Logo Pejabat Teknologi Maklumat

Menyokong visi dan misi organisasi

Meluaskan penggunaan teknologi maklumat kepada warga uitm

Memupuk semangat kerjasama dalam usaha menyebarluaskan budaya IT

Rasional Logo

Jingga Ungu Kelabu Biru

Bersatu dalam merealisasikan matlamat organisasi Pemikiran kreatif, inovatif dan positif Menjelmakan professionalisma Membentuk organisasi kea rah globalisasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful