CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Integritate
1. Reglementări constituţionale cu privire la drepturile şi libertăţile

fundamentale, precum şi la autorităţile publice
Bibliografie: Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.747 din 31.10.2003

2. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
Bibliografie: Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 25.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare*

3. Consiliul Naţional de Integritate – rol, organizare şi funcţionare, atribuţii, raporturile cu Agenţia Naţională de Integritate
Bibliografie: Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 25.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare* 4. Statutul personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate –

legislaţia aplicabilă, drepturi şi îndatoriri, norme de conduită, reguli specifice, angajare, promovare şi încetarea raporturilor juridice, regim disciplinar
Bibliografie: Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.359 din 25.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare* Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 05.02.2003, cu modificările şi completările ulterioare*: încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; contractul individual de muncă pe durată determinată (art.10-86); dialogul social (art.214-235); răspunderea juridică (art.257-2801). Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29.05.2007 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.525 din 02.08.2007 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1105 din 26.11.2004

nr. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.359 din 25. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. nr. art.2004.02. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare*: condiţia lipsei unui interes personal care influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. publicată în Monitorul Oficial al României. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese aplicabile categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. nr.747 din 31.77. cu modificările şi completările ulterioare Bibliografie: Constituţia României. 110-111. cu modificările şi completările ulterioare* 5. instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. nr. 2/2007.116 din 16. nr.2003. publicată in Monitorul Oficial. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I.05. 144/2007 privind înfiinţarea.479 din 17. art. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. Partea I.827 din 13. Partea I.12.2007. republicată în Monitorul Oficial al României.10. republicată în Monitorul Oficial al României.59. Partea I. aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României.Legea nr. Partea I. organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.2004 Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate.09.1197 din 14. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare* Legea nr.IV) Legea nr.07.2005. art. 115) . nr. interdicţii şi declaraţia de interese (Cap.19). publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare* Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate. nr.05. Partea I. 3/2008.07.380 din 03. publicată în Monitorul Oficial al României.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. Partea I nr. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art.2000. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României.2006.51) Legea nr.2008.2005.04.643 din 16.66. 144/2007 privind înfiinţarea. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (Cap.99) Legea nr.7 şi art. 116 din 14.107-108. aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr.826 din 13. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.03. republicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Partea I.84) Legea nr.09. incompatibilităţi (art.1214 din 17. nr.2003 Legea nr. art. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.2007.12. II.279 din 21.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. cu modificările şi completările ulterioare*: Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice (Titlul IV) Legea nr. republicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi.61-62) Legea nr.2004: incompatibilităţi şi interdicţii (art. nr. la alegerea membrilor Consiliul Superior al Magistraturii (art.

226 din 04.391 din 09.04. republicată în Monitorul Oficial al României.2005.06. Partea I.2003. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României.1122 din 29. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor.498 din 24. publicată în Monitorul Oficial al României.34) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32) Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Partea I.2004: incompatibilităţi şi interdicţii (art.10. organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. publicată în Monitorul Oficial al României.636 din 27. nr.182 din 10. 21/1996. nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (cap. VIII) Legea nr. nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Legea audiovizualului. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României.844 din 15.20) Legea nr.34 din 22. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României.441 din 23. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art.12. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art.742 din 16. 504/2002.12. 102/2005 privind înfiinţarea.06.2002.2004. nr. nr. nr.2008.20 şi 23) Legea nr. nr.148 din 10.2000. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.2002.Legea nr.509 din 15. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. republicată în Monitorul Oficial al României.2005. organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. publicată în Monitorul Oficial al României. Legea concurenţei.2004: incompatibilităţi şi conflicte de interese (art. nr. nr. aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.19) Legea nr.50/2005 privind înfiinţarea.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului.11. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. Partea I.4) Legea nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.05. publicată în Monitorul Oficial al României.4) Legea nr.06. nr.09.12) Legea nr. Partea I. Partea I.17) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art.08. Partea I. nr. 73/1993 pentru înfiinţarea.2004: incompatibilităţi şi interdicţii (art.07.25/2002.2003.2005: incompatibilităţi şi interdicţii (art. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al .VI) Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. publicată în Monitorul Oficial al României.04.03.2002. cu modificările şi completările ulterioare*: Registrul de interese (Cap.6) Legea nr.01.34-36) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. republicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. Partea I. Partea I. cu modificările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art.582 din 30. Partea I. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.912 din 07. republicată în Monitorul Oficial al României.17) Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.1999.4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Partea I.534 din 22.

288-293) . a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Partea I.2002.22 .21 .2000. nr.2005. magistraţilor.04.9) Legea nr.246-258).263 din 28. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.359 din 25.05. nr. cu modificările şi completările ulterioare*: declaraţia de avere a candidaţilor (art. Partea I. nr.2008. a Legii administraţiei publice locale nr. Partea I.07.04.597 din 13. Partea I.65 din 16. publicată în Monitorul Oficial al României.618 din 18.4). cu modificările şi completările ulterioare*: incompatibilităţi şi interdicţii (art. 273/2006 privind finanţele publice locale. nr.29) 7. Partea I. nr. art. Rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite Bibliografie: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.09.05. Partea I. nr. cu modificările şi completările ulterioare*: infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (art. nr. cu modificările şi completările ulterioare*: declaraţia de avere (art.2007. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.IV) Legea nr. Partea I. falsuri în înscrisuri (art. publicată în Monitorul Oficial al României. republicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare* Codul penal al României. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare*: rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite (art.2004. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. Prevederi legale pentru combaterea faptelor de corupţie Bibliografie: Legea nr.05. Partea I. Regimul juridic al declaraţiilor de avere şi al declaraţiilor de interese Bibliografie: Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României.2003. Partea I. nr.1997. cu modificările şi completările ulterioare*: declaraţia de interese şi declaraţia de avere(art. Partea I. interdicţii şi declaraţia de interese (Cap. Partea I.826 din 13.887 din 29.196 din 13.09. 500/2002 privind finanţele publice. cu modificările şi completările ulterioare*: Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice (Titlul IV) Legea nr.23) 8. cu modificările şi completările ulterioare* Legea nr.2004.380 din 03. publicată în Monitorul Oficial al României. prevenirea şi sancţionarea corupţiei.României. nr.art. publicată în Monitorul Oficial al României.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.279 din 21.22) Legea nr. 271-272).10. cu modificările şi completările ulterioare* Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare*: rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite (art.93. infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (art. nr.6) 6. cu modificările şi completările ulterioare*: declaraţia de avere a candidaţilor (Titlul I . 78/2000 pentru prevenirea. art.2006. 144/2007 privind înfiinţarea.04. nr. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere.08. republicat în Monitorul Oficial al României.03. incompatibilităţi.259-268.1996.2006. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.359 din 23.48. publicată în Monitorul Oficial al României.99) Legea nr. 215/2001 şi a Legii nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României.219 din 18.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor.

Toma.10. 2004** 12.775/2005. Management – de la teorie la practică. 2005** V.02. Noutăţi în managementul public.2008. publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei . P. cu modificările şi completările ulterioare* Legea nr.2003 10.08.70 din 03. aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. Ediţia a II-a. monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central. 765 din 12.2007 (Condiţionalitatea 2) Raportul din 23 iulie 2008 al Comisiei Comunităţilor Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. monitorizarea şi evaluarea politicilor publice Bibliografie: Regulamentul privind procedurile de elaborare. cu modificările şi completările ulterioare* 11. Transparenţa decizională în administraţia publică Bibliografie: Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Androniceanu. S. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Editura Universităţii din Bucureşti.5 din 15 august 2007 si au fost actualizate si completate prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 14 din 1 septembrie 2008 . ** Lucrările menţionate la Tema 11 au caracter orientativ. Partea I. Noţiuni de management public Bibliografie: A. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.663 din 23. Marinescu.2001. Partea I.11. Partea I. Elaborarea. Cornescu.2005. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public.685 din 29.ro Note: * Se au în vedere modificările şi completările aduse legislaţiei până la data de 29.www. nr.9. Mecanismul de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei Bibliografie: Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Bucureşti.07. D. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Tematica si bibliografia au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr.just. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Editura Universitară. 1346/2007. Curteanu. Partea I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful