LAWAK AT SAKLAW SA FILIPINO II

Unang Markahan
PAKSA KASANAYAN

Sesyon 1

Oryentasyon

Pagpapakilala sa sarili

A. Kahulugan at Kaligirang Pangkasaysayan ng Tula B. Mga Panandang Diskurso C. (Wastong Gamit ng mga Salita) Ng-nang Kung-kong May-mayroon Doon-roon Daw-raw

Sesyon 2

BALYU/ PAGPAPAHALAGA Maka-Diyos Pagmamahal Pagkamasunurin Pananalig/Pananampalataya Kalayaan Pag-ibig sa bayan Tiwala sa sarili Paghahanda Pakikipagkapwa-tao Pagmamalaki sa kulturang Pilipino

LESSON ACROSS DISCIPLINES

Pagbuo ng sariling hinuha Pag-uulat ng ng isinagawang pananaliksik Pagbabahagi ng kani-kanilang karanasan at natutunan Paggamit nang wasto sa mga salita Pagbuo ng pangungusap gamit ang matalinghagang salita sa iba‟t ibang pagkakataon o sitwasyon

Paggamit nang wasto sa wika

Sesyon 3

A. Mga Elemento ng Tula a. sukat

Pagkamalikhain Paggamit nang wasto sa wika

kariktan B. Sarsuwela) d. Blangko-berso c. Pamanahon e. tugma c. Apat na Uri ng Tula a. balada. Duplo. Maiikling Sambitla d. aliw-iw o indayog d. Batutian) . Eksistensyal b. talinghaga 5. elehiya. Pangungusap na Walang Paksa a. Balagtasan. soneto. Ponemang Segmental Sesyon 4 A. Pahanga c. pasyon) c. Pandamdamin/Liriko (oda. Tibag. Panuluyan. Uri ng Taludturan a. awit/himno) b. Tulang Pasalaysay (epiko. korido. Pormulasyong Panlipunan Sesyon 5 Paghahanay ng mga taludtod sa loob ng tula na „di gaanong maunawaan at madaling maunawaan Paghihinuha sa kahulugan ng bawat pahayag Pagtukoy sa matalinghagang pananalita Paggamit sa mga panandang naghuhudyat ng kilos Pagbibigay-kahulugan sa mahihirap na salitang ginamit sa tula Pagkamalikhain Paghahambing ng mga tulang may iba‟t ibang uri ng taludturan Pagbuo ng sariling pananaw Pagsusuri sa kayarian ng taludturan ng tulang binasa Pagbuo ng makabuluhang Paggamit nang wasto sa wika pangungusap Paggamit ng mga pangungusap na walang paksa sa pagbasa at pagbigkas ng tula Pagbibigay-kahulugan sa mga salitang hindi maunawaan na ginamit sa tula Pagsasaliksik at pagbabahagi ng mga halimbawa ng iba‟t ibang uri ng tula Pagbuo ng sariling pananaw Pagkamalikhain Pagkamakabayan Pagtulong sa kapwa Pagkamatatag Pagkamakatotohanan Katarungan Paggamit nang wasto sa wika Pagpapahalaga sa buhay A. Tulang Dula (Moromoro/Komedya. Tulang Patnigan (Karagatan.b. awit. Tradisyunal b. Malaya B. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa C.

Pambalana A. Pangngalan (Uri ng Pangngalan) 1.B.“Balagtasan” ni Pablo Reyna Libiran Sesyon 2 Pagbabahagi ng ideya tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng balagtasan Paglalahad ng pananaw tungkol sa bias ng pag-aaral ng balagtasan Paghahanay ng katwiran kaugnay ng isang napapanahong isyu o paksa Pagbuo ng sariling pananaw Pagkilala sa sarili Pag-uulat ng mga nasaliksik na impormasyon kaugnay ng paksa Pagpapahalaga sa kultura ng ating lahi Pagkamakatarungan Paggamit nang wasto sa wika Pagpapahalaga sa kultura ng ating lahi Pagkamakatarungan . Pantangi 2. Iba‟t ibang Paksa ng Tula B. Dionicio C. Mga Uri ng Dulang Patnigan B. Kathang Pormal. Balagtasan ni Patricio A. Pormal at Di-pormal na Salita Pagbuo ng sariling pananaw Pagkilala sa sarili Pagbibigay ng pangunahing kaisipan o tema ng mga tula Paggamit nang wasto sa wika Paglalapat sa mga natutunan sa paglikha ng tula Sesyon 7 A. Dalawang Dimesyon ng Pagbibigay ng Kahulugan Pagkakaroon ng determinasyon Sesyon 6 A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Balagtasan B. Isang Punungkahoy C.Pagsulat ng Pagpapahalaga sa Panitikan Tula Ikalawang Markahan PAKSA KASANAYAN BALYU/PAGPAPAHALAGA LESSON ACROSS DISCIPLINES Sesyon 1 A.

English o Filipino? B. Alin ang Higit na Makalinang sa Galing ng Pilipino.Mga Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian 1.Ang Balagtasan Bilang Salamin ng Kulturang Pilipino B. Mga Elemento ng Balagtasan B. Pinasidhing Anyo ng Pang-uri at Pandiwa Pagamamahal sa wika Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 4 A.Sesyon 3 C. Dapat Pa Bang Magtrabaho sa Abroad ang Ating Kababaihan sa Kabila ng Panganib at Kapariwaraang Nagaganap sa C. sa iba at sa sariling lugar na kinakaharap ngayon ng tulang patnigan Paghahambing ng mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian Pagbibigay ng sariling interpretasyon sa isang balagtasan Pagsusulat ng mga saknong na bibigkasin ng Lakandiwa at mambabalagtas Pagsasakilos sa mga dapat gawin ng mga taong kabilang sa pagtatanghal ng balagtasan Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mensahe Pag-uulat sa maaaring paksain ng isang balagtasan Pagsasaliksik sa mga halimbawang paksa /isyung pagtatalunan Pagbabahagi sa pagtatanghal ng balagtasan Pagtukoy sa sanhi at bunga Pagbuo ng sariling pananaw Pagkilala sa sarili Paggamit nang wasto sa wika A. Payak 2. Pag-uugnayang Leksikal .Hugnayan 4. Tambalan 3.“Dapat bang Dagdagan ng Isa Pang Taon ang Hayskul?” B. Pang-abay Pagpapahalaga sa Edukasyon Paggamit nang wasto sa wika Pagmamahal sa kultura n gating lahi Pagkamasining Pagtitiwala sa sarili Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 5 A. Langkapan Paglalahad ng naging epekto sa sarili. Mga Elemento ng Balagtasan B.

Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantanghalan B. Pang. Mga Uri ng Dulang Pantanghalan a.Ikatlong Markahan PAKSA KASANAYAN BALYU/ PAGPAPAHALAGA Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 1 LESSON ACROSS DISCIPLINES A.abay na Ingklitik at Iba Pang Paraan ng Pagpapahayag ng Damdamin Pagsasalaysay ng isinagawang pananaliksik Paggamit nang wasto sa mga pang-abay na ingklitik sa pagbuo ng pangungusap Sesyon 2 A.Mga Uri ng Dulang Pantanghalan Ayon sa Anyo a. Komedya Pagbabasa ng dula sa pamamagitan ng madulang pagbabasa Pagsusuri ng usapan ng mga tauhan ayon sa iba‟t ibang pagpapahayag ng damdamin o layunin nito batay sa tono/intonasyon Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Pagkamatatag Pagkamalikhain Pagtitiwala sa Diyos . Senakulo b. Sarsuwela B. Panuluyan d. Uri ng Pangatnig Pagbibigay ng hinuha batay sa pamagat Pagbuo ng mahahalagang impormasyong natutuhan sa aralin Pagtukoy sa mga pangatnig na ginamit sa teksto/usapan Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Pagrespeto sa relehiyon/kapwa Pagkamatulungin Pagkamatatag Pagkamalikhain Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 3 A. Komedya e. Tibag c. Parsa d. Moro-moro o. Trahedya b. Melodrama c.

sanaysay at artikulo Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Pagkamalikhain Pagtitiwala sa sarili . Mga Bahagi ng Dulang Pantanghalan a. Pagpapahayag ng Iba‟t Ibang Damdamin o Layunin Gamit ang Tono o Intonasyon at Iba Pang Paraan ng Pagpapahayag ng Damdamin A. Tauhan b. Panao b. Tagpo (frame) Pagbuo ng mga konsepto batay sa mga salita. Pananong Pagsusuri sa mga element na napakinggang dulang panradyo Paggamit ng mga panghalip sa pagbuo ng talata Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 4 Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Pagkamalikhain Paggamit nang wasto sa wika Sesyon 4 A.e. Pamatlig c. Biswal iba pa B. GamitTeknikal Tulad ng Tunog. Pasaklaw d. Saynete B. Sa Pula. Sa Puti C. simbolo o larawan Pagtukoy sa mga salitang nagsasaad ng kilos na nabasa mula sa lathalain. Diyalogo e. Tagpuan c. Mga Uri ng Panghalip a. Yugto (Act) b. Banghay d. Mga Elemento ng Dulang Pantanghalan a. Tanghal-Eksena (scene) c.

Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura B. Imperpektibo Pagbuo ng sariling pananaw Pagsusuri sa pahayag Paghahambing sa Katangian Pagpapaliwanag Katapatan Pagmamahal sa Diyos. Walang Sugat C. Perpektibong Katatapos c. Kontemplatibo A. Perpektibo b. Pagsulat ng Katha – Isang Pagsusuri sa Dulang Napili Ikaapat na Markahan PAKSA KASANAYAN BALYU/ PAGPAPAHALAGA Pagmamahal sa kultura ng ating lahi Pagkamalikhain LESSON ACROSS DISCIPLINES ? Sesyon 1 A. Ang Dula Sesyon 6 A. Ito Pala ang Inyo B. Aspekto ng Pandiwa a. Talambuhay ni Francisco Balagtas Pag-uulat sa nasaliksik na mga impormasyon Paglalahad nang maaaring damdamin at saloobin ni Balagtas kaugnay sa kasalukuyang kalagayan ng bansa at ng Florante at Laura Paglalarawan sa mga tauhan Pagmamahal sa bayan Sesyon 2 Pagpapahalaga sa namumukod- .B. kapwa at sa bayan Paggamit nang wasto sa wika Pagbuo ng sariling pananaw Pagsusuri sa pahayag Pagkilala sa sanhi at bunga Pagbuo ng sariling pananaw Pagsusuri sa pahayag Kahandaan sa Pag-aasawa Pagkamapanuri Paglalapat sa kasanayang natutunan sa pagsusuri ng dula Sesyon 5 d.

Ang Mahahalagang Tauhan ng Florante at Laura Sesyon 3 Sesyon 4 Tayutay Tatlong Mahahalagang Bahagi ng Florante at Laura (Kay Celia .Sa Babasa Nito at Sa Isang Madilim. Gubat na Mapanglaw) Pagpapaliwanag sa kahalagahan ng bawat tauhan Pagpapatunay na sa bawat tauhang nilikha ni Balagtas ay may sinisimbolo/kinatawan sa panahong isinulat niya ang Florante at Laura Pananagisag sa Florante at Laura Pagbabahagi sa naging damdamin Pagbuo ng ilang saknong ng tula na gamit ang pinagkaugaliang taludturan para sa taong hinahangaan dahil sa katapangang ipinakita sa pagharap sa kabiguan Pagbubuod ng aralin sa tulong ng tanging katangian ng mga tauhan Pagkamakapangyarihan sa mga salita Pagmamahal Pananalig Katapatan Katapatan sa Pag-ibig Pananalig sa Poong Maaykapal Pagpapakasakit Pagpapahalaga sa mga paalala at pakiusap ng may-akda Story Frame Sesyon 5 Ang Ala-ala ni Laura (Saknong 26-68) Pagbubuod sa aralin Pagmamahal sa kapwa/bayan Pagkilala sa kasingkahulugan ng mga Katapatan salita Pagtitiwala Pagkilala sa kawastuan o kamalian ng mga pahayag Paglalahad sa mga pangyayari sa masining na paraan Pagpapadama ng pag-unawa sa damdamin ng mga taong may pagkakatulad ang kalagayan sa tauhan sa aralin Pagbubuod ng aralin Paglalahad ng hakbangin kung Katatagan sa harap ng mga pagsubok Pag-ibig sa Kasintahan Sesyon 6 Ang Pag-ibig kay Flerida (Saknong 69-83) Sesyon 7 Dalawang Ama. Tunay na Magkaiba Pag-aaliw sa sarili sa gitna ng kalungkutan .

(Saknong 84-104) Sesyon 8 Pamamaalam ni Florante (Saknong 105-125) Sesyon 9 Pagsagip Mula sa Pangil ng Leon (Saknong 126-142) papaano haharapin ang mga pagsubok sa buhay Pagtukoy sa Katotohanan o opinion Paggawa ng komposisyong naglalarawan sa kahulugan ng salitang ama Pagtukoy sa pangyayaring makatotohanan at di-makatotohanan Pagbuo ng sariling pananaw Paglalarawan ng mga katangin ng mga itinuturing na bagong bayani sa kasalukuyan Pagbibigay reaksyon sa napanood na teleserye Pakikilahok sa malayang talakayan Pagbubuod ng mga pangyayari sa aralin Pagmumungkahi ng mga panuntunan sa wastong pagpapalaking mga anak Pagsasagawa ng Lifeline Chart na nagsasalaysay ng karanasang di makakalimutan Paglalahad ng mga sunud-sunod na pangyayari sa aralin Pagmumungkahi ng solusyon sa ilang suliraning kinakaharap ng sariling lugar/bansa Pagpaparangal sa Magulang Pagmamahal sa anak Kabayanihan sa paglilingkod Pagpapakasakit sa bayan Katapangan Pagtulong na walang hinihintay na kapalit Pagmamahal sa kaaway Pagmamahal sa anak Wastong pagpapalaki sa anak Sesyon 10 Sesyon 11 Pagkalinga sa Isang Kaaway (Saknong 143-171) Pagbabalik-tanaw ni Florante sa Kanyang Kamusmusan (Saknong 172-206) Sesyon 12 Si Adolfo (Saknong 207-231) Trahedya sa Buhay ni Florante (Saknong 232-256) Sesyon 13 Tiwala sa sarili Kalinisan at Katapatan ng kilos sa kapwa Pagkamaginoo Pagkamapagkumbaba .

Sesyon 14 Sesyon 15 Paghingi ng Tulong sa Bayan ng Krotona (Saknong 257-274) Paglalahad kung papaano maging mabuting líder sa paaralan at barangay bilang isang kabataan Pagsunod sa panuto Pagususri sa mga pahayag Pagpapahayag kung sino sa mga taong nagtagumpay sa buhay ang nais tularan Pagsusuri sa mga dahilan ng naging damdamin ng bawat tauhan sa mga pangyayari sa aralin Pagbabahagi ng sariling pananaw tungkol sa ilang pangyayari sa aralin Pagpapaliwanag kung bakit hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan Pag-uugnay sa sarili o karanasan ng iba sa ilang pangyayari na may kaugnayan sa mga pangyayari sa wakas ng awit Pagsasadula sa wakas ng Florante at Laura Pagtulong sa kapwa Katatagan ng loob Mabuting pamumuno Pag-ibig na tunay ay nakapag-iintay Ang Pagtatagpo nina Florante at Laura (Saknong 275-298) Sesyon 16 Sesyon 17 Sesyon 18 Sesyon 19 Sa Krotona (Saknong 299-314) Ang Pagtataksil ni Adolfo (Saknong 315-346) Ang Pagpaparaya ni Aladin (Saknong 347-359) Ang Pagtatagumpay Laban sa Kasamaan (Saknong 360– 392) Kabayanihan Kababaang loob Katapatan Pagmamahal sa bayan Wagas na pag-ibig Katatagan Tiwala sa sarili Wagas na pag-ibig Kapayapaan kaligayahan Sesyon 20 Ang Pagwawakas (Saknong 393 .399) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful