PERI AKTIVITI

STIW
A

PENDAHULU

MASA TARIKH
MULA
HARI

TARIKH
AKHIR

1.

Penubuhan AJK

-

1

17/04/12

17/04/12

2.

Mesyuarat AJK

1

1

20/04/12

20/04/12

3.

Pembelian alatan

2

30

01/05/12

30/05/12

4.

Penyediaan borang dan jadual

3

11

12/05/12

25/05/12

5.

Bengkel menulis skrip oleh guru 4

1

26/05/12

26/05/12

6.

Pemilihan murid

5

10

03/06/12

16/06/12

7.

Bengkel 1 penulisan skrip

6

1

18/06/12

18/06/12

8.

Bengkel 2 latihan DJ

7

1

25/06/12

25/06/12

9.

Bengkel 3 penulisan skrip

8

1

14/07/12

14/07/12

10.

Bengkel 4 Latihan DJ

9

1

28/07/12

28/07/12

11.

Sedia soalan kuiz

7

2

18/06/12

19/05/12

12.

Beli hadiah

8

1

14/07/12

14/07/12

13.

Pengendalian konti

12

150

01/06/12

30/10/12

14.

Pemantauan guru

12

150

01/06/12

30/10/12

15.

Pengedaran soal selidik 1

2

1

23/04/12

23/04/12

16.

Pengedaran soal selidik 2

15

1

23/06/12

23/06/12

17.

Pengedaran soal selidik 3

16

1

22/08/12

22/08/12

18.

Pengedaran soal selidik 4

17

1

17/10/12

18/10/12

19.

Penilaian 1

15

1

22/03/12

22/03/12

20.

Penilaian 2

16

1

24/05/12

24/05/12

21.

Penilaian 3

17

1

23/08/12

23/08/12

22.

Penilaian 4

18

1

18/10/12

18/10/12

23.

Post mortem

19

1

22/11/12

22//11/12