ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anexă- Model Fişă de activitate

1. Titlul activităţii:

FIŞĂ DE ACTIVITATE

_________________________________________________________________

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:_____________________________________________
3. Data desfăşurării: ________________________________________________________________
4. Durata activităţii: ________________________________________________________________
5. Grupul ţintă: ____________________________________________________________________
6. Parteneri implicaţi: _______________________________________________________________
7. Obiectivele (2, max. 3):
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
8. Resursele:
a. umane
b. materiale

_______________________________________
_______________________________________

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10.
a.
b.
c.
d.
e.
11.

Rezultate aşteptate:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________

12.
a.
b.
c.
13.
a.
b.
c.

Rezultate înregistrate:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Sugestii, recomandări:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare
______________________________________________________
______________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful