Buca Tar

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare

Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupaţia: Bucătar

Domeniul: Turism şi alimentaţie publică

Bucureşti 1997

Unitatea pilot: Restaurant Şcoală Călimăneşti Coordonator proiect standard ocupaţional: Unitatea de Cercetare şi Servicii Tehnice Standard aprobat COSA la data de 26-06-1997

Cod COSA: S - 221 © copyright 1997 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus parţial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucrări fara acordul COSA.

Bucătar Descrierea ocupaţiei Bucãtarul realizeazã preparate culinare dupã diferite retete care sã satisfacã exigentele consumatorilor. În acest scop, el se ocupã de pregãtirea produselor alimentare pentru gãtit. Mãsoarã cantitãtile necesare, le amestecã progresiv conform retetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. Dupã ce preparatele culinare au fost pregãtite, urmeazã împãrtirea lor în portii. Bucãtarul utilizeazã în activitatea sa diferite produse alimentare, unelte si masini cu ajutorul cãrora transformã alimentele în preparate culinare. Ca unelte si masini utilizate mai frecvent pot fi enumerate: cutite, satârul, robotul de bucãtãrie, masini de curãtat si de tãiat zarzavat, masini de tocat, masini de amestecat, friteuza, cuptoare clasice sau cu microunde, agregate frigorifice.

Bucătar UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ Domeniile de competenţă Competenţe fundamentale Competenţe generale la locul de muncă Unităţile de competenţă Comunicarea la locul de muncă Desfăşurarea muncii în echipă Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei Prevenirea poluării mediului Întocmirea documentelor specifice Pregătirea antreurilor calde şi reci Pregătirea fripturilor Pregătirea gustărilor calde şi reci Pregătirea mâncărurilor din carne Pregătirea mâncărurilor din legume. paste făinoase Pregătirea preparatelor lichide Prepararea dulciurilor (deserturilor) Prepararea fondurilor glace Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare Realizarea acţiunilor de supervizare şi control Realizarea aluaturilor de bază Realizarea salatelor Realizarea sosurilor Competenţe specifice .ouă.orez.

Comunicarea se realizează numai cu persoanele autorizate prin atribuţiunile de serviciu. Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate printr-un proces acceptat de toţi membrii grupului 2.Comunicarea la locul de muncă Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Interlocutorii sunt trataţi cu înţelegere şi atenţie. 1.2. tehnologii. cu respectarea raporturilor ierarhice.2. În cadrul discuţiilor în grup este respectat dreptul la opinie al celorlalţi participanţi 2. Întrebările pentru obtinerea de informatii suplimentare si clarificări sunt pertinente şi logice 2.1. pe teme profesionale 2. Participă la discuţii în grup. 2. Transmite şi primeşte informaţii referitoare la activitatea specifică bucătăriei. tehnici de lucru pentru fiecare activitate în parte.5. Informaţiile transmise sunt reale. Metoda de comunicare folosită este corespunzătoare procedurilor interne si permite transmiterea rapidă si corectă a informatiilor.5. CRITERII DE REALIZARE 1. operative şi funcţionale.1. Punctele de vedere proprii sunt argumentate clar si sunt expuse fără reţinere 2.3. complete şi redactate în limbajul tehnic prevăzut în normative 1. 1.4. . 1. Se informează zilnic cu privire la sortimentul ce urmează a se realiza. Prelucrează informatiile profesionale primite din exterior sau de la unii membrii ai echipei referitoare la sortimente.4.3.

operative şi funcţionale . operative şi funcţionale şi a procedurilor interne de raportare .Gama de variabile Tipuri de activităţi: vânzare la liber.Modul de adresare şi formulare a ideilor _ . orală Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la: . coacere ş. Forma de comunicare: scrisă.Terminologia de specialitate . personal specializat în activitatea de protecţia muncii. mese organizate Persoane autorizate: colegi de echipă. personalul formaţiei de pompieri.tehnologia sortimentelor propuse . director.Respectarea raporturilor ierarhice.). La evaluare se va urmări: .Utilizarea unui limbaj tehnic adecvat .a.Regulamentul de ordine interioară .Schema organizatorică şi raporturile ierarhice.tehnici de lucru (fierbere. înăbuşire. şef echipă.

4. . .3. Sarcinile individuale sunt identificate / stabilite în conformitate cu sarcina echipei şi dispoziţia şefului ierarhic sau al echipei. . . Calculează norma de timp specifică pentru fiecare pozitie din meniu. tratare termică. . In functie de gradul de urgentă al comenzii calculează norma de timp specifică.Capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri ai echipei. calitatea produsului finit. divizare. planuri meniu. tăiere. 2.timpii de fabricaţie pentru fiecare sortiment. feliere.Componenţa echipei. 2. bucătar şef. maestru în arta culinară. Se informează cu privire la sortimentul ce urmează a se realiza.Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale.Desfăşurarea muncii în echipă Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Sarcina echipei este îndeplinită printr-un mod de actiune acceptat si respectat de toţi membrii echipei. program de producţie. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la: . 1.2. bucătar specialist. reţetar. tocare. montare). 1.tehnologie culinară.4.5. bucătar calificat. Identifică sarcinile ce îi revin în cadrul formatiei în functie de programul zilnic. 2. Surse autorizate: atribuţii de serviciu.3. 1. Identifică sarcinile ce îi revin în cadrul echipei CRITERII DE REALIZARE 1.1. finisare. 1. dispoziţii ale şefilor ierarhici sau operativi.2. Munca în echipă este efectuată respectându-se raporturile ierarhice Gama de variabile Membrii echipei: ajutor bucătar. 2. Sarcinile individuale sunt îndeplinite la parametrii impusi de către toţi membrii echipei. consumuri specifice minime.6. .Atribuţii de serviciu. La evaluare se va urmări: . Desfăşoară munca împreună cu membrii echipei 2. Parametrii impuşi: grafice de lucru. Acordarea de asistentă este solicitată / acordată argumentat si prompt. Sarcinile sunt identificate conform informaţiilor din surse autorizate. decorare.conţinutul operaţiilor tehnologice ce urmează a se realiza (spălare.1. 1.

4. 1. 2. Calitatea materiilor prime este verificată organoleptic prin comparare cu valorile standard.3. 2.Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1.2.Recepţionează materiile prime şi auxiliare. Receptionează cantitativ si calitativ materiile prime si auxiliare conform standardelor şi reţetelor de fabricaţie.1. 3. Stabileşte cu exactitate necesarul de materii prime şi auxiliare pentru o anumită perioadă de timp. 4. 3. Materiile prime şi auxiliare sunt depozitate în condiţiile de menţinere a calitătii. 3. Stabileşte corectitudinea termenului de valabilitate pentru fiecare materie primă în parte. Stabileşte necesarul de materii prime 1.2.1 Sursele de aprovizionare sunt identificate responsabil în sensul asigurării celui mai bun raport calitate / pret al tranzactiei.3 Sursele de aprovizionare sunt identificate cu atenţie în sensul asigurării conditiilor optime de livrare. . 4. 3. 2.5. 3. Materiile prime si auxiliare de calitate necorespunzătoare sunt refuzate.1.2.2 Sursele de aprovizionare sunt identificate în timp util. 2.1. Identifică surse de aprovizionare. 3. Materiile prime şi auxiliare sunt depozitate în locuri destinate acestui scop. Depozitează materiile prime şi auxiliare. producţiei.4. Elimină materiile prime care nu sunt în termen de valabilitate. Identifică corect materiile prime si auxiliare necesare realizării şi auxiliare.

Caracteristicile organoleptice şi de calitate ale materiilor prime şi auxiliare folosite în bucătărie . Materii auxiliare: zahăr. materiale şi ambalaje . vin.Procedura de aprovizionare . miros. condimente.Norme de consum La evaluare se vor urmări: . sare.condiţii de depozitare .Respectarea procedurii de aprovizionare .Atenţia cu care sunt verificate cantităţile de materii prime. lăzi frigorifice. ş.a. brânzeturi.Respectarea normelor de igienă la aprovizionarea şi depozitarea materiilor prime şi auxiliare _ . oţet.Gama de variabile Materii prime: carne. structură. Utilaje: frigidere. aspect. Caracteristicile organoleptice gust. culoare. consistenţă Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la: .Norme de igienă la aprovizionare şi depozitare . fructe. oase cu şi fără valoare. grăsimi animale şi vegetale. legume. ouă. crupe.

4. Utilizează echipamentul de protecţie specific CRITERII DE REALIZARE 1.1 Manipulează corect materialele si produsele alimentare.3 Echipamentul de protectie este mentinut în stare curată.4 Materialele de întretinere si curătenie se utilizează în limitele normelor de consum agreate de unitate. 3. 4. 2.Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.2 Sesizează organele ierarhic superioare la aparitia primelor semne de boală ce ar putea prezenta pericol de contaminare pentru clienti si personal. 4. utilajele si inventarul pentru servire.2 Echipamentul de protectie este utilizat pe toată durata desfăsurării activitătii de productie 1.2 Mentine în stare de curătenie mobilierul. Locul de muncă este mentinut curat conform normelor igienico de muncă sanitare.2 Igiena personală este asigurată si mentinută pe toată durata programului de lucru. 3. Menţine starea de curăţenie a locului 3.3 Utilizează corect materialele si instrumentele de efectuare a curăteniei la locul de muncă.1 Igiena personală se mentine conform normelor de igienă în vigoare si a regulamentelor interne. 3.1. Acţionează pentru prevenirea apariţiei focarelor de contaminare . 3. 2. Menţine igiena personală 2.

.promptitudinea şi corectitudinea cu care execută curăţenia şi dezinfectarea.Mijloace de igienizare: mături. . şorţ.modul în care se menţine igiena personală şi cea a locului de muncă.Reglementări şi proceduri pe linie igienico . .Substanţe dezinfectante: cloramină.chimice. _ . bureţi.tehnice. .Materiale de igienizare: detergent. grafice de igienizare.Obiecte de inventar pentru servire produselor: tăvi. . bonetă. .modul în care sunt alese soluţiile dezinfectante şi concentraţiile lor conform tipului de dotare sau utilajului tehnologic. lavete. var cloros. .Norme igienico sanitare specifice activităţilor în laboratorul de cofetărie / patiserie La evaluare se va urmări: .sanitare. oţet. şorţ de cauciuc. instrucţiuni tehnologice.Gama de variabile . . boneta / batic.modul în care sunt însuşite şi aplicate normele igienico . legislaţie în vigoare. tacâmuri . mănuşi şi cizme de Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .Echipament de protecţie: halat. veselă. standarde de calitate. mănuşi .Surse de poluare a mediului : deşeuri menajere. . apă.Echipament de protecţie şi de protecţie sanitară: halat.sanitară: norme tehnice. .

Execută conform instructiunilor sanitare operatii de curătenie si întreţinere a mobilierului. perii. spatule. Spaţii curăţate: bucătăria. Respectă succesiunea corectă a operatiilor de curătenie si întretinere a spaţiilor. Controlează încadrarea în limitele de functionare a instalatiilor frigorifice şi termice din dotare. polonice.2. Aplică conform planului de igienizare al unitătii succesiunea operatiilor de curătenie si întretinere tinând seama de particularitătile acestora. vase diferite). Materiale consumabile: apă caldă şi rece. cuptor. Asigură păstrarea în conditii corespunzătoare a produselor finite si materiilor prime neconsumate.3. tăvi. Unitatea se aplică lucrătorilor din bucătării. Obiecte de inventar pentru curăţenie: găleţi. Verifică şi pregăteşte utilajele. Foloseşte corect materialele şi echipamentul tehnic specific. Controlează zilnic si ori de câte ori este nevoie starea tehnică a utilajelor din dotare.1. temperatura apei de spălare şi a celei folosite la dizolvarea dezinfectanţilor). mănuşi._ . 1.1. Pregăteşte secţia bucătărie în vederea închiderii unităţii. lavete. spaţii de depozitare şi spaţii anexă. frigider. mobilierului. ace împănat. 3. cizme. ustensilele. detergenţi. robot.Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii secţiei Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. maşină de tocat. Gama de variabile 2. tigaie basculantă. 3. mături.2. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele se referă la: planul de igienizare al unităţii. Efectuează lucrări de curăţenie în vederea începerii activităţii. 3. utilajelor şi obiectelor de inventar. CRITERII DE REALIZARE 1. 3. bureţi. dezinfectanţi. parametrii de funcţionare a utilajelor ( plită. utilajelor şi obiectelor de inventar folosite.1. alte obiecte de inventar în vederea desfăşurării lucrului.2. Echipament de protecţie: halate. luşuri. modul de folosire corectă a materialelor consumabile (concentraţia detergenţilor şi dezinfectanţilor. cuptor microunde). palete. 2. modul de folosire a ustensilelor (cuţite. 2. friteuză. hotă absorbţie.

noţiuni privind riscurile poluării .regulamentul de ordine interioară. 2. 2.deşeuri menajere. .instrucţiunile şi reglementările Ministerului Mediului. 2.regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii.1. . Aplică normele de protecţia mediului 2.Prevenirea poluării mediului Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: .surse de poluare La evaluare se va urmări: .condiţiile în care se colectează şi depozitează deşeurile rezultate. Gama de variabile Reguli de protecţia mediului: . Identifică sursele de poluare CRITERII DE REALIZARE 1.modul în care sunt colectate şi depozitate deşeurile pentru prevenirea poluării mediului . .1 Sursele de poluare sunt identificate pe tot timpul desfăsurării activitătii.2 Este identificat şi aplicat circuitul deşeurilor şi reziduurilor menajere rezultate în timpul activitătii. .4 Împotriva oricăror surse de poluare identificate sunt adoptate măsuri conform reglementărilor specifice locului de muncă.substanţe toxice . 2.este respectat circuitul deşeurilor şi al reziduurilor conform reglementărilor interne.3 Normele de protecţia mediului sunt aplicate permanent în toate activitătile de la locul de muncă.2 Semnalarea poluării se face prompt si rapid conform regulilor interne 2.5 Circuitul deşeurilor şi reziduurilor este respectat în totalitate conform reglementărilor interne. Activitatea se desfăsoară în conformitate cu legislatia privind protecţia mediului.reglementările Ministerului Mediului şi reglementările interne privind măsurile de prevenire a poluării mediului specifice locului de muncă. . Agenţi poluanţi: . 1.

Verifică corectitudinea documentelor întocmite. _ .Întocmirea documentelor specifice Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. 2. calcule procentuale. pliante. Tipuri de documente specifice: bon de marcaj. bonuri. plan meniu. CRITERII DE REALIZARE 1. 2. Culege informaţii privind 2. Stabileşte informaţii precise privind activitatea din timpul turei de lucru din reţete.1. Gama de variabile Tipuri de informaţii: reţete. Completează corect si citet rubricile documentului.2.1. Stabileste corectitudinea documentelor în momentul lansării comenzii. note de plată. existenţa documentelor. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe privind: calcule aritmetice. bonuri. Întocmeşte complet şi respectând structura documentelor. plan meniu.1. circulaţia documentelor. 3. 3.Redactează documente specifice.

Defineşte parametrii de calitate organoleptici (aspect. 3. miros. CRITERII DE REALIZARE 1. Cântăreste corect portiile.2. Asează pe platou într-o formă cât m ai estetică.2.3. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. conform standardului unitătii. Prelucrează primar si cu eficientă materiile prime si auxiliare.5.Prepară antreurile calde şi reci. 4.3. 4. Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie. 2. 3. 3.1.3. Selectează corect sosurile. Decorează estetic cu materii prime de culori vii. 3. 2.Pregătirea antreurilor calde şi reci Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Respectă stilul de asezare pe platou (un singur sortiment). 2.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. 2.2.1. Pregăteste structura de bază conform tehnologiei.4. Realizează antreurile calde si reci conform standardului de calitate propriu. 1. 3. 3. Prezintă antreurile. structură). calitatea şi preţul. Distribuie antreurile calde şi reci. adaosurile. gust. 5. 5.2. Alege materiile prime. . 1.1.1. 4. glazurile. auxiliare şi semipreparate. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului.3. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate.2. 5. 4. Clasifică corect antreurile. glazurile pentru diferite tipuri de 4. Identifică corect tipurile de semipreparate.1. Asezonează corect sosurile.4.

sos pizza. preparate cu aspic terine. frigider. spaghete. ouă. tocătoare. glace. brânzeturi. gust. galantine. smântână. rulade. cuptor pizza. aspic. colorit. frişcă. budinci. maioneză.. cuptor microunde. grătare.s. luş. palete. pizza. spumiere. piftii. estetica formelor realizate) Legislaţie: igiena sanitară. sufleuri. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii Note de plată Utilaje: plită. răzătoare. formă galantină şi formă terină. Materii prime auxiliare şi semipreparate: carne. protecţia muncii şi p. legume. ciuperci. cuptor.i. aparat tăiat mezeluri. aluat. protecţia consumatorilor Norme şi tehnici de prezentare _ . Ustensile: cuţite. vase inox. sos tomat. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: Alegerea materiilor prime şi auxiliare Reţetele de fabricaţie Note de plată Tehnici de lucru Timpi şi temperatura de preparare Standardul propriu al unităţii Aspectele organoleptice (aspect. spaghete. robot bucătărie. preparate carne. miros. organe. ficat.Gama de variabile Sortimentul: salate antreuri. sos alb cu aspic.

2. 4.2.2.1. Foloseşte corect baitarea pentru fiecare fel de carne. 2.3. 3.2. 5. 5.Pregătirea fripturilor Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. Identifică si selectează carnea si organele conform retetelor si factorilor de calitate. 4. Feliază corect diferite tipuri de carne si organe.1. 2. . 3. 2. 3.3. Alege materiile prime şi auxiliare. 5. Pregăteste conform tehnologiei materialul pentru împesmetat si împănat. 3. Cântăreste corect portiile.Pregăteşte fripturile.2. Selectează conform tehnologiei specifice tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. Clasifică corect fripturile. Decorează estetic fripturile.4. Realizează fripturile conform standardului unitătii. 1.3. Identifică corect carnea de calitate superioară conform caracteristicilor organoleptice din standard. Distribuie fripturile. 4. 3.1.1. CRITERII DE REALIZARE 1. 4. Montează fripturile pe platou conform standardului unitătii. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate.1. 2. Prezintă fripturile. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. calitatea şi preţul.

vase inox. pârjoale. slănină. miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară. Note de plată. Materii prime şi auxiliare: sortimente superioare din toate categoriile de carne. organe. ulei. cuţite. oţet.. gust. la frigare. protecţia muncii şi p. cleşti. ace pentru împănat.i. pesmet. vin.Gama de variabile Sortimentul: fripturi din carne.s. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare _ . Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. ou. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii. organe. cârnaţi. mici. condimente. ciocan de carne. cârnaţi) la grătar. făină. Ustensile: frigărui. şniţele pane şi parizian. legume. preparate (mici.

3. 3. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea.3.2. 4. 2. Prelucrează primar si cu eficientă materiile prime si auxiliare. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate.3. Realizează gustările calde si reci conform standardului de calitate propriu.1.2. 5.1. Clasifică corect gustările. conform standardului unitătii.Prepară gustările calde şi reci. 2. 4. Prezintă gustările. Defineste parametrii de calitate organoleptici (aspect. miros). gust. . Alege materiile prime.3. CRITERII DE REALIZARE 1.1.2. 2. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului.2.2. 2. 1. Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie.1. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. auxiliare şi aluaturi. 1. 3. consistentă. Identifică corect tipurile de aluat. legume condimentare). Identifică si foloseste corect ingredientele de gust (condimente. Distribuie gustările calde şi reci.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele.3. Asează pe platou într-o varietate de forme si culori.Pregătirea gustărilor calde şi reci Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. 5. Decorează cu materii prime de culori contrastante si cât mai 5. calitatea şi preţul. arome.1. 3. 4. Asează mai multe sortimente de gustări pe acelasi platou. 4. Conditionează si depozitează corect aluaturile.

legume condimentare. gustări calde: bulete. aparat tăiat caşcaval. gust.. frigider.s. pateuri. ficat. triangle. caşcaval. miros. preparate carne. legume.). făină. spumiere. icre.Gama de variabile Sortimentul: gustări reci (legume şi ouă umplute. platouri inox sau porţelan pentru prezentare. maşină curăţat legume. Utilaje: plită. cuptor. pesmet. tarte. mixer. peşte. protecţia consumatorilor Norme şi tehnici de prezentare _ . ficăţei în bacon. Ustensile: cuţite. crochete. unt. tarte umplute.a. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii. vase inox. ouă. condimente. Materii prime şi semipreparate: carne. poş din şpriţ. estetica formelor realizate) Legislaţie: sanitară. răzătoare.a. tartine ş. buşeuri ş. ulei. luş. Note de plată. sandvişuri. pâine. măsline. ciuperci. tocătoare. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referă la: Alegerea materiilor prime şi auxiliare Reţete de fabricaţie Note de plată Tehnici de lucru Timpi şi temperaturi de preparare Standardul propriu unităţii Aspecte organoleptice (colorit.i. brânzeturi. palete. chifteluţe speciale. foitaj. protecţia muncii şi p. ficăţei.

porc. 5. 3. corect si cu eficientă carnea prin sortare si feliere. inferioară si deseuri pentru a minimaliza pierderile şi pentru a menţine calitatea.1. Prezintă mâncărurile. Selectează carnea pe baza retetelor de fabricatie si a cerintelor de calitate. porc. 3. Foloseşte corect baiţarea pentru fiecare fel de carne. vită. oaie şi vânat. 4. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă.2. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. Montează pe platou conform standardului unitătii.1.Pregăteşte mâncăruri din carne de pui.Pregătirea mâncărurilor din carne Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.3. Pregăteste corect structura de bază. Realizează mâncăruri diferite. 4. calitatea şi preţul. 5.2. 4. miel. 5. vită. oaie.2. . Prelucrează primar. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate.4. 4. 2. Decorează estetic mâncărurile. Identifică corect carnea de calitate superioară. vânat.1. Alege materiile prime. 2.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. 2. Cântăreste corect portiile.1. CRITERII DE REALIZARE 1. Clasifică corect mâncărurile din carne de pui. auxiliare şi semipreparate. 3. 3.2. 1.3. 2. Distribuie mâncărurile.3. precum si cele deosebite conform retetelor si standardelor unitătii.1. 3.2. miel.

sos tomat. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare _ . condimente. răzătoare. gust. miel. cu legume şi crupe. sos alb. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii. oaie. sos smântână. Materii prime şi auxiliare: carne de pui. vită. legume. fructe. sos cu fructe. Note de plată Ustensile: cuţite. miel. protecţia muncii şi p.i. cu legume şi crupe. cuptor. miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară. porc. spumiere. cuptor microunde. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. vită. ciocane pentru carne. mâncăruri din carne de vânat cu sos brun. sos brun. Utilaje: plită. mâncăruri din carne de porc. tocătoare. legume condimentare. vase inox. robot curăţat şi tăiat legume. sos smântână. ouă. oaie cu sos brun şi tomat.Gama de variabile Sortimentul: mâncăruri din carne de pui cu sos alb şi tomat. vânat. brânzeturi..s.

4. 5. 4. 1. platou. ouă si paste făinoase conform reţetei şi factorilor de calitate. ouăle si pastele făinoase conform caracteristicilor organoleptice din standard. 3. calitatea şi preţul. 3. ouă. paste făinoase. 4.3. orez. 2.1. Clasifică corect mâncărurile. Distribuie mâncărurile.2.1. Identifică si selectează legume.Pregătirea mâncărurilor din legume. condimentele. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 4. 3. orez.2.Pregăteşte mâncăruri din legume. adaosurile pentru diferite mâncăruri din legume.5. în legumieră. 3. 2.3.1. Realizează mâncăruri conform standardului de calitate propriu. Decorează estetic mâncărurile. orez si paste făinoase.2. Asezonează corect sosurile. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. Pregăteste structura de bază conform tehnologiei. 5. 2.3.ouă. Selectează corect sosurile. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. Cântăreste corect portiile. Montează mâncărurile conform standardului. CRITERII DE REALIZARE 1.orez. orezul.4.2. Identifică corect tipurile de semipreparate. Alege materiile prime auxiliare şi semipreparate.1.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. 3. .2. ouă. adaosurile. 2. Prelucrează primar si cu eficientă materiile prime si auxiliare. 1.1. 5.3. 3. Alege legumele. paste făinoase Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Prezintă mâncărurile.

pilaf sârbesc. sos alb. tocătoare. pilaf cu legume. omlete. aparat curăţat şi tăiat legume.s. spumiere. protecţia muncii şi p. condimente. macaroane cu sos şi adaosuri. tocane cu orez şi legume. palete. Note de plată.Gama de variabile Sortimentul: mâncăruri dintr-o singură legumă cu sos alb sau tomat. vin. cuptor microunde. răzătoare. Ustensile: cuţite. cuptor.. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii. legume condimentare. smântână. sos tomat. mâncăruri din legume în foi cu sos. jumări. Utilaje: plită. miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară. spaghete. pilaf cu ciuperci. vase inox. pilaf simplu. mâncăruri din legume în straturi cu sos. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare _ . mâncăruri din mai multe legume cu sos. caşcaval. mâncăruri din legume umplute cu sos.i. gust. ochiuri. auxiliare şi semipreparate: legume. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. ulei. preparate din carne. strecurătoare. ouă. Materii prime.

2. Identifică si foloseste corect ingredientele de gust (condimente. Distribuie preparatele lichide. 5. 5. 2. Completează conform tehnologiei preparatele lichide cu adaosuri corespunzătoare (crutoane.2. 3.2. 2. 3. tăitei. 3. miros). 5. 3. coji.3.Găteşte preparate lichide. de calitate conform standardului unitătii. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie. 4. .Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele.1. găluste.1.1. gust. verdeată). Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. 1. 2. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. arome).1. pai parmezan.2. Clasifică corect sortimentul de preparate lichide. calitatea şi preţul. 4. Alege materiile prime şi auxiliare. CRITERII DE REALIZARE 1.2. Prelucrează primar si cu eficientă materiile prime si auxiliare.3.1. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. Prezintă preparatele lichide. consistentă. Realizează preparatele lichide conform standardului de calitate propriu.Pregătirea preparatelor lichide Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Fixează parametrii organoleptici (aspect.

oţet. vase inox. găluşte. fierbere. făină. cuptor.s. ciorbe. smântână. cuţite. spumiere. condimente. boluri de prezentare. tăiţei. pasoar. borşuri. frigider.i. orez. gogoşi profiterol. ulei. maşină curăţat legume. pai parmezan. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii Note de plată Utilaje: plită. Ustensile: palete.. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare condiţii de depozitare _ . legume. crutoane. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referă la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie tehnici de lucru timpi şi temperatură de preparare standardul propriu unităţii aspecte organoleptice (aspect. consomme-uri. miros) timpii de fabricaţie şi temperatură. vase. ouă şi semipreparate.Gama de variabile Preparate lichide: supe. gust. luş. coacere legislaţie: sanitară. protecţia muncii şi p. creme. carne. caşcaval. unt. Materii prime: fonduri. legume condimentare.

gust. miros. 5. Realizează dulciurile conform standardului de calitate propriu. 4. Pregăteste structura de bază conform tehnologiei.3. Clasifică corect dulciurile. .1. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. 5.3. 4.1.2. structură) conform standardului unitătii. 4.1. Prezintă dulciurile. 2. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. Defineşte parametrii de calitate organoleptici (aspect. CRITERII DE REALIZARE 1.1.Prepară dulciurile.2. Distribuie dulciurile. 4. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 2. 2. 1. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. 3. Stabileşte exact cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie.2.Prepararea dulciurilor (deserturilor) Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Cântăreste corect portiile. 5. Alege materiile prime şi auxiliare. 3. Decorează estetic cu materii prime de culori vii.2.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele.1. 3. Asează pe farfurii într-o formă cât mai estetică. 2.3. Prelucrează primar si cu eficientă materiile prime si auxiliare. calitatea şi preţul. 3.2.

miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară..Gama de variabile Sortimentul: dulciuri pe bază de compoziţii (aluaturi). făină. cuptor. fructe.s.i. cupe. paste făinoase. esenţe. Materii prime şi auxiliare: ouă. plită. gust. Utilaje: mixer. Ustensile: vase inox. termoizolante. protecţia muncii şi p. gelatină. tel. brânză. Note de plată. Reţetele de fabricaţie şi standardele unităţii. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. zahăr. orez. dulciuri pe bază de fructe. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare _ . arome.. coloranţi alimentari. bain-marine. dulciuri pe bază de ouă şi lapte. lapte. boluri. Dulciuri pe bază de lapte şi paste făinoase (crupe). griş. linguri.

consistentă.2 Metodele de pregătire sunt utilizate corect pentru a obtine fonduri. 3. Depozitează produsele finite . Conditionează si depozitează corect fondurile si glace. 4.Prepararea fondurilor glace Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. 3.uri. Echipamentul si ustensilele sunt selectate corespunzător în vederea stabilirii corecte a tehnicii de lucru. Determină factorii de calitate: aspect.3 După utilizare. Alege materiile prime şi auxiliare. 1.6 Echipamentele si ustensilele sunt folosite în conditii de sigurantă. conform instrucţiunilor tehnologice.4 Pregătirea fondurilor. 3. 3.2 Depozitarea fondurilor şi glace-urilor se face cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare. 2. 2. glace-urilor se face cu respectarea normelor igienico-sanitare şi de protecţie a muncii. 4. 4.5 Fondurile si glace-urile sunt preparate în cantitatea necesară volumului de activitate al unitătii alimentare.1. miros.2. 3.1.Pregăteşte fonduri.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. glace-uri conform cerinţelor. Prepară fonduri.3 Depozitarea fondurilor şi glace-urilor se face cu respectarea conditiilor de temperatură si timp.2 Echipamentul tehnologic şi ustensilele sunt verificate din punct de vedere al curăteniei si al functionării. glace.1. 4. 3. ustensilele sunt curătate si depozitate în spatiile special destinate. 2. CRITERII DE REALIZARE 1. gust. 2.urile. glace-uri conform standardelor de calitate proprii ale unitătii. Stabileşte cantitatea şi calitatea materiilor prime şi auxiliare conform reţetei.1. cu respectarea normelor de protecţia muncii. 3.3 Situatiile neprevăzute sunt tratate cu eficientă iar când este cazul sunt informate persoanele abilitate.

condimente. . sare.reţetele de fabricaţie.condiţii de depozitare (timp. moţ. temperatură). Materii prime: oase cu şi fără valoare.standardul propriu al unităţii. protecţia consumatorului). frigidere. .Gama de variabile Sortiment: fond alb. lăzi frigorifice.s. Materii auxiliare: oţet. . Echipamente: plită.identificarea şi folosirea echipamentului şu ustensilelor.caracteristicile organoleptice de calitate a materiilor prime şi auxiliare.termenul de valabilitate. legume. prăjire Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referă la: . palete. . fierăstrău. . . fond brun. fructe rădăcinoase şi frunzoase.legislaţie (igienă. Ustensile: vase. sită Situaţii neprevăzute: probleme cu echipamentele. protecţia muncii şi p.a.. glace. cuţite. vin. ş. probleme cu mâncarea Metode de pregătire: fierbere. La evaluare se va urmări: _ . spumiere.i.

1. 3. Identifică si selectează diferite sortimente de peste si fructe de mare conform reţetelor şi factorilor de calitate. Prezintă mâncărurile. congelează. 1.4. 4.3.1. 2.Pregăteşte mâncărurile. 4. Distribuie mâncărurile. decongelează corect pestele si fructele de 2. 3.1.Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. Utilizează pentru preparare diferite procedee conform tehnologiilor specifice. eviscerare si filetare si curătă corect fructele de mare. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea. 4.3.1.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. 2. Selectează conform tehnologiei tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. Prelucrează primar si eficient pestele prin curătire. Identifică corect tipurile de semipreparate. calitatea şi preţul. auxiliare şi semipreparate. 2.2.4.1.2. Realizează mâncăruri conform standardului de calitate propriu. Selectează corect platourile si farfuriile specifice preparatelor din peşte şi fructe de mare.2. Alege peştele şi fructele de mare conform caracteristicilor din standard. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. CRITERII DE REALIZARE 1. .3. Montează adecvat preparatele pe platou cu decorul specific. 5. Prepară sosurile ca un complement al meniului conform retetei si standardului unitătii. Alege materiile prime. 3. 3. Depozitează. 5.1.2. 1. 5.2. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă. 3. Clasifică corect mâncărurile.

ouă. vin. Utilaje: plită. sos tomat. sărată. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. gust. miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară. măsline. legume.s. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare _ . robot pentru curăţat şi tăiat legume. protecţia muncii şi p. friteuză. sos alb. condimente. palete. vase speciale pentru fiert peşte. tocătoare. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii. vase inox. ciuperci. mâncăruri din fructe de mare cu legume şi sosuri. răzătoare. oceanic). Materii prime: peşte (de apă dulce. Note de plată. lămâie. cuptor. Ustensile: cuţite speciale.i. salamandră. fructe de mare.Gama de variabile Sortimentul: mâncăruri din peşte cu sos şi legume. mixer.. smântână.

Respectă cu regularitate si aplică pe tot parcursul fluxului tehnologic normele igienico-sanitare. Verifică existenta certificatelor de calitate. Verifică aplicarea corectă a normelor sanitar-veterinare pentru toate materiile prime de origine animală. noţiuni de întocmire a rapoartelor de producţie. Răspunde în mod direct de conformitatea preparatelor proprii. conformitatea produselor.2. 1.HG 168/1997. 3. Întocmeşte cu exactitate toate reţetele de fabricaţie.2. regulamentul de funcţionare ş statutul OPC. Ordin 21/1992 modificat prin Ordin 58/2000. Urmăreste realizarea corectă si conform retetelor de fabricatie a tuturor preparatelor.1.1. Legea 98/1994. Propune licenţierea preparatelor nelicenţiate.3. 3.5.2. Acţionează pentru respectarea 4.1. Stabileşte preţul de producţie. noţiuni de întocmire a preţului de producţie _ . 3. 3. 2. CRITERII DE REALIZARE 1. 4.Stabileşte reţete de fabricaţie şi urmăreşte respectarea lor.regulamentul de funcţionare şi statutul OPC.Realizarea acţiunilor de supervizare şi control Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1. 2. 4.1.4. Se informează temeinic cu privire la gama de preparate licentiate. declaratiilor de reglementărilor legale privind asumarea conformitate sau certificatelor de conformitate care intră în procesul de răspunderii organizaţiei referitoare la producţie. Gama de variabile Instrucţiunile şi reglementările prevăzute de legislaţia în vigoare: HG 223/1992 . Acţionează pentru respectarea prevederilor legale privind licenţierea şi a reglementărilor legale cu specific 3. 3. Elaborează cu exactitate pretul de productie pentru fiecare preparat conform reţetei şi conform preţurilor de achiziţie a materiilor prime şi auxiliare. Ghid pentru evaluare Cunoştinţele necesare se referă la: normele sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare. Urmăreste realizarea preparatelor pentru care s-a obtinut licenta de igienico-sanitar şi sanitar-veterinar fabricaţie.

poş cu şpriţ. 1. Fixează parametrii organoleptici (aspect. Foloseste corect. 3.2. protecţia muncii şi p. Alege materiile prime şi auxiliare. fierbere.1. 3. cuţite speciale. 4. miros). 2. poş cu dui Utilaje: plită. Ustensile: planşetă. unt. protecţia consumatorilor. coji. 3. ouă. aluat de tăiţei. bicarbonat. forme de tarte.i. Echipamentul şi ustensilele sunt folosite cu respectarea normelor de protecţia muncii. Depozitează produsele finite. de calitate conform standardului unitătii. consistentă. gust.2. caşcaval.Realizează aluaturile.Realizarea aluaturilor de bază Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.3.s.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele.2. Conditionează si depozitează corect aluaturile. 2. cuptor. practic si economicos produsele din aluatul de bază. 3. găluşte. Echipamentul şi ustensilele utilizate sunt curate. Stabileşte cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie. coacere aspectele organoleptice ale standardului referitoare la fiecare tip de aluat domeniul în care se utilizează aluaturile condiţii de depozitare legislaţie: sanitară. Gama de variabile Tipuri de aluaturi: aluat franţuzesc. merdenea. Prelucrează primar materiile prime si auxiliare. Foloseşte corect aluaturile la preparatele culinare. vase inox. tarte.3. 4. pai parmezan Materii prime şi auxiliare: făină.1. 2. Prepară aluaturile conform standardului de calitate propriu. maşină turat foitaj. _ . 4.1..2. CRITERII DE REALIZARE 1.1. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referă la: selectarea materiilor prime reţetele de fabricaţie tehnica de lucru timpii de fabricaţie şi temperatură. sare. gris. Echipamentul si ustensilele sunt corespunzătoare tipului de aluat. 2.

1. protecţia muncii şi p. miros) depozitarea şi păstrarea materiilor prime şi a preparatelor legislaţie: sanitară. Selectează conform tehnologiei specifice tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului. Reţete de fabricaţie şi standardul unităţii.2. salate din legume conservate. auxiliare. răzătoare. 3. sare. sosurile. Identifică corect sosurile si dresingurile folosite la salate. sos muştar. salate combinate. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe referitoare la: alegerea materiilor prime şi auxiliare reţetele de fabricaţie folosirea şi identificarea echipamentului de lucru tehnici de lucru note de plată timpi şi temperaturi de preparare standardul propriu al unităţii aspecte organoleptice (aspect. Foloseste adecvat sosurile si dresingurile potrivit tipului de salată.1. ouă. Identifică corect tehnicile de lucru aplicate. 5.1. Note de plată. piper. măsline. Distribuie salatele. sfeclă. 4. Utilaje: maşină de curăţat şi tăiat legume. Selectează corect vase specifice prezentării salatei. ulei. castraveţi. 3. Identifică si selectează diferite sortimente de legume conform reţetelor de salate şi factorilor de calitate din standard.2. Sortimentul: salate din legume crude. Pregăteste corespunzător salate conform standardului unitătii.Realizarea salatelor Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.1. Materii prime şi auxiliare: salată verde. mixer. tocătoare. calitatea şi preţul. 4. CRITERII DE REALIZARE 1. 1. 5. Prezintă salatele. conopidă.Pregăteşte salatele.3. Gama de variabile 2.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele. Rezolvă eventualele sesizări ale clientilor privind cantitatea.s. oţet. protecţia consumatorilor norme şi tehnici de prezentare . linguri pentru salată.i. verdeaţă. 3. dresingurile.2. vase inox şi porţelan. Alege materiile prime. ceapă. salate din legume fierte. Pregăteste primar materiile prime conform tehnologiei specifice. 2. 5. 2. 3. salate din legume coapte. 4. gust. varză.1. 2. Ustensile: cuţite. Prezintă salata într-un mod acceptat de standardul unitătii. usturoi.2. hrean.2.. roşii. Clasifică corect salatele. Verifică corectitudinea întocmirii documentelor de evidentă.3.

5. Conditionează si depozitează corect sosurile. 4.2.2. 2. Găteste sosurile conform standardului de calitate propriu unitătii. .1. Stabileşte cantitatea şi calitatea conform reţetei de fabricaţie. Selectează tipurile de operatii tehnologice potrivit sortimentului.3 Depozitarea sosurilor se face cu respectarea condiţiilor de 2. 3.Realizarea sosurilor Descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 1.Selectează echipamentul tehnologic şi ustensilele.3.5.3 Depozitarea sosurilor se face cu respectarea condiţiilor igienico-sanitare. de calitate conform standardului unitătii. Identifică si foloseste corect condimentele si aromele. Prelucrează primar materiile prime si auxiliare conform retetei standard.Pregăteşte sosurile. 4. Tehnicile de lucru sunt aplicate corespunzător fiecărui tip de sos.4 După utilizare. consistentă.1. Echipamentul si ustensilele sunt selectate corespunzător în vederea stabilirii corecte a tehnicii de lucru. 2. Echipamentul tehnologic şi ustensilele corespund sortimentului de sosuri ce urmează a fi pregătit. 4.3 Echipamentul tehnologic şi ustensilele sunt verificate din punct de vedere al curăteniei si al functionării. miros). 3.2 Vasele utilizate corespund cantitătii ce urmează a fi preparată. 1.1. Fixează parametrii organoleptici (aspect. Alege materiile prime şi auxiliare. gust. 3. CRITERII DE REALIZARE 1.1.2. 4. ustensilele sunt curătate si depozitate în spatiile special destinate. 4. 3. 2. 3. 2. Foloseşte corect agenţii de îngroşare. Depozitează produsele finite.4. 3. 2.

condimente. vin. . . lăzi frigorifice.s. temperatură). sare. cuţite. . fierăstrău. moţ.termenul de valabilitate.a. fructe rădăcinoase şi frunzoase. La evaluare se va urmări: _ .i. ş. Materii auxiliare: oţet. . protecţia muncii şi p.condiţii de depozitare (timp.Gama de variabile Materii prime: oase cu şi fără valoare. spumiere. protecţia consumatorului). Echipamente: vase.standardul propriu al unităţii.caracteristicile organoleptice de calitate a materiilor prime şi auxiliare. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe necesare se referă la: .legislaţie (igienă.reţetele de fabricaţie. . sită. plită. .identificarea şi folosirea echipamentului şu ustensilelor.. legume. palete. frigidere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful