FARMACOLOGIE CLINICĂ

Funcţiile farmacologiei clinice în cercetare si în serviciile de sănătate (după Folke Sjokvist 1999)
Cercetare - dezvoltare Studii clinice

Evaluarea medicamentelor Comitetul pentru formulare Farmacoeconomie

•Medicamentul adecvat •Pacient anumit •Doză adecvată •La momentul oportun •Cost adecvat •Informaţii relevante

Concentraţia medicamentului şi efectele farmacologice la pacient

Variabilitate farmacdinamică şi farmacocinetică Farmacogenetică

Farmacoepidemiologie Farmacovigilenţă Cinetică populaţională Previziune Educaţie continuă şi informaţie în domeniul medicamentului Analiză asupra medicamentului Evaluarea efectului Abuz de medicamente Droguri ilegale Dopajul în sport

. luând în consideraţie atât aspectele farmacologice cât si cele medicale ale utilizării medicamentului.Producţia de medicamente Farmacist Medic Produs Medicamentos Date despe medicamente Utilizarea medicamentului Probleme de diagnostic ale medicamentului Farmacologie clincă Farmacologia clinică .punte de legătură dintre specialistul producător si medicul care prescrie medicamentul.

vârstă şi funcţie renală a pacientului Interacţiuni anticipate Devierea de la cerinţele oficiale Numărul de pacienţi care nu cunosc beneficiile si costurile tratamentului Asocierea de medicamente Prescrierea de medicamente Informaţii despre medicamente .Indici de calitate în terapia medicamentoasă Alegerea medicamentelor Costul medicamentului Posologie Complianţă cu asortimentul recomandat Complianţă cu recomandările medicale Variaţia interindividuală adaptată la greutate.

Dacă este posibil cu metaanaliză Dovezi obţinute din studii bine proiectate. NHMRC) Nivel I Dovezi bazate pe analiza sistematică a unor studii clinice randomizate. controlate. studii descriptive sau rapoarte ale unor comitete de experţi Nivelul II Nivel III Nivel IV . relevante. controlate. nerandomizate.Nivele de evaluare a dovezilor de eficienţă terpeutică (1995. controlate. sau din studii analitice de cohortă. preferabil multicentrice şi efectuate la momente diferite Opinii ale unor autorităţi respectate. bazate pe experientă clinică. randomizate Dovezi obţinute din studii bine proiectate.

Evaluarea studiilor clinice Scopul studiului Definit 2 Insuficient definit 1 Nedefinit Relevanţa studiului pentru sănătatea publică Marcată Modestă Mică 1. Metode •Selecţia pacienţilor •Criterii de diagnostic şi pentru alcătuirea loturilor •Criterii de reducere şi de excludere Definite 2 0 2 1 0 Isuficient definite 1 Nedefinite 0 .

Randomizarea tratamentului Adevărată+++ Inadecvată Nerandomizată 2 1 0 2 1 0 2 1 0 3.Evaluarea studiilor clinice (2) 2. Control (se marchează ce corespunde) Incrucişat Netratat Grup de control separat Placebo Altă terapie Relevant+ Inadecvat++ Fără control Dublu orb Simplu orb Deschis 4. Protocol (proiect) .

Farmacocinetică Studii doză – efect Lipsesc Studii concentraţie-efect Lipsesc Simplu orb 2 0 1 0 1 Deschis 6.Evaluarea studiilor clinice (3) 5. neprecizate Interacţiunile nu pot fi excluse 0 2 . Interacţiuni Alte medicamente cu potenţiale interacţiuni.

relevante sau variabile reproductibile 2 1 0 8. Analiza statistica Adecvată 0 2 Îndoelnică Eronată 1 0 . variabile reproductive Nedifinite.Evaluarea studiilor clinice (4) 7. Înregistrarea efectelor Definit. relevante. relevant. variabile reproductive Parţial definite. Înregistrarea efectelor secundare Adecvate Incomplet adecvate 2 1 Nedocumentate 9.

Imposibile 2 1 0 + Acelaş diagnostic.Evaluarea studiilor clinice (5) 10. aceeaşi severitate a bolii. Concluziile autorilor Adecvate Îndoelnice Irelevant . vârstă şi distribuţia pe sexe similare şi condiţii standard ++ Exemplu : efecte ale compusului activ continuate şi în timpul perioadei de control +++ Medicamente şi pacienţi randomizaţi .

When may drug treatment be called “rational”? • If the drug is (relatively) efficacious • If the drug is (relatively) – Safe – Good quality – affordable What are “essential” drugs? Drugs that satisfy the health care needs of the majority of the population These should therefore be available at all the times in adequate amounts and the appropriate dosage forms .

PD Populaţia în studiu Animale Clinică (om) Voluntari.Medicament nou (entitate chimică nouă) Fazele cercetării şi etapele de decizie majore Faza Faza 0 (preclinică) Faza 1 Etape de decizie Debutul cercetării Obiective •Toxicitate •PK/PD •Index terapeutic •Tolerabilitate •Siguranţă •PK. barbaţi(?). PK . sănătoşi Pacienţi (cancer etc) Faza 2 •Verificarea conceptului Pacienţi cu boală de eficacitate ţintă fără •Stabilirea dozelor ptr F3 comorbidităţi •Siguranţă.

completa Obiective •Confirmare – eficacitate –Siguranţă (beneficiu/risc) Populaţia în studiu Pacienţi cu boală ţintă inclusiv comorbidităţi şi complicaţii •Comparaţie cu terapia standard •Siguranţa pe termen lung Faza 4 Lansarea pe piaţă •Studii conduse de investigator •Studii locale susţinute de marketing Parametrii surogat •TA •Aritmii •Agregare Pacienţi Rar voluntari sănătoşi Scop terpeutic (ţinta finală) •Subiectiv •Funcţii •Supravieţuire .Fazele cercetării şi etapele de decizie majore (2) Faza Faza 3 Etape de decizie Cercetare-dezv.

Definirea problemei pacientului • Boală sau simptom • Semn al bolii de bază • Probleme psihice sau sociale • Efecte adverse ale medicamentelor • Polipragmazie • Absenţa aderenţei la tratament • Solicitare de tratament profilactic • Combinaţii diverse ale celor de mai sus .

ETAPELE (treptele) procesului de selecţionare a tratamentului medicamentos raţional • • • • • Definirea problemei pacientului Stabilirea obiectivului terapeutic – Ce doriţi să obţineţi cu acest tratament? Medicamentele uzuale sunt adecvate pentru acest pacient? – Verificaţi eficienţa şi siguranţa tratamentului ales Elaborarea prescripţiei – iniţierea tratamentului Informarea şi instruirea pacientului asupra tratamentului şi avertizarea sa cu privire la reacţiile adverse • Monitorizarea (şi oprirea?) tratamentului – Eficienţa – Efecte adverse – Complianţa (Aderenţa) .

Precizaţi diagnosticul 2.Etapele alegerii unui medicament (P) 1. Alegeti un medicament (P) . Faceţi un inventar al grupelor terapeutice eficiente 4. Precizaţi obiectivul terapeutic 3. Alegeţi un grup eficient terapeutic. conform criteriilor 5.

Alegeţi un medicament (P) Eficienţă Siguranţă Adecvare la obiectivul propus Cost gr I gr II gr III Concluzie: Substanţa activă Schema standard de administrare Durata standard . 2.Cum alegeţi un medicament (P) 1. Definiţi diagnoticul (perturbarea fiziopatologică) Precizaţi obiectivul terapeutic Faceţi un inventar al grupelor terapeutice eficiente Alegeţi un grup conform criteriilor: Eficienţă gr I gr II gr III Siguranţă Adecvare la obiectivul propus Cost 5. 4. 3.

Adecvarea medicamentului dumneavoastră A. formă şi dozaj Schema standard a posologiei Durata standard a tratamentului Pentru fiecare în parte verificaţi: • Eficienţă (indicaţii. C. comoditate) • Siguranţă (contraindicaţii. Substanţa activă. B. interacţiuni medicamentoase. grupe de risc mare) .

Factori de risc crescut / grupe  Sarcină  Lactaţie  Copii  Bătrâni  Insuficienţă renală  Insuficienţă hepatică  Antecedente de alergie medicamentoasă  Alte boli  Altă terapie medicamentoasă .

Volumul de distribuţie Volumul de distribuţie Vd – volumul ipotetic în care ar fi distribuit medicamentul. medicamentul este distribuit în volumul circulator Vd minim = volumul plasmatic (4. înălţime şi statură normală .3% din greutatea corporală) Vd = 10-20l (sau 15-27% din greutatea corporală) Medicamentul distribuit în lichidul extracelular Vd = 25-30l (35-42% din greutatea corporală) Medicamentul distribuit intracelular Vd = 40l (60% din greutatea corporală) Medicamentul distribuit în totalitatea lichidelor corpului Vd > greutatea corporală – depozitarea în ţesuturi. la o concentraţie egală cu cea găsită în sânge Ex: • • • • • • Vd = 5l . grăsimi etc Vd Greutatea corporală =Δ coeficient de distribuţie valabil pentru medicament – pentru pacienţi adulţi. cu greutate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful