Organdonasjon redder liv

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Behovet for transplantasjoner øker på grunn av folkesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og en økende andel eldre i befolkningen. Målet er at mennesker som trenger det, skal få tilbud om organtransplantasjon. Problemet i dag er at mange potensielle organdonorer ikke donerer fordi det tar for lang tid å finne ut om personen er organdonor eller at de pårørende sier nei. I USA kan man skrive på førerkortet sitt om man er organdonor eller ikke. På denne måten vil alle som dør i trafikken raskt føres til sykehuset for å donere organene sine for å redde andres liv eller heve andre pasienters levestandard. I Norge må man ha et grønt og mykt organdonorkort som lett blir ødelagt og som man må lete etter på den avdøde. Man er også nødt til å ha samtykke fra nærmeste pårørende som må ringes eller kontaktes på andre måter før man kan utføre en organtransplantasjon. Det er også bare 28 sykehus i Norge som utfører organtransplantasjon, noe som fører til at eventuelle pasienter som skal få nye organe må fly til nærmeste sykehus som utfører operasjonen. Den lange byråkratiske prosessen til en potensiell organdonor fører til at færre mennesker får tilbud om donor og må stå lengre i helsekøø og i verste fall død. Ved å innføre en del tiltak kan man fjerne ventetiden og øke antall mennesker som ønsker å være organdonor. Aust-Agder Unge Høyre vil: • • • • Innføre merket “OD” (Organdonor) på alle førerkort der føreren ønsker å være organdonor. Spørre alle førere som tar førerkort om de ønsker å være organdonor. Sørge for at flere sykehus i Norge kan utføre organtransplantasjon. La personer bestemme selv om de vil være organdonor uten samtykke fra pårørende