PROGRAM LEKOL MINISTE TOYOKRATIK LA ---------------------------------------------------------------------------------------------7 me lekti labib .

jeremi 35-38 / wesley Ulisses No 1: Jeremi 36:14-26 / Judeley Francios No 2: Eske mari te toujou rete vyej? (rs 231&3-p 232&1) / Strong Ashley Et Nemorin Myrda No 3: èske aksyon lèzom fè ka gen efè sou bondye toutbonvre? (jij 2: 11-18) / Dorelus Johnny 14 me lekti labib . jeremi 39-43 / Noe Poliphon No 1: Jeremi 40 :1-10 / Destine Fritner Junior No 2: Eske lèzom ka antre nan repo bondye? (ebre 4:10,11) / Maurice Stephanie ET Norman Sharon No 3: èske Marie se manman bondye (rs-f .232 &2-4) / Puatie Elbrena ET Emily Strong 21 me lekti labib . jeremi 44-48 / Charles Strong No 1: Jeremi 46:18-28 / Paul Reginal No 2: Eske mari te fet san peche? ( rs-f p. 233&1-2) / Maurice Tamare ET Kerlyne Jean Noel No 3: Kisa nou ka fe pou nou simen pou lespri (Gal. 6: 8 ) / Valme Emmanuel 28 me lekti labib . jeremi 49-50 / Johnson Jean Noel No 1: Jeremi 49:28-39 / Jean Nestal No 2: Nan ki sans Nom Jah se yon fotres solide (prov.18 :10) / Francois Taisha ET Melodi Keehn No 3: èske Mari te monte nan syel la ak ko che li te genyen an (rs .p 234 & 1-2 ) / Syndy Eduarzin ET Tracy Keehn 4 jen lekti labib . jeremi 51-52 / Dorelus Johnny No 1: Jeremi 52:17-27 / Alexis Evinns No 2: Eske korek poun priye mari pou l defann nou bo kot bondye (rs-f p.234 &3-p. 235 &1) / Menard Sacarlette ET Jael Jean Noel No 3: kisa lezom ka fe pou antre nan cachet jewova a(som .91 :1,2,9) / Smyth Telus 11 jen lekti labib . lamantasyon 1-2 / Wesley Ulisses No 1: lamantasyon 2:11-19 / Andy Deetdjen No 2: nan ki sans lezom ap detwi te a (Rev .11 :18 ) / St Eloy Sada ET Pierre Louis Darnelle No 3: èske kongregasyon premye syek la te bay mari yon one espesyal(rs-f .p235&3-p 236 &2) / Jean David

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful