MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL: “2.1. CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D” SESIUNEA 06.12.2010 - 10.12. 2010 ATENŢIE ! • Proba scrisă va dura 2 ore. • Testul cuprinde 20 subiecte tip grilă • Răspunsurile corecte vor fi bifate cu “X” în căsuţa corespunzătoare şi notate cu 0,5 puncte. • O întrebare poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe. • Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit nu se punctează întrebarea. • Nu se admit corecturi.

Subiectul nr. 1 Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice: A respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995, privind calitatea în construcţii,cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de soluţii noi care schimbă soluţiile originale; existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind documentaţia tehnică; existenţa în proiect a programului de control în fazele determinante şi a programului de control al calităţii.

B C

Subiectul nr. 2 Cartea tehnică a construcţiei conţine : A B C documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia; documentaţia privind execuţia şi recepţia; ansamblu de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp

Subiectul nr. 3 In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre: A B investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii; proiectant cu acceptul inspectoratului judetean in constructii;
2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D

pag. 1 / 5

C

investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii

Subiectul nr. 4 Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru următoarele etape de realizare a construcţiei: A B C perioada de execuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii aprobate de conducerea unităţii; asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada de pregătire - execuţie - recepţie; pe toată durata de existenţă a construcţiei, inclusiv în etapa de postutilizare.

Subiectul nr. 5 Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de santier verifica: A B existenţa autorizaţiei de construire; corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construcţie şi cele ale proiectului ; C verificare existenţei programului de faze determinante.

Subiectul nr. 6 La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier? A B C D preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de orice sarcină executantului; decopertarea şi depozitarea stratului vegetal; trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu proiectantul şi executantul; predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului.

Subiectul nr. 7 În cursul betonării elementelor de construcţii, se consemneaza in condica de betoane: A B C D ora începerii turnării, data şi elementul în care se toarnă; ora începerii şi terminării preparării betonului; evenimente apărute pe parcursul turnării betonului (intemperii, întreruperea turnării din diferite cauze etc.); temperatura mediului la ora şi data turnării pe timp friguros;

Subiectul nr. 8 Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezintă rezistenţa caracteristică fckcil / fckcub pe baza căreia este definită clasa betonului? A rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 sau pe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5 % din rezultate; rezistenţa la compresiune exprimată în daN/mm2 determinată pe cilindrii de 140/250 mm sau pe cuburi de 140 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5 % din rezultate;

B

C rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic ce mult 15 % din rezultate
2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D

pag. 2 / 5

Subiectul nr. 9 In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate trebuie sa se ia masuri astfel incat: A B C procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi; inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m; grosimea stratului de beton sa fie de max. 40 cm;

Subiectul nr. 10 Care din următoarele verificari sunt obligatorii la terminarea săpăturilor pentru fundaţii în raport cu prevederile proiectului: A B C D adâncimea de fundare; natura terenului; pozitia in plan; dimensiunea sapaturilor;

Subiectul nr. 11 În cazul în care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaţa acestora va fi: A B C la stâlpi şi grinzi - perpendiculară pe axa acestora; la stâlpi şi grinzi - la 45 grade faţă de axa acestora; la plăci şi pereţi - perpendiculară pe suprafaţa lor.

Subiectul nr. 12 Care este unghiul de îndoire a cârligelor de la etrieri şi agrafe, în vederea realizării ancorării : A B C 90º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60 135º sau 180º pentru etrieri si agrafe din OB37 135º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60

Subiectul nr. 13 Rosturile de lucru (de betonare) la stâlp se pot prevedea la: A B C baza stâlpului; mijlocul stâlpului; 30 - 50 mm sub grindă sau placă.

Subiectul nr. 14 La terminarea montării armăturilor se verifică: A B C numărul, diametrul şi poziţia armăturii în diferite secţiuni transversale ale elementelor structurii; distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul de fixare; lungimea porţiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior;
2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D

pag. 3 / 5

Subiectul nr. 15 Cum se leaga incrucisarile de armaturi la stalpi si grinzi A B toate incrucisarile din 2 in 2, in sah toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau agrafelor, restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah (cel putin din 2 in 2) La stalpi toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau agrafelor, restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah (cel putin din 2 in 2). La grinzi toate incrucisarile din 2 in 2, in sah

C

Subiectul nr. 16 Cati distantieri sunt necesari pentru mentinerea la pozitie a armaturilor montate intr-un metru patrat de placa : A B C cel putin doi distantieri cel putin patru distantieri un distantier Subiectul nr. 17 un fir de 2 mm doua fire de 2 mm doua fire de 1-1,5 mm

La legarea armaturilor cu sarma, cate fire se folosesc si cu ce diametru A B C

Subiectul nr. 18 La decofrarea oricărei părţi de construcţie se va verifica prin sondaj: A B C D E F aspectul elementelor, semnalându-se dacă se întâlnesc zone cu beton necorespunzător (beton necomprimat, segregat, goluri, rosturi de betonare, etc.); dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor; distanţa dintre diferitele elemente; poziţia elementelor verticale (stâlpi, diafragme, pereţi) în raport cu cele corespunzătoare situate la nivelul imediat inferior; poziţia golurilor; poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior.

Subiectul nr. 19 La obiectele de construcţii ale căror lucrări de execuţie se sistează în perioada de timp friguros se vor lua măsuri de: A B C conservarea lucrărilor; asigurarea bunurilor; protejarea incintelor.
2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D

pag. 4 / 5

Subiectul nr. 20 Principalele metode de tratare /protecţie a betonului după turnare sunt: A B C D menţinerea în cofraje; acoperirea cu materiale de protecţie, mentinute in stare umeda; stropirea periodică cu apă; aplicarea de pelicule de protecţie.

2.1. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ D

pag. 5 / 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful