P. 1
Rad o Chemtrailovima

Rad o Chemtrailovima

|Views: 21|Likes:

More info:

Published by: Владимир Тодић on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. UVOD
 • 2. OBLACI
 • 2.1 NASTANAK OBLAKA
 • 2.2 CIRRUS
 • 2.3 CIRROSTRATUS
 • 2.4 CIRROCUMULUS
 • 2.5 CIRRUS AVIATICUS „ CONTRAIL „ KONDENZACIJSKI TRAG
 • 3. PRODUKT IZGARANJA GORIVA
 • 3.1 NASTANAK CIRRUS AVIATICUSA
 • 3.2 SAŽETAK NASTANKA I OSTANKA CIRRUS AVIATICUSA U ATMOSFERI
 • 4. ŠTO JE TO CHEMTRAIL?
 • 4.1 UOBIĈAJENI TRAGOVI U ATMOSFERI
 • 4.1.1 NEBESKO PISANJE
 • 4.1.2 NEBESKO TIPKANJE
 • 4.1.3 AKROBATSKI TRAGOVI
 • 4.1.4 ZAPRAŠIVANJE USJEVA
 • 4.1.5 ZAPRAŠIVANJE KUKACA
 • 4.1.6 DIMNI TRAGOVI ZA ISTRAŽIVANJA
 • 4.1.7 CESTE OBLAKA
 • 4.1.8 ZASIPANJE OBLAKA
 • 4.1.9 PROTUPOŽARNI LETOVI
 • 4.1.10 ISPUŠTANJE GORIVA
 • 4.1.11 ISPUŠTANJE BALASTA KOD JEDRILICA
 • 4.1.12 RAKETNI TRAGOVI
 • 4.1.13 TRAGOVI BRODOVA
 • 4.1.14 BAKLJE (FLARES)
 • 4.1.15 RADARSKI MAMCI (CHAFF)
 • 4.2 IZ MEDIJA O „CHEMTRAIL“ FENOMENU
 • 4.2.1 ĈLANAK U „OBSERVER“-U
 • 4.2.2 SVJEDOĈANSTVO PROF. LEONARD COLE-A PRED U.S. SENATOM
 • 4.2.3 PRIJEDLOG ZAKONA „SPACE PRESERVATION ACT OF 2001“ U AMERIĈKOM KONGRESU
 • 4.2.4 PITANJA ERIK MEIJER-A, ĈLANA EUROPSKOG PARLAMENTA, EUROPSKOJ KOMISIJI
 • 4.2.5 REPORTAŽA SA NJEMAĈKOG RTL-A
 • 4.2.6 REPORTAŽA U HRVATSKOM IZDANJU „NEXUS“-A, AUTOR: KREŠIMIR JUKIĆ
 • 4.2.7 ISTRAŽIVANJA WILLIAM THOMAS-A
 • 4.2.8 RAD DOKTORA LEONARD HOROWITZ-A
 • 4.2.9 IZRAĈUNAVANJE SMRTNOSTI KOD RASIPANJA KEMIJSKOG TERETA
 • 4.2.10 UNITED STATES PATENT 3899144
 • 4.3 ANOMALIJE KOJE IZAZIVAJU SUMNJU
 • 4.4 NAJĈEŠĆI PROTUARGUMENTI NA TEORIJU KEMIJSKIH TRAGOVA43
 • 4.5.1 NEZAVISNA ISTRAŽIVANJA I SLUŽBENI ODGOVORI
 • 4.6 DEZINFORMACIJE NA TEMU KEMIJSKIH TRAGOVA46
 • 4.6.1 „KONDENZACIJSKI TRAGOVI NE NASTAJU ISPOD 8 KM“
 • 4.6.2 „KONDENZACIJSKI TRAGOVI NE TRAJU DUŽE OD 30 SEKUNDI“
 • 4.6.3 „TRAGOVI BRODOVA SU KEMIJSKI TRAGOVI“
 • 4.6.4 "TO JE SAMO REDOVAN PROMET"
 • 4.6.5 IZJAVA „MEHANIĈARA“
 • 4.7 EMISIJE AEROSOLI I BOLESTI
 • 4.8 SNIMKE „TRAGOVA KEMIKALIJA“
 • 4.9 TEORIJE O SVRSI KEMIJSKIH TRAGOVA
 • 4.9.1 UBLAŽAVANJE EFEKATA GLOBALNOG ZATOPLJENJA
 • 4.9.2 KONTROLA VREMENSKIH PRILIKA KAO ORUŽJE
 • 4.9.3 „PAMETNA PRAŠINA“ MEMS-MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM
 • 4.10 ZEMLJE NAD KOJIMA JE UOĈENA AKTIVNOST KEMIJSKIH TRAGOVA
 • 5. KEMIJSKI TRAGOVI U HRVATSKOJ
 • 5.1 VIĊENJA U HRVATSKOJ
 • 5.1.1 BORIS POTAPOV
 • 5.1.2 FORUMSKE RASPRAVE
 • 5.1.3 COWBOYBEBOP2012
 • 5.1.4 ROLANDO IZAKOVIĆ
 • 5.1.5 WWW.CRO-CHEMTRAILS.INFO
 • 5.2 MOGUĆNOSTI KONTROLE
 • 5.2.1 SPEKTROFOTOMETRIJA I KOLORIMETRIJA
 • 5.2.2 UZORCI ZRAKA I TLA
 • 5.2.3 NADGLEDANJE NEBA
 • 5.3 FOTOGRAFIJE NEBA IZNAD HRVATSKE58
 • 6. ZAKLJUĈAK

Chemtrails

Kemijski tragovi

18. sijeĉnja 2010.

SADRŽAJ
1. UVOD ........................................................................................................................................................................... 4 2. OBLACI ........................................................................................................................................................................ 5 2.1 Nastanak oblaka ..................................................................................................................................................... 6 2.2 Cirrus ...................................................................................................................................................................... 8 2.3 Cirrostratus ............................................................................................................................................................. 9 2.4 Cirrocumulus ........................................................................................................................................................10 2.5 Cirrus aviaticus „ Contrail „ Kondenzacijski trag ................................................................................................ 11 3. PRODUKT IZGARANJA GORIVA ............................................................................................................................ 12 3.1 Nastanak Cirrus aviaticusa .................................................................................................................................... 12 3.2 Sažetak nastanka i ostanka Cirrus aviaticusa u atmosferi ................................................................................... 12 4. ŠTO JE TO CHEMTRAIL? .......................................................................................................................................... 13 4.1 Uobiĉajeni tragovi u atmosferi .............................................................................................................................. 13 4.1.1 Nebesko pisanje ............................................................................................................................................. 13 4.1.2 Nebesko tipkanje ........................................................................................................................................... 14 4.1.3 Akrobatski tragovi .......................................................................................................................................... 15 4.1.4 Zapra{ivanje usjeva........................................................................................................................................ 16 4.1.5 Zapra{ivanje kukaca ...................................................................................................................................... 17 4.1.6 Dimni tragovi za istraživanja ......................................................................................................................... 18 4.1.7 Ceste oblaka ................................................................................................................................................... 19 4.1.8 Zasipanje oblaka ............................................................................................................................................ 20 4.1.9 Protupožarni letovi ........................................................................................................................................ 21 4.1.10 Ispu{tanje goriva .......................................................................................................................................... 22 4.1.11 Ispu{tanje balasta kod jedrilica ................................................................................................................... 23 4.1.12 Raketni tragovi.............................................................................................................................................. 24 4.1.13 Tragovi brodova............................................................................................................................................ 25 4.1.14 Baklje (Flares) ............................................................................................................................................... 26 4.1.15 Radarski mamci (Chaff) ............................................................................................................................... 26 4.1.16 Dim oružja.................................................................................................................................................... 27 4.2 Iz medija o „Chemtrail“ fenomenu ..................................................................................................................... 27 4.2.1 Ĉlanak u „Observer“-u .................................................................................................................................. 28 4.2.2 Svjedoĉanstvo prof. Leonard Cole-a pred U.S. Senatom ............................................................................ 28 4.2.3 Prijedlog zakona „Space Preservation Act of 2001“ u Ameriĉkom Kongresu ............................................. 28 4.2.4 Pitanja Erik Meijer-a, ĉlana Europskog Parlamenta, Europskoj komisiji .................................................. 28 4.2.5 Reportaža sa njemaĉkog RTL-a ..................................................................................................................... 29 4.2.6 Reportaža u hrvatskom izdanju „Nexus“-a, autor: Kre{imir Jukić .............................................................. 29 4.2.7 Istraživanja William Thomas-a ..................................................................................................................... 30 4.2.8 Rad doktora Leonard Horowitz-a ................................................................................................................. 30 4.2.9 Izraĉunavanje smrtnosti kod rasipanja kemijskog tereta ............................................................................ 30 4.2.10 United States Patent 3899144 ..................................................................................................................... 31 4.3 Anomalije koje izazivaju sumnju ......................................................................................................................... 31 4.4 Najĉe{ći protuargumenti na teoriju kemijskih tragova ...................................................................................... 32 4.5 Službena obja{njenja ........................................................................................................................................... 33 4.5.1 Nezavisna istraživanja i službeni odgovori ................................................................................................... 33 4.6 Dezinformacije na temu kemijskih tragova ........................................................................................................ 34 4.6.1 „Kondenzacijski tragovi ne nastaju ispod 8 km“ .......................................................................................... 34 4.6.2 „Kondenzacijski tragovi ne traju duže od 30 sekundi“ ................................................................................ 34 4.6.3 „Tragovi brodova su kemijski tragovi“ ......................................................................................................... 34 4.6.4 "To je samo redovan promet" ....................................................................................................................... 34 4.6.5 Izjava „Mehaniĉara“ ..................................................................................................................................... 34 2

4.7 Emisije aerosoli i bolesti ...................................................................................................................................... 35 4.8 Snimke „tragova kemikalija“ ............................................................................................................................... 36 4.9 Teorije o svrsi kemijskih tragova ......................................................................................................................... 40 4.9.1 Ublažavanje efekata Globalnog zatopljenja ................................................................................................. 40 4.9.2 Kontrola vremenskih prilika kao Oružje ...................................................................................................... 40 4.9.3 „Pametna pra{ina“ MEMS-Micro Electro Mechanical System ................................................................. 40 4.9.4 HAARP .......................................................................................................................................................... 41 4.10 Zemlje nad kojima je uoĉena aktivnost kemijskih tragova ................................................................................41 5. KEMIJSKI TRAGOVI U HRVATSKOJ ...................................................................................................................... 42 5.1 Viċenja u Hrvatskoj............................................................................................................................................... 42 5.1.1 Boris Potapov ................................................................................................................................................. 42 5.1.2 Forumske rasprave ......................................................................................................................................... 42 5.1.3 CowboyBebop2012 ........................................................................................................................................ 42 5.1.4 Rolando Izaković ........................................................................................................................................... 43 5.1.5 www.cro-chemtrails.info ............................................................................................................................... 43 5.2 Mogućnosti kontrole ............................................................................................................................................ 43 5.2.1 Spektrofotometrija i Kolorimetrija ................................................................................................................ 43 5.2.2 Uzorci zraka i tla ............................................................................................................................................ 43 5.2.3 Nadgledanje neba ......................................................................................................................................... 44 5.3 Fotografije neba iznad Hrvatske .......................................................................................................................... 44 6. ZAKLJUĈAK .............................................................................................................................................................. 47

3

1. UVOD
Pretražujući „bespuća“ interneta već duže vrijeme nailazim na zanimljivu temu, iz takozvane „teorije zavjere“, pod nazivom „Chemtrail“. „Chemtrail“ je novonastala složenica u engleskom jeziku. Rijeĉ je nastala spajanjem dvije engleske rijeĉi „chemical“ (kemikalija, kemijski) i „trail“ (trag), a referira se na sliĉnu rijeĉ i pojavu „ „Contrail“, koja prefiks vuĉe iz rijeĉi „condesation“ (kondenzacija, kondenzacijski; latinski: condensare = zbiti, zgusnuti; 1. zgu{ćivanje, nagomilavanje, sažimanje, zbijanje; 2. prijelaz plina ili pare u tekuće stanje). Dakle, „Chemtrail“ u ovome sluĉaju ima znaĉenje namjernog kemijskog zapra{ivanja stanovni{tva koje se obavlja iz zrakoplovâ. Dokaz ovakvu tumaĉenju „teorija zavjere“ pronalazi se u bijelim tragovima koji zrakoplov u letu ostavlja iza sebe. Na prvi pogled rijeĉ je o zabuni i totalnom nerazumijevanju. Nazivati jednu pojavu poznatu od vremena drugog svjetskog rata, kad su zrakoplovi poĉeli dostizati visine dostatne za pojavu tog fenomena, neĉim neobiĉnim, ili jo{ bolje, nazivati pojavu kondenzacije vodene pare kemijskim tragom, a odavno je poznato da parni strojevi ili strojevi s unutra{njim sagorijevanjem ostavljaju vidljiv trag kad velika koliĉina vlage izaċe u okoli{ koji je ne može apsorbirati. To se redovito dogaċa zimi, a pojavu uoĉavamo pri pojavi oblaĉića iz „auspuha“ automobila. Cijela tema ĉinila mi se pomalo besmislena. Za tu teoriju vi{e sam se zainteresirao dolazeći na posao jednoga vedrog jutra. Uoĉio sam iznad podruĉja Zagreba, tri kondenzacijske linije prekrižene pod otprilike pravim kutom sa druge dvije, a ĉinilo se, po izgledu, kao da su nastale u otprilike isto vrijeme. Budući da mi vožnja na posao traje otprilike 45 minuta u smjeru Petrinja „ Zagreb, imao sam priliku gledati te neobiĉne oblake cijelo vrijeme vožnje. Kad sam do{ao na posao, tvorili su gotovo jedan cjelovit oblak u kojem su se jo{ jedva nadzirale linije. I kasnije, do poslijepodne, taj već sada koherentan cirrostratus ostao je cijelo vrijeme stajati iznad Zagreba. Neobiĉnost u toj pojavi bila je u tome {to takvi kondenzacijski tragovi obiĉno ne traju tako dugo. Po mojom profesionalnoj prosudbi, oblak je bio priliĉno nisko ako znamo njegovo podrijetlo ili kojoj vrsti oblaka pripada. Neobiĉno je bilo to {to je pojavu pratilo vedro nebo, odnosno kondenzacijske linije su imale priliĉno o{tru granicu i nisu se {irile ni na jednu stranu od podruĉja Zagreba. A najneobiĉnije od svega bilo je {to sam potpuno istu pojavu, u jednakom obliku, vidio i sutradan. Tada sam se poĉeo baviti istraživanjem, jer sam vidio da mi je poznavanje meteorologije malo „ishlapilo“, a želio sam naći odgovore na neobiĉnosti koje sam uoĉio. Zanimalo me postoje li stvarno neki neobja{njivi fenomeni ili pojave koje nisu bile uoĉavane u takvu obliku. Želio sam naći vjerodostojne dokaze za internetske tvrdnje i teorije o postojanju kemijskih tragova ili pak dokaze koji bi takve teorije u potpunosti odbacilo. Ovaj rad je plod istraživanja te teorije i raċen je u dobroj vjeri. Ako pogre{aka ima, one su nenamjerne i molio bih da me se na njih upozori. Dakle, krenimo redom…

4

Vodena para može biti u krutom. koji lebde u atmosferi .2. ledenih kristala ili smjesa vodenih kapljica i kristala. jer se koliĉina vodene pare smanjuje s visinom pa tako nema materijala za njihovo formiranje. OBLACI Oblaci su vidljive nakupine vodenih kapljica.pfos. 1968. Takvoj raspodjeli po visini odgovara sastav oblaka:  Visoki oblaci posve su ledeni oblaci..Ac. ona takoċer utjeĉe na prozirnost i boju atmosfere. s temperaturama nižim od „35°C. njih ĉine led i voda. 1 5 . te upija svjetlost i odbija je. sa srednje visokim oblacima.Cs). Cirrostratusi . Stratocumulusi . s temperaturom od „10°C do iznad 0°C. i nisu o{tro ograniĉeni (Cirrusi.Sc. Visinske granice oblaka nisu toĉno odreċene. knjiga 4.  Srednje visoki oblaci su mje{oviti oblaci. tekućem i plinovitom stanju. Cumulonimbusi „ Cb. i o{tro su ograniĉeni (Cumulusi „ Cu. Srednji kat zahvaća visinu 2-7 km. kratica „ Ci. Najvi{i kat oblaĉnosti je na visini 7-13 km. Stratusi .hr/~dsego/ispitna_literatura/Prilozi/Atlas%20oblaka.  Niski oblaci su vodeni oblaci. Enciklopedija Leksikografskog zavoda. jer se oblaci ĉesto {ire i preko njih.St). Zagreb.1 http://www. Gotovo svi oblaci nastaju u prvih 10 km atmosfere. U njemu se pojavljuju niski oblaci. Ondje se pojavljuju visoki oblaci. a temperatura im se kreće od „10°C do „35°C (Altokumulusi . Donji kat proteže se od tla (morske povr{ine) do visine 2 kilometra. Cirrokumulusi „ C. Nastaju kad se vodena para ohladi ispod temperature rosi{ta. Razlikujemo tri „kata“ atmosfere u kojima se najĉe{će pojavljuju odreċene vrste oblaka. stranica 612. Nimbostratusi „ Ns).pdf. Oblaci se formiraju pomoću dva fizikalna procesa „ kondenzacije i sublimacije. Altostratusi „ As.

Kod adijabatskog stlaĉivanja realni plin se ugrije.ohlaċivanjem zemljine povr{ine i/ili nižih slojeva vlažnog zraka dugovalnim zraĉenjem. i zbog sile uzgona se poĉinje penjati jer ga ta sila tjera prema gore. Ako ima dovoljno vlage u zraku kapljice će je upijati u sebe i nastaviti rasti. Ako nema nikakvog dotoka energije tom zraku. dostiže toĉku rosi{ta. a kad postanu prete{ke. Postoje navjetrinska i zavjetrinska strana planine. dolazi do ohlaċivanja.1 NASTANAK OBLAKA Oblaci nastaju kad se vlažan zrak ohladi. važne su i takozvane jezgre kondenzacije i sublimacije oko kojih se kapljice formiraju. tada dolazi do formiranje orografskih oblaka iz kojih. Zrak koji se diže postaje topao i bogat vlagom.2. Na primjer. U vezi s procesima ohlaċivanja zraka i jezgrama razlikujemo pet naĉina nastanka oblaka. Prilikom dizanja dolazi do smanjenja gustoće zraka i tlaka. Navjetrinska je izložena djelovanju vjetra koji potiče zrak na dizanje. može doći do oborina. Kod njih na neko mjesto strujanjem dolazi zrak drukĉijih svojstava od onoga koji je tamo bio ranije. kad se zrak diže u visinu i dolazi u podruĉje manjeg tlaka. Ako dolazi hladniji zrak. Tim procesom nastaju vidljive vodene kapljice koje zovemo oblaci. time se ohlaċuje. a moguć je i nastanak nevremena. past će u obliku ki{e na zemlju. zbog ĉega se tro{i energija. takoċer će doći do dizanja. on se grije nad zagrijanom Zemljinom povr{inom. odnosno kondenzacije vodene pare. a rasta volumena „ on se {iri. 2 6 . je termodinamiĉki proces kod kojeg se nekom tijelu ili sistemu ne dovodi niti odvodi toplina. Kad se takav vlažan zrak dovoljno podigne i ohladi. i to tako da topao zrak "klizne" iznad hladnog. Tako postoje advekcijski ili frontalni oblaci. bit će to mirne i duge ki{e. Oblaci koji će nastati slojeviti su. a pri adijabatskom rastezanju se ohladi. ako je zrak koji se dizao bio dovoljno vlažan. pa su to obično su{i dijelovi. Oni nastaju zbog utjecaja planina jer one djeluju poput prepreke za strujanje zraka. Ako nam je zraĉne struje donesu topao zrak. Na navjetrinskoj strani količina oborine raste s visinom do 4 km. mije{anjem dijela mase zraka razliĉitih temperatura i vlage koje su blizu zasićenja i adijabatskim2 dizanjem zraka. Druga vrsta oblaka su orografski oblaci. kondenzira se vlaga i tako nastaju oblaci (Enciklopedija Leksikografskog zavoda). adijabatski se {iri. Ako se jave oborine. dodirom toplog i vlažnog zraka s hladnom podlogom. ispod temperature rosi{ta. kako smo rekli. U zavjetrini se mogu javiti i fenomeni poput toplih vjetrova kao Adijabatski proces (grĉki = koji se ne može prijeći). Oblaci koji nastaju ovim procesom "grudastog" su oblika i obiĉno donose obilne oborine. Osim vlažnog zraka koji se hladi. temperaturu pri kojoj dolazi do depozicije. odnosno nivo kondenzacije. Do ohlaċivanja zraka dolazi raznim procesima: . Pri tome se zrak hladi i dostiže točku rosi{ta. a na zavjetrinskoj se zrak spu{ta i grije.

a vodena para kondenzira pa nastaje magla koja se tijekom dana može izdići na 50-100 m i prijeći u niski oblak. Radijacijski oblaci često se javljaju u uvalama.pdf. 7 . Peta vrsta u podjeli oblaka predstavlja kombinaciju četiri opisane vrste oblaka.hr/~dsego/ispitna_literatura/Prilozi/Atlas%20oblaka. a može doći i do pojave ki{e i nevremena.{to je fen sjeverno od Alpa i chinnook fen u Andama i Kordiljerima. Oblaci koji nastaju u uvjetima laganog ohlaĎivanja sloja zraka uz tlo su radijacijski oblaci. 3 RODOVI cirrus cirrostratus cirrocumulus altostratus altocumulus nimbostratus stratocumulus stratus cumulus cumulonimbus ZNAĈENJE vlaknasti vlaknast i slojevit vlaknast i grudast srednji slojeviti srednji grudasti ki{ni sloj grudasti sloj slojeviti grudasti grudasti i ki{ni VRSTE fibratus spissatus uncinus castellanus stratiformis lenticularis floccus nebulosus humilis mediocris congestus fractus calvus capillatus ZNAĈENJE vlaknasti zgusnuti zarez tvrċava slojevit lećasti krpica magliĉast nizak srednji razvijeni komadić ćelav kosa 3 http://www. Četvrta vrsta prema podjeli oblaka po načinu nastanka su oblaci termičkog uzdizanja. kotlinama i vrtačama jer je u njima mirnije i nema vjetra. pa se zrak iznad hladnijeg područja brže diže i stvaraju se gomilasti oblaci.pfos. Kod njihova nastanka nema visokih oblaka. u noćnoj situaciji se tlo stalno hladi. Oni nastaju zbog nejednolikog zagrijavanja tla.

Od optiĉkih pojava pojavljuje se Halo4. bez jasnih granica. Redovni je Halo svijetli krug s radijusom od 22 0. Danju je uvijek izrazito bijele boje. koji je s unutra{nje strane crvenkast i o{tro omeċen. naranĉastu i ružiĉastu.pdf 8 . Fizički sastav i izgled: Cirrusi se sastoje od ledenih kristala. Rjeċe se vide dva kruga. gdjekad 10-12 km. Elementi Cirrusa gdjekad su rasporeċeni u {iroke. Halo su koncentriĉni svijetli krugovi oko Sunca i Mjeseca. ne baca sjenu. Takoċer mogu nastati i raspadanjem Cirrostratusa u vedrom zraku. takve vrste mogu zamagliti ili potpuno prekriti Sunce. u sumrak mijenja boju u žutu. već ima radijus od 46 0. dvori{te.2 CIRRUS Definicija: Cirrus (latinski. Mogu biti u skupinama. koji nastaju lomom i odbijanjem svjetlosti na kristalima leda od kojih su sastavljeni visoki oblaci (Cirrostratusi).5 Grčhf. i tada izgledaju kao da su sive boje.001-0.pfos. vlaknast oblak u obliku bijelih. Istim su pojmom obuhvaćene i sporedne pojave koje nastaju uz Halo: sporedna sunca. a maksimalno do 15 km. sporedni mjeseci. cirrus = kovrĉica)je visok. nježnih niti ili uskih pruga. promjera od 0. križevi i dr.hr/~dsego/ispitna_literatura/Prilozi/Atlas%20oblaka. a s vanjske strane zelenkast i plav. Obilježja: Nikada ne daje oborinu. zbog male {irine nikada ne ĉini cjeloviti prsten. meċutim. Javljaju se u obliku tankih konĉića ili vlakana koji mogu biti gotovo pravocrtni ili nepravilno rasporeċeni. ili gornjeg dijela Cumulonimbusa. paralelne pruge koje izgledaju kao da struje prema horizontu. 4 5 http://www. Postanak: Cirrusi ĉesto nastaju razvitkom Cirrocumulusnih i Altocumulusnih virga. Halo = vijenac. podnica se nalazi na visini od 5-7 km.1 mm.2.

katkad je veo Cirrostratusa toliko tanak da je Halo jedini znak njegova prisustvovanja. Postanak: Cirrostratus nastaje spajanjem Cirrusa ili elemenata Cirrocumulusa.6 6 http://www. takoċer može nastati i padanjem ledenih kristala iz Cirrocumulusa. Može se javiti u obliku vlaknastog vela u kojima se naziru fine brazde. Fizički sastav i izgled: Cirrostratus se sastoji od ledenih kristala. osim ako se ono ne nalazi nisko na horizontu.hr/~dsego/ispitna_literatura/Prilozi/Atlas%20oblaka. On je vrlo tanak pa ne zaklanja Sunce. slojevit oblak koji prekriva dio neba ili cijelo nebo.12 km. U tankim Cirrostratusima ĉesto se opaža optiĉka pojava Halo-a.3 CIRROSTRATUS Definicija: Cirrostratus je vlaknast. a gdjekad na 10. podnica se nalazi na visini od 5-7 km. tako da izgleda kao magliĉasti veo. On je znaĉajan zato {to prethodi toploj fronti.2.pfos. ne baca sjenu. Javlja se zbog stanjivanja Altostratusa i {irenja Cumulonimbusova nakovnja. Obilježja: nikada ne daje oborinu.pdf 9 . to je oblak koprenastog glatkog izgleda.

Od optiĉkih pojava javljaju se irizacija7 i korona8. irizacija je svojstvo neki tvari da u odreċenim uvjetima reflektiraju svjetlo u duginim bojama. corona = kruna. nastaju u ĉistom zraku. mijenjaju i nestaju. ali mogu biti i od prehladnih kapljica koje se pretvaraju u ledene kristale. vi{e-manje.2. U rijetkim sluĉajevima jedan sloj Cirrocumulusa može imati svijetle i okrugle rupice. http://www. sastavljenih od vrlo malih elemenata u obliku grudica. koji nastaje difrakcijom svjetla na vodenim ĉesticama u atmosferi. Cirrostratusa i Altocumulusa u vedrome zraku. Dakle. Boja corone je plava na unutarnjem. vijenac. a crvena na vanjskom rubu. Javljaju se u obliku.pfos. saće ili mreže.. U meteorologiji vijenac razne boje i {irine (oko Sunca ili Mjeseca). Fizički sastav i izgled: Cirrocumulusi su gotovo uvijek sastavljeni od ledenih kristala. ploĉica. Rijetko se javljaju na nebu jer se brzo razvijaju. vi{e-manje pravilno rasporeċene.hr/~dsego/ispitna_literatura/Prilozi/Atlas%20oblaka. Postanak: Cirrocumulusi nastaju preobrazbom ili smanjivanjem Cirrusa. Uvijek su dovoljno prozirni. te elemente možemo prekriti s jagodicom jednog prsta.4 CIRROCUMULUS Definicija: Cirrocumulus je vlaknast. tako da se kroz njih može vidjeti položaj Mjeseca ili Sunca. {irina njegovih elemenata je manja od 1°. Latinski i talijanski. od kojih mnoge imaju nepravilne rubove tako da oblaci ĉesto imaju izgled koji podsjeća na mrežu ili pĉelinje saće. ploĉica. 9 7 8 Grčhf iris = duga.pdf 9 10 .. prostranih slojeva. grudast oblak ĉiji su elementi u obliku sitnih grudica.

a znaĉi kondenzirani trag koji ostavljaju zrakoplovi ili rakete {to lete na velikim visinama.5 CIRRUS AVIATICUS „ CONTRAIL „ KONDENZACIJSKI TRAG To je novi pojam u meteorologiji. Trag se stvara kad se vodena para koju ispu{ta zrakoplov smrzava u ledene kristale.org/wiki/Oblaci 11 .wikipedia.2. zapravo su vrsta Cirrusnih oblaka.10 10 http://hr.

Većina sadržaja takvog oblaka dolazi od zarobljene vode u okolnom zraku.3. Najĉe{će traju od nekoliko sekunda do nekoliko minuta. pri standardnoj (ISA) atmosferi. prehladna vodena para treba okidaĉ (katalizator) za kondenzaciju. etc.2 SAŽETAK NASTANKA I OSTANKA CIRRUS AVIATICUSA U ATMOSFERI Cirrus aviaticusi nastaju u podruĉjima visoke vlage „ (iznad 70%). ugljiĉnog dioksida. no nije neobiĉno pojavu tih oblaka uoĉiti i na nižim visinama. du{ikovih oksida. 11 12 13 „Best Evidence“ August 10th. Vrijeme raspadanja traga ovisi o temperaturi. Istraživanje provedeno na Kettering University. Michigan http://en. 2007.aos. Uobiĉajeno je viċati ih na visinama od oko 8500 m (28.edu/wxwise/AckermanKnox/chap15/contrail_applet. ĉaċe. a u hladnijim krajevima ĉak i na razini mora.12 13 3.html -Na ovom interaktivnom primjeru može se bolje razumjeti u kakvim će uvjetima nastati kondenzacijski trag 12 . niske temperature (ispod -40°C) ili kombinacijom oba faktora „ ispu{tanjem vlažnog ispuha iz motora i kondenzacijom oko krutih ĉestica. sulfata. koliĉini vlage u okolnom zraku i vjetru.org/wiki/Contrail http://profhorn.1 NASTANAK CIRRUS AVIATICUSA Glavni produkt izgaranja fosilnih goriva su CO2 i vodena para. Na velikim visinama ta vodena para dolazi u kontakt s hladnim zrakom te lokalni porast vodene pare može podići udio vode u zraku preko toĉke rosi{ta. Na velikim visinama. Milijuni tih siću{nih kapljica i/ili kristala leda tvore trag vodene pare ili kondenzacijski trag.wikipedia. Vodena para tada kondenzira u kapljice vode i/ili kristale leda. Tfjc bfe završfo hratah lodsgctkfh o obiacfja. Discovery Channel. PRODUKT IZGARANJA GORIVA Mlazni zrakoplov ostavlja iza sebe mje{avinu vodene pare. Flint. Pad energije (vrijeme i udaljenost) koji se dogodi dok se vodena para kondenzira ima za posljedicu da se trag formira ne{to iza motora aviona. Ĉestice ispuha iz zrakoplovnog motora djeluju kao okidaĉ za ubrzano pretvaranje vodene pare u kristale leda.wisc. a vczako gc za razgaškgckc kcbcshfe tragova što fe fza scbc ostavljaju zrakoplovi. kcoleodak da bf sc lratfia tcja budućf da to zkakgc lojažc haho bfsjo iahšc sevatfif oko što daigc sifgcdf. nespaljenih ugljikovodika. kao nusproizvod izgaranja goriva u motorima.000 ft) gdje je temperatura -40°C.11 3..

bez sustavne potrebe da objasni za{to se danas obiĉni "staromodni" kondenzacijski tragovi pona{aju na ovaj novi naĉin.html http://contrailscience. postoji vi{e naĉina na koji tragovi mogu nastati.1.4. Teorija kemijskih tragova je grupa teorija koje poku{avaju opisati neuobiĉajene kondenzacijske tragove mlaznih aviona na velikim visinama.1 NEBESKO PISANJE Nebesko pisanje je pravljenje figura na nebu koristeći trag dima. Izvodi se na malim visinama s malim avionima.14 4.holmestead.com/ 13 . 15 14 15 http://www.1 UOBIĈAJENI TRAGOVI U ATMOSFERI Postoji vi{e vrsta zrakoplova koji su sposobni za ostavljanje tragova u zraku. Zato se koristi razliĉiti termini koji opisuju tu pojavu na nebu „ od onih koji „Chemtrail“ obja{njavaju kao „anomalijsko {ireći trag“ ili pak onako kako to tumaĉi kanadska vlada „ „ustrajno {ireći tragovi“. ŠTO JE TO CHEMTRAIL? Rijeĉ "Chemtrail" jo{ ne postoji u Oxfordskom rjeĉniku engleskog jezika. Isto tako. Kad je rijeĉ o kemijskim tragovima ne misli se ni na jedan od ovih tragova.ca/chemtrails/spreading. Ti tragovi su kako slijedi: 4. Rjeċe se viċaju ali njihova pojava se ne može smatrati neuobiĉajenom. mada je gdjekad moguća zabuna kad se promatra slika bez konteksta u kome je nastala. Može izgledati vrlo sliĉno kondenzacijskom tragu ali je vrlo razliĉito budući da se postiže dimom (ulje se dovodi u vrući ispuh) dok je kondenzacijski trag naĉinjen od kristala leda.

1. tragovi su stopljeni zbog vjetra ali se naziru slova u desnom dijelu. ostavljajući iza sebe slovo svakih 4 sekunde. Tipkanje po nebu je 17 puta brže od pisanja po nebu. Tijekom zraĉne akrobacije tipkanja.16 Na slici. u obrascu koji nalikuje na matricu toĉaka. kompjutor u vodećem avionu {alje radio signale dimnoj instalaciji u svakom avionu formacije.com/ 14 . tako stvarajući zadanu poruku obrascu matrice naĉinjene od ekolo{ki sigurnog dima.2 NEBESKO TIPKANJE Nebesko tipkanje koriste pet zrakoplova koji lete u fronti i "tipkaju" poruke od 25-30 znakova. 16 http://contrailscience.4.

com/ 15 . tragovi dima se koriste kako bi vizualno oplemenili izvoċenje zraĉnih akrobacija i figura. Na gornjoj slici se vide "Red Arrows" (Crvene Strijele) iz Velike Britanije.1.3 AKROBATSKI TRAGOVI Sliĉno pisanju po nebu.4. ĉesto sa dimom u raznim bojama. 17 17 http://contrailscience.

18 18 http://contrailscience. Obiĉno se izvodi malim avionima ili helikopterima nekoliko metara iznad usjeva.1.4. kao na slici.com/ 16 . pesticidima ili fungicidima iz razliĉitih razloga.4 ZAPRAŠIVANJE USJEVA Ukljuĉuje zapra{ivanje usjeva ili poljoprivrednih povr{ina sa gnojivima.

1.com/ 17 . Mogu biti kori{teni veći avioni ali i oni moraju letjeti blizu zemlje.5 ZAPRAŠIVANJE KUKACA Veće povr{ine su ponekad zapra{ene zbog kontrole komaraca itd. Na slici je C-130 koji zapra{uje sa stotinjak metara visine..4. 19 19 http://contrailscience.

4.6 DIMNI TRAGOVI ZA ISTRAŽIVANJA Avioni ponekad imaju ugraċene ispuste dima zbog istraživanja .1. 20 20 http://contrailscience.uglavnom vizualiziraju tok zraka iza aviona. vrtloge ili turbulentni trag iza aviona koji može biti opasan za druge avione.com/ 18 .

18. lipnja 2007.7 CESTE OBLAKA Atmosferski uvjeti mogu formirati oblake na jedinstvene naĉine. 21 http://contrailscience.4. 21 Satelitska fotografija te iste regije.1.com/ 19 . Ovi neobiĉni Stratocumulusi nazvani "Ceste oblaka" formirali su se iznad mora Okhotsk na sjeveru Japana.

22 22 http://contrailscience. Fotografije zasipanja oblaka sa zemlje je te{ko snimiti po{to se dogaċa iznad ili unutar oblaka. Pojednostavljeno.com/ 20 . baklje koje se pale jedna po jedna.8 ZASIPANJE OBLAKA Ljudi poku{avaju iz oblaka dobiti vi{e ki{e tako {to ih zasipaju malim ĉesticama kao {to je srebrojod. Ako vidite dugaĉak trag iza aviona onda to nije zasipanje oblaka. Trag je vrlo tanak i vjerojatno se ne može zamijetiti sa zemlje i kad bi mogli vidjeti avion. To se postiže koristeći ureċaje priĉvr{ćene na avion koji izbacuju zapaljive tvari.4.1. Evo kako to izgleda prilikom kori{tenja.

a oznaĉava svako sredstvo koje usporava ili spreĉava {irenje vatre) iznad požara.23 23 http://contrailscience.com/ 21 . vjerojatno ispod 300 m (1000 stopa). Na slici je Missoula. Montana. Zrakoplov leti na relativno maloj visini.1.4.9 PROTUPOŽARNI LETOVI Avioni se ĉesto koriste u protiv požara gdje ispu{taju „retardant“ („retardant“ je engleski pojam latinskog podrijetla. Obiĉno je jarko crvene boje ili se ispu{ta voda iz obližnjeg jezera ili mora.

To se može postići ostajanjem u zraku satima dok se gorivo ne potro{i no neki avioni imaju sustav koji im dopu{ta brzo ispu{tanje vi{ka goriva u okolni zrak. Na slici je mornariĉki E-6B Mercury koji ispu{ta gorivo preko mlaznica na sredini krila.10 ISPUŠTANJE GORIVA Kada avion poleti obiĉno je pun goriva. Neki zrakoplovi su tada prete{ki za sigurno slijetanje u iznimnim uvjetima.4. 24 24 http://contrailscience.com/ 22 .1. Najĉe{će postoje mlaznice na krajevima krila ali se ponekad nalaze na sredini krila ili na repu. U sluĉaju da moraju skratiti putovanje moraju se rije{iti vi{ka goriva.

Izgleda kao ispu{tanje goriva. 25 25 http://contrailscience. primjer na slici. obiĉno prije slijetanja.11 ISPUŠTANJE BALASTA KOD JEDRILICA Jedrilice koriste vodu za balast koji ponekad ispu{taju kako bi smanjile svoju brzinu silaženja.1.com/ 23 .4.

1.12 RAKETNI TRAGOVI Neke rakete stvaraju kondenzacijski trag ako koriste vodik kao gorivo jer je nusprodukt velika koliĉina vode. Kada postignu velike visine trag se {iri i sunĉeva svijetlost tvori neobiĉne prizore.com/ 24 . Može se nazvati kondenzacijski trag uz opasku da je to raketni kondenzacijski trag i kao takav sadrži i dim.4. To se vidi kod mnogih testiranja raketa u Kaliforniji. Iza mnogih raketa postoji i vrlo vidljiv trag dima. 26 26 http://contrailscience.

4. 27 27 http://contrailscience.com/ 25 .1. Na slici su tragovi uz obalu Francuske. Veliki brodovi mogu stvoriti trag u atmosferi koji sliĉi kondenzacijskom tragu.13 TRAGOVI BRODOVA Općenito se najbolje vide iz svemira. Oni su obiĉno nepravilniji od kondenzacijskih tragova po{to se brodovi kreću mnogo sporije pa su tragovi jako podložni vjetru.

Obiĉno se radi o tankim vlaknima omotanim u aluminij. Koriste se od 1940-ih. Obiĉno se ispaljuju u razliĉitim smjerovima kao na slici. 28 28 http://contrailscience.14 BAKLJE (FLARES) Vojni zrakoplovi ispaljuju baklje (mamce) kako bi zavarali toplinski navoċene projektile. 4.1.4. Ne ostavlja posebno vidljiv trag i vidljiv je na radaru.com/ 26 .15 RADARSKI MAMCI (CHAFF) Radarski mamci se ispaljuju iz aviona kako bi zavarali radar.1. Oni su vrlo jarki i ostavljaju trag dima. a nalikuju na finu pra{inu.

4. novinskih i internet napisa.2 IZ MEDIJA O „CHEMTRAIL“ FENOMENU „Chemtrail“ je zaista fenomen koji može uznemiriti javnost.com/ 27 . od kratkih reportaža na lokalnim televizijama. dokumentarnih filmova. kao na History Channel-u i Discovery-u. Nfsu obrađckf tragovf fif fzgicd hcjfgsho-bfoiošhfe raslršfvakga iz zrakoplova. Izvje{tavalo se na razliĉite naĉine.16 DIM ORUŽJA Nastaje kao produkt sagorijevanja baruta kod ispaljivanja projektila iz zrakoplova. 29 http://contrailscience. Ovdje donosim izbor karakteristiĉnih i vjerodostojnih primjera koji pokazuju da se na nebu de{ava vi{e od onoga {to je javnost spremna prihvatiti.1. Zato su razni mediji vi{e puta obraċivali anomalije vezane za aerosolne tragove.4. u sklopu meteorolo{kih priloga vijestima. 29 Ovime su obuevaćckf uobfčagckf tragovf u atjosdcrf koji nastaju zbog zrakoplova i drugi tragovi sifčkf kgfja. neovisnih izvje{taja. i tome sliĉno.

4.2.3 PRIJEDLOG ZAKONA „SPACE PRESERVATION ACT OF 2001“ U AMERIĈKOM KONGRESU Odnosi se na zabranu upotrebe oružja u svemiru i vi{oj atmosferi Ameriĉki kongresmen Dennis Kucinich predstavio je „Space Preservation Act of 2001“ u kojem pod odjeljkom 7.1 ĈLANAK U „OBSERVER“-U Sažetak: Iz izvije{ća vlade Velike Britanije doznaje se da su vr{ena testiranja biolo{kih oružja i simulirane biolo{ke prijetnje na stanovni{tvu bez njihova znanja. vjerojatno zbog prisutnosti barija.medicalscience https://www.32 4.2. Iz kasnijih verzija istoga zakona izostavljena je ĉitava lista egzotiĉnog naoružanja. pokazalo se da neki od kori{tenih materijala ne samo da su {tetni. godine.4 PITANJA ERIK MEIJER-A.gov/opennet/servlets/purl/16010243-9AbpBY/16010243.4. toĉka 2. pododjeljak 1520a.31 Ovdje je važno je napomenuti da takvi eksperimenti.pdf Zakonik SAD-a. do tada. ĈLANA EUROPSKOG PARLAMENTA.2 SVJEDOĈANSTVO PROF.txt http://www. paragraf B.co. i to ispu{tanjem agensa u zrak izmeċu 1940. gdje su provedeni ti eksperimenti. postoji odreċen broj djece s uroċenim fiziĉkim i mentalnim nedostacima. Upozorava da istraživanja tih pojava.S.2.html 28 . 30 Nije poznato postoji li o tome vjerodostojna i neovisna znanstvena istraživanja koja bi odbacila ili potvrdila sumnje. navodi egzotiĉna naoružanja.33 4. na lokaliziranim podruĉjima. Za zainteresirane stranke se plasirala priĉa o istraživanju povezanim sa zagaċenjem zraka i meteorologijom. nisu pratila utjecaj na zdravlje stanovni{tva budući da se vjerovalo da agensi nisu {tetni. LEONARD COLE-A PRED U.fas. Tijekom vremena. EUROPSKOJ KOMISIJI Tema: Zrakoplovni kondenzacijski tragovi koji vi{e ne sadrže samo vodu. ako se upotrebljavaju u mirnodopske svrhe i ako su Senat i Zastupniĉki dom obavije{teni na vrijeme o provoċenju eksperimenta. stavak b. nisu protivni ameriĉkim zakonima. svibnja 1994.osti. SENATOM Profesor Cole je 6. nego uzrokuju trajne mlijeĉne koprene. godine svjedoĉio pred Senatom o testiranju biolo{kih prijetnji nad stanovni{tvom SAD-a od godine 1949. Premda su službeno iz zrakoplova ispu{tane kemikalije i mikroorganizmi koji nisu {tetni za puĉanstvo.2. Drugi na listi stoje „Chemtrails“. aluminija i željeza. i 1979.org/sgp/congress/2001/hr2977. naslov 50. prema svjedoĉenju. Testiranja. Lokalne vlasti tvrde da nema uzroĉno posljediĉne veze s eksperimentom iako pogoċeni stanovnici misle drugaĉije.house. http://uscode. godine koji se pona{aju na nov neuobiĉajen naĉin.gov/download/pls/50C32. opažanja pilota i izjave vladinih dužnosnika sugeriraju da zrakoplovi izbacuju kemijske supstance koji graċani nazivaju „Chemtrails“ i postavlja pitanja i o 30 31 32 33 http://www. nego mogu izazvati fatalne posljedice. o ĉemu nije bilo znanstvene potvrde.uk/politics/2002/apr/21/uk. Definicije.guardian. poglavlje 32. kakogod bili s fatalnim posljedicama.. Meijer-a zanima dali je Komisija svjesna da graċani Kanade i SAD-a upozoravaju na novu vrstu tragova koji ostavljaju zrakoplovi od 1999.

37 4. te kakve su posljedice na zdravlje stanovni{tva? Odgovore je ponudio Stavros Dimas u ime Komisije u kojima kaže da je Komisija svjesna tih tvrdnji ali da nije svjesna postojanja dokaza koje bi potkrijepile takve tvrdnje.hr/ekipa/kundalini/blog/6195126/ 29 . u kojoj su mjeri oni prisutni nad Europom. Za isti je spor „Washington Times“ objavio da je ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo prelet aviona za zapra{ivanje usjeva. The correct translation of the last line is: “The German army warns the meteo station for misleading weathercharts due to the exercises. meteorolozi su o tome postavili pitanje Luftwaffe-u.svrsi tih tragova.youtube. saja logava obiaha ka jctcoroiošhoj radaru kahok lroiasha zraholiova ostaviga vcifhu sujkgu. 34 35 http://www.5 REPORTAŽA SA NJEMAĈKOG RTL-A Sažetak: Na uzastopne pojave oblaka na meteorolo{kom radaru nakon aktivnosti njemaĉkih vojnih zrakoplova.). AUTOR: KREŠIMIR JUKIĆ Izdvojeno iz reportaže: Kuba je Generalnoj skup{tini UN 1997.youtube.2. tko ih raspr{uje i financira. godine postavili Italo Sandi i Piero Ruzzante pripadnici talijanske demokratske ljevice u talijanskom parlamentu.htm 36 38 http://trosjed.6 REPORTAŽA U HRVATSKOM IZDANJU „NEXUS“-A.2. Stoga.europarl.a. kasnije su to isto uĉinili Asimina Xirotiri i Fotis Kouvelis u Grĉkoj. Odgovor je bio da je provedena vojna vježba u kojoj je ispu{tena manja koliĉina supstanci ne{kodljivih za stanovni{tvo (chaff-aluminij.europa. sliĉna su pitanja 2005. Pitanja i odgovori su objavljeni na internet stranicama Europskog Parlamenta.org/chems/chemdata. Meteorolozi tvrde da koliĉina materijala nikako ne može biti mala s obzirom na sliku koju prikazuje radar gdje se vidi oblak od 350 km. godine uputila pritužbu u kojoj optužuje SAD za raspr{ivanje biolo{kog oružja nad kubanskim teritorijem. Fighter pilots influence the weathercharts „ not manipulating the climate 2) chemical trails are not mentioned by Brandt. There is no mention of suspicious aircraft. but of a military exercise. http://www. op. Iako UN nisu istražili ovu optužbu.34 Prije Erika Meijera. SAD je nije uspjela u potpunosti odbaciti. and also not in the quote. no do danas im nije niti odgovoreno35 4. U siučagu da su fzbačckf jajcf lrotfv radarshf kavođckfe lrogchtfia okf kc ostavigagu tolike tragove.” 4) The translation at 2:10 is a complete mismatch. 3) at 2:00. a postoje snimke dugfe ifkcarkfe „obiaha“ ka jctcoroiošhim radarima za koje ne postoji iogfčko objaškgckgc kgfeovog prirodnog nastanka. no da je na kubu izbacivao samo dim! 38 Obgavigcko gc f kchoifho čiakaha u orfgfkaikoj austraishoj fzdakgu časolfsa.net.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2455+0+DOC+XML+V0//EN http://www.com/watch?v=VuHbhsDGYAs „ razgovor sa Piero Ruzzante-om o temi kemijskih tragova.com/watch?v=SNCD3A-CbaM„ engleski prijevod nije precizan 1) at 0:22. a eksperimenti povezani sa manipulacijom klime su zabranjeni36 Doppler radari (odašfigu radio-valove) kc jogu uočftf cfrrusku kaobiahu. The person is talking how the clouds will move over Germany with the south-west wind 37 http://watchthesky.

Autor je nekoliko najprodavanijih knjiga po pitanjima zdravlja. izvje{taji izvan ameriĉkog kontinenta. Vi{estruko je nagraċivan. a njegovi tekstovi i fotografije objavljene su u preko 50 publikacija u 8 zemalja. Autor je brojnih ĉlanaka. i tako dalje. Canadian Weekly Periodicals "Best Feature". Leonard Horowitz je meċunarodno priznati autoritet za javno zdravstvo.8 RAD DOKTORA LEONARD HOROWITZ-A Dr. Radio je na nekoliko sveuĉili{ta.. ovisno o izloženosti takvim agensima. Leonard Horowitz.. najnovija saznanja.. teorije i zabrinutost u vezi zapra{ivanja stanovni{tva putem kemijskih tragova.pdf 30 . Magistrirao je zdravstvo na sveuĉili{tu Tufts. BC and Yukon Community Newspaper. BC Outdoors… Prvi je izvje{tavao o kemijskim tragovima. teorije o razlogu kori{tenja kemijskih tragova.2.7 ISTRAŽIVANJA WILLIAM THOMAS-A William Thomas je kanadski novinar koji prati teme zdravstva i ekologije. Kroz svoj rad izražava svoja saznanja. Na njegovim stranicama se mogu naći razgovori sa kontrolorom leta koji je potvrdio postojanje tajne vojne operacije. Thomas je neprikosnoveni autoritet u izvje{tavanju o kemijskim tragovima. napisao niz ĉlanka kao i knjigu te snimio dokumentarni film. peticije protiv kemijskih tragova.dtic. Terrorism & Toxic Warfare“.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA380979&Location=U2&doc=GetTRDoc. Thomasovi uredniĉki komentari objavljivani su u „The Globe and Mail“.39 4. Horowitz vjeruje da su kemijski tragovi odgovorni za kemijsko trovanje stanovni{tva ĉega je posljedica suzbijanje prirodnog imuniteta.4. i u inozemstvu.html „Death in the Air: Globalism. 1997. svjedoĉanstva.net/willthomasonline/CHEMTRAILS_CONFIRMED. „The Toronto Star“. Tako graċani postaju podložni infekcijama u vi{em ili manjem stupnju.. a neke od nagrada su: 1989.2. predavanja. 1998. daje pobolj{ani matematiĉki model za proraĉun koliko će kapi u prosjeku zahvatiti svaku osobu u kvadrantu nakon {to avioni izbace kemikalije u obliku ki{e ili magle.2. http://www. i u SAD. „The Vancouver Sun“ i „Times-Colonist“. knjiga i filmova. Western Canada Magazine Feature. ukljuĉujući Harvard i Tufts. 40 4.willthomasonline. medicinska izvije{ća.9 IZRAĈUNAVANJE SMRTNOSTI KOD RASIPANJA KEMIJSKOG TERETA Istraživanje ĉija se prezentacija može naći na stranicama Defense Technical Information Center koji je pod nadle{tvom Department of Defense SAD-a.41 39 40 41 http://www. s brojnim titulama iz javnog zdravstva i humanistiĉkih znanosti na Harvardu. 1990. televizijske reportaže. ĉesto je pozivan kao gost-predavaĉ.

nepravilne linije koji ne nestaju nego se u roku 30-ak minuta spajaju u jedan tanki koprenasti oblak koji traje satima. Zrak je fluid i kao tahav kc jožc fjatf oštru grakfcu fzjcđu dvfgc droktc fif dva sustava stoga kc bf sjgcia kftf lostogatf oštra grakfca fzjcđu jgcsta gdgc sc vfdc hokdckzacfgshf tragovf f jgcsta gdgc trag prestaje.3 ANOMALIJE KOJE IZAZIVAJU SUMNJU  Tragovi aerosoli koji tvore pravilne „X“ formacije. Zbog nedostatka vlage. 42 http://www. kcjaj odgovor hogf bf obgaskfo prirodnu pojavu tragova ispod visine gdje sc očchugu.  Tragovi aerosoli koji imaju precizno odreċen poĉetak i kraj.  Pojavljivanje oblaka Cirrusa i Cumulusa na istim visinama u izuzetno suhim krajevima. 42 4.4.10 UNITED STATES PATENT 3899144 Svrha ovog ureċaja koji se ugraċuje na zrakoplov je pretvaranje krutih ĉestica (praha) iz spremnika u kako ga izumitelji nazivaju „kondenzacijski trag“. to sugcrfra fzkfjkc i znanstveno nedefinirane metcoroiošhc uvfgctc.2.freepatentsonline. A formiranje oblaka hogf sc razifhugu lo svogfj dfzfčhfj harahtcrfstfhama na istim visinama isto tako sugerira iznimne i rfgcthc jctcoroiošhc uvfgctc. u suhim krajevima je rijetkost i samo formiranje oblaka. „križić-kružić“ linije. Ako izuzmemo temperaturu i vlagu ili temperaturnu inverziju kao razlog pojavljivanja tragova ispod razfkc gdgc su uobfčagckf. Omogućuje najveće rasipanje ĉestica uz najmanju koliĉinu praha.  Pojavljivanje aerosolnih tragova na visinama ispod oĉekivanih.com/3899144.html 31 . Uobfčagcko rasladanje Cirrus aviaticusa je od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. paralelne linije. a kada se na kcbu logavigugc vfšc tragova hogf sc fslrclifću f slagagu.

9. Zračkf lrojct sc odvfga u odrcđckfj dkcvkfj. Aktivisti koji olažagu kcobfčkc tragovc. Sve javne i državne službe konstantno poriĉu postojanje takvih operacija.com/wiki/index.4 NAJĈEŠĆI PROTUARGUMENTI NA TEORIJU KEMIJSKIH TRAGOVA43  Ako se i ispu{taju aerosoli na visinama preko 9 km (30 000 stopa). Sumaglica ili magla sc jožc zadržatf duigc razdobigc u siučagu tcjlcraturkc fkvcrzfgc fif u hotifkaja u lodručgfja bcz vgctra gdgc sukcu trcba dužc vrfgcjc da dolrc. Cfrrus avfatfcusf jogu bacatf sgcku u siučagu da sc u fslueu jotora kaiazf iznimno veliha hoifčfka otpadnih produkata sagorijevanja goriva. jgcscčkfj f godfškgfj cfhiusfja. Jaho jaif brog gavkfe f državkfe siužbf sc lozabavfo sajoj jogućkošću lostogakga tahvfe ahcfga. Rasipanje kejfhaifga sc jožc lrcdvfdgctf sa poznavanjem jctcoroiošhc sftuacfgc f „loboigšakfj jatcjatfčhfj jodcioj“ fz logiaviga 4. Tragovf acrosoif sc uočavagu ka razkfj vfsfkaja. a da se nisu potrudili oko prikupljanja istih. Vcćfka fe sajo odbacugc tahvc oltužbc uz obraziožckgc da ne postoje dokazi koje bi potkrijepile takve tvrdnje. a kfgc kftf lozkato hoga su svc jgcsta hoga su logođcka sujkjivim aerosolnim aktivnostima.  Kako sumnjivi zrakoplovi proċu preglede bez da se to otkrije osim ako ti zrakoplovi nisu regulirani od strane vladinih i vojnih tijela? Rcdovkc zraholiovkc lrcgicdc gc dofsta kcjogućc lroćf sa bfio hahvoj olrcjoj ugrađckoj ka bilo koji dio zrakoplova koja nije standardna za taj model bcz zkakga siužbckfe tfgcia. tgcdkfj.2. Taho.php/Chemtrails 32 . Neuobiĉajen i gust zraĉni promet popraćen aerosolnim tragovima. Sa lorastoj tcjlcraturc f fzjgckoj zraha očchugc sc f lodfzakgc jagic f kcstakah sujagifcc. rasipanje tih kemikalija bi bilo nepredvidivo zbog visinskih vjetrova. Nfgc lozkato tho gc „osjfsifo zavgcru“ kftf kgfeova lrcbfvaifšta.theblackvault.  Cirrusi koji bacaju sjenu.  Ako je posljedica trovanje stanovni{tva. osim ako ne bi primili imunizaciju na neki naĉin. ljudi koji su osmislili zavjeru bi udisali isti zrak.  Dugotrajna prizemna bijela izmaglica koja pokriva cijeli horizont sa vedrim nebom iznad nje. 4. 43 http://www. fsto taho olažagu f lrojct hogf sc dcšava fzkad kgfeovog jgcsta žfvigckga. kcuobfčagcka ahtfvkost kc jožc lroćf kcolažcko od građaka hogf lratc lrobicjatfhu.

Iz Department of Transport-a su sastavili ozbiljniji odgovor u kojem upućuju Johnsona na rad profesora Ulricha Schumanna koji bi mu rad mogao pomoći da bolje shvati pona{anje tragova koji nastaju zbog pare iz ispuha zrakoplovnih motora. 44 http://www. a da je mogući uzroĉnik trajnijih tragova podruĉja zasićena ledenim kristalima.checktheevidence. Znanstvene analize i praćenje kondenzacijskih tragova traju od 1953. 33 .4. Zbog porasta zraĉnog prometa u porastu je i broj kondenzacijskih tragova. Johnson je prouĉio to istraživanje i nije na{ao dokaze za vezu izmeċu tragova ispuha i formiranja cirrusnih oblaka iako se spominju u radu.5.1 NEZAVISNA ISTRAŽIVANJA I SLUŽBENI ODGOVORI Vi{e zabrinutih graċana odvojilo je svoje vrijeme i resurse da bi se pozabavilo pitanjem kemijskih tragova. dok je Johnson dokumentirao trag koji je dug 364 km. a obja{njenja koje nude su ovakva: USAF teoriju kemijskih tragova tumaĉi kao prevaru. Zraĉni prostor SAD-a je orijentiran u smjeru E-W i N-S mrežu sa zrakoplovima koji lete po nivoima leta sa vertikalnom separacijom od 2000 stopa (1000 stopa od 2004.pdf. Istraživanje govori i o ustrajnim tragovima. pa se navodi da maksimalno podruĉje. s takvim uvjetima može biti veliko do 150 km. Zbog utjecaja vjetra kondenzacijski tragovi zrakoplova mogu izgledati kao mreža. U svoj rad je ukljuĉio i odgovore koje je dobio Clifford E. znanstvenih organizacija i većih medijskih ustanova. Tražio je od nadležnih institucija da pogledaju njegov rad i daju odgovore na konkretna pitanja. vjetra i svojstva ispu{nih plinova iz motora Kondenzacijski tragovi tvore razliĉite oblike jer na njih utjeĉe vjetar Uslijed loma i refleksije sunĉeve svjetlosti kondenzacijski tragovi mogu tvoriti zanimljive boje i obrasce. Department of the Air Force. 44 Sažetak: Andrew Johnson je skupio. Na rad Johnsona stigli su odgovori DEFRA-e koja odgovara da su to. tvrdeći da je ta teorija istražena i pobijena od mnogih znamenitih fakulteta. no ne obja{njava ih. u sklopu svojih mogućnosti.com/Misc/Dept%20of%20Environment%20Submission.5 SLUŽBENA OBJAŠNJENJA Službena stajali{ta negiraju svako postojanje kemijskih tragova. a vrijeme raspada je funkcija temperature i vlažnosti zraka. Na svaku tvrdnju teorije odgovaraju sa:        Kondenzacijski tragovi mogu egzistirati dugo. svoje sudjelovanje i nadležnost nad neĉim takvim. Nadalje utvrċuje da je standardna trajnost tragova uzrokovanih parom do dvije minute. niti daje ikakve empirijske podatke. Svaki od meni poznatih poku{aja urodio je s nezainteresiranim odgovorima službenih tijela. US Greenpeace Organization koji negiraju postojanje. godine). godine. Carnicom koji je prije njega pisao nadležnim institucijama u SAD-a. {to je vidio. 4. tragovi nastali ispuhom vodene pare iz zrakoplovnih motora. saznanja i dokaze za ono {to vjeruje da su kemijski tragovi. Carnicom-u su odgovorili US Environmental Protection Agency.

5 IZJAVA „MEHANIĈARA“ Ta prevara je osmi{ljena od osobe koja se koristi imenom „SprayplanePilot“. One se ĉesto spominju od ljudi koje žele ili ne žele vjerovati u svaku „zanimljivu“ teoriju. a nisu previ{e upućeni u problematiku. 4.6.6.2 „KONDENZACIJSKI TRAGOVI NE TRAJU DUŽE OD 30 SEKUNDI“ Uobiĉajeni promet mlaznih aviona može ostaviti trag koji će trajati duže razdoblje ovisno o atmosferskim uvjetima. Isto tako.Directorate of Airspace Policy su ponudili odgovor u kojem obja{njavaju kako nastaje trag uzrokovan vodenom parom. postoji zkačagak brog fktcrkct strakfca hoge prate dostupne informacije i ozbiljno teoretiziraju u vezi 45 46 http://www. Niti jednom nije uoĉen dugotrajan trag iza civilnog zrakoplova kao {to su uoĉeni nakon prolaska neidentificiranih (vojnih) zrakoplova koji su u prosjeku trajali satima.45 4.chemtrailcentral. Pragovi visine pojavljivanja variraju geografski. Kondenzacijski tragovi mogu nastati i na razini mora ako su povoljni atmosferski uvjeti. kakvi mogu nastati na Antartici. Isto tako koriste se protiv ozbiljnih istraživaĉa gdje se skretanjem na uobiĉajene zablude izbjegava odgovor na prava pitanja. Postoji veliki broj internet stranica koje se bave temama iz lodručga zraholiovstva.1 „KONDENZACIJSKI TRAGOVI NE NASTAJU ISPOD 8 KM“ Ovo pojednostavljenje je najĉe{će kori{teno.com/disinfo.checktheevidence. 4.4 "TO JE SAMO REDOVAN PROMET" Istraživanjem zraĉnog prometa je utvrċeno da kondenzacijski trag u prosjeku traje manje od jedne minute.6. 4. 4. Nakon toga objavljuje svoju priĉu kao „zabrinuti graċanin“.com/Chemtrails/OfficialResponses/ http://www.6 DEZINFORMACIJE NA TEMU KEMIJSKIH TRAGOVA46 Teoriju kemijskih tragova uz službena odbacivanja takvih teorija prati i velik broj dezinformacija. Ovo su najĉe{će od njih: 4.6.3 „TRAGOVI BRODOVA SU KEMIJSKI TRAGOVI“ Tu zabunu je najlak{e rije{iti provjerom vremena izmeċu nastanka satelitskih snimaka koja upućuju da je trag nastao sa brzinom manjom od 50 km/h {to iskljuĉuje kori{tenje zrakoplova. Mogu trajati i dulje ako nastaju unutar oblaka. Radi se o navodnoj izjavi zrakoplovnog mehaniĉara koji sluĉajno otkriva nepoznate instalacije unutar civilnog zrakoplova zbog ĉega ima probleme od strane rukovodstva jer „ne gleda svoja posla“. preko već postojećeg traga ili u zoni iznimne vlažnosti.shtml 34 .6.

a kcobfčko jaio lodataha su lružaic hod okfe rubkfe lftakga što bf jogao bftf kemijski trag. dok kod većih koliĉina djeluje na živĉani sustav. ekstremni umor. etilen oksid. Graċani Kanadskog gradića Espanola o kojima je pisao Thomas kao žrtvama zapra{ivanja.Svi spojevi barija koji su topljivi u vodi ili kiselinama su izuzetno otrovni. ne daje veći odjek u javnosti. slabost. a kada bi se neka supstanca dokazala {tetnom. Posljedice takvih eksperimenata na zdravlje ljudi. ispu{tanje velikih koliĉina mikroorganizama u zrak. možemo doći do zakljuĉka da se sastav agensa mijenjao tokom vremena.kemijskih tragova. dispneju i paralizu. 4. 47 Barij je zemnoalkalijski metal. cink kadmij sulfid. kroniĉne bolove u zglobovima. anksioznost. bakterija Bacillus subtilis. tremor. O emisijama aerosoli. Jedini naĉin da se napravi objektivna procjena zahtijevala bi veći angažman civilnih i vojnih tijela koji ne pokazuju interes za tu problematiku ili je negiraju u potpunosti.wikipedia. jer se sumnja u kvalitetu njihovog istraživanja i popraćena je odbacivanjem takvih insinuacija lokalnih vlasti kao {to je viċeno u primjeru iz „Observer“-a. napadaje akutne astme. Aktivacija lokalnog stanovni{tva koji sumnjaju u ispu{tanje sumnjivih supstanci na njihovo podruĉja življenja. sudeći prema službenim izvje{tajima. žalili su se na masovne pojave glavobolja.http://hr. da je zaboravljanje mjesta gdje si parkirao automobil bila toliko uobiĉajena pojava da je postala „stari vic“. Ako uzimamo u obzir samo renomirane istraživaĉe bez tisuća „anonimnih“ svjedoka. Koifčfka jatcrfgaia hogoj rasloiažu ta jgcsta su zadfviguguća f bfia su od vcifhc horfstf joj fstražfvakgu hod dcdfkfrakga što svc kfgc hcjfgshf trag. starije i mlaċe populacije. nisu praćene. predstavljaju rizik za zdravlje ljudi oslabljenog imuniteta. vrtoglavicu. Dodu{e. Nadalje izvje{tava. sastavu supstanci dolazi tek niz godina poslije. simptome gripe bez vrućice. ĉak i ako nisu {tetni u manjim koliĉinama. umro i poĉeo bolovati od drugih bolesti koje možda nemaju uzroke u tom eksperimentu. najĉe{će kao mineral barit i viterit. . U vrlo malim koliĉinama. u uzorcima tla i vode utvrċene su neuobiĉajeno velike koliĉine barija47. barij se pona{a kao mi{ićni stimulans. aluminija i željeza. U novije vrijeme. uzrokujući nepravilnosti u radu srca. dimetil metilfosfonat. pojavama simptoma i poveznicama sa bolestima te{ko je govoriti jer se do podataka o mjestima gdje se provode eksperimenti.org/wiki/Barij 35 . sudeći po dokumentarnom filmu na Discovery Channel-u. Samo ove nabrojane supstance su dokazano kancerogene ili izazivaju te{ke infekcije. Oko što gc kcobfčko gc to da lostogc fktcrkct strakfcc hogc dfkakcfragu kavodko lrfvatkc osobc čfga gc gcdfka svrea uvgcravatf losgctftcigc da hcjfgshf tragovf kc lostogc f da su baš sva vfđckga liod iošcg lozkavakga zraholiovstva hao struhc f jcteorologije.7 EMISIJE AEROSOLI I BOLESTI Kada se govori samo o priznatim eksperimentima sa izbacivanjem aerosoli u zrak o kakvima je svjedoĉio profesor Cole ispu{teni su izmeċu ostalih i plijesan Aspergillus fumigatus. U prirodi se javlja iskljuĉivo u spojevima. bakterija Serratia marcescens. bila bi izbaĉena iz daljnjeg testiranja. Benitoit je rijedak dragi kamen ĉiji je sastojak barij. Tada je te{ko izvući objektivnu procjenu eksperimenta na zdravlje jer dio ljudi je već odselio.

Isto tako nije uzet uzorak zraka ili tla za specifiĉno podruĉje na slikama pa se ne može sa sigurno{ću utvrditi porijeklo nastanka oblaka.com/watch?v=3P0OaWjv--U&feature=related Snimak sadrži audio izjave raznih ljudi sa svojim viċenjima i iskustvima u vezi problema kemijskih tragova.com/watch?v=FwGoHszdqFA&feature=player_embedded# Na ovoj snimci autor snima zrakoplov koji iza sebe ostavlja dugi aerosolni trag dok na odreċenoj visini iznad tog zrakoplova prolazi drugi ĉiji trag odmah nestaje. dok vizualno prikazuje snimke za koje tvrde da su kemijski tragovi.  http://www.com/watch?v=pL50vs899uw&feature=player_embedded Autor dokumentira zraĉni promet od 73 zrakoplova u 3 sata koji iza sebe ostavljaju aerosolne tragove koji se razvijaju u jedinstveni oblak.  http://www. Pored se vidi snimak oblaka za kojeg kaže da mu je porijeklo u takvim tragovima. Stavljeno je „navodnih“ zbog toga {to ne postoje meteorolo{ki podaci za podruĉje kada su snimljene slike. U tom oblaku se uoĉavaju tragovi aerosoli koje su nastali i iznad i ispod onoga sa poĉetka snimke.youtube. a nije niti poznato koliki je bio zraĉni promet nad tim podruĉjem.youtube. niti postoji vremenski zapis koliko su tragovi trajali.  http://www.8 SNIMKE „TRAGOVA KEMIKALIJA“ Ovdje su primjeri snimaka navodnih kemijskih tragova. Svejedno. mislim da su slike zanimljive i daju uvid o kakvim tragovima se raspituju zabrinuti graċani.youtube. 36 .4.

37 .

38 .

39 .

ESSA. od 1970. dolazi do lokalnog pada temperature od 0.pdf 49 40 .au. Peter M. možemo zakljuĉiti da bi i pad temperature bio veći. Danas su već u standardnoj upotrebi dok se u budućnosti sa smanjivanjem procesora odnosno MEMS-a.mil/2025/volume3/vol3ch15. postojala je sve veća opasnost od napada biolo{kim i kemijskim agensima. iako UN zabranjuju takvu svrhu modifikacije vremena.48 4. Uz znaĉajni porast zraĉnog prometa. te da bi SAD imale takvo oružje do 2025. Izdvojene su najvjerojatnije teorije. i zarazu koje bi prouzroĉilo da se desio stvarni napad. Ta mogućnost postoji i danas.9. Kontrola vremenskih prilika bila bi presudni faktor.1 UBLAŽAVANJE EFEKATA GLOBALNOG ZATOPLJENJA Odnosi se na postavljanje u atmosferu svojevrsnog {tita od oblaka. Kuhn. Druga strana te teorije je istraživanje Peter-a M.4. vojske SAD i Velike Britanije. Teorije o dana{njim istraživanjima kemijsko-biolo{kim agensima koja se provode. nastaju zbog manjeg povjerenja graċanstva u vlasti zbog neugodnih iskustava iz pro{losti kada nisu bili upozoreni na sliĉna istraživanja koja su provoċena nad njima. su svjesne tog rizika i provodili su istraživanja koja su simulirala takve prijetnje.9. no nisam upoznat u kojoj bi mjeri efekti bili globalni i uz koju cijenu ako se oblaci stvaraju umjetnim putem. Kuhn-a iz 1970. Pratili su rasipanje simuliranog biolo{ko-kemijskog oružja. 4. Boulder. Atmospheric Physic and Chemistry Laboratory. do danas. gdje i relativno male zemlje bez većih financijskih izdataka mogu proizvesti oružje za masovno uni{tenje sveukupnog stanovni{tva. Colo http://csat.15°C. MEMS se dijele na 2 dijela. uz nadolazeće tehnologije. Senzori skupljaju informacije iz okružja dok su aktuatori sposobni izvr{avati naredbe.2 KONTROLA VREMENSKIH PRILIKA KAO ORUŽJE Toĉna vremenska prognoza na boji{tu je od presudne važnosti za sukobljene strane. i razvitak borbenih primjena. senzore i aktuatore. zatim razvojem avijacije. To istraživanje ukazuje na to da kondenzacijski tragovi ne ĉine veću razliku u globalnom zatopljenju jer u standardnim uvjetima. 48 „Airborne Observations of Contrail Effects on the Thermal Radiation Budget”.3 „PAMETNA PRAŠINA“ MEMS-MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM Teorija govori o razvitku nano tehnologije. ĉiji bi zadatak bio sprjeĉavanje dolaska dijela sunĉevog zraĉenja do zemlje. Studija predviċa.9. Upravo na to stavlja naglasak studija napravljena na Center for Strategy and Technology. 49 U dana{nje vrijeme Rusija i Kina se otvoreno hvale svojim sposobnostima kontrole vremenskih prilika. godine.9 TEORIJE O SVRSI KEMIJSKIH TRAGOVA Od prvog svjetskog rata i upotrebe bojnih otrova.af. Sudeći po službenim izvje{tajima. no nije iskljuĉeno da se paralelno radi na vi{e projekata niti da sam propustio izdvojiti vjerojatniji. 4.

HAARP može usmjeriti energetski puls od 3. a zatim promatrati uĉinke s odgovarajućom radarskom opremom. Što je val kraći.50 4.52 50 51 52 http://www.youtube. vrijedan oko 30 milijuna dolara.haarp.alaska. Nizozemska.com/watch?v=X0uKldvwpfo . Velika Britanija.net/willthomasonline/Chemtrail_Regions.html. Italija. Njemaĉka.9. USA. Kanada. Meksiko. Novi Zeland.chemtrailcentral. Francuska. Da bi se kratki valovi odbijali od ionosfere potrebno bi bilo postaviti reflektirajući sloj.com/chemfaq.shtml 41 . Švicarska. Turska.edu/ http://www. Niz od 180 antena podignuto je i usmjereno u zrak da bi se stvorio fazni oda{iljaĉ IRI (Ionospheric Research Instrument).willthomasonline.8 . mogu u atmosferu izbaciti milijuni virusa s mogućno{ću upotrebe koja bi bila ograniĉena samo ma{tom operatera. 4. Hrvatska. http://www. Belgija. Haiti. Švedska.com/watch?v=CNmk-SeM0ZI&feature=related http://www. simuliranje i kontrolu ionosferskih procesa koji bi mogli izmijeniti i pobolj{ati performanse komunikacijskih i nadzornih sustava.do veliĉine zrnca pra{ine.10 MHz u ionosferu.4 HAARP Projekt HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je istraživaĉko postrojenje za razumijevanje. http://www. Španjolska. to bolje prolazi kroz ionosferu.6 megavata kroz frekvencijsku propusnost izmeċu 2.10 ZEMLJE NAD KOJIMA JE UOĈENA AKTIVNOST KEMIJSKIH TRAGOVA Australija. Grĉka. 51 Od ionosfere se reflektiraju dugi valovi.youtube. Što je vi{a frekvencija to je val kraći.

sudeći po materijalima koje nudi. 5.hr/forum/topic/ostalo/chemtrails-tko-nas-truje-zasto/3006. Većina svjedoĉanstva nije niti približno dobro dokumentirana niti su poduprijeti zadovoljavajućim poznavanjem tematike i meteorologije da bi se smatrala kredibilna.alternativa-forum. broj osoba je indikativan.htm http://www.aspx. http://www. Ona je potekla od graċana koji prate svjetska zbivanja.1.3 COWBOYBEBOP2012 CowboyBebop2012 je ime profila na www. a niti sudjeluje u takvim eksperimentima stoga je logiĉno za pretpostaviti da se ono ne de{ava u Hrvatskoj i da su viċenja plod lo{eg poznavanja meteorolo{kih fenomena ili da se raspr{ivanje supstanci odvija bez znanja hrvatskih vlasti.forum.2 FORUMSKE RASPRAVE Vezano za temu kemijskih tragova otvoreno je vi{e forum-a gdje se javlja mno{tvo ljudi sa svojim mi{ljenjima i komentarima.vutra. „Playlist“-ama nalaze se mno{tvo materijala o kemijskim tragovima na hrvatskom jeziku i strani materijali koje je preveo na hrvatski. politiĉkih.galaksija.php?f=5&t=9&start=80. ali svejedno. Koliko je poznato. Radi se.youtube. Hrvatska ne posjeduje logistiku niti interes za takvo raspr{ivanje kemijsko-biolo{kih agensa.1.1 VIĊENJA U HRVATSKOJ U Republici Hrvatskoj se javne ili državne službe nisu do sada bavile tematikom kemijskih aerosolnih tragova koji se ispu{taju iz zrakoplova zbog toga {to nije postojala sumnja da se tako ne{to dogaċa.hr/forums/t/244867. obrazovanoj osobi. ili bolje reĉeno glasine.1 BORIS POTAPOV Urednik i osnivaĉ internet stranice www.org/threads/5131-Aerosol-Crimes-%28AKAChemtrails%29?p=102589&viewfull=1 http://www. koja skuplja mnoge neovisne video i audio zapise koje se bave aktualnim temama.1. povijesnih i tehnolo{kih tema. 5. Meċu tzv.php?t=101119. 54 5. i izražavaju sumnju na službena stajali{ta javnih medija i vlasti.info/forum/viewtopic.com/watch?v=I1UiHvlKvgk&feature=related. o inteligentnoj. U razgovoru sa novinarom govori o svojim saznanjima i iskustvima sa kemijskim tragovima.com/new-worldorder/375-chemtrails-globalni-zlocin-4. Po struci je veterinar. Samostalni je internet izvjestitelj i prevoditelj dru{tvenih.com Boris Potapov živio je u Sarajevu do 1995. Takoċer se može pronaći mno{tvo fotografija od kojih neke spadaju u kategoriju sumnjivih.net.55 53 54 http://dhost. http://www. http://forum.5.info/ufos/07-Razno/chemtrails_nexus_interview_boris_potapov.youtube. http://www. godine nakon toga seli u Australiju. KEMIJSKI TRAGOVI U HRVATSKOJ Graċani Hrvatske opažaju aerosolne tragove za koje vjeruju da su kemijski tragovi u hrvatskom zraĉnom prostoru od Hrvatskog pristupanja u „Partnerstvo za mir“.hr/showthread. govori barem dva strana jezika.bug.com. gospodarskih. https://forums. 55 42 .aspx.html. 53 5. Na njegovim internet stranicama okuplja se mno{tvo graċana sa podruĉja Balkana gdje raspravljaju o mnogim temama vezana za „alternativu“ tako i o kemijskim tragovima.galaksija.

toluen.4 ROLANDO IZAKOVIĆ Osoba koja se na internetu predstavlja sa Rolando Izaković. U analitiĉkoj kemiji najvi{e se primjenjuje mjerenje svjetla koje apsorbiraju obojene otopine (spektrofotometrija i kolorimetrija). UV-B zraĉenje. du{ikov dioksid NO2.1 SPEKTROFOTOMETRIJA I KOLORIMETRIJA Fotometrija je mjerenje intenziteta svjetlosti.1. http://www. Spektrofotometrija je fotoelektriĉno mjerenje zraĉenja koje neka supstancija apsorbira na odreċenoj valnoj dužini.com/pages/chemtrails/crodiary2000/crodiary2000. 5.5 WWW.2. Svaka od ovih metoda podrazumijeva poznavanje problematike i ciljano istraživanje da bi mogle poluĉiti rezultate. http://www. a snima i izvje{tava o aerosolnim tragovima za koje vjeruje da su kemikalije od dana stupnja Hrvatske u „Partnerstvo za mir“. lebdeće ĉestice aerodinamiĉnog promjera 10µ PM10. je iz Rijeke. Izaković povezuje hrvatsko odbijanje potpisivanja „Sporazuma o neizruĉivanju“ sa urodom p{enice te godine koja je bila 50% slabija od oĉekivane kao demonstraciju sile od strane SAD-a.deepspace4. o-p-m ksilen). Kolorimetrija je kvantitativna analitiĉka metoda za odreċivanje koncentracije neke tvari mjerenjem jaĉine boje neke otopine. etilbenzen. Ove metode služe za kvantitavno odreċivanje malih koliĉina otopljenih supstancija.1. ugljikov monoksid CO. 5. razlikuju se ultraljubiĉasta (200-400 nm). te meteorolo{ki parametri (temperatura. vrlo je informiran. smjer i brzina vjetra).com/general2/frenzy.5.INFO Ova internet stranica izvje{tava i prati aktivnosti vezane za ispu{tanje kemijskih tragova iznad podruĉja Republike Hrvatske.2 UZORCI ZRAKA I TLA Na mjernoj postaji Zagreb-1 mjere se koncentracije slijedećih oneĉi{ćujućih tvari: sumporov dioksid SO2.CRO-CHEMTRAILS. govori engleski jezik. relativna vlažnost. Iz uzoraka PM10 kemijskom analizom u laboratoriju odreċuje se sadržaj te{kih metala i poliaromatskih ugljikovodika.com/user/CowboyBebop2012#p/u/8/VuHbhsDGYAs 56 http://www. Koliĉina apsorbiranog svjetla odreċene valne dužine odgovara koncentraciji ispitivane tvari. Predlažem sljedeće jednostavnije i jeftinije metode.56 5.htm 43 .rense.youtube. Prema podruĉjima valnih dužina izvora svjetla. sudeći po materijalima koje objavljuje.2 MOGUĆNOSTI KONTROLE Mogućnost kontrole zahtjeva multidisciplinarni pristup. BTX (benzen.2. 5. najĉe{će nakon dodatka nekog reagensa.htm. To je mjesto gdje se javljaju graċani koji smatraju da problem postoji i meċusobno se informiraju i razmjenjuju fotografije. vidljiva (400-760 nm) i infracrvena spektrofotometrija (iznad 760 nm).

3 NADGLEDANJE NEBA Pomoću DHMZ (Državni hidrometeorolo{ki zavod) i HKZP (Hrvatska kontrola zraĉne plovidbe) raditi analizu vjerojatnosti pojave kondenzacijskih tragova te mjeriti njihovo nastajanje i trajanje uz identifikaciju zrakoplova i visine leta.mzopu.57 5. Rijeka.2. Zagreb. 57 58 http://zrak.Budući da nisam po struci kemiĉar. Sliĉno istraživanje je uĉinjeno na http://www.asp 44 . 2006.info/forum/default.hr/default.shtml 5.aspx?id=12 http://cro-chemtrails.com/report. nisam niti upoznat da li je moguće iz općeg praćenja kvalitete zraka uoĉiti anomalije koje se ciljano ne traže. 2006.3 FOTOGRAFIJE NEBA IZNAD HRVATSKE58 Kao i u prethodnom dijelu gdje su bile postavljene fotografije niti za ove slike ne postoje precizni meteorolo{ki podaci. niti podaci o zraĉnom prometu.chemtrailcentral.

Split. 2009. 2009. Dugo selo. 2007. Osijek. 45 .Pula. Varaždin. 2007. 2006.

2009. Virovitica. 46 . 2009.Vodice.

Na stranu to {to postoji i velik broj znanstvenika koji imaju drugaĉije mi{ljenje o tome problemu od onoga {to se prenosi javnosti. Po zavr{etku rada ostalo je jo{ neodgovorenih pitanja i nastalo je par novih koje ću potražiti u meteorolo{koj. ZAKLJUĈAK Zavr{etkom istraživanja nisam do{ao do konaĉnog odgovora nego samo do velikog broj indicija. a još su u razvoju? 6. Zašto se ni jedna odgovorna služba u Hrvatskoj nije pozabavila tim problemom iako domaći i strani mediji izvještavaju o toj mogućnosti? 3. U sluĉaju da trenutno ne postoji opasnost da je Republika Hrvatska meta neĉijeg eksperimenta jer je ta tehnologija službeno jo{ u razvitku. medicinskoj. Ako se nedvojbeno utvrdi da netko vrši ispuštanje kemijsko-bioloških supstanci. da nam predstoje veliki problemi sa efektima globalnog zatopljenja. a ne bilježenjem empirijskih podataka i istraživanjem. nedvojbeno dolazi do jo{ većeg jaza izmeċu napadaĉke moći agresora i na{e obrambene moći. Meteorolo{ka struka kaže. Što ćete Vi učinit po tom pitanju? 47 . sa stajali{ta ove tematike je bitno primijetiti razliku izmeċu hirova prirode i planiranog napada vremenskim nepogodama. sutra će već možda biti meta agresije. Zakljuĉeno je da neki traju vi{e od drugih. kemijsko-biolo{koj. 1. Zaostatkom u tehnologiji i mogućnosti samostalnog razvitka iste. a da toga nećemo biti svjesni. informacija i dezinformacija dostupnih po pojedinoj temi uviċam da tehnolo{ki zaostajemo za razvijenijim zemljama. Zašto neki kondenzacijski tragovi traju izuzetno dugo ako se doista radi o tragovima vodene pare? Sva meni poznata znanstvena istraživanja su nastala opažanjem fenomena. potrebno je barem osnovati službe nadgledanja takvih opasnosti. ali ne i za{to! 2. Praćenjem razvitka modernog naoružanja. elektrotehniĉkoj.6. Postoje li u medicini pokazatelji porasta bolesti dišnih putova? Postoje li naznake epidemija nekih novih bolesti? 4. Koje su sve mogućnosti primjene tehnologija koje su u navedene. Budući da ćemo tehnolo{ki zaostajati za razvijenijim zemljama jo{ neko vrijeme. tko je to i s kojom svrhom? 5. prometnoj i vojnoj struci.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->