Creare cont / Autentificare

Articol Discu ie

Lectură Modificare Istoric

Tratatul de la Paris (1951)
De la Wikipedia, enciclopedia liberă Navigare Pagina principală Portaluri tematice Cafenea Articol aleatoriu

Tratatul de la Paris (1951), semnat în 18 aprilie 1951 între Belgia, Fran a, Germania de Vest, Italia, Luxembourg i Olanda a creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui i O elului (European Coal and Steel Community sau ECSC), care a devenit ulterior parte a Uniunii Europene. Tratatul a expirat în 23 iulie 2002 la exact 50 de ani, după ce intrase în uz. Tratatul a fost considerat ca funda ia aducerii Europei la pace după cel de-al doilea război mondial. Unele dintre fostele na iuni du mane au ajuns să folosească în comun produc ia de cărbune i o el, care fuseseră în timpul conflagra iei resursele cel mai solicitate. Istoria, structura
1952 1958 1967

Participare Schimbări recente Proiectul săptămânii Ajutor Portalul comunită ii Dona ii

i tratatele Uniunii Europene
1999 2003  ?  

    1993

 

Comunită ile Europene: CECO,   CEE, Euratom Comunitatea Europeană a Cărbunelui i O elului (CECO)

Uniunea Europeană (UE)  

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom)
Tipărire/exportare Creare carte Descarcă PDF Versiune de tipărit

Comunitatea Economică Europeană (CEE)      

Comunitatea Europeană (CE)   Justi ie i afaceri Cooperarea poli ienească  i judiciară în  interne (JAI) materie penală (CPJMP) Politica externă  i de securitate comună (PESC)    

Trusa de unelte Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fi ier Pagini speciale Navigare în istoric Citează acest articol
Semnat 1948 A intrat în 1948 vigoare Brussels Document Treaty 1951 1954 1952 1955 Tratatul de Modified la Brussels Paris Treaty
Tratatul de la Paris Tratatele de la Roma Tratatul de fuziune    

Tratatul de la Maastricht

Tratatul de la Amsterdam

Tratatul de la Nisa

Tratatul de la Lisabona

 

"TREI PILONI" - Comunită ile Europene (CE, Euratom), Politica Externă  i de Securitate Comună (PESC), Justi ie  i Afaceri Interne

În alte limbi Česky Deutsch English Español Magyar Italiano Nederlands Polski Português Slovenčina

1957 1965 1975 1985 1986 1958 1967 N/A 1985 1987 Tratatele de Tratatul de European Acordul Actul unic la fuziune Council de la european Roma conclusion Schengen          

 

 

         

European Communities: Comunitatea Europeană a Energiei Atomice|Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM) Comunitatea Europeană a Cărbunelui i O elului (CECO) Comunitatea Economică Europeană (CEE)       Schengen Rules

1992 1997 2001 2007 1993 1999 2003 2009 Tratatul de  Tratatul de  Tratatul de Tratatul de  la la la la Maastricht Amsterdam Nisa Lisabona         Cei trei piloni ai Uniunii Europene|:    

Treaty expired in 2002 European Community   (EC) Justi ie i   Uniunea afaceri Cooperarea poli ienească  Europeană interne   i judiciară în materie  (UE) (JHA) penală (CPJMP) Common Foreign and Security Policy (CFSP)    

TREVI               European Political Cooperation (EPC)

Unconsolidated bodies        

Uniunea Vest-Europeană (UVE)        

 

 

Tratatul a expirat în 2010   v   • d  • m    

Legături externe
en Tratat instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui en Istoria Uniunii Europene în perioada 1945-1957

[modificare] i O elului European NAvigator

Categorii: Tratatele integrării europene Tratate interna ionale

Ultima modificare efectuată la 03:48, 18 august 2010. Acest text este disponibil sub licen a Creative Commons cu atribuire Politica de confiden ialitate Despre Wikipedia Termeni i distribuire în condi ii identice; pot exista i clauze suplimentare. Vede i detalii la Termenii de utilizare.

Versiune mobilă