You are on page 1of 3

Autor: David Juk Soutn pspvek .

45 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Okovy lsky
(bse)

Jsme si tak blzce dalec Nevm zda je to nad vc vak zd se e neijeme na zemi Celkem si pipadm tak njak sm a nic se na tom asi nezmn Snad ale nejsme bezcenn Vzdoruje pece kad z ns a nejde ivot s bojem snz a je to t ne jsem ekal Ale k se Kad cesta vede nkam Osud kresl cestiky v psku

tak jako psek vr se as a jako cesta v rodnou vsku tak slym z dlky znt jeho hlas Ten tn jejho hlasu jak zvon zn krajinou Vystihl jej krsu Tak stran nevinnou Bojuju dl Nen kam se schovat Brutln tk zd se nemilovat Tak bojm se t kapky j pete e Umr Na zmatky sted m e U nedm se instinktem Te dlm to emu vm bez problmu s pocitem svm komukoliv se svm V ivot to nen jako v matice

z nerovnch boj nem slice Snad proto kad si ijem jenom to svoje Carpe Diem