Forum Media d.o.o. Privredno društvo za izdavaštvo, promet i usluge Bulevar despota Stefana 62, 11000 Beograd   Tel: 011 329 2963; 329 0922 Faks: 011 329 1677 E-mail: prodaja@forum-media.rs www.forum-media.rs

 
Maj, 2012.   Najbolji govornik je onaj koji sa najmanje reči najviše kaže. (Latinska poslovica)
Poštovani, Vaše reči su Vaše ogledalo. One ističu Vašu kompetentnost, kredibilitet i imaju odlučujući uticaj na Vaše sagovornike. Dobro osmišljena poruka, izgovorena ili napisana na pravi način, ključna je u rešavanju kako svakodnevnih tako i neočekivanih situacija: vođenje poslovnih sastanaka, građenje dobrih odnosa, uspešno zaključivanje poslova... Priprema ubedljivog govora ili poslovnog pisma je dugotrajan posao, koji zahteva ozbiljnu angažovanost i visok nivo komunikacionih veština. Usavršite svoje komunikacione veštine i postignite svoje ciljeve upotrebom praktičnih rešenja:

Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku
                             

 
 

 

Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektoru sa praktičnim uzorcima usmene i pisane komunikacije u priručniku i na CD-u Autori: dipl. psiholog Ljubica Jerotijević, dipl. politikolog Maja Barać Stojanović i dipl. psiholog Nikolina Milosavljević

Jedinstveni Priručnik sa CD-om za svakodnevnu upotrebu! CD – preko 50 uzoraka govora i pisane korespodencije za sve poslovne prilike: Izaberite prave reči u svakoj situaciji (događaji, pregovaranje, javni nastup, interna/eksterna komunikacija...), Uštedite vreme i novac brzim i jednostavnim prilagođavanjem gotovih modela Vašim potrebama, Pouzdana podrška u neočekivanim situacijama! Priručnik – smernice za uspešnu komunikaciju: Usvojite trikove uspešnih menadžera i pobedite tremu, Naučite da nastupate sigurni u sebe i da efikasno argumentujete svoj stav, Uspešno rešavajte problematične situacije sa saradnicima ili poslovnim partnerima! Pogledajte sadržaj Priručnika i CD-a na sledećoj strani i naručite još danas! S poštovanjem, Forum Media d.o.o. Borislav Jakšić, Izvršni urednik

P.S. Suvereno vladajte svakom situacijom pomoću gotovih uzoraka i saveta eksperata!

Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite. protokol) Pisana komunikacija sa kandidatima za posao: . rešenja. tempo. a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem.900.. Cena ažuriranja zavisi od obima..00 RSD + PDV + distributivni troškovi.upitnik za kandidate. ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. položaj glave.profesionalni oglas za posao ...za svečane prilike . artikla: 6123/65/12 Priručnik sa programskom opremom u WINDOWS-u na CD-u za samo 15. poslaćemo Vam Priručnik sa CD-om i fakturu.zahvalnosti . psiholog Ljubica Jerotijević. dipl. politikolog Maja Barać Stojanović i dipl. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe.... gestovi.... Matični broj. radno mesto __________________________________________ __________________________________________ PIB. potpis i pečat Da Ne __________________________________________ Adresa za ispostavljanje fakture __________________________________________ Adresa za dostavu (upišite ako je drugačija od adrese fakture) __________________________________________   .Da.prilikom predstavljanja kompanije .. Event management Krizni PR 6 PRAVNI ASPEKTI KOMUNIKACIJE Privatnost i zaštita ličnih podataka UZORCI NA CD-u – više od 50 uzoraka: UZORCI USMENE KOMUNIKACIJE • Govori: . odgovori na žalbe Poslovno pismo Pisana komunikacija sa zaposlenima: ..pisana obaveštenja . Šifra delatnosti Poreski obveznik: Datum. UZORCI PISANE KOMUNIKACIJE • • • • • • • • • Zahtev za ponudu. Komunikacija sa sindikatima (zahtevi. U PRIRUČNIKU: 1 BONTON I SMERNICE ZA PISANU KOMUNIKACIJU Forme pisane komunikacije Struktura i format poslovnog pisma/ponude za saradnju Stil pisanja Osnovna pravila e-mail komunikacije Pravila poslovnog bontona u pisanoj komunikaciji Česte jezičke nedoumice i greške 2 BONTON I PREPORUKE ZA JAVNI NASTUP Javni nastup od internih sastanaka do nastupa u medijima Verbalna i neverbalna komunikacija u svim poslovnim prilikama Koncept izlaganja Sugestivan i siguran nastup Snaga neverbalne poruke: • govor tela (držanje. intonacija. formalno prihvatanje ponude Formalne i neformalne žalbe. udaljenost) • glas kao oruđe (visina. dodir. odluke. bes. agresija. Izveštaj sa sastanka Pozivnice poslovnim partnerima Najava i saopštenje za medije. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice. psiholog Nikolina Milosavljević   Br.uvodni govor . ponuda. naručujem:  Tel: 011/329 29 63 Fax: 011/329 16 77 Narudžbenica Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektoru sa praktičnim uzorcima usmene i pisane komunikacije u priručniku i na CD-u Autori: dipl. mimika. __________________________________________ Naziv privrednog društva __________________________________________ Telefon E-Mail Faks __________________________________________ Ime i prezime kontakt osobe. slanjem dopisa. naglašavanje) • lični izgled Bonton govornika i slušaoca Izbegavanje tipičnih grešaka u prezentaciji Priprema za ulazak u studio i davanje izjave za medije Nastup u medijima 3 KOMUNIKACIJA NA RADNOM MESTU Kako komunicirati na radnom mestu Vođenje sastanka Komunikacija sa kandidatima za posao Postavljanje ciljeva i motivisanje zaposlenih Komunikacija sa zaposlenima u kriznim situacijama Problematične situacije na radnom mestu: • rešavanje konflikata • zaposleni sa problematičnim ponašanjem (nedisciplina. provera i korekcije Prilagođavanje sagovorniku Prevazilaženje prepreka i smetnji u komunikaciji   Faze razgovora Diplomatska pravila i korisni saveti 5 KOMUNIKACIJA I ODNOSI S JAVNOŠĆU Komunikacija sa eksternom javnošću Kako napraviti plan komunikacije Pravila komuniciranja s medijima: • »stari« mediji • »novi« mediji Forme komunikacije: • najave • saopštenja za javnost • gostovanja. tela) • kontakt s publikom (pogled.primeri pisane komunikacije na radnom mestu.) Upravljanje stresom Komunikacija sa sindikatima: • zakonska regulativa • obaveze poslodavca • postupci i pregovori 4 KOMUNIKACIJA SA STRANKAMA I POSLOVNIM PARTNERIMA Interpersonalna i grupna komunikacija Uspostavljanje dobrih odnosa Savremeni trendovi u poslovnom ponašanju i lični pristup Efektivna argumentacija Uspešan scenario Pregovaračke strategije: priprema.iznenadni nastup/govor • Komunikacija na poslovnim sastancima • Prezentacija i izlaganje • Komunikacija sa kolegama i zaposlenima • Komunikacija sa internim i eksternim javnostima • Razgovor sa zaposlenima u kriznoj situaciji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful