S.C. ..........................................................S.R.L. ............................................................................. ............................................................................. ..............................

............................................... VERIFICAT Cadru Tehnic P.S.I. ................................. APROB Director General

Nr. Crt. 1 .

INSTRUCTIUNI
de Aparare Impotriva Incendiilor la executarea Lucrarilor cu FOC DESCHIS in cadrul S.C. …………………… Este interzisa efectuarea oricaror lucrari cu foc deschis (sudura, taiere, lipire etc.) sau folosirea aparatelor si dispozitivelor care prezinta pericol de incendiu in cladirile civile pe timpul programului de lucru cu publicul sau a accesului persoanelor in acestea, in spatiile cu risc mare si foarte mare de incendiu si/sau de explozie, in depozite ori in alte spatii unde exista pericolul de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile. Locurile, zonele, cladirile, si procesele tehnologice in care se aplica interdictia de a se lucra cu foc deschis se stabilesc si se marcheaza potrivit instructiunilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor aprobate de conducatorul fiecarei unitati. Este de asemenea interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza, se utilizeaza, se depoziteaza, se vehiculeaza sau se mainupuleaza materiale si substante combustibile (incaperi, zone, instalatii, mijloace de transport etc.) oru care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie, precum si in apropierea acestora cum sunt: a. instalatii de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport sau distributie a gazelor combustibile (acetilina, hidrogen, gaz metan etc.) si a oxigenului; b. instalatii de producere, prelucrare, pompare, transport si distributie a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.); c. ateliere de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de acoperiri metalice, de intretinere si reparatii autovehicule si utilaje, de vulcanizare, tapiterie, croitorie etc.; d. depozite de lichide combustibile, de material lemnos si produse din lemn, de produse textile si de hartie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze tehnice comprimate, explozivi etc.; e. incaperi in care se aplica pardoseli, tapete si alte lucrari(finisaje, vopsire etc.) cu substante combustibile si in cele care se executa curatire a pardoselilor cu substante combustibile;

Obs.

2 .

dacă nu s-au creat focare de incendiu. Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică. mijloace de transport pentru materiale si substante combustibile sau care prezinta pericol de incendiu si explozie. f. pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn. precum şi după terminarea lucrului. pentru a se asigura perfecta închidere a robinetelor de oxigen şi acetilenă. cofraje si esafodaje realizate din materiale combustibile. În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică. Instalaţiile electrice. etc. mijloace de transport in comun. Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei. sali aglomerate si anexele lor (cluburi. autogari. m. policlinici. precum si incaperile speciale cu cabluri electrice. . schele. l. In fiecare unitate. 1 0 . i. 6 . 7 . k. camine. suprafete in care se cultiva plante cerealiere combustibile. cât şi după terminarea acestuia. se vor respecta următoarele distanţe de siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă şi cel puţin 10 m între acestea şi locul în care se execută lucrarea. incaperi si poduri ale cladirilor. incaperi cu echipament electric de calcul. j. 5 . Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.). în mod amănunţit. rezervoarele de carburanti ale vehiculelor si platforme de parcare. în afara zonei. control si automatizare. gari. alte locuri stabilite de conducatori. ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi. locurile in care folosirea focului deschis este interzisa se stabilesc prin dispozitia conducatorului Spaţiul închis va fi aerisit permanent. masura. incaperile de incarcat acumulatori. brocuri. laboratoare in care se utilizeaza substante combustibile. h. g. Este interzisă deplasarea. spitale. se va cerceta. atât înainte de începerea lucrului. cu arzătorul aprins. verificându-se. pe care se afla vegetatia uscata si cele impadurite. ale caror elemente de constructie sunt realizate din materiale combustibile.3 . 9 . 8 . Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură. etc). starea tuturor elementelor protejate. 4 . asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică. lăzi. sali de asteptare si spatii de cazare comuna). cu atenţie. vor fi scoase de sub tensiune.

vor fi înconjurate de paravane de protecţie. trebuie respectate urmatoarele reguli principale: a. cu o lăţime de minim 2 m. 1 6 . etc. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei.).). presiunea combustibilului sa nu depaseasca rezistenta garniturilor si supapelor de siguranta.se va introduce becul într-un vas cu apă rece. se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen. Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice. de zinc etc. Fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu şuruburi. 1 2 . 1 8 . fara a fi luate masuri de stingere a eventualelor incendii. c. nu trebuie să aibă fisuri. este interzisă. 1 5 . b. din spaţiile închise sau deschise. rupturi.se vor închide robinetele pentru acetilenă şi oxigen. care să aprindă materialele combustibile din jur. 1 4 . Nu se admite utilizarea focului deschis la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide combustibile. ce se utilizează la sudură. Locurile. sau din zone îndepărtate.. 1 7 . trebuie să corespundă intensităţii nominale a curentului electric. lampa trebuie sa fie buna in stare de functionare si prevazuta cu dispozitiv de reglare corespunzator. Izolaţia cablurilor electrice. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie legate electric la pământ. textile. alimentarea se face numai dupa ce arzatorul s-a racit iar rezervorul 1 3 . explozivi etc. vapori inflamabili. curată. respectiv 10 m fata de materialele combustibile solide (lemn. mase plastice etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii. se vor lua următoarele măsuri: a. c. În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute. În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării. în care se sudează. . Aşezarea cablurilor în locuri umede.se va purja furtunul pentru acetilenă. d. conducte de plumb. degradări. din materiale incombustibile.1 1 . franjuri. La folosirea lampilor cu flacara pentru executarea lipiturilor la mase plastice. în locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic . b.se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control.

inainte de aprindere. e. la intreruperea operatiunilor de lipit se va reduce presiunea. b.50 m fata de materiale combustibile. becul se stinge imediat prin inchiderea ambelor robinete. aprinderea lampii se face la cel putin 5 m de orice material combustibil f. lampile de lipit vor fi prevazute cu un sistem de siguranta reglat la presiunea de lucru. becul se amplaseaza pe o masa acoperita cu tabla sau faianta. lipirea pieselor metalice etc. iar lampa va fi astfel orientata incat flacara sa nu fie indreptata spre obiecte sau materiale combustibile. d. se verifica daca furtunul de conexiune este bine fixat la teava de gaze si la stutul de conectare a becului. se executa numai dupa eliberarea Permisului de Lucru cu Foc Deschis. g. Se interzice golirea combustibilului din rezervor langa sursele de foc. persoanele participante. se umple numai 3/4 din volumul sau. iar cele cu rezervor de combustibil lichid mai mare de 3 litri trebuie sa fie prevazute cu manometru. La utilizarea becurilor de gaze (pentru incalzire. scari. 2 1 . h. acestea se vor incepe numai dupa ce s-au indeplinit masurile de prevenire a incendiilor stabilite in acest document. In cazurile lucrarilor ce se vor executa in baza Permisului de Lucru cu Foc Deschis. in cele destinate pastrarii bidoanelor cu lichide combustibile din care se alimenteaza lampa. i. j. in timpul arderii. 2 0 . 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor. d. dopul orificiului de alimentare sa fie bine insurubat si prevazut cu o garnitura corespunzatoare. este interzisa reducerea presiunii prin surubul pentru aer sau prin orificiul de alimentare atunci cand lampa cu combustibil lichid este aprinsa. 2 2 . Se interzice folosirea lampii cu flacara in incaperi unde se afla materiale inflamabile. becul va fi in permanenta supravegheat de persoana care il utilizeaza.) se vor respecta urmatoarele masuri principale: a. asa cum este prezentat in Anexa Ordinului nr. care in principal se refera la locul in care se executa lucrarea. cand se foloseste lampa la lucrari pe schele.1 9 . felul lucrarii care se executa. acoperisuri etc. explozive sau surse de gaze sombustibile. se va asigura sustinerea si stabilitatea lampii pentru evitarea caderii acesteia (care poate produce explozie urmata de incendiu). la distanta de minimum 0. . precum si lasarea lampii aprinse fara supraveghere. c. se interzice asezarea de materiale combustibile sau inflamabile pe mesele de lucru unde sunt montate becurile de gaz. iar dupa folosire. calire. Lucrarile cu foc deschis . indepartarea materialelor si substantelor combustibile. lampile nu trebuie demontate si reparate langa sursele de foc deschis. protejarea celor care nu se pot indeparta.

Pentru lucrarile care se executa in locuri cu zone cu risc ridicat de incediu si/sau pericol de explozie. 2 4 . mijloacele de stingere a incendiilor.2 3 . se va opri sudura şi se va interveni la stingere. În cazul unui început de incendiu. . locuri ce se precizeaza obligatoriu in instructiunile de aparare impotriva incendiilor este obligatoriu PERMISUL DE LUCRU CU FOC DESCHIS sau AUTORIZATIA DE LUCRU. cu mijloacele puse la dispoziţie. modul de supraveghere si de control a operatiunilor de lucru cu foc deschis. instruirea personalului de executie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful