You are on page 1of 18

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

3.1 Vn hnh website iu hnh thng tin: Yu cu i vi my trm c cu hnh phn cng: - Processor: Core 2 Duo E8400 3.0Ghz - Memory 2GB - Internal Hard Disk 160GB HDD Drive - Card mng Ethernet 10/100 Mbps Phn mm: -OS: Window XP, 2000, Vita - Java Kt ni: ADSL, truy cp Website

Trnh duyt: IE, FireFox a ch: http://dhtt.vinaphone.vn a ch: http://dhtt.gpc.com.vn User and Password: mi tnh c cp user/ password ring, c th thay i password Menu h thng cho php: thot khi h thng, thay i mt khu, thot trnh duyt.

-Menu danh mc: cho php xem r cu hnh ca trm v truyn dn lin quan n trm

-Menu cnh bo: xem bo co chi tit cnh bo

-Menu bo co: la chn loi bo co, la chn ngy, nhn nt xut bo co, la chn ni lu bo co

Cp nht qu trnh x l: kch p vo cnh bo cp nht qu trnh x l

Nt chi tit:

3.2 Nhn lc v dng c bo dng: 3.2.1 Nhn lc bo dng: Nhn vin k thut in, my lnh : -c o to chnh v thit b ngun, accu, chng st v in lnh. c b tc kin thc c bn v vin thng, l thuyt c bn v di ng, trm BTS mng Vinaphone.

-Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca ngi ph trch. -Thc hin cc cng vic bo dng thit b ngun, accu, thit b chng st, tip t, chiu sng, my lnh, h thng cnh bo ngoi (t nhp, nhit , bo khi, bo chy, ...), thit b phng chng chy n... Nhn vin ct cao : -Phi c o to v cp chng ch ct cao, m bo sc kho trc khi thc hin cc cng vic bo dng trn ct cao. -Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca ngi ph trch. -m nhn chnh cc cng vic bo dng phn outdoor nh h thng ct anten, cu cp, b g anten, anten v feeder, h thng tip t v chng st ..... 3.2.2 Dng c bo dng: -My ht bi cm tay. -Gi lau, bn chi mm, cn cng nghip, m cng nghip ... -Giy an ton cho ngi leo ct cao -Tua vt, c l, m lt, dy gt... -M hn v cc vt dng cn thit hn. -02 ng h vn nng (Chauvin arnoux CA 5220, HIOKI Digital Multimeter). -01 Ampe km ch th s/kim (KYORITSU 2003 Digital Clamp meter, KYORITSU 237 Digital Clamp meter, KYORITSU 2608 Clamp meter, FLUKE 36 Clam Meter -My o in tr t ( KYORITSU 4105). -My o lung truyn dn 2Mbps (HP Prober 2, HP E7580A, PA 20, Sunset E10). -My o cht lng Accu (Midtronics CTM-300). -B ti gi 200A DC vi cc bc tng dng 2,5 A v cp u ni ph hp thc hin bo dng accu. -B my nn xch tay c dng ra 150A. -My b m hoc in thoi di ng -My o cao, la bn, thc o gc nghing -My o cng sut, test feeder (Site Master) -My pht tn hiu (cn chnh ng thu) -My qut sng (TEMS investigation) -My o nhit bng hng ngoi. -My n. -My nn kh kh. -My kim tra u connector quang. -Bnh ga np kh my lnh. -Dung dch NaC03 (5%). 3.2.3 Ni dung chun b: - Lp k hoch bo dng - Cng tc thu thp s liu - Cng tc chun b phng tin, dng c

3.2.3.1 Lp k hoch bo dng: -Lp k hoch bo dng nh k cc trm BTS (tuyn bo dng, danh sch trm BTS, lch trnh bo dng); -Chun b v phn cng nhn s cho bo dng; -Thng bo k hoch bo dng n cc n v lin quan gii quyt cc th tc cn thit v phi hp thc hin bo dng. 3.2.3.2 Cng tc thu thp s liu: -Chun b y kt qu bo dng ln gn nht ca cc trm BTS trong danh sch bo dng. -Thng k cc tn ti, cnh bo hin ang c cc trm BTS trong danh sch bo dng. -Thng k cc trm BTS ln cn (km theo cc tham s v tuyn) c t ln bo dng trc v mi a vo khai thc trong thi gian gn y ca mi trm BTS. -Thng k phn nh ca khch hng v vng ph sng, cht lng dch v ca trm BTS trong thi gian 1 thng gn nht. 3.2.3.3 Cng tc chun b phng tin, dng c: -Chun b y cc dng c, phng tin ti thiu phc v cho cng tc bo dng trm BTS theo quy nh. -Cn c vo s liu thu thp c trn chun b cc vt t d phng thay th theo yu cu c th ca tng trm BTS trong tuyn bo dng. -Cn c vo s nhn s, s lng dng c, vt t d phng cn thit chun b phng tin t vi trng ti ph hp. 3.2.4 Ni dung bo dng: -Quy trnh bo dng Outdoor -Quy trnh bo dng Indoor 3.2.4.1 Quy trnh bo dng outdoor bao gm: -Ct anten, cu cp, feeder. -H thng anten, b g anten. -H thng tip t, chng st. -Kim tra tnh trng ct anten t ng, nu anten dy co kim cng ca dy co, cc im ni dy co (bi m) m bo chc chn. -Kim tra chc chn ca cu cp, kim tra cc im tip t, dy nhy M50 ti cc im ni cu cp. -Kim ct anten, cu cp c b g hay khng, tin hnh sn chng g. -Kim tra kp cp m bo chc chn ca feeder (cch nhau 1m phi c mt thanh kp). -Kim tra cc khp ni feeder, xit cht cc u connector. Bc li bng keo, cao su non. -Kim tra un cong ca feeder ti cc im phi 25cm. Trc khi vo phng my, feeder phi c un cong v pha di nc ma khng chy vo phng.

-Kim tra m bo im mt cao nht ca anten khng vt qu phm vi an ton 45 ca kim chng st. -Kim tra chc chn ca cc anten (c anten viba), b g anten. -Kim tra cao, hng v gc ngng, song song ca b mt cc anten trong mt sector, khong cch phn tp anten m bo ng theo thit k ca trm. -Kim tra tnh trng kim thu li Franklin. -Kim tra cc im u ni dy t ca h thng thu li vi h thng t chung ca trm. -Kim tra tnh trng tip t ca cu cp vi ct anten, kim tra cc dy nhy ti cc im ni cu cp. -Kim tra cc mi ni gia t t bo v v t cng tc m bo tip xc tt (nh sch g ri hn bng h quang hoc Axetylen v qut sn chng g). -Kim tra cc im tip t ca feeder t yu cu (t nht phi c 3 im : trc khi vo trm, trc khi u vo anten, trc khi ri ct). -Kim tra cc dy tip t phi c d phng co dn 100mm v c un cong xung pha di. -o kim tra in tr tip t ca h thng t. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.2 Quy trnh bo dng indoor: -V sinh phng my, kim tra tng, trn nh, ca, kn l feeder. -Kim tra cc yu t xung quanh c th nh hng n phng my, kim tra h thng thot nc trn trn nh (nu c). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -V sinh cng nghip cc thit b t ngun DC, n p, UPS (nu c). -Kim tra v sinh, cc thit b in (h thng cu dao, dy dn, cng tc, cp in v h thng chiu sng). -Kim tra cc im tip xc m bo chc chn. -Kim tra tnh trng tip t cho v my ca tt c thit b in trong phng my (m bo tt cc tip im gia v my - dy tip t bng tip t). -o in p pha, dng pha, in p dy trung tnh v t. -V sinh, bo dng b n p. -Kim tra h thng cnh bo ca t ngun DC, accu (cnh bo mt in li AC, hng Rectifier, in p thp LVA, in p cao HVA, in p thp ct LVD...). -m bo rectifier ca t ngun (bt buc c d phng) v iu chnh cn ti gia cc rectifier. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp qun l cao hn. -V sinh cng nghip h thng accu, kim tra sn nh t accu. -Kim tra cc tip im (xit c, bi du m). -Kim tra cht lng ( dn in) tng bnh accu.

-Thc hin bi phng 30 pht (phng qua thit b i vi bo dng bo dng 3 thng/ln) hoc 3 gi (phng qua ti gi i vi bo dng 6 thng/ln) kim tra cng dng, in p ca tng bnh accu. -Kim tra nhit b mt ca accu vo nhng khong thi gian c nh trong sut qu trnh o. Nhng bnh c nhit b mt cao khc thng c th b li cn lu kim tra k hn qua bc o kim sau y: -Nu in p bnh no tt xung di 1.75 VPC th phi np li accu v tin hnh li bi o. Nu xy ra ln th 2 th c th kt lun bnh accu b hng cn phi c thay th ngay. -Phi m bo tt c cc bnh accu phi c np y trc khi ri khi trm. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo. 3.2.4.3 Bo dng thit b ph tr: -Ni dung bo dng 3 thng: -V sinh tm lc khng kh. -V sinh dn lnh. -o in p v dng khi ng. -o in p v dng lm vic. -Kim tra p lc kh nn v np b xung cho iu ho. -Kim tra cc im u: u t, u cp AC, cm cht cc jack cm v lm sch cc tip im. -Kim tra b cnh bo iu ho. -Kim tra b cnh bo nhit . -Kim tra iu khin Remote ca iu ho. -Kim tra ch chuyn i d phng gia 2 iu ho (khi mt in AC v c in AC tr li). -Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch (iu chnh ca s hng gi 450 so vi mt phng ngang, nhit phng t 20 - 250C). -Kim tra kn ca phng my. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo. -Ni dung bo dng 6 thng: -Thc hin cc vic nh bo dng 3 thng v thm cc phn sau: -Lm sch dn ngng -Kim tra ng ng bo n -Thng ng thot nc -Kim tra qut gi -Lm v sinh dn nng -Kim tra c kh: n, cc ting ng bt thng, chc chn ca gi . -Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch . -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v sinh cc thit b ct lc st ngun, cht lng hot ng (%).

-Kim tra cc tip im u ni thit b ct lc st. -Kim tra thit b chng st feeder, chng st truyn dn (trong trng hp c yu cu trang b). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v sinh cc thit b cnh bo ngoi (t nhp, nhit , iu ho, bo nhit, bo chy, thit b cnh bo trung tm...) -Tin hnh th cc cnh bo ngoi, bo nhit, bo chy trang b m bo t yu cu. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -V sinh bnh cu ho. -Kim tra kp ch nim phong cc bnh cu ho. -Kim tra trng lng C02 ca cc bnh cu ho. -Kim tra tiu lnh cha chy. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v v sinh cc thit b ph tr khc (ni quy phng my, s ng in, cu hnh truyn dn, mc treo cha kho, hp cnh bo, s theo di ti sn, s nht bin, bin bo phng my, qut thng gi...). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.4 Bo dng thit b truyn dn Viba: -V sinh cng nghip thit b truyn dn Viba. -Kim tra trng thi cc n LED trn thit b nu thy c hin tng bt thng phi kp thi x l. -Kim tra n nh ca ngun DC cung cp cho thit b Viba. -Kim tra mc thu, mc pht, tn s ca tuyn Viba c t yu cu theo thit k. -Tin hnh o In-Service lung ang s dng trong 02 gi ng h. -Kim tra xo cc cnh bo trn thit b (cc lung E1 khng dng n phi c u loop trnh cnh bo). -Tin hnh o BER t nht 48 gi ng h (o out-off -service trn lung truyn dn E1 cn d ca tuyn truyn dn) tu thuc mc cn thit (thng xuyn mt lin lc, cht lng qu km....). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.5 Bo dng thit b trm BTS: -V sinh cng nghip thit b trm (b mt t, nc t, cc, qut gi, ...). -Kim tra v xit cht (bng cl, mlt) tt c cc u connector RF (khng c vn bng tay khng) nhm trnh suy hao cng sut, phn x sng ng. -Kim tra thit b modul cung cp ngun ca t my (yu cu c d phng v modul ngun). -Cn chnh, kim tra cng sut pht cc i ca tng TRX so vi tiu chun k thut, thc hin cn bng cng sut ca cc TRX trong cng sector. Yu cu thay th nu cng sut pht cc i o c ti nh cabinet ca TRX vt qu ch tiu k thut, hoc nh hn 42.3 dBm (17W).

-Cn chnh ng thu (bay level offset tables) ca tng DRI). Nu khng t yu cu phi thay th v thc hin cn chnh mi. -Kim tra lch ca ng h GCLK, tin hnh cn chnh ng h GCLK nu c cnh bo hoc ng h lch ra ngoi gi tr cho php. -Sp xp li theo th t ca cc RTF trn cc DRI trong mi sector. -Kim tra kh nng thm nhp knh, cht lng thoi trn cc khi thu pht v tuyn. -Phi hp vi Trung tm iu hnh thng tin kim tra v x l cc cnh bo cn tn ti ca trm trc khi kt thu cng vic bo dng. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.6 Kim tra vng ph sng v cht lng dch v: -Thc hin driving test kim tra v nh gi cht lng dch v ca trm sau khi bo dng, lu gi s liu driving test qun l v so snh vi kt qu cc ln bo dng trc v sau. -o kim tra vng ph sng theo cc im chun (la chn 10 im chun ng bin c mc thu khong 80 dBm ca mi sector o kim so snh vi ln bo dng trc ). -Phi hp vi Trung tm HTT kim tra v khai bo y cc neighbor cells cn thiu, xo b cc neighbor cells khng cn thit. -Ly s liu thng k t OMC-R ca trm trong 5 ngy (t Th hai n Th su ca tun tip theo sau khi bo dng so snh vi 5 ngy cng thi im ca ln bo dng trc ), c th cc s liu sau y: Total_Call Call_Setup_Success_Rate Call_Success_Rate Drop_Call_Rate Handover_Success_Rate TCH_Congestion_Rate

n v thc hin:. ....................

Cng ho X hi ch ngha Vit nam c lp - T do - Hnh phc ------------o0o-----------

PHIU BO DNG TRM BTS (nh k .......... thng/ ln ) Tn trm: ....................................... Loi trm: ..................................... Cu hnh: ...................................... Ngy bo dng ...................................... Ngi thc hin : 1 ....(H v tn )........(Ph trch chung) K tn: ......... 2 ............................... 3 ............................... 4................................. H THNG OUTDOOR - Antena: Loi anten: ................ Gain:............... S lng: ............. B mt Gc K.cch Hng Phn tp Song Anten cao ngng phn tp () (H/V) Song (m) () (m) (Ss/k0ss) Sector Tx1A/Rx1A Tx1B/Rx1B 1 .... Sector Tx2A/Rx2A Tx2B/Rx2B 2 .... Sector Tx3A/Rx3A Tx3B/Rx3B 3 ....

Ghi ch

Feeder:

di H s feeder sng ng (yu cu < 1.33) Sector feeder 1 feeder 2 1 ... Sector feeder 1 feeder 2 2 ... Sector feeder 1 feeder 2 3 ...

C.Sut un S p.x cong lng (Yu cu feeder tip <=5% (yu cu t v (Yu <1w) 25cm) cu 3)

an ton Ghi ch Feeder (yu cu 1 kp cp/m)

-Ct anten, b g v cu cp: Loi ct: T ng .................................Dy co ...........................Phn tn ...................... cao ct: .............. Dy co: cng ....... Khng cng .................................Kt qu x l:..................................................... Bi m............................... Tnh trng ct: Khng han r: ................Han r: ............................Kt qu x l:............ Ct thu li: m bo an ton: .......(Thit b nm trong 450) Khng m bo an ton: ...................... Kt qu x l:............................................. Tnh trng dy ni vi t t : Cu cp: Khng han r Han r...Kt qu x l: chc chn.. Tnh trng b g: chc chnKt qu x l:.. Khng han r.. Han r.Kt qu x l... Thit b truyn dn Outdoor: STT Ni dung bo Trc khi bo Sau khi bo dng Ghi ch dng dng 1 2 Hng dn Anten viba Tnh trng b g

anten, outdoor 3 Tnh trng feeder, connector (cong, dp, lng ...) 4 Tip t thit b, feeder H thng tip t: STT Ni dung cng vic 1 in tr t 2 Bng t trong 3 Bng t ngoi 4 Kim tra tip xc gia l tip t Feeder vi thn ct 5 Kim tra tip xc gia l tip t Feeder bng t 6 Kim tra tip cc mi hn dy t vi kim thu st 7 Kim tra tip xc dy t vi bng t trong ngoi phng my 8 Kim tra tip t v BTS 9 Kim tra tip t t Ngun 10 Kim tra tip t t Accu 11 Kim tra tip t iu ha 12 Kim tra tip t chng st 13 Kim tra tip t Protector-Feeder Kim tra tieenp t Protector Feeder

Kt qu Ghi ch ......() ......() ......() (Tt) (Xu)

Thit b BTS: STT Ni dung cng vic 1 Cn chnh GCLK (m tn) 2 Cn chnh c.sut pht TRXs/Cell

Cc thng s o Ngy Tn s c.chnh c.chnh ln cui ln cui Tn s Tn s sau trc khi khi cn cn chnh chnh

Ghi ch

t /Khng t C.Sut C.S max C.S max DRI trc DRI sau sau cn cal cal bng sector1 sector2 sector3

3 Cn chnh ng thu TRXs/Cell

sector1

Cnh bo Kt qu sau khi cn chnh C Tt/xu /Khng

sector2 sector3 M t cnh bo Cc cnh bo 1/ 2/ khc ca 3/ thit b (Khng tnh cnh bo ngoi)

IU HNH VIN THNG

- VNPT
Kt ni mng LAN Kt ni Internet in thoi , email , Fax...

TRUNG TM HTT (OMC VinaPhone ) BSS VNP 1,2,3 Group I : S c v CSHT Group II : S c v T .b BSS

3.3 X l s c:
S iu hnh x l s c:
Trang WEB HTT

Internet

iu hnh VT tnh (OMC -TT)

OMC -Khu vc (VNP1,2,3)

ng cu CSHT Sa cha Tb ph tr. Bo dng thit b truyn dn . Phi hp x l cht lng mng

Xng SCTB : ng cu BTS Nng cp Bo dng thit b BTS X l cht lng mng

Vt t d phng CSHT

Vt t d phng T .b BSS

Hnh 3.1: S iu hnh x l s c 3.3.1 S c c s h tng( CSHT):


-S c CSHT gy nguy c mt lin lc BTS -S c CSHT lm mt lin lc BTS Cnh bo nhit : Khi nhit phng trn 30 s xut cnh bo v trang WEB iu hnh. Hin nay, do cha u t c s h tng v cnh bo ngoi nn mt s BTS pht sng cha c cnh bo trn. -nh hng: Gy chy trm, h accu, h thit b. -Nguyn nhn gy cnh bo -My lnh hng hay yu ga th nhit phng cao dn n xut cnh bo -Cnh bo b hng. Khc phc : -C nhn vin n trc tip BTS kim tra nhit phng my, nu ML tt th c th do phng cch nhit khng tt, cnh bo hng hay my lnh nhit cao th thng bo cho iu hnh vin thng tnh x l. -Thi gian x l 2h. Cnh bo mt AC: -Cnh bo ny xy ra khi khng c ngun AC cung cp cho t nn. -Nguyn nhn mt in li. -Nhy CB AC. -H cc module nn. -Board cnh bo ca t ngun h. X l cnh bo mt AC:

-Yu cu : khi nhn vin i x l s c ny th bt buc phi mang theo ng h o in -C nhn vin n BTS, nu thc s mt AC th chy my n theo ng quy trnh (ch khi chy my n th ch nn cho chy 1 my nn, bypass chng st, tt my lnh i vi my n CS nh (5 KVA)) -i vi trng hp nhy CB in lc thng xuyn th set-up li thng s ci t ca t ngun. Hoc tt bt module nn. Kim tra li in p t ( trung tnh). Nu nh trm khng mt AC : -Kim tra xem c mt pha in no khng. -CB chng st c nhy hay khng. -H chng st (test bng cch bypass chng st AC). -Kim tra mn hnh cnh bo t ngun c cnh bo g hay khng (c th do hng board iu khin t ngun, hng module ngun, nhy CB trong t ngun). Cnh bo in p thp: - Cnh bo p thp i km vi cnh bo AC, cnh bo ny bo in p Accu <48.25VDC. X l: -Nu mt AC, chy my n gp. -Nu khng mt AC: Dng VOM kim tra 02 u dn accu xem in p bao nhiu : Nu > 48.25 V, bo VNP2 x l v l cnh bo gi Nu < 48.25 V, kim tra in AC cha vo n t ngun th quay li bc kim tra AC.

S c c s h tng gy mt lin lc BTS: -Theo thng k ca Vinaphone2, trn 90% nguyn nhn gy mt lin lc l do mt AC v do li truyn dn. -Khi cnh bo mt lin lc xut hin (OOS) -Kim tra xem trc c AC hay khng. Nu c th x l theo hng mt AC. -Khng cnh bo AC: in thoi hi ch nh BTS xem nh c mt in hay khng hay ng h in c chy hay khng (phng trng hp cnh bo AC hng khng xut). -Sau khi kim tra AC tt m BTS vn mt lin lc, c nhn vin k thut n trm phi hp kim tra truyn dn. Yu cu ca nhn vin i x l truyn dn: -Cng c : bm Krone, led nh, laptop (nu kim tra truyn dn viba Pasolink) Cc thao tc khi x l truyn dn : -Loop ng truyn v pha BSC ti v tr gn BSC nht kim tra (c th loop mm). Nu khng tt th kim tra cp nhy ti BSC. Nu vn khng tt bo Vinaphone2 x l.

-Nu loop tt, c nhn vin k thut n trm trc ht kim tra ngun DC ti BTS (m bo in p DC l trn 48,5V), nu ngun tt th loop cng ti BTS. Nu loop tt th lin h OMC x l tip. Nu loop khng tt th tp trung x l v truyn dn. Mt lin lc, chy n do nc vo thit b: -Dt t trn nh. -Nc theo feeder vo. Mt lin lc gy, ng tr anten: -Lm H anten feeder. -H truyn dn Viba. -Ch nh i vng nn khng vo x l c. Mt trm: -Mt trm: Mt trm dy in. -Mt trm dy thot st. -Mt iu ha.

3.3.2 Lu x l s c:
Web HTT OMC-KV OMC-TT Mll BTS Ngun AC Truyn dn
Chy pht in Kim tra ML C ngi kim tra

Khng mll Ngun AC Nhit cao Cnh bo khc

BTS

Hnh 3.2: Lu x l s c -Vin thng tnh v Vinaphone ang cng khai thc mng Vinaphone.
-Vin thng tnh qun l c s h tng.

Vinaphone qun l thit b, cht lng dch v. -Cc tc ng ca Vin thng tnh ln c s h tng v tc ng ca Vinaphone ln thit b u s nh hng n mng Vinaphone. -Cn thng nht qui trnh v qun l cng vic -Cn c mt c s d liu thng nht.