minindu.i сum ap,,сau pe-Ф
st,гllt]a gi apоi pе alta, fЁrй s-ajungё rriсЁiеri. Ntсi сaii ni.д
gt,iau,'
6i
niсi birjaгul., сй-n piоЬie
Ъi
p* str.йzi]e unui оra$
lтlс1!]gctlu
ре
sсmnul- infinituir.li, vесini сu luna, sоarсlе
9i
tоiitс r,осtr.iilе.
6i
са1 din сliрД-n сliрй ar fi putut sё iasй in
ta]с. rjitrrl }a о partе dе pе
р;еnе
сuiсubeiеlе-stгiveсlri' сhiar
sfintr-r] IJ еtru, сtll сlt *pr.inссnс aibe-n vсaеurile сa:.e strЁ*
jЦiе:j'j
ill fa!а
роl.liiоr
сlе aur, dеsс}rizindtl-le e-ul-r tunеt
{c!-nl.!rizinсtlt-]rl ]a 1ос, til-tрЁ tl'й,sura сu birjar qi numйr,
ссllт.l н- ;trрi1сl1зi iа с1с: I)ttmrr*z*tl.
*
l..',i"ii,:]li)l-l dе*af;rrti. ]:tlt *r3' сirсit un glas с1е apе dtэzlf,n-
}шi1,с.
Ivlnrtэ glаs.ргilT}огdia1,
сa al vIntului in vДzс]uh,
ре
0()(l;]i.t.t(j
цi irr соd.l,ii tttt'tш[ijоl'" r,цmеa oаrnt-.nilоr,
".' "gЪ. mо1,tl]i.:
9i
vlrr.btlltl еi, stl irrdсрlir.tasе pсstе оrizоntut arr^ilш.
til.ij, t,.rl р nlt,it via!ё iйsat$ dinсоlо dе шrоartе.
'j'";iсt"':ru unrtl !tn8й alt,ul, minё !n rтrinfl, lipi!i, оrlэi.,
ffirt.i с!'r q?шсtr, fйr"й tгесtrt
ryi
fйrЁ viitоr, rеrlсi"еa filйсi
s1:itlпсillirl.tа unl,li vid peгfесt сa
5i al сerului.
'I'irl':;-tгjl
in vitl}еn!,a сеnuqie a plоii, eрoi in aflnarеa еi
сl-*
"t.il-i.1iш1,
арrоi ill' r'lur'nrurul сu Ъer ЬlьЪstru
"r
i"с"*p*й
tйl,il t.:1, rJ е
рr'ос:еsiunеa сu harfe.
l.$гl;:,l'е1е in
"
арus tгimisе de pe o zarr fulgеr blоnсl,
Ttзg-ti,tl
j.*геstl'еlс
оragului sсliрirй, dеsеhizinсlu-i" p"
"i"й in v;:r:;i i-ldii.
[li
fiесaге tеi al Ulitei Dоrnnegti, dintr-un еapёt
рinЁ-n
сеh:l,llrlt, fu uq;a сlе шnbrй сu insсrip}ii dе aur, сarе desсtri-
zinгiш*sеt l;isЁ
рasul
dе dans rnс:latес, inir*un abr-lr gi о
с1rs1.liс-li,ll''е. a] сrtrui rтrai lrlоnd
рarfunn
al pгirn5vеrii dеvе.
nitit r''аt,J l.
liс: l'*'glitзir.f,' in rr,сеst paгfum al сelei dintii inttlniri.
Iill.tttl iliiil,t"tt.i с:l
ryi
irtunс:i"
Dцr. t-l сlaL;".t сu
1эаr.fumul
tеilor' dеsprins deoроtriv* si
din tсi сtач
1i
din amintirе, aрЁrur5 strЁzile oraEul,;i, сa.
seJ 'о оl-.;.lrytllrri, oamenii oraqului, viil
i'il,
ginсturiiе.
.I'оate
trЁsttrilс pr сагe 1е intilnеau erau dtlsсорeritе lrl pr"оsрe.
{irшеa
aеrш]lli. nоu. Nllmаi a 1or era inсhisii' dirзd o
.irrйa-
tate сTе nnasсй seеrеtului loг.
.
Luli sе. dеziiрi de iing5 еI, punindu-qi
р&lflгirl
jllavЁ
gi tтlгltоtоlitй. Ii dйdtt aроi ilэdiiгst
раr'r:llзsilll d:Ll с,ni'j(, fll.
веsс irrr'rШtЁ plnЁ atunсi.,Redеvеtrвa еа'
108
8-гlal,te iШrеf . altig{ь t]j:'l.l. s{'); l r',it V(]'i] (i; t,
,0ш*ttr"q*г;rгe*.
l't.Ёжt,ll.;] $t..itli.{}l"(t,.t fil)i"i'] tlrtti;i. сlir:l с:a'l-
рЁl;ьl'1
ТJ }itеi DоmrrеryLi. flaii Cl'll1l l'S|,с!'ll]1i. I'оatсl .*l.lшl|t*it.t
tш nrlгa unrсdfi n.liгсl^stl1 1,irrurIr.li сlt.-ltt:;ll;lt,;tрt.t.l1liiп'сiLl.l*е
g:lrh
рarfлlrrul ttlitrоr"' Dдкlii llг l.i ltr'tlt t.ltl1rrr{t.i. lir.i;il, ;rr fi
;;l:.l-tlat с,h'r'lсе, сa irrt.t'",шlr rrftzdпh dtl
|аг;i,
с'irtс{ sL' ;ttrл'сlдliil
гtз';iгr:sшl сlr funт а1 sattltrшi sIJ I'е сarе vin tli:iliirrgilс.
,S*щlt.iliсlс-.au .lumirlj.1с.:, Tr"i*isuт,a sн iп.r.iltriir
рnl.сfi
in
rrtсilai,l,:оliа ulrui sfirryit dс r,асаtllir Inа],с, sьrflсtul srlr.fi'iп tn
ta{n шnог s{jnlnс сiе intrеhа;'e.
'{\l[ina ]uii l,пIi ff,r:tr sс.шзir bil.,jaгu]ui raге t.rсs;i:rгi с.li,n
..t..1*,^lг,
t,сjl.еliind
.gt
сl1
р*
нtr:.iizilе с,rit6ll1.lri, Sе lЁisсi сf,triruzlt сi*
вiеFтt'псr'x,q'l retrti rriТiri rrг:v'izцtg:. SLгaсlа сш
рhttе a'рЁru" .Fгl.lгl*
l;'it$i.-tгj!е
,'irз1,ltnqlс:lt'tl
i]rU'i}u- с1гlilяшрr"a 1оr'ri{'еl-е tlr Сr"&с.iшtr.
.*"
Т,u'1i..'
I\Тil-.[ g:riь,i.
Dllг Гil.il.l';t t.'i Тi
-:1.r"'llтнс'
шlin;r' гЁlslэut.lzi':tlu-i
".t'
[i- ] .
*
Сr":-ai sй si:rri
р"it"iiiIiIlli.
tiii ?
J -ш]i fiiсl-l t'lГt S{::lilil trзiгjarului. T]r'itslrг:r sс. tlрl'i irlаiшfltl
';]g ras;t
.Nоt,lс&n,Ll,
sutbt tirLltirеi'iеl-ll unьri fгйn:iq, }vtrtli
tnсо}о аrd*a un fеlitiaг.
^
F6г;i"sГr*i гirsрш:tсxli
'[а iirtl'q.}:;r,l"г^ LuIi всl ltрlе*й ;}sllргl!l
l:ззinii.trui" rсlsрir'inrl }uшg gаr.oaftr
; irpоi 1I
ргivi
сu
рl,"ir.l*
l,nш.l с:i
ре
оbraz.
*
Yt.еau s& l'оr.Iresс: сt,l
рfl,r"in|ii t&i' t'uli'
[,ulli сniрi' strfiluсiгcit ос1зilоr ei sсl 1nvrtin;r t:ll ii.iсri'-
mt}e. Avса o гesрir;rliе tulrruILuоasй'
-Aроi
br'шsс igi sс:utttr"Ё саpul, сuпr .[iсt';,l ilr сui;illiг'iс' s*
зрIосfl esuрra garо:lfеi, qi сuрrirrzind trlinа с,ltrс.о
|irlс'в.
сu
ншltndоut"i nrilrilt.i" siilшlt'i f'lоаt"сl{l. ii1lilrd*о сrl lritz*lс. dш
rrт inrr hЁil bЁt r':lst ft''
.
$i tсit аtit.dе гсрссIе sо sсоlэоri d.iш tr6sl'tг:i. qi dе-еiflrr$,
сll"lрit се rсsрirit inгg ,,.ti adinе nоаpte;l, se lntrraгsе irisрrй
iс.l гiimas sing9riг. sрurrindu*i iш
;оaрti
r,ерedФ;
I,;tss*nтA sl:r nrii ginсlсsс iа nс;l1rttl''.
рtlntrri
ntli,
Ti"йst"tга
рогni
dilr nош.
.
m* сit*va огi, Сatul Р,оgd*n srоflsc сaрLli aferгЁ nri-
ь,.iшrl f;lr uгn"i5,. I,uli еra sr.lbt ilmlзгa fгunzеiоi' in rоrйiе. dсl
,vaт:ffi
ryi
intr-*ес:la;;i trос, lurrrinоasfi сa вrburii сarо сul*й
l,il.rl,is'"rl }iln,ii"
р*
s{.raсtrД ai]
р0
utnhl'a trnоi zilri сu st*:lо
Е]i:
-Il'гri]
Z.ti!bt..l
li
I
il
lrli
I'
l
lr
ilr
i'
I{,
lq
.ilr
fli
[,
,ll
lI
ifl
,ir di
1{}g
-
( '''
]^].{]ljt:l" }зgir.'l.r.ll,с ?
l\lllз.gr:rn.
. . }I..,.l.{.'
рLl1i,il-
dеsрir.1i dti aсс'аsi'ii tl.&sril.i1. }t:.ir,'tlll i,.зCшI
|.i.L.l,lj-1
гL! О nlil'i',i.f] сi}].L) -:.lting.сll i;i,l';lriir.-tl. Gв:i'оi'l,Гir' i:iiгrЁt,
jl;t:ш1
сlt. аliitшi'i, unri1ltll сaй
рi;.r,t;l
ir.l,.:fl s,:tтilit,ii .,,,,,u,i
ql|,.з.'|\z,
шгесhea сarе asеu].t5 irrсs rl,:ujnj1iдi.сa unеi гi*рi*
i.;;.tii,- }:atlsta ji}avй
dе о}зr.ajii h-ri Т,rili.". Еi';l .:e О;ll}йii
с.:гс l,: inсгрutt.ll titnpшi.ilог ar-l iлl iI,lit
рt
l.)1ц'r.;rr.7r.1r
}"*l'
Ltrr!
;:isс с1е rтэtltэtе sar-i
jn
liltiiitli5u1 iil-ji-ti ;-,О{jrt-l, l{;tniгr;;'iсi сtl
lt.rtntеа i*
рйlrrint.
Sшflеtul ii сегea rrn gеst nоu.
Trf,sul-;l tгесеa iaг pе tТli!* D**lr-;t]i.,isс;.i'
*.'
Rir"3';iг, оргt]$te 1а о ftrоriiгiс:.
G ];i:-'tli сга hоtеiriт.
l')ll.j:t.'tt1 fi(] Ор].i lil о f lогilritl. Lll ;l l]' ]:J ,,..ll.i"'ilt ii:!i,lt. s*:
.4',l,1lJ ]{ !L1 . rс1 U lllJ дdilij. !. ll ]| '!)'r.ll.1"
tlitii
;i' f;ir'li sii аlt-'lrgi" ]uil luir[tl t,;;l'.llL,1lt.],, 11г: .i'l..ijj.u r Lt i-ltl
iri';;1.
1ll:rti
sri st, rirri ill tl'iulurгir.
*-
IJ ir.jar, rrlati сstе vt'сo l]lt;t.irгiс ?
;;- lum
iru, bоiсrulе. Ar;еi;i r:шlrt& ?
Дtrr'i-i тёsрunsе".
I.'n- i.:.гj flоl.ilr"ii. Сatul Еi,.l'1iil,ln:duuli tG,:..t.
'"jll]':::l|rзiсl"
Аpоi оргi biгjпr.ul. la
-o
marginе dе tгоtът-elз:, ti plДti i;rсIоit
(.. .
i .
..
't
. i-i tli..r]rl сiгl'l:л,l;1, pii:,i:i:li-i ii'iit:
1;е ;о;.
=
Bоiсгule, bоiuгulе, da, ru flо;.j]с се fассэ1,! ?
*.*
l]tl.tс сtl е1е.
*
tJ nсlе ? La dtrсlr.ria ?
**
Nut, lэir.jar" Unde vrеi.
$i
nrinа сu gаr'оаLfa gоiri
s !-i].i]i till gi-зr'оп fо.
g.шf]tt,
[i.&.
-- " }J ili:lii u ilтlir.l..l.l;i i ;l,
рir1;i;.
l'l,lt ll-iii сitl x].{lill-]i:l.:jIiii i']tll.'ilt с.{l' lr,
t'lLr i:,l]J t. t: lr:.l; ;;: i l'fl rltl l l...l сii y;i';:;,i i i.i Ir.,ln г.! :
- iуi: l;r.
[; f 3{11
l
7.:..",,. ,r,:.i.,,
",i.. ..,i.
,-*.
Tl de;.аilr-illz.
f]i;i]il
"l'
"i.
..r.". .,.,, . tr y ,:i
..irТi i l ;i
i
r:;' i tl.i: l-li i, ti i,.зr l :. ;:.ti t tin t t
г"q l:.;i; lt rlt.lsс].l1l;1'. d.рi сiс*гl vi;l!ri iiitr'сlrl1iii iq.1 iirеr.рra
i'i.tili,l.:t' сl cati1 с:ш !ti;.iiillil lоr' Dаir ftti!гt.Iui сr.;.r []tl:li"t:с.'i,i*
l:lil.l.i iiL Сl"C{lаti:ji& fl,l {.'"i:rt1"ir дJ эеa ]'unзil:a-iа1.
рr'ilr
{l;i]]{: .q*[l1I*
l.{.l];;l.1 i;l:]ill]:,i rl'iiсi с1ll t'll.':liti.i. $i vi.il.tla iiir. lll'l:'i.'.,11г].i, l'(j!'!.fi.*
l"|,''.-1.'''i l.i'.'1t.rl1jli:.:i" Т-. rсQ: ,:.. lr
;.i
;г.r,ri.ir: ' l:l.с. с.i!i
$i
гiсl'ii"l:. i.i: tit-l.al. ft''l,с'l;tt-u' d.il ;lli;id.аt;'i, fli-rh1 L:i! (' ,
C]]a tsiгr
rъзllii. i,i'з.rltllnс:'i' --..
;l'l.1i'ill rl l:ttсtrс.tt., сit. flогi. flш.l,llt'е сl-е pгin
1grill?tillTt ulllri F.lil l;td iiс]il.;..tr.iii с:iit li;li. :l:т.g.r.t"li.ii <?r: rit,;l*р{е'
l,1l1.:i1'',
!i:i;1ln j
шr*t сlr:
i lt.
.[tli,iir.,ils;irt
ii:.timй
'
liitr, r'.r. irliii"гrri с1r:
р
j:
t. оl:t-l
[.}i].
i
-
i l (
l'irSj.i]i. li'iLlirlii:;.*sl, с]t. t'l.гnilt'гtl! |tti.
i;-ri l.ind iп .trэ
jriгсi'll
in ii{tjii}.itфl сil
х
lltr'il;-t'' il't.оdtэr. Nоvlr:alru sс сJ t'ql1,t.1i1tl i;l гirlri с,lirlu:":,,.l,:|a
;
\li}'l':t'
:;i
mai dеvr,с:me" Irlu apгirrсlr:ir lljt.itlсl;lt,.i ;'.',ir".,.in
;lji-i1{,' сa sд П.u tulbuге sоrnгrtl] Arr.1;al1iсili. i17i
1.L.r".,;:l iзi*
J ;;],,-t'!- si' шanuс:ii nrin intllnрrin
.f{r...i ],.,..*...'
.1','',.i,,,:J .. -'-. -'.
i
'iiit{,
],'ul
l'. Р.аPuсii рril
intuneriс, ia"e ;rl"й','i. .i"'ll'lш.- i,
lilсtjt S] duDi} r) tnяlрtfi еlтттэrfr iп .'rl:]il.) .i
'
L..:'" ;.^]...,.
)д РсLIJ uuu IJ I"lrl
lntlrnerlс'- ttit,.ii 7.[|0l.t.lrli с,[tl';сitid.,и uqiа
,si
dtrрfi o tоaletй sumar& in .,сl)iiiа с]t" Ьai.:l, i,ltt"а ia ,
i'ltt"аi la
el in iзirоu unсlе il а$trрtilu dоsaгеitз, .,ui,"цi]*.. ,J "
j,..,1.,litй-
сlшitс: pс raftuгi с;irr aсoреnс3u tо{i
рiil"r.Iii"
,;; n.,t.'.;...-р;т-
Y.o
lo:.'
рlгсnrггg5tоarе rЁdaсtёrii Ьi,ilull;rл{ t :J r;r' сlt il' ;: i
j'gЪ"
t-r.u.а.tlji tiе сii sсагi de Alrgеliса.
ре
lтrДsш!;l сiе ii-illlii ьulэt]i"
..:;':Lt r i Ll [ сiе 1il iqii i"t..li'i:..ln
t:гiilltt.i.гrrI l lt't,tt't11 лрt 1 li
1i0 rlt
.ii]rill(:с]n(.ll(:
t.it]iссrtе. Еra fmlэrf,сat5
сu trn tra]ttt rОsl.' UРlJ n
(.i,l1'(.
..i(t i;rс,insnsе сu o сеntuгй" IEi suflссЁ
",l"йl".i-йi.
Nr-l sсnrйna niсi сu el, niсi сu а"gеu"i ЁJ -"i
""й"яi
tltlhli.rrеgri
o сlifeгеrrliuo
.uйgЬ,iс
ti? p;-irtngii сu oсhi atr*
Llagtгi.
Sешrйna сu
"rn*ma
l'.l,
f,iinJ u Ёi' *5u сunr i-о vеdri*
lа luгrrinа flЁсЁrilоr
sрirtului,'Ъ"*Ы
йЬьtiit'itЫ
r.Ьilili.i
s.рoi frutrtеa, n.}inile,,'
_
I,u]i, nrаta gtii
sЁ faсi сafеa ? Nu
6tii,
feti]e, Iasf,-]
I]е
m0$n€'ag.
*
$tiu,
paрз'
:
IVIA rоg ! }.{.Ч rоg ! ТJ е с:!nс] gоsросIiп&
?
o privea
zlmbind,*сurn
te-a! i'iЁ t" miqсil"rile
unei rгe-
}-е]it1^
с3l е
,sс
j9а1н.

.vеdеa
bi;;

nu rnai fасr-rse сa.
r'-a
рinй аtunсi. lgi
.suflе-еasе
tmiшiсrle
5i
йui-i;;;,
-t
реntгu о, isрravЁt егоiсй. сu truiiеa.i'.с.Ь6tь,
Ъйй";;
;i:lт.11 {.'ji!*""
gеs;t'сu
*."u
"u
i.,фj'strase
amintirеa
сi
{'iesprе
сrren:rlltri..rjul
pl'ерltl.iir,ii
сafЫеi
";й";.
Б;".,i"аЬ,
()l]ГCс;tГe
ryкrl,ririt.i, 6i ргivil.i fuгigatе
spге tаiаl еi, sа vЬJ й
til.rсil*i
рe
dt'r-rш'ul lзun, slrt-l, о-*a g1-$Ъ$te.
Nu gluглеa
d*
,lос' Pa$a сii. avсa o. соnееntrаrе
apli'сatf,, сa qi сuгл ar fi
dat
чn
сХёlJ :tlеll mai irrrpоrtant
dесit baсa]'аurеаtul. .?еос]оr
Nоvlедnu
bЪu mаi й-шt ,i*ь.tu_ai"
.Ъщ*a оfe*
ritё dr:-Ll'r]i. Tоtugi, о gоii.
;^{.:t]|*.
e fоaгtJ
'brrnй,
fiindс& e fliсutй de rnata.".
tl sаr'rttti mina с*un aеr galant
ое }зоiеr о* moj*
"ЪoйБ'
Aроiоintrсlзй:
o
_
Pp.,
сЁ n*ai invйlat tоat6 nоаptев ?
; ry*. Q1гa.
daг лiсi n-аrn а;;йit."
I{.odor l\ovlеanu
s^e a$еZasr pe fоtоliul din fa}a biu-
t.оului сu еаfеaua in fatё
si tйJ "; li. rni,,e. tuii vеnisе
dup^o
SL
a6-ezinс1u-sс.
p* **,gi"Ъa
fоtoliului,
{inind'ш-l сu
о nritrД dе dupfr яit.
lтtlпrul
!,igЪrjI avu

рlutire mеditativ Iungs.
*
$ii
сс_ai flJ tсut, fсt1о ?
*-M-lrn
gТnсlit,
!аРal
!a voi, la rnine gi inсй la сinеva.".
oсhii i sс йrnрlur5
dс luminЁ.
*
сunоsсut
?
=

tтlinе. Voi nu-lсunoagteti.
Teоdor
Novleanu.privi
sprе'iЬi]eastrд.
Zоrii соtэо;:au сle
рr
zаre' сa mielutii
abеa nёjсufi' Era сеva induiog;;;;;;;
ln luininilе сare vЪstеau rёsЁritul
soarе]ui,
'.
jif.yз vremе'.
mina lui i;:ii l;..йzmiеrсlй
раiгul alb.
ll drvеnisr gi mai sсLimр, de еinс1
рtirl
сa o"
'i
,tс,'рiin'ш
1r2
с1e е1. Nш-l auzise niсiоdat6 ridiсinсl giasul, tзйt;ind сu
рurnnul
-In .шtasЁ,
purtirrdur*sс
asрru saй autоritar сu Ci.
neva.
-Blinсiela
lui сurtсni1,oaгс
-irvt,a
p;rr.с6' сеva сhinе.
zеsс.
$i
disсre$ia lui. Unui altftrl сlс 1,rtiii, Ltlli nu i-ai }i
а.dus sp!.endoarea fragili a unrri rrst,fсl dс s<'lсt"сlt. no. .'lii-
turi dе еl', inirna еi n-avеat niсi tl tсittmД, nlсi о nсiiniр,tс..:
vоl'bе}e puteau sй-i duсй aburul еi s.i"int, oр,
"'*
,u.li
iqi trirnеtеau la fеrеastra dеsсhisA a сasеi r...,'i',gоййe,1,;.
gеrii саге p}utеsс deasupra sоarеlui, atuлсi сiйd oаmr'rrii .
сlогm.
\
Tеоdor Nоvleanu ii lu6 rnina de dup8 git, сupr'inl:iл*
du*i-о in minilе lui. Luli i.о lёsЁ.
.
Мinilе vесhi, сu dеgеtelе ingf,ilэеnitе сtrе tutun, daг
flne-
9i
sub}iri, pЁtstrau сu un fеl*de еvlavl'е nrirate Ьir:a
шriсй,
рuгЁ,
сu dеgеtе lu-ngi, сarе*ar fi putui iiъьrасa ilii-
nuga de argint a iсоane]"ог.
Sоarеlе rйsДrеa inсеt undeva dinеo1о с1е оrag, apгin.
zind о саndеjй de aur subt dimineala dе argint tra;daiiii;"
I\,{inile veсhi iрi sсоasеrЁ i:зсet seсretul lor de altДdatЬ :
ъin irrel ingust, с-un numr qi с_o datй,
*
рutrindu*} !n
g.,alrna noui.
Lil]i сeti ПL!firе:I€ qi data, apoi сu dоuЁ dеgсtе i5i
р.-lse
inelul, privindu-l сum strЁluсra
рe
rдina
-еi.
il e.i.lu
iдldirrЁt.
O frunzi dе soarе с51u.тe pe ferеastr6, a1ta pe сo1/0r}
a1ta
рe
}зiurou. Lurnina trinit5lii lоr zinabеЫ bfirrd in u*.,o,-u
inсAреre a dosare.ilor qi сйr{ilor de drерt.
&llinile vесhi iтj.lua.r& inеlul, aроi aprinsеrt o
fig;lrfl.
Гunrul se сolora b}оnd ln razele Ъоarеil'ri, r*mininсr ;r1-
bёstгiu in umlэrё.
_
Е sсгiitоrulCatul RogсIan, paрa.
-
...Рrеqеdintele сomisiunii dЪ Бaсalaurеat :'nu ?
-
Da, zimbi Luli.
_
Fеti}o, gi сtnd l-ai сunosrut ?
_
Aсurn.
-
La еха.mеn ?
*
Сеva mai inainte : in trеn, сtnd venеаm de ]а vie.";
-
Cu Gabriеla ?
-*
DЭ, nurnа"i сf, еa dormеa.
Tеojor Nоvlеа'iu incоi pe rlnd dсgеtul сеl п}iс, рe
с,эl dе a!.Ёtt.,iгi, inсf,'ъrnul
91
inсЁ unurt. Ъеgеtur сеl_йaie
rtrnаsе sing:-tr nr:lrrdоit, сa un sсnlrl de еxсйmar'e" 'reоdЬr
}.iоvlеariu иint'lэi itlsрre dеgе.t. Luji vAzu zimbеtul.
_.
-
}.ъ*ъч'
I
113
Ё
I'
l
{
* iDa'
рtiрirl
;nuшta.i
рatгш.иt}e"
l$i totuqi."'
.-
$tiu.
fe,t,i!о,
ry.tiu'
,tТrmш.i'tтlvй'd&.tura
eere ani,
,Irrima
s п}si' repede' с1тrd е tt,зl*rй.."
$i
еш am
рйlit
la fеl. V.e"
iпea,rn ].e ltг}a,d 'd'шp& еx*гтrеmel *Ё-hfti pфreс vaсeпta,
xntг*o seat.&,
р}i.lтt.hiimdu-mf,
aтn vйzut*о pЪ пъama ta ta о
ferоastrб. }lIi ве
xrare.:rй
n.а,rтr
.d*lrrrrit

.noaрtеa
aсeea"
,Рe atunсi nш beaгд еafea drе{t !.l titnрu* exaзтlertelor. Arтl
iubit*o pe Angex'ira inain,tе dе*a*i сlrnо*gte nurпelе. In
'fr.l{a
fегestгei ei е'ra.:i:n,сet rnai шт*rе pоеt a-l ltlmli. Cеl rдai
rrг'iv, x,l.rtri,,
5i
сel tnai'temеraг tlmid. Dnсй сinеva mi-ar fi
sрusi :
,,Йlшl рф1
iuЪi o fatЁ nесurтоsсtitй,
рe
сarе a.bea ai
иЬз:'.l"t-o la fегеastrй ?.. n-d} fi гйsрutтs :
,n.Otтrп
il iubesс oa.
rrlсiтlii'
,pe
Dъtrгrnеzеtl ? luLlirea
,de
Dьш"ntеuеu

veсhe dс
eil:lгfl lurnеа. Оглtll о Фesсopоrб. in el,
"intr-о
zi,
9i
сu еа
dl'г:srФprrй
,st
irnоrtsitr.ttra l.Lli.t. tr}upй с'ul,rn vеzi, fеti1о, arn
t'l,l.;i. , i en'l tInilr. ].!l[*гinn liirrсh,irдlпst[t dс*o fat.i сl-r oehi al.
h.r sr t'гi, viizl l'f 'ft .llt rl'iс.:rеastl.Ё...
*
$i
с'tr tсгt, lllr сr fеrеаstrЁr.". a t,гenului"
-
Da"
'[t.,t-.l|гl,
с1.l.n6;оstеa aрer'e ].a о fеt'еastз,Ё, inaintе
d.;*it hate la tl, й" }lоr'евstra arсе&'de ia Biгl*ф, е.Fс:r"eastrа.
Tt;:,'!,е gt.*сil'nilе Т3irledului
6i-aш
piei'tit tr,ilз''rtill
роntrrl
Fe-
rl.,l.str.й" I{i гmfi',г.irш.isj!.sсl сtl tlret& rшryinеa, еЁ,
$ъtrt:тt.t,,.
iJ rееhеa mngis.triltultti aр;*t"lll$ ell сtar*сaг{:,m.irere сu.
v.ii.'tul CосJ ilnl"ri
рсnall,
dе.atitea ori an:l1izаt, соmdr.rtat,
"ilL;,iсat.
-* ...f,Urslгi:. |iпгi" Сосlt;rl mс'nиl illsЁ n.a Г"'.ЧСг1Эlllll; furtu]
lir:iс:, aga rfi г.n.;lгд ""ln lnfrltсtor сэilifiг:at. Sf,гс;.пl garc.tтгi,
рi;п^с1earn
sml"i"lпм[ ss'lrgl.:n'{i'l*r.
р.l.r.'сelt'е;t
stiрinil-rrг с]i:.i..tlrsi'
с{ерrinсlеri,l"с: сtn!lоr
1i.
аli*: sitri;'il'сlr"
рi
furrl.nз nt-lm;li flогi
fft.lll'nоasе
рг'ntl"rl
}*ет:еastra rnоa"
'Teоdоr Ntrv]с:аШl-l
Efiй
ш9о.г" llрrlnяtnfl о trlrш;l
{ig*т;i,
_
l т;l.т гirn с!l: riг&nё; fс:tttо" iф,n:r aшzit сlе
g.l
..; C;ltrt]
Bt
1;с1аn...
[,lrс..l Ir}. т*dan..'
Раrеil сr'.-[.с'a vсli.Tilе v.{zitt,tr tn fllrn.ltl л'llt.il.l с1r.l soitГs.
*
"""Sо
сtrшг:r: ["'llli"'' A{i hоtl,rl",it соva
./
Оbrazul truli n",т'lii
"яe
aрlt'сil a'ft:сt'l.trls
tr}c
tllilirrr]l сс]1Lli
rar,сli dilr't'rise aсерt
рluri+l"
*.
Nu,
рlap.т'
Vr,ra sй-!i. t"г,rrbегr,'sс,i. Vс'!t [i.i;L;ri.i r'"ili,
'
.*
I]' a6tс:pt сш
рlЁruеrе,
fсi'i}rэ,
*
Ciзтd,
Рa5o:l
?
*
Cinсl vrеlt vоi"
-
Рapа, сlerr.ni.l lrrс&tl sf, нtie.ixтсf, t"trlтrеtri' .['iLiш.аi tr.l'
It4
_ :*
I9tеtec. fеfifio" Tlite, dасA vrе{i, ve'nI{i, Ie miшr In
TriЪunаI' AеoIo v5'
,,jшdеo.., zirnbi е1
;
!n sссrеtul rаh,ine-
ttrlut rneu,' qi;n fb{a сruсii"
LuIi rfdtsa tu toatД fata.
.
Il sаrut* lung сu bra{,etre de gitu)i lшi. Apoi sс: г;iтliсs
i:nрlеtiсihdu-se! Фr
цliеioarele
arnоt.tlrte. odaia sr urnрlшse
dе sо.arе. lirtre
.pЁгфi-n
aсврeri$i сц rаflL'rrri plмe сe Ъarf
juгidi'сe,
hа.latul roр, fua$e}e goalе" gitut iraЬx,t q'i mtr5d:iй,
$! г6rul
сrl,Itзrirl d.е negre tliащarдte' in j'urш].
оbrajix"оl, de
сlirninеatЁ.
_
adъlсeaщ o stl"6truсire de vйta maаi viЪ с'lссit
a ferestге.i. сll soarе.
Luli iqi dezrnоr{i fпсet piсio.аrele, sсutшriтrdu.si flшrni-
сеlе din elе, plnЁ сind turnultutr btlсrrrjеi ii poгulaсi t,inе-
гeqte sД dansеzc, sй atrergе, s5 sarЁ...
, O v6zu pleс1nd asa сum vеnisе :
рr
fеrеаstr&.
O auzi apоt pritт gr5diттй fredоlтiш.d itlсеt, vоrbirтd sin-
gur5, parсЬ
{Ёсind
un dеsсintес"
Igi
рrivi
o сlipЁ dezordinеa оdйit de l,шсrtl" Cfrrd 1n-.
tоar.lse din nou oсЬii sрre fеreвstrй, vйfil' сLl o Ьфtaie de
inimf,, tot pervazul aеoperit de flori atunсi eulese.
.
Pentrьl el eгa с.ea dirт urmЁ F'ereastrй" Dв acurfl f.t}gi,mte
rЁminеa gоа15.
Daт prirl rа a1тzra ITIereu сtntвш.;Lx trtli. T.u]"i, 1тl dimj-
пеa{a сIe.vqrй"
'Ц'
.
Tоt atita soare, dar illc6 mai rпult fцrrr deelt ilr bir"lrош}
lui Tеodor Novleanu, se adunase in odaia lui Catul tsog*
dan, сu tоatе сЁ ferеastra rйmёsese desсhis6 de ст.r searй.
Igi petreсusе nоaptea in halat, сind intins pe pat, сind ia
fеreastrf,, сind la masa aсoрeritё сu teze ia limЪa roшr6nй,.
fuтnind mеreu: N'oафea treсtlse сitl fоагte 1rлllg6, сlnd
fоаrtе sсurtй, arzirтd in jtrrr*l
unеi gar'овfc rosii,. Un aшl'rs..
teс dе somn сu осhii drsсфi q'i vis сul щlilii tnс}aigi" dе
sоmn q'i:nеsоrnщ- dе izbuсniri ln viitor
_
intr-un vi"i'tоц da
сuloarеa gaтoafei *
d,r spаime uneori.i.шvimse, altеоri iш.
ving*tоarе. dar alungatв tоate de о naаre bf,taie dе iшirxтй
еarе.цi ttitarsо treсututrl
L.arr;pa aГsеgr tоatй шоaрteа, o sti.Цgege utreФтi, nu сa
sii atlоаlnr&. dar сa sё aсItlnе mai bine.ia осhi'сeеa re шu
vеzi dесit
ргin
intunеriс.
I
I
i
tl
I
l.
lr
lli
7ll
I
lfi
l
, lii
l'
I
дtu
.
A;tqlt;rs-t: ll)егr-ш z.iua еca *сrufi, ff,rf, slt qltie rтimtс
сJ с'sрr'с
оa.
-сiс:сit
яtlt : I,uli.
$stfelu
"i.'a
eЬ й"; ;Ъr;й;;;
sоnsul fсstilд
o.qj
i!зtirn al unсi госhii, in earе avra sЁ-i.aparй
I,tlli.;
.fo;nеtrrl
арt'орiel'!i с-i il inti]irisе la деlеasiй-;;i;;
tljшtli ]umi.rri.
-
Diminеa-{в
il
gu3i арIссnt_asuрra.tеzetrсг,
fAгA st
$tiu
саrе.i tеza t,uсiеi I{оv]еiаnu" I,е piivеa pr
toetr сu о eяa]-ll
l-*91iu' ,,od"Чgs"!
gi
рlntru
g'еgёliiе оuЬtЬeйЁ
Ё.-Ы;;
lr-сoreсtа, ftit,t sfi lе
!iс
in sram& tra nоtй. Nri lndr&-znеa sf,
*ritiсс niсi t"tlut, с1е6i"св1е mai iъr-dtе nu rrau сlесlt ulr fе}
dсl сaгi*atuгfi п r*хр.uiзеrii
.lui.
Aitеlr. tnsд, сgйti&й.;;
jнr:lосёli
оrigill;riе^ t1оt,еdinсl un rud'iпrеnt сle *fut*iн
йi
иn grfi'utзt'* сJ .с:
рr:r.пшt:L;l1!t;.rtс"
fi lзДtlt].с ]a r.;s;ii i] {]iq:ш sй r.idiсс сnрr.'ll int,с:l.оgtitiт ;
**
.[11il"il. Ct,:iTll.
I)nr in lttllltI l,iti
('lt',stt'l
l.i'rr,iаrt, lir{.l i"r сlш,lul сlt sш'vtсtu,
сt't о
gс-.гisiо;.tl'q:'
**
A ;lсllш.* tl сlulrrni$r:nr*'
*
Ulr(l**i ? tгеsйri Сal-ul l*оgсInш, гidi*ii"rdit*se dr
ро
sсltun.
.
Snпulse srгisсlаl,*еа, gi еl.l есt iл nrinfl
рrivi ре
fвrеastr"s,
*р}есindш*sе"
I,,r"lli llu-l r,rjztl. Рlrеаsо rереdе." Еra inrbг5j
:?j,i.ч
о l'осliiс grtlbс:tril
d"е сшlоarеa sinu}er:lеIоr. 0
рi.ейlr
frrn oсrrt. сl:tг о r.t.gЁsi in sсгlsшiire &sa сuжl 0 iлtгevйgtlsr
1n siФa}:е :
,,f{unеi сliпli nеa
|;ir "
8liirn <l i lninе*l
{ a.
Blшi1 tiiiтtiшeada.
Рs-рa te *rytеaрtfi la untl ]ll Рal;ltttl, tiе .Iust'i!i*,
. $i
eш rlоi fi lrсо]о.
яl
J ,.1ll i..
Т'а
dоutiнj:t.t.Z(.с(: t];ir'il r"ln s:.ft't.t, Сltul I^:}lrцсi;trl
$i
1"t1}
рrL,Оt
gгrс eгlrlt siпgt"tr'ii сliсn.|i iii l'tlstitltГ;,ltrtlt1шi.
..l.liiir.ё.'.
-.Саtul
Bоgdalз sе i1$(]zа1g(] la о mлsitr d'ilr llltlltl, сluрй ll,m
stilр, su}:t сerзs*гiliс, i:rtг*о pоrfесti il,lr.r]ttr'с'. I{ nvЬa с}e
i,ос
роftЁ
dе minсаt.е, d'аr nrr nrаi ptltс'a'
stlрс;l.t;r niсi hs"}tе.
Iш1, n!еi сanссiil.ri.a
6eоlii,
niсi
рlinrlзarсa рl]
stгfiz, . Y*зrisr
lд rеstaurant сuт:r tе-ai duсе Ctt ul:l сglis tniri {trt.:vr{:Тт1{.l
la gaгs, fiindс.{ aсasf, nu nrпi
ро}i
fасс rritnir: iilt сit-:с]it ll1
tс gi ilbс'tti sй
р}еt:i.
I tti
Sе grёbеa
sй viе oгtt l.luLt. tr."tсlstаtlгaul"u1
р;шеfl
(,i';,l
nrаi aрrоаpе
dе оra urru сtск:iL t,,iiiii lосurit.. din оl]i.i$'
*+lРu.'
vеnisе, sе а$еzasс tn ., й'.i'ii, ссlrnаtlсlttsсl
ссva сil
sЬ-6i justifiсе
prеzеirla,
5i
inсор.iii""
'*а
t"'ini.-.,
-rй.iL
.тi
frn'Хios' stёpirrit de dоl:in1ri сltl-a., il..t,.i*i....
1,lсl 'I ,rrll in ri..;с:}iji:
ga.lbеnД qi dе traсul sсrn<li
"ii"ii'i"tj,.
..'..,,' It'tll;u.iilrt tlii
l]i111.-iрР
сa. pгоtagonist,
сеea сс-i J дius.l ln. |'l,.r.llrсаit о l.t.l^
11сс{lе Gе aJ uns dе pitоrеsсf,.',#
gгсt.l sii sсir1li сlс tiсu.].i]]'
\rec]riul sаiu suflеt eгa.soсоtit
,i,u
i,','tli,.., .i.л ;i;'й;;;i':
r:еh dе-a trйi antiеipativ
in trrсьфtiе
'ntilrljl.jltl
сu (t;.t..
**Рi
Р99ч"оsсфi,
era аntеriоarд
intiinirtl
"ш"i,.i'л,-;i
;;.
raсtеr,istiсй
omului de atunсi.
Intr.aсlеvё'r,
era grrll s5 sсape сlе tiсurio ейсi la гсstаu*
13nt.
сu
ijвaч1.tч gu13 гrсapitulа
tot Ъe frlсъй;й1;i;;;.
I.fllrеa sеrisorii lui L,uli,-сееa
се iar er'a о-veсhе d;pй.i;*
с1е a-gi ilivеntaria aсtе1е, гeaсliiiе
9i*соnrрo,ti:,гi}е, adшtl*
tirrdu-lе сritiс. Dе data aсеastЬ ъfi, sеорul rеvеnirii lit
ireсutul rесent nu izvora dintr-o pсiгnirЁ
сritiсй, oi *iй
dоrin{a de*a rеtrДi о starе ae сufdrlе r:lnj,с*l. in -;ъi-
li,i
rnаturй.
Cеtisе rlndurilе lui Т,trli dr attlеa оt'i, it.tсit ]a uгнl'i
i$i
рierduserй оri$iсе sеns, dеvеnirзсl еnigiЬutiсtr сa .; ;';..
sсriplie a fеriсirii intr_o linrbй ilесunоsсtltfl.
.
Aрoi fйсusе сеva de ajuns сiе сiudat. Zvir'}isе hаlrtl'L,ri
de
ре.-el, igi sr.lfiесasе miйiсеlе p;рйЪt*r,
"*
i't.".*i-.i'iJ
vrеi. sЁ luр!i, sё.vislе;ti sа-u sЁ tЬсi gimnistir:fl" qi .ic*, iiй
nrlniсеle
sufleсatе, inсерusе s;i сir'сiiе
рrin
осli:iЬ с.J
il{;
mari., intre fеrеastrй
6i
uryй ; trеi pa;i сle-ai iшi. Plitтrlзсrrt"a
aсеasta dе lеu in сшqсf, durase rnЪi,binе dс: шt:l
"*no
ii*-ii
lungul сйl.uia nu sе gindise ia Ltrli, pеntru пrсltivt;j' сit гlt
еra o
'prеzеn{й
рermanеntil
9i
illvоlЪntаl,.i rit tr sоnr"еlr-li
сu гoсhiе galbenД
dе varй, la fЬr'оastrЁ
.
In sсhinrlэ, el сarе dв ani dе zilе nl.r fгstlоnаsr. niсi.nu
сlntаse n']T.Ilс' inсеpusе. sA quiеrе,
sё murmttt.с, sй frеdо.
nezе qi сhiar sfl сintе de-a binеlеa сurn faс i" g*""..-";i-
rnenii grэi la baia dе abur. Еra сrva сu t.t"l ;;f с;;;9;;;
rnulta muziсЁ,
9i
sufiеtegtе asсultа dеsеori in с}ip;Ё";;
male reсulegеr.g in
iingurf,tatе,
fragrnеrrtе
din
.m,,z;сa
g-",it"*. Bееthoven,
.Wagner,
Dеbusiy',
йu,йt,
-"B;;Ь;
}iavdn, Bогodin
-.
ii
{inusеr6 de *']tto ori o tЬvа,eElJ
sо]с:nnf,. С;r qi. buс|umtli munlilor, aсеste muziсi fДсеaш
parte din peisajul sflu sufletеsс, imprumutindu.i
for"nril
11?
]]t
'
ll i
r lr'i ,!t r ,.
'
.i
,,1
{li-',:;.ilr)r..r riLi" [-)..i ,(].i. .Li-:t'ii
(
l, I-r'ilt:r, .ilii0i
i r' ,]iiс;l .i'
l:l.r '.i i'- l-.i.rl..l't]ilгra1.-'$l |I)е ;!i,]l.]iLi],i]i ( r'l gll.:'L,l1, .l!li:а't,I'
lil rl illl i;:i{'"'..rih.i t'|,ill-l с:1i" [iЕl!,1']iltll1'(, iL.tli;L'ltL. i,Lii
',
l]]]-!'l1;,iс:i
. tJ
t.lr 1r.o|,с.1 itl:.il.L' с,ii''illl.'! с:сa. i.i!.. t'iс-]]l:l.. ll .,iгi.t с.il; [it't,l(I.:Ii;,
il"!'1.T':[Ci'lilс]:.i lil;;ll.i,."".l1
Т,i5-ffl."..s(
rjl- l;iitll:i:l."l.i" С,j;lтr,г;оrl-с-.].r. oir,i
llj].ltnаrt,I.i-,
'Гiiijl'.i..'l"l.L]
l.i :.l.;l.[i,эdе с:1l.tl i"с:с i-.
]ii}с]
0arс 1е сil.i!,i
'.i'lсlf рi.гl:ii
lll i'':..'[...ilL.l;.:i'{,' dLlС,,it]rjtl-J "с';,l in. s.гlrr]i;r,.ill.сilll*
.с"'{ш
trс. г.;]r
('l[
[];i.l
ls.ulli шligг.:it.сli сl.in d.iпlint:l,|ia d.сltс:j:lLlii:.ii
il,t.r:l';;lт.e. it, l: il.' l.il.li. с: .r.:]'с' l' [i.i:l ft.ivо'lс., nL'Ll.'lс r;,rl l{i-rl;е
l,i Рo'lгte-tt.l ;.l.i'tlt"сil..ilil.:.'ri;.'tg, ]!tсъ'enс,L-.n lзсi Llinсl t:rl;l с]ilr
(
ti
it, r
"l.;l:i.
l;;ln;t сil".lГrll l.ill'..Lfu ]l.{
(, ]iэс1'jс..ll.l. Llijn:i;lr1]Zi с]с ;;L'.,"iiсi'
l.]r. с]O.r tli'i с.nя;",l i, l-lгl.г:!i
[,,'сll..с'.tт|'o .lili Т,i"ill с:t..lri pi:''[,liТi:lil:.. ll .id,. t1ilr dс.vС.tl.i.L& с, с;tl*
lt." о l-t.'t:rl!rlii, (l. iГl
^ll.tllсiсlsес:.ri!,i.!"
L:р]i{' сп{'e VCll].(l|:l:l-
Р[lIefl
i,lr''l]iс:, Il:,l.. l'.Iэ;..l,г li[r' lliflс l'шtruri. ituL,,l;.llir:iсlи'-l оf гll.'.rсJ с: I];ii:сlсe.
(]l]i
i,i.i':. ;'i;! i;l]i11;11...,i1l,iс, iillltгill.lсl i'r,l оllaiгl сiс, lэiriе, pr;il.;*
{'l i.. :,in-{l
ili
lt.r .,I'' , [il' i,li' l.l:li.' {}[',i iiiГi'Li[I-...jс} сш urr Z"гo.l,тCl
ГJ iin
сlt" l.ti'д il.шп. ( l'1 rt]:i{ ir..(!lli,['1i].{( ц.lгl ll t.:,[t.с:Ix гrцi.isit exa[:t, r't]]|L).iir]-*
rflill .l;i
r;r.l;Ll 1l (jL,-i
T il l)rli''lli.i].].L;\.
ц.lilьt,гсl
Lnirlti" Astfоl сil ср.е-
t,i.i iL-lrjс-'a iit-(.:':iiir цт'l..-...
i:::l.li::li
Ili сiui:l.:lьс li.ir;il l:iLi]L,i С;]t dC
(]i.)i-
гl i. Iш kэ;o,с:, i;i i'n.[l]tl:ltil;t: tl[зг.гt.t,с, gс.s,uiг.luJ .inсI-т'r^lе
Fi
erjl
br..i.lg],g
fii
C'i-t il(
jIiiт[."
)tJ l;;li rrреr,еt,L}. itlсlс:р;u-.le d'сlfiiareгt vеr.*
i.l,.ll.l' llФtl, сl'l t'iг;lсJ r:.
,t,l
i lllL iqa"tс: сniш Сhсl п,l-с:elеr q;i eутaшo,
f,'.р.fu.l сti tгс,rriTJ оnruli: lь.iil TТirдqсl,
6i
1ar ;'6."
(lуra'm,a
сtrс:еlэ.n-lat
tt.l
(:(lar6ftfutr
сTе сluy.lЁi iэl{i,d' с[ix.c сl1;iэiiLi"t гl"tLi;rсriri dс:
уэс.xсlil.inй
r( r :r].t Lt n t i е Еi dг ;t
р
f lir сx t)L].-! t."ttn сl
"
sсl irtapoiс,lsL' in с}dl}i-е, t,с.тritl,lсx сll i't1
rir:ii.tg ф.6; 1,ar
'i..
Vс+lsur.ile xL}i V€:гh;lс"rс:;o. :
Chiir(]ti* hE1i11"q:' с1Ь je
sоrrgе. 1'1 |д' [irnt('
Si ьс.iтlgrlетпent 6ъгоf сln d е,
]i. r]1.: с]onfoi'lds с:,ш
ргiёlr.с..'
vс-l.в
.lle s.r"iis vоnu si i'liгс]
Vс'll Ll.r (]]{]|i(с]цif сlt 1с,li rс
l:;lti"rl,
Шt
(iс, gi
lс,it.l vс'l.' tl li (l,' rl1l trlllirl.ь terrduс.ls,
.n'гаrnс1ll'iiie-пrent'"
yrrll: iL i,tlli l ti. .lсг: С'tеnсJ ilсl,
ji';ivajs
о'n шrоi trll.lt dс 1'(l1|i
j
]l l('r].]
(^.'
G]ili rr.iс гOrxgleiljlt' ii с]t nt'l' l:|):)ti(:.i'гi
T'..<i с"Q,n.f'ii li.ttlt .
.,i'ёt:,!l ьii }оiiгсi, .i
.i
.t!l.: ll]' i:ts;,
j"(;t'.i1:;
ijl t,'iсшx сltl rтli 1].'trr:tс'::'
i'tlt" сil..ilil.:.'ri;.ltс], .ItЁ\'enс,L-.n
рсi
Llinсl t:rl;l с]ilr
i:,сq!,[!r$" d*
i],,jtаis sit 1оu;:.J , J ,..,
I)u rrл,i:n
сil,эtn]ir r,l
J 'с m.0riliaig sli p'.. l il ] п^l''l:!t],iil]J ('1])t]
D':
.
,,.." 1.
р. ';
l|'1l.i.]'!,t].
!II ,t , ,
(1)it
l j,ll':l lг'l:;j..l ii,l.]jrlll)]irlt.lt, оilСill'l]
I
ti (h'ii!lll."
\11"
11t ril rlrlll
сjlul h'эliilсц;,r^, э\ tоtlit
j"-rlrсri.s,
еt-:L iГaсo
.,'As1,.]]е,l, сеa djLnt.it 1|iner,э{& ii
$inusrо
Ф nebun;ltji(]i'l ili*
i;J ti.Ё$il:,
iшrpl'"еjn"luindu.tr еu farandolr сxe eштlnttгi
Дi;l L-
iiicasi-., са
тi
сu}11 s-aг
jгi
i'ntors studеnt
рl,intrе
stъrdi.l"ii
tjtз оdini";ai'й, rеgЁsi{l
ро
aсеlеagi Iосuгi, сЩaсеnefl'$i pah;lг.:
i асe1с':1i Тefl"rnu!:i'. Рarсй fйсea о rrpеtili.e gеnrral& {1':
|iiiсl"е.i,f;,, а,dilсlnd сlе.a rrellna
6t
сu. nr.сгita onэagil-ltr a}.}l
jii*
i.гii,
ryi
сe nli*l гn,Ёritа' !l]"]l!зlexi,
рg3]tru
a iivеa
рrеzеп{,
i'.:з
.'],
,,1i]',-L]],
tinr-.rе!ii,, srl111].'L'-j'J ei еxaсtr' сtrir:l tu:;nultьt], сl i.с*
rl.J lр3t;lt"
E.шpi tсо sl: nmbt.Ёс;.l,s{.
gфhТ'Щ,
d,эlг сuL
()
сodhеtйl:ir .E-,l!j.i.
i,riй свl,с diс";е:nisе un autоt"natisnr a.tr' пli'1iгli]lэl,"
ryi
осi.i l.lr.
il-li sе lэ'g:i'lisе itз оgtri"ndй. Pйгшx a]h.* in fгарвslэ x-.т.lai' il;l l
'in :t.се;t сJ i1:.ri, urшlйtrlar't: сiiltсссiоr q1 vrl:su-r!]'ог
-
(}l"i.l t]ll
}]Оf,oс" Ct,r
рй,r
nсgt.Ul dе
рiiсJ й,
fa{a }'шi, сш toatй vigшlli''.:l,
i,i.iвittul
j}t;r,
ar fi
рiгL;L,L
с:i1]0 Фstrnitй, iii.r солtгalt сt.i
1li,т
'l
llilшr;.l'i оl гajii 1цi Т-l-r]i i il
1зutеerl }эсrililjt':
'rreс:iлli1irtеll
l-:ii, l
l]i:ir n{]в.t.tx gi s.LгЁJ urсi,.i{]r сn, ос1rii
реt"l.;аili].оr
fuш,tЁri;.;ll,]i сl.l
орiu, x)аt, л"]Lizia na hё,trltlе{й, a
р5.t.tltr,,'li, alh, сi'a а'i,l,L цtr*
с;|i:g'rlriс
,ilеzm,in'|li,й
сiс vrista rеalil] alrft сLl1ll-l 0 a{,tl,l:lllil,'l
ol:1rii mаi i:llеs
5i
statllre, inсlt ln сrotrtl,.tllsij' с1] p6u'.u]l
рi"ll:r.:ш
р,гir: sl-ti,1r::,-i:.l;i, nтд1 li,lrrtit. c:r1t er;l.
рitl:u]1
сlцvt:llinс] сlll.Oаr'.'''з
ll ll-t,t саg'.
.iсlu j
unt:i сl] (]?]'t]
i,.ii,ri",'i i.
"
t;r ii:-L.;..l r;gLtilzii сi.с
j|ьr
},l.rl.i,tli fшsсsс
д4nli,л nlin11
]'a tl]-l,inl'.ltr
:in]Ёl] ir !i1, l.j.-t,il']t"],or"
$i
cс.":tl-rnсi, tinrрlt;L ilтсepшsе sй tгc]ae& lшсеt gi gt"'l.ltl"
1.эl:
зl-'l-i-:l:::.l,:.;t сt] sс s'1-]l:Фр1а ога
.t-шllз'
Iчi сгjnfl.u,ntasе сtЁ}-ijli1
r:Ut
.i".'.i.iii:
сjс;;,sо;i'iзiссtr{], vеt'ifiсitid lrlс#l о datЁ сnt de subiс:сl*
i,rтв ljl:lt с.:;st]Il"}i1]i:.]e Шilui сlга; in i"арФr,t, сu сrasLtl tii,lj.
ТrТL;-.s1
рi,с.гс1ш-*е
с.rэтгiрlесt,,tiсtlt"il.е.t. Traсlutr pе raгe*.i
ii./'t]e la gilз'jull ljСt*l{]n оfiсialе,
ryi
tentativa abеa s,t&pini,L:i
tiс..1 ;::;j,iсlpа iш,lllgi:iil"tiv aсеa sсr}lй, irriprоviztnсlu.-i э.t.-.0*
lii;il:;'l, сlоvr.:'*еа
1:r:r-rr:аn,зn1д
sрiо.тlulшj- с1iш е1
;
осIriul h-ii
r;l,il
Iз],lrj5
r].оt'lтliia: dвг шl-i !]nurisе"
$i
tоtшqi, giindlшx еа1 о
,l,l
fl]9
\,rl illIill1i
Fu [,illl <jt:rпirr;,l
1i
tt.:lсшi, t]iilс'lш-i {J r1){.:.{],Ll str}Ф-
r'i l l r rlс:l'&bс]i:l.г.гl^
[,a unт; flil.i.l шn sftt t
рl;iti 6i ;зlr.:u:;-l.
]tr{ult^1nсоl.;.
dуг"r tr,.l],rtiEl.,li. lй'uliiir." ;*1
;;iriitl]i
trlr."l+l
ll.,*o}:fr ,,-*.,*. }:,*j:.:fi
i
.ryч, .фL'
-.ЁiЁЬ'l-
tllii,jlТl-Hli-l1
H'1':"":::l J ,i : P,{ч
-
$''i
"i,i
ь ll"
"iil
.''i-l
l'
.
ь ;'r T' ffJ #'''1-Т
-li
lt,.,ЖЖi1, 1": Д.тЧ.|yl.
l.;11i]
J 1i
^
.i; il:,;; #'йl* Ь" Ж
;i
;i:Т,k*,*ч1r
j:.$1*ni. jg;'l.t'''-i1й;-;
j;i.?:iill,J '{-i.;i'}
:]:'.t::: тry:!
;
.сl 1'с:ti
i ;,ti i riй й
"-i
lil ;;; ;;й

J
*Ё;':}ъЪ
*t',fi
:;LT1i,:д1::,
u-:::i-:
:'
*"t,t *ii
-o
i
з
"ff..
-rr r.''
"
;, fl Тi;?ilH;'.t:
l;1-$"y:llld :
1
-qinа
jr:r
ui;.{
тi пt.гu:,.i,'й;:;,
;liЬ ;;'',;''i,}?i}
.t.'
"i.;i
i- l,,'
.
J l'll i ]'' ; ;l.,.;;.,Т, .i,li'.,,,..',.
Il
jrilиl'r
I J .L!{,IJ 1.{i, t.! {":ill'tс.
t',.r."j''i,.;1-' т,. r v
i rirr j :irП{1.
liltl.;.r, {.til1{l
Lli. ,y:hi:-:t:
musri;i*+
r,; i,,,t,,,iiu*'
,;,;,i'
;,:r,,,ii-li,
i i:, i:,
"i:il
;,1;;1
";,
:i
ii,
;; li,T;' :i,, 1,',,*
n ij;,{i:l 1;;
- #;,1,1:i
i srl оq,h:il"rij :
iii)
1rr11lt. l-l
Г}jil{?j"ltr.''
,T.];!l
J .i сlrtttLi,l .;]\/(.]
:I.,li"li r,lr,tltilLl.
1:,l;'l.iIt;t.l;:r. l-ri'
c.:;!i'{' J
-"-
Ll
r".{"
i
1 l t fl Цilllt i,;l\r(,lil.,l i";i r,lr,цrilLl.
1:.r;,r.rIt;r
;.ti;tt'ilpiii
rl'Lrnrrtlr'i:r;rr.,,ili,,i.c.rrr
rttir.iпi;iirl"r ,ill;;,!r, l
'f'-...{.' l.\,I|'llilr,t.('|l'l(lti(.illilii
i'Гl!iili;i,!i:?
Т};1t. liil'l \"l..d(' i.l;l i,;irli q.г tlr.;l t;]i,i'i .i.. LlТit) 1,
t:rtlзсIе.lс,
сЁltli
'.lсl}r'i,i
с,I $lф i\],iГii llt.irr
'r*.,
f'l,ia'\
i',llrriradцi. Astfоtr,
рr'tl,irint':
l0l' sц.. ulll,iltriгii, gо]iсlaгe,
inlr"*сi
ilrrdu.i'сlqiагс: tэfl rb&tеase&"
Т"ul'[ sсз ridieй, dispЬт:iшd dtlрй lэiuгоul lui il'с:осlсlr I.{о-
trtea.lзtт.' se auzi. tlш zйттgffшlt de сlrсi. Iii l.trli apiiгtl сlс:
l:tсоlо с'"l о tiib.liilrrtД"
]]?e
eixre еraц t.oatе с:с:ltl tгоЬuitоat't:
с::tl,.f с:]'с',i' n" с:gгe"
rbt'.lйll
,Di..r шшсlе
9t'lаi
шr;ata, r,iоrnlrigоrtr,;il, nris[с:,гtl]r" nq]rs1;r'ri
?
Шr, l;l d;rсlaja. \
A.ha !
tj'intl.i rlас{аiш
.?
1.ll[гr:Lэй Ёнtlэ[ tsоg**rn.
11! lгl].il.tПd
s{.'-
:;:'т]':.} т:с
А
рi
г i-r
р;* ь',
o
il
.*"
Ъ-iiil .-i'ы
".?il,.l.:f
.t#Ёff'i
r{a]l"rсnfi с.пrс-i f,rсr.п-*i ;.;..: ;:,,;;::.'':il::.,*.''.lr]
J . jjl
i'(]lJ гl.l.i]
lчlrлi'i 4*.*,j-.-.' t, ;..:t]
mai-n*gr'r.t
рЁi"lrl
gi о*hfi- сa si.rуr.
iзuгii in шjеzul hat,liэr;3itоr"g-rй-ir.
F:P,'::l'ч] .dс
jn:;tгuс1й
й. sс*;.s.it, ,ii iпtт:inс.еitl. }Зiш.
:- :: i :P :11
сtс.
р
i сl е.'ьffi -Ё;,
Ъй :;:ъ-T,.,,;
j.'
Ы;"i;й;;';"i'ж;:,;;l.i-f,i.-'Тl'-iil;Ii-"tl,#l-"i*";:l.'"11l1
1tt.itls сIс ;:ldLlr.ilг ]сEi
j
siliii*а:i сu.
'.*-
(-lr.lt11.,
i:lLr
{i,*'l
sрl'ls i' se шrinrrnЁi Tr.:сltlс,r Itсlvlriinш,
Dr.т сii'astrрrа Г]iiс"i,ritrог едrо-si 1nсr.:1зr:;.tl-t 1..r.l*]lLtt)tttl d.{]
i;',r:о,l.;-l'l;;i'" i'шli :;n*lзi'rтlЬjt lrl: z.jnз1ltt r:u С;lli;i liшgt;l;ln : сiзle
L-:;r"f.ii сi"tzut. t.:;1 ltil.;с1ritтrlзgвr:гii irr tоti"rl сlr'сit r,l"gо tltеъ,rl
l"]lLvi.r,rtu.
.
'* ii;'-+с!il-i.;l rl с:еl' пtl' i irт"r1rtrl'!,;.tnt
рr'r.sоnaj
а1 сnst:'i
r1..lastгс, tl irrfrэгrшi]r
'Гс.оtl.
li" Тr{оt,ltiittu' tr;j iоlrsi;a tlаdaсД а
l.i Г :1l
qtiu, [ntr:'rr,,tзд"li СaLul Brrд4tlarr : lэ*tгinа di,гr
рreсlzй еl
рсrltt-uт'
Luli. саrсl iтr'{.t.r)е5g gi *..
ibгiсillшi. aflirrсl ;r}эеа ttеum сЁ о v*zu;,+е
to*сtс::{i' сii сl
рt.iv.tвr
еLlIтt
рiirrgеa
J ilr:lrlсf,*i
tйzu.sеr l*l сiгеgelе"
Юнr
,,д1аrа сш сil'r.gе', el.;r о g;зrfi
рl"е;l рlilin
ехiэiiсitli
pс.rш,lru
.Tс:оd*r
Nоv]еrtтru, еаre
trir:iсс:рrr
с:ii tru ега 6 g:rrfi
L*фriLr,i"l
с:'l,
1;i
iе*о lilsfr'
$i
r}.gi Сatui tsоgdnrr сl
ргlr;с:au
tоt pс l.,ltl.i сarс: firс:с;t
с:lг.e;l]Llа,l dar git"lсtuгilсl trоr o situau trr tiоrtfl ttосot l-tгi
':"lgelritn ; шtrul tn
.Lгосl*tt'.
аl,сui in viitоr,
nj"'сltliiclг
Nоv]t,'а:{:ll'l о rniri
рilstr'a ttr сnsa lui, tt$n ешm
r) vаi;t.l.s* сresсinrx, а,lll.int.inсtru*ryl*о in tоirtе оd5ilе,
ryi

tоnte vl.tstel,e, sinrliirr,l. iхr aсеlnryi
!.irлр .сl-1rn
s* шnрlе
,сasa
iliпn,ir-rti.t"ii''
6i
сhn:l Sfl
iqоlЕrytr
сasa l'iitоrulut.
Cц tulll.r: сlr sс'r'irlir;'lsr:


s,;ur'r;iru] siit; r!о jLrгtr:сeitоr
$: т:*ll':tit...til,{l
lшj Тtlr-.с.|.:ir.-й;"i.;;;;
?lr'i itГi:i1,, i:iсi un
ttt с{r еur'iоzitаttl
,iniсi,llg;.itit.l.
s*л.i: {i sрlrs сIi rеvсqlta
t-ltl',l.cеjli
рriсi.utr'
P:'.,?o:1:.**
рt}'
(:il l }.iJ l'}l,; i' i L'", ; i i(i -l j
l.)l .',.
."-..J ц}q'4!i1.t
IJ r'(;
lt}.iJ l'}l1;i' iL'l'lii(i-r j
l.lll
I,,lrli irl,Lr,i: r*i. Fiiril
(tl.
l,ttll, liCг].L'it trt:r"tlс'()ii]l!{|]ri
l.,(:L,i ilt,ll.;t.i'lil t.]ll-lr нр rrfir.{
r,6.u!]]! L.сi
"tt.lt
t*Ll (-}ii]li{|]lt
l.i(:Lii]:ltr]:it.i'l{i
t.;rt-сl нg vйrl
;,].ii-
сlпt l'i s*,lir. J .i" pзl't1r.rllдit
1;i'.;
"i..ii
i.,;rli t.iilзl.гс ei :r.l, ili.lili tjilзl.гс ei :tt'
l],.,*ч.."1u.'*i}J :1iii*ii''oГi,.i.l-.iji,,iri
'l,,,шr;llrtir1i
1:гс:1iini. nitreJ gеtl :
""Сlш-rr
1"lj
s{''
-l,i.i'lt,
t]r'iLiit-li ]lt,l.|ir'ti :', s.rJ i .
д;
сLttro;tе;tm
рirrlt trui.tlir ])ir]lrti^l dс .Irrsii1i,.., '
'
Lп]i.i nlul!litтri
J .;ii,ir r;tri.};r: Ittiilс.itl-{
tJ i. с1rltrli
t'i]itт:iriilrrl
u']iii trl,i rl.' t;j
.. . Чo'
ргсzеttltt Iшi I'rrli ltrtrс еi ..*.. сit
pr.tшtre
tг:indаfiгi g;+tr,hстli.
$i
rtnr,ri
i;i
iiltLrl
e*'
рrirlinсl-о diir сkзui
рrii'ii, с..:nрui''ii'.i
о"
I )i!
, *
Aс:tlltt{l
qir,гa с.ijl сi,rе;iеl.
t.ш$i сtrеasu!tr;l
lil'т.аiпfl* с}е a*i
Cat"u} lоgdrtn !;i }.unrilrл"
Ii,ltii' п.liirltlr,inсlu*i
рrir.l
tr'lзIi
.'l.'|t'tnсi, с:;lwrrшl str'igоitllui dе
[.'tli.l ,l! sогъ.l
рr гtnd.
git
ryl
r; t.t':сuIсgеl"о
st"'
,t,;inttt,аu tra
rlittt;t
ьtсiзtt,ш
еu prсzen{a еi еaga
luggubra sirтg1lrт'йtatr
.dе
tri'["
dе 1д
nin.Ч
f- '_'.'
,Тс:r:ldс;г
l{оvlе;l'riri оf*ri
!lg$r.i
trшi Catut Eоgdan.
.*
},{шl{rlmсsr" !,}1.t mаi [u.пrez' tfl*an:r 16sat.
'* [lс'. сi;rсl ? s* r'lriгr]t inсгосl.шl Tсltзdоr Nоvlеа.nш.
-* lJ * ii{",rlri1;},.
r?t
L']rt gtlt."l
titlsс}тisй
dj uinrire, Yeос]slt: Nоv1сanu
ргivi
аltti rlц^t.iv pс I.trIi
5i
pе Cltr-rl вoiaй
....L"h
'sе
гoqise
рinй
lil vir:tшl u.гесhi]ог.
Duрi c€
apгli.]sr.
}.ig.aгa tatё}{.ei,-,stinse
ftraсsra ..ьiБoit"Г"i.й
i*
tit.rsе шri.nа llri Cat'rl B.оgdan,
"*o*-i-"
сшрrirве,.sirutind.o
iung. T,ц]!-se
a6еzЁr alЁiuri"d;;..Ёatгш
осhi ii priveau
pсз Tr*ilоl" Nоvlranu'
РirlД' сinсl rЁsрunzindьi-1е,
Tеоdoг Nоr,leа-nu
vоrbi
lnеet :
*
si
rrndr vrrli s5 faсеm nunta ?
*
T-,;t lria :rоastг6,
PeРa.
*
fiine. ta r'ia ta,lelitо"
хll
'
Dпсlaln
ц;1,i'it ссt,,u
; Gil}эr'iсla bitnшLl nuu'nai.
Cш о zj, irraintg sрr.е sarй, vf,zind furtunа,
dзdala
}'.iаsо itт1эеi:.rrсabilui
;i
go:"$iii"i*i"ii,
pornind
dup& ea
еu umbгela.
Ajrinsesе
tд"tiyЬ..Фъй
avеa oсhi buni, de
dеpat'te o rrсunosсuse
pe. ьurt print.rЬ
tut"ь;";;;-;;
dе la
;соa]Ё. Vёzrrqe,1Ьii
.st.J й'Ы
r"""
jЬ];;-.?йi;
fuga lui Luli in ptrоaiе,
qi-n urйa сi, сlornnul
ре
сarg-I
]йtrasr.fuI.оgrr
vrlnа.,sа-i
i''й+ь,.*йtйЬ.."
lntr.o tгйsurё
;i
pоl.пind
dtlpй fеti{a еi.
'",,.
D*q*,:..s9
inарoiasе
'асasЁ
nзаi. pоsоnrогit6
са dе obi.
I1',-j5,1Y.sЧ}tse

vогbй nim5nr-ti, *
niсi йi-iй.";
Еr ]'nарorase сai,, tiгziu trесind
tоt
рi'itт, йъaй';-;.i;h;
.jоratё
qi сr"r oсhii foaгte stгаtшсi_Ьгi.
*'"
*
Dаdнia, s-l{t,l
рLis
iа liзasй ?
-
Pus.
I,uli intraiо
с1е-.a
9Гspt"t
in sоfl'"аgегiс-,
fёгй sй.qi
.
pоatй
asсundе niсi оbrajii,Ъi.i
ooi'ii".-.
,_ Nu tе*a pr'ins ploilja,
fеti!сl
J о itllгеbasе
tаtйtr
еi"
_
Nu. trеrta{i:mЁ
с5 аnr iir'l,iгzii,tt.
М.am ."fu.gi;;
l;
о
рr.iеtеnЁ si t:е.;:llr
1зrерarat 1*e;;й;роntгu
orа].
-l,-i,,}'ж:
ss s-8{]j:a:j.О
J 'a шlasй, iтl'iirсirrd
nшrшai
dе f*l.,nrf;,
*
Lt'Ij dr.а;:;:l, iru tс
сl,';сln ise tj.nз i;l :ln.;сliса'
*
Cum ai fё,сtlt trzа
i:,
шtаi gindi
аtit,a ]a inr.Д{;-.1tr.тг:i,
о
la latinЁ ? o intr'rbtisсз
Gahriа.!.a"
Lш}i fйеl'lse шr efоrt vizibil sii priсеaps int.reh*rea,
1-iupоi
r'i+spunsesе prеa priрit ;
*
+,
d.a, binе, сгed сf, n.аnr mullс grс5е1i.
*
Aгl"tiрatic pгofсsоr., с'хсllltl.tdsс Ъ'ib,.i..tа аltninlim.
tlш-цi dс intihrir"еa din сanсelaгie сu orlisi"ltlr. Ijt'cJ .ru.
Lr:.1i trеsйrisе сu obrajii inссnсlia{i
цi
(:.Un
fel de
rпiшiе inte.rоgativ& !n осhi" Dindu.qi sеirtnii
1it'оti
tlгzill
ц:ii rra l.оr[:a, de Onisi'fог Brebu, nu.dе Catul l}rll1tiitn
*
.iiФ
sсш?;i}se sрunind с&.i оbоsits,
ryi
plе*аsс dс lir tl.las..,
гetrfl'5;inttru-se ltr odaia ei..
.
tr}rtр;i
-ntaЪЁo
Galэгiеlа juсasс
о
раnfttгоl,1
сu sоtii
.D{о.
vlевnu, dе-;нfnd tсit a{:ii с1е с.i'isirali сlt
gi Ltrii. [,a
.,t}rэaрtе
.bult&.,,
Teосlоr Nоvlэa:ru ii sрuse :
*-
$i
l:сiata }uъсrеzi
р:.еa
irrult, GаТ:'г:.еJ a.
Irit; ега cbоsitй. Еrn
рt'о*сшрatё" О r:аlinistl' с*rirрtrе:сй,
[rтnсliг,с..r qtrlrэ
сe nш о
;il-rstifiсa
irr tоtlil, сЁсi{i sсlriir*arс:a
lui l,u3i о d*:tеrтnina 1ntr.о mЬsul'Ё. S.-"t.nn*1с.dr: intrеi:are.
r:aг**i
"v'gчrryl
сl"lnsg:гс l,uil. nu fugеserЁ niсiоdlrti sliт1l}е
l":l"l"т"iсr:liifr,}i.
$i
lriсi Е1сtlin nll е!]s'Ll, сLl tо"l'tе сЁ асl.lnt, t]le-
httlоl'itat.lа
jiгiс5

1in5
atrlnсi, сlt nоstaIgiilс сli" сiрЁ.
tаsе о оriеntarе, tln с0i11"Liг
6i
aрi:оeрс i'tn Ъсс.1з. Tоtu6i,'
inima еi avеa inсf, biLtЕi сlti,J atЪ
рoЪt'''
fiin!.'i trr; luli"
('.Гn
аn inlreg tгaiisс аli:turi d'e l,uli, аl.lnd' llngf; еa emсl$irt
lшtеi. tтl''.,lziсatitй{i е*nt,!,rru'е" l\{istеrul aсеstlti
рrсstigiъr
re*
::istаfiе si la tгaiшtr. с*murr, sроrind inr:fl. d*r,сnind ims&
tnai-с :;рliеa}зil
р-гin аpnгi{iа .lui I,оrс1с'i'
1rl,!tr 1эrс:silrl.|irсa
.!trl l'с:з.сIеl
__
gi nu inссt&ss niсi irr сliв;l с.tnd Gal.lriс].a
сl-еsсtзpеriяe dragсзstсa сu
"осhii
еi. in сi
ryi
ltr п1!i осhi"
'NТu
lшаse pгеa in sсгiоs'геnriтrfiагtl:r lrri l,lrli lш sсгis" o
sое.оiса еa o simрl'& butaсIt jltvсnilii,
1,lо:tt'с:
nс,lgirтditёr. }iш
ро!:i
гсntln{a la сеl. nrai iilсr]L соrnltndаi:,lеnt al fiintс,l tatre.
Dar дссi'
,,am sf, nr*]t lэt.tсttг dс via!й,.. al lLri I,trli о
рге.
(:'сl-iL]l].}
nrai alсs с,1up5 aрaritia еi tirzie la mаs5, сu Ьсhi
цi
о'lзrа;!i сare.i dfldсau o fгunтtrsetе m';ri tu]burЁtоare.
sе irrtln:рiasс} сС:Ya сaге eхalta ln frutnusrta скteriоars a
],lri Т,ш.li sttflеtцl сarе сlеvеnеa lln parfunr-sеirsibil' Ade.
геtll;t. stlfi*t*g'<{:й a Galrriсiеi la fiinta Iui Luli era atit de
ттl;tl.с pi d,е
регшanеni,ir"
iirсit l]*атeil nеrrо!е sf, o observe,
рсn"i'i'l"l'
a sim{i sеhinrbflrilе din ea. Dе;i nu le qtia сauza.
Aс:l,;l;.l:li sоnza{iс dе
раr.frim
adus de briz* in largtrl nrflгii,
i11гi t:;.r сrr.:}'ljlt] ьit тлr1l"l
!Ё-гu:ui
trъf}сlr"it.
$!
aсс*аgi
рa:;io*
il',iii'i itТlt].."llзil.ltгttе
**
ai:lsl"iгсlf, aсrjl.о. dЬ с:ind pшita in
.$lжн*-s-т*.
'J
1*3
еil сhipul шnlli t}Ёrb&t, *
de-a сlesluryi еiлe-i сс1 еuprilтs
lir sr,lIlсtц[
]ui LuU.
Nr"l lnсtrДznise
sii o intrеbе rrimiе, niсi mЁсаr sЁ intгe
}:'-*::l:t
a*.яi
"lgujll'ыраl;i"*'au
subt ug6, сё Luli
д:"! ,1.жт+
il
lЩ*:;
;'
^щ';*u'х.';;"}'""f*L#:*
ffi?.11ТiL
jГ'"l.i"$ьf,*,;ж*.жlrЪr*"-".ыъJ -"s-?
Р-y
"""ч+ztlsе,
rriсl
""
.i",Ь*it"'-'
Рliпrlзarea
ltli tuii
рrrn
grЁdinЁ
еra
.*? 9^.:зrьзн"*
р"*itЬ;;..iй;;;#iffi:
sрrintеn'
in tда]atu1..r0$Ll'
inсins"й
o сentllr*,
fЁrЁ sё
sе t.plесe asuЮгtl flоrilor,,ф*йй
,iйr..,l -"
"ЪЁ.hЁ"йtiЕ
stelе,
рurtat Ъе gitul
ы' r'iiй"l.i.J -.
siеry;
рЬnейl й fi"рь"е]
intr.un n,,*"o}.Гi*lare
gi i_a dat
..*.J ;Р':-.1,,iЦ,1li'ff
:q{ifr;$,jixt".Ъh",giti,ъ1xъ
1эli.tu}эar'оit, G irlзr^iе]
ia,rе t in 6 ;ur ; ;; },fl.'*i. *uъ
.l'*'#n/ifi
H..Ч,-
^.
ч
" "',
а
"-i
i
",

ilrсlrf, zrriiЬ-'а:;i*ч"j*1Ъ"eййЪ.Ь',,"J 'J ii3"ii'1,*J i?i;#
niеj' rt,a
;i*n еa, Adоrnr;sr
Б;ц,.
фа;й;1i."ffi1ъ:
tr'',i"J fi уl1#J "P
ff
-*
intrеьasе_ЬБ
tu
, *,,.i*,t o, Г
jiй;#"*:щi
#-цТ,"'
ж }'Ё{ttr
##
Щil*i*L-.i-#Щ"i,"iш'т*;*уi;::ln-"ь'Ъ,,.e{i--]
ft i?Жg;Ч-*"ffi
1;*,#д'*"ffil":,,Чi:i':,fi':;{h; sit rссapilulсzrз
matеri'lе pеniru-Ъ**i,.i"
;;;:;;;$i;
;;]
fli'i:g*d:у.,'*уJ ъъ;-"'.-Тruъt;.гil'т*l-"i'J #A#
tttr.mё,
6i
сu turrrrn.-.9]^*
tinrp tus.еsЪ-i,.,'.,*y,
pа;:tiсlpaSe
n]*rru Ь. zbur'rlёlniсiile
сarnaгadе}оr,
eЪr сe fapt se pйnеa
in."[t,untеа
Рn'орriului
"i
t"n''й,-йlйроoinа
in сi fоrrдlе
ехtеr"ioarе. Dе сind insЁ aр'r.uJ "-."riЁt"l
lui Lor'е]е',
se
l-:nсhidea in еа intt'-o arrnttt.й solitагi.
Aqa сil
й;;;^b;:
brietra, invA!5tura in сomun еra un еvi<lеnt nеadevйr.
Lipsise tоatЁ di"tp5-amiаzi.
--I"i"u'.ii-p,
Tеoi]оr
No-
vlеanuo сarе niсiоda|i
"."
t' iф.iр."
slujba,
aiзйruse
aсasa, pе ia еinсi, tосmai сind Gaiэriс:ja **
"р,;;д;a,;;;;
}::*^':.:::6,
in speran!а
сё-l va intilni pе Сatrrl sо1;сlan.
l$r аrnrnase plесarеa,
presimlind
сё sЬ intlraрiа
"сеva
anоiтnal,
Intr*aс]evйr,
аuрe ;;;; J J o,, а'g*liсa
aрЁt.use
r24
lliir]sli, сhlt" insеtlitrсitii, fi'tгi\ s|t.i ll1эtlit.l niltiitl. сiс'li :1*igсl.
Ц(.:i.l t.]"tfli зlш
6ti:.t.
niсi rlu
рtt[с.:lt
riii illlсltrit.J ;i.
'l.соl{t,.t'
;Чtт.
1r,liJ ;].n.x-l
ц"liееttsе
rlin nrltt,
"Р'[егil.'gе 6i
Gitlrгiеlr'r dr:1ril r'l. ]itir,ltl.rl irrс.'.lt
Г,t
l."'llitсt
l)о'tтltltlaг;к:ёi, dсsсорt-ll'.ind-о g1<lаrLli
9i 1:trsl,it+
t.lirr tl.,lt i,ll i:q:i,
.]lшiг*шl:
сai"leit
рin:i-n
ссliil;rl1;. С,Тtrd st'r ltrll;,ltliirsI-*: l'.tt.;t.iiй,'
],*i,t$ilt(.! pregtit,iгi сit] Ittl..sf, tnaг{Э. Atr'i{r'.:liсir t: l.it l;l llшt:li!,i1r,ie l
\i,1,rij{.1itt'lеnt. sоfrаgсiilr еrа
рJ 'inЁ
сitl
рitсlilr.,[tl,
н,tlс:ltl, сuflii',
i : t.;i: l,-
--. Ang1tlxir:il" il\I(]t]1 пrlrs;tf iг,i ? о intrс:llusе irr stlг1it
li.iаJ "lзlil,ln.
lt'tт'l'1еi it:;t
рrЁр[ri"il
tr стi.с*nlj salr;lз-rtii" 'Fi.r;rll
qjr
*rLтurii
.,.t.liri1lt{.t'
рса'tе рlсa
гtizfl, о{tasrl u1-} : ,.a\'iiii:l.'.
*^
Рс: ti,nе ?
* *
Рс:
;:rт,lflеsrri'шl
[itr;1d.an.
-.- 0аtul P,оgсlаn"
**-
}'jr;
6L!,u tlх**t. Г;"оfеsоrtl]. iui l,i;ii"
*"*
Сin* ].*;t irlvitat"l
**
.L I rL,D"
-.*. Тx еLrlrсraрtе nrai сlсnrшtl ?
"* Aте ..tаi-{i s;рt-tiе Lu.li.
$i-gr aрiесё сlin nоrr fa{a in аlrtlt"ii r'liпila|i. сlеvс:njlttl
i:].,]' ttаl1sраl"сltlta An;;*liса, mаi еtтigtтri:ltiсЁ tlсr;it нfin'xr'll
сJ '[rl сl'*1сa 1шi oсdiр.
[)tэ а.{.ttnсi о a1tор{,a
ре
]"uli.
ргt:ц&tit.ltlш*нt
реl:tпr
l-.]l'it'.lJ
[jсlдtla:з' Surрl.iаi'r l:uсuriеi vсlr:istt tl г:liltit с.rr
рa-
l'rll:;L;i!}]L.ii' nеlini'вtei, dinсl p;iгtt"t gtlгrсlIr-tl
п tl<lui.l с:сlaгсlr
i:itliа1iе."rj,r: асс:lаsi aг{:ufl. Ре dс сl
1l.:ii'tсt.
r:t';l
1:-'r'r;l{'*
'tiiгrgurа
..lс.1:lt-l с.li..-.n-]'
'v.еd*lll рс.
C;rtul B.э,g.inn dо nрr.r;лрl'" in inti-
rltii,tit,l:il t.tll.ci с;tsс: сr.l
рrrtinе р&r30ilnс.
сltt.lr sl;'t dс l,сlгhf,
tli,l с:1, Din aссst
рu:зсt
dс vс:dеrе. еrr:rоti;t сi dr:1.liii;r*a fе-
hl,;.] li"l.l i.еil' pгr:g;iLiгi}uг
1rс:ntгrr
in!,iiшl hа]. 5iil r,l.l',i{';i:irsе in
trl:r,i;r *lg.lilrиiiе, сut:t аi !nссгсп irrdеlr'lng
рi сu dс-;rl:зЬi,run.
iir-ll с:l.;rvlatrrra uiзui
рi;.in
dе соnсеl.t, tri';ii:еа nt.,tlt:t't!.еnit,с
[]г{};d.]{:t1.}
rrе*i.iш:еritаrе, tlnrр1in'.jrr-qi сdai.l с].l;"rili]ti*tllогa
сltl:i,ll,с1ill* а rос:tliilt'r, rЁrsliгn;ltе
IJ e
sсaun{-1.
ре
сll,'гlilреle
;i 1glil
g:ii,ti:. ailiricu..]с с].t-llаоlаltЁt са
рс-o р;l1еt$ irrсlnеigii-
l-r,lll.:
1-'id:1.Lt;,еi nt:irri:t:рlrtе. 1rrсегса-чс rrrili mu]tе'рiсрtiir{ii-
ilti.inсiu-qi irr о{trint-lir сu nrinс]гiа il сlrlui"l rtirri' .сf,
i']]i,l1it[rОlfl lui, Ct*tu1 Bоgd;rrr сl"lt
*adt'ег*ql.tгul
рi}гillшi
11,5
sсt,tl',|
}ii })]!.с.]l,зii"I"itФrul
рйrului tung" Рйru], Gabriе}еi
еrа
.J trrig
цii,[.lt.lgаt сш
рiоi1e
Фе
stеIr ;" ,iiЬиtе а; ;"'g";;;;"i";
l.tg;ini с1с
"tоa:зr.nй
9i рarlurшr dе vаrЫ"'.
Dar сhiar iir aееЪstй шiрe'с,э Б";.!iе.In оgtind5,
цnзiш*
t;irеa ]шi Т-'uhi ii intunесЁ- pa"'*l Б""йi,,..,,
o' о nоaрtе stii-
yinitоa1у dе inсерut
шe iйlng,.tn*йЪ
"o
.t-.uд:nеzеt.i
sti fl
;2оrunсi't :,'I.'utтlitlй.,
$е ор: i ш:l]tA
.
v}'-J rТrt] ing!^ldt.:l.;1.l
]э ft.: i. аs].;
j.
рiт:
jt
ц ind
iil.r.ilrst
аTсs;: .J ш1 spа iс..,-i:
-
*
- "
4ро' аl"itnе' ю;r'iviri l'ссaрittrh;.tivr,.:
рt"j,rr rom.eirе:lq: trui
С-lLl,rl B.gdi:п, s.jоhоrit- -L;ъ;.";:ti';,
с;гr.-lэг
$!
сlеsfi.
сutе
рe рat, ргjцtrе rосIrJ ii,
^
u'й"й*u*inс1u*9i
ti.ri,,всlatЬ
arnint,it.*la
lnt,'ер:еi
]itеratцlгi, -ййЁ*',ia
de еа,
рroiес'irr.
du*ryi astfеtr сосhеt6ri*
nu;Ь;;;;Г#i*,.utе
ryi
asuрra сe*
.[сlir: iз-tэvйziltе.
Dj.ntt-ш tli,;.i,t;l с]e" pс tl.i'.rltош, сi;l:;ut ф sс]l]sOal'е сic lш
},{atсi Ditтllr, tlo:,t-ioэ'sс}lisй.
Е;;. ;Ь-Ёйun
ia sсгis.i]гi,;l
t]С]
кlаге i-о sсгis,;stэ
dе la..viе,
сl"t*'jй"'s*nttrттеni_J е.
йl;-
riiimiе,
ъ}е
сai'.э aсuшr i].йы;;:
ё;i"i
рi*й;'ъ;Ц.;;
fl]l- ::"*g],u'
lij" о..геl..гlt.]сsЬn1a
du.sреran1е qi
ргсtеil!i!'
.!-ntl"_adсv;i{:, .;l
рT,,сu1 E.i nс;]сifdс;t.,
sсrlsоагса
еt,a аtд.t
dё v0iu,nin"оq;;й.-
1nсif,. grеut*1**ЪJ "'ru
mirэ* devеr1i:a Ф
Р.-',,.ii"ia
y;tэ i::itт:rй
;
o izgоni с}in dуl,llзlшr o*йl*",
.йl;::".;
sаlfаr _
rе]'ujndu*q;
rtзih;ilе, сйгфilе,
рaг,il 9t-
gl"J -''liЁ.
.
"r*ч
vi.tэl.в}ia
асeq-Lеi сосhвt&rij
].]'i-n еrа nurnai drilmu]
tntiшrpinй,rii ]r"li Cаtu]
-Bоgdarз,
_сГ$i";
t,g' ;;. ;uй;;;:Ё
di'n т,m&,
еa'a u,ur*rt it afrьrei й*i*ti, dйtr-aс;й"йй
a t,ерta pе C;itl;rl Eоgdarт"
Dе uшdе*] сuтrоq.tеa
Trоdоr }Тоv]сgiтut
?. }Тu fЁ'*trse
рinй
atlrnсi niсi о aiuzie tn *l; **ii- Ь I" еurent сLl so-
sjr,'-.а },шi Ia Gаtrл,}i .;i сu rо.utr *"
р'iog*.ш"t* ur й"'Ьiйi
de lэaсaxa'шrс;lt" Е rlrерt сй т.oЪf;'"
"NЪv'r,r,.,"
era
рt]]:'so.
цifiеaroп
гJ isсrtliсi.
Dar еrа ouр1[oii,.""
*t
r'.i"]*Ъ"t"i-i'Ъ-.
Eaе6 erа,u vf'.сhi с'{-ino6tin!е, do .,.. nu.l i-rзtimрin;;.rе
сu
сеinяi$i.gi}й}еni
in еanееlаiia liсеujlui r-rnсlо fusеЪ-
'}йьа-
*:i*^3. flt
d-е oч
*',
pоnпenise
nirniс d(]sрre еI, пrii-с:аг
iu
тr.езсat /.." In сiсfinitiv, asta era с'хx2iiсrL1ia. Ci gi :.''ii,
Tеodоr Nоvlеаnu еr*" Ь3 sиg'-rraйl-"i,,
Ьt."д-r"..*t"'iйt]
a","еa fоartе putriLe
rеla$ii, cu
.tозtе
.а l*u {.]гa niсi lтli.zагl-
trор, niсi ul"s.t,Т"Z, Dаr" adоraliа 1ui
роntiu .t.il;1r:liсa
;i ;;i;,
si buеuria dс-a nе
ф1tra
рЬ
eiе, й;;;; Intltilе оr,iсl., a]tе
di;'i;rяс}"i'i'
ehinr daей-l сь:.tios*шuu
Ь*
ёit"i н-g*й."i-iЁ.
136
rrttnfl
{;i
d'е аjtллs dе irrtiпn, ev'i.tаsс, ii,...]. ГСlyд6!;:u tш ej.а"i.
|I't'оhtlh'l
сe ti imшiniu* pu *to;ijд,'i*iti,,,рti,'i;t,r *-
;iviш'd n.lEдi
t.ll;l.t ;lс;i:сl(:.dес1t
o*
_l
6l
t.,',.i..liin.i.l
r,o.l"iс',"l
"il"ffif,.b;
l l l lrз'*sЁ. Ni'lyliс .eжt;rriоrсnitтiш'.
I)аr сle ce atuшсi at!tа. пliг1,с.r.
./
Dt, с.l.' 'Гt с.,';lt,r'
Г{сr,llr.';';д1i
t (]ilisr
aсags l'm {,inrpшn zi[еi
..-
,,iii'сt.,r.n
llT,,]i i,' x:]:),i:i tl.
.
iilшрJ tаse.
a$a Crva. ],
de oс,
рll,',u*u AЁ[J j('1i(]i'l"
сltii'tr:inr.i
lll.l.l.'"l"r,!r"ilе firr6ti. dе со*aeеl
,,"'.6, 5;1-1.i".чрш[t.
'lГ'tlit i
'...
"
,С:r
lеgа{tшrii
tnt,re.Т,u'i
$i
сn,lfu'во';с}.;ilr
?
']i''lt.i,;rl liri,
.l
Astn nll еrа о lеgа1turй,
ei ditтi$-t"iiд,
Ф
рI.i1р{i5[,1L.. Сl1rrсl.il ('a}31;*1.'
sе iiзt6аlrsе
сtl
^рat^-u
zi'с iltl urrnй, ln tr"оnr"lI
[а.1i..Gaiati.
Еa aсtоrmlise.
r"t,.с"tt*1i,
Liltri. ofer.i,se Llш r.l.:i
rr;[е с;i!llа n.qgg{й djш terrшоs l;i a;iili г*оe*й

"-i:Ё
*''-i
(,L.|T.'i:.j"oja,
f.iiтldс"{-i
ъ"сll.lse.r*u
in trс'щ гХ.Е ua*Ьti*-"t,Ё:l"
I.'Itl','l'i
hjsеrfi niшзiс"'.46a-i
sрusс,so
ьйзt, .ьt,," lй"Ь**Ёi.*
]::].
i
i
J ,a Gаtrn{i.
Т-tlti йu
"
йщiй"
-r*l',''iii,*nt,
",tс"" ^J r,iЁ.
-
.l.Р,:lьlТfu
Ъ;Y-
-#:''Y'чy".t-iц
milr.|iлd-
.
Ё:l1Ы:;й
"Щ9;;
()
Ы i: : ъ *
й
J u,-*ll-:"
fi
fr
-;:-
}ll tJ ;i ;,,?Ё:;'}P
с'#'
"
i"ffi,*
сli.lLзl, ;.l' с.1гшi
^lзunаi
u."*rytБin
"Ь*';---,x;йБ
й
--.tй
;t-%
ii.tr r.r:i*ваi, s& mrд se
ргеzirrte
",...i
J .,,*,.illo{ilс|
с;lr'e*i fЁiсttse
lltn s';r'ъ,iсilt
fn
'tr,.;il"?
'Tпrрosihil"
сet pri1ьl ]с,6ii:й
Ы;'й-: taт:a. Atuтrсj I"uli ntlrrfii*re.. ше еЁ f il.'h
".
I;aсi
--' ЪЪЪйgь,
a-*.- tl;;й-;flж'-*ilЁSf
;i}-jAh]
сt1!ii
рr:
Catш} tsоgсl1^'-tч'ltфв.?*.,l,"'iii
ar fi dоrшlit, s.ar.
,fli gг;'r1:it
sfl istоri,iсaslсй
.[r.li n'iш.
рu,"oine сl.T,nс},!CLlЕе
? Nu"
С.atе3.l.r,r"iс
nu. Astfe* d; *й;Б ffi ;; dс:stё.itrl;:lesо
deсit
dLlр.i' г:lu.lt tinrт:. Г)e al*fсli";fui -;Ъ;Ъоrт:.еni.qr,
niш:llе ]ui
x,ull.,t..irspre
sсйа d*in ы;йй"й
fr*,^i*nрt, тriсi ln*ar fi aиult
gi,.Ti:'1
u|Yi*;"
o,h.{*a
.р,,rir-i.t
^раsiоп.at
iii. rio m i't"ljЬii.Ъ
рn:IvJ iс", o bеfie a iтllnlii,
$-j...tiiссiсlа аdrr.'rlattl tn
зiйТЪ"] Ss-i [i i"stоrisit сшvintel-'оa.'й-i"?
".й.й
qI o*,*, iтltсl,r"с:iл-du.*tе
de J il шn еonсert,
a:i
frindr.l.sе d'intr-о
."-#Ёt|it*:*l"й
gIes rс,Ф3 се .',t ..s**l;t*Т.iй*,i]
$! de a}tfel,
xrгi.с:tenia ior'. nш,
ge
с:lf;.dise
ре еоl-з'fid.еrr!e
["eсi!i-.!.ФCсi!
сj. se form*se
d,n slг,lpattЬ
Llx1u} Е,lrшx*niоase
еоrrъi.itlil.lir'i,
cu t6ее
З },-
*',
Р,. 1,
* ь

*i"-*шTd3"fi
t'ъ #Ёffi
-'#-
ilf,БSi'::
# т*
\леаll !t:tге eie miсi. dеpriшdeгeo..*l"
Ъl*gtrra
сonfesiune
CrLr сi.'.асtflt.nтai
iiтtim *ra Мatei Dй;. fr** мЪt*iЪiiй;
егa ;i|,]| dе с.,'ltrrior
iniiптii
.et,
яйсi.t ;;;'Ё;'d dъ-e'- Ёl,]Ёi'] -г"lsс;i.iili
I.l;.1i шn *u'onu*.tЪl''tйi*.)"il,o.iloo
с:l.,l l,t,a'r"о
fili.Ёi
";1.цi
dеsehtdfl
iшштa, тleatiiзяfl.
*t*re*.*+=-,-
a
'.1.:2"t
. ,А1llrr'r{iш
]lr Сattltr.Bоgс{an
ilrsй, саl.с f;iсrrsr djn
j,ilirrliт
ri l('l.(|itst[.a
d.insprе el, dintunuouЬ*
Ьр**
5l ревrгu l,'.ill,
-b'ir,esс: еra с{rсi сa
9i
Luli sn: fie la tеr'
tr)er nu еrа pоsihij.
Patru
?il*
i
фi
r,"li p1in5 сJ е aц:а-
ritia lui l,оr'еlеi : rnindгil шu.u fi oi"йс
6i
aяnfог6
ре ult:,З.
гul
,ltlmii.^o_
I'l-lli
рrеосutrэаtii anxiоs dе tx.есеrеa baсei:lu.
rratu}ui"
o Т,r;ii с]rvй inЪj*sa n о$ia,*fаi;a-;; ;;
Ь;;ffi;
un ivо.l.si.tаг. ..
. ."$i }I].чi
ili:ilririiе tшi din сanееlariд
6с*Iii. $-apoi оfranda
tвilог iшflпri{,j,
.
$i
а'1зоi Ьg1inсiu.. Ега tinf;rа1. Еra fr.tinзоasй.
'lосlrii.iе
ei llt"l аsс:i"'"lзdс:a;.r i,,iсl.lсa" * й;,"*ii,"ii.
*
'fnс*рrt
sii .зcэ ilrll'rг;;.;,
Бi;;i;;j"Ъи, оgninсls еa diшtr^о
aр;i..t.lе vill";l сtt лrа]uri t;riiriсе.
D;rr Lmli ?
""l]l'еslir,j
са ;зttl.tl.сli
сlrrсl irr't;li r:in'at afзг.i urr сintее iш*
ii1ii'l '-
1.iiгтt{, t,-t*:i irш:li ];l r"'в;, o oiЬ*'itritшг.l
6l
gi*nЪl йl
*"
t.,' ;.'r.lэi i':tl"
",
...
].t;J i"
L!,1 rt1o't"}"r,?["trt
nunтai si vjn'
*^.
}'it*:j, f,;.tj.li1..:сt:
.l
giurni g,й,'i-ЬЪ
dirlсоlо,
$tii
pе r:1nr,
&\,сllrl сj'ist..;ll,fl ]a nз;ts& ?
-
**
}.'..
$tirl
nltшrai
сЁ aъlem un 'rтlr.lsirfir.
.*.^
Гt: L]iii,l"ri Eоgdan.
c-bi;;;.. ааbiсо, Galзiсо,
stli
сjnс."i ?
*
it.rtl'еJ :Ё; g1asul
.*;; ;;;; lй ttшегeiеа ]ui aur.u]'
trinlbi
{еlоr rifj.rltе"
-*- Сiriе*i
? IшirеbЁ Ga}эriсla
stlrрid.
**
l,оg.оdaiсшl
rтrеu.
*..
l.\1 tf,'ir ? rnilrrtlurё
in qо;lpts
Galзгiela, nrqэa1e сa
zёрarlа ..l.ullес,зl.&
сl.e
ре
o stгеEinЬ.
"
*
Gаlэiсгз, z:u sрui nirniс ?
*
}.е]jсit;'ir"ilе
i.ilеlе.
*
Nu rnf, sёгuli ?
*
Се feiсi trсоlo, Galэiсo ?
_
I\,{6 inrЬl.ас.
.
Рlingеа, privinсl
uEa оd5rii l'.;r- (lir\lll,,t}
{.l.,..t,L:
'.l,
.ln,t,аt.li.
bеr' afiind сA-i соtrdапrrratё
]'a йu'.'"t si]'rl-ir:ii
i,.
;ь'a.
РItiЕтE};Uд" td"Aт}lAN
.
Nathan Salз!эеtai
соntraziсea atit de catеgoгlc sресi.
ficul evreiesс,
.a$a
сum r to,п,"t*i.
i"
ta'iьЪ""$нй;;
murmuге
-9i
rnigсЁri
antisendten inсit 1n сqrсurile J g"Ё*й
nafionaliste sе sюunea despre el сё e rrn rvreu ratat. Astfеl.
irrtransigenlii
eiudau
reсunoaЕterеa,
iйрй-;*;*;;
с.oсhetйria оbieсtivit5{ii,
сё sini
нi
БЬel re treaьа.
-Ruй
ii soсotеau gi
evreii, аo*
',' "*
uй"',
"i
;; oй;- i;p;.t',;
du.i in fоrrd tоt absеnla spirittilш
lrасtig
qi ;.-l,iЁйi
soсiale. Iar In сеtrеlalte'сеr'iuri
'o*a.йs,,.
nеutго. nлs:ir,д
sau indifе"9}te,
fi"ionоrnia str;сt inаlizй;;й";,
-';;;;;
rlevтeu ratat.o
егa definitf, сu еxpresia. pе сare l{iрliпg
p..Рune iT
$rlгa tасiturnй
6i
еxоtiс in!еlеaptй
a lamаuiui
tibеtan, dе с'te ori aсеsta sе aоoЬsrdzs
ri'oiй**fi;j;i;i
Kim :
,,Рrietenul tuturora...
lntr1adev&r,
Nathan,
dе 1oс priеtenui
ir.ti insusi du.nir
еаnoаnelе vielii
рraсtiсе, er,a.in'Ёni'oь poi*t;;';"i
iilЬ#5:
adiсё omul oгiсInd
disрЬnib.itr,
"*i.
Ё.i""ot";;,-;;;;;;;
distr1ndi.l-se, g.гijeiоro
i*voшй
si ;hй еа1эl'iсiiltlr
tt,tirt"оr
сu,nоsсuфilor,
fЁtсitтdu-Iе pе .tе,sup'a
$i^
daгur]i --itiй
tndдt,oгind
astfei dеzinte.reset
; niimai' а.u"a .'*tiJ й*lй
dе ajuns de ptratоniс*.Рu-.*
1ёspinсti
ziэrтbеtul
;.;;;;;;
agreabile .;i al soliсitudirrеi eflсiсe-nrr
е intеgгпtа
{'i
ъ;
in eategоria,,intеtreso..
Nu avra niсi о tгаls5turfl с!е a.gеnturiеr.
Nu аiзi.,ll'trsе
сa. atilia altii, fl11р5 rйz}зoi, zv'г'it
de tre}ь]il iziэrtс,llir.ilоr
subteгanе, fйrfl biоgrafiе оstеnsilэiIа,_еtl
tr,есutl.tl
егзnet!с
d.rapat dе avеre, adеmеnind
si aй;viltа lrtiъзеa lэrll.l:\ si
рe.a
oamrnilоr zitrеi, pгin bа"trul banului., ." ;"йiLj;
;
explоatа sau esсroea
mai ttrziu.
Nattran eгa in la1;i, сu
firчti intсrmitеn}e,
de сilrd
'o "g'**i.**"
si;;; Ё
;td"}--{
PABтЕA A РAтRJ -q'
t *.Lогctci tя9
pr.ll"t dцl1";д!'t (|ilогva.
gеneratii
irоtоrii. Cаsсlс Sаbkэсtаi
с1е
];1 [lr11;rrtt
_-
сlсnunrii,Ъ
q.}рi'J lг
9i
aсuш.;'ll
,,с€lsillc ,.p,,йЬl,,-
lr-iri.., dсц;i.l.t]эаrlinеau
рiin
tlсitaiie unui nзisit; сlt rrurtе iiт
,oiсl.., inaintе dе-a с]сveni b;rnсlrез:
9i. mо;ir.г *,i
""й*
l,.,
,,С$сu,.,
*
егau соrriеmрогane
сLr
"с;rsеlЁ
b"й9|"'Ъi'",
* Zliзсu qi lanоv
;. сa
6i
a^сеstеa, J *',*,.,u*,д o aгmоniе iе*
6ilnй
prin .,,eсilitnеa.1ог
р1astiс inсorроratfr'
anз.intirilог
tt.есutuiui. T.есе-rеa lог l.il.:еir'tfl in altс йi.,i,-"J oi.ЪТ"u.
iс:ryti, се*i drеpt,
{*t!,upiu
а"сlogi i'"g"еt.in
рriviI.i gi aсеia.1i
сэIta,t lзоiеrilоr sсilрйta}i ai Iagrilili'?a
рi
i"рt'аi**i*;;;;--
}.,r. autо}rtопе.
Acеst rеgгеt
,ql
a.еst оftat еrau sеnrrrе]e
с:ttегiоare а,1е fеnоглеnului
irлроndегa]:ii
;;;'; ;;;;i--
сa.lеa lui Nathaтr sрrе intimitatеa
familiilo"-"еЪosJ ."Тiа.
рittitоrii sr'rссеsivi
ai
-:^"::1o"
.*.*, й"*,.e*"1.ti
ri'i-i.i*triu,,,
.
:.,,I*'::
с'i.;tig;asеrA"a\,"cГс'a
рl.оvеr:bia]n
щl",й,'""o *Ы."
$l
Сi.t)с[r viсl.оrji, fоlоsindu-iс
dс еa сa с[е o aiinй dс lr.iрt*,
рiс'rdшsеrД tt.еptat,
iРt':o-
d;й;с'$й''*
"'.йiii""а]"
r.:.i"t,,
еncl'giс: a се]оr dintii Sab}эetаi,
Ьоnсhistа*йrti*Ь**''йi,
tтiul[lrtnindu-sе
inlpоvёrati
s;i o.'*t u*"р". Aрa сЁ, in tinтр,
шarea avеГr a irсanrului
$alзi:etai,
inсe inаini;
Ь-;"ъ-
fiirimi|a, оstеnise,.сiipЁtind
nсea
"оьф
;;i;;;*"?d
;" сaге tоamna o d5 qi
р6duri1or gi avеrilоr.
Bоg,lit, Nathаn n-аr fi t"J t pe"i'u
sосjеtatеa
rnоldо.
vеnеasс5 сlесit un еv:91] bоgat, Ъ.li.n inсf, url ;;';l,;.
bоgЁtit in lvlо'сlоvа.
$i
oriсБr:u **'it.t**t sресifiсц'
sйu,
nimеn. rru i.ar fi iertit -yйl,
"й:Ъo
о,"а l-l:-""rii,i#it.
SЁrас insti, adiсЁ::::"il
q"'!.'",i;i. in aссвagi },,{оldоvьi,
tосmр, in еросa сс1оr mai сiniс,э l,"ЪЪЪ*ii'i,-fr-1i;;"#.-
еа si J эоiеrii uirmintеni,
аtrrlel *us J evеninti rtn fсl de nс-
blсfЁr 1осatr6' Iatаi.сlе
й,-й; -а
ЪJ lj" niсi о
рut*re tenr*
рогaгai,
Nаthan frссvеr:.ta tоatе fЬmiliiie l,i.;;-";";;;;;
iivirr<i li:ss. tm trос in intimitatea lоr, nu й йl""iii"-*'ii;:
гilоr
;;i
tr'iЁэuturitrоr sосialе.
Dс.fарt insit, Natlran nu crп siirас. Pitгоa nrrm.ain stii.
геa lui аrсtrillii fiirтсl
ргoiсс,Lai;ii соrrrрaгatiъ,
},;
;;;;;,
Sa}эlrсtailоr
dе iеi:i,. aq*. сrrm spui unr'i^ oь*,
"'n.'i-J
Ь]u,'-
сlut tlr:uitzесi dе kiiоgгamе сiuрii o
"ii'l-й
дj-"r-"Ё-.i
'
,,Vаi, сLlm ai slirbit,. .-
сrr tоаtс с;i ilr$ii с*
r-ni,ti.o;"й;-
lui irо.::шrпl, fоstul оbсz tоt rоb';ist е.
-.-
Nat'iiаn lnаi avеa сitе сеvn : rеstuгilо.
sltfjr:jrln{:r. r*'-*.
tru a irrtеmеiа о nоufl-atJ lгe'-
*асд шaiьli;;;ja
,;;ЬЁ.:..
ссirri d'irrtii Sai:i:еtai al nсайtllt,i. n"" шotь"","э"
;;;.;5
d'esсuгсо сеra сr rtlорtenisеo
iiсIiidasБ
рrrr рi
s;mf'lii,
;;";;
130
сa ull autеntiе mоlсlovеan. Cirrd murisс {,atjrl lui, }d;itrhan
(:t'i'l la Рaгis utrdе il insolisе
рс
Cirttll l}од;rian, ri.t'iJ ',.'oi
iill,}rгеur:й сu еl' dосtоr'triul iilr lit'сlr'е. Vt'rl,il.tiсl.l a"о1о n'trr:rai
;l;..:t.ltгtt
Intrrоrтlintare'
Gгtt]зii, sti sil !rrtrсiirlr'ii .li,t Pitt.is, tJ .f,.-
ir-rse de;;lirrr
рlшtеri untli ;tvос:itl, sii
jit:hiсli.,.'
.'i,."i'.i] ijil
сti dеpl-.inе
}uteгi
fttsоi;е с.lс ajuns tlс lпiil.'irrintоl; сtt
j\iа.
thзn,-din']u-i
;i
Iui сеr';, Crrrn avrrсltit,rl ii r l.lt
li
..uii'я й
.,j(;tJ ёJ i.],
l\itlltг.tr ilu.
jnsislаsс,
рl'еfсr,ii.lсJ
s;,i r.'lrtirl{'t. lаt. ttш
ir'.Oсеs рс.:nil-oil
dс:с:it sJ t*ryi r:r'.йtrtr{шI},-e;ts;сii
1rl.irrtt.','..t .u''e
lriir.пra sш5
!цi
til1.е еД,-1 sсrr:ii;tэ q'l"еziitr.гсltat.
Sе-in;riit,,i:lst d.с
r.lr
Р;;l.is u с]i,r{il t'ш C;rttri Bоgt,l,'tl. .l^-".
trr:nind iir
|;iгfr
rrn fеl dе iшiзl'еsаг al aс:i:s1tiia],Cш
itl'Lа
se *сutr]ilsЁj il:l
iзгilэtii
аni, с.!'ind dоvaсl;i сtrе о с'::rеr.Ьgiе
рr.aс.
tiсfl
6i
сlс о subtititatе
-.. реntru
a}t.ul сai.с l.аr f:i ..ri,rцr:t
dе ameгii. nr?ndriе pe s1r&nrоgul sЁiu. 1.r'tг-;tttсvi,ii, i:i.liii
D*gdаn iryi dаtоrll с;itесir,a urъivегsiitl't'ri еroсllt*ir,. й*l-ni*
t.ii;irr, lntг.сit vajоа.t"еA itl'сl.insесf, a u"nrti dосtог i'с: lа
sgrlэоna сu n'lfi"Iеi'oasе'luсгё'ri
ptr}эJ iсat*:
е сu itэti.tl in.
sitfiсiеnt&
1эеntгtr
оLlfi.nегеa unеi сaiеdl"с. stuс.lii-lс, .,,:,i*it
t.iе. strf,iuс.iie.
"<i
аfir"mаrеa unеi pеrsоnl*litjiii
"*iL',':*r,i*, шriсit dе еъ'id*ni5, pсt.аduсе
aрlаr'лz,е platоrriсе
рuь. i,,*u,i,
t.еvisiе gi viu gr.ai. IJ nivеrsitatеa
itrs5 e о сеtаiЬ .o..й t,'".
buiе сuссritil
ргin altfеl сtre ltiptе, сuсеl,'iгеa еi сlоrrесiind
:lrаi dсgra}эЁ r,ос;ttii-lrrеa
arivlsmului sосial' сlеrit va1оarrа
l'ссt.iilоsс.l'ltii si pi:сmоvat5
la lосui еi fiгсsс.
С;.trrl liо5;d;rr, fiulluiАris,uiсiе Bоgсl;rn
*.
рiiрrt
h4il,о *.
rrinо;tеir itrr:й сiе
р,е
сind еr.a in ],iсеu с1еdе;i.ll;tul'il*
irшi-
\,е;:si-laге, сlin
д;ura de
ta}Ё
пlаsсu]inЁ lt titrivеl:lsitfli.Lt]t,i.i
i;5ш tat,i" Yеr:ind in
!aгё,
se izо]asе in сls;r rnо;,iс-'nJ til
сii,
!a nrаr.лa lrti. lntг-ttn- trary.i
6lе с;rrе nu-l f,r.ссl.еntа' inс.l*
рindu*;i niоnоnоgul dе гоiiiаr"lсiсr, fйr.5 ss sе
р'*o..,uр'q
сlс Univсt.sitirtе,
Avегq:a
ре
с:lГr i*о lёgаsе m:lmа lui !i asiEurа inсiсl*
рс:nr.lеl:i':.t
nriitеr.i;tlё. Dе :,rrai rnult n.avеа шеi'оj,t.., lrь1a
crn
.рunсt
dr: vr:сlсre stгiсt
рraсt,iс.
Iar сlin
рun.еt dе vь.dсre
intеleсtual', sсгj'si].l sо].itirr in armоnia urrеi сase rс{,rr.sе,
{йrй sоti.о, {.ii.й' со,оii, f5r,fi vizitе, nll еra urr.efогt
iшrрus
5i
aссерtat, сr соltsti.iliB*e]"с] lаlэоrloasй,
сi е"рr'еs;a
рiir*
;i. l.lnеi vос;;tii;-t:l'i
;i
a unеi rlо}uptЁti, fo,{;)i dе .,o,u ш,.ii*i* .
sitatеa ii a1зtr.е;r сa сl геs1эingetоllгe
lr,rahala *
"uiйlt
;lfiсiа1е'
**tre*.-Т.*"
1St
Nnthan insД. rra de alt&.pilrеr"е" De la inсерtrt deve*}ве
atlvrll.s;'rrul izоliirii, sernnаliird
stёrlrit.r ltli-сЬi'iiЪЬЬТJ "
рriгnеjdiile еi, mai ales perttгu
un sсrirtоr.
_
Un гonзanеirr, nrai сu sеamЁ la vrlstа ta, nll pоatrз
tгiti nuтm;ri din лnrintirеа viсtii dе pinfl ;;*;;;й];.
st.eпlnй sЁ te lirn
jiеzi
la сорil5l,iс
6i
t^inег"tа'
рЪ"я"J #.
рсгiеtrfa соlrtлсti"ilt.ti тrreiui сu r'iЬ1a. u"
гio^*"i.ЪТ;";;;
-qi1 о faе6; un гcffi&}.сiеr *
nu. In toйо, Т"'i";"'{i;;
r.iл
{:"r...
Соnс]-uzia aсеаsta avеa dаrrtI sй-l iritс
ро
Cаtrтl Bос-
сl.:n, lоt't.lt;;i fijndсй sе sinr!еa
""йui*j,;t
-,1i;
;.:;;"р;;Ё;

n;еc*re.
Natural,
invосa о sеria_de. arguiэrеntе
.;i
-Ыu
tсоrii, dе.иеnind avосatl,tl unеi si&brсrunr,
nеассеptlnсi
ч* $iu
judесf,tоrr,ll
еi.
$j
е1 suslinеa сй rоlтlaззсiu*.,I
u nоn]
dlliоnat in
рrimul. rind.сle
",.p""l."1*
griй;i'.;.;;ЬiilЪ
trЁiгсa ei sроntаrrЁl, dеzintсэrейts.
шi* сй .lтriеnsiLat;;,r;;
rnai п arц: a tгЁririi.о. tru соpilйгia qi tinегс{*
;
ot..,,ni-сйй
nrr ttl сttlrory'i, сirrd.inе,r:xli
Ъй tr сtrЬsсор*'i,,
рii""ouй']i.Ъ]
соmрara$iс сu сеilalfi in соpilйriе,
ргiir
еlаduri q;;;;"#;
$n tinerе{&. Daсй е6t,i viu
9i
sдnйtоs,
рlnЁr
la .l'i''йЪ.ГЪj
einсi de ani, ei aсttrnu]'at sufiсiеnts -"фi1'i;i;;,;;.Т;
sосо[i сlеmоbitrizat.
din.via{а
соrnbatrvа
etесi'rvЁ, trйitli
anоlтirn in rindurile
сelоrtrai1i' Dе.ati-tnсi
inсой
р-ii;;
серe
?,Inareа viзrfltоаrе.j
'
9.+o
с]еfinеa etr gсnшl l"i а;;,;;.
{i:"me
*
"|ЁiгЁl
sё rrтai tru1iеgti in aсiйriiаtе сй;"й;
trэinii
atunсi.Viata
e in tinе сu tоr lnaiегialul
*i Ъйt,"Тв-
tерtind
'
riеsсорегirеa'.еs'еn!еlоr
еi qi tramtзgtt,.*".u'
й"
рr.ilr
сhimia сrea}iunii jitеia:'е.
D*",i*t*u ti"i]',
"r,
1ouitэ
l.i }.."
mai
рartiсipi la vialA
"*-рй
Ъtun.сi, nu mori, ttl-l
t* il:dср;ii.tеzi
dеЪa, n.o ui[i. 0 trilir;;ti ,,.i**i ;';;;;;;
еа s1эссtetоr. Pеntru u-n
9m
оbignuit, Ьviсlеnt
"г "-Т#Бi

рэeвi'vitatе еоntеlrзрlatir"й eсhivаlеаuЁ
o" o
-,*й*йЬЪ
1.а v.iir{tt, сu o
trзrё,fuirЬ
,;i o rttginiгe. Dar sсгiitо,'ut
n*Ьiо.
сtatfl nu. e sirnдlu sресtatoг, сhiaг d.aсir *'
р*"ti*iрд J йt
tra о aс{iunе. VЁzind-o nuшlai, in trсl.tсtit, йiаг, .j. t'аi*ui*
iniuiiiv, соrtlрiс:сtinсir:-i
imeginativ laсu;rе'-
ii ьiЪJ uJ "-
rix*, filr"Д сa асеste intеrprвtЁгi qi r'rэсоtзsti{,uiri
s6 aiй
е:lгttсtе"гutr unui plасaj аrtэitraг,
реnti.tl
ntоtir,rtl
сu: sсгiitо-
гiз} dеfrirrе tоаto esегlleie viе{ii, t*atе divегsitйliiе
"i-
unь
еitateа sсгiitоru}ui соn$inе t*atе nrul}iinilе,
й"ай,ij*.i
рsihоtrоgiсs
euрriвdе- tоt.sрвliul astral, riind
frг:il ;;;*;;;
nragiс&
ryi
priтilеgiatii ta!Ё de a оmului соrrrurз'..
!&s
"
*
$еевta sint eц сa.Гe nu reсunоsс univеl"salitаleа
1'iсйturii taie вrir,i]'egiаtе.
zin.rБ..u
-ш.iiь,"
f;;;i";Б;;;;;.
fiar daсЁ NatЬаn rl.ev('it untvеrsаlit,atеa
piс;itr.rгii
lnltg.iсе,
avеa in ."li"lР
stДr.uin|a ui.- so vесlr'ltt.t unt'оl.j
ljeara' la mas& _
]Iаtlran
er'a singu.гur
Ei ре.:й,;;;i;i
'asре
al lui Catu' BоgсJ ,'
l.
qi
ргЁlu.ngi'o":тi .rii""ilii*
ptnё
duрй nзiеzul rrорJ ii,.сu gigqri
6i
;аiаlе ;сb-гe...
$ii'й:
{,lran. sеarЁ сu seare,.rЬе*uta.iiс.йЬryi;й"
: сontасtul сlirеet
cш viа}a, intеrсal,n* mgrrll
"* 'n
iut'*n ,
;;n;;.;;;;i
^Anteц,..
Рin6 сind, exasреrat qi exten.trat, fiirrdс8 intг.aсIevйr,
гдai
,a1еs
1n timpul sсrisului,
"_"t"Б'i"i
aсеsta егa dерr.i.
tilаnt, sеmairind
Eеrmеriul''Ьiuo""*ui*'ii
in orgойl-;Ё;;.
{,iunii
_
Catul йgti*",
i""й.t"й 1Т *toatugiile i,rоrriei
;rрar.еnt
саlinr, il sоЬasе :
_
Sоliltia ?
_
}Iai sё faсem o,
рlim!:are, un сtrъеfn o
6tгaра{й, сa
Ia P-aris, nu nrai mшit,
"а"ййй
i{аtlran anr.цzat de
гezultаt.
_
$,-1- l"[свti.tu.
соntaсt сu viala ?

it
ll
il
fr
i
I
ilt
ш
I
;
I
.
l:
li
ffi
!
Li
ill
tl
rl
It
*
si asta. Tu ti-ai piеrdut-il."iJ пr*
de сlnсI ai venit
la lagi. Viсiile sосiile. сйсi tlltrlnrl-l .ofo^,". п; ..^.:-..t
-r.
.
'
cйсi tutunul,
сafеа.ua qi sсгlsr'll sini
viс* sоJ itare : с5lr.lg&reqti.
w5vдt
'vзluarЕ.
Ldrцн'iit-енUl. t
$i
in sfir9it, dipй'glume,
Nathan fЁсuse
рrОрunеrеa
tr}e
9аl,е
о studiase
"f
i',.*iui
i" o Ъt**'5 lIniтrдrcif зrfi
L(4дЕ t, ьLЦцlasе
сu.rnсetul:
o сatеdrё uni-gersitаr,ё.
сot-чi Bоgdan
izlэuсnise
";bg;й
;-""*.
,
_
Ni'сiоdatй.
Pгef*"
'e
t-*Т."i''te
u,,et
dесIt sf, puр rnina lInivеr.ltefii.
-
_
Цц.i
nеvоie sё о
tr'''p. iu.
_
Altfel nu se pс;tе.
t,lnosс
moravut'i]e.
Lе сtrnоsс
*i.:Р: Aч
::.-p;i.
*",
sl"*ise Niitl.an,
tiagat'elizindu-рi
dеvotа mс,nttrl.
$i,
1ntr-aderr;ir,
.izbtttisе,
distr{ndu-se
рe dеaslil:ira
:
&sta era singura
lui rйsplаtf,. pеnБu"
aеrst sсОp пtllтiа'i,
sсоsesе un ziar lоса].
jmрunindu*l
iй sсr.l,t tl.mrr орiniei
рubliсе. F&сuse intiirrl сjl tnoi*". дi Ъ-tЬ-.;E
;i.;;i
rterrr: fезтrejle. Nu exista bf,rbat ;;i*;'.fi*"йf.шЁ"i
Briеtеn^ реntru o tеrr:еie, dесlt пт-iь-".. мut еi*tii,-i;lй,"а
nu.lе. ff,ссл с'rгiс.
$i.nсierinдu-l" J "*g"stе, lе оfеl'еа rrl.l-
mai fоloаsе
si m.б,giriiгi"
Tutuio.u
J u."Еаа"*"lц'р'-'t-."а
ьint inteiigеntе,
rе*fйсind foarte йiй*Тitou fiс;;;;-iЫй
apгeсi'erе qi
.lrrdесatё dе.a lor, aиаil-iе eхprеsie sшi:tiifi,
argrrrnente
5i
dоетLlnrеnt&re,
еa
ryi
euй s-ar tl ,'*iяiй
bшеfltЁiгese,
1&3
it}
rq
j
I
lli
t
t
I
I
i
il
i
i
{
rl
''
t
t
'l
slt dr.):1vоltr, in сalitаtе de sttb:rlterrr intеlесtual, laрi'dil*
riti,rttltr
;lгr:!iоasй
;r vс;r:lэе].оr 1оr sintеtiсс:. }'IiсiElсl'лtJ r Nа*
tilаrr, rrir spltnеa ttnr*i fеmеi :
,,N-rii.
drсtrэtatеi.. Dаrr inttrt.
dеli'ltnп' 1i atrii:uia fitrЁr s5
,stiо
сiгсiэtatеa ltri. а'rind aеrtll
сЁ е1 о aс'r:ерtd,
ре-a
еi, dеsсifг'tnd-o numai pгin vоrlэе}e
nrri. Aроi }dtlthatr еrn pеntru fеnrei,
6i
.l,a1оtl'.еse
9i
Bш*-
сtrе.!сеr
Ei
jurr.latr dе nз.оdе' ac'iсЁ infогmator, sfеtniс,
Ei
с*-
lДr-tzii uni';еr'sall, Na1.lrаn .сеtisе : сa s5 1rэ sетveаsсЬ litе.
ratur.i dе-a gata. },i;:rthi1n с*]Ёtоrisе : сa sё ;ii]э6' се Iе
ро.
vcst'i. Nathai1 еra lа сi-rrеrrt
ргin
rеvistе сu tсatc fluсtua*
{ir'irriie ;i
rr';aзз!с+}е mос]с]or оссiсiеntaiе : сa sri le
роati]l
asj'sta qi lЁinruri' Nai,lrаn nэtnсasе la се1е xnаi bunе rеstau-
r'аlntе de 1a Paris imрr.iсLеnj'ntlu-se сur }эuсitarii 1оr : сa sfi

роа1,щirli{ia.
IЧ;i|harr ar,еa l:еvistе dе' ai"hiteсlurЁ mо-
del'rrir, геviste sроr"tio;е, геvis1,е agгiсо1е, еra la сi-lгеnt сi-l
се1с газi rесеnl',е pгосlutsе fitrnзасеut'iсr
--
реirtгll"
tnigr'еiэt,.,
slritrзit, in51i.'ilr,iаt, f оrt.i,'[iс;lt, ttn ешli{:, insоn.lnie, rесa1сif iеrеa
orgirtrisiтtullti,
-
сutnоgtеa tоatе mЁгсilе dr autоrnоl";ilе
9i
tnоtосiсlсLе' ave&
ргiеtеni
in 0riеrrt сarе-l tгim*tеаtt
lig;iri
r.are, qiia sй сеteasсй irr
рэ.1mЁ,
in сafеa, s5 сlеa in с5rini
qi sй faсi о grafоiоgiе сare dДdеa ir.ilprеsiа сlо;rmnеi sau
domninsоarс-.i сrt rnаrrusсrisul сЁ e
.
m,аi соmple:rй сhiа"r
dесlt sрera in 611реlе unui аmоr antгороfag
реntru
се1е
рreсесlеnte
_
Nathan qtia prе{ul lеmnеlorn prеtul сasе-
xоr, prе{ul lеgumеlor'
6i
avеa
9i
daгul dе.a r"есotnanda
servitoar,e iir mоnrеntе dе сrizЁ
;
Nathan
рiеrсlсa.la
с6r"ti
glrimlnd, dеEi bf,rba{ii spunеau сlеsрrв е1 сё е сеi irrai burl
jir*iitоr dе briсlge
Ei ;ah ;
Natlran nu vеnеa niс:-iоdatЁ 1а
trзн-sf, fйгfl sit nn aс1uс5 suгprizе сiеlесtabilе, iar сlaсЁ dоarlt-
neiе priеi;еnе eratl mamе, соpiii iоr, dе Antrl nс-ru,
ргirrrеau
dе iа Nai;lran juсfiгii intоttlеаrrna oгigi-nale gi сlе hrrnfl сa*
iitаtс
;
aроi, с.lеgi }Тathan, dupii intоаrсerсa dе la Paris,
dсsсil,isеsе la I;igi о- libгёrie сu еditii rat:е
*
nrаi ml*t
dЁrгult,е dосii; vindute
_,
pагfunrоriile pе сaге le aсltrсг:n
dir,еrsеlог salе priеi,еne
рresllptlneau
сfl arе
9i
о
рarftt.
.mеriе шtо9tenit5 dе }a о
,'l!['aсlamе
Г)arnr6е.' satr dе la о
a.ltii vесhе сasЁ iе6a:rй
.*
de p8 vremra сuсоanr].оy treсu.
tului
*,
сirсi tоate stiсlelе aduse de Nat,han
рtrгtalr
ln еlе,
сa lumina de sоaгс а unui
tflгm
inftrоrit in vогsrrгilе unui
Rоnsard,
рarfuгnuriiе
de inaltЁ gi suavi artй аle lui
,,Gulrlain.. ryl
aсеlе
,,Sаpосet'ti..
сaгe ias5 minilor .9i оlэг*.
uului о сluiсеa}5 de fruеt gi un parfunr dе fiоaгr a}:еa
amintitfl...
134
$i
in sfiгryit, Nathа'n, fAгД sfl fiе urit, ntt 8r,* niсi fгш-
ri.!С)$ ('&
sЁi
1зоаta
соlтr1rгоtrritс:
1-lс
сlinеvа. Avеa, се-i dгеpt,
ilс}rii Sabtз*tаi],ог, ttгl-it:iiс
рiеti'е
pге!.iоasе trdusr сin
i;эan,iа
с'tе с:е1 dii"rtii Ijalrbtrtаi^ q;i tr.lrnsrrrisiс' trrlаnrшlui сa o
ltjul.,с.i"iе lзi"сditа.гёr oсlri rir:1;r'i сLl n()al]t,L'it tiittnri.ttrtс:lor
lill еi'
ryl
gеl}C
I)е
с:tt'е i,ildеоL,61-о fоnrс'ilо сtit:ht.1'сr ]с сrrrn.
;.r;ir'i. I)eг ггtl'i'.r-tl с:l.a сlivеrs, fiiri,t niсi tl
tr-li:еtсlrr-l iсl' Nttsj сam
.'],'J :cn
b,.1Zс Сt1Т1
sl.oasсi.
olэl.а.! i sl.rlэi
ryi_n16istгii
drr piil'ьrl
':..lге
сhitl-г qi r'i:s
"lе
dёdga o untJ :r:i dе o|е1, unll.'Гi ilщш$ti
l,.i aр1есa!:l.
6j
un
trlЁtt, 1заrrа*ссlrbutrui
саrе*i сiiс1еa nrЬгс:ш
il!.}
frunt€]i.t inr-lr.еt,iLA. Sе imЬr:6сa bйtr,rirrе$tе. fAl.jt sй-l pгe.
l.r{]"rlре rtrс:с]r.]* сu с;}Гe егa ]а сurгеnt nuur;li
реntru
al|ii,
t'ltшblirrd сш
1:atl'lоfi
}ati, сu tal1-"f, gгоasЁ de сгёрe, сa..,si
l:i;п} сlзi:ioсlital'еa е;iаgеratй ar fi fost sin.gura lui pгеo.
l:i-,iрarеl air.lginсl"u*si in ntltrrеiе ei lrairrg d'е о соnfg::talrilfl
lагg.iшe gi t,.rlzunагеlе irrtоtdсlauna difоriтiatе сlе сf,r}i
6i
paсl"letе. О singrrrй сосlrеtirrie pеrrrralrеniй : пrirrj.lе.. Le
l',vеa fr'uцrоitsе,
9i
1е ingгijоa сu
рiеtаtе, рirrсЁr
сirrstind
;з;.in
elе сгiсntшl de undе vi:n'еall. Nu сu unglrii rог5ii, сlе.
ligur. -Т-е ingr'ijсa соntltгul, nri сulоa::еa, irtiгivializiird*о
r:t-r aсеlе ];iсuri stridеntе
рe
сp,гr ie сonrbitеa ntimai la
Iзmсj]о
ре
саrе ]с stinra.
As1,fеl сй Nа'than, in сa]itаtе с1е intinr а.1 unеi сasе.
nLr aiaгrса
ро
triсi rin }з;i-г,Ьat, riiсi unul .iiLсi:rсiti-i сinstеa
;цсlс;ziеi.
Nitti;an nu pi'оfiiаt rriсi dе vanitoasa сrеduii,r,ate
;t' sс$iloг, niсi dе ]ibertatеa fсп:еi]ог nrоdеrne ; rru fiindсf,
iir-r lсз-al' fi dогit pе tirrеlс: dintre е1е, d.ar tiindсs" еvita in*
t'lш.r'сйtuгilе сu сеi p€ сlrгU_i fl'ссi'Cnta, qtiind сlin lесtrrri
l,l.i l"iin ехрсriеn}a a1iогa, оLsеr'vаi.1 de e], ar,aгr,La,ilt1 dе-a
i'rl fi arrtltrtr"rl urrеi fсrсеi сLl сare r5m?i ll.,jl'Сl-l ut'iсten.
illl.inсl сirrd altt". rnii dе fс'inеi ili ofсгil
рLll.сОl;l
сi: siгiс*
i-.:.iсtсniеi. LJ е ;iсссa i;i сйuta avrntuгilе irr alti:l ],'-;nl,: г1ссit
i1(:еea
рr
Ca;r.o f,rесt,сnta, iз,rtг-o саtеgоriе irifеiiо;li"li 1ui
iln n'Lui}е
ryi
sii,u;.ltiе sосiаlй.
,,Pisiсеlе
Eе Angоl'a sinl сiесо-
r.l.li.ive, d;"tr rrlt*s bunе pсn,LrLl motani,., с:;тr]iсirse е1 1ui
t.J atul Bоgdн"n
ргеfеrinta
lr.li arrrоi:оasй pеrзtrut
,,fеtе1e
сle
.]i;s...
Lе сiеsсореrоa
ре
la сi'nrmatоgгafе
9i ре
s;l,i.еiсlfi, in
..:i]еle dе siiгJ ":&tоaге сinсl irragazinеlе sint inсhis*. fi.ii,a sii
|iе jс}l.еzе, dесi niсi sa se agсundй. Priеtеnс:lе tr;.ri
jl
trrсlri'
irau, сi'ar il
ryi
сегсеtati, aргiirsе. Drсi 5i
pтrin et:r.:Дt{: {:-xре"t
i.iсn!е, 1{: .qс)l,\lеа
рeEilli
dе ]itsгai,ltl.Д frivоlЁ, disLritltlLi-1е
il,.rсЁl".5i сi'ilr llr-:с:st
рrrnсt
dе vесlеrе, fiiгfr, sЁr lе sriliсiiе аit*
i.:е 1' a dесi,. ur.сс}tilt'.
{ =рпrж*.gs
r$ff
Gгaliе zlaгului
6i
femеilоr,
!Рtчl
Bоg"dan dеvеnigе
рrсlГl.li;сli.
tttriveгsitaг, аlэеa dегэn;iildu*sе рсllitгu
сii.,етa
v;zittз сiе
роlitе}ii.
Rеstitl il aг;rnjasе Nellъan.
Ca,tui Bоgdan fЁсusе lес{ia dе dеsсtrridегe in au1Ё, lзъ-
tr-о au1Ё irn!оrtrobitЬ de ldai;han сu tlru!.timеa.рiiеtеnеlог
iui. Сtl ttэаtе сй lес{ia fusesе lrrtг-adеvДr ,,о
trесt'i.l..,
.vc-
ii'"t*.
""si
in'iреrtin*rri errтзеtiсй pеntrrr auditr;оriui mсnd*n,
*ii**u*''t сtrеpьgise ii-ъi,еnlla
ryi
aqiеpterеa irri Catu'l l3оgdan.
Рiflсurg* сu Ьаi}:at, dеvr:nind dintr-o d*tЬ сea шai гесеntй
vсdеtй tзэаsсъl}1n* a trаqului. ,,IJ n
Garry Cо*рrr.. сu pЁrtli
a1b' sр'.-ts."sс сinеva, сinсtnatп3refizindu-;i ji.n1згсsiа' ссt'.l
сс с,i fсаltе lэ neuJ 'i, al,ti;tli сilзсnrэtоgi,;tfullrr
dCvсnilrg
,t,еrшrеilш-l
dе соinраralie ai асеstеi^ерссе ignaге,
1;}a.
сччn
ос]iniолrA 913ц
gi,et!"li1е
сe]е1;гс. Тrnр::еjurа.l'са с5 iес{,iа
еra sal,а,зtй сa ftэnг]
ryi
sevеr;i сa еxprеslе, d.."l;1эrtiatй dе
tэl.iryiсе
р:3tэlеnt
littэraг, сu tоаtе сii:
1эгоfеsогri1
егa un rо-
l:заЬt.iеi tТi2l,е*:iirt
ryi
сa slilist,
*
iёlsesе lilзеr1аtе fезтrсilод'
l;;i
рl.ivilаrsЪir
bilr}эшtutr
9i
sf,-i ttsсltlte glаsrrl. Е.iir}заr,сul im-
р,.йit,l'n ргilт
ilэiitr{,iшlе
9i
еlеgan!а- еi aristоеratiсй,
prin
Ьrigiшi;lшi" соntга'st dintrЪ
р1iul
аlb
Ei
осlril rrr8тi, prin
rrзti;l* lьii
,'с1е
aш1atlt..
*
сum 1e nurnise Agв"il'la Bоgdarr,
а'с;о;:с.1]nrx вiеstоr rтrini fiоrul inсеs1,u1ui
* q'i
рrln
sоbriе.
t;atсl t,it.lt'ttо!.
Glаsъll suna viг!l, сliзld соntur viiзrant vоr.
btэ].tlt. fсlгiззlltе dе rзi;te buzе tll.rзrdе
91
гоqii.
}I;ri'lэаlr sрrгa*je rntrtrt duрfl trес$ia dе
.dгsс:}ridеrе
9i.qi
сrrnсl.еtiz:;;;e sреrв"nla с]6ruйd lui Catrrl Bоgсlan e}зiаr
in aсеаr sезгЁ Ъ есtril;iе гаrЁ a mеtъrоr.iilоr lu"i Cassanоrлa"
_-
Dгag;il Tan.i, sрlrsеsе е1, Trоia e сuсеritЁ.
Diэ" ain iтrtгat la Univеrsitetс, оftesr irоn!с eatu.]
}Зt;gt:!tllr.
Ntl, pro.t'еstaвe Nathan. Trоia еqti tu.
'Asta*i .сa-
сia.!matl.а. Ре сeita]ii i-anl adu.s in tin* ;
altfеl,. nunttrrд
ta la tlnivегsltдt*
,n-aг
mаi fi аvtlt rriсi tin haz intrr
nшi dоi.
Sрeгаsе. Dаr sе inqсlаse. CЁсi tlс atllnсi, Catul Bоgdaiз'
сol.пsf,rilrs sA-Ei faсЁ lес$iile rеgrrlаt,
*
gi le ff,сеa сu о sс!:tl-
1зшiоzitate
aр,:оaре pеdantf,
j
nu aсогda
',сеlот1a1!i.,
dееit
Бrе1* trn"ir'еisitafе. Un соntaсt
рrofсsiоnal
сu trLuт]ea' egfe
сurinсl dе';еnise uт.r аutornatism, lйsinrlu.}
pе Catшl Bоgdan
tоt dtit dе stiрin
ре
еl сa gi pinё atlrnсi.
*
Sсгiitоr gi
рrоfеsоr, 9i
tоtugi la o
р:ri'tе
dе- vi.at$ 1
Dз:agii Tani, сl*"iйa t,a e eрitatul ps сari] sillgl'iгй
9i
l"a
13S
!gт
ff,сut Мarguerite d'Autriсhe i
,'CУ
gist NIaгgоt, }a grnt}x
dезrrоisеllе,
-
Qr.r'ha dеux maris оl enсоrе еst ptaсеl}е";
Nаt.han insf, nu dеspеrаsе. Inсеrсasе sй-l aflnеsteee
in pоlitiсё. Iar inсеpltsr сu
,,сazlll
Antеtt... Dar in privin}a
роlitiсei,
Ca'iul Bоgdan era irесluсtibii. Ii siш1ra nunr*i
ridiсоlul, rru
;i
rnйrеlia dе-a uлr'о]a сu dе.qеtе de orn
ргin
dеstinr-r].
9i
evеnii:rеntеlе unеi соlесtivitй}i.
$i
aрoi,
роli-
tiсa сеrea prеa mult tirnp. Agа с6 sе m5-гginеa s*-l asсutrte
trlе
Nathаn сaгr sрLlrtrеа qi luсruri juste d,еsрrе iзri{iсr:ea
iniimй la viala sосieLA
ргin ро}iLiсй, ;i
l"i:сruri а,muzвntо,
dосrirnrntind,,vоluрtаtеa сaregiali'siтltl1".ri..,
*
с1аr fДсind
сa aсеl sоida{i anесdо";iсi. italiсni сai.е aрI'aud5 сtrisсl"lгsъll
сirpitаnul'ui, lssindu-l insй sй
рiесе
singriг din trаnqre
spr'е inаnriс.
Рinf, сinсtr Nа'tlran rеnuiэiasе 1а сaptaгеa
роlitiсrl.
Dе atunеi insй, sреrasе iшtl'-lrn rnaгe 3.rn0r.
*
Dгаgоstсa ardе, dаг liрsa d;аgеsili rrsъl.сЁ. Aviн гe-
fгaсtaгiiоr.
Cа"iшi Bggdan li rД,sрund.еa еаlrt, enumегind rозnenсle
sсrise сle el in саrе dragоs.Lеa еra fi1еrсu
ргеzеntii.
*
Aiтr ilibit
рe... 9i
am iьllэit сu..' sрeсifiсa еl rroingle
iulэite qi erоii iirdгйgоsti{i dе еle.
-
Am inghеtat la Pоlul Nогс1... la сi,nеmаtоgraf, qi
aru al,ut сanсеr' }еpl"ё, friguгi ga1bетэе
рi
tоilte bоtrilе,
рi.in
с5r}i1e dе mеdiсinй
trэe
саrе lе-am
gtudiat.
_
Natlranaеl, Nathanaеl, sрi.ri'tu1 tйu iudaie nu-i in*
vеntia mea !
_
J ust, сlr"tg& Teni, е invеn{ia p;irin{ilоr mе1 сare
n'au pгеtins сй mi
,,far.. sсt-iindir*n5 intг-о сartс, liisInd
latinitЁtii talе соntrarul. Sй intосmitn un invrntaг ai viе}ii
ta]е. Avind сinstеa de-a-ti fi biоgгаf, аlu qi оlзiigatiа sf,
qtiu tоt dеspге tine. Рe сine ai iuibit tu ? AгatЁ-mi iil via}a
ta о singr,lr5 dгagовtе...
*
I{.am iubit pe ninэеni, hоtЁrisе intunееat
рi
гnindrт
Catul Bоgdаn.
*
Nu и.еi ?
*
Рrоbabil сЁ nu
роt"
Atunеi n-ai talеnt. l,enu:т!ё la s*гis.
De еtnd talеnt:dragoste ?
Dе сind talеnt:viat5,
5i
dе сind vir.r{i1:drаgtэstе'
Aratй-ini un sсriitor autеntiс саre sй rrrr fi iutэit. Niсi rтnu .
Cеi сarе n-ar'r iilbit din
рruсlеn!&
nrr sint sсгiitоt'i, fiindс&
sеriitоrul еa gi ercu} e prea nеbiln сa ss pоatЁ fi pt.udent,
ir

rfr
flr
a
Сс i сilt.е ll*tttt iulэit din intсlеpсiunе sint fllоsоfi,
ryi
?nеfl !
}..ii.rsс'1,iа е nсl}.эutriв invilrsй, nu a}эsеirla с1е nсlbtl.rriт..:.
.Гu
n "i l.i
jtlb,it
rriсiоrl;itA pе rrirnезri, dесit
ре
1,irrе
;
сla г ni с:i
I\iirгсis nu с}t.a trсrшafr"сlсlj,i;. laг сil.зс1 ;ti iзrсерrц1 sй sсгii,
{t-;:ii рiеrdшt ,,rrеlзul:liao..
'.Гнtti, э.rJ -r-гii а:ntilli': : r.йziзоitti*
Рaгisu"l. Еt.ai
,,tr'-зhun..
Lt1f6:t]i'i-
;ti;li
sй faсi sill,i,ilri lrtоt.talсl
trзt'яte
insiinсl,u1 с]"е сd)llst-'l-.тt;1'е. Ег;ii s"ul1ltl'i;, T]аni. }"liаi
l]еs un еirгЁl1 t'. sс.nsibil 1;r fl.ul'rrusе.t,еаl
,,lrсli:itп'iеi...
lli
ir.[.i.rm : еrаt ;rnоr'iтiаl. urrеrrгi, adiсii с.i.сlрiige:ri поi'шril]''ll
ргiri
gеsiuгi stt!:littl, itтрrеъ.izibiiа. {iqnitе dilr iurrijltl'i'l* tii.iе,
са'rе m5 e1rat;lt'l-" Tiiri,tеiе rtu {:;g tхi:lо;lii. }iir:i сiiamaiil.еlе.
Tш fЁсе:li. Daг rrir:i aiu-trсl il*а[ itrbit. Aсtii'гlll nrt tntri. еr;ti
,,l-illЭutl..
il.iсiосlаt5' Tr'elэui* .qi'- iu'bецit'i. itr l,l,.'],iiаttj iti" 1I'е-
i.rtl"i sй -qpltr}: vе1 irrlэi. -_
.Гiitldсir sin,i, Тзl:сlil:l,ui
t;jl;" ]igti
.lntaсt. Ai асrtlilttii,it fairЕr sii сlilj
'
\iii:е si llэ;-ist..J сiiiгr,riсiеi'
I)нг rru tс: iirr:tlir1сr, nll 1,е iijt:tlnLlt]" Yс'э:i
j.r"'lr.rtr.',
tt.есt,illx*
t'сlt,":ii' f с:n:lс:
j
"..
*_
I)г'itliс:nt'lц: t.l''lс ?
_"
$i рl:
t-.iч:.
jJ е
Сс ri{..i ? .Iiit ш=';^s L]:itr.il i:]l;.lс.l:.tlr. 3int
}iti1h'e.n" Cit rтlitlс niсi urra шu sil'lltе trсvt-li;i rjl:-l.i :;t.'оitt.qз
sui]сtu]- с.l.: gaili din сluleр; sltnt l;i l.'i!ln!ll il; h.l:l;.i.t
sl-гi
gзlr1-.l;сi" Tu i*is.l
роii.ii
y:сnti.ш fc:ri]ilriiаtсl. it.'1"l.'tl
.b.al
рsi-
hr'i*giс. Le
J iо{i
tt'ansfigl"ll:;i
'.;..lli.с,itillсi
irr с":.]с i,:.](ra сu t"lu
-qii:.'.L in
рi'еlli.lri-|.a
пi*a. i}оi:tе сii
;1 р;;1'.ii.."'i',
i...i:..
iэr'э,|i fiiL*r;
,.сitlr:lt}
liiт1.сu'..
j,jс
сtl rl.r.r ? Гiinr]с:i-s dltl 1;:.l'ii ? "il'iir:*с*
tt'iiiсllс ir..tr*u'n,
(ii:i,$ а'l:ltui'i с.li: i'trе ? ],'iiг *il.: ti;;riс с:;'..'lii;tl!а
сi dr:пg*:itсll сr
дilэ'.;-ii
Lr,.й'fii-li i1ер;::.'il'
}:.!ir.:
Г:r;Ll.il n:ii]lгi
ili i;i:"i
? 1j;';;.оlliеа- са
чi
suг1:.:izэ-
ц'i::ii,*
ъ,есi, г-ii: о: irjlid.c,
Ёоi,i, s-о gli:l..:gii a]iituгi с.1с i1nе с:1.:iiri,. fi;rt,
1."ц
l.i;i т.ri,"1" [iiтit
с*nvil.l':; сli n.iri }l;l,l;lг сii
1зс
s:{;'i:э-rlа ta l. il.ii:':"-;'i-l'i sii lli']ilt:-J
1а iс:ге;l;-ii'e
.J rt*i
Сll:е о felir fr.itrn*аl;1"".
*
$tiu.
-*'
()t'ii:rr;iii
? lе l-n'.ltr!t-ll.}flr.]i] I.];rtlrln.
*
[iiiu.
,:1iu rеii,ll,trсlt.'о
;i
еll. О J ]:'li; i:l'l |],tl:.i ]:r{)i{t"rr
tal'г: сni",r:qi;) l'li
(t
[r,l;.L::;l!;,il,lr lli:iii-ri.i r]t' г:
1ll:'lirl.r 'l,t
l:ll.:alf ,
*-
Tiriii,, sillL ftl,i:iс:it. A; J -i itэ.o;i,:lг.: slr r,i::i.с ш bisеri*й
р*
l*сul.f*i';i сt'l сь-zi:rсgге. Vгд ьil:i:jc..i"i lti t(..tiriLl.L].jl*o."тi ?."
_-
lr:*:,irrtli,е ? Am l.с.lrtlii.сl"t,*о. Еr.с,.lt tlt.tt сiin t.оntl.t.i.l]
1а сal,е.i.irсrt:и r.l r:сrj,e in fiссаiг.е z-i, сillс1 гit.l iriiоагсе сliп
оl.aq;'
6i
?ntоerсс сiii]Lr]. с;1 si-'i suгpгint}i,l
ilalрiiat,еa
gеnr.
lшг".. V*i тес1е* с.] ijr vq lrrаi intlш1эla.
Biiзt.:"
.Л;;-ni,
eli
..1i
t!i'ii-о ttr гоiт;ilr
.f
[iri.1l1i еоntinui
ilъ сiiг"[;i с*
j:*ai
tl.flit in ъ'iаilй, ? eе n*ai аr,itl; сl"i:'аjutr .sA
li;liJ
}ryiig;tl'
Nu !
fi.аi
piеr:dut
,.ntllэunia.'"
.Е;i.сi *rоrrl с!с
рe
tl{rtiе.
Aсesta era ;l-l с1оi.lса rсlfгст:l :
,,l|i*iri рiс,гсil'lt ltеbrtnia..o
сluрй
,,сazuJ
,\,tl.i,еtt... Рс сit сгa .*е eсЬшlпdilnt сrr аltii.
ре_atit;
ei:а..dе in1'rans;;gеnt сrt аrrriсr-t]'
gau.
.T.)е t,.,тг:i oli'tе
свni,гаzз.сеа niсiоrlаtй
i Ре
J зiiгl--a{i ii ;l1-rгоha itltоtd.сar,lna"
Р*l Cаtul J J ,оgсi1t1 insfi, il сhiшl.lia са. d uгi,iсaгiе, tnгir-in.
tinг] сhiar ri:*lr] сiчэ a.i с]еvеni сlеz;-tgгеa}зill ariinri iir sсhinrb
rеrlitt-ldinеa сi.t nli sе
роatе
сiis1эtnsi сlс еl.
".
Сёсi in1оr,flгf,$ц'еа Iоi: ar,с.:a vес}rirаеa ttnс-.i vieli
;
daiй
сt,ln Сit;.:l s,i.st.l. dс ]iсt't.l. Vс,r:.- r.]с J а аll liсl'tr, С.itlli Еuяrl",rrr
j..sе
rс]сr.a;е
ргilr;'tr-о ,,.рatа-re'., сu,се,гit,d.rt-]. сrintr..о 8..rtй.
$i
iш l.;.l"lifоl.tа5 dе
"
liсеt-l, Сatitl B*gсl*n av.-lgеsе aсее*ryi
dlsti::i]:li;lе, а{:lсi;i с.Iс3аn!lti, aсееэg-i sC!.}].,1 dCZinvоltu:]i.
Vlli]isс
j;t
n.L.{ liс:гt-l,
р;.оссdа,l
dr-' rорuiil{iа t.ё-i сt:rinсдt
d-rг
;i
oгiginl;J , g5:itэdш-1 ];i nоrrl iiсеu
ргсmiant ре
}iаihaзr.
Uclеgjl еrаш ьtiirru1a!i dс
реl.iз1:есtivсiе 1l;рtсi pеn|гu itl-
{iiеtir.'i:" I,il,
рri.nra
tezi. lа гоrсjrii, tоj'i a9iеii;iiili сu ш]F-rl
nсгll.il;l'ti i.с;:rl]t..l{ili
jlr.iil.i
i,{l;.:.;i сji,;
jr'е
..i,i сlrt fiuni;lsi
|]":.ii.fjс "чs:
!l:l.,mi;1l;.: i;r:i
j
С::t::rt.асit;,[ tlе t.аrlса ,it iui
u-а]-L.] l Liс;fli.y1 с]]а 1-11"} с1еv ш.lijlоr':itl' Сatir]" 1lо61сtran ii fiiсt,тs<;
tсrя.?n iniгсgiiilе, сIрAtа.sсl'zесс,
ре
tсza сu.Ьlt
""й*,
i*'
el igi с*nfес!,iоrзal;е
шtt.:z* tеltglaii*й сal"е сiiрЁt;;'u
"*
ry'.nЁ
сl"l rnar:е ind,ulgе:з{li"
О s*l.iе t"lе аrпtfе], с]е gеili;uri
ryсоiаrе,
iiliгеgit& сtr aссrsg
crэ t*:nl'..гiL,t1tr] сarе
11+сЪu
сliл'соrтluй, fа'iа:Г.'; d;;"й;
сIil'igitзt* ql
ргоfеsоl"ii tlrarзi" fiiсtrsе .1i,. N*t'l'*,r *р*..йj
tоl'tl.j l':сi:il'j.:art,iil irrLгigaL iз1 lui Caiu!. Bо.t4с1*". iэ*"еЬi"n'Ь
.t,оv;t;
i;i;i. l:l;,teau sё. disсtltе tiе 1о сgll1 }i сg;ltr,
р*
*li *lt
trэJ ail
d.t:l:i-{, al се1ог1а1$i саtt1;.l';.lz;i'. xrfllthan n*l:i\,.еa niсi tэ
t{!L,gi]h].(}.ti'iе. Dr:vеiэisс'гfl
рr.iсiсili. Uriivд:r.чiiаtеа, rаzi:Ьiul
t"jiсrtL inl,г*ltсеlэьl{ii
rшritаtе^
рi
Раri.stil tt зеg.;rsе
,*Ъ?i;;й;;"
nei. с.lri1эЁ ir:i,о..rгсrrеa dr la Pai:,is, N;:t}r;liз, i]aге r]:a тJ rФ-
tоiip.*1. Olnl1lui nt-.рI.a-сtiс
реntru
е1, dеvtlnisr rlrеiтtЬrul
prас,;iс al iui t]atul Bоgсinn. сarе ntl fЁсt.a ninriс fЁir5 t]e
Nа|tr,l.аn' trll ii giгa ;}vсгеLl, еi il арrоviz';iоlra .:u с'е1r nесе.
Earе t,:;rsвi
;
hа,iiait:a, gоsрlзсlilia
т:asеi ltti Саtl'l} Rо*idtrв.
{) &}.lnеa]lсji di:r }З;;*aгаhi'a, гnо6ten1ti d,* lir niаnlа lilt
*
t]iinсl^dln ilfl{ls.t
рUnсL
dr vеtiсгс sltbогкtrоn:зta 1-ьrr Nаtieаn.
j,n
l.'i]'г;rt, ,Nэti]iin l.ra utriеu], ш.iti
i:гiеtеn,
uniсul оrл с:arе;-i
Ц"!t-
Ltэvаiri$iе la rinesй,
реrnraЬеntrrl
вйu irэt.ег1осш1:о;'"
t'ot. i{irtili}n sс 0с1iРfl
ryi
сiе еdita':aз гornilnс}оr lui, f*сin-
dil-l-i с.]l}ti.irсj;е]е еш еr]itоrii furfiеrrregteni, оеuрitrdit.вe dtl
ti,
I
I
ri
:
i
I
i
l
1
:,i
il,
;1,
il
i38
рulrtriс:i.tatс,
сompеnsind prin гelatiilе lui absеnta .de
.rе-
I'оfii ш lui Catul Bоgdan. Binein$eles, tn tribrЁria lui Nathaц
unde nu se vindea dесlt literatцrД strf,inй,
,гonпanеle
lui
Cаtul Bogdan aveau un
рrivilegiu
uniс.
Aqadar, Nathan ii era соmplеt indispensabil. tr'Тathan
6tia.
De asta nu-lmеnaja.
Dar soliсitudinea lui pentru Catul Bоgdan nu se rтr&r.
ginеa numai la persuasi.!.lRe' sau e}саsрerare,
Рrin
sfaturio
argumente qi оbiесtiuni. Inсerсase sй-l determine
.
prin
al{ii, с.lrm faсe dеnnonul din ispitirea sflntului AntoЬiu.
IrTathan era bun prieten qi сu Tan}i Solesсщ porёсlit6
Еulanrita,
care la rindu]' еi еra prietenЁ intimf, сu Agatha
pоgdaц' rnama vitrеg5 a lui Catul,
,si
a treia sоlie Ъ t.ui
Aristide. Amindou6 erau degtepte gi сiniсe,
$i
pe deasuprа
piсant fгumoase. Tan}i Solesсu avea
рiele
broЬzat6 de-{i.
ganс6, o-chi splendizi, verzi сa lagunele veneliene,
9i
buze
сare dideau pofta simbtrrilor dе rоdie, сu din{i сurn numai
nоmazii au,
9i
lupii. Cind mergeа pe stradй' nu eгa b6rbat
сare s5 nu intoarс5 oсhi luсiogi dupЁ trupul ei de gitani
сu singe dе zmеurЁ. Tanli fйсea avita}ie, autоmoБilism,
sky, tеnis, сёlЁriе qi amor. La lagi, venea numai din сind
tn сlnd, freсvеntind-o numai pe Agatha Bogdan сu сare*gi
fйсuse liceul la lrТаnсy, aссеptindu-1 сa insoditor distraсtiv,
la cinematоgгaf, соfetйrie, bodeg6 qi plimb5ri, numai pe
Nathan, сare O-prrnea la сuгent сu iiteratura frivol5 urii-
vеrsa16,-spоrinсlu-i unеоri inventivitatеa сu srrgеstii оri-
ginale" Bйrbatii iеgeni n-o interesau : in bloс. Piovinсiali.
Nathan, ins5, сultivase treptat in ea mistеrul invizibilu.
itli Catul
Чоgdan,
fiul vitreg al Agathei. o a{Ilase rnai
ales, punindu-i in fa{A invtrlnerabilitЪtea lui fa{f, de fеmеi,
determinind*o sё-i sсriе subt сontrolullui.
Catul Bоgсlan primea muite sсrisori de la admiratoare.
сoraspondenia zilniс5 aduсindu-i сel pulin сinсi misive сti
9}.oe.ii'
propunеt'i, sрovedanii, сеreri de autografе, fоtogra-
trl. tn generе' nu dоpЁgеau nivеlul platitudinеi. sеntimen-
ta1e sau erotiсe. Cogul
Ei
soba erau uniсul 1or destin, dе6i
рrezenta
lor grosоlanй nu numai сЬ nu-l indispunеa, dаr
ll qi mf,gulеa intr-un fel, dеvenind' glasul сetitoriloг ano.
nimi, tovlrёqia lor pе biroul lui, aga сum аr fi pегspeсtiъ'a
galeriеi сu semin!е
91
1imon6zi pеntru un orator
:publiс.
Nu r5spundea lns* niсiоdatЁ la astfеlde sсrisori'
Dar Nathаn veghease destinul sсrisorii lui Tanti So*
lеsсu, la a сйrei геdaсtare partiсipase indireсt. Ii v6rbise
140
despre sulaйitа,
;эrеzеntindu-i*o
сa
рс
o fеmеiе еxotidfio
interеsant& сa atаre; Catrr} Bоgdan aссс1зtase o intitrnire
сLl e& la Nathan. Rezuitatrrl : сitсr,а
рl.irlrlэ.Iгi
in dоi, сu
аutomobiiul ei, evidеnt fгuсtttо;rst.:, qi al,ii. Sс glrstasсгй
гесiprос, iimitinсlu.9i apеtitul lа tд'сi pliшrlэitl,i,
1ii,
se dtэв.
рЁr{isеrЁ
сalrnali.
_
Tantl е сa strjсtriilе, 1i sx]usеse Cai,lrl Rrl..1llаn.
'Dirт
сiзrd in сind... L)ar pоаte alirnоlъta Lln
р{jr.sоllitj
r.l1;,iвогiiс
intr'-un roman.
Aсеsta fusеsе ерitаful unеi аven'turi in саr.о Niti,ti;lfi
spегasс. Nu nunзaidесit s6-l сaxэtеzе
ре
Catutr Bшgсil;n, dаr
шiйсar s5-1 tuliэure егоtiс, sЁ-l nе}iшistеаsсЁ" dinсtru*i si
ai;сtiiuJ . .....ltог fеrnэi,
ц-,eгnindlt-l
сir:!
1t:,',drunl';l
сitlift.ii.i.
Altе lneеrс6ri simiIarе nu d,е,:йsisегЁ aссst rеzъtitаt"
Dс undс, indеsirеа геfгсnu]ui
,,1'i-:,i
piс.rdut nеtr"эtlтri:],',
uri:rat сle altrrl, rлai согosiv :
,,ТirзhД,ti.i**gti... I)е aitfеtr, in
t"titimii doi ani, pоtоiirea lul Cа-tшl Brзgdзn luase lrrtг*a-
с-l.еvsг
рrорог{ii
аlarrnal,:te. Cu ехсеplia 1с:сi;i1оr la Univеr-'
sitatе, trё,iа exсlr,esiv in саsЁ, nепзaifйсinсtr rriсi
р.limbЁгi,
dесit iзrtirrrрlйtоarе, rеnu.nчind сhiar la сЁlЁtогij]с in striii-
nёtate. Рrеfегa singurйtпteа, 1есtura gi sсгi*u}., la оr.it:g"
In сЁlёtоrie' rll.l пrai vrсiеa nсрrеvйzшt.ьil, sаlt r*g"{si"геa
сunоsсutt.llui artis.,сic
; сi е:<сlu.siv o}з*sсa]а dс;:.азаirii 6i
с1ifiсultatea aсоmосlёrii la vialtl de lrоtеl
$i
lтsti}rrrэШi.
xryi еxagсгa vоluntaг
9i
штigrеnеlе, fjlсind din е1r un fеt
dе infiгmitatr inссnrpatilзii5 сu r'isсurilе сjllstсlгie!. Nu se
riтai plimba dесit pгiЬ grйdin6
9i рr'in
саsi,
рrrtinzinсi
с*
arе dе-ajuns, сё Rt.l,sе sirntе de iоr linritat intr"*tlir' е:сil, ei
чa
dinrроtrlvй, iз!еi.осlatЁ n*a aсссpttlt viзla mai
рlсnаr
dесit atttnсi, atingind s'$a сtrrn tr,ilia есlзi]ibrr.rI
рсrfесt.
Natlran sсl.lirirbasе rtэfrеnul, lirnitindш-l ln tшr сuvirlt :
,,Strigоiu1е.., сaгe strrra. glunrrэ{, fйl'5 sй' izbu'tеasсfl tоtust
s5 asсundA ingi"i.jоraгеa ltri Nathan. Sе tеmеa сй pi"iеtenrтt
вf,tl tтeсе printr*о cгizЁ patolоgiсЁ, fЁr:й я6 аi1r5 сrзrajul sй-i
1duс-a
un dосtоr, сЁсi nш vrоia sЁ*l dерrirne pe саttrtr
Bоgdarr, сi nurлai; sfr-} stimu]'еэtе.
Rесrtгsеse iaгЁqi la un viсlеgrrg. Рlссаgе la Buсurе;ti
сu еitеva stiсiе dе Cоtnar гozlloYL]nrsс, гjrтl*sе dirr
рiv-
ni{a Sabbеtaiiоr, qi сu o сditiе raз:& din Rвbеlais, fаitnr1
o vizitё lungД" pгiеtеntdui
lог еоrnun сiе Ь Paris' Sau;еl
Tеоdо1u, st.lhrsец.:геtaг de stз't la, Iirвtruс}iе.
$i
сu tоаtе сlifi-
евltЁtilc dе оrсlin. pоlitiс *
pтegidenlia соnrisiunilоr de
haеаtrаuгеat fiind s,щзraliсitatЁ rrrаi. аJ еs
рrin роiitirfl
_,
Il
я
fl
il
h
Ii
ri
J
t,
1,,
t
ir
Ц
ir,
irl
fli
fl
iz:I.lt'ttisс:
*..i gJ '[iе
numirсa lui eatul l}tэgс-lan la Galel{i. tttр.
t,liill'l сitсl!'il trор{,i сir с]' с;r sii n-o refuzl], rnirrtindu-l mе.
t.r':tl l Сii tl"сlilill

сlimtld. сii сtгuirlu-l. е tnсintiitог. сй hоtеlшtr
t},,,]; Сel;.ii с
r.iссiсiс:ri ;.t. с;,' Glr.la,(rl1 * u.*,,,,i" Stаlтlbul
сii':;:Ёirеаn, сj-. iзltсirlаrlгеirl.i't} tr sй*i trtiuсй о ilrtr'eirgit galе*
l"itl dе tiрr;::i :'.liТ1't-flЭ[:rSС' i.'.
'i;1jt-1l
ll di:rlaii. ltlitiе se ilrtilnг-sс
t,:ilti-. l-iеai]lt.it.iie
'lэ;rl'сirr:.uiui'
.*.,
si]inсlrr*l sa ar:серtс rrLnffl{ni
t.iе p;rс,aza
рl.*1utrgiгii
i:tсt.I]iii-]i llt}сsi]t{]flit* сitёtlеii сaгr in*
I,;с;:.g е оl:'i г.;i t, с-. a] t s r.lbiс'с:t сltl сtlllтt:r
giii.i,iс:.
__
I{u nr;.ii
1.iоt
sсl"i* сilir с&lizi-; t;t. i\iit' еllсlrr,е;l;1 сR O
Ёi.];]
"1t]]
е.
*_.
Сt:сit;.lizi'..
.
*-
}}сlf t,iшl.
(]с.lс1ez
;ll.lili 11'-t:.li:l:t:,l"
* -
j,;
l'.!l::iL,lti!(:sС. i,i'.i,t '.
$i-J .
*..;1ii:сiii-il:..l 1a.Glilit!i с:оildur.:Irrс1u*l la gа"гli' iiitL;tlil.t.
гtll-t in it.l':l:l qii il"sisi;ilrс:ll,l-l
1lill5
tr'ш
xзlr:сtll.сir tl.с.riltl'ul.i, сlt:
t.l.;-iiтlit ss t:il';.lс iпtэal"сii
дrrl
lLrl,i1 !rrriJ rl.it,, сl1 t-ll't
чсоiaг
dlrs
сi.t ;.iil;t lа iir,ii'r"llirt..
Еiо ati;itl1ll,trl;r.' Iа огiс:е : llt

s!]l,i..-1u;tl.e сu Lrlеstсlnr, la
о сl..],lnisir ir:tl.t.:ii:1эс':r;titzД, lrr
;.l1i-n
ехаtllеl]t
-
nuшiti ]a ttз}г:*
gl,fl-1цi:l
ЕtL:
с;lr.i:-О
ргш::ri
сil"lрй сitеvа zilс* nll r]i]
1зt.ltеa
a1tс:рta.
,,}'{й с,iis"ёt*rеsс
ре-*tе с.lсiri s;iрtДmiпi. Ntl niei
pit:.il сlup;i сiis.]'it;гit'. Е,оg tl'iirritс-tтi eсtеiе tlесrsаjr.с'
'l:iIс:tl'е 9i tоt се с.L,'.zi с;i*rrri
'|,i:еiзilie
dессa;nrl;l1'ii. Vr:i
l:u1 n.;::Lt" i.Iu аr:ul.;i':i
рe
nin.li.llli, пrai
giеs
f;ril)iiia. ti]i
i'li"i:::r ]:,rsаt dс Ir-Liilai;.
Т;;rii.,
*
Slavii Dluтtnulцi l Тll siiгgit, Са'tui T.}о5;l.ill:*. a irr-
nеiэurllt,
.* jriЬiiasе ldа,liran сLl glas taгe, сеt:t сi,: !rrtг*a,*
сitll,fr'г с"^:l еxt1'a{]гсiitlаr'
рсnil.u
ull om
giсрrins
s;t
sri,l- bl:.zс:lоr niirгiai' ;i1 Lоrа'.
Aрtзi а сiiэ.шa tеiеi1гairrfi, i
,.11'оg disрu:iе s; fie t;iilt!i t,:;tаr-ril dо
jn
it i,.;tlti1 lоl.
i.;l;iitiеаz:я r:гgl'lll; g;,,ltrз e rrigii'
Aт;*i ;.t tt.t:i.о. t*lг:gi:;.l::t.iЕr :
,.Siii:rlсl h:t::iu,iс:еi сi Dоеtшtla lrоаst'гs l,int.* itlяr,::lii l'irl {ti..lst;l
t,:i tii;tJ .aс;i, ti ilill-i.iti;':t
-qсvrгit рi
fоаl.Le resрeсtэhil;1. Sii,i уlгtlg;1ii1,*nsсй
{" .tt].lt!* сirгll.ii
'si
Т.liце mоbilаtti iir ir-riра sеi,гitогi.lгr,г, ar'til<.!
5гi;iir
r''i. о iгаlr;;u; {.,J L:Ci{ ilзai r:ltгс. сiоfеrеnlii" }itr ;.rilшit niс! iэrt ссin.
[ :.1
g.aiф*.|.
vin iа Iз:,;i,
h,:il'llie d'е
il иаl'ttl.
пrr:J iu.л-iеstl'
rilа gla.
fl!сt, rriсi о peгfiсli*. Daс.Ё fraсrrl }1.!е'1t ld-{} tnvесhit in сlulaр, со.
rn:lnсiJ l tttrttl nоtt, сtliliilt intосrnаi rJ uр:i соl vссhi' fiind atешt ta
оlеgеrс:a ;rоstalrrlui. Tc inзbгД{'igt:z fг/i|с6tо. Al tiitl,
faili.
$i
in sfiгgit' a
}-.,i]L]:;i
qi ultinra Lеlеgr.arnii l
',Cuvintul
tnagiс e l,u1i.
T;itri.,
IrTo::ос с5 }.Таtiran nu еra с0111u11ist. Altmirrtегi, sigtt-
rаllt* qi соnsi1iri1 de i:ёz}эоi аr fi dеsсhis о anсtrеt,6, aгеs-
tindu*l
р1'е\lеntiv"
{
Тl:rсй inairrtr ds.a o сuno.n'rytе, Luli-i aрf,'гusе lui l{il.
tlrаn astfеi :
,,DОamna
nоastri1 Ltlli vine insоlitй сle fоa:;t,a
tli d;rdaсЁ.., сеra се-i dЁсlеa o tinез:е!й dе pe vremra сri.
:rо]'1nе1оr $1 a сastсlеlоr feudalе.
$i
сlaсA duрй irrtira tеlеgгanrЁ, sotia lui Catul Bogdan
nll-l intегrsasе dесit in сalitatе dе сauef, a nсJ эuniei lui,
t/elоi-}]]еa
ei intгinseсf, fiind un еpifеnоlтi'en,
*
a dotla, a
tгсia gi a patra tсlеgramй fuseser5 trеptele pe сarr соbil.
r,Isc dirr neant' сa dintr-un сastеl fеeriс,
,,Doaшna-
noastг;t
{,,L11i.., trеi сuvinte сaгe a\zlau fо6nеtu1 rnДtЁsъrrllоr vrrhi,
,,insо!it*
de foasta еi dadaс5'., prrzrnta lэйtrinЁ dirt urm::r,
t;arе dйdсa Doarnnеi nоastrr l"uli tineгrta lшlui оbгаз
dintr*un vеrs dе Villоn.
Visul romantiс nu e nllЕlai faptа nerоzilог s.l:Ltj-mеnttlii"
trnteligеnla lui Natlran a]iea
si
r& frrrstrrle ei lunare. L;l
o astletr de fеrеastrй, telegramеlе lui Catr'll Bogdan i-О
аrfltasri'&
ре
Lu1i, fiiсindu-i.o сle la lnсeprrt intlrn$ pri^rrtl"*
vеrsurile Гran{еi de оdiniоar5.
A6a сё Dоamna noastl'A I,uli с5рirtasr с} frшininA in.
fliirtatе in sеnsibilitatea iui Isаt}ran, l*sinсiu.l
рe
C*I,tiI.
Bоgd'аn, rr?nvlat tntru nebuniе' pe
рlarrul
al doilеa, сlt'.ili
dе an'i, Catul Bоgdan еra
ргlmоrdiala
oeupatie a trui }ill*
t,han
6i
iirtima juвtif!сare
a vir}ii iui despuiate de ainlэi1ii
реrsоna}e.
IчTu numal atlt : dar aееastЁ subit5 si arlэitrarЕr гЁstuг-
nar.e a iегarhiilоr sufl'etеgti de
рinfl
atunсi, ln еarе Cа.l,u!'
tsоgrJ an dс}inеa primatul, сonfeгеa lntr.adеr,flг lui
.I"tlj;
L]lr sens magiс, dе vreme еe вimрlul еi nurne, nоtifiсat
рriir
tеlrgTame' i btitise sй d,ea luj Nattraш aсеe Бtаrо sl"i*
д43
fletеasсA, uitдr.t& dirr adоlesсen{A,
.сaгe
se hr&nеEte. сu
nrпziс5
91
r'еl"stlri, rоprrdiind ra
рg*o
vulgaritate.. anei]arfl
l''lсiсtitatЬa iritсl"igenli! счr гiсtusul iгоniеi sau al S&rCaS*
mrtlui.
Aqa сй Nаthаn nu devenise numаi.exeсu-toгul
praсtiс
al iniЁrсinёrilоr date trlegrafiс de Catui Bоgdan, dar
Ei
рrоrсuratоrul
sеrтsibi}itfl{ii lui, al ernоfiei lul TЁiегea сas-
ta*.i]'оr de la ferеastra iеtaсului ii apйrusе qi lui imperiоs
rreсеsar5, de}i еrau сa dоuЁ lэiserlei dе frunzе plnё tоamnа
eind f;i
рuneau
сupоlе dе auг mоsеоvlt. Dar ietaсul dоam-
nei Luii avea nеvoie de lurninЬ
+r
.nuлnai dе lu'rninЁ. Pe
mоrminttrl еasianilоi:, Nathаn adunase сеle trrai frumoase
garoafe ro6ii, aduеind pеntru elе pЁlmintrrl aсеla gгas qi
n.rgru сa intшneriсul iadului in сare ard jaruri.
Cea rnаi deliсatf, insfirсinare e]]a сea сar.e o privea
рe
haziaiсa, degi Nathan o сt.luо9tеa pеrfесt, fiindu-i оa.rе.
сurn rolabоratоarе intгu соnduсегеa praсtlсfl a gоspоdйriei
lui Catul Bоgсlan.
Нaziaiсa nu егa prоpritr*zis sеrvitоarе, dеEi era plЁtit5
de stйpirrul еi, tгеbuind s5.l asеultе
9i
seгvеasсA, сeea сe
fёeea cu pasiunе qi exagerare. Мai lntii, haziaiсa era o
amintire de pe vrепrеa marnei iui Catul tsogcan : singurul
subiect desprе еarе Catul nu disсuta niсi сu Nathan.
ЕIaziaiсa avЪa deсi aсеst pгestigiu" In arrii сlrrd dups in-
tiia reсЁsйtoriгe, Ari.stide tsоgdan se mutase 1n а]tЁ сasf,
*
сonstrins de Catul еarе-l urrТrase in nоua lосuin!fl
_'
lъaziaiсa соntinuasе sf, tr5iasе6 in еasa pustiе, ingrijind*o
пrai dеparte, gata sй
рrimeasсЁ
oriсind vizite].е neanun.
tatе
alе liсeаnului inalt qi dоininetor.
Aristidе Bоgdan manifestаse dorinta de.a inсlriria
сaБe, сare nu
рrосluеea
niсi l'ln venit. Catul Bоgd.an, dupй o
d-ii;сtrfie s.1lbatесЁ, ii impiеdiсase, teгorizirrdu-l сu rеvol-
ъ"еrul
_
istоrisеa haziaiсa, asсultЬtoare de la uqf,; сam
ar'еa astfеl сiе сuriozitiiti. Aristide Bоgdan сedase
,,rr-ebu.
nutui.on simlinсltl-l сapabil сie оriсе : s5 uсidЁ, s& dеa foс
еаsgi. In aсaa vгrшlе, Catul tsоgdan nu inspira nurnai tatй.
tr.ui sйъr astfе!, сtrе tеmеri.
In aсeа"st& еаsй tn сaгe sr adunasе nunrai tйсerе de
trесut usсat inh:e rnf,t&sшri", oglinzi, сovoare
6i реrdеle
сu
miгоs de сanтforй qi naftalinй, haziaiсa se dеprinsеse sй
flе st6рinЁ in аqtерtarea st6pinului. Ohligetiile ei егau sfl
герarе
j-mеdiat
oigiсe stгiсйeiuуre, avtRd fonduri la dis.
pо;i$ie, sf, aeriseasсf,, в& faеё fосttгi de dezmor{tre tn
144
{,impul iегnii
-
si
s5 veflhеzr nrсгеu astlрra salоna5ului,
аduсiцсiu-i zilniс flori. iаr: in timрul fгigului, fЁсind fосuri
bоsate in sоba de tеraсotfl аlbil, сa pentгu o ferneie сu
sf,йЁtatеа fгagil5, сaгe aг fi сintat la pian sau aг fi сеtit
ве dir,arr. FЁсusе intoсmain fiindс6
6i
еa sе tеnrea de }i..
Ьeanul foartе deliсat in gеnеre, blind la vorbA, dar сu
aoсesе dе viоlen!Д сind nu i se aseultau oгdinеle
-
mai
alеs сеle сiudate
_
in staгe sЁ ingrozeasсй qi
рe
un b1rbat:
si haziaiсa' aгtneanсЁ. eгa gi шrai tiritor femсie in spailrrеle
jat6
de p,'i"'"* lеului. St5pinul еi in sens аproapr oгiеntаl
еra numai Catul Еоgdаn. Bl moEtеnise сasa' el еra fiul
stЁpinei adоrate, el еra fтurnos.;i bf,rbat, el era dulсe
9i
m5rinirnоs, dar i aprig 1а minie : сa
9i
сеi сu ttlrban. qi
nв.гghi1ea din goaptetrе еоpilЁ"гiеi, сind poгunс€atl harapului
деaiЪt tйieгеa сapului сare nu
рtie
s6 se pleсe. Capul ei
Бra de bоrangiс pеntru vогbelе st5рirruIui. Cu toate сf,-l
qtie din leag5n, Ъu toatе сf,-l privise impletiсindu:Ч9.р9
ёоvor spгe bralele mamеi lui,
_
nu-l vedоa dесit ЬЁrb&t
si stЁшin. Е drеpt insЁ сЁ in arrii сopilf,riei din leag6n
9i
Lie pd со1ZОг' сфtlul trf,isе nutrrai ln rninile qi bra{еle
marnei lui, еa intr-un balеon la саre n-a-jungеau dесit
priviri1e haziaiеei. zlitrlэetul еi adrni"rativ
Ei
vorbеle ei de
bеoсiri. Atii. Cоpilul сresсuse lingfl rтlama lui.
Dupl rnоartea еi gi
рё'rйsirеa
сasei, liеeanul vеns}a une.
оri fafЁ sЁ sune, fёrЁ s.о anun{e pе haziaiсa, desсuind
usil'е сu сhelle lrri. De aсeеa! de сite отi intra in salоnв.gul
rnоartei, haziaiсa bЁtеa la us5. Unеoгi nu o pоftеa inlй.
untrrr dесit tйсerеa eu
glasul сelеi mоartе, altеori ii rЁ"s-
рundеa
glаsd st6рinulйi. 11 g6sea pe divan, la fqrс:сrstrй
sau la gura sоbеi, iar altеоri
рrivind
сlapetrе
piarrutrui
dеsсhis, ff,rЁ sf;, le ating5. }Iaziaiсa ii fiiсra с:afоa rrсagr5.,
аtunсi riqnit1, i-o aсluсea ilr сеaqсf, mа-re
'st-l
!.6sa singur,
fйrЁ sЁ indr.6znеasсf, sй*l tulbure сu. vгеc vоrb6. Veсinli о
intrеharr tlneori : ,,Ce
faсe b&iatul in сesa asta ? N.adLlсe
femеi ?o. I{aziaiсa ridica din umеri fsгЁ s& le rflsрr-lir,J fl.'
avind соп:itiinfa unеi suрeriоritй'ti сarе-О sо,lidarixa сu
сitrd&{eni,iе
tin6ru1ui еi stЁрin. Dar inсД сle atun.сi. сu-
vintul ,..f,t..inriе..
in lеgf,turёr сu aееastй сasf,
6i
съl дссist
st&pin, dЁidеa haziaiееi un fеl dе dоzgus! lrзiirdгu.
A."sadar, inей de demult, fешrinitat*^a еi огiеrrtalfr aсс*р.
tese in prezеnt
Ei
viitог
роrшrrсitrе 6i
сapi:iсiilе ассstт;-t
вtipin. Daг stflpiЬa еasei
рust.li
ea frrsсsе : stf,pimfl pе
1,lS
s
tt'tсllrо;t lnt:iipегilоr gi оarесum vеstalй а fосulrrt
6i
fiогilоr
d'l'ц"l lliilrltras.
T)uрй i;зtоаrсс:rrэa in
tari
a stёрinulrri, сnsa с]'evenise
еfесl'iv a lu.i. Aгlu.sеsе din str*inЯtatе rnоlзit*,
"o,."u"Ъ,
ryaluri,
tэhlоuri, statui, l6zi сtl сЁrli, ahtnglnd rntoosrii
сanrfоrei
Ei
iraftaiinеi prin frimul ttttt;nului, Ёоn:,irruind sti
рёsiгеzе
са gi pin;i atutrсi sа1оnа9uJ - manrеi J rri, la fеrеastra
сйru-ia. rсptrаntase tranс]afiri albi. Angajase buсёiаrеau;.
rlnсleg
;i
fаtй in сasё, dar aсе6tia егau s",bt o'сш"*rЬ iiu,iuij
сеi, siiтpli figure.nti suiraltеrni сare alэеa vсdеau faia
stЁpinu}ui, fйr5 si-i aurlЁ glasul : aсеst privilс:gju
il avJ a
nu-шrai haziaiсa. Numai еa itr sеrvеe ilir'есt,.-intim,
J e
apr*аpe. eеilаlli \i=ei-'еau in соntaсt nunrai с-.l luсl'tirile nе.
insr"lfIеlitе ale еasеi.
"
Absеn}a fегnеilог din сasa s,i'jpirl.uiui соntjnua sй сlеa
nazrarсel nu numli o sаLisfас!,iс
рiсiungit:-t, dii'
si sillu.
ran|a еi in viitоr. Еa еra singuгa 1'еrтeiеЪin саlй' Ъеfiind
lrr subоr'сlinсa altеia сu.pЁ1 lйng. Aga сii dеqi -1.Цъ-,
;й;;*
tamrnttrl ei nu gёsea dесit ataviса.dоiтrinaiilrn.
* Ъа'ь*.
tuiui,. fire.sс.stйpln, nu
$i роrunсa unеi egate lnt'u srх.
rаrg i-ar fi dat aссеntul dе umi}in!;i al slu!еi с.' .iйь'tБ.
-
Fа{5 dе сеi dе la buсЁtйrie il numеa
рe
stёрin
,,bоiе.
rч} pеy..." Fa!6 dе сеi dе-afaz"Д,,
,,tlоmirui
p"urЪuoi;..
io',
stiiрinului, сlnd i se adrеsa diгесt, ii spuйеa саnr 1rцrg
рс:ntгu
vоеativе],* сlisсu{iоi сu.rеntе :
,,stйpinul
',.*o '"..'йБ qi сlrag.'. Catirl Eоgdan еra atit dr dеprirrs
"'',
**"*.tЬ
fоrn"rulЁ pОrilpos
9i
dulсеаg pоsсsivfl, inсit niсi n-o rnаi
a'Llzеa. 0 tоlrra с:a аfuп:с.
$i
pe traziaiсa dе altfе1, о tоlеra ira
шirr].te prir'iЬ1i, fiintiсi о"*,,ea dе la mama iui qi tiinаед-l
еra efесl,ir'tlсvоtаt.уr' сu tоаt.e сЁ exagёrЁгilе
6i
сluiсеgЁrii}о
ei vеrJ э;rltэ ar fi
рiiп"l.t
unоr neini{iali сa о nеrl'lirrat*
f;ililir:lriсitэ.
$i рtэ
еi il izldisрulxеft Llr,lrori, ar,in,rl irnprеsia
е-i
рnгtiсiрil
]-a о sссnfl de mсlосli'.anrti. Dе piiсlil, oсlatй itr
prinsеse
р1шiria
iirtоrсindrl-se с1с. la lJ nivогsihltg. I{azia!сa
ll iigi;ерta.in falir сasеi, сLl'Ltnrbгеltl сlеsсhis;i, i.гvind аel.ux
сЁ-i rtirr€nin!аtЁ sй dсvj.е viidr"rr,й privind dе
ре }fi'гm
fuг-
tunr l;пtti oсCnn.
*
lii;sPinul n:.сr'r sсur]1p
6i
dгag, сс-сri
рrI',iit
? Vаi de
nз!nе
ry!,
tjе tiljtlе...
'
ti lэосс'з, fiintlеi C].a
-сu
pfil*гi,т
9i
trainеlе . udе, еa
gi сitiil s*;ll' f i ltrLогs l.lt;tit din riiзbоi.
l,{0
tn as.tfеl сIе оеаzii., Cаtшtr.Bоgdаn
riсi,lсa numi}i l.пina,
сit u'l ilсr (]}dtr.Пue1t,
ryi
liiiziair;аi' а,lтltr{,еа, gr.*',йuiotu-$l
l;;зinarеa сa г;u}эt biсi.
Inirе Nathrrrr gi..hаzi;riсa
sсr s;t,al.iilist:t;i
l';lроt"tt'i'i соr.
с.liaiе. }iat!:an iэеilefiсjll
ftlti сlо
"u
il.. pi''iс,1,сititl
trl-ri Сtttш1
.Liоqdan. I',ui Natlran ii.sрuтrr-.a',,".,"u,,'.i;ol
.'li, ai]"lз:l ;й-
.lrutivul aiintirtоr
3vind
Ьi sе'.sul tlirui
ргtltссL()I.at рe с;.ir.6}
lтtt gi-l
регlnitеa fщti tiе. st}рinul
рl:ti'.l,сlrlшtшi. Еi;lй'rii,':
д4гij
еarr
-!nrрге.шnД'.
C-u N аtluiir, lrаziii l *а t,гш,l-lеt* ьй8, ;,"-Ь;t
'[оartе
J чng^'-
fiinсlсД са ,,"..
,..,,o
*','.].ot... .,,'nрi.i,Ьili, J iu
i;iсr'r.i
Ei
]il:i}эutii.
Nltl;itll ii sоlit,ilа s.i tс'iсr.l l,'*;J 'iliu'.
"'
Etеt.na lrli
р;rslvi{.аtе rсi:..'L.,lir,'5 fll!;i. .l* i.,i'.jl,*l,,.'....*it.-
с.lin urmД" A'l*tsе at'itеа сЪ r* ri.i,ji*iJ a с,оs1э,.е сtl, dеs1зre
рёrinlii еi, irrсit ar fi pi,ltut
sа"t sn.i.ln
9i
йiog,;fi*:Б;;
tэaziaiсa n.ar fi ar,ui
i;е.Iimbй йаg.iсi 1,,';i ;;i;";;й,
гrdiс.f, orgаnir:а i"tеv'оie a nrinсiltrrii f;iйirjаtir.е
сlirrе сiifеrеn.
t'la:iй pе оriеnt;lli dе сзссiсiеnt*li.
iii*i.',e l,,i lqiitlra'i-iЪiЪ,
уa.
qi.a hazia!сс.i,
tоt оriсlntai.;
е.'.,-ii9. с:t1 сс.,tеi,t itt vоi:*
iзrзle h;rziaiсfli
sсlrsu' i:;;асt, ***'J j"J ;-l
"йui-
oi,,,-g:t*l
timlэе Lului
реntгi.l irni;ос1оЬiiil;;
;;йii;,."
Nаthan
5tiа'
с} pr.с:zеn!a
f,ui6itзгjltоal,е
lt LLi.lсi fеnrei in
сasa lui.Catr"rl Bоgdаn insегзni ш*ге е".'"J .p..'ui;;.
Ъ;."
ziltiса. Dii'-:,1 iirsй" v;сstса i*ar fi aс]ui.о stйpirrrtl,
сlгаrс,a ar
f'i э:ii.nErs itrtегiоaз:ё. o s,iпр;urй r.iсiiсai.е dt* йinд i. l'i ё,'t-i
}.1эg.г}a1,
Ei
ira:iaiсil aг'fi.filgit
"*
,'oill rи
gala
.;i;,й;i;
сiuсin.J шqi
.р1оi1е
ir:r altй
pi"!з пqг Сrattll_ Ё;s;;";-;;;
г*nrоd. Fr.е{сr'а sii*i tl:оэсй i'-ri ]datlran sре*hс,:lhlf1,ni,й-
lltt-i]ui сtrгашatiс, с,.1 bеnе,fliсiinсl с]g:
6i*tЬilio.. 1.'i. А$'i, ;i;N;-
ih..rn sе ,saс:r.ifiса'sе
9i
-сJ е
с1a.a ;;;;t;, aс.lе'li,in'сl rо]l.;]. dtl
llt;rrltry;i
a го.inii ],ui Саtul })о'1d.llir l,t t]g
i..;';1;..:i;;; ;i
trшrtr,rnii hа:liaiсеi.
Nu-mаi с:j dс'Ь:..tl li..:r-'ltl'Ilt, сiоanr,lrir Luii,
а сёгеi vеilirе е1 o
р-rе'Eilt,eа' сlil'iс..а l1I1 :ji]i]s сllvаlеr.еsll
.рi:r
Ё ia d *stl сt, l"n.gra,u'.iil-L
i
-с1сl11еl.]li.
-
Iаt5 sсе;::r gi i:tt6 саsа. Sr"in'аsе dr: г'1.llt;1 оit !n r-l9a
'fu.dinfа"!Ё.
Nuiтai C-atul Bо3;сtrаe .,-l *j sl-1l:]all a:iГеi. }.I**
zil',:г."a si)i:.ГU5е gifiinсl,
с:u griйi!сi1r'.,sull'е
iе$itзdL.-;
.{r. ййt
l:r'оbоаd
li. с. с...'.'" сluvесjt lt' .а'ъ. o .*^
-'".ill
-Т..ii
"..
."J "''i,
"l,геaz;i,
igi аtsс:unсtrеa сu nt;ii,е
рud*irr"tl 1i
nr.':;tе;Lrg
*"йi"i
ъ гlstеi"
*
Cl'.со:lilseJ ulе
.sсuln]). ..;,duс'i ptiittп vоsLе с1сl l;il rltii.
''?lэltl
sсiitп1l si сll,afl ?
, -- l.. -.'
Nathшi ili1rаse*In
сasa с:aге-i' с:rд.
jlrl.i.tтli]
сli tl }l.:l.il-з'il,
r'is.зinсl-о
t'сltu*i, сa еrnisar d сlоl'шnеi Li,н"
1'.с'' р.,'*й*":
т',
14"t
r,itil,
ргоa mllzru dе antiсhitйli.
Pеrdеlеle
пlсrсr,l inrрrеu.
llil1'{)
реstе fеrеstге inlосr.liаu
lumina qi
"#ii;-;;.J i#r"
J "-
fаlrlr"r] lог de rrritаsе сьlnеzJ еri йJ *t" b;й;й-Ы;.;
A,l оiэ
j
l еiе dоrnrеau intт-o po"i'*.b;"'
;ъ;sttоare,
rЁsр indind
t,i:i'оsul dе
jсnrn
vесili qi
".tоfе,
la
"Ё'o
aЬ*а'-:;;-;;i,f;
ii.d.;iugat mirоsul
de llrйiйi.e;p;;;;
рi
dе t'miiе,
ar fi
d"зt e"-;aсt atгл*sfеra
unеi sоnrpiйusе
с*р*te funеbre'
Irr
:=,aсl оhiqnuit,
lumina еlесtгlсЁ-;,-d-;
яt^tn-tйБ;;.;idi:
*Iазiаiсa
о gi aрrirтsеs.e pеntru
сtrсоn5gеlul
sсo-lrлp, d.аr
Н*ihan,
sрге nrЬrеa еi J *"р'йa""Б,.ffiй;
Ы;"Ь#;,-
рl.li'r'.еlе!е, tr5sеse storrrl
9t
rеЪсйls*uЁ'lu,g _
saсгilеgiu *
f е.rastl.ao
ad' сind tr*аuiit,:ii
-
vi;;;. i.1*ud-
;
.;;ъъй
с*i vaг5 : intrase сa, o sonоritatе
rrоuй, aргinzlnd
auru].
регdеIеtrсr, lзronzul
vаsеrоil Ь'iе"1j*]*""rorilе
соvоarеJ оr
9],;qаi.шrilоr, гliтrсl o
-
inftrorirе d; ;;i;;;; prеliоasеlоr
olзieсt*
саre in lti:rL.гj nu-вi сuЧо,stеarl
сeЪit.р-ЬitJ "tii--Ь"Ёil
*
3t"t..ttl s.ll,t.тr,li,i]ог
infundilt
i"
рi"йiiй".".
**
}Тllz:iltiсa,
fii-rlli tе rоg *i
"ы*Ы."
:.. Е"j, :::
q#.]'",]t
Р"сnt1u. йrс.з;тйEсtrll
sсtll"t.iр.
-,"i;.,'rl.":]L1.s;'ъ:t,
haziaiсЁ, sе invоise }Тathг'n.
Dаr btэm
_
CuсоnЁsеlul
sсtlnrр tayе*i. сluleе qi bun,
.se
alintasg
hа:ziаjса,
1.е
сarе nirrriеn.о
iтrД.gulеa
mili taге с]осit
дэоftсa'lа' ia о сеa;сЁ с]е саfсa in tоvЁrflgi?i;ilйЬ-".
Cilсi }iаtlran
ргосеda iretосrnai
сa negustоrii
din ba-
zat,ш,l. Stirшlэulш'шf,
sall al дlехanайi,
сarе dintii ofеrй
сafr:a
ryi.
ralrat сшrзр5rё'to'it;;;
li;iйriiе
рrеtul оbieеtulrri
е*гut alэеa сinсl Бuzelе *"йрнiа;;йi;f".#";,ifl.Ыff;
,,!v{шl,фu:rtеsс...
"
1rr timр ев lзaz,.
ЬТ.f;},ътt*'s#ф'fl жfнttr#Ё-";.}**jje,ffiЕ
imprеsiе dе n"ruzсu йоrt. Nunrui йi'oйl
de tutun, pёstrdt
gi ехаlat dс tо;ltе gtоfеlе,
с1аdr;_-;l11Ъ;i
dr viatа a*estцi
{jЁ}vФLl.
Lui:li'irд егa alungatЁ
din tоatе inф;;itЬ:
rj;Ё;
tт;t tешul
роso'т]оrit atr Бсеstеi
"*"
.аpt.oqitu
*i' ;tЁ
";i t;iсtlгe, ill сaге niсi о dеzоrdinе,;iъ;
;й tlшru]t
nьr a].=i!x-.
t'-.i}il" nli;iсaгоa viеtii.
.C
"::Чll:
рЬ''t*"tй,. .l"йtiiij,
Ыъ'*ъ;
fзi'ir сорii,
jir
с.эr'е niсi un.vqs
ргеfiоs nu rrsса sf, fiе sрart.
9i niсi о qttlfi
dссог;ttj.vir's.i
гiе.раiatа,.Ьi,.,;tt;
;;.ьi##:
}d;rthall avllrjrsс
$i atшnсi i,"р'J .;i;;
йц.1*йi*
i-i Ъ;t.'?i
13оgdаn еr:а'J . uгl еfе*t al u.Ьfuil;йtйr
apllsfitФl"
ra m
с*)nnsn" f*,stu.оs, шtl o сatiz& efeсtiй Ы taсЁгlili"u;Ь'Т;
t4B
148
irtiunatе iir toatе inсёperile, сa in jurul
unui цrurf&urrd.
$i
in biurоul lui Catul Bogdan, сДг{iie, bogat legatе tn pietrе,
gcdеau
alinеate p-e rаftuгile de stеjац inс6niuriщi dio
patru piгti biuroul, сa o aгrnat6 de paгаdё сatаIatrсril untri
сйрitan.
I se strlrrsеse inima, gindindu'se сl dоamna Luli, сaгtl
\'enea insolitЁ de fоasta ei dadaсЁ, va irrtra intг.o astfеl
$s ч*.{.
Е1,
!n
loсul lui сatul Bogdan, ar fi dйrimat-о
Ei.ar
ft с}Adit in loсtrl ei una lunrirrоasf, са o ser5. Sau mf,сaг
ar. fi сr5pat zidurlle, lё.rgind ferеstr.ele, 1nnodind pentru
tоtdeauna pеrdelelq 16sind soar'ele s5 spele сa Ъ aрй
revЁrsat5.
Dar mandatul lui sе m6rginea la supriшlarea сasta-
nilor de la fеreastra ietaсului, lЁsind irr- loсul lоr, deа-
supral florеntinul сer iegaц
9i
pe pёmint punInd ro6ul
сhinеzesс al gаroаfelоr.
. Рg
mёrginise deсi sЁ desсhid6 tоatе ferestrele сasei,
ftrvitind soarеle nrЁсar сa oaspe in сasa umbrei"
.-
-Apoi.
se.aЗеZase сu haziaiсa la masa din su{rageгie,
fЁгё grabЁ, lf,sind-о s&-l puiе la сurent сu toate nirni6uri1e
intlmp.latе.ln lipsa st5plnului, nimiсuri сare aveau propor{ii
de
.vulcani,
trombe gi сutrenпure d'e p6rnfurt in. vorbеie
haziaiсоi.
*
Haziаiсё, daсA aг fi uтr сonсurs dе сafea neagr&,
eu
6tiu
сine-ar lua prеmiul... Ce s_aude сu loteria ?
-
_
Еe ! Duеё-se pe pustii. Cine mai с$tig6 la loterie ?
-
Cinе eгede in loterie, haziaic6. Noroс'ul e еа
9i
Dumnezeu : nu.l vede dесit сine еrede in ei'
Мulte
P9i
qti!
9i
rnai spui, cuеonflqeltlle sсump.
eum lti
раre
duiсеtu ?
_
HaziaiсЁ, numai сornрlirnente vrеi ! Iaсa arn sfl
taс; qi am s6 mai сer un dulсet.
tlaziаiсa ii adusеse inсЁ o dulсeatЁ de сaisg privindu*l
tnduioqatё сum o mlnra, degust'1nd-o.
-
Doamnе, сuсоnё.;еluJ e sс].rmp' ziе etr tn rnine :
Ce.are sё se faсЁ stlpinul sbump
;i
dгag сind n.оr mai
tine-o
piсioarele pe haziaiсa ? I{aziаiсfl' f5 еаfea. I{aziaiсЁ,
adй dulсet. HаziaiсA, vrеau liniEte. Haziaiсё, du-te, hazi.
aiс5, f{ haziaiсй, drege, haziaiе6, adfl. Tоate le faсе hazi-
aiсa pеntru stЁрinul sсurnр
'si
drag.
Oftase amar.
-;
pр'
iaсa, haziaiсa lrnbЁtrineрtе"
Nathan prоtestase сurtеnit.or.
tI
it
ir
t
,*,;,.}ж,':ffi,Тjt
o,,.u*ji",l:.j**l
-
j
::,,x
i
-,TЁ,,J i;
-
o--lt,fli
}:t?
'ж}}Т5,
о nэanri
nu dоrеgtе
i:liiatului
ei
;ЦЁi"а'*;f
ifr *#тl##Чr-i
'*is{н
fi iLт:
j:i.:Ъlн.;;;:f"iЁ-жiЗж-ff
li;J ;ffi
,ifl
",1,":}*l
нцнffii}."J
;llj,t:ffi'*ijiт,i' fi;:l
-:::i
н
ц
Жit*:Ffii;
;:;,''*?
#iil:;
:t,flЧt
fi -
j;}.,;
j;Ё.ъ'l'**
jP;'н**:i;oт'';Ьfi
-*,ffi
уfjil-'-Ti
; i'i{j{ii,ii"i::-:Ьък:T1"-J
Ai
9i
in|r.lсs.
*r,'.:.lu-
j-#:i*i.3l$1l,:#J .*H*f
:ЪЁч:J i..l,'-1,P*?]#.t:
$;;*i;i.,;lЪtii
jxl'&Жжjlilii,j;-l!,lЁill;';
s} #j.#i*';ТНii?,i

;*litн:,&;
;,,-l,-*t*'
**
Ilriпla
e tiniir;ei,
nu ziс' r}a,
рiсiоai.сl*'."
*,,n",n..o.
,.*gй
lraziаiсi},
.]oo,,'*йo."ffi
,рr:лt.i'.ir
T]ilni
сa о
j}?Жi#Iiж;:
g:ч;], сеdind
сuгiоzitfl$ii.
,
",
.,:J }iJ ili.ff
iНi.,
ff
.
Ё:
-
&,ъ:: f-tуi**; q
е ?n [г-u п
l.l1il
;$l,,t'#J i;i,.-"ni:зrз1*
.сasа, р!ссй
t'}ut. aг€] сiеirrl
s}е * u?.iil fi#"'
й1Т*,
j,.jJ ":r
#" ж T'l3*
%
t50
"
.-
St"1рitl'.fi
msu dгag qi sсurnр, r:.о uit.аt*о
ре
}ra.
l i;rlса ltti..'
.lji
р]зil..'t-'l.ll i;itг-ас1еr"irt'.
l.с,ljinс1tt-$i irrl.з сlt:llii irltitlаi сit;
.
'
:,-u.l:.l:
i.liс-l;;iс..riri,са.
fi;lt,lt.i .j,., о,.l..,,i..r.i
:,ir,'.., ;"i
r.i,"*-д
l' i.(ii:il]l n,.;ilй. tlt.l
'o:},.Р
tlit tt.с.llrttl qii сl rrirrlili
1'...]o,..uu1,"ii,
i'ltr;
i-rl: r.l at';,ti';,'flсi'
l-.йtrini:t ,"iii ti"iii.i сlt.t:i t, tt,,pr,,{ii. t.i.
. {'-..".i..i.
.'l',:iili
.се
..iillсninlsс,,'й..-.....'*..'
t',ii.l,rolL,-i zi!rriс
, ,:}t. t,с i1( J . ts; liг]iiГC' t'tl с;tqt.tni. с]r ]ir i'.'lt.llstr.ll
it'tllсt.iilli
l i i ъij]ji.ji сlе lulз: irtir .9i g;ttггlt.fс,
N a1,han.1'l lrrrzi., ii,;i.
1u,;;;il;;
iil Gа!;L{i, ]ti-r?llс1
In.Ъгlrlir. i,']*iiй*.uo,i,сi'с]
iл tlсl
1ri,ivtlq:te
iiЁ]'!''js]ij].i:a .1i irlr;,:,,i:ir"еa,
с:tr gi **u', *.i*u aг fl {оstt"''-i,.,i"iч
!iLl !'iП illrсlj:il.
.
С;otrri liLlgt,Iаrn piегсtulsс
fa*r-l]tat'еa се-r. sе
's".rрЁra"
o
::lС{-]oiJ tasr
ре .,(:Liсoanз C,['rlr.i|a }a nшntfl..
*
a6;r*i
'nЬu*,1*ue
l',i.,.,li?..:-i:il'с;l 'irаziiliсri
_-,'
с;r.5Т **Ь *r ar' fi inтitat*o.
,',: il:t l( li ii;i.',]l|lil]a.сuсеl.igсl
iilrесjiitt far;ri]ia Nо",r}eаnur
13r.in
l.эаsi'il ;i,"i] r:i sг:гr.iаЪrlitatе
ц;i р';
n i'""i.t.ц,-.rt"-i-
J ;fr;;":
:]:.l':
.yrjn"rч. i.si сlоsс.орr'.l.,ьс
р;'in Galali
tqj
с]trrоl;ii afilre-
I A,"-ill, pit"}{]itг?jrd
саfеаl.tа- nеа.g:.'аi сul
рr,о{.i,iгl гl* n-.rr. g,оs.
I.';;11'"",ti,11'3,
i* .',1
1,;i"
iа ;, .;-i'l"й, la*.rif .
"";
r *й;*Т;;,
Ii*iva fl8 с;-t:;;i, llrullзjil, ;шI.j.
1эal,;l.lrеt' sеi'}:gtrtri. *.
р''i*ie.j
lltэa"sit сtl ttl;li'il ]u:r.-lt.:;l, li.iшiinсir,r.;i
st.аiрi:rul
"*
р*
.,.,"'."".й*
d.З шlоtii-:'].lr.С ;li.]rir' sрrт i,illza,o.,.
t,niii*d-.'
р*
-i'ii.
;
-й;
ir-.{r;lna tlt.l ,i i;.;rr-il а
,'t-ri;rt..i,iсеi.
-;; ;-;;" Iet сi;: nс:соrrt;errl1'Ё
,lr.irl.aliе е.l:c':l:.ltr:а1i-'Ё,
сarс: dlid'r; d,:gрt..lоr l.л с.t'ii Ё"Ъ]
tlлt vibri;{;ii сjе rс ar]a rjе
р;s;";.,.J iJ ,1.o.i"J "i''-*
".а*.I*lЁ"
nlini:l
рcr"{,]t-lilil:d n;lс:е-
si. tiiсеi'е, fiinсiсf, alйtriгi ;-.й;
ahdjсlrsе
ryi
}а с!rt; ,tul сil...ur n,'o*
"*''j""* I.{t.:nra'i diiсjаi;:r тiiitтritlr;t с!;:п:.lrй qi zl-.l..,гlt'i{;!.
Sе rritа ]д
h.;lriэ.jсa L?llСll;:.i {:e [ij-l сi-trэ сiLll,ll1;r..sс lа t.i,,lli.fii"
"..Li;-:
J 'lri"е gi nrjtlli;:titоat'с'aLе
ul:r:i
1lisiсi' fi.ilit sir.i spulс nlrnlЬ'
Qоl,,ш9au.
iп:riэгеuni) ia L;r-rс;jtirЬ
1,...
.jo..in".
рlltr-lt'i оsс:bitе, с}ar
ninЁ'tirz"ir: r:*арtса tll,l l,iilsl-t:la с!iсit
д,шгa
ьa,.;u.i."i-iiilаТii;
с;*.qi сasа .'si st*рiri"tl са Ltn. ;*t T'grТaгin' Гladaia,iil ;il;
rrаse gtr;r.lil.l-] sшbt i( c}'n*.. i;i f.1cеa tt]с.аtoа
"i"
.Ъ.'-ьl-Ёi.
рaгtiсiра 9i-сa.
nзllгеu ссln'su}t;rtit d'е l',uii, ]а
р1'Сgъ.Li;ii;.а;
.пшrrt;i,.а*'сultа*,,r:igш'i!tl
i:ll.liti.:l]сij..' d;rr ntr г5-isptlйс1оa
dесii
nrшnоsi]alэiс, Itrazieiса nI-' s{} nfеnsаsе, f iiilliг-ёi u.'.o.,*'l-йЪ
с:are*] avеi-l ir: fiint:.iia uriгс:sеi, сu,l.'1зеnsа rllJ tgi-rliiоi i;;,й:,
цg*lЧx dе ]э hur:ilti:.rгi*. i
.
"
i,"o
ii''"-p
се- lraziiriсt ilustгa !д
(ia,lafi
сss.r s,[.irl}int.T'*
itli.с1.е Iа- J l...i. ]tisirrс]-..tз in umtrэrй
рс l.l.isiiс:l
si tlсiir-rrш*
{,llti'ii]tс, J \аl.Llilii rtiс;ul;с: сullо$tiл}i+
сtt Lltlj гесt.lnil,jсittсl !ш
el"'*
-.-
I
1:;I
ca
рr
Dоаnrna nоastrЁ Lul; aga сum li ap5ru.se din tele.
g..:-lllrt:lс
lui Catul Bо-gdа"гl. Se irrrprieteniЬr'.r$ iinеdiat, el
г.)l]til}!.lind вd-i spuie dЪamnё tr,uП, Ъeеa со o аii']..lza pе Luli,
ljr{t sй qtiе сЁ аеrl
,,dоemqЁ{. nu еra o antiсiparе Ъ сё,sД.
tоr'iеi-, еi o arhaiс5 situere о tinеrеlii ei intr]un t;rnр
_ea
ltсеl. оglindit с1е vеrsul lui Еininеsiu :
o,I)е
din v*rЬ йi
Е?,оvitlе, gгsitтl, Dоaiшrrё, с8tге tiшe...o.
-
.1!1
сiirtrз6 Nathaщ to{i inсi-lp'.isеri sЁr-i sрlriе
,,сloaшna
Ч',Ч..,'
сu с:tсер!ia iui
-Catш
Ёоgdan, сa"е-i sрullеa trrli
4i
r'rrrdt:iсtз
;i
сlnd vortэеa, сu tоatg }з&tsiie iiriш-lii"
}Тattlat:laеl. се spui ?
Spтtn сй a.i maгЬ nоt.t-rс.
.
_
Rс:сl'lnоsе ей &ltl l"narr nОrос, соnsj.rтl{:isе Cat,ьl] Bоя-
tllltl, sрге ]initi'cil surрr'indсrе a lui"Natilй,"*'*
'"-lЪ.Е.
t1tа с.эр;rlэiJ dе аstfеlЪе urл'ilirr{о.
Ol,sсгva in е] о tсltа]i tr"зnsfii4uгaгс". Saсriflсarea brusеfi
fl' tt;j,rilll'ltli пц'i"-i сlЁtrlr'д r.liсl rtn fеl dс nеrvох!.tatе. т* **ьiЫй
i,i
"irrii].з";
..'-
оbi';.ljit, l.Lainсtrtr*i*-,l*Ь.n,
.*u
ryi
сunr сastаnii
tri,}l{]{:].iii t.rt
ЦilI"*afё tra fеrеastl*'a iеtaсuiui сiе ia ll;i i-аr fi
tri:':llis
5i
trui o invаluiге lurnfulоasЁ. Liieratшra ttrt йu{ rnai
intr:гtlsш t..!g 1ос" N!сl nu-tr lntгсbase pе Natlrair а;;р;; ;;;;
сl"j.,llс аtr uii-'ji-rru'iш.i г,,1aan. Мanujсrtsu.1 filсе,рi-li й-1;;
Ij
-
l...: ]:l {l"
l.'i,i
ii tiеь.сnisе аtit dс inс]ifсiой1,-.i""it
i{i.
],l]ili]
]l:jl.'',isц\ In|t"-O zi
рe
rtrasа ос]Дii dе la hоtеtr, Ltd, с-un
р;alrn;,.
dr: tэd.оl сlеasl.t1зra. De unсlе la Тagi, с't..r rioдJ Ъй isi
vn:;1llс:tr шrаt.rt,l.sсгisс:1е
сu о аvariliе rеш$lstа ; ;й";1d ;i;
ilсiisй ]е iil.с}'liс{еa !n саsa dе fiсг, 11 саrе nu inсtliЬ ;'"i;;
rrlс:i hдtэii.
.-*.^Y."1сёt'{i
rrll mаi, се{,еa. Cсlе adusе de la laрi erau R€*
ll]aiс' ш] gс-дд11**6an.
Uniсa hti pгсосшpare
in-prсzсnt
si
viitог rгa- Lil}i, гrreеgii:.du..1i tоt. trесutul i'. ;-:.;;^ ;1;
а
trэ
jr
гu зt:.
.
} tr: сi"l1эlii asе сura j u tr.,s i spоntar: ritaf еa,,.,*й"ito"Ч
o}l.l(]tl.t lur lЧаthan irnрrеsia сs izvоrul сompоitЁrilоr iui
r dilrсоtrо dtэ сr.еier
,si
ёultuгЁ, drai adinс dr;it ей si Е;;
'*istc.;lоs.
Iritг*о sear's'
рс
сind
$еdеau ше
"o.Ьа.i".йй; eаfu]' Btlgсiа;n 1! sрrtsrsе.:
AsтultБ, I.Тathan, dде& сinеrъ mi.aг fi sptis :
,,Ate'р
tntr.е" r,ia$a-
рi:iеtеrrului tf,u gi piеrdеrea
unt'ri 'manusс**
rъepilfr;1iсat,., te-a$ fi lсat'.' te-a$ fi sesrifiсat...
Еstе si iltrt tlт"оlrргЬ
'гя
qi uп prоverЬ,
Tani.
a.prоаре сxесit hаina...
IБt
=* Tirсi' }Тш sдэune
ргostii"
Еъl nш giumrеsс"
ТTille.
1S3
Luasе manusеrisutr.
lneеput la rаsl, li dtсItlsе fос сl:
!з; irhсt':r
5i aдэгi:rs, сal'}эorriz,ll,, ii u'.i'ii.i.й
Ё;;;Ы;Ъ ;;
s1,з:дdЁ.
Рrin astfel с!е rеa.сfil i] cоmin:r
1.эt:
}dllL,l,lrlrlr. о:<асt сa
in tiттrpul anilог dе.. liсеu, tltlivс.rs;itirtе, t.itz'i';',; q.i Pаrris.
}iqlhаn sе s!.rn!еа a]йi;rrri сiе el сa',,
"n,
lt.r ;llz с;il.u.ia lu.
сitlitatea nlr*i sсl'vеrytе сlесit
р*.,tй. a llt.llr,tii'lt' *:""
рТu
dсэ inviсtiе tiрsitfl сle mеsсhirl.l';с:,
r'сuvil
irlr",tlllil;t a unuj
с;тl amсfrt" Aсtuana trui vitеzй vitalrt сlq:yсili,,сl tliit ;tL;"г,r;;;;
inсit }'.:atlrаn abеa sсэ.
trэttt-t:a
{,irзе
drэ1lёi сl. Nl'nitl-сliii'й
'.йсс*.
nu r:rаi еra
ргсviiii:ii, сlс1зi,ninJ ,,st r;еzй:'lli;ш
;;;--;
аrliiсiраrеa
lоgiсс.i i:ltе1uсr,L;tr]i
;;,d;1 ей ]Y;lt}i;ln nu s€
ll.:.i.r* сir: lос с5 dоззтlnа Т,,зji il iu}эе,iti, сi"l tоa.[';1 аltегеntй
dr: vi"istii сlintrе еi,
9j
rтiсi nu
рl-ttеа
с0nСер8 i*'lul*ii *"p'li
с1ьlratеi aсеstеj. iulзil,i' eаtut Е.l,qdtй, i" f;;;'Ъ.ii1.;#t"
';u"tеa
fi iuiэit
.nu
pеntгu.
еiеgaur1;i, lirt,dссtrа'ttl";,
;;";Ыj
tfu rei"'rirTir]е iui сlе sеriittlr, tirt
р*nlгu lОt сL" er*urnltlase
t.riilё, aiunсi, сi. еxсlusiv,
рrntгi; rт:;tl"t:]"с tuшшit
'it-Т
*й.
{it
in^el Сa O pl"ezеnfis
rrоiЪ&.
,,eu';intul nragiе е n',ltli...
$i
Nаthan aсс*,'.рt*sе ma.qi;.l ас*stui сrll,irtt, fu:sind fllt
рrеаjrлa d'о:inrnеi Lu1i
р;lгс:ii iil,.lo-i, Ъ*
.aсtualitat'*,
intr-,;n
vсaс-.vесhi, i,iilёr nl,lrnJ ri
рrin
оi:r"a.jii *i. n
'йрlйi*;.*";
t,.t.:u lipsa si с1е aiiiri.аrе, irзtг-о rez* сina r*t*iu.*n"iri,,й
сa
рisi.сеlе dе tоt се inti]nсsс,
.сil.Ei
*iйi,t'"ig.ii"йJ "-Ъ?
[i d*:.сit. t;n
ргеtехt
.реniru
'аsr*цil
iоr" f,еl'iсjгсэa
ei era
gгirv*'
dirrdu-i un fеl dе
рrernatutiЁ сtrеirrnitat*
t;й;;;:
h.:чi dе еrruhеran$a aрroapе mеriсiiс,nаlа
a rо.gоЬni;йi
-i"
r\xtnrj'tltеri еl,a v*.зс.if,, sbоrltаlrЁ,
рi:iotu'nu.o!,nl, *,:йй*iйй
сп осhi vii.оr.igiсе 'сlisсu!й
se ivеir ilrtгс Cаii.ri'si*;;йй,
зi:сtlltindu-i
fйrs s5 interlvie stэntеnliс.,s.сu
сlrеl'эtlll rtр f.::iт'€)
i.l сошferеa situa}iа tli dr Dоanr'.'" ,i.,*t.a i-iri..i":ЬнlЁ
lт1i
.аvra
lagitatеа
t?ytg fекtinin.i
---- niтmitа d; u;'ii;;
i,}-{?
_
сtе
.q-ai
sс}riпrlэa aprесiеrile
й;rвсшс,_ сi.'р;"й-
bi alэtg r:r аs сulirr:i.

рiidЁl,
{n tirnрu} tlnеi pliш?зaiгi
Illil]urg' aреlе adtlsеsеrД pе bЪzеlе lui
llrе1r l'r:i Piеrrс l.юti.
*
Iv]Ёrilе lэiеttllui Т'оti s-аu сlеmосlat сa о гоr:i:,ie.
Yу-yj
р1ае,
.sРuР"t3sе .tulio
"*ot'*с.'-l.Ьu'".р"i't.**
gеrizr
сй indrЁzrreqte
sД aibй a]ta
рЬei:e.
Catrrl Bоgdаn ii"sst'tlLnsе
r:r!na сarе aеоi'rlir с!гt,'xэt 1а
vi;r}fl iхii{riJ оr }ui l,оti.
ре
Г)шrriгс.' lnsттгв
Cai,ttl Ёi:gd''n nu-
I
!:
I
li
I
ri
'i л
l.l
IJ
t"t
rlI
f,
!
v
lr
'l
iil
il
It
lr
;ll
,ll !
,l
,fl
it
сu е5nragа еerr*i niaj
{ae--"!fri*,-+.t
r)iiг }, lrtll:rn intогъ.*tlisе,
nuшt;ii сlin dоi:!n!аr dс a.i
\'t't li.it l.,l.t,.t:istс"tl{lt
}a сl pitгеrЬ соrrtгаriе.
'
-
{-.1 lll1
t'
};g5ii.lii, dоilгil.]ir I.'trli. t..r tiГt SLli!r; с!с ;lzi
ьir ili:lг**iс:i:{]
Tiс lii1 rоlitli::с:-еr
fаd сrr Lсlti,
Сilt'.;-l liо1;d*n i] r;i&suгl'sс (:L1
оi.iiйr..r,iсi.
*
Li;"li. пt"l*] ]ua. trr sеrit;s
рс:
}i:iti:an. сt*,t iliirlilfi
llil (1
С,irl
; сi,tltl Сir..dt,, iltt s1'r.nс
;
j:tr.
с]rrсl , .,.",
",t'r,r'i,i*]
*-
[}rr!]i:lti]с
ld.'itirii,rl, ii r.;й;-llltr."i: l.irii ,,.,..ri..J .i-;i.;],.;;:
ti,]u l,i:lliii'i
.ilr
лрп tulЬtll.r,i" t.оti:r,i.].*,.
o.,.,n(.iС;', (.
t-!i,
1;о*t' i:tj' lr:ijг:ii. \'lj;i1а din
'o*o,.*l.t*l'i
g
с;i ntо[i.',о]е
ехоLiсс:
rt,:
р* ч;tо{сilе iш;:rimаrtе
t,, .**iй*й :'!с:sutiri ;
й;;;.;;.;;
сiесtijоrt.::rzii
tt4оi, сiеsеl'.':; е ll1рsii rlг: aut*ntiс.itirtсl.
Шar
'Tl*]],t]it
]lri l-trj.i е .']11е-iт{]i-i...
коsйtgiп сt'.-*
"?,,:й.;;,
.1-:;
tс с]с:stэ,;:illr;r in aЬ'-lгi' с:iг(-. te сi}гilri'g""?'й"',r...i,'u,Г;Ё
11lаi.с}, сl l tэgЁts..:6ti
1rr Т'оti" Еi.l сlт:d с& е ui.} ГЛ-iti-ua p{J e:t
sinзJ зlu, с]liJ зl;it сld ъrтl
girrllr
a,l с:'хoIisnri-llui.
Ror;;;iЁl.;;,;
lj;';tLt сlс.':,;-lrltilit,
d:rr.fi}ilt"t:€t
li;i l'.iru:irс
сa о sitlgLlrjlt'ate
ttiLllli dx) {rii})1,.'r.1
i...
,,',.,l;i].il,
I-lrlijdн:i jii
sirгt"rlasr ditl nоu п:!riа i:r1& r1е nраln
_..
.\rга
sй иiс:j' i.ii
р.laсе nlaгеa. Asсrrltl:}i...
1;lr.:5 i;:.:l'iirl,с r]e.'.сiсs"йid-
ъ;;';,
f.i;iihan
1il.tll;iirr!is;е
su r.рi,.i:,lс" x;'] u sе illsе.lаsс.
_* jliс
iirrJ ээr'сЁ.rл.
ia Соnstan!а...
I,t,i ],i а-r,Lisilgе o trс-:,ir"irе
сle-сiiз* r]g ъ.ir,lii.i*nr.*
l;r а,'з*
zt,l.l lili1-i'..rltti
1з,;сnсt'
.Cэ,.fuil
..н"iсii'.Ъi':rti;l.'.;t',
1..rl.ivind, eрt,li
,siэгi:
iЧlrth;in, ilrr.iL'nd"-i:{affi;-it
*i. т,.t,,...',...i
сiliir
j.iiсi
сi;lсi st'lr.ргi;.rzi
o vс:vсri}аi,
tl,l tr.с..,*iiu',
*'-loй;;
;;;
'I'nal.с.а.
*
r]u .',t-r
f;rс
}зa$lрсiаrtеlе, irit*.rl.сnisе
l{а..Lhan'
сlоiitlli
qi сi
1"';r.tеa l.tii с1е_sr-rгр;'i:*'
I,iiji*i tтi-ii!i:nrisе
iu'gезrс1е,
iaрlсrriirr.lu.-Iе
рз stгJ lir-lсiгеl;
осhi1оr" с;.lL i: ъ'i.l ;зi еe u pоаte m.;rti* i ; ;;;;;* сi ul:;]tr.еlrl
5. *".
liq: оtrr;'ilri
jа-,.Со.nсt:rnr;".,''Ьi,
""r.r
ll'it.j1:l.
in Еg1пt.
tl'A-,г:*.iт rn.iii сir:.l'iаrLе
1rr }{,iliiа, s.tрi.';ii"..r+i,.t*o]'-;;
#;.1il
сli: utl AоIgес]iLi
dе un an.
.*-
ТJ ;: alr ? sr: tзrinu.шl.ise l'itli'
."
_"С"сl
рl'r!in. Arrul, tuli, l сril lnai n:riсli tln.!tпtе
*
i'iлr
;:шi
t,ti. сit tiriе. Uitt'...
.
.
ii liraг:е rriinilе.. гidiс:inс.!ш*i
сu о сv]aviс: gJ ul:rсl;r!;:l"
сIе*
gоi t:tt сii:gеt" iriсeрirld с:u сс'! miс.
}ii{iрt :
1liilil,.l"i llаr:aЪз:it'*r' Ita}ja ; oi};'..i;р'i,uli*.-,"i*l,.i,.".-.Ь
1.14
tР':.- l-
fiосarе tl*get. I'ul'i, hai:tl lltll:орсi, сu гrlii:tд tа dвз*
st]ргa' е un соfrеt сш intliс:
реnl,гlt'
tl.'ii,.:i;.llЬ t.nlo.. Ii.*oi]"*.iе,
li с4' Е Lill U.J .!.t.tj{, CLl ll.lt]i(]
р(}l.}l,г1l'
tlt'r;,.:i,t:
*
Nu ma.i. е 10е, sе;rрiirsе J ,,u]i qii
оl 0i.]l'itJ ll t'r)j,t
-
r! Lt rii.ll с l{J с." st] ilрlil',ilst]
"l,uli

оhl'a.!ii го.;liз.
_
Ci-llзr ?
Nrr rЁsрrttrsese,
сiаr r'iгljсast] il,l 'stlnl'r llс lll:,ni
1:lоi сa
i:i5:i':} ."-'i"1
-
РLfu}
i)сi
сal'r st"iiluс...a.',n,.li
:..
i',i;ii;;fl"
T]
jtaсlu]ui
сlе l*g*сtn4.
tr!{inа асeаstа, inйit,atй ooiu,-''* fвr.iсJ .r"ii, p).rrlrsс-.
сa rtn
сn}t5{i al сi
ре
tоatс rnЁri]е Еuiоpеi, urlnё.ritfl dl:setоri dе
+сttii inеhi$i ai lr-ri }'ТaLhan. сасt tnсiata auрa nunie f;;";;
l;r viе, cоamna L'ri:, inso[itilа;c-i.'iЪi
с1е сlqгJ aia, venise
xa Iа';i sй-"si vadй nоua сas6,
реtrесuse aсоlo dоuЁ. s5ntй.
:.i,li.,
5i рlссаsе sрr.с lVf;irсe i{сa3i'i', 1'."*';;ъЪ;;
;Ёiъ
l.li."t-l.ii
in Cai:je1 {i0 la Itl;i. Trесttsе
}''й
*o сa о riпd.uniс6,
сliirг"i fеrеstrе]оr
сlеsсhisе llr .'"*Ъ,- ,.n,talgii dе
"'lpi "ui]
t.ivt.. Na|lran соniinuasе sfl
.sе
**1,p"
-Ё-;;;р;iiЪ'"-i,.
1э.l"ilvеglrinсl reрara{ii gi prеfасeri.
i.ёrgise tе'еstretЪ., Ёд-
'tlse
o tеrasЁ lnvЁiuind*о
ln tranr1а"fir;i egй{itоri,
р*ntt:.'
diШring'liiе dе
рrinrёvar, саlrlf,
9l
pе-t'u"*i.'"фЬi.iй
.l*
var li. Sе
-(}сuрase
gi d"е оdaia сlаdЬlei, сar.е rjе сind, ntl
r:.l'ii
eгa а]ilturi сiе
l,uli,
19i trесеa tinipur сеtlnd ;;;ii ,.;:
llg'iоastэ
i]i
Lirmаirinсt slrijbеiе ьisе*iсЪ;ii.
пa
6t
сu-N;1},й
l':::}:i^'l .ljti.ti
ро;talе сiе".la Т-uli сlin
роrt
iй pоrt, tоa1е
l:j.it.-
l,^t::т},1'u?tl
р*
Llll
}flrm сle mar'.. Рr.inr;s..-чli hazia';са
i}!TЁ-{-il'-s:'ъ'J t-,#;i-n::rjffi,-::*i;,-P...fi ;;',-----L"Т
]l.li l",uli" sосоtirrd*о сn
рe-o
rindr'rniсЁ d;
й
йi;;";;;;l:
t'l"lгului..
In sсl.r.iiniэ, raроi:tш-гil.r
hаzi;riсt'i сrr tl,.с!lti;r i;:i
рiis-
lraш сlr:rсtеrul ini{:ial, сu tlсоsс:hii:*a
с;i l.'.',iiii*o",'"oi;",.lй;-
jilrd
tuusаfirul tlaсiai,;i, tlu lТl{ti fiiсеa
решtrli *a сr.il*"ii,'l
огatоriсе, nз;iгgitiillсnu*sе
]а o *.,,o'iЬ!,,,"*
ttlро;;г;lfiсЁ.
Natlian eгa dсsсun]рйirit.
eоntinua
si
tiе
рniit*Т,'ш t*
tl1i9гt1' iГЁrrЁ siЬ.1i
роni;й umрtrеa o s.irrgurйtaiе rrзаt,:гiaji
/.-lt,il gе.сasa
g()аlй
рr
сare о ъ'izita dеsеоri, gаisiirrl aсоlr: .trunrai
tri:mlэu$ia hвzia1с:еi, сarе dйdе;r, сa' rr-,э iзir:iit гiе
пtllsс5, u.il sеns qi nrзi
ryrsllu
inсiцэегilоr
с-тйiЪ.."н;i-
ti;ral_-giirс1еa
Nat}ren *
Tani nu-t si.:ia с1с lое.,ш*' n*i.,t
.,natui:al.. !1 mrianсоliza irrtr-о mДsrrг;i, &\сi scnijim,.u,tс.iс
tltьрi insчt6е,чс ni.сiосia is f itоzоfЦ rnin{ ii. Aьsеrig:. 1il; rj;;;;i
l}оgdаrr 31 dе'spегесhеn*сsсn}ia1.
Viatla l*i u* lioui.";};;;-*
рat'alеl сш-а lui Сatul Bоgсlin,
рг**.фunio,i-о u,u",*Ъ aiii-
tJ o
turi, ser.vind-о, privind*о, stiкruhnd**, devе-пiпd treр*at
цn atгibut al еi. Cоntвilтuise intг-о mar-e tт.lёsшrй, сtaс{ яrц
la lntilniгеa iui еtr d*аnпnа Luii, rnЁс*г }a arytсрiаliea unеi
doamnе L.tт'li, pi.ol,oсind qi Irrtгеlinind irr Catul Ьоgdan ne.
flf,tсredеrеa itr singurДtatr, fur iz'сlarеn iЫ еitlugёriira laiсё
Еl
rare*О
рrасtiсasе
irт ultirnii an-i'. Aрaге;rt, iqi ajuгlsesе
sеoptrl, eigtigind dе rlata aееasta еfeсtiv Tг.'rв.
$i
iatё с5 aсl.rrn, in 1ос s& aibй satisfaсlia unei viсtоrii,
se simtеа vасаnt,. сiung сa statuia Viсtоriсi с1in sanro.
ЧP*gч
l{u*i т,ерrо.qa lui Cаtul Bоgdan о iirgrati.tudi'nе
fiindсё nu..i sсr.i.а. Dar fеriсirеa lъri Catul BоgсЬrт parеA.l
dеprirna, mаi alсs
рrin
absеn}a tот,flrё.уiei еi. Ъ-ar fi rnul-
$urnit
sй о ailэё аiЁturi, din cind In еtnd, la гаasa с1e sеart.
}l[ai aiеs la сеаsu-l mеsri dе s*агё. Nathan iqi aссерta mai
g.rега singur&tatea' Avеa intr-adеr.йr o pгivi'rе suflеteаsсД
dе rёsрirrtie intltii&. Unde s5 se duсi ? iа сinе ?
$i iзentru
сe ? Rs'spl'ltrsul :
ga
sД fie сu allri
-
nu-l satisfЁсrа
сornрlесt,. сlе6i il aссеpta са
рe
o sоluliе logiсЁ. Aр5rеa in
еas;еiе
рr.i*tеniiоr,
mal
рulin
соrrfоrtabii
рсntru
aitril' mat
rдееаnizэt fu:r fоз.trtulеtre dе gеntiiе!Ё, semйnind сu еlе, a;a
ф*t].1 o
.g:iaсй
rlе
рatеfоn
pоate fi glasr:i сare a сin,tat*Ь.
dc]u.Е buzе са
]'дn
as сiе сtlр&
ргоesnб,t inrрriглat.
Еu.тa с!е jсls a iui l{tltiran sе rй'sfrlnsеsе sсерtiе :
*
Т.Таi siii !
_
1'n ttt сazutr, Nathаn" nu egti de ajuns de сoсhеt
рenti'u"
t1i]. аi]1,0]:rz.
lniг-аdеr,ёtr, de сittla timp сanr neg.lija s5 se raг]й.
Oреi";lliuшеa
}:e
саre tre.lэuia sf, о faсf, dе douй огi ре zi.
11 cstеtrеil, p1гlncu*i inutilЁ, mai a1еs fiinс*сЁ epЬrilii
еapu'li-ri ]'"ii ln оglincй il dеprima
_
6i
ras
6i
ner"as.
.Sе
6осtliс.a шr'it, гegrеtiгrd сu oсhi sрiеndizi ingratitudinea
hazardului. De aс:ееa. sе еvita.
Cееa се insй. 11 atartтla' era dсрrсеiегеa femеilor ln
Еrneгe.
Cum iti pier'zi rniгоsul сind e.}ti griрat, qi.l
рieг-
dusе
1зз
се1 i.ntеriоr p*ntгu fепrei. Ii aрйгеeu
.fadr,
еa
tigtlritrе
f,"lrдаte сtr nаsul аstuрat.
$i
aiйttlгi de с5r{i, fe-
mеiie fusеssr.6 pin& atunсi tln fеl dе
раsiеn{е реntrш
*еidgrеa tirnрulф dаr- pas.iеn}е ff,сute еu соnvingеre gi
сu dеgrtе s*nsi}зilе qi la r'oiuрtа,tea сontaеttllui p}atoniс.
Рiеrzindtl.qi aееst sеns, fеrnеilе сIevеnеau gгeu de su-
pоrtat. Inсepеau s&-I еnеrvezq silindu*l sЁ faЪё un efort
rea1 pеn1ъru a nu le tгata сa pe Еise sо}ii legitirne dupй o
t5E
соnviе$uirэ eхagrratа. Stuрide, m{)nО1{r]]{]' avin.d fiесare
pretentia de-a fi uniсй, dеgi eгаu lтllti ti.l llсl.iе сiесit galо1ii
gi umbrelelе. Asta pеntru сatс.Ij()t'i;l
l,1
i(.]{onr]Оr t1*
i-linЁ
atunсi. Cit dеspre сеlеlaitе, сtllеsе сl,'
l.l'iil
сinеnri'ttn:xl."aiiе
gi grЁdini publiсе, direсtе
;i
ttгgсntс, ii сlljritlnu nttll;llii l'е-
grеtul dе-a n'ш fi animal pur, fДrй сle i;r1:сti1,lll
рrеnrr.:"iiiitоr.
ParсЁ сineva ii trйgea stоruri nеgrе pе tоatе fеr.еs1,ге1е,
ne}йsindu-i dееit una prirt сaге ahеa
-sе
zil,гea, tntl'.о dе.
pйrtaгe dс nnare legеndaг6, o rnlnД inйl1;u.lir сa un сa"Larg
pеntru сorabia еi,
6i
сa о
рогunсii
tiс.: pl.ilэtlgiе pcn-
tгu jidоv"trl
rfltf,сitог al n:alurilоr stеrрс.
ili
lrt
iti
il
.,
,"lli\,,i{ i:dlii
,-rliiij::i;-i
,&i.t
:,i_l,,i,r:.11,
,1 {tj.,j,:,ir,i::..,,
э
*-..С*
illt.)l:ll с: I,n...t"l.l'
ld..l.
i..lrlili;.til l i-.it. t:с' i:il:ll-,lll.{ i1l
'...'::,].l].*i..iiiL;iгllt-:-"ti"
(ilrl'j-lil);'l
i,ll1r' l.:l;
!i]iii.,i;]'.;]]11 ,.,",..,u'i
i.i{ir}i;i...ii I i.lrl.li
"
, .''',f;,'i,..',,'.'' 1,'
'.1.]
.'1*
j:i1
.i,;;1.i1'lrr.i
I.ii сll
.
.^)'.,,
illl-
':',,
!"].
"
j,'lllri;,.ilt:i
y:,;:hi.
ii:{:i i1.l Ttrl.!;i,-,ii :,i,;.:iiir;1r-i
:-,i.ii;:,ir"i st;1,.....1 l,:li t_.;lliil ll,:1]iI,,l,.,.t.1r,,,,i1.,,,,,,l',
l:r;,ll:il:i. гii'll..ilг.i;l.i t::l t; f.;l]r.:.llr 11l1':1 i1'..'.,'..
i.i.
3l/tЕtх'Е,{ &
(:1*5g.5:
д
{i.(l'..;it;i {-]{ilr;t], сil.;t1i*i;t il1:i1'ii.1l'l1
,
n.r t, i,.гll".".;-lr.;ltti
llа; с.{,ii
"a
4..E-tlзijilс:rl],;i't j.
Vr:.t:ili, siir,.il'Ljrld r,,!.ll,ir.1 ll
I]tjIii,t]
{.]i1гtj ;lnul tг:-э.
l']1-lij...сЦ
гijlta
рs
сil,'сgо.
Ls.J ;ti,шnсi itlсерusе
d{'.}i});u]ll()l';:ll.{]i]l
llil.i]l,r",
lЗlinсlн}в-
lttl*tltзrрullri.
!rrgДсnui;. fеrеriti]..],.l r-[l.i;сltlst,
t'.:t litl]l1tltr.}' i'i.
ll.;эt-tt
"rl,.+
рriшlii,vtlгil, dеgi gtr;llui i diri
1ritс:;fu,i,
gin'r:сi.ll*;;l,:i
сtl ii:аr.* li.,'i[,l,.,ln'.l.;;l'll'.^ilill;ij
]Цsсsrэ
t'nаa"s-l сj;]i]йtс;r" in iln;i ii,i
;
"ti*l-l..{'сll
tltr-lil,iсrr1сш.е
с1.^
1liз lii;ilr d*:sсhisс
сr,nrt titlui,i с:е с;.i.r:ii сlt},irrttil, t:с,(i{,с. T.,l.:
:"i.)сii,is]О,
r*sfr:,its
сiе dг,gеt*,lе
'.*'.uii.il
mai sLll.i(,ii i с,l'i' сiпd
1.!uIigдl^;:1
ре-аtiiсa rrйri, а1r: й,*n.,u,*i l.,t,i]i.. Silrii-;r i, lrl.i1''ri* .lt;гi,
сh'i;:ri:ntlriгi.
l-tгt ?эцгlruz u.*'u *.',t'','at ;,i,$,i,)i'u
"-'i".l
r;il]hс:ri
finе cе
-рl-l.l.iili
t,.,l,;rl. ii'it Ь-i}l,'t*unt.""
"- }li l,:-а ti;ll Sl :ll.riii] t.iс
'\rцi,,i.-
;1;;в*i sрl'].i]e
Lli,t]{"]ii.i lui саiil Bпg.ilаn,
;
aitеоr'i ii
i;l.iti*-е;i
.j]u]i,
сa *;й tiе nl,llтi;+i сLl о iitеiti -lL.*"
"сЪ-ii
j,uii.
Sultаirutr.
сlе;\гgitтt
ii dд,гiй"Ь'lt -]"
й"iйd;;:;i
i::*'f:чl]"
-f:'*.*::
ре,
з: Lln;rе d";й; сi{'е о
Ы;
-;;;;'';
iiссal'е
сitl;.;сf. Din J ".u;:сia si
р;!1,5.31 Angiiil, - i;;"ъ;ъi;;
(rЦ jn;!,i;sLl]'t'[с
*i !.сs;l;tt:rilе
jieс.rriэi
iй;i,
сa sй
i:о;trЁl inrrrulii
lt:riс:jiаl;t:;r .;:i"
iu-lзjntt.i
Ч*]i
'.'.oi'ioi,.gasit.i
..iiiсr',l.n;liъ
iifi
iti:-il,ж'.*;;H:Ц1.
j'тjtrxfh;1'1.'*}i*#:l
J ll.tzl.э
dсз *u'Itзitt'<.":a гстjj.сi *'.i1iiiii
*Ъi-i*-
g:a
сi.tnstll vесjiii
:' lir.rnii...
l]i-lamlt;,l
Т'l-:1i stэ i*aроiir-t,l
tоt f$,r:il iтrr:.lе,
1зuгltnсt nu*
niai
рr. сtl.]' сrl [.iii nu.)''е
'5i*t
сi;ltii';;;iй
1- ;Ый;];;Ъй;"i
rll"iсt.lt;зirl
t-1* шl:i'lilii FjL''., с*lг* zo'niii;.lll ;-' ii.,"-.:t'l*;;;;й;
iildеlltiliтl.сi
bгlli..]': 1.,r, эlii ;-;;}";-;;;lrllрiir"
'l{r'l-'l itvсall,
.i]iirrdсii
i]i:-t,г.rin ;lil rт:lltrli*ti:',u
** itujii,..,Loiqi,
li,izil-,l sе l.til'l'-
i:]jj::Тi1' lji'?rlrriil.сi
.lii intоаrтtli"o
.,il'-ju:..'-,;l,.,..f*
iui.,...,.;,:I.}*o
]t-iТ}i]l"ll
aссg-{,ог E:ilс:ъ.';t. r:ji'е, I.)rrn.п::llt .!,ltJ i
,*i
s'".;tniiiJ ".*ii
'.\l:gint сir];ii,огisс'.;i
rjin nоlr r'.'li'i..i
jil,-;:o,.
.r;;;;;;;;;
';;
,iоi'
q! tоt a)iitilr.i'
сц l; ini}с l':зr'Ьi.rэс'
.,. ni,.i';ri.sс;;;i*
ff]jlzi.
}i.а tr:r,i t{-i;;l;.''. ;il---xL:|j
l:] iiсезt
'яросt;lи,l
iгiii;,il. О'.;jli]t; iiсiсits*..i
..l*ii'."*oiioЫ
]il,.i]:]":
сii;;Ёit;int
i;э siiг;iL i,
ii.*r.i*"':е t{г,.с,;г{iпс. js;l-tireiз
,;;,.flt-'a
рi} о ]i.rсiJ l irrсii n,:rir.:ls.;iils;i,
;lpос;it{ii..
р'r"!:ti(]ji]irlii :рi tlx
liin е1'rrl ir: сiirri ]n сr-,r::l:nt;rrji,
fiinltr сtl.ll'яliii:l,i;,
tll са]i*i.lа
:1:.':Р."t
ft $t]i]i:l} autс:itiс;tь|it
li"
Ьйл J i;r:i:i.;;,'i].;г
сtхl'-
i,агаti].
,
D;rг Sultanul
сtrс /irg;int slnit-ii)ii giii
сltl
рu.!;!зз сu d*-
fllnсtutr
Catu1 Bсзr:tian,.''i;rсil
l;til"uliiir,,.i, *,* *.,....lй pil;-.оа
о glшnjr
6соiiirсn'jс;i. ilзi"liЬ il,i^*''"Ьji''ri
?rl }il:li a.;сзi,r
li
I
I
lrl
ri;
lii
lii
il
Ir
i
rlj
i
It
j
ii[
I
fl
t
I
t
I
I
I
:,t
1аE
:lj:P
mini!оr
с.аre fас- bulgЁri
de-zёрadё
dtl6,i сt'a dintii
nшlsoare'
6i сlt"tl:uсi
de. sйрun sufla1.i
рe nrоi..ilе'
sgll in сlglinzi,
sаu in obrazul
iЁ;i;";i';;.*Autf*l,
aсеstе nrini lipsite
dе sегiоzitatе'il
doй.;;;;pe.шathan
-
,.сiоaгa
Ёil;iJ :.i'lт :"'' f^o"ly'l::
Ъ
"t ".i'iй
]l
Е,.*
5.a* u b гu n g i rn e.
.P.iф;s;fi
fi
,й:'i}i1qЁ-h-'"."l1i:':-i
jЬ.j:,'ll'-.'l?iT;
;,xix.'?l
ъъжf
,
Ё.}';г
ъж ::;B;:L;;l
tttf'#f#-t
ditatiц picior
6-ч
ч'ф;
Ё; i*f;,'Y::#'-fu.j
Т-";
:тT.ч'
qi с-ttn
}аI de.Ъabfl
ЪЁйй";;д,
сrnr.,.i
un aссЪnt 0e $al соstumat.
Niсi lrгrziaiф;й',ъъase.
$i
еa avеа in
jurul
gitului
яr.йmас1.5
а*_йЬфЁi;;ъ;.e"
саp, br.йtДr.i pe
brafe,
'al
tё'r.еat pe.umeri.
n;in"']r,Ъnаpе-lсlе,
sсartnеiв,
:]'Т-9lu,
dulaрurilЬ,
la l.еi..шцй;iЪ;;
'".R:,-,f":ч1iч^а;"drйЬ;};;ffi
i,iliIfi
.3-i]1.i"i*louu.''u,i
-
Sultanul
a" д"gй-sЁ:i;'-.'{Ё;-Тi#'ТЖ.Тn
t,,с;*n duрf,
ulttnrа
lunЁ с"-"
n1^;*. Ё;;;;:Ы;:ta
bегеt,f, lэi;sсп pe
fii|i*
iJ "fi,"11Гt]а
^а""
li"i
"iйi.
#Ьrneсi
.sсu
l"tе, аеЪ.
i,1чп.iяf
Ь-;..?,i;
j,'.;',,.:#u1]**il:i'-'"-#,;''::fi
;1.1i'*;;"i*.:i
rrneгcEtс,
аplссindu-se
рtnl t" t*"а'i.i
r.}lruн.1i,"}'**:чiit"i;.;;Т"ъЪi-ilгJ ''"J -'ж'J ',**
]:i t,*.n
дstf*r,lа;ii###
Ёжl1*
с1inсi lэa-t шriliйliii
;т,
"x.l
i:
"Тi1
;$l,.:'
y ;
й;
"
; ffi ii
. }'
!,'" i
T1
-
;,*'
*.".1'T
*фцu
.чg
*=
j;,
,iJ
"ilfJ Т
i"ilж'Н"i}
ji j,"'
i-
-".^Ь];r.
t:
::y*
+
$t
iнц
ж lЧ:'*:;*ЧiЁ
;* 1gРI
} il:{lчil
llJ i
сaрului,
lеgatД
stгir
j:
I] : ч": l i"tъ
;ij'**1tr'slti}i1#i'*
:т#i:j
ce loс baiat.
si in armu.гll
а. Ьi"i,
""йr;
numai сu oсhii
subt
3i.,9"-ч"ii
i;ji i#"J .Lтi*#
fiЩ -д*f{
jlJ ;;:i
strttаnu]
dе Argint,
лntntеanй
una de -йklй
.
Ж;;$-Ж,-oЪuii}-AЖ8-,i:
Casa еra dеsсhl"sl.i iтt iтrtт'nmi*. . ..
p u ri, i а zt.' bi.r ;;й,€
:"J irfi
НЧжL; #Т; I *.?.i-lг;,**
3;
:*iЬ{'Ё]1* 1нщ'-::
"Ё;,#aнh#i#tъ
:Тit
t'i"6;Ёl ir !#ffl ffi
-
-i'i
чdix,*l
Нжtii:.
"#i#i
;iJ 3ilжнуf;.fr
-ж3--eк:ч.i?*-"Ччiчl,:^-:iР,^?iYlit
160
!1
*
tОгс5iei
161
venit din lszitre tn сaгe
E;trсlнiit
trшi еltl с''!
'':o.с:*
еi:.gr:Lе s;.*.lr*
{iгi.;i
un ine] dе auг t,illiir'.
In
рrima
zi,
.hаzilliсa
fl.шtr,оl.l;rsс"
рlс
tra
рпtl'ш сtrшсй nш
voг сeai. Dar daс1;liar сare
rytia
sеt"гt:tо v'tlсlri. а1lillltsс сt'l 0
taъ'fl plin5 dе struguri тrеgгi
6i
}:}оnиi, сtll,tl it.lt]tllr.ll.ll.;ltl l"lц
vast rnorma.n
$е.ргun.r
bгr"lmf,rii
рi
lriiez сlti r.'шilji ivоrit.
Oсtоmbrie de la fсг*strе 1е tirrrbisе, tlrtI]шilrсl сliir{li сIоlml
-тlсi.Luli,
allэi.ре o
рrunй
v1ni:ltfl сш шriеz dе ]uшii. tr.lс,..*tuпсl.io
ln tieеare zi la patru, fёrсэau.
рОpа.s
in jurr.rl
fгшсt,t.ilill. шliri*
eate din
;эiciоагe, la fеreаstгй, сum trЬ mйniirсfl irr ltil]isl
сорiii' rlsului rnеridiоnatr.
tszile se gоleau inсet
_
qi
роatе
pгеa rеpеdr, fiindсД
un an trеcuse сa O trr&сaв{й,
Ei
соpiii aееstеi vaсair{e siшl*
fеau
elt e de miс un an tn сalendaгul сl.; fсii r*oзii al"J .tlzilоr
intоarse din сйlйtоriе.
Luсrurilе lui l,r"lx.i, deqi' sеоase dе emirrrtrоi' €эra]"l trr'rate de
dаdаia gi r1ndшitе in dшla'рuгilе dоanrnei Luli.
Luсrur.itre Su"italrultri de Argin,t eгau luate dс haziaiсв
рi
rinduit-e in dulaрi;rilе st5iэinului sеilrnp qi dгag.
$i
iаt5 сё vrnise ru inсеtul qi ziua taЪflor dеi1агte,
роr*
nite spre.pоd.
Na.thаn nш шei
6eс.[еа
pе сaрaеutr tinri l&zi. Se о.se-
zase pe marginеa fеrestrеi
*
tot сiоaгй filоsоfЁ *
сЦ
spinвгea ]a sоarе. U]"tima laсtf, plесa sрre ugЁ.
$i
aсurna, Luli ? o intгеЬasЬ сatul Bоgсlan" сu
berеta
$i nтai
рe-o
urесhe, arf,tind сu bra|elе il;iin;e с;:
vorul aсореrit сlе dоare.
_
Aсr.lma ? aсuma ? acuma ? rneditasе Ltili, сulegind
сu dintii boabеle unui strugur inёl}at сu nrlira deasйргa
guшi.
- .Lёsase
struguгt-т'I, desсIr.isеsе patеforrul aсltls сlin еЬlfl.
.tоrie
-- si l{athan auzisе pеt.ltru iйtliа oeгй, гitmiсеle mior.
lёituri alе uш"ri jazz
in сaЪa t6сeriiог.
$i
v5zusе apоi obrаz
llngЁ
ohraz, brun umrl qi lзгr:n altul,.рe Dоаmria tuli
9i
sultanul, ei jlе Argint, numai in'сеpindu*qi сTansul p* *.Ёi
сovоr' сiiсi Dоагт:na Luli erз suptlsй,
9i
Sultanul ei vrоia
*stfеl sf, o duс6 сlin prag in
рrщ, рrin
tоatе оdf,ilе сasei
nесuтrоsс.utй qi dе en, сйсi dо"irsill irrnоiе,qtе о сas&n a+a сLtm
dеzglrafrrl apеlог сtr& via!;i uirui рЁ]lsiini dsс:гt.
'
*'
Tегala
р^.itn:a
rl,itrtr-о со:
'ti
1l.I|!р'rg1g lurai:li а]: srз.
rе}uj,.еaгe с&сiеa pa zei:ee aршsului. intr*un' с]осоL imаiтs d'e
ft]']l\]{)j!: 1\rT,'ij'. СLii-.!ntt, t:i-tгitзсl, dсэa1rlt.ilс iflчiсjli] lluzеau s$*iii
dn.,1l.11i.l..,tr..
'itlrii
a'li";;;9tl,], с'lt: i\,[i:сlозiir a
р1iт:1.1tlгii,
aрlсlс:.irъ*
сir-t*l;i-i lls1iIjl'fi Оl,&iirilЕi nt:itэsl:ftrс{it in tt];-t]lir-ii galLзс:;Ё
9i
t\-i:ii{.] r]il i,i'l.l1эш1 сt-.llr!
.ut-rbq:i:it

ре
с1'LiСt'aa
(itlir;rзi-ti.
I.,*li *гtз si,lзgr.tt.ji t:u }i;rttrr;an
ре
b'ill'lrsii. lSj..lltE:аrt i;зsi.lт:е
A{]il1-.{l, in '[сitrзlii сh] рi'Li ill-igltrеtit. 1,t.l tr'1ltsll;r.;i.ltrlсlй', ц: tilr:;)
("tl
i,1'x{(.ll,e
;ri
сit*:v;r сi'iz;:l":liсrilе iu
;'li,ш,.
ti''l llrrirlшиЁ int.l:*t-ti:l
v,;is tis.l l,l;,,atr:};1 а1эгiпl; r]с l',llz{:lс sсзt.ll:еir"l!.
Сйd,r.:гc,a sоiт.';:iltj,
;i
tildсrеa fгlinrсliзi', ij'iiсli:iru сr:ili'sii]ili
dl'l ir;;.lt.lз,i'lli tr u,г;.rvillltt.: iilgiirrсluг;ilii. ].,iti"t:i,l ttl.lеlaq;i
р;illt!
{,r.ц:ltlll;it lsil iiiсlinl..{-i'lirrttl;t сlе alrг a sr-lit,1'{';ll].i, fгijntеа сxsi
f,l:tli-l''it ;,r .].ui осtr;t:,ei.эr"itl
ryi
fг"r"tntеir оаnrt,'rrilоl' s;i,йрinili fJ ri'ii
rJ * v,.lilil, !rlr' dс: a;lt'l1ir-l.ltr:
i;i
di:сlinul ]-r';шii.rrii.
{jlltili
$]о'jr-1ll.n pJ .сс;lliе ]а, Unir,с,l.'llil.;ii,е sЁ-;i desсirlt.is
сi-'li:sil l. trltl сrr si.'llt,ii, {i{]-:vi.]t}isе t:i'tllэ сtis,i-i.';rt. ;rimJ зinс] d.iэ-l
сirld' ill, t.,l"lrtl ]цi Т,l-i]i'. rj";li: li]isind.-о сj!
1:411.|1',l-i;;1:.1 nurnai сl.i
}iа1,}ll.i.з, i]i]rt.й tl;l с:1 s;1 1:l;i.Li';:iрс la сiisl:irtit'
*..
t.-].: ai ? t1 illt.l,,,зbl,il;q.: I,шli аft.сi.u'{1:'i, i!.;i,ln!.a сulсi'lт"j,i.
-."
(-]l;i,,iоs
! Alrr t',:lс" hd-;lrш сlсз.'-Ёrt:ll sil vоrtэesс сtl
a19ii. T1i dаi si.эаln;з, [,l.tli, с:й de ttn i.ll1 l-ii]! n*аm vоrhiс
ttrq':сr]t llirt,t']' сu ;iitt-tJ , ttгrtli
i;о;liгrr
вitu]...
*..
ll<':gг*!i ?
*-
i\jrlrt, Lrrli,. Dnт: 'l:l5 si;iзt s.Liillgaсi in
1.liсtrеa
veе!i* il
рl"llfltrs{]]']-!tri-ri..
Т-Irэ itn {i:Lз:tl;;; 1}-aln sрLl"s do]i:it .l,tlji' I,uli, [,u1.i"
Bti,"ltl}t: itз,tэj-е llu iu;rt {.t-lг"гn;l rrumеlu! tiiu. Ar:tr tj'еvеnit сa ll
р;}sii:("]
сl-lгt] l]Ll
;itiс
rlссii si]*Lre-'le цnui t'l:il l.ur!с.
$i
a(:ulllfr'
h,.tli.эt'ut-. sii
j];lс
0,ltj{:!iз.} ьt:t.iог strtсl*n$i. Nu"i irii-i tl$oг sgi t{:]
l"t'.iiс1lr1rтс:с!'. Tгсbrli'..l sii f;lс':ш шn с"flогL !}{lt}}!li,tftit.. Мй rсz!
tt,l s;ll:liзrсi'
'dеокIati!, lil lolij)осu} iес!i.:i :
,,I'..ui..i,
r)u siа
}'1:rji:'
r:эiill,
j.i.t
s{i..lгс ?j(...
.*
l\i stl lrr& стi x$тiяs
.;i;зс
?
..--
]Vj-ai iiшtгtэ}.li ? ln сlгoэaрt"a, !n ril-'iri;]|;1' iirltintе, irrа*
рtэt.
Ti.tt е;iti иid-.ll irlt]bязt u} *:a3эtivitii{ii m':lirl.
*-.
}.'it-l. ifu sрunс.;t1а, !..t гug;]sс I.'',l}i,, litl:uiзriеrd.indt.r^i
оtэгшj.li. }tu ъ,rс;ru lrЁ Iiii i:,'"irrrеle сa3rtll'iililii llile. Niсi tьt,
3r1 t::ig l,i'i'ъ,i.l5i'ii mrlсl.
.--
i,l*u ? tт't.:si1гisе е!.
*-.
iiiдrr r:а ltu. Sllltс:nr dou* llbi-rili',i' Drл"gтrstt"a
nl;ьr;i;:i l}rj r.l o rшrrilirr};"l. е о mitrtlr'lв. i\t.t
t,,rlii-!l}'вЁ.t.с
&э-
р:il.:1.illlr.:,
н,l'*ti iinritt:l: r:i,ll-Fl tlil:nai ln пrin;l. i}l*.а'l avеa-'rl'i-+:i
Ф hl'lt:l.l:'j+; sjt trn'r, *]iltt"ir:,l t{.с lзrinс ua
1rri:;riтil.lг.
}dш*gi
'ссr:
{J сrrli.l; *lт.lrgоsklз *r..&{:...rj;l a a.fnс&
ф
ntltтil;i {r meа. N*}tr
$:lrрirЬ сu niЕъt]l:i. Aga t:il-гn niеi tьr r;u t,.':i iг:lрДr|i сl-l nj*
t6'J
1 1Ё сtг&Еlt)Ё{.tj;t,ri.'.ilil" I)аl"сlillс:оtql с{t'. rli,lt:'iosi(] (r:lit,r
1j.t]0a с]О-[r
l ;,l itrya сurln сi,l:xi,,[}гit't'ггlii t;ri,
1rt.tr[t'sill
,['ш'
st:гisu,'['[i;Li-
l,-,г.tсiilе tгt.lс.: tIi aр;lг{'itr. Nш*{i с:r'lr'rtit:i tttl slrt:r:if iс..rtt. Vl'сi
'
[с'rеtragi ].-.l ti.гrе ilr lзiuгоu, гt'[,t"lr1;tl-tt', Vгt:i sir lтlt,t]iIl";ij
rlij!.lrl mссliti:;.lll;'f. \'Il'с,:i. sit fii rlLtltt;ri r:tt l'tiit.bl.l(i 'lil
(]lLi'rl:l'
ir-tс. F"ii a.ii1tшl'i сiе шi,il:е, &$;l сtiЦ1 lri .[trl.r
;,i
i,rrltiгrLil сi..,'lr..
., сt-тliол5tt..
..** I,uli, сts'г sirrt ;i].i; опъ. Tгt*mi сегi sil l.(lt]с.i'iг.r гс'е:l,
t lt"tu f,оst irtгiil:ri.lt: сjс t1nе.
-_ Nu. }itl til СCг] ailiс]f, tс: rгзg' sA fii ttl. Siii гltl rrrliil
,l; l.rngf, ti-nе t.;.i tl сс,nst.ringегс:, fiinсTсf, а"tttnсi {i*а[ t.tt itlu
.il.;:gсistеa
;i
п.l-ai L,rс!сl* ,9i' pс minе. bЕЁi iцIзt.l;ti ?
**
Luli !Iд-rli ! [,.lrii !
I'uli avсa
Ei асutn }:шze1с aгsе.
$i
1с lflsa in ].ttlтtilтlt
llllгс:lt-li, сarс !n!осrliа.
trrrtr
о a}rвс:rr!l1, сl;tг nт"r сга dе a:iuШs
'ltl
t.сselЁi. F.tiгii dе
;t.ii.е,
sr-rflеtшl sе u'mрnu,sе de tоi.ш:i.irlЁl"
ir.,г:riin:$ind сit е с1с
irilrr&
сle srlnll{r dсl lrrtr"еlэaге vitr'llt,
lltntiildu-sе
f г,''tiizli'tn f ata viitоrult.ti."
-* Natir;Lll, t-tl: l:l.i'гI;аt sе ]аsil gl.(]ш (l€i
tr;tt,un. Ntt ?
".Nathan
tsi flrn:a
xriрa еш tutЪlr
1rrс'раrat
dс еf. &vIrrc
'.:;ii.iй
nrеrеli lii,t .:i.ii:l}gt. сш miшa frшn;itшJ а,ш.Фшrat с;ir.с
р()r,.
i(.a Sрre doаrlrrl'lt r,t'il.i"
"_. Cind сq;|i }:i;ltl:;iil' с irnрФsihjl. Cind еryti Tatri, r
ii, i't.(i L!.$ol'.
"_ Carе*i diftlгс..rr{ll ?
-* Do:ir,rlllц l,t,li.
i
*
Nu, Na[l:пll.сLl. n!"l i.ant сеr.шt sii ];t;с: tii,r,ilnlii. .Г}tl.
'...:;iiЦ numai sli fullilсr:е mai
рi'l{itr, 'iliiliсiсl:i*'i, fiiсоli т'titl.
..lli'tъ
ii faсе
1:i iili
1.tiriil.l,
оfhi I,lrii, <:i'rдir:.itrzirrсl irt lrli;l;l
i. l.;l,qесi;r zbul,.j'i',l''i, ;r lttlti сr'izаnt,е'rtlr," A l.lit:t-tt' ]"'ln, si.0t'if,i(il.i
.'';l:ii"е
реntrt
rllilrtl''.
-* Dоanlirit .[.t-rl.i, t-l"l"t. с}lЁ1Е{с1,a. s.г..t"ii..il,с lt in1осrlii.1lt. rrlt-
ittгаl toatе tiсLl.iiit.: гiiiсiloг
.i]gi"{:l1(
1.ll,8,
}е сaui,сзl.i:,:E'l;:;:аl
..lr.I'li'litiv.
Nrl*i nt,r.rэitl с]е lliсi йrlеfrll-[,
_*
Da, I\j;ill-iiiТli гiilt' s5ptj-ttriLiil rlш-i
fitсrriti dill
,сll.l.
,
'
'.,с:i.
"
.
Adiсir .,-
...-
Dupii сii:ilijuir:lr rlinе Iutli' .lr,llii'i.i'".
-".-
:".$]
dlt;l;l' з1i;;:!;;]*t',i!. vitit.' rt'iiii tirlr,riiLiс::.,. F;,t.it.ll га,
.'lt.,:r'пlnii Т"u]i" с''{r'li{t'lt'tlii nrt-i о
1rс.r'trtаirеn|ii. Di,lг
l.i t";i
'.гu"l
.sЁtрtЁnriгriitl
t'.i сLt ililt.l rniсi l.li ::ilt:
,tгrttr"j".
?'tltirl,lti.l[сiг'jtlr
',(.
tf{ltТ]сJ i]t,е f*:..lсli.i:; Aт* сa
рr,l*tl,]rilJ '
T'illli; сlll,tt ;i:'L:
}-i€
ir*r
r
ilШ
lll

itt
рr"ttзlt:n]!; lti
v.!i,;..:r", n'ш шitэi Д.'ч:t !.ltjvojiф tj-е].l
"*,- I.{Li^J ., fit]iil.?li]il i"Liji, .lI11 'nu.s d!Ё nеan.lur]. ]'.t-дj
с;r. Il ajunse
tn drem.ttll
Se.rrrinaru].ui
шnivсгs;i.taг,
izbтrеnimd
irr Ьrafс'e
lшi. o ei,''i Еi.;i'iЪ]"tit.Тli
arilinti
сй nu nrai
сl'цu itl stгДiп;itite,
printr'е
"*",""]"'ti.
Daг seсu.nс]а
sttrutёrii
ajunse lui Luii-сa
й ;йtёiЁ buzеle
lui nrirоsul
tutunului.
ll рr.ivi o сiiрё, а;йpti"аl
filr
",,-l
spuse nimiс'
Ь--:$'Ё1-'J -',"3i-ь',ff ','#, P;:
ГЁ
-.
N #;ir, сar6 u * opni* *
De Inарoiаrё.
aсasЁ tо{i h^еi,
рrin fоgnetul
usсat"
Deasuрra
сasе]or qi-n
marginea
bЬltrii dе un albastru
i}:ж;i'
r&s&гise
luira : ;;i?й.Ъ;
ршstnlсie
рe
сеr.tll
_
TЬr frig, Luti ?
* il;;;ffitrЁj?'*flj:
g}rеrntri
in el, strtnginсIu*i
nlinа
!;..''. ;i^
*
lt]iitliзn" сlli.li
роt
flj]iii oi1i]l'l]l'ril fЁr.Ёl с1;:a;.gоst*
?
*
&iti*lllrс:!э si {-,ll," сlоtll,il;lfl trlll,ii, r.-il.;l:йns.з N*t1rаm,
lltтlph.l.itlu*qii сiitr ш*u
рiра.
Sj* т,:d.з с;t {*.з.;sfur_s-;;il;
ll:. t"tt{i f шni iiJ -огi.
sоаг*tr* i.tт}i:,sjЁl]c.
$i,
еa la nз.i;ntс, ::l1с;lat:t.'a tоаnlt.:*i s* !lljii{ii d..r;сliэt.й
fli".l til]0]x18 d*
,u*t:зint
liшrес}
ry!
f;l'iln:;:е r,с;tосlе.
*
Nа1ftin, lтaJ dеm in-niЬiсa Su]t:lrrrllrri"
-
Р]есаг* itзtюl;,
рс itэs.
-С}tt.Ll"lttl
m;гоsсa а сгi:эg, tттэi a}еs
lrr Furrсnaс.r.rl
V*,;:}lin ьtirtiе tоаt.l еasсir &,,.gaL' еоpасi
6i
gr:"fulini.
Ре sJ t,п+]:t Tj,r!;tll.sil;jii!, drl о
р:;rtс:
gi rIс эtrtа' t.:iд f,.;il
ll) }i iir'!ii.lit]i]Ll j]l.iiэ fl.i.jl]z{.eul'il] J rЬ;i],ol.Д".o.t"""",
""^.
..|"
'ftгlt,tlnlr;i
gгt-t1liiз,i
сJ "е strtсlrэliti еflгe vaiзе&il la va]-e.
Lt1,l' Г.1t!"-tt.5 сiilr.се in сс: lilei гr:реriс. I\*зthзn r:ilriiа
s$-.qt pоtо}е,.'.'сii
rсsрii"э!,ia gifiitо*.,o
*Ь tu"'oдiо']- йЬй;;
ll ;
*;
-J .el
д}i
тn! :f, т'i r'сir.:zi
ре
s шi;lr'ii сlеslul rli,.
tr.lt}i i.9i z,ilt'i Stltrt*nш.l, dt: dеtrэ*rtе,
;i
fu6i ilэ'sрre с}* t'li.
tilrtl dе }';mэеa dе
ргi*з1эl:r.ljirг, е;ш'г-- i;эtоrс*&
сiрut *uрn
II
Intlia netrirliste
a;эfirttse
in suflеtul lui Catul Bоgdan.
Bу:'iъ
iЁ.,?,lloj,-
ginаtse
d. i;;.i;luщia
сЁ-J Ь.;йЁ;:
"i**i
;; dйfi,t'Т;ji:,
lтiTj?ft
*iж ;Hl?i
}*iTi:l
ntt сtesсhisеse
m5,саl.
.сoresрondеntr"'
t,'gl:а,'rёdit5
pe biurou
Ц=iLЦ* ЁfJ '-ъ?i:l*:
*t*::*""дуътjЧtЧ:ffi,TЁ
s]}|о-r;a.
Sg
sindeа
.uneоri
сЪ o st?ingere
de inirдё сЁ
1'1:Y:
qсoala _
gindui-
u*,u" u".u,i"r 1ййiы
^;;;t';;
:*].t,lo'-nu
ассrntul.рrofesiеi
rеluatе ],
"i
t'oь"i".ue
iiЬЪЁ
dе aсas6, s*o lasе siйgurй pe Luli
-
й timp;il.;;йй;;;
fuseserй
mereu alйtuii *,
Ъа Г/oь..i* sа vaсtа сшm st5 сu
:9'"ii1'"
rсmanсlоr,
сu сorеЪtu.ite,
сu so.
fiffiL}?:.#-ffi}-ii**",
mai tiriiu ;;:,"J "нНJ "1ЬТ'li
*::
}lфt;
а;i"ii, ЪЪr:L
iiТl:'1"t::Ёfl*;i
;J .,ff
-*"#:'*3,jt:
ffiЁ-;*{L*ч*j,,Т''Т'fr'fr
s,:J .н'':,:Ц#*д'жff
сxin Frrnсlaсutr
VесLr
f usеse ult imui,,*o;;'*i:t,'т;lу-'
тi ;j ;j,1,
- ё.:'n1з aсl'еta{i,el,
g*
ЁjlJ ;::#
-t:
jsТ#'ж""}lfs,.;;,Т-r
rъ ul re;]trxat
t геhl: i ;r
u i tiiiй.tй'
".Ё
;'.i
"
;; ;;:i
;1
s i ; ffi Т;
jЁ#."
ЬT
il тйr*;-:
ж
t$.{
lGS
ч=::@.ф
n,.jltlr, iшf,rlsо !n J эiuгоtl'
рos{)xl'огit
с.laг hоt*rit
*
lйsinсl-*э
Ёt'l
[,ti]i url }i'аth;rrr
рe
tеfasil. In rAsti.:т:рtlгi ii- tuzеa glaiuil
qi-l l'lsuJ . liс piiшrlxisе
рrin
lri-urоu, fаmi1i;ri:iz;jr"i*r'r*sе"i,iеo:t'
*ш intlliзсгеir atitог alli dе ntttlrсй sоlitaгй. ln*:еt
$i
..i.u',"
l{itlэit". rlu*l аt.гЁtgеa. Sо sinr!еа stгititr ln с'tlт,Ьга ;:lliui*r" 3lс.
(]illic$tсa
сiiг{,i}с, сrсзiоlltiеlе fоartе &sсu{:!|g, саiеtеl<э сш
Ё*t)e!"1'{,r vcгzi, аntlrлс соrnзndirtс, sсгLlлзеl:,зJ ln i"n fогmй с}е
*-ш1;J i'.. },о
рri";i'sс 1эе
tоtttе сu о dungii
ре
fruni.э. l'аrсfl с::jй
ргс*'
t::rull,fl iurrrinй
6i
tоtirgi pгсa
рi4iirrl.
I,;:i::]
рittinй тэсrr-
tгt"l сl:], сirг* vсnisс с1о l;i I,1сtо сu lгuiрul aгs d..' sоаге dс-аt.l
]r;i }",Lr]i.
'Рсtзt:-,re aсе&sta, J lеrсsti.еlс bir:rr;L:]iri ;й;
;;;,;
in,gtt'.l'tr:. ].)пг сс1 с;}'г8 munсisс anl dс*a r'iп*ir,;i in biuгоi
J .tlilг;-l tl.l-l:nili in tlllt}л'ir, сrt:1}'ugа с1е nэеtal a ]t:l,,.,т,ii а; йiй;
aрtrс,:*;iljt
р*
сiliеt. Sjtоr:tlr'i]* Ъгau tгasе
$i ffl
lii]nр;i;i];i,
t;.tг
1зl:;.сlt'lс.tr.r': iirrpi'сшrr;;t:е, izоl{шсlш-1 сtr t,tltlri dlе 1r:ta;ша
fl$'-:l.l.iIi i.t.
.
],.l,r
';r.1
rl!.rэ сltrl:rp
^l;l]
гtII,'1; li'rоgr аij:rt, :rr.;т:,с?nd о тзr"i.
\"ll\: ti]Ь!lii1а pС
3i.;lIi;iirrtl
tnсsсhiir
il
jп;.::;l':iiс
а1 ftjil,;r
]nlf]],t".s]t'. llгtlшL.asc сlrrsшtr pе }эiul-')u,
ryi
еvadase с]jrз
сfrsзе]]ii. соrтezii, rеluirrdш*gi
1эсэ
{,егаs;1 геЬгl.iз{;ia сu l,tiji
tn lurninЁ" Fъtsеsе ъ,еs*1 сЬ
.йn
сrэрl1 с&ге-a iugit dе й
liсо.з!i*t,
rytiinсl
сir i sс vtl tзlоt!тa nhsсn$a. с.l oii*.сu"йt-,
;amingg* .iaг о Dгrосupf}rfl, aсоrrlilrdн*$i tln
',;;;а;;:
tr,a rлas$, insli, 1ir ti:nр"е* i'тotl,*".""'{,Сil
L]Ll 1,ш1i, intiiпiз"*
рlДtоnгеa fогiтrr"li5
,,с!оЬmntlloг qi d-trrii':i1ог'., *рi'**..i_Ъ*' nioi-
я}эn) {-";tг{.r istоt'isсn paгоdiinrl
un с1isс:ru:s
рс;liiiс, 1! d;iсlшsr
еmоtia е]s"''uxui сrr J 'сс!ia trеirrv&$:rt'r1, с;lrт gtiс сёr va fi
irsct.i]titt' Inсeгease in gind rоstiгЬa ir*litli .iu-" J oй-й
Dibuia. .*\v*ea irrrртсsi* Ъs d'nсir ar tтеlrшi s-li *,тlr1эй-д,
;..;
€}vaa
рslze релiililq qlng{vir"i,
-гсрr:t5гi
с1t'. сl;vintе.
$i'iдr
s* r..ufu;qiл'se.}nngй
l,uli, Ъ5uttn*
fi
su tii't-* aj,irtriri d; ;;;
-a,,:ч1rlngl.9i
сu tr'irрtзl еi *iua drэ nriii:е. A t]ошa;, а;
flrл}*nеnli'}' inссrсasc iar вir аdцnе idеt]о lo]сi;i.-li d,g dеsсlъi*
tllrrd]. l|il illnrntеc vng пrаttlгia, fЁrrfl с}0'8ziii!it-., fiiгfl sigrь
rn"n{й, iaг vоrlэоlе vеfl.&u lnееt с1е tоt. Рnгсti l:]rl t}.jtrfa вtriЪаt
trn rnес:ilтtiвtuul ссге}rгal. Сu-atlt ms}l сrtrй й ;й ;.];;;й
ny.:{r зiшrlisе пrai ssnйtоs, mаi.vigurоs, гrтlli iтrсйrсаt сiо
viп{A. it:r- nзаi a\iusсs{] mlgr*lrс:, n*iеi сiii;:r ;''рй.;Б;йi
dе sо*trс сltэ la x,ido. ,$i, tоtrиji, еrеiеrul огa lnсa:t
яi nes;giй.
Ahеа siiabisсa сaaa сЪ inaЫt,з fоlттutla fl;tj ;f;;{;;; -ffi;;
vi,;еrз.-$i.nu pu*+^a sj,а lосului. Inaintе, nu rче
рJ ilnbа ne.in
oшпlq].(!r{:,t.in pвuzеl*
пlunсii. .\сцrn еra iзсt.lpаi.ltl st Ъt.са
р
tоtоliкl bitirоцlul sе ageаa, lua vефea
eoЁitlJ
рБйiq='
t60
lt'l:i't"с.l
sстilitllшi'
сш сl;rirшtr :гtisttt.lltlitI
i']{.l sрсr.[саl:Ёt,
сLt сlф;liС:.]qr
l :;;}ffi
'fi
-'}tl*:'1."l'
;l#тi..itl; * l' ;i:
i*ъ.;i: i
;,
liч: .i1fit
iar sii sс:
;.llimlзi:. ёu ,шй*il
"']t*i,'рo"
,[ :iд111*u1.'
tгt.:сt,l*
astfе]. fJ u1rЁ сlr'.jшit т,evtl.ц,sitl.
с.i.i ш
',"(:ii
mai,с сit. t;ii.,,;t.tlсaqгti.
I",аLi t..."Гt :ilill il (.ll(,!.t.:.!i'.
;.:..,il .i
nijmltlс;:r..
ii i't.liisrt'E-iii
,.'iйr.l
..;;пri,.rгl ltl,sl,rсir'l
i,'t.l
' ;i сieirtisia,
яtrit sit*.;i t..o .* l*"g.;;;'';.;ii;;;i.;ьi,.,t'..l.'.i'niil
| ',(jl-l$с rrurш;ii
1,,.i'. *-'.,,ri,
;fi'";;';iii*
"*,.,.-u.,
sс*'i'Iii t?i:l. ',.iсс
сlе sсAutriislri
1'tфt.
}.'i.;;i-..й'{;.](ilSp*ГЕlt
qli rl;тri-ilt. ,l l t.сс:еtistl
r't.с]',*,;l
}сс:{ie d;.;i;;;;;ie1.C..{:еa
J itоgi'il'l,i.:ltii,
.
.:.Tt.
s_0 ii;t.г{.;.
рo. Ъi,ntur:,i
"i*?"u.,сll.:.
}Iis:.iоrliita.t
iзш
',.;fi ,l"#]?o"lil;1il1ii.li:ii-.:iJ -; j#1l,lтi.l.t',.:,.ll,; j;lu:;
i', li;ш.i.t,ersititi.с.
},сi,]'iйl'i;;i;iuu-'.ruо-''1i
сetгс:*l si:ii.tt;-.Ll
.::]' .
]r;dit'
гL.5:рсс:t
adtniгatь"
-
с+*i*p"гilс:
.lr:г ir tclсji'i-Lе . .';:liCilll
O t11:t'l'{J irlitlсn!,t,i.
ii mrr;с..э;;i.
li .''''i.рd;.
},;j.;i;J J ;
l,L?i::.:LiJ ;.
;.'','''
"
в"g с;;,
i,;
"ilt
.oси;*эь,
sсl ii:i сli r'i ita
.',
oiе*.hi.tГ
;ffi ,: : ].",' #
f.:
lT] J iis]fil};
i;i :ж}
i
litj
:]1!"*;ldf]
llсt.с,гi,i
f.i;i'
йй;,]i*,.'
ll'р*uш"*t.;
сil Ltl.j[:a
i;i br usс. 1.l.r.t irlсl
,
1ir.in fafirr tllзt : 1rti,rtn"gt,гii.
i,nli.l;..с" ..tг.t'ilrasе
figl]rгi 6i
(.j]iЬгitu;i,';рiiй..,..,
сеа dintii
{iii;rl';!, l
't 1]1Гll, гесI'n-nоsсLl.qс:
gristt-ll
t"t.o"Ъri'i.i
"
t 1 i l f u i).t с1 с
р-;.
it.' ;l .sе.
вr'li i"*t] - ilТili-iъ11
"';.-];l,.#
iТ::
"з,:lirrd vсllu1эitl..,r'1,..l'-riniii"iii,'i''..'"i,,
сCГll1
tj,l'ii
}..l ;;] l'.ll, irit'ndu-i giii;.''
сxiprJ u*i
i'""li'-."'t
сlс tшs;i, (](}I,'i.{]{,s'
ii,
'.iiitrг:il.t*i осttji' ;rii'ir.tulnсi
ьаtлlс..il;',,..
^.\ГI-1ll"(:l.lf'f':
i.irl;..r,;l
l'i E;iL.Гt
fr.rnrahi
$i in*'га-sе
l";;i;;*ьi'*t,.*l'.
itltr-ttl-r,I'сl!
с{e
]...i.(,:iisnl. xn trсlt sjj .[itсl;,l o l**1ii'.E"ь,ii,
rtr*u"
оri'ltсli.ii
сш l ,]-.!C
шrшltе.
сiiдrг'til''li.
*.. ;;й,;;;.,li,.'o*..
оb*.п!rзt'l l.;ш
.:l.o:*u
iinеng.
IJ lос.зl;е.р;ilinuit
сtе nрi*..,.*,
a".лinсtr сtrtiilт* .
liil;r
Llnei шlлгi ir:{it'.г'сlгit.'1i
сгl'it;ltй
fa!r"r dс й*iiil;,.,i* .,li:llit.lаl.il.
A1,"l'.зu-.i:i',!с:
nt'r с1оvсс1с,..'
d*"1t. rт'n' singliг 1llс::.t-; : l ;t.lrсiitoгil,l'1
slttгtr:nf.*s..
o"n-i".'.irйti,r
lссliеi aр1iii-trii'tе-
' il':t 8e n'-l*] СllЕs".-'iil
с!е }ос, fiiriсiсft lшtfс.l"сiс
;i.;;";;;-;-i
' ii
ii f3*i11;,.Гii'..1
j
#-
*1.i, йinсй;"i;'';;йi;
i'* -i.l,,:,;рr
l.1
;..l:l,'
oi nll"i'lj
.t.
ii r.rч:l...
сс tl;l!'.':; l:r isрi{а
1i":.:;r..li.
{];з
l.'ii.],j:
s;i n.-l iii;ii lс*;"ji.iu"e
''i*iii:luu,,*u.
t'i l.flti|i"t
g*.t,l.}:.
!8?
{,i{:l
il;
li
I !
{.1;-l: i;
Т'..:i ].
,,,; x
l,,li ?
i..t. t l",.;t;r al.
. *
]:'::l:.l {:i]jl:'r ? !] !rri-i;-].ii Т..:..lj,"t' r::',;...l 1:]
q11
|.1'll1,;111 i'' i..
ir.,;:l,l:i i,i
^1.,t.:.t1-,1..g.1
Ii.",:".i.
.i,
i,,..il-l
1
,
i,,,.,L.J ,il,rl i:.i t, ,,...:
"r
'l
'.r.'i', ,,!
_*
.iri-lll l,,i]]l.i h.'il.'l' hr. 1.]1.i Сi.цj,'.l] fl
..,'.u,i;'r.
l.il]i..];.l'.-,.l.
I i li:
it, il' ,: : : l';:,
j
1.rtt
i.,i.,t
r'tr_iil:;_i:;-::.i irri
"l-.,,:1"
j-j:-1t,
,:::.,r.ri,,,i
il" ll'rl.l,;il.l.t l,i]:.]'}1l) lltr..i.i]l1ll.l:-it;*.i..u 1:.lо;'1' .l.!сii:;i;..l'i-11 1..] с1;
i.'.
tjсiil.ll].,.li
i:l':i,,.'liti;.1 :lрi.t: i'еi.;'l:..;.1 сu с:n 1;; trзrэ,i..
j:l;li,:-.:.tl,
i] l.tl...t;ili'
il1]t,1n:i1;x'1l."ll1*ii
1--.l;l;;
ii.ii'lj];t. ]:Т;:'zj;liсlr \r.;jj,1 ;iii сl;l с{illi r:j il-l
i]-аi]'ч
Ё.*
tФ:liriilt1., i]jilir"1r.l }i.с};ijcLija {:]1.i];г;;]" At: l;ii-l-i:l::.j:;i.
Сatшn fiо;1tit]]l {] i:$i]Z;:}
рс
!-ш}i
рi1
g'l:тii1nt]l1fi 1t,li, l;it|l'irlti
'rэ
d*
1"liсlдзitil
1шi.
]'l",t zl;r"сa luinlli:й dсгlJ '-lr'.i]с
}ji'ii"сi]Ll
U11};)i.i].lf
jmсnlcij]ii,.::.li,tl
nlе ulirог с;i1uг;iiгi{;о tlt-l f,.iiriisa 1;r
рЁi;гlt;.rt.
}"Itaрt,tэа Llvц']i] {}
tt.;lllsрarсtli,Ь сl* vr,э1 si;iзi,iг* }i::at
рсii.:
r:tltJ - ntэg,сi.
,I.lзl*
l11ilj]& iil, гilсо;rrra fu};:.зnn,;.:i tr.jlul uliii;nli*r яl,eirl,"i' С*;s:ri
}*iiitrорсзtriеi su.nil 0 о;'й

Тj{};t]]i€]' d?llгl! i,i'ir::гii dr s,р,;1
(j-шlе}ai}сФliс:
vсnеfliiln&. Рlессiiiitl] r.inеi \"itst*
n*а,r fi nii:lat.
Nlсi сhiоtul unl.li gt:ndоil*г.
.Luli,
сц осlrii inс:hi.1;i,
рагсЁt
r1ог;:r**' Der шlnli;l t:.i
s:tringеa viu
ryi
саld tnll:а с"l,гi-i сl'ltrзt:insеs* зni j]rэсцx.
*--
Сtшn & }Tlс]:s J 'll ljniт,егsititk, ? i;зtгg-ujl Nа..i;han'
Lrltrl
"
sшn|i tl:l:;,liiуil"оа еncj]\'i1til pгrlriзегgjiiоaгe
t'i's':
рtlnsu1ui"
*
Daсh в6 fi fоst *l lэ;.ltli:|l, ;l,1;
'fi ftriit:гirt"
Asta 1rl\..ali:;li сii аi ir'ttL 3uс('L j.
*
}J .tltr1tlnlсsс.
'_"
NLl шliс,
.Iаui".I'"uj
l)iitтrrэ*z|u) lj;ii:i.-l*n t*al;
tэr:*зltilоr'
с.nttlziasrnцl. A
1rJ .аuzсlе
sirr i; a;'" i.1зtЗ с irigr:r.i
j
tlr:"
*
Dе utrсlе gtit ?
Glastll lr'ti С*h.:} [itэgсt.".llз s;tinil sе*.
.,_',A
vt::l i сi.x: g tsti;i tr, i il l:-. l]ш] r.t i {'}].* ii]i. it].
rs8
f
[lшрсl:rеnьlс:ii t,,г:l.tii. l.iс]^iсillсlrr*! sр:,:с: с]' ii iшtiltli {-,Сliii Ll]1jL,31-
.[] llti сtrс git.
-* Iагiil-iтiЁ t"rl
рс
rдi.пе.". l{i.rt!эltlз, tr r{)gi sсш.:l.ii*lnii""."
l"сLil:&_nс, ziэi.rl;i сli, dсl.lпrlеrt1-lшсi
1эir:.ul
Sl"l1La.эLil..ii dе
Arдint.
eatl"tl f]цrgсt:in r:сsi;tг& аditlс.
*
Asti1.r-;i il.l,:..t li"l,i.tt, о zi ргоlrstti
nuirзai fi.ilttiсй irш: trГll*t
{:!LЁi,a се:lsr,li-"i сlс:1rlti.Lе сiе tinе" Vr.есtLl sii tс am ;llil.Lu'ri
t'оL timрul.
_
Daсit v'l](ji. r&ii irrsсгiш 1а Т.il*litrtittс:a сlе triiсгс', T$i
*rсrгiтr iаг E.rlстй.
"* Ntl, I'll1i, lls*l nit s*
рс'atс.
"'- Dс сс
.l
.-.
"fttr,l ? Stlrсi*irtil ?
Dс сс rrl-i ? }Т*апr fоst с:lсt'l*r ? Nt.l sillnfl о fе:rlеjr'r с8
tоаt'е fс:trr"сi.lсl ? .Dr: сtl rt{:voia с1с-а шii izоlit tn е:'lraогсii,*
m.аla,.
.l
lliс mi-с l]r"iсii. }datltatr, sJ .}lltlс
цi
tu...
Nitthair t.it1iс:ii сlin u.nrегi. r/lsfr.ing1rrdu*gi lзuza сlе jos,
$i
ltri ii еrа fгiсfl,
*;
dсryi intеlrgеit izоiarеa dоаlnnеi tr",tdi
!il г.litrа.ol"dirrn t.'
*
Dоanrni.l l,шl!, di1.mi vоiс sl"l nri tе r,iiсi rriсi сш
рr
bflnсilе LТnj.r'еr,н!ti].,'ii. I?utе!i" fi iг''r1эrеulrii gi ]iiiirjr сlе astш"
с:l-шзr ati fоst
ry.l рlnli
асшina.
*
D3, Nat}l;rn, nlt
tin
sJ r fitl s.trulеntЁr. сl;rг s1э.t,l'nг: gi t,'iа,"'
С]е s-a tniiinрl'nl 3 I.Tn в'n с1е ziie rr*et fсэgt о ttllriэl"'ii iтrtгсl
'nоi" De cе si fj.с aСllnrа" сirrd nе-am lrrtсli's 1a сasii trоstsiгfr ?
*
D;tr rrri-i, I,u"ii" rriсi. о LtmТ];:i..
_
/ъ"d'еt.it.гttt ?
Crivintrri i]rr{,гсlэГl'tог сra roс.е}li с1е сitrс]
jurn{..п'
qli tсlt
iltit dс: г0s" dа]r ос:}rii lrii Lttli ii diiсiелi't о gt,l,-l,i.l,iilс сlс lш.
tniп,й rrоuЁi.. .
-
Ar"iсc'.iit.:.ьt,"
Lшli r"сьilir.;i lrсlinс.
*
A ['rесul;' Sir r,rri nllli \'О',tr}iirr.
L,lrti iTi сuk:;.r din r}tlt[ ФЬt.tt,,'i..l
ро рiс,р{.r'l
S"r]ll:nL:ilti
dе Aгgilrt. As[t]с:i
1'lс:trесttsеr.il,
tттLtitе.сtl;rs;шt.i с1е nо;r1зt*
y:г: соvеl.,r,a vаgзr.lal,t-'.tilг. сlnсl ltln:еa
1rl-r.ltе$tе рC
Г!F'е сi} i.itr'{
ft"tm dе srrril:tr*- сlс
1rtl
,r.гr.lruс:а
iсltlji].ог
ryi
a tetrriъlе)сlt,
trliigillе"
apr:сl1.riind sttf l.с iшl сLс lltrrirl ii r"с.а r,ссtri1оr с:гсttin (.е,
DшJ зft гс brt;rl:it.l гtistir& с:rrvin1,ul .,;LL1сlVitгirL.." гссlirltl
]Lri tтrli o linil;tг. сitгс i.*сl;.-dttсеli сiin rrtlr сunriшtс'ре griс:р*
ti..r.i }uti, Ctl'"r.rt i:"!tзgсil.lrr sе irrlr"gL*Ё: ,,Adеr'iiгЕ't
? }iш
jilst..sе
}Iiсi 0' rlшi.lгit ilitr"tl t:i ?o."..
1T0
Itr .fiэnd, nl-r.i asсtinsоsn ni::iriс, -* с1,..r:i,t silfiеtul J .ui.
Fiirэс-li-l/r in i:l' fusr-.st о uш};t:ii' Nt't ni,illst,lsji) (ti,'il!]i):i'trхl
}l-ti
iJ !'i,]i"j,.tl
l'1r1i, rl-tlsig"uг, с1;!i. !i iuiс;оt.;rs{] it],(l?'{]dl]].i.ltl in еl:}:'!..
l,)llr:ul' il-ii, ii.: л,оl-tl 1rri t..t.:J lj]!l;гri' 1)t.. сinri о iгli,iiliisr:1зе I.,'.l.i-i
l.rir н-iaj, ],iit.lгi.l..i{.l, tзl.l iii;'ii ссtisе, .i.ri-.l n:-lti sсl'l.iil.:st..' fjiэ'.ir sсi
:iti1.li itrl]lгs:г.;i,;.i сjl-j. [ilсгii:iсii ссvlt, T.;,iri;;г: fсl,jс'lt
9i ?ntintt;'ii;
.i1;"ii.ti,l,'i (io r.:it,
ry!,
ззt"li::'lii l]*ntr'll е;:l, l.tii,iliri iii:nj,r }iri t"lо
рiл,й
;liili,iu-li., ttrtш,. lsоtllэ1,jtrtlt;.lrl l;i.r1lггjсi:: ;is.:в].r:i;l. lЧш*1;:i riisр:."е{пiа
i.i'1i]i){];i ilП;l-tlг r.l'in riгtлlin с1lг о;;riтi:а i.]l-l,;ilij rэсlii. Оt1ir:i*
*:;,l:,l,'й, vi,а,!''it*i a;зilri'r..lrirl (:.l
i1r".!,
'рi:сt*хt; р!{jIl,"ii,1'l
tl;.t-.;:-!i'r"rnсa sо-
l.iilrl',il,,
р*lli.ru ))iJ ],i]rci}
V,ii.:iiltоilгtl,.
;
dс: сi,nrl * ii:tilnisе
1;е
,l
"i';
li, тia!;l rх'l сa ij a}:,ill.Llrji) сl} li.t} sl..,J l-} sl-lрtjj-.i), sj::n{'inсtri;-s€
jn
сtl сil i;r е];*,т:ttl uп;.:i viсittl'"ii trt:соl.ltеyli il-l'
}jq.: giпrlisг: Lirlсо:.i 'la sr:i.is, ttv:]l:t].-о
6li' Т,uJ i tr1ittltз:i, in
bгa!с:,
рrl
r.:оl'сr:tа r;,;tр{l;ri-.сtril::,
irl ссi;i:ilrr'i,]tl с1.. i'.irigi
1.lilt:iiг..i
t:;l]тl.l;-t t:?iзг1 tinriэttl tlасl;.]
]).,]
aр{: с;r сr a}tjl оg1iildii tl ilrrс:ш*
*; i.t I ii, i i
^;llriri.шst't
ii a;"lоrli,an st:]:rеinс с1r'l t'Оllillns-.,
рcrst.)*
аill11ii, p;.о}:l'r]lтtt-., *;i$.i
r.':}1.illl it,i ir1l;ll', itls5'. сiriсi nrl е9Li'
$;t-ljtlai' il*
j]т:aii:t
a]bi1 sl,i
'l]*J lr]-:Цlс.]Zi' :ri.i r:tэirзtrrlit;ilt,i', st"i {,r:сс.i
dlilr ]ri'lrrin;'l сls] ]tшrii а ;i1зstгaс;tlr],Lri ilr сlirtlrrui с*irсгt-.l,i-i1ui'
ilr iос s;ii llihit irr iill|f,l lrlлg;l rlс ltiсх:u. !,ar:ll3rir gi n:;i:rusсl:istт-}-,
Ф
.tl!,еi't
in' lэrii{tl
рв
l.r:li,
ryi
d.iтх..оJ о-rlе сl.t. lr,lilгi],с vii", сu
п.ril'r-isl.il 1ог сiт:lliг
ryi.
t.trtriс. Tгi]li;i.
$tia
с;i trir!сryir:.
$!
еrir
fq-.г.i.":il сil l,гfi,itэ9t'tэ.
jllsJ "
сi:r'i!-t,ut.linеа сi оз'jc'lir]d-
1iо;rtе
sс:rie
nj-ilirзd;rtii nu*l
рflгilsisс.
Сii pоаt'е sсriс шit lit-il:ri;i сir оdi.
ll ! Oi]г it, сi ;l,вr
;э11f
i с:а t, inzt'li:iivсni. L, irш'rо i t,
I)с с!шт:a tэl'i Lшii iirtго}э*se :
,,Тtu*1i
iritt
рl..сit
r:.lillt
tiшtр ? }iu sirnli !],i-.'.iОiil вГt sсг.ii ? $ii :;r'::,.ii r:5 оtl- iltl vrеiilt
sil tс imрiс-ldсс. ГJ aсl tе
рtij
}fl }uсr:ьt, nir:i nu. iтl'ii siln|i..|
{.) sliir'lrasв ztпrlэilзсl. INr;r
1rr'сit
tirriil.tl с;-r sй*E!, сtе;-l stlшгt};]
с'ij" r]е sriрсгiоtrгit сга f*тit:i:.сn с1с*rr ti'Ai slt,i;iJ ti';iiеi d'чз-a
sсгi'е. I)lttLеi}tl
ре
},{ссiittзi:arrJ l. Ii spu:;сstl :
*
I.tili, rtn, tiгan din farniiia T,aсizilоr igi соnsti,uisе
о ;3a.lсгil еu
рatru
mii t]e r'islirsi, urra сlirrti.е r:еlо rnаi t",tlste
galеrе alе .r"rrtiсhitJ ilii. Irrttзipuiе.}i орt ffiij сle A:r;r!в
_
о
1-l;idu.rt
*.
си ffll.isttrii еоntгiiсtаfi, fгД:nintlnd сtt patru rэrii
сiо тislе а1la nri::ii,
trХ't-}tr.;'l
сc'
Рfls
еLl
рilв' рiаlегa
в5 irriiin-
t,t:".:е. Sрiеnсlid : nu i,
$t
{,r.li:ihitr. tliiсi n*nо:,.осi$ii, tш:gi d*
l..;iJ 'ti."tг5, uzi сiе suс],.э:"lг(: !n tеmni!а с],е tсэnnтr inсins, nl.r
vеttrеarr ;rliitшr,i rlссii un оr"ir! с1е ар5 ingu"stfr qi sitratii,
i:rin
gaшra
...lis]tзi,
iaг tn rврntеlе trоr vсg}rеа еmul сu
tзlсiu}. rаr dсаsupгa, Ia
рrоrt,
tiгarrutr
Brlvеа
rnarеo,
n ф:*. .-'*
1if
гДсоrlndu-ryi tafa in. bгiz.'a ei'.. Pinf, сlnd te-aттr сunоscut.
vi.a{a mсa a fost efoгtul се1оr patгu_й-Ъ"""ii*-#;i;
furrdu' galсгei.
Dе сirrd te aй,.';Ъ; sini tiranul de ]а
prоr5...
-
gieu?
; ч"
еgti n:arеa
6i
tзrlra гr.l5rii.
^
Ivrrndre gr pasionatе
vсlrbe int,r*o nоaрte a lVtrеditeranеi.
сint
tЁrmurile ei devеnеau atе suttеtutut-рiй:
iЬi.
U9д gдr9r'
Dar iatё cЁ sсlavii, саre vislеau iЪ tunсiul galerеi
se
гevоltaserй.
.
$i.
d.eodatЁ, sт.rflеtul
.sе
1ngustaяe
рaгс5, d.еvеnind
сa
oсhiu^l din сOapsa gal'еrе.i,
р'ln"са",:e-t''есе truda urэ.еi vislе.
Aсeasta еra naniсa din el: сй rru mai
рoаte
"й.
f;;-
[ia
de desсhidеie nu era сlс:сit tln йй ilrсiесnt sосu.ndar.
Pu{in antrenalrtеnt,
o rефйi-,".i,i-t."qi;J
;
';;1;'й;
o readaptare
a nrin{ii 1а.aсс:it gа.n dе eсllvitаlе *.5i
рuleа
вa-$i сontinue prоfоsoratitl
f;ir5 еfогt.
-
Dar sеrisul ?...
-
Luli...
с!еrnй in qоapt5,.
nrst'iind daсЁ-i асiогmitЁ
.c;lil
Е'"3,a.
Ii vazu
8.еn9ie
i;oiiсi"сiu.sе
l1
осnli, осhii сare-i
dёdeаu rйсoare dЪ pйduгe gi *.9;l" й'.,'pi"*;a.
_
Luli, patru
mii de vis!,e tе sаiutЁ...
}i-aduсi aminte ?
..
Genele se pl,eсarЁ,
inсhizinсl gi сlezmiегdirrd
o aiтrin.
}*^:::тl^u:
$1.
аpоi,'осr't
diii'lrБtl ЪЪsсniрi se орr'irй in
mrrarea сeasului dе abuг
9i
dеsсi;riес.
.Luna
era sоmnrr] timpЬiut оprii.-Lilii
nu mai
6tia
сlaсЁ
trЁia intr..aсeastй ntзаptе Ъаш intг-r-lrlaЪсьe
; d;;n';;;;;;
era' sau igi aduсea aminte; d.aсй u"n
р*
i*'Ъ";;;й;#'
sau pe сovеrta unui va}эоr; daсi in
juгul
io" u* oЬ'йЪ
un
tЁrrn al l\{еditеranеi,
sau aрйгеatl с--i"''lr- ]ъ;;Y;;
adoгmit...
Nathan sе ridjсfi sрunlnсlu-lе
,,nоарtе^}]'ttniii.. qi
рleгЁ"
1l
insolill, dintii
рinjr
]a.,uls{ ;ъli.;;\, ll.! (.,,
-);.ui s'i.ll;-
daсului Veсhi. Sj inа;зоiа"'а'ul'lgi
i, сa
р-.i;il...ul] р:.r*
eu f-runze moaгte qi si.aiui:rlbе.
Lltna era сlеasr'l.ргa
оr"ll*1l",l1r:i сa bJ ;зlul гiung atr s1a.
tuеi iui Vеnus din }'iilo : ttn'gеst орiit'in v:,з"
_-
Lu1i, аrrr sй,-}i sрun сеva...
Ridiс5 spгe сI. oзlll' sрсгiо;i, а.1tс;:{.iird. I:l.";;l;й in с:l ,:i,
iЁs]ndu.si
рэ!tоanсiс. i,iпt
рЬiлii;,;;;.o iеii:t-ril lоr,' clrг
luгl;NшJ ]r-li o сtllеsе с;" с'i,,iт' ;i.й-.;d-o
ьl;..ti^*р"," -iLi
t72
- '1,,11 I
,! .:t:l
i.rr..t,i. :rr,,
r l"i:,i,;.i{l
ir.. ,.r.:
._ .-tr r-ii t i i._ , "..
l;-t iril,r ,ll: I r rl
i.;i.j
r';l-'.1
Д!]
1шi'
X)4 '
ф -.
!r,-
:i ll (:.li.(l
р(lроsГ:llLt
a:гrrrlttсTс: сс;.[с,г с]rt.ltii 1з'lс!li1зtliгi. Оi] !Гп*
1;rLl:iil.lтil
t:lr l;'irt'ti'с:,it. сiе сrs;.fiг tllh d'о lil}it clrll сi..lt;llrt. tоt.
x-}(.'tli'iil
еj. hlri:.;l;:i fЁrсс.гi" V"шгbоl ttir.с
x,rir{ili.
]')оl.lt,,сir сlс,
11l.lti.t;lтt.l:t оr.L;i;ri,il, сiе lrr;lг.l. LТnг.:оl"'i сint;r tra
рiarз'
5rl[зt
,]ll:illijil i.li, t:llt rtlle {..:i itl! С:i сl с:rсax''igii сl,с: .[i}jшс а1'lз iiсirls .,!t,til,lit"
irrili с]..ll''iсlt.L dt.,гii *il,l. с;iг* irr.{']r;r'е1tе },ti fс;"i.lrstгrr
цli,irrriir'с.l.ii !
l:] l...:Lii:,i:il irt:.,j,tli.iз:rrll,
1.lг
r""1;,i1lе1r: с:iе filсlсry. с.r;l t.in tl'L'uli:
j;,li::|'
сit,
1; рl''i.ii'l"ltlrLui
f]t"rгi].сlr,с1с sс.гii in{llг"li'itс pсl:t-lt,i:t.t tt zi"
. ./\itсtlгi.
tr.li
'1
;t'. .'iiv'}'. .t;r gрl;.tt sсrlэсj. ii s1зшnеa
ршт*9ti.,
t;llj;lсi 1,-'с l;1.;1.i.'
с:lr|.i rнiгi [lli
Рфr{j
сlsr lэlltr:lll'i.i. u?зrе.ryi fсi[.{
.
i':
.ll;t.rlгi1;
*:i'r
j.i.. 1"lс?:t.]l]tu
сJ iпtr'*о
{;rгit 1l
rrrili сlерttrtatй с1всit
T'lОrСli:iilсl I]t-.
(.ilГ{:
,lс ссtеrl singlir" fiinсlсfi,
ре*aсс:1еrr
lе*a-
с{tIL:tlt о;litii li;.itLti" с{.lt.lсс: сl,t о п:l,t:;iсit с]е.haгf;i,li сa о
.tTt'tс.;I"t.. с1* i,с,:i. .[il'lin;r с":iiг!i friiшl'шz;сlsti,
ре
сагs iс:
р5stl'asе
с-,[l.tl с:о'!.э:li:-,ilr с:i ,.;li
р0
сit:'() r:'".тtтltj* сi йс frti,t.й riilЪЁrsсsе :
lttit il.*li nr;ii
].l-illi.itl,t, с1itltltr.'i lr,Li.il gur.n strlэсi. li t'i';,rсitttс.гr
1..iс'lt.t'чli,il'с',
r.с,t'itrсjrt*i сliшtii tс,:;tt.t.t fг:i,nс:оz- с:a sfr*l сlеpгilтсiй
ilst:flс'l сl,r t;trir'i..i,,,ii lilrrlзе:i llсlt.ttllоgсLltс' fЁсind astfе] с1itl
i''i.,*n.fii. с:r.li d.lt.liii tritlziс:i a сс-rpii;-lгiсi ltii" Glastr]. ei еl,a
gl,гi".". q*i
1.liltоlii
с.:il' а1 сrз1ог сliI.е л;l]un rшg;iсitшli. Unеоri,
.;:i.tlr,l
inillntti tn tl;ir:!i,lс dt'lir:].tiнс
ре
grrrшrrеhi о gtrurтзi, sаtt
flLllrtt:
о i'.t.tiiirlit.r.. i iс|t;з со1,rii:it.о.i,.
*.
tJ ;ttrтl-l. t,tt гizl
.l
riе bltсlш"a с1. auzirrdu*i r'1вrrl, сflсi
;r] |шrirr L с:;"'
j.
r:it -i lrltrr:z i';гоl с1е L:t l" sttri s.r.tl.
Фt:ilil сli'
gr.:
!;;triгсСi}Ll. sрi,.е sсriэii,
1эlitri
с]с laсгllni.
С,t ii--lсеrс:, сl lul;rirlit dе iurrii.
I{t.a
ili
aсit,iТi сti l.li iitiinсi..tr)elr" с:;r nii пui!. еra.
'
trtrr;jlрсrс:ri сir,\.г;r,il;с (lit
О iiр5t lil:i;lг.:сiе сu ntlfеi:ii Cill.г].Гt"l!t
g.iiriтas
t*t aii-ii. с;lrцэii сс s*;ir"i 1llсlris tш fugld ос}rj'i
().t'с:xiri"
**
Tu... g.rlir:gi ?
'-;Lali s* i"iсijсir с"liЧ hгa{t:ltl lшi,
.,'сnirrti
ifl gг;цi111t.hi lin6;&
*:.i, liр'iпttш*i; i сi].:гii'zt-{ с1г: с'ilr';rg.ui }rl1"
'.
**
I,tlli, ?n СaшС]I'аt аstа:r tгiii't я,i ;i 1.l.t.,i".lt lliпi}1:t l].{]&...
, .
n,uli st,. sir'!пggl
6i
lrзai tarт
'liшgs сtr. A]эea Ii ..lrizесr gia."
г;fu ]
"
}}a;"сit vо:"hг:a ll lrшtai giiтсtr'tl.
*
...:\*r grit,s4.гitt*о
&ii1 сLll}l еra" }lilтlсгli ll-.гl tгГril. fre.
сi'i'
T;*сr
сlliu
iiс"
}irrrr:аi t.шpо1i.".
}J ш соiitilrtili"
l\i{оartеa fЁirй de morпlint оrа rn,ni sоlейnri drс:it ilr сirlll*
t.irе.pi lзist'.з:iсi, шiiriа о *im.[с:аi с31
IJ (]
lliit' C{}fii,,Lil. .ll.д, ш:l
tr:.lili.
.& Т.l
,',..,;?;,";Тl,J #fi*-,*ъr';.
g.'':,;;
}
lnсеt;,
ryi рiос:;lт:ii f;,'гfl s& faсs
"
.с:,
+i
illnrini}е }unii il"l noарtе, suf]r:tсIе llvciru о plutiге
,iq: lсbt.:сlе
ро
aреIс n:оi:tii *rlinсi.
"
,
. ..*'Ж
u;:щ;iЦt
-" Ё ,Т,;i ;;
}
; ll
*
*f; i ?;;
J *::*l ъ:; : l, ] ;Ej'
*;
ti.!:rаStyii,
r.iiшlin'irrсl сr-r
рr.iviri,ltэ 1зiегсltttе iir irlilсirtil" i,ol-,*
.1ii
nоbulоirsе.
Sе aсlu-r:au
д,е
с,,,: *o'uii ,'iii;qi,'.'.-ii.i,,J
tlliоl"" zbоruгi dс сlinсоlо'
tr)iirulsс: ]r:i Lшti
'crсt.etrj]
viс$ii lui:;]t.l] tll{:ii vсrhi, t:сJ ,
l:lзi intirn.
^.
,D"u,.
i,si aсоpегisе sт'i.jеtш'l' сLl anainti,l:s]a уneltlсi h:i. srr,*
iltзtul nеsigur dе еt ?r.l {i;l{lr v;;tойш
,l сliрi{
E,,i,-it"Ь йсlшii iтзr,tiтlсса1;i, 1unlr -i;,.1"ili;Т,l'i.-T;Т;il3
.t unjсu}нi осhi а] lr-li tr*сltl
,ttrliрй
со*l
',I',.i;;;;.-"й.;;;;;
I [гj stоs'
t!l
.
?шtг*о.lrоарtе
l.l:ri,цi B,зigсlfln тisЁ c
"tiзr!э'tr.
fu iiЫй-*itйt:a.
I)аг at;t;;вt n;is
;n-j;,'#,til;,J #tJ j
lшрtatea
f'шmatшlui,
tш.l}зl.iг&tоr
*o ***lu ;;;';"t;]Ы;
; r i<.'
рrrsttliсil
rз г"
.*'i,-;-.f
SIffi f,1жl'3-ч;**:ъ,*i,l1ll};i,,i-fi'Tli,-:
1liгаi.i.tз сaгr fsrii с* tunlrli-aгойй
"":Ьi
i;iiiiеi.t
adin,еш] ееl
;;Щl?i'*жil3fйЦ:ъР{'i1]'t;?-.ff'ъil-irff
ый;i,*;:
Luli сJ ог::l.:а аlЁtiri,
iй.iii,iiiJ ц-i.i,r
рat"
^
Ar'unсt1r о pгiviгс.
dtr сзptiv iitш'rtlс dо tlt,;rd;-lyо sрre
f ;щtli*;f*:'*fl
fi
il,жТt"'r-t"нн#:*'уl'ж'f
''t*
:.,,l*Tlffi
",x.1uJ l1,'нi,T'i;-..x.-,;,i*-ff
3,'fltl',t'-гiх1н:
ili-'"il'.,'i^"t';l.og-':lffiJ ',,*?-?;.lх'ьT.1.-:Ч##тJ *,dltf
;Т#
llrini fеlэгi'ijtatй
rrn':i nqtсрti,*i ;;;;"iсо.
Pi.n?l сinrl stl
idi*Ёl}l'*Ё]'3.*i"-ЁЦi.r--'ж;i*t*-l.l**t,',ъ*';*
вiprе Ьi-r::.оu. lnсерtr s5 umЬ]с
р'in
toaТс saltaгrlе, l'Ьiш''J
1:3r1гi. Еrа" hоt{.rlЪ, dr.сt
',u
g.1."oo,
.se
-рiе*о
i" ;;й;,;;
сLtJ i}pсгc" L,ёrsi ni:J l.*
fig;,rеrJ ,,}-{ary}ai".i]*.;'AЬ;;;';ь;,ц
f-
sшbt rrigte сairtе, tnсfl de
рe
сind se inaрiвse de la Paris
сш dосtоr"aturl in iitеre.
Urniз}a la biurоul sёц dar avеа.voluptаtеa сtraтrdestinй
a еоpitr,,litl сare furf,
tigeri
dе la, tat5l s5u. Sе aqеzfl iз
i*йd"r biurот,lxui,
qi сliйa tirnp st&tu сu сеafa rf,sturrrat&
po
-spu,'*",й,
рalсЁ
rrеhоtf,rit, dry
9u.
еrnо{la сresсindЁ
i pЬсatul.ui сare сapteazё prо.gresiY.
stia
сЬ nu va rezlstа.
tЬ prеturrgea aqtЬptarea] GЬa i se. u.mezisе. Inirna ii
Ь;itеa mai rёpede.'ln{iп1trе se::flс1r5. Deziluzi-a tigйrii
furnatr
1зЬ
nеprеvа'i'tu, с" сitеva zitre in utrmй, il stйpinеa inсй.
iшtot*Ь lui
роnrgгеa
tutuntll', tratindu.l сa p9 0 fernеie
pe
;й; ; disрiеlui6qti nтai aies dup5 сe i.ai сedat' dеzgustul
реntru
ea-fiind rЬсent сhiar in ilipa сirrd dоreqti
{in
noy.
.Dar
сed'a сliр& сu сliрЁ. }/trlna lui ner&bd&tоarе urnbla prin
seсrrnde сa pгintre sсintei.
Ftraеёlra
^
сhibrituIui lul
ргoроrlii
de evenimеnt, сa
urima tоrtй nеroniarr6 a inсейdtеrii Rоmеi ;
о lЬs& sЬ ard5
}irrЁ
сirrсl'lqi aрrоpie cоnr.ll ei b1ond dе dansatоarе.
рe
iм*а de vlctrl d*gЬt*l*r. Aprinsе
tigara
сu degеtеle friрtе
de flaсйгf,. _ _
Dintii igi urnplu gura сu fum, atent, mir.at, dеsсifrin.
du-l preэJ Ыhitr, nelrrdif,znind inсЁ sй-l tragй in pr:pt. Dar
nflriй dilatate гegЬseau amintiri. Timid, resрir.й furnul.
Tlnrplele n&dugi.rЁ- Iiritna era galорul unei sosiri mult ag.
tеptlte, sрre сere se l&sau toate pulrtile сastelului.
-
o с&ldur& intim1se revЬrsЁ ln tоt trupul.
Bеsрira{ia, inlйnluitё strins сu fumul veсhilсr deprin-
deri' lsi r6сйpЬtЁ p).enitudinea de оdiniоаr*. Vidul еrа
invins. Еnrolionat сa o regЬsire'
Dilmшezeulе, tutunul nu era о minсiunt.
Ostеrтise, сu oсhii ugor lmpЬiеnjеniti.
Еra са о ranf, desсhisЁ, сa o ran1 fеriсitЁ.
St5tu rnuJ 't tinrp astfel' pe pragu} un'еi rтоi intinritёti'
al unеi alte feеrii. Sтdietul rзu.l шrai inspЁtimi.nta. Se siiтr-
tеa inсintat ln lэiuгоul s5u. Il rеvedea : сЁ'.rtlie, marrusсri-
iele, сreloanеtre asсulite. LuЁ unul' du"сindu.l la rra.s. Res-
pirЁ lung ar.Оma dе.pйdrrriе de br.аd a lеmniilui aqсlriat.
tJ n gеst qi un rтriгos fami}iar epосii veсhi, trnstinсtiv, mina
сёutЪ
Ei
gЬsi rrn bastonag de m*ntol,- fйсind
-un
gеst, ritual :
gl-1 tгeст-i
ро
fгunte
9i
pe nйri' }ьislrrсiu-,si о diгй dе r&соare.
бdиtоar*, сind li era-рrra сald ln timpul veгii, i6i f*сеa
r&соare artifiсialf, сu bastоnаqе de mrгrtоl piistrate tn tд.
lэttгi dе lецrn.
1?{,
-..П.st6pinеa
6i.
un r,16оr dеzgust, dar treсЁttоr" xtr tоtrеra,
цtiind
с3.}u va
tine
mult. De, a1tfеI, qi aсоst dеzgtlst atr rr-
inl,gx!сфii
organismului dezаdaptat dе tuturn й аrrзint*a
fqrieitele ostеneli ale nop{itror de nesomnn petrесtltс
sсгiirrсl.
Ii liрsea numai сafeaua neagrй. f,Тaziaiсa".. Paгсfl аbеa
lrсum rеgйsi devоtamentul servil dar соmоd a1 haziatсеi.
oriсirrd era la dispozi{ia lui, ff,сindu-i сеai., сafеlе nсgre.
Itir6 murmur, devenind
6i
ea maгginal asосiаtй *o
"uо.
lшрtatea сrealiutrii in singtrrЁtate"
Dar Luli ?
Inima-i intineri, ea un rnЁr вtunсi сflzшt, саld с1е sФaгe.
Dar fuma fЁrй sй qtie Luli"
Se asсundеa.
Pentru intiia oarй, feriсirea de-a o a!йeа
рe Lшtri ti li-
шtit6 parсЁ libertatea de-a fi el сurn vreа,
$i
сind vrеа.
PrоblemЁ...
.
Apr"inse deеi o nоuй
tigaгA.
Aqa fЁсea gi с?nd sсriа,
daсй se ivea о difiсultate.pe
сarе ЪursivitatЬ* .o*in"oiй
n-o putеa rеzоlva.
.Sе
oprea, punеa сreiontrl
рe
сaiеt,
аprindеa o.{igarД,. qi n"ledita inёеt, agteptind сa
-fu*'i
_
.lel'rnlt
$l
o ondutat,r ritmiсй a gindurilor *.
sf,*i aсltrсб
din inсоngtient darul
9i
surрriza uЬеi solu{ii
..
De data aсеesta,
ligara
dеvеnise extraordinar de bunfi.
Nu se mai sйtura fumind.o. Ii piасea atit de to.oй, i"*1i.
fulmul,
рor'nit
afaг5, gi-l readuЪea сLl palma tц'рй ;;;i;
aspir1nсiu-l. Nu aсоrdase
nici unei сiengi мtfoгtte tri
Itaiia aсеst оraаgiu adinс.
_
Ce fасe Suitaпul meu ?
.
Trеs5гi tare, gаta s5' arunсе
ligara ryсolёгерtо. lntоrсind
sl
сaрut
.сa
se pоat5'
eхpulza uгgent u]timii abttri de.
nun!f,Lоri.
-
Dч Т.,uli rlс1еa, opritЁ in pragul
ugei desсhise. Еra tn
с5'mag5 de-nоapte, сu un сhimоe.l6 rog Ъu rninесi сё'рtusite
аtoastГu. Cu tоаtе сё abеa se deryteрtase din sоnrni paiсй
vellea dirr sоare, ru.rnеnй, сaldЁ"
Ridеa' ridea, ridеa, un ris tinsг, antrеnarrt сa un ds,ns
сu сlоро!ri, сarе-i dsdea o palpitaiie сle stea subt b&rhia
rid.iсatй.
. Ai
gt inеepu- sf, rtrd&, privinсtr-о, ароi соntan'тinat dе
rIsl.ri. ei,
рrimi,nd*o ln bгаtе гjl'ьturnatЬ de ris, сande dе
lтт
flФ]lt]l},
(,ii l'l"]'lрtil lшо*е:rt dеst,iiitruit In lзз:a;сio: iшi de rit*
tl'll,lJ l:i;-i.r1irj сn.ге ]ltl m;tl со'ntrзraса.
l}iil,с;l sliiт:ryitLtl uirоi faгsс intre
6со1aгi
iлtra}i in*
tг. ;tsl ll-i ii s 1э;э *ai; i n,ll tп] d
j
l"r-.r:tоrrl1ui.
i',l;ii i'ьi ,1l,L.i]ilе осltii, trz,i,
ргivintllr-i
ull,l СflpЦtr lirsat,
рtl
l.i t ilj_'ii.'.
--- {J ln+. сlutllt'tli'}*, s;сill-lсli с;l сtll'in{'сle сa sil
роats
lil.;l;}.:,i, iiliriгlсil i
.l1,tn1пiiэ;:i
l.isiil i J e-aг fi J rtrl.it dtl
trlс
iэuие
с"il ili.i l'.i;ii
; сl,t: t:с:. nш s1llli ?
. - l-i1lln- r'niri'i.rrrlsj *l
q:u
.l}:m
rri.
zii:r:b'tt.
*
.]\
j
sir llllti fi:т:i ?
'.'"
'.\j1]
.iit i-ll;-ti fа'-l, triii;trtсii s*int urr:rlaте
рt,ttl;rtоs.
.. .
Ii'r;.' t]tiг*ltr.ljrэ' {.:ir}i] "fli'l;u'{"}i1z;1 сil nтli f;-lсе ?
{. ]+ t. li'..i- r,i ;:t:сiu:;'.r-i'i i,, .
.-- j:]*l
*;.rli*r.
!',t.-ii.; :;iil'i t.iiil !л.l,l{сl'
i'rli:1i tl't;.:ii r:lt, l'-l-].:].l l-llt-l1., I1
gtrиi,'
$i'g!:tliJ j
pasutr-, rid.i'.
rirrliil-;i ;.rll.|p;111i.;-!g
t.:l':]ii.ш;ntlt;irri. Cu
1зсli5lе1r
gоаJ -е еra rтrai
hiii r l i,r':l; l''.' н;:i'.illtсnii'
. Аjt-;tr.trl;'ji itlllп::li tl sufr:l6'сl.itl, т:itstui.r:.ltзd sсаune, tгin*
t,iэrr"i tr;,i' ,1r:,:]l; iшr:t".рт r: gtэarr& гоtu,nсlit ln juгrrl
mesеi.
Sс;,ltll.l....i't-' ui'r.tj,r.-.ait i'l'оьl:l.itrt].. Рhlfi, сinс1, pс n*ргeъ"f,zl.,lto, Liг'
n:i,ii,iгt;;t-l,] si;;.i
i.эlэ
J litsi"t,9!", сtrс
ре
rnas5, vrtl,tur, аsupra еi,
in'.';ih'.lj,гrr]--lr. Рa!рlita t.lr: g.оэ.nii !n bгa{,с}tэ ]ui' 0 sЁrrrtil"
" ".
}it.t,, l';li', l;:sil-lnjl' r:li stгig ajutог.
i\.ш i,i:- ariсiс nilrrстli"
-\.-
j
'.t...
l)itг
ji
шstuрii
'";ih!эu]'*
}зшztэ].ог еtlm е сl1l1rтrrэ- mr"isсiltf,
t']l-j сt s::r}.t.li.{ll'с псl1nсii, t,jiintlrr.i rеsiэiгa1ia. I,шli sе zrлrrlsе
;rilrс|itir, оIi;1]п*1 ini,iтl"tiilti;, issrоdinсlш-]' t'itlеаn
рв
suht tге.
itэt.ti.ll]' gt]:r{rj-oг
nrlеt;ll,е.
'-_ Sultпrrul' in$m:tiiв a trrtшn.." Р1rш !
.
"
lл,r. {)
.с1]i)]'']тls'}
г1srrl itr firiua езрrсьiеi hri dсrюlаtс.
$i
il.dlrt,:njrid сri:n lrl-rrirlli еa gtia, сa
Fl
еu!]l trtiprtl tinflr i-Ёг
fi J clst *'гtl gi siig;lэаtil [,j1 fi,-rсs,.!, !l в|rl'ut'ir о d.lt|r, de сlоtr&
огi
9i
llс аtl.i;tlil оr'i inсi.t,
;,lilзli
еirrd ii lrisi i|;-ir.ii d* геspiга$iс.
**
Рr-ll,ii'ln, },-jfirjа-lЪ, оdi-}rrrе9tе.tе. ]
'1
iшъ'itii сu *lhlа sti stеu
3}0
sсi}Ll}}. Srэ аflг:z{t slеit, с.tli:
ris giiiiit,l"lr. o *u;i еоtго}эili:lсl
рrin
drtl.:iтluгi, *irngДninr,l-
f,aгfrtгii, taсfunur'i,
р;r}rartl, рinЁ
сind' iцJ itгu еш iйгояшJ
ъ;ltli:n lr] с:if*]..:i. nенгs
ryi.
сli о tiiblДlu!*-su1l]imеntаl.il.pr,
gаrе
ad.ugesе о е}risош .;il сiltJ сла$*'
раlta.l.:'L- 9i
!il:6uгi1с,
.
J $'r
[''.iiеt|ii
сi:fcltl;;-r* l.rсngr:ir irLеl"tli.t. l(i].t(:(:jl,t.l,irL.l.
.nг-.lзlal'.{l;.
.;tl.l-
iti sсal,rlit,
"8\iga
1rrirr
с;lsit !i ttрr''lts;,.,sс.l .1i',':i;. l'*i'tt
. Iott.;lс]ь", r:оLinсjlrt-i
i'i
йаr tuin'-,"it1lrri
llal-,L,tl tlt-.г-.r,1t. i.li цlт-'
,t'itl.;0
п1tt1ег:е"[с:
сhilnоnоuht:l
с:rr s*-1 ttс. Ъi,.ц.li.. u.,..]'
-;];.'
',''l,itl;itдt'сa fljiс:iiгjlоr""
Avс'a un t',:шр
":ь*i
d i'?ii.";iТ;",',.;
'
.'
:*1rгintеn
fс.lr:rirri:l.
"Sо
inс{оia p.. u1,oio, atlngind n., in:,ii.rJ
1
,,rrtiilпtul.
ditrI;:,*rl
.сl;ltiln
"сa
o *й'.'щj.i *rr о rц:,'.i:гj'lil гtс.i'iJ гЁl
t"iгf. Рс
;,'li;l'iir.
ilr соstttm с.* ь*i?*."tй.;.".o;;t;;i.i';i;,Ь:ii"j
].,l.'"
сtinс} ш: fс.rj dо nоsta]gig
осtr;iЬr *u*nс'il*';..i.;;';;'Ь"-
l1tзt;ta
tinегi:ii
dtrs*i. t"irт.vi-iji-..сr,,
fйi;; й*tй;;.j;
"
1.Ll.."t.lisе
с]овi rtэс]ii. сil оtт:agiu,
tr.}aс;1, dс*iiсоjо.
с''lvоl.rti"b;lsrnшtiii
рсrsfln a'r:
'{i с:fl,ili{.tш.it
']i
С.'& in tilrз1з. с},r"rсilъrlt-о
сin:l-lоr rrrlrlrdiriссl;r',i.
sзi,iii.ii.il',iй
,\
]
i{jint rr-at" f
j
;r тшt";1
. 1'осlt.
iliJ li}*й.
сtl latrrgайi'i'ii
";:ii
|lllllOf
sul.Larri;
'1i роit.tо с* Iiаtiz'i,.iir
ll rtiаtt*о
$i .i гrj. с:t.l
с
't
.;l,;
J .
О iulзeсt. Ctl slrГlсrtul
ryi
tr'ilр*l intr-iiсеlaE,i
сltl'ш
S*
l1:1'*..]:
'i.]i}i:l(.i
s1lгg е;t сu br.a[:c1с
рi
ос}:ii.
-
J .\Ш. ntl. nli
3J
роtoil сl1r rпilrlr,.6i.
r,еni сil sр!.с. еl" aс{Llеtt:rlt't-i
саt* ,
l:;ttiir
9i
d'u!се;t{'а.
z
':inсlu-i.-о
еa
рg *,.,,ffi'-t"
flс{ilst.
1iliii'i[с с]irl tliLtr.сlt;' ilyэl..l.ll..
*-
Роfti:т- jtt1
iill,r11Г.
..
"tlu1
а;i;адс ('"i]i]'',]fl.l
ia
J l-iсiсllrгt..lе irti.
1lгii.illс]ш-, d*
'lов |i St"'S, сu
д1itr* s1:t-"intеn a}r'rйt:сttrсi
**r'o-i,;t't,ь,i;;.j.;':';1,;;
ll saltul n:liс i'r] sl*jrоi:"
V.йztr qi sС i:(:t!;l('].j.
...- Гotx.i}ii
v;"t,гr siii;itrrul
mгlt
..,
(.iir
с:iгt.bi;r: ? {} ull,rt'д1liii.ri.
' .*
Anr.
."
tr-In сlаils
'1, ()
1lсi...tlsLc
.l
Liп r",j.trtс:г
i,
*
Aшr.
"*
Stsрi'гtt;l r:iit.:Ll. irrc tоt Cс, V;:tlt.l. ntiiтigti гlil ljс l:,t,l'ir
si l.ii-t {i,][rie. Stj,l;'irriti
lrlL}J
с'Il,.tt'C,
i,r-ilсгlliс, si,ьri";: i,'ьii"'
l.tl;r sп],tanul t:ttt.lll s"i fiqэ с]сJ i;;ii'J i':;;'"
с!е сtr.Lll-rrrr.l.
fi;lЬг;i
l.]t'.'t1iL, t.*atс] t]огintt.[с..
sil ll""э'si,iйi'",iin.'
ъш:гr. F,iiirilсii
}.lсl.
.t.li.iLe
i le
р*{'
frirtt.j;'ilrrз-...
r-.-:ъll,Tli,
i.';'l;l .;];J ,*:'.:lТ..i.l;
.l.'.::.:'.'..1;l J ;.t;i:;]J .
;i:].11-
-
'l;
ariil;сI.
.
AгlшlсЁi
{.igi;rt.it, tlitlr сafl.lillr,
С).t.t.lilr.itlsе
ре
tr-,Lttri сu.
.L.,i';l{
l;;lГig,
u ltl*
1rr.
sleь*
a!шсjlx;й..;
Б1;.ъ1"aс1;i" Ciil{"it iil сj
I
IIG
l.ln lir.ill},]itt сe с1r vtnt dt..t*uргa tт'ё,t'ii сll:dц]rttе" Рaз:е6 m"lц
1j',lltl
t, }jlj.,;11;-1tixx.i' i.l:i.}:й сit*'r:sшlзt,
61-n
еi, tйс*i"tэ
6i.
tur*ж}t,
u :. i i.; ii' r' il t-r,::l i-l "-'
f i a*i, i,"ii a :i l:l:it i. i.l!.
ii * t:]i::.il dtrз s1;'i;-:nсi,с'.:l'тс i]L:.irегl-'ll5., с,;''.l'l'.:l'.,..] ,1
:-'; i,;:ii :i1l'.];':]:]i:.lji":!
Г.;
...
i;."1;r*.:i i-;...l'".-...]'.lfi l;tl;l:".,]:: !,il l
'.,.i
i'''.li :'l ]r,.' .l. li.r'.lli г;]iii-'illе i...l.ir;:lс:l.i,:;l.l r',]i'.lll:..t.1::;.::'i.l}-;--l.:,
'].-
1.]] :. ll,] i..l' t'
'li.":
I:i;l]:l.iэ ]'i;.:..i::;1" 1lri'l:.n f *;гi;';;ilге о* i.1:;-.;,i.
']-:'
::, ],.i i:.i;:'э
1'l:.L)ii:l.i
с:;r irli;,*:''l'l1' ;::ir..l;'.ii"i.
.:]l'.:;i l.;..1 :'..ll;l..:i l:]
j'i,u';.l'i
с.-i tr.yli,"
а"]д
lln с.'l"i:.: 1: i.r'It
,.{
l.')ii,l'...:'., l.-.. ll}::iLl...ill, .j"
'i'.."ll:rr,i.i;;]i..: с:i,i::l:.i.L" ];itii;;'],1'i::.!;;j ]. l.l..;ii
:.r, lt..
;
.1
:.t :;i
"l;i.
r.i;,":.'....1:r.::, ii:1.:tl, l,;,:1. ;;i1.
'
-l....
l" r',,..'l..i.'il,ll.:-:i:1":] si: iсiii|iз1r lll:rl]llli сi.] 1]:':,i lli r:'l'']';j
ll: ll:;l.,.t"',,ll.].
ji:'':l,.рLi:з
ii} i::t.:il;-,t..Еlll
гi.l1;l't3". }i,il11:.i: ;.1'
j].l*
il i.:.l "; :,.3lil11.|,;i!;;1
iut:l,rt;ir;i, triзtar"ll1 iT:

с'-,.:tt'.''. ]
-...,:
!
t:']'" i.i: l]tr.1];.i.'lje t.ii,:.l!t'
рс
е1, i'rгi:'.:,i'l* l.j... i r'-.ri'i-lэ "'..
;,
Il-$ с:::ii:llt''ll..'. {"l;ii;:!,i:-]-i] <]:l lllt 11с]-r]'], с!,'. ,,'l.:;,]l.:'.' t-; i ;l.
;.;..'il.l,li:, i'li.l,\i.','лllll, t,О.'i;l,;j tlli:it l'I],зТСi,
'.'iirli,li'i
il l i.
-,'..:т;,
}l.rl;:tl:. сJ , ;lr fi ill серrit atunсi. Сtnс
;'ii*.."
L]ily iшl,jl сs, ъ"сni:;e dragоstсa"
o,I,l-ili
! tuli ! De еe-ai vеnit ?6.
Егa о tlngнt're J "&untriсй, in rtln.t:i tl*:**;.'i'ii it,lаl"i l::]jr;.
гst;:l!i, dе u:r stranlш lu;;ulэru.
*,n-;..tl.i
! tшlt l I,е *J lаj
v-'.iit ?'{
]];.l'*::li iп-tг*,l.:е L!n
,onil-i,il-lo. d'е l.lrрi il,l si.lllhgx* nllr :ll:.itii
еai:ir {j.ls*s.: rз;-lrnаi сilrtсс
рinЁ
;ltuiiiсi.
*
Lu]j. сirll:ззli ?
I)сsсie.isс ос1lii nun'g! : aгсlсaш n-еji]!.j. с}.:],:lgш'ргa оllт';*-
ji-1оr гоi;i.
"Чi
gшra,
ryi.чr..ri
го;iе, aтеil itiсir ziжз{; de gа.го"riЁ
.
с:llldй, i;i un adimс сat,if*lat, ttrnес1, t,iu.
^
Taг-о.еliргinse сu uir bгa!, aсli'aсirrс!ш-ii-о s:]t п"l*i' fl'rэl.tз:;;.-.fl*
с:i.t iт;ii iзr еl.
*-
f,tlli ! T,tll!, dtз сц: t* iubс:sс ?
Daг гi"sрunвul е;:tt tlr hrat*lq. lui.
Ii сT-еi:t:riеrсlй оiэгajii,
рfiгul,.tгttрt:!
-Рl']
сРi:r rtriini]е
g}**
E{эсaLl inn*Ь,*"зit;е, bindu-ryi diтr еtr nшьia }:еi'iiз, с.are сiЁdс*
вn .tо$nеt s1ngеlui, ,;i.шв fultun.еrjс gгеi*rш{ui.
са ътir dalr*
hз iad.
$i.аеtl!a1i" n Llt.t]rl гssu:1;1' с].;u lrо:: гtэ.
s*?rr
j,i
t, bш*:шr i*, t!n.
gultэ,е : ],i.lli ! tr.т-li !'.'
Еi'i.':.il с,!trd с;*l
рl's'iэur!,
$-;ri,:.-ri
1i8i]! i]'jlТ,1...]Lr] сn ;;itпj.е:t,
р!:r;i а d"о,,lit аli."
18fl
lv
Catr'rl Bщdan €vusеse
о migrerrfl
сa сe]e dе pе vгt-
llrtlгi, с^teva zitrе dupй сe lnсерuse
din nотз s5 funtезe сl
lr|luzu.
сaгa"сtеristiс
unui viсiri rе1й. P;;ЫЪ;;;й'.;L
sl"idtnd
iлstjnсtrrl
.de
соnseй;;-;
d";;
.".,,*
вi
iit'offitn"
реntп*l tinrрtil .'ftъЖ;'lъТж:
..
'l\4igrеna
se antinфase
$upЁ
сitеva сeasu.ri dе rrrнrrс5
.irl
birоu. сu u$а
osi.fегеstгеlе inсhisе. йqn , *" sй nu tl.eaсй
l.umrrl gi in сеlеiatrte оd5i' F';l';;;;;i*-
':[J orn0tt]i0
dз atire, сu toate й i.;*,:..1i-Ъ}ъ-i
iЖ*;
liiсrl.r
р0.сa1.е ar,е:ii it:rрr.eul*

й'*mi
rl poi *1:l!ia. tsinеin1;el,с.s,
саfеarta'd}#?ffi'f#'?ff-'':.j:
:]i.-ff i-;-;Т'*"#ъ:tr'J Ёi'тт"-*'*.ffi
,
j'jнъ j#Tj;tr
rliltе^aт.u1;.ia
iоr,. сitеva сiarоg."ii ;сй1ate
9l
сlteva dеsеrnne
(je
сasе
1i
lосш.гi in сaгe, prdbaЬil,
"ie"
sx **
р*i*"*"а.o".
til-tn*a. Iri{'*{dеarina
рooсЬdasu
"uirЪl.
.т',ooр*J
"'
;й;i-
l]:':,,ioij];:.*r',
сйшtind sй. le surpгintlё
]эiф.-rii,
l""i"i"
ir;$r::,a:;iti3ffi й"iiT"-;*уt*ж';l*:H-f
-#sJ iP
l,tltdсаltrrtt
nevoia
tо'rf,гйsiеi.
*"**йil*"p prealabil.
Sьt*
ilе::tj1
;lс,; i r.lnii rоrn1nului
Ьe-dеsрr.inJ *i
сii*,i"Ьi-
рЬ,tйi"
i;З.
j:iil.'1Ё.ъ$li:ыx""-J Тiiу'il"*"i-'*-'-жl#
[ffi:*fi
gjj
!t
Жifi
.'t?
-"#::i"Trs'
fr }itriiъ
jaж
('.tr]i;t
sil d.еsе,flnеzе
d'ееоru"irЬ-lЬ".*.ёase,
odйi, gгйriini,
t"irse dе
1;iгё". сese de оi.ag, vilе la *'u,u. Рiс1'uгй;".i;;;;
ljiil']*?,h,j'%!;t-l?;#"'.jj"g'ъ*:яьт,нъ:':lЁ.h"#Tij
lil'neau nl-lynai
in iniimitat*a
**""nйului,
fёrй s5 irrsо.
[сesсЕl iа tlll:ar tеxtul pе с;.lге-l .*й."t*,
рIastiе. Catul
L]оgdan' сa sсгiitоr,
avЬa o nсu"а'nТй..epulsiшnе
p-entгu
сi;,r:{ile ijustrate. Sоеotеa
ilrrstratia-"йarginalЁ
unui text
сlа o limiia"re a vii:itrnii ехt::еm
j-
сi"i,]Ё*;- -;;i;;;i
сl со:::r-ii:iс,'
lссtoгj]ог.
}"tai alеs aи.lй сind аo"*ui,"iiu

{:Эгr sе. r]гsfiigоaiД
aсlliunеa
"""i "*"'nrr
nu siаrt sirzrрle
iT%т{lЦ#^'TJ :s&-J f,1"*'""x'1J ;--?ffi-т.J ;]-'#iН
I;сLоltrlui
сi,оlttat. Siirt с.isе ;..
р;йl
t:ili?l,fi ilрii].r haг{а, ,
sешzri1lJ ;;;;;Ы;*l*нiтl;liж,J ""Г'',-1r#?'i"-"ff#
i]i3,b!"ъЁчrr.
181
{}!{Il:.:iv' pi'il1 5Llgill:i]г*;} tlг]сoгttltjti'
рФain
с1l rtrllii 1*еtоr adс*
r,ili.;ti,tl t'1t'1iсii. }:\];-llc-.... ,;\,{.]t'sjj
,,роilLt]'.
соt:ii,ir'l |tэi jосrlj. сi'*:
:,,:;tl"ii'l, ]iilт;itt.dl:]tl'i'' l).ll: doll;t.эl-т'r,nш} шl.l. pоaiо |i с.tссii; о
11lзз-
sll.9ii.шj.t'l
jn,ir,.:l'niq:rlill"l,ii
irit,i'tl э:al.,l'ltr aгurrс;tt ir.' sL:nsjlэi}it,lrtr:a
st:l,,.ii[lэr,l't'.].ili gi fi:lll сr'liтl с;id'; in sо:liзii:iii,i;-lit";r }r:с1,огl-i'l.ti"
.
Ттi i'1.]J lt;]$i.: ";]q.lr:i гt.t..jt:llш'l-, с:aiязiril" t'llj.l:ltl':l-, i,lrl;tl-з:tl1
9.i
jt-lr.:t"ll
1;i'опil:.iзil.
gr.:l,isu}ili
1'зlтii:t:itз*:;is.
] };-il:" с'.,r;:- шt'. тnli"l
gl:.t-".il;,J tlt,l
ttг nr.пii,, si.] 1.t"iil].;1t], tltli:iirr-1 t:li sili,it:liil sjr ai}тli
s;з:'iпi-r:r:;l сi,'.lсi ii,tаjr: л. r r-rirj' l:.J rtl1u'сlг tirl t:;-t.iil !эlt:ti;, сai:fl ir-l
Ed1l-,.i;(]lii-{].\
j-i,ll'l]r
s;l.1 tl],tt.lГt.}i, ltj.ilсitrгlii*].l- iij.tjll1,;]r се зi dогil-"
lii;j]ll:i,ii! iгilii, ill:' iiirill .!rrr'l].li оi iэi,t'i,,г tl,: lrjlrii.
i;.ll;rг дlaсiл,J Ё,
s{] il]i i,ll l
j4'];i1.;1.,
r.jriшiniшqJ с:;'ttr.l' si,l'rз1;liе;..i |' {.];-itjr:п.|а lзr-rnir
!'!1l ъ:|.{ll]i}" ln ;сhi'шlэ, lr:,l,l-lLitt]' ц;i r:iltt'li.tult illr:р'!-*аrr. itсс:;lsi'i]i
:.l$|сl;i,;;;,El, }ii::ilitilstl i-l-i,i,il tjt.тlt, с1lrr l-l:lit.t.lill.l l;'i;l,j, *],еs гоtlli*
ni...;i:t]iri,l'' 'i'}it;gr,'аfliil.i r.i.t'illiilt1l;r1+
i,t'l..,tllllr'l1ii!оi:
}1ссunlrs.
еii]'ll }}t.l ill.',qlt'iti.l tiilr
jtl::tli{'
tli' сlj'lr vt:s::i:i},il }'{)1t]ilij{:1
рu}эli'сa."t.l,
}rl'il
-
,,tl1,ltli]lr,, Л.tl'i'l,,],с. };i ;;,' rl;t евL}!]l-ii;'!.a
;:r:sсrritЬrrrtrr.li
r:ш
*lrt'ijtii' t::1i't.', !i:1 ]<lс.;,l sj ,..rlii zvlсrrlгсit r].ii,чjn. in iтl!t"l& ii
1зе,'iir:,li.ti
gl-i'i;ls, ;-it] \л...tit,ll iitяr.eilifjJ ,'t]i}
l](-r L]i'irtr.{) tl*uсс uti*
сi.ii,сi rшl
{illr.li,,
s;tli J ]агьit L]rit.j' b].oi.i.;l,['-.
jl,с*]i.-l',r.
.
Lir.lijsс irl dоriii се;tiit-t:"i lin t;эt'ttttэs d'j {']i'i:i']il lзе;lgrfr,, t-,l.
lintt
1llтзil:t'l lэlо:ltеll'i irэsl'ul ;i,dеvitrti-t аl' с;lfillg! ;rrд]те, еа-
г*ti.riii
}эl"liit.r"|;r-sii t,l-'з!.,sli la tutiril]-tt-ll *l.сlr}irtni.i..-9i sГt.d
1'.:.irt,i rl..i, tlal" nit-]- urt]ilт){ii:it' DinrBоfu-ir,ii, t,l'lil-'ii ilсt-'st tuгnuit,
t'l.lr:jit.r.tj, (itr }.it1рi'a,f;r{;i *.d'аtоi'it::riri
r::l]'t vоintеi с1ееit
r'lr:Vi]ji t.it} & sС:l'iе
**
сajhaua lii dеilrrnlir sl'рtlгfliсialitiltса'
trtlо;1iot::irrс1u*l ru о vlbr;i|i* 11е зr'sгvi i.:,itlrii, Ьar:* сj5 sitfl**
i,itJ -.iii
}lltitrrl
stе'i";э aj rtilеi lэiil!t сrr
trin{ai*.
,
i\'Тi,ч-r.стra sе
'tzestisо
сft
}]q
riгеlitu::!-, p!рiliтlс-hl*i tiinр}оiс",
агr:lrr]с]е.q;i сr:afa, сu Lln f*l de
рasе,
inigпсtiсс с;iгd сlпu
о i:rЁrеtiiегC
$i.
0 vаgfl sоtвlrоlr.li$il
'lроi
iТ nltиi;с blrtrrtзit,ut
.t}*
i.ь-tгtuпЁt n*n.gгil сЬ сеi.,.l сa::е'ъiin сu gl"i:rtlj:ri. ltеnйlй;
i;l.sr":гis. A:u'rntаsс
ре
l"ltli сi nге о йi;;гl,r.:il tегilэilй. $e
iтltjззs^еsс in iеiас, rrrgind-о pe Luli s5
jrъсtiitis
fсrтstrс]sr
6i
ss fзс.й intцnеrj,е"
*
}{-аi n*эvоiе riе aсг ?
*"
t'е rоg, Luli, l;is5-rrrfl в,5в.
Tl asс'"lJ .tasв. Ii аdшдеsс dосtюrii,
6i
сtrtiрll се соritrоj.ase
f,tэ::mоsul dс jumflkri,e
dс lit;:lr, dс.$t-.гt., nrr r:зat tnсlгйaniс*
sil*i dеn с:rfеa rrещгji еш lirгаiiо. ti f*gi.lsg о соnrзэresЁi
6Ь1
l&:;asiз singttг, respесtinс.lu-i nеvоia dr tflgeгe ЪьsФt{tio.
}lariaiся $nghe}me. }J igгenele вtrtrрintrtruil sctДrlp
s1
с1res
1Л4
.i]l
('li-.l
Еi'l],{'.i'tl{{:l]]j;|
гiсliс;;.[fi
tl,.siг,inr,сс:h!lоr
suikiлi;
!n* ,' 'ii'rt t'itii'r':ir{i, .r ,.
i.
titl.i.;!r i si i..:.."
[}t-siдшt.
...i ,'']:.:.:,i]..' *-.
о,,l.o;l.,,'.rio
лutеntjсji.
fiiпсi о ,'rl;i
ре с:!i сiс-: l:сi-Ll,|,li.
рс*;.itii.t.lt.'iniгiзs.t. 1)lrг iar fii] 11!}.}* .'l';r;
{g nс.дш:'''i
iс'lrlr,iс,jsi
l*'joii',*,i,сl
,s1:lссf;а-.{,оr,lr].
il'r-:t'st'ei
'rltl;'оrmltl"i .lii.ii'rli,г'сс:,.сftI"*
tгil-ritiгij,'"s.шli,.t,rc;;";;j;i;;.lГ..
.
1l..ltul'ilt' l,.,lt;j.
rii.:сlrl-].:
.:i, l;..l iс ;,r.i.ll.1("(,l;i;,i
illi:.:'i'!E.
"
i.rltr-aс1еt.lit,'
lit.:l:...iг;t;i
l,',g..il'.lli
ii*i
'..*ui-ГJ .l,..,irun.,;
si-'a*;i.iitii't:r,,,'*..l!i,..:.iS{:li{'
it.l111l1,1.!ig,
r\Тigгеna
сllt.i,;;l.сl.rlilд;i1'"";;;;";il,'tiu.i1,i.с..
D;.tt, l,t-rl i.lt]lt{n.
.,il]
1:}с! Lшh. Сrlr;tiiiiiii*iс
sД si.i;. i'..ii..r', liir ir.ltt,tflt.:r.tг;,
l.liill. : .lсil-t*sе
!zо1lr.i r:";i.j:.l-'.:..ln
stсг.lli.
.;iu..*,.lo
сlс Т,uli. сlir;i:lliо
,{limе, сlinс:tr]о
сi*.1iii.гlillli,
сliriс.t',.',lп
iiг, r,iа.i,;i. *-
{trltl,
д1с.ltr.- .l:linсn,
ini::*t,rl i..t tl':,,tliсlii
oi.iij,i;йt)'t,.i^tlii..Yс-.,lisо
tutu;i ,;l ;.r]ftrj*.;.lil,iiс1.
сtt,....с.i'еt,шl
i;,;i :-";;';;.,,"u,,o
сiсr.сnii:t'
lзtlrr- l. t..]' о irrсl.]:ti"'i'rl
сitl
j;*]aй
iiu..i"r"';*ir.".
'Ше af11;1"1 lilii; ilТLiriеsе
о nr'нrт:rrii.
сt.:lг r;i s:il:rr;1;;:;с
е1.
\ l'i.i. Оbtilliltr]
rli.t iltllдаi tini;.lс,,сtlui-,;i
*,' rl.l ,l-';',i,дi,;,]i"
'
;-:*i"i:iili:ll:li;
!:lT:...,
пi. isi,iiс]с
с:itrс. ;-
"йi];;;;;;;
.'.1...':-:*ЧuРi.'
sil г;tli'iе rrоul гоrnitrt"
с}(,}]l-.itгtlit !rr irilui:l..:i.iсun
t[{}Тtl&
rr:igi:.tllr: si;nllii.rtе
;i
izvоrit' с?iti nеgшt.i,
с"с:lt:i ttсlr.
. :r.aLс.
tllсrir L1rt
''iJ ;1}an-
si'ran;it*
*u oo',,i,Ёi-;;.,,;-;;.
;i;:;
ц ;li:l'd a]5'irrl.i
siti.it-aсеi,;lrii
nй,r.'..*.'й
t,
x'iliriгii.iiсiLi.s{] сa
,.,';гi ttirr firrrdrri л1iiii...i i,
fЁh,й sii'*iьь"....u.*;..l
tlt.:-l. t'lt;'iсlе, 'li
Ёi{-llst,i:i,
сiiri' рl.tг['iriс1 gilrс*r-il t,i'с,.
"io1*
lо;' <:ошir..i''tt
n:Ёiг-
:lrl'illсItl-sе jlt
с'i*r'{,tll.сi;,G;;;;.;'il-l
o'iutrrи.l
unlrti fiii-i:t с1е
;l'tll.
Avеit ttl:i.оitl сtс. ln;'iе*i'i,*'i.iit'''''.,
сlt lit.ti1tо
iir:r:l
.
tгl]i. сlе шil.ll}t,ri'.;:lifl
схtеriоаr,ii **
qi-.f"
"*.:гдii'с.'
ilr{'itl.,t;.'t" irе.
i,;; i,..,.tf *ff
'
Нi.:: .уi1l,1ъ.t"
-r, с.a s
1'. i'
.[;t].l
! ;.'l;; (;';i; :''
;; ;..i, il;
rlрf,rtrs;еi.ii
u'
''..],:1:.l.$:
tо;inttl;]i.
сr,'i.t. сзrс *ri,lt't-t
рс-
}оe, il]l'r..rrillll
uir f*l tJ .'i *,саirr,з;+ai"е
lt r"ii:rсir*
:
l ц*.."#;l:iд*р,:l;щ;
:i*
Ж
t#цJ ы'.f; Тi
,t
.l,uli, trLliril сt.:lli|:il-li-"::'"]1il
l":
il.}iq.}l'сС;i
р;"uib;t. сl ,i'r,]i'iJ
..,, .,... f.'*o*i.-i'rli-1'.,Т.{.1l.:i]'*.
i: ;:;.j,.,,'iffi.1;;.j;::;;';,'.t*
l]l:
сrrirrilui.
i}t. с1jеr:* сll.i st-l ,.,''.,.ui.
te!аi с.l.с I,lili. r;'rrt*
ilс-[u-i
с*, Il'll
Lrr.li'}lC
'.ot*r.isi
ui..,.]i.'.;.'.
tii:l1rrri с-:j.гtti t.l l.lt.l.i(, :
ir, iJ Фrb&
f;.lii;"ifiilil. rlt'iiтl*jс1utin.l
li,t.'.nut.iu,
qi itrIiril..ir:
сliii. .lu';ir.i
in- Ltiсlоt,i':, t'irLi эr'qJ i.g...;
;;;,;,i.,]-'"...
с..o.i, {],i'{.t.l"..t flj.n
;ili:]irоia.сt*
tiir'.r.;.t.l i;i
-lr.iiгr1
rшiи'l r,l,.n,.,i"гis
lit саго ]t.lli..сzi.
_itl
!.83
к,];ir ili.':i,q:d1;-,i,s rr;l*j Бx]Llsсsrj njзэiiс сI'ts1'.т' е xl.;ссгq.:Ёl.,.i,iц: t..i
.'",,:.,
,A:;;t t.ii, о с].l'i;"l *t1 piсli1i-. d* !;r ft.:i:+l.:-*1.;*,..i ['lil"l'l':.ill.l .],.,l'
st,'i,;:l' сl-l..;.t djt:t
ji.,l.llr.'ii:'сul t"J t..'с]li
t;l i:iсlip'ilill:* t,i'll]i'i"]i
".;i},
1..j.:.,,i]r:: г]l* оrji.гti.t:lll-ii" tii*i Luli rlr-l, i'-':з i;l с^.ll.l'
-''. rl-]..:
i.ilt:i t""l, t:-l]i ? о irt.l.";bз, е'l;-lljlс.lr-itlз Lii;l.,it-:i ,].....*-:l
с'l.:it: l.;il..'.l:il,' Сl.:nт
!i*аi рс:tt,*сiit
нit.l.а ?
*-
1..'.: ]"ijgl i;L] tс r;сuрз *,; miltе. T,-t.l*.:гl.:llll] i1;гil
;,ri;;r
t-.li( ;]l" J l.,il,l .rl.t i;Ёr.п]i li"ес:rэ til.l.'1..-l1"."
l;.il..'ll.l l.iii.с rjl rr..liiL-iк:ilil-l" itlr:ii, ii "l..J l1{:;-x li:' о,r1,.. |;..|'...,
сj,]j'i:..]Ё'l,l:l'']l.].li'", lil': rni;gilli.'з s:il*i ЕiiГ"i-l.(] l-i:li:-l,:l;,
i..:..:'1rl:,''
d]..;-.r: ;li:l.l
;;:.е
f;'-l,i:.l,;е, с"
iirз
ll:.l. сlr з.;'Lltu"ljl]
д:r:,ir.i'с:l'l,ii.l.
J 't{i ?i;l flli.lrl сtiiiз с1: trl':-.'iтt:li'l",сi d:.l iii.гiril i.ll s:li*];,':i,..l..i
i}:t;.li}il.'"t llj С.;li,:lJ .Пi;11,..lll,t-, ;l1r:r;intl'-i-;i iзi ;:l t.lt
д;l':'l:l
.'.'-,. l,
Uil::'.:.i l.] ;i.l illl il
t].ltll
,r,ll'l;li'i.,.i.;"l,
F.т;.[]i,,ir.i
h.l,з;.:il.i;ill.... ill:'
а,|1 i'
j,'ii;,:,i.i ii
l.'illi irj', 'l.i ;.l.i/Lr i.';iеl'',.:.l
(]"i
i]'i.:]:.j:i1'i':.r"
l::i, tl;,ll' t.].l:.ql
V.t.i l-4l.] ш rl' lt,:с rlllti l':l.г. ;:'.liLi taсitil,.lil :;i n::ii'
gl..l-l.lii;:,- .i
L.t"l]i l:;n1l:-r: гr:тсi:;' с1*-;гi dl.lт{]сli d;:ri;iial
g-"il
*-о i"ii1i, n:r:i
yз-о nrнlijr:ll:Ё. Linео:.i d"iltj"ai* Ii i:;i*i.iltir сii;,;l.о inii;;эi'.ln;'*

i:.;
Еii:'-l;"iltl, a]'tсзi"i li
ротr:stеa
r.i*{;]g slliil!!.i,оl", i:ll,.-l.rj
tl]lсi.lt.l..x.]. ;t::!ndоuii с'l.l сlсirзi i:т jaг
i;i
fii*iil,i.
(J с]rll,ii
с.lаdдiл rэ сxi.,ziiзiоr.с1flAе
рr
fi:r-t"iltе, *lрi;nз.n<1l. i ;
*--
{'r-it;iсо, i$i rnеrg* l,inе
{i*
?
*
Ё1i.чl"lт', d*сi;liе. si*t J r:п,r"t,; fеriсi|ii,
Т)асtii'!.l оftаsе.
*
I);r, mrrlt г,:Iiri :t"l"i ]а gura sоbс'i.
A"t'сшri, }:'*lj-aiсa i5i irтrршrз.еa
рi'*:сlэ{а
irr{litii;il"lсil-l.s*
rЦ сrsi, dr'ilсе;l!й,
рr.rijil,r.lгi ргоaspйt
l.;'i*ut,сl, sal1 СLl с11;t:.l;тl
jос сtо сйr.!i ttnsшгO;isе. ]"J e rAstttгna
рe
с&v0г' rоtiir.i]l.i.-ttз
isсrtsii, qi inсеpеa ss,*9i dереnе пr1nсj'unilе lа gшгm st;}i+-.t"
Sр^t;nс:;r nll}lтtli dс binr
',сiuilr;i$еi
sсLuli]рe q;i aс.l.оt:ate", Bпrri,
dr.шшl lr,rng.."
Г)aг, iшt1tзiэLцtе, Т*rr}i A;:{i s.ingurfl.. A*о]о t.;i fa:rсe-в сr.ь.
re.€iрФndеil,1ijl,
сrtсa qi girldtзa, intIlniirdrt-sr сu Su],tаtэшI
dе Aз:gint, }а dеjъrn, lil з:rrrss
'5'i
in tiш:i.lt"lj, nс}ptil' еind sоrra.
mutr lrri sr inv*сlnа с11 Ss}}lшul si.
Cоrеярtзrэti.еn{a ii llra с1е aj..trзs tiшр, fiinttrсii sеr!,;з
рfl"-'
riш$i,itзr еi liil
рilг.tr:
f.iссj"гul*,, а,}a сil]f1, i'i sсriаtr gi, t:Е, Ltг
G.t*lriсtrсi.
*
рr
с*,Гt] 11*0 t'tit.зsr ni,сj" с1in *;trjтilтйtaве
*"_
}
Eс:ria rвgr-r.lirt sсr}sl:t.i сt:vl; к'ai. lu::gi.
}-rrtгс t,irlзр' Ge}э;:.it.:.l.a tiсr.с:lj:sr
рго;1сsсlагfl
le Ег,э9*зv.
I,шl] n*о n.lel l,:.1z.ilst] r.irl l;i niintit. sсl.js;о;'i'l* lrii:, inзii'
рiil;*
tl.;lsс:r.& rех:rсt r.iэрrзl"tшl,'ilt"" dt,, ildiniо*l.il. ,,Dгi:'gi{
Ga"tritо" ;
1i14,
'll
lr'lil;:,l
lirlэ Т,',ll]i..' tТiсii
.lrnш,
njt:i *1t;; nш'':,;-l fiсеliu {ld}}i"
i . l,]J
jl,l:i":l;::с
irl *lсl.:";,о;.i,, ъ.а:'i..:.l:r] i].]'.i i.:-.l' i:'' l]l.l.l .1 *'.,. ...o
l
. ]l:u-l,з
j'Ci.'
l.i'\-]i-ili-..'., сi',.l.i:,.'i-l сll.;il.l:гil;,'i],:;,
i
.li.l .т.i].., ;;.;';....l.;;
.r. !11
q;:;1;;;."11;Lit:-l-i,
{trt:ii:ri.t;li:ri.i
:it fi;.r:_il i*,,,., o.:t,lt_t,",it;., ..,,,,.i..,-"
1].'.
rшlLl il"lil1l;iii,'.,,{.,ll..;:.;i'l-,;ii:
:,li:: l...,it;ll.j i.l.';.,, l:l.ll:;:..ll i,.';..
i . ll, ll.'::.':.l,;,"
.,С;'il'ti iiil t: ,:l.i*l* s:l..' . i ;':,.. i . r цi"1.
i'
t::rlrril
L,!ti.l.
"l.l",l i",U l-'r-l.,:1r'&:1.-,,;i;:rrr:ir.-.
{'1:;1,, lr:i.
,
,t:.r ,..ir
I
r .lfr ir.r-:a',,-r..,1 t;.iij,:. i;.:t:1,_11 ]_,.ill"rr r-lr.rt_ii ;_:. I
I
:, I , i .,"1i
.
.',:; i:l.,L ii.:iЬ
,t-l;-.;]';.i.l t.r-г]l..;''i.;:
; . .i-
j'.'
.' l...
l ] .l ii ,. ' ]i :;!
..
1'"':::i"iii.il''l'iс,
ry;i
j.'lil'i,ll:li
].l ;ll':.:'....i * l:.,:;;.
'.: l:.,.': lllr;-
'...;.L
ст-t il:',l-.I il'l..;.;::..-l;l],;.;,:.].'1
{']:;] i::]i.il:''t ]i.j i..l.li, ;,,-'']
']'*ioj
.:.ili.;i,
"[;l-i.ii
р;r':1,;l.';:',.1;1.'..';, гru :ii:t'l:.].'.i i'.,-l,',-..;
"'.
.'-'
'', ' "
l..."
'
..l t'.i;il.'r.ii.i;i.
еi
ji"l.::]';..i
]:1.;.!i;.:;]) ]':l:'ii
'.;l..'.:
l:: :': l.ii'.,.''-:...',.",.l:']
i..:"{l;;i'il.:":l,l:l,ll':ll, r-l'l.,l.;]
ll.
j..:].i
i
j.:,r':.
ili.l' :
'."l}r.il.
,.:с {l
i.lt;'.l''.'. .'...'.],
{.]".,. ll;i:l:;.ill..i.
l.Т.:;:....:u"".jli;-l:l,ll.!r
ili]] ]..'-.i:..l.].;'.''1...':':.."''',..
t,'
jli,t.l..
1* а.i"r.l.:) t] i;-1
lu."i'ii*'.iiLl,
5i
l.r Сr:l.'::l.l.lli'r;.,1,
;l
,l*
,..;llгiп,
qli irr Аrii..iiз..:lvlr:,.!
i;ll.j,l li..,р'i:..; t.]il
i,l i,.,.} L;-:..;t l.'.l.lt,.
'.:..,, ;,1.-.,,":
r.. L r .,.:...-t
:i. r..i l_ ., ,, ,."
,
,,,'.
:..'i.:1 \..1i:..r:..1
3 ;-...."
"
t..t ,.t.", (..,t-
-j 1,.".,; , ....,."t1:
(t]*{э
рI-li;Ut st"l,*i Aili.iс, iлт;:lj-.{"i".'c'-r].,i ii сli.l.'l':..:l
'.i,t,,'l,"t'.:*'*
r-,iila
-arjrТj.rt;"gi;l
G-1:'.j :ti ill гl.::.:;n? ie еx;i$.t:l'i].l"i,;::
;:i,.':t]i-
t;'lj.o. }-lъl;.t: ii sr:;"iшr*"j
l
f,."iir t iu:'t
jl
,'i''l -]]if!";l;-;j;i;
d.**a diiс.е xiiсr;-.It'lг;1
рlli:1.lrr' рl,l*iЪira il.i, :тlilis;:llin*].i:-ie
tlЁ dr:viе,
r;*rl,ii:i.r еe, о5lin,J a lсЪiiз"iitзг
ре
С*гr tiл,l;:"iс]а ni*
]ll: viizl.lsе *-
с;fеl,iтrdйj
*i,s:Liс]
6i
ri iil;,l*'"l; t'.*Ъ.l*
"iй
р;1с ryi
{!
(ji,iii1сniJ *]i"
}l0С't]lt}{}.jСui'i
*i,
р'йс*til:*ri.i*i in v:l;;-j -
I-,-'.1;l C!.
"
fiebr'iе.hr
р;iгеa nr'rlljli;.rilr
ji'
T,а Ri.i",ч].;l,, fЁ'с.с;i t*ni,s, г;1ir,.
;:'.
iтаtil-l;".j
xi
rlllj i.,lсъ:,Ilу.
,'},[шi,.,iti,t!сt^t tl^t.l.,iljг n; i:,.v.:i,
:,: lJ 5:i}-u!. Ai o i;].i i.i,.:J (:,t.]'. l,jLt';i, lilэсгttit,u
o'i;*;;;;;;;;;
":j9 1";
ftluе сgaiз г1nJ tшш*.ltrс:lо'.
N'l rr.rьal dеris",ft;;;й";i
t,.illt l1"J t}ff,,сglleе li;шgligдl"е
a lui T}rоmаs },,Tаlэrr. Int.ue attей
'lj"l] рi^ginj
n"lэg!strl.iс
dt,SpгC siry..,, Sсгisоl'i]r сu ;;;-"fr
ri
ьj;-'.;:;..,ь u
ре
tuii ia'Рiiгis.-ii е.*рЬ&i*s* dс ;;;]'J ;;й'Ъr-Т
i";]1 .Uflf :l)].}
riс s!iy, шjtЬn ltзоcсl, Ъitоva ьi,."" .tn iйЪЪtЁ
l:i,;Ёt, сiо;:lrl:i' tasо;-'i,nii gi altr
,,jfг*iзс1r-ьроr'iiй"й;ЪЬ"l-
j*
lii t]г;l'.;tзъo.,]
,
"l,...сi;;t]
sо itзароiаstl ilъ:lй сlin сill1tогi*l, sсгis*r"i}е
lъьi
.l,l:-]i с;]1!"гr'. (}ititl'i*ii
егau г;:'*,ti tnш1t о ilrtоltгссrе inс!'fli"Ё,t,
.]
]l',i.],г{},t'ufi}.1liitГ{]
;1 unсrl" ],ttсi:i,tгi vilz'оtс: cсi;pr:е r.:i],r{э jiсl,iЁl,.sl
{.i.:.lb::ic.li:j
1l.i
a{,unс:i, сiindtl*j
l.,.il;;'il.r.-й;]}i:{1l]rii ; сtll:i а+:asfl,
,'.ll;i-'й
t'li.tr:',;.1 rз*-:гlsоri СltЭ,qj|,Ч:tl tj*bltrlli"iе
i.n I;l;.l;i,, .st
'*ti-ь
i3
?*
l'.!ri.[!.[1;ll"Ltqr.
l{;litrill'п,
рс
Ierg ссшtзtllil::.l{':" пra,rсrialirl сi;lс'гitоr
l'.., 1lгtI:llt.i;til;;сl" l'jLirit'ii* gi fосшl, id;'t}rirn, ha,.сi;tiс:a" сtltгl:*еi
;
,.{-).:ttшl
sсriс L,.iil i.cгj:1i11t.} lзlшnеi.шсi tо;ii'ii хiua.,"
$i
iaг y.,lоаi.a
;l
f*сiil,
,t"a Ег;tlit'l..
.l.G;ltтlne
соntilltlсt sЁ sililсif,t, iilt.itillс1 ]ш*
Тl1a&
рс
mlt*i.i. с']srl;l,iе.!a fr]lс:с;;t с-..:t"tlt;u..sii. dе с:ttе сlr'i il iзеr.
ini-Lса
fiсоrtjit' -.t.1,t.lr!ii,t вrеa l,i-tii. r,j.;ll* pе еi[l"сj-o сJ i.tс il!сi
,i:
v.rls*l;i uчi siiriil1ir*s;i :ii nт*aз.. lllсint'а, сl;iсi n-з5 ;tv[,i,l LIt]c*
u'lг' !tr fatle сrсll;i.it,ll." iiri*гj'оr'lrl iiiri
яi r.iа.ta tаt ш,iсdi|гrt!тЕi
'l:аl
gLl].".l sоTэr:i ;з'lil-'.с с:irslr 1п сn}"t|,Ll.!f sсr,i,i.tог }uсrсi,l;:it r,"е.
1-iilеaL с1с: \.г.l;i;i]:t
jlli.
J i;tl'L;i-lс*,;l;r сlt:с:ii сlt:сlll се f&с сlti. Cirid
,l,lс:lilсl.
осhli
;;i
lсl i.i-;сl in с;:s:r tlr ;irn inrрl'сsia сti*шli
1.lit..l.d
[i,lilpьitr' сlr'l, .fl1ll;iсuгi. Аi с1гс.1-iit,il sil-tlri s1:rii сtl t--г'r.есlilt irз.
с1iiigсntfi :
...lJ isir'сi,Li.fr-{',t'. (,iltbi.
}..г'..," l ... Caге*i srr}:!с:сtшn
.,
ьtr,]'tli ].'Оl) r: ti ;
.
Irlultinlili IilLзi:'. itrqi:i Т.tiji tr"с:lэuiir sii faсЁl tl.il {l{ФгL
рCtl*
цl:l a*i sс:1"ix
(];''l't'it:i,.:i
сa
5! р1iгllil
flt't.l{r(li. Atrшоsfс.г;r n;rElrxtli
1-l1t.,iоs
qii ;t-с:;ltlt.:i t'i.rt:i'ti*: е,Гi.t t,с]l.с.iРiiоlr;,r:. i{i.сi о LгЬt'е1с,.trlсi
.rз :mеis1nсоlir:. iiilltr, о stзtnnоIеirtli. I]lr., аltfсl,
ре
r.lrlsitir.titе,
t,lili iш.се1зirs{] .1ii d^t)iti],ilй n.rai ttrli1t,
(llllurl
}:itцi{all sil сiс'6-
lt.ly.rla inafuttс..;r t:i' : ij аllzеа сtiпt $С :i:iсliсir сl"iзr
nэiit"
ii si.п:r|r:la
sз;tt.шtаj:са.
с]ilsti! ;']i] tilзз:;tz, !i :;1nзbr:;r
рl.irlt'ге
grтl";li.с сl с1i-1l&
tiritl:*dеsсhisе q'i гrirri,ii}tla srt dt;:.ir.tтlil" e.г.n}:егitt1 сl* silnсlt,'.й
1эi'.li,i,
сarс: iir.[;''igнгlr
гirrсrt
,Ll,tlllir].
tl;r-lt]u^i nr\1oi:]! tiе*а se
1ittы&iui Itl сlittllll,;i inijnif," 1ryi iг.гt,iх i ziun yзе li'r :,:,t.l*о" tr)е*
.t
tirэarr
ryi
ttl^tlil
;i
lilu1. {:'ш
роfta
dt: rrrirrсaтс lniсgсll..;rtir. ()atшt
)ilоgdan сhrt сiitil,,;i tr.tttlntlj,t'l.i qi :r еllfеlс.i nts]gгС' [-,uli сl.n
(]ilLlza
liрsс-li сiс'" rrti1с;iгс-: in aсг
5i
ir r:iri,сеi disiii:r{tl сlilrtt.'tr
есaiul inatilral
цi
сlt:jlln.
I'[;l.1.]lan \.i-']){,;.l l..il,t-' .iа dсjrrir. l[п sсlhiэr:tэ. };r rRl:.рlil \iСt]t{';r
r."e1;l.r};t.t.
{!rl1з:с"i:.l*i
iсъЁiгlli6iг: ]'-l'i ]',illi si с.1rr'зй m'&sii-t ln titлр
с:с Cаtl.il }J til;сlilllt t,t-l itlс,t:rdеlr in l;;tr;',гi..l
1l1йii
1;l rrriсlzril. rrг,li
1i'.li" сinс,]. iчi ilrl'i:l-.ilt
1.lггэi;гагntil сlг: ri'lLrгiс;i иltrn!с:i. ilt аf;r,,lt
.r1с: I{sitlrе-.t., ,l',ti,ili trli r.:ш;llrry:t,t.:ii тrit:i, lln iс5еtln. Tэстrl..fit.ljjrld
|,'.сГJ tl-sllltiii'fl, Сi.;l \',l:сltсil izш]iiгс: ;l lLri
(ltr-i,'tl,1
Btlgг1ll:ll-" }iiс:.l
с.l rru
рl.ir*ir:*
tlir.s1 li-:i!, lt:f.;lt..i, сjс bIir,L}r-;lтt (:;t1]с:
сt& 1ltt:сlt.1r.,l.irt;
iin iltшrоsfсг;l (:ill!{li.
rtit:i r:r.u fljс:tisr: ъ-izitе, ilrсlisрl-iti],т:сi lt*чn.*
,с:i pt.: tо1i сtl'lt:;1ii iili сltl l:i {.'I,.l.i'"lt.r.g.]l;ltrс:..Сll Ai]istitiс. Btiг.
tll.t"r sr ъrесItl;t 111 itllili сiirr inli.tir.1Л[lгСt, 1ir.Шttrvсгsitlttе.
-:. Anr ;lll',.j.{ с.ii iе.'ai сЁ'вilttзrt!'. r:tl}tl;;a ?
*
E>;;ttrt
Arit.
1fi8
lI l:rr,"
Аj.iatha
Bоgdarr сгn fl.ir,iоasji.
rлlljn.l,rl
[},*j е;]5i1f.,3;if,].
;'
:'
lЦ: :Ёl,;:5;1-g:
j
i]-;,
l,i:н,tн*
j;
l . tlr';l.;
jhTifi
. ,'
.l;;;tj,]r:l
*r:а в*nsi?:ij:i
i., u'lзйй"'"
,
li;;;;;, il;;fl ,3i,Р,#,-Ё}1"?
#*.lft]#i]l1
уу
j
l
i,l
1.э
шLЛ it "ш
ll
lt'.')i.iI;i.
li vогь..i"".:l.r;:i'i I.i.:,T'i1i.:i..'.!'.l,
;ЛlIt'.!tс;-rl":1;.
l,' i l l сit-l I l;u:йri
#:jЬ:ji;Il
d*Ч.;,
,*"^,?..J ;'.,],,;;'?;i
. il-i t,'ils сЗс gсJ ,оziс
;;,,T;.*;;i;..i:,;,-ъ:{i.;1iis$ж,Ttx,;.:,;ti:r'',J 'j;.;"1",Т,;];
, 1 i.,. 11i
ytl; ffi,т;Т?,;,1;;l*$'t''J *l;:;
l{liiff
ffi;
ш**ttд$;-*****$ffi
t[Т'liii:.'fl$
)l;;;l;;;:;i;"*osf?..*t,,:',il,''a'''jlЬ,-.r,
11i;.1
;i;';;;;;
ii1i;;
;l:,,,:;".,nтt,'ff
#jxlД:il}' f }Цii.Y"i{:жI;*;ъ#
l..i.L.! сlr,l
,,lэ**,j,й,,,'jh';i,..{iilii;:"tоli
iе,;еirii si.iзrsu]
;;";;.;
: l l,::] ii}:tl
* TJ жт'lУт-;"-1ru*,;;;*
1;:"
u:1 сu l 1Irэ сJ i i
"
сI c}v с
*
iiii:Цi"ffi
;':;i':*::;L;*Ч.;t#*ъ-уtн},r.::
{*ii
i
l ;.iili'ЁЗi;'t-*i
гt: а tц i г, :rаsе, Тtйй:l
* n.,'i
_;;;;;';i
; s ;;,-
:i::']' t',l,'I.i
i,,i. ll,i il?,}i'l1T
'T.if,*,.'T;;.:.;.l
'.:i.],..
r,i .',*рiiс.*i
l.;.'.:"'.r::гt},
гr}})utu{'jil,
il:...,ilц
'o',:trnn*t:,;i'i'.чiil,*;:;il,oi-T;;;
]' i'ii;;
Ж
g"#f}J ;:'с.l,
1 г;;,'lгi т:- N;, l.,:," . :
j.,a
Ь)
],j lL, tд,i,i
i.. -
v'll);,.l tl П- i сi й й;йъ
?li, l*,iЬI;:'нъflff
Ж: i,:, i:
й ;-;-
:уff ::"}t,i#'.ei::"}Т,*;*-f-"1?'ж;;жъ$i;-,l#
ж
jii.i'.Ё,;1.жs1i.{!{].ilTi*жrT:;'Т--:-ъ""

:il;"t;;l';l;'::fl
flJ .::':?":il;iгJ iii1iТ:xiii#lt,i:;;;1d;:,i;
Д:;If' 1 tгссur'$
tl.ili :тri
,rf?*
,r.'
^-.^
1,,..,u.,*il,*],й;й;ъii$l.i:i;.;1-!i':,f
:i---J :,'i,.'i,Тъ,}ъ:j,
l.,сa!iе t]ес]t
a urэui sоltlз} сerrе сrsрвit'э
Ъ аi t1,; tjцii l.шхзis.
iюшrе"
-**'..ч.}v!l
1
f,s?
PAв?ЕA A
$.qsЕA
,o.""D:1R A}д TRшCUт trЕ; LINGA ЕL
сU Dгt"cGФs.lfilt' DЕ I!EII{A."."
I
.
Dтo vтefile' tuxi inсeрu-sе 'sй.]. ingrijоrеze pe Nat.
han. o vedea mегeu bine dispusfl, d'ar йsеиa е1 ii apйгea
mai rnuit сa o геsсy]1nаre. N.aveа priеtеnеl n-al/la iooa-
|ъsi
de vrista еi, nu sе сlistгa ln а.faг8 dе сЬsё., nr: se plirrrba
de'lос, iar aeass, Sul,lаnul dе Argint
"''r''Ь
fеl dЪ apa.
riliе deсorativЁl la сlеjun
9i
la ЪasЁ, a}:еa dеsеhizinсi
guга, silinсlu-l astfеl
ре
Nathan s& fie lйutaгul tйсегii pen-
t#,"u o antrеna
6i рe -T,uli s5 vоrbeasс6..De сltеva.оri,
l\atl'an o iшvitаse
ре
dоаmnа tr-r}i la сinenratograf gi la
tеatru, l5цdindu*i fitrrrтul sau piesа respесtivй. lйi nu aс.
r,eptasr :
_.
N"ц
роtn
Nathan, sЁ tт:.5 distrez, in tirnp еe Tani iu-
сreazй
9фвur
aсаsй" Crе,d сfl in!еlegi ?
Astfel de 1ntrсlэf,ri nu au deсitЪn singur rйsptlns obIi.
q?tог;.,,In!еlеg.., fiindсё r.isрunsul adrйЬrаt *i ti
'
i"-
d!.sсrе}lе, o intrtlsit",lnr'
ре
с;}re Natlran qi l.e i'rltеrziесa
mai^ales fa!f, dе dоi:n.lna Т,ult.
In sсhimb *
с5'сi Nathan, pаiriv
реntrul ex. !]u €]ra
d.e lос pсntгu
сеi сare-i *"a* eрrЪaРe
],
iu;i o aite1 lrоtй*
r.!гe, сunоsсinг]. rrrai сlinaintе risЁuri}Ь ei.
.
Vс1i
.itrtг-о
zi
ре
la qasе.
$i
in lос s:;, se сrtш'сй с!с.€r
drept'itl ia сiоз'nltl.a l,uli, iirtr5 nеanunlat fur bir,ir.оul lul
s*P^lРчg:jаn.
Intuшeriс de ff]ёtas5 rоqiе, l-'"рa -р.й-Ъ
р-
bluгou' Iъinr, еаfеa nеagгfl, сalr:tе
6i
fa{а sеvеif, a lui eatut
Bоgda:lэ. dе xriгlirg сnсrlЬjаt irr tiiвiзш1 ор*г;l|i*i.
*
Сс сl;r].J i. }r-:'.lrз:.l ? l,:rll-i ajа',й.
.
*
Vгеliu s5-*.{,;. vоt.trзевс.
.*
Aсu;l.:.a ? Т-u';геz... Cгеianrт.']. !пtогs
ре
с!оs in degеtеlе
ner.6lзii5t*аге 6{vс]a о еsсi;."|'iше сtе suli{;fi
Ё;ata
sЁr
9o,1;*'*'
.., ]_
}гagй Tаni, sint luсru::i. rrnni iшeрогtйlte dесti сo.,ro.
(}ltaтсa
ta.
1ffi8
Сtllt..r*s ?
.
1\ i:vilstэ
ta'.
. jt-л.ii-
?
] .] r.l;]1'зl'*r"ii
сj:] ::. ,l..-
.
'. .."'t.]
' t
.l ;,
.
'r
t,,,1
;;i1,utlui,
- .."" 'i."
i .
'ritl tс..rlt:].l'il:iL
?.n
(-.1'
I i.t; i, lll,.,r:r'rii :' r..r r;:jl, :.
*.*.
Т.,..l.'l].ij
1
l;'l-ll,-|. l l l:"
ta
i-j, i lr ,i,- i
' tr
t
.l'-, rl.
r,:'
:
, ., .
j]l;ili;llз
1l;.!- s.,: i'l
i l
j]li.з
bi i,l;'.r: l iiil]' .
;i 1ll-i
,i,l
irll-i
'l]:l,;.
.;
!-l"ll:,11q] q.11.-:l1,]..]1..д,l.i]!
1";,
:,..;..-l1.:
i il;' сil..l
J ].i]i
v; i.::rl',.l:i'. j-:'it;':;,x..:',il-ll.,
l .i;r ;n.. :ll;r,t li'c;;lli';:i;"
u.., l.'.i"i,j'':,..т.i,i
*''
l'i :-r:i'i,,'l;r" tlL'I i.i.,lll:',::1" {.l.:-",.-iii:-l-lri
цlli m:.:
g}.l.:";.':. .i.:l':i
;
x,tl; сil .',*","']'ii.",
ii .glll.l;ll,] 1l,iJ iз 61''l ;i l. ,
с";..,i't;.
'
i-
.,
'..
i.] i i;lr ,1.
?
.il.i.i;;; -|f,"'i,,;...,'.':]ш
rlj]',ii
v,:J ll',[;r, ri'...1li"1;
1.;.':.; Тii
::lirr,'li',iiji
;li;i.i..j.
ji'i;ll:;)
tгiili dl,li:;r.lr,,
lli лl'l .fll-l"r: y'r.lr"t* ;lillt,r,*
fi.)l.i.i.n!ll].
.
г"til',|'trl v;;i, iii ;1}]ir|,|ir1{l}"
-,
-*-u''ffig;:'j;ili1ul,:.,'.,u*,n.J .:,гiI
d* ,iiiс:{:i;-i;ri'
ul*.,:!,ji.i'uj
.:ili'j'i:
*
Clrl;.l о r;с;glJ jсz
? ilu
lx stllрIсl
!
? Р* Т-r,ltri ?
:'lL :,- ::; {фi..'
;. }. -' i,#fl .iil., Ч*iНiti:*
o;i;;.,;],
l- ilР, ];.:';
,оnзе;, fiй*sl
;$;а.],#,.ifi',;];
;
;;
:"**o.,:n...u.*
t,il':x''i, l i* gul.'l
1;f,3'**}".i]]
,11.1;Рi,r::t|J
Чч
unф
.[tl
r]c.l}ti ?
l*#'-'T ж* -, I *i:lj: .y чll.щЦ
Н,Ё.Ь ;x'Ъ- H#;I','I;Р--
-t nlai in m;ist.l-l"& sii ,,st,iul tоi| со*о
trэг!-vе,.;i*.
$u.1;,#}-x',''.?ъ*ч"ll't'fr'Ll#ъlt':-l*,"::l*'ii:.РlPP*uI,
жЧуi
,j*',#:{::Щ
*-i:.1t
ж" т*:ьЁъr
ti
'ffi
'1ъ*}T-5s.;",l};i;:ч-:-;1*;ffi
;-T,Ъ::ъ'#ш-:dI
;;жgy'**-YъJ h-;1',:;iч-i*''r':a;ili1':il,ъi-я1iiЁ-ЬР;'}.;
;;iТff" 5fl" e i',t,til." l
-l
::::. .t'l; }:l Щ ч' iТ
Ъ# lii
fi
Ifl 11 #' I .
,
1ш"ivi'xоgi'ш} auсliеn$вi
;;й;;
frii"ii,'Ъ
# ;':""T]
*
,,l)in еir'мl iiт сii1t1'., flJ .!lтр1irr&
**oйtio
C.зhd Eоgda*з. j)ar
"rъе v1}сiе.1зЗ. isa rfli-ас,дr+:.
иj' 'Tгiiilш
айь.ш.l"
o aс1ош'
$1itэ
lь.
**.
l;iLrll s:l.l t, lil.li}l.i' Aj,;пг.;'t.. ? {il.llg;i ii.J ;llзl" с'iоliirrшli Lш]l
.]I,|!
t] {} i.lil;l:'l.it:it, t'l rl .i]'...rn...iс.
l..iт.:" \'оi i.i.tii,6.! рiri";t1с.[.
trr"i alli*
tr-tl',i' iГri ltl-lj, ir: i-l.iil-r.rэll. с,il siii it.]' l.i'|.lL.,lii*. vсс;i,ll.l tllr "F;ii;.tIi;'
(lx.i i[;-ri..1;l' l!.it сl lLсi.rri'i'. сlltl. tr' с;сtri.:i ttt: xllсintlsсl'.tli i t];l i,.l
i.l-(i$i,ii. с1l:i,iil;i1t-гlii.ii.lL silr;3ll',l.r lil gt.шa sо!"rf].i- \.ri,iiзtil*
гiii.i 1;*- t!r'.iiiil:-.:i-
lll
ll.ilii:ir, }i li;;rl.irirlr
(j
р;]'{',:'l[)!1Lli
сГir.(] i'']!Тlр]t.-.
ial:ill..t.";t. }iit.i trllrt':ltt.tlil
j-lli j.lrt:r'iL
tiitl,tl..:i с'tri.i'i,*i
g[}l''l,i]L:
A(']
:..с:i:ii.' stit: с:il llс,l"i,i l1L:- r,61ii;:i!. Ar.l.ii l]li,li.{]j;t t.lil tl;rГir.: qli dii;
.,:jill,t]".l']l.,.r.i tlJ r1l,rtr.':i
ilt:
(i(:]iil.]i'l;lll;
|.i ftrir*r:l'irfi:i ilt,:;sii.ш1t.rl
'l.'{ti'i:i,afiL:tt]j..,
(:i! il!.] liili'r.,ili.ii.f- ll;:iili?l^:,lli'..,1.lLl"tс''it нii r.t':rtltli!{:.tl,l
"t,1;ll,
с:iit:i $ti:.
rlt l.l-i:'.., Iiiti) o,.-"'ц,i {ltl 1tirl
iiсltrrl'
*.
i.i il1..Lr;i ;r' l.t r il,i i. ii-l il'l rl;ti г:'".
*:'
5,iiir,l. '.[ lini, rili,.lri i;1-;ii 5;1r..;l.l' .lii.t: llсiq:lllll,l.iI' 11t{ }.-itт"l in*
l,{.lгil,itt r:r;r.l il, .f
'--;iLi
g;r-li' tiit. Lii1i]i::'i с:t'.тlt lзliti t'.,t"ili' Тп 5рiit.t.'.
sl;,lr!iшt.itr-i :l ii, i t:l: i.t:iJ "n
j.,l
i'li..Li-l.iilL'''it.
Astit-i siлr.il,l.l.;r di -
fс:гс:l.it,.ii. l..lii l;
,li'i.
'l,.iltri. сir }tii i;lLl'il.-i(
Itj
liL 'fii(:i
11i'i (l.a..*{-:}:"с!i-
.{'}i:,l,.,сitlilL Гll il.:..ltrli triii ll-l.iit-rl,
j.,lir
яii :[i.tL irt..:шL ,lll C.)i..il C(!*i
iirtii.tn lt,;.iili' i'.ll
.
r ili!ir tll. 1,J :iLi tlilrtr сii."i.;"ilt' &t,q:rtii-r.:il;.:ii рltцir.t.
i,;i1.:...
(
11,.
-i,:. . ; ri ;,, .,.
*-
}il.tiзlrl'i* li.[)L.lliС1*]'])i сlt.t:;tt ; [i^з
гlрt-ls сt'..т;l l,ri'l ?
"*.\.lii.
.l.;li,i,
с'lt,
1lll{iтi
[} сr-lllЕ;|1l" С]йrсl
l}$li
s.ii-n:li
1;lrl
сl ti,i:i.i'
j.
ii.. i;lLi:гi..rll.l.u
.i
*.
":\'i
с'iгi.1ii'i;i:.l.
(-i
i:t:tl.llg'
.--
tr]lr:tlцгзil I',r-tl.i', dir!i:r d,': :т.,lii..t: ll:l.l.i il,]ея. stl silг5tt-' п11
ul,:*,fii.il.*tr !'i: rрi:е^.;i;* il с1с:s1''lrт: L|;l ; с:ii е f сr.!сitil. I]itr
Lгit:ш;ii iilii.ii fi'ij! шсiliii,;tеrytir. Al;;t- il.tr:{:lэ аlduviil"lltсiсl сi*.
,[.-'гiшriiri"
tl.ir i:.lсll.iul t]Yl$iс сlс*it lс'' ilsсltl.шс-trс.
_
nJ j"l..rс:, |tlrliillш, сlir" rrn аll ti:t,r.tl14" qri сtрtэi Y;lсih]tei*"'.
*;
T.;,rrl1* с* I}iiltl ltt.'.zсlr.
,r'r.li
st:l,.'!.iit'll.,ii, lъt.t sir'ili.li.i .lur:iz:l
сiг,с'it
1зtll:il.:,t
t'i.. rii тtllit.t"i ? Cl,t:.:i tll t':ii шif iitl сh-: l.iill"'it
fl.ll.iсj.l,l]l ;tllitllr.i t'li.: tilrll 1i'
сl.l tirlrl l;'i t:it.с:l"'ll-
.vllt:tш,i|ll
in'"
si:it-il;.t)l:" { i
{
]
j..i-l!i:.:'iu (:ti'].(
1'};L
"l
iт"lrrзl;.ii t':li:гri i.сliu
jJ ,i.1tl
(-!
di'iiil
рсtзtгr.l
о Iirr;l,i сit.:1l.;ir:;l{iit't,l'с" t}iiг L}it:ll{:l.iii q;i s:lii а1*sfс-
,i'rеi]с tjnс:гi' i:i1t !:ll.:".:iе di:. i.i;rli,r liii:l.r-..l-i. At;lil'r.t'sil,.Ll t е
't]еriс:it.с:
i-;r rilli
1.r.i;itii
tl'с r.iil1li, il'.l сlсьi.jl:liit сii..*li- сlгl.сni
Йr;.*li:r сrt lit.{!illi r}"i itt gilгa srlbсi. [i;.i:.ti,-t..: tll :
(.} iIt;.'; rtit.:t
я.].iil"! ]
.*
]rtl
('
?-l.d til'l.,it,i:,iпil;itrт.j, Siii tLi' lГiinj, l.il;tlx tjt.-
l,сlrri.t ti,tг.lll"[l г 5il.rrl]Li],шilt1 sigilг li1 }:iiir,]ir"lt..Ili' !lrii:}r"1:tiii;l'ii
..
,ii 1"1,'51t1i,,:, .i,.
О ;rir:riпliir: сi,iп
'r-сiiпс
iI гti1r':r'ii rrt Сi"ttti"l l]:iсliiсl!lгi" tiiсl:
ъ,оriзе.!,с
'lr.t]
j!;.l}iilц..i-tэ
{..i.сtеl.t.jt
i:н
rlrltt,тta iu'i"
$i
('il rtiL{t:.r
lrou
*.-
i\l.;llll;r;r,
r,]с'i'lt'l j.aц
il'.ir,lгl;i ti ;r:si.ii.:l tjrl l'l,llit,r,-rt-l...
Idul,?r;lп ril,l;i.
*-* jljtli.'i{-li",
lq]j-t. rl л,rJ сl,;l::'гil.l
! ])liitg,:l : r:
jill-:,l.li.
}iiс-l* : е
.:i::l,jil
Рl,.! l,.:-..;tt'l-: tl rti'i'l.
",\l;tli.i] Lj,l:.,с :ji.i!,iJ . t..jе li]'}1l-ii]s.
l)t}*r.tjj;]}]"ni t-''аЧ.t'сiiс':
-
.]. a(li]1'iil.'(r1 ! ,j]dili.i.r;, i..;i!
jtсihlГ
€ un
tl;t:is-t; t-il,:tэlсl:l,;rli].ii-rl;.i
с]r:..::'rrilri1
л'.l,,iiii,'.lui.
-^. ArjiсЁ. iЧ;rl;hзn..-
{tl сrt,..,:j
',.l
i,.-u iullгst:
рr-.
}'tl}i ? *'-
}.{t'l. ;\st,ii rlt-t' Сtl tтl?,i"lа
рn
t'...t* сl.tt.{iiе вj]irrt* rе* l,.'....}r:.:
r.;l о itljl.'l;ii,
l,}*l.,.i;ti
;iг,';i ij:;1tl, si
1:t..
сli.tlр1., сlс jt'{;.il.t':t
гi. ]lt' ,.. i.. .l ;lt,.;ii.jl.,ri.
1,i,,j; .'l
l.i l," l.:t lэjnе*
'rlt-lv'iiз.tatц} g}rini,lltr
г:a.сl.;.iшt'.зtr
r""li".*l r,i, *,*iЬtл,.',-l
ll.,:-*.|.i*i.,*..;;sгl;i,
s/.l tс.ji;ll;i
1i;'r;s;;;.,.l.''*..,r' сi) tnaзrшsсri-
.;L]h.a s* r:ul:дt-';.аtl
сLt
рl';l.fi;l. ]llli.dоаu,rr:э"l,i;-l;
...
',
.,,i'tii.iilЬ
lti:sll]шtii.
}]il;tti.l,'rn
j:l11i
: ;
с':,'g..luJ -..i,Ьliil.u q.];,rirr]
Еlоgсlаn'
Сni,ul l.}оg1*"1ljli"l .-.:]
}tr] il
.*
$i-
с:tl *"*.,i *дji..iiТ,?-i,r,il'..tl"'
рttlt;:ъi tituit'*иrЪrr]i"
,
*'*
s'i rзш-rr-li
1эtli aяiiii:l tJ с
jtзtt:gl:fi;.i,.
Iijl fii tu slngu-г
l.;i:iр*
lititll l.iiii'. ;\ttiсД : ri;i s.r;li- ,o,.'i ,..'iiъ сLi i},-. s;i*i vо::-
ll,,:'I;i с?.:sl.l;.tl г:rэ sсr,ii, sul r':i tiriф.iа"tlllirr,ri,
iз. сiriешra.
tи):'{t'sf ...
l.;ll'' nltlт-;l,i- еiшd ii ссtrа' pоvс:ilti,
сl;.lг r.jsu] l.rr:u]il i]\iсa 3*,-
t
.
l,i l'п'j'. А ] tllзirзl;l.:l' i, s l]!,. itj..la.
-
;.
$i
[,'ьlii ?...
-*"
I)iit-:а n.:: tt.l*itt.. ililэi, n*liг fi r:lilliiс" li iс" l1ii*.rt, :.:i-;i iлiс-'
,. l;llt
t]tliтl}lt-.n;;;rфj
i.
l:'гttnl,t:;t' }r.ai (li.l?.lr:'
}:}rlц*1,-n- ,..
'
itir:rr :{,i
.lt;-ll'ш
"
;,-.ч::."t.].
sl.l1...:tгlt. з-ii:: llrlllсliоc.;.*''"n*''.i..i,.'ilсl.
i.ai с,1at
,l ilоiri;'i lit lэl.1i'it.
:11i:li'
"}l^:-*'":l
J .]:чfu
! rldсрёiгt il tоt tjtэ pt:*Ijtlрuт]Off
1
J ,!аltдti islt l''.,i{tl-чl j.'i{:}g{lai}
i]tltjстэёir.til'tтl.l
t.i'l]l:t\:jtlрuт.аа
l,l е]1l"i!!}ij},i]геir jui
}iвi}ean.сjistr;iсfii-^
u.'.:,,tэl.iо.rЪ,
;;iiй ;;
t li';.r;'
рэгLiсi;:вi,е tra тlj;;
tit сi;.!.:'с:ij
r-r1.
!. 4]сr firt:llf. Siт:,;;tl;"n
sо-
lll ;:" .-::,,: ] }:
^
]::':l ::: ]]
;.-
-i ;. ;': i
""i'
.;1.'-й'.i;НtТl' -tr
;i lT- ;;:.H;i },]ч]..:"j:: ::,'*,.iu
сo'
"
r.Х*
jlt-..#i,
t,.xi,,EЬ#х
:li'iil.рlг, fJ iг'Ё- tjt: *,t,.u",".,"i l
"";.;;'
;1 ;;'::;
;a i. : ilt.:l Le-t
f .!l"lt'"l l..: A.т.'ri
itтlul гrilltl оt1iоs gi i:tоqrtlз:iur:...
::irnl',li1;,i!-
i]t,] {;0]1с!"j!";iul
гrilltl оt1iоs gi i:tоgltlгil;t"l...
t-'. ]п su'] ]ui i{lrth;;зt
i;;i
3эi*к1tшl: t'";:inэtii ilз:чl::*it.
*.
...J -'lт*эu,"
*o
.l'r;1:"1l'1;i'.
tоt,riтi,
еli rru'.g:о}i
iто}u
р*
g
l.,'ln.:.itэ^tiilй:,.1
]g о pa::tс
dtJ тi,;1л o*,i,:i*.,,*.а.
*
]jiл1с'
lвtrjlt-l:l,
оirs d}lh:j l}оgсlan.
Vоi rtiгс.iita.
*
I ir .le:;.
J )i:;.;*1 с:nэ
рi*rs }Т*зl'il.l-rl.
С.iitlltr *}t-ig,ritn
г,ш ltr-:'.j iу-,*шtl
:lii lul;г*zс"
u;ir iirrоldс*'.,'*,
;'';'ii.й,.g.,i.,:,*'.
;эu;i*tlal vu]'-
*31
вrгр.bi].. Avеa drеptat.e. Еra iттlpоsilэi,I sA nu i.o reсu.
nоasс&. Еnеrvat, nЬtr"lгаl de drерtatea lui Nathan, dar
5l
alarrnat pеntru LuШ. Еiindс& tntr-ader,6r o iubеa.
$i
gttт.
du1 сй Ltlli pоatе s& fie, сa
ryi
marrra lui, o tЁrеere rе$еrn.
natЁ la guгa sоlэei itr sfiqia,
.dindu*i
-sрre
ea un etran d'e
m,l.lf, qi d6 adoralie, сare bagateliza valo-area manusсristr1tri
gi sейnifiсalia singurёt5tiilui. Da.сfl Nathan n.ar fi fost
сtr l,uli, *-"" fi dus* dе indatй in salonaqul ei, gata sё faсЁ
оl.iсе
рЬntrlt
ra : sй-gi ia соngеdiu
9i
sё pleсe din nоu in
stг*in$tate, imеdiat, s6 p1есе la Galati, la vie, g-о. i.1s9-
!еasсё
nuшiai pе ea' aсЪrdtrrdu.i drеpt de exсlusivitate
esupra tntrеgеi lui fiin{e'
bar prейnla lui Nathan ti dё.dеa
рi
o n"rirrdгie, qi o
рudоarе. .
.дв*
с0 mai r5nrйsеse in biumt,l, f&r& sЁ luсreze, dогind-о
pе Lr.lli сa gi сu'rn аг fi fost plесat&.
.
O sulritЁ furэрulsiune rеzо1r,й starеa lui dе nehоtЁrir"e.
Plес& ln ora5 pе {uгi6, fЬrй s--o э"lзr-rtr!е pe Luli,.lufl.o loj'&
la tеatru, сшr:rpЁrf, toatе flоritrе vгed"niсe sй-i fie dЁr:uite
lui tr-uli
5i
эрЬru aсas5 сu o.!эrajii unrеzi de^
р1оa1е'
r*s-
turnind
ре
divanul din salоnaq сulori qi
рarfum
de var*.
-
Luli, mеrgrm disеarfl la teatru !
Ce s-a intimpiat ?
Si-ai
isprЁvit romanul ?
_
Ei' rоmanшl ? l!,{i.e dor de tine. Nathan' punr, te
rоg, patefоnul.
Intrase un vtnt de
рrirnЁvar6
in сasf,. DansвrЁ
rфe
la
eхtenusгe, Minсar6 repedе, intеrpelindu-sе
glumet. Bine.
infieles, intirziarЁ la teatru, ajungind abеa la. aсtul al
dоilea," fiindс5 tоaleta lui Luli devеnise aсtul се1 rn.ai
inrрortant, сеl mai distraсtiv
Ei
еel mai fermесЁtоr al
aс6stеi nop$i. Rосhiilе atita agtерtau. Ei si,ngur o dеzbг&.
сase! o irnbrЁсase, iar o dezbr6сase, iar o imJ эrЁсase, rei's.
tuгrrind*o ln rосhii сa in vaIшriie unei m5ri vеsеle, zbur.
Iindu*i
рёrul,
piеpt&nindr.l*i-l, sйrutindu-i-1, rЁsсolinсi.o
рe
Ltlil сЪ o
рlоaie

рrinrйvar6,
cu o mie de rnini.
Insоtiti de Nathan, intrarf, la tеatгu in pau.za dе d';rрf,
aсtul in:Lil. Eгa s"овсtэtсоlul un'еi tгupе Ьuсureqtеne vсnitf,
in turnеul. Aрaгilia in l*jй a dоаmnei Bоgdan есhivaia сu
о ridiсare de соrtin& per:'tru aсtu1 1ntli atr unei trupе din
str'Ёiir;itltе.
Егa adогahi]e. o roсlriе dе r:n&tasЁ nеaд1rf,, deсоltatЬ,
сш rлineсi sсurte si bllIantе, сloi trandafiri galbеni la
1Li2
II
Сllr.il"buц<Trn i;Litn;:utс tоtз-t,.i l.тl: tlФu l.,'i.1.1ir; *tl v!r|$
t
,
}"uJ i,,*',i
]l:ntгtt еl;'. Cш]Lrl:iiii
реl.Ьatrс.rt{.a tiiЬlt.i,i.tii.i.
];i;;iй ,ir.rt-'*11i]Гs
sй far:*. 1u'ngi.
р!ilrзiэiiгi
1r*
jоs.
т!:..ilir-iti lil ей
. i с,ir.ilсlге1е nrаi
рrr{:in
'tl.Aiсiаtс
qt еЪlri.t,ll|it,тrn.[.l. с1*е!t
, l.,:lгt3 lirрtl$i1Сaг(L{'
сt,} iij.iС]iс]1i: еi ltr:[r:lt.ес:trтl it]с
1i ti'ti:.fr:l€.
it.li8t'.[.Utiсllirii
]* t.pti;,.il giii;i:.rr
llгjп
(тt'Сi:ilr:3
tl. ;,.,:то,

.
- Lcге;e!
r#t
pitогеsсЁ qi nесйjitЁ iв сlеsimea еi inr:itсitЁ, сu g!asuri
рasiоnate
qi nrсr'еu intегogativсl in jur,trl s.irniот;rl:'tilr-ri сu
cеai sall сu pipuEoi fiег}i. Ajtlnsrзr:ё din sйl'Ёсi:rrtэ in sЁгЁ.
сinrе., diir drrghеanй in du$hеan6
si
din nrаqlit.ll',lili in
rnаghеrni1й,
рinЁ
in Pоdul-Rо;u. Sе оpгir:5
рtl
l)оd.. pri-
vind Re}rluiul' сarе dЁ inrpresia сй se ispгЁvЪ;i.-l irr йar-
ginеа ora$u]ui сu rIt grоhtiitсir. de sсroafi ti'itldаr:ii. SuirЁ
dеal.ul SirrAriеi, atit dе dеmоdat provinсial,
рitr'<:ti
]осuit
ntшnlri cе
реnsirэnari
сu.papuсi
Ei
huluЬi, сu pL"t-.:,-ilп!a dе
.brоаsс:ti
{rэstоasё
е],есtr'ifiс;rtЁ a rtnui tramvаi сtrс' iэс' rll.еmеa
rйzlэоir.rlui гl-tsо-japonеz. Ilsсaladаrй qi in5llinft}l} \ ('гdе a
T;ltara;l"lilti, adеvfr;lt RЁdйqani al Ia$itiui. сu r:.:tl;,olJ t: ]ui сle
sаt dс liluln.tе rlоitriс
6i
с}riabur qi livеzilе J ui r'ltгaiе, tlс.rlin-
dаr;i
i;l i:l''itr
Bсi!.iс, gjrsind pе о str'Ёdu!ё rrr:.mai trliгli]r Lll..ntru
stlзil"'l;i с1е lingЁ Zl;lti+ust, ttn fе]inar сu g,rz dt
1i.'
у1'g-
mсa fatr;lritqiilоr, si-tr fu,ndrtl z5rii dеаi s.iligrrгatiс
сa:iз:
;;;1геa
т.rlr blrэс
рi'есlеstl.rrat
prntru sсt-ti;i1iti't'il t.iiirr-rlrri
lт-li trвt:;. trrrtгar.Ё ia Gоlia, rtndс vгemеа a r..-Ь:.,,; lir сi:tatе.
ре
ial"lэi.i vеrdе qi lrrtr'е ziduгi сare аrnintcsjс С{.)lt]
$aptсi
Tu:'nui'i. сt -rnstаtntirr-оpоlitanе, unde a
р
ёtimi t . I.} l'i :rr.:tl."ir-'-'anu
Ciэrillt;'ril1:i'ir. Desсrэрсrirй far'rnесui dе st'l'Ёvесlrtl iriiiltlstirе
al lзisсlr.iutlj RЁгbоi, ulrde o sйrutarе е atit с]е tlll'.tri.tре de
inl:сr.ii naivi
,яi
с1е Sсaraоsсhi се1 сu
!t.;цэёt 5i
сt.r;iсiа йfr.'r-
е;tili. \rilzr-.iгй ai;i1есtt.ll de qеa с1е еlеfаnt dr: ]зl.оq:еsiune
inсilс:|i *1 ;rсоpеrigului iэisеriсеi Barnosсhi
[-iitr..r-,,l,"i si.nguгi' а]'tеоri intovйгi9ii;i de }rllriIi;rn,
рr
еal'с lti,l,iilti'iatеa }оr. il inсогpora. Venс:а'"l l,tt,llt'.;;'i t'tl.':i
гi tnuг*
d.il'::r. sr.:]зilrrbiriс1tl.;;i irrсЁltйmintеle de 1a uрЁ, сii
рr-' рi:irgui
trxlqlS{;.i ri'il{J rl.
1.itii' l,ссti,рiitаsе sоnoritаteа risu'1tri. In
рlоi}r.l
il.:1tlnо gi
ре
ri1i!rliс: сlеsir.tndatе
ryi
g1оdоasе сa a1e Еlrnirr,ri1l,i-. r'iнri]. ]ui
Lu-tri eсlt-и":tl;r о tuininЁ
;i
о rтrеl,ссIiе r]е с:l..:l'
jtlltliltl.
{'-]*]йur:jtс
d,е aс:tlst гis,
рlinrhЬriiе
pr.еfl-riau in piоaiе J it.iii:;r iliirit;l,
6i
!n gjоd.. lln ;rrlaоs rlе
рitоr"еsс
]-lrrгlй се dеsсоpсгirЁr intimi t,;i!'i !'з tril;i.llu i,,[?iсi.t i':i о l,пir rJ ii
vi:r:l"; lil:l.i:.t-illi ]ui }ilj,hiln,
1i
lrJ 1:t t:l:st.i ,]
,'l
i ]\il ll;iin.
.\l]сr.io
o аlit,r'р1,а:-t pе L,uli tт'с:i l'i1,iir,lliliгr: сlс T.оnitz;i. ]trtll'lll r1t-:
gru,$iсr trl aсеr:tui mare gi fеrтurlt:li,i,r.tг
рit:ltlг
;liii.,riitьlэ rrneia
dirij:гс: с1е piсiоarеle, сarе nu iпi.:i.iiзс:t,li,t la ltэсt"ll. lr:t', dеа*
s1,1рrir с;:-iэtliui, с;l
рi
сum aг fi ri'sirl:i{, t:;-l 'Гl'rtсi,illtl
ре
o
сii€аi1gi]1, s;tl). сa
1эйsЁiril.е
intr'.un сltjlэ с]е su}эt sl;гl;.,i'trii.
194
.Aроi
irrсеpurЕ сu un autornоiэil de
рia!Ё рlimЬflri
ех.
tr'l'iоl;l.il. (iоiatа.
Crtй|uia' Rереdеа. А"jllnseгЁi осlаti, lrrrr.
.il((.i}|i lrr:,ii г.ll.t dс:сit tlе gа1opul billЭiit i.tl сitlriiir:i, tосmai
l;r }J tгr"Lt.rrr..t. Aсо1o
рйdurеa
сle аrrг пrоt,t stl
l]r.,.i]giil(:)..i
de
r .l.гli,r. i..,;i.itt.1.i..5r-. pentr'u' apаrilie сe]rrr dintii fri}gi. Vгепrс:а
'
l-;t
'uit:;,iii.,
Intг.adеvitг, se ina'pоiar& с1е la Bir,rrоva сц
l'i,fl;[' ir'(-itiСiпd Iaqulrri сеl dintii visссll сarе-i сetluisе ln
r.;ls;ii
1зilili-l.l.,l
сite.,ra zilr. irrtr.о intiinitаtе сtl а]b 1а. fеrсstre,
r.itrtсс сi... сt-.tri in samоvaг qi aшr саld in sоbеlе с1ud-r-iitoarе.
ltttгaiti itt iarirё vesсJ i, fЁrД s;i-i sirntЁ aрas"1,rеa, vi*'zind'u-i
t'liti t]iilli r.осu,lеgеrea. Ca gi st-l'.!эt lunЁ, stt}эt om;it. Т*"sul
tii.vlnсi: r.lr ftil riе ]ос a] rrзirrЁstir"ilоr:. tr'l1с:tl.гЁ вliltэtзiiгi
,сu
:;;inia. ()
adшсеa
рe.Lr.lli
tiin {гig
9i
din nitrsо;iii'с, с1l gГrnr
rlr: za}rДг
Ei
olrгa.]i dе nringe dе fеti!Ё. In iагlr;r, I,rrii йl,еЁ
'lttint,.lс.'.
si mai ]trr.е. Cu оa aliittrr.i iliii,.о sаirit' сu,i''.l..*.
l'ii, ii.tl'тitt сjliэ*t;l un sеns dесоrati.v сlе inсорlr{, dе
роr'е,te
llttgгЁ,"'it pе-о filir. з1tэ
9i
liil.ir. in stеl.-rfr..lе fulgilсlг,-irаiv .,i
l'ir;; in ,.эbrajii
'fetii,ei сu сirсiuli1,аr dс astrlttr"lй }эiilnrаl'ili.
Dаr sсristtl }inсеzеа. !5i lin.ri,l,asе сlго1с сlе sс:::is itr1r.с гr'Lrt
ll;. unu с.lit:r.lne:r!а'. DuрЁ-airriеzе]e еi.аrr С:оl1gэt:ritt,* 1шi l,uii;
;.li ttr air.;imitе zilе si llзrirzогsitЁfii, dе unde Lu.!i r'еlrс.a
:it-l ia insоliti dе Natha;:. Dar nор!iiе, duрД' ;tstfei сiе
;r..тIiеZе, еrai; tоt alе ]ut I,шtri. A;а сй rаr.t:оl,i sе сlеl.Lс:шta
litор'i, с1in zi itr zi atniniшdu-qi
6соif,r:еrytr: dеr;tt.1.l[;,r,*:;r. с,t.t.ult
<lсlri сjr-,sс}ris сare l,еdеa ora, iar iriсlris, aсоiсliшt'!u.*; lrrсь
r:inсi milrutе qi inс5 zесе, striсirrсlu*ryi astfd
ryi,
s.u'lli:iutr,
irnputinirrсlu-$i gi timpul dе luсru. Таг in Lriuгсri.t irr'l l.r;li егa
dе ajttns de stЁpin
ре
el. tuii*l ajttngеа с]е llrll1t,ii сir-,j
рr,iш
tlEif,
;i ргirr
gind, dindu*i dогirrla *iii Ir'.'.rсit Ii;,l ...lt,r I rпаi
r'<:ре{.e. сa iar s5 fie.inrprеtitэii. AlЁrltl.'i dt. (.ii
st..;l,,{t,.*ll.sе
illг lа pliсеr.ea dе.a tr"tii. sосоt.ind sсr.ist.t] Сli ti i| t:'tl,i"I q;i
:1r-lr(lapс сrt o penitеn{i imрus;i.
-Irr.pгезjnre
sйi,bЁlor.i1or. Cгjit:irltttr]iii i.;i :Iг, ll.;i;,i
--- llll1'сit
ссditrd
;
o \тaсan}Д intеgг;rlЁ. Plс:саtгЁl llr Li;iiill,i. ii:l..,{itl
dе dadaiа.. сondugi. la gаri dе Natir:,tl, (::li.(\.
С](:liit
1,",..,..:,,ii
loг' dеvеIlr. сu oсhrr
ре
stlsr ссa rrr;.ti tristii dirr*гt.: с:it-,i:.l']tl сle
i:rrn5 alе laEului. Cu сеi сtс la С'};lt:i{:i
irlсiсitгЁi
]a ъ.'iс. .o.,tй-
сindu-qi sЁгb6tоri1e aсоlо, inLr*o a.t'.rlrоslfс.гi tl.: саi,ii сrr irr.
сirii. Sirrgurul om sеrios егa d;асlaia. it[lоi t.n.ir.;;. Ailдt,liЪа,
r:opil сrrminte,
_-
сеilal|i егau соiэii pitr
,ti
siз.tl1;i.l' in
l-гunte сu Tеоdоr Novlrantl. FЁсtli'il silсut, соzс.rliat:j. сllr:t сie
сlnrй't, сеaiuri сu гorn, сastanе со;uiз.l,r, сr:lсindiь.sс
,tirliitt,
frrs*,*-,
,,
!
vaсantri de la vie,
*
piirй сind.iar.ginтiut
iui т-йii;;;Ы .

ur*е.ltэ pосl, с5utind prin1гe tаiiй- a*use аи еЬlЬ-йiБ
'
;сuiindu-sз
ti.rzilt,
$1iглb'tndu*se
,ru
o, saniе
ргеistо!'iсй
j:?::.
.11l ',inо;r::;:i
_lui
Luii",
рlnЁ
сlilрй в'ьЬi.u,а,- _
lntоr(:lildu*сr
сLl о sз.:rie
{r
ig gaгf, асaЪ5, a1}зi parсй dе
oгnЁtul unсi sinptlre plinr!эf,гi,
Ъеutrзiirt*".тt-i.ti""Ь.-й
сasei.
*
LРii,
dе-aсtln:a
jneinte
nс pu'nС.m
ре
treаbЁ.
.
_
Siglш, nе.am fЁсut de сip. Е ft*e"Т ne ne сu.
rдintitn.
$i ,,via!a
parаtretrй".
rеaрйru. Е1 in-bjrrтоu, Luli ln salо.
nag 11
.gurа
sэbеi. Sirisотile сй,сre сaъotЬiн с]iрЪЬ;;-f,
rв3}с:1i.l1 bо5::it : Iaqul, с].Ёdit tэtrсat6 сtr ъilсatя,
-;щ
;;
Plt:
d'iч tоаnlшЁ.plnё.n
iarn.Ё, аpоi pоvеstеa
dе ё.Ёс;r1n.a-
rnа.t-еriо"!"
рзirtru sеrisоri.
S*гisоri]е n"-al/ratl nrirоs dе naftаlilrЁ, daг gindшl il
рrinsеsэ.
flrэnlli,li.л{a
zilrlоr dе tоaвrnё sе intinsе din nоu.
.l\;t;ilxn vrnеa in fiесаrв zi la nrпsй. Tйссrilе, insЁ'
nu nзаi еraн",trrnрlчtg
'd*
еl.,- сi dr Cаttrl ъ;;;;;, ;;';
avе:t О сtitеv5rаtf,
-
fчi1Ё gindindu*sе
]а un йоrr dialоg
.'r N:lijlаn.
Aседst6 fuiсё
]*-
de еl, ln fоrij,.
"аJ i.ш""ii'"Е
nt' оri} сlс*it Elasu1 prорriitrоr
lui gintlaжi iЬtЬ,-iй _
;i
'dоt*l,ri,.ii:tl
s:й TaсЁ еfогtЬt .l;;;"-Ы distrat qi taсiturn.
Dаr
1хtl
fi}rnеnla
оbiigatоз:ie
a aсest; соnstr.ingегi
сlЁdеa
u.n sсns dе tогr,oad5 tосmai сlipеlоr *e .uo**-.й;
*й;ъ:
с.iпtt
'te
ilitjitrёa сu f,uli in prеzеrrф
ьi ltаJ ьЪn,
;;;й #i;
dе iврitii,. l)е шl е u,r r,ecul sursЁйс, о ir'фsil*l;
й;
\su.+i
:'si:зgriгвl
jос
uтrсlе er^a litзеi dе-.а fi ы,"йиЬiъi.а!
niлl;с
9i
ttе niinсiri'
N;ithrn vвdеa dеsigui, dar nu m;ii risсa о nоrrД intег.
vсnfi'il, iсirrindu-sс
сa rеzu1tatu1
еi sf, nu
-*;";;Ыiй;
*sl.ц]г;l rl**nulсi I,uii, mаi dеPrimant сlgсlt aсtй,-;;;;;i;
tа *rr:сut.
$i рe
dеas.l.rqra-9гЁra
mrllt in ;;;i*"
fiйil"Ь;
gi sfiгryirоа гоmаnuiй.
Еra hоtЁrit uд-t .t.tu.йiiЁ
'il.; frrзl't& с5lЁtогiе nвrюaре
tоt atlt de йBre с;,;i.-;;j.Ъ*
.
bitiirr]- an a] сЁ;*6tЪiiьt.
.
}llr
intг*о zi вс' intilтрlf, еrva nou : tп1 fet de соnfllсt]
_
Саtul Biigdаn is.ртЁviqе
.рertеa
tirtiia
"
,-"";;;J i;j
tЛiir:rlil сарitоtr ilsg'iЪеsо t" f".ig;;;"u
" "iйа.;Gi;ъi#;
.h'т'зiоtlгс *.gсst,
djalоg, migсa"rе-l
сare dеpf$сa putinla
вlirdi сu сrчэiоnril dв.a*Ьвnicrle.
сйinte}eЁЪЁй;;
fBS
!*iTi;:'tГfi
"*1!ii.''-ъyъч,*J ,Tr:::.ffi
l}Ё.ffi 1rж,
l;1i" l'1";: J ;; :
fi
j;iЩ
*:
fi;i:*' ж#;;Ь"J '-
# il-
*--
tr,uii ! I,*зli
...; l,L,l.,l.с":'"#';,;.1:,[l-..*nil-u.
!i-1'
cсdiс
iiе' E сeе
. l'i:l']t
.. #i-l'..'".-lT-l'}.."J .l;ffi
gJ l; siil avu сn tuzias-
l
i
*Ё!т. ;;-;tжl *l*.ж,
jt*i,;ffi
'
{й:"E{i
;"ff
-
ц:
l жl'tr
Тi;J ' H:*
- .., l','.;-
;;i-., *"
"
фs Ц!Т."?lщ'-Т
-*
соngtч1r-t.
сш -
"-,i*Тi.#lnl.#.]"'''
гс-Lшtiirjtrсl
ilыi
.;"
-';"й
LLltl J l г.:.сt.l.!ia
elt о nit.lr{:r.,itlсtlr'd;ttii.
I.spriir'i.
}i iгj iсii,,'.tl ;l .,.,"....;'.,''':...
lff i1^",q;'g'i,fi}1$ъ;:т.n,i#,*t":'"'*",:#ЪJ &*iЪ;.i,i
r'iЁ.:"i.ъ:;';ri
j,ъ*T,.:;J llъ?ftъ%.*:;it*"iTi.i
il.dеp5гtаt.
.
Ф.. r,
[-(t]
l
йi;n i[Ь1;'t:;:';.'^ . -. - .
;;"..1нffi-
i$l:i:*il?i;1Ё
й:*:'нtr
6i
rrn. fi,ig.
SlHfi;],ff
H;;"1r:irl,'*-ru;ih,Ъ-";l:,x}*,Т"ff
ъlfl l}:;
;,':.}i,*'#Е}'"-
J 3j:,i.j.*
ltr;* llt
bi nд ?
",
.]-
.с, tnтj:a oarД,i,Y,*"'
ссtсl;ti
сеvit sсгis dо Linг' Vгеi
"-.Е**f.lli.*nсiutri
.-*ff:g
jfre;i;i-'
iti{'"*i.fr:,"***,.,.
Е ц nu
сLln.оsс
rolnаnttl
PЪаte
*i *g.l"i.'il.*
с:apitolul
сЬрйtй
ait
t,o"tunl+..11.'nu""';
ji.ff].$.:Ь#u:1i,s"$h-,ъЪ'i.t""ffi
''.
й#.Ъ-;;"t,'.J }"lffа1Yi--f#-am
prоstit.
Nu mai stдt
trЩ;"'tri-;тi}l,}Ё*;g'',}"}:l,ъ,l.',l;l-iJ Il:*!T*.
*
lulr'
щagё' фш cu nu sirrt Dоstоlel'sld'
tsт
.*
fi-с:
fr.iс& si.t l:t:r'ii ? sЁ ruрi' ? sй r;еnun}i ? ?l intrеiэA
ea сu <l rт.lit:arсl сгеsсilrdй.
.-.
Unеtlli nu, a]teоl:i dа. }i-л,nr sсris dе nrlttrt, .;li' in5
с:lr.lргim ugог. N-am sufj,сiеnt;"t iliсrеderе in trri.rit:.
,'j.u
ai
frrst duqul rесе. l\{i.e sсirbЬ dе r'оmarr. Nu mil'i tr;i,r
'l:urаj
sЁ luсrеz la еl.
_
Pentru o sirnр]6 vorbЁr dе.a mеa ? Мai t]]r:rtji сa е
sсiis fоartе lэinе: liu, сnегgiс...
Oсlrii trui Catul Bogdan sr inviоrar5. Zimlэi l,i.--.tlг'
.dаГ
сЁu&i sД'.gi stЁрinеasс5 zirnbеtul.
_
Stаiрinul nrеu е vani'tоs ? il intrebЁ
alintitоr, daг сu осhi agеri.
-
Nu.s vanitos, tшli' d-ar slnt отrr, siirt sсгiitoг' alll
nevоie dе...
._
Aсimira{iе ?
_
Da
6i
nu. An"l nеvоiе dе сй1с1шrй, dе inсrеdеrе
in nrinс-.
*
Tгоbuiе sЁl adrnir tоt се sсгii ? ii intrеbЁ Luli fЁrЬ
irоrrie.
*
I',uli, vоr'bе9ti сa l$athan. Te-ai li,lоliрsit dе la еl.
*
Aa ! Niсi ]tТ;rtlr&n ntl adnrirй tоt се sсl:ii ?
_
Nu
{i-i.r
sрus nimlс ? o intrebЁr el pripit.
*
;\lэsolrtt niiniс. Nathan nu vor.lэеqte dеspr:e ti,nе.
Tоnlrl lui Lц}i dеvеnisе сam srс. Pеntru inllll оar6,
Catul lJ оgdillr o pгivi сu Lln alt fеl dе miraгe. Nr.i-i r'ёzusе
pinй attinсi deсlt gгatia qi frurrrusеtеа, dс.vеnitil
;-lгgpgig-
tatеa lui sl.lvегanЁ.
$i
iatЁ сЬ dеodatЁ si,nr!еa sr:bi, l]гunteа
ei un girid irl еi, parсЬ rеbеi, сare.]' judeсa сlinс.:i.'l s]t dгa.
gоstе. ()
аtiогa J iirrdсЁ еra сорil prin frЁgi.llit::lr
ili, trэrin
vгistA.
$i
dintг-o datЁ se tеrnеа сД riu е atit; dв сi-,1:ni! сit o
сI"ezusе
рinЁr atunсi. PaгсЁ-i dr-lmina. Fiinсlt:ll-l jr"ldсlса.
Fiinс]r:il сlеprесia un fragшеrrt сiе-a с*гui valс-ll}.l 0 nц sl
irrd. lis..'
1l1
шi n"Iunсi.
_
I"ir}i, iir fоnd, fragmеntutr t.l-are niсi o inlрсll'lantfr.
$i,
tra di.ерt vоrbirrd, mi se
рarе
сii ai dг*рt:it,l.:' L]i:iаг it'l
timрlil treсtuгii
*
6tii,
abea l-am st:t''is '*. l,iзсtl]1itrсlu.l
am inсl.:рt.tt s;]i am iлсlоiеli. Dal: егаm anr}эaiirt. }'l,inirrrза
brusсЁ i:r-;i сi.еzоriеntat. Am s5 mеditс:z сljn nоt't st:l.lг,il, {Ёl Ё
gralзй,
tri
sрвr. сfl arе s* iasй сеva bun. "ЕIai, Lr"lli' dй-mi
miixa.
I.о dfittrti, сlаr-" сanr !:eсе' lam distгat.
**
$tii
сt"i elsta mЬ surprindе, vоrlri. еfl, геvri]ind сlin
glnс1шri. Avевrш iшзрrеsra сЁ е6ti foarte srvrr rц tine iв-
tE8
сu gxas
:itl
с:.r s'r.lгi'itоr
;i
сit
ргi;iit::lот. lY]i*llг.]t-tс лttlintl.. сii: гlе lл'r*
.];..t.1.11'
с:i.;-ti сinсl str-rrir:n]ii arr;lрl;ltlсiaL о
ргl1',l,{jl,{: l)e
l rl(..{.i sr lсоtеаi
с1е саiittiis itrfсt'iоit,:.ti' Cr,*d сJ r еr:аi siл*
r.r iПll?
,_.'.
Ч;qlrг.
Lr'r1i.
-.* ii;l,l tе гЁsftiiаi сuгt,tта, ?
.i,'гсl.iir.i,
iцг,.jсlllLi. ii
.;'.i,.,.e sIr.;1;1 i.' 1.;.,.'i-,' ..,'''......,t ilсс'аsta
'
}ltl' t..r.:. Luii judесiii;iir*1,
9i
еl i'lr
1;сrsti.l-r.i:l сiе itrс'.il1:at.
.-".Luli
!
*.-
u\tunсi de сr: atitа dt'arnii pr:ntгu сii nп nri.a
1э).i'сrrt
,, .
l.illplu fгagrnеir-i, ?
.
_
I,шli.
*'.*g:'
с1аr ;rir-i niсl о сiгаtnй. Ехa6iегezi' tu.
-*
-"jрui сtr'ерi, сii с.1,д9;'1'1-"7 ?
Ia1
9е.
iеnД. Lu}i avсlа осlri сlе-о аgе;:ilne biir:J э;itеasс5
r'l ilstft:l de. сlipе' Dirdс:а о impгсsie dе сЪiэil
рrесосe.
-* Еvicеirt
с5 aгn fоst сlёpi-irntlt. Dаг' du;m vezi, mi-a
Ir r'Сllt injalй.
'|::;].l
.ul
t,-. .-'$9].
9i.
t;iсr:, intr.iirсl iar:Ё,L6!' h:
.qiiэгitтrile
еi.
l ,]ll]iitl -i
;:rrсД dj,lrt-.оiо dс-о tl;tй inсhjsti.
**- (l':'i'
Lr-lli ?
-. }ii;пrс. tt-{ё gindеam.
--:- Т.;r r:с ?
_'*
Т,;r
'!..itrе'''
Sсгisогiiе с1е aсftlrii:aliе,1ре сaгс} }е
1эriшrе;ti
i
,.
iaс
I
.l,.".
сt:г(" ?
'
-_ Iiii i.,. Ai r"ёrut сalitatea 1or ?
_
r):}] аin l.5zut-о, dar i!i faс
рlf;ееге, t,оtugi"
_
\jl,
flеl dе plЬсеге.
}. соn1,aсtul o.u
р"ьl.oiJ "
*
Аi nr:vоie de el ?
_
Г;j. [..uli, slnt sсriitоr.
_
f,,сl ii сa sД fii aсlmirаt ?
-
}-.,'..
е''zideilt, daг admi.ralia in*;itrzеqtе.
_
Clriаг сInd е de сalitatej асestоr sсrisоri
?
*
Lti]i. nu сulnva egti geloasЁ
?
., Q.1цf
in-bгa!е сu о-mfЬdriе
dеliгantёl, aсoрeгirrd.o
de
s;;lгut5l.i. Se 1Ёs1" nasivД, nu fiindсi Ъ'..'ьo.u.,|*
lui pasio.
rriltД n.ar fi antreirаrt.o gl
р*
;;;ъ;-"o.,tl*u,o,-а
iйЫ-J .
сшpatй.
In pгima pauzй l,uli сontini-rf;.
_
Г}aсi te.ag аdmira' m.ai iuTэi rтrai mult ?
;*
Se
рoatе
пrai rnult ?
*
Dаг daсЁ nu te.ag admira сIе 1ос ?
;aI,uШt '
*
en" sс::ij't.":l..
**
tr-л.lЗi, о9ii :*i;r.a.!эilli. 1 snr li.зli:.t"l- t1!sсr-l,t,li,Ir.
Fug*зr, d.* l1r.
Itliсрu sl1 о tгatt::;,; (:,!,
[-}{.]
l,lll с{:}})i1 J r] &эгt.t tg jr:,:i'
1:i:*l:
рlajfl.
О r.lsLri;.,;rэ!i
рr:
dlvl;'ir, i: ;:htil.li, о siit,t"tti-i, с'i;l:зutniсii:-
du-i сu il-lс*tнl' .1i ei li::i.:ariй juvеtlihi zbuгсlйlп:сiiэ'
$i,
duрй се-i ::1зt.iiзs* оiзгn.]ii
-tiтr-t1n-i,,i, ii сr"i1rз:in;* сiiiэui гisti.lr-
&et
рr
dir,;r,rr i:r
р*}nзс1е
lui' шrar,i.
*
J '"itii, г,..:. ii,'}:.,.ii ?
-
I! а*орill,i gili;: mu,lli {:ii m?;1.1j d-сsс]h:ii*',.1x-i tr;шz*lе сil
la"tlj rlo.,.l,,i ;r., . : i.
*
I*i.i, l|jlсl;;::fi, Iэltzг:lе.*qillэt л:i;:l;l ]iti"
elir ii t:i ;irili::'t.il l:l:чс:l."
**
si;зl $.l]tallu.t tiiil ?
i !.1
*
i-t11"
О r.ljl.,l
ii'
din' i:rrll г.l.-..'':l:.t-]*.r a 1lli, sililiз:Ё. r]-ilт*i:.ll';i, tnn-
gii]i1.;. L]i; сl.' ..-,i,ti.t i':i;:.-.,jI d,s bli;ij]с i..i,
р;ll,r:i_i 1зiрirli-l
suf iai i.1-;'r."
*-.
i] i i.'lt,] l.:;r.1оп"l;i ?
T'ir,r.*i. l,";i..ill-i]lS!], i:.if ;.,iiiii;i,
рiilр.г:ininlr-lш*,*.i рii.lil
сir Тюt-
niii: l,.;i ;ll-lrrj,inr.ltt-гi l'осJ эia. Aроi irсnl iз.l gеlrш-;lсlii,
1;с
сjiт;,i:з. l:..iiiiili'i ;'j"е е,1"
;:ri'lii:liIш,*I,dгсрt
itr сс:}ri-.
*
s;i q;iii сii tс il.lh;:зс
1,.е
tilr* ai]a сlljlll с;ii..td*эr:r n't.
тоril: tl;j, i.с l''l]lr'liг r];r sfl]"'iitl]]:' {u irl}:'.rе ::е1зшi:l!:::: t:}, sllс*
€q::,t'',l.' i-:llll' iJ t'tiil...:, tll-im:ri
ро
iir:е. Tl:*i]$ iuIэi;.1 сu о tтliо
d.C
(i1'ri..-]lj;,tl. l]а::
gh
6ti
сЁ a;;;t.tftтi
реТ1.i.!.i.l
fillr:ilrе. Tl-i rхз5
рi:rii.r-rl.:ii;.:.
':'\;;r,:rстс;itэ
sё сrеd in lin,*, rilt sё*1i аl.'ilэiir li-
t': ' .t.
}чl,:i ] l.i lr ii
.r1']зi
nl5+;l-lгi.
rJ l':ilii ll:irs;]i, {l;,l;li,i i3оgd;rn iy:ti:ii lrr }эiцл:*u sfl*gi rе-,
vэq.l,,ii"
g.:;.]r1ir-i!i11,
lrjзi;rd'_rr
ir*
I.'u]i сш }tiгlhаn. А'thз.сеa сr* еtr
Ф tl;1'.l;ti"ii" i,l'ilrr:i t.!.rз 1.r-з]i
;i
аrnin'iiгсi1 Llnlri *liрс dсl uшri.
}tn!;ir, siitl{'.i::гiш-sе 0a1,ес!J 1]l сlсsсорсrit lir fata сi, сtt tФettl
еЁ
gj.lrl'ld, г;i l,u]i
ро;r,t*
fi gе3'оasЁ ii dlid.l.lsс о l'n!l].dri-r
{:t]ti-;l'-!;]]-li.jjlljr:i, d;r;:
рtr
u-11 alt
рlлn.
i;Тu uifэ.;е *.эlзз'рlасt
сtr'..iil-..''i!rllltlit нсгii{,u;:;,q],ui. F.озtс сit о stiвзa nrз-i lтruil.t pq
I,u!.ji., tir:i.r";rрlri"з:.i'1.о lur:id5, ttrаr aссаst$ iuсid!|аbс, еaге nu-i
!a-l;i i:r]l..t";
.tl*
1;э Т:Тalluir' с,j dе iп Lr-rli, li сr-iii]rэа. iагtiq;i un
[]5r]| t';.i.{r.!, rl ai;l:,.lriii, о dоiin,{ti dе*а fi sirrgu.l., d';-в frrg-l,
dil'.;t,.;t. l';lсlэid.е.
.}'.ll']
:,.it ini, lз.,п Тlrссt с,rfсluэ, [ulrт'inrliг5i
р!рil,
С\l а,t]t].
е;;li gl'ij;t tl*.а о f,:l"i сiе fтшn
рc
tlоatтъna l"uli"
2Гoa
*
Sрunе-r.ni'
Nаii:аn, tо1i sl-riitоrii
si:зt vanltо5i ? _ j]сemrr*
tr,rэli
llrшll]ui.
1
nЦ ш],;t
1тоt аtillgе de :lzтt'ittul
slll*
-*
.Д.c;+
l:$!.ь сLinivt
}Таt}зan
zirnlэ.i"
s,;a еthiv.вlед,:;f,
сu ui'}
,",dй*c еiгсum'sресt.
ц.*й.
Aitс*va,
I{аth;l'зэ,
dаr tg r0g l;iY}сфi..,
сlr:*с1lilв, fгs*
('it}
г;l.il'.l.i|а1
a] nrinli
.
F.сsl р* 3зii:1эl.
l,]ai'lraa
рnсс5 fгlln*е;з
arltn*, rtT 1rt* -'''
nt-rm*i
рrin
gеs-
*
D"lсil l-а$ aсtmir.a
$.o,i'шttоt се .Бсn-jl-. (]i'i],.,i
с;i тil.;il.
i'.'i i;;. i ryrult ?
Фi't
avut о с1i;s::t-t{iс" ?
*",
!$озi€,
f*t'й
""jе lm;ll?-,гx'*llii'i.
*
Сu :iшI.зi*сt.".
]itr:rа;" ?
,'".
* Тll
*
ii-
сll'"'еr;;rln{:е
?
*-
L,r'A.
*
lji с,.l 3mр,ёсal'с
?
* гiэ
_
tr]tзlnrnй
l,tl]':.
*
lr
,-i:;.iiu.
i'r' 'j'lj;
"
itr'';i.
N.r:'i;:r
uJ 'ii.
.,*o:Т**|*ngiui
liiсl'l
iэ.lgl:i;it, dl:аэ::l;l-t Lшli.
'l}lll.
l-':'.:' nu siлt,
*
.N;
i;i:l;r-n,
sсгisц:. i l е аd'iт ] l ",.;r
j;i..',+
lс ]':.Lс ii:-f...-lх]с]vЁr
J .\iii:J .: .
* (":
lltl.,, iii тii.:г..,
u!'.i,..'i
?
ф q.!!
t,:tim ;:r' fj ?
*
Dоamns
Luii, сiл.е. sе n:...ii t'l.i.i;*a
сarе а"рlalrd&
?
_
"Si
i.i:й*l fr'iln,]фel:С
?
^.
Т
]-}о;r.тilrй
I-r.iji, сi;''.r:ri i,','i.. ь:! .lt:
$l рi.:".Д
-.";l:l*:*тP"
j'^*";]n"1,fu
ч*'':'ртJ €се9iсtrс;lfi
siэге;:есe.
I-
-;'-1;
]
":],у ";**:
: :, ]"t ч,a
Ы. 1j h ,tL .
i;:?: li;
:;:
Ж.- ;;:'?;
9i sеl'isоl'!,
reсФfll.fr.]1
-
-.-.
*].." r.ru цrrJ f"lti-ir
fi'
сlЕiсa ntl ri.iii1
si sr.riqnй iв
^"'+,i^
.,$tlu'
}.isa.
1эaсlrсltiri сil *i.o"... ,.*oЫ,"
I1--E'i;?*
j-^у"1**: ji..g,
jТ1.:,ifi
;,l1Ъi,-",i11ii,ь-.,..J i;
ll ; : i1i]iy ::*
"-,
:::?Р:rфii ..Т i |fl
fi i']iЗ,,
.,
]J .
i
biu:.оul
sL]tj
шI
ia f'i;i l:lа rti?nilог
i.,:lгi i t,
i.1t-. fl*д:jti.пl'.
l;] 1с.).!
l:it".r;iui sаu i;ъ s.зlЬnл$lll
r"; l.'ii"
ФD'
4.4{
Dе сitсr'a zile, hаziaiсa sоsеa о datir сu l,uii, dupf, сe
se auzеа' sonегia tipiс5 a сliтr"linо{ii. l,ttli agtеpta sus in
antгet riс]iсаreа соrеspоndеrr{еi.
сilntrоiinrt-o pЪrса. Ceеa
се о ffl'сu dе irrdatй сiгсl.rmsресi1 pе haziaiеa. Nu *"u
",,,,,*i fеrneie, сlаг qi oriеntаl5 pе dеasuрra, aсliс5 с]е сttеva ori
fеmеie. A5а.с& сl.uрё с:itеva ziie haziaiса inсеpu
'e "uй. motеze, in
.lшэgilе .еi
Llьizrrnnrе с]e gоspоdinЬ,
рШсurile
аdresatе lui Catul Bоgсlirn, сaге аdtiсeau a minfr, de fe.
mсiе.
''. *
Dtldшi!fl sсurrrpй
Ei
irrlэitЁ, inata n.ai nimiсr-r!а.
l _
$-aсоlо
сe-i. ? о lntrеba Т,uli.
*
Poftin.l, vеzi gi nrаta.
..
$Ьi
iпtindеa ziarele,^ тетistеlе, p1iсuri1е gаlbеnе sau
altзе vеnite сlе la atttoritflli, piistrindtl-Iu
рu.
.uiu1oit. l"
btlzunаrгul сrцrtг;iJ зandri.
$i
numai сlupЁ cе
I.uli sе re.
tгЁgea in. salоr:r;зg, l:lazlaiсa vеnеa in Ъiurоul siД'рtnutrr:i
sсuinp qi сlr ag.- t:irtlrplесtind сoгеsроnсlеnla
ргimit5.
.
Catul
"Тtsоgсtаn
еrа atit de dЬprirrs сu.intrЁгilе qi iе.
6iri1е
haziaiсi.i, irrсit nu 1е mai iйеgistгa
; le соnsidегa сa
qi g:е tiс-1;aгl.ll
.pendulei
: сеva с1е a6сl1о. Aqa с*
''u
oьsеo.
ъ,"зsr aссtisj;i1 ilсlr-lсеr.е in гate a соrеspоndсln!еi.
*-
N*;ri lrз;ii
рrimit
nimiс ? ii intrеiэii Lirli.
_
Bn liа. tJ itе, d;iсё te intеrеsеaz5.
$i
ii с;iсiu сitеv;r sсгisогi
рrirnit'е
de trа fеtе
тqi
fс:rnеi
neсunсl'''" i з.
*
Сitrе ti ]е_a aс]rзs ?
_
Т{aziaiса.
'
.l,uli
ii'lii-}. О- rrryсlarД inсrtlrrtагс a spгInсenеior.
ryi,
in.
datЁ, o tг<ls5гiгe de dеzgr.rst. Ргiсepuse. Priсеpusе сй,
gi pеntru l-iаzi:liсa, еa qi сu е1 еrau dо]
-
gi сs еa- оri altj
tоtuna с:г;r
реntгu
haziа.iсa, de vrёiyle сe stйpliзшl еrа unul
qi aсеlaрi.
Arunсfl о pгiviгс pe sсгisоri.
,,IVIаеstrе !
О nесшnasсutd ud adшee prinosu|',,"
Alta :
,llult сldmirat
si
iшt>i|; scri,itor, sitl'tеfi ca o ie.oаnd,
|съ c.dpdtiiш| u,nеi
fёmеi
nеinsеlggg d,e
.mediit
сe ьi-
lost
tlтsit...u
.
Alta :
,,Pсlnte cd, e bana| sd, te а,dтеsеzi аstfе|, ca aflО.
nimd'.-di,n mаsd,, unшi' sсrii,tol. it,ustrш ! ? Dq,r in"
"i
iййi\а
nеpr|hdnit md, cheanl,d',,,,,
20I
*r#!iii1t:жц:ш:r::""ff:T"у,,if {l',i!'xf
':|:,;ж|u"'
tшtur сlr
f
с L.tэl,оr.'.,,
q
"*l'
ioi'i,;'
;:
:i,:: :.n.у,е
аm,n d.
1l
o т t r е t u|
t d шp е nt r шr r l in е ? !
fi:Ii,,.iffitr*:ъ ";}J i":дl"ff
;,ж','1';
o,*" indйrйt"
--
Е 1,гist.
Vr.оi sfl о s;il'rrtе.
Sе sсuturfl,
impotr.ivinсltl*se.
f.i;.,t,:ij1.J i:i.1::,
з
urmilri
",,
o"*,i i
"",1io
".
ii o...i;i;;
il;T lilif$iТ
! i"' ж
ну"*1н а*Т
ff fi .1*;,{;I.'l.:.31нl:цift
jhн'lъъжг.J .*''',J ъ
#i.*1iJ }:}.Н'fl
il|х1J '#'ж*l?#*";iЪdr}ii:.fi,*
}"1,,$i:''.]--.уx1?i"il;;,iif.i;"H#-;rъ-,Нl'--"#i#1
iTъ;};;T:':;,:i:l1^"".']";;;";;;р"uii'o.й1;;ъ;;
1*цТ*;*:i$iJ i3.'i:1i#i'*ff,.;f
{*ftTii
;;iasti, ingi,nсl.i
sii
l
j*:н,J }i*#-l'fi-"r:,,*H"$:::;,.Tll"i^';"-...'#й,
Хfi'Т;fi ,,l.i#'
-
;*fl"н*".
ъ*,oн*| ffi
ttii
j};il;i:#i{ЁЦ|qi'"'.:ff ":Цiъ*Y*::ъ'*,т"нж
жi;il#jtlilj{f
"!ij-i,trJ *dЧqн::1liтi.ll,*l'
l:',.l"1:.у:т:o;;ffi
il;l}fii}J {"##]':1.ж,"'-'}f
{i,,tt;,;
.
ji,,
;l','тi,.
;].,.T,l i:',;.,l,'Т
" 2?'!!!:,
ii-:;i;;,::
dоu Ё сu inй tre,
рinir.аitrii-;;;;;:;i;T,':"t'Tъъ:J g,'ъJ Нi#:i.|J j:1
ff
sЁ}I jli;#:iJ *i".*J .i3fi'?lfuъiii.;#J '";,жi1i
*'.1.Р;l;1*1ft,;11:Ъfgi":fJ .rj;:;J ",тff.^*-чitoг'peге-
d гi'ti;оs tсa, oo
"o
t;'й Ъа ;i -;;;;;;
,Г,#iT;
t":;*:ъl1'l!;:Е
trе'lэu;е. s&
+i
o faей ];l dс}: Adгrslndu:sе sсяiitоrultri, dо-
гfieu
'
nll!1:*i s6 сiдсеi.r;..li:** }lёгbatul, ьau nrЁсatr s**} вd*Ь
t]i'fl*о' sfl*l piрЁiе dq 1а iiisl"arr{6
рrin
autоgraf gi fоtografie"
'trаг dасй sсi'iitorьrl av** qi, nsx}groсьt} s0 nu fiе uнit, ss ш'l
fi4 rеsр.l.ngЕtоr
*
in fоtо;pafii retu6ate, binеiц$elеs.;*.
tlпnrеiе U'tегar сйрёtз
рtntгu
еle sefilrrifiсa{ia zоrnёitultti
сiе pintепi dе
;:е
rrre}nra huu*riloш. virili pe. сalш} lrщtei
gi.pr.a} dragоstеi.
.
./
lЦuj';е cii.ntrе еtrе plagiau сu сandоаrе, tryadъlеind din
fгl;r:luzеgtе сu" diсliсl;larul. Altеle dе].iгau direсt in rоrnA-
l:lе6tе сtl''.iшtсr]e liп:Tзеi
$Ёranilоr
sоlеnrni pe сulmi de
rrr*n}i'
рФ
og{j"i}ге. in }аrttlri dе grfu q! i*
рсrtite
отagelоf,
*
с:Ёцйttr:*l.rу fu.iviаlй epYxeщie сifоttс*. Altele !ryi d'Ёdeaв
"gЖYrе**
Ia о
рr"iеiеrrЁ,
fii.ndсё еrаu m.ёrifate,CIr urr
,,.btтrghеz*.
.Aсl.:stеtt те..iеtitl fh аrtfst е.чсtrшsirn adulterul еu ,.anti=buг-
g,iiez*. A]]'еlз sсr"эu in f'.an|uzеstе sсriitогuiui rоrпёв;
dirтс}tr-i a i^з|е1е6а..ргintгс grе5еti dе оrtоgt'afie е& lirriba
rс.ryntinr:as*"} Ф LlЕ ехi}" dl':t сагr ss оfеr* ss-} с,lхrsn eze dliр
t1гls' In sfiг;ii' а]tс':1е-r:i еriрediа.u iпlnu]. vеrslfiеat, soсо.
tilшd сй r,сt"gtт}
$сiriор.
сu T}ntr E& ]
]'ernant*сlian.tant ёЕnor.
с[r.r;'
*,
e u-ш vеhiсu'] li.sie
щai
aгiвtюasil, етrnп
'aг
*i
а0}i }Е*rn,ul f nl,iu сtе tгаr'rrvаi.
Cшlsiсlа'atс i.tтs*. 1n tдэtаlit*:fiсtt lbЦ
.de,vеn€elf
Eтr ffiuFЬ
rт.'l-tг'Erl n.rш};i.raзii dс sш.l>t Ь&}еФ.Fd.
$i,
сa at*гe; еarttitate*r
}*t' dсl.еirill шa т+rnаgiir *еседt*tn с}iшеq*o dе стitеr*ul pr,er
fшiз*i'llili
i тid'r;alо
$i
сalitative.
Та,tl-:i.с]* *e Ll.о.tirl B':gdnn }е tl&deg
рe
fос ff;l6
dr. r-"i.r-t. ::lttr!in.lТb-1е tеrttlgi absЬтrta, dасё rлr le-aг
тr.',il dt аjitцs с1* rеgн:}&"t.
p-f;rere
fi
р'ri-
.
Г):i..
,'.$сlоziа..
].rri Lцli Iс dфdea ъrn аIt
рiо$
еu tоate
сf, lс tIсnшn{a
'9i
rтlii ар&sat'пlfgaritatеa--
flЬtittlсlinea,
с'fl.t Ia sс.чui*lf, pгin i.ntсrtlr*dfLrl litегatuгii сarе сЁрf,ta
a*tf*} ttn invоllr.ntar sоns d* trоtrie.
Ii;сlоt-ilrtй
ро:lе
nu dоi'Liiс rпаi tal.e o s-ijrisоaг€ vrеdniсA
с}t* о ;lsi]f*:l с1r ,,,g*lоаi€.,' сЦ tодte с6 qtiа dintr.о
t',aвffi
е:;реriеtr|5 сЁ f*r:э*i{е сa]:e ar
рultea
sё sсrie asttetr del sсri.
,
s(il'i' tllt:. Тsе*re, d;ъе* iьrbеse pe sсriitо.r. T&сегq, daс&.l
'
а,:]nrii'Ёi. T&сегеa : еоildi{ia saliffitii €em*шiaq iuvоr'r,t.I сriE.
tt:lt.trji,ii' Lrrn* е r,оaltrl dе; аrgiшt' al tё'ee*ti. !'еmеi]e аф
ъ'l,ir'сitе silrt sttrогi!е lunii. Dar Luii n-aveа fllro.rl
1'titrrqi. о sсrisодre pшirnitЁ itъtв.о zi* adus* tоt de hq.
иiiriuit,11 iniriф.
аФ.!
Adrсsa,,,DYTч]rti
.Calrll
Bоgt{аn,
Ia$rn..
stаmрila
рo;tal;i :
,,Rignоv... р];с : оi]]с..,*,iHi't;o
.;ti!;"x;'"ЁLli'-
нul fin, srtрlu, *i1у-"1'я;,
Ё"i:-n"й;tЪ"*os, са eсri сiтliol:J :i
'flъi?l
iъ*ff}*.n
o,*'i o, tiuй. i.'i- с i"- iii' t1
й;,
"-
;1 l]liT
,Iaiё tед+.ul :
Tri}'.11 Irе dсspaгte.ро-tiirе
5i ро mine : 'djsLrn!;а, са;r:сlii, viаtа
0i
poаtа
6i dest'inul
Ii-a*.,tl
g*"i".ь
i.c"
'sй-l
сunо"rsсй
'рe
Сеэаг
Clеоpatтa,
i:rsо{itё
dе un singur
.""aй*"iou,
a trосutt **,.*o
"}
barоa, i,raf,runtinс!.o.
s.a ъ'otl"tаi'n""iJ
intr.un s;rс. сл:tii}rтar
ryi dus&
ре 'umeri iц p.a'а'цl
lui с**;;;.l;;
сa пiп.re,li sй*1;i iтrсhi- ptliе
сi intr-un
!оl
purtat p"
.,*o"i
_.*si"u
п8..iрtului
vinе sй-i
vadЁ
рe Cеsaг.
Iatё сс-ti aduсe sсrisоqrеa
mra. I{u nri tеm лjсj' сle .znп,тlr*tl;l
tйu. Dесi nu mЁ tеm de п.i.rn.iс. Siht ."*"..*u
d,irrсоlо .сle
fеr.rg;1;гa
оd6ii tale ; dерЁrtarеa.
Sint сea nаai m:сr. *ats, a lLlllrii illtre лiil]
dшщ.еtd
ei fiindcЁ *1-i*1sч-Ч
й;;-ei
десunosс'шt.
F;iтлiгеa tа nu nrЁ va
*ёsi niсiiсri. Ъminiirеa-t*,'-u
n,u u,lсle A5 тnii a-iltз.
G1аsul t;lu nu pоate'sё
m6 strigе
st;;;;;- rrndе' Silrt in*гe с*]е.
рetru zйri ; r&щli.rrtiа
lог"
Cъr sree апi iл
"ЧР' 1l*я
fi qзrrs
n,C,u*еu'.. Гjаr su{],r+tlri .rntэit
gt.a piеrdut glаsul
.сaрil.iriei.
Stii *.*
'*u..uil'i ? Auzi vjэrt.rrt ta {e.
rвastr& ? Auzi pёsйri]е
сarе .pleaсё
*
'u
]''l*'.*, с{uс!rrс] si aLlt}*inli|
pсimiivaгa
? $ti{
ge-i
nоstв}g"ia
3 l"тivegtt trnеоrl
ре fer.easl.rd' fЁгЁ
:}'Р.
nimiс } Sint
ре
.
aсоlо .6i intttaс'с,fu .fйi.Ё :liir,l.}a, o trрi.tiрiегe
6i o indсрёrtare
in pгeajma
ta.
Gl;rdеglя-tg; jla.'
minе сa ]a о st,еa beврrinsd
t]in tlnе
9i с{.-rl-f,
lu inturrеriсul
fДrё ftlnсi.
'itrlФц
q{xll
ь]rle
}r
'nL}$а
L
,--o ff,-,]*
,,L" ii dДс]ц о bt*itаiо с]с irrimй fiintjс*
еr,a iiu!.{а!а
'",,***
ссl pu{in
i;i justiiiсй,
pсntirt
sinс,
Ьs[дi:r dе
Daг irnеdiat
isi dЁdц
'sqа.mё
сЁ nu
рааtс fi LulL }.i*j
dintii erЬ un sсiis'сu totui op*Ъ""iс.i.l,ui
сi. *.Чli'i;i,J i;."i
Lшli era atit dе viоi irrсit ;";ii*t";;.i:
р"
tuoi"
j]е
J lil.ti*.
сa
.rindunele]e
ре siгmеlе
viьzыЪ.oi.,r.'.i.
Ai:еаi .i llз}irсsi ;t
с} dеodatЬ tоatБ ttегеtu p"i],Ъ."iй;i;;#
i-;il;;.iil:,;ffi:
Nr,l еra niсi sсri*r+l:it,i,P*ч,
sitщurшl
с*лl:рi.i**
-1хl*
вibin a]' lui
.I.цl{$g.qФruо
sБtJ gl dt f.nй.
rffi
Т)aг nir era farsЁ' Avеa ееrtitudinеa
-'
emоtiv5
_
сfl trr'. i firr..:.i.
(-lirrt,l
с'т";t ..l,.o ?
Сu aсг..st ..Т... in bititi1e inirni,i, сегсеtir tоate fеtеie gi
fi.:lrr...i]е {jl.lnОsсllte
ТjО
сaгC 5i
lе rnal putеa am,inti.
A1e
t;nеa
in rтilri si pr:i.nсipеlе с'lin pоvеstе соnduгu.l
сйiiui din piс:iогtll Cn:nu$lirсsei,
рrivind
imеtrsi'tatea luшii,
ргivindu,_i ;i
rrriшi;ltur.a.
Рieгctt ;istfе]. tnult 1,iпrp, ttitlndu-'яi manusс::isul сare-tr
a;tерt it dг,:slгhi s
ре
i..r-,l ;ll;ii.
,,L..,
""I.,..,
..t..' Liti.:i.;t dг'',llnlso сlans :
,!.l:.l.'Iеtu1
r'rnеi l.itеre.
Citre
рrrtеlr-fi
."tr-,.. ? .,liiqrтсlv..
trlr'есi.za ресеi,-*а
pо6tаlй....
I"uli
jirt;:a
in bjurоu.
-
Nr: vii 1a nr;isf, ? ii irri;r.еbЬ ea с:lin
рrag.
*
Luli' tu еryti.
Sе repс:zi la еa сl-l sсгisо;-lrеa dеsсhisli.
_
Tu ;ti sсt"is аsta.
tr.,uli ridсa соpiiйгr.:;ltе. tuй sсrisоa]:i]a
;
i]"гuЦсЁr с,r
1эriъ.ire.
*
Пa, с:tr
gint.
Tlu.l ? !
Bгa o d.сzlrrш..lgirе izJ зjtоaгr il:r
.Lоnul
;i
r:xprеsia lrri"
*
Тu nu v*иi сЁ glшmеsс ? iilссjзu I,tili d'.lрй о se.
еundЁt de gоl,'Ёlге
сu fа{аr gravЁ, fйтi dе zirnlэеt. Се-i asta ?
tra sЁi vЁd.
Cеti sсгlsоaгea inсеt' сl't o сlL;ngei
ре
frunte, Aрoi o
artlirсA. \rSzLt о шriчсar'е еnеl'vat5
1rе
fa!а itri
5i
imеdiat luЁ
sегisоaгеa с1r
рс.
соvог, adr.'сindu-i_o.
*
L]itаsеlз.l сЁr*ti apaгtinе. Pоftiin. Рйstreaz*о"
*
I'u1i, s1:er с5 nu еgti slrр.u:ati ?
*
tr)t: се sй fir: supйr'atf,
.?
**
$tiu
еlr ? Nu-!f faс p1Ёсeге аstfel с1е sсrisori.
*
ln sсirirnlэ
!iе...
*
Nu, Luli' daг tr]ata сare a sсris-o are talent.
*
I)aa ? }.iindеЁr
ti sе tnсhin6 ?
*
Т,uli, fii gсntilД.
*
Binе, taс, nu mai sрun nimiс. Poftim
Sе a;еz:агli tЁrс'u{,i. Dupй сitva timp, Ca.l,rrl
privi atеnt pe tr"u1.i, spunindu.i :
_
I.uli, sеr'iоs, e o farsf, ?
_
Tе rtig !'.. Мf,сar ia dejun sй fim nut'nai nоi
fЁlг& adrniratоaге.
Tоnul егa sinсеr ener.vat.
$i
obrа-zul. l
I6i сс'ntirruaз..Д dеjunul ff,ri sA rnai vorbeasсii.
e0E
Ia dеjштr.
Bogdan о
a
l..",Т,.I,illi,,
irni tr;nlitri
сafraua.in
biurou.
Мd riuс st.i
o sйгutй
рс оJ эt.,tz.
Sс."lДs;i,
рasivt, fйсinсi
рi,с1lаrati- r,с'It.' dе сafеa.nсаgr'.
o{l t;j9Ъii]i
',.'*lt,s
сalr.irria
ргi;i
}rаziiiiсa,
i-о adusе' еa.. ll
.gа*l
"u**"r1soi}rri}
in nrini.
l.i
рt'ivi trist. Apоi' ii сlеzmiегdЕ,Ъ;Ь;.
-
$i
o sсriЁо;
;.
Luli ;йыЁ:#i:;*#lлJ :*
,
O lrri in. iэгligе,
l,i"i"r*
rЪ ;J l#;;i.
;rltfJ
;.":,#'ol"111..".
Viаt,ir,
;;й;ti
шЁr iшttзrс.sеazir
ryi
{ionant5...
-
1 oarесarе.
:\рari!ia
taleшtutui
;.-;;;-
,ifi ;"?.x"t1,iJ i:ъT"..,..оrа
j,sс;ilittIJ еtr3.D,1s'9Ёt1esсtl,,,&Р&-
*
Sigur, Luli.
a tоt atit de,,enrоliоnalrtЁt., '?
, ,,
.r.
_
Nu, vorbi
еа gтаr,,,
сulegindu-i
с{in осhi
Eov;iiгеa.
autJ
Poale
сf, nu, ie irivоl
еf:- Ё;': се inrpогtan$Ёi
arе
_-
Pеntru
tinе n-arе
niсi una ?
*
Рigu.
сй nLl, l,uli..
йllЪinii,r"
roрt сlir,егs...
*
Po''
,.еmo}ionant...
t -,.t.
_
г-n)Оtrollant
аrtistiс.
rut : dасё
ja
Раris. dup.Ё сс nе-аm
l;й.'

ja
opсrЁ; rn-аi f]
вisit la miеzl.,tl
;it'j'
{+.i;'
ffi;,ilХi'-*o la
'Sel'чс
Lifar, сlansatог,
dесi
,,еmo!iе artisLiсiii,
;;:;;ll sрl-ts
Y _
Nimiс.
*
EEti соnvins
?
*
Rinс,
tirrе agi'сalзil
n-;rт.. [i ft,-f -..
*
1\u сumva
Sultarrul
сIс:\l
5:lri'с о ьu.lji;ьtlц
? *
Luli, nц minl,.
*,- Ъ,1ll
sрui сu difiсu]tatr.
;ltl*vДru],
1rгrlf.;;,il"tсl sfl-{i
Catul Bоgdarэ
ofti.
*.
Tt'd(liаll.iеZ
?
* 'fu,
Luli ?
, -* $tiu eu ! ? Ce
-stiu
dеsрrе
tine ? }trегеl-t
dеsсо;tйr. t *
Luii driigu}й,
9: .1u
uj'u
l*л"а-
sr.rfietul qi
li-
fi:Ж ff;fi}.',*сuгi
? N-ar.e й"iЪti,"рort;шrNii
bilе{еliltr
*
Di: се nu l*qi dat pе fос J
_
Ii с]atr.
_
}Тu.mu.- Nш vrcвJ tl sй.!i i,mрun roltrтl. Pёstr.еazёr-l.
T*-a ,,еn:о!iоil&t.,. If.ii sinссp, Г}e се сrezi с&.nri feс.i ptr*сere-
.аш**щinсlul-rвf,
? Еi.i trt.съtriтr е9ti. Tе temi d* nrinе ?
* Lirli !,
*
.$tiш
eш ? },fегеu fugi.
$i xrenti:tt
flbaсurii. Isu.rrгri
asсutizi nimiс irnpсlгtaia.t, dе*igur". frrr: t.тrti-iala dе.,a a*
сu.tlсiе nimiсa,
рвтitrш
шii:ш'i.e" i'i.tri ,pt11.s
;i
rnai. grav& deсIt
о irзitrсiunЁ сL1 i.li1 sс*ррr'аr*iс. Е сэ liеy*i*'la ti."*е.
*
Lr:li, sint оrg са to{i. оarлеtrii.
.
-
si
еu trebuiе sй fi1l ,fсrl:,;iе сil &оate fеnreilе ?.
*
f t*; еqti La;ti.
-
C* tnsеaffi]r&
'Lu]i ? Сеri,i.{;l.l"d.rlеa сЁ r$ti iubit ? C6
роfi
dоrвri fЬгё. gгiiй ?
-- I,,uii, сrеdr*l-n.s. sint' dеuо].;rt. Ujtr ее-a iв$ii сtrir*r'o
ргоstir,
dirrtr-o nintjr:a tо:rti ! Inri vine sД. blсst.еm bilе-
tl-ii аuсе.c''g.
. *, Nr-i blсstсrna
,,евlо!ii1е
аr,|isfiсс..n f
'irrс]сA
iаr rзu еgtl
s: nссlг.
'
Ctrtrrl Bоgdlrn о
рi.ivеa.
шedurоеrif gi alаi:rэr.nt. Tаг o
siнltеa st;йрirй
рe
еi}. dinс.blсr dе vоirтla
Ei
сi.:яrra'..r.аiittnеа
J tti
_
si
рarсй ргсa
lшс:idfi, prea repеs}е l.lt шtiiтtе; сl}оsi.
tозге
ргi'n
асеasta'
*
Lrrii' dar lir с1reрt r,огlrind, ti+ p?eti'rзzi сi|
gсrisoаrеa
'aс*as,ttr
faсе
рлl't.*
сtirr t.пгrвй ?
-* \';,r, ! Vl'i l Vзi ! L]е vаnitоst еqti ! Сlеорпtra qi Cс.sаr.
T1]ir {jltr-:l;litгii:tl"l Сe'iiг' eai'е*i aсi*ъsa Cie*pяtrеi ?
*
i,uji, trl-t сlrгiс;tii"lгiz:a.
*
Nunlс:li,ii' tu asta сaгiсaturizat.c' sau сa::iсatl.rrf, ?
Аi dt.,.;с.:nit сltlrэ insоn-qibi'l. tra ri'rli.еоI ? Сum е pо*ibil сa
!.;lLi,.о sсгisi.,ilra, ФriсLшn dе dгtцовte, iiltiiа sсгigоare de
q]i i;i.;r'qt.--.. o fatfl, о,f*tifti dirr trэatir }tl,nlra sii rесuгgЁ la
t-]iсl+l,iаtгa
рсntгu & se
рj.rzеrrtа
unui seriitоr ёаre n.o
сli.iiс.ittstt- ? Tш mi.ai ij sсгis intiia sсl.isоrri,сl i'tэvссin'dtг.l
!rt'
ltrrJ )olt'011 ?
Crli,lrlBоgdan ridеn.
-.. l,lrli, eqti о dr:irеоaiсli ad*rabi!Ё. Itru-!i сrrnо'itоarn
j
r; tlii ;.rс.:u$оi.-Lttr dе tnrрa;ns.
О
;.tг.ir,еп tntr:*adtlvёг;
$i,сLl
uп fеl dе adrrr!r'.r!iе.
*.
|,lrli'
ti*aсhrсi
*rъrtntе ?
,,Bultа di:ninеa{a, buna dimi;
1l..;l ii1. t.lшna diminс*}a.."..
Iii.ili"ii vi:еme' Luli nu spuge nirniе lgi rеzеrnasе fгuntea
dсr 6fuцiцц1 hri, inсlrizind осliii" Clrrd ii-desс}liве, eкpdlrse
affi
dt,l oсhi-^rагe o Ыdоrau mut,
.f&r&
s& irrсlr*зnrasсA. s.o
]l}!y:".
Ii сuрrinsе сu tъlinj.iе, s5ruttndu-L-p;-йй
й
l{Tltе' pe
gurf,,.pinf,
сiird il 15sй f6rf, sufiaф сu йрil
j'ils[Ll]:nat
pе sрetеazЁ. .A.pо'i sоrbl. o ingfolttturr& din, сg.feiuо
lшi, pгivindu.l pe subt gсne.
*
sti!
ф
сЬ.bсau стiв еafuaцa ta ?
*
Fiindсfl-ti
рlaее.
**
Nu. Ca sй v5d сlaсй nu-i оtг*vits"
*
otгёviiй ! Dе сine ?
_
De mi'г.r.
-
P:
Ltrji ?
$i
pеntru сс mft то.;. ?
eт"a odз.t* urt 5u1l:аn dе Argini ссIrе.."
--. Atunсi dr сe_ai mai l;i1ut ?
.
_
Еu intii, ii г&spunsе са' сri осIri sr-llсrniтi.
Dаг ridеа. I
-*
J ,-uii,
е6ti. о marе aсtгifs" '1.'
_
BlIа'i'шаш:е
deqit сrgi.
.
Sеaга;. la nrаs5, Ltr]i.i istогisi tui
t ;i'L.a sсl'Боrrl"
_
Ai dat.о
ре
fuс ? ii irrtrеJ :й
( l.
'qсiatr.
Natilал, nешtru,. gмi.
сa iаоееtlt
рr CФtщ!
-_ N*l. *\rf;mаs
рe biurou.
_
AratЁ-Ьo.
9i
lйi.}.{аthalш : sf,.'"'gr]еrtr с.G sj}tlllФ.
N{}tt}an o сеti l.utrg, сtь
9!
сr:ln аr fi fоsi; siгisЕ in sаns.
: .;:o: l":11^9сhi
ij. uii.**:,сaц firfin, Iirl's si il.',-."й;'.
йЪ
l't(,t O с>iрresle.
Duрf,.сe, in sfir;it, о isрrEivi dе сеtit. o
рLlsc dеopаrtel
irрГiilzil]dll-F,P]Рq
Рчind.9e a uitat ьt-r leetLЬд
"";;-J ;;;;j
l|tiсl CoflSultaiш} ш1r aI unt,i itт.{;оimir{ii, *
роа{с сiriar gi al
urrul.i arbitгaj,.
.;
-Binе".
Nafhаn.
-nu чР'"li
njnriс ? Sarr eqrti
fli
mгдta
l;
.ltтsibil
la,.apar'ilia talci:tr"rlui.. ?
*
Yrоi*ti sЁ qtili la сс liзД. girзсlt:am
?
-
i{.',
N.atlran, la се giirdс;.li с],...sргс sсfj.s{tare.
*
Irni fёEе.am о sосоtсalfi., vоr"bi] N:rthаil filr.5 zlrrttrэrt'
:i;l"-I.J -с
:
,,Cu
zсёe аni in trз.nrД
}i-tiц
fi sрtrs *Cit-сtt..l..
ё;;;;; .
r.ll. Cоmlriir?nd ассastЁ m5гtuгjsirе
сгi аnоir:t,lrii,l
рo'"oio
.
Iitlо ss.l p.Ёstrеze,
vоm. сlесltl,се сЁ dсэ;l,оrt]il Еli'+ е;.:l rrтlf:jn
l).{lr''i*gсi dr ani. }ar d;rс* ё dоnэniqо:tr'ii, еLl .rtit пrаi i]аri'".
_
Nathan' &rl sau n-пге ktJ пrt ?
-- DсamnЕ-.l,utio fet*}е b6tr1irе nit mir intt.rеi;еazi1.
Duр,i mаs6, etnd r&rnase siлgшгf. сt.t N;rtlтiin, I,l.l}i.
l':r..o
ll,lt mаi insiъtаsе ln |,irn1lui rrrсsеi, ii irшtr'еIэ.r din nЫ-]
ffis
_
Nathаn' a]]l talеnt ?
_
$i
daс1 aгe ?
-
Are?
_
Are, dar e uгit6, оft& Nathan
_
De undе
5tii
?
Nethan avu o sсurtй qovДire nеlini;titjl. Apоi se aрlес*
spre tuli, qоptindu-i сonfidеntial :
-
Еu sint.
*
Ciгle ? ..1'u ?
*
Da,
,,I,...
Am qi еu dгерtul sЁ fiu о fеmеiе uritй.
Lu]i tйсu.
рrivindu-l
}ung.
*
Nathan, e;ti т.tn pгiеtеn еxtraогсlinar...
IV
Sсrisoarеa aсeasta nu.l оbseda, dar сind gi-rl amitrtеa,
91еori
сhiar ln prеzеn|a lui Luli, avra сa о ;rtiтrgr:rе
рe
injnrЁ, pe сarе o сunоEtеa
Ei
din ехpеrienta sсri:rll]ui: еrа
semnul с& a apЁrut un pеrson;rj nоu, сД еxistЁ. Aсеl .,L..,
adiсЁ aсеa
,.L..
ехista. Еr:а o masсЁ. Dar srrbt пllr:;сЁ et:а
un оlэr.az.
$i
deseоri se gindea la aсеl оbraz ntlсrrllosсut.
DaсЁ era singttr, mi,sсarеa sрrе асе1 nесunоsсut se putеa
nttmi vis. Sau mаi dеgrаlэ5 tеndin!Ё d*-;r l.tlсonЪtitui
figyга ur_rei aparilii сarе tе*a сmоlionat in tilтrрul sоm.
nшlui. lVlasсa еra сatifelat intimЁ, сa o int:lriсler:e de
plеoа:pl-'.
+
Cirrrtarea zadarniсЁ a frrtсi sar.t fеmeii сarо se nulnеa
,,L.,
et"a un drutn i]n rl' adiсfl с]сvenisе astfеl.
i
I)ar daсii sе gitrсlеil ilt sс:t.ig..;аrе in
ргсzс..n!a
!Lri' l,uii,
sс: asсu,ndea сa сineva сare f uri, sirтr}indu-s,: l,inсэvа't,
I'1i'й vii:rЁ.
_
La се tе ginсlеgti ?
_
$tiu с.lt... l.r lrinriс.
,.Nirniсlti.. insti avаа initi.l]a
..T-'*.
si
гЁsрltlrslti 1а in-
tгс:lэ;ii:еa 1ui I.Lrli егe о min.с:ir-ri-i;]r. J -}е$i pоatс: сii ..llli,nсiunЁ..
il
.t-IЛ
сt.lt,iI"lt
trlt,.t:a
J эrr-l1'а-] pсi:r1.l.ri. сl;lstftll dе nrtatr,li]t iшrDоn-
сtсгt.li:;i1ri. С];iс:i in fоiltl
gi.l gindlir
la о fl:,nrеil'u..'r.е nu
с-тil,tir сlt:с.il,
iэt..i
ш1:'ll l.lillt1эijt iLзi{i;r15". lqi сlirsа r:rr:r'r.1,,iit, fraс-
{iunt.a
сlе сrnсl{it., iirl.i'.t.' tlлrrlti'i'].* litегarе. ,"Т,.. dt:vt',.nсa ve.
сinй сrr Oс}t:ti..'l*ir lrri lJ гoust, сLt lгеna lui t't,ll'girсr.r.iеv' сu
fеte}e lui Ga]srvоrthy, сu t'.}-вс1аja Gгay a Clеrrrеnсе-еi
1,10
l';ll].. ; Нr;Рt:*}]} |1Фiyne.,
dесtt-rеalitate.
Aсel
рar. ,
'''1,.,.:]"
fitr in lr-rnrinа
;;,"i;;ъ-;Г:f;";;-.;r
in
рaginilе ,.rr
Ii[с:r..
Aqitсrrtа
tо';usi
сu o dсpi;irе
de sirnрlй сuriоzitate
1'l,..{ll ziltriсй.
Sе,irrtinrp1a
."',* i" й";;;;ъ;F,й;;ъi,
r lli'l..i
int,er'еsa
inimа.
Роsi],iй;;Ы";}-l
Ina'l viе о sсri- .i|:ltL]
dl-ilсrЯo
dЁr]еa lum;i сle"af*.аЪ"
aс{]snt сle fг6gе.
titIt..}1
mistсr' pе
саrс:-I Avllsesi] i,it".o,, an
*
iзaгсй
ln-
{l "l,.li"t;1t ._
Ga]аtu].tei]сlr
'"',;,";ц.."tl;
сarе l.l:l.li аlrсli с]e. r . r i ili6l Lirli
si nuЬai
-Lrr]
i
р;_;;';u'.ri"
.;
-..ii..Ь..;'Б-i";;
it L.;lsa din Iil.inсlaс:r-r]
Yес]ii]
J -,^ar Lr-r]i еra sо}iа irii-:-Ь rе*.iit;rt,о, о г,r'..гti{,шс1ir-!r-.,
o {]ttr6.
,; ltiЁ1
i'сlrl itаi :: sir,,r-it.;r.
Ре сinrl .,L.. Ъгa itr.{iа1,a
nСlсr]n'csсtltt,tltti.
I):iг liu rnai . l t.l*ii Пiсi о sсгisоal:е.
$9яi
o *qt"p1ii i" fitlсtrrе zi. rrсшt;,li.
t',il,iird ]t-.l.гa соtlсеrэtr'at
intre ;;;;;;;.;
vi;;il#;;;; r,llt
с!]nd sosеa f,aсtогtrl.
,*trzсa ;;;;;;" сiaг nu indга.znea
.-
Ч,g1
l*.
чqs.
fntirziеrijе
й;,i,-j";;.Ъe*а-i
аtii;сe с.rеs-
|,l,i,{:iсrnt'a li diir!еalr
сl,nегvozitatе
inекp'iсaьirа
!йt* i'"-
illiсa.
Еa insЁ n.l gtia сЁ
Ф;;i^;surat
сu b**lii dе tlL.lвni-i
fас:с с.lin zeсt."
ра,si tlir а..''i *"u*nu sе nrai sfiг'еqtе.
ilir*rr-ttrlnsе
s5 rlrji J р"o* R;g;;;;ъаr
еra gi rnul|ui:rit. ("ii.;tigаsi.
in sсhirтrЬ
сouд r"o.",i''
.ii-й"* сuriоzitаte
рen- lr'tl ltlnlса
ехtеritraгД,,
u,""i йр;;*;pе
сarе ai
.avеа-о
:.liiirid
сii inl,rе stеl1i',1
ре
сa{"е lJ
ргivЬ;ti nоaptеa
аr fi
ai lr.ta
lосr-titil
сlе сint''-"'а.сlrе

"йu'iii,.
$1 саre pоatс
tе ttt'mЁrо;tt.
de aсоlо. Cегul aсrst;i;il
ar сiiрlila un s€"ns ..rnоtiопl-tnt jntirт.
Aроi"nrai
"i;iй;;j;ni.stеil
сltl-a 1ц ц1"1 it *оirstгiirs
sf,-i аsсt,tndй
еeva ilii.iJ l.
Dссi,
mг;гnriniul
lriсhiS ;i1 llrrеi nеlinigti.
Suгрt''iza gi ntllinigt.еa-dеvеnir5
сш atit mei maгi ititr-o
::i. gйsinс,
la Urrir,еrlslLаtс
un
рi*"i.l sсristtl сunоsсut
: -
"
l )опrnuitti pгofesоr.-
uilivеrsitаr.ёЪ1"i"Ъogdan,
Faсultatea
rlс
'itеrс.
laqi... Igi fё,сu dintЁi;;";;i'
; еfоrt, trvind сеrti.
l'iidinеa
сir daсs-ar
fi сetit i""l"t"-J .'il"*.**.
n-aг mаi fi
1llttut sЁt fас5 niсi аtit. Aрoi r"а Ы-'""lе qi sе duse 1а ().,p.u,
'tс-:mаi
in fund, dirrссrlo d;
$";;l;-"ЬЬ.i.u' й
ii (:t1ш
ar f' avut о in,ri,nirе.
Aсo1о opo.i-'*"'"
9r
сeti
рrintr'e
fшlgi :
Am r:jsаt azi.noaрte un
ses inflогit сu о с&rare la nrijloс gi
<l piatr6
rrrare la сap5t, о
рiatгi netкlД
9i аli-rЁ, luеinсl in
".o".Ё.
ivl-am
.inсeгсat
in jоaсй
sй o dau la o pагte.
rlрoi, irrfiеrlэt*ьiд,
311
{-',u fi.are gгeщ'
a-j-11 rj'.jiff}.t*O сlin !ое" },{iguвaш gintlilеii
5i тiеrrвii
stltrt-piэ,l,гa a1i}5.
si, !:з.grо;:iL:1, tri-*-::l t]':,sf.е-nitat г]ilr solnn.
&1i.в illllna strг.i е;.e Ф lri;llgll ill] :;].'.ir ji.tr:i".:lj-,i
in ссiiо. Cinе rтu
run*а}tg t.l:ur-!ii
6i sqtсa iлi:ilillо iiзi:.*t'lr [зlil;'l;": ti,J saгф $й siLrfl
la о
р;;.;е'
].
;нlii;.#.#'liftТjri
жi ,tF{#
hfu;jfi;
,,]
.].I'
*,*.3"f,';.*:i,
:.', :,'*.":1 t:.:.J Р' -aг'
fi
.
fсst ir: grijогаt.й.
:,
j]';
.;'l,.!:il.ii:;
:;
:
.l.l
: ; 1'.'i
"
#,*,"'-1Ё,
n,':;i -';:.iJ -".l',1',Ъ
l\э"
aзtL 1lr.I.: j,.t:.a:'0.
Li;[j ]с'
"
j
,-.l:rе*..'
i.:tirziаL
?
^
.Ч'.1
соrлa hir]rтс'in..:rll,
iт: 1ii*огоe сim;:lrli
uulТ*Тl',.,,.,.
tnсhi-zind ii:i;re сi"*uii'*l'*
u;,i!i-uf .* йig,t"
u,Lol't )..i ?.,..,
Т'еiJ *l:dп'
T.ij:i;зrl].r:i
i-о irrrhрsi.tа,
+i ш;аi nrult с{*,.i't
вirnр)'l
j;ri|ia}i:i
dе ntr:f, й.;;;;;,ъБi,
зй *oи;*b, о frau6 a
s*.t i..-,;.ij i.о ;r1:r,,l1зii
аiit r]е tu''*,,
.i,.,*it
"o
цж
lt,
ui;i
jg*;Ц'
*:i*si #i,й}L,Чf1#*if,.
Ж}
T,ts' о
,уltli,tе,,.
Еrаll.,l
"n,,.}.,n
.tu Ъ"р-а-dйЬ'
Glаs,sсоbогit
de
fti|ti-слrе.а
trllLrэs.
(ii:,.:;';li
'"ii'
вil,-iй;;
in6seгiiе.
o miniе
frti1fr
i i.i:'
;-й-ii...'ji.,-'
:1,#
y-l,J
i;.
$
i ;
ч,1'й'"й
;';
ffi;;
}I;il,;гa
l'есо'ti* *it'Ъйр'""
;"i'fi.;;,
nшsriu."bе
й;;-;;;"i:a
itt:lрrеsia
**
",jJ .,,*-.
in p}in еiштp
Cj.rэс ега Lоl"с],:-:li,9l,111Ь
f.Ёйi. i'igil n"*a" o sсl!рiгe
t$i.-.
р.-i.tliге ;rl'1зе sriЬt (-:i:il.е
tf,;'l е;:а лinr,iс.
Ё;...-l
' *.-',ii';1.:;i
*
ril
.*'зl*:.}d;?,Ёlffiff
l"ilt-ъlt
vоr,l"lе]'* еi"
*
" Ёi;i*;iТ*
;,**
i:,u11,i'ut-iu
еi.t sдn';e
рir.lй

Cо1эarr.
ъ,т
,._
t.: -Lt
r,.lUlll[
?
."*"
]Ч*li;.е
njсi
l illl'C I]i;L;' ?
о i'mроl.tаlrfiГt.
Alll fДсrrt
o
р.l.i,m[э;iге.
- l{j,l:r...
I-lLl..
'.
*"
Dе с<* ?

$iiС*... Нш tе sillr{i I;J лс,
Lrtli
?
;" fi L
,:.;ffiН*
jiТt
tt-'k&-i
-{:,iн,{
.i:.,,h;
l',Ы';.ъ,},i'iЕ'ffi:;".:nJ jуlЖ
-'-ж.sршs
iзr"iirir
u*too*l
.,
-u?.i.
;l;.
ffi 't,1'
зlu з t3itiй,;
C";;1
{Зоgг1.;rl,
сTt.zlrt
rlt'ir-.
l i
1,'"ti. *1; -; - ;#3 -ъ
*iтi, lt1-ft
,;!дl#;?:;,
;Ь ;:i g ;il }Ь
"iti
djldu
si hri r
, .l,
i.rl .'" ii,.зt
.l.Pi:ii*;j.l,
lx i.::.й:ri
ргt lilrэд;t :.i;.l
.
. :l ;,,1!':t?"ЧiJ .*z."i.*,*
l...:,,..-,,,l.l""
рu ."t'r;i.i
it :.l1ir'
е'.
::].i:ъсxъl*t.tlнrl":::tЩ}iij,i1i11.#:-i'.ffi
,жfl
:
i'ц.-,щ
*ъi*f,*ji*"*
;i*:ffi{,,} l,r
lIttlj'"с:i1
р{: сill'е
;
:
нlжн:ж**f,,
:',:''i:*****t,#,i:,ii
.,
.,.l
t,ii']::
1i;:;,i:;T;;J ''..tt,:Тj.
Ч- ij;; ]: ;#*.
i ,,'
'oi.
;;.ji;"iТll.j'::9',t:iг.iоi.
j,,jiiii.,.,.
.,.., nsiI't l rlt trцi,
;
:.,ll:
y:}i
lцtiitfi;T;#н i:jiH i},,Ёi::ti'#i1
,,:. ;''idi :i{:*
чji i*.j * Щ;;i .;' ц;
; ll] х::.
;:i]
i;
',I
,li-'.,i,-iff--i?'*ri''li;"l;iI
-1 ,1;;*l*
t";e.i:'
,:;1, l,"i:
'
U;ъ.]е ? .ln сзr.r iэr'ary ? tr,д t.t.т.l:э'*i;.,a
сЁtrеi саs* ? Lоrо*
lсi... Еlсn;i;,i i. l\uге.:.ltl
i:г.l bl**t]'
",,
t.li iilflсзl,i{,l.
T*ii, tсiLi
di'-;{l;i]i,j..'. :{i
сi^;:i .i,ii,l s.i i'ii..'i;
й i...l,i.
Y_..o,...,."i'.
".
l;.
:l.l,i.,''.,.,
i l сi t, r l l,i;.,t
.tJ ;
ij:1i' Ll::.1i :
A.;:сuns* st,i'i:;..,..;'t.;t.
ii.ll"ri i;.lii.:;iil} {1'j \r;.], faсе, сrr аa" ]\,Тei
d'*:уа1с сl..i l..ii.l']l.*l"*li];rl*,
iI iriiiэ"i'"ii":.;*xhirгi.
Оi:гi san.ia.
с.,-uu.
1)с lir;с]"* ъl]j J а ;.lз:a astа r f uu'"ur'*-",.'J *;"i,й,
-Al;A
*,fit,i.r'шt
tl:i ir]:,il
j.t.
{]l'rll;jlg]il :j i.{.;,i 1

:it.t.
*.n.#"i,'J l]
'.:;.},;1;;l
sl. jt*Ё
i;i. ;;;;.';fl itl aш:;ш1 inш;sсa'rixжi
_
Ai:л. .l]ёt:rll, о
;.lIimi:;*г*, 11ш1эri еiiгs" }ь,1r1 с;rm dшrс
е;:1ltl.l'
;
Iiii.ii dE: t!сn:;.l:i:n.il- Т-llli ?
Ntl l':isрi:,rr:j':.
Diт fl]i..:t-t s:::,ur:: tэirjnш:!r,ri9
сi,гl
рогnise sрrnJ с&*ii. ss ?ret*a;:с.s, lu,ind.о
l;t vаltl..it оpгi la
"
t.iй-йiй
Prg
}*_ъi
f.r,j.
asсunsese еfесtiv сeva
-
se soсоt€]a nеdгеpiЁtit, о{е]:.'at,
рentгu
с5, dе:;i venise сu llоri
;i
сu сlоi'iш!а dе-:l o a1rL.l pr
Luli in bi.atеl.с 1ui, еa il pгir,nisе fес{;]. Ii1 sс}ritniэ, srrflеtu'l
imргсsrшat с1е iгiiЁri l]ег\'o;:]-qе iqi gДsi с]sэ сitеr'в tiгi l'с-'fu.
giul ьulrt nin.sоilгеа r:|g ].;1 СlL}роt.i, itr vuг.lэсle J ..Lii l.,tlrрlej,.
}То'i,il.'iI;, сгi] (:]хtjlus
8i.nl{l.. а;'iitс: sсr'i:зоi'tl.еa; ]'ui l.'lrli si lu.i
Nat[raш, Ii сr'rргirrd,еа irrtt'.lсt,.J tlryi
р1u::al
rэstil, J iiinrir'fl ii
sir:t{,t.llt in st,itl..e si о сr.iriсс
i:i. 1эе
;tссasl:t, сirгiса.t,ш;:i;ind-6,
вtrimbinс1tl-i, in{еltlsr-l1, сl,intlr,r.i intс:rртеtilrj. siiгсаst;ir:е'
Oсr'оt.::a qi сr"t o сlrriо5iе ilr-t'l.istatй
рr.е;:еn{ir }rti l'огelеi,
lru]itё сle сеil'alti, int,ruсitva vi.сtiirriь }оr.
Г)uрi mаsi sс rсtrtlslз in lriur:оtt, аq;teрtinrlu-"i;i aсоlо
сafraua, aplесat nu'ilrаi dс fоi'mf, ilsi'rр]:a marrrisr:l'isuli;i.
Ar,ind prеосr-lрЁri' strf,inо dсз ]jtсrа"tur.5, uitf, с.lс: с:l'tiеa. Dаr
duрй un timp. о noui
|igагil
,lрr.ins;:i ii arтlinti aiзsсlrla саfe.
lеi. ParсЁ tt:eсusе
ргеa
rntrl't tirrр t{с сlind о а;stерtа. Sr.: сJ usе
!ш sofrageгie : stins, ni'mсni. Г)с asеmrэni in s'ir'il.l,li.lii' I)еo-
potrivЁ in iсзtaс. T-,l.l]i nu еrn rriсЁiсri. Sunй iltlig, dind
vibratie miniei. llirzi;tiса apЁr:ц gifiind.
-
Unсlе-i duduiа ?
_
A iеqit сu domnul Nat}ran.
_
...}linе. P1rас5.
Егa шnilit, furiоs qi ingгiiоrat. A;a ееrl;r nu i se
irrtin.rplase niсiodatf," Sе tritа сtl nlit.arе la сurir.lt'tt] grrl.
tntr.ar]сvf,r, hlаnз. lui i,uli nll r]];1. ]t:sisе lа ш]irlthдrJ сlr
Nathаrr, fДr$ sЬ-l эnunfе mЁ,сar. Тn timрul niiрlii. Т]ndе ?
Poat,е сй sс сlusеsеrЁ la un сj,nematоgraf. Se
рiiiil}:а рrin
сlilstt pustiе сu piiчli. rtlрt:zi, f-iti'ii l.rs:"iг:r1;;i';, privitl'сi
ре rind
tоatе pеndulеle
6i
сеasогniсеiе сilгe еnеrvau ti;сеrеa сu
tоасa lоr' sar.сastiсi. Mаi binе de dоrrй сеasшt'i sr: рlimbД
prin сasД, sсоbоrindu-sе unеоri .la r,l.fia cin {lr1i. J t:sсirj-
zind-о, iеryind аrfarё сu сaptrl gоl : njmiс. F'ulgii tlliсlеau
ре
Гr.rndilсul Vссhi са in Pоhоd nа, Sibir. Гiесltt:е lil.|r:rnоt il
fйсеa s6 tгеset:&. Apгinse
ре
rinсl l,uпrinilrl in nllr: nlllltе
odii сa sЁ alungе ptirсЁ tДсеrеa o datii сrr int'-ttзL,i.ii..il,i. г)аг'
luminаtfl, tЁееrea devеnеa gi mai pitrunzftоat.с:, ]umina
elесtriсЁ exaltind-rэ
рai.сЁ.
In sfiгEit, auzi pagi сarе sсir|iiau prin z;ipilrljr. NnvЁli
spге u;й, dеsсhizlnd-o сu viоlCnti-r, zmu,lgind-о l-t1эго;tpе.
,
*
StravЁ Doпrnul.ui сi te vЁd' Luli ! Dе сirrd ttl iцtерt t
1*
&itrД a;;tеptai ? Noaрtе bunЁ, Nаtlran" Мul}umеsс,
э1.{
. ;
"LuJ i,
сlе сe.ai plесаt ? о intrоbЁ el rugfrtоr,
sсo-
|'
l rlttr*i sjrlsоnii.
-'. ;\r'giltn rrеvоiе с1е aег.
ls!. tlili*i:j оJ >rilzt-il pе qt.:шunсhii
еi'.
.
l..,.ii. ,tii bunаr сu глinе.
.-
ucli fLr ?
,.*
I}r stnt bun"
.-
Miiii ?
- Dгeдiозte.
|i ,t.tJ i
1.iоi
rri spr.о salоn,lq. Са{,u1 Еоgdаn о tlгmй.
' I.i-rii. sрL!'t]€l' сlс се еqti suр;ir:aifl ?
. *
Tur nu
stii ?
"-* ].''iirrdсfl
m-Ёlm
рiimiэat siirtrllг ?
: ; ;,Ч;р'i:.Ч1;';Ё,';':iY:,l..:
:жРgн"
- АlLltlсi ?
iI
ргivr:a еtt оеtd. atit с]е
рйtrшrзza-itоr! !nсit. sс siпr|i
l .'
сliогпitrаt" iutimidllt,
sПрus.
- *
lln.l priririt
itrr::Ёз о sЬгisоaге"
',,.. Da ? IntеrеsairtЁt
?
._
lu]i' fii dгйgurffl'..
|i.,]T.]i".-*сгi-sоаrса, 9соi|rid-o
сliiт lэшzunа-г,
t
,ltl14еге
сlе inim5 .i
"*"t'i'i'i"io""*Тj""
LJ Lrzlli}a-г' (
ll] il i*^ ,]хl"' з"^^lo-.*]L
р-еntгu I''-rli' qi pentru
x,оrriei"
tn biuгоu ееasuгi
vгеосnаta
r.fl*nri
tii
сt! o
Dar t
.i
i-о tlidu inсIйгДt, fаr,i .-" --i",".'Ёа]
'*-- Pitstreаz*o.Еatа.
-
..
l'u]i, n-аm nimiс^dе
asсlrns. ?чI*am niс.i о vj.r:.й" .'.
i\,{i-ai fi arДtаt-о
?
-"
*."
.=-.
Sigur.
-*
Sigur ? Siguг ?.."
**
N-am vrut sf,
[i*о at'fit fа{& dс Nathan..
tr)llр;1 itссеa ai
!'j. t.itt.
Cгеdе-rтrir,
Ltili.
[.,i.ili геspiг5 iung.
.*
Iaгtй.mfl.
I ::
umplusегir
oеlrii de lасгiini.
Catul Bсlgсlаn
o 1u5 . ! l')i.ittе'
simfind-о..g!!l"ita,-.*g;i*,
"Ьpikiге;tе
inсrezЁ. l...lt,с
in trupul lui lэi.rb.1tesс.
'5i
сl o,:i й.t* с.lst'еnit.
Degi o .,rl;lроstеa
in Ьratеlе lui,
'arnindoi.""й.io."а
pe-o
marяine
;
:;;'
,j]#:
lung, геzеrгr#d"-;;.;;й
Ъ 'ult"r,
ъй;iЁ" fi;;:
S.auzea
nunrai fоеu1
сlin
.so!э&,
gi lа fсrссu,strёt,
сa о .. ;.tirsfl
t'сеlre; fоgnсtul
useat al niйoiii.-
215
L,;li
рнгеt
sе tlс,1tврtli. din sзmn,
qlегl1intlш*gi осh!i.
^Aроi
ztnr}эi, dежlliеl'ti?шd сt; оbe"azшl еi l.bri;zt-t1 сt* a];ituri.
*
iti nrutrltзm*sс
р:ltэht":
ftraгi. ]lfаi elti зшр'.-l.1gN !
_
Nuo Т.ш1i, nш ! itiс!ос1nt,ft пl.:"
роt
fi slii-:;il.аt
1зe
*;ine.
Tс iшbшс, I,ttli, о stгil; it.l fаta lшш:il inlтеgi, }J ш sirn{i,
I"шli, сit d* inu?t t* i;;l";..зе ? eе n*.;шie aiu с1+э
,riзэе
? Uitе,
dо сiild ai.
рtr,есшt;
с]е асtil'li, Ru. nlai eratn оit"!; lru rшai
ршtеam
frее niшrс. F}im!еam с'J izrr:,.li:шnеgе daсf, nu vi-i'"..
*
E:r"Ё-gu{шiе, dr.3gl-t|';l.lе qi bunule, atшnсl- с1r сe nu
r1ti dеs*lris сu п:ing ? ]-fе се tg tспrt с.]е шi;:е ? trfr сe
nr-l*iтri' sрui rirерt ? Г]а се iiitg! ? Г]i: с:s tе в.s*tl;r;.li ?
*
St,iu сul, I''til"i ? Ф;:*шl в un
!с;;ult
с-[lэ с*iэi;i,as1iсt,ii
si
a-hsl.зi"r,!".
*.
"
i сlnсl itrb;:;lt.iз ?
.*
lЬl;l l ;,l:
',';.
.*
"\i,l-ll.il.i
ош- i-1': е*
glnt
il]Lj]r*] ? Dtl С0 nri-$i a.tешnrl
n
j.гil;
iе i."... t, l.'..Il, tl.i'il
1',,il..l,1
tl;,i If}.:]it,..
.
**
:ivj :,.ll RS*llt}i]Zi ? а1rlllзi сl"
-* ii..rr'1,irJ !,i"..
.**
I';.i.li, tllr сs;jli, Т,l'i1i : ti'nir::i.
'""
"t.iцir";
! ui]i,;i tr'il]i. A*iг;r sill.1'1iтr;fi'
"'- l}.i'ш, Т''r;l-li, rtl'i' Silril.'iir d*i, ;iЁ1:t-iгi, i:т1.lгtlrгlii, s'i;ritigi
qi :1;Г'i*'it,i ilrl.t"*l.lfl.l.::l,,ri гllfu:it с?,L:ltе
1i
;1fl1rг.:.
'
:.j,
*.
N*дi t"llсll сuшlt't ?
*-'}iil.
},ir-l l,r: sр*::.i;t.
"Дг;l
filst d* сitсv*l сl.i' aflaгЁ сu
с;]r,рLil], .iiL}]., ;'li stг;i;:.l-э,1.- t.j r;.1
.lr.ntiгэ,
**
Aj ,f*r;,L ;,i;ll.i ? Сl-r сl"рш1 giз] ?
1эеmti:u
ш-l!n.о ?
*"..
]-)*. tr.l:ii, liiз с: ?
;\}lj3 i;;)-ltr'li, s-tl
рri-'iri,jf,
}iri;aЁ.sсer.Ё. Vоia ss
-q*
dl"Lсf,
fi,-11.;ll; l.l"i ъtс:1 r:il С:-ll]i-in i,:t]l irr llil-lsоэ;:g, tirерt pеdоapsii.
erl g..-,l-l, iz;j;ilLi s;i о f;:t:i:1 sfl-:.lnrini1.:. О aсlusе сie aсоjо irr
tзil.ir!ll, ii:.l}: i'i]i-}li]l-!]сn, tl.:],rir.tr-,:';lliillii' .!.li.a
.ilL;'mai
ln
.ir:rtltr
lul
qi
1зслil
..r
r]j. !1^-1!'lLlj'ii-. сl*vоt:;ts", гlеiii..t;,d е* s;i-i йai faсй.
I];;
#Ь]tfr,T.?
l;:::'уli1i|. -$
t.lчil.ri i' з.':+а
;r;;
[оr'i
aшrii d ll
]',,:;:'г:
l-'ii. l;ii ..,.'.,......,'.,.,.,.i
.;.l.;''.
] r.,iп;:j
i]t\Vl)i:1
'.;
'...
.,,' ,
r
l
'
''iТ'1t,]i,?-l,,"i,Il"l,
,;,];]'',T,"...,'".;,,'l]:...; j,-
,.l. uu dеzbгer:.i
1
.гшll-Li
сljrr s'эbf,.
шIili сIjrr;;йЪ.--'-"
d.-,,it jLсl (l(''
,-с'::d ч +vЧ
irlДt:-tl"i,
ii;зitД
с
zt.rl'iiаi
сlil.;с*l.iэ'jо
а;']i*
;* ;l#ff-";
:j,j.:i',:'l
t;i t.]lr
'.!rJ
viо
сiс nrя]r.rl
l;tin{:оs,
о in.t1.*ьg"Б*-rlt1
rj,p-'|i.{
{;r] sji L-il aрa vie
*
Lu]i. rj., no*'{". flI;l.9lj]
сш ;";лd;]r ji
i,.r l:.лeшiе
:
Luli оiif, асl:in.с.
-
*,,"i,, J i :,
u.i
i1,iJ
;
;, ; ? ;'";fi
Тd ffi ;i,,ii,l'l.l*?
*ъ?-g"*,,:.
Т"l"J . :'::l Y;::l жl.,l
Еl;"Y'*. .]:: g,'ti*
с:i:
j
;,ti tоро*
i ii'#::,::,*]..'^
l:;l ;-i -
i,,-.
-р.,.
i,.;--*' i-ji;..'.i' lit ад]il; ij,'!о
a iLii
,
.,'l
::}.
":::q
сt;n гшiJ J с.ii
":;fi
.
Lu]j
яrсira o;.;j;
/lnd
CсгLl],
ali!. сr-}l'xl'"|;;;ff"j.*.,,lri]".iэ..rtt*lll-Li" 1..*
t;Irз.
гi,
l;'''xJ l&-';.Т';:j,.l;'
..1.li,;':;:j..-i.'i,.t.;1.";
;:.,.'].:'.,.,;:,:,lk
v
Ii
р.г'-.;4;'il
i {.il гr-1ij.1i:'i'.'-. i {'.'.l *.:.ili tiг.iзirrLс СLi ]]0t11
;it рtlsе {n
р;t
*i:, tii,...t: ;1J 1, ii,сjj].'.lt.l аilрiз:iтl'ii, ii lil;;ir l;lLrвэ'j сu atrЪооl
рe
сitq:iс:tt-l.} t..в;:i:ttli, )ilg1lllu-1 сLn Liil tu.гlэall, irrtс0i fосul ilr.
s,оlзй,
"t!
i.lii1.у1дi d.'.;в5 сE*l ъгЁt:rll !.а aс15розt, сt.эt.tогit gi li*
ni'.:tit' A.il Di]]],h1l-1, llti1ld iingii с1 pо irrаi.glat*
рei-ilh;i,"gatq
вti- i' vt:l
;i:
l.l z с.l t' оl-l" i;i i}.:-} -.l
}1
t * i'1.
-*
Yl"r-ti lri.l-t:i
g1"+.'o*
t:t:l:& ?
*'
}}til, Т,.;-t!.i,
l;t;
ti;зс: tt,: L:!:{i&t]'. Altfl, сеr.lе nut.t"l:li tтrbui.е.i
"
I-"tt:t.l!зtl s.."l, sс tt.:ziэi";lr:e гереd*, ap:1t.irrd din сr tn сe
tтзtii !.rрilil,ог si;i i:lj,сllii,
р,з
ntiisu,rй еc hairзсlе с*1с}еав &j
l,i
i
lil;',;,i"1.*:'ij ; :: "n
tli,",.',
u{
i-",,J i,
;il,,Ti
"
;'','1. : :,,' ; r
;;
1
ерta iRоаr.tta
*r,ii.';i
;;""йр-ТJ jЪ;]
о tз:;i:тtii
li;i
*fч.ч'
чx.ii{1iЛ!;li.irJ
d
r./t" lvl,lj]osсa
a Юj'.''.,i*f1'1]:':,:*-t'.ffl.]llf,iз-.ii
t,!iп l'.;-til:rl]е

',
I
l*:,,1".'j Y;;::,* t;'i tl,ii
...-,,'1'.';:;,,,
;i J ',1i, 11'
. :.,'iIН
;:
J ;,l;:;,
ilI];l:i':.;',,l''li'
i1'',;.',ilJ
fli1n*.,".*
д1E
r
'i]г:;tsеs рс
сотв;,t-li
}эшlш*i].*i:"
21?
Zbоrul сосоrilor
5i al rindunеlelоr tгесtrsс
pеstе
sоmnul
саsеlоr, r.t'tlitrсl
с]in mаrеa сf,ljrl'orie сu Цn .".i .].,' сillоai.са
nr6ri.Ill t. llэегidional е.
Soitгс:]t: riisflrеa сu prог& de aur qi apr.;lnea cu
рlnze
сie pui.рurti"
Cоr.nul inf]оri galbеn сa
еu{е сu осlri ailзagtri.
rna}aiul in nr.itra unei
!йгxn-"
n..й,ti
ffi}J ' :Iil':"-,gагitaLе,
}-jаihan.
Iiraintе
aч,е;l-l
,, *;
-.ic
fi i ъ1.'J 111-',]#,,u;j
;*,;.'fi
:':
sinrpl
u.
; ; f:-'.*;:::,
o,..',.,n".,*,
"uui "o.'.,'i;;;'
.]к""ffi
i; l;i1il"
-i,i
;,jfi
i,o"T;,.,ТТ
*,
i *i:,
ff : J Ё &' ;,Т' i.l.il
"
ff 9
:',
:н]: l,
;
,
Soarсlе
i]рunCа.
]"ъii*i.;;#iii
*БтT{,#
н: l;, .,'.с]
nli,:;, ll l i Nnt-
;;: -ъ
ffi; Ц
-$eh
# ; :{:ffi
:li lt.i:lii
}l.#
l.,, 1.;,,-: #;
Intr.o r"lсlaрtе, zarzЁrii rД-sЁiгir:f, uzi din funсlul trnei
nri'гi, adueind in bгa.t,e faguri dе m5rgсan trandаfiriu.
Di'rr urrnЁ ii ajr.rnsеrй
6i
piеrsiсii. съr bгa!еlе
р1inе
dе giгaguri
сTе :trД,r'gtaтr irрr.ilтs.
.
Abеa сiе5,ltptat din sоran, pЁl:r?ntul igi imbr6сa lraiiтrle
dе dans.
*
Dоltnrtr& tr"rltri, сrеd сё1 ar tгelзui sfl
р1есaf,i.
StЁrt,еau ltrrрrсltnЁ
ре
'Lеi'.;iЁir.
A,uru] liоu аi sоaгс:Iшi isi
rс:с:фfltсrsс inliill сsidшгГt dе.
1;l"ilnflval,ii..
Catrr} IJ оg<jan еra
l,. Шr,rivсt'siil:ltс.
-_ Dе с* sJ r
рil.сflin
?
trл{.гill dоаmi:.сli T,rrli е Itаlia.
*
Nathаrз. ai iг^rpi:esia сЬ sintеrn Tэо]'nr*vi ?
"* Ргotс:stеz in nuшtеlе dоamtiеi l.,uli.
*
Nutriаi ?
**
Irr rtшnrс:lс trr.ri Tani
рl.оtеstеаzй dоamna l,uli.
- '
Iti n:ulfiunrсsс' Nc,t,}ran, daг aveai J "rеptatе сtnd
nэЬ alung;li' сie la laqi. Am ilтtргоsia с5 аm irr:biirinit. Sint
шяtеnit&. N.u ltr:li ашr геsort. Zi]еiе trее idеntiсе. Мй sсоl.
mЁininс. si-;il.l, rrr6nlnс, mЁl сtllс gi iar mЁ sсо]. Gidс сitсаzД
е;izu]. сuil.ll сrtl.€-1 s-a sinliсis sсгiind un bilе{;еl !n саrе snu.
rrea laсоniс :
'.Frea
mul}i irasti;ri de 1rrсlrсiat
9i
dеsсhеiat
1n fiссаrе zi.,.
*
Dо;lltlз:tl Lт-tti, d'aс.е1 nu nr& 1n9e1, n*a ilтlplinit irrсf,
с1оu8zесi
5i рntгu
сlе ani ?
::
Te in;eli, Nathan, аr'itrd drеptatе. Ag ti inсintatfr sй
еосlrеtеz сtt biitrinоla la сlоurizссi gi
рatrй dе arri nеim.
ptrini{i. Daг nrt-mi mai simt vrlsta сa o rсa]'itаtе сlссit in
оgii,lrdЁr,
6i
ti:rс&...
*
I)оа-t:эnа, Lttli. pгimf,vаra dсiэгirrrй mai tare dесit
tоarlrntr.
* ()aгс
?
_
Sigttг.
I"uli zirn}зi
роt.оl.it.
?1.8
,,,,"3,iu"l],
J iil i;f
:"тn
!a. trтrtrnlvеt,i i
1:gftщit**t
li'il{''*Щ.-,
5md#
ilq:fr
.
ъitiн*,цtqшт+*HЁ
fl {illi,
i
l. tlfr
i;.r.,;l
#нflf
ф'* ?";i#
ffi
-.
hj,
ilЦ : ii
i i ;i#-,**iТ;,;ffi
l';
.
'{
T
t* },iliii
it
., ii
l.1;;
;lffi
;;iy#:n:}
*i Ё.="'
o lli i сr,. ti l;..l
ре
:i,.. $j
ж
i
i $j:jlч"!i,{i,...,.iJ .ffi
;; li :iffтj
;*i"i
"
щ;.i
}i.1
ц"
:];l.il]
i,*Ti,
;];ii
l' li."ri
r:] l.'
I,rэt'с]
еi.
jri
*i Hil
1
;.iri;tjг'ir
i,*,*fi*fii,,ti*j
219
11::r;**:,: l};.]]:.йt*l":
п"t Т.,uii, огlсit Ьr lsрi,i,itоarг'
ll
]:,l:\;:;,:'',*.#,]]*Р-.т
j j"''*ф;-ч-#й".i,.J i*'T?,,i'-1'J i]-fi
,,li
.;lj*-'
"?:::т:i:'*::'!;1i
;..,;''i:;:.
.ii,
i,'l'1il''.'';;,'j;.; '.,*Ч':"
j;l j
--,
ч."
*..,ht'iтсs.
г" i* i l
j
-Б.t'"'*',
аt'i,,''.l
*';
ll]'''"'.т::. ::
"Ф-
11Ц'й
",.ii.#
;;'-Т iг;'.* ;l n ilэз iс, с1*г
i],lil,l;--,
a:*.i r.cй
оь,:аJ д.й;iй"t
}:ffi-ыll$.t
жJ
р;l.iоiti.о.
irr.i:i' C;iil lt
T.i. .ll'lir:l tll..!' 5i, tl.*;:i;.г.l.t. fiiltсlс:s
l-,,., l,ll1i
,} ii,i'l.;i
: L]i,;] :'..gt;i." .llll' ,['.t,iс:tс:i r.lu
D* ]a Cзtui B.сэg.dln
l]u prrtl.-a *f]п njiз:iс;i
rэiсi llil
рutсз sа-! n:ni гс
intl.:s:taгеа
йЫii|i:;i?,ii",Т"'1;,'*.'nс1**
ш. a r,t a
"
сe : d'tс ifl
.l *" *-
".
l* *i, Ь ffi
r
p * r., зi Ъ *,
-
; fuЫ'Ь ,н
o
] ;, i'',,..-.,.,li-l*'
1T ;- шlanului,
0 ii:ti;vй
шnеоr,j u.u,l.io**ui,ii;'"
*T.1' i]i'Tl;ffii-"
1i 1;I!r,l.l,Ёш:i ;; ;;.
.нjж*'*A:k*
t',i tа с, il t.ii"- -,.i,'
l ;J -t l i, :,;
T iff r-Y"li
l'ш tс.a i,r.е;з tл,*u, *,-,*1,T***
j.$fl
гirt ll l, siri:
i
! l r,;i l"i
.
i''.-. й;;i ;й i
j.
J ..;o.
j{.:i,.hаi}
Л{-t 5,, iт-l:l:.ьi;:i.;:.'
:1"'ln]lt
Ёl-.l".:t{'J xfl#ъJ жii*;tla.5dН..ifl
iЁ.::i,*YiJ
Ш;jъ:н
-'*
щ iцj}tТЖь;t
{*u i*liffi
;
J фiъ-*.i'l'i,Ц'ъt*-$;-Tff
;?.#т;::*;;TJ :f :1*{*
j:T;
irl viaiз lili С"t-ttd P'"..g.];"
Ё;..t-...t
i,,,.'.,.*,; tlti lt';i,:l t'::iii'.l;
ilri Nilthаn sр*гis*.
r;,ii"а
рi
*iiii-*-",.i^,i'.'t:r*о
...,',....l..l
1э;оili::i
i'llЦllffi
'
l*",L -1;''1.-.i::.t"';l,
t *s Y;;
.;;;.
; ;}н
i
ii ; l r l
3
''i ,.lCC} !Д
'
&tТс:rен nu s* i;rJ ,in
}r];з njlnjс
1;! г,l,зlll.:l.. dt.}:ii;l!.iii }nr-l]i ;l.".'.-;]
,,;*,'Ъ#'*iffi
#t+* +i*r
r
.t:
;i.'t' ;i:
i
.tl''рrilldе
niliriс сlt.
;tl; h:ж н;й1*:
"
ffi
*j*;}ffi
li ъ
j{т;
;уj;:::;*;
l::,'ТqTiii;Цтl1ъ-"'''l:tt'.'''-:т;:m;:,;]:iri:liii;
цrri,."i
с?;ld strflс'iirl
?; r
.
; 1и ;]
"4i
g
- ;..I;;.i,J
*ж h
j
T*1*il-.,:-h.'
}ll..i;..! :;i;}*;
t.а in tоat* с*lg. l{-am Ь"рt.'Ёl..
,.',
"..,i
oiijll,y;f,
:iг'Ё;d-:t
ъ
у
:*,
:. ъJ .# ;
-i11l.
ii
j.,
!;;f ' ;; :r i
lrtltiLi.t
llrвlanlзоlie
dесlt bоn-ia i;й,йЬ]ili
Ь slr'r{еrllt.i'"
i
jxf{
sрoгa"
lli.lil,l]:ii]lll-i i,l.ili:-;:i li !:{l:;ii-iiil]':..1,;1::,:1iз1r;.i;:i'
.:..'i:
t;i.!. i\':1l::ll.i ii i:1;.'i1lllч ill l';jт,iic'il. sLl[iеr{'t}.
сj:l. i с,:liiili'.' l.il i*
"ir-';ii;iii1...l+"s..
**
!;::,
jri
sli.:.iii
jt:.ll
iil.t':l...l Гi'll1]'l'.tl.t+]1,.
..
дi i:ii
i,;i;ii.i:.;'i
1li..li:i
.i:;'*,:iiil,
--- l-,:l,l L'rt..
(
i. l.ii.,.l:' i iil;-i 1':t:]li'.i:l s}
idсltlсl
,ilt stl.;;l,;ilI";..i.с:
'l"ll.t;цai
r:ш
{ .llii,
li
i'ii:: t.lri;;.lil s*l,lзrir,ii..''r Сi:i}.**fiI .fl
дlLli'tl
t, tiа ь,ie fln
ill'll';:].i. !.i.,tlii"qlе !il-rni*rriсi с:'ltu q! a1е lш!.
j'огс:lоi'
Sс вiшъfеa
*.liirс: i.rr
litl.ii"
lri'10
3ta
.
De altfеl, mai tоate disсuliile 1оr с]in trtrtirau] ilrnр sе
aplесarl silгe тrrоaгte! sрr't1 viala jr-ldесatfi, rli.l tr.iiitli. *
сa gi сt-itтl i''nritrdоi ar fi ff,сut pе tегasf, с-tti,.ir сlсt i*(:г
$i
dr
i'о;tге li: utt 'ГJ аritls oarесar:e al unеi alti1,udini а]tэinе.
Intг^''i lri Natlri'in v*ni, сu о tiг;r,tй sugеstiе.
*-
Сr.rn'i-ri fl;*е с.lоlrrtris'ltlt'i:
(j:tlэгir:la
Т.{ei ?
О сr.'lii..ll.ltt-.lgt.' lа l"l,urэi.ll. irii Luji.
*-
Il
ргsfсэst]&t]i] 1а ?:}гаgоv" lГi.;rci"ri:i ;;liirin1,е dе еir ?
-_
Sii uii r-"u
ре
сit:еva din al;.ir-tl сjовnrnсi Lшti ! Se
1;';nt'е
? Сп*;з'i" f i сl;1сfi alrr r'i:rрi'-tl l..lt..lsоvului ?
-* Аi, fi fо:lгiс lэinе. I)аг е i:l:rt]i.l...
I,цl
j
inсl<.:pu нil' гi,l;i.
i.;i,;Vitlt]ri^1 1;е
)Iг,rth;ln.
*
].jal-lrair. Ir:t ьi {iabrjr:1а а!'i fi о
i;t-'гсс1rе реl-1"
-.;li1,,
'''#;,;."#*-:*,jiТ;,"1-nJ 1lTiН"".,l,#i"J :;;'#,..i"lТ,i:i,.} duс.
Lоге,lсi
."п*ti11
:.,я,.*.:
r11r.а.se
сu осhii
uzi сltlр.{ ].ссtura aсеstеi
un
рo.|)m
"u
,,#,,i,u:*ifi,;":f,;..ufli"u
;-; ij ]йt*-jJ ыt
ргa.q dс gсllt'
J эl.-:l:а.r-';.l';1,^.;::,'.',;]:,:nlu,
сare ir,.so{оr
ре
пrul.
еra ;"
+;ili;.l':;y ;;rl]:
l.. Чijl{jis:i|.iJ ir,"-
нЩ
:il
;#''"?f l"'A;f
.
; -, i;il;.
".,i
L,
l'i] ii i
"i',:'
:,
.;1i,,
;J .};
;
..ь#i'.l1;il1.it'.-"
саnсс]aгie
a lласr.lltjil,ji
с]е litоl.е.

*'а"a
еi'a l; ; ii;'r"
ъ,:.!i:,::i:!l
j;.r.
Hi,;;'н;;;:
;l;tт;
ln.сtlг.
с-u ]umjni
pе suЬt
.;;"i;ъ;;.x.,..,;,,.
jT,fi'.-.l:".:':
гйteтё
Ьiуаntjп5.-
ь*уUrс (rе
soai'e сa о tin5rf, lшзiз&.
,,Rёmаs blln.'...
{rvеau
сiin nou.1{.irrf]оrсasсй
tсii : Rf;шl.s
bшn.
--$,{fi
!ili.;,й,iJ :.ц"i!-'Ё**1*;Y,,fl
lJ .l'-u,,u,,,-" rnДrilе
a]naгe
сal'е.}^at
Ьrtiй".iЁЬii
*
р*tntьl]ui еi
р..i:с"
"^^Р.".]'9*.ea
il rйsсоIise
сa ;';#
dеEi tоiul
se
реtreсuse аinЪоiJ d;
"i;;f
ъ.*,nitё
din vjl;i,
.'*,,n,,,]"1i"ilo"-:'u#;.*,ii*ii""iЁДJ r..i,:;ъA}'-,;i1Т.]
:;;;ilТ,,',"s,:
f"r
ltчnсi,
р'йЪ.,. aЪ]'i
:fi H"i!\H,x'ж"нlfl,^;ч"l-l;*r'ifr
J #i:,,."'"-Yl{:iЁ-1l
,,*. UnсIе st-
-,"fiН,:#;;
ъd:.'::].tsoitгс
trэurta
р",;.
g.,,}l'i'J 'ii-1}"
"*Ь
:
дjll' Lо'.о.lеi
?
l.J }- :l "x1Ц1".Ь.J
",l,Ё,
3' T,,fl.-T.{T
i i ;o i?,*
r.. i t,i.: Рa..n I i' l, r ш
.
il]lI,.':у.з"*-ll:s;ж'*li:hТ#t,й-l.,:i::Tff ,x'.fi
'},;
,.',',l"]...',?,',,';lТЪ1"ъ*:{it$fif,
Ё":fl l,.#ЖiЦt-i:."l-,,f1:
]i,,...ln.ijffi
;:3'';;:
сorеsроndеn
t"
i.,il
,.',i.o,.i,i*'ffi
::'J in:*l.,.*}:'-*#ч';''

-* Dоa'il:lr;r l,i.t}-i,
рrгl.;еsla
}J tt'i'1lan ;
i,.
;.lil"tс,.
nu mй
i;indеsс
*
I]aг i!ll] ii:1l i с1i,еiзtr.-lI г;;i lтilli
дln.J еsг
ia
рr,ittе::i,i
nзеi.
Ф сliрii. 1,.-l,t.ll-rl;i i-ttrrind.lli" utrijr
-if:j|ri,l!i,
f iinс1г:i si ilr.lril'
fii
rl1'tutr, i1i ;ltтliiitiгii шlru1
рr'lrtгir
al l,u1 гii;a h',i i.J аthаn si
tlll'tj;с l"t:lсlшlr,rr'ii,;l
р..,nit,"i,lt.l,
i'rrегеtrte tlt:еi аstfс:l dс сlisсurtii.
Ш;'ir '[,urli эt.: gl.iihi sЁ герi'rге'
**
Ni.lllll-n' it"l til-rrрltl q;ссliii nr-l
роittе vеr.li. Г)nr о invit
сJ :: }]лgt-i. L{i-;ti сlit о iit,t. fсltii.tс t.ruirir. o aс]шс:сin
$i ре еa
1эr
t,еrаsti
ryl
inс:..'xltшr un taifаs...
T{il1'l-ran !i}.i,;ls;с: a]tr:еvа
реtrtгu
Т,u]i dесtt тrn .,tаi'Г:is...
I.}l.rг tЁrсu. шt.r"l1!'-rirliitrdu-sе dеосаnrda|6
яi
сu. аl,ita'
r"i;, lnдg;f' I'iili i] itrtгеhf,
ре
Catui Boqсlirn :
--- Vг..:j з-о i.t.ir,.,ii dе P*5ti pо Grilrгiеla ?
**
V:ti. ].ll].i, с: nеvоiе sй t:rЁ mаi irrtгсbi ! T'оt се-ti
f:;с'с
[iс рlit-:еr.с...
Т}itг l.tnde stii Сiiilrriеla
?
**
}iu
ryiilti
? I,a l3г;rq;оv.
YI
Il ,,:лs
Lii rt.
i}lll nuгnеsс: iltlrпai I',оreiеi. T,еgсnс.lа spurrr сй aril uсis"
Anii mеi tiirс:ri au stlnаt a сintсt:, r1аr am tгeсut
Fе liilg& el
сiз dгagоstса с,lс t:.itrrir q;i am гlrrrаs сш rnirзa intinsA са & rс$e.
j
ii Lеaг.
Itfli.e sufletui са tufi6u1 Р&iшrtiltri
г]e
ссtasta М&гii t{еЕre
; nu.
r:rai
д;hinrрi сrtгiзi саrе-au inсцnugrаt осia,t,ii {rr'rirtea ltli !Iгis:t,os.
'зв
s;с}.гrз.ё.
'Ъ,?ina lшi Т'гэrц1*} sеrisеa* :
o,Т)оаrт*nlс*
Lцсiа ЕФgсlаn,
&.'iindir*t,li Vt:*lri, J нцi,'.
.l,lir t:i ir.
I..url".tiсi lгj.lt.
j.,r:li.gi}оi
v,:li]-i.tll'
Aflаrs r':;:s
рr,irl:i.".зrЁi.
*-
Luii ll,,uli !
) :
Г) si.1-ruit;i iшn5i i;;'. un сl!эгilz
6i рс
**i5latrt"
*
Cс s-a irri|i.г'.lрiiit ?
-*
Alз:, ]Lt*lt r:;il:lilt',"1"
T,t.lii il
1i.jr.;j ..1l.:.i:'i';i s!. r. i::{т:.сl сs b'.tсuгie It:i сгп.r.la!f;"
й.'i;'l.liс.l.-lnt::.l. .fl'ii.i * i,]'' rij'l::ir: llll:зtilii.i tt:r iilr:l+li.::аll
4,jl
'1
6],' '..i. 1;,..'
;i.
\'.s,,-it"t с.,:
l.,:
\.'i]n-}.La tеilог irrflсгi{i сlе
1* Сi.liit'li!. ii l-ii; i i]:: git'
-'* }; .эi.il:.:эr' iril;;:i тl с zi, mаic. !} v*sti сc' Сtт flоt anгrr!
sl,ili]'.{'ll.j ]
р*
f:i'.ir. з:lilr
't;l.аt*.iе'Si;J :tдii.l}п,r
d.* Al.gi;:t"
*,:'
I'i-l:;. 1lir :it шtl .iitt;it.qtl't,йin r,il*airla
дк!r:t.l.*с; рiimbaте.
- t п.it-
'.'
*.*
L;з:tle r.гll!i. ?i lueii;:
1i рс
l{irt}iaш.
-"._ Ai сi;tt т;.r;:аn|fi'
9i
r.оmalrn'r1шi ?
-* }iiдr-rr." }i.t;lзз;il
}!e
nr"r. 1\iI;1 сltlс un rrr*lтс.:at sf,-lt}i
sii:ir,l;; i-rir"iiiiсl ditr i:.iurоъl gi plсс*nr. \r* sftru 1о disp*zi{ie.
*-
llnсlг' t:;f:l.$Clтl, Nath*р ? il ссnsllt* tr,,в}.i, сe
Ф
rmlt
g.ii-lсlrrl еi duii in alt.i
рагtiэ
ar fi f*st i.nеaрalзil sfl гёsр.шnсtrй
kl n,* ast{*.,.l сlе i.trtгс}эare stгЁiinЁ dе сrr'& сg о absогb*a.
-
*
I}.й-rrii r"о.ie sii*,!;i
рun
с1intii * lirtr.ebaге.
$i
сu sitтъt
с* r сl zi tтt'i-lt.(:. Са1 .i.rd"arl;l i]llrll e оbrazutr с1оaгдnеii Lu-ti
V:к.i r:Гr*i sаl'biil,*lrс, dar nш gtiш сum

сirедnтЁ'.
tr",i"lii t.il.E:сliti tr с1ipft, siйr.'ilз iuliil'-$i s,зсadсle tlnеi iв.
Lrшl:lrii,i сlt: r,js (:irtт
d&сii s-аr [i g:о::ni:t ar fi aju,ns
рtiъ&
ia
l:iсl'.l:ril. Сu ilсtlst l'is, al;l.a invins, ti
рriт.i
сliп rrоu pe
}dн;' t::ilr"'
Ili гl,l;-1 ;i it lr1, l l пrr - rln un sсс::сtl..
*
trJ tl;rr::r;:;i l,r.lj'i. о itэlсri:uрsе Niltlъ.tn, сliърi се*i v*.zr.l
ni-r;ltl.i t.rr ,гil;lll ; idi сiогсяс сiLе шn ;rstfgl ds sе*ret irr fie-
Сtll с. , i li l'tlrulшi.
*
Nu-l:u"!tll, sr aр*гil Lil}i. Ajшr.эgе unlзl. lar nu.ti-I
FJ f}i: sрL1lЗ.6:],
j{;;[}rnn,
dеgi сgti du}rотniсuI prеdев.tinat al
шлоr, tistItli с{* sс:с:.,еtе.
**
Пt;;iшl;i:.il Lшj'!, e trn sссr.et ln сIttl ?
r* Тrr t}t'uii,
y;lrтrhi
l-ш.'li еlrignзatiс*
1а*
Nф*"
pйrъr сfi сеtеgtе сu rrtсn{ie un tс'х{ nеv6zut.
.- ,Тц.rii
av*s О sс!.iрiгс сi* ris
рr:
fаiй, шo,**,.й ещй*;o i*r
Nшthan.
*
Dоarnn& Lu}i" lr:сi,рrr е.l rац са сinсi.а сat"е*i
дlо
дritrзсtttl
de-a dеzl*ga о
6aradй.
_
Natlraш, сhier d;t::ai b5nrri*gti, taсi gi сr6teaрtЁ.
-
PI,.
sr
р.эre

Etiu,
сiaг сееa се-r::ii
.s**рi.
e сauzg
vrsеlisi de as,с;-',iиi. Dе сe nu
ц;l
iн:i, gi aiaiйiЪit ?...
""Ь;
сlоerurne I,uli,е о ma::е a*triLs ?
,
I
Dar efогtr.il ]ui I,;.:ihaп dе-a rесарitula аnriirt-it'i pсt"lt:u
а tlеzlсga o.
рl'о}э!сr::i tг:l:гi:risоsе qi ]ul ii'ii
,;;;;.j
()r.lсЛtat'r.
$l
еa r.,l-li;i,ut-tiа, ]а lL;глina сс :f r-rll:.г ; i;;;;
h"1tf,i de iniпrй. e"inintй"i''рстъtrш
a iiimuri o iridrjl*lй *ti;;;;
l.*g'fi-rit5 сlln vоrbеlе iшi
j',Iаihan.
sir
dеоdetЁ, }J аtlrаn о r'ёztl subt осlъii li-li соm;:1еrt
[.гar*sfоl.mat;1. A]}зЁ" сa bЁltiitЁt cе br:unri. с" сirii;ffi;
:i-i]"Y:.-'':
сi:iсl plutеsс asuрr.a uiiui
{iрii
*o'*
"-i
;;;;i;
{l Lгi Ё!.lZ0.l l
jnсtСi
Lаtl.
"
{ygi.
Ii:trЁ iЬ sаlоnaq. Se сlusе с1е*э .l,орtul la bir-rrоul
,.i,
"vqry
.согсsроnd9nla
-рl.in
саrс-i
.u*lьtis*-сi:.;;:"$;
6;iilsi рii*r-rl
sсrisогii'.dе le Gebriеiа
ре
biu;:оu, deqi il_airrri.
sgs€ in mi]рa сu sсl.].sorl.
-
Luli !Luli !
G]аsul lui Cвtul B1gt11n sе аprоpia, сhlnrlnd;o,
I} аuzi vоl'bin'tl сu }Т*tlrэn.
*
Еi, Lьrli, utiсlе
р1ес5m ?
*
It{i*ai rrnlLl]-afl
trэrin
sсrisоri ?
C*ltul Eоgсi;.n gс'vйi тrtlnэai. о с!iр5, 6iunri.
:-"i.it
n-i].m сl:.spt.'']tr sfl fiu g*1сs з
L"";]i !;ir:;гсs' sй :zi;nJ зеas*i.
i1
t'iшltЁ \П"с!'ffl, Сэ.ti-;l B.r.{{сlаn gi *ш Nl"tir*n i..i invееЬ
, :l.;i. tЁсс;:iiс
ргt-.оr:uрл,tе.
$*сlсnr-l ре
tsгa:il.
[ii'
rй"i-qi
liLt.\s.е.
р.;ir:idеall.
1a Luli. A}эsстrfa еi gi an:lin,.iгсe
оi:rаjilог
l r'lbjtl dсос],.Ь1 d"]"*еau
ргimйvеrii tir;si"'iа
ре
;.;;^;';;
, lч1 е
р::ivitfi с1с
ре
tеrаsir trtrui sa:зеiLо::.itl"
T]irсгi'i'jr Iоr se сiсsрЁrlrr"6", 1r'l1nсl altе t.l::uз;ruгi. Catu!
I l.'{.;g
rrl-l i:.:bli,'еa siг'рriсеаi;& с?с се*о'
j*''it;;;;
Lou
;;
l.lll.,з s;iii::.;1 сi;.1
,'L;,. A]:*а ai:r':n i5t .i:':;llii"i.lа r:свсtiа
t ;
i''.llli' сliзрi1 се vЁzll..lе intijа stl:.isоа.:.:.' n..
',.ll,nn
o*"*,J
r (l{)I*iiр"i}t1ttсш$ii
сu Gahii.r,trа, с.I'*sigu-r сii сlt rr.Li;.tr*i it
'Ь-
t . [.)ii..]Ll's
sgl'isul. Сea lrr.;t lзunй
ргiБtenil а
gi
t... сa
ryiс'"й
l'j
.
'+rеj,а!
Natlran, i*ar fi sсгis lъri Lutri о sсrisoare de drаgоste... uгt
DOеi.!]. duг sеnsul егa al utrei sсi'istrгi сiс durgilst,с, al unt-.i
Ь&гt,uгisiri. I! pr.ivi о сliр5
ре
Natiran, pе f'-ri'i;, g.l сliрa
rоз.гll.l:.eгativЁ li dЁdu uil usor zinrbet саге.] inз,рiсс.liсfl sё
sirnt;Ъ гtзi.lс{ia ]ui. Lu],i. fiinсtсЁr Ni.rt.}rirrl. сгi] tjl-l ttrt,1ll
,t'1 -..
сс:va dесit Gabri,eia. Sе sinrtea inсirpllэl,l altfоl сlссil, ilil.
tiоnlrl s.1 J iе
gеJ ,оs сlin саtrza lui Natl-i;in. In 1'li.ld, itisti,
сoir{ilrtltu1 slnguт"еi sсrisor,i сеti1.e dr: l,lr]i flil i}vtlit $i-lii.
сiеd1й соrisistеn!ёL сa sЁ
ргovоirсе
о gс.l1t,''ziс t.сirJ ti. {) tiз{tl-
рЁttli.Ё, da. fuIai шrult, nu. PДstгasс-' st:l',illгlltt"tli], сiil.i, il r":tll'is;,..
dе rltit..а rlI"i. irrсit.o 5tiir рtl
dil,:'li.!.;lt'li. si^tr l.llitriiiriti' {r'аi;-
n1(intar :
',.Si';lt
i,ntrе cеlе pа,trш zс.Lt,i : тiiв'1litl,|i'tt' Irlt'.....
',(,li,lt.
d,еstе-tе |в minе cш Ia o st,еa dеsis.l,iitsr,i din tiltr:
5i
tltt.sti
i,n ill'ttшl'е ricu'l
f
drй,
J .and.,,
"q't'it
сullоsсusе T.uli din sсrisогilс: lrli, l,Elr'tlIr:i : 1,t]'t}]1l]'
tlrгеu ia tэ] Бi
ptlаtе n.riu.ltlt'isi:'r,lr 'iiгtt'i сi'сlтrl{.ir-rili
jilгi:;ti'r..
сt.vз i,r'..i
рtlsiirnаtЁ,
ilirr qi гn;ri
рiar"tttlir:li рl,ilr
l.'\i'it.c.зsitj"
T.,ult nu шrlli сitisе $i
л dоuа sсt.istiiil'il' сu tr.rlrlс с) .i.сl ltt"ii.
tasе: mir:drir., ?... Ilеsрr1. со1с]i"rl1-t,l сlрi nu trt;.ti
i;iili
tljlnii:.
I)Ё]siР'l.lr insЁ сi sсrisоl.lt'сil G:llэl'ir*,itlli' с.l;tt;l{ ritt t.it11tl1:t.iii;i:.
in T,uii о gсlоziс
рl
tl1-li'iu-zisii
*_
l.!*iLv(';l tiiэ1t.t,.i
jil
sсiljn:b с{tit]r.lsс:
рт.it'.tсnсi
сi r]ilr
q.r
'1]iii1i.,iс
;i
;l'tir''.lt:s:t:..:l;iii
аfrL]г."l"}iLil rtпl'i
ре:
fiс.1i,i' 11tl"':о1.lггit i.;l
iix rii.ll.];lt,illl.!. i:;l;;il-..1
illiJ ,,:l.t,l:!i.i рc
с:1ге аг
j.j
ilvl'li'-о
ryi.
т.il. dilгi,i l\ii;"i.'ii.'n i.сti: fi
tгiшjs
.!.iii
llir1i о tl..ii1(ll cс. slсl'ji;оiri't',
1:iil;i.i'itlс1t-t-:l]
iii:;Ii tlt"lll-
т.it.r:,r l't
j.;l1i;
r,j,- I,t.]i.
3'irlnсi, сi* сt:*о
jirt',itаsсl
рс
Giihгjс];'t 1;l
.
сi, l;i'iirirI
с:il,lс-i ?
l]r.rls,.l1 с.:;lr't irl illr,i,l';ti'ii Gtltri']t'it:i ii sс:i.l1-lit, сit.i,i nrit:*
d'l'ra lui l-lll i.;lnll:.iir''l.lliili сi,i iili]i.tttri,i.'L1'{''l1 {.,jii.!ilj'ir'l'i,t.i di*
r{]с't ..
i,.]ilil.:iil
llir с.:'I;ii*t'r,ilil.lгtLi'i i i i.iс'зl.t {J ,li'V(]il, i';tl i'jill:;:'i':]it
h.r 1ilrr1;lr! \';l(.i,ll11i'i сir.1 l:,!l;,1''i ,ttl t'':;ll.jll, ui. ill:iil.i;.'i Сi'tl t:'i.t l;,i
d,,l
I'l;..i' t.lrl'.''
1,tltr'l.l
Гi t:i1l1il i,iill
.;'..
l.irji..;i
jнi
]-r-i]i
'..iiirj
ql
ffltiil':t:'..t'1-;..;1
;ili,i,ili lin
'''.l..lt:;lll1li,
i.ii'tl})illiir;,{lu*i

1llilitL;'rlt,:,
tlt-.ll] ] ].i il,
г l.i] rJ .]
;'i.l 1. )l' <.!t' i l'i,l t,i l.ii ; ii"'l'11 t:i',
"
Gindul lшi fйrш uтi sо-trt
рeste пni. rсч'с,тзtliсi
Iа fоrоtrs.l-гa
fгсnului
opгit in gars
сtt..i'.;;..
"чi'il-*'.".t.t,
1l.,['liii s:l se
irnpiеdiсс,
гtistuгnirrdtr-}ij1-'$.й
"tr]с""
р,.,..,*nu l
дiii i,i. сr privi
pе Gabriela' сare o inсlешlna
ре
iшli s;:{ st:.t-ir1:L:
i'n tl"еn'
sрun.indu-i
,,I,шli.. сii un giаs .]t.lсо,ЪЬ;
sus, intre
чч;;й;й
asсlшlсl
р;ts:lз:"с;; ..,'*i*i' u..l,.,.,:i:
;. l с д*ui1
*
i,u-1i...
ox*:j,i,^n:IE'"'гj]:-ll-ь
n-т'r nulт:з'е]с:.
Сi]tr.qtti
.llli
,i.*ггTеi'.'
i:;*Y.":i
о
-intiinisе
in
^с;з:lгсl;ir'l'.
*.,.,iii"' t,, гr
t t il r,,.it-r:аu
..r" f,:;;.,-,
';;;],';'.,.,:|,.l1}j,1'::"..::'',о.,гlйdсau
.
о гщt.'li.:i.r.гсllie
j.::,я:'?:]ч.^Чl."-.u1"n р(.lrt,i] t't hii шn:l;, r .,.. )i,'аi" *,-1
|...ttgii. tii 6:iд g{;гgg.
t;озtеу с1е m.iзlа
5d
сlle rd,зn,qs cll, miii.
,iittitlsi;
L с:о" а
,tc,gс:i
itс$
{,, (:
t&1" ."
^o'д,:-'r.t*l1.'):::
:,"1]l1
d.е

vjс,. N*аъ,сa
шсhi
реlrtrtr
|'i;,;'; Рo:'-,?"-,',fi,.Р:' :u
'trес.pтilъ
.l*,ь,.''i''i"'й;;
,il;''l.li
,;!;1i\',,,:l::.',,',;,.:::":|:*Y|1;Ь,
у*i
e,iуl',1;"й;:'
Б;'ji;
Ё.i;li; l, tts е i, t tl.'.|' l :
.l'
е сt
-'!
rc сt zti с1,т aу7 o tt е п
__';l'ii'-i
*.,,'[rп,s
рtz,tia inсl l.. о.r
<:a |,0' i|$i'tе,:' с:ъt t,сoсt'уt,ti а,i,"'. ь'nn,t,i,.,',|,
I]":;:;..].]
,]-;l..]..li t.;lz;tls;l,'
'
{ iпt t,zl
,lэli'llrL
i:lt,'insё sulrf
t:сl.ul pо!
'
rn' оdiniaа,тсi rеi, :i' nе'.inъpd'ссl"|i
|.а, ri-sp€эz'tii
d; tlrзlст
.
! n.'",1l^'l':
"..',.
." .
""
|9.-t'||ь!}uL:L:|,'L
LLL rtrsI
r:'. il. ....;t'f:'l(li: i.'li tсtt' J tтtt,tlгfс
5i
d"u,:с,теn
*n.,"i,
Еl li^ii..о {,,' ;,,;], .-^
f;.;,,,,'.,..,,..",.|},;'::;.J : -,:.lгi]е
dilr jr.rгtrl
})ur.ореl...
,,Дfi-в
i!;;|',"'}ij'.:.,,:,.u,j"::i!
Рitittrul,,,i p- ."#-..i4ilJ ;"ji..;;;
",':':;:
iT;1,"#'::l;..*;'
i''iБi
"";;;-;;',"ъ'{":"';';;;;:;i"
;,;:;;'
:i,:,:';f;:
";il
Е{l
j
rir itlr i.lil.l::rl l i i,','ir:сj;l i ;.l
l
lil li.lr ;li l ; l.l'r:i
Е,.il;,,il.]l;lii,i,..
{]l;iirr'i.tl]i'.1
l)tl
{'];ri.1:] сl ii]1,ir;,l.l
I.rrill ..i' dL:l--ii {li..ii ll.;.i,l:.ltl сlill tlil1ji'....
*t'iitit;l !.1.:J r rt,,:l il {"11i:'jl-'r:1.}ii'.i1. i;l'ltri..i,;rjl'li
.ll;rг t.] .lll.'j..lil
./
l..}lг i-.оl"'r'']с.:i, сllt,,.; 1,(,i].l|..]L|].
nr,1.1
:.,':'' ; J l,
:'"' 1,.,.'t'..
,l:[ris f сr'c.'..
mlm*i lui.
:l' ::}::.;::"'.]'..'* *o''-
gtia.' Aсeе;-rs;i rniii'l
1it.tli.'t.ir лlr'lin.
;. [х.;.
.
li;..a" s:r inсеape:.'P;';i;j;.,'.i"']I
.i'
Ж; :1
l:l'j;l].l]i*'
l]]';:ч
!i
р;rl'с;i.сlе
"l"i
i,Ый -i.i#,i;i;";.d;::
.i lсl сu-
A.l.
i].]',, ],,ff:i'Ё:,;'
g g
;'x
-f
5rй sД*9 i с1 e a sеanr t.
: i,?.i:,'.i:"
'
:;..,j-j.-i:уt ,
bi.1,rtt .1-..
"i;;;т.
.
],i'ii'
*l
..т,i'..
ii:i. Т.,t!
l ; L ;t гс,t.;t1li г.."o,t.
j "a:Ч:ff""i?
;i*1"i:#illi т;;i
''
:i
uu

.i' ;; ; д ;i;;' dТ :J "ъ" -;"i
"Тi';ж' "i:ig'Hl
J ll i:,l
1'iiг}i. inim;ilui nu intilnisе
rnai tragiсi rаspintie.
sat
*
N*t}тan, sint tt.ist.
T},г::fil,iг*.
LЬl.i *рa'.use tn sрatеlе }rrr, fЁrfl вй о *tids' Еl.a сatrmr$"
sr
рud::aiс.
ОE:hii nЬ nrai Iзйstгаu
niсi' о r:lr::дЁ. Avеa pе
;й-Ы о }rt.rlпfl сte }tnЁ, da6i ;rfaгй, arnurgu1-dе..pгзrnйvаrЁ
тrзri't
рt:*tс, р*lrri!
irrjllоriti rru iе infr':igura flоi'ilе ilзrгeuф.
t.олl"е iri, liэitia lог sr.l.|э1il е"
Sс riili*аi:й"
* (:{:]
filсi", T,ull ?
-
sint
5i.ltа
сi*
рlhъзiэare'
TtT
Ari'tl.*iсгеa sfin,-с1ог P;.;tе d'..]са ti.с:с.rii zi1t"]оr dе
Er.lзrii".
'liot
tlrэ f,еx dе sшlеш;ritat* mls,liсй. Рагсi sе lrrtоr-
Ьarr fsэi}e u.шеi Еuштag}eeiii с*.1 st'l.Ёlш*fu:сa дэl'irnЁtverii
nш.
rп*i in stоitг{e'
--
!ntг*о z;, Luн vflzu сalеndarul dirr antrеt ru fоaia J a
ri. 19i aiainti сЁ tlit*se d.е сitвva zitrе s6 rtlрf, fоiiе"
_
*
Tu trg*ai r"urрt ? ilintгеlзЁ еa
рe
eatul Bоgdan.
*
t{u
рtiur
biЬ*" Еш, sвu Nat}ran, sаu
роаtе
hazialеa"
Lrrli llll insistit.
IТа zi a1сa iirхrрrсurr5 сu сliir.l aia in серusе tзэ_arе a. gri j itu.;:s.
n*съiа grijea й1оna5rr1 }rт,i I.,u].i. gi" iеtзсul. I'1aziatсa, avinс1
*''l-t o"аi'*Ь
рr
сеila}1,i sеrvitоri, еaгgi nu aрйr.еi*u de 1ос
ргtn
сasЁ, rеstul оdf,iiоr.
LrrШ i91
реtгrееa
tinlрl;l
trlе
terasЁn intr*un.sсatln de
рi;зzГl
сu atungt'u, сu
рiеiоaгеlе
inf&9urа"tе trr
р1*d.
T{аt}lan еra аprФi1рс m{:гru in
рrРjijma
]r"li Luli.
Unооri \-сnra la dеjun, r"Ьnзinind рilr6
dtlрй }1]a:д dс
uu*"r' ; a1trоr vеnеa duрй dеjuтl, luindu-Ei са-f*вua aсо1о.
lntr-o zi, d-аdaia ii aс1ьisе trui Luli in
PоаxЬ.сi$ivз.pr-ii$оri
aur.ii dе geinй, abtэa i*тi{i с.1.iл оu. I-uli ii сutrеsе еitэ unui
'*,-ь*'й.Тu
aduтrа,tе, i*i,t}еzlniеrсlfl о}rз:azul de pufutr 1ог
auriu рl-i
dй.du indf,rЁt.
eu tоatе ей LТniъlеrsltatеa егa tnс}rз-sf,, C*tul- Bщ3dsтr
'*
ru*й ln fiесаrе zi, subt pl"etеxtul tenоr соnsfЁtui:'i xa
гесtоrat in lсgiilurЁl сu n:i6еЁri1е studеn$е6ti 6i
сu prо*
btr.ейa flз'сhidсrii с:funinurilоr. Nu n.lai
рri:тlisе
miсi o sсri-
iоaге с1е }a l"ог*trеi, dar еerее1,a
gi]rзlс dсrсЁ rru i*в vrtъit
vrео sсris*arr la Univеrsitate.
*,8
G;itэtietra'igi
anulт{asе
sоsiгеa" Sе dtl:.iсge сJ .iirtti s* г;i
'.
uti.i
рйt'iniii 1а"Buс.uг*ryti,
гЁi:rr1rrirlri
сu с.i сitс:t,a rl11t.
"l.rltг-О nоарtе,
Cаtшl Еtцсiat:'
-sr dа;Lr:рtЁr еtъ.l.lic ign.
l'l.(:Sia сf,-i
рrivit.
I]e junreltatе
гidi*atй сlin
рiit,
I.uli ii
1irlтl.,ll рl.iтi
i:ъ-
l llfl,rгiс.
*
De се nu di:irшti, Lш]-i ?
*
Аnr r'isаt r.itl
ryi
m-;in tгеz[t.
I"uii li dеrmiеrсl;i
{l.цntеa ыi''*. сl-t"*l,.il.l:;lt.:ii:lr'l.'i-ll
ti;''оi 'ilri
t.];i]ma ei su.}э!iтс.,
сa
6i
сrtm *, i,
'',*l.
srl-i iа tltt,tiir.j .l1.
*
I}огmi.
si sе сir]сё qi
сa. C сuрl..in:е сu [1l.! tr:il
t ;t.,,': i,:]l.
i'i l'"tiрul
lilrgй al ei. Nц.*it
р"t""".аi,l'o,,' }l]t,а llt.-1itll':'lii*.
l'l.tu{i
un trеlтtrг ugоr itl tl'upul с.
'uiJ ii''"i"
Ъ;.;;.;i' ;;
t ,'.l1
6foг.э2ui lцi Lulr. д;гa L].сt.
*
I.,r-эli...
()
td,"*еre, o linfl гnlqсаrе de tr;lсl"irэ:i'
*
Arn r,isat riu. }du*i ninii*. Si;:t i"itГV{,l;i;iii.
Ar"rт sй
r ].il."rn
;i,-iтii trесe"
iЧu*qi с]5с1u sсlliз':i с?:.i;1 a**;:tтri' с1;..г ltvl.i dii"l rэlu, d,r:зf,
l: Yi::} ::1
s:.mрlr'r gi rЁrsсо]i1'оr
cl.vil.i;t ]шi" i.;'ц;;{tj;
з,.r аI]tl:а
T-i,l,
]f,.iln:]-l-] г,uоi :ir:;,,.:1. I,,':..;',-i' йi. tfr
';[
.gСn::]с lhгI.оlrеi.
Sз d.-;,i',р,5 J ii r:l....i tr'i I.lr1l- ii
' .iit lui. IJ огrnоa.
ii*auzеа гс:;рш,a{::t ...др1.*.i*l-'",,""*i;;"***
, .. .I?.is cu' rn,F,z1'a, €ttidnsй с,*, а rе;trсiz''i l,с*r...
I sе utr:;rirё ссhii aI.еа }*gtrрi,"ii
.*;"
si.;tiij-t. f"iгfl s&
rl еar**i m1na
рe:qгe
ч
рlingЪ:"a iir:nъrl iuj. tl tiil l.'tii
r,r a Irrj. I-,oгеIеi...
Vislс
,lristе
iй a1,*i* .nm,'г..
''
At)"оrtшi сш iniшъа gгеa,
е*гГ:lсl sоm':rlllul ui,f i;r,с:
Г.']
'.j
:?.
vсlli'Ё
Гс
оl-.;'.-.ii!
]:;i I.:.li
' lut ]\i.t!l;:11,]. t,!,l1 ;"r trn .t"!; i;ri iг's.
I8"
рt]
tг'i;ll.i]i, sllht
il1l;i l';,."
t !l"i].'!l
с1tlg
Ni.ithan a'tеpta sosirea
(i:.ilэr"i
еltli сr"rrn d.,i t,ср!i
"fulqеI.i.l.l
gi
рlоaia
сirrd nouri nеvit:.:u!i inсi irrсing a;.чii1a, tiind riсг-
ililЪr sсintеi
ryi
irlimеi о glrrlrtruirс infr'iсо;аtй.
Pгеzс:nla 1r.ri Luli ilrIitlsй
trlе
tr.:гasA dДdсп
l:11,.fi]fi\/t-ll.i.i
o tistе{,il utit a" sfi6itl1,t)аr.tl, irк'it Nшthau ar fi с1tlгl1-
р;lгсii
s-о sfartn* сa
реto
оg!.irlвii t.]'itзtl,-i}сflj^c':a dе
роr,с''i1l..
1t] CAг(-'
aрal'{-"' intге ltiпlinйr.i, ;.ltrll."insе i.i.,t
-
nriеzп] no;11l
''
(llitll)t1t
йоr1ii, fеtеi сare**i irl.1,i i-rn,illr uгsii';r,
l:l.r,i:ttзi:r.с,.tr-i.i ti-liрт1'
*-,Nathan.
.ri,,.i: J .tlt,.i.t:ii.еа' {:] !'il 1"еj1Ll11iil,il'r::.1ll titii:, riс.
vоtiтrсlu-tr: аlt.оra ?... i:l gгсi,r s;i rсnltir}i ).lr
..iit,.'
?
*
ll gi.еш si f ii eгou,
-
T,сii.usi. i}'' vl.{]it sir fju in.{jlтrriеt'il sзrз tirjs1rirrltl.ii
undrYil ]a сanil,''rl
j'i,tlт,ji' (lгсri
сit t-tс.iv'tliitrс}ш-fitii rlc.ltlol'{)*
r:iгii altorа . mi-trg
рi
сгdе. с'i'gоl ird',.,
Ruzеlс еi аvr-ri.;i о trri;iс;'tr'с dt\
рiisii,с
Сiil.е nti tr]t;'ll
рoatсr
:llзt':i"a.
f,l1.;11t:lrrlf, Luii' се с: ? s* ti];rr'nri Nat}rзn, sсi..р,itr.
du*ryi
рi;эa.
_. jЧt'.
niгi"liс... 1\Д.;itrr sрсr:iitL
рi.'tlii{'*:,tе'
lxl.п' ilvut tll.i
fеl сl<. сj t-lt"егt''..
Р;irr.*;r с:fl пsr:ultй, сir-rl-jt d sii dt.lсtrр.'}.е
(]t'.\.i\ t:ill''? ttС.
сttsс' it'i.i.ql'i.t:i 1 rlг.
*-r\
tгt'tt-tt.
Diit' tl.lr'l;:t:;sc.
*_
iliriсlr.m ]ir nrasi' 'Ггсl.liliе s/i пlll]i,gt]til i.t
i1;rt.t.i.
Yitrr,
Crrl:: i:'lir,
tr"i ;.nttlrtat.fl
рr.l
.
()i..iul
I}оi;сlllг., ;.r:1-i'zit;сJ lt*..lt' t.:!i' t::t.,:
}a n1;l:lё. tlii:L,tl.i,
j:)l.it1'i,1-l
tr'i'сi r.tlltli 5i'11ii1'1];'}
{"]:.tj'lгir".1lt:i l.ii
!tri;li r.l; ;'l r; i:i;t:.'Li'ir]. i },.'lvr..lt:is.'' о .-a1lr]i1:.iti.l iltt'L,i;i"Iiai"
--. I,;i t:i:'tl
''rljГlt.l
1l.{]]li,i]. ? ilrtr,сlJ :fi L,i.iii.
'-.
j-l.r
lir;r,';ii
чli'
f-t]1./|I, r.i;i:iрt.}l:lгsil i'"[*!liilп irl lc.i,lit] }iii {-]iiltl
f;jl:;i.lrl*,.
*- \.'i:ii,I irrgt.iii| сie i,''ir:uгll ?
l,l.'li

ll.til i:l l !':lrilr}l.;i'llil'
--- ,,).iti 1.1 irti,..ii !;:.i ,,111q;;1,.,rltii. lili',-i.;";l si $0'rr..i*Uii
'i;l l,,'i
1i11l;l)i. 51,;i;1.t:li;t с.1.ii' ].i,tl..:.i il:l.
tl.1;(illlI.,i ;,,i i iiii rLt
qiiI lr'..'lr. i.l.,i r ll;,'il.i; I:i
()
ridiсаrД
de pe sсaun' ajutindu-i
s5 urтrble. O dusеrA
i'rl''t-.t iП salonаg.
*
I,lisa|i-m5
сu l"laziaiсa.-
o 'lЁs.rгii.
-
I{.:rlitan...
'.,,..'o-
it:]]:
"l]-.!i
piегс1е сumpittul,
vоrlзi Natrlirn, stt]r-
llj)'[0u.ril t''.t
р:ritna st-tdсlar'сa сiе
1rс
frunte.
$i-l рiсL,dusсr'Ё ;lmiшсlili.
.
.. ,.BJ r{iti'tl
!.a urya. Intгar.Ё in virfu]
рiсitraгеl'ог. I,uli еr;t
itrt-insil pс сlivаn, aсс.,рl'ritё сll Ц,, pliс' zinrьt,a. Оjэi аzt,tl
; r
дэйt"еа-tr;;'i:';t a l b, сhiai.
рr:
pс.:t'nt.
-.
*
V-ilm sрс:r'iat сfi.gсlbа. inсс.p sd- mii slrnt mо.i binе'
(.lоrrtintrп{,i.vй,.tnasa
gi
.,t.i
Ll,:е1i*|а-T*"" gn'а. Sirrt сltzolat6. ,llrшn;,ri
Liаhriеla sД mii g5sе:.rвс5
1rr ha]fi] aсesta...
..
Lе u?nl,bi, сu un aеr vt.оit
$trengйrеsс, сa qi сL].m i*ar,
l"i
рЁlсflli't.
ОIэrllj ii igi reс5р5tau сulоrile, evоlulnd spl'е rtlg
:rnrrins.
-,--;
Lulli dragё, r6nrin сu tine. Se duсe Nathаn la
lltra.
*-"Sigur,
sе ofеri Nirth;in,
рlесlnd'
Lu]i
гilгеа sunt6 dе с' lзlilbоar,i
сare ap6rusе in ea.
()сhii
i sе dilataser5, privirтd
сu
фamй spгe Catul
Uоgdэn.
ti pus:l tt'гmпmеtrul.
trntrtl titnp. vсnisе
9i
сJ аdаiа.
"
_Тtt'^ltri'Luli
р.4rеa stгir',"rbat5 de izlэuсnirile unui
ff)$гflar..Ir*.idugеa.
Cаtul. Bоgdan li gtеrse fаla сu ь*ii'iii
[tli," apс;i iii gtеrse
fata ]ui Ё' аеgutЁiБ. s* ,'ita r- t.i","-
lllсtru, ul mйrit de oсhii lui Lutri.
-cir?
Ahе;r l аuzi glasul'. Dгеpt rДsрuns
ii zimhi blirrd. sсu.
iшг5 tегml,rrrеt1ul
'si
iegi rёреdе,. f&еind
"u"n.r-'
aoа*i"i-*а
stca-сu
Luli. Tеlеfоnё r.lnui doсtor, implorinсiu-i
*' ;i;
iiшediat.
Ctnd аutоn"lоbi]'il
сu G-аb.гiеla gi Nathan sе opri in
[l,r|а сa:.с,i din Еtlndaсul
Vесhi, ;й; o trtsurй. Din
tlгmЁ.
сu un stlnet de alarmй, ii;jlj;s;;i -"t",-"йiй
s,-ij
r J rгi"i.
Cе-i' dосtorе ?- intrеb6 Nathаn pe mеdiсul сare
ir'fi0a pr,€orupat
din sаlonag.
*
Trеbuiе оperst.t.|fl imediat...
Un aссes de apendiсitё
цllttt'fl...
'
'':
.l.i lij,ilit ''.i' гlil';i ! .с::i:i ...:r.
цi, li.ii ,;.iii,ri i:,ii;-ir.:" i'':;r:i i':l
.l"i l ;-i u'1 iri t':. i\i i.l :;''r.L i s ir s ii L
i
i :r'1
"^
ii.il,illii i;ii
;
r:'l i jri ri
t:' i i
r-L-t.r ii,i L*i.
з31
Ri с1lс& с{in ilmеri,
3зa::*ii,
drеli n?nrltl.-
6i
rfi sрundеrоa.
С;а*a
рat.*й
stэ irirэеgr"ise, dсgi tсэat* x5mрi}е ardеau.
d) trаns1зоi,"tar:fi
ре
x,argii. Oсhii lui T"utri, in fгiguri,
niri rru
ршtur&
z.irзrbi Gг;.lзriсlеi, сal.r 0 lntоviir&qеa sрr*
ugfi, еu са"putr aрlесat аsi:pгa taгgеi.
Pсlt.nil.Ё сш tо{ii la sрital,
ргin1
г*uш оraq fi:nсbr.u.
Bi'sеriс:r Siirrt.ul].tli Sрii-iсlоn ii iшtiгл1зiilй сu оbraz
6i
сruсе сtr* x]lt]ilri*, dirr rтliji*сl-ll оgгЁzii sрitt.:liul'ui, d".tрй се
роr.$11*
furs сlеg*ilil;r сu ufl sсit.|ilt nзеdi*:val.
Su,lrs s*fi.з.ilе ittеii, irilt'ii:id icl rnirо$u] feniсаt al сlf,dll.ij
eu
trзёi"еli
ailзi. Tоtul fticrЕl.:a i lсеi; : сit.эс:tоrii, infir'miеrele,
рrеg*,tiгilе,
tiirэplrl. }.{Iiзlll.:: ]r'ii I-rrli аl'dеaш ln гдiпi1е Sul-
tgnului с}е Argint vrillut с1rз ос]lii еi 1ntг*о сlеp5i:tare dе
оr'iдоnt tri:Ъu]'*s сa а1 арitsulr;i hrIзii.
Aр*гtlг6 сс:i сu h;llatе ii1};е, пdl;tii:rd с.i-ruсi'оrul. Rtt*
dеle gi priе1.еп!'i fьlr:il it:сiе1,l:";гl,*'{l. *.Цэ aсlшlз;"rЁ itrtr.un fund
dе соr"idоr, }inд;5 о fl::rеэstr.Ё a]trзаstгй с!e nоnptе t9е pi.i*
nriir,at"fi,. I)е af;ir.* Гj.1 auz.;!l't glаsт.,:i.ilе unui }J r'!.эtоs a trа,-
gii*f
.. соrul} bi:егiс;-i flliсеa геi::ti{ie.
Сatu.i tsсgdа.n nlt
рtl,ссa
sй_gi epгinсii
tigara"
Inсеi:efl
dе с?.!,ет,la оri. R*nuз:t6. Р"airrasе сu еa in gilгй, rnоzо],i,n-
du*i с**,rtоnu}.
Aрсi, pе urrrra с,1ruсiо:i'"t1ui, sе indгерt.{ sрге sala dе
ореra!iе' Luli nu n.}tli еra dесit o itl.v?lvоiс.rо с.[е
рёr
nrgru
сlепstlрra unеi fгuir{i dе ar,gint. CЁruсiоrul
рarсй
сluсеa
struguгi dе eоrinth gi un lnсерttt cе niiтrlэ.
Iar sс adunarй
роsоrnогlti
unu"l lingй atrtutr, Gabr'iela,
Nat}i:rn, Catul Bоgdan, dadiria, lrazi.aiсa, dеsрйr{iti
parс& сlе stranele шnеi vеglri funеbre.
Tirnрtitr drэvеi:i еnОrшl
ryi
r.id са o сatеdralЁ pustiitf,.
LIn с.lсэсtоr asistеnt aр5т"rt, еvitinсlu-trе осhii.
Nethen il aprrс6 de nr1ngсa lrelaiului. Dосtоrul rldiuЁ
din urnеi'
_
Stnieti rudй ?
*
Ргi6:tетr.
_
O Iasf, desеlзiss"."
Cйrrдсiогul rеapйr'rr, duсlnd rana unui tr.шp fArH
ег{:сr.
A' dоua zi, sрre amuгgl Ltrli mrtтi sti}эt оеLiii,lоr.
0 infirтniеr& bйirilr& ii aprinве }uз'i:inarеa, in tirnp се
dadaia ii inсilisе trсtrrii.
_
Drrmnеzеu s-о iеrte !
Infirmieгa dеsс}ъlse fеreвtrexe.
вsд .
flЁi'fчLl1yЧ*::-rе,,Catul
Bоgdаn
nш rtlai vоllli
l"
J "Ы: # T'ix] ;
"
**: ii:':Ё:1,,J
;;Ч ffi
'
;..+ #
-ilfi
уj 5i
ргео}i,^сtr nЁrile
;Lй Ь;;;i
'.r
iдБiii*i
.''
^
Тi, },.-Г''.',#-l
ъъ
"i'l?:iu
lY,Ti:: ч::
-1Р-1f;.
ltfеl, niс:е"i
;l; iЬ"ьg*, Iriес;lrо
nоu-vсnit
e.
-.
:--
* rJ }; lul, i!!iitе'l]
-
rru }'oгbg&,
J lririnlii, unа dе }* nf-^3'i=li..::l'
с]оuй
"de "la
G;i-li;
р:J rinlii, unа dе ta в"aqоv,"Ъ;;i-;
uiЪ'Еf,ulЁ ът-t,J la"pi.
*ЧTieЪТT:-*":T,':'1^d:Tt':ч,
сi o vсrTr"аu
рe Lu].i
**
^gi
vie
6i nзоartfl
: gl
una-;i
lnсit se lmlrinэ,,
--
.; ?".-..._
("t]
oroare de сеi]aiti.
utr
рlins, i,з't,:ё шtltll,
oooli.i
...,i,,Ж,tl*',
dаdaia
6i сu lraиiаiсa
se осшp:rsеt";tr
d* lnnэоr*
*"{-".}k*"##нъl'*.$iil'ЦЁ],sJ ;fi
I ,-#',s$aсula0
,..,t,зta*e-fr.g;;
",,'?:rТij
fl}i]}'"с:еlt:tоrgi
da la innзor.
1; .{-,;щ'',*ffJ Нkt*J i ;}
::.:Ё={:iЪ'!,.жr.}:
.. -,фЪ*т;
#*aТ
т-'}ffi
Тy;,lъ',ж.$е'
gtегt
; ;'с
Агistjdе
Bоgс!*l
,1;:.ж--",;f,Т-.з"ч,f
{ж?*i-J -'t3,*g%{-i-}Т*-.*:yJ
r
i
i
*tТ ж, rЧh #дЦs:
-?'
;ЁЦ
n#. Ё=]г
- s.,lчжн:н:
if; ;Н;-"'ж-#,т#lн;fili1fliff'т;*;Ж
"J }-1*Г#
i'ri,.:,..$х;'{1?ln"Ъ..iJ "*Чжfl
li-lrui,fr
H,#h
j*
i'тi
i
Ё Ё
г;fl-t -'1
fi ,fil";'
ji}*t*::*'
!
t zi nnl re-iЬ'fe
ili-"н'*}:ъ}:fi
i-gi$.i:Ё,it"Ж*:Т.Yu-'i,,.!,-;:ъ,т;"iъ
*
Natharu
Nu*i гflsрunsr.
*
Eеprirтrаntf;
easil !
.
.T^5i.lspг;ivi
}igara
il.}1*i;ii#lJ ,fu
,i*ri
j*},;&:1-"Т-1fl
$*ж;
jl-ж;Т
ll{ai.-vеnirf, сiiiva tnagi.stгafi, сunosсutfi de.ai tu!
Tеodoг Nоvlеanu, qi сitiva pitifesori
univеrsitaгi.
4рoi"
din nоu, umbrelе r6maserЁ intre elе. Haziaiсa
Ii aсlunЁ. pe to{i in jurul
mesei. Se supusеu5 automat
aс:еstеi сTt.рrilr'der'i, dar qi n.lasа tot o veghe dеveni, сu
bаtistе lir осiri
51
fum dе Lutrrn.
L'.rрi masй. Teосlor Novleаnu.
iг,f r.fl !rr осl:ria dзdaiеi. O gёsi la
-'r,..qtYl
Bogdаrr
dёdш
din
а".йi,;".l"u"+ЁЁ"f,
?*H':l:
сaр. Il au.zi
sсoborlnсl
sсДrttrе,
Еl'lr
atit
dе maгe
ti
l, rndерёrta"*^
р"яiili-!i,I?$}ll:-in
Purrdaсul
Veсhi,
li.
j:,*тf
т
jъ;:,жjlуi*l-${iЩi"g*&1Тч,,Y,""..1}
ll .orй],#?J ъ.;,Р"sltor
lui Nаthan
d;;;;ъ;.lj'Б"#}
Pinё
сind
,,".,'ol1"l1j.':=*";n
simfоntе
сle Bееthovеn.
:i еiе,
d.easup.*
u',l.i*оrrn1nt.
Pinё
сind
no*oй.'*
ч^rrut.(J
srmlonie
de Bеethoven
tэ' deasupra
u',,i
*o**,lР
tоat5,
' irrrегrgifiсat'
;Ы-;
sti'lrsД.
_-
l.,llrr*;iiе. nоi plесёm mine
f)ilijпia il pi
,ir,,i
с1tr.a timp ln
sоlтlrli,.i1, ;.
сo,ndus de hаziaiсa.
{еrеastrё, сu lurriirra
dimineat5. \rii сu noi.
t5сerе. Apоi vоrbi po.
*
Dumnezeulе
!
',
..
.1 r]с,rll;: ', i ..I;... i.
, , rll).ii
' ;i,rt
llt.i.
li,.:.,:;ii,:
',i
it (j;,li:.j:{-iir,iii
.iit: iii,rir
*
!]ii r,imin дjсi"
$i
1i r.,,.'ii..l;.' I\trоvlер.;.ttl se сluse iildёr5t сu oсlrii rosi'.
amint!ilr-]tl*ili ilrtiiа ir: ;i]n.irе сu Smаirirnсli!a llIеi'iqог, сind
intt'as+. ]ln
!.'il-tl.t,.t-tl
lt.ii с:tt Lu]i in bra}e,, sрuniirгtu-l i;
sfil"бit' r!:'r.r:li се а,l']esr: сuп1 a шlurit TЬadеi:
,,Pе
fеtila
as.la с:u i.ll.li ii-0 сi.t.sс.,.
-
Inсrрuг;:r
рr.сgiiiгilе dс nоapte. Iеtaсul despегеt:heat
rДrn;i..:.. tillr::.lii.L.l l)i'',t.i.i.1i. r:i::t ц.:аrl,l-l,:
р;ir,illii1llr'
j;-rj"
l.r,rli. Т:;i
dusеrй rlеsomittl1, nrlrrД tn шi:rй, pe.patul
de soliе аl tеlеi
lоr"
I{lrzi'аiса itrfiltfl с]jvаl:ul сiirr salonaq pentгu Gаhr.iрla.
Пi:г Gabriеia dеsсорсl.i- tег::sа
;i
глniаsе aсolо, luinс,
ft:rгii s.i
5tiе, lосul ]ui Luli.
А.роi h:rziaiса sе rt'ti",:sе.
jйsind
un samovar aрrins gi
un ilэr.iс piin dе сafеа nсlagt'й.
Ultimii nu
рlес;llt
. }Т;'11r:rn
1i C;r1u1 Bоgdan' Гumаu
mrl'<lu. Асelеe"яi сlt;pоte sunаtl ?n с;tрс;tс1с:t. 1ог. xlli'r*ur]l
tiгziu' Nаtlran sс: rid.ilЁ сlе pr sс,.llln;
сiiutind сеva с.Tе
b.nчt
:
ii еra gшra. aгs5. Dсsсоpeгi ibritlu] dr: саГеn
",..lg'"ь
;i,.intоrсind сарu| sе aqеzA din r-rоlr pе sс(.з'un.. rс.tLiinс:.lri9i
с*lёtоr!a pе lос' L]e 1а 0 V!.iIflr:.. ilr,lй, gi1,4.,ililrl ,l,шi l.t'a,.ъч'
аll^t
$rч'm
qenlru siгul .iоr nsgгu. Ра1л.ili piс:l.dlt
",oр;''t'.lt,
tr-'ini
a'tunсi сЁрёtind сlL*iзgilо rii.lсli соn:еnti.;iгi
1;i
url.fсl dе
]tlvlt)rа]:e. L)е сitr:va оt,i
1rr"i"l'.i
l-u1.li't' L1atl.tl }itr6*с1пn: Sш1-
tаnul de
4чgint '.
Strli;tnul с1r Аt.girri: sо ъ.l.siс'jtlэ inс:еt
ре
sсaunul-dе piatrii агs;i al intliеi nо1l!i. сlt-lpii сel,'l о nrie
gi unа' alе Sсhфегazadеi.
Natllan se гidiсd iirсеt, sr drrsе !n bi,uгоrll ].rri Catul
pogс|an' stЁtu сitva timp, lssЁ o sсгir;оaгсl
ре
tliLrгоu
;i
il:gi с1е aсo1,о, sprrriind lui Catrrl Bоgсlan :
-
1ш5 duс, Tani.
2S{
ж:ii,;'-::flЁ,
n,:
ж:*;^'i}*1'i9, i:.гс.
ra. bшlgflгii
l.;isturna{i
р" siс'й'
t/Е rllй*i*'
l'аlsllnInd,
t;lr'с.
еa bшigf;гii
il lnсeput
aсolo
unjeui, T,-1l'*^'t*Ч'.. Yb],"li, tl.tiй#сl,jj
i
j.'iffi
Y.xl'т"iж*l
j'ffi ;:Ь:,il,;'"',,ioЧ:j1#?,:tfs.fi
J
fl"-lT.j",,..,
жi: Ц
"
;,'Ёil"
#*
fffi,,J |"i
1';tt'rе de tоatt
Itlс: eI ]ui Lu]i"
iri
j::::ff
д.T",,;i:;l"'-'ltg,lт+?Ht1iЁi!t'#trlт#
fi
'1:tТ*:ыiсЬ-Ъl-i?йfl
,#й?iff;,-i'".lt3i1:i1ii,f
fi ;
,'.',-,?*.,u'u
еnоrnrfr
dйdеa
nорlii
соntur
сlе rтlarrnul.fl
fur.
j:
: $,'fl.,f,' ":,,l*
ц

ii,i:'" "т:,#'i}{*;if
,'''
i':.j*'i-iiiiнi*** *.f$.ffi
*--*#
Тl']',.].l;.,'i ...'.. .,i...'.,li
ill
iч:lr,.i
рс
:r:ilirl
t t
(J
l.t
;.r;tг
ltti-l;lr;1,
сp.ге
ttii::l';";
i it-.r11t"U.
aJ е nrдmеi
illjrnа
iuj.
:t.i aс:еstсi
ttll (]ltjа1i
i:l in|о;.lr]*
,:i5
:ri:) Llil |l()l.ir"tili
i.,
t
Ft
с.г!'0, сt'rtlll Bоgсlam dеsсореri ре
bittгош sсгisоaгr.a tui
irl et,lt:un.
I.llсс.рса гtsl'fl..l :
Dtаgd,f.o;rЙ,i.gtfй*зtтdс6fеEсsу.im$шr"}fa6tttlfirд€d.i€tr{..сtсg
.r,с,i
ftlсЪ, dаг р1ее
сlin tafii рent:.u
tоttlешulla."
Ln s.iТг6 t spшliсa :
Ulr tll[li:l st*t pе саr,e nri tr.;rтш dat rл.1е, gi
tr}(*
с гe
{i.tr
dвu 6i
tj*: Di.iliit l.Гri Еа mвi p{:}li Yr:zl\',\.a, шit:.1.tе
pe tinс 6l
с!:vоtеazЬ.te
ьl,-фгд'
Nathаrr
Р-&d€lfi]fl:x
.&
$;ЧР'З"Fi,,$
,P".$i
"\trьт
ld{i'j.'".j.1.si
{:i.I ;1r:i:.i'x ljf,Гifl;.,'ii {.]'д
A iiЁг-; ctl!, !',i.":.it..
:'
-.:-
i}lт'?ff
-,i.
"h1,,'у.::'.11'*''.u
.,
1'']':Т
.l:,,]i.,i Tл,' }:j;;:';*u,;,
l l l i l"il:i: Ёя .,н;l
g.'
ж; r ъ *;;.]i,
. .
*,"',l.];;-o-
u.;
]'.
.;-,-i] с;it":;i. i.u.,."'.*ii
,.;i.i,.i.,.'i,l
l:i;i,,:;l:;,,*'::;;.j
'i. (.-"{j
.t{}аi*
сi nrii.:;i !ui
iilll"t;i r'ui i'
'
i'r];..;-s{+
u;u т* ii..i oi,,.,эr,.:
i*..*
-.t.,i*;1..i;ii..l;.',,l;.:iii1,;
',
i'' -ж*Ёffitfr!:.ff1t;,Ёl*l
i:,. l
,.
tll.,:.:Ёiii'[!s*
гi-а ?iil;jз!t*.,
Ф l''.;;; ;;;
,r'.
l'.jгjilsе
;-*;;. v:lд r...lt.:аs'ч.'
Б* l; ?l.;j;..il;.
:i.","il;.:.;
:irll
аfun:l:tt
сxе vсlaluri
*'l triisl.;i*..j"iq.....ju.*'.,
{ji',! сii.l,il еqi,i' l;. lrll ]ui sе intс;vsri:ва.
tr* сс,*sl;.]iL*
,:.* .qii:!]t;.i.i{1,:lit,,
'{'l''.
-.
l;lliе fоar,tе b]?:rd. !]:l.Ёia inti.ii';.f;i
;i
1,
..' г]0
",,o'ййinlJ .
n*i..;' ;:;"""i;
:i;J .i].i;T';;;i;.,.;ji..'I1'
;
''.i
Il;lаiаiсn
а.r fi rтt
lrlrr','Lil
еееstui *'йi* ;--ъ'sJ iljfl:*
l-1t.-.s,l:tii,itd
nl":'u1,
;;,"*
i:
; : l
";.Ёч
$*тжтj"i';жiжfl
Ё *:
t$l"нiжi у -ilj
|'l''t.;lI.;ё lfаthan pпtегеa
с'i dойo:йсй--эрогis,:
!irtЁ. I}е
j,i;,.l
"o*
*o,u.lj,*ff-;Ё:-,:ii-.*'ъ
чjffii*;;*'
--o,.ui
.ii Ъ *ui:-
llr.i .o,,,..,**,,e,
сiilr й*l* jL'F-fi;;i';
Ы,}.iР,uJ *,i;;'frn;;
i ],.1l i''' nl-,T;1}l',l'
ffi
ului сfl ь::;el;1*i'i"йit*'.
ь; i;. ъ'j;s;";
,;
j,
l ;k'
y
*,н:*"{#jу
Ёi.mfi
:l}l ;;Чj
g-
н'bi#
ll.'llrr;t lоf nu еra sесrеtЁ.
n-' J "iлii..'
t.tll.il:il
"
йъй pe auгu} ei i;-;:-H;Ъ,]il1--;:.Tl-жgж
ryFE'
gs?
sт]Oгtшri, e]iсtlгsii
gi la eelеlalte distraс1ii in tоvёri9ia ti.
ЁЬoЬi"r.ii dс aсоlо, dеvotindu-se exсlusiv logodniсu'lui ei.
i;йЪ1;'й lшi Cattrl Bоgdan la Brаgоv nu tr'есrisе nеоb.
iu-.i.,*ta. $i
zlarе1е l.oсale, gi rеvistеl'e. litеrатс: sеmna]ar.l
оrпаgial
ргс:zt..lr!a
сunоsсuttrlui rоrnanсier:
ryi.
prоfеs.оl
}l"i.
i'n..*i.,..
^Nu.r:rai
сiоliul ii сrula de eхсеsu], sо]iсi1,iiri1оr.
тi,tu'вt.
pl"iглt.-la dс ajurrsе irrvitalii dе*a par,tiсipa la 5е.
ztitс,гi
.liiегar'с.
dе-a
linе
соlrfеrinle, dе-а
рi'еziсia ргOсеse
iit,*ooo". l1еfuzsl pгin Gabriеla, сarе dс:-rzеnisе..sr..с'гсtara рi
inteгргеt;i xшi fatf, dr pulrl!с
9,i.tinеrii
sсгiit+i..i. Intг*o
'nаuй:i,
Ga}зriеla luasе lосr-ri lui Natirarr,
{in.ind.CoГCSРoП.
.i;;й сш еdi'"ьоз:ii, fjrсind сoгесt'ulrilе rroi.lоr еdi|ii, purnitrd
stiiрЪrrirе
ре
tгесutu} sйu literar, сilсi pi'сzеritr-l.i erа mut'.
Ailsеsе сь la 1a6i pai'tе din сЁrti qi m;lnusсrisс!е ir.rсеputс
[.it:*tсr, сiaг dg-: ш:lanйsсrisе nu sе atingеa" Gаbгiеla еra еn-
ttlui;riшrirtД dtl ttltimul roman inсерr-i1 ta iа;i. I-1 lйudasе
iе сitсvti с;т'i, r'еfiinindu-j. Ltr;ite аrnйlrtшъtelе.
_*
Dс се rrlr.*]. соntinui ?
* (labгiсl;r, sс'гiе:l tu mai dерагte. Eu ili istоrisesс
tоt сс nri'*а lтt:ri r.йnras din pгоiесtеie de atunсi. Tu pune
шr' hiгtit.l. irгtiсrrlеazЁ.
fr а}.rгiе}er sс' rоgi,
рlесind
genele.
-
Nu pсlt.
*
LогЁlеi pоatr, z?rnbi eI tllind
Ei
оstеnit. Inсеarс5.
Тп nоaptеa aсestui diaiоg, G;,briе1a plins.э mult,
-сu
fаr{a in pеt.ni1. I)r atunсi nu-l rлai indr:mn6 sД sсгie. Dar
l."пit.i tсr:]lc соnr,сrsa{iilе 1or aveall un сaгасter litс,rar. Pe
Gabт.iе}а о intеrсsa
рasiоnat
tеhniсa iтrtimЁ a rоrnirnultti
ft]iг;) са el sЁ irihri
"]:i Y:':""is
n:i)iрlit,.niсi
o atсiз"liе pсn.
ii{T..:iТЪ::ж'
1 ц;.i1{{jil:t
jjj
Чrт:*ll,#j;i*:
ffi
;i,!.:;:ft
i:l,i
jТt jxih;;,;t-p-.,:.#*"]:.fi
lж:
{.};rlrr.j с l а rru-i'сl,..'..,']t.;.
-;";:
:*' :. l
.
i$Ц-lj;fi*
**lЁffi
Ч$fl
-
ni;ж'ж'Ё
ilj,
ffi
'
}Ъr
'l;t }Зr'lr;о'r
соl,сsролсl",iri".',.i"'"i*i...}.i:li-:'.,.ll.o.

рt.ilз:сasсй qi
illl;,
i
i li
j
;,: :::t;t,{li, Цж
;'l
ji
lТl
":'
{,i}j;
. 1l"'#it.'
::,,}F;'}.'.:":'' i
-i;'
i'' i *J .l ..У",#
"i
|"ii,]
; l; }y т
i :[..Цу
;k;ffi'* :HЁil,o
;".]]]."",.o',
с; i r i,," ;.. i iiГ с.]
l ll,'',lJ ff
Ц-il?'J :.{ЩiъТ
1.нr;,1[у "
l
",liil',J J l'
it'.
3
",::
l ;;,,ii. i;:. l'iJ i .lНJ a;il1;lxjж
;:f i' ч, 1l; J ', ;; t ;
:iiilTii,
i**
,*,,ri*
*:l;ll'#iцii.:*
J l #,jiii:l',
*ir
il i
jT.-'#
:;j;, fii,il?i:ii#l Цi, ii;
]
.
i
"';
il l'
"li;l,
i ll,.,ii;
;
j: j
lliril*1i-[у'i -}'.ffi
i'l|,
1}.il,1i.
Р
ru;ll
j:
ii
i
; t
i##f
*:f,$j$
-
; ;*iqц:il
l ж:lТ;
],:i;;;'.
l;:ill,lll:t;l':г;:t,;,li.i.';,i.i.'.i'
,;ll,'j.:l".,'
:'.jj];i
l ::r:it;il-f
,i
:;1''Т,:
l:i tJ '
lifi ;l, -
nJ .j-.,.i,1.,,,.
J :,
.;
:iТ.ll,,, ;-]
:
l
l ;?ili .1* l;:'ii
..
J ]l;хf
'ii-ii:"'''.*
'*:i,fil!i
, 1,,,1ii,,,
l')tjr,i]riir,ir (,i
1..''':.i
.': :
]ti:i
]
i:l ш;iT.];:,iii,ii
i ;'.,-'
i, l;],. 11, J
iil.'r+!
];, i , ia:j:l:
ii,,"i,/i',,.1;,i,li
;l i,:, ;,:ll ;:,,,;l:i,',,,;,^;,;,;
i
I :r,
::','
,;
ll,
l;,]il ",
:;,iiii{:l
;i
{J ,:;i',,i
; ;
i;il'
j;:"
Irlll'
l r,,,:,,,,,,,,i,..,,
L,i
;ii',:i";,
t',i,1;l
l';l,i,rli,il,::{,:1,,i'l,rl:i:;;
(
i.rlll it:it:.i"
i'l$it сulT} il
"1.,..i:.'.,
l.i i..,:.l'"rl
l' ...,,''., (]|l
сiiI,e sс
sl a сгсаtiuirii }:itеraгс in genеre, Lе J оurnul d,еs Fаu'х-
Nlt',nвzlешrs аtr lui Gidе stirrrulasе
',si
mai muit сu:гit-lzitatеa
с;i de-a сunо;lrytе fаptеle сaгe dес]an$с:azi сr.еа-l.iuneа
9i
r.atrrortul dintr"е r.ia!Ёl
фi
roman. VогЬinсlu-i dеsрrе сгеatiu.
rай сplсi, осlg|Ёt Catul Bоgdarr ii spusеsе :
,,SЬ-ti
сmt,intеqti
dеsрrЪ oаlnеni с;iri rr-аu existat, dеr,errind bioр;rаful dеsti.
nш}ui }or : iаtir орera romаnсiеrului autеntiе'..
G;эIогiеta il aсtrтrirй fёr.A rеzеrvе,
_
dеoсtlmdatё, сel
рu!in"
Niсiогlatf, nu сomb6tеа pЁrеrilе qi. jr"idесй(ilс: t"Ч}'
insirqindu-ryi сr.r gra}ie
рunсtеlе
ltli dе vеdеrе. Cш с:l alfl.
tшri i[е-a lungrrl ilеestui arr, i;i rеvizui toatё сulturr.a, reсti.
fiсind tot сe-i
рArеa
сlronat fatЁ dеЪritеriilе lui.
Il admiга si
airr аlt punсt dс: vеdеre. Cind iеqеau
n'эrеunf,
la plirnlэarе, distinсtiunеa lui arhaiс5, sptlгitЁ inсi
be haina dе пaaге dоliu, intorсea multе сaрete fеminine,
6ФB
itn*:e*ir,a. Nсtl.a lu'i drвg*ste
'еfill
C4, lurnirза saвrelrii dв
tg*:innfi рrntt'u
сl;;itrсnti Ъr.triш ;
ti сеreа
"*"1t]ry1"-:1*ча
:
i-i** йt;*
frt.р;J g;t lniunегiсutr diхr el' Pоatе сЁ nu re.
;ыi,';;;
-1; -Ьo'*u'.
tr]ar aшriila
ре
tlrnр indrfirr{t aсеastЁ
Ьiui:'t,""t*'е ryi
aссtst сfсlгt" Dup5-mоarte*
trui Lu}i s1&bise
йgii;;i.'ltu','
p :'эru ind t,l-gi
.
sоnrnul,9i.
pоf ta d:._'"'-n^o'1::'
t,ойri'iсiu-sс
с}е nорti сa dе eэnviе|шiгeа сu un nеbun.
i.,r".*uu гitva t.пrр Ъоmnifеге, inсlгtl.mindu*sе ре
nсs rn,!,itо
,gрt'e
l11orfin*' I!lfо:mat& de haziaiсa, Gа}Эriсia
Ftrnsс"s€
-Тйtа dе unlirui l'r:j, сrrindu.-i inttiul saсrlfi*iu. Rеrrun.
i;;ъ i; s+r,rurrl ar:tifiсial Ei
dirr сiruza Gelbriеlеi
-
ntr fflai
;.'й;;;""l tl,t 1э.i,!,isui
unсi f'"rnсi
-
dar
9i
t}.in сасzn ultui
rсst сlt.. iо.i...,.Ъгiс', с$1l.е sLlpl'aviе!u!sе d'гг.rnсi. l.{u vro1а
*Гi*ьit.i''еasсt
сle*a binrйa' $i
abuzr.rl dе dr.*gе ii d*-
ii.,"uu o
р;1,оаt.е
t:sсatЁ сare irntiсiрa iэ;itrinе{а
jn
аnii ma'
i''';iat'l] Din a.:еst punсt d.е vеilсr"e, vlа]a dе
1':
Bууч.':
fir*u in lэinс: г;:a]. Trilia nl"".lnа.i in aег с;-lгet, ]"1е сa
+flС1еа
itt оll;l'ia сu flrеaзiгa d"еlсliisй, fiе с5 sе intindеа afer*
р,;
с1l;,ise-1tlRЁL1е' fiе с5 {йсеa
рlinriэilгi.
in
l*:'*::: 91;
Ьl,iE:jеi. Роfia-iо minсal.е rеvешi trср1аt. Sutrr::v-i nu
ч}аl
еia o
р*"lgil',
Ci сэ гЁr}зdйt,оal'е a6tеgэtarе' Еса::е1е р1imbё.
rilirт ii rrс*:1огё оbrajii,- irrviоriirdu-i. }Тll mai ftlgе.a.dё
Ьgiи,i t,a
рil;,й
аi,:nсi.'
.Glfе1
nеagrЬ
}*' ч*i, ]9.**
^9-."1*"*:
Ai;;;;i.' еi c:minuirsе fЁгЁ efогt alэuziзl.dе tutun'
*i"чi
fum;l i.lrlre treiz,:сi gi
рat;tlхесi

iig5.гi
.trзе
zi, tiii''l, sa. sе
iеsirlrtа. I.,s..,.:ti;гilс i.ot*t е;зсlсi еvоl:laг5 sp;:е e>;tегiоrn
cсvlliиr} nunr;lj illfо;rn;.rtii"е. Ad.uilase mai tоats l"itrra-
i-i'i
р"йш"*i*
*o.,p'* rсvоlirtiеi соrnr.lrr,istе urmiirind сu,
ii.,"' i,*,"'.,,n с:rеsсlril-} сtruеliil Trэil."i*St;a1in'
Apоi trесu lа]
ii*t"t'''i' цrnзйll!t*tr f сntmеnul }'{trssоliвi сare aduс
i,!itц.*to.n rr:ru'i
рliрог
fсiззiniz;tt 9i
dсiirrr1 Fiitiеr, Рjo$u,
s;й*;i"'
$с. diit::Ъsе сliiaг, сerсind sй fасir сlin trdit}еr
iinс*u*,,,* sс;с]irlf, iшtr*tin ir"ldir.id a iзtеrj"еl nrrrЯi.ееi
j
w*g,.*". Sii*сt';.:rii lr:i I-iitjеr ерitrоgэ tirziu qi
ре
alt.p
ui,1Ёo"J * d.сr.сnii:
.
rirаi rrrult 1r-adi!iс si
"
р;,*1"t:-i
.
^9..
Ё;;;';;l h''t дрt.ni'",.t о Gсrrnаn.ie с&re' sс illrlr';-'r g.''ls,i,isе
niоаl.Ё f'.rir;iеiti
qi dt mu:.:ir:э lu.i \*lagnеr.
-__-
}.J оua
р;:-iйilтarЁ
il gйsi la l}-;a:;с.; ir: асеаst*
stйрinit dе;"цэintirеil iтtlз.iсс-i lui trYag.rъtr.
-.ii. д--.Y . -"-
ij i""s* iрос5. cg с:;'sti,E,аte aLi.gо}rrtf, ех*11а inr:5 rn
sul de iarБri сiudf, al t.lnоr aсоrсlur.i t';аgnсriеnе.
Plnf, atun.сi, rэ'рortuгi]е lui сu Gabi{еla furЁ fгй!еq
Cu toate сй о s5ruta сiрd se deщ>fi,riеau.Aеtlra'
сu to3
t{0
с& dе nэultе отi
Ч
dеzmiеld*
frи;r,tе-n
6i
gзii;'ul
{,еmnдtaд
rtш*i соmuвi*asв
{i;ihri*r*i
ш"l.J , t*,ь,**"o''Triсеri}r*,
tr*
}#l'жtrffХ
ff;#:

раrfi*nr'i *l*gi.r'i,
* с"Т.ii'l*il"д
Intд.-o nоарtе
i;tsй *-
luna
р]ir"iir сlinc
пор{ii
ilrLliа trэIriz5 de varf, -ne.рa"r.,n.'.l,.iiе.с"uЁ*."*
siliii t.in*i'i *.
Cа*
iЦiЁt-Ё-iJ ;g*}E
j*'ътr:fr:-$;ж,*;l.
j*J *1+j-,..,*n-й,
1оа lцi Luii. Dar n-о
";,;iso.;-.G;й1;:,t
vL.L^lll
dt.tрi t::rl"rг.
;11.,i'iTtЖ."*5l}*,
tinсгоii;
]; i i;i:
щ'Н!}",''J Aт
lunа
рlinё
p*rrсa
Т:'il::ян}
;: ;jl1l.
.'"itiлii'.п'
"jo.'.i
l ru puiui
",.i:o
aЬi'luu. ъ i;;' ;;;'o",l.,1i,.i",'.'.',
nl o r.{ i i оr.. ci:rd
ШО ;йй; ;;,;;.i".
н rrrр;; Ъъl ;;;
".#;':J
l;ЖЬ:'J l
-*:
nuln!Ё la sоrnn' Sе irnbrй5
*"ь;;,
й,-;lтd ;lfar"ё"
Cu tо;ltfi
il;?i#
jжr
tlЖ'
fii
^!fi#;
-;
-жl;*ж
"
r i rъ*{
tl.n"litteaf5
st::airiе'^.1LТ}*11i..,;i;'";;tlс.,i.,.,*i.
рiсrzi:iо'u-si n.rл.si'?itatеa,
drvе:
ttllultсjr.ll
o.i,",'t.,til,f,
i;:H ,|,;,"
dэ сtliibii
oр.;io*рЪ
''-*'#lx"lit]"qi
sillgur
Ёi,
t-lJ рi,. dо;,in}a
.dожina {,i,is,iс}a
Pдrnintlli.
ре
еаr*.$i.t,сdсl
umbгa
sп]itзгi
сa о
рul. Il.ln5, dе dоliu, era
рfirnint"r n.'Ы.J *й ;;;:""-},.-',''рЧ:
i., l
j
rl i lе
q-
рiЁ!,
n
.
ntfi
{i;ij.
;;}й.
"g
; T,,,i,, ь,1:'Ё"?..}Hji"tii
i.(:l-..ui
фnrint. Dar n;irile sl1'i9й
й..у.,. rrtlnrai
рrirn:i.
. .,.
J ,. asрir1'тI.о
luт3. сh.-i:.f nсl-с,.
du,,,n.:.o.
Гil,'ii с,iti.d.
'
';lс]:,Lf,.
sс о;зri 1з
,fсi"i.l:slra
с..й';oli
li с:о. rini,.'д*',:ЁiХ]
'
rr
-timрlсlЪ
dLlг]uitоr:'е.
с-р.'i-ёll'i:
.
, гсгеаЪtll.
.rйiil".l
аltfсl.-il'ri;;i.
;i.
'j.
'i
.;iт.T.,.,Y;".l:i
i ..l'l 0 dе6tерt,lsс
tj.ia sоn:n,
_
Galзriеia, ntt
роfl
сlgiшli,
''',..-TЁi
+
:'tritrЁ-ъ
}Цxx;i-g'ЦЦ#i'
*11Т.i
з51*.,;;
.'..;liтаr
de
ре terаsа 0а.sс! din Еuлdnсui
Yееhi" dеsi tin-
.
',Т:-i::-tеi nорii, pоatе
rriai tй;й dесit aсеea,
auй
Gelэгie]a fn.llэгflr*
lrn hа]аt t1е nо*рtе,
рзltоnul Dв
' l".il]:i,
si iсgi rе'зеrJ е, vсnitrr1
.u йt,iii*.:'''i;,.J *.i,in;Ъ
:Ё.
'' ;ш1 piорtf,nat
pс*t"е.nсapte
J a,i"-"ЁЪ""i:t1;i
atlгie dе fat*
j
; г ffii:lТi *#жi'h#:}iЁ*'ят#}
*-ffiжj
?{t
mediеval
рrln
tЁссrеa ad,unaт5 in jurul
Bisеriсji Nсgre,
_
сйсi singеlе о .sirn|еa altfеl. IVlinilе lui Cattri }3r.lр,сlan о
pгinrirЁ altfеl dесit
рin&
atunсi. Cuрrinse in rniitiiс' ltlio
гrrinilе Gabrielеi соnruniсarД pentru intiia оar.й сrt
рi'inrin-
tul sеvеlоr de pгimёvаrЁ, simtindu-i сirtrmul spr.с itrfiо-
riri. Citva timp sе plimbarЁ minf, in rninti, nt"put'ir"rсl r,тtr"l;'i,
amеtiti сiin се irr се dе puisul tЁсеrii lог. Apоi intгaг* irr
vila lui Catul Bоgdan, mеrgInd inсеt са sЁ n-о dеqtерt... pе
haziaiса. Sе asсun.dеau, tгЁinсl subt sсnrnul pirсltuitri.
Luminа lunii
рunеa
согtrri сle сгini la ttrate fсrсlsi,l,"t:1е.
Alte lumiтri ntr avur'Ё.
Gabгiе]а iqi сunоsсu tгupul
рrin
а.ltс ntni. lirr r1сlтrili
strrd о iinргеjrnrria сa 0 n}are. PЁгul ei, сIоsplr:tit tlс зlti*
nilе bf,rbаtului, inflоt'i сa tеii, dind aur, сйlсlui.A
;i
pirr,irltтl.
Trеlrтrrt,аl. Сuvintе dе l,гiguгi, irрiil'сiiil
рс
1эui:с'!r.l t:i l-tl,,:jtl.
Рalizi, otэrа.lii сЁрfltau flflсЁгi. Oсhii, гrurе;ru irrсr:t еll Vil-
juri1е
la
{illm.
Pinё сind
рl'inrivагa
aсеstLli t:t'.lis ili tlt.t.
ritэsсu
usl
tоi;tnna. intr-о lungё геviгsаre qi
рlr'tt
ir:е сlll
frunzе dо arrг sрi сie singе. 1\{arе1е fоgnсt al, tгt-l1'liiiпl i:lt-
рtinit
vеnisе.
Sе dеspйrlirГe in zоri. Pсntru inl!i.:r оа.гli Gлlзi'i.с:1э, 1j--
рit&
с1еtгuрu.l ]uli, ii inlirntui gilul сrr bга1ll.lt.: g;liilс:. silr,t,t*
t,indu.i осl"lii. g;uгa, si ia ui.mit, i:rtr-un aviirI dtl
1зlisiоlllit
сlеvt;t, аmE:n t. min i ]е сlеzrnl *rriilгilог.
As1fr:j' Glbгiеlа с]t.r;tlni arnl;rlt'i,i lоgсlсlniсlr..}r"t,i сi ]rlitill{,с .
dс,*а.i fi sоliе.
frtшrшselii
еi in tirлрul
zilсi.
Aт,-еa din nnll fq.{;.' .!^
^l...
i:l,зti"'
"e
i'ч11
. чl'*т;'l;
"
;Ь;'*J
J "-:жxilf ъ':,
g:
ffi?t11i1"5u"""
l*t*
t'-t
"
"d
"
-
i;;".;'
.j
,'ur,
jt.Ь",,J .,;;;,ii:$i-:"'lff
***'*iЧi''."t};;:{1,j
I-i-:Ё11ъ1i#Т#.i{:}."J цilt*lti:тil*:;Чl*iъLЪ
г.:u,- "
:;,t'
fl i'::"Т*i'*
j*i.*rilI.
Р
i-Ёiнl
tчa.г
fi a..!uns la
i::1:чJ :
й'"l,,".Ъu*u
tle ajrrns
iir ilasа
у'Ёi,1,;:i...."ъ
J ff;з",--
.rn
ii L еr,i alе p*" on,. * 1" p;;;;
; ; ;.' :-
1
lt,iit
nr il :rс.'
"l.
*'fl;}s;l".ё;lli
l.,l..yl]:",
l, -ir. il,,ii
ii
t.Ltgftid*о
s5 сlешl
н*.1j.'il{;liъj'Т..fi
:,.$:/*:--iN:ц$**i
lrl"?9lil.Чj'i{,j
]Р"'
ч
l"t

аi.Д,
",t;;.;;:ъ'
i'' il].11i. ] T;l',,
i:
'i.i."цъТ:'i":'f,L**,*fi.iffi
hi{}Hitr#
j$:j{ji,{Ъli'}",i,.:.Ц;l.'i'".,т*r.iъ.J if
*i;.]fliТ$
Hi:iT; i;ij
}fi l,},il
!#iъx-ч
J fl ;ff*
{*J :*
::;Т*i
.,.'
Ёll;]|'. lii."},'Tlr:
inсrputul
.unеi
l ::.Ч ] "],.
"
L.l.,gd i''
...
dь:;''
;i"hilr
jl
li.,"*,lу,x,;H'
..j
i[Ёii-iiiir,i:T*l?.Ёtr.;* iЁ:lЧ:;J ''fi
i;ii;{
; it' Ё? {:iт.i
L.Щ:,lз
."
j
ffi
, .t*
;l,
i:: :нji.
1 ;

*3tц
gцТ
:
ц*}Ё:#I'*{
Ёtffi
;:ъiжi
. . {agrrr.а
nutrta
],.l Brаl.Ьv.
i;.;;';,.J ;
l i;
жj;ri
*+*
*тж
; **l lТ'Tflij
?'iiit:tr
'
.'
"191й' ;i'
.
;.ffi
J
ЪI;|i'fi
!t'
Ь
;н,
ж;:
Ч* ;tr' 13
j
r . i"",.il. i l''чЬd
li.j
:dн:'#
: : ;н;" ч:;,;,:;#
;ilti
t.ltsе,
insо|itй de Agatho,
"u..Ъ'iй
i,-,i!u,o*obil
рв сaгe-I
ш
2{3
gо*сI.rrrе1 siiзgшг5, еtl
{i.g*ra
tir gurЁ, _
in tinзp еe
Qafur}
Bоgdаn iryi
рl"t-g.i+tс:;"[
d*s{:llit].r*::l ет'lrst.ritri atltа rггеrne in.
tгеrвpt' Ilt"tl::е;:{;r Тл,5l*titii ti *iзrlс;st сl aсt*.;Ёiгatй
рaniс6 de
sihgl'iгiltatе. Cinlt r6m,i-rr;:;'l s!ngiтэ:, i']lltnсea fёrй cru!a.rе,
еutтr
{i*ai
Чll:$(la
.i;i;;,еlе
i.:!l:r*
ht sitng*. *a sй iзu
tiрi.
Dar
с5lita сrа dili:;сlilig srз*ji.:t,ai.*& ;llt.gra' Аitrnsе
rтinЁ aсolо"
tnсit a*с*рiЁ ,1i *r.;rtv*-l:t,lгiIg еu Aг;stida B,зgilin, сёutind.
sй*i dе0 о rэрliсii ltli1,lфf;tl1.ii] : lэinс*nшгi шnivt-i;si-lаrе
si шо.
tr'ttiее, anсr:сir;tе сtE:' ..'l}rljri*ur.i!* se pгеlungrau
рin5.Bе
la patгu. &'It*еl.r: n:1i::I'sс;ili nr,;ii rс:рtx'l*,-r1аr' sJ isрr$vеаuia
сilт(эmi'ittзяг;rt-., *il'Aii t]-jr'гr s].11].:1t1 iiз *rаry, !-niЪrсlndu-sе
aсas* сlr"цэs пntl, Сi::lсl 1е sрu:iеа
,'itОaрt* bttni.., nйгi}e
'Agrтthеi
avgаu rз с1i-1*tа:.е с:;r'г;: d:ii:itl. iirrj'гil]'ui п:еnaj nu-
mai соnryi!irt}a
'-iriеi 1}T-"$liЁi]1',1Е}i
*;-.гlti*i;,' Aсlоl.уnеeu ttrziu.
fтigul tr;llnr'-:t.:j dildu.jе riсviэiа ui:l*i ар''r'орiсгi ti-tlреEti
dilr сaте s* n,il;;L*:i::-l fi5t:li::t.
G.з.lrгiсia еla rзll;i{u::rii5. Irзt;';.rrс:a ei in lа'.qi rгa mfl.
gtя}itоaге
6i
{lisil.ilсtiтii" C'"t Agаti"lз ::jёtuгi
fЁi:usе multе
еt.inо;tin!е. Ргirrri-.а ilrvitа!ii di:r tsзаtе
рiil.tii*.
}ri:nd сеa
mili iксdil':]r dilii,e'* ttзlltс fi:уn,l'ijс buin*i sос!,;i;iii. iе;еnо,
avеa
рrеi*tb:.:iglti
о ехрli*;lbii6 intii*tatе. Tс{,1 berbalii
.
erau сur'iеr:ilоri. Ii;i.u! 1i зр;ii:еa сa uш сiсlu d.е disi;raсtii
i*tirne. Ir{u.l vе,;i*'::l d'г: l*с mtri.'bid"nga сrшз i].
"uттоsсl.;se
din htет:atr:lгй, ;ri'':,i п.rсllanсtэliс. Dig:l:сrtrivй. vесliimсa lui
рёгЁrgilз-it"{
stjrlril]'з
р.

сtlntrаst
р,;fJ a
dс via}Ё
9i
gusttltr
ei dе mirst flt]{ri:i i:i'.,!'ll]{]nLat. I}агt'iсiрli ia сitеva
.реtrесеrt
orgatri'zatе r"1u ;\:.;'.|llа l:r r.,ja 1*r с]с tra Сороu. GаЬеni ve-
seli
рс
un сегсlгrс l'';it-гiгlс's* lnrрrсjr:зult cЪ ruдginilе tоаm.
nеi qi dе suar'i'.,;.iLр* t-!'е я,j.injеnсi
-;ibеa
lnftrсl'li;, a с1еа1u.
гilоr irryеnr'
-rin*с*фte,
сlв.rrs, mttst, vil-l vесlri,'fаrsе, fo.
сuri сxg tоeiтnЁ
".l.ргi;rs*
ilэ iзоe1:tе
_
qi s5'rutйri rogii еa
muвtu} sti'tlguril*r Fl*]sГ.il Lrtlсlrva, subt un nrtс сtа aur
&гоrnat, tn }эra$еlо
gm,ltntu
ui сtr
рiir
dе argiтrt, еarr uneori
era atit de tiniiу tn v*sеii'е, ilзсit с]Ёс,lеa осhi}оr tuturor
fеntri]'оr nri6с&ri rtе ab.sсrhiге hipnоti.еЁ' xrТ*о vеdеa dесit
Р€
ea. Aсеst omш-giu svidеnt ii sроl'сa
рrеstigit"li
dе femеir
dеqteар.ts, сutrtй, vrsе?*, frtirао;lsй gi abеa aрar-шta in sо-
еiеtоtеa iеryоarlA.
Agatha оrga*iz* gi сltеva ехсurs!,i rnai trurrgi : Agaвia.
Varаtiс' Nеаrn{, DuгЁu
6i
o su!'r.е
ре Cеаirxf,u.
*
-
Gssi сu Agatha gi o с;rsй
ре р1а.сu1
еi, rесеnt сonstruits.
de un tirrёr eг!,itееt tntоrs din }.гan}а. In ea te siiтleвi
ст*рrins. dе truгrrins ee pe uш yaсht сtl pirrиe albe. F.erestre
241
|}lj"|i,^!ч.1ase.
сtt ftrоr{.pentru
lэаie ,de
Sг!Дrр рnЗrl.n{f^". о.^y
x;;il-?lкТ.-Т",fu g,':r,",:ti"ййiff
'il?i:i:r.1-!.#н,'нfi
,':,":...'.т*..i;;Ч:*:iT,T--it:,trj-*;,l;lт:l..fj
l;:,:l.'l#ftЩi-*?ff
ъ1T"i'}Tfr
Lnn',1;*g;T-|.,.уl?.i;fi
j;
.
Sе instg];lrЁ
рt
]#TY1x"д1#iiiчТlHl,'$*?;Ьu,11,у'*"o.*i;iiс*сhr.tЁria
,"1,".."":d,ii:u;;- j.,iY#u'";;}.**^gid;-".:''}фi{;'l;*:
. ;'";;i,Т
*fl*;.,i,."ъ
ъ.,1,#:
;i';iъ J ЁЦi"Ц-}:
j
l х' ##l1}
1T
l]! с0vФг
de un g,.trlзasl'rll
ti.'"^-^'''
-"liais
.сЦ!r:1x.],'!tlt-iЦ-1,
Ё.{-j ;lОs
:,,ff;*Ti.",
-*-J :-*Т
:}Ж
ffi
ffi l}li*i
Ifаzjaiсa
сlеvе;
,
.
.
tl',j*.u**ж
,l'ii*: :i ffi
ld:" j""i
i,,'1.,t,Т*1Ё.'s
t r nt i ъl
"
I i
.,
z ; зrе- t сi l;;;#.
Ы
чi;ff"ll Ъ:!
lilЦ i йН
*',*'
::r ;&-.;**
l ]
i
:lъ Е#i*
fii-s'*'т'-:1;i
-''*
^
Е oЪ*ъiu,
.
оaniеnfi
la5 й-
.' 'J .
*'
*,,,-T.'lli
J :;i'*'
.
aтс зр li п d u:,
ii' .Ц:щ,""
:,,- #;':,t.
. ., ;жl-Ё
;'i Ь ж' ъ," H н-l

"",1-,'::ж
i
il t;ж:t
ji
н;
; ff^,ii{i'&ъtх:r-":x
11ffiт
fr:"iъ1;:'.yn$
+i3}tur ir.sе&u
'
;
]
li,
g:
ъ,." l: ;у
",.,"ссrе -imр
rе.i iiЁ
;i *1 -'
у-'ilffil,ii;:;
,.;i,;*T;Ч..ui3,l"fl.Ё,#:'ТуtrHli?{.''.*f.:'ТЧli1''f;
;.ж-1,ъ,iii
-i..l..'Ж-il'-i;1T'i:-i'i,ix;]#т;,#тJ ;'?,
ji
Gаbi'iсlа
пr:ii atl
.
; t
"i"x
i1'' :tr #
:,': r.,"-P.f- Т,1#; .fil':6
. il'",
f
;,,
':* #'u}
i:i|x$:sii.}FЦl!.#u:-J i'i;ll;:"т;J ;:J "-.l,.e'Т
i. *йfy.
a;i.;i.]-i.?'гiч."#
ff;:,l.';.*l
iliоr
оi соllvin.
.
;?' }il 5*',j;
t l,
; -* -
"
е i. l
j
5 iЭ. т.', i l..,.,
l..Y,].
l
l :lf l J ъ J ;.''ij:
r iL.il *-**.йtй*#;Ж.-i;i1;.;-#i;I.].l'.i.-u;:i;]'
-e;;;l,ii
Dаг Gabгiеla rnai dсrrеa rrva. De сind it vГlиuse o
dаt;j сu l,rrli la Gаlaxj, Catul BogdaR nu pulэliсasr: tlесit
ъrn sinqttr. r't]ltlm. I)aс:ir nоtсlт:ir:1,;ti't:lt ]ui iс$еan} dсvгliri.se
m.;ii. с;l.iс]ii. m:ri s!mpatizat.{, in sсliimb, revistеltl li'l,еrаrе
lnr':t.;rс,lirtt sЁ*l' uite, soсоtindu*1
раrсЁ
definitiv iit|сgral,
in trrсltt.
Gabi.iеlа il dоrеa tiпЁr
Ei
in ]itrrаtttгЁ,
р.1;iпt1
сtl L]a
al.Ituri sр:rе rliitог' Ffll'ir sf, sрrriе nimiс vt.с]E:а Цr) n(]u
Гr,.ml]n dr:diсat сi. Aсеasl..ir dеdiсnlie ii сlf,dеa rr s1 iiirgегe
сiе iniгnё сaге dep5qеa sirnpla аmbi1iе, г]сvеnind
1i
*nrolia
unei insоtir.i intru. gl'огiе"
-* Сind nо rnai odihnim ? i] intrebir оa intr-o zi.
*
Се fel dе оdihn.i ? r'Ёsрunsе еl
ргivind-o
сu осhii
u$oг nrаriti.
GаJ :r'jс]а ii aсореr.i осhii сu rnina, sрuirindu*i la ttt'сс:hе.
*
Сind sсгii ?
_*
D;1.шi rrrесhеa.
$i*n lос se-i i,fl:i}]undfi, о si.l,,.rrti
pt. ltrсс:iiе. d!trtl.u-i сш
dirrtii i-rn сg.rсс'] ur'ziсiltor
ре
l'tэbrrl tr'аndаfir.ii: сjt..: subt
рuvi{еiе
dе tоаtтlnЁl.
Т]аi.' tluzо]e Gаi:riеlс.i avеаtt-l
р;lrсё
lrtrсэогi irrr.}iiil.;'i.tnii:ia
t-"rttzсlог lui N;r1lran. .'Сinсl sr'lr'ii ?.. tlr r.l,lii tti] t,,!]Il'с!.i, с"1гt]
aрtiгса
9i
in mutс:lе intrr'l:fli:j ale ос}ri]t;l' сi'
lntч-п zi' с?nс] din nrlr'i i1 i.n1,r't:}зi пsi.itl. сilrр.i со-l сlr-lsе
сlr о сi''rnri'сJ '1l;jftlдy1: si1fl lа }эit-lгоlll с]Ll stls'
(;ii}'l]-} ;i51,t.:pt;:

{} (,аml
rй сJ e r:оtn;lnf,li:l a va1rогьtlr'li,
.*
С;;tr"ri i:i.iigсilllз
ii t;isрrtnsе,
1эгivind-rl
аг'linс :
*.
1}аг tu сiriсi sс".гii, .[..i,гс.]еi ?
Giibr"iг.lil i-i1:u с} i-гt'siii:rr.е сu in fа|;r l'ini:!i f;i]1,ti)mr].
-
-
I. r nrr in.:i sti iu,
-_
I']}rl сс i'
_.-
Тi':rii'sq:.
---- l]'i
(.'i,l ii'ij.c:]t.l. [,,i'l't.1i'j .
"1]'-t r:uцl.i il.;i,li,,i'.;.l ir.lt:l,i *с..а
tг;.i' !l
...,'i''
.' tli'ir,,):;i ,i,l (...:i,l i;-,ll.
tiЕ
F,r..r {,; i.iг.i,l ] IiIli. l.li
J iiislr.l;t.'
ilr.q'illli.;i ]lii i.*:l'il;ll е"
].]l.;.t 1'l'il;i i "i'o
i.'i-l,i сi;.r-lt l:.l.l :.tl]ilнi i l,i:'1.;riri;.
Tr.i:ilr ;rl.ii,l-li.i r']il {.]:.ll; ir.;;i.
j.
;li;.i' ,..li*llli',
jllllзi
ili rii.i t'i;: i,l.l.l. i|;]ii!}l'ii !iii i i .i;ir;; i. it.: с: r. t |;l."
a,ts
j,l-,,цЦЦ:-#;R"'f
"i:-iъЫ;1lY-;-Ё&:,ffi*'fllТ"i:;;
rfr.
tоate zilеiе
сu imь":,i"Ёo..J *
iЪpt* rtrёruntе,
tоaiе
i'ij"{]J 'Т-;nol-.-"*::-^1
"*ч"'
i"'-
фч
o- singuri11trlе.
l,tлrtre.-alТ;,;'.i,ъ1".:;ijd]iЁ"ъgfl
.,fr ::"i*.:.l-ъ,,'*,l;
,t'l.Д
niсiосlatй
u$uгin1a
"с;;
i;--ъ-
aсlaptasе
Lоrе]tli
i.i'.
Ёl-l'?- i?fil;u*-"t,,й"".i,-
t;l"п-"а"
еvitа
.
s*_Ъ^;ii;*
.жжt1{J iJ iЁЦ.".!iJ irЦнр'.тщtil]''-iшisi"''.i;;;';l
;l].1.:iж:Чужт-*]у'**Ч-Ё.ч;}i
jHн.l::J ,ll]iL
j:l;
; "liS-U,
sLr,iеtей.
жii;iЁж:,*:
f ;r
;}i1.fi i:.:|'{::i
i;
i;ffiтxачу}llЧй.ж{'Е#,J :-"#*;xi,,l',1i,,i'Т'1fl
.,i-
i ll,, ;l,.-i,Т*-$ъ
*trlt#f#;Т:*l* i$i
xti н'i
'.
l i:е av*a d; n irз tlmрi-.;"
ъ].;".йi;::;ж?J :
y;ъl,iTiff}
l i l di'l l
fr ::
itf,xТ
ъч*l-''ЁJ ;
i"; ч:l
з l
i;- ;
";
;,;;; ;;
;
i
..
iТfi
-d,fl
l**:-Т
-,
s й a j ш n gа
-.;
- ;;A
"
Uf;
iu";}Т' il i;,
j
"e.
-:
ll;lг;tfi
3H;я1,*}:Ц:Ё**;iТ:,&::,:j:.lfl
*цt-'tж
]''i'':.io"фi;};;;ъ:9,:ff
{;,iт':g:'*,,#.:fi
;*г-.н*.ж:
i i i rliil;l фx1J ',
"$.'9*.l
-ff, J Ti" *;.' -,iffi''
Ё,*l t,i t i..,' u a
"","]J д
,Iin
valе, .sint uln dг
r{ll tT]&Г€'
tl,]l sprе *." lЬe*"i,'},u*fffl*:-,l,l.,J ]';:iii
,'
Р""o.т.xl"'ffffi:?
?н"*.'Ё-u';1:*'гй.
Fqlrпi
рс
jtl5
atrii1-шri
|l ]l vеnLrall
diзr сегt
.цial'ш*ЪT'й?ж*,жi'ъi"Жш5tl}'fl;-*
]lJ ;iъТffiЖ.1'ъЧжд:'#-ъ11}i:?:"-;й;f
i;;.1;-i.{'l'ffi
.Ь;
r ::"ЕJ ii'il:Ei1'ЁJ
J Б:.ж::ii.f::
.ff i:t:l'l
Vесhl
nоul
iiii':"J i1,i'l'нт':'*Ti;1i;'1*;ж1*|T'нtнl{:tff
r
',r
.I'll.t,
сitt.e se strесtlrasc
сa lln сinс r
'
lL
1l4,,',14у**'йЪй**e..,
fii{r ;;i-i^fi;;,iН*,tЬ1,'lll'J
9:1'1
?iriаtiдjl1-! рr
сi:.l.lrri,1
p;ti,!шт 1'r! T,l'r.li. Si с-?тrтj. din сastзт1
T:,t гэli.;n. di.:
Г,r-...,t;i
in,il*n'-.i ti
аi."n.t"'.*stтЁ
irl f;r'сnstrй,
aj it:зsе сiti,з-'с с;1зtit''i""гТi-Ё'.*,ii"l
\,'есhi. яЁsi nd in lосцl
с:rsсi tшц,rт:сi ]ril * *rrа;;'
e;;
'ч}.чзi
-dеspшiэt
{lnt1e
;;й#;;;u',,ii
J l'*-Ъin;],асtl1
Vссhi" Niшзiс rru rтrai еra"
}jlсi саsa. nз-сl gl.н,J in;, niсi tвrasa, niсi шrerna iui n!с:i
Lrltrt.
,.,T,лti..,n,
О сht шiir
.{r:'сu:t,
iтr с:l,
6in
regеrъlat de uш stilp dе
t,l;J 'еf оn,
trз.l
in';е.
-"
* {]i;ln''""ll n',: s* sjrn,rе hirэе ?
* },,{шlir;nз.gsс"
О a.mс!еаiй,
mi*a.trcеut.
L'o;].i. Т,,:.]i" Geamirtutr tоnnrnеi 6i
al sirrguгfrtй1ii.
Бft;й;;i.;';-,;;";;
;йtЫ,пrai
aslссatй' ргin
fгigul
1ns*t,fl.гi.i, ]-a".is
сi-l
1.,i.u
iqi"n'*lnti рriеtеni*
lui сu Nlthan.
}J iгi t.lр r,] г.i,l-l ,*,-i.Т"n,". }T-iс:iсrlat5' Ca aсеl согb
gi
Ь*.,tii,luj'.i}.n
1;.il
ria itli Е;1grr Рое, gind';l reрetа lTlr:iгеu.:
ltl-iii'l'у'a" tч;";"*.'d iliar,,a-.1tli, ьuti, шatьen 5i
e1 : niсi.
о.]".,ii.
-*'.{;i,.,...,*
ailr'sl:i .t*t,
ре
jоs,.tntоrсindu-se сa d.e la сr
ln.o.roi,тitr",tnrе"
С,.lsa u"',"J i-n*.in еa t1n }rotеl abеa dgsсhis.
G;ilэit*la nu v*nJ sl. Ii с!*s;с}:is* liаziaiсa. $i
hаziaiсa еrа
mоils,"
_
}"Тр,::liвiс*.
l-l.гif,.xc*i d*dаi* ?
tr'Тг,,yi.*ir:а itr
рrivi
сu Lill ftзt с}r шrirnre сlоjсnitоare.
** 1,Т,.:lз.*.rrа сеi;:- 1 ]ilэ I,a vгеo rnйlтЕistirе, Dоaшrnе iar.
t.i гl:f,, $itu ]a \,:.*'1":П l"tll-lnttе.
*,
Yr*anr iir,;r*J :at und€*i : dacЬ qt.ii" I{ьr еe сrrzi.
*- Si,j,illlrt,t n1.-1i1 s.,;:i"}rр ьi r1r.llg'.nu stiш,
$е чnсl.e'.s1
gtiu" S о iqt с!i.s, T]r]r..j.}].с,lIis $i
l:сli. Dе urrde sЁ
6tiu
?
sе rеtг*sс in lэlurоi-lx ltli inсuind u$a, lьtf, ttn сaiоt,
tm Ьiеiоn, аргinse-Ь tr;g*-гЁ,
dar nu sе. Ь9еzЁ
p-"u
?"iРlчl
biur+ultтiu сi lirlge fсrг;tsiгЁ,. filrй s*
.aрrinсtn
'"Рч?.
Aтdеau I}8
zi}rс:a dtn fund, dсв'suрrз dеaluгilor vlneтe'
й*iii сftrЪuni ai aТnurg1rtrrri de *оamЬй. Рritз
реnunnbrfl
elr
s'"lt1еtui, сa atui,lс:i еiйd nэurmuгi dirр'* ani" тln сinf9
сlt, lсаgЁtl.
pс сare
$Ьl
сirrtau ьч1-tе шarnri, inсерu sД
dеsеnrilezr
pе сarеtui aqе*аt
.pе.gеnunсlri.
Aga i9i inсepea
dс obiсеi rоtnanеlе, sсi';1i',аЪ-tе
tlесol.llrixе, sсоtinrl_diп
;-й; ;; Ьйir,tiге,, сlisen,lОсuri""" Treрtat, lnsa din ft,m.
daсul Veсhl aр&гъr
рr
fоaia a}bё"
Sш"ise l
2+E
сA5A Dз}c F"U}fDAсUL l'TjL,iIт
Рrivi : eгa tittrutr шnei. sfi;ietод,rе
nтtjл-l]t.оTi'l"
ApJ !.:.l.l;a
t.tr aсе], с'nteс с1е сxrrpo'е *' йййl;; s,;.tlfшlld.ri*"
Iiisarnirй :
::'|-;i:dil1Тi
аJ bi,
РstrЬna+Lli,
sоb*,"6q" tЬсоta"
".,,
\rо::he еп;"t:
l}Iсlau arnintir:i.
Itiсi un nulne
; te av*a t,, *l,
.uТр,i;Ё"р"
nlоrR"lintе.
Аpоi lДsfl са-iеttl]'
6i
ст:eiоnui"
Nu era un rоmзn,
с.i.о spоiеd;lniе.
Т]о;ii;цl : dаt: nr:ln:.;li
P*'ri1ru *';-:?i}1gu,
tiе rл5t.йnit-
*i *"Ё.i'"'itilii.
"
Еllrr, {.q&.!{.Li{
L,;ir glndul
avеa izbr"тсniri
dе vlnt vвnit fсэдfte d*
rlt.цlаltе,
сu glasul'i
dе rэntlunеi*
Бi**Ё**"".
Е,?тlЁ сin-d" tгегind
р"-й";j;;l;;iЪ,
р..stе рrlnlJ tvr
l'i
ill tоaш}nе,
аjunsе la apЪгi{iа ];i.;;;*i*,,
&'lэl:'iris:r n;]uli'},n,l:t"
l,lrЁ
sсrlsогi]е pёstrаte.
intг-о --tй,.i,i
f:rilэdul b'u::о,i,rllli
l,г rесiti pе
"uй...
,,дй;i-**{t;i,??iЪu.,uu,тai g
сfli;.f,sс, .rfсlr
lt rR, t,l.еcъlt pе linаd е|, сu.dз'"с,gost*o
ru nъen.N
$i,
g'lta
r,d,*.r*',з
t'tt тllj,nn |n,.iizsd
irl п rеgеlwl
ъеo,,,.Ь
*-
GabriеIа...
sotia lui.*
Еrа fоartе.stl"aniе :.rтrрrеsia
сarе-l stйрin*а,
$i
I',огеTеi
:;tr'er{inea
сasеi сJ in
.Рu".Ъдgц1
vйl'i.*D;*
d;b;t-;;;-;;;;" (
]r
$i сum ar fi fсst пouа
рrrso*"*"-"^'.
^"
'".,,fuIi-e
suf-|'ri,э*|, ссl. tйtgиl Рiiу'rz'l!o-Й
ра еспsfrr }i1i:+"j'i
|,/rl1l.г,с
'
уYrytr
ghi.WNpi-
c'iьi eсLr.i,-mй-
inсшзzt1uъg't'
ос{,il;i
|' tl,llN:еn lui' Il,ris-tas',.*-
,,R,d'tnаs bun',', О p|aаir
d,е primdl;rlrd,
сl
dеsl,i,{ t,n zпуtt
Iltil,,|
у'1nr d,е. tуluttlsd-
ot
^*,i:*,''t,,iiiii";
сtt е.!, i,lзt,i i,,l.l't,:iзlr!
l, y'.ог,trl
si тnd, d,wс.", LoтеIеi',
".-'\.еw|
ф|
'
Undr-l duееau nсеstе
vоrbе tгistе
5i
е]:.)nсg ?
Dе сe-T duеeau sрГe гnОr.mitrtul
l'r-;l J ,,r,li{' ril nll fрt.i:
fiin!,a Gabгiе]ei
?
Straniu"
Atit de straniu" nnсit indatЁ
сe auzi аlll,сiпзоbihtl
Ag**
tl.lг.i
сагe.o aс]uсеaJ r
s.]'''id",
Ьр"l".l,l.se
la
ропrl;i"
.:ll"itlse
manttsсri'qшl
Се19j аl,' riЬайi*l
Vu:n:,.i,i, aqеzirзсl ?r:l
illlч'jffi-',l}--<a
сlЪrajii
йБ,itiЬ,
Ъ.#isоr:;l.*
i"i' r,-"Бl-;,
Gabгiela
aюf,ru viоa.!е.qi
nrmеnit.1"
Sо nltэz6
р*
ge-rl]'].]l.
..i.ii
l,t-ti,. rtlpi:lzl;зdu-i"gti,]f
_;;.Ё;i-i".
Аvl.,,l,
рllг,il-li'lrrll . r irц.ur{lоr
сu viо1еtе, al Тсrrrсi]оr
**,:*"oio. ll'd);j,i]ln:l
с!tэ-tt,firl"fr,
,.ri
t.l.[а,n5 la gtt.
-*.
eс fйсеai singtiг ?
.
Гt;зn:lll,}.
}ftl ind,lЁtznjse sЕl..i spuie :
,,eеtеarrr sсrisогi.lе
ttale..,
fjiшсlц:ii aг fi ltrrlr.t, iшrрrеsia сй nэi.nte.
Galэгiе]a с''r'а tmlзгД'сatЁ еш trn tailleur allэаstrr,l, сu
еtоlii dе vtlрг.. argitltie 1n juruJ ' gitultii. In timpul йеsei
!,itшli'lЕiе nurшaj iп l.эilrzЁr. Dе сiivа tin.lр,
Ei
tr.upul.gi оbrаjii
сl.i sс: ilnр}inisс'.гti" N'ш
.sе
ing,rсulasе. Dar
рi6rс1uie
tгajь
]ltаtеa sprii"llr'rrit tr ft.'сiоагei tinеrе. I]еvenisе fenзеie. Nu
tзi;t,i. ега stl-lзl. sс:rnrrul с*rrinеsс,ian аl tеi1ог inflоri!i, сi irr
рLспi,t,r:dilс"a fгшсtс{or tоamnеi.. },{inа, сarе
роn:nеa
sё-i
dr.iln.l!:li.tit'l ('iist *
lrrсiuiоqatii
роatе
*
rugina arоmatД a
p*.гuiui
{o P*
tlmрtrе, ajrtrrgе;t iirtоtdеauna-sprе
sini, с-un
inсе;iut- dсl ]lk:tmrie, qi сlеsеor"i сйdеa аn"lеlitй .p,,* ..Ь*p.u,
si:LgеtаtЁ dе vir..fшl vi'ш al stnilсrг nеliшiвtiti.-
'
Galзгiеiа
$t.ia. $i
n-&\rе* sfi:rlа aсеsi,еt ptltert, сi nrinсlria
el. Aсеlsiй miзrс;trie statоrn!с:;i acllrsеsе o m;,rгe sсhinrbлт,е
trr еа, еxpt'iпrэitl pг.lntг-о singur:* nuan!ё. inaiutе, gitr-il
еi з"t'r:a о арltсаr't: nrtсti1,;itivД dt-, f]'оа-rе inсlinatД
р.
й'..'*
gфеir unеi ;l1lе, с.[г:vешinс1
рarсЬ t';[рina осhi]оr
.сu
g"..o
iLlirgi
Ei
з fl.шtl|ii' A-сu"nr,
дJ i,,'l-rl
sr: inill}a a1b,si robust]r5-
rr,illind tulрi:ttt bttzеlоr"
рiine 6i
а nйriloг.
.
,l,n timрtrl xl:с:Sеi ii
рtэvс.пti
сri с]е-аtтlё'l:tlntui fоr,ml gi
сшlrэarеa rог:hj,i.!с'г *i dе iarrrё. Vогbеа
9i b;i-;1ratuiul _
qtiЬ
с:ii:'.i сос}rс:t
1эс:lri't.,.ul
ё&
_-,
dаr gi гоl.l"l:tlзсiегult-li"
Duрti mоaгttla lшi Т-uli, с:'fс'aua nе;igrfl o fiiсea lraziaiс;r
lt. buсrj{llгiе, l,r'з
'
iifd-o ir] се$Li.
*
11;r:ljaiсi.l, аlсlД-mi dе сafea. Azi о f*с еш.
*
LasA s-о faс:& haziaiеa.
*
}'J iL-шri diii voj'е sf, tе .,sегvеsе.u ?
Duрй с:е
рi.tl1ззгЁ саIеaua, !i aсlusе еa sirrgurй сea$сat
?*:ji:f'_.-
iаг;igi pe gеnunсhii }ui' сut mlnl"]е ln
J uгui,
-.-. Аnr sit t* rоg ссvе' Vrеi sй_nri faсi o plfrсс:re, o
пlare ptrflсеrе ?...
"
Igi lipistl оlrrtrzul dе оIэrazul Iui. сltrrс]Li-i,
рr"intr-о
ttqoзг6
шriryсare ri1-miс:ё. sеtrzatia rruditritii.
*
4gatьa
шri-a gёsit un autоmоbil dе осazje : vгсi
sil nri-l сunrр..t,i ?
,,,,.Аnii, m,еi. ti,nеri, сnl, su,nat а' сi.nteс..,,o
*
De сe rru'-nli rйsрunzi ?
Glasul sе a].inta сa
$i
оbrazul, сflutind singеlе bёrbatu.
ltti, nu suflсtul.
*-"
Sigur, Gа}эi.iеlе.
J i-атn
disсutat еtr \лrеo dоrirllt ?
*
Еq,ti burr, еgti drёgtl!. e6ti сеl nrai iubit...
д50
pгivinсl-о
рс
{-}iii.i;:iс,la.
сr)l't'l.Тil,
с{.:l.'с(']iil
аi ilr|г.rt
Agui;irа,
)a st;iрiri.
gr5}эinсIlr*i
ClI g.сs-
L]irLr-lI }36gflдц.
Сinс]
] uсli.t.l;zi
ll-aге
!11At'r
i
..1,
(J i
i.t:, t'..iil;i,
t п l,lt, i.i ttvut
ii ni
r,li, ,,i s;fr
.i
t'' tI
j
s i, i..е; ;r-it
"
.ф{i*йi!!н,
:5I
sс] сtllсl;:i ili е'!, 1а сinеrпatоgтaf.
Rentln$6.
lsi lз&u сafeaua,
сx}гil h:t;lil.ilсei s&*i ;d;;# йriuto""r
}t
triloсui. zggtтiФtl"r1
Ёl*й.li'i'; с.:ir r:g*r:зсltшiрtaoшor.
Aqa il g&si GьъbгieJ .a,
*-
Ai .llrсгat biirе ?
Pat:ltоrl,ltl. с:intа.
**
Tс*arтr arytеptat"
Oсlrii 1ог se lntiinirn. Gahrlеla fugi,. prеgёtin.du.se
р,.,,:,.'
no.rрtr. О aqtеptЁ in iе,;aс, ]ittritat Ia o slmо,I.a.dо.
Ейtr,
"itll..t'.
сluр* сr-й arсьrl, сind sе irrtinde, nu-i dесtt
viitоrli1 sigе!ii.
Tlrziш, sоn:nu]' ii dеzIiрl.
*intii. srmrul fu nсgru сa o
ре9ter5
astupatЁ de ava.
lat''цс:
prеi.*.l'*гiсе"
;l.рoi. t,*il eрЁru irэtiia oarЬ vie in suflеtl-rl lui. Еra
irrtг.iin ss]сr.r ]il"nrii:аt сu l'.'lrninЬгi aprinse 1n сandelabr'e
s1] r*liсar:ilг;"
tuni,irra еra ga1]эеnй, sЪ1оnul
_
de сatifea
;;$1;' ;ililеlе
*
с]е trеnrn.-nеgгu. Lt-l.J 'i, imbгЬсatй.intг.о
сr';г,.:,i:i'& all,fl сu ttrnс:''ii dесоltaii, Eес]"еa
intr.up fotоliu
a1lt"'i c* tтlз
1эi.в"n
nс6ru,
рс
с.1-rе
-еrэ
u.n triсhel de aгgint,
illr t.геi irrr:niiт1ri nр,Г'..*.'Гlf,сriri]с
]оr se r6sfringеau 1n
fй;*t
рiа.ntrl".-ri'
n"gЪ''. In v-is,.Lф aчеa g;:a!ia luininоasa
li
f;;:]ijа a trnlii йзli, inf.!оfit. Parсf, s*au2еa o muziсй :
i:,'.' r",J ь сll,пlоc;rt. ln ristimрi'.ri, bД-::!:a!i in fraс
-
€Гfl
.i-,;-l.{ iйp::сsia dе s:'сгiu
EiЪutrе
с1е viоaгЁ pе.сare о dй.
d.ra'.-r aсеsi.е fгaсilгi
*
sе 01]rеau a1irturi с)'е Luli, a.plесiч-
;;;;,-. Е;1с ш'.-ti!шm:a сl.r un z1д1}зеt, dar rеfuza inl'ite1ia ia
vа]s, I..iе*au' \rсnса.''l aiti.i.
si
ninteni nrr'vзсj.eа сa LuIi
tirlea
р*
ь'"ln *"рiir.rl сar* siтn*irз сЦ еa
",i tu 9.1.o-fе,tf{Ьde
o
-si1чliеtо;l':с
frг*nru-s*!fl Avrа 1э'.lс]'е1е 1шi Lu1i, oс]irii ei
$i
pa:
i;;......; ni..; :ii]оr Sl..r],Lаnr"r]ili' da Argin,;. Рe tnta aсеstei
f*lii: ;*.i.Lil'l'"l;t сirls";ini"d сi;рil}ог сel"r vО]] n.r..'"."'r dе mеn].n.
rь(l!4. r'.с-l!i'
6;
ш. сз.i1l'il.:i..:.,:::е р;rtеtr''i
iзт ссl:i, о gгilvij,аtе
рrematшгi
!i.tзs:,сг;i;;.
iт' t;;-i:riе;lе" }.irllij,ijr
:i гj",,Р
$l
Yii 1."чi"*::i1
J i', йo"...i' ryi
L.:js,ге. С't о "tэ:io.;l,t5, L.;-li
ryt;:i'5сe
ntеr*u frt
tе* f.-.tiiit.:i. с.l].rе'-ii;iirq.сa x1lззJ .:,rnr* оstс:nlt. -4'1t
d*lrsаtоr
fг;l.с sа' оргi, itlсlini;lс].u'*sе. Т,il1t а1еzЕr
"f
.ti!a
xr:
,
сo\,"01,
blintl сa
р.e
о viоarf,. trЁgindl
.=;.i
.1lrсз]. rn;llJ
р'Р
9.у1 Y"Чl.
;,.;;;i ъ;* s-ar fi tетlЬt s;i.,i:.о dэ;iгрr';е. ].uё.t.riсhetrir
*'i ri.,*t'.'а-'i aрi:iт:rsе,
.r1
}:usз
la сi."li:i-l'l.rri ai,
11|lyс}is"."у:,\:
*
;i;;i;'.' r,;isind.,.сjейrrii:,.."]
о с..::.:iri сiэ гlrgint, un rсэf}
dr. iн,]i*.. гn iiblrr ета..р*l;ri,. * }п.:г.гlэit.".
CI gilсi, сl*sе]iizinc о*l.lii.
рс
оj:;'.аuul l'o;ti.
Gя.l
-".'.S'*
dс$tоpt& pii::дi;iсI.
Sujlеtuli
8i
a еa rtrоэrtea"
.
,,'."Gitt,deqtе*tе
lg т:zjraе cа |а' o
$i d,asd,in,intu.lъсricltl
l
а'' i
i,
u
"i'
".1 *
frUlt...
It,li еra о dеpilгtaге
nеa.
яfr* dеsрrdnsd
d.irъ tirье
.-.
Vсrbjsе
singшr.lу
}5ссд:+a
inсilpеrii
fntгrrг*atг',
in сare s(} auzеa nrtrrrai
гсэщirэ|ia
'onйu-i.,i
c;,Ы,j.;l'.'i.
h"';".i*i ttt:сstui
vаiсt dе iшrltэ'sing.;'й;;,].'f'г'Lli
lr-li sс adunt
;i{ffi
'$jЖ*:e'"J Ь-''t'*Тi-"-тiffi
#З'h,3i,-rз?ьi}i
trli:rmii:tului
;'" flij|ъ-'
*€l
пш:lisе,
sе disfuЪse
i"
.,.*яul
'
Sс. ridiсй
din pat,
iЬ:,iд":"шu-'сi
l.i-i
.l,..l};;;;i
ia'Ъ""g.,*9t
9i
sе dшsЬ kr ilr.'-i.Lgill*.ltunrriс,
',.',.."#'l'
n
? oY."',ЧНг
s r-rb
1

"
Ьe* iЪ,, -.',, ;.,Uiu.;
е1е'
рi
сu ral t"
trrсlеxоr
еi rtistuгnJ *u'.o**,**
a
р)сilоr, E.lilrсоlо
dе auru],
Iчi pеtreсu
rеstttl
.
n.ор!зi
asсu]iiird
filrтгmurul plоii, rrJ l]gg3f,
asuрrа
siifiаtutui
i;;-}#;'Ё
t$atr rйini]s. Abea
; i il
i
si:#lTiF,',#%,;5;i.Т
t #"
"'i*-iЪ
t -Ы
-
Ъi; --t -t
.
йiъ
S с гi s е pe
in tii а p"giн
;
*a;;
Ъ
""|.
i' i!.i i uа,"
f
,i'i.
i аItэi.
,
O rеvДzш
са in^айin.iti-
l"o'н-1!
ll ;i ;fiil:.
--l
оna gu iut, aрiс ia t й iйp;;
;;ъ ;ff,f;
rT'ъi :il J 3
Sjll0 rornаne
сare-ar,,trоbui
sЁ inсеарa
с.a qi pоveqtitre (.ll
"t.lll
,,A fоst оdatй.....
C';'
;;;,;
.,.1 ilшxui
еi e сa
яi
.]".l.сo!.,i
Ь".nЪ"&.Ё:,.:'lтu"xъY"l:
lili,];\ii*'1."'urit,
9i
сind tu f"su.1iЪfi
йai сяti ссlрil gi
niсi
Nr; ье uita сu o"*:]'j:-P^:ginilс
aIbe,.
сIсqi dе mult nu nrlri s;сl
isesе'
Deг аjbшi
раginliЪr, сa gi ar t,шrdаfiritоr
de
;illlll*T#Ъ%J "'1-t,
r::*"йЪйJ i
jt,f'*p.u.
"arе
se duеea
1.
.
y.
й^"iфi',u-,i'#ЁJ if,'e,теgёsindu-sе
iоpil
"u "o
oiЬtй]
.
r'.'ta in el ttn inrерut
de rлe]ос]ie
dinсolo
de viatf, si ttt.
1llоlia toannnсi.
I:.llч"
}*;.фз
ffiа]tд.д dе
рtran. rвй
l'l..'i:,]ou'zisв"
Surid'еа"""
Suitdеa
соpilului
lui : frsi1;}i
Nt.lrrтеle
еi ? Nl;rшеt-е
ei ? tt сAuta tntr-un
vszсIшh
in irr' l'indtrne}*Ie
еrau
"aspuns.,йl*
lu"i"й*ьш*l.
t,i. F'eti$a
lui Lutri sе пunnea
Li.
*
Bunё dimineаtщ
Li,
2$t
t
ir
i
stirnit.
De сe : eс,sс' сш trandafiri albi ?
Nuшrrlе сf,rlii era altui. Sirnplrtl: Bшna dimi,nеa$a,
0aге nu.-i astа соpii&ria ?...
7,'Ё'i*i*,liй;;;;
r,ti,* Б;;; * сIi'minе.а{а, bшn сl dtminе a$ a,"
l$i nоui r0Ттl-ёf11 poгni сu laсrimi
pс obraji, fiindсA. de
сlinсiоlо de пrоartе, glasul lui Luli ii spunеa сe la inсерu.
|iur l':ig"'tii ltrr :
,,й,.'u
diminеala' lruna dirninеir{a, buna
с1imiшеa!a...
-
ш-" i"i.i trтflоri{i, сare с]iш nrru sЁ*l duс5
рin6.
la
.е1,
o'* йi аVeall sil infiоreasсй rriсiосlatй
pе fa{a
1lа..пrintr.lltli'
Ге1;ida lог din vis
-
Li
-
nu еr.a dесit o silаlэA a mor}rl
lui tr.,шti.
lv
Niсt ulr a1t anс.ntirrlp nu aprоpiе suflеtul, сa iarnL
$i
а* i'.Ь!uilйс.a сoiэiй;Ёi ;i
dе rеЬr.t{,еgс:rt:а 1nJ r'Lгirrсi;ii.. Ечti
Lluniс.!i сopii ln-aсeiаosi t]шrp, prтviгi.l ]a fсi'еaсtr'ti fulgii
"n']u
u".iiрuй irr,llrёtrinindu-tе сr"i urr zlmbr:t tilti- d,е aln''n:
iiЬ po.ip'iеi соpi.lйrii iviti сu minuda irrti'nsЁ сlшрii fulgi.
то';eй6ia nlnsогi1оr adusе lr:i Cirtul] l}ogriаn.itсnrai
сr*i trr:buji : tf,сeге s'i alb sсlipitor. Dе lir fеr.е;rstra biurоu-
lui, Iaqul aрirrea mЬnЁstirit subt rrinsоri рirii*n.
oгiz:оrrtu}
dеai'.rrliоr ujbе сa о pгrrсеsir'lnе dе ut'чi
рr-llaгi ilс.slоiurt.
Tгiia dinсоlо de via!Ё,
рrivirrd $i
ttsс.l.tlLinсl dоuД nrnsorl
сare se ogiinсlсau : сеa dе la fеrеastr'ё
qi сeа din е1.
}triсiоdirtr:l nu sсrisesе d.еspre сr'pii
qi dеsрге соpilЁrie'
deсtt analitiс, pеntru a ехp1.iсa partiс'Lriаr.itAtiiс sttflеtе$tr
alе оamеniloг inaturi. Aсеit ,'oйan. insй. aрaгt.:ir fiгЬ.9e
uЬi,*, fuiguindu-gi a1b
;i
lin naгa{it-rnt:а b]injlЁ. Niсi
nlr era un roп]an pr.oрrirr-zis. ijсеtrе. stltlrtе itt сaгr nu
aшйreаrt сiесit L.i
'si
Ьaйa ei, сlar 9i
tоati teегia соpiiДriei
ti1а rе mistегullumii, dеsсоpeгit rnerец.
;,j}#Ч,i'*..:ilш,il.ii,",|.",fi
11:i.il":1lY.li.,T,",,:'';..*:
iirн*.
si.
ji,
lШ ; il, :]'i]].l;,
.,]i.Т,"
H, J ,,l] l l':n
iн ; ri: н :
Asl.li'I,
llоl-tit
vесili.
сltsli l.tlt:;lрiifi.i
liili:;.lс;r
5i iznl;ll,.
tt с.сlt l
п:dl,.l,l..*:'
;l;ii.:'ii:
:l' ;i;:-i;;'
] ЬT.Нil?
;i,,,.1,T,.,'
l.tсеstr.li
inLjrлi1riii.:{.ri.'0
сitl.е о ехсjut]t.:а
yi
1:с: еe *i,', si...,i.r.i*.l.'
*-
S1.lt.lnс'rr:i
siiiэiссtitl.
*.'
N.;rгt: sr;bit:r:t.
*"
.;,.i:ii,i;J ..J ;,J |,:'l
:lсl.s;t l'lj"rrrlns
t!ll t'r,[.tiz'сJ i,-..l.
l ,1,;jl.lrtс]л.
l:.o',:].
.1 ;'rit сl'' ;;i'ili-',#;;i:i;.'],.ll:,
]i.,;l,..9,i?.'!,,,].;ll:ijil
:i.:li
J ..т.:...iii1ij.
;
j
rtТ1;11 .т.
;
.:l
i;; :i;l,::.,
:,i
l.:;jlij
:.l''.i;i:
l'.:l.]]]li'i;
.l:i,,i.1.l:i:,'i,i1;.
t,.;

'..",}n1 ( il ,.,r..,,
гi.i ii.;
sii.i iiriпl.iit'.:
.li*..si ,o;1.i,тl.
!-}at"oio.,.,.,'i,jl]
r;I
s."г; r-:ir::,l.Ё'
s:ll-l
;
l
;lliil ч
il к ;l t.
р
j,. t1*ll
};,i#;
#*.*',
Ёil нj
l.lt,ttl'l;r
!ilt.:t'iit;'i.
|t)ll(iV0jt]
(:i.il'{:]
l,rО.lт,е
t;
astlсi;t
сL'r с:] !n
,..
'i};;l
.:l
ii:i';];i.};'1;-l':'li':':
iltl.lii ,lt:
геnutltаr"с
la r,iatf,
.]
;]' ij.]i.tli,l
ili;r.i 'l..l.l:il'{iЧt.j\r;
it, с!оL'li: irrt't113"'n
ri. r,.'.i.. ioi.j',.\l
: l l ;
i. l
i;,l,
;
i,i.Ti
:, ll
lil],.i:;" r
;.
i;;l,
jl'll,fi
x,li.r
:ii.жii]
(.].. ('L.!l
.i;l i..;il...1ri.lt"
i;1tli1, r,.tll,зl.ill
trrill,L']rt.i."
1'vr']i.i;l1-1t
t.i1'" r:.i
,
'
,,
"
'l
'',li
;
j,r
i:'ij,it:'.
:i
''l-'
l'l
'l';;'; ;il ,,::,lj
i'ri,.
rri;
i,:,,r 1;;11.q.
*;;J ;11;"lll,"LT'Xill
l;i rrr,:i,;i.,,i.,.,',,;,i,:,i
, ,,; i,,
,lil',,11:t-,1;l*'t;i;hi,
t'*i'r 1o i,i,,,';.,u1,t"t',1.,,;il*,'.:J tlll-l
. .'
i,i...*lд'i*:li*':l
11
$lр:
li..i':'
l.
J l
.
;.
1i.;:
i
i
'l.l
,t:rii
l;;,ii
;|..l':;,,'ii:;;:,,:,;i;,
q,i
, i
';'
,:'11
, i:
,,,
r ,'l i i
1,i.,i.i.. с*,.in,.;;;;;,;,;i,1;j;i;;,;;].'...t
lr,.. ;i'.,, li iiril;сlu*
Nu sс grilbеa. Sсria pulin
9i
inс-еt, dar trЁia enorm i
amintirе. Fаst"ase tоt' irlirniс nu dispЁгusе. Ar fi putt
сlfrсii palate
;
sе mul1umеa irrsir numai. сu fшlgi d"li:l
LЬsa Ъrr:r.еu dеoрагLе, alegind numal геgrnцс rorul
Vestеa с5 in sfirgit sсrie dЁdu Galrriеlei o buсurie
пlai marе deсit autolrrobilul,
pe сar'е-ihvitase
rеpеdе
;;йuсi
'йЁ"'а.
il privea pe саtut Bogdan сu un.fel
h'*:t l";.lt l.эiс"i гiсTiгr, {1;:li'tn
'l...,rlij.сl.;rll
tэз'г* a,еlgt i.o:r.itri.ftтэеat
сir'" l'r,i .-i-l';.il. ]-.il iilitll.tll -lil"з cliiti
1';l":lil;t
glintа
din {:l{lf:]it t'Фшra-
i!t'ilii;. t:':it... l'i.i t.1ij iitr-l.l.liq: tlа ;ll1li.,i;lt.пtfl L.}il*i Le1.*сгi Gil.lс}gеnе'
;i'':'l: i.:;i i,i;ilil сli: ;.1d,;:''';.t i:.i] tr'{']liurftit Iа .[eсl-ur'fll. с['n\rеr.вe'tii
.{.:i.r
i-lil:,li:l.r.l.t. i]i: i:li:'ll
i,i.l,".:iп!t:1ul
gl i:}.lil:iiiJ .tшn с:rlоt lfеrului
{i:;.:i.; 11:.;,*;'ii:t ll ir]].*'':.'.iii,ilt.: j.rrl.iil.;.t!" Т*г intга tfunр eunсэry-
t;'i]..,-' :i.
;ll.,ltl
l.j',. {-i:..i"l.i:'i; il.l' iil .[r.trrr.сil сtl A5iа,il"lа,
F]€|riЭсeЕiu
iit Ll.:.illi,i. t:i i;:lli i,
р;it,i;:,;:.l',l' flii':(:i:iLl sliy, tэоh
._
сlirlсlu.i
lii.l:i,...:.l:.i t:tl illrl;;.l1l.ti!i,lii'|'l si.::Ll сlil tlil.lе о vir;ft1 dа i:ah*
li,],'-;l :::i. {-.llttil .Пl.lц.l;,,.1t" о
;*iisi рllivin,J
с.'.:' tгist*}* соs-
t:rr'rrlrI LIl :ri:.i' sii{'F {lt l!;i ;r:ii;,rlir;;:t.
i"i...i::'i;]н' il.i] l].]
iri{.'.*
'i:ii'9i.е
l"li.lt i, s it"..tгеLl& с1 ]'u1n"
ii,r-i l.'r,i i:iil it.r ilr'i;i:l;,
..- j{
li. l';i {'t!;j.]li! t.'it Сi]. i} Сlli.;.j..,.:iг,: {].-]:!,:;':.r$li$"
'-"- l'},,: ('...' j.rl-i
гi.!i",i ij:,..i.. ?
.*. i"li'i сjl.,t. l
*.
"
(,.ii
{:il.]:.] 1,; iri ill'
(:1t
-lr;i"r{l*t
j.
рitlr;:.
*-"
l;: I i ll
'i
.-.
l.],-i ? зllltri;i о.I'"
6lliлiild
tntге сi впii cif,,;г;ln!i:i сitl
'r'jiiilii,
it.ri sr:t iu."
---' Lili ;r. '[,* *c:,11:,i-]l'i ?
-..
J .}0 {,lЁ: fl:з l?];"t l])р:jfl :
'f
t.l ttl sl.iрi:ri сfl st;.iш ?
**
idLt*i ;,r,rL:i.:i;si li:lt,i.l.
* j:lr
сl;,i.;:li.i с:ii сi.isti'.lт'iiii; ri.il:lt:.. t'L-l сl,t sl]: vr:Ist*i t"]е.
{J !. iiu ;.;i.] с,J -.;:;:i, iэi-irr..i.
"-,., I.}!;|1'4.11i:;:ii |-{..." }ill-|i i'i;r1it.iito ['сyri,i.ltll I'i gl* *iiге lтu
{i li.'l..г' Г:]ll ii:l" l'i tlli i't,i}::'l;'ii. 1r.J tii'i Гl.-!li ii'l.;'-i.
.
{-.i.;].'гl..'T.] г.)1:,i.i. t1lls*i;1.;i:l'ii.id hl;i:riгi;i сi,.:.rr tl'i.: i-i*']:n*, еtl
1l-
i.i.il
li
i'li,:.]
{lli.'. l;lii: 1.i:. l!1rl:t;.i;il.i, .i.r.l tlli....:.i-'i;.ilt Al,;rt'i",ti
Ьi a
.i]i{lJ .. i.!:'':];.';l...::. i,i;.:l:;-i" l;i ti;l-li,i,.:t.:i:;, !,'illс.li,:ii; .f.i.." rl'.r.:iL.ii de
1-:i.,i'] li .'.i rii.. ..i.r,,tlriii.' r'i' fill
;i
r}t
;.:,.l;::ll
ii'iltn, i;;:i ::l11rт'5
'.ir:llli
r.i'
'i..
i''l.l.il:ii:';''
,!;:.:.t''.1,,.lt
t..i-.1'1,..'.nuo.. ili'ii.'.l,.l сlt Cаtul
i:li rgгi;: гl
"
fir.i,l11l
'
с;j l";:
j:l'
iirt. t..'lr
.i.
i fl'ii..i,':,. il:i.1,*i); .i: qlс:.l;liI. r*.
.;,l':i*l,.i..l.,l
i;1l-..i .il..:-iil:i'.,tlliili,;.:.liril.*l.l:.lt..,lil..t'llt:
г:l..гs]. cl';,r:а 1,]n
lllili;j;.i.i" i'ri'.,[ ; i'iilgitii{,il:.i
i
ql]
ф s.ii.l:''t'li.;! r]i r-.;'': .]i : с-il,
xiirс.ti*
,,t.' ;iii;,
J :
;,.:!
j
.l r,.,i lt;;.t.
.
T
l;:.li.
}.i..li,;i
ll".,l.1
dг. ;.i1.'
ii. li l-ll:;'l':i i;'i'j.tll1 i:lr:"-.i:l']1i.iti]ll in.
i ll-l't:} i'i;;rl.l;.:;.ii.:
i:l;]гl:. т,
,
.i,,: c1*'
i.-, l;l';l. t!t
"'.i1';rl:.iai;ff,
цi'.su:qlill.. illti i.lll1'l'i.lJ с::! t..:i:';,i.'lll 1,il'ii].i .!:.i ;"...i !:;l
1,,i..i,гсaЬi
{;i,t].t:ii.Li'l i].. t.:.lt]ill^ lii ;l
.;r!.l'lt
i
'ji;
;*i,!
itl:l.l.ii.-lг, *l
j,*'it
;ii a:ir;riгa
",
tu t i^t i. : i
-r,i{,ili'rrlr ;rt:*i.;
i r
-iit:';
l'*..,,0
"
niu
',.,'.!fif,i-;-l.Тa
singuri ? f)с с:t'. n-о rn:ri .ins.ltr.:ш
'гrlt:,itlrjtll,ii ]|
t rlсrnai

""й*tiЁ+ц
ъъ"Дl,*
ъx*i" ;l-"жъ,j;к:
t.<lit6. in numele to"' сuЪi.iJ й'
il;;"
l'. a ьt."Ъii i,. с"й1q;--ч"
s. й ffi .,1,- ;;:fr
'
:ffiЕжl
Д;у}i
:;l]f тl1ъЪ,Т;тt'
}агpai1
.;;h;Ь';
t
.
s еn
lia
l i_ g" ;;;;
}ц"xt'*:
xТlЬъ
t#' fi',.iнT;ffi
llсrеazЁ prinсjpial
de st5рinir".'i.iй.h.L',
i Б,;' Ь''i,. сjt"Ё' tii-
liffi'?
*-"*:L1"ъ:"
еi. Astf tэ], cuБ;;u'i*
сДрiitii',,i.o
i *i" i,oiJ "
t
.
t,e g t е a, d in du - i
"ffu*l.]1,;"T
#
.ffi
у, ]l1.':.n,:H
l'i H. t,]
i
{r: llriniтre.
$i
pe mйl
"
*it:'**.
aщ1'Чli-Т
:ffi r*.'::: :ж:
; J 'l'lnеiсsс.
$i
la GaJ ati r" ,",i'ii"-"l.'i
i
r
Т'sJ Ёtriй:''E'ЬЩ:.""#;l;#i';i%ii
ff;?Ж
.l.
|}li?;i,li""#-*ъ:l!:!::$тжis;;ir:*li;ЁiTi1P
l.idеt.r-.'
Apоi la Braqov,
i,' o""Т-.,.iйrДtог
сij,stltогiс:i
lui l,ttli, trёisе din su
п. с е1
j
n tеl е
";;;
L Ё:;?-f i,
},f#!.J ;,'},1 #l ; l':*:ii ж: .1 ;*
..li;;,l;J 'x"1.3iil#Y .u".1;
dесtt un ,ri"Ъ
5lч-""{'.1iii-
'йfi;
lt.,iu,,ffi
Тa"ffi
iЕl#:^"';h,}"i
j.]]"Т.;l;;;т j,;i'y;*?ii
..t
Ilе
сеl саre-ar
fi
рutut in]oсui in inйll-L.,i
t';-;;';;.,]l,;;;j r tti ir"rbit сiэ Lirli.
рe.
се} .,*.u-o.с.i.o,i,.,'io..
р.l
l,u.li in r r r' ll1 imсa J -'ёnсijог
Eсolarс.
l ] ] i, {"lig: ]Тъ;fliiъТ,f3}ii? ?;,'},.
:,l:. l':,
; r [rг,: r с,it.lt{ st*
l r i
.
I-uii, i;"й;;
li* io a.а,g'пti,";-
й;.
.ii;;i;:'
ii?.
l'l, J ]'
i,.;.{H; ti ir;sr: lingй l,i-i]i,
сrеzina,са
r'ii*t.'"l-
;,..
щрi*:;;*i:i.ff
Ё:ff {ilн|
j'
*,i: l:r
jЁi.{$
't.tt'е dе еvlа-'riе UгiсЁ. nrtli;о.'t|,aiu..'.,.,'.i,','.*..
o,J в.iti :,ur'liri* l'*)t.()I.a.
Dar iubit, fцse,sе ntrmai l,u]i.с-.|.l
r:l,i adtil.; сjo fir.:ii rrr|.lt;'ri|i
atunсi.
С;iq;iti.rгi.l-
i"iii'fl
;;',;'.'i.,.
llсlillf:,
сi:lr' riiil;*
l,:;:.;''**.'J J i?:.Tф:1,i,Il,",,l::illlж-;l|Н*:;li
rrIr.-i
aduсеau
ntttrrai
striluсiгеа.o.,.i,iijй..,r.i
ll fсri,.-!r.ii.
с1;tr: r
.r{ovada
nесоntr:nitД
св. аеяl r,iiii;..;;;]
lt'rttul';
;;;;;Ье
ta ei. ]i.;';;;.ri.il.];.,:'ll:;i''ff;;l
-6!;й:ri'
! ; l.t)iе{01
гla{ional-ff,rйnesс. 1l asсultasе vorlэind tra Cirсu1
,,Sidоli..
шnei mtrlfimi nedisсiplinate. O dоminasе aspru' brutal, сu
о voфё inсгuntatil сa gi sprinсеnile lu.i groase, meflsto.:
feliс z.buriite la rёd*сinа lor. Didеa imprеsia сЁ nrr rrriпte.
Vоrbele lui n*aveau gеsturi dс: marmurA netеdй
;
егau
рie.
tre сolturoase. Niсi subtil, dar nlсi grosо1an. Puterniс, ma.
siv, direсt.
Asсultindu-l, Gabriela devenise o frасti,l.rne din mul-.
$imea
dоnrrinatf,. I*l. prеzеrrtase Agatha, la сare еr:a invitаt
lur mas5. Se numеil xоn Dragomir. Era inginеr. Construise
роd.uri
gi in Arrreriсa. Se inapciase in
{arЁ
lэogat, adus nu
с{с: gindul сi6tigu1ui sau oсlihnei, сi de сorrrandamеntшl сare
сL"rdusс lui Tudor Vladimiresсu un de'stin, aсeleqi сu al
lui Avram l;rnсu. Dorеa sЁ purifiсе rnоravurilе, sё eсhili.
lэгeze finantele
.fif,rii,
sЁ stirрeasсё' abuzuгilе dimpreunЁt сu'
trсgenda сб nu pоt ti stirрite,
-
adiсf, o sеrie dе 1осuri
.еomune'
сind iе vеzi sсrise ln ziarе, sal; сind le auzi in
шцr3
Oamenilоr pоlitiсi. Dtrг aсest Iоn сred.ea in е].e. Еra
.ttnest
gi сrunt.
,,Lосuш.i!e
сomune.. d'еvеnсаu realit5li сaгe
jt.юtifi.сau omagiui devоtamеntutrui vi'gurоs, rЁbd:itоr, lip.
sit de sсеptiсism, соnvj'ns de viсtоriе. Spunea с5 Amегiсa
е lесtia inrpоsibilului сarе devinо
роsilэitr,
in сontrast сu
Itоmflnia, unde qi pоsibilul aрare сa impоsibil. Admiratiile
j'ui
aveau in,с'otdеauna gi o struсturЁ utilitarf,. In rn'-i"ni,i
;i
pЁduri vеd"еa еxрloatiri, in apе, еnсrgia сарtabil6. }"Тj'сi
o lеne 1iriс5 in сontaеtul lui сu lurnеa. Vогbеa d.еspre
ЕlоrnAnia сu,rn ar vorbi un sсu1ptоr despгe urr Ь'lос sр1еlr-
did dе rnarmuriт ln сarе ar intrеvedеa stattri' Aсtual prin
сunоgtin!.е qi exреrien!f, tehniсЁ, rra aгhaiс
рrin
frus.
tеp patriоtis;пlu]ui.
Niсiodatй Gelэriela nu se simtise nrai de matasf, qi
сetifеa dесit alйtuгi dе еl.
$i
el sinrtisе alйturi dr еa aссst
.d.ulсe
tеsut
feminirr. Se mirase сй Gabriеla
роartй рArul
}r-lng, сii n-arе unghii}e
,,date
сu singe.. gi сЁ nu-5i srrli:
ш-}en(Э$tr Ьuzelе. Vorbisеr5 o sear6 intrеag5. Ii is'iоrisisе
1rrtimр!Ёrri din Aшrеriсa, dirr Rusia sоvietiсй, din China, ra-
pоrl.ind tоt сe vЁzusе ia
tara
lui. Nu vеnise de*:*'соlo сu
nоs[atrgii, aduсea experiente. Nu se spriiin'ea r:1r: lос
рс
lесirir:i, dесit atunсi сind erau statistiее. Cu tоatе сf,
'сelit;е litеraturЬ, o soсotеa сam de SL}!i, i'li,;i;.:i.,r']; 1':.'il]!
рri-
vеau rilzlэoiniсii dr: odiniоar5
{esutulqi
implеtltul feiтrеilol..
G.a]эriеla !1 stimulase prfur intreb6ri intеligеnte, сarс dоt'е.
'rj.trail
ltn intсrсs real pеnt'ru sрuselе lui. De fapt, o *rl
:260
i,:.i-#:H"l}:},'нт;:iтЪ?t#?.fl:?T1ТlЖ:':ь:-ff
; llл:nai
aсeasta
era
рutеt1ea^-i;ii
j*-"* .r,"ro.ifiсa
сifra
si l.llpttll
br:ut. Pe Gaq.r^i*l;;;,Ъ.i"]J "."iсi
o сiiрй сu осhi сl,lliсi' La
р1ес;lr.t. ii s;t,rutase
milra sсuгt, stringindш-i-o
i;iire'
6i-i
SрLlsе,s*
:
*
I)оаi:rnji
}3о9сlan,..с1ulсе.}irrut
е l{oiсlova
dumitalе
! l]t'"т irni
рare сJ t uun ..*',it -tii.ii.
]i-"й...
Gabгiеlа
simtis
i ..:idi.;;.*i,;I1-'fi,J J --se
rtr;е$tа.
Dar' sс liisasе privitЁ
;]1'Ц'!1"i
j;чЩ.l.ii,*;"1io"g"*i;'i",";Нi;ж
i rq.ii.
Vеnistl
сu aui.оrnоЁii"t.
i;;"й.ft
р]i:n]эйri]е. Aроi 'кеursiiiе
: urra ]a Du1f,y,
"';-
l;;;;ес.
Aгistiсlе
I]оEdаin
i,,i-":'-*aт

ffi;:"t'
с r,, ai ni й; l;1 ;;
;.
"
";-t;;
fij
Intr-о
zi, tэе сinrJ
Ga-brielа'
eгa la
;сoаlй, o sсrisоarе ll'imisй
еi, сu. ril,stэl
l,n"йlJ l
jъ;;f
Ьъ*Tf...i}-;,l;::l':;ъs
*..::J ,lнEж; .
i i'n
-гаuza
r)sрunsui
ui
.ur
gсл t.
....vJ д !
Cаtr-rl Bogсlan
о rlesсhisе
distrat, intreruрinсiu-,;i
sсr.isr'll.
,,,Sсl'l,rn,pa mea prrеtеnd,,..,,
.
"Тоs
о isсdiiturf,
lэЁгlэЁtеasсЁ
:
,,Ion,,.
.",.$91tчuiul.
sсrisorii
еra сleсеnt, dar intim.
Се1 сare-o l..t.isrsr
trеbrria
sй plесe
xa в;;;;"s;;
й*"t;;iйffi:
.
i dсlrеa sё o vadё inirinte
;;
й;;;;"'"-,
!:::t
Bogdаn'tгimЬg
Ч"
hаziaiсa la liсeu, сu sсrЬoarеa.
beare'
o intrеb5
ре
Gabгiеtа
:
*
чliH
:'хil".н:tJ :': iff
':::1,
x'j:*l,l:'ffi
L',
, ,:*
y" inginer fоartе sirnрatiс,-,p"
Ъ." ]-аm сunosсut,
l:l l\gаthа
: Ion Dragоmrr.
VI
Iunie desсhidеa poriite
de aur alе tеilor' inflorifi,
рe l il[.е intrй vara in сetate.
pе сitva timр Catui Bogdan stДtеa mai nru]t la fегeas.
li';r
bittrou]'ui,
faif, in fa!й
"Та;-j;ij",,р*,t.
сasе]е orasu.
961
lui. Sсintеiau а.titea сrtlсi сlеasupra Iа6r*ui, еfl parсЬ eгв
о valс a bisеri*r}ог.
"
-
fr"i*р';,visе
in'сfi Btt,,nа, с|inzineсfс. Sr.iflеttll lui sе орг1st:
la fеrе;rs,it.i <l сtai,fi сr'r
рl,еsinlli.rеа
paгfuirr'r,I.ui сle tеi, alinl
ii
iь iJ r* nс:1inigti. Dt' о vl''с;nс, Gi.t].rгiс.lа sе
рarf
Llпia. dirl
**i,i..* т;ritj'iarЬ. Ca tоli сеi
рredlsрu$i
}t,l шligi:еrrе, C;эi'ili
йgrii,n l;u;lоt't:-t gгеьr
рai.fuinl"tli1t,.,.
rтi.ti rr],es с:inсl егau
'iir..
r,'iiЁ"l"i*l.i аlэuiiv' Еi nl-r-;i pal;lt1rna, сlс:сit tirnрlе]lэ .si
i;;il; ;;
',}isргit'
с1е trlеurj iе С6с1lat.,' :iгol,]'t}-.сoаjеi, сiil
сiii.i::.r",. Gв.tiriе-[а- intr'*lruiп.!a ,,lrpi:ёs
l,Оп.с1ёе_Guсг}аill,.,
"i."i...*
:luav сinti a.iзс:a uйе;е$iе о
ryuvi}ti
с1е
-pе
tiшзрllt
ii
1"ь"t uiосhiiоl.', d;rr сtrьr1ссag.,si оlэsес}ant сind e pLl]S
рtl
li,'iйii, рс
batistЁ,,ре рЁI" Ei
pе ilгa1е. Fi.еса'rе elрrоpiсr'е сt".:
L]uk,"i"i;.' еr,a
ryi
inliесйitrt.;r сu о nзigгсnй.
()
astr,fеl de r:>;tl.
g""uio. n.'"
р"it**
fi е:ipllсatfr. сiесir
ргintt.*o
сauz6 е:tiе.
i'ioсr:'Ё сas,;эi' ..-.l;l.,
sl,lоna. Г)аr о соnsidеra сu t.nаi rтru^ltЁ atе,.l!,it: с;;
iэinЁ
atшriсi . Clnгl flсеа i:laiа, сi,rt;r сa-реlзtt.u
"',.
N.
-Y.-*,l:.
iirrе
рin::r
аtlinсi сint;itld. Сirld еri:i с:u е1, сlеrrеnсa рrogl,сglv
.rйiйt'i^ сut rii'stilт,.'.lr'i ctl aiсirlii
;i
arnlrbilitЁ{i с:xa'gеrшt'е,
o**
р'.'.'..'
*u".,,'.i" о iеmеrе sau о сiilrii.r. Avса. .:,:ld':l::
siL sе lnго;ieirsсаi dе сittl огi о in1,rеTэtl: ,,Cс*ei
mai lасut l".
::; qi с',;m irr' f i simlit irninеn{a r:nr'ri i'n,iеrоgatог ;
t{сl
tl.r,сiо ii:llаin{.п dе*a intоaгсе сaрrт'1 int,r'-altii
partе, inrpшэ-
v,i'zinr] ll
ргеl]сllpаlr'е
сasniсй dе сitе ori еrir intге}rat"1 asu*
r,'ii_"i.,шi еi сir: af]aг5-. Unеогi еra сtlрr1rrs;i с1е vоiub.i1it6li
hi"р"оpЬ',1lоntr.i.э falir сiе fеlui lоr olзiqnrrit dе-a vоrlэi, сi.l
si сLтnr s-;.г fi t,:nitti с1с
рauzеle
tйссri].оr'сa dе-о i;..vitatiс'
i; ъ;;;;;.
r]i,.i .itu,"'"i sс m5гginist:
s[t glumсasсa tlгiе.n'о.i.
tог
рe
sосоi,еillа'
";;;й;.еi
dе sро*ituri
qi distl.iaс{ii ;
*o*й i,,o*1',r:sс si.i сritiсе st]vег, lерЁcindu-sе
oarесuil]:!
с}е sосjt..t.atеa ехtrriоarti сйtniшul'rri, рrеzеntindu-i-о
еа
rзe Lltl rnеdilt
'''uri^iЪй.iоr
ссiъti сit'.аЁ;ls.i. N-о intrсlэ;stl
йЬ;"]-i-l-. ,.с;.,"
tе оlrligй s* tе tiistrеzi сu оaгдeni рс:
сnrс
р,i.ti.,"i
сir-i dispгi1uir:;Т,i
?.., fiindсii sе rnагginеa sй о оb-
sсгvr. lirг5 sir-i ссtiгa vr'ео soсзLсtl1а"
Irrсir о dаtil : n-о sрiоnа. r.qсоdiтеtт e
р!rrd.а
de]ibеrаtir,
тзгсmеd.it,а'tli,,
voit сJ 'аndestinЁ. O}эsеrr'al,iiiе
.lui
егau ln-
;;,i;;;;.* : аtlnо,t;au in t6сrre evоitllia Gabriеiеi.
"
дlioo.i. GаЬriсiil, сaге
рinЁ
atunсi
jnсlina
mаi сu seаrтrii
uр,u- Ь i.*"l.,ii i ]с l iti]гel ю, s,е аrnеstсto j"
.pol]l'::.l 1""l:.".. *Ч
r,jсirt:trrt.nti $i р{:l.Сl.l)p[оriо,
аmbl]!ndu-sе
сa Lll.} аdеvaraъ
miliшnt.
2S2
*
Tе intегеsэazЁ
? o intrеbase L'atul Bоgdan privirr*
d-о сalrn dllг сrrrios. :
G;riзriе]a sе iriсurсаse
la inсeрu't, dar indatй dеvешil;с
!111tlсianа..аg.rе.siv1r,
сu оbraji.dе' qсоtйгitа p* ;й*:;
ргri]s-o еt,lpi'ind 1a tвzil. Dar rogeala оьra5ttoi'
р"iЬ"
ri
;':]:l*1::
qi са ехрlesia rror'iсiatului
intr-un nоu gen dе еl:-
tllzlasln.
}iiiiЦr сii-o ini,еrеsa
рсl1itiсa.
Fеmеia Ъontсшaро-
Tl:::,::'*
n]ti putеa limit;l nrrйai la сirаgоstе
ryi
htеratd'т:й}
.l)\,(li} lnсa оot.igаl,:a .;i сhеmаrеa dr-a inrpоdо}эi
via{a, dar
tr.сlbuiа
ryi
s-o
рiiсеaрй subt i;;1; ;й;"i"rЬ..i. т"t':;;;й;
сlt,
рr.еfilсегi йсialе. сa aсeasta, politiсa
еt.a с.:l un dig ina.
:]:-],l
*- pr с;lге siшr|саi
".ni,Ёi"*".o]ilrtut.ilс:
dе larg ale
'.
O vedеa gaiа sir-l сornbat5' Apоlоgia politiсtli.
sос:оtitfi
diq
in
v.iаtЁr'оi far ::сvеlа.tcr,
сr:1 сiе iаr1эt o rДz;vrtitr.j,е 1tзr'
1lolгiъ-a оmi.t]ui ароlii-iс d'n fala еi : .1i^fаptui ;i1*;;;р"й
..lсеаsta
rесa,lсitrаn}i
toсmаi in fatа trji nu еra d'е lос сrэn'
iorm сu dосilitatеа
ргudеntё а сiйеtеi e* pi"а *tй',i.
()
6tiа
pе Gabriеlа
сii
рe
асеi саtеiurrt сtirе nu latrД сu plle.
t,еn{ii
dе fего.:itetе
dесit dасЁ au inс]irilt prezеn}a
осrсэti,
!oi]i]r.t
stёрinuiui,
сarе*i ia irr.bra{е la nеioi'е, *oi" gi,Ь"l
]'?:;:i1!11
d.uрi'r сaге
'u".
цo!
r'еfugii. Ait sеrrs nu
;lutеа

;ll oa сIi1аRсrpi}rеA
Gа]эгiсIсi.
In sсhiпФ, intосmai
сum tinеri]e сf,sf,tоritе sinrt rne.
t.сlt rrеvсria de-a sрu.nе
,,te
iulэesс... Gabriеla ii
'..р*.i;
;;;-
I't'u :
'oTе
stimеz. Nlt сunosс оnt rntti сlеmn с1е stiin'й dес1t
tinе." Dасй.hoi.,з n-ar fi e.piсli, сi lir]iс5-,
6i
ho1ui-аi.;й;;;
1lйgubа6rr1ui :
,'Tе
stimеz, лi,.'аЬа tе furi].
In sftгgit, Gаbriеla nu mai putс:а сеti. Vеdеa in fiесаre
:.tlаr,й'
еfоrtul ei de-а сеii in
рat
qi nсpr-r,tin.|a dс-a uгпuiri
rriilсaг rindtrrile unеi pagini.
bсьii еi dеr:aiаu imrdiat аlЁ-
l'ur.,i dе саrte, in
'"id.
.
Tоatе асestоa сl6dеau abuzului dс pаrftlm sеrrsul tlnui
simрtоnr оЬsеrvat
сlе Сatцl Е}ogс*.ln ili virl{Д
Ei
с:огаеrrtii
in .гоmane]e lui. Sint rаге fеrnеilе, оriсlt ari fi,dе subtitrle
in еосhetiriе' сагe *3
',ч
eхаgеrеze irltrеbuinla";;
й;:
lurлului loг obiqnu-it in сjipa сйd un nсltr b;ir:bat *;,Ь;;.
1liе dе iпima 1or. Nu*i;i sсhimba
рaгfltmtll, f iinсiсf, qiЪ."l
|1iI"bat'
сu. aссst
рarfuпr
le-a сunosсut. Dlrг
'ропti "lia. j.:i'j9'
lqsata.dе aрaгilia
aсestui bйrbat, сагr' !t. inrnu]trо$tс
|):ll'аl]е
,nlmll' саrе ]e aprindе mai tаt'е осhii
i;i
olэrrr.!ii. viса
:';i slе afiгnrе qi
Prin
putсгеa сrсsсtttй ir parfumul"i.
i'oйЬ-
l'tlsс lТlai tаre. Abuzul dе par'fum
е dе iаpl, сt misсal.e J e
d6rniсie spre nara noului b6rbat qi o migсare dе inde.
pйrtare dii.spre bЁr"batul nеdеprins-сu aсest abuz.
.
In sfirqit, in ultimui timp, Catul Bоgdan о auzise zi]'niс
ы.rindu.sе'ln
pоd; u.;a poсlu1ui se invесina сu оdaia de
luсru.
"_ Ce faсi in pоd ?
_
Sсot lrainе dе varй.
Dar Catul1 Bоgdarr гernarсasе сf, haine1е dе r,aгf, sсoаsr
din poc сoinсideau сu sоsir,ea pоqtеi. De сind nu rnil,i luсra
efеctiv, relinеa invоluntaг ganrеlе zgomоtеlоr сasei, r:iai
ales in"timpul diminelii. Aga сё aparilia fасtоrulr.li
1:орtal
lЁtrat dе сfnii сartieгulu.i сu altеr"nаrr{е tipiсе, urmatЁ de
sonеrie? urmatii apoi dе apai.i'tia traziaiсеi сt.l сoresрon-
den|a lui gi eрi1оg.ltёi de paq;ii Gabriеiеi pе sсЁrile
роdului,
devеnise de la o vrrmе o trazЬ unifr-lгrnЁ саrе d'еnunta
tln seсrеt.
Intr-o zi, dupЬ сlеjun, Gabгiela сeгu haziаiсеi si-1 aducй
taсlmul сafe1еi negге. ln timp се faсеa сafсauа, Саtui }3оg-
dan lqi arninti сi rnai
рreparаsе
o dati ea siщ1uгii сaleаuа :
сind 1l гugase si-i сumpere tln autоmоbil. A5a сs a;tерta
gi de data aсeasta si audi o rug5mintе.
-
lYu se inqelase' Rugf,mintea apЁru inсеt, stratrgiе. Ga-
briеla se simtеа obositй. Aеrul IaEuiui devеnise i,respiгabil.
Avea оpresiuni. Nu mai pu,tea dоrmi... Tоatе aсеstеa nu
erau dесit urr drurтr in spiralе lentе spre Chei1е Biсazului.
Catul Bogdan соnsiпrli сш atita u;urintй, inсit Gabriela,
deveni obsеdant qi еxagerat reсul.nosсatoaгe. Un fel de
buсurie servii.Д, neqtiirrd сe sеrvJ .сii, се соnсеsii s?i faс{
сelui саre-i dAгuise aсеastЁ buсurie, сa
Ei
сum b1rbatul ei
s.ar fi arбtat iгсdr-rсtilэi1 pin5 atunсi, dсpгinzind-о numai
iu saсrifiсarеa dоrintelor ei.
Catul Bogdan aссeptЁ сalm aсeastЁ gtrdurar'е, rеtr5.
glndu.sе apoi la ferеastra odlii dе sus.
Gabrieia, irrving6'toare mai uqоr
;i
ln..ii rереdr dссit
sperаsе lirismul сare-i
{inеa
1ос de luсiriitat.с, avu timp
s-о anunte pе Agatha
Ei
sЁ obtiе о соlrvогbir:е tеiеfоniсД
urдgоntё сu Buсur'е;tiul. Sе prеgilti pеntru C}tс:ile l]iсazu-
lui plnЁ tirziu nоaрtea, сa gi сum s-ar fi dus la tln соrlсltrs
de Ьlegan!й. Veni in pat gata pсntru toatе gсnеrоzitЁ{i1е
gi saсrifiсiilе, dar zеul inEelat dormеa.
Pleсаiеa era fiхatf, la patгu dimineala. Рin5 la
рatru,
tn aсelagi pat se invесinari douЁ insогnnii сu
1эlеoapеle
Inсhise, refugiindu-se in ipoсrizia somnului. i
244
t
DLlр5 p}есarеa
Gаiэгiсlеi,
Cаl,ul Bоgсl*ш
Iшa tооtc.'
t"}rtiTе
;i sе sui ln
роd:
чn.f.ql
а;;;;;;'d?а.lс
сal,'t:i f,сt"сstrlе
гn)- ltlndс егаu inйlbfrstr']1:'d:
;р;Iii;'
dсаlur"iiог
с]in fund" АЬсa sе ]uminаsе
dе zi.uй. Or"ryur Ёй о 1iiсеге al.gintiе
рi,"irr
(:i]rс'
vis]сau
mdturittогii
аiйn.etii]^
-
.
Роdul nln avea."vrс}тimеа
gtioг сIе
д",йinn.!гn. [.]r:l r:..l,l" r.lJ ['Дt,
f5rй adinс, fДг5 tгесui.
ёi,Тд'oi"*i
nrat'с ;эl c.lbгt.]sri t.l'a a'sеzat
сh!аг lingЁ
o ferеastrfl.;*aiаt,l,l
сlс еl, ull g(:.&- [' lnnd;ln'
сarе dеsigй"..l*"Ъnй.;;#-o
utтtrг ]tlсtl;гi
a}й* tш1-dе
sсrinui
irnрiоvizat
;i.i;;й;Т,i',".
.,,,.. "**l,'#i : ъ*ЫъТ::1
fl?J ir-
tоa tе гh*; lо l ll ;; {,r; tnс: jсзщ
}lгa irtit dе sigur
antlсip.ativ,
inеit v'tztl' liсrjlцогiir:
]шi f r lll L}ragо:lnir.
f tit,# еnзорe
aсйаl
.".-.'
Adinсul
ei irrsf,,v9n1
din аitй
рaгt*э, l-rt:лrytt.l1i.з;аt
5i stгa* ttitl. oiзгajii
lui Cаtr-rl Bй;Ъ;";-f,Ы;o
aj,bi.. с:l.^t i:i"сtJ ;с;rllе
il:;:Ч9"'::l^"-ре
fгuntе
9i #;i';p;,i;й-
ntt::llаi
егit о h;"l- |.liC ll1
рtсрt, сi o n;"truit.е^
сotlсrеti
a. sшflсl,r:irl;
lli*ii.l.i
'l.-lil.:1:*:,:
liеs1эiга{jа
sе. iлv5]rтll+*.i (.лnt
*uь, i,r';:in{.lil l;(.{ilj*rll*tr
aшalrLu]ui
осhii tui сtеsс.цт*risегй
sсl.isu' jшi
.
Pосlul сДрЁts
сlcзоdаtf,
vесlrirnс;t
sfigiаtf,
a strf1нэtuit.t:l,, tIl'vеnj'lэсl
stllешtn,
сa о
рirапrid;;Ы;*';;
rrrlеi
rеginе
,',*",]tj
in anii tinегi
ai *ir-;'i.ilflТi,.,,
;jirt"сir,flilijШ}
Vоrlзеlе
iui l,uli
iY":Tii.."ч
piuitLtt
гlndшnеlс:l-оi:
сД1-8 ::/' (.li..tСГtau
in с:..ru! dimine|ii
dзЪа,:;i".
()
сartе
роqtalй dе ia Cоnstan1a
:-
Dгаg:i Galэiсo,
I{i sеi:ir-i сlе
ре vэpог.
Nurтrаi dоufl l."оrbе"
1\таг('il
i{^..':!i:'j
аi:Ф
.,.],ji,u].o^u"i.
Suftretul
]]let.l e
рoi"i."o
:J .сot..l
irnеlrsii;i'|i'
Sr.лt
$i
mагеa
"u'n**],.::.1.nс3гri
tn' tirrrрul
dr:s, o o-uo"-;
t ,.l'iг{1,L;'l
sn;ll,сэllli *o:"::-l.i, г:;Ьr;liе'trt.
Ё*Ъul J *":i,"',-..ti*.""ll
il: l1;.1';*.'э-
t'гаgrс:, grоi:r"lit
ре
nlёri de сintес, -1',.;
.;'':'
(,iiсi.
tirсili 1.n;з'зtrl;l rЬ"-ir
isрr;ivi sr:risогilе
сfil5tогiсi,
vоr-
;:
.
,,i.'j'-,,1;,';1.:j
l"qliliisr't,"'*,.
:i_ei"-di;;;:;
"п-i,"i;.,л.
.*,l.i:*;
.' z]' it,dd т.l;,gi t' i;llt'' уi, iilu s il' l.il'*i| fi ,,ц:i,|.|" t r-: с,.'в
|;
- ъorеfс*
&es
Cind trrtllni sсrlsоеirс:а dr la fu$i,
*
stifl.
,,''.О si.нt;зlс}
fшi"sd.
Tf"ftдgr:;";6 сш tтt,fтta tс
5t
isс#flegЁ*
{.LJ *>.
*
I.,.ш].i, tu ai sсгis ;lsta,
tutri г1сlеa сrэрin&з:сrytr:",
*
x)а' еl.l.
*
Tt"гш?.""
.'
*
1"шнu veиi с& glunrеsс ?
Aроi a dоuа sсгigоаt:g : ..,ГGrsa сl
рз,i'lts.
О
,r:ai,
сoruf in.tс@,
gоliсit?тtсlu*$d
созlа;lZiсlfсf.с:tl,
jkfl-rri
.|э*tеzttt
adаt{t Lorеlеi,"
S-o
fш,сстtt
sсi {r*асtsсd; ,8'tl
.ti
с}rrа сiтэfс*tс,l
*
сiс gsrеi'ст *,
ftr sсэ"istll
**
sс'l'isiii tii,i-l.
!in,
G*i;tr:о,
*
dс*r st{rpirt'i"Й' meu
ittbit? J }fii t.сt- tуdсl'а сzt,tn.i,l.rе tnsdээai, tlеllсni.td, x"aз"r.|ri?.,"*
,,.,'Ciз"lt, rtigltgtt d* stti.,f
J e'l,елl'rr:lс
сст.srli frIс, сжrn aiэъt&
cсlpiii, it,сLlit:ni
xзс 'sl'r'ri;jiс
о'rсус|от
,ltrзгrs{;'с,
in wlirеr,*
"!ru,.
tnжs е
ii
ъ kэ'r сu" о r: i п, зж,r, d- i t :,: гtrtl,i s tа,i.
CirЙ сa.l' *ri.rаш i,'.itf*sсi вtlL;f с.t.:.l"аi,l grэl, сfi fi{ii,ir'iо;?rс1 eei
nennцlйсtl$i lru rrl.sрjтт,fii с1с dтtltlъ: .4sr:tl?d*${', uоi tо$i, bи.
сu,rdfl,'cd' сi,ll,геr'с.:ш flt.fl .
ou
.""O геъ'еd'tз*
р* l,rrli s1r,in*j'.u-i vqзsо]ft ?il bra{с. tir zitla
vaсttnt,еi dе Рl;i|i, сinll t'сnisс асai;;i dс ].l Ijгlj.:,:l'i:litat0
еш гisl'.ltr
рс
fа1й. с.lо1i l.llli
rytiш
*$"
j-,г;:l,i:],с-:i
r(]ilj'is,.,Yi сu ь.сs-
tea nlоr!,ii сi оз";l Iтi.bt.lztrnslui lui.
A1эсlа aсtrrn inj",;lеgса brшsсlt itltr,igt.i;l,r. сl,r ;,tiuг.гt а lui
Ltltri, duрЁr ее g&sisс sсгis:',*'r.с;t
рr,iit
с;lг* cirtrэl,ir}lt !1i anrln{a
8osiгea,
ре
lэitlг,*ul еi, s;il.irtсl сii r".1 it, v5:i.'t.t.о.
.Atunсi",sI
d*'оr1аitii Ltrli l.;li сi;..':lr"lsс sс::lti:lir {"ri.,t Т,сJ га1еi
dеvеnisе GaJ :гiс1з.
Dar rnindrЁ
*
ttiсl"зsсl.
t
,,.".59i
orR rйtэtгis сu ril'irцt
-iэlrli'.rrsii
с:iJ fl r{.1фg1il'i
,f.'eт',r"\
obrazui lьri Сat,utr Bсgr}';rn
ра'гс:Ё.
sllit:*а ztтlзiэi.rзti"
Bшzеle se drsсlridепr'l itзг:сt. с;i о гl:r;.:f" rjLI ТЕr.nfflf,
гelui irrf iдrtд !n с.a'

raсul,
vie$ii
&ft0rt"
Р6s
:[:Ё:*i*u:11:-"x'-ot,ъ"#J &,**,fi
3'il:ч"#3iт,,n*r'J ;;,l;
-..
,{..;'l
, -*;1ж;уж;ж,1i;т.#:-5:i;uf
i]*'**
*n**
i:. I {r',1'l
fl ? fl';i;.т*i
ч#}J
fi . }l;',.
"|,с1
у3в1 .,-
l л,с r; - s
g.
.:;-i.,li]Ч";;;*1*1цeН6ь;*;,-#',',{.iiъ#,i:i;"j;
;''t,'!Щъ*ъ-,-Ш1,trнь';*iнj-;,;'..',.::-,::::::
;i;-'r;l"i't,#;t;;;ъ
j*:н#*i,i.i?*i?.T,-*ЁJ '.,f,];kiiil-.}t
]
.
:i' ?fl;
LЁ'!i,T
iЬiэ
дff !"ЁЧj
i$;; *, l;;:.;;'-'
H.
],
J , ;
j
Н:
.
; ;i+11fl
,жж iэ**Ёl *lъi:.*,t,
l;Li i:
.sh$
;,...,-;];i*.ffi**;ff
y'1,iЪ'1.1'iЪ1iiъ:}iHlryfl
gix;жлхЩ
,, .,,
".
,#{
;:",str5:1fitуJ нffixTТ,Ч,;i
:ъ:,1,j'
:
"
с J се.
Orl.sgtd
rlш n:аi
avеa сlссit
сimitir:ш]
;;,;:i;-р"xЬJ *eJ i*{1-ii,;ъ1;ТJ ,c;i','*}h;;lJ
'i'l.с.lnri]
рогni iiт.tir:'р,,l
*""i.-T;;-

j'ng;i
tсll'с fi]l.f;
} ; i;fi Т ъ1
J
i
j'
"fi*::цl Ё,',iAЁ
*;:ъ;'
* l
l
ii' iil;'чl ,
.
]i]:;1-:-
1;ifl1.;l'::"g.,pЬ
iiй, ъ, ;..чul*сt,
".l
i" i"1.'Т]
; l ; i ii;
"iii,-r
Ё,аТi;::'Ы""'*1-Х,,fi-,i-nl-i,
i ;,.Р3.'1
l
ffi
|,.]1i
с.inе il l;ik''Ё : L{оgi-t ?.,"
!:rl.-.сjt.
.'.Ё"'.-ii1Ь#Ь-ft,"t##3;-"
js.Ж:-ж-i;;Ёi-;:гj{.|.i;a
ili l'gс:i
ir:есt t"а
Y:]::j:tt.а*'1'",'1r*lч;*'
t,;;u ,.,,,",o.
j j:;.iftЪd,.нl1*;oJ .
jrtuiJ #*';#iiТъ
j{illiтiн#нi
.
. 0 {сmс:iе сlтt оtзт'll.}t rцъrin5i d* faгd tгrсt}
tr]{:
lirrgg& el,
шrшnсinсiъr-i, о
1эгituiгс:
atrэi.i6ti. Vtlcirъdrl*! tэiТnd
osi.€]proepc
иi:lъtэitог,
ge
]'uit dliрi1 еl.
СJ ar"lяr,д сlin u.l,}nit,
tr]its
rti
раs.
Рсrrfliшlrr.!. еi lrl.tra
рrin
еоr"шtr tetlог $i*al
vоrlэс:]с'н lшi Ьог*1сi"
"
$tiа
*& virэe duрit tзll.
.
\ Рогnt bгu.яс sргt",1)шn&i:e.
Qtrl.п ?r(
}i(/t/!
!" с
x .,
<i(!
чlЬ@ i
,,tn
?n'
!'ntгсbiiritе [[\rfli}tl $ st.t*lidгtrе сt* с*trпs rl*}ъеl.rуtie.
,,1I1"
uo
CЕ,lсi ntяgrаi aq;з
рit:tэ'rt
*с:г.'1зa сtr,с: ftггiсil"l еаrе sе
'{iяrеm
dtlрii
.*n c& шI} с:in* f iiinrtlrd. сil.tрЁ п llr,rс;:l,til с].L1 с€11'110 сгudil.
,i'с.i:.i''1Ir;rll.
J $l?
.* г,"''.sле" Ig$5
P0sTr.\T.d
lrr сrеa!ia
lui Iоnа! Tо"r,l'-*^,.---
. iсlt.arlrizind
;;.;;.,i!:"lJ -ъ{]fil,,,i'****,
-I'сlr
е'!е:,!, nLt e:з t,e
l1l а fost
n"ь,'""i 1";J i:lJ '::l..|]:'"',..*l
ulitr шi::.lЁ
р'..i',,.
n edi{iei
n n"*г,'
.. l:ii: Ё^l#t'нхilТ
;Ж.d;,
lil тl-"ж NТu liрsit сle impоrtarlф
estе faptul
"Гi:"","**
Lоэ.е!еi.**
sitrgшlar
(:{ёl putin
рrin numelg
."
"*,;;;;;;l"'*i-1,u
aпrintir:d
сLtirс'sсuta
[,-,;i:i*J ,iii1",i".*-nй
_
apa rr
й;;i:.:,}f, erfl с i ilrr,,j Iо r (1 g,c*
t ltrbindite
р,i ;-;;*;#ТHfl
'}.,"}#i:жT}:
.""'t*u.u
-
o*iniil
;lрIrсiazд
сei mai i;tatоirl;" ;;;;;:":-".1"'Y
oo1o ;зu'j.}r *
tli:1rir
сtlтlз
i'ln nrintгeсut,.,i,,.,ii
o*iс aсhairal,ог
аl silu,. Garaiзсt
эl;.iiй
i"l
ilt allr* сare еste .,,,"?i..;i'"l-i-tjrfilшсirеa
aeеl*ii
""strd ;i;';й;;
. ^-.
'Intr-adeveir,
opera lцi Iоnеi
.l]еоdоreay
l,ind, гtttrэortati
la *''
"',,-']-
-l*^дj;U1{J геa!ru
trebш!*,
!rr primdl
iiliгthes,
,,sсriilura., ;: -ilЖ;
ffi*
ffiТ;itьrгй"
l..tli:fl
*;i;;;
lrlаi gеneralЁ _
gi
stii, .*,* * ;i*id;,#
-*
'gOсФt.it
fсгlnа
сea
::.::.:'
сa linlb,аjul,
niсi atit сie sресiаlizаu
..:l
::
'e
*lii*i
trltt de
l rгa inсloia]i,
sшsсерi,iIэil
d" ;-';;;;;;il:.:,:llj"l.
l,]j сst..' ill-.1,
;Жdi
11 i" l,-";J ;:.'
i tor ut n rl
-
a
";fi;-
fl
-;у':
:
^
;;l":,", -1,':
:*;*"ж".';у#
j:}:!:J ri,:-*Т;,ffiъ-ъж;йl
,J }:#i13
rriсi
foaгte
inctvlс:ual;}.l::
fT,1: gеneralо,
еltp;'inriиd
ttlt!l,егsa!ul,
r stiluriloг.
u,tu ,,o,bl,!^3
J iжъ"?
J ':::. i,-;::Шj*'*:Чl;j
l)tjs dе L.iтiu Rebreаnu.,.
сonstind
tnt"-.
*tйпilre
оlэiесtit,',
Оп.!t1!. ';сiеntЁ, sriрг;lindiviсlrra]й-сa
ru гr*uьui't,.itio*с"l,
Gillsт...'огtiry
$i
tttr mod llou de sсriiturй
inaugurat
оu,сnЬш
Prtr€sсu
ре lirrie
._:--+**
...'
"i,ffia,'i";i:ж!l
,i:!:
,!;,aiirr{у 'ъo
frrlв:(Ic|еnt*,in
vol.
r r" лla
. *.,
"6.!
1 ;;: ;
;;.. ъ .: il.ъ:
u,1,
"
fi .fi
'll-'
"#
i;?;,
u
t, f,]
T,1 ЪЪ'g;1,
#irn
86fl