P. 1
New Microsoft Office PowerPoint Presentation

New Microsoft Office PowerPoint Presentation

|Views: 90|Likes:
Published by Alexandra Laura

More info:

Published by: Alexandra Laura on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Proiect realizat de

:
- Stancu Alexandra Laura - Dumitru Andreea Viviana

Introducere:

România comunistă se referă la perioada comunistă din istoria României în care țara a fost cunoscută cu denumirile oficiale de Republica Populară Romînă și, respectiv, Republica Socialistă România. În această perioadă, PCR a fost, de fapt, partidul politic unic în România. După încheierea celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a făcut presiuni pentru includerea în guvernele postbelice a unor reprezentanți ai Partidului Comunist, recent reintrat în legalitate, în vreme ce liderii necomuniști erau eliminați în mod constant din viața politică. Regele Mihai I a abdicat datorită presiunilor sovietice pe 30 decembrie 1947 și a plecat in exil.

Republica Populară Română:
Republica Populară Română (prescurtat: R.P.R.) a fost numele oficial purtat de România de la abdicarea regelui Mihai I, eveniment petrecut pe 30 decembrie 1947, până la adoptarea unei noi constituții care proclama Republica Socialistă România (R.S.R.), la 21 august 1965. Din anul 1954, grafia numelui țării a fost schimbată în Republica Populară Romînă, conform normelor ortografice din acea perioadă. În anul 1964 s-a revenit la scrierea cu "â" a numelui țării: Republica Populară Română. Imnul de stat al Republicii Populare Române a fost ”Zdrobite cătușe” , din 1948 până în 1953, schimbat apoi de ”Te slăvim, Românie! ”(care a rămas imn de stat și după proclamarea Republicii Socialiste România, până în anul 1977).

Sutov. în calitate de reprezentant al Ministerului Afacerilor Străine al Republicii Populare Române. arestări și condamnări arbitrare sau prin deportare. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. . împreună cu reprezentantul sovietic. În acest timp. care erau subordonați direct Moscovei și care aveau cu adevărat puterea de decizie. de timp ce țăranii înstăriți (chiaburii) nu erau dornici să-și predea în mod voluntar averea. datorită luptelor dintre diferitele facțiuni aflate în lupta pentru putere. În această perioadă a început infiltrarea de informatori ai serviciilor de securitate la toate nivelurile și în toate straturile sociale. N. La data de 23 mai 1948 are loc ultima cedare teritorială în favoarea Uniunii Sovietice: Eduard Mezincescu. Rezistența țăranilor a fost înfrântă prin bătăi. care a devenit în scurtă vreme un proces marcat de violențe și abuzuri.Primii ani ai statului comunist: Primii ani de guvernare comunistă au fost marcați de numeroase schimbări de curs politic și de valuri succesive de arestări. În toate ministerele erau plasați „consilieri” sovietici. În 1948. economia țării era secătuită de societățile mixte SovRom.primire. în urma căruia Republica Populară Română cedeazăInsula Șerpilor statului vecin de la Răsărit.P. care se bucurau de dreptul de a exporta mărfuri în URSS la prețurile impuse de la Moscova. s-a trecut la primele măsuri de „colectivizare” a agriculturii. semnează un proces-verbal secret de predare .

Comuniștii români. Teohari Georgescu și alții). care petrecuseră o bună parte a perioadei interbelice și cea a războiului la Moscova. Până în cele din urmă. (Gheorghe Gheorghiu-Dej și alți tovarăși de detenție). Facțiunea „comuniștilor secretariatului”. Pauker și grupul său au fost excluși de la putere în 1952. La 17 iulie 1948.000 de membri de partid au fost epurați în acea perioadă. arestat încă din 1948. . care se ascunseseră în România în timpul perioadei antonesciene și care particiaseră la guvernele regale de după 23 august 1944. statul comunist român a denunțat Concordatul cu Vaticanul. toate de factură stalinistă. după exemplul mentorului lor Stalin. Greco-Catolică. Vasile Luca. În total 192. a fost judecat.Pe 11 iunie 1948 s-a trecut la naționalizarea tuturor întreprinderilor private mai importante din România. cu sprijinul direct al lui Iosif Vissarionovici Stalin. (Ana Pauker. diferanțiate mai mult prin istoriile personale și prin prietenii personale decât prin diferențe doctrinare: Facțiunea „moscovită”. Gheorghiu-Dej a câștigat lupta pentru putere în interiorul partidului. au lichidat Biserica Română Unita cu Roma. Facțiunea „comuniștilor din închisori”. a staliniștilor moderați (Lucrețiu Pătrășcanu și alții). și se pare că în contextul general antisemit de la Kremlin (Ana Pauker. Vasile Luca și Teohari Georgescu erau evrei). care fuseseră închiși în închisori și lagăre în timpul războiului. Pătrășcanu. proclamând unirea ei cu Biserica Ortodoxă Română. În rândul conducerii de partid din acea perioadă își manifestau existența trei facțiuni importante. condamnat la moarte și executat in 1954.

Dej a hotărât să înceapă cooperarea externă cu toate statele. unul dintre membri fiind Nicolae Ceaușescu. În ciuda noii politici de cooperare internațională. Dej a închis cele mai mari lagăre de prizonieri politici. nu agrea reformele lui Nikita Hrușciov și de procesul „destalinizare” inițiat de acesta după 1956. Au fost luate de asemenea măsuri pentru limitarea influenței culturii ruse în țara: limba rusă a încetat să mai fie obiect obligatoriu de studiu în școlile de toate gradele. Dej s-a opus realizării obiectivelor economice controversate ale CAER-ului. până când Dej a reluat frâiele puterii. atâta vreme cât erau recunoscute principiile egalității internaționale și ale neamestecului în afacerile interne. Toate acestea. considera că regimul sovietic (devenit mai liberal) al lui Hrușciov amenința indirect să-i submineze autoritatea. prin care s-a oficializat subordonarea unei mari părți a armatei naționale mașinii militare sovietice (ocupația militară sovietică în România a luat sfârșit în 1958). România a devenit membră a Pactului de la Varșovia în 1955. și la strângerea legăturilor cu Republica Populară Chineză. Gheorghiu-Dej a demisionat din funcția de Secretar General al partidului. care era de asemenea promotoare a autodeterminării naționale. un stalinist convins. România a refuzat să permită efectuarea de manevre militare ale trupelor Pactului de la Varșovia pe teritoriul românesc și a limitat participarea propriilor militari la manevre pe teritoriul altor țări membre ale Pactului. În 1954. iar editura „Cartea Rusă” a fost închisă. Această politică a dus între altele. prin care România ar fi fost transformată prin.Epoca Gheorghiu-Dej: Gheorghe Gheorghiu-Dej. profilare agricolă. S-a format în schimb un secretariat format din patru membri. un stalinist dur. secretariat care a controlat partidul timp de un an. . Într-un efort de întărire a poziției în țară. combinate cu resentimentele legate de ocuparea unor provincii istorice românești de sovietici (Bucovina de Nord. în „coșul de pâine” al blocului sovietic. indiferent de sistemul economico-politic. transformată în regiune a RSS Ucrainiană șiBasarabia în RSs Moldovenească și regiune a RSS Ucraineană). au condus în mod inevitabil România comunistă pe un drum relativ independent și cu pronunțat caracter național. dar a rămas premier al guvernului. Gheorghiu-Dej. inițiind în schimb un program energic de dezvoltare a industriei grele. a abandonat lucrările la Canalul Dunăre-Marea Neagră. a desființat sistemul rațiilor de alimente și a crescut salariile muncitorilor. Mai târziu.

Epoca Gheorghiu-Dej: În 1956. În România. în discursul secret ținut în fața delegaților la Congresul al XX-lea a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Câteva săptămâni mai târziu. lipsită de succes. După revoluția din 1956. Kádár a renunțat la pretențiile Ungariei asupra Transilvaniei și i-a denunțat pe ungurii transilvani care sprijiniseră revoluția. în special de-a lungul graniței de vest a țării. revoltele populare s-au dovedit fragmentare și ușor de controlat. Gheorghiu-Dej și conducerea Partidului Muncitoresc Român i-au transformat pe Ana Pauker. în cele din urmă a fost nevoită să-l cedeze autorităților comuniste conduse de Kadar. În octombrie 1956. în Ungaria. János Kádár. a unor condiții de viață mai bune și pentru încetarea dominației sovietice. Sfidarea poloneză și răscoala populară maghiară i-a inspirat pe studenții și muncitorii români să demonstreze în universități și în orașele industriale în favoarea unei mai mari libertăți. Deși inițial România îl primise pe teritoriul ei pe Imre Nagy. Partidul Comunist din Ungaria s-a dezintegrat practic în timpul unei mari revoluții populare. etichetându-i ca șovini și iredentiști. Stalin. pentru a fi judecat și mai apoi executat. Dej a sprijinit pregătirile pentru o intervenție sovietică la Budapesta. . iar Armata Roșie și-a întărit prezența în România. fostul premier reformator maghiar exilat. Gheorghiu-Dej a cooperat strâns cu noul conducător comunist maghiar de la Budapesta. Temându-se că revolta maghiară poate incita proprii cetățeni de etnie maghiară să se revolte. conducătorii comuniști polonezi refuzaseră să cedeze în fața amenințărilor militare sovietice de intervenție militară în afacerile interne și refuzaseră să instaleze în fruntea partidului un birou politic mai obedient. Vasile Luca și Teohari Georgescu în principali răspunzători ai exceselor comuniste trecute și au pretins că partidul epurase deja elementele staliniste chiar din timpul vieții lui Stalin. în schimb. premierul sovietic Nikita Hrușciov a denunțat politica predecesorului său. situația nu a putut fi stăpânită decât după intervenția în forța a armatei sovietice. de la Budapesta.

Fotografie reprezentând pe Gheorghe Gheorghiu-Dej în anul 1944 .

l-au criticat pe Gheorghiu-Dej. care i-ar fi amenințat poziția de lider al partidului. Până la urmă. Constantinescu. s-a reușit pe cale diplomatică. În 1962. . în acel moment. Gheorghiu-Dej a reușit să scape de toți concurenții politici. el a rămas susceptibil la atacurile din partea dușmanilor politici. dar a înființat Regiunea Mureș Autonomă Maghiară în zonele locuite compact de secui în sud-estul Transilvaniei. deoarece se bucura de legături foarte bune la Moscova. guvernul a declarat încheiat procesul de colectivizare. dată fiind complicitatea lui evidentă la toate abuzurile din perioade 1944–1953. amândoi membri ai Biroului Politic și vicepremieri. În ciuda afirmațiilor lui Gheorghiu-Dej cu privire la epurarea partidului de elementele staliniste. creșterea producției de bunuri de larg consum. Pe plan intern. Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi. în anul 1958. Gheorghiu-Dej a luat două măsuri pentru a încerca rezolvarea problemei minorității maghiare din România: a arestat lideri ai Alianța Populară Maghiară pe de-o parte. Autoritățile au renunțat la sistemul cotelor obligatorii impuse producătorilor agricoli privați. care. dar a accelerat programul de colectivizare a agriculturii pe la mijlocul deceniului al șaselea. reprezenta o amenințare specială pentru Gheorghiu-Dej. 77% din terenul arabil fiind în posesia cooperativelor agricole de producție (CAP) și a intreprinderilor agricole de stat (IAS). flosindu-se totuși de metode mai puțin brutale decât până atunci. care era adeptul liberalizării de tip hrușciovist. La o plenară a Partidului Muncitoresc Român din 1956. Partidul Muncitoresc Român i-a epurat pe Constantinescu și Chișinevschi în 1957. Gheorghiu-Dej nu a reușit să ajungă la o înțelegere acceptabilă cu liderii Ungariei în problema Transilvaniei. acest fapt fiind împlinit și prin aportul lui Bodnăraș. după unele păreri neoficiale l-ar fi influențat la Cotnari pe Nikita Hrușciov și ar fi folosit acest prilej pentru a obține retragerea dorită de români. descentralizarea conducerii economice. retragerea trupelor Armatei Roșii din România. o poziție care se va dovedi foarte folositoare în pregătirea viitoarei sale ascensiuni. creșterea veniturilor populației și introducerea unor elemente de autoconducere muncitorească.Epoca Gheorghiu-Dej: Pe plan internațional. Ceaușescu l-a înlocuit pe Constantinescu în funcția de șef al serviciului de cadre al PMR. guvernul român a luat măsuri pentru potolirea nemulțumirilor populare prin reducerea investițiilor în industria grea. denunțându-i pe amândoi ca fiind staliniști și acuzându-i de complicitate cu Ana Pauker.

mai ales în Israel. și din rândurile acesteia cei mai mulți au devenit dezamăgiți de discriminarea din partidul comunist și de sistemul de guvernare și au emigrat. tot într-un ritm stabilit după bunul plac al autorităților. Totuși. în Germania de Vest mai ales în anii '60-'70. Populația germană. după voia capricioasă a noii stăpâniri. a fost încercată greu de deportările în URSS și Bărăgan. nu fără dificultăți. în deceniul al șaptelea si al optulea (1960-1980). .Epoca Gheorghiu-Dej: Evreii României. care în primii ani ai noului regim. Odată cu consolidarea dominației comuniste și a perspectivelor de limitare și apoi reprimare a drepturilor omului. Emigrarea în masă a avut loc. ale trecerii la economia și regimul de dictatură de tip sovietic. pe la sfârșitul deceniului al șaselea. care a luat naștere în mai 1948. au primit cu ușurare știrea schimbării proaliate de la 23 august 1944 și a sfârșitului alianței dintre România și Germania nazistă și a prezenței trupelor hitleriste in țară. ca reacție la antisemitismul precedent al fasciștilor germani. care au supraviețuit în România în mare parte anilor Holocaustului nazist german. atrasă tot mai mult de ideologia sionistă a autodeterminării politice și economice în Palestina a început să-și lege viitorul de emigrarea în noul stat evreiesc Israel. în paralel cu numeroase șicane și cu represiunea dură de către regim a mișcării sioniste. a obținut și ea posibiltatea de a scăpa de vitregia dictaturii de tip sovietic și de a emigra. într-un ritm variat la sfârșitul deceniului al cincilea și apoi în a doua jumătate a deceniului al șaselea. majoritatea evreilor români. O minoritate a avut la începutul regimului lui Dej o atitudine favorabilă comunismului român.

Armatele sovietice s-au comportat ca armate de ocupație. au fost deportați la muncă la minele de cărbuni din regiunea Donbas. În ciuda protestelor regelui. fiind înființată o rețea nouă de lagăre de muncă și de închisori după modelul Gulagului sovietic. (chiar și cei cu vederi de stânga). Închisorile deja existente au fost umplute cu deținuți politici. foștii politicieni. numărul de arestări a crescut. Un proiect fantezist de construire a Canalului Dunărea-Marea Neagră a fost folosit ca pretext pentru constuirea mai multor lagăre de muncă. dar cele mai vulnerabile sau dovedit peresoanele care aparțineau elitei interbelice: intelectualii. arestând practic pe oricine era considerat „fascist” ori „antisovietic”. accidentelor sau malnutriției.Persecuțiile. lagărele de muncă și rezistența anticomunistă: Odată cu ocuparea țării de către armatele sovietice în 1945 a fost declanșat un proces de persecutare a dușmanilor reali sau închipuiți ai comuniștilor. . care locuiau în România de peste 800 de ani. peste 70. Victimele abuzurilor comuniștilor proveneau din toate straturile societății românești. care atrăgea atenția asupra acestei încălcări a dreptului internațional. Printre închisorile cu cea mai tristă faimă au fost cele din Sighet. Au fost înființate lagăre de muncă la minele de plumb și în Delta Dunării. încă din 1945. și în general orice persoană care s-ar fi putut alătura nucleelor rezistenței anticomuniste. Pitești și Aiud. unul din cinci germani deportați la muncă în URSS a murit din cauza bolilor. clericii. După unele estimări. mai înainte chiar ca războiul să se termine. etnicii germani. 1966. Republica Socialistă România. La scurtă vreme după ocupația sovietică.000 de bărbați și femei de etnie germană au fost forțați să-și părăsească satele și orașele. Împărţirea administrativ-teritorială. Gherla. în ciuda statutului de aliat al românilor în lupta împotriva Germaniei Naziste. Cu cât regimul comunist devenea mai sigur pe sine. profesorii. Germanii au fost încărcați în vagoane de transportat vite și au fost obligați să muncească în mine sovietice pentru perioade de până la 10 ani ca „reparații de război”.

dintre care 30. Stroie Crăciun. au fost formate unel grupuri organizate care au încercat să se alieze cu mișcarea anticomunistă maghiară și să-și coordoneze mișcările. Nicolae Ceaușescu. Ion Arcan. între 1949-1952 au avut loc peste 80. arestări și exmatriculări. Dana Radu). Toader Crăciun. Vrancea) care se împotriveau colectivizării forțate. Marin Mihai. a condus unitățile militare care au înăbușit răscoala țăranilor din Vadu Roșca(jud. unde au fost și cele mai multe arestări. . unii dintre profesori au fost concediați și au fost înființate noi organizații care să supervizeze activitățile studenților. a fost mișcarea studențească din București din 1956. urmate de măsuri de reprimare din partea autorităților. Ionuț Cristea. având gradul de general-locotenent de armată (fiind șeful Direcției Superioare Politice a Armatei și adjunct al Ministrului Forțelor Armate). Ecourile revoltei anticomuniste de la Budapesta s-au resimțit în toată Europa Răsăriteană. Cu această ocazie. 18 țărani au fost întemnițați pentru „rebeliune” si „uneltire contra ordinei sociale”. Reacția autorităților a fost imediată: studenții au fost arestați. și alți 10 au fost răniți. suspendați de la cursuri.O altă formă a rezistenței anticomuniste. În București și Cluj. Dumitru Crăciun.000 finalizate cu sentințe de închisoare. Dumitru Marin. Dupa datele PMR-ului. În mai multe centrea universitare au avut loc manifestări de protest. La 4 decembrie 1957. au fost uciși 9 țărani (Aurel Dimofte.000 de arestări de țărani. Cea mai bine organizată mișcare studențească a fost cea din Timișoara. neviolentă de această dată.

Perioade de libertate și aparentă prosperitate a fost de scurtă durată. care din diferite motive aveau relații tensionate cu Moscova. Israelul. În 1965. numele țării a fost schimbat în Republica Socialistă România. în fruntea partidului a venit Nicolae Ceaușescu. În timpul lui Ceaușescu.Gheorghe Gheorghiu-Dej a murit în 1965 în circumstanțe cel puțin neclare. în 1966. România a continuat să aibă relații bune cu guvernele occidentale și cu instituțiile internaționale precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. în ciuda bunului său nume în străinătate. După o scurtă luptă pentru putere. bunurile de larg consum au reînceput să apară. În scurtă vreme însă. Ceaușescu a părut inițial un reformist prin comparație cu neostalinismul lui Leonid Brejnev. iar cel al partidului în Partidul Comunist Român. China sau Albania. Ceaușescu a hotărât schimbarea politicii demografice a guvernului. Aprovizionarea cu alimente era bună. . Momentul de maximă popularitate a lui Ceaușescu a fost cel al discursului de condamnare ainvaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968. popularitatea lui în țară a început să scadă. Chiar de la începutul perioadei în care s-a aflat la putere. Dacă politica lui Gheorghiu-Dej era considerată conservator-stalinistă prin comparație cu noua linie politică hrusciovistă. În primii săi ani petrecuți în fruntea partidului. Ceaușescu era popular atât în țară cât și în străinătate. România a stabilit sau a păstrat relațiile diplomatice cu țări precum Germania de Vest. cenzura a fost slăbită și s-a înregistrat o deschidere culturală spre occident. luându-se măsura interzicerii avorturilor și contracepției și sprijinirea creșterii natalității.

.

În capitală au fost duse la îndeplinire mai multe planuri de conservare a monumentelor (în special în deceniul al șaptelea și începutul celui de-al optelea). capitala primise porecla „Ceaușima” – o aluzie glumeț-amară la Hiroșima. așa cum este Drumul Taberei. extinzându-se în special spre sud. Noua orientare cultural-politică a fost hotărâtă de Ceaușescu după vizitele făcute în Coreea de Nord și Republica Populară Chineză. prin construirea unor cartiere-dormitor la marginea orașului. cu o valoare arhitecturală ridicată. O mare parte a Bucureștiului a fost demolată pentru a face loc unor proiecte faraonice precum Casa Poporului. Bulevardul Victoria Socialismului etc. Ceaușescu a inițiat o politică megalomană de schimbare a țării (1974). Centrul Cultural Român (noua cladire a Operei) și Casa Radio. cenzură. s-a dezvoltat. Centrul Civic. După o vizită în Coreea de Nord (1971). Bucureștiul. unele.Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului. dar produsele rezultate nu se ridicau în cea mai mare parte la nivelul calitativ necesar pentru a fi vândute pe piața mondială. În timpul regimului Ceaușescu s-a desfășurat un „comerț” secret cu emigranți între România pe de-o parte și Israel șiGermania de Vest pe de alta. Până pe la mijlocul deceniului al optulea. prin care ultimele două au plătit sume mari de bani pentru a permite cetățenilor români de etnie certificată evreiască sau germană să emigreze. prin așa-numita „sistematizare a teritoriului”. Ceaușescu a continuat politica de industrializare inițiată de Gheorghiu-Dej. . est sau vest. abuzuri de natură stalinistă: o poliție secretă supradimensionată. ca multe alte orașe. stabilirea de domicilii forțate pentru oponenții regimului. când au fost făcute una cu pământul numeroase clădiri de o mare valoare istorică și artistică. Căderea regimului ceaușist după revoluția română din 1989 a stopat procesul de demolare a satelor și a orașelor. În timpul campaniei de demolare de la sfârșitul deceniului al nouălea. precum Biblioteca Națională. dar nu la aceeași scară ca în deceniul anterior. dar programele de conservare au fost oprite după ce Ceaușescu a declanșat ceea ce este cunoscut sub numele de „Mica revoluție culturală”. dar a lăsat neterminate numeroase construcții.

În 1990. orașul să fie supus demolărilor care făceau loc construcțiilor monumentale noi. care fusese programată pentru demolare în 1992. s-au prăbușit mai multe clădiri. era programată pentru demolare la începutul anului 1990. Ion Mincu. o analiză a Uniunii Arhitecțilorafirma că au fost distruse peste 2.000 de clădiri. Printre clădirile care urmau să fie demolate se număra și cea a Gării de Nord. În anii lui Ceaușescu s-a construit Metroul din București și un mare număr de locuințe în diferite orașe ale țării. demolări prin care au fost distruse nu numai clădiri grav avariate și fără o valoare istorico-culturală. după cum arătau planurile de sistematizare. Bisericile Sfânta Vineri(1645) și Enei (1611). cele mai multe dintre ele fiind într-o foarte bună stare. în locul unei politici de reconstrucție. Nu toate proiectele industriale ale epocii comuniste s-au dovedit a fi eșecuri: de exemplu. Cutremurul a fost unul dintre pretextele folosite pentru declanșarea marilor demolări din Capitală. opera unuia dintre cei mai faimoși arhitecți români. monument istoric. . dar și monumente de o mare importanță istorică sau bijuterii arhitectonice precum Mânăstirea Văcărești (1722). 1926). multe au fost grav afectate. Mânăstirile Cotroceni (1679) și Pantelimon (1750). 77 dintre ele având o mare valoare arhitecturală. Chiar și Palatul de Justiție. Stadionul Republica (Stadionul ANEF. România și-a construit un sistem energetic eficient și o rețea de distribuție a energiei dezvoltată. S-a ajuns astfel ca.Marele cutremur din 1977 a adus uriașe pagube Bucureștiului.

surogat de cafea "„nechezol”". a fost introdusă raționalizarea alimentelor de bază (ca un "mijloc de reducere a obezității"). după achitarea ultimei rate. . pe piața internă ajungeau de cele mai multe ori mărfurile refuzate la export. Electricitatea a fost raționalizată pentru a asigura funcționarea industriei grele. untul. Prin 1985. Ceaușescu a devenit obsedat de ideile returnării datoriei externe contractate în Occident și de construire a unui palat (Casa Poporului) cu dimensiuni uriașe. iar rațiile au scăzut neîncetat. Pâinea.În deceniul al nouălea. pește oceanic pentru înlocuirea necesarului de carne. Acestea au dus la crize de aprovizionare cu alimente și bunuri de larg consum. Românii au consumat mari cantități de „tacâmuri de pui”. circulația în zilele de duminică a fost limitată iar cea din timpul iernii a fost „suspendată temporar” pentru autoturismele proprietate particulară. carnea de porc. la continuarea industrializării forțate. După 1984. În vreme ce cea mai mare parte a mărfurilor de calitate erau exportate. Chiar și aceste produse erau găsite cu greu. "„salam cu soia”". benzina a fost strict raționalizată. laptele. în ciuda marii capacități de rafinare și a producției importante de țiței. în această perioadă înregistrându-se o înflorire fără precedent a pieței negre. în ciuda unor ani buni din punct de vedere agricol și a unei producții mari de alimente. uleiul comestibil. Banii obținuți din exporturi erau folosiți la plata datoriei externe și. alături de un cartier monumental la fel de grandios (Centrul Civic și Bulevardul Victoria Socialismului). vită și de pui au fost raționalizate până la căderea regimului comunist în 1989. Numeroase autobuze și taxiuri au fost adaptate pentru funcționarea cu gaz metan. ulei comestibil mixt din floarea soarelui și porumb. zahărul.

A fost început Canalul Dunăre-București. Au fost date în funcțiune mai multe canale de irigații. dotată cu nave construite în mai multe șantiere navale. Lucrările la acest canal au fost abandonate în1990. au renunțat la afacerile din țară în 1987. cele mai importante agenții de turism străine care organizau vacanțe în România. veniturile din turism au scăzut substanțial. În conformitate cu dezvăluirile CSAS. (cea mai importantă fiind cea de la Porțile de Fier de pe Dunăre) și a fost începută construireacentralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. . Flota maritimă a devenit una dintre cele mai mari din lume. Canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost construit un nou port maritim. în 1989 unul din trei români era informator al Securității. A crescut numărul de hidrocentrale. Numărul românilor care aveau dosare de urmărire a crescut. a fost dat în funcțiune.Controlul asupra societății ca întreg a devenit mult mai strict. chimice și de prelucrare a petrolului. numărul de turiști străini a scăzut cu 75%. după un efort de aproape un deceniu. cenzura a fost extinsă iar Securitatea a recrutat noi agenți-informatori și a mărit numărul de posturi telefonice puse sub observație. În aceste condiții. cel mai important fiind cel de la Constanța. S-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea sistemului de căi ferate prin electrificarea mai multor linii principale și prin crearea unui sistem modern de control al circulației. Portul Constanța Sud-Agigea. În țară au fost construite mai multe uzine ale industriei constructoare de mașini.

folosind metode de producție învechite. O mare parte a acestei supraproducții nu putea fi vândută la export la prețuri care să justifice importurile de materii prime.5 ori. pentru desecarea unor întinse terenuri din Delta Dunării și exploatarea agricolă a zonei. S-au făcut investiții în industrie fără nicio preocupare pentru protecția mediului. producătoare de mărfuri cu valoare mică sau de complexitate scăzută. parțial puse în practică. Printre cele mai poluante întreprinderi s-au numărat fabrica de negru de fum de la Copșa Mică și combinatul siderurgic de la Hunedoara. Ceaușescu a aprobat planuri. . Rețeaua națională de drumuri era într-o stare foarte proastă. singura autostradă. Numeroase bunuri de folosință îndelungată erau așteptate cu anii mai înainte de a fi cumpărate – pentru un automobil Dacia se aștepta peste 5 ani. iar producția de bunuri de larg consum se afla la un nivel ridicol de mic. producția de oțel depășea de 2. Industria ușoară era puțin dezvoltată.Moștenirea negativă a acestei perioade a fost o industrie grea supradimensionată. având o lungime de aproximativ 100 km. aflându-se la nivelul anilor 1950. Nivelurile de poluare erau foarte crescute chiar și pentru standardele mai permisive din Europa Răsăriteană comunistă. București-Pitești. mare consumatoare de resurse. iar producția de aluminiu depășea de 5 ori nevoile țării. în condițiile în care modelul de bază nu fusese schimbat de la cumpărarea licenței din anii 1960. Capacitatea de rafinare a țării era de peste 10 ori mai mare decât necesarul.

Revoluţia Română din 1989 Revoluția Română din 1989 a constat într-o serie de proteste. lupte de stradă și demonstrații în luna decembrie a anului1989. Demonstrațiile din ce în ce mai ample au culminat cu procesul controversat și execuția lui Ceaușescu și a soției sale Elena. . România a fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție violentă și în care conducătorii comuniști au fost executați. care au dus la sfârșitul regimului comunist din România și la căderea lui Nicolae Ceaușescu. Înainte de revoluția română. toate celelalte state esteuropene trecuseră în mod pașnic la democrație.

U. ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe pastorul reformat László Tőkés. forțele de miliție și ale Securității au intrat în scenă. dar Securitatea a reușit calmarea spiritelor.. izbucnind încăierări.M. sugerând că s-ar fi răzgândit în privința evacuării lui Tőkés. În consecință. Până în ziua de 15 decembrie 1989. lucrători ai Securității. cauza inițială trecând în planul secund. care însă nu s-au generalizat sau extins. protestul s-a extins. la emisiunea politică „Panorama” de la postul TV Budapesta 1. cel din Italia) a fost dispersată de Securitate care și-a infiltrat lucrătorii operativi printre studenți. sau difuzat imagini video din Timișoara. scânteia revoluției O încercare timidă de a protesta împotriva regimului combinată cu bucuria calificării naționalei române de fotbal la un campionat mondial (victoria cu 3-1 în fața naționalei Danemarcei a făcut ca după 20 de ani România să participe din nou la un Mondial. La cea mai mare întreprindere din Timișoara. primarul. Unii protestatari au încercat să incendieze clădirea care găzduia comitetul județean al Partidului Comunist Român (PCR). Când a devenit evident că mulțimea nu va dispărea.Evenimentele de la Timișoara. La 16 decembrie a izbucnit un protest în Timișoara. Petre Moț a făcut câteva declarații. mulțimea crescuse amenințător cântand sloganuri anticomuniste. enoriașii și un număr mic de cetățeni ai orașului au vegheat în fața parohiei din Piața Maria. iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. În ziua de 11 decembrie 1989. avându-l în prim plan pe preotul reformat László Tőkés.T. La 7:30 pm. În acea seară. care cerea sprijin pentru a nu fi mutat din parohia pe care o conducea. au încercat arestarea participanților. În același timp. o parte a muncitorilor a încercat realizarea unui protest și popularizarea lui în oraș. . în civil. Pastorul făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media internațională.

dar și ale unor răniți executați în Spitalul Județean. . centrul Timișoarei era păzit de soldați și agenți de Securitate în haine civile. La sfârșitul zilei. alții au fost răniți grav. au început să cânte „Deșteaptă-te. Timișoara este declarată oraș liber de către demonstranți.În dimineața zilei de 18 decembrie. cenușa a fost colectată în patru pubele de gunoi și ulterior deversată într-o gură de canal aflată pe raza localității Popești-Leordeni. Într-adevăr s-a tras asupra lor. Sfidând interdicțiile. Exemplul Timișoarei va fi urmat de alte localități din țară. Mai mulți militari încep să fraternizeze cu demonstranții. române!”. un vechi cântec patriotic care fusese interzis din 1947. în timp ce unii au avut norocul să scape. unii dintre ei au murit. cu scopul de a condamna „vandalismul” zilelor precedente. În aceeași seară. unde au fluturat drapele tricolore din care tăiaseră stema comunistă. un grup de 30 de tineri au înaintat spre Catedrala Ortodoxă. Primarul Moț a cerut o adunare a partidului la Universitate. Cadavrele vor fi incinerate la crematoriul „Cenușa” din București. Treptat situația iese de sub controlul autorităților. Așteptându-se să se tragă în ei. interzicând populației să circule în grupuri mai mari de două persoane. au fost sustrase de la morga spitalului și duse la București pentru ca urmele represiunii să fie șterse. 43 de cadavre ale celor împușcați mortal la demonstrație. De asemenea a decretat legea marțială[necesită citare]. Ilfov.

Ceaușescu descoperă în țară o situație deteriorată. Ceaușescu a evocat o serie de realizări ale „revoluției socialiste” și ale „societății socialiste multilateral dezvoltate” din România. a rămas indiferentă.[7] La ora 19:00. neînțelegând că altă revoluție se desfășura chiar în fața sa.. într-un act de disperare. La propunerea primarului capitalei. transmisă dintrun studio TV situat în interiorul clădirii Comitetului Central. doar rândurile din față sprijinindu-l pe Ceaușescu cu scandări și aplauze. creșterea salariilor muncitorilor cu o sumă de 100 de lei pe lună. precum și de către studenții care se întorceau acasă pentru sărbătorile de Crăciun. Barbu Petrescu. în care i-a etichetat pe cei care protestau la Timișoara ca dușmani ai Revoluției Socialiste. ascultate clandestin de către români. . totuși. O parte dintre participanții la adunare s-au regrupat lângă hotel Intercontinental și au început o manifestație de protest care apoi a devenit revoluție. Speriată la început. pe 20 decembrie. Mișcări bruște venind de la periferia adunării și sunetul unor petarde au transformat manifestația în haos. Populația. el a ținut o cuvântare televizată. mulțimea a încercat să se împrăștie.Deznodământul de la București Evenimentele din Timișoara au fost descrise în jurnalele de știri ale radiourilor Radio Europa Liberă și Vocea Americii. a fost convocată pentru 21 decembrie în jurul prânzului o mare adunare populară menită să exprime sprijinul populației față de conducerea de partid și de stat. Întors din Iran pe data de 20 decembrie 1989. și a continuat să laude realizările "Revoluției Socialiste". Vorbind de la balconul Comitetului Central (CC). Lipsa sa de înțelegere a evenimentelor și incapacitatea de a trata situația au ieșit din nou în evidență când a oferit.

Stănculescu . Aflând că in aceeași dimineață. Începând cu orele 18 a început reprimarea propriu-zisă care a durat până la a doua zi. Se trăgea asupra mulțimii de pe clădiri.au fost întâmpinați de soldați. străzi laterale și din tancuri.Cu trecerea timpului. la București tot mai mulți oameni ieșeau în stradă. unde au relatat muncitorilor cele întâmplate. ofițeri ai USLA (Unitatea Specială de Lupta Antiteroristă) și ofițeri de Securitate îmbrăcați în haine civile. tancuri. strivire de vehiculele armatei. Protestatarii au reușit să construiască o baricadă de apărare în fața Restaurantului Dunărea. iar pe de altă parte a început acțiuni care pot fi caracterizate drept lovitură de stat. Ceaușescu l-a numit verbal ca ministru al apărării pe Victor Stănculescu. dar a fost în cele din urmă doborâtă de forțele de ordine.a acceptat. Generalii și ceilalți ofițeri din comandamentul aflat în clădirea CC au luat la cunoștință numirea lui Stănculescu. Un TAB a intrat în mulțime în apropierea Hotelului Intercontinental. au respectat ordinele date de el. Vestea înăbușirii în sânge a demonstrațiilor din ziua precedentă a ajuns în scurt timp la toată populația Bucureștiului. TAB-uri. Pompierii blocau mulțimea cu jeturi de apă puternice. S-au înregistrat multe victime prin împușcare.după mărturiile sale ulterioare . Mulți dintre supraviețuitorii măcelului din zona centrală a orașului au fugit spre zonele industriale. Protestatarii . ora trei dimineața. și să se „parlamenteze” cu demonstranții. iar milițienii băteau și arestau oamenii. care a rezistat până la miezul nopții. dar a început să joace un joc dublu: pe de o parte se arăta loial cuplului dictatorial. înjunghiere. în jurul orei 9. maltratare.30 ministrul apărării Vasile Milea s-a sinucis. sub conducerea generalului Vasile Milea.neînarmați și neorganizați . ministrul Apărării Naționale. . La ora 10:07 a ordonat trupelor să se retragă în cazărmi. Represiunea a început spre miezul nopții.

.

anunțând fuga dictatorului. se adresează telespectatorilor. sute. nici prin tunelurile subterane (care erau nefuncționale). a cerut elicoptere pentru evacuarea Ceaușeștilor. care după scurt timp a dispus închiderea spațiul aerian al României. Ceaușescu a vrut să fugă cu elicopterul la unul din cele trei puncte de comandă militară secrete din țară (probabil la buncărul din zona Pitești. apoi mii de ținte aeriene care păreau să vină din direcția țărilor vecine. Pe lângă soții Ceaușescu și paza lor de corp. La 12:51 Ion Caramitru și poetul Mircea Dinescu. generalul Marin Neagoe. și formând cu degetele litera V (semnul victoriei) au rostit celebra frază: Am învins! . în mijlocul mai multor revoluționari. În jurul orei 12:30 Televiziunea a fost ocupată de revoluționari. dar avea deja de partea lui sprijinul generalului Rus. Generalul Stănculescu a vorbit cu generalul Iosif Rus. urcă în elicopterul pilotat de Vasile Maluțan doi demnitari comuniști: Emil Bobu și Manea Mănescu.Văzând că soții Ceaușescu nu pot părăsi clădirea nici prin piață. însă numai unul a reușit să aterizeze pe terasa-acoperiș a clădirii CC. comandantul Diviziei a V-a Securității (care asigura paza sediului CC). făceau parte dintr-un război electronic. care a trimis două elicoptere. Aceste ținte s-au dovedit a fi false. cu TAB-ul. comandantul Aviației. comandantul forțelor aeriene. apostrofat mai târziu ca „punct atomic” într-un comunicat al televiziunii libere). Spațiul aerian al țării a fost închis inițial din cauza că pe ecranele radar au început să apare zeci.

Revoluția i-a conferit României o mare solidaritate din partea lumii exterioare. Mulțimile descătușate invadează Comitetul Central iar birourile oficialilor comuniști sunt vandalizate. Țintele preferate sunt portretele dictatorului și lucrările acestuia și ale soției lui. aruncate pe fereastră în semn de izbândă și dispreț. invadând Bucureștiul și brutalizând studenții și intelectualii care protestau împotriva deturnării revoluției române de către foști membri ai conducerii comuniste sub auspiciile Frontului Salvării Naționale. Mare parte din acea solidaritate a fost spulberată în timpul mineriadei din iunie 1990 când minerii și poliția au răspuns la apelurile lui Iliescu. o mare parte din această solidaritate a fost inevitabil redirijată spre guvernul Frontului Salvării Naționale. Inițial. precedat de o stare de euforie generală.După fuga lui Ceaușescu din clădirea Comitetului Central se instalează haosul în București. .

Fototeca perioadei comuniste Defilare de 23 august .

care a avut loc în faţa sediului C.C. .R. unde a vorbit Gheorghe Gheorghiu-Dej şi alte persoane (1944.C.Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Capitală. din Aleea Alexandru. al P. august 30).

al P. Iosif Rangheţ (1944.Gheorghe Gheroghiu-Dej vorbind de la balconul sediului C. Mai sunt prezenţi: Emil Bodnăraş.R. din Aleea Alexandru.C. august 30). la mitingul oamenilor muncii din capitală. . Constantin Pârvulescu.C.

Dumitru Ganef). pe 24 iunie 1945.(24 iunie 1945) .N. etc.Gheorghiu Dej.F.Constantinescu Iaşi. Teohari Georgescu. Vasile Luca. P.Groza.Aspecte de la primul Congres General al Frontului Plugarilor care a avut loc pe stadionul A. Ana Pauker.(P. În tribuna oficială se află Gh.E.

Gheorghe Gheorghiu-Dej alături de Iosif Rangheţ. al P. .C. din Aleea Alexandru.C. vorbind de la balconul sediului C.R. august 30). la mitingul oamenilor muncii din Capitală (1944.

Coloane şi grupuri de oameni ai muncii din Capitală îndreptându-se spre sediul C. din Aleea Alexandru. . august 30).C.C.R. unde a vorbit Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944. al P.

Gheorghiu-Dej) .Aspect din timpul vizitei conducătorilor de partid şi de stat în regiunea Bacău (Gh.

Întâmpinarea Armatei Roşii. . În drum spre Colentina (Moş) Necule şi Prepeliţă.

Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la şedinţa de închidere a lucrărilor Congresului al XI-lea al P.R.C. (28 noiembrie 1974) .

Ianca) .A.P.Aspect din timpul vizitei conducătorilor de partid şi de stat în regiunea Galaţi (C.

Nicolae Ceauşescu în mijlocul delegaţilor din judeţele Suceava. Vaslui şi Vâlcea.Congresul al XI-lea al P. (noiembrie 1974) ..R. Covasna.C. Ilfov.

Întoarcerea din Grecia a lui Ion Gheorghe Maurer .

Membri ai conducerii de partid şi de stat la instalarea în funcţie a noului ministru al sănătăţii şi prevederilor sociale. academician profesor doctor Aurel Moga .

Sosirea unei delegaţii a Partidului Comunist din Austria. preşedintele Partidului Comunist din Austria . condusă de Franz Muhri.

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez . prim secretar al C.Plecarea spre ţară a lui Wladislaw Gomulka .C.

Tribuna centrală în timpul parăzii militare şi a demonstraţiei oamenilor muncii din Capitală .

Aspect de la mitingul ce a avut loc în oraşul Târgu Mureş cu prilejul vizitei conducătorilor de partid şi de stat în regiunea Mureş Autonomă Maghiară. .

E. .R.A.Aspect de la întâlnirea conducătorilor partidelor comuniste şi muncitoreşti şi a şefilor de guverne ale ţărilor membre ale C.

Nicolae Ceauşescu şi Ciu En Lai vizitează Muzeul Arheologic din Constanţa .

Aspect din timpul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia .

Membri ai conducerii de partid şi de stat vizitând regiunea Argeş (Uzinele Chimice Piteşti) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->