You are on page 1of 2

Tiết: 21 ( lớp 11a5, 11a6 ), 19 ( lớp 11a2 ) Ngày soạn: 11 / 10 / 07

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH


A. Mục tiêu bài học
- Củng cố và nâng cao kiến thức về thao tác lập luận phân tích
- Biết vận dụng thao tác lập luận phân tích trong bài văn nghị luận
B. Chuẩn bị
1. Gv: Xem lại nội dung tiết 9, chuẩn bị bài tập
2. Hs: Xem lại kiến thức bài trước, làm bài tập
C. Tiến trình bài dạy
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ ( không )
3. Bài mới
Hoạt động của Gv - Hs Nội dung cần đạt
1. Bài tập 1.
Yêu cầu: Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái a. Những biểu hiện và thái độ của tự ti:
ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt - Giải thích khái niệm tự ti: Tự ti là tụ đánh giá thấp
đến kết quả học tập và công tác. Hãy phân tích mình nên thiếu tự tin. Tự tin hoàn toàn khác với
hai căn bệnh trên. khiêm tốn
Yêu cầu hs lên bảng làm - Những biểu hiện của thía độ tự ti:
Gv nhận xét, bổ sung + Không dám tin tưởng vào năng lực, sở trường, sự
hiểu biết…, của mình
+ Nhút nhát, tránh những chỗ đông người
+ Không dám mạnh dạn đảm nhận những nhiệm vụ
được giao…
Tác hại của thái độ tự ti:
b. Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ
- Khái niệm: Tự phụ là thái độ đề cao quá mức bản
thân, tự cao, tự đại đến mức coi thường người
khác. Tự phụ khác với tự hào
- Những biểu hiện của thái độ tự phụ:
+ Luôn đề cao quá mức bản thân
+ Luôn tự cho mình là đúng
Khi làm được một việc gì đó lớn lao thì thậm chí còn
tỏ ra coi thường người khác…
c. Xác định thái độ hợp lí: Cần phải biết đqnh1 giá
đúng bản thân để phát huy hết những điểm mạnh
cũng như có thể khắc phục hết những diểm yếu.
Bài tập 2.
Yêu cầu hs lên bảng làm - Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm
Gv nhận xét, bổ sung xúc qua các từ: lôi thôi, ậm ẹo
- Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp nhằm nhấn mạnh
vào dáng điệu và cử chỉ của sĩ tử và quan trường
- Sự đối lập giữa sĩ tử và quan trường
- Nêu cảm nghĩ chung về cảnh thi cử ngày xưa
Với các ý dự định triển khai như trên có thể chọn viết
đoạn văn lập luận theo kiểu phân tích: Tổng – phân -
hợp.
- Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích
- Triển khai phân tích cụ thể nghệ thuật sử dụng từ
ngữ, phép đối lập, đảo ngữ,…
- Nêu cảm nghĩ về cách thi cử dưới thời phong kiến
4. Củng cố
- Nhắc lại lí thuyết về thao tác lập luận phân tích
- Đọc thêm 2 đoạn văn trong sgk
5. Dặn dò
Làm lại hoàn chỉnh hai bài tập trên.
Rút kinh nghiệm:.......................................................................................................................................