Badan bukan berkanun

Ciri-ciri badan tidak berkanun :
~ Ditubuhkan di bawah akta syarikat 1965. ~Bebas mengadakan skim perjawatan sendiri . ~Pengurus Besar sebagai ketua eksekutif , dilantik oleh Yang di-PertuanAgong. ~Kerajaan mempunyai ekuiti ke atasnya dengan kawalan menteri secara tidak langsung . ~Dasar-dasarnya ditentu dan dijalankan oleh LembagaPengarah. ~Perbelanjaan tertakluk kepada organisasi sendiri. ~ Mempunyai kebebasan yang lebih sebab badan ini tidak tertakluk kepada pengawalan kerajaan . ~Bebas menjawat kakitangan tanpa rujukan kepada agensi kerajaan.

~Syarikat induk dengan anak-anak syarikat membangunkan negara. SIRIM Berhad menjalankan fungsi-fungsi yang berikut: iii. Institut Penyelidikan Perindustrian dan Piawai Malaysia (SIRIM) dikorporatkan pada bulan September 1996 dan menggunakan nama baru iaitu SIRIM Berhad. DAN INOVASI (MOSTI) a)Institut Penyelidikan Perindustrian dan Piawaian Malaysia (SIRIM Berhad) i. SIRIM Berhad ialah badan tidak berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. ii. SIRIM Berhad ialah penggerak utama dalam kajian dan pembangunan industri untuk mewujudkan kedinamikan dalam ekonomi negara melalui keunggulan teknologi dan pengiktirafan dunia terhadap barangbarang dan perkhidmatan dari Malaysia. iv.Fungsi : ~Menjalankan kegiatan bercirikan perniagaan untuk memperoleh keuntungan bagi kerajaan. Contoh Badan bukan berkanun : PERBADANA AWA DI BAWA KEMENTERIAN N M H SAINS. TEKNOLOGI. ~Melaksanakan bidang sosioekonomi yang tidak mampu diceburi oleh sektor swasta . .

serta keselamatan awam dan industri. dan   menyediakan perkhidmatan pemindahan teknologi dan nasihat. Wawasan 2020. membangunkan piawai Malaysia dan mempromosikan jaminan piawai dan kualiti untuk meningkatkan daya saing. MIMOS dilantik menjadi urusetia kepada Majlis Teknologi Maklumat Negara yang berhasrat untuk membentuk sebuah masyarakat yang kaya dengan maklumat selaras dengan visi polisi negara. Pada bulan Januari 1995. .   b)Institut Sistem (MIMOS Berhad) i. Mikroelektronik Malaysia MIMOS ditubuhkan pada 1 Januari 1985 dengan sokongan penuh daripada kerajaan. meningkatkan kebajikan. ii. kesihatan. Menggalakkan kecekapan pembangunan industri. dan memberikan tumpuan penting terhadap pembangunan dan pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam usaha-usaha pembangunan negara. Me mpromosikan dan menjalankan penyelidikan saintifik industri.

Fungsi dan objektif MIMOS Berhad adalah seperti berikut:  iv. Antara badan tidak berkanun Kementerian Pengangkutan ialah: di bawah  Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)  Penerbangan Malaysia Berhad . menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan pertambahan nilai untuk keperluan industri. Pada 1 November 1996. MIMOS dikorporatkan dan menjadi MIMOS Berhad. dan negara.iii.   PERBADANA AWA DI BAWA KEMENTERIAN N M H PENGANGKUTAN i. menjadi organisasi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang ICT. dan strategi tentang pembangunan ICT. masyarakat. polisi. sebagai penasihat kepada kerajaan dalam bidang teknologi.

Antara badan tidak berkanun Kementerian Kewangan ialah: di bawah  Bank Islam Malaysia Berhad  Bank Industri Malaysia Berhad  Khazanah Nasional Berhad a)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) i. adalah seperti yang berikut:  matlamat untuk meningkatkan bilangan usahawan menengah bumiputera dalam kalangan bumiputera yang berkelayakan. (PNS) PNS Sebagai syarikat komersial. (PUSPAKO M)  Zon Bebas Pelabuhan Klang  Sistem Penerbangan Malaysia(MAS) PERBADANA AWA DI BAWA KEMENTERIAN N M H KEWAN N GA i. Bhd. Syarikat Perkapalan Berhad (MISC) Antarabangsa  Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Sdn. ii. Perbadanan Nasional Berhad dahulunya dikenali sebagai PERNAS. .

 PERBADANA AWA N M DI BAWA KERAJAAN H NEGERI i. mewujudkan kemahiran keusahawanan dan budaya korporat dalam kalangan usahawan menengah bumiputera. Antara badan tidak berkanun di bawah Kerajaan Negeri ialah:  Pihak Berkuasa Air Negeri  Amanah Saham Pahang Berhad  Syarikat Kemajuan Perumahan Sarawak  Labuan Wood Products (Sabah)  Syarikat Gula Perak  Syarikat Sergam Johor  Suarikat Babena Terengganu . menyediakan sistem pangkalan data efektif tentang golongan menengah bumiputera yang akan bertindak sebagai alat untuk mengukur prestasi usahawan bumiputera menengah.