Maturski rad 101

Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA

SADRŽAJ

UVOD.................................................................................................................2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA ..........................................................3 SISTEM ZA KOČENJE .....................................................................................4 Disk kočnice.......................................................................................................5 Doboš kočnice....................................................................................................5 Kočione papuče ................................................................................................6 Nosači kočionih klešta ......................................................................................6 Ploča držač kočionih papuča ........................................................................... 6 Vezni delovi kočnice ........................................................................................ 7 Ručna kočnica .................................................................................................. 7 Disk pločice ......................................................................................................7 DEMONTAŽA I MONTAŽA KOČIONIH DISKOVA .......................................... 8 DEMONTAŽA I MONTAŽA KOČIONIH DOBOŠA ...........................................9 sredstva rada i materijal ................................................................................. 10 ZAKLJUČAK................................................................................................... 12 LITERARTURA................................................................................................13

Strana - 1

-

2 - .Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA UVOD ZASTAVA AUTOMOBILI su najstariji industrijski kompleks u Srbiji. nastojeći da obezbedi trajnu programsko-proizvodnu orjentaciju koja će garantovati njen ubrzan razvoj i poboljšanje pozicija na tržištu. klase »B« i »C« sa benzinskim motorima zapremine od 900 do 1600 cm³. danas opstaje kao potencijalna pokretačka snaga privrede Srbije. Pored opreme za kompletnu proizvodnju automobila raspolaže i kadrovima za naučno istraživačku delatnost. Nekada fabrika sa ostvarenim izvozom u 74 zemlje sveta i proizvodnjom od preko 4 miliona automobila. kao i poslove projektovanja tehnoloških procesa i uređaja. sa tradicijom dužom od pet decenija. Osnovne delatnosti su razvoj. Zastava svoju razvojnu šansu vidi u globalizaciji odnosa sa nekim od svetskih proizvođača automobila. proizvodnja i plasman putničkih automobila i rezervnih delova za putničke automobile sa trenutnim kapacitetima za montažu od 60. razvoj proizvoda od ideje do homologacije.000 automobila godišnje. Strana .

pri 90 km/h .765 sa zupčastom letvom 10 4.240 doboš.469.043. sa poprečnim ramenima. spiralnim oprugama i stabilizacionom polugom nezavisno.3 - .5 J x 13''H2 145/80R13 nezavisno.2 OHC jednogrli karburator IMP 32 MGV-12 40.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA M O T O R tip položaj broj cilindara prečnik klipa [mm] hod klipa [mm] radna zapremina [cm3 ] stepen kompresije razvodni sistem sistem za napajanje gorivom maksimalna snaga kW (KS) pri broju obrtaja maksimalni obrtni moment Nm pri broju obrtaja T R A N S M I S I J A pogon menjač prenosni odnosi u menjaču prenosni odnos glavnog prenosnika U P R A V LJ A Č K I M E H A N I Z A M tip prečnik okretanja [m] T O Č K O V I tip naplatka tip pneumatika O S L A NJ A NJ E prednje zadnje K O Č I O N I S I S T E M tip Prednje ∅[ mm] Zadnje ∅[ mm] D I M E N Z I J E I M A S E dužina x širina x visina [mm] razmak osovina [mm] razmaci prednjih .8 SISTEM ZA KOČENJE Strana . korektorom pritiska za zadnje točkove i servo uređajem disk .7 8. hidrauličnim amortizerima. sa poprečnim ramenima. iIV=1. iIII=1. iII=2. 185 3814 x 1590 x 1345 2448 1308/1313 835 400 38 135 20 6. McPherson. iHN=3.4/3000 napred 5-stepeni iI=4.zadnjih točkova [mm] masa vozila spremnog za vožnju [kg] nosivost [kg] kapacitet rezervoara za gorivo [l] P E R F O R M A N S E maksimalna brzina [km/h] ubrzanje 0-100 km/h [s] potrošnja [l/100km] .pri 120 km/h četvorotaktni napred poprečno 4 80 55.863.4 (55)/6000 77.714 io =3. hidrauličnim amortizerima i poprečnim lisnatim gibnjem dvokružni sistem sa dva paralelna kola .091.235.5 1116 9. iV=0.

disk pločice. kočioni doboši 5. Najčešci kvarovi su istrošenost pojedinih delova sistema i to sledećim redom: 1. ploca držac kočionih papuča. mehanizam parkirne kočnice. disk pločice 2. kočioni doboši. Mehanicki sistem kočnice sačinjavaju: kočioni diskovi. sigurnost.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA Kočioni uredjaj na vozilu sastoji se od četiri posebna sistema. diskovi kočnice 4. koji su medjusobno povezani i funkcionišu kao jedna integralna celina:     Mehanički sistem. kočioni paknovi i povezujući delovi. kočne papučice 3. nosači s ležištima za disk pločice. Disk kočnice Strana . Servo sistem ili pojačivač kočenja i Elektronski sistem. Karakteristika mehaničkog sistema kočnice je pouzdanost.4 - . nosači kočionih klješta. trajnost. Hidraulični sistem. blokade pojedinih delova prednjih i zadnjih kočnica. mehanizam ručne kočnice 6.

5 - . a vek trajanja im je dva do tri puta kraći od zadnjih kočnica. da izadju iz radijalne ose a nije redak slučaj da dodje i do pucanja samog diska. Mašinska obrada se ne preporučuje jer se Strana . pri 180 km/h 500°C. a na zadnje samo 30% . Obradom diskova znatno se smanjuje aktivni presek diskova (debljina). diskovi postaju tanji. a kod uzastopnog kočenja čak 800°C. i termičkim Temperatura na diskovima u fazi kočenja pri brzini od 130 km/h dostiže 300°C. Doboš kočnice Vek trajanja im je tri do četiri puta duži od diskova prednjih kočnica. Radni uslovi i navedena opterećenja izazivaju trajne promene na disku kočnice. Postoje dva razloga zbog kojih se menjaju i to zbog trošenja kočne površine i zbog toga što postaju ekscentrični. Zbog te činjenice prednje kočnice su najčešće disk sa disk pločicama dok zadnje mogu da budu sa kočionim dobošem. Navedena deformacija diska može da izazove i vibracije pedale kočnice u fazi kočenja. njihova masa je manja pa se zato i više zagrevaju. a to su pre svega trošenje kočne površine i deformacije samog diska (aksijalni udar). Iz tog razloga nije preporučljivo da se diskovi obradjuju na strugu jer se na taj načine ne postiže ušteda. Iz tih razloga diskovi mogu da se deformišu. da su prednji diskovi i disk pločice često izloženi velikim mehaničkim. Zanimljivo je pomenuti. da bi se lakše razumelo.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA Od ukupne kočne sile na prednje kočnice odlazi 70% sile kočenja. Iz tog razloga su prednje kočnice uvek jače dimenzionisane. dinamičkim opterećenjima.

Kočne papuče uobičajeno duže traju jer su pritisci po jedinici površine kao i temperature znatno manje nego na prednjim kočnicama. Vezni delovi kočnice Strana . a na redovnom servisiranju potrebna je samo obrada pojedinih površina za koje su vezane druge komponente i čišćenje unutrašnje strane. Kočione papuče Redovno su ugradjene na zadnje kočnice. Nosači kočionih klješta Po pravilu se ne kvare. Ploča držač kočionih papuča Na ovom delu kočionog sistema nema značajnijih kvarova. Kod vozila manje snage rade u sistemu radne i parkirne kočnice. a rade u sistemu parkirne kočnice.6 - . a osnovni zadatak im je da se na njima drže kočiona kliješta i na njima se nalaze ležišta za disk pločice. Kod vozila veće snage koja imaju disk kočnice i na zadnjoj osovini mogu da postoje kočne papuče unutar diska.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA time povećava njihov prečnik a time se smanjuje kontakt izmedju doboša i kočne obloge paknovima.

Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA U ove delove spadaju razne povratne opruge. Ova komanda može da bude izvedena kao jedna ili više čeličnih sajli u fleksibilnoj čeličnoj cevi (bužiru) kao i u kombinaciji s mehanizmom s polugama. zbog efekta samokočivosti. mehanizam i poluge mehanizma za podešavanje kočionih papuča. Izložene su mehaničkom. Termičko trošenje izaziva strukturnu promenu frikcijonog materijala. Najčešći kvarovi su veliko trenje u fleksibilnoj cevi i blokada mehanizma s polugama zbog uticaja vlage. a posledica je smanjenje koeficijenta trenja i duži zaustavni put vozila.7 - . dinamičkom i termičkom opterećenju. Troše se na dva načina i to trošenjem frikcionog materijala (postaju tanje) i termički. Disk pločice Disk pločice su najopterećeniji delovi kočionog sistema i zato se najbrže i troše. DEMONTAŽA I MONTAŽA KOČIONIH DISKOVA Strana . držaci papučica kočnice. Ručna kočnica Najčešće je izvedena kao doboš kočnica. Disk pločice rade u ekstremnim uslovima i od njih zavisi aktivna bezbednost vozila i zato je preporuka da se uvek koriste atestirane disk pločice sa oznakom kvaliteta. a prividna ušteda s jeftinijim delovima nije preporičljiva. Zbog visokih temperatura može da dodje i do deformacije metalnog dela disk pločice što ima za posledicu pojavu vibracija prilikom kočenja. vode i prašine. Ovaj sistem potrebno je da se redovno kontroliše i održava.

odnosno demontaže diskova je sledeći 1. Vadjenje osigurača kočionih pločica. Skidanje polopca glavčine osovine 3. U slučaju da je oštećen dubljim radijalnim brazdama. mada je to Strana . Kako sam već naveo.8 - . Vadjenje kočionih pločica iz nosača Kada se postavljaju nove kočione pločice neophodno je prethodno proveriti u kakvom je stanju kočioni disk. Skidanje nosača klešta s tim da nije neophodno odkačiti cev za dovod kočione tečnosti (ulja). Ovaj posklop može ostati ne demontiran.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA Kako se sa slike može videti raspored skidanja. 4. 5. Skidanje gume sa felnom 2. potrebno je disk zameniti. nije poželjno. koje su nastale prilikom trenja kočione pločice o disk.

koji je ograničen. Sa druge strane.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA veoma čest slučaj kod nas. čime mu se slabi nosivost i može doći do neželjene havarije – pucanja diska u vožnji. a to povlači za sobom smanjenu silu trenja. Nakon postavljanja i pričvršćivanja svih delova neophodno je proveriti silu kočenja i „tvrdoću“ kočnice i ako je potrebno izventilirati ceo sistem. kako se smanjuje poprečni presek diska tako se povećava hod pločica. kočenja i ceo sistem postaje manje pouzdan. Tek smo sada sigurni da je posao uspešno završen i da će vozilo biti bezbedno na putu. odnosno. Montaža zamenjenih delova se obavlja suprotnim redosledom od demontaže. Ovim zahvatom se smanjuje poprečni presek diska. DEMONTAŽA I MONTAŽA KOČIONIH DOBOŠA Strana . da se diskovi nose na strugarsku obradu.9 - .

Na isti način se može postići i to da unutrašnja površina bude elipsasta i da paknovi ne nalešu celom svojom površinom. Na takav način se dobija veći unutrašnji prečnik kočione površine. doboše treba zameniti novim. 13. Ni ovde nije preporučljivo da se doboši obradjuju na strugu kako bi im se unutrašnjost poravnala. Iz slike se vidi da je neophodno : Odviti vijke koji pričvršćuju felnu sa gumom na osovinu i ukloniti gumu i felnu.10. a to znači da će paknovi morati više da se rašire i neće obezbediti maksimalnu silu kočenja što može u nepredvidjenim i ekcesnim situacijama biti fatalno. Odviti vijke koji drže doboš na rukavcu zadnje osovine Ukloniti doboš Otkačiti i skinuti opruge koje se nalaze na paknama Raskačiti dvosmerni cilindar od paknova Pakne skinuti sa osovinica za oslonac (oko kojih se pakne zakreću) Cilindar nije neophodno skinuti niti raskačiti sa sistema za dovod hidrauličnog ulja. već samo jednim delom. a naročito ako su primetni veći ili manji radijalni kanali. Pre montaže. I ovo dovodi do istog rezultata.10 - . SREDSTVA RADA I MATERIJAL Da bi smo izvršili zamenu prednjih i zadnjih kočnica potrebno nam je : − Ključevi : 8. 17 − Klešta za skidanje zegerovih prstenova − Univerzalna klješta – kombinirke Strana . doboše treba pregledati i ako im je unutrašnjost oštećena iz bilo kog razloga. a to je smanjena sila kočenja.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA Sličan posao nas očekuje i prilikom demontaše i montaže kočionih doboša koji su zadučeni za kočenje na zadnjoj osovini.

11 - .Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA − Ovijač (šafciger) – veći i manji Rezervni delovi : − Pakne − Disk pločice − Diskovi (ako je potrebno) − Doboši (ako je potrebno) − Ulje za kočnice − Gumice za zaptivanje (komplet za kočnice) Radno vreme : − Za skidanje prednjih diskova potrebno je 2 radna sata − Za skidanje zadnjih doboša potrebno je 2 radna sata Ukupni troškovi : − Oko 8 000.00 dinara Strana .

Strana .12 - . Naglasili smo da ne bi trebalo vršiti nikakve intervencije na delovima koji sačinjavaju ove podsklopove. Toga se treba pridržavati jer je veliki ulog da bi se neko bezobzirno kockao. najvažniji sistem za bezbednost u saobraćaju. radi sigurnosti i bezbednosti. Ulog je ŽIVOT. Baš zbog toga. pa i YUGO SKALA 101. neophodno je i preko potrebno da taj sistem bude uvek ispravan i pouzdan.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA ZAKLJUČAK Na osnovu svega navedenog zaključujemo da je kočioni sistem bilo kog automobila.

BENZINSKI MOTORI. Tehnička Knjiga.com Strana . Miroslav Lambić. LITERATURA 1. 2. Beograd 1997.zastava.13 - . www.Maturski rad 101 Zamena kočnica kod vozila YUGO SKALA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful