You are on page 1of 1

PODACI ZA UPLATU NA TEKUI RAUN (AKO IVITE U HRVATSKOJ)

Cijena ABECEDE 35 kn - broj iro racuna Erste & Steiermrkische Bank d.d : 2402006 - 1031262160 - poziv na broj odobrenja : 05 804025002 3200562153 Nakon to uplatite poaljite e-mail na mladen.ban@kc.t-com.hr i ja u vam poslati registracijski broj. Napiite ime i prezime uz koje da bude vezan registracijski broj.

PODACI ZA UPLATU NA DEVIZNI RACUN (AKO ZIVITE IZVAN HRVATSKE)


Cijena ABECEDE 5

Ime banke: Adresa i sjedite Banke: SWIFT/ BIC Banke: Ime i prezime primatelja: IBAN broj primatelja:

ERSTE&STEIERMRKISCHE BANK d.d Jadranski trg 3 a, 51000 RIJEKA ESBCHR22 Mladen Ban HR7124020063200562153

Nakon sto uplatite posaljite e-mail na mladen.ban@kc.t-com.hr i ja cu vam poslati registracijski broj. Napisite ime i prezime uz koje da bude vezan registracijski broj.