Despre retelele sociale

Despre retelele sociale

Reţelele sociale sunt, după cum indică şi studiile realizate de marile companii, activit atea preferată a utilizatorilor de internet, alături de căutările din cadrul motoarelor de căutare şi lecturarea de conţinut ori urmărirea de videoclipuri pe youtube. Este socializarea într-atât de importantă încât să stea alături de căutările Google şi muzica youtube? Sunt de părere că este foarte importantă, dar nu trebuie să transformăm socializa rea online într-un mod de viaţă. Este o alternativă interesantă la socializarea tradiţională, este mai simplu de realizat, dar nu este acelaşi lucru. Dacă facem exces, uităm să ne bu curăm de adevăratele valori şi plăceri ale vieţii reale. Reţelele sociale sunt pentru divert isment, pentru menţinerea relaţiilor cu prietenii de peste hotare, pentru o posibilă r euniune de clasă, pentru partajarea de informaţii importante şi noutăţi. Calitatea informaţiilor prezente pe reţelele sociale este precară, conţinutul partajat f iind de multe ori sub orice critică mai ales din punct de vedere gramatical. De re gulă limba română este un subiect necunoscut, neinteresant sau lipsit de importanţă pentru internauţii din România. Sursele de informaţii şi ştiri pe care le-aş recomanda tuturor sun t acelea care dau dovadă de profesionalism, exigenţă şi mai ales imparţialitate. Din păcate asistăm la un curent online generalizat de “senzaţional, bombă, şoc“, sau alţi termeni folosi urmă cu ceva ani doar de către cei ce nu beneficiau de educaţie. Media tradiţională a pre luat ce era mai rău de la Media socială, ambele fiind în momentul de faţă sub orice critică, cu mici excepţii desigur. Asemănător reţelelor sociale, şi trust-urile de media sunt orientate prioritar după venitu rile obţinute din publicitate, din numărul de click-uri şi accesări, din numărul de telesp ectatori. Sumele obţinute din publicitate sunt direct proporţionale cu audienţa pe car e o fac. Tendinţa generală a abonaţilor, utilizatorilor sau telespectatorilor români din ultimii ani este orientarea către ştiri de cancan, de scandal, de lucruri “senzaţionale”, de înjurături, dezvăluiri şi incultura dusă la extrem – ce se caută, asta se vinde. Conţinut nu mai este argumentat, nu este bazat pe o cercetare temeinică jurnalistică, orice p rostie apărută sau lansată de o persoană care de regulă nu are nici o legătura cu subiectul, nu are nicio calificare în domeniul despre care vorbeşte, este ascultată şi promovată. Conţinutul de slabă calitate este în strânsă legatură cu oamenii (din ce în ce mai mulţi) de bă calitate. Cu alte cuvinte, problema nu este în cadrul reţelelor sociale, problema există, persis tă şi se dezvoltă în întreg mediul social tradiţional şi virtual deopotrivă. Conţinutul de sl itate care conţine cuvinte cheie care atrag click-uri primează înaintea unui studiu de specialitate al unui om de ştiinţă sau cercetător. Nu aş vrea să ofensez pe nimeni însă trăi o societate în care ce e bun e prost, iar ce e prost e bun şi luat ca model de major itate. Nu este cazul să generalizăm, dar un procent prea ridicat din populaţie a uitat regulile elementare de convieţuire în cadrul unei societăţi, acest lucru fiind valabil şi pe reţelele sociale. La întrebarea „Cine este vinovat pentru această situaţie creată?” răspunsul e simplu: noi toţ ca întreg. Este vinovat omul din mediul urban care a început să se comporte mai rău ca în mediul rural, este vinovat şi omul din mediul rural care a început să se comporte „ca la oraş”. Fără a intra prea mult în detalii, suntem cu toţii vinovaţi deoarece tolerăm incultur uneori suntem amuzaţi de ea chiar dacă ne este scârbă, circul e bun. Suntem vinovaţi de de căderea socială deoarece fie am dezvoltat ignoranţa ca scut, fie ne-am aliniat celor m ulţi - activitatea din mediul online nu face altceva decât să reflecte realitatea din societate. Aş vrea să mai prezint un studiu realizat de o echipă de cercetători suedezi des pre reţelele sociale, pe care l-am distribuit de îndată ce l-am lecturat pe Facebook. Articolul începe cu următoarea frază: “Folosirea frecventă a reţelei de socializare Facebook poate duce la dependenţă, în special în rândul utilizatorilor cu venituri mici şi a celor cu un nivel educaţional scăzut, potrivit unui studiu suedez citat de Daily Ma il.” şi tind să îi accord credit, deoarece înteleg comportamentul uman. Un alt fragment di n articol, vine în completarea acestuia cu statistici clare “Cercetatorii de la Univ ersitatea din Göteborg spun că foarte mulţi din utilizatori (70%) se loghează pe Faceboo k imediat după ce şi-au pornit computerele, iar acest comportament s-ar putea transf orma în dependenţă. Persoanele cu venituri mici şi un nivel educaţional scăzut sunt expuse cu precădere în faţa

acestui risc. Până la 85% dintre utilizatorii de internet au spus că folosesc Facebook în fiecare zi, iar jumatate dintre ei spun că intră pe Facebook imediat după ce îşi pornesc browser-ul de internet. Jumătate dintre utilizatorii consultaţi consideră că "nu se sim t stăpâni pe situaţie" dacă nu se conectează pe Facebook, iar 25% dintre ei spun că se simt "neliniştiţi şi nesiguri pe ei" dacă nu intră cu regularitate pe acest site. Studiul suedez, realizat pe 1.000 de persoane cu vârstele cuprinse între 18 şi 73 de a ni, a fost coordonat de Leif Denti, doctor în psihologie la Universitatea din Götebo rg. Rezultatul obţinut de oamenii de ştiinţă suedezi este important, rezultatul obţinu t de mine este mai mult interesant. Nu am obţinut nici măcar o apreciere, nici măcar o distribuire, nici măcar un comentariu legat de articol, deşi am în lista de prieteni sociali 143 de persoane active. În privinţa vieţii private, consider că aceasta ar trebui protejată mai bine de cătr e organismele internaţionale, care ar trebui să stabileasca nişte limite maxim admise pentru toţi cei care prelucrează date cu caracter personal, limitându-le accesul şi dist ribuirea către terţe persoane. Fiecare persoană trebuie respectată, indiferent de nivelu l de educaţie, de mediul social de unde provine sau de venituri. Consimţământul utilizat orilor pe reţelele sociale este după părerea mea obţinut abuziv şi formal, deoarece marea majoritate nu consultă termenii şi condiţiile, care oricum necesită un nivel de pregătire superior pentru o deplină înţelegere. Fiecare generaţie de utilizatori este diferită, iar platforma socială Facebook este dedicată generaţiei tinere din ziua de astăzi. Această generaţie a scăzut calitativ, r ezultatele se pot vedea la examenele naţionale şi examenul de bacalaureat. Aceasta e ste generaţia Facebook şi a telefoanelor inteligente. În următorii ani, odată cu ridicarea world wide web-ului la 3.0 vom asista la ceva nou, ceva adresat următoarei generaţi i de utilizatori. Cel mai probabil Facebook va intra într-un con de umbră, iar valoa rea de piaţă va fi într-o continuă scădere într-un interval de 5-8 ani de zile, aşa cum s-a î mplat şi cu altă mare companie Yahoo!. Acestea nu vor dispărea, dar îşi vor pierde importa nţa, îşi vor pierde poziţia de trend-setter. Consider că apogeul Facebook este în momentul d e faţă, cu o marjă de eroare de maxim 2-3 ani. Începutul declinului Facebook poate fi ch iar listarea la bursă şi scăderea dramatică a acţiunilor. Gradul de pericol din cadrul reţelelor sociale nu este o noutate şi reflectă în mare parte şi societatea periculoasă în care trăim. Nu este nici o diferenţă între infracţiun săvârşite în mediul virtual şi infracţiunile din viaţa reală. Putem spune doar că infracţiun mediul virtual beneficiază de un „know-how” vast, accesibil tuturor, în vreme ce infrac torii obişnuiţi învaţă din experienţa lor sau din experienţa anturajului, în libertate sau în tenciare. Cea mai sigură metodă de securitate online este lipsa conexiunii la intern et. Există o mulţime de programe sigure, dar acestea nu oferă o protecţie totală. Pentru a spori siguranţa PC-ului, a laptopului sau a gadget-urilor conectate la internet, regula de bază este un software Antivirus, alături de un firewall, cel mai important aliat fiind utilizatorul responsabil. Internetul este bun, oferă foarte multe oportunităţi de muncă şi dezvoltare person ală, surse de informare şi conţinut interesant, ajută la deschiderea minţii şi lărgirea orizo tului, la o înţelegere mai profundă a lucrurilor care ne înconjoară şi susţine cunoaşterea in culturală. Problema internetului sunt utilizatorii care îl populează.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful